ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kråksmåla socken : Handbörds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 726 Bebyggelsenamn : 643 Naturnamn : 1054
Kråksmåla sn Abborraviken vik Kråksmåla sn Abodaån å
Kråksmåla sn /Se *Abodavägen landsväg Kråksmåla socken socken Agngöl, se Andagöl göl
Kråksmåla sn *Abodavägen landsväg Kråksmåla socken socken Alet äng
Kråksmåla sn Abo-wägen, se *Abodavägen landsväg Kråksmåla socken socken Aleviken vik
Kråksmåla sn Abo Wägen, se Abodavägen landsväg Kråksmåla sn Aleviksgärdet åker
Kråksmåla sn Allgunnen sjö Kråksmåla sn Algun sjö
Kråksmåla sn Allgunnen sjö Kråksmåla sn Alguneskiftet skog
Kråksmåla sn Al(l)gunnen sjö Kråxmåla sn Algunnemad äga
Kråksmåla sn Allgunnen sjö /Se Kråksmåla sn Algunnen sjö
Kråksmåla sn Allgunnen sjö /Se Kråksmåla sn Allgunnen sjö
Kråksmåla sn /Se Alsterbro bro Kråksmåla herrar inbyggarbeteckning Alsterån å
Kråksmåla sn /Se Alsterbro bro Allstrand, se 1 Alstran gd Alsterån å
Kråksmåla sn /Se Alsterån å Allstrand lht Amokärret kärr
Kråksmåla sn /Se Alsterån å Allstrand ålevirke Anda göl göl
?Allstrand lht Alsterån å Alsterbro samhälle Andagöl göl
Askaremåla by /Se Alsterån förbindelse Alsterbro samhälle Apelvik vik
Askaremåla by /Se Amokärret kärr Alstran gd Askaremålabäcken bäck
Branthult g Amokärret kärr Andekulla t »Aspö», se Äspö ö
?Branthult by Andagöl göl Andekulla t Aspöen, se Äspö ö
Branthult by Aspön ö Anneberg torp Badebodaån å
Branthult by Aspön holme Anneberg t Badebodaån, se Grönskåraån å
Brandhults rättaredöme Saknas Backadalsmossen mosse Annelund lht Badstukärret åker
Bölemåla by Badebodaån å Annelund lht Badstumossen odlad mosse
Bölemåla by Badebodaån å Annstinehägnen bs Baggehuvudet skog
Flatehult gd m. m. /Se Badebodaån å Ann-Stina-hägnen rivet torp Baggö äga
Fröjdekulla gd *Barkebo ålefiske Saknas Askaremåla gård Bangatshål fall i å
Frögdekulla g Basaberg triangelpunkt Askaremåla by Barkabobäcken bäck
Fröjdekulla gd /Se Basaberg triangelpunkt Askelund lht Barkehägnen mosse
Fröskelås by Basaberg triangelpunkt Askelund lht Basaberg berg
Fröskelås by Bastegöl göl Aspliden lht Basaberg berg
Fröskelås by Bastegöl göl Aspliden lht Bastegöl göl
Fröskelås by Bastegöl, Lilla kärr Backagården hemmansdel Bastegöl göl
Fröskelås by /Se Bastegöl, Stora kärr Backagården hemmansdel Bastegöl göl
Glohytt, (Glahytt) torp /Se Bastegöl göl Backen bs Bastegölastenar stenar
Glädjen, =Hyltan torp /Se Bastekärret åkrar Backen hemmansdel Bastekärret odlad mosse
Gränneskulla, se Grönskåra by Bastekärret ägomark Backen hemmansdel Basterås skog
Grönskåla by Bastemossen åkrar Baggenäs t Bastgölastenar stenar
Grönskåla by Basteråskärret sankmark Baggenäs torp Bastgölemossen odlad mosse
Grönskåra by Berkegöl, Lilla sjö Baronegården bebyggelse Bastukärret odlad mosse
Grönskåra by /Se Berkegöl, Stora sjö Barkabo by Bastuåkern åker
Grönskåra by /Se Binnareberg höjdpunkt Barkahägnen t Bergalyckan åker
Grönskåra poststation /Se Binnareberg terräng Barkas riven bs Bergbrunnen brunn
Gällayrd by Bjärsjön sjö Barkebo by Berglyckan åker
Gällaryd by /Se Bjärsjön sjö Bastehult t Bergmans lycka åker
Hinshult by Bjärssjön sjö Berga lht Berkegölarna gölar
Hinshult by Björkekärr sankmark o. åkrar Berga lht Berkekärret odlad mosse
Hinshult by Björkekärr åkrar Berghem lht Berkgölarna gölar
Hinshult by Björkekärret kärr Berghem lht Berkö ö
Hinshult by Björkekärret kärr Berghem lht Besebäcken bäck
Hinshult, Yttra by Björkekärret kärr o. ägomark Besefälla f.d. torp Besefälla skog
Hinshult, Övra gd Björnagöl göl Björkekulla lht Binnarefly äga
?Hinshult, Övra gd Björnagöl göl Björkekulla lht Biråsa hage
Hinshult by Björnakulla f.d. gränsmärke Björkelund t Biråsehagen skog
Hinshult by /Se Björnakärret åkrar Björkelund lht Bisittarebacken backe
Histert torp o utäga /Se Björnakärret ägomark Björkelund lht Bjulakärret kärr
Holmaryd gd /Se Björneborg ägomark Björkelund lht Bjärshultskullen äga
Horvet tp /Se *Björnkulla gränsmärke Björkelund lht Bjärssjö Saknas
Hummersrum tp /Se *Björnkulle f.d. gränsstenar Björkelund lht Bjärssjön sjö
Hummersrum Saknas /Se Blackamo skog Björkelund lht Bjärssjö sjö
Höboda by Blackamo mo Björkelund lht Björke-Nissen åker
Isabo gd *Blackasund f.d. gränsstenar Björkelund torp Björnagöl göl
Isabo by Blågölen göl Björnakulla t Björnakullen åker
Kimramåla gd Boasjö sjö Björnakulla torp Björnakärret odlad mosse
Kimramåla by Boasjön sjö Björnastället f.d. bs Björne göl göl
?Kimramåla by Boasjö sjö Björnhagen lht Björnemosse slåtteräng
Kimramåla by (förr torp) Boasjön sjö Björnehagen f.d. torp Björnkärret äga
Kimbramåla by /Se Boasjö sjö Björnemosse torp Blackamo skog
Kjösebo by Boasjön sjö Blackasund t Blackamo skog
Kjösebo by Boasjön sjö Blackasund t Bladgölen göl
Kråksmåla by Bockeberg höjd Blarreskärv t Blågölen göl
Kråksmåla poststation /Se Bockebergsflyet kärr Blarreskärv f.d. torp Blågölen göl
Kvillemåla t /Se Bockebergsflyet fly Blomkulla lht Blåsås åker
Kåraryd gd *Brantehallarna gränsmärke Blommelund hmd Blåsås åker
Kåraryd gd Bredhällsmossen mosse Blommelund hemmansdel Blåsås åker
Kåraryd gd /Se Brokagölarna gölar Blomsterkulla lht Boasjö sjö
Kösebo by /Se Brokärret kärr Blomstermåla lht Boasjön sjö
Mallen, se Gällaryd by Bromossen mosse Blomstermåla lht (utjord?) Bockeberg berg
Mjöshult by Bromossen odlad mark Blomtorpet t Bockeberg berg
Mjöshult by Brusekärret åker Blomtorpet t Bodasjö sjö
Strömsrum by /Se Bråtan åkrar Blomtorpet f.d. torp Bodasjön sjö
Torshult by /Se Bråthagen terräng Blomtorpet t Bolet slåttermark
Torshult by /Se Bråtkärret åkrar Bohylte t Borgemad äga
Torshultamåla by /Se Bråtkärret sankmark Bohylta t Borrskaftabacken backe
Tämshult by Bråtmossen mosse o. åkrar Bostället hemmansdel Borrskaftabacken vägbacke
Tämshult by Bråtmossen åkrar Branthult gård Bortlyckan åker
Tämshult by /Se Bråtmossen odlad mark Branthult by Brantebacke vägbacke
Uvahult gd /Se Brända fly kärr Branthult by Braseberget berg
Uvahult by /Se Brända fly terräng Brånarna hemmansdel Brasen fall
Uvanäs gd /Se Brändahult terräng Bråtarna avs. Brasnaviken vik
Östingsryd gård /Se Brännemo terräng Bråtlandet hmd Bredingarna åkrar
Östingaryd gd /Se Brännkärret åkrar m.m. Bråtlandet hemmansdel Brokagölarna gölar
*Överhalehult Saknas Brännkärret kärr Bråtmossen avs Brokegölarna gölar
  Brännkärret kärr Bråtmossen avs. Brokärret slåtteräng
  Brännkärret odlad mark Brändahult t Brolyckan åker
  Bröta åkrar Brändamo lht Brosundet sund
  Bröta odlad mark Brändehult f.d. torp Brudabäck bäck
  Brötlandsgärdet åker Brännemo lht Brunnsdalen plats
  Brötlandsgärdet odlad mark Brännebo, se Brändamo lht Brunnslyckorna åker
  Bullerö ö Bynnen hmd Brunnsåkern åker
  Bullerö ö Bäcksholm lht Brånalyckan åker
  Burakärret kärr Bäckslund bs Brånalyckan åker
  Byråsa höjd Bäckstorp t Brånåkern åker
  Bäckekärr kärr Bäckstorp t Bråtan åker
  Bällbokärret sankmark Bänkeryd t Bråtarna odlad mosse
  Bällbokärret kärr Bänkaryd lht Bråtet åker
  Bäsebäck bäck Bänkaryd avs. Bråtet åker
  Bäsefällan terräng Bäcksholm hemmansdel Bråthägnen åker
  Bäsefällan terräng Bäckslund lht Bråtkärret odlad mosse
  Dalmossen kärr Bäckstorp torp Bråtkärret odlad mosse
  Dalråsaviken vik Bölemåla by Bråtlandet åker
  Dalsmossen mosse Bölemåla by Bråtmossarna mossar
  Dalsmossen mosse Dalen t Bråtmossen åker
  Dalströmstäppan terräng Dalsbacken bs Bråtmossen odlad mosse
  Dalsviken vik Dalsbacken hemmansdel Brändafly kärr
  Dalsviken vik Dalsberg lht Brändemosse äga
  Dammen strand Dalsberg lht Brännekärr mosse
  Dammen åkrar(?) Dalsråsa avs. Brännemosse odlad mosse
  Dantamossen åkrar Dalsåsen t Brännekärret mosse
  Dantamossen ägomark Dantastället f.d. torp Brännen skog
  Degkärret kärr Djupadal t Brännkärret oodlat kärr
  Degkärret kärr Djupadal torp Bubblebäck bäck
  Djuphultslyckan åker Dunses t Bullerö ö
  Djuphultslyckan ägomark Ekeberga lht Bullerö ö
  Djuramossen mosse Ekelund lht Byagöl göl
  Djuraströmmen del av Badebodaån Ekelund lht Byegöl göl
  Dunderkatt höjd(?) Ekelund lht Bynehäll terräng
  Dånekärr kärr Ekelund lht Bysshällamossen odlad mosse
  Ebbamossen mosse o. åker Ekelund avs. Bäckalyckan åker
  Ekehistrel utäga /Se Ekelund lht Bäggö ö
  Ekeryd triangelpunkt Ekenäs lht Bällboberget berg
  ?Emten sjö /Se Ekenäs lht Bälleboberget berg
  Fagrasjö sjö Ekeryd gård Bällbomossen odlad mosse
  Fagrasjömosse åker m.m. Ekeryd hemman Böalyckan åker
  Fantamad sankmark Ekholmen lht Bölemåla göl göl
  Fantamad mad Ekholmen torp Börjateg(?) ö
  Farfarsfloe kärr Ekudden lht Dalsbacken backe
  Flakegöl sjö Ekudden lht Dalsfällan åker
  Flakegöl göl Fagranäs gård Dalsmossen åker
  Flaten, Lille sjö Fagranäs hemman Dammen odlad mosse
  Flaten Lille sjö Fisasken bs Damsan odlad mad
  Flaten, Store sjö Flatehult gård Danjelalyckan åker
  Flaten Store sjö Flatehult station Dantahägnen åker
  Flaten sjö /Se Flatehult gd Dantehägnen åker
  Flaten L:a o. St:a sjöar /Se Flatehult by Den gamle mossen odlad mosse
  Flathultagöl göl Fredriksfors lht Den långe åkern åker
  Flathultagöl göl Fredriksfors lht Djuraströmmarna strömmar
  Flyet åkrar Fridensborg lht Djuraströmmen ström
  Flyhagen åker Fridhem lht Donnekärr slåtteräng
  Flykärret kärrdrag Fridhem lht Dovströmmen ström
  Flymossen åkrar o. mosse Fridhem lht Dunsalyckan åker
  Flängkärret åkrar Fridhem hus Dyen äng
  Fotakärret åker m.m. Fridhem lht Dyen vik eller bäckos
  Fotakärret ägomark Fridhem lht Dånekärr slåtterkärr
  Frumossen åkrar m.m. Fridhem bs Ekeberg berg
  Frumossen odlad mark Fröjdekulla gård Ekebråtebacken vägbacke
  Fulgöl göl Fröjdekulla gård Ekebråten upplagsplats för timmer
  Fulgöl göl Fröseke by Ekelyckan åker
  Fåfängan terräng Fröskelås by Ekenabben åker
  Fågelhällen ö Fröskelås by Ekenäsa bro bro
  Fågelhällen skär Fröskelås station Ekenäsa bro bro
  Fågelmossen mosse Fröskelås by Ekerydverke ström
  Fäbromossen åkrar Fröskelås by Ekåkern åker
  Fäbromossen terräng o. åker, (ev. bebyggelse) Fröskelåsa station Emlamossen odlad mosse
  Fällan åkrar Furåkra lht Fagranäsaviken vik
  Fällan ägomark Futten f.d. torp Fagrasjö sjö
  Fäviken vik Fåglabo t Fagrasjö sjö
  Fäviken vik Fåglabo t Fantamad mad
  Galtahäll brant Fåbomossen t Farfarsfloe slåtter
  Galtahäll berg Fäbomossen torp Farfarsland åker
  Galtehall gränsmärke Fällan t Ferdinantalyckan åker
  Galtehall gränsmärke Fällan t Flakegöl göl
  Galtehall gränssten Fällan lht Flakegöl göl
  Galtehall terräng Fällan avs. Flate sjöar
  Galtehall terräng Fällan rivet t Flaten sjöar
  Garpan åkrar m m. Fällan torp Flaten Lille sjö
  Garpeviken vik Fällan torp Flaten, Store sjö
  Gateberg höjd Fälltorpet t Floaviken vik
  Getudden udde Fälltorpet torp Floen kärr
  Getudden udde Garpa t Flokehacket mosse
  Gloren del av Alsterån Garpan rivet t Floråsamossen odlad mosse
  Gloren del av Alsterån Gatan bs Flyet mosse
  Goddegöl,Lilla Saknas Gateberg lht Flyet mosse
  Goddegöl, Lilla göl Glohytt t Flykärr äga
  Goddegöl, Stora göl Glädjen torp Flymossen mosse
  Granegöl göl Glädjen torp Flängkärren kärr
  Granegöl sjö Goddehult gd Flängkärret slåtteräng
  Granegöl göl Godehult, se Guddehult torp Fläskaberg berg
  Grangölakärr kärr Godehult, se Guddehult torp Fläskesten holme
  Grankärret åkrar Godehult, se Guddehult lht Fotakärret åker
  Granmossen åkrar m.m. Granerås t Fotakärret odlat kärr
  Granmossen åker Granråsetorpet t Fransberk strand
  Granmossen odlad mark Grindtorpet t Furegöl göl
  Granmossen odlad mark Grindtorpet t Fåfängan berg
  Grindmossen åkrar o. mosse Grindtorpet bs Fågelhällen ö
  Gropahister skog /Se Gropagärdet rivet torp Fårahyttelyckan åker
  Gropahister skog /Se Gropen t Fårhagen skog
  Grosmosse åkrar o. mosse Gropen rivet torp Fäbromossen odlad mosse
  Grytsjön sjö Gröndal lht Fäbromossen odlad mosse
  Grytörat kärr Gröndal t Fäbron bro
  Gräsgölen sjö Gröndal t Fäbron bro
  Gräsgöls backar terräng Gröndal lht Fäbroströmmen ström
  Gröndalshägnen terräng Gröndal rivet torp Färgarebacken vägbacke
  Grönlid triangelpunkt Gröndal torp Gamlabrohult skog
  *Grönskåra bro bro Grönlid bs Garpebron bro
  Gubbahisterl skog /Se Grönlid lht Garpebäcken bäck
  Gubbakärret kärr Grönlid t Garpehagen skog
  Gubbakärret sankmark Grönlid station Garpeviken vik
  Gubbakärret kärr Grönlid t Gastebacken backe
  Gubbakärret kärr Grönlid järnvägsstation och torp Gastebacken vägbacke
  Gubbakärrsbäcken bäck Grönlid torp Gatebacken vägbacke
  Gubbakärrsbäcken bäck Grönlid lht Gatebacken vägbacke
  Gubbamossen mosse Grönlid bs Gateberg berg
  Gullamossen mosse Grönlund lht Gateberg berg
  Gullsan åkrar Grönlund avs Gatelyckan åker
  Gullsan odlad mark Grönlund lht Gatelyckan åker
  Gummegöl sjö Grönlund lht Getaplågan varggrop
  Gångegöl sjö Grönlund hmd Getudden udde
  Gångegölehister utäga /Se Grönlund lht Gladmorgon slåtteräng
  Gällarydgölen göl Grönlund lht Glommen ström
  Gärdesgölen göl Grönlund hemmansdel Gloren sund
  Gärdesgölen göl Grönskog lht »Gloren», se Glommen ström
  Gärdesgölen sjö Grönskåra by Granalyckan åker
  Gärdesgölen göl Grönskåra by Grane göl göl
  Gölhagen terräng Grönskåla by Granegöl göl
  Gölhagen terräng Grönskåra by Granegöl göl
  Hagkärret åkrar Grönskåla by Granegöl göl
  Hagkärret ägomark Grönskåra by Granegöl göl
  Haglegöl göl Grönskåra gd Granerås skog
  *Halnaberg berg Grönskåra station Graneråsalyckan åker
  Helvetesmossen åker m.m. Grönäng lht Grangölamossen odlad mosse
  Hemsjön kärrmark Guddehult t Grimsmosse äga
  Hindabäcken bäck Guddehult lht Grindalyckan åker
  Hindabäcken bäck Guddehult t Grindalyckan åker
  Hindabäcken bäck Guddehult torp Grindalyckan åker
  Hindaviken vik Guddehult lht (f.d.. torp) Grindemossen odlad mosse
  Hindaviken vik Guddehult torp Gropahister skog
  Hindsjöbäcken bäck Gullgruva rivet torp Gropahister äga
  Hindsjöbäcken bäck Gummegöl f.d. torp Gropamon skog
  Hindsjön, Lille sjö Gustafslund avs Grosemosse odlad mosse
  Hindsjön, Lille sjö Gustafslund avs. Grosemossebacken vägbacke
  Hindsjön, Lille sjö /Se Gällaryd gård Grosemossehultet skog
  Hinsjön sjö Gällaryd by Grosmossebacken backe
  Hindsjön sjö Gärdet hmd Grosmossebacken vägbacke
  Hindsjön St insjö Haga lht Grytesjön sjö
  Hindsjön, Store sjö Haga lht Grytsjön sjö
  Hinsjön, St. sjö Hagaberg lht Grytörat slåtteräng
  Hindsjön, Store sjö Hagalund lht Gråtarehäll berghäll
  Hindsjön, Store sjö Hagalund lht Gråtarehällen berg
  Hindsjön, Store sjö /Se Hagalund lht Gräsfällan äng
  Hinsöön, se Hindsjön, St. insjö Hagalund lht Gräsgölen göl
  Histerlyckan åker /Se Hagalund lht Gräsgölen göl
  Histermossen åkrar Hagalund lht Grönlidgölen göl
  Histragärdet åker /Se Hagamåla lht Grönskåraån å
  Histret åkrar m m. Hagamåla lht Gubbahistert skog
  Hjortamossen mosse Hageberg lht Gubbahål kärr
  Hjortasölan kärr Hagelund lht Gubbalyckan åker
  Hjortasölan sankmark Hagtorpet t Gubbalyckan åker
  Hjortasölan slåtteräng /Se Hagtorpet t Gubbamossahistert skog
  Hjortmossen mosse Hasterås t Gubbamosse mosse
  Hjärtfloen kärr Hasterås t Gubbekärrs Hister, se Guttamossahistert skog
  Hjärtmossen mosse o. åker Hasterås f.d. torp Gubbelyckan åker
  Holkön udde Hasslerås torp Guddegöl göl
  Holkön halvö Herra-Hinshult bebyggelse Gulekärr oodlad mosse
  Hommansgöl, Hemmersta sjö Herrahinshult gård Gullgölen göl
  Hommansgöl, Yttre sjö Hinshult by Gullsenan(?) mosse
  Hommansrum åkrar Hinshult by Gulsan kärr
  Hopaboön ö Hinshult by Gulsan odlad mosse
  Hopaboön holme Hinshult, Yttra by Gummegöl göl
  Hornkärret åkrar o. terräng Hinshult, Övra gård Gummegöl göl
  Horsagöl göl Histert torp Gummegöleslott berg
  Horsemossehister skog /Se Histet t Gummegöleslott berg
  Horsemossehister skog /Se Hjortaberg t Gångegöl göl
  Horvan åkrar Hjortaberg t Gånge göl göl
  Horvan terräng Hjortamossen t Gångegöl göl
  Hultamossen mosse Hjortamossen f.d. torp Gångegöl göl
  Hultmossen mosse Holmaryd gård Gånglekärret mosse
  Hultmossen mosse Holmaryd by Gällarydgölen göl
  Hummergöl sjö /Se »Hommansrum», se Hummersrum torp Gällarydgöl göl
  Hundegöl göl Horvan t Gärdeskärret kärr
  Hällamosse mosse Horvan frånsålt t Gärdesgölen göl
  Hällegöl göl Horvet t Gärdesgölen(?) göl
  Hällesjö sjö Horvet torp Gärdsgölen terräng
  Hästahägnen sankmark Hultet t Gärdsgölen göl
  Hästakärret åker Hultet bs Gärdsgölen göl
  Hästakärret ägomark Hultet torp Gärdslyckan åker
  Hästhagsudden udde Hultet bs Gökalomossen odlad mosse
  Hästhagsudden udde Hultnäs t Gölakärret odlad mosse
  Hästskofer gränsmärke Hummersrum t Gölamossarna odlade mossar
  *Hästskofeer f.d. gränsmärke Hummersrum torp Gölamossen odlad mosse
  Höbokulla ägomark(?) Hyddan lht Gölamossen odlad mosse
  Högefälla åkrar Hyddan lht Gölamossen mosse
  Ingeberg höjd Hyltan t Gölåkrarna åkrar
  Ingeberg terräng Hyltan t Gölemossen odlad mosse
  Ingersstigahägnen åkerlapp l. terräng Hyltan rivet torp Gölemossen odlad mosse
  Ingersstigahägnen terräng Hyltan torp »Hagegöl», se Haglegöl göl
  Jonsbo fly kärrmarker Hägnen t Hagekärrsviken vik
  *Jordebergsbacke kulle Hägnen torp Hagelyckan åker
  Jordberga odlad mark Hällen bs Hagelyckan åker
  Julpegöl göl Hällen bs Hagelyckan åker
  Jungfruberget höjd Häradslund t Hagelyckan åker
  Jättaström ström Häradslund torp Hageviken vik
  Kalvgölen sjö Hästahagen t Hagkärret kärr
  Kattemaden åkrar Hästhagen t Haglegöl göl
  Keö ö Höboda gård Hammarby fälla skog
  Keö ö Höboda by Handlaragärdet åker
  Keögrundet grund Höbokulla t Hasabacke backe
  Keögrundet grund Högalid lht Hasabacke, se Horsabacke vägbacke
  Klacken ö Högalund lht Hasamosse, se Horsamosse mosse
  Klacken holme Högalund lht Hassabacken backe
  Kleven sjö Högefälle torp Hassalyckan åker
  Kleven sjö /Se Högefälle f.d. t Heden odlad mosse
  Klockarekärret kärr Högelycka f.d. torp Helsikesmo skog
  *Klovhall f.d. gränssten Högelycka lht Helsikesmosse mosse
  *Klovhall f.d. gränssten Högelycka f.d. torp Helvetesmossen äga
  Klövahäll strandparti Högelycke lht Hemgärdet åker
  Klövahäll klippa? Högelycke t Hemlyckan åker
  Knektabäcken bäck Högerås hmd Hemlyckan åker
  Knektakärret kärr Högerås hemmansdel Hemmamossen mosse
  Knåpegöl göl Högtorpet t Hemsjön sjö
  Korpakärret åkrar Högtorpet (f.d) bebyggelse Hemsjön del av sjö
  Krikemossen mosse Inspektoragården hemmansdel Hemsjön sjö
  Krikemossen ägomark Isabo gård Hemåkrarna åker
  *Kringelö f.d. gränsstenar Isabo by Hemåkern åker
  Kringlegöl göl Jon-Larses torp Hindabron bro
  Kringlemaden kärr Jonsbo t Hindabäcken bäck
  Kringlemaden mad Jonsbo torp Hindaviken vik
  Krismansbäck bäck Jordberga avs. Hindaviken vik
  Kroegöl sjö Jordeberg gård Hinden terräng
  Kroegöl sjö Jordeberga hemman Hinden terräng
  Kroegöl göl »Jotaberg», se Hjortaberg t Hindsjöhägnen åker
  Krogölen sjö Kallagården hemmansdel Hindsjölyckan åker
  Krogölsmossen mosse Karlsberg lht Hindsjön sjö
  Kroksjö sjö Karlsborg lht Hinnabron bro
  Kroksjö sjö Karlslund lht Hinnabäcken bäck
  Kroksjö sjö Karlslund hus Hinnan näs
  Kroksjö sjö Karlslund bs Hinnaviken vik
  Kroksjön sjö Kattekulla bs Hinsarydgölen göl
  Kroksjö sjö Kimramåla gård Hinshultabäcken bäck
  Kroksjö sjö Kimramåla by Hinshultemaden äng
  Kryphällsmon terräng Klippan lht Hinsjön, Lille sjö
  Kryphällsmon mo Klippan lht Hinsjön, Store sjö
  Kullbonäs terräng Knarrebo t Histebacken backe
  Kullen terräng Knarrebo f.d. torp Histerbackarna vägbackar
  Kullen ägomark Knarrebo f.d. torp Histerhagen hage
  Kulplanen terräng(?) Kristineborg lht Histerhagen hage
  Kungsberg triangelpunkt Kristinelund lht Histerlyckan åker
  Kungsbergshagen terräng Krogaregården hemmansdel Histermossen mosse
  Kvarngölen sjö Krogöl bs Histermossen odlad mosse
  Kvarngölen göl Kråksmåla by Histragärdet åker
  Kvarnholmen ö Kråksmåla järnvägsstation Saknas »Hjertmossen», jfr Hortemossen äga
  Kvarnkärret sankmark Kråksmåla by Hjortamossen mosse
  Kvarnkärret kärr o. åkrar Kullabacken hemmansdel Hjortapölen mosse
  Kvarnkärret åkrar Kullbonäs t Hjortanabben udde
  Kvarnkärret kärr o. åkrar Kullbonäs f.d. soldattorp Hjortasölan(?) slåtteräng
  Kvarnkärret ägomark Kullbonäs f.d. st Hjortasölan mosse
  Kvarnmaden sankmark Kullen gård Hjortemossen odlad mosse
  Kvarnsjön sjö Kullen, se Fröjdekulla gård Hjortsölekärret äga
  Kvarnsjön sjö Kureplanen f.d. torp Hjärtaström ström
  Kvarnsjön, sjö klo Kuttan t Hjärtfloen äga
  Kvarnudden udde Kuttatorpet, se Kåtan t Holkön ö
  Kvarnudden udde Kvean torp Holkön holme el. udde
  Kvillemåla terräng Kvillemåla t Holmaryd göl göl
  Kvillemåla terräng Kvilltorpet torp Hommansgöl, se Hummersfölar göl
  Kvillen sjö Kårelund hus Hopalandet åker
  Kvillen sjö Kårelund bs Horsabackamon skog
  Kvillen sjö /Se Kåreryd gård Horsabacke vägbacke
  Kvillen sjö /Se Kåraryd gd Horsagöl göl
  Kåpegöl göl Kåreryd gd Horsagöl göl
  Kårekärr sankmark Kåtan torp Horsamosse(?) oodlad mosse
  Käckaviken vik Källtorpet t Horsegöl göl
  Källehestret utäga /Se Källtorpet torp Horsegöl göl
  Källemosse mosse Käringafällan t Horse Mosse Hister äga
  Köpeholmen udde Käringafällan torp Horvet skog
  Kösebo göl gränskåra Kösebo by Hulevik vik
  Kösebogöl göl Kösebo by Hultemossen odlad mosse
  Kösebosjön sjö /Se Lassestället t Hultet skog
  Lassakärret kärr Lekullahagen t Hultet skog
  Lassamosse mosse Lekullen lht Hultet hage
  Lassekärr åkrar Lekullen torp Hultlyckan åker
  Lekullehister skog /Se Leranäs gård Hultmossebron bro
  *Lernäshall gränsmärke Leranäs gd Hultmossen mosse
  *Lernäshall f.d. gränssten Leranäs gård Hultåkern åker
  Lillegöhl, se Gärdesgölen göl Lidtorpet t Hultåkern åker
  Lillesjömossen åker o. mosse Lindehult gård Hummersgölarna gölar
  Lindegöl göl Lindehult gård Hummersgölar gölar
  Lindegöl göl Lindekulla lht Hummersholme öar
  Lindesjö nästan försvunnen sjö Lindelund avs Hundegölen göl
  Lindesjö sankmark Lindelund avs. Hunnegöl göl
  Lindshult triangelpunkt Lindshult by Hålelyckorna åker
  Lindshult triangelpunkt Lindshult by Hålevik vik
  Linneråsviken vik Linneberg lht Hägnaden åker
  Ljusegöl sjö Ljunghem lht Hägnehultet skog
  Ljusgölehister utäga /Se Ljunghem lht Hägnehultet hage
  Lommegöl göl Ljungkullen t Hägnehultsberget berg
  Lommegöl göl Ljungkullen f.d. torp Hägnen odlad mosse
  Lommegölemossen mosse Lovisedal bs Hälla sjö sjö
  Lortviken vik Lovisedal bs Hällaskallen udde
  Långahestrel förr skog /Se Långerås t Hällaspjället åker
  Långa kärr åkrar Långerås torp Hällegöl göl
  Långa kärr kärr Lövens torp Hällemmebacken backe
  Långa kärr ägomark Maden t Hällesjö sjö
  Långa varp vik Malmen torp Hälleskallarna åker
  Långavarp vik Malmen torp Hässlerör råmärke
  Långegöl sjö Malmtorpet t Hästebackebron bro
  Långegöl sjö Mariefors lht Hästebacken vägbacke
  Långeråsakärret kärr Medelhult gård Hästehägnen slåtteräng
  Långevik vik Medelhult gård Hästhagelyckan åker
  Långevik vik Millehult, se Medelhult gård Hästhagen hage
  Långevik vik Mjöshult by Hästhagen hage
  Långevik vik Mjöshult by Hästhagsmossen odlad mosse
  Långgölen göl Mjöshult, se Mjöshyltan gård Hästskofer gränsstolpe
  Lövingemossen mosse Mjöshyltan gård Höbodalyckan åker
  Lövö, Lilla ö Mjöshyltan gård Höbodaån, se Grönskåraån å
  Lövö, Lilla ö Mossberga t Höbosjön sjö
  Lövö, Stora ö Mossberga t Höboåsen äga
  Lövö, Stora ö Mossberga t Högefälla åker
  Madaviken vik Mossberga torp Högelycka åker
  Madgölen, Lilla göl Mossberga t Högeström ström
  Madgölen, Stora göl Mossen t Högeström ström
  Madhisterl skog /Se Målen gård Högfällekärret slåtteräng
  Madviken vik Norrabyn bydel Höglidbacken vägbacke
  Madviken vik Norrby lht Höglid gränsmärke
  Malmen terräng(?) Norrby lht Höglidhagen skog
  Malmen terräng Nyanäs lht Högmossekärr slåtteräng
  Massekärr kärr Nyanäs t Hökalyckan åker
  Mattisgöl sjö Nyanäs lht Hökalyckan åker
  Mattisgöl göl Nyanäs torp Hökamossen åker
  Mellangullsan åkrar Nyanäs, Norra t Hörnemossen odlad mosse
  Mellangullsan odlad mark Nyanäs, Södra t Hörnspjället äga
  Metekållen ö Nyberg lht Ila äga
  Metekållen holme Nyberg lht Ingaberg berg
  Mjärdakärret åker Nybygget bs Ingaberg berg
  Mjärdakärret odlad mark Nybygget t Intaget åker
  Mjöasjö sjö Nybygget t Intaget åker
  Mjöasjö sjö Nybygget bs Isaboberg berg
  Mjöasjö sjö Nybygget t Isaboström ström
  Mjösjögöl göl Nyemåla gård Jansmossen oodlad mosse
  Mjösgölemo skog Nyemåla by Joanalyckan åker
  Mjösjön sjö Nyholm lht Joans hägnad åker
  Modalskärret kärr Nyholm lht Jon-Danjela-landet åker
  Modalskärret kärr Nyholm lht Jon. Larsa-hagen skog
  Mossgölen göl Nyholm lht Jon-Pers-ängen odlad mosse
  Myskebergs hisler förr ekskog /Se Nylund lht Jordbergskulle berg
  Myskebergs hister förr ekskog Nylund lht Jordbergsmossen odlad mosse
  Myskebergskärret kärr Nylund hus Jordbergskulle berg
  Målaviken vik Nylund lht Jordbromossen odlad mosse
  Märhuvudet terräng Nylund lht Jumfruberget berg
  Möcklamosse mosse Nylund lht Jungfruberget berg
  Möcklasjö sjö Nyttorp torp »Jämngalnemåse» äga
  Möcklasjö sjö Nyttorp t Järmehål kärr
  Möcklasjö sjö Nyttorp t Jättaström ström
  Möcklesjö sjö /Se Nyttorp t Kallemosse slåtteräng
  Mörkevik vik Nyttorp lht Kalvabacken backe
  Mörkevik vik Nyttorp rivet torp Kalvaberget berg
  Mörkevik vik Nyttorp t Kalvagölen göl
  Mörudden udde Nyttorp t Kalvagölen göl
  Mörudden udde Nyttorp t Kalvamossarna mossar
  Norregöl göl Nyttorp lht Kalvhagen hage
  Norregöl göl Orrabacken lht Kassbergelandet åker
  Notön halvö Orrbäcken lht Kattemad mad
  Notön halvö Oskaregården hemmansdel Kattemad oodlad mosse
  Notön näs Oxhagen hmd Kattevik vik
  Notön halvö Oxhagen hemmansdel Kattön ö
  Nymossen åkrar Oxläget t Keö ö
  Nyttorpekärret kärr Oxläget torp Keö ö
  Näset näs Pettersborg t Kidö, se Keö ö
  Näset udde Pillekro t Kimramålagöl göl
  Näsudden udde Pillekrog torp Kimramålavirke vattenfall
  Näsudden udde Pillen t Kimramålavägen väg
  Näsviken vik Pluttemosse t Kjortlamossen odlad mosse
  Näsviken vik Pluttemosse t Klacken holme
  Näverkärret åkrar Pluttemosse f.d. torp Klacken vik
  Näverkärret ägomark Poes bs Klederekullen kulle
  Nötråsamossen mosse o. åker Prästagården förr prästboställe Kleven sjö
  Ormedalshesterl utäga /Se Ramshult torp Kleven sjö
  Orrabäcken åker Ramshult torp Kleven sjö
  Orrahisterl gränsmärke /Se Risbygget t Kloateg f.d. slåtter
  Orrekullen höjd Risbygget t Klockarekärret slåtteräng
  Orrekullen terräng Rosenberg lht Klockarehöljen »hölj»
  Orremossen mosse Rosenberg lht Klockehöljen göl
  Ostången åker Rosendal lht Klövastenen sten
  Ostången odlad mark Rosendal lht Knappnålsgölen göl
  Oxlyckan åkerlyckor(?) Rosenlund hus Knektabäcken bäck
  Oxlyckan ägomark Rosenlund bs Knektarompan mosse
  Palmkärret kärr Rydet rivet torp Knektaslåttern mosse
  Palmkärret kärr Ryet t Knuvek råmärke
  Paradisslätten terräng Rås by Kohagen hage
  Parregölen göl Råsabacken hmd Kohagen hage
  Pellamossen mosse o, åkrar Råsabacken hemmansdel Kohagen skog
  Pellamossen ägomark Rödsten rivet torp Kohagen skog
  Penningemossen åkrar Rökulla t Kohagen hage
  Penningemossen mosse o. åker Römåla rivet torp Kohagen skog
  Plågbacken terräng Sandås t Kokärr slåtter
  Plågbacken ägomark Santas t Kolningen åker
  Porsemaden sankmark Sektatorpet t Korpaudden udde
  Prästhällen ö Simmernäsfällan t Kostampen holme
  Prästhällen ö Sjöborgen hmd Krikmossen odlad mosse
  Rammsjömaden åkrar Sjöborgen hemmansdel Krikonmossen äga
  Rammsjömaden odlad mark Sjöfällan lht Kringlan åker
  Rammsjön sjö Sjöfällan t Kringlegöl göl
  Rammsjön sjö Sjöfällan t Kringlegöl göl
  Ransgöl sjö Sjöfällan lht Kringlehölj hölj
  Rantebomaden sankmark Sjöfällan torp Kringlehöljeberg berg
  Risbrokärret åkrar Sjöfällan f.d. torp Kringletegen slåtteräng
  Risbrokärret ägomark Sjökulla t Kroarebacken backe
  Rydängen terräng Sjökulla lht Kroegöl göl
  Rydängen ängsmark Sjönäs lht Kroegöl göl
  Råbockemossen mosse Sjönäs t Krogölen göl
  Rämplebäcken bäck Sjönäs lht Krogöl göl
  Rämplebäcken bäck Sjönäs lht Krogölen göl
  Rävbacken triangelpunkt Sjönäs torp Krokahagen hage
  Rävbacken triangelpunkt Sjönäs f.d. torp Kroken åker
  Rävekistehisterl skog /Se Sjönäs lht Kroken åker
  Rävkärret åker Sjönäs lht Kroksjö sjö
  Rävkärret, Stora åkrar Sjötorpet t Kroksjö sjö
  Rävkärret odlad mark Sjötorpet t Kullabacke backe
  Rödkärr åkrar Sjötorpet torp Kullaviken vik
  Rödkärr åkrar Skeppsråsa f.d. torp Kumlen stenrös
  Rödkärr odlad mark Skiften t Kungsberg berg
  Rökulla terräng (o. åkrar?) Skiften f.d. torp Kungsberg berg
  Rökulla terräng Skoga glasbruk Kungsberg berg
  Rökärret kärr Skoga nerlagt glasbruk Kvakudd udde
  Sandvik vik Skoghult järnvägsstation Kvarnahagen hage
  Sandåsamossen skog Skogshyddan lht Kvarnakärret odlad mosse
  Sinneråsen ås Skogshyddan lht Kvarnakärret oodlat kärr
  Sjöflyviken vik Skogsjö avs Kvarnalyckan åker
  Sjöflyviken vik Skogsjö lht Kvarnasjön sjö
  Sjöfällan terräng Skogslund t Kvarnekärret odlad mosse
  Sjöfällan strandmark Skogslund torp Kvarnsjön sjö
  Sjökärret sankmark Skogsmåla t Kvarnudden udde
  Sjökärret kärr Skogsmåla torp Kveabäcken bäck
  Sjökärret kärr Skytteltorpet, se Skyttlen lht Kvean göl
  Sjökärret kärr Skyttlen torp Kveehagen skog
  Sjökärret kärr Skyttlen lht Kveen odlad mosse
  Sjömaden kärr Skärvet t Kvieberget berg
  Sjömaden mad Skärvet f.d. torp Kvillebro bro
  Sjömossen ägomark Smedvik torp Kvillebroar broar
  Skavudd udde Smedvik t Kvillebroar broar
  Skovudd udde Smedvik öde torp Kvillemo skog
  Skavudd udde Smällen bs Kvillen sjö
  Skeppnakärrsviken vik Snippen t Kvillen sjö
  Skeppnakärrsviken vik Snurkehägnen torp Kvillen sjö
  Skomakarekärret sankmark Sofiedal lht Kvillesjö, se Kvillen sjö
  Skvalekärr terräng o. åkrar Solbacken lht Kyrkedalen åker
  Skytteln terräng Solliden lht Kyrkelyckan åker
  Skytteln ägomark Sorgen torp Kyrkelyckan åker
  Skånemaden sankmark Spinkabackarna stugor Kyrkelyckan åker
  Skällemossen mosse Spinkabackatorpet f.d. torp Kyrkelyckan åker
  Skällemossen mosse Spångabäck t Kyrkåkern åker
  Skäregöl sjö Spångabäck torp Kyttingskulle berg
  Skäregöl göl Stendalsgärdet lht Kåpegöl göl
  Skäresjö, Lille sjö Stendalsgärde öde bebyggelse Kåragöl göl
  Skäresjö, Stora sjö Stensberg lht Kårakärr f.d. kärr
  Skärvfloen, Lille kärr Stensberg lht Kåtebacken vägbacke
  Skärvfloen, Store kärr Stensborg lht Källaåkern åker
  Släte floe kärr Stensö torp Källemossen odlad mosse
  Smedjegölen göl Stensö f.d. torp Käringalyckan åker
  Smedö ö Stockabäck t Käringelyckan åker
  Snokabäcken bäck Stockabäck t Käringeskärvet stenig plats
  Spinkabacken terräng Stockabäck torp Kärngafällamaden slåtter
  Spinkabacken terräng Stockabäck torp Kärrelyckan åker
  Spinkakärret åkrar Stolpen t Kölinggölar gölar
  Spinkakärret ägomark Stolpen f.d. torp Köpeholme äng
  Spjutegöl göl Storafälle t Kösebo göl göl
  Sprutlångsgöl göl Storafälla rivet torp Kösebogölen göl
  Spångkärret sankmark Storafälla torp Ladakärret odlad mosse
  Spångmossen åkrar Stormaden avs Landet åker
  Stackekärr åkrar Stormaden avs. Lassakärr åker
  Stackekärr odlad mark Stridatorpet f.d. torp Leamossen mosse
  *Stavravik f.d. vik Strömsholm t Leranäsaviken vik
  Stenkullemossen mosse Strömsholm t Lidabäcken bäck
  Stenkärrsviken vik Strömshäll lht Lillagärdsåkern åker
  Stensö åker Strömshäll lht Lillagärdet åker
  Stensökärret kärr Strömsrum gård Lilla göl f.d. göl
  Stockabäck ägomark Strömsrum Saknas Lilla lyckan åker
  Stockakärr kärr Strömsrum by Lilla lyckan åker
  Stockakärr kärr Sundet t Lilla odlingen åker
  Stockakärrsunge kärr Sundet, se Blackasund t Lillekärr åker
  Stockakärrsunge terräng Svinasund t Lillemosse åker
  Stockamossen mosse o. åker Svinasund torp Lillesjö sjö
  Stockebrokärret kärr o. åkrar Svänesjö f.d. torp Lindagärdet åker
  Stockegöl sjö Svärdsmåla t Linde sjö f.d. sjö
  Stora kärr åker Svärdsmåla torp Lindkärret odlad mosse
  Stora kärr odlad mark Säveholm t Lindshultabäcken bäck
  Store mosse mosse Säveholm torp Linnegöl göl
  Store mosse mosse Sörby lht Linnesjö sjö
  Store mossen åkrar Sörby lht Linngöl göl
  Store mossen odlad mark Tallebacken lht Ljusegöl göl
  Storfällekärret sankmark Tallehagen lht Ljusegöl göl
  Storö ö Tallen t Ljusåteudden äga
  Storö ö Tallhagen lht Lomgölemossen odlad mosse
  Storö terräng Tegen lht Lomgölamossen odlad mosse
  Storö ö Tegen lht Lomme göl göl
  Storö ö Tjuvadalen t Lommegöl göl
  Sundbrokärret åkrar Tjuvadalen lht (utjord?) Lommegöl göl
  Surbrunnskärret sankmark Torpet t Lommgölamossarna mossar
  Suregöl göl Torrefälle t Luddabacken backe
  Suregöl göl Torshult by Luddabacken backe
  Svalget sund Torshult by Lyckebacken vägbacke
  Svalget sund Torshultamåla gård Lysarebacken backe
  Svartegöl tjärn Torshultamåla by Långahölj hölj
  Svartegöl göl Trehörningen lht Långakärr kärr
  Svartegöl göl Trehörningen lht Långakärr slåtter
  Svartevik vik Trehörningsholm t Lngakärr mosse
  Svingölen göl Träbaggen t Långakärr åker
  Svartgölskärret sankmark Träbaggen rivna torp Långavarp vik
  Svarthålorna terräng Träbaggetorpen, se Träbaccken rivna torp Långebroar bro
  Svarthålorna ägomark Tuggalite kvarn Långbrobacken vägbro
  Svingölen göl Tämshult by Långegöl göl
  Svinudden udde Tämshult by Långegöl göl
  Svänesjö sjö Törnefällan avs Långegöl göl
  Svänesjön sjö /Se Törnefällan avs. Långegöl göl
  Sävegöl sjö Törnet lht Långelen åker
  Sävegöl göl Udden torp Långelycka åker
  Sävsjön sjö Udden f.d. torp Långevik vik
  Sävsjön sjö Ulriketorpet torp Långåkern åkrar
  Sävsjön sjö Ulriks torp Långåkern åker
  Sävsjön Saknas Ulriksdal bs Långåkern åker
  Sävsjön sjö Uvahult gård Långäng kärr
  Sävsjön sjö Uvahult by Länsmanshällen häll o. råmärke
  Sävviken vik Uvanäs gård Lövringsmossen mosse
  Sävviken vik Uvanäs gård Lövö ö
  Södermossen mosse Uvatorp t Madaviken vik
  Sölemossen mosse o. åker Uvatorp torp Madgölarna gölar
  Tallmaden sankmark Varvatorpet rivet torp Madhistert skog
  Tallmossen åkrar Varvet t Malmdyngeudden udde
  Tallön ö Videkroken f,d,torp Malmen terräng
  Tallön holme Virkesön t Malmfällan äga
  Tarmlången sjö Virkesön avs. Malmvägen väg
  Tarmlången sjö Åholmen t Markalyckan åker
  Tarmlången sjö Åholmen f.d. t Markalyckan åker
  Tarmlången sjö /Se Åholmen f.d. torp Mattiasas göl göl
  Tarmlången sjö Åttingen hmd Mattisgöl, se Mattiasas göl göl
  Tarmlången sjö Ängahagen hemmansdel Metekållen ö
  Tegen strandmark Ödegården gård Mjädakärret(?) mosse
  Temgesiön, se Tömmen sjö *Ödegården, se Ögården bebyggelse Mjärdekärret kärr
  Tillfällingskärr sankmark Ögården gård Mjärdekärrsviken vik
  Tillfällingskärr kärr Ögården bebyggelse Mjölgubbestenar gryt
  Tjurmossen mosse Ön t Mjösemossen äga
  Tjurmossen ägomark Ön torp Mjösgölen göl
  Tjurmossen mosse Östingsryd gård Mjösgölen göl
  Toresjön nästan igenväxt sjö Östingsryd gård Mjöshultabäcken bäck
  Toresjön sjö /Se Östrabyn bydel Mjöshultesjö sjö
  Toresjön sjö /Se   Mjöshulte sjö sjö
  Torkällekärret kärr   Mjöshultesjön, se Mjöshulte sjö sjö
  Torparemossen åker   Mjöshyltevenar mosse
  Torregöl göl   Mjösjögöl, se Mjösgölen göl
  Torregöl göl   Mjösjön sjö
  Torshultsbacke triangelpunkt   Mjöåkern åker
  Torskegöl göl   Modalskärret odlad mosse
  Torskärret kärr o. åkrar   Mormoralyckan åker
  Tosanäs näs   Mossabacken vägbacke
  Tosanäs näs   Mossalyckan åker
  Trehörningen sjö   Mossaviken vik
  Trehörningen sjö   Mossgölen göl
  Trehörningen sjö   Mossgölen göl
  Trehörningen sjö   Mälyckan(?) åker
  Trehörningsmaderna sankmark   Märelyckan åker
  Tresnippen, Lille terräng   Märhuvudet äga
  Tresnippen, Store terräng   Mästinelyckan åker
  Trullsjön, Lille sjö   Möasjö sjö
  Trullsjön, Store sjö   Möasjö sjö
  Trulsgöl göl   Möcklamosse skogmosse
  Truttebäcken bäck   Möcklasjö sjö
  Truttebäcken bäck   Möcklasjö sjö
  Trutten kärr(?)   Möcklasjö sjö
  Trångkärret åkrar   Mörkevik vik
  Träbaggasjö sjö   Mörkevik vik
  Träboggen terräng   Mörkevik vik
  Tuvegarpan sankmark   Mörudden strand
  Tykakärret kärr   Mörkevikslyckan åker
  Tämmen sjö   Nerskogen skog
  Tämmen sjö   Nissaland åker
  Tämmen sjö   Nissen åker
  Tämmen sjö   Norre göl göl
  Tämmen sjö   Norregöl göl
  Tämmen sjö   Norrgölakärret åker
  Tämmen sjö /Se   Norrgölen göl
  Udden udde   Norrkärren mossar
  Ulvamossen mosse   Norrmarken skog
  Ulvamossen åkrar   Notön ö
  Utmon terräng   Notön ö
  Utmon odlad mark   Nybråtarna åker
  Ufsiö, se Ulvasjön sjö   Nycklekärr äga
  Uvaberget triangelpunkt   Nylyckan åker
  Uvakärr kärr   Nylyckan åker
  Uvakärr kärr   Nylyckan åker
  Uvasjön sjö   Nylyckebacken vägbacke
  Uvasjön sjö   Nymossen odlad mosse
  Uvasjön sjö   Nymossen odlad mosse
  Uvasjön sjö   Nyrödjan mosse
  Uvasjön sjö   Nyrödjan skog
  Uvasjön sjö   Nyttorpebron bro
  Uvasjön sjö   Nyttorpekärret slåtteräng
  Vallflyet åkrar   Nyttorpeskogen skog
  Valterkärr sankmark   Näset udde
  Valterkärr kärr   Näset halvö
  Vargahimossen åker   Näset halvö
  Vargkärret sankmark   Näset skog
  Varvet mossar o. skog   Nävrakärret åker
  Vedkärret åkrar o. kärr   Nötråsamossen åker
  Videfloen kärr   Odala äng äng
  Videkärret sankmark   Olyckan åker
  Vikroken terräng   Oppsjön del av sjö
  Yttran sjö   Oppåkern åker
  Yttran sjö /Se   Orrahistert gränsmärke
  Yxekärret kärr   Orrehistert råmärke
  Yxeskaftshester utäga /Se   Orrholmen ö
  Åholmen åker   Ostångemossen åker
  Ålabäcken bäck   Ostången mosse
  Ålebäcken bäck   Ostången mosse
  Ålebäcken bäck   Oxafällorna skog
  Älgaviken vik   Oxakällan källa
  Älgaviken vik   Oxemossen slåtteräng
  Älgekärret kärr   Oxhagen skog
  Älgekärret kärr   Oxhagen hage
  Ängflyet kärr   Oxhagen skog
  Äskegölen göl   Paradiset slåtter
  Äskekärret kärr   Parregölen göl
  Öamossen mosse   Parrgölarna, se Parvgölarna gölar
  Öasjö göl   Parvgölarna gölar
  Öasjön sjö   Pellaland åker
  Öasjön sjö   Pellamossen odlad mosse
  Öasjön sjö   Pellåkern åker
  Öjasjön sjö /Se   Penningeslätten sänka i åker
  Ön halvö   Penningsbacke backe
      Penningsbacke vägbacke
      Penningsbäck bäck
      Penningsmosse åker
      Pinegatan väg
      Pinestenen sten
      Plogbacken vägbacke
      Plogemossen åker
      Plutabacken vägbacke
      Plågan åker
      Plågan f.d. åker
      Plågeberget(?) berg
      Porsmosse äga
      Prästamossarna odlad mosse
      Prästhällen ö
      Prästhällen holme
      Pusebäck bäck
      Pussebäck bäck
      Pussebäcksviken vik
      Rakan åker
      Ramsjön sjö
      Rammsjön sjö
      Rammsjön sjö
      Ransgöl göl
      Ransgöl, se Rånsgöl göl
      Rantan, se Rantemad slåtter
      Rantemad slåtter
      Redarenabb udde
      Rempleån terräng
      Risbokärret mosse
      Rockabäck bäck
      Rompan kärr
      Rudmansbro bro
      Rummeviken vik
      Rydehorvan skog
      Rydetegen slåtteräng
      Rydängen åker
      Ryttarelyckan åker
      Ryudden udde
      Råbocken åker
      Råbocken åker
      Rådjursmosse kärr
      Rånsgöl göl
      Rämplebackarna backar
      Rämplebacken vägbacke
      Rämplegrinden grind
      Rämplelyckan åker
      Rämpletegen slåtteräng
      Rävbacken backe
      Rävbacken hage och skog
      Rävlämmen åker
      Rödkärr äga
      Rödlyckorna åker
      Rödslen åker
      Rögöl äga
      Rögölen göl
      Römo skog
      Römo hällar
      Römohällarna hällar
      Sandslätamaden äng
      Sankemosse slåtteräng
      Sinneråsen ås
      Sjöfällan vik
      Sjökullsön ö
      Sjölyckan åker
      Sjölyckeviken vik
      Sjömossen odlad mosse
      Sjöåkern åker
      Skabban mader (oodlade)
      Skavudd udde
      Skeppnakärret skog
      Sketnakärrsviken vik
      Skjutarehällen berghäll
      Skjutarehällslyckan åker
      Skoglyckorna åker
      Skrammelåkern åker
      Skvalebäck bäck
      Skvalekärr mosse
      Skäregöl göl
      Skäregöl göl
      Skäresjö sjö
      Skäresjö, Lille sjö
      Skärsjön sjöar
      Skärvhölkarna oodlad mosse
      Slängsvik vik
      Slängsvik vik
      Slätefloe vattensamling
      Smalakärr äga
      Smedegölen göl
      Smedgöl äga
      Smedgölen göl
      Smedvikehagen skog
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smedö ö
      Smällaregrinden grind
      Smällen backe
      Smörekälla råmärke
      Snappsäckaviken vik
      Smörekälla källa
      Snickaregärdet åker
      Snokabäcken bäck
      Snokeflobron bro
      Snokefloen floe
      Sofihägnen åker
      Sopstångabacken backe
      Sopstångahålet sänka
      Sopestångahålet sänka på väg
      Spinkabackarna backar
      Spinkabackarna backar
      Spinkabackarna backar
      Spinkabackarna backar
      Spinkabacken vägbacke
      Spinkakärret kärr
      Spinkakärret, se Spinkamossen odlad mosse
      Spinkalyckorna åkrar
      Spinkamossen odlad mosse
      Spinkavirke ström
      Spjutegöl göl
      Spjuttångsgöl, se Sprutlångsgöl göl
      Sprutlångsgöl göl
      Spåralyckan odlad mosse
      Stackakärr åker
      Stackakärr åker
      Stallslyckan åker
      Stavrakärret åker
      Stavrakärret åker
      Stendalsvägen vinterväg
      Stenhammarsskiften skog
      Stenkullaberget berg
      Stenlyckan åker
      Stickakärr åker
      Stobbgölen göl
      Stockakärr kärr
      Stockegöl göl
      Stockegöl göl
      Stockegölebackarna vägbackar
      Storafällevägen väg
      Storakärr mosse
      Storelycka åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora odlingen åker
      Storemosse åker
      Storemosseudde udde
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storäng odlad mosse
      Storäng bete
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Strömsrummeån, se Grönskåraån å
      Stubbgölen göl
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Sundbro bro
      Sundbromossen mosse
      Sundhällekärret slåtteräng
      Sunelyckan åker
      Suregöl fördjupning i bäck
      Svalget sund
      Svalget sund
      Svalget sund
      Svampakärret vik
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartegöl terräng
      Svartegöl göl
      Svartevik terräng
      Svartgölabäcken bäck
      Svartgölamossen mosse
      Svartgölamossen mosse
      Svarthålan odlad mosse
      Svarthålorna mosse
      Svettspång bäck
      Svinagölen göl
      Svänesjö sjö
      Svänesjöbacken vägbacke
      Svänesjölyckan åker
      Svännesjö sjö
      Sväntakärr åker
      Sågkvarnsgrinden virkesupplag
      Sälemossen äga
      Sävegöl göl
      Sävegöl göl
      Sävsjöbäcken bäck
      Sävsjön sjö
      Sävsjön sjö
      Sävviken vik
      Sörlyckegärdet slåttergärde
      Sörlyckeåkern åker
      Tallö ö
      Tarmlången sjö
      Tarmlången sjö
      Tegön holme
      Tillfällingshålet vik
      Timmerhålsmossen odlad mosse
      Timmervik vik
      Tingshällarna berghäll
      Tjuvahålan stor håla
      Tjuvberget berg
      Tjuvedalen tjärdal
      Tjuvedaleskogen skog
      Tjuvekärr äga
      Tjyvberget berg
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtestenarna stora stenar
      Toresjön sjö
      Toresjö f.d. sjö
      Tornbaggegölen göl
      Torparegärdet åker
      Torparegärdet åker
      Torre göl göl
      Torre göl göl
      Torsanäs udde
      Torsanäsaviken, Lilla o Stora vikar
      Torskagöl göl
      Torskagöl göl
      Torskgölamossen odlad mosse
      Torskgölamossen odlad mosse
      Torsmåla hållplats
      Toön ö
      Trebaggasjö, se Träbaggesjö sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsmader ängar
      Trivahagen hage
      Triomaden åker
      Trollabackarna udde
      Trollaberget berg
      Trollsgölebacken vägbacke
      Trollsjöarna sjöar
      Trollsjön, Lille sjö
      Trollsjön, Store sjö
      Trummossen äga
      Trutten oodlad mosse
      Träbaggasjö sjö
      Träbaggasjö sjö
      Träbaggegärdet åker
      Träbaggekärr åker
      Träbaggelyckorna åker
      Träbaggemo skog
      Trädan åker
      Trädgårdsåkern åker
      Tuggalite ställe i Alsterån
      Tusarumpan slåtteräng
      Tuvegarpa mad
      Tuvegarpan äng
      Tuven äng
      Tyckekärr äga
      Tämmen sjö
      Tämmen sjö
      Tämshultabäcken bäck
      Täppabackarna backar
      Töragöl, se Torre göl göl
      Ugglebovasen vase (för fiske)
      Ulrikamossen åker
      Ulrikemon skog
      Ulvamossen mosse
      Ulvamossen odlad mosse
      Undantagslyckan åker
      Ungen odlad mosse
      Uppgärdet åker
      Upplyckan åker
      Uttergärdet åker
      Uvaberget berg
      Uvaberg berg
      Uvagöl göl
      Uvaklövar skog
      Uvakärr äga
      Uvasjön sjö
      Uvasjön sjö
      Vallgatebacken backe
      Valterkärr äga
      Vargaklacken ö
      Vargegropen varggrop
      Vargemosselyckan åker
      Vargemossen odlad mosse
      Vargeskaten råmärke
      Vargskaten äga
      Varvaskogen skog
      Varvet skog
      Vedkärret oodlad mosse
      Vedmossen mosse
      Videkärren kärr
      Vidkärret ej odlat kärr
      Virket vattenfall
      Vitagrind grind
      Vägön ö
      Väktarelyckan åker
      Ytteråkera åker
      Yttran sjö
      Yttran sjö
      Åkergärdet slåtter
      Ålabäcken bäck
      Ålebäcken bäck
      Ålebäcken bäck
      Ålebäcken bäck
      Ålhuset ålfiske
      Åmokärret kärr
      Åttehölj »hölj»
      Äggasten sten
      Älselyckan åker
      Ängagärdet åker
      Ängen odlad mosse
      Ängåkern åker
      Ärtalandet åker
      Ärtåkern åker
      Äskegölen göl
      Äskekärret slåtteräng
      Äspö ö
      Öasjö sjö
      Öasjön sjö
      Öasjö sjö
      Öasjö sjö
      Ögakärr oodlat kärr
      Ögårdsgärde åker
      Öjasjön sjö
      Ön skog
      Örnåkern åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.