ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gärdslösa socken : Runstens härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 17
    Sagesmän förteckning Erlands Rör stenrör
    Sagesmän förteckning Fiskbäckarna åkrar
    Sagesmän förteckning Höga Back höjd
    Sagesmän förteckning Ingrällastenen gråhall
    Gärdslösa sn Jalsgatan gärdesväg
    Gärdslösa sn Jösseckhorvan horva
    Galltorp gd Knöse Grund grund
    Himmelriket hus Knöse Grund grund
    Jordsläta by Knösgrund grund
    Kajs-Lengården gd Kätte Hög backe
    Kronovattnet lht Kätte Hög backe
    Störlinge by Ladhagen hage
    Tjusby by Pers Backe backe
      Ramsättra Tall skog
      Rättarstenen gråhall
      Tjusby Lund lövskog
      Trälspräng åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.