ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bredsätra socken : Runstens härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 34
  *Skedemosse mosse Olsson, Emil personnamn Björkgatan väg
    Persson, N.P. personnamn Blomhorvan jord
    Bredsättra sn Bredsättra Sand fält
    Bredsättra sn Bäcken ställe i sjön
    Bredsättrabyn byn Flatbottnan sjö
    Haglerör hemman Flode vattensamling
    Jödde Bodar sjöbodar Fyren fyren i Bredsättra
    Mellösa by Gräshaget jord
    Ormöga by Grässkär holme
    Sjövik lht Harfjärden vik
    Sjövik lht Holmarna gräsmark
    Snedassål ställe Jutbron stenbro
      Kapellet kapellruin
      Kappeludden udde
      Karten holme
      Kvinnö lotter
      Kyrkåkern lott
      Livsgrund grund
      Mellösa Berg höjd
      Norra Gata väg
      Notholmen holme
      Oskars Sten sten
      Picke Hult väg
      Ring Hög forngrav
      Rom åkrar
      Sikvarp Hamn hamn
      Skinnpälsstenen sten
      Sundet ställe på sjön
      Svarthålet ställe i sjön
      Sättra lotter
      Tappers Grund grund
      Tjusbyviken fjärd
      Fräsk mossmark
      Åsen sandås

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.