ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alböke socken : Slättbo härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 30
  *Grönslunda skog skogsparti Asklunda by Askkorvan äga
    Bruddstad fiskläge Bro Mosse mosse
    Ebbgärde bygd Galghag åkerjord
    Grusplanen lägenheter Granhorvan, Stora jord
    Gullhamn hamn Gärdet, Västra åker
    Haglunda by Hemra Gatan vattenrändel
    Haglunda, Lilla gd Hemra Kärr vattenkärr
    Haglunda, Stora by Jons Knöl grund
    Hagtorp lht Kvarnberg höjd
    Istad, Stora by Käringrör, jfr Käringsten rör
    Karse gårdar Landsvägen väg
    Knäppinge by Larspers Grund grund
    Lort Hamn, se Lortenamn hamn Långkärr kärr
    Lortehamn, jfr Gullehamn hamn Långmåsen åkermark
    Ormöga by Marsgårdskulan grund
    Stacktorp, Lilla by Marskog åkrar
    Stacktorp, Stora by Marskogskulan grund
    Startorp gd Midalvarstenen sten
    Älklinta by Mör kärr
      Norrgärdet äga
      Olhorva Backe betesmark
      Oxelgrund grund
      Sjöbackarna höjdsträckning
      Sjön vatten
      Skrälltorpet jord
      Stenen, Stora flyttblock
      Stenfälts, Bro kaj
      Striplanten åker
      Torrbrunn håla
      Tutthorvan äga

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.