ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Virserums socken : Aspelands härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 151 Naturnamn : 1166 Bebyggelsenamn : 1051 Naturnamn : 2128
Virserum sn Abborregölen tjärn Virserums sn uttalsanteckning Saknas Saknas
Virserum sn Adolfsvik del av Övra Vrången Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum sn *Aggatorpssjön sjö Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum sn Albolet terräng Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum socken Albolet terräng Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum socken Alebolet Saknas Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum sn Almsjön sjö /Se Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum sn Almtakärret kärr Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum sn /Se Almtakärret kärr Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum by, sn Almtakärret ägomark Virserums sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum sn Almten sjö Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Virserum sn Almtetuva Saknas Sagesmän förteckning Abborregölen göl
Virserum sn Almtetuva ö Sagesmän förteckning Abborragölen göl
Virserum sn Andefloen, Stora Saknas Sagesmän förteckning Adelsvik vik
Virserum sn Andefloen Store kärr Sagesmän förteckning Adlamossen åker
Virserum sn Andekärret, Stora kärr Sagesmän förteckning Aggatorpsvik vik
Virserum sn Aspelund mosse Sagesmän förteckning Albergaträdan åker
Virserum sn Aspelund terräng Förkortningar förteckning Albolet äng
Virserum sn Aspelund terräng Nummerförteckning förteckning Alebolet bete
Virserum sn Aspelyckan åkerlycka Nummerförteckning förteckning Alegatan väg
Virserum sn Aspelyckan åker Nummerförteckning förteckning Alehålsbacken vägbacke
Virserum sn Aspudden udde Nummerförteckning förteckning Alehålsbäcken bäck
Virserum sn Aspudden udde Nummerförteckning förteckning Almesträdan åker
Virserum sn Aspudden udde Nummerförteckning förteckning Almsjön sjö
Virserum sn Aven tjärn Nummerförteckning förteckning Almtakärret, se Antakärret åker
Virserum sn Aven tjärn /Se Nummerförteckning förteckning Almten sjö
Virserum sn Avesjö sjö Nummerförteckning förteckning Almtetuva råmärke
Virserum sn Backhagen skogsmark Nummerförteckning förteckning Andafloen slåtter
Virserum sn Backhagen terräng Nummerförteckning förteckning Andahägnen åker
Virserum sn Backhagskärret kärr Nummerförteckning förteckning Andanäsaviken vik
Virserum sn /Se Backmanshacket Saknas Nummerförteckning förteckning Anders kärr äga
Virserum sn /Se Baggedal dal Nummerförteckning förteckning Annabrittabacken landsvägsbacke
Virserum sn /Se Bergagöl tjärn Nummerförteckning förteckning Almeträdan åker
Virserum sn /Se Bergs mosse mosse Nummerförteckning förteckning Antakärret åker
Virserum by, samhälle, sn /Se Bergsmosse åkermark Nummerförteckning förteckning Antaön halvö
Virserum sn /Se Bergs mosse mosse Nummerförteckning förteckning Antekärret åker
Virserum sn /Se Bergö höjd? Nummerförteckning förteckning Anten, se Almten sjö
Virserum sn /Se Bergö holme Nummerförteckning förteckning Antön halvö
Virserum sn /Se Bergön ö Nummerförteckning förteckning Apollerna vägbacke
Virserum sn /Se Biagölarna tjärnar Nummerförteckning förteckning Askedalen åker
Virserum socken /Se Bjurmaden Saknas Nummerförteckning förteckning Aspelund mosse o. skog
Virserum sn /Se *Bjönebro bro Nummerförteckning förteckning Aspudden udde
virserumsbo innebyggarbeteckning Björkegöl tjärn Nummerförteckning förteckning Asshål Prästens vik
Aggatorp by Björkegöl göl Nummerförteckning förteckning Attapålyckan åker
*Alböke gd? Björkegöl tjärn Nummerförteckning förteckning Avabackarna vägbackar
*Alböke Saknas Björkekärr kärr Nummerförteckning förteckning Avahålet ställe på väg
Annhulte, se Ånhult by Björkmossa triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Aven vattensamling
Berg gd Björkmossa triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Aven sjöar
Björkmossa by Björkö ö Nummerförteckning förteckning Avesjö sjö
Björkmossa by Björkö ö Nummerförteckning förteckning Avesjön sjö
Björkmossa by Björnabergssten gränspunkt Nummerförteckning förteckning Backafällan åker
Bockaskögle by /Se Björnabergssten gränspunkt Nummerförteckning förteckning Backahagen hage
Bockaskögle by /Se Björnabergssten Saknas Nummerförteckning förteckning Backaträdan åker
Dala by Björnakärret ägomark Nummerförteckning förteckning Backgårdsträdan åker
*Eeke gd? Björnasjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhagen hage
Egissabodhä se Eksebo hg Björnasjön sjö Nummerförteckning förteckning »Backmanshacket», se Bäckmanshacket åker
Eksebo hg Björneström terräng Aggatorp by Backäng äng
Eksebo hg Björneström Saknas Virserums sn Saknas Backängen utjord och bebyggelse
Eksebo by Björngölen göl Virserum sn Baggadal äng
Eksebo gd Björnkärret kärr Virserum sn Bastebacken vägbacke
Eksebo gd Björnmossarna mosse Virserum sn Bastebacken träda
Eksebo gd Björnmossarna mosse Virserum sn Bastekullen träda
Eksebo gd Björnmossarna mossar Virserum sn Bastestenarna sten
Eksebo gd Björnån å Virserum sn Basteträdan åker
Eksebo herrg. Björnån å Virserum sn Basteträdan åker
Eksebo gd Björnån å Virserum sn Basteträdan åker
Eksebo gd Blackelid triangelpunkt Virserum sn Basteträdan åker
Eksebo hgd /Se Blomstermåla terräng Virserum sn Baståkern åker
Ekskögle tp /Se Blåbärsmossen skogsmark Aggatorpare inbyggarbeteckning Baståkern åker
Fröåsa fabr. /Se Blägöl tjärn dasarna inbyggarbeteckning Baståkrarna åkrar
?Grunkabo by Bockakullsberget skogsmark Aggatorp by Bastängen åker
Grunkaskögle lg /Se Bockamarken ägomark Aggatorp by Bastängen åker
Gräntö by Bockaskögle triangelpunkt Aggatorps järnvägsområde, se Mosstorp avs. Bastängen äng
Gräntö by Bockaskögle triangelpunkt Almbörsan bs Bergagöl göl
Gräntö by Bockaskögle triangelpunkt Almbössan hotell Bergagöl göl
*Gunwataboda Saknas Bockaskögle triangelpunkt Almero avs. Berga hage hage
»Gunwatabothum» försv. beb /Se Bockavik vik Almeslund avs. Berga mosse åker
Histret torp /Se Bockavik vik Alphyddan avs. Bergamossen avs. mosse
Histret t /Se Bockavik vik Alsborg avs. Bergströmmamossen oodlad mosse
Holmskog by Bockäng kärr Alsborg avs. Bergö kulle
Horvet lg /Se Bockängsmon skogsmark Alsborg avs. Bergön ö
Hyttan,=Dalen bs /Se Bockängsmon skogsmark Andersgården gård i Korparyd Berkegöl göl
Hällerum gd /Se Bockö ö Andersagården bydel Biagölen, Lilla göl
[Haestebackke qvarn] Saknas Bockö ö Anneberg avs. Biagölen, Stora göl
*Hästebäckskvarn Saknas Bokasjöängen äng Annedal lht Biten äng
»Hästebäckskvarn Saknas Bokamaden odling Annedal stuga Bjurmaden äga
*Hjortö kvarn Bokamaden ägomark Annelund avs. Björkegöl göl
?Holm by Bokamaden åkermark Aspegården avs. Björkegöl, se Berkegöl göl
*Huffner (?) Saknas Bokasjöängen äng? Aspelund lht Björkekärr mossar
Hultarp gd Bolsmossen Lilla mosse Aspelund lht Björkekärr äga
Korparyd by Bolsmossen, Lilla åkermark Aspelund f.d. torp Björkekärr kärr
Korparyd by /Se Bolsmossen, Lilla mosse Aspelund avs. Björkelundaträdan åker
*Kraagogrännya Saknas Borrängen äng Aspelund avs. Björkö ö
Kvillemåla avs. /Se Bridd sjö Backgården hmd Björkö ö
Lönneberg gd:ar /Se Bridd sjö Backgården hemmansdel Björnabärsmon skog
Misterhult gd /Se Bridd sjö Backäng avs Björnagölen göl
Misterhult by /Se Bridd sjö Belvedere avs. Björnakärret åker
Misterhult by /Se Briddkärret ägomark Berg gård i Ånhultaberg Björnamossen åker
Misterhult by /Se Briddkärret kärr Berg, se Ånhultaberg gård Björnamossen kärr
Mistermåla gd /Se Briddsjön, se *Aggatorpsjön sjö Berga soldattorp f.d. soldattorp Björnasjön sjö
Mistermåla gd /Se Brittebäckskärret ägomark Bergamossen avs Björnasjön sjö
Mistermåla gd /Se Broddamossen mosse Björkdungen avs. Björngölen göl
Mistermåla gd /Se Broddamossen ägomark Björkelid hmd Björnkärret mosse
Ramsebo by Broddamossen åkermark Björkelid lht Björnkärret betesmark
Ramsebo by Broddmossen mosse Björkelund lht Björnmossarna bete
Ramsebo gd /Se Brogöl göl Björkelund lht Björnmossen mosse
Sjöruda gd /Se Brogöl göl Björkelund lht Björnån å
Skurehällar torp /Se Brogöl göl Björkelund avs Blackelid ström ström
Smuge gd Brogöl tjärn Björkelund lht Blommalyckan åker
Spinkakulla by Brogöl göl Björkelund avs Blommekärr odlat kärr
Spinkemåla by /Se Brokärret kärr Björkelund lht Blurran äng
Storkulla lht Bromossen mosse Björkelund lht Blåbärsmossen hage
Tinsebo gd /Se Brotorpsmossen mosse Björkelund lht Blåbärsmossen oodlad mosse
Torp by Brunbäcksmossen mosse Björkelund avs. Blägöl göl
Totemåla by /Se Brunbäcksmossen ägomark Björkelund avs. Blägöl göl
Triabo by Brunbäcksmossen åkermark Björkelund lht Bockagatan väg
Triabo by Brunnsmossen ägomark Björkelund riven lht Bockagärdet åker
Triabo samh. /Se Brånen terräng(?) Björkelund avs Bockahackan åker
Triabo byar /Se Brångärdet gärde Björkelund avs. Bockahagen hage
*Trähörninsholm Saknas Bråtkärret kärr Björkhaga lht Bockakullsberget berg
*Vrsabodha gd? Brännan naturnamn /Se Björklunda avs. Bockakullsberget berg
*Ursebo Saknas Brännekärret ägomark Björkmossa by Bockakull(s)kärret kärr
Venesjögle by Brännekärret åkermark Björkmossa by Bockakärret slåtterkärr
Venskögle by /Se Brännekärret kärr Björkmossa by Bockalyckan åker
Vidhisrum se Virserum? by Brännkärret kärr Björkmossa by Bockasköglevik vik
?Virserum by Brännan Saknas Björna snickerifabrik Bockaströmmavägen väg
Virserum by Brännmon skogsmark Björna samhälle Bockavik vik
Virserum by Brännmon skogsparti Björnan gård Bockåkrarna åker
Virserum by Buddehorvan ägomark Björne gd Bockäng äng
Virserum by Buddehorvan åkermark Björne kvarn Bockängsmon skog
Virserum by /Se Bäckekullskärret kärr Björneström snickerifabrik Bockö ö
Virserum poststation /Se Bäckmanshacket terräng Björnö, Lilla avs. Bockö terräng
Ålefors gd Bäckmanshacket Saknas Björnökvarn, se 1 Björne gd Bodaträdan åker
Ånhult by Bäckängen ägomark Björnökvarn, se Björna bebyggelse Bodaträdan åker
Ånhult by Dackhålan ägomark? Björnöström, se Björna avs. och samhälle Bokamaden åker
Ånhult by Dackhålan åker Blackelid by Boka-Sjögärdet äng
Ånhult by *Dagåhs berg? Blackelid by Bokasjöängen, se Boka-Sjögärdet äng
Ånhult by *Dagzåås berg? Blackelid by Bokäng kärr
Ånhult by *dagzåås berg? Blackelid by Bokängsmon skogsmark
Ånhult by Dalen hage Blomstermåla hmd Bolet äng
Ånhults skate del av sn Dalen tomtplats Blomstermåla hemmansdel Bolet äng
Åsjögle by Dalgubbamossen mosse Blåbärsmossen avs. Bolet äng
Äskögle by /Se Dalgubbamossen mosse Bockaskögle gd Bolet äng
Äsjögleby by /Se Dalgubbamossen mosse Bockasjögle by Bolet odlad mosse
*Ässbäkka qvarn Saknas Dalgubbamossen mosse Bockasjögle by Bolet äng
Äshult gd Dalskärret kärr? Bockaskögle by Bolen slåtterängar
Äshult gd /Se Dalskärret kärr Bockaskögle by Bolen slåtter
?Ösjögle by Dalskärret kärr Bokholm avs. Bolet äng
Ösjögle by Dalängen äng Bortom torp Bolet äng
Ösjögle by /Se Dammen Saknas Bortom avs Bolet äng
Österarp gd Dammen kärr Bortom avs. Bolet betesmark
  Danaviken vik Brattes gård Bolet äng
  Danaviken vik Brattes gård i Ånhult Bolet slåtter
  Danebäckskärret ägomark Brattes gård i Ånhult Bolet äng
  Danebäckskärret kärr Brattesgården, se Brattes gård i Ånhult Bolet äng
  Dansarmossen mosse Brink bs Bolet äng
  Dansarmossen mosse Brink lht Bolsbacken åker
  Dans mosse mosse Brinkastugan, se Brink stuga Bolsmossen, Lilla äga
  Dans mosse mosse Brobäck avs Bolsträdan åker
  Dans mosse mosse Brobäck, Lilla avs Bolsåkern åker
  Danstorpshöjden triangelpunkt Brobäck lhtr Bondamosse mosse
  Danstorpshöjden triangelpunktsnamn Brohult avs. Borrängen äga
  Dansö ö Brolund avs. Bortträdan åker
  Djupahål skogsmark Brotorpet torp Bosten sten
  Djupahål skogstrakt Brotorp lht Brantebacke landsvägsbacke
  Djupaledskärr kärr Brotorpet f.d. torp Braxneviken vik
  Djupalid terräng Bruken industrier Bredingen åker
  Djupalid skogsparti Brånen lht Bredåkren åker
  Djupasund sund Brånen bs Bridd = Briddsjön Saknas
  Djupasund sund Bråtorp t Bridd sjö
  Djupasundsön ö »Bråtorp», se Brotorp lht Bridden = Briddsjön Saknas
  Djupasundsön ö Buddhorvan t Briddkärret åker
  *Diupedaal Saknas Buddehorvan avs. Briddsjön Saknas
  Djupevik vik Bäcken riven bs Brink landsvägsbacke
  Djupevik vik Bäcken f.d. torp Brinkabacken vägbacke
  Djupgöl tjärn Bäckängen avs. Brinkåkren åker
  Dolkabacken skogsmark Charlottenborg avs. Brittebäckskärret kärr
  Dolkabacken höjd Dala byrote Brittebäckkärret åker
  Dunebäckskärret kärr Dala by Broakärret äga
  Dränggråten Saknas Dale by Broddamossen åker
  Ekehagen ägomark? Daleled lht:er Brogöl göl
  Ekehagen åker- o. betesmark Daleled f.d. soldattorp Brogöl göl
  Ekelund skogsmark Dalen bs Brokärret äga
  Eksjö sjö Dalen t Bromossen äga
  Eksjögöl vik Dalen f.d. torp Brotorpadal äng
  Eksjögöl göl Dalen avs. Brotorpagölen göl
  Eksjön sjö Dalhem lht Brotorpkärret slåtter
  Eksjön sjö Dalhem avs. Brotorpsmossen, se Brotorpkärret äga
  Ekåsen trakt Dalsbacken f.d. torp Brotorpsträdan åker
  Ekåsen skogsmark Dalsborg avs. Brotorpsvägen väg
  Elsekärr mosse Dalsborg avs. Brottet åker
  Elsekärr sankmark Danstorp lht Brottkärret äga
  Elsekärr kärr Danstorp avs. Brudahäll berg
  *Esbæk »kvarnström» Danstorp f.d. soldattorp Bruddåkren åker
  Fagraberg skogsmark Dansås by Brudesten sten
  Fagrabergs kulle Saknas Dansås gårdar Brunbäcksmossen äga
  Falkabergen skogsmark Dansås by Brunnsmossen mosse
  Falkabergen berg Dansås by Brunnsmossen odlad mosse
  Fanthättan terräng Dansö villasamhälle Brunnsmossen odlad mosse
  Farfarslyckan åker Dansö villasamhälle Brunnsmossen äga
  Finneforsfällorna Saknas Dansö samhälle Brunnsträdan åker
  Finnforsen fors? Dolkabacken riven bs Brunnsträdan åker
  Flinekärr kärr Dolkes bs Brunnsträdan åker
  Flisbäcken bäck Edvardsborg avs. Brunnsträdan åker
  Flisbäcken bäck Ekatorpet f.d. torp Brunnsträdan åker
  Flisbäcken bäck Ekeberg avs Brunnsåkern åker
  Flisbäcken bäck Ekeberg avs. Brunnsåkren åker
  Flisbäcken bäck Ekebo avs. Brånagärdet äng
  Flisbäckskärret ägomark Ekedal avs. Brånarna trädor
  Flisbäckskärret kärr Ekeflod by Brånebacken hage
  Flisbäcksmossarna mossar Ekeflod by Bråneberg berg
  Flisbäcksmossen mosse Ekeflod by Bråneberg berg
  Flisbäcksmossen mosse Ekehagen lht Brånelyckan åker
  Flisbäcksmossen mosse Ekelund lht Brånen åker
  Floen terräng Ekelund lht Brånen åker
  Fredfällan Saknas Ekelund avs. Brånen åker
  Fredriksberg ägomark Ekelund avs. Brånen äng
  Fredriksberg åkermark Ekholmen avs. Brånträdan åker
  Frickamossen ägomark Ekhyddan lht Brånåkern åker
  Frickamossen åkermark Ekhyddan avs. Brånåkren åker
  Frögöl göl Eksebo gård Bråtegap bergknalle
  Fröåsa terräng Eksebo herrgård Bråten åker
  Fröåsa terräng Eksebo herrgård Bråtet åker
  Fåglamosse mosse Eksebo gd Bråtet odlad mosse
  Fåglamosse mosse Eksjögle t Bråtlandet åker
  Fågelmosse mosse Ekskögle f.d. torp Bråtlandet åker
  Fåraskogen Saknas Elieborg avs. Bråtlandet åker
  Fåraskogen skog Emanuel avs. Bråtlandet åker
  Fäbrokärret kärr Emaus avs. Bråtlandet åker
  Fäbrokärret, Norra kärr Enebacka avs Bråtlandet åker
  Fällan ägomark Enebacken avs Bråtlandet åker
  Fänabben udde Enebacken avs. Bråtlandet åker
  Fänabben udde Eriksberg avs. Bråtlandet åker
  Färgakärr ägomark Erikslund lht Brändakärret mosse
  Färgakärr kärr /Se Erikslund avs. Bränderna hage
  Färgegöl göl /Se Erikslund lht Brännan äga
  Färgegöl tjärn Fagraborg t Brännekärret åker
  Färjegöl sjö /Se Finnaforsen kvarn, såg Brännemon skog
  Färgegöl sjö /Se Finnforsen avs Brännvinsfloen floe
  Fördärvet åkerlycka Finnaforsen lhtr Buddehorvan betesmark
  Fördärvet åker Fjärdingen hemmansdel Bykällan, Gamla källa
  ?Försjön sjö Forshult lht Byxen åker
  Gagnlösebackan skogsmark Forshult avs. Bäckekulskärret äga
  Gagnlösebacken Saknas Frambyn gård i Ånhult Bäckmannahacket åker
  Gagnlösemossen mosse Frambyn bydel Bäckstrands pina bete
  Gamlebygärdet gärde Framtiden avs. Bäckträdorna åkrar
  Gamlebygärdet åker Fredriksberg lht Bäckåkern åker
  Gantegap Saknas Fredriksberg f.d. torp Bäckåkern, Lilla åker
  Garpen sjö Fribo t Bäckåkern, Stora åker
  Garpen sjö /Se Fribo f.d. torp Börsåsa grind grind
  Gatan väg? Frickatorpet utlagt torp Börsåsaliden vägbacke
  Gategöl tjärn Frickatorpet f.d. torp Börsåsaträdan åker
  Gategöl göl Fridborg avs. Börsåsavägen väg
  Gatekärret kärr Fridhem skolhus Dackhålan åker
  Gatekärret mosse? Fridhem lht Dackhålebacken vägbacke
  Gatekärret kärr Fridhem avs. Dalahage skog
  Gatekärret kärr Fridhem lht Dalarna slåtter och bete
  Getaberget del avTrisö Fridhem avs. Dalefällan skog
  Getaberget udde Fridhem lht Dalelid väg
  Getaberget berg Fridhem avs Dalelider backar
  Getaberget berg Fridhem avs. Dalen äng
  Getagärdet gärde Fridsborg avs. Dalen äng
  Getakärret kärr Fruagården hemmansdel Dalen åker
  Getakärret kärr Frälsegården gård i Virserum Dalen äng
  Gisslekärr kärr Frälsegården gård i Blackelid Dalen åkrar
  Gnemaden äng Frälsegården gård i Ånhult Dalen åker
  Gnemaden åker Frälsegården gård i Misterhult Dalen äng
  Gnemaden åkermark Frälsegården gård i Gräntö Dalgubbabron bro
  Gnemaden ägomark Frälsegården gård i Holm Dalgubbamossen mosse
  Granebergskärret kärr Frälsegården bydel Dalgubben, Lilla åker
  Granebergskärret kärr Frälsegården bydel Dalgubben, Stora åker
  Granebergskärret skogsmark Frälsegården gård i Holm Dalgubben åkrar
  Granebergskärret kärr Frälsegården bydel Dallandet åker
  Granebäck bäck Frälsegården hemmansdel Dalsbackarna vägbackar
  Granekärr ägomark Frälsegården gård i Ånhult Dalsbacken vägbacke
  Granekärr kärr Fröåsa vattensåg Dalsbacken vägbacke
  Granekärr kärr Fröåsa f.d. pappersbruk Dalskällan källa
  Granesjöhagen skogsmark Furubo avs. Dalskärret äga
  Granesjöhagen terräng Furulid avs. Dalskärret kärr
  Granesjöhagen hage Furulund avs. Dalslandet åker
  Granesjön sjö Fällan torp Dalsåkern åker
  Granesjön sjö Fällan avs Dalåkern åker
  Granesjön Lilla sjö Fällan avs. Dalåkern åker
  Granesjön Lilla sjö Fällan hemmansdel Dalängen äng
  Granesjön, Lilla Saknas Fällan f.d. bs Dammehägne äng
  Granesjön, Stora sjö Fällan riven lht Dammen vall
  Granesjön Stora sjö Gatan riven bs Dammkärret äga
  Granesjön, Stora sjö Granatatorpet f.d. soldattorp Dammsmaden äng
  Granesjön, Stora sjö Granatorpet avs. Dammsmaden äga
  Granesjön, Store sjö Graneberg avs Danaviken vik
  Granesjön, Stora sjö Graneberg avs. Dansarmossen mosse
  Graneviken vik Grossastugan bs Dansrudorna åkrar
  Graneviksudden udde Grosses bs »Danebäckskärret», se Dånebäcken kärr
  Graneviksudden udde Grunkabo by Danelider, se Dalelid väg
  Stora Gransjön sjö Grunkabo by Danemossen odlad mosse
  Grytgöl tjärn Grunkabo by Danjelamossen åker
  Grythagen skogsmark Grunkabokorpan gd Dansaremossen slåtter
  Grythagen hage Grunkaskögle gd Dansmosse åker
  *Gräntösjön sjö Grunkasjögle avs Davabol slåtter
  Gräsfällan skogsmark Grunskaskögle jord.lht (åker) De långa trädan åker
  Gräsfällekärret kärr Grytan torp De runda trädan åker
  Grävlingekärret kärr Grytan riven stuga Den ytterste ängen åker
  Grönegöl göl Grytan f.d. torp Djupahål sänka i skog
  Grönlid skogsmark Grytehagen avs. Djupgöl göl
  Gubbekärret ägomark Gränlö = Gräntö Saknas Djupgöl göl
  Gubbö halvö Gräntö by Djupegöl göl
  Gubbö ö Gräntö by Djupelid berg
  Guldbergsängen äng Gräntö by Djupelid slätt
  Gullberget skogsmark Gräntö by Djupelidbacken vägbacke
  Gullberget terräng Grönalund avs. Djupelidkärret åker
  Gunnarskärr kärr Gröndal lht Djupelidmossen mosse
  Gyllingegöl göl Gröndal torp Djupevik vik
  Gåpen sjö Gröndal, Lilla lht Djupgölakärren åker
  Gåpen sjö /Se Gröndal bs Djuösgölskärret mosse
  Gåpen sjö /Se Gröndal torp Dolkabacken vägbacke
  Gåpenäs näs Gröndal avs. Dolkeapplen apel
  Gåpenäs näs Grönkälla torp Drängagråten åker
  Gåsakärr ägomark Grönkälla avs. Drängagråten äng
  Gärdesgöl göl Grönlid torp Drängagråten åker
  Gödingegöl tjärn Grönlid avs »Dunebäckskärret», se Dånebäcken kärr
  Gödingegöl göl Grönlid lht Dånebäcken bäck
  Gölakärret kärr Grönlund avs Dånebäcken kärr
  Gölamossen mosse Grönlund avs. Dämmelyckan åker
  Gölamossen mosse Grönskog torp Dövavirke vattendrag
  Gölberga skogsmark Gula lejonet f.d. gästgivaregård Edvards ö ö
  Gölberga terräng Gunnarsborg avs Ekehagen hage
  Gölkärret kärr Gunnarsborg avs. Ekehagen hage
  Gölkärret kärr Gunnarsborg lht Ekekullen kulle
  Gölmossen mosse Gustavsberg lht Ekekärret oodlat kärr
  Habbamossen ägomark Gustavsberg lht Ekekärrskvarnen f.d. kvarn
  Habbamossen åkermark Gustavsberg avs. Ekelundsgatan gata
  Habbamossen mosse Gustavsberg avs. Ekelyckan åker
  Hagbacken ägomark Gustafsberg avs. Ekelyckan åker
  Hagekärret kärr Gustafsborg avs. Ekornaliden vägbacke
  Hagkärret ägomark Gustavslund lht Eksebosjön sjö
  Hagkärret kärr Gustavslund avs. Eksebosjön sjö
  Hagkärret kärr Gåpenäs f.d. torp Eksebo äng slåtter
  Hagkärret, Nedra kärr Gölberga f.d. torp Eksjön = Eksebosjön Saknas
  Hagkärret kärr Gölhagen avs Eksjön sjö
  Hagekärret, Lilla kärr Gölhagen avs. Eksjö sjö
  Hagkärret kärr Gölhult hmd Ekspjällsåkern åker
  Hagängen skogsmark Gölhult lht Ekspjällsåkern åker
  Hagängen skogsmark Gölkullen bs Eksjögöl vik
  Hagängen äng Gölkullen lht Ekåsen skog
  Hampdalen dal Göranslund t Elsekärr, se Älsenmad kärr
  Handskekärret kärr Habbas lht Enestaken sten
  Hanemålakärret kärr Haga lht Engelbrektkällan källa
  Hargen terräng Hagalund avs Englandskärret betesmark
  Harmossen mosse Hagalund lht Fagraberg berg
  Harö ö Hagalund avs. Fagraberg berg
  Harö ö Hagbacken riven bs Fagraberg berg
  Hemmansberget berg Hagebacken f.d. hus Fagraberg skog
  Hemmansberget skogsmark Hagen bebyggelse Falkaberget berg
  Henrikskärr kärr Hagshäll lht Fallhagskärret mosse
  Herpamossen mosse Hallgården bydel Fanthättan åker
  Histershagen skogsmark Hamburgerholm by Farfarelyckan åker
  Hjortamossen mosse Hamburgerholm gd Farfarslycka äga
  Hjortegryt Saknas Hamburgerholm utjord el. avsöndring Farkullen åker
  Hjortegryt Saknas Hammarberg torp Farkullen åker
  Hjortegryt grund(?) Hammarberg f.d. torp Fattigmansvrå vik
  Hjortegryt grund Hannemåla avs Femstenavrån gränsrör
  Hjortegryt gränssten Hanemåla gård, avs. Finnaforsaträdan åker
  Hjortehagen hage Hargen riven bs Finnaforsängerna ängar (utjord)
  Hjortekälla Saknas Hargen f.d. bs Finnforsängen jord-lht (utjord)
  Hjorten sjö Hasselbacken avs. Finsberg berg
  Hjorten sjö Hellerum torp Flaten åker
  Hjorten sjö Hemmet lht »Flinekierr» äga
  Hjorten, se *Sjöarpssjön sjö Hemmet avs Flisbacken vägbacke
  Hjorten sjö Hemmingsmåla, se Hemningsmåla f.d. torp Flisbäckamossarna åker
  Hjorten sjö Hemmingsmåla t Flisbäcken bäck
  Hjorten sjö /Se Hemningsmåla f.d. torp Flisbäckskärret åker
  Hjorten sjö Herregården gård i Tynshult Flisbäcksmossen mosse
  Hjorten sjö /Se Herrgården hemmansdel Flisebäcken bäck
  Hjortesjön sjö Hindrikagården hemmansdel Floen slåtteräng
  Hjortesjön sjö Hio f.d. bs Floen floe
  Hjortgölen tjärn Histret såg Flogen floge
  Hjortån å Histret avs. Flyamaderna odlad mosse
  Hjortån å Histret f.d. torp Frambyträdan åker
  Hjärta sjön, se Hjorten sjö Hjorte industrianl. »Framlätta», se Fanthättan åker
  Holmen Saknas Hjorte hus Framtättan åker
  Holmskog skog Hjorted Saknas Fransamossen åker
  Holmskogshöjden triangelpunkt Hjortehorva avs. Fredfällan terräng
  Holmskogshöjden triangelpunkt Hjortöström fabrik m.m. Fribobacken vägbacke
  Holmskogshöjden triangelpunktsnamn Hjortöström lägenheter Frickamossen mosse
  Holmskulla f.d. torp Hjortöströms hjulfabrik, se Hjortöström avs. Frickamossen mosse
  Hopamossen mosse Hollses bs Frimannahägnen åker
  Hopkärret kärr Holm by Fruakärret kärr
  Horsaskalle skog Holm by Fruamossen oodlat kärr
  Horsaskalle skogsmark Holm by *Frögöl terräng
  Horsaskalle terräng Holm, Lilla lht Fågelmosse äga
  Horvan terräng Holmagården f.d. hemmansdel Fåglamosse oodlad mosse
  Horvekärr kärr Holma såg såg Fåglamosse mosse (oodlad)
  Horvet skogsmark Holmatorpet f.d. soldattorp Fåraberget berg
  Horvet skogsmark Holmen bs Fårabergsbäcken bäck
  Horvet hage Holmen Saknas Fårabäckkärret åker
  Horvet betesmark /Se Holmen f.d. torp Fårahagen skog
  Horvträdan åker /Se Holmen f.d. hemmansdel Fåraskogen skog
  Hultarpsgöl tjärn Holmskulla rivet torp Fåremossen åker
  Hultarpshöjden triangelpunkt Holmske by Fårhagsmossen åker
  Hultarpshöjden triangelpunktsnamn Holmskog by »Fäbodkärret», se Fäbrokärret slåtter
  Hultemaren sjö Holmskog, Mellan = Mellangården Saknas Fäbrokärret slåtter
  Hultemaren sjö /Se Holmskog, Nedre = Nerbyn Saknas Fänabben udde
  Hultemaren sjö Holmskog, Övre = Överbyn Saknas Färjakärr kärr
  Hultemargölen kärr Holmskog by Färgakärr delvis odlad mosse
  Hultemargölen göl Horvan utlagt torp Färgegöl göl
  Hultemarsmossen ägomark Horvan f.d. torp Färjegöl göl
  Hultemarsmossen mosse Horvet lht Fölsingaviken vik
  Hultmaden Saknas Horvet stugor Fördärvet åker
  Hultsnäs terräng Hulinges = Hulingsgården gård i Ånhult Gabbalandet åker
  Hultåkra terräng Hulinges, se Hålinges Saknas Gabbalandet åker
  Hultängen äng Hulingsgården gård i Ånhult Gabriels källa källa
  Hulu göl tjärn Hultarp gård *Gagnlösemossen äga
  Hulu göl göl Hultarp gård Gagnslösebacken vägbacke
  Hulugöl göl Hultarp by Gamlabygärdet åker
  Hyndesten grund? Hultarpsstation järnvägsstation Gamlebyviken vik
  Hyndesten gränssten Hultbergs torp bebyggelse Gamleviken = Gamlebyviken vik
  Hyttehägnen skog /Se Hulten lht Gantagap åker
  Hålkärret kärr Hulten f.d. torp Garpen sjö
  Hårdedal dal Hultet lht Garpen sjö
  Hällebro bro Hultet gård Garpåkern åker
  Hällerum skogsmark Hultet, se Västrahult hemman Garpängen äng
  Hässlidkärret kärr Hultnäs såg Gastaklämman vägbacke
  Hästamossen mosse Hultsnäs avs. Gastaklämman vägbacke
  Hästamossen åker Hultsnäs f.d. torp Gaståkrarna åker
  Hästasjö sjö Hultåkra t Gatan terräng
  Hästfloen mosse Hultåkra avs. Gatebrunnen brunn
  Hästfloen Saknas Hultäng torp Gategöl göl
  Hästhagskärret, Lilla kärr Hultäng f.d. torp Gategöl göl
  Hästhagskärret, Stora kärr Hyddan avs. Gategöl göl
  Hästhagsmossen mosse Hyttan bs Gatehällen vägbacke
  Hästhorvemossen mosse Hålinges gård Gatekärret betesmark
  Hästön ö Hålinges gård i Ånhult Gatekärret betesmark
  Hästön ö Hällen lht Gatekärret oodlat kärr
  Höglidskärret kärr Hällen f.d. torp Gatelyckan åker
  Höljmossen mosse Hällen lht Gatelyckan åker
  Hörnebo terräng Hällerum hemmansdel Gateträdan åker
  Hörnebo åker- o. betesmark Hässellid by Gathägnen äng
  *Höstingsbäck bäck Hässlid gd Gatkärret kärr
  Ingels kärr kärr Hässlid by Gatåkern åker
  Ingrikärr kärr Hässleryd lht Gatåkren åker
  Isakshägnen skogsmark? Hässleryd avs. Getaberget udde
  Isakshägnen Saknas Hästebrofällan lht Getakärr oodlat kärr
  Johannesberg ägomark Högalid lht Getkärret betesmark
  Jämudd udde Högalund avs. Getängen åker
  Jämudd udde Höganäs lht Gisalyckabacken vägbacke
  Järnkullelyckan ägomark Höganäs avs. Gisalyckan åker
  Järnkullelyckan åker Höghult lht Gislekärr äga
  Jössekärr kärr Höghult avs. Gladeregölen göl
  Jössekärr kärr Högruda by Gnehålet sund
  Kallkällekärren kärr Hönebo f.d. bebyggelse Gnehålsvassen vassbank
  Kallkällekärren kärr Hörnebo rivet torp Gnemaden åker
  Kallkärret kärr Hörnebo, se Hönebo f.d. bebyggelse Gnislakullarna skog
  Kalvafällan skogsmark? Industritomten avs. Gnålan f.d. åker
  Kalvafällan hage Isaksgården gård i Misterhult Gossakulle vägbacke
  Kalvafällan skog Isaksgården bydel Gostaträdan åker
  Kalvhorvan udde Jennylund avs. Granagatan väg
  Kalvhorvan udde Johanneslund avs. Granagärdet åker
  Kaptenshagen hage Johannisberg t Graneberg mossar
  Karlshacket ägomark Johannisberg lht Granebergskärret kärr
  Karlshacket Saknas Johansdal avs. Granekälla källa
  Karikärr kärr Jonsbo f.d. torp Granekärr mossar
  Karlsvik vik Jonte-Svenses f.d. torp Granekärr odlad mosse
  Katseviken vik Jonnäs utlagt torp Granekärr äga
  Katseviken vik Jägersborg lht Granekärr odlad mosse
  Kattafloen Saknas Kalvafällan bs Granekärrssten skälsten
  Kattafloen mosse Kalvfällan lht Granesjön, Lilla sjö
  Kattafloen terräng Kalvafällan torp Granesjön, Lille sjö
  Kattafloen sankmark Kaptens = Kaptensgården gård i Misterhult Granesjön, Stora sjö
  Kattrumpan ägomark Kaptens, se Kaptensgården bydel Granesjön, Store sjö
  Kittebråne Saknas Kaptensgården gård i Misterhult Gransjöhagen hage
  Kivnäbben terräng Kaptensgården bydel Graneviken vik
  Kivnäbben betesmark Karlsberg lht Graneviksudden udde
  Klacken ö Karlsberg avs. Gransjöån å
  Klacken holme Karlsberg lht Granudden udde
  Klacken ö Karlsberg avs. Gretemossen mosse
  Klacken ö Karlsberg f.d. torp Grindafloen slåtter
  Klacken ö Karlsberg lht Grindalyckan åker
  Klacken Saknas Karlsborg avs. Grindlyckan åker
  Klacken Saknas Karlsborg avst. Grisabron bro
  Klasen ägomark? Karlslund avs. Groppe äng
  Klintabergen skogsmark Karlslund avs. Grossagatan by gata
  Klintahålet skogsmark Karlslund avs. Grossagatan väg
  Klintahålet Saknas Karlstorp lht Grossaträdorna åker
  Klintakärr kärr Karlstorp avs. Grossängen äng
  Klintakärr kärr Kilen avs. »Grunkabo korpan», se Korpan utjord
  Klintehagen skogsmark Klasas, se Klasatorpet f.d. torp Grusgropelyckan åker
  Klintekull ägomark Klasatorpet f.d. torp Grytakärret, se Grytehagen äga
  Klinten skogsmark Klasberg torp Grytefällan skog
  Klippingskärret kärr Klasberg lht Grytegöl göl
  Klippmålakärret ägomark Klasen torp Grytehagen hage
  Klippmålakärret kärr Klisterhult avs Grytgöl göl
  Klynnan ägomark Klintahult avs. Grytängen slåtter
  Klynnan åkermark Klintekull ödetorp Gräntöträdan åker
  Knallakors fornlämning Klinten avs Gräntöträdan åker
  Knallakors fornminne Klynna riven bs Gräntöviken vik
  Knallen ägomark Knekttorpet bebyggelse Gräsberg berg
  Knallen Saknas Kokskeden lht Gräsfällan skogsmark
  Knektakärret ägomark Korparyd by Gräsfällan bete
  Knektakärret åkermark Korparyd by Gräsfällan skog
  Knektakärret kärr Korparyd by Gräsfällebrunnen källa
  Knektakärret kärr Koskean lht Gräsfällebrunnen brunn
  Knektkärret kärr Kotses hus Gräsfällekärret oodlat kärr
  Knektkärret åkermark Kotta hägnen riven lht Gräsfällorna ängsmark
  Knicksfloe mosse Kristeneborg lht Gräsön ö
  Knicksfloe kärr Kristineborg avs. lht Grävlingahiet skog
  Knicksfloe vattensjuk mark Kroken lht Grävlingahiet gryt
  Koakärret, Stora kärr Kroken lht Grävlingekärret äga
  Kobackskärret kärr Krokes riven bs Gröne göl göl
  Kobäck odling Kronogården gård i Holmskog Grönegata väg
  Kobäck åker Kronogården gård i Ånhult Grötagrav hålighet i mark
  Kobäck terräng Kronogården gård i Blackelid Grötlagrav = Grötagrav Saknas
  Kobäck terräng(?) Kronogården, se Mellangården bydel Grötmossen mosse
  Kokskeängen ? äng Kronogården gård i Ånhult Gubbakärr mosse
  Korpamosse mosse Krunegården bydel Gubbakärret kärr
  Korpamosse mosse Kroppgölen göl Gubbekärret kärr
  Korpan urfjällsäng Kråketorp by Gubbö ö
  Korparna ägomark Kråketorp by Gullberget berg
  Krikakärret kärr Kråketorp by Gullberget äga
  Kringlekärren kärr Kulla by Gullborgakällan källa
  Kringlekärren kärr Kulla by Gullborgerna ängar
  Krokabäcken bäck Kullahage f.d. torp Gullborgorna ängsmark
  Krokabäcken bäck Kullen hmd Gullgruvan gruvhål
  Krokabäcken bäck Kullen hemmansdel Gummarudan åker
  Krokebäcken Saknas Kullen avs. Gunnarskärr äga
  Krokstenekemossarna ägomark Kulltorp t Gustavträdan åker
  Krokstensmosse mosse Kvarntorpet riven bs »Gyllinge göl», se Gödingegöl göl
  Krokstenekemossarna mossar Kvarntorpet f.d. torp Gåpaviken vik
  Krokstenekemossarna mossar Kvillemåla avs. Gåpen Saknas
  Kroppegölen tjärn Kvillemåla gård Gåpen sjö
  Kroppegölen göl Kvillemåla avs. Gåsakärr ängsmark
  Kråkäng, Lilla ägomark Kåge avs. Gåsakärr slåtter
  Kråkäng, Lilla äng Källeberg avs. Gärdesgöl göl
  Kråkäng, Stora ägomark Källeberg avs. Gärdet äng
  Kråkäng, Stora äng Källeliden avs. Gärdsgölen göl
  Kråkäng äng Källtorp hmd Gärdsträdan åker
  Kröpplingsmossen ägomark Källtorp avs. Gärdsträdan åker
  Kullen backe Källåkra avs. Gäsgölen, se Gärdsgölen göl
  Kullen höjd Källåkra avs. Gödingegöl göl
  Kullkällekärren kärr Labbemåla utlagt torp Gölahagen hage
  Kussahagen skogsmark Labbemåla f.d. torp Gölakärret åker
  Kussahagen terräng Lagerlund avs. Gölamaden åker
  Kuttahägnen terräng Liden bs Gölamossen åker
  Kuttahägnen Saknas Lillaframbyn bs Gölamossarna odlade mossar
  *Kvarnbron förr bro Lillagården bydel Gölamossarna odlade mossar
  Kvarnkärret kärr Lillagården bydel Gölberga terräng
  Kvarntorpaviken vik Lillefors lht Gölhultegölen göl
  Kvarntorpsön ö Lillefors fabrik Gölhultsgöl göl
  Kvarntorpaön ö Lillefors avs. Gölkullegölen göl
  Kvarntorpaviken vik Lillegatan lht Gölkullegölen göl
  Kvarntorpskärret kärr Lillegården gård i Slagdala Gölkärret mosse
  Kvarnängen, Norra äng Lillegården bydel Göllyckan, Lilla åker
  Kvarnängen, Södra äng Lillegårdsgfjärding gård i Björkmossa Göllyckan, Stora åker
  Kverompan ägomark Lillgården gård i Aggatorp Gölmossen ängsmark
  Kverompan åkermark Lillgården gård i Rödmossa Gölmossen, Lilla mosse
  Kylingsängen ägomark Lillgården gård i Tönshult Gölmossen, Stora mosse
  Kylingsängen äng Lill-Ånhult bydel Gölskärret äga
  Kyrkekärr kärr Lindbacken avs. Habbamossen åker
  Kyrkemossen mosse Lindeberg avs. Hacken åkrar
  Kyrkkullen kulle Lindenäs utlagt torp Hacken åker
  Kålvik vik Lindenäs avs. Hacket åker
  Kålvik vik Lindesberg avs. Hacket åker
  Kålvik vik Lindshägnen lht Hacket nyodling
  Kålvikssten grund Linnesberg avs. Hacket åker
  Kålvikssten gränssten Livagården hemmansdel Hacket åker
  Kåpan urfjällsäng Ljungby t Hacket åker
  Källeberg åker- o. betesmark Ljungby f.d. torp Hacket träda
  Källemon skogsmark Ljungsnäs rivet torp Hacket i hagen åker
  Källemon mo Luften stuga Hagebacken äga
  Källkärret kärr Lugnet lht Hagegatan väg
  Källängen äng Lunden t Hagekärret, Lilla äga
  Käringaberg Lilla skogsmark Lunden avst. Hagekärret äga
  Käringaberg Stora skog Lunden f.d. torp Hagekärret slåtter
  Käringaberget skogsmark Lyckebo, se Lyckeby lht Hagelandet åker
  Käringemossen mosse Lyckeby lht Hagelyckan åker
  Käringeryggen skogsmark Långeruda by Hagelyckan åkrar
  Ladfällan ägomark Långruda gårdar Hagemossen åker
  Ladfällan Saknas Långeruda by Hageträdan åker
  Ladholmen holme Länsmansgården gård i Virserum Hageträdan åker
  Ladkärret kärr Länsmansgården hemmansdel Hageträdan åker
  Lergropskärret kärr Lönhult gd? Hageträdan åker
  Lilla kärr kärr Lönneberg by Hageträdan åker
  Lille hagen hage Lönneberg by Hageträdan åker
  Lillsjön del av sjö Lönneberg by Hageträdan åker
  Lillån å Lövedal t Hageträdan åker
  Lillån å Lövedal lht Hagkjerret äga
  Lillån å Lövhyddan avs. Hagkärret äga
  Lillån å Lövhyddan lht Hagkärret åker
  Lillån å Maden avs. Hagkärret äga
  Lillö ö Malmen riven lht Hagskärret mosse
  Lillö ö Manhem avs. Hagåkrarna åkrar
  Lindeholmen udde Marieholm avs. Hagängen äga
  Lindeholmen holme Marielund lht Hagängen äng
  Lindesjön sjö Marielund lht Hallegårdsträdan åker
  Lindesnäs Saknas Marielund avs. Halsabiten åker
  Lindholmen holme Marmelund avs. Halsfloe floe
  Lindholmskärret kärr Massemåla avs. Hammarberga dal äng
  *Liskatorpsbro landsvägsbro Massamåla avs. Hammaråkrarna åkrar
  Livamossen, Gamla mosse Masserapps utlagt torp Hampedal mjölkfålla
  Livamossen, Gamla mosse Matildeborg avs. Handlaraträdan åker
  Ljungbergsgöl tjärn Mellangården gård i Holmskog Handskekärret kärr
  Ljungbergsgöl göl Mellangården hmd Handskekärr kärr
  Ljungsnäs Saknas Mellangården hmd Hanemålakärret odlad mosse
  Ljusnakulla mosse? Mellangården bydel Hansahål äng
  Ljusnakulla Saknas Mellangården bydel Hargen bete
  Lommadalen dal Mellangården hemmansdel Hargen åker
  Lommadalen Saknas Mellangården bydel Harmossen äga
  Lorthålan terräng Mellangården bydel Harö ö
  Lorthålan terräng? Mellangården hemmansdel Hasselbacken höjd
  Lorthålan odling Misterberg f.d. torp Hedinamossen odlad mosse
  Lorthålet kärr Misterhult by Helsikehål skog
  Lorthålet terräng Misterhult by Hemhagen hage
  Lortkärret kärr Misterhult by Hemmamossen åker
  Lortmossen mosse Mistermåla hmd »Hemmansberget» äga
  Luderkärren ägomark Mistermåla gård i Misterhult Hemmerste mossen odlad mosse
  Luderkärren ägomark Mitten torp Hemmingsmålaträdan åker
  Lundamossen mosse Mitten lht Hemmon skogsmark
  Lysegöl tjärn Moen f.d. bs Hemmossen odlad mosse
  Lysegöl tjärn Mon riven bs Hemskiften skogslott
  Lysegölsrör gränsmärke Mon f.d. torp Hemträdan åker
  Långa kärr kärr Mossehult, se Lönhult avs. Hemträdan åker
  Långakärr kärr Mossehult, se Mossen avs. Hemträdan åker
  Långa kärr ägomark Mossen avs. Hemträdan åker
  Långavik vik Mosstorp järnvägsstation Hemträdan åker
  Långavik Saknas Mosstorp jvg-station Hemträdan åker
  Långekärr kärr Muggebo avs Hemträdan åker
  Långekärr åker Muggebo torp Hemträdan åker
  Långe mosse mosse Muggebo f.d. torp Hemträdan åker
  Långemossen mosse Muggebo lht Hemträdan åker
  Långe mosse mosse Muntes gård Hemängen äng
  Långemossen mosse Musko f.d. torp Hemängen åker
  Långlidskärret kärr Målen by Hiet åker
  Långängen äng Målen by Hindrikskärr äga
  Lövedal terräng Månsagården gård i Ånhult Histershagen hage
  Lövkärrsmossen mosse Månsagården gård Histershagen hage
  Magergöl tjärn Månsagården gård i Ånhult Hjortamossen mosse
  Malmarabäcken bäck Mörta kraftstation Hjortegatan väg
  Malmarabäcken bäck Mörta lht Hjortegrund grund
  Malmarabäcken Saknas Mörtan industrianl. Hjortegryt stengrund
  Malmarakärret Nedre ägomark Mörtefors gd Hjortehagen hage
  Malmarakärret, Nedre åkermark Mörtfors kraftstation Hjortekälla terräng
  Malmarakärret Övre ägomark Mörtefors, se Mörta lht Hjorten sjö
  Malmarakärret, Övre åkermark Mörtöfors, se Mörta lht Hjortesjön, se Hjorten sjö
  Malmbergshagen hage Nerbyn gård i Holmskog Hjortgölen göl
  Markakärret? kärr Nerbyn gård i Ånhult Hjortgölsmossen mosse
  Markakärret, Lilla kärr Nerbyn Saknas Hjortesjön = Hjorten sjö
  Markakärret kärr Nerbyn bydel Hjorten sjö
  Mebbalyckan åker Nerbyn bydel Hjortgölen göl
  Misterberg höjd Nerbyn gård i Ånhult Hjortmossen betesmark
  Misterberg berg Nergården hmd Hjortån å
  Misterbäck bäck Nergården bydel Holma arsul vik
  Mistergöl tjärn Nergården bydel Holmen hagmark
  Misterhultsö ö Nergården, se Nerbyn gård i Ånhult Holmen åker
  Misterhultaö ö Nerkulla hmd Holmskogshöjden triangelpunkt
  Misterhultaö ö Ner-Kulla bydel Holmsängen åker
  Mistersjö sjö Norragården bydel Holmsängen mosse
  Mistersjö sjö Norragården gd Honingspåsen kulle
  Mistersjön sjö /Se Norrgården hmd Hopagården tomt
  Mistersjön sjö /Se Norrgården bydel Hopakärret slåtter
  Mistersjön sjö /Se Norrgården f.d. hemmansdel Hopalyckan åker
  Mitten skogsmark Norsholm lht Hopamossen äga
  Mjölkfloen skogsmark Norsholm avs. Horsakulle skogsås
  Mjö-ön ö Norsholm lht Horsaskalle skog
  Mobäckskärret ägomark Novilla avs. Horshorvan slåtter
  Mon skogsmark Nyaled lht Horungen åker
  Moren sjö Nyanäs utlagt torp Horvan halvö
  Moren sjö Nyanäs lht Horvan bete
  Moren sjö Nybo lht Horvekärr äga
  Moren sjö /Se Nybo lht:r Horvesbacken landsvägsbacke
  Moreviken vik Nybo t Horvet betesmark
  Moreviken vik Nybo torp Horvet hage
  Moros del av Moren Nybo lht Horvet skog
  Mossehult ägomark Nybo avs. Horvorna beteshage
  Mosskärret kärr Nybo avs. Horvträdan åker
  Mosskärret kärr Nyborg avs. Hulebäcken bäck
  Mossängen äng Nybygget lht Hulemark, se Hålemark utjord
  *Muggebro bro Nybygget bs Huleträdan åker
  Musko kärr Nybygget avs. Hulemark = Hamburgerholm byallmänning
  Musko Saknas Nybygget avs. Hulingsträdorna åkrar
  Målakärret kärr Nybygget avst. Hultamaden äga
  Målakärret ägomark Nygrind riven lht Hultamara sjö
  Målakärret ägomark Nygården hmd Hultamara odlad mosse
  Målakärret kärr Nygården bydel Hultamarnagöl göl
  Målakärret kärr Nyhem lht Hultarpagölen göl
  Märekärret kärr Nyhem avs. Hultarpsgöl Saknas
  Mögöl tjärn Nyholm avs. Hultatäppan hage
  Mögöl tjärn Nylund avs Hultemaren sjö
  Mörteviken vik Nylund avs Hultemarsmossen, se Hultamarn åker
  Mörteviken vik Nylund lht:r Hulthagen hage
  Narrveten Saknas Nylund lht Hultmannaträdan åker
  Narrveten sjö Nylund lht Hultrågärdet åker
  Narveten sjö Nylund lht Hultängen äga
  Narvetesjön sjö Nylund avs. Hulugöl Saknas
  Narvetesjön sjö /Se Nylund avs. Hulu göl göl
  Nerby Gölakärr kärr Nylund lht (förr t) Humlakätten åker
  Nissakärr ägomark Nylund lht Humlelyckorna åker
  Nissakärr kärr Nylund avs. Hundåkrarna åkrar
  Nyhagskärret kärr Nylund lht Huvudet del av åker
  Nyhagskärret kärr Nylund avs. Huvudet åker
  Nyhagskärret kärr Nylund avs. Hyndesten råsten
  Nyhagsmossen mosse Nylund avs. Hynebäck bäck
  Nykärret kärr Nymåla t Hynebäcken åker
  Nylund ägomark Nymåla avs Hynebäckan slåtter
  Nymåla terräng Nymåla avs. Hyttehägnen skog
  Närvetesjön sjö Nymåla lht Hådadal åker
  Näset näs Nyttorp avs Hålemark f.d. skogsskift
  Näverkärret ägomark Näbbagården gård i Blackelid Hålkällan källa
  Nävlakärret kärr Näbbagården bydel *Hålkärret äga
  Nävlakärret kärr Näbban = Näbbagården Saknas Hålldammen vall
  Nötakulan skogsmark Oppebyn gård i Ånhult Hållsdammahöljen hölj
  Nötakulan Saknas Oppebyn gård i Bockasjögle Häddebit åker
  Olasdal betesmark Oppebyn, se Oppegården bydel Häggamo skog
  Ollakärr ägomark Oppebyn gård i Ånhult Hägnen äng
  Ollakärr kärr Oppegården bydel Hällabacken vägbacke
  Ormakärr kärr Oppegården bydel Hällen vägskäl
  Ormakärr kärr Oppegården hemmansdel Hällerummekärret åker
  Orrekullen kulle Oppegården, se Oppebyn gård i Ånhult »Hästön», se Hästö ö
  Orsgöl tjärn Oppe-Kulla bydel Hässellidsvik vik
  Orssjö sjö Oppenygården hmd Hässleudde udde
  Osbrokärret åker Opperstegården, se Oppegården bydel Hässlidkärret, se Hässlidmossen äng
  Oset bäckmynning? Oppgården gård i Slagdala Hässlidmossen åker
  Oset strandmark Oppkulla hmd Hässlidvik vik
  Oset Saknas Orsholm torp Hästafloen floe
  Oxhagen hage Oskarsborg avs. Hästamarken hage
  Oxhagen skogsmark Oskarlund avs. Hästamossen skog
  Oxhagen skog Pappersbruksåkerlyckan avs. Hästamossen oodlad mosse
  Oxhagen betesmark Paradiset riven bs Hästamossen åker
  Oxhagen terräng Pavelund avs. Hästasjö sjö
  Oxhagskärret kärr Petersberg avs. Hästasjö sjö
  Oxhagskärret kärr Petersdalen avs. Hästaö ö
  Oxudden halvö Peterslund avs. Hästbacken åker
  Oxudden udde Pläkstas bs Hästfällemossen mosse
  Oxhagskärret kärr Prästagården hemmansdel Hästhagehacket åker
  Oxhagskärret, Lilla kärr Prästgården gård i Virserum Hästhagen hage
  Oxhagskärret kärr Rammes riven bs Hästhagen hage
  Oxhagskärret, Stora kärr Ramsebo by Hästhagen hage
  Piggesten skogsmark? Ramsebo by Hästhagen hage
  Piggesten terräng Ramsebo by Hästhagen hage
  Piggesten gränsmärke Rappes f.d. torp Hästhagen hage
  Pilens floe kärr Reginelund avs. Hästhagsmossen, se Hästamossen äga
  Piparekärret ägomark Ron lht Hästhorfvemossen, se Hästamossen terräng
  Porsmaden Saknas Rosenborg lht Hästhöljan hölja
  Porsmaden äng Rosenborg avs. Hästsjön sjö
  Porsmyren myr Rosenholm lht Högeås moränås
  Puffamossen ägomark Rosenholm lht Högrudvägen väg
  Pukagöl vik Rosenholm öde torp Högåkern åker
  Pukagöl göl Roses = Rostorpet Saknas Högås ås
  Pukavik vik Rostorpet t Hökaregärdet åker
  Pukavikslyckan åker Ruda gård Höljamossen oodlad mosse
  Pukegöl göl Ruda hemmansdel Höljan göl
  Pulsarekärret kärr Rundqvistsplan avs. Höljedalen terräng
  Pulsarekärret kärr Rusthållet Saknas Höljen vik
  Rakedal ägomark? Rås by Höljen hölj
  Rakedal dal Rås by Höljerna odlad mosse
  Ramen, se Ramsebosjön sjö Råsberg t Hönebolyckan åker
  *Rammen, se Ramsen sjö Råsberg avs Hönsåkren åker
  Ramsebolyckan åker Råsberg lht Hörneboträdan åker
  Ramsebosjön sjö Råsborg f.d. torp Ingridkärr kärr
  Ramsebosjön sjö Råsmangård triangelpunkt Isakagärdet åker
  Ramsen sjö Rödmossa by Jantåkern åker
  Ramsen sjö Rödmossa by Jantåkren åker
  ?Ramsen sjö Rödmossa by Jonsnäsesjön Saknas
  Ramsen sjö /Se Rödmossa by Jordeberg berg
  Ramsen sjö /Se Röret riven bs Jungfrukärret ängsmark
  Ringvassen Saknas Röste lht (f.d. torp) Jungfrukärret skog
  Ringvassen holme Rösthult torp Jyckamossen skogsmosse
  Risagöl sjö Rösthult, se Röstes lht Järnudd udde
  Risagöl göl Sandslätt avs Järnkullaträdan åker
  Risgölskärret, Lilla kärr Sandslätt avs. Järnkullelyckan, se Järnkullaträdan åker
  Risgölskärret, Stora kärr Sandviken torp Järnvägsträdan åker
  Risängarna ägomark Saratorpet lht Jöddamossen odlad mosse
  Risängarna ängar Sarpan t Jöddaängen äng
  Rosakärret kärr Sarpan torp Jössaslät slätt
  Rosakärret kärr Sikulla utlagt torp Jössekärr(et) äga
  Rosakärret kärr Sikulla f.d. torp Jösseslät del av kyrkväg
  Rosvallshagen hage Sinkan bebyggelse Kallahacket åker
  Rua åkrar Sinka f.d. torp Kallkälla källa
  Rua åker Sjudarns torp f.d. torp Kallkälla källa
  Ryssängen äng Sjunnen riven bs Kallkällekärret åker
  Råbäckamossen mosse Sjöanäs riven lht Kallkällekärret bete
  Råsmangård ?triangelpunkt Sjöanäs lht Kallkärret terräng
  Rås mangård triangelpunkt Sjöanäs torp Kallskälla källa
  Rävamossen ägomark Sjöbo f.d. torp Kalsvik vik
  Rävamossen åkermark Sjöboda torp Kalsvik vik
  Rävamossen mosse Sjödal avs. Kalsvik vik
  Rävamossen mosse Sjöhagen avs. Kalvafällan hage
  Rävamossen mosse Sjökulla gd Kalvafällan hage
  Rävagölen göl Sjökulla avs Kalvafällaträdan åker
  Rävmossen mosse Sjökullen avs. Kalvfällan ängsmark
  Rödaklint berg? Sjölund utlagt torp Kalvfällegölen göl
  Rödaklint skogsmark Sjölund avs. Kalvfällegölen göl
  Rödaklintsmon mo Sjönäs bs Kalvfällorna betesmark
  Rödesten gränsmärke Sjönäs f.d. torp Kalvhagen slåtteräng
  Rödmossa triangelpunkt Sjöruda by Kalvhagen hage
  Rödmossekärret kärr Sjöruda gårdar Kalvhorvan åker
  Rödmossekärret kärr Sjöruda hemman Kalvhorvan udde
  Rösthultsmossen ägomark Skahus t Kaptenshagen äga
  Rösthultsmossen mosse Skahus torp Kariakärr odlad mosse
  Salomonsmossen ägomark Skallåkren avs. Karlmagnusmossen mosse
  Salomonsmossen mosse Skaten byar Karl-Nilsabacken vägbacke
  *Samsteen sten? Skaten del av socken Karlnilssonträdan åker
  *Samsteen sten? Skattegården gård i Björkmossa »Karlshacket», se Kallahacket åker
  Sankemossen skogsmark Skattegården gård i Holm Karlstorpagöl göl
  Sankemossen mosse Skattegården gård i Blackelid Karlstorpaäng äng
  Sarpan ägomark Skattegården gård i Holm Katseviken vik
  Sikulla höjd? Skekan hus Katseviken vik
  Sikulla Saknas Skiften Saknas Kattefloen floe
  Sjudaretorpet ägomark Skogen avs Kattrumpan mosse
  Sjunnen terräng Skogen f.d. torp Kattrumpan åker
  Sjunnen åkermark Skogshyddan lht Kavlaarsul skog
  *Sjöarpssjön sjö Skogsliden lht Kiddalen åker
  Sjöasjö sjö Skogslund avs. Kiddalen äng
  Sjöasjö sjö Skogslund avs. Kiddalsträdan åker
  Sjökärret kärr Skogsvillan lht Kittebråne odlad mosse
  Sjökärret ägomark Skurdal hemmansdel Kittebråne åker
  Sjökärret åkermark Skurehällan f.d. torp Kivnäbben udde
  Sjökärret åker- o. betesmark Skurudal avs. Kivnäbben äng
  Sjökärret kärr Skuruhäll utlagt torp Klacken ö
  Sjömilleån å Skvalastugan stuga Klacken holme
  Sjömilleån å Skvalen bs Klacken holme
  Sjömilleån å Skvalen bs Klacken holme
  Sjömilleån å Skälbäck avs. torp Klacken holme
  Sjömossarna ägomark Skärbäck avs. Klacken holme
  Sjömossarna mossar Skärebäck avs. Kladdeklint berg
  Sjönäs udde Skärebäck avs. Klasen åker
  Skabbekärret kärr Slagdala by Klasen åker
  Skahus mosse Slagdala by Klimossarna åker
  Skahusviken vik Slagdala by Klingaträdan åker
  Skahusviken vik Slagdala by Klingsberg berg
  Skallerholmen höjd Slages riven bs Klintaberg berg
  Skallerholmen holme Slages f.d. torp Klintaberget berg
  Skallö ö Slugatorpet utlagt förpantningsställe Klintahagen hage
  Skallö ö Slugatorpet f.d. torp Klintahålet bergsklyfta
  Skallö ö Smuge byrote Klintakärret bete
  Skallö ö Smuge gård Klintamon berg
  Skansmaden ägomark Smuge, Lilla riven bs Klintaträdorna åkrar
  Skansmaden åkermark Smuge hemman Klintbergen berg
  Skansmaden Saknas Smugegården, se Smuge hemman Klinteberget berg
  Skarnbrokärret kärr Snippen bs Klintehagen hage
  Skelna kärr kärr Sofiedal lht Klinten = Klinteberget berg
  Skeppdalsviken vik Sofielund lht Klinten berg
  Skeppdalsviken vik Sofiedal avs. Klinten berg
  Skeppdalsön ö Sofiedal avs. Klinten berg
  Skeppdalsön ö Sofielund lht Klintmon skogsmark
  Skeppsgöl tjärn Sofiero lht Klippemålakärret slåtter
  Skeppsgöl göl Solbacken avs. »Klippingskärret», se Klippemålakärret slåtter
  Skeppsgöl sjö /Se Solberga avs. Klynnan åker
  Skeppsviken vik Soldattorpet = Knekttorpet Saknas Klynåkern åker
  *Skiallsöö ö? Solhaga avs. Knallakorset träkors
  *Skialsö ö? Solhem lht Knallakorset träkors
  Skirekärr kärr Solhem avs. Knallakorset kors
  Skiren sjö Solhem avs. Knallakorset kulle
  Skiren sjö Solhem lht Knallakärr mosse
  Skiren sjö /Se Solhöjden avst. Knallen mosse
  Skogaskäl gränsmärke Spinkafällan riven lht Knektakärret åker
  Skogskärret kärr Spinkafällan lht Knektalyckan åker
  Skogslyckan åker Spinkakulla gård Knektamaden odlad mosse
  Skogsmossen ägomark Spinkekulla by Knektaträdan åker
  Skogsmossen mosse Spinkekulla by Knektaträdan åker
  Skrivarekärr ägomark Stakulla torp Knecktekärret äga
  Skrivarekärr kärr Starkulla lht Knektfloe skog
  Skrämmehult ägomark Stenhagen torp Knektkärret betesmark
  Skrämmehultskärren kärr Stensberg avs. *Knektsfloe, se Knicksfloe göl
  Skurudalsmossen mosse Sticksruda gård Knicksfloe göl
  Skurugöl tjärn Stjärneberg avs. Knösten åker
  Skuruhällar ägomark Stoltan riven bs Koakärret äga
  Skuruhällar Saknas Storagården bydel Koamossen skogsmosse
  Skurehälleberget berg /Se Storagården bydel Kobackskärret terräng
  Skvalpen sjö Storagården bydel Kobäck kärr
  Skvalpen sjö Storakvarn kvarn Kobäck åker
  Skvalpen sjö Storegården gård i Slagdala Kohagarna hagar
  Skyttekärret ägomark? Storegården bydel Kohagemossen mosse
  Skyttekärret ägomark Storekvarn kraftverk Kohagen hage
  Skålskärren ägomark Storgården gård i Aggatorp Kohagen hage
  Skålmossen mosse Strogården gård i Rödmossa Kohagen hage
  Skälakullen gränsmärke Storgården gård i Misterhult Kohagen skog
  Skärbäcksgöl tjärn Stor-Ånhult bydel Kohagen hage
  Skärveteån å Straxholm by Kohagen beteshage
  Skärveteån å Straxholm avs Kohagen hage
  Skärvfällan skogsmark Stridehägnen torp Kohagen hage
  Skärvfällan skogsmark Stridastället torp Kohagen hage
  Sköglegöl göl Strömmen t Kohagen skog
  Skögle göl göl Strömmen torp Kohagen skog
  Slagdala Stocksäng Saknas Strömsberg avs. Kohagen skog
  Slages terräng Strömsborg avs. Kohagen hage
  Slugatorpet terräng Strömserum avs. Kohagen skog
  Slåttarekärret kärr Strömsfors riven såg och kvarn Kohagen hage
  Snappsäcken Saknas Strömsholm avs. Kohagen hage
  Snippen Saknas Strömsholmen lht Kohagen hage
  Snokekärr kärr Strömslund avs. Kohageträdan åker
  Snokekärr kärr Strömsnäs lht Kokskedängen äng
  Snokekärr kärr Strömåkern avs. Kolbottnalandet åker
  Snokekärret kärr? Stärkagården hemmansdel Kombergsvägen väg
  Snoppskärr, Långa kärr Stärkan Saknas Korpa mosse
  Snoppskärr,Lilla kärr Stättan t Korpaberget berg
  Snällegöl tjärn Stättan torp Korpaberget berg
  Solberget udde Sundsgärde hemmansdel Korpamosse mosse
  Solberget Saknas Svensborg avs. Korpamosse oodlad mosse
  Soldatmossen mosse Svensholm avs. Korpa, Äshults äng
  Spinkakärr kärr Svensmåla avs. Korparna utjordar (åkrar o. ängar)
  Spinkakärr kärr Svensro lht Korparydsåkern åker
  Spinkefällan Saknas Svinaruda gård Korporna ängar
  Spinkekulla skogsmark Svinaruda hemmansdel Korpängen, se Korporna utjord
  Spinkekulla terräng Svärds riven bs Korsåkern åker
  Spinkekulla gränsmärke Syskonöarna avs. Korsåkren åker
  Spångmossen mosse Sågstugan f.d. torp Kotsaträdan åker
  Spångmossen mosse Söderholm avs. Kotsaträdan åker
  Starkullen Saknas Söragården bydel Krikakärret, se Krikerna åker
  Stavkärren kärr Sörgården gård i Korparyd Krikerna åker
  Stavkärret kärr Sörgården hmd Kringlekärret kärr
  Stenhagen skogsmark? Sörgården bydel Kringlekärret kärr
  Stenhagen hage Sörgården f.d. hemmansdel Krokabacken vägbacke
  Steningevik vik Tallbacka lht Krokabron bro
  Stenkärren kärr Talldungen avs. Krokabäcken bäck
  Stenlösa terräng? Tallen avs. Krokabäcken bäck
  Stenlösa åker- o. betesmark Tallen avs. Krokakvarnen f.d. kvarn
  Stenlösehuvudet Saknas Tengelå hmd Krokamaden åker
  Stenvalls kärr kärr Tinnsebo gård Krokerna äng
  Stenvalls kärr kärr Tinnsebo hemmansdel Krokstenekemossarna äga
  Stenvalls kärr kärr Tinnsebo, Lilla lht Krokstenekemossarna odlade mossar
  Stenvallsön ö Tinnsebo hmd Krokstens mosse, se Krokstenekemossarna mosse
  Stenörsön ö Tobro torp Krokstycket odlad mosse
  Sticksåkrarna ägomark Tobro lht Krokåkern åker
  Sticksåkrarna åkermark Torp byrote Kronamaden äga
  Stockebäcken Saknas Torp gårdar Kronlyckan åker
  *Stockhagsbro bro Torp hemman Kronmaden mosse
  Stocksäng äng Torpet f.d. torp Kroppgölemossen åker
  Stora mossen mosse Totemåla by Krubbeviken vik
  Stora mossen mosse Totemåla by Kråktorpasidan åker
  *Storbiörensjön sjö Totemåla by Kråketorpa såg vattensåg
  Storekärr kärr Triabo by Kråkäng utjordar
  Stormossen, Norra mosse Triabo järnvägsstation Kröpplingsmossen åker
  Storsjön sjö Triabo stationssamhälle Kröpplingsmossen åker
  Storsjön del av sjö Triabo by Kullasjön sjö
  Storängen terräng Triabo by Kullaträdan åker
  Storö ö Triabo stationssamhälle Kullaträdan åker
  Storö ö Triabo by Kullen kulle
  Storö ö Trädan riven bs Kullsåkern åker
  Storö ö Trädan riven bs Kullsåkern åker
  Storö ö Tullen riven bs Krokåkren åker
  Streten sund Tullen f.d. bs Kullsåkren åker
  Streten å Tynshult by Kusahagen hage
  Strömhagen hage Tynshult by Kusakärr slåtter
  Stutaskrämman Saknas Tynshult, se Tönshult by Kusaträdan åker
  *Sumpebro bro Tången gård Kussahagen betesmark
  Sumpkärret kärr Tången hemmansdel Kussahagen, se Kusahagen hage
  Surbrunnskärret kärr Tönshult by Kussakärr betesmark
  Svartboön skogsmark Tönshult by Kuttahägnen äng el. hage
  Svartboön ö Törnebyn förr by Kuttakällan källa
  Svartebolen Saknas Törnebyn förr by Kvarnakärren slåtter
  Svartegöl tjärn Udden t Kvarnakärret åker
  Svartegöl göl Udden torp Kvarnaträdan åker
  Svartegöl tjärn Urfjällen, se Hamburgerholm gd Kvarnkärret äga
  Svartegöl tjärn Urollas bs Kvarnen, se Storekvarn kraftverk, förr kvarn
  Svartevik vik Utebyn bydel Kvarnevägen väg
  Svartkärret kärr Utjorden f.d. torp Kvarngatan gata
  Svartkärret kärr Utmossen avs. Kvarnkärret mosse
  Svartkärret, Yttra kärr Vandagsvrån hemmansdel Kvarnlyckan åker
  Svartkärret kärr Vekusatorpet t Kvarnmossarna odlade mossar
  Svartkärret, Östra kärr Vene avs. Kvarnsjön sjö
  Svartkärret, Övra kärr Venskögle gd Kvarntorpaviken vik
  Svarvarekärret, Stora kärr Vensjögle by Kvarntorpaön ö
  Svarvarekärret, Lilla kärr Vensjögle by Kvarnträdan åker
  Svensmåla skogsmark Venskögle by Kvarnåkern, Lilla åker
  Svensvenskärret kärr Venskögle by Kvarnåkern, Stora åker
  Svinfällemossen mosse Venskögle by Kvarnåkren åker
  Svältefälle skogsmark Vilan avs. Kvarnängen ägor
  Svältefälle Saknas Vilan avs. Kverompan del av hage
  Syskonöarna öar Villan avs. Kverumpan skog
  Sävelundagölen tjärn Virserum municipalsamhälle Kyffet äng
  Tagelfjärden del av Virserumssjön Virserum by Kyffet terräng
  Telleholm åker Virserum by och samhälle »Kylingsängen», se Kylningsängen åker
  Timmernabb gränsmärke Virsholm avs. Kylningsängen åker
  Tingsbacka skogsmark Vådaled f.d. stugor Kyrkekärr odlad mosse
  Tingsbacka skogsparti Vänhem lht Kyrkelyckan åker
  Tinnsjön sjö Vänhem avs. Kyrkesten stenblock
  Tinnsjön sjö Västerarp by »Kyrkjomossen» äga
  Tippen Saknas Västerarp by Kyrkkullen terräng
  Titta dit vik Västerarp hemman Kyrkåkern åker
  Titta dit vik Västerborg lht Kyrkåkern åker
  Titta dit vik Västerborg avs. Kålsla(g)shölj vattensamling
  Tjuramossen ägomark Västergården bydel »Kålvik», se Kalsvik vik
  Tjuramossen åkermark Västergården gård i Holmskog Kålvikssten råmärke
  Tjuvakärret ägomark Västerholm lht Kåpan slåtter
  Tjuvbäcksparken skogsmark Västerhult Saknas Källareträdan åker
  Tjuvbäcksparken Saknas Västragården gård i Misterhult Källarstenkärret slåtter
  Tobroån å Västragården bydel Källaråkern åker
  Tobroån å Västraholm riven lht Källebacken äng
  Tobroån å Västrahult Saknas Källebacken åker
  Toppanäs näs Västrahult, se 1 Öskögle med Västrahult gd Källebacken vägbacke
  Torpet åker Västrahult gård Källedalen äng
  Tranehäll holme Västrahult hemman Källehägnen äng
  Tranten skogsmark Zaaratorpet lht Källekärret mosse
  Tranten nuv. namn på Trebäcksparken Åkershult avs. Källekärret åker
  Trebäcksparken, se Tranten Saknas Åkerslund rivet t Källeliden backe
  Trehörningen sjö Åkerslund avs. Källemon skog
  Trehörningen sjö Ålefors by Källkärret äga
  Trehörningen sjö Ålefors gård Källtorpaviken vik
  Trehörningen sjö Ålefors hemman Källåkern åker
  Trehörningen sjö Ån(d)anäs hmd Källåkern åker
  Trehörningen sjö /Se Ånhult Dala, se 1 Mörtefors gd Källängen äng
  Trehörningen sjö /Se Ånhult by Källängen äga
  Trehörningen sjö /Se Ånhull, Lilla by Källängen åker
  Trelleborg åkerlycka Lill-Ånhult gårdar Käramors land åker
  Trelleborg åker Ånhult by Käringaberget berg
  Trelleholm Saknas Ånhult by Kärngaberg berg
  Trendesten? gränsmärke Ånhult by Käringemossen äga
  Tresnippen terräng Ånhult by Kärngabergsmossen oodlad mosse
  Triabo skog triangelpunkt Stor-Ånhult gårdar Kärngahål slåtter
  Triaboskog triangelpunktsnamn Ånhult, Stora by Kärngaryggen höjd
  *Triabovägen landsväg Ånhult by Kärret odlad mosse
  *Triabo vägskäl vägskäl Ånhult by Kärret odlad mosse
  Triagöl göl Ånhult, Lilla bydel Kärrhällan betesmark
  Triasjö sjö Ånhult, Stora bydel Kärringaberg berg
  Triasjö sjö Ånhultaberg byrote Kärringahål odlad mosse
  Triasjö sjö Ånhultaberg gård Kärringatäppan åker
  Triasjö sjö Ånhultsskate = Skaten Saknas Kärringberget berg
  Triasjö sjö Åsa lht Kärringryggen moränås
  Triasjöbäcken bäck Åsheda-Jons bs Kättelyckan åker
  Triasjömon mo »Åsjögle», se Ässkögle by Kölen stenmur
  Triasjön sjö Änga avs. Ladbackaåkrarna åker
  Triasjön sjö /Se Ängsdalen avs Ladbacken åker
  Triaö ö Ängsdalen avs. Ladfällorna åker o. slåtter
  Triaö ö Ängstugan bs Ladholmen terräng
  Triaö ö Ängsstugan lht Ladkärret äga
  Trindemon skogsmark Äshult herrgård Ladugårdsträdan åker
  Trindemon terräng Äshult gård Lagårdsträdan åker
  Trindemon mo Äshult by Lagårdsträdan åker
  Truddesten gränsmärke Äshult by Lagårdsträdan åker
  Trånge mosse mosse Ässkögle by Lagårdsträdan åker
  Trånge mosse åker Ässkögle gd Lagårdsträdan åker
  Trånge mosse sankmark Äsjögle by Lagårdsträdan åker
  Trånge mosse mosse Äsjögle, se Ässkögle by Lagårdsträdan åker
  Tullemossen ägomark Ässkögle by Lagårdsträdan åker
  Tullen terräng Ön = Dansö Saknas Lagårdsträdan åker
  Tussakärret kärr Öskögle Saknas Lagårdsträdorna åker
  Tyrannimossen? mosse Öskögle med Västrahult gd Lagårdsträdan åker
  Tångegöl tjärn Ösjögle by Lagårdsåkren åker
  Tängelsjö sjö Ösjögle gårdar Lammadalen ängar
  Tängelsjö sjö Öskögle by Lammadalen äng
  Tängelsjö göl Östanå avs. Lammamaden odlad mosse
  Tängelsjö sjö Österarp gård Lammdalen äng
  Tängelå å Österarp gård Landströmmamossen åker
  Tängelå å Österarp by Landströmsfällorna skog
  Tängelå å Österberg torp Larsamosse odlad mosse
  Tängelå å Österberg lht Leneträdan åker
  Tärnehäll holme Österby del av sn Lerbrohagen hage
  Tögerne? Saknas Östergården gård i Holmskog Lergropskärret äga
  Tönshults skog triangelpunkt Östergården bydel Lillagärdet åker
  Tönshults skog triangelpunktsnamn Överbyn gård i Holmskog Lillagärdet åker
  Törnekullen ägomark Övrabyn bydel Lillagärdet äng
  Törnekullen ägomark Övra-Holmskog, se Övrabyn bydel Lillagärdet åker
  Uddastenarna Saknas   Lillagärdet åker
  Udden udde   Lillagärdet åker
  Uddesten gränsmärke   Lillagärdet åkrar
  Urfjällsmaden Saknas   Lillagärdet äng
  Uttergöl Lilla tjärn   Lillagärdet åker
  Uttergöl, Lilla göl   Lilla gölen göl
  Uttergöl, Stora tjärn   Lilla helvete åker
  Uttergöl, Stora göl   Lillakärr betesmark
  Uttergöl sjö /Se   Lilla kärr äga
  Uvabacksparken Saknas   Lilla kärr slåtterkärr
  *Wadela kiärr kärr?   Lillasund sund
  Vallekärr kärr   Lillegatan bygata
  Vallskärret, Stora kärr   Lillegårds ön ö
  Vassafloen göl   Lille hacket åker
  Vassafloen tjärn   Lille hagen äga
  Venerna kärr   Lilleholmaträdan åker
  Venerna skifte   Lille kanalen kanal
  Videholmen holme   Lillemossen åker
  Saknas sjö /Se   Lillesjön del av Narveten
  Vikärret ägomark   Lillesjön del av sjö
  *Virserums bro bro   Lillhagekärren åker
  *Virserums gärde gärde   Lillhagskärren ängsmark
  Virserumssjön sjö   Lillån å
  Virserumssjön sjö   Lillån å
  Virserumssjön sjö   Lillån å
  Virserumssjön sjö /Se   Lillängen åker
  Virserums skog skogsmark   Lillängen äng
  Virserums skog skog   Lillängen äng
  Virserumsån å   Lillängen äng
  Virserumsån å   Lillö ö
  Virserumsån å   Lindeholmen åker
  Virserumsån å   Lindekullen åker
  Wiserums gärde, se *Virserums ägrde gärde   Lindesjön sjö
  Vrångegöl tjärn   Lindesjö sjö
  Wrången, övre sjö   Lindesnäs äga
  Vrången, Övra sjö   Lindeskyttlen träda
  Vrången Övra sjö   Lindholmen höjd
  Vrången, övre o. nedre sjöar   Lindkvistakärret slåtter
  Vrångsund sund   Liskatorpaliden vägbacke
  Vårdakärret kärr   Liskatorpaträdan åker
  Vågegöl göl   Liskatorpaträdan åker
  Väggöl tjärn   Livabacken vägbacke
  Väggöl tjärn   Livamossen, Gamle åker
  Väggöl tjärn   Ljungbergsbacken bergkulle
  Väggöl göl   Ljungbergsbacken vägbacke
  Väggöl tjärn   Ljungbergsbacken kulle
  Yttermossen ägomark   Ljungbergsgöl Saknas
  Yxnasjömon mo   Ljungbergsgöl göl
  Yxnasjön sjö   Ljungbergsgöl göl
  Yxnasjön sjö   Ljungsnäsa kärr odlad mosse
  Yxnasjö ö ö   Ljusnakullarna hage
  Åbäcken bäck   »Lommadalen», se Lammadalen ängar
  Åbäcken bäck   Loningsbackarna skog
  Åbäcken bäck   Lorthålan odlad mosse
  Åbäcken bäck   Lorthålan åkrar
  Ådammen Saknas   Lorthålegölen göl
  Åkergölen göl   Lorthålet, se Lorthålegölen göl
  Åkroken terräng   Lorthålet kärr
  Åkroken del av Skärveteån   Lorthålet skog
  Åkroken del av Skärveteån   Lorthägnen ängsmark
  Åkroksmossen ägomark   Lortkärret, se Lorthålan mosse
  Åkroksmossen ägomark   Lortmossen äga
  Åkroksmossen mosse   Lortrumpen åker
  Åkärret kärr   Lortsumpen mosse
  Åkärret, Nedra kärr   *Lortsumpen äga
  Åkärret, Övra kärr   Lortviken vik
  Ålabäcksgölen tjärn   Ludekärren mossar
  Ålabäcksgölen göl   Luderkärren slåtter
  Ålebäcken bäck   Luftaliden vägbacke
  *Ålefors bro bro   Lundahagen skog
  Ålefors å å   Lundamossen äga
  Ånhultaberg triangelpunkt   Lundåkern åker
  Ånhultaberg triangelpunkt   Lundåkern åker
  Åsagärdet gärde   Lundåkren åker
  Åsjöglesjön sjö   Lundåkren åker
  Älgamossen mosse   Lundäng äng
  Älmtakulla Saknas   Lunnaberg, Lilla åker
  Älmten sjö   Lunnaberg, Stora åker
  Ä(l)mten sjö /Se   Lunnerna åker
  Änglandskärret kärr?   Lurabacken vägbacke
  Änglandskärret kärr   Lyckan åker
  Äsekärret kärr   Lyckan åker
  Äsen sjö   Lyckan åker
  Äsen sjö   Lyckan åker
  Äsen sjö   Lyckan vid grinden åker
  Äsen sjö /Se   Lyckebyåkern åker
  Äsgrund gränssten   Lyckedalen bete
  Äsgöl tjärn   Lyckehägnen äng
  Äshultasjön sjö   Lyckekärret äga
  Äshultasjön sjö   Lyckeände åker
  Äshultasjön sjö   Lyckorna åker
  Äshulta Storäng skog   Lyckorna åkrar
  Äshulta Storäng äng   Lysegöl göl
  Äspegrund grund (gränspunkt)   Lysegöl göl
  Äspegrund gränssten   Lysegöl göl
  Öarna öar   Lysegölsmossen åker
  Ödängen äng   Långakärr kärr
  Ögärdena ägomark   Långakärr åker och mosse
  Ögärdena åkermark   Långakärr mosse
  Ögärdsängen äng   Långakärr oodlat kärr
  Ölegrindsmossen mosse   Långakärr åker
  Ölegrindsmossen mosse   Långakärr åker
  Ölegrindsmossen mosse   Långalid vägbacke
  Ömossen mosse   Långalidbacken vägbacke
  Örelider skogsmark   Långaliseände mosse
  Örlidshage hage   Långalyckan åker
  Örlidskärret kärr   Långalyckan åker
  Örtakullen ägomark   Långavik vik
  Örtakullen kulle   Långe backen vägbacke
  Ösjö sjö   Långemosse mosse
  *Ösjö, se Äsen sjö   »Långemosse», se Trångemossen åker
  Ösiö, se Äsen sjö   Långerydmossen mosse
  Österarpa Storäng ägomark   Långevik vik
  Österarpa Storäng äng   Långholmen åker
  *Österarpsvägen landsväg   Långholmen åker
      Långhultaträdan åker
      Långträdan åker
      Långaträdan åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långängen äng o. bete
      Läget åker
      Länsmanslyckan åker
      Länsmansmossarna mader
      Löjelskällan källa
      Löndabacken vägbacke
      Lönnebergalyckan åker
      Lönnträdan åker
      Lönnåkern åker
      Lövamossen odlad mosse
      Lövdalasjön Saknas
      Lövgrenabiten åker
      Maden åker
      Maden odlad mosse
      Maderna odlade mossar
      Madåkern åker
      Magegöl göl
      Magergöl göl
      Malmarakärret kärr
      Malmarekärret odlat kärr
      Malmbergen berg
      Malmbergen berg
      Malmbergshagen äga
      Malmen åker
      Malmkälla källa
      Malmkälla källa
      Malmkälla källa
      Malmkällebäcken bäck
      Markakärret äga
      Markalyckan åker
      Marknadsträdan åker
      Marstranden åker
      Marstranden källa
      Marstrandkällan källa
      Marstrandsmossarna åker
      Massaberg berg
      Massahägnen åker
      Matkrubban vik
      Mebbalycka äga
      Melkeraträdan åker
      Melkersträdan åker
      Mellangårds Oxhage, se Oxhagen skog
      Mellangårdsträdan åker
      Mellangärdet slåtter
      Mellanmossen slåtter
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanskiften skogslott
      Mellantomten åker
      Mellantomten åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanängen åker
      Minnesmaden strandäng
      Misterbäck Mistersjön avlopp
      Misterbäck dike
      Mistergöl göl
      Misterhultaö ö
      Misterhultsviken vik
      Mistersjön sjö
      Mistersjö sjö
      Misthultaö, se Misterhultaö ö
      Mjärudden udde
      Mjölkebyttan åker
      Mjölkefloen vattenfloe
      Mjölkflogen sumpmark
      Mjöön terräng
      Mobäcken avlopp
      Mobäcken bäck
      Mobäckskärret mosse
      Mobäckkärret odlad mosse
      Mobäcks bron bro
      Mokärret äga
      Morakärret ängsmark
      Moraviken vik
      Moren sjö
      Moren sjö
      »Moresjöviken», se Moraviken vik
      Mormorskällan källa
      Moros terräng
      Mosefällor skog
      Mossaträdan åker
      Mossavägen skogsväg
      Mossen åker
      Mosshagen hage
      Mosskärret kärr
      Mossruda åker
      Mossträdan åker
      Mostralyckan åker
      Motehål mosse
      Muggebo kärr odlad mosse
      Muggedalsmossen mosse
      Muskagölen göl
      Musko slåtter
      Myrkullen åker
      Myrkullen åker
      Myskebacken åker
      Målakvarnen f.d. kvarn
      Målakärret kärr
      Målakärret åker
      Målakärrsbäcken bäck
      Målarfällorna betesmark
      Målarkärret mosse
      Målaträdan åker
      Målaträdan åker
      Målen åker
      Målen skog
      »Måtehagen» äga
      Mörakärret kärr
      Märakärret mosse
      Märekärret äga
      Märkakärret äga
      »Mätehagen» äga
      Mögöl göl
      Mögöl göl
      Möllershägnad åker
      Mörteträdan åker
      Mörteträdan åker
      Mörteviken vik
      Mörteviken vik
      Nabben åker
      Narrveten sjö
      Narveten sjö
      Narveten sjö
      Nerbygärdet äng
      Nergårdshacken åker
      Nergårdshagen hage
      Ner-Kullaträdan åker
      Ner-Kullaängen f.d. äng
      Nermon skogsmark
      Nissakärr åker
      Nissaliden landsvägsbacke
      Norge åker
      Norrberg berg
      Norrbergsgärdet ängsmark
      Norrbergsåkern åker
      Norreberg kulle
      Norrbergsåkren åker
      Norrgårdsträdan åker
      Norrängen åker
      Norrängen åker
      Nybomossen åker
      Nybovägen väg
      Nygärdena åker
      Nygärdet äng
      Nygärdesåkrarna åkrar
      Nyhacket åker
      Nyhagkärret oodlat kärr
      Nyhagsmossen äga
      Nykärret odlad mosse
      Nymossen odlad mosse
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyröa slåtteräng
      Nyrödjekärren bete
      Nyträdan åker
      Näjalyckan åker
      Nämndemannastenen sten
      Näsamossarna åker
      Näsaträdan åker
      Näset hage
      Näset äng
      Näset hage
      Näset halvö
      Näsmossen mosse
      Nävlakärret kärr
      Nävlakärret äga
      Nävrakärret slåtter
      Nötakulan vägbacke
      Odensåsaträdan åker
      Odensåsaviken vik
      Odensåsfällan betesmark
      Odensåsträdan åker
      Odlingsmossen åker
      Olasdal äng
      Olasdal äng
      Ollasten sten
      Olleö ö
      Onanäsaudde udde
      Oppagärdet åker och bete
      Oppegårdsgärdet ängsmark
      Oppegårdshacken åkrar
      Oppegårdshackan åker
      Oppegärdet åker
      Opperstaträdan åker
      Opperste mossen åker
      Ormakärr kärr
      Orrekullen höjd
      Orsgöl göl
      Orssjö, se Örssjön sjö
      Osamaden odlad mosse
      Osbrokärren slåtterkärr
      Osebro bro
      Oset terräng
      Oxabackarna träda
      Oxahagen skog
      Oxahålet kärrhål
      Oxavattnet sund
      Oxehagen hage
      Oxelåkern åker
      Oxhagarna skog
      Oxhagebacken vägbacke
      Oxhagelyckan åker
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen beteshage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagskärret äga
      Oxhagträdan åker
      Oxudden udde
      Oxängen äng
      Oxängen löväng
      Oxängsmossen mosse
      Paradisåkren åker
      Parkagrinden grind
      Pellamossen åker
      Pellaträdan åker
      Pelläng utjord(ar)
      Per-Andersaåkren åker
      Per Holms land åker
      Per-Joanahacket åker
      Pigelipan äng
      Pigelipen åker
      Piggesten råmärke
      Pilensfloge sumpmark
      Pilens floe terräng
      Pinan åker
      Pinan åker
      Pinnasylen åker
      Pinnasylen åker
      Piparekärret kärr
      Piparakärret mosse
      Planetskärr äga
      Pläkstas åkrar
      Pläkståkrarna åkrar
      Porsmaden åker
      Porsmaden äga
      Porsmyra kärr
      Porsmyren kärr
      Präststigen landsväg
      Puffamossen mosse
      Puffamossen åker
      Pukagöl vik
      Pukagölsbergen udde
      Pukavik vik
      Pukavik kärr
      Pukavik vik
      Pukavikslyckan äga
      Pulsarekärret kärr
      Pulsarekärret äga
      Rakedal äng
      Ramlan äng
      Ramleslätten slätt
      Ramlorna ängar
      Rammaflogen floge
      Rammängen äng
      Ramsebolyckan äga
      Ramsebomossen äga
      Ramsebosjön = Ramsen Saknas
      Ramsebosjön, se Ramsjö sjö
      Ramsen sjö
      Ramsjön sjö
      Ramsjö sjö
      Rastan åker
      Randen sjöstrand
      Rasta åker
      »Rike Gjöl» göl el. vik
      Ringvassen holme
      Risagöl göl
      Risagöl göl
      Risängarna åkrar
      Roggekärr odlad mosse
      Rompan del av åker
      Rosakärret, se Rosamossen mosse
      Rosamossen mosse
      Rosvallshagen äga
      Rosån å
      Rosån å
      Rottafällorna skog
      Rudan åker
      Rudegatan väg
      Rumpstöten vägbacke
      »Ryssängen», se Risängarna åker
      Ryttarehagen hage
      Råbockarna kulle
      Råbäckamossen äga
      Råsbergabacken vägbacke
      Råttfällorna skogsmark
      Rännelen odlad mosse
      Rättashål kulle
      Rävamossen mosse
      Rävegölen, se Rävamossen terräng
      Rävgårdsträdan åker
      Rävhidaträdan åker
      Rävmossen mosse
      Rödaklint berg
      Rödaklint slåtter
      Rödaklint, se Rödaklingsberget berg
      Rödaklingsberget berg
      Rödaklintkärret slåtter
      Rödaklintsberget = Rödaklint berg
      Rödaklintsberget, se Rödaklingsberget berg
      Rödesten råpunkt
      Rödkärrsmossen mosse
      Rödkärrsängen äng
      Rödmossekärret kärr
      Röstalyckan åker
      Röstamossarna åkrar
      Rösthultsmossen, se Röstamossarna åker
      Salmonssten sten
      Salmonsstensbacken vägbacke
      Salomonsmossen äga
      Salomonssten sten
      Salomonssäng sten
      Samuelsskärv stenigt område
      Sandakulle skogspark
      Sandlyckan åker
      Sandvik vik
      Sandvik vik
      Sandviken vik
      Sandviken åker
      Sankemossekällan källa
      Sankemossen oodlad mosse
      Sarpan mosse
      Sarpemossen mosse
      Senöken åker
      Sikulla åker
      Sittesoffan stenar
      Sittesoffebacken vägbacke
      Sjuarelyckan åker
      Sjunden åker
      Sjunnabiten åker
      Sjöakärr odlat kärr
      Sjöakärret slåtter
      Sjöanäsaskifterna skog
      Sjöanäsviken vik
      Sjöasjön sjö
      Sjöasjö sjö
      Sjöboviken vik
      Sjöboängen slåtter
      Sjögatan väg
      Sjögärdet betesmark
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen avs område
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhorvet skog
      Sjöhägnen åker
      Sjökroken vägkrök
      Sjökärret mosse
      Sjökärret åker
      Sjömillasjön sjö
      Sjömilleån kanal
      Sjömossarna odlade mossar
      Sjömossen åker
      Sjömossen odlad mosse
      Sjön sjö
      Sjön, se Ramsjö sjö
      Sjösällskärret åker
      Sjöträdan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöträdgården äng
      Sjöträdorna åker
      Sjövikskärret mosse
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkrarna åkrar
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Skabbekärret äga
      Skabblyckan åker
      Skabbträdan åker
      Skahusviken vik
      Skallerholmen berg
      Skallåkern åker
      Skallåkern åker
      Skallö ö
      Skallö, se Lillgårdsön ö
      Skallö ö
      Skanbrokärret äga
      Skanemaden åker
      Skansmaden åker
      Skanängen åker
      Skelna kärr äga
      Skeppdalsviken vik
      Skeppedalsmossen skog
      Skeppsdalsmossen skog
      Skeppsgöl göl
      Skeppsgöl göl
      Skeppsviken, se Skeppdalsviken vik
      Skepåkern åker
      Skiften åker
      Skiften ägor
      Skirekärr äga
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skogslyckan åker
      Skogsmossen åker
      Skogsträdan åker
      Skolhusträdan åker
      Skrabbgärdet åker o. äng
      Skrapan åker
      Skrivarekärret åker
      Skrockan äng
      Skrockan slåtteräng
      Skrålebäckabron bro
      Skrålebäcken bro
      Skrålebäcken bäck
      Skrålehide berg o. skog
      Skräddarelyckan åker
      Skräddarängen äng
      Skrämmehult mosse
      Skrämmehult åker
      Skrämmehultskärren äga
      Skurdal åker
      Skurdalagölen göl
      Skurdalamossen åker
      Skurdalsmossen åker
      Skuregöl göl
      Skurehälleberget berg
      Skurehällsbacken vägbacke
      Skurugöl göl
      Skvalekärret mosse
      Skvalen sund
      Skvalen åker
      Skvalpekärret äga
      Skvalpen sjö
      Skvalpen sjö
      Skyttakärret slåtter
      Skyttekärret kärr
      Skålagubben mosse
      Skålakärren kärr
      Skålamossen slåtter
      Skålekärren odlade mossar
      Skäggalyckan slåtteräng
      Skäggalycke åker
      Skälkullaberget berg
      Skällehöljen hölj
      Skälsbäckakärret åker
      Skärebäcksgölen göl
      Skärveteån = Tobroån Saknas
      Skärveteån å
      Skärvfällan område
      Skärvfällan hage
      Skävegrund grund
      Sköglan åker
      Sköglebäcken bäck
      Sköglevägen väg
      Sköglåkren åker
      Slagahägnen betesmark
      Slagdalaträdan åker
      Slåttarekärret äga
      Slåtterfälleåkran åker
      Slätedalar slåtter
      Slätkärret ängsmark
      Slätkärret åker
      Slätkärret kärr
      Smedbacken vägbacke
      Smedjeträdan åker
      Smedjeträdan åker
      Smedkärret kärr
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedåkren åker
      Smedåkren åker
      Smedåkren åker
      Smocken åker
      Smuge groppa åker
      Smörasken kärr
      Smörasken göl
      Snaffsemon skogsmark
      Snafsemon skog
      *Snafskärr, se Snoppskärr ägor
      Snappsäcken åker
      Snippen åker
      Snippen äga
      Snokakärret kärr
      Snokebäcken vattendrag
      Snokekärr slåtter
      Snokkärret mosse
      Snokön ö
      Snoppskärr kärr
      Snyggshägnad åker
      Snåla åker
      Snålan åker
      Snällegöl göl
      Snällegöl göl
      Soamaden odlad mosse
      Sockertoppaträdan åker
      Solberget udde
      Sovarekullen kulle
      Spelebäcken bäck
      Spelebäcken åker
      Spinkabacken vägbacke
      Spinkahorvan åker
      Spinkakärr kärr
      Spinkekulla råmärke
      Spinkekulla äga
      Spångadalen ängsmark
      Spångmossen äga
      Spöket åker
      Stakärren(?) delvis odlad slåtter
      Stallsåkern åker
      Stallsåkren åker
      Stallåkern åker
      Starrkärren kärr
      Stationsgatan gata
      Stavkärren äga
      Stavrakärret ängsmark
      Stavängen äng
      Stenavik vik
      Stenhagen kärr
      Stenkärren äga
      Stenlösa mosse
      Stenmokärren skog
      Stenmon skogsmark
      Stenmon skog
      Stenmoön halvö
      Stenningevik vik
      Stenträdan åker
      Stenträdan f.d. åker
      Stenträdan åker
      Stenvalabäcken bäck
      Stenvalakärret oodlat kärr
      Stenvalen fall
      Stenvalen gryt
      Stenvalen terräng
      Stenvallsöen terräng
      Stenörsöen terräng
      Stickakärr betesmark
      Sticksgärdet slåtteräng
      Stickskärret slåtteräng
      Sticksåkrarna åkrar
      Stockabäcken bäck
      Stockabäcken odlad mosse
      Stockholmsbacken kulle
      »Stocksäng», se Stockäng åker
      Stocksäng åker
      Stockäng åker
      Stoggasliden vägbacke
      Storagärdet åker
      Stora gölen göl
      Storakärr mosse
      Stora kärr slåtterkärr
      Storakärr åker
      Storalycka åker
      Stora mossen mosse
      Storaträdan åker
      Storavallkärr mosse
      Store hacket åker
      Storekärr odlad mosse
      Storekärråkern åker
      Storelyckan åker
      Storesjön del av Narveten
      Storgatan gata
      Storgatan väg
      Storgatan gata
      Storgatträdan åker
      Storlyckan åker
      Stormossen, Norra äga
      Storsjön del av sjö
      Storskogen skog
      Storträdan åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkrarna åkrar
      Storåkren åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen åker o. äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Strandalandsträdan åker
      Straxholm utjord(ar)
      Streten göl
      Strömmahagen hage
      Strömmaträdan åker
      Strömmavägen väg
      Strömsfors f.d. kvarn
      Stubbängen äng
      Stugebrunnen brunn
      Stugeträdan åker
      Stuguträdan åker
      Stugåkren åker
      Stutaskrämman äga
      Stutaslätten åker
      Sumpen utjord
      »Sumpkjerret» äga
      Surbrunnkärret oodlad mosse
      Surbrunnsängen äng
      Surebrunn hälsokälla
      Surebrunn hälsokälla
      Sureåkern åker
      Surluggan åker
      Svartbolen ängar
      Svartbolen åkrar
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartehål kärr
      Svartehål skogsområde
      Svartekärret mosse
      Svartekärret kärr
      Svarteviken vik
      Svartevik terräng
      Svarteviken vik
      Svartgölamossarna odlade mossar
      Svartgölsmossen mosse
      »Svartsjökjerret, Yttra» äga
      Svarvarekärret äga
      Sven-Andersalyckan f.d. åker
      »Svensvenkärret» äga
      Sventahägnen åker
      Sventakärret oodlat kärr
      Sventaträdan åker
      Sventehål vik
      Sverge åker
      Svinakärren odlade kärr
      Svinavallen äng
      Svinavallen äng
      Svinerudorna åkrar
      Svinfällemossen äga
      Svinskärret ängsmark
      Svältefälle terräng
      Svärdaviken vik
      Sågemossarna oodlade mossar
      Sågeviken vik
      Sågeviken vik
      Sällelyckan åker
      Sällelyckan åker
      Sörgårdsträdan åker
      Tagelfjärden terräng
      Tallakullen kulle
      Tallamossen oodlad mosse
      Tallamossen åker
      Taskan åker
      Tassaliden landsvägsbacke
      Tassaliden vägbacke
      Tassalidsberget berg
      Tegelbacken åker
      »Telleholm», se Per Homs land åker
      Tengelgöl göl
      Tengelsjön Saknas
      Tengelå å
      Tingsbackarna skog
      Tingsbäckabacken vägbacke
      Tingsbäckabron bro
      Tingsbäckakärren odlad mosse
      Tingsliden vägbacke
      Tingsliderna vägbacke
      Tinnsebosjön = Tinnsjön Saknas
      Tinnsjön sjö
      Tinnsjö sjö
      Tippen lycka
      Titta dit vik
      Tjuramossen mosse
      Tjurmossen mosse
      Tjuvakärret odlad mosse
      Tjyvakärret kärr
      Tobakslandet åker
      Tobrokärren ängsmark
      Tobroån avlopp
      Tolftelotten åker
      Tomtahägnen åker
      Tomten åker
      Tomten, Lilla åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten träda
      Tomten åker
      Tomterna åkrar
      Tomterna åkrar
      Tomterna åker
      Tongegöl göl
      Toppanäs äga
      Torpakällan källa
      Torparahagen hage
      Torparbacken vägbacke
      Torplyckan ängsmark
      Torpåkern åker
      Torpåkren åker
      Torpängen åker
      Torpängen äng
      Tranehäll holme
      Tranhalsen åkerskift
      Tranten skog
      Trapporna vägbacke
      Trattskiften äga
      Trattskiftet ägor
      Trebäcksparken äga
      Tregrindarna plats där vägar möts
      Tregrindarna vägskäl
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      »Trelleholm», se Per Holms land åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen äga
      Tresnippen åker
      Triabosjön, se Triasjö sjö
      Triaboskog triangelpunkt
      Triabovägen väg
      Triaboö, se Triaö ö
      Tria Jöl göl
      Triasjön Saknas
      Triasjö sjö
      Triaö ö
      Triaö ö
      Tribäckamossen åker
      Trillarebackaskifterna skog
      Trillarebacken backsluttning
      Trillarebacken backe
      Trindemon skog
      »Triö», se Triaö ö
      Trollberget berg
      Truddesten råsten
      Trångamosse åker
      Trädorna åker
      Trälleborg åker
      Trälleborg åker
      Trätefällorna skog
      Tullemossen mosse
      Tullmossen mosse
      Tunnelandet åker
      Tussakärret kärr
      Tussakärret äga
      Tvargatan väg
      Tvarängshackan åker
      Tveta vägen Saknas
      Tvärängshacken åkrar
      Tvätthägnen åker
      Tyrannniet åker
      Tyranniet åker
      Tyrannimossarna åker
      Tyrannimossen mosse
      Tyskagrinden grind
      Tyskalyckan åker
      Tyskalyckan åker
      »Tångegöl», se Tångsgöl göl
      Tångsgöl göl
      Tängelsjö sjö
      Tängelå å
      Tängelå backe
      Tärnehäll terräng
      Tögerne terräng
      Törnbacken åker
      Törnekullen kulle
      Törnekullen åker
      Uddastenarna råmärke
      Udden udde
      Udden udde
      Udden mossen
      Ulvarpaträdan åker
      Undantagsåkren åker
      Undantagsängen äng
      Urfjällarna åker
      Urfjället, se Hamburgerholm utjord el. avsöndring
      Urfjällsmaden äga
      Urfjällsskiften åker
      Utehagarna hagmark
      Uteskogen skog
      Uttergöl göl
      Uttergöl göl
      Uttergöl, Lilla göl
      Utterhagen skog
      Uvabackarna skogshöjder
      Uvabacksparken äga
      Uvberget berg
      Vallekärr äga
      Vallkärr, Stora åker
      Vargakullarna skog
      Vassafloen floe
      Vassflogen floge
      Vedskylsmossen åker
      Venen slåtter
      Venskögleängen utjord
      Videholmen terräng
      Videkärret kärr
      Vikärret mosse
      Vimansängen äng
      Vinterstar vik
      Wirsénamaden åker
      Virsénamaden odlad mosse
      Virserummasjön sjö
      Virserummaträdan åker
      Virserummaån å
      Virserumsjön Saknas
      Vråakärret kärr
      Vråkärret betesmark
      Vrånganäsa göl göl
      Vrångegöl göl
      Vrångegöl göl
      Vrången, Övre sjö
      Vrången, Övre sjö
      Vådakärret oodlat kärr
      Vådaledmossarna mossar
      Vången hage
      Vår ö ö
      Vägöl göl
      Väggöl göl
      Vägmossen åker
      Vägträdan åker
      Västeråkern åker
      Västrarpaänden åker
      Yngnötahagen skog
      Yttermossen mosse
      Yxnasjön sjö
      Yxnasjön sjö
      Yxnasjös ö ö
      Yxnemossen mosse
      Yxnesjöarna sjöar
      Yxnesjön sjö
      Åbäcken bäck
      Åkergölen terräng
      Åkrabrunn brunn
      Åkrokakärren kärr
      Åkrokaskiften skogslott
      Åkroken mosse
      Åkroken kärr och skog
      Åkärret äga
      Åkärret oodlat kärr
      Ålabäcksgölen göl
      Ålaforsavägen väg
      Ålagårdsängen bete
      Ålbäcksgölen göl
      Ålebäcken, se Ånglebäck bäck
      Åleforsån å
      Åleviken vik
      Ålgårdsängen äng
      Åliderna vägbacke
      Åmunnen, Stora och Lilla Skärveteåns mynning
      Åmynningen åmynning
      Ånglebäck bäck
      Åsagatan väg
      Åsagärdet åker
      Åsahagarna hage
      Åsahagen betesmark
      Åsamarken skogsmark
      Åsebro, se Osebro bro
      Ä = Äsjön sjö
      Ä sjö
      Ä sjö
      Älgamossen mosse
      Älgamossen odlad mosse
      Älmtakärret mosse
      Älmten sjö
      Älmten sjö
      Älsekärr, se Älsemad kärr
      Älsemad kärr
      Älåkern åker
      Ängabiten åker
      Ängagärdet slåtteräng
      Ängahagen betesmark
      Ängaladan lada
      Ängarna åkrar
      Ängastock väg
      Ängaträdan åker
      Ängen äng
      Änggärdet åker
      Änglandkärret slåtter
      Ängsgärdena betesmark
      Ängshorvan ängsmark
      Ängträdan åker
      Ängåkern åker
      Ärtalyckan åker
      Äsen sjö
      Äsen, se Ä sjö
      Äsgrund råmärke
      Äsgöl göl
      Äshulta mossar odlade mossar
      Äshultasjön sjö
      Äshulta Storäng, se Storängen åker o. äng
      Äshultaträdan åker
      Äshultsjön sjö
      Äshults Korpa, se Korpan utjord
      Äsjön sjö
      Äsjön, se Ä sjö
      Äskebäcken bäck
      Äskebäcksträdan åker
      Äspebolet ängsmark
      Äspegrund
      Äspelyckan åker
      Ässet åker
      Ässgöl Saknas
      Ättestupet brant
      Ävlingeboträdan åker
      Öarna slåtterkärr
      Ödgärdena åkrar
      Ödängen, se Öängarna åkrar
      Ögrinden plats
      Ögärdena åker
      Ögärdesåkern åker
      Ökebäcken del av vattendrag
      Ökebäcken bäck
      Ökebäcksbro bro
      Öland åker
      Ölegrind stätta
      Ölegrindsmossen mosse
      Ölegrindslättan slätta
      Ömossen terräng
      Ön ö
      Ön ö
      Örelider backar
      Örelider väg
      Örlidskärret äga
      Örnåkrarna åkrar
      Örssjö sjö
      Örssjökärren åker
      Örtakullen höjd
      Össjögöl göl
      Össjön sjö
      Österarpa backe vägbacke
      Österarpasjön sjö
      Österbergahagen hage
      Österbergahidet »grävlingahie»
      Österbymo f.d. marknad
      Övralott åker
      Övrasjön, se Vrången, Övre sjö
      Övra-Vrången, se Vrången. Övre sjö
      Öängarna åkrar

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.