ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Föra socken : Åkerbo härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 42
  Djupviks hamn vik Djurstad torp gård Alvaret alvarområde
  *Emmeltorpa träsk f.d. sjö Emmtorp hemman Alvar Vik kärr
  *Grönslunda skog skogsparti Folberga by Alvar Vik kärr
  *Järngrund grund Folberga by Blårör stenrör
  *Lofta gärde eller skog skogsparti Gel gård Bubbrörs Backe backe
  Matkroksgrund grund /Se Gel gård Bubbrörs backe backe
  Matkroksgrund grund Greda, Södra by Bässbacken backe
  Matkroksgrund grund Grönslunda by Djuplunds Rör stenrör
  Sillgrundet holme Grönvik lht Djupviks Alvar alvarsområde
  Sillgrundet holme Hjälmestad by Djurstad Träsk kärr
  Södviken vik Hjälmstad by Föra Grund grund
    Husvalla by Fördärvet åker
    Korshorvan lht Gropen håla
    Lofta by Gunna Backe backe
    Lundarna gård Gunnhorvan åker
    Lundtorp gårdar Husvalla Holme holme
    Marsjö by Ingelstad Träsk mossmark
    Petersburg lht Klockholm udde
    Uggletorp by Klöråsvarpet notvarp
    Vässby, Västra hemman Knarre Backe backe
    Vässby, Östra by Lofta Hall bergsbrott
      Lofta Hall bergsbrott
      Oll-Matshagen äga
      Ordstenshorvan äga
      Råsbäck kanal
      Råshuvudet betesmark
      Själgrund holme
      Sjöholmen betesmark
      Slunglappen äng
      Stjärnhorvskärr kärr
      Stångrör stenrör
      Trollberg höjd
      Trolle Hål vrå
      Träsket ängsmark
      Utholm udde
      Vidalm udde
      Vilhelms Vrå horn
      Vägen, Onda väg
      Vässby backe höjd
      Vässby Backe höjd
      Västra Land betesmark
      Öbäcken strand

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.