ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fagerhults socken : Handbörds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 646 Bebyggelsenamn : 694 Naturnamn : 990
Fagerhult socken Abborragölen tjärn Fagerhult sn Abborrabäcken bäck
Fagerhult sn Abborragölen göl Fagerhult sn Abborragölen göl
Fagerhult sn Abborragölen göl Fagerhult sn Abborragölen göl
Fagerhult sn Abborrgölen Lilla tjärn Fagerhult sn Abborrastenen sten
Fagerhult sn Alsasjö mosse Fagerhults socken socken Abborraviken vik
Fagerhult socken Alsasjö f.d. sjö Fagerhult sn Abramalyckan åker
Fagerhult sn Asphagen skogsmark Fagerhult sn Abramamossen odlad mosse
Fagerhult sn Aven sjö Fagerhult sn Abramamossen åker
Fagerhult sn Aven sjö /Se Fagerhult socken Abramaviken vik
Fagerhult sn Aven sjö /Se Fagerhulta stolla inbyggarbeteckning Almten sjö
Fagerhult sn Avesjö sjö Adolfsberg avs Alsasjö sjö
Fagerhult sn Avesjö sjö Adolfsberg avs. Alsasjö sjö
Fagerhult sn Avesjön sjö /Se Alfragården hemmansdel Alsasjömad slåttermad
Fagerhult sn Avesjön sjö /Se Alphyddan avs Ansjöbackarna backar
Fagerhult sn Axebohöjden höjd Andersdal avs Anten sjö
Fagerhult sn Axebohöjden triangelpunkt Andersdal, se Dalen avs. Appleviken vik
Fagerhult sn Axebo sjö sjö Anneberg avs Askaskärvet skärv
Fagerhult sn Axebo sjö sjö Anneberg avs. Assasjö sjö
Fagerhult sn Badebodaån å Aspelund bs Avesjö sjö
Fagerhult sn Badebodaån å Asplunda avs Avesjö sjö
Fagerhult sn Badebodaån å Asplunda avs Avesjö sjö
Fagerhult sn Badebodaån å Asplunda avs. Avesjö sjö
Fagerhult sn Badebodaån å Asplunda avs. Avesjöbäck bäck
Fagerhult sn Bastafloen sankmark o. åkrar Axebo gård Avesjön sjö
Fagerhult sn Bastafloen sankmark Axebo by Avesjön sjö
Fagerhult sn /Se Bergabacken berg Backegården gård Axebosjö sjö
Fagerhult sn /Se Berkegöl sjö Backegården bebyggelse Axebosjön sjö
Fagerhult sn /Se Berkegöl tjärn Backegården hmd Axeboträdan åker
Fagerhult sn /Se Björkekärret kärr Bastafloen avs Badebodaån å
Fagerhult by o sn /Se *Björkmossavägen el. Triabovägen landsväg Bastafloen t. Badebodaån å
Fagerhult sn /Se *Björkmåsavägen eller Triabovägen landsväg Berg gård Baggamaden åker
*Askamåla försv. gd el. by Björkshults göl göl Berg by Barkamo skog
*Askamåla gd /Se Björkshults göl göl Bergagården, se Berget hemmansdel Barmans-kärr åker
Axebo gd /Se *Björkshults kvarn f.d. kvarn Berget hemmansdel Bastaträdan åker
?Berg by Björkhultssjön sjö Berggrens avs. Basteträdan åker
Berg by Björkshultssjön sjö Berghem avs Bastergärdet åker
Björkeshult by Björkviken vik av sjön Salen Berghem avs Baståkern åker
Björkeshult by Björkö halvö Berghem lht Bergagöl göl
?Björkshult by Björkö halvö Berghem avs. Berga göl sjö
Boaskögle by /Se Björkö halvö Berghyddan avs Bergalid backe
Brännekärret by? /Se Björnemossen mosse Berghyddan avs. Berga lid vägbacke
Farshult by Bladgölen tjärn Berghägnen avs Bergaträdan åker
Farshult by Blaskatorpet åkerlappar Berghägnen avs. Bergaviken vik
Farshult by Boasjön sjö Birjagården hemmansdel Bergmaden slåtter
Farshult by /Se Bockamarken åker m.m. Bjärshult by Bergskatten åker
Farshult by /Se Bockamarken ägomark Björkedal avs Berkegöl göl
Farshultamåla by /Se Bockamarken åkermark Björkedal avs. Berkegöl göl
Fällan torp /Se Bockavik vik Björkelund avs Berkegöl göl
Granskate gård Bockavik vik Björkelund avs Berkemossen odlad mosse
Gruvebo by Bockavik vik Björkelund avs. Bjärsbacken terräng
Gutebo by /Se Bockö ö Björkelund avs. Björkegöl sjö
Gutebo by Bockön ö Björkeshult by Björkö ö
Gutemåla gd /Se Bolet äng? Björkhaga avs Björnmossen äga
Gylierydh se Göljeruda? gård Bondemad sankmark Björkhaga avs. Björnåkern åker
?Göljeruda gård Bonnamosse åker o. mosse Björklunda glasbruk Blåbärsön ö
Göljeruda gd /Se Breaströma, se Breda Strömma åförgrening Björkshult by Blåbärsön ö
Gjöshult by Breda Strömma åförgrening Björkshult by Boasjön sjö
Göshult by Bredmossen mosse Björkshult by Boasjö sjö
Göshult by Bredmossen, Oppersta mosse Björkshults järnvägsområde Saknas Boaskögleviken vik
Göshult by /Se Bredmossen, Stora mosse Björkslätt avs. Bockadal dalgång
Hinsatorp gd Brinkelid ägomark Björkslätt avs. Bockakärr odlad mosse
Hornahorv tp /Se Broasjö sjö Björnerås gård Bockamark skog
Kianäs pst /Se Broasjö sjö Björnerås hemman Bockamo mossen terräng
Klo by Broasjöberg triangelpunkt Björnviken avs Bockaskögle kärr terräng
Klo by /Se Brokärret åker Björnvik t Bockasten gränssten
Kåremålen by /Se Brokärret ägomark Blaskatorpet t Bockavik vik
Liskatorp gård Broudden udde Blaskatorpet t Bockedal oodlad mosse
Luskatorp se Liskatorp gård Bruksmossen åker Blommekulla soldattorp Bockö ö
Madelgärde gård Brusakärret ägomark Blåsareliden t Bockö ö
?Näshult by Bråtkärr åker Blåsareliden bs Bockön ö
Näshult by Brännekärret ägomark Boaskögle gd Bodåkern åker
Näshult by Bygget ägomark Boasjögle gård Bogek ställe
*Pigemåla Saknas Bygget åker Boaskögle by Bogek skälpunkt
Raglebo gd Bytesmossen mosse Bockekärr avs. Bogeklyckan åker
?Ringhult by Byxemaden sankmark Bokulla gård Boggebo råmärke
?Ringhult by *Bäckoset bäckmynning Bokulla hemman Bokabacken berg
Ringhult by /Se *Bäckoset bäckmynning Bolet hmd Bokabacken vägbacke
?Ringhult by Bökhultet terräng Bommatorpet t Bokaberget berg
Ringhult by /Se Bökhultet terräng Boms t Bokullaskogen skog
Ringhult Saknas /Se Bölingkärr åker Botlabo bs Bokullaträdan åker
Ringhult by /Se Bölsgöl tjärn Brinkelid t Bol slåttermark
Ringhult by /Se Dalen åker m.m. Brinkelid torp Bolet åker
Ringvidahult, se Ringhult by Dalen ägomark Bro avs Bolet slåttermark
Röfvaremåla by Dalgubbamossen åkerlapp o. mosse Bro avs. Bolet äga
Rövaremåla by Dalgubbamossen ägomark Broasjö avs Bolet äng
Rövaremåla by /Se Dalsbokärret åker Broasjö t Bolet åker
Sadeshult gd Dalsbokärret ägomark Broasjö avs. Bolet ängar
Sadeshult hg /Se Dammhagen skogsområde Bygget bs Bolsåkern åker
Sadeshult gd:ar /Se Davarmålen holme Bygget t Bondemad äng
Sadeshult gdr /Se Dikeskärr åker Bygget f.d. torp Borgaregrinden grind
Skeningeholm gd:ar /Se Dikesviken vik Bäckastugan t Botlaträdan åker
Skinberga by Dikesviken vik Bäcksdal avs. Bredemosse odlad mosse
Skulebäcks rättarsdöme Saknas *Djupastek stek /Se Bärgrens hägnen, se Berggrens avs. Brinkelid åker
Skurebäck by Djupsensö holme Bökhult avs. Bokullamossen odlad mosse
Skurebäck by Djupsensö ö Bösehäll Saknas Broasjö sjö
Skurebäck by Djuramosse mosse o. åker Bössehäll t Broasjö sjö
Skälsbäck by Djurasjö sjö Bössehäll avs. Broasjöberg berg
Skälsbäck by /Se Djurasjö sjö Dalen avs Brohorvorna åker
Skälsbäck by /Se Djurasjö sjö Dalen, Lille bs Brunnsåkern åker
Skögle by Djurasjömossen mosse Dalen bebyggelse Brunnsåkern åker
Skögle by /Se Dopudden udde Dalen torp Brusakärret odlad mosse
Skögle, Stora och Lilla beb. /Se Dopudden udde Dalen f.d. torp Brånarna åker
Soläng by Dunakärr åker Dalen avs. Brånen åker
Soläng by /Se Dunakärr åkrar Dalsborg avs Bråtet åker
[Saekkinga aalehwlt] Saknas Dunakärr ägomark Dalsborg avs. Bråtet landåker
*Sækkinge aalehwlt Saknas Dunemossen mosse Danselid bs Bråtet åker
Tribäck gård Dunön ö Djupadal avs Bråtkärret äga
Tribäck gård med kvarn Ekabormossen åkrar Djupadal bs Bråtlandet åker
Tribäck g Ekabomossen ägomark Djupadal avs Bråtlandet åker
Tribäck gd Ekhagen ägomark? Djupadal avs. Bråtlandet åker
Tribäck gd Ekmosse åker Djupadal avs. Brännekärren slåtterängar
Tribäck gd /Se Elmten sjö /Se Djupadal bs Brännen skog
Tränsjömåla by /Se *Elsekälla grop o. gränsmärke Ekbacka avs Brännen hage
Träthult by *Elskälla källa Ekbacka avs. Brännfloen skog
Träthult by *Elskälla gränsmärke Ekebo gård Brännekärret mosse
Träthult by Emten sjö /Se Ekebo gd Brännö ö
Träthultamåla by /Se Enegöl tjärn Ekebogården hemmansdel Bröten åker
Uddaryd by /Se Enmossen ägomark Ekefällan avs Busekärret äga
Välsgärde gd /Se *Fagerhultsvägen landsväg Ekefällan avs. Buteljen åker
Välsmåla by /Se *Fagerhultsvägen landsväg Ekelund avs Byträdan åker
Välsmåla by /Se *Fagerhultsvägen landsväg Ekelund avs. Byåsbäcken bäck
Välsmåla by /Se Fagranäs åker m.m. Ekenäs avs. Bålehammarn äga
Välsnäs by Fagranäs terräng Ekenslund avs Bäcken bäck
Välsnäs by /Se Farfars kärr kärr Ekenslund avs. Bäckåkern åker
Välsnäs by /Se Farfars kärr kärr Ekenäs avs Bärmankärr odlad mosse
Välsnäs by /Se Feresjön sjö Ekerum avs. Bölingen odling
Välsnäs by /Se Feresjön sjö Ekeskog t Bölsgöl göl
Välsnäs by /Se Feresjön sjö Ekhult avs Bölsgöl göl
Välsnäs gd /Se Feresjön sjö Ekhult avs. Dackens borg ö
*Ålefiske Saknas Feresjön sjö Eklunda avs Dackhålan äng
Århult by Fikällaremossen åker? Eklunda avs. Dammshagen hage
Århult by Fikällaremossen ägomark Ekängen avs. Daniel-udde-fällan åker
Århult by Flymossarna mossar Enegöl avs Danjelsland åker
Århult by Fröakärr mosse Enegöl torp Danselid vägbacke
Århult, Högsby by Fröakärr kärr Enga gård Danselidsträdan åker
*Änga gård Frökärret mosse Eu-Lisagården hemmansdel Danshagen(?) hage
Änga by Fåfängan åkerlapp Fagerhem avs. Dantelagalyckan åker
Äskebäck by Fåfängan ägomark Fagerhult by Den smala trädan åker
?Äskebäck by Fåglagöl göl Fagerhult by Den store nabben udde
Öfraholm by Fåglagöl göl Fagerhultsbro avs Den store åkern åker
Övraholm by Fåglamossen mosse Fagerslätten avs Djupsens ö ö
Övraholm by Fårhagsmosse åker Fagerslätten avs. Djupviken vik
Övraholm by Fähusviken vik Fagerhultsro avs. Djuramad äga
  Fänjebro bro Fagrahult avs Djuramosse äga
  Fänjebro bro? Fagrahult avs. Djurasjö sjö
  Fänjebroviken vik Fagranäs avs Djurasjö sjö
  Färgegöl tjärn Fagranäs avs. Djurasjöbäcken bäck
  Färgegöl sjö /Se Farshult by Dopudden udde
  Färgmossen mosse o. åkrar Farshult by Dränglåten åker
  Färjegöl sjö /Se Farshult by Dunakärret åker
  försiön, se Feresjön sjö Farshultamålen by Dunamossen odlad mosse
  Försiön, se Feresjön sjö Farshultamåla gård Dunamossen skogsmosse
  Getemossen åker Farshultamåla by Dunbergamossen mosse
  Glaviken vik Fisut bs Dunbergaträdan åker
  Granmossen mosse Fisut torp Dunö ö(ar)
  Gransjö, Norra sjö Frackagården gård Eglegöl göl
  Gransjö, Norra sjö Frackagården bebyggelse Eglegöl göl
  Gransjö, Norra sjö Fredrikahägnen torp Ekebacken kulle
  Gransjö, Norra sjö Freggatorpet t Ekebolyckan åker
  Gransjö, Södra sjö Fridhem avs Ekekullen kulle och åker
  Gransjö, Södra sjö Fridhem avs Ekemossen odlad mosse
  *Granskatebro f.d. bro Fridhem avs Ekorrabacken vägbacke
  Granskate Siö, se Norra Gransjö sjö Fridhem avs Elmten sjö
  Granö ö Fridhem avs. Enegöl göl
  Grindekärret kärr Fridhem lht Faralyckan åker
  Grindekärret kärr Fridhem avs. Farfarelyckan åker
  Grindmossen mosse Fridhem avs Feresjön sjö
  Gripmossen åker o. mosse Fridhäll avs Feresjön sjö
  Gripmossen ägomark Fridhäll avs. Feresjö ö ö
  Grisabomossen mosse o. åker Frilanda bs Flaksudd udde
  Grisabomossen ägomark Frilanda bs Floransgärdet åker
  *Gruveboda fly mosse Frälsegårdarna bebyggelse Flyet kärr
  Grässjan vik Frälsegården, se Herragården bebyggelse Flyet åker
  Grässjan vik Fräjdekulla t Flyet skogbevuxen mosse
  *Grätteström gränsmärke Fröjdekulla avs Flyet odlad mosse
  *Grönskåra bro bro Fröjdekulla avs. Flyet äga
  Gubbakärret mosse Fåfängan f.d. torp Flyhagen skog
  Gubbakärret kärr Fälla t Flymossarna skogsmosse
  Gullkärr åkerlapp Fällan t Fläskastenen sten
  Gullkärr ägomark Fällan avs Fläskastenen sten
  Gåpen sjö Fällan, se Fälletorpet torp Fläskamaden mad
  Gåpen sjö Fällan torp Fotamossen odlad mosse
  Gåpen sjö /Se Fällan torp Fröakärr kärr
  Gåpen sjö /Se Fälletorpet t Fröakärret odling
  Gåsegöl tjärn Fögeberg by Fröakärrsliden vägbacke
  Gäddevik vik Fögeberg by Furusjön sjö
  Gäddevik vik Fögeberg by Furusjön sjö
  Gärdsmossen ägomark Garpastället stuga Fåglagöl göl
  Gölamossen ägomark Getamossen bs Fåglagöl göl
  Gölemosse mosse med göl Getanabben bs Fåfängan åker
  Gölemosse terräng Getanabben lht Fåfängsmossen äga
  Gölemossen åker Gidemåla gård Fårabacksträdan åker
  Göshultasjön sjö Gidemåla, se Guttemåla hemman Fårakullen hage
  Göshultasjön sjö Godegården avs Fårhagen hage
  Habbemossen mosse Godegården avs Fägnebro, se Fänjebro bro
  Hagemossen åker Gossemåla t Fällemossen odlad mosse
  Hagemomossen mosse o. åker Gossemåla t Fänabben udde
  Hagemomossen ägomark Graneledet stuga Fänjebro landsvägsbro
  Hagkärret åker Granskata gård Fänjebro bro
  Hedasjö sjö Granskata by Fänjebrogölen göl
  Hedasjögrundet holme Grisabo t Färjegöl göl
  Hedasjö göl tjärn Griselund f d torp Färgegöl göl
  Hedsjön sjö Gropen bs Fögebergagöl göl
  Helvetes udde åkrar Gruvebo gård Fögebergamarken skog
  Helvetes udde udde Gruvebo by Försöket åker
  Hemsjön sjö Gräsdalslyckan avs. Gaddemosse äga
  Hemsjön sjö Gröndal avs Galtåkrarna åkrar
  Hemviken vik Gröndal avs. Gamlebogrinden grind
  Hemviken vik Grönelund avs Garpafällan åker
  Herremaden kärr Grönelund t Garpakällan källa
  Horsön sankmark? Grönelund avs. Gatelyckan åker
  *Hiätteström f.d. gränssten Grönlid avs Getaspjället åker
  Horvakalva vik Grönlid avs. Getön ö
  Horvatorp triangelpunkt Grönlid torp Gislehälla berg
  Horvemosse mosse Grönlid f.d. torp Gladakullen kulle
  Hålkärret kärr Grönlund avs Granahägnen åker
  Hägnedalen dal(?) Grönlund t Granesjö sjö
  Hällaklint berg Grönlund avs. Granesjö sjö
  Hällaklint triangelpunkt Grönskåla lht Grankärret åker
  Hällaklint udde Gubbabacke bs Gransjö tuva holme
  Hälleklint berg /Se Gustafsberg avs Gransjötuvan, Södra holme
  *Häradsbäcken bäck Gustafsberg avs. Granö ö
  Hästafällemossen åker Gutebo by Granö ö
  Hästafällemossen ägomark Gutebo by Grindlyckan åker
  Hästakroken halvö Guttebo by Gripamossen odlad mosse
  Hästakroken halvö Guttebo by Gripåkren åker
  Hästasjö sjö Guttemåla gård Grisabron bro
  Hästasjö sjö Guttemåla hemman Grisamossen mosse
  Hästmossen åker Gåsemåla, se Gossemåla t Gropen terräng
  Hästudden udde Gärdet hmd Grundhällen holme
  Hästön ö Gärdet bebyggelse Gruvboberget berg
  Högrekulla höjd Gärdet hemmansdel Grytörat slåtter
  Högö holme Gärdsgården, se Gärdet bebyggelse Grässjan vik
  Högö ö Gölakullen avs Grötögat slåtter
  Högö ö Gölakullen torp Gubbabackarna åker
  Iberget berg Gölen t Gubbabacke vägbacke
  Iberget berg Göljeruda by Gubbaflyet mosse
  Ibergsviken vik Göljeruda gård Gubbagärdet beteshage
  Ibergsviken vik Göshult by Gubbahägnen skog
  Iglegöl göl Göshult by Gubbahöljen hölj
  Jansagölen tjärn Göshult by Gubbehålet äga
  Johannesmosse ägomark Habbastugan t Gubbåkern åker
  Jordbromossen mosse o. åker Haga avs Guldgruvan berg
  Jordebergskull höjd Haga avs. Gullfällan åker
  Jordegöl tjärn Hagalund avs Gullkällan källa
  Jordegöl tjärn Hagalund avs Gullkällegärdet äng
  Järnets ö holme Hagalund avs Gungekärren äga
  Järnets ö ö Hagalund avs. Guttebohultet skog
  Jättaström ström Hagalund avs. Gåpen sjö
  Kajebäck bäck Hagalund avs. Gåpen sjö
  Kalvaviken vik Hagen bs Gåsafloen odlad mosse
  Kalvberget berg Hagen hus Gåsegöl terräng
  Kalvberget berg(?) Hallandsmad avs. Gåsekärret f.d. floe
  Kalvfällan åkerlapp Hampeskärvet kvarn Gåsmaden, jfr Gåsegöl mad
  Kalvfällemossen mosse o. åkerlapp Hansjöhorfva t Gäddvik vik
  Kalvhagsgölen tjärn Hansjöhorva, se Horvan t Gölakärret odlad mosse
  Kalvkärret kärr Heasjö t Gölamossen odlad mosse
  Kalvkärret mosse Hedasjö avs. Gölamossen mosse
  Kalvkärret kärr Herragården bebyggelse Gölamossen mosse
  Kalvnäset udde Hinsatorp gård Gölatoken slåtter
  Kalvnäset udde Hinsatorp by Gölebergen berg
  Karlsmålaviken vik Hjortabäck avs Gölekullaberget berg
  Kattebäck bäck Hjortabäck t Göljerudmossen åker
  Keasiö, se Kiasjön sjö Horna by Göshultabäcken bäck
  Kedjasjön sjö Horna by Göshultalyckan åker
  Kedjasjön eller Kiasjön insjö /Se Horna by Göshultasjön sjö
  Kedjasjön, se Kiasjön sjö /Se Hornahorv t Göshultasjön sjö
  Keesiö, se Kiasjön sjö Horvan by Habbamossen odlad mosse
  Kiasjön sjö Horvan t Hagelyckan åker
  Kiasjön sjö Horvan torp Hagelyckan åker
  Kiasjön sjö Horvan t Hagakärret odlad mosse
  Kiasjön sjö Horvet by Hageträdan åker
  Kiasjön sjö Horvet t Hageträdan åker
  Kiasjön sjö Horvet f.d. bs Hageviken vik
  Kiasjön sjö Hultdalen avs Hallahålet kärr
  Kiasjön sjö Hultemåla t Hallandsmad mosse
  Kiasjön sjö /Se Hällagården hemmansdel Haltemåla åker och äng
  Kiasjön sjö /Se Hällebo bs Hallemossen äga
  Kiddahagen åker m. m. Hällebo torp Hampsänkeviken vik
  Kiddahägnen skogsmark Hällebo avs. Hansamosse äga
  Klacken ö Hällen avs Harebacken lycka
  Klosemossen åker Hällen avs. Hargen åker
  Kloskog triangelpunkt Hästhagen f.d. torp Hassmossen odling
  Koamosse åkrar Högaberg avs Heasjö sjö
  Koamosse ägomark Högaberg avs. Hedasjö sjö
  Kohagsmossen ägomark Högadal avs Helsikeshorve åker
  *Kolflyet myr Högadal avs. Helvetes udde äga
  *Kolma häradsmärke gränsmärke Högalid avs Hemhagen skog
  *Kolma märke gränsmärke Högalid avs. Hemmossen odlad mosse
  *Kolmaen myr Högalund avs Hemsjön sjö
  Kordemaden ö Högalund lht Hemsjön, se Ringhultasjön sjö
  Kralemossen åkrar Högsby Århult gård Hemåkern åker
  Krikskärr kärr Höjden hmd Hemåkern åker
  Kullemossen ägomark Högsby Århult, se Århult, Högsby by Hermanslyckan åker
  *Kvarnbron landsvägsbro Iglegölsmossen avs. Herremaden udde
  Kvarnekemossen åker Inngärdet hmd Hinkamossen odlad mosse
  Kvarnfällan åker Johanagården hemmansdel Hjortadal kärr
  Kvarnhagen ägomark? Johanstorp avs *Hjärtaström ström
  Kvarnkärret kärr Johanstorp avs. Hommanalyckan åker
  Kvarnkärret mosse Jon-Kransagården hemmansdel Hornaträdan åker
  Kvarnkärret åker Jonshägnad stuga Horsaberg berg
  Kvarnkärret åker Jägarelyckan avs Horsabergsmossen odlad mosse
  Kvarnkärret kärr Jägarlyckan avs. Horsmaden äga
  Kvarnkärret kärr Järnagården(?) bebyggelse Horsö ö
  Kvarnmossen åker Kallsegården bebyggelse Horvabacke vägbacke
  Kvarnsjön sjö Kalsegården gård Horvakalva vik
  Kvärnakärr åker Kammaren t Horvehagen skog
  Kyllemosse åker Karamåla by Horvesträdan åker
  Kyrkeviken vik Karlsberg avs Horveviken vik
  Kyrkmossen mosse Karlsberg avs. Hultasten råmärke
  Kåremåla göl tjärn Karlsbo avs Hyket slåtter
  Källehorve åkrar m.m. Karlsbo avs. Hyndeberget berg el. strand
  Källmossen mosse Karlsborg avs Håkahägnen åker
  Källmossen mosse Karlsborg avs Häggedalen slåtteräng
  Källängen ägomark Karlsborg avs. Hägnedalarna slåtter
  Kämpekärr mosse Karlsborg avs. Häktebäcken bäck
  Kävlan sund Karlsborg avs. Hällaklint udde
  Kävlan sund Karlslund avs Hällaklint berg
  Landsmossen åker o. mosse Karlslund avs. Hällaklint berg
  Lassemosse åker Karlsmåla t Hällandsmad mosse
  Lennarts ö holme Karlsmåla f.d. torp Hällåkern åker
  Lennarts ö ö Karlsro avs. Häråkern åker
  Liden åker m.m. Kianäs station Hästasjö sjö
  Lilla kärr åkerlapp o. kärr Kianäs station Hästasjö sjö
  Lillegöl tjärn Kiddahagen avs. (f.d. torp) Hästa-Sventa-berg land
  Lillegöl göl Klo by Hästskoträdan åker
  Lillsjön sjö Klo by Hästskoåkern åker
  *Liskatorpsbro landsvägsbro Klo by Hästemossen åker
  Ljusebro bro Klo by Hästfällemossen odlad mosse
  Ljusebro ägomark Klo by Höbodasjön sjö
  Lustigbo åkerlapp Klo, Lilla bydel Höbosjön sjö
  Lustigbo ägomark Klo, Stora bydel Högamo odlad mosse
  Lustigäng åker Kloströms avs Högamobergen berg
  Lustigäng ägomark Knektahägnen bs Höga trädan åker
  Lyckan åker Knekthållet bebyggelse Högrekulla backe
  Långa kärr åker Korinagården hemmansdel Högö ö
  Långekärr mosse Korsberga avs Högö ö
  Långemosse åkrar Korvemåla f.d. torp Högö ö
  Långe mosse mosse Korsberga avs. (förr t) Höljakärr äga
  Långlidsgöl tjärn Kristineberg avs Höljen ström
  Långlidsgöl tjärn Kristineberg avs Hörningen kärr
  Långvik vik Kristineberg avs. Iberget berg
  Långäng åker Kristineberg avs. Ibergsviken vik
  Löjeleksklacken ö Kristinadal avs Ibergsviken vik
  Lövavan vik Kristinedal avs. Ingärdet åker
  Maderna ägomark Kronatorpet t Intäkten åker
  Madhägnen sankmark o. åker Kronatorpet lht Iglegöl, se Eglegöl göl
  Madhägnen ägomark Krutkvarnen hus Ingärdet åker
  Majekärr åker o. kärr Kullen f.d. torp Isbäcksliden(?) backe
  Makaremossen åkerlapp Kullen bs Isrelslyckan åker
  Markagölen tjärn Kutamåla by Jantagölen göl
  Markamossen mosse Kuttamåla, se Guttemåla hemman Jeppalyckan åker
  Markamossen mosse Kvarnfällan f.d. torp Joddaryd åker
  Marken röjning(?) Kåremåla gård Jon-Larsahägnen åker
  Marken öppen terräng Kåremåla gd Jorbergskull backe
  Mellanoskärret sankmark Kåremåla by Jordbromossen odlad mosse
  miösiö, se Nersjön sjö Källehorve t Jordegöl göl
  Morebolyckan skogsmark Källehorva avs. Joregöl(?) göl
  Mossebo åker Källtorp t Jungfrukullen kulle
  Mossebo ägomark Källtorp Lilla t Jungfrulyckan åker
  Målas udde udde Källtorp t Järnamossen odlad mosse
  Målas udde udde Käramåla bebyggelse Järnkärret åker
  Måle stenar udde (uddar?) Kärnebo (utjord) Järnkärrsviken vik
  Måle stenar skär Kärrabo f.d. torp Jättaström forsar
  Målgölen göl Kösagården hemmansdel Jättaström, se Hjärtaström ström
  Märkärr kärr Larsatorpet f.d. torp Kallamossen odlad mosse
  Märkärr kärr Lassakors avs Kalgården åker
  Möasiö, se Övrasjön, Mellansjön o. Nersjön sjö Lassakors avs. Kallna mossen äga
  Mörkegöl göl Liden = Rullgöl t Kalvanäset udde
  Mörkegöl göl Liden rivet torp Kalvaviken vik
  Nersjön sjö Lillhagen avs Kalvhagen beteshage
  Nersjön sjö Lillehagen torp Kalvhagen hage
  Nersjön sjö Lindängen hmd Kalvhagen hage
  Nersjön sjö Lindängen hemmansdel Kalvhorvan beteshage
  Norre Mad, se Älgamad mosse Liskatorp gård Kappsåkern äga
  Notaboviken vik Liskatorp hemman Karl-Andersaträdan åker
  Notaboön ö Ljusholm avs Karl-Joanamossen odlad mosse
  Nymåla ägomark Lunden t Karl-Larsa-lyckan åker
  Nätboholmen ö Lunden t Karl-Olsamossen odlad mosse
  Näverkärr åker o. kärr Lustigbo stuga (förr t) Karl-Petterakärret odlad mosse
  Näverkärr ägomark Lyckan t Karlsmålaviken vik
  Nävramosse mosse Lyckan hemmansdel Kattebacken backe
  Ormön holme Lyckan torp Kattebäck bäck
  Orrebergsmossen mosse Lyckanshöjd hmd Kattebäcken bäck
  Osbro bro Lyckanshöjd hemmansdel Kattebäcken bäck
  Osfällan terräng Lågäng avs Keasjön sjö
  Oxfällan åker Lågäng avs. Kiasjön sjö
  Oxfällan ägomark Lövhöjden avs. Kiddahägnen äga
  Oxhagen tomtplats Mada avs Kittemad mader
  Oxhagen terräng Mada hemmansdel (förr t) Klacken holme
  Oxhagskärret Lilla kärr Magerås bs Klackö ö
  Oxhagskärret, Lilla kärr Magerås avs (förr tp) Klockarekärret åker
  Oxhagsmossen åker Magniholm avs Klockareängen åker
  Oxhagsmossen åker o. mosse Magniholm avs Klocke-Gustafs backe vägbacke
  Oxkärret åker Mariefors avs. Klosamossen odlad mosse
  Persmaden sankmark Marielund avs Kloåkern åker
  *Pikaböls Skvaltkvarn f.d. kvarn Marielund avs. Knallabråtet åker
  Pilkärret udde Markatorpet torp Knektakärret odlad mosse
  Pilkärret kärr Marken avs Knutselyckan åker
  Pipegöl tjärn Marken t Koamosse odlad mosse
  Porsmossen ägomark Marken, se Markatorpet torp Koamosse äga
  Prästaviken vik Matta-Kallatorpet torp Koamossen mosse
  Prästö holme Medelborg avs Kobro bro
  Prästö ö Medelborg avs. Kobromossen mosse
  Pussekärret mosse Medelgärde gård Kohagen hage
  Påvels mosse åker Medelström avs Kohagen hage
  Påvels mosse ägomark Medelström avs. Kohagen hage
  Raglebogöl göl Mellanbyn hemmansdelar Kohagen skog
  Raglebogöl göl Mellanbyn bebyggelse Kojåkern åker
  Raglebokärr åker o. kärr Mellangården hemmansdel Kordemaden terräng
  Raglebokärr ägomark Medelgärde hemman Kotsahägnen åker
  Ringmossen åker Melröst by Kotsamossen odlad mosse
  Risön ö Mon avs Kransåkern åker
  Rullegöl tjärn Mon avs. Krikakärret mosse
  Rullegölsmossen mosse Mossebo rivet torp Kringelen åker
  Ryssabackarna triangelpunkt Mosseryd avs. Kringlebiten åker
  Ryssamossen åker Mosskrogen bs Kringlekärret äga
  Råsmossen åker Myrebacken bs Kringlemossen skogsmosse
  Råsmossen mosse Målen by Krokagärdet f.d. slåtter
  Råsmossen mosse Målen, se Träthultamåla by Krokamossen odlad mosse
  Rännebäckskärr mosse Månsatorp t Krokamossen odlad mosse
  Rännlarna kärr? Månsatorp torp Kroken åker
  Rännlarna terräng Måsebo t Krokåkern åker
  Rävemossen mosse Måsebo, se Mossebo rivet t Krokåkern åker
  Rävmossen ägomark Nerbyn bydel Krokåkern åker
  *Röhall gränsmärke Nerbyn gårdar Kronhagen åker
  *Röhall gränsmärke Norragården hemmansdel Kråkebacken backe
  *Röhall gränssten Norragården hemmansdel Kuddemad vik
  *Rövaremåla Gärde äng Norragården hemmansdelar Kuddemad mad
  *Rövaremåla kvarn f.d. kvarn Norrgränden del av sn Kullakärr odlad mosse
  Sackebergsmossen mosse? Norrgränden del av sn Kullaträdan åker
  Sackebergsmossen mosse Nyalund avs Kullen fårhage
  Sadberg åker Nyalund avs Kullsåkrarna åker el. åkrarna
  Sadberg ägomark Nyalund avs. Kullåkern åker
  Sadbergsgölen tjärn Nyalund avs. Kuttamålabacken vägbacke
  Saden St:a o. L:a sjöar /Se Nyanäs t Kuttåkern åker
  Saden sjö /Se Nyanäs t Kvarke mosse äga
  Sadenfors terräng? Nybyggegården, se Nybygget bebyggelse Kvarnahagen åker
  *Sadeshults vägskäl vägskäl Nybygget avs Kvarnahägnen åker
  Sadeshult triangelpunkt Nybygget t Kvarnakärret kärr
  Saen, se Salen sjö Nybygget avs Kvarnakärret åker
  Sakrisatorpet äng? Nybygget avs Kvarnakärret odlad mosse
  *Salasten gränssten Nybygget bs Kvarnaviken vik
  Salelyckan ägomark Nybygget avs Kvarnen, se Sadeshultakvarn f.d. kvarn
  Salen sjö Nybygget bebyggelse Kvarnhagen hage
  Salen, Lilla vik Nybygget avs. Kvarnesjö sjö
  Salen Lilla sjö Nybygget t Kvarnaträdan åker
  Salen sjö /Se Nybygget avs. Kvarnkärret odlad mosse
  Sandviken vik Nybygget lht Kvarnmossen odlad mosse
  Sankekällan källa o. fornlämning Nybygget avs. Kvarnsjön sjö
  Sanktekällan fornlämning Nybygget f.d. torp Kvillen förgrening av å
  Siggemosse åker Nydal avs Kylemosse oodlad mosse
  Sinnerkärret ägomark Nydala avs Kyrkan lada
  Sjustenar gränsmärke Nydala avs. Kyrkegärdet åker
  Sjustenar gränsmärke Nydalen avs Kyrke-huvud-åkern åker
  Sjöbråten ägomark Nydalen avs. Kyrkelandet strand
  Sjöhagsmossen åker Nygård avs Kyrkelyckan åker
  Sjöhagsmossen ägomark Nygård avs. Kyrkevik vik
  Sjökärret, Lilla kärr Nyhägnen avs Kyrkevik vik
  Sjökärret, Lilla kärr Nyhägnen avs Kyrkevikehagen hage
  Sjömaden sank strand Nyhägnen avs. Kyrkevägen väg
  Sjömillan ägomark Nyhägnen avs. Kyrkåkern åker
  Sjönäs husplats Nyköping avs Kåremåla bäck bäck
  Skallö holme Nyköping avs. Kåramåla göl göl
  Skiren sjö Nylund avs Kåramålaträdan åker
  Skiren sjö Nylund avs. Kåremålaviken vik
  Skiren sjö Nymåla rivet torp Källekulla backe
  Skiren sjö /Se Nymåla avs. Källekulla vägbacke
  Skogskärret kärr Nyslätt avs Källåkern åker
  Skälleberget berg Nyslätt avs. Kämpkärret slåtterkärr
  Skälleberget berg Näset bs Käringabäcken bäck
  Skälsbäcksgölen tjärn Näshult by Kärnebo utjord
  Skögle göl tjärn Näshult by Kärret äng
  Skögle göl göl Oppebyn hemmansdel Kärret odlad mosse
  Skögle göl göl Oppebyn gårdar *Kärrsloen äga
  *Slåtterkärret kärr Osfällan avs. Kärlan sund
  Slåtterkärret kärr Osfällan avs Kävlan sund
  Slåtterkärret åker Oskarsborg avs Kävlegärdet åker
  Slåtterkärret kärr Oskarsborg avs. Kävleträdan åker
  Slåttersnölingen odling Oxhagen bs Lada-gärds-kärret åker
  Slåttersnölingen ägomark Oxhagen t Lagårdsträdan å
  Slåtterön ö Oxhagen torp Lansakärret odlad mosse
  Slåtterön ö Oxhagen t Landsmossen odlad mosse
  Slåtterön ö Parken avs Larsategen åker
  Slåttrakärret ägomark Pellahägnen torp Lassabråne åker
  ?Slätflyet myr Persro avs Lassalyckan åker
  Slätflyet kärr Persro avs. Lassaviken vik
  Slätflyet fly Presäftetorpet f.d. husartorp Ledbäckskärret äga
  Smedmossen mosse Raglebo bebyggelse Lidamossen åker
  Smedmossen mosse o. åker Raglebo hemman Lidåkern åker
  Smältetall terräng(?) Ravlebo gård Lilla bro, se Stora bro, Sjöbroarna bro
  Smältetall terräng Ringhult by Lilla gölen göl
  Snusdosan holme Ringhult by Lilla kärr odlad mosse
  Snölingen terräng Ringhult by Lilla lycka åker
  Sorkatorpet åkrar m.m. Ringsnäs avs Lillebäcken bäck
  Sorkatorpet ägomark Ringsnäs bs Lille göl göl
  Spinkamon skogsmark Ringsnäs avs. Lille mossen odlad mosse
  Spinkaviken vik Ringsnäs avs. Lille-Saden, se Saden sjö
  Spinkavirke udde Rosenborg avs Lillesjön sjö
  Spinkavirke udde Rosenborg f.d. torp Lillesjön vik
  *Spångebro bro Rosenborg avs. Lillesjön sjö
  Spångekärret åker Rosendal avs Lillesjön sjö
  Spångekärret ägomark Rosendal avs. Lillevik vik
  Spångholmen udde Rosenholm avs Lillskiften träda
  Spångmossen mosse och skog Rosenholm avs. Lill-Öasjö sjö
  Stenasjö sjö Rosenlund avs Lindarevik vik
  Stensjömaden ägomark Rosenlund avs. Lisegärdet åker
  *Stimmerhults kvarn f.d. kvarn Rottne Århult by Liskatorpa kvarn kvarn
  Stockakullen kulle Ruggetorp gård Ljungfällan hage
  Stockakullen kulle Ruggetorp gd Ljusebobäcken bäck
  Stora kärr åker Rullgöl t Ljusebro bro
  Stora kärr åkerområde Rusthållet gård Ljusebro åker
  Stora kärr kärr Rusthållet, jfr Frälsegårdarna bebyggelse Lodängen äga
  Stora kärr ägomark Rusthållet bydel Lommön ö
  Stora kärr ägomark Rusthållet hemmansdelar Lomön ö
  Stora kärr ägomark Ruttna Århult by Lortviken vik
  Stora kärr kärr Ryttarehägnen t Lortön ö
  Stora maden sankmark Rövaremåla by Ludvigs stubbe stubbe
  Stora mossen mosse Rövaremåla by Lundevråladan lada
  Stora älgasjö sjö Rövaremåla by Lundevrån del av äng
  Storegöl tjärn Saberg t Lustagården åker
  Storegöl göl Sadberg t Lustigäng åker
  Store hägnen terräng Sadehult herrgård Lyckan åker
  Store hägnen terräng Sadenfors, se Sadehultakvarn avs. Långakärr odling
  Storholmen ö Sadesborg avs Långakärr mosse
  Storholmen ö Sadeshult gård Långa lyckan åker
  Storö, se Storholmen ö Sadeshult gård Långebäcksdrag terräng
  Strömsnäs ägomark Sadhult gård Långemosse odlad mosse
  Stutmossen åker Sadehult herrgård Långe mosse oodlad mosse
  Sundmaden sankmark Sahultekvarn kvarn Långevik vik
  Sundsmaden udde Sandslätt t Långåkern åker
  Svalget vik Sandslätt t Löjebacken udde
  Svarvarekärret åker o. kärr Sedesborg lht Löjeleken vik
  Svarvarekärret ägomark Sjöakullabyn gårdar Löjeleksklacken holme
  Svenskärr mosse Sjöakullagårdarna gårdar Löjenabben udde
  Svinmossen, Övra åker o. mosse Sjöbacken bs Lövhorvan vik
  Svinmossen, Övra ägomark Sjöborgen avs Lövspjälleladan lada
  Svinsgöl tjärn Sjöborgen t Lövspjället åker
  Svinsgöl göl Sjöborgen avs. (f.d. torp) Madahägnen åker
  Sänkedya sankmark Sjögle gårdar Maden odlad mosse
  Tallen ägomarker Sjögle gård Maden mosse
  Tallmossen åker Sjögle gård Maden slåttermad
  Tattarebacken åkerlappar m.m. Sjöholmen avs Majekärr odlad mosse
  *Ternhall f.d. gränssten Sjöhorvan avs Malehägne hage
  Tjuremossen skog Sjöhorvan avs. Markagölen göl
  Toegöl göl Sjöhultet avs Markagöl göl
  Togölsmossen åker Sjömellan torp Markakärr äga
  Togölsmossen ägomark Sjömilan avs Marken skog
  Torparekärr kärr Sjömilan, se Sjömellan torp Marken skog
  Torparekärr kärr Sjömåla avs Marken skog
  *Triabovägen eller Björkmåsavägen landsväg Sjömåla avs Marskullaberget berg
  *Triabovägen landsväg Sjömåla avs. Mejekärr skogsmosse
  Triasjö sjö Sjömåla avs. Mellanbyträdan åker
  Triasjö sjö Sjötorpet t Mellanträdorna åkrar
  Triasjö sjö Sjövik avs Mellanåkern åker
  Triasjö sjö Sjövik avs Medelgärdadalen äng
  Triasjö sjö Sjövik lht Melloskärret äga
  Triasjön sjö /Se Sjövik avs. Millaoset sund
  Trollberget höjd Skansen avs. Milloset sund
  Trollberget berg Skattegården gård Mjösjöhultasjön sjö
  Trollevik vik Skattegården bydel Mogränkällan källa
  Trulldalen skog Skinberga by Mon hage
  Trän=den, se Tränsjön sjö Skinberga by Morfaralandet åker
  Trängsjön sjö /Se Skiresjö f.d. torp Mormorelyckan åker
  Tränsjön sjö Skogen bs Mormormossen odlad mosse
  Tränsjön sjö Skoghult avs Mossen vid vägen åker
  Tränsjön sjö Skoghult avs. Myregrinden grind
  Tränsjön sjö /Se Skogslund avs Måketorpasjön sjö
  Tränsmossen mosse o. åkerlapp Skogslund avs. Måketorpasjön sjö
  Tuppemosse mosse Skulebäck by Målakärret terräng
  Tuppemosse mosse Skulebäck by Målastenar holme
  *Tvärvassen f.d. sjögräsbevuxet sund Skulebäck by Målegöl göl
  Tärnehäll holme Skurebäck, se Skulebäck by *Målehägne, se Malehägne hage
  Tärnehäll udde Skurebäck, Lilla bebyggelse Målkärr äga
  Tärnehäll ö Skurebäck, Stora bebyggelse Månsaträdan åker
  Tärnehäll holme Skålebäck by Månselyckan åker
  Tärnehäll ö Skälsbäck by Märrabackaträdan åker
  Uddarydsberget triangelpunkt Skälsbäck by Märakärret odlad mosse
  Uddarydsberget triangelpunkt Skälslida avs Märrmossen oodlad mosse
  Urasjö sjö Skälslida avs. Mörkegöl sjö
  Uvagöl göl Skärvamon avs Mörkegöl göl
  Valfisken holme Skärvamon hmd Mörkegöl göl
  Vassbromosse åker Skärvamon f.d. torp Mörkegölamossen odlad mosse
  Vassbromosse ägomark Skärvamon avs. Mösjöhultasjön sjö
  *Verket f.d. fiskeställe Skögle gårdar Nerhagen hage
  Vindegrytskärret kärr Skögle by Norråkern åker
  Vitebergs mosse mosse o. åkrar Skögle by Notabod vik
  Vitebergs mosse ägomark Skögle by Notabod båtställe
  Vrången sjö Skögle, Lilla bebyggelse Notaboden strand
  Vrången sjö Skögle, Stora bebyggelse Notaboden strand
  Vrångenäs tomtplats Slättmo avs. Notaboön ö
  Vrångenäs terräng Snyggastället bs Nyanäsa göl göl
  Välen sjö Solbacka avs Nyanäsegölen göl
  Välen sjö Solbacka avs. Nybråtet åker
  Välen sjö Soläng by Nykärr äga
  Välen sjö Soläng by Nymossarna odlade mossar
  Välen sjö Soläng by Nymåla träda
  Välen sjö Sorkatorpet, se Surkatorpet torp Nymålaladan lada
  Välen sjö /Se Spångahagen avs Nymålemossen åker
  Välen sjö /Se Stakulla avs Näsahagen hage
  Välen sjö /Se Stakulla avs Näsaön ö
  Välen sjö /Se Stakulla riven stuga Näshulta göl f.d. göl
  Välsgärdeviken vik Stensberg avs Näshulta land strand
  Välsgärdeviken vik Stensberg avs. Nätbodön ö
  Välsgärdeön halvö Storgården hemmansdel Nätboholmen holme
  Välsgärdeön halvö Strömma f.d. hus Nätö ö
  Wästern, se Björkshultssjön sjö Strömma kvarn kvarn Nätö ö
  Yngsjöhage mosse? och skog Strömsborg avs Nätön ö
  Yttran sjö /Se Strömsborg avs Nävrakärret odlad mosse
  Åkermossen åker o. mosse Strömsborg avs. Nävramosse odlad mosse
  Ålvikskärret kärr Strömsborg avs. Odlingen mosse
  Århult triangelpunkt Strömsnäs t Odlingen åker
  Århult triangelpunkt Strömsnäs torp Ormaön ö
  Älgamad mosse Surkatorpet torp Orraskallen loge
  Älgamad kärr Svensborg avs Orraskallsbacken backe
  Älgamad mad Svensborg avs. Osbroarna broar
  Älgasjö Lilla sjö Tallen t Osbrobäcken bäck
  *Älghultsvägen landsväg Tallen f.d. torp Osbron bro
  Älmten sjö Tallhagen avs Osebro odlad mosse
  Älmten sjö Tallhagen avs. Oset vik
  Älmten sjö /Se Talläng avs Oset vik
  Älmten sjö /Se Talläng avs. Oset bäck-os
  Älmten sjö /Se Transjömåla bebyggelse Oskaremossen odlad mosse
  Älmten sjö /Se Transjömåla, se Tränsjömåla by Oxdjupet del av Oset
  Älmteö holme Tribäck gård Oxhagarna skog
  Ängagöl tjärn Tribäck hemman Oxhagebråtet åker
  Ängahorvan åker Tribäck gd Oxhagen hage
  Ängahorvan ägomark Träffan kvarn Oxhagen hage
  Ängehagsmossen ägomark Tränsjömåla gård Oxhagen skog
  Ängekärret kärr Tränsjömåla gd Oxhagsmossen odlad mosse
  Ängmossen mosse Tränsjömåla by Oxhagsmossen åker
  Äspenäset udde Tränsmåla by Oxlelyckan åker
  Äspenäset udde Träthult by Paradiset ask
  Öjasjön sjö Träthult by Parken skog
  Öjasjön Lilla sjö Träthult by Pentaholmen holme
  Öjasjön, Stora sjö Träthult by Pigelåten åker
  Öjasjön Stora sjö Träthult by Pilkärret kärr
  Öjasjön Stora sjö Träthultamåla by Pilkärreviken vik
  Öjasjön sjö /Se Träthultamålen by Pipegöl göl
  Ön näs Träthultamåla by Pompeskreva källa
  Örbäckskärret kärr o. åker Uddarp avs Porsmossen slåtter
  Östern, se Östran sjö Uddarp avs. Potellen, se Buteljen åker
  Östgötakärret åkrar Uddaryd by Presäftetorpet åker
  Östran sjö Uddaryd by Prosäftetorpet åker
  Östran utvidgning av Badebodaån Udden bs Prästamarken skog
  Östran göl Udden bs Prästaviken vik
    Ulvadal avs. Prästviken vik
    Veland f.d. torp Prästö ö
    Wetterahägnen avs Prästö ö
    Viktorsborg avs Pussekärret äga
    Viktorsborg avs. Påvaln odlad mosse
    Vrångahagen torp Påvels mosse, se Påvaln odlad mosse
    Välsgärde gård Päramossen odlad mosse
    Välsgärde gd Raglebogöl göl
    Välsmåla gård Raglebomossen odling
    Välsmåla by Raglebosjön utgrävd sjö
    Välsnäs by Ramsgärdet äga
    Välsnäs by Ravelsberg berg
    Välsnäs by Ravlebogöl göl
    Värnersborg avs Riddaremaden äng
    Värnersborg avs. Ringhultabäcken bäck
    Västergården bydel Ringhultasjön sjö
    Åkerslund avs. Ringhultasjön sjö
    Åkerslund avs. Risön ö
    Årberga avs. Rosandralandet åker
    Århult gård Rothuggaremaden odlad mosse
    Århult by Ruggadalen äng
    Århult, Högsby by Rukekärret äga
    Århult by Rullegöl göl
    Århult, Ruttna by Rullgrinden f.d. grind
    Århult, Ruttna by Rullgrindslyckan åker
    Älmtström gd Rullgöl göl
    Älmtström avs. Ryssabackarna berg
    Änga gård Ryssabacken vägbacke
    Änga by Ryssaberget berg
    Ängelund bs Ryssamossen mosse
    Ängelund t Ryttarelyckorna åker
    Ängen hemmansdel Ryttaremossen odling
    Änglund avs. Råbockemossen äga
    Äskebäck by Rågöl göl
    Eskebäck by Råsen odlad mosse
    Äskebäck by Räfmomosse äga
    Äskebäck by Rännebäcken bäck
    Äspehagen t Rävagropagärdet åker
    Äsphagen hus Rävhagen hage
    Ö(de)gården hemmansdel Rävkullabackarna berg
    Ön t Rävkullebacken vägbacke
    Ön f.d. torp Röbackaträdan åker
    Östergården bydel Röbacken skogskulle
    Östrahult avs Rödslaviken vik
    Östrahult avs. Rövaregropen grop
    Övraholm by Sadbergagölen göl
    Övraholm by Saden sjö
    Övraholm by Saden sjö
      Saden sjö
      Sadeshultabränn skog
      Sadeshultakvarn f.d. kvarn
      Sakerstian lada
      Sakrisalyckorna åker
      Salen sjö
      Salen sjö
      Salen, se Saden sjö
      Salen, Lilla sjö
      Sandlandalyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandsjön sjö
      Sandsjön sjö
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sarekälla källa
      Saremon skog
      Saren, se Saden sjö
      Sar-Stinemossen mosse
      Sigutaåkern åker
      Sinnerkärret äga
      Sinnerskutebacken vägbacke
      Sinnerskutekullen åker
      Sjustenamossen odlad mosse
      Sjustenamossen mosse
      Sjustenar skäl
      Sjustenar råmärke
      Sjöabacken backsluttning
      Sjöakullaåkern åker
      Sjöbroarna f.d. broar
      Sjöhagen skog
      Sjölyckan åker
      Sjömossarna odlad mosse
      Sjömossen odlad mosse
      Sjömossen odlad mosse
      Sjömossen odlad mosse
      Sjöstättelyckan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöåkern åker
      Sjöängsmossen åker
      Skallö ö
      Skallö ö
      Skallö ö
      Skansen ruin
      Skarpenudd plats
      Skillingsmossen åker
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skiresjö sjö
      Skiresjö sjö
      Skiresjöhagen skog
      Skjulslyckan äga
      Skogsbacken berg
      Skrockan odlad mosse
      Skrockemaden odlad mosse
      Skrockviken vik
      Skrubblebråteladan lada
      Skrubblebråten kärr
      Skrubbströmmen forsar
      Skrålebäcken bäck
      Skrålemossen odling
      Skräddareberget berg
      Skräddareberget berg
      Skiresjömossen odlad mosse
      Skrävlemossen skogsmosse
      Skummahål berg
      Skvalebäck bäck
      Skvalebäcken bäck
      Skyttebergsslott stenblock
      Skyttekullen kulle
      Skårebäcken bäck
      Skälleberget berg
      Skälsbäckagöl göl
      Skäregöl terräng
      Skärvhagen hage
      Skärvlyckan åker
      Sköglegöl göl
      Slåtersnölingen, se Snölingen mosse
      Slåtterö ö
      Slätten åker
      Smedmossen odlad mosse
      Smedträdan åker
      Smältehall råmärke
      Smältetall, se Smältehall råmärke
      Smörasken ö
      Smörasken holme
      Smörhålan åker
      Smörpundet sten
      Sniglehålet sänka
      Snusdosan holme
      Snyggaträdan åker
      Snölingen mosse
      Snölingen fly
      Snölingsberget berg
      Snölkärr äga
      Spinkaviken vik
      Spinkaviken vik
      Spinkavirke pass
      Spjutegöl göl
      Spjutegöl göl
      Spjället åker
      Sprängaremossen åker
      Sprängdaberget berg
      Sputegöl, se Spjutegöl göl
      Spångahagen hage
      Spångerå ställe på väg
      Spångholmen holme
      Spångmossen äga
      Stallsnabben udde
      Stallsträdan åker
      Stallsåkern åker
      Stavelycka åker
      Stenasjö sjö
      Stenasjö sjö
      Stenbromossen odlad mosse
      Stenbäckamossen odlad mosse
      Stenbäcken odlad mosse
      Sten-Johans-hägnad åker
      Stensåkern åker
      Stolpa-grinds-lyckan åker
      Stolpagrindslyckan åker
      Stora bro bro
      Store göl göl
      Storagöl göl
      Stora gölen göl
      Stora kärr, jfr Lilla kärr odlad mosse
      Storakärr odlad mosse
      Storakärr åker
      Storakärr odlad mosse
      Storamosse kärr
      Stora trädan åker
      Storekärr odlad mosse
      Storskiften träda
      Storträdan åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storö ö
      Stor-Öasjö, se Öasjö sjö
      Stripen odlad mosse
      Strömma f.d. kvarn
      Strömmagrind grind
      Strömma vägskäl vägskäl
      Stubbåkern åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugeträdan åker
      Stugåkern åker
      Stutamosse odlad mosse
      Stutåkrarna åkrar
      Sundmaden slåttermad
      Sundsmaden slåtter
      Svartegöl göl
      Svarvarefloen odlad mosse
      Svinakullen lycka
      Svinsgöl göl
      Sänkedyarna vik
      Söraberg berg
      Tacksägelsegrinden grind
      Tallebackakröken åkrök
      Tallebacken backe och talldunge
      Tallö terräng
      Tattaremossen mosse
      Tegelmossen mosse
      Tegemaden äng
      Tjurafloen floe
      Tjurahägnen åker
      Toegöl sjö
      Toegöl göl
      Togöl göl
      Toegöl, se Toregöl göl
      Tomten åker
      Tomten åker
      Toregöl göl
      Torpagärdet åker
      Torpahagen ägoområde
      Torpahägnen lycka
      Torpahägnen åker
      Torparehägnen åker
      Torpåkern åker
      Torpåkern åker
      Toröberg råmärke
      Tredingsgärdet åker
      Tremanna stenar råmärke
      Triasjön sjö
      Tribäckaträdan åker
      Tribäckavägen väg
      Triesjön sjö
      Trollabäck bäck
      Trollalid backe
      Trolleviken vik
      Trullabacken backe
      Trullaberget berg
      Trullakärret odlad mosse
      Trullalid vägbacke
      Trullamossen odlad mosse
      Trullavik vik
      Trutten terräng
      Träffan kvarn
      Träffan kvarn
      Trändsjön sjö
      »Trängsjön», se Tränsjömålasjön sjö
      Tränsjömålabäcken bäck
      Tränsjömålasjön sjö
      Tränsjön sjö
      Tränsjön sjö
      Tränsjön sjö
      Tränsmossen odlad mosse
      Tyttkärret äga
      Tärnehäll berg
      Tärnehäll råmärke
      Tärnehäll holme
      Tärnehäll grund
      Udden odlad mosse
      Ullebacke vägbacke
      Ulmsåker äga
      Undantagsmossen odlad mosse
      Urasjön sjö
      Uthagen skog
      Uvaberg berg
      Uvaberget berg
      Uvaberget berg
      Uvaberget strand
      Uvabergsbackarna berg
      Uvagöl göl
      Uvagöl göl
      Uveberget berg
      Vadmossen odlad mosse
      Valfisken holme
      Vassbrokärret odlad mosse
      Vassbromossen odlad mosse
      Vassebro bro
      Vekhuskärret äga
      Veland ägoområde
      Venhyltelandet åker
      Vindegryte skog
      Vrången sjö
      Vrången sjö
      Välen sjö
      Välen sjö
      Välen sjö
      Välsgärda lid vägbacke
      Välsgärdaviken vik
      Välsgärdaviken vik
      Välsgärdaö halvö
      Välsgärda ö ö
      Välsnäseviken vik
      Yngnötaträdan åker
      Yttern sjö
      Yttran sjö
      Ådran Saknas
      Åkermossen odlad mosse
      Ålvirkeskärret äga
      Årabacken backe
      Århultaberget berg
      Åttings-lyckan åker
      Åttingslyckan åker
      Älgamad äga
      Älgamosse äga
      Älgasjö, Lilla sjö
      Älgasjö, Stora sjö
      Älgasjö sjö
      Älmten sjö
      Ängagärdet slåtter
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdsgölen göl
      Ängahagen slåtter
      Ängahorvan bete
      Ängakärret odlad mosse
      Ängehagen odlat kärr
      Änghagen äng
      Ärlandahägnen åker
      Äskebäcken bäck
      Äskebäcken bäck
      Äspenäset udde
      Äsperydbacken backe
      Äspenäset udde
      Öasjö sjö
      Öasjö sjö
      Öasjö sjö
      Ö(d)lyckan åker
      Öjasjö, Lilla sjö
      Öjasjö, Stora sjö
      Öjasjön sjö
      Öjasjön sjö
      Ön skogsskift
      Örelid(?) backe
      Örelid vägbacke
      Örnaflaksudd udde
      Ösjön sjö
      Östren sjö
      Övraholmabäck bäck

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.