ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järeda socken : Aspelands härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 391 Bebyggelsenamn : 410 Naturnamn : 889
Järeda socken Aläng äng Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Järeda sn Aläng äng Järeda sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Järeda sn Aläng åkermark Järeda sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Järeda sn Annaren åkermark Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Järeda sn Bjurängen betesmark Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Järeda sn Bjurängen terräng Järeda sn Saknas Nummerförteckning förteckning
Järeda sn Björnsfällor Saknas Nummerförteckning förteckning Alböket kärr
Järeda socken Bockö halvö Nummerförteckning förteckning Aleböket kärr
Järeda sn /Se Bockö udde Nummerförteckning förteckning Alesjö sjö
Järeda Saknas Breda Viksjön sjö Nummerförteckning förteckning Alsjöbäcken bäck
Järeda sn Bysjön sjö Nummerförteckning förteckning Aläng odlad ängsmark
Järeda sn Bysjön sjö Nummerförteckning förteckning Aläng utjord (åker och äng)
Järeda sn *Båkaberget berg Nummerförteckning förteckning Aläng äng
Järeda sn Bäckabo åkermark Nummerförteckning förteckning Aläng utjord (åker)
Järeda sn /Se Bäckabo terräng Nummerförteckning förteckning Ammons hål göl
Järeda sn /Se Dagsviken vik Nummerförteckning förteckning Annaven äng
Järeda by och sn /Se Dagsviken vik Nummerförteckning förteckning Annaven åker
Järeda sn /Se Dagsviken vik Nummerförteckning förteckning Annaven äng
Järeda sn /Se Dalsfällorna Saknas Nummerförteckning förteckning Annaven åker (utjord)
Järeda socken /Se Dalsfällorna åkermark Nummerförteckning förteckning Askrakullar sänka
Järeda sn /Se Dalsfällorna ägomark Nummerförteckning förteckning Axlaknäcken vägbacke
Järeda by och sn /Se Dalsängen terräng Nummerförteckning förteckning Backaträdan åker
Järeda sn /Se Dalsängen äng Nummerförteckning förteckning Backåkren åker
Brändekulla gd Dalsängen betesmark Nummerförteckning förteckning Baggafällorna fällor
Brändekulla gd /Se Daläng äng Nummerförteckning förteckning Baggalyckan åker
?Ekeby by Dammhorvan Saknas Nummerförteckning förteckning Bastebacken vägbacke
Fröreda by Dammhorvan terräng Nummerförteckning förteckning Bastehacket åker
Fröreda by /Se Dammhorvan terräng Nummerförteckning förteckning Bastekärret åker
Fröreda by /Se Egelgöl göl Nummerförteckning förteckning Basteträdan åker
Fröreda by /Se Egelgöl göl Nummerförteckning förteckning Basteträdan åker
Fröreda by /Se Ekebergsodlingen Saknas Nummerförteckning förteckning Baståkren åker
Högaruda gd Emån å Järeda sn Baståkren åker
Högeruda by Emån å Järeda sn Bastängen äng
Högaruda by Emån å Järda sn Berga åker
Högaruda by? Emån å Järeda sn Bergalyckan åker
Högaruda by Emån å Järeda sn Bergatäppan f.d. äng
Järeda by Emån å Järeda sn Biadalarna slåtter
Järeda poststation /Se Emån Stora å Adolfsborg avs. Biadalen äng
Järnforsen samhälle Floekärret kärr Alphyddan Iht. Bispångskalle höjd
?Järnforsen samh. Fröreda ängar ängar Alsborg avs. Bistingen äng
Järnforsen samh. /Se Fröåsen terräng Aläng torp Bistingen åker
Järnforsen, se Järeda samh Fröåsen terräng Aläng f.d. torp Bistingsbacken vägbacke
Klövdala herrgd Fårabergsmossen mosse Amerika Iht Bitarna åkrar
Klövdala gd Fårabergsmossen åker Anna-Gretas Iht Bjurängen äng
Kvillemåla t /Se Fårabergsmossen ägomark Anna-Gretas vånge f.d. torp Bjurängen åker
Kvillö gd Fårabergsmossen ägomark Augustenborg avs. Björkeberg berg
Prästnäs gd Fårabergsmossen åkermark Axelsborg avs. Björkeberg berg
Ryd by Fägrindsmossen mosse Backen hmd Björkäng ängsmark
Ryd by Fägrindsmossen åkermark Backen hemmansdel Björkö kulle
Ryd by ?Försjön sjö Backen bs Björnabacken åker och äng
Ryd by Försjön sjö Berghälla avs. Björnasten gränssten
Ryd by /Se Förudd Saknas Berkelid f.d. torp Björnesten råsten
?Skinskälla by Förudd udde Betania avs. Björns fällor äga
Skinskälla by Förudd udde Björkenäs avs. Bläckspång berghäll
Skinnskälla by /Se Gammelån å Björkhaga avs. Boakärr mosse
Slätemåsa by Gammelån vik Blomstermåla Iht Bockängen äng
Venshult by Getudden udde Blomsteräng torp Bockö »ö»
Venshult by Getudden udde Blomsteräng f.d. torp Bockö ö
Venshult by /Se Getudden udde Bohult utjord Bohultelyckan åker
  Getängen, Östra äng Bohult utjord Bolet äng
  Getängen, Västra äng Bollstorp avs. Bolsjön vattensamling
  Grytingen åker Bortebyn Saknas Bortmossen åker
  Grytingen åkermark Bortebyn hemmansdel Broadalen äng
  Gräshagen hage Brogärdet Iht Broadalsträdan åker
  Gubbemossen triangelpunktsnamn Brostugan t Brogärdet åker
  Göleberg terräng Brostugan f.d torp Brogärdet åker
  Göleberg terräng Brändekulla gård Brokullarna åker
  Gölen göl Brändakulla hemman Broslätt, se Brogärdet åker
  Gölkärret kärr Bålstorp f.d soldattorp Brudeberg berg
  Gölkärret kärr Bäckabo torp Brudaberg berg
  Hagkärret kärr Bäckabo f.d. torp Brunnsmossen åker
  Hagkärret kärr Bäckhult bs Brunnsängen äng
  Hareputtegöl göl Bäckhult bs Brånarna f.d äng
  Hareputtegöl göl Dalhem avs. Brånen mosse
  Hareputtegöl göl Dalsborg avs. Brånen äng och åker
  Harshultagöl göl Edsborg avs. Brånlyckan åker
  Harshultagöl göl Ekeberg by Brånängen äng
  Heden terräng Ekeberg hemman Brånänglyckan åker
  Heden äng /Se Ekelund avs. Bräkåkern åker
  Hemkärret kärr Ekerum t Bränneberget berg
  Hemmersta Sjökärret kärr Ekerum torp Bränneberget berg
  Hjortabacken backe Ekerum t Bylandet åker
  Hjortabacken terräng Enebacken avs. Bysjön sjö
  Hjortabacken åkermark Enebacken f.d. bs Bäckabolyckan åker
  Hjortekärret kärr Fagrabjörk avs. Bärnaträdan åker
  Hjortsjön, Lilla sjö Farstorp avs. Dacksviken vik
  Hjortsjösten gränsmärke Filipsborg lht Dagsviken vik
  Hjälmsäng äng Filipsborg avs. Dalekälla bykälla
  Hulthagen hage Fisasken riven bs Dalekälla källa
  Hålkärr kärr ?Fornabo f.d. torp Dalen äng
  Hålkärr åkermark Fornabo hemmansdel Dalen åker
  Hålldammskärret kärr Forshem avs. Dalen åker
  Hålldammskärret kärr Forsäng t Dalsfällorna åkrar
  Häggarpagöl göl Forsäng avs. Dalslyckorna åker
  Häggarpagöl göl Frambyn bebyggelse Dalsängen åker
  Hägnekärret kärr Frambyn bydel Dalsängsgärdet åker
  Hägnen Saknas Fredriksborg avs. Deläng äng
  Hällerum terräng Fredriksdal avs. Deläng äng
  Hällhorvekärret kärr Fridhem lht Dikeslyckan åker
  Hällhorvekärret kärr Fridhem avs. Djupaskögle sänka
  Hästefällan Saknas Fridhem avs. Djupasund sund
  Hästefällan terräng Fridsberg avs. Domarringen fornminne
  Hästhagskärret kärr Fridsborg avs. Drängagråten äng
  Hästhagsmossen mosse Fruarnas hemmansdel Duvekällan källa
  Högkvarteret triangelpunktsnamn Fröreda by Dölpan äng
  Högkvarteret triangelpunkt Fröreda by Eglegöl göl
  Hökaryd terräng Fröreda by Ekebacken åker
  Hölösan Saknas Fröåsen hmd Ekebergsgölen göl
  *Järnforsa bro bro Fröåsen hemmansdel Ekebergsodlingen äga
  Järnforsen fors /Se Fågelsång torp Ekebergsbackarna vägbackar
  Järnsjön sjö Fållen Iht Ekebergsfällan fälla
  Järnsjön sjö /Se Graneberg bs Ekebergsgölen göl
  Järnsjön sjö Graneberg bs Ekebergssjön sjö
  Järnsjön sjö /Se Grinderum bs Ekebergssjön sjö
  Järnsjön sjö /Se Grinderum f.d. torp Ekekullen kulle
  Kalvbäcken Saknas Gräns by Ekåkrarna åkrar
  Kaptensviken vik Gränö, Västra by Ekåkren åker
  Kaptensviken vik Gränö skola skola Emmån Saknas
  Kaptensviken vik Gröndal torp Emån, se Ämån å
  Karlsberg terräng Gröndal f.d. torp Enaven åker
  Karlsberg terräng Grönskog avs. Enebacken kulle
  Karlsberg terräng Gustavsberg torp Fagerna åkrar
  Karlsäng åkermark Gustavsberg avs. Farfaralyckan åker
  Klasberg terräng Gustavsborg avs. Farmorshåla håla
  Klevabergen triangelpunkt Göleberg t Femtiäss vägbacke
  Klevabergen triangelpunkt Göleberg f.d. torp Fergärdet åker
  Klevbergsgöl göl Gölhult by Fersjö sjö
  Klevbergsgöl göl Gölhult by Feshålet skog
  Klevbergsgöl göl Götsborg avs. Fiskarebackakärret slåtter
  Kleven terräng Haga bs Fiskarebackarna backar
  Kleven terräng Haga Iht Fiskarn åker
  Klövdalavägen väg Haga avs. Fiskarn åker
  Knektakärret kärr Hagafors avs. Flaket åker
  Knektakärret kärr Hagalund torp Flickornas lycka åker
  Knektakärret kärr Hagen torp Flogekärret äga
  Knäppan Saknas Hartses bs Flogelyckan åker
  Kroppegöl göl Herregården bebyggelse Flyet vattenfall
  Kroppegöl göl Herragården gård Flyet sank ängsmark
  Kroppegöl göl Herragården gård Fläskaberget berg
  Kroppgölen göl Hjortabacken rivet torp Forsakärret kärr
  »Kummekälla källa? Hjortabacken f.d. husartorp Forsängsgölen göl
  Kungsbro bro Horshagen t Fåraberget berg
  Kungsbro bro Horshaga f.d. soldattorp Fåraberget berg
  Kvarnkärr kärr Hultsbäck Iht Fårabergsmossen, se Fårabäcken mosse
  Kvarnkärret, Lilla kärr Hultnäs bs Fårabäcken odlad mosse
  Kvarnkärr, Övra kärr Hultsnäs lht Fårahagarna åkrar
  Kvarnkärr, Övra kärr Håkanstorp lht Fårahagen åker
  Kvarnkärr, Övre kärr Håkantorp lht Fårahagen hage
  Kvarnkärret, Lilla kärr Hålhorvan t Fårehagen hage
  Kvarnkärret kärr Hållan t Fårehagen f.d. hage
  Kvarnkärret, Lilla kärr Häggelid riven bs Fårhagskullen kulle
  Kvillö ö /Se Hägges f.d. torp Fäbro bro
  Kycklingekärret åkermark Häggstugan torp Fäbrokärret kärr
  Kycklingekärret åkermark Hägnen hemmansdel Fägrindsmossen äga
  Kycklingekärret, Stora kärr Hällerum torp Fävadet grundvatten
  Kyrkelidkärret kärr Hällerum lht Fävadet vadställe
  Kållebäck Saknas Höga bs Försjön sjö
  Kållebäck bäck Högabacken f.d, soldattorp Försjön, se Fersjö sjö
  Kållebäck bäck Högeberg bs Förudd udde
  Källkärret kärr Högeberg bs Gagnslösa jordområde
  Källkärret kärr Högen soldattorp Gamle lycka åker
  Källkärret kärr Högen f.d. soldattorp Gamle mossen åker
  Källkärret kärr Högeruda by Gammelån gren av Emmån
  Källtorpslyckan åker Högeruda by Gammelån kvill
  Käringakärret kärr Hökaryd rivet torp Garvaralyckan åker
  Kållebäck bäck Hökaryd f.d. torp Getsängen ägor
  Källbäcken, se Kållebäck bäck Johannesberg avs. Getsudden terräng
  Lida triangelpunkt Johanneslund lht Gossatorget vägbacke
  Lilla kärr kärr Järeda kyrkby Gotland ö
  Lillån å Järeda by Grindalyckan åker
  Lommegöl göl Järeda by Grindalyckan åker
  Lommegöl göl Järnforsen samhälle Grytlingen åker
  Ludvigsborg terräng Järnforsen järnvägssamhälle Grytingen åker
  Ludvigsborg terräng Järnforsen jv.stat Gränölyckan åker
  Ludvigsborg triangelpunkt Järnforsen samhälle Gräshagen äng
  Lycklingekärret, Lilla kärr Karlberg avs. Grönefloen floe
  Långehorva äng Karlsberg avs. Gubbalyckan åker
  Långekärr åker Karlsberg hemman Gubbastock skog
  Långekärr åkermark Karlsborg avs. Gubbemosse skog
  Långekärr kärr Karlshem avs. Gullberget berg
  Lökekärr kärr Kejsarkullen rivet torp Gåsängen äng
  Lövkärret kärr Kejsarkullen, se Kesarekullen bs Gäddviken vik
  Lövö ö Kesarekullen bs Gärdet äng
  Lövö terräng Klaredal torp Gärdet äng
  Lövö ö Klaredal f.d. torp Gärdet åker
  Magregöl göl Klasborg torp Gärdsträdan åker
  Mellankärr kärr Klasborg lht Gölamossen åker
  Merkesgiöl, se Mörkegöl liten sjö Kleva t Göleberg åker
  Mossdraget Saknas Kleven f.d. torp Gölen göl
  Målarekärret kärr Klevsberg torp Gölhultagärdet åker
  Målarekärret kärr Klevsberg, se Kleven f.d. torp Gölhultamossen åker
  Mörkegöl liten sjö Klövdala by Gölkärret äga
  Mörkegöl göl Klövdala gård Götakällan källa
  Mörkegöl göl Klövdala by Götalyckan åker
  Mörkegöl göl Kulltorp bs Göllyckan åker
  Narfveten sjö Kulltorp lht Hacken åker
  Narrveten sjö Kungsbro torp Hacket åker
  Narrveten sjö Kungsbro avs. Hacket åker
  Narrveten sjö Kungsbro, Lilla bs Hacket åker
  Narrveten sjö Kungsbro marknadsplan avs. Hacket åker
  Narveten sjö Kurran f.d. torp Haddal äng
  Narvetesjön sjö /Se Kvarnstugan lht Haddal äng
  Narvetesjön sjö /Se Kvarnstugan riven bs Haddalshål dalsänka
  Nedre kärret kärr Kvarnstugan f.d. torp Hagebäcken bäck
  Norreberg terräng »Kvarntorpet», se Kvarnstugan f.d. torp Hagekullen skogskulle
  Norreberg terräng Kvillemåla, Lilla t Hagelyckan åker
  Nybydammen terräng Kvillemåla, Stora torp Hagelyckan åker
  Nybydammen damm Kvillemåla lhtr Hagkärret äga
  Nykärr kärr Kvillö kvarn Hagkärret äga
  Nykärret kärr Kvillö avs. Haglyckorna åkrar
  Nykärret kärr Källeberg f.d. torp Hampelandet åker
  Nyängen äng Källsberg Saknas Hampåkrarna åkrar
  Närvetesjön sjö Källtorpet lht Hampåkren åker
  Nötebro bro Källtorpet avs. Harefotsgölen göl
  *Nötebro, Lilla förr bro Lassevåge f.d. torp Hareputtegöl, se Harfotegölen göl
  Uppkärret kärr Lavekulla by Harfotegölen göl
  Oppsjön sjö Lerbo torp Harshultsgölen göl
  *Oxhagen förr hage Lerbo f.d. torp Harshultagölen göl
  Oxhagsgölen göl Lida gård Hartsängen äng
  Oxhagsgölen göl Lida hemman Heden äng
  Oxhagskärret kärr Lidamo t Heden utjord
  Pauliströmsån å Lidmo f.d. torp Hemkärret åker
  Pauliströmsån å Lidmåla f.d. torp Hemmossen åker
  Pauliströmsån å Lillarös f.d. husatorp Hemmossen åker
  Pauliströmsån å Lindeberg riven bs Hemträdan åker
  Pauliströmsån å Linderyd f.d. bs Hemträdan åker
  Perskärr kärr Lindeskog torp Hemträdan åker
  Perskärr kärr Lindholmen torp Hemänden åker
  Perskärr kärr Lindholmen bs Hemängarna ängsmark
  Petterskärr kärr Lindhult lht Hemängen äng
  Posarp ägomark Linhult lht Herragårdsskog skog
  Posarp åkermark Linneryd lht Hingstaängen äng
  *Posekälla förr källa Lives bs Hjortabackamossen odlad mosse
  *Prästestigen förr landsväg Lindeberg f.d. torp Hjortabackaträdan åker
  *Prästevägen förr väg Ljusedal torp Hjortekärret äga
  Prästnäsagölen göl Ljusedal lht Hjortesjön sjö
  Prästnäsgölen göl Ludvigsborg t Hjortsjöbäcken bäck
  Prästäng åker Ludvigsborg f.d. torp Hjortsjöfällorna skog
  Puttemossen mosse Lyckås avs Hjortsjökärret skog
  Puttemossen mosse Lyckås lht Hjortsjön sjö
  Puttemossen mosse Lönneberg riven bs Hjortsjösten terräng
  Puttlan udde Lönneberg riven stuga Hjälmsäng åker
  Puttlan udde Marielund riven bs Hjältahack åker
  Rosendal åkermark Melingsberg f.d. soldattorp Holmarna äng
  Rosendal ägomark Mellangården bebyggelse Horsdaleberg berg
  Ryd triangelpunkt Mellangården gård i Högeruda Horsdaleberg berg
  ?*Rydasjön sjö Mellangården gård i Slättemossa Horvan betesmark
  *Ryska sten gränsmärke Mellangården gård i Fröred Horvan äng
  *Rävberget berg Mellangården gård i Ryd Horven åker
  Rävkistemossen mosse Mellangården bydel Hultaladan lada
  Rävkistemossen mosse Mellangården bydel Hultet slåtter
  Rävkistemossen mosse Mellangården bydel Hultet äng
  Rörsängen, Lilla äng Mellangården bydel Hulteviken vik
  Samuelskärr kärr Mellangården bydel Hulthagen äga
  *Sandbron förr bro Molid bs Huttingen jordområde
  Sannekärr kärr Molid avs. Hultängen f.d. äng
  Sjöakärret kärr Mossjehult f.d. torp Husängslyckan åker
  Sjöakärret kärr Målabäcken riven bs Huvudskalleplatsen plats
  Sjöakärret kärr Målabäcken bs Håkanshål dalsänka
  Sjöakärret kärr Målen avs Håkanshål äng
  Sjöasjö sjö Målen avs. Hålkärret odlad mosse
  Sjöasjö sjö Nerbyn bebyggelse Hålldammsbron bro
  Sjöbo terräng Nerbyn bydel Hålldammskärret äga
  Sjöbogölen göl Nilstorp t Hålldammskärret oodlad mosse
  Sjökärret, Yttersta kärr Nilstorp bs Hålldammsviken vik
  Skarneviken vik Norragården bydel Hålängen äng
  Skarneviken vik Norreberg torp Håläng äng
  Skinnskällekärret kärr Norreberg f.d. torp Hålängen äng
  Skogskärret kärr Norregården bebyggelse Häggarpsgölen göl
  Skogskärret, Lilla kärr Nyboholm gård och pappersbruk Häggarpagölen göl
  Skogskärret kärr Nyboholm by Häggehiet äng
  Skrålkärret kärr Nyboholm pappersbruk Häggelider vägbacke
  Skögla äng /Se Nyboholmakvarn f.d. kvarn Hägnekärret äga
  Smedmon terräng Nybygget bs Hägnen äng
  Smedmon terräng Nybygget avs. Hällehorvakärret bete
  Smedmon mon Nybygget lht Hässlings kulle höjd
  Smugekärret kärr Nylund lht Hästafällan skog
  Smugekärret kärr Nylund bs Hästavången åker
  Sokärret kärr Nymåla rivet torp Hästhagen äng
  Sokärret kärr Nynäs rivet torp Hästhagen hage
  Sokärret kärr Nynäs f.d. torp Hästhagen f.d. hage
  Spångebäck bäck Olovan riven bs Hästhagskärret äga
  Spångebäck bäck Olovan f.d. bs Hästhagsmossen äga
  Spångebäck bäck Oppebyn bebyggelse Hästhagsträdan åker
  Spångebäcksbro landsvägsbro Oppebyn gård i Högeruda Hästhagsängen, Stora åker
  Spångebäcksbro Saknas Oppebyn bydel Högehorva åker
  Spångebäckssten gränsmärke Oppebyn bydel Högekulle berg
  Starrängen äng Pampamossen torp Högerudagrund grund
  Starrängen äng Pettersborg bs Högesyssla vägbacke
  Starrängsgölen göl Posarp t Högkvarteret triangelpunkt
  Staverkärret åkermark Posarp f.d. torp Högrudträdan åker
  Staverkärret kärr Prästebostället = Prästgården Saknas Högträdan åker
  Stenhammaren Saknas Prästgården gård i Järeda Högträdsbacken vägbacke
  Stenkärret kärr Prästgården hemmansdel Hökarydviken vik
  *Stenstolpe gränsmärke Prästnäs gård Hörnekällan källa
  Stora kärr kärr Prästnäs by Hörnakällan källa
  Stora kärret kärr Prästnäs by Igelgöl göl
  Storkärret åkermark Prästäng lht(?) Inggärdskullen kulle
  Storkärret kärr Puttla ängsmark Israelskroken äng
  Storsjön sjö Renabäck hemmansdel Jeppan åker
  Storsjön del av sjön Narrveten Renen hemmansdel Jerusalemsbacken vägbacke
  Storö ö Rosendal torp Johansalyckan åker
  Stubbegöl göl Rosenlund lht Järedasjön sjö
  Stubbegöl göl Rosenlund avs Järedaviken vik
  Sundshorvan terräng Rosenäng torp Järnforsabron bro
  Sundshorvan udde Rosenäng f.d. torp Järnforsen fors
  Sundshorvan Saknas Rostorp lht Järnsjön sjö
  Svartegöl göl Rostorp bs Järnsjön sjö
  Svartegöl göl Ryd by Järpekärret kärr
  Svartegöl göl Ryd by Kallebäck bäck
  Svartsjön (lilla o stora) sjö Ryd by Kalvbäcken terräng
  Svartsjön, Stora o Lilla sjöar Rör, Lilla avs Kalvehagen hage
  Svartsjön, Nedra sjö Sandkulla avs. Kalvhorvan äng
  Svartsjön, Nedra sjö Sandlid bs Kaptensviken vik
  Svartsjön, Nedre sjö Sandlid f.d. torp Karlsbergsängen åker
  Svartsjön, Nedre sjö Sandslätt lht(?) Karlsäng äng
  Svartsjön, Nedra sjö Sandås bs Karlsäng åker och äng
  Svartsjön, Övre sjö Sandåsen f.d. torp Karlsäng plats
  Svartsjön, Övra sjö Sartuten bs Kattfittakällan källa
  Svartsjön, Övra sjö Sjöbo torp Kavelbromossen mosse
  Svartsjön, Nedra sjö Sjöbo bs Kebbeave vattensamling
  Swergesjön, se Svartsjön sjö Sjöbo f.d. torp Kebbaave åker
  Svältekärret kärr Sjönäs torp Kejsarkullen byggnadsplan
  Svärjesjön, se Svartsjön, Stora o. Lilla sjö Sjönäs f.d. torp Kistehålet äng
  Sången åkermark Skansen t Klevabergen berg
  Sången åkermark Skansen lht Klevaberget berg
  Sången Saknas Skinskälla by Klevalyckan åker
  Sällevadsån å Skinskälla by Klevbergen berg
  Sällevadsån å Skinnskälla gd Klevbergsgölen Saknas
  Sällevadssten gränsmärke Skinnskälla by Klevbergsgölen, se Ekebergsgölen göl
  Taskkärret åkermark Skinnskälla by Klockbergen berg
  Taskkärret kärr Skogen torp Klockhålet plats
  Tjuvmossen åkermark Skogshyddan avs Klockehålet djupt ställe
  Tjuvmossen mosse Slottet bs Kläaberg berg
  Tjärdalskärret kärr Slottet f.d.torp Klövdalaängen äng
  Trumpetarekärret kärr Slättemossa by Klövedalastutar stenar
  Trumpeten åkermark Slåttemossa by Klövedaleskogarna skogar
  Trumpeten åkermark Slåttemossa by Knapperna åker
  Trumpeten kärr Slättäng torp Knektakärret kärr
  Tuven, Stora Saknas Slätäng f.d torp Knäppan slåttermark
  Tuvorna Saknas Slätäng f.d. torp Kohagen hage
  Tuvö ö Smedbo torp Kohagen skog
  Ungfäkärret kärr Smedbo f.d. torp Kohagen hage
  Uvemossen mosse Solhem avs. Kohagen hage
  Valkarp terräng Stendalen riven bs Kohagen skog
  Valkarp terräng Stendalen bs Kohagen skog
  *Varlebro förr bro Stenfällan lht Kohagen hage
  Wensjön sjö Stensäng torp Kohagen hage
  Vensjön sjö Stensäng f.d. soldattorp Kohagen hage
  Vensjön sjö Stjärneberg torp Kohagsgölen göl
  Vensjön Saknas /Se Stjärneberg f.d. soldattorp Kohagsmossen åker
  *Videbro bro Stjärnevik avs. Kolbottnarna upplagsplats
  Videbromossen mosse Storagården gård Konstanahacket åker
  *Videbrovägen landsväg Storegården gård i Fröeda Korpamon skog
  *Videbrovägen landsväg Strömsberg t Kovadet vadställe
  Viggesnytan betesmark Strömskulle f.d. torp Krassaberget berg
  Viggesnytan äng Strömsberg f.d. torp Krassakällan källa
  Viggesnyteängen äng Strömsrum bebyggelse(?) Kroppgölen göl
  »Viksjöbäck bäck Strömstorpet torp Kroppegöl kärr
  *Viksjöbäck bäck Strömstorpet f.d. torp Kroppgölen göl
  Viksjön smala sjö Sveaborg lht Kråkäng utjord
  Viksjön Breda sjö Sveaborg avs. Kröpplingabacken äng
  Viksjön, Breda sjö Svensborg avs. Kullabackarna slåtter
  Viksjön, Breda sjö Sången bs Kungastenen sten
  Viksjön, Smala sjö Sällevad torp Kungastenen sten
  Viksjön, Smala sjö Sällholmen torp Kungsbergen berg
  Viksjön, Smala sjö Sällholmen f,d,torp Kungsberg berg
  Vältmossen mosse Södergården bebyggelse Kungsberget berg
  Ågölen göl Södergården bydel Kungsbro bro
  Ågölen göl Sörgården bebyggelse Kungsbro bro
  Ågölen göl Tallen f.d. torp Kungstamosse oodlad mosse
  Ågölsängen äng Torsebacken hmd Kusekälla källa
  Åhagsmon mo Trekanten lht Kvarnahagen hage
  Åkersberg åkermark Trekanten bs Kvarnakärret odlad mosse
  *Årena kvarnbro förr bro Tålig f.d. kvarn Kvarnakärret kärr
  Åängen ägomark Utebyn bebyggelse Kvarnakärret äng
  Åängen äng Utebyn bydel Kvarnakärret åker
  Åängen åkermark Vagnsbacken hemmansdel Kvarnalyckan åker
  Åängen ägomark Valkarp torp Kvarnaviken vik
  Åängen äng Valkarp f,d. torp Kvarnkärret äga
  Åängen åkermark Venehult torp Kvarnstugevägen väg
  Älgmossen mosse Venshult by Kvillö »ö»
  Älgmossen mosse Venshult by Kvillö ö
  Älgmossen mosse Videbro bs Kycklingakärret kärr
  Änggöl göl Videbro lht Kycklingekärren slåtterkärr
  Ängskärret kärr Videbro f.d. torp Kyrkeberg berg
  Ön ö Villafors avs. Kyrkekulle kulle
  Ön ö Viraborg avs. Kyrkelidkärret äga
  Ön ö Vänhem avs. Kyrketrädan åker
  Örebro åkermark Västerbolet bydel Kyrketrädan åker
  Örebrokärr kärr Västergården bebyggelse Kyrketrädorna åkrar
    Västerlund bs Kyrkevägen väg
    Västerlund lht Kyrkevägen väg
    Västrahult bs Kyrkgärdet åker
    Västrahult avs. Kyrkträdan åker
    Åbro torp Källaregärdet åker
    Åbro f.d. torp Källekärret kärr
    Åkersberg, se Åkerslund bs Källkärret äga
    Åkerslund riven bs Källtorpabacken vägbacke
    Åtorpet t Källtorpahacket äga
    Åtorpet f.d. torp Källtorpslyckan, se Källtorpahacket äga
    Ändagården bydel Källåkern åker
    Ännegården bebyggelse Källäng äng
    Äpplegården bs Käppaberg berg
    Äspelund bs Käppaberg berg
    Ön, se Kvillö avs. Käpphorvan ängsmark
    Örebro rivet torp Kärngakärret kärr
    Örebro f.d. torp Kärngalandet åker
    Österhult lht Kärngaröven vik
    Östrahult bs Kärngevilan ställe
      Kärret åker
      Kärringaröven sankt område
      Kättarna åker
      Kättängen äng
      Ladträdan åker
      Ladåkrarna åker
      Laggaravången åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lanelyckan åker
      Lasköterna äng
      Lassekammare grotta
      Lassakammare grotta
      Lassavrån åker
      Leran åker
      Lergravskärret mosse
      Lergravslyckan åker
      Lergropabacken vägbacke
      Lergropakärret åker
      Lergärdet åker
      Lermossen kärr
      Leräng åker
      Lidagöl göl
      Lidmoskogen skog
      Lidåkren åker
      Lilla bolet äng
      Lillagärdet åker
      Lillagärdet åker och äng
      Lilla helsike däld
      Lilla kärr äga
      Lilla lyckan åker
      Lillanäset äng
      Lillarörslyckan åker
      Lillarörsängen äng
      Lillehagen hage
      Lillehagen hage
      Lille hagen hage
      Lillemossen åker
      Lilleskiften åker
      Lillgärdsträdan åker
      Lillgärdsängen åker
      Lillholmen holme
      Lilludden udde
      Lillån Saknas
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng (nu uppodlad)
      Lindan åker
      Lindan åker
      Lisbetskärr mosse
      Loftsåkren åker
      Logasläten f.d. åker
      Lommaskogen skog
      Lommegöl Saknas
      Lommegöl göl
      Lommetuv grund
      Lortbonden åker
      Lorten ängsmark
      Lorten bete, äng
      Lortpinehålet äng
      Lovsåkrarna åkrar
      Lundabacken vägbacke
      Lunden äng
      Lundängarna ängar
      Lundängen äng
      Lyckorna åker
      Lyckorna åker
      Långakärr odlad mosse
      Långehorva äng
      Långelycka åker
      Långelyckan åker
      Långeskifterna åker
      Långhacket åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkren åker
      Läktern åker
      Längstäng äng
      Lökakärr oodlat kärr
      Lövkärret mosse
      Lövkärret skog
      Lövudden udde
      Lövängen äng
      Lövö holme
      Lövökärret kärr
      Lövökärret äga
      Magregöl göl
      Magregöl göl
      Majdamosse vattenmosse
      Majeland åker
      Malmgravarna gröpper
      Marfällskärret mosse
      Matranshacken åker
      Mattransängen äng
      Mellangårdsåkrarna åkrar
      Mellankärr äga
      Mellanmossen åker
      Mjölbro bro
      Mjölbroskogen skogsområde
      Mohagabacken vägbacke
      Mohagagölen göl
      Mohagaskogen skog
      Mohagen f.d. hage
      Mon skog
      Mon åker
      Morfaralyckan åker
      Moskiften skog
      Mossbergsängarna ängar
      Mosselyckan åker
      Mossdraget äga
      Mossåkrarna åkrar
      Myskebergen berg
      Myskeberget berg
      Målabäcken bäck
      Målabäcken bäck
      Målahacket åker
      Målakärret bete
      Målalandet strand
      Målarekärret, se Målakärret bete
      Mörkegöl göl
      Nabba äng
      Nabban åker
      Nabberna åker
      Narveten sjö
      Narveten sjö
      Nedre kärret äga
      Nickehacket åker
      Nickekällan källa
      Nickelyckorna åkrar
      Norbäcken skogsmark
      Norreberg berg
      Norreberg hage
      Norrebergsgölen göl
      Norrelinda äng
      Norrelindåkren åker
      Notaladan lada
      Nye mossen åker
      Nygärdet åker
      Nyhacket åker
      Nyhagen hage
      Nykärret slåtter
      Nykärret äga
      Nykärret oodlat kärr
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyängen äng
      Nyängen äga
      Näset, Lilla äng
      Näset, Stora äng
      Näsäng ängsmark
      Näsäng utjord
      Näsäng äng
      Näsäng äng
      Nätbron landsvägsbro
      Odlemossen åker
      Odlingen åker
      Ollafloe vattensamling
      Olovan skog
      Oppsjöbäck bäck
      Oppsjön sjö
      Oppsjön sjö
      Oppsjön sjö
      Oppskogen skog
      Ormsäng åker
      Ormsäng åker
      Orrafällan skog
      Orreklint vägbacke
      Orreklintabacken vägbacke
      Orren åker
      Orsö, se Onö utjord
      Osö utjord
      Ottoslycka åker
      Oxehagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagsgölen göl
      Oxhagsgölen göl
      Oxhagskällan källa
      Oxhagskärret f.d. kärr
      Oxlebacken vägbacke
      Oxö äng
      Oxö utjord (äng)
      Paradiset bete
      Pauliströmsån biå
      Pauliströmsån å
      Perskärr kärr
      Petterskärr äga
      Pigelipen äng
      Posarpahagelyckan åker
      Posappahagen hage
      Posekälla källa
      Prosickskällan källa
      Prästabäcken vägbacke
      Prästakärret kärr
      Prästastigen väg
      Prästbacken åker
      Prästgölen göl
      Prästnäsgölen göl
      Prästnäsagölen göl
      Prästängen åker
      »Puttemossen», se Puttemossen mosse
      Puttlaaven ave
      Puttlan utjord
      Puttlemossen oodlad mosse
      Pälslyckan åker
      Renabäck bäck
      Rikalahacket åker
      Romperna f.d. äng
      Rotekälla källa
      Rotekällsbacken vägbacke
      Rotängen äng
      Rukagölen göl
      Rukalyckan åker
      Rukalyckan åker
      Rydsjön sjö
      Ryggåsaberget, se Ryggåsen berg
      Ryggåsen berg
      Ryttarebolet äng
      Ryttareudden udde
      Ryttarn åker
      Rävgropaträdan åker
      Rävkitemossen äga
      Rödajorden kulle
      Salsnäsängen äng
      Sammel Olssons mosse åker
      Samuels kärr äga
      Sannekärr oodlat kärr
      Sandahacket åker
      Sandaträdan åker
      Sandehavet åker
      Sandåsaträdan åker
      Sarehacket åker
      Sarträdan åker
      Sebbalyckan åker
      Sjöakärret kärr
      Sjöakärret åker
      Sjöasjön sjö
      Sjöasjö sjö
      Sjöbolet äng
      Sjöbäcken bäck
      Sjöglan äng
      Sjögärdena åker
      Sjökärret mosse
      Sjökärret kärr
      Sjölandet äng
      Sjösläten åker
      Sjöträdan åker
      Sjöåkrarna åkrar
      Sjöängen äng
      Skabban åker
      Skabban åker
      Skaneviken vik
      Skanvikskärret kärr
      Skarneviken vik
      Skarnevikkärret kärr
      Skarpenord åker
      Skinnskällakärret betesmark
      Skinskällajsön del av Narveten
      Skinnskällasjön del av sjö
      Skinnskällaträdan åker
      Skinskälla ö ö
      Skinnskällaö ö
      Skogskärret oodlade kärr
      Skogskärret äga
      Skrämmehult kärr
      Skvallran äng
      Skägget åker
      Skärvån å-arm
      Skärvån å
      Skögelbackarna vägbackar
      Sköglan slåtter
      Sköglan äng
      Slottalyckan åker
      Släten åker
      Slättemossagölen göl
      Smedjegärdet åker
      Smedmon hage
      Smetfallskärren mossar
      Smugekärret kärr
      Smålandsfällan skogsäng
      Smålyckorna åkrar
      Snokaberget berg
      Snokamossen oodlad mosse
      Snusdammen odlade mossar
      Snöhålet ställe
      Sockertoppen sten
      Sokärret vildmosse
      Sophålsbergen kulle
      Spångabäck äga
      Spångebäcksbro lokalitet
      Spångebäcksten terräng
      Stackhäll berg
      Stackhällsbergen berg
      Starrängarna ängsmark
      Starrängen äga
      Starrängsgölen göl
      Starrängsgölen terräng
      Staräng utjord
      Starängarna ängar
      Starängarna ängar
      Starängsgölen göl
      Stavramossen odlad mosse
      Stenbrobäcken bäck
      Stenbrohål äng
      Stenflogen åker
      Stenfällan kärr
      Stenfällan f.d. torp
      Stengärdena åker och skog
      Stenhammaren äga
      Stenhärget åker
      Stenkyrkemossen mosse
      Stenkärret äga
      Stensäng äng
      Stensäng äng
      Stenträdan åker
      Stigarebergen berg
      Stjärnebergsån å
      Stora bolet äng
      Storagårdsbrunn brunn
      Storagärdena åkrar
      Storahacket åker
      Storakärr mossar
      Storakärr åker
      Stora kärret äga
      Storakärrsbäcken bäck
      Storanäset äng
      Storarör stenröse
      Storaträdan åker
      Storaträdan åker
      Stora tuven, se Tuvan äga
      Storemossen åker
      Storholmen holme
      Storkärret åker
      Storudden udde
      Storåkern åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängslyckan åker
      Storö, se Ön äga
      Stubbagölen göl
      Stubbalyckan åker
      Stubbe åker
      Stubben åker
      Stånkarebacken vägbacke
      Stånkarebacken vägbacke
      Sumpkärret mosse
      Sumplyckan åker
      Sumpängen äng
      Sundshorvan hage
      Sundshorvsberget berg
      Sundsäng åker
      Svartgöl göl
      Svartsjön, Lilla sjö
      Svartsjön, Nedre = Stora Svartsjön Saknas
      Svartsjön, Stora sjö
      Svartsjön, Övre = Lilla Svartsjön Saknas
      Svartsjön sjöar
      Svartsjön sjöar
      Svartsjöskogen skog
      Svarvarekärret kärr
      Sven-Joans backe vägbacke
      Sventehål djupt ställe
      Sventehålsbergen berg
      Svinahorvan äng
      Svinudden udde
      Svältekärret skogbevuxen betesmark
      Sällbergsudde udde
      Sällevads sten terräng
      Sällevadsån biflöde till Emmån
      Sällevadån å
      Sävnötan äng
      Sävnötan äng och åker
      Taskekärret åker
      Tjuvamossen mosse
      Tjärdalskärret äga
      Tolvskillingsbacken vägbacke
      Torn-Annevången åker och bete
      Torpåkrarna åker
      Trumpetarekärret kärr
      Trumpetareviken vik
      Trumpeten åker
      Trädan åker
      Trälleborg åker
      Trätåkern åker
      Trätåkren åker
      Tunnlandslyckan åker
      Tuvan utjord
      Tuvan åker
      Tvättehäll berg
      Tåtaremossen odlad mosse
      Tärskdalen äng
      Undantaget åker
      Ungfäkärret äga
      Ungfäshagskullen berg
      Uppkärret äga
      Uvakullen kulle
      Uvemossen äga
      Vagnslyckan åker
      Vagnslyckan åker
      Vallebro landsvägsbro
      Vallen kulle
      Valpalyckan åker
      Varvabacken vägbacke
      Venaträdan åker
      Venehacket åker
      Venehult åker
      Venerna starrängar
      Venerna åker
      Vensjön sjö
      Vensjön sjö
      Vetekätten äng
      Videbro landsvägsbro
      »Viggesnytan», se Vikesnytan äng
      Vikesnytan äng
      Vikesnytaven ave
      Viksjön, Breda sjö
      Viksjön, Smala, se Vitsjön sjö
      Vitsjön sjö
      Vitsjön sjö
      Vittsjön sjö
      Vältmossen äga
      Västra åker
      Västraberg kulle
      Väståkren åker
      Yngfäsfällorna fällor
      Yngfäsgölen göl
      Yngfäshagen hage
      Yngfäshagen hage
      Ågölen terräng
      Ågölsängen äga
      Åhagen ängsmark
      Åhagsmoen äga
      Åkeragärdet åker
      Åkragärdet åker
      Åmunnen åmynning
      Ån å
      Åsamarken skogsmark
      Åsamarken hage
      Åtorpabacken vägbacke
      Åängarna odlade ängar
      Åängarna åker
      Åängarna åker
      Åängen utjord
      Åängen äga
      Älgmossen äga
      Ämån å
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet åker
      Ängakärret hage
      Ängakärrskällan källa
      Ängaträdan åker
      Änggöl terräng
      Ärtåkrarna åkrar
      Äspekullen kulle
      Äspekärret mosse
      Öahagen hage
      Öasjön terräng
      Ökestan åker
      Öland åker
      Öland ö
      Ön = Kvillö Saknas
      Ön ö
      Ön ö
      Ön skog (utjord)
      Örebrokärr äng
      Örebrokärr utjord
      Ösjanäs äng
      Ösjanäs äng

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.