ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Köpings socken : Slättbo härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 32
Vannborga, Öv. o. Ned. byar   Björns Bodar lht Amerika område
    Bränneriet gd Barnkärret äga
    Dalby by Björns Bodar kronplan
    Danket avs. Bocke Rör plats
    Danket lägenheter Bråtorna åkerjord
    Danklotten avs. Bröllopsgården dunge
    Fattiggården gd Bystan åker
    Gröndal samhälle Degelskallen äga
    Kolstad by Elefanten grund
    Korpe Kulle lägenheter Hjortholmarna skogsmark
    Korpe Kulle lägenheter Hättbet åker
    Kyrkan kyrka Högs Rör stenrör
    Kyrkplanen lht Jusstenen sten
    Köping, Nya gård Kalkutta åker
    Lundegård gård Marskogskulan grund
    Mörkemosse avsöndringar Mölnbäcken vatten
    Nyköping egendom Noakhaget hag
    Pinnkulla by Oxvallsgatan väg
    Planet torp Pell-Jan-Pellhorvan åker
    Prästgården gd Pilbrunn åker
    Prästgården gd Possmossen åkermark
    Ramsättra by Sidan, Västra jord
    Ramsättra Tall lägenheter Skåle Grind landsvägsgrind
    Rosenfors tingsställe Skärpingen åker
    Rosenfors Saknas Sot Hög plan av bygata
    Runeborg avsöndringar Stampen horva
    Salomonstorp by Straket, Västra jord
    Solberga by Svartfloda kärr
    Tingsdal hemman Svengärdet åker
    Tings Ene jord Tings Flisa monument
    Vannborga byar Tomtkärr kärr
    Vannborga, Nedre by Torp åkerjord
    Vannborga, Övra by  
    Östergårdarna gårdar  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.