ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Målilla socken : Aspelands härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 259 Naturnamn : 1138 Bebyggelsenamn : 811 Naturnamn : 1659
Malholte sn Abborregölen göl Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Malhulte sokn, se Målilla sn Abborregölen göl Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Målilla socken Alden, se Alen, St sjö Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Målilla sn Alen sjöar Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Målilla socken Alen sjö Nummerförteckning förteckning Abborregölen göl
Målilla sn /Se Alen sjö Nummerförteckning förteckning Abborreskallen udde
Målilla sn Alen sjöar /Se Nummerförteckning förteckning Abborreviken vik
Målilla sn Alen St. sjö /Se Nummerförteckning förteckning Adlen sjö
Målilla sn Alnäset näs Nummerförteckning förteckning Alen, Stora sjö
Målilla sn Alnäset sund Nummerförteckning förteckning Alen, se Adlen sjö
Målilla sn Anders berg terräng Nummerförteckning förteckning Alen sjö
Målilla sn Andersberg rivet torp Nummerförteckning förteckning Alenäset udde
Målilla sn Armbågen terräng Nummerförteckning förteckning Allmten ?sjö
Målilla sn Armbågen gränsmärke Nummerförteckning förteckning Aludden udde
Målilla sn Askekärret åkermark Nummerförteckning förteckning Andungefloen floe
Målilla sn Askekärret kärr Nummerförteckning förteckning Anklyckan åker
Målilla sn Backefällan Saknas Nummerförteckning förteckning Apellyckan åker
Målilla sn Backeklint terräng Nummerförteckning förteckning Applegärdet åker
Målilla sn Backlyckan åker Nummerförteckning förteckning Armbågen hörnskär
Målilla sn Backlyckan åkermark Nummerförteckning förteckning Aronsberg berg
Målilla sn Barnegöl göl Nummerförteckning förteckning Askedraget äng
Målilla sn Bastunäset, Norra Saknas Nummerförteckning förteckning Askekärret utlagd åker
Målilla Saknas Bastunäset, Södra Saknas Nummerförteckning förteckning Backefällan äga
Målilla sn Bengtsmossen åker Nummerförteckning förteckning Backelyckan åker
Målilla sn Bengtsmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Backelyckan åker
Målilla sn Berghagsskogen skogsomr. Nummerförteckning förteckning Backelyckorna åkrar
Målilla sn Berghagsskogen Saknas Nummerförteckning förteckning Backåkern åker
?Målilla sn Bikullsfällan Saknas Nummerförteckning förteckning Badalen badställe
Målilla sn Bikullsfällan terräng Nummerförteckning förteckning Baggebacken åker
Målilla sn Bisingen åkermark Nummerförteckning förteckning Baggeryggen vägbacke
Målilla sn Bisingen Saknas Nummerförteckning förteckning Barnegöl göl
Målilla sn Bjursjön sjö Nummerförteckning förteckning Banegöl, se Barnegöl göl
Målilla sn Bjursjön sjö Nummerförteckning förteckning Bangärdet åker
Målilla sn Bjursjön sjö Nummerförteckning förteckning Barnegöl göl
Målilla sn Bjursjön sjö Nummerförteckning förteckning Bastebacken äng
Målilla sn Bjursjökärret kärr Nummerförteckning förteckning Bastebacksgärdet åker
Målilla sn /Se Bjärkesund sund Nummerförteckning förteckning Bastelyckan åker
Målilla sn /Se Bjärkesund sund Nummerförteckning förteckning Bastemossen äng
Målilla sn /Se Björkekärr kärr Nummerförteckning förteckning Bastelyckan åker
Målilla kommun /Se Björkekärret kärr Nummerförteckning förteckning Bastemo hage
Målilla sn /Se Björnbäcksgölen göl Nummerförteckning förteckning Bastgärdet åker
Målilla sn /Se Björnehult terräng Förkortningar förteckning Bastunäset äng
Målilla sn /Se Björnemossen mosse Målilla kommun Bastuträdan åker
Målilla sn /Se Björnlida triangelpunktsnamn Målilla sn Baståkern bete
Målilla by, samhälle, sn /Se Björnemossen mosse Målilla sn Baståkern åker
Målilla sn /Se Björnlida triangelpunkt Målilla sn Bastängen bete
Målilla sn /Se Björnnäset Saknas Målilla sn Bengtsmosse åker
Målilla sn /Se Björnnäset näs Målilla sn Berghagen åker
Målilla sn Björnön ö Målilla sn Bergkätten åker
*Awaby gd? Blarkesund sund Målilla kor inbyggarbeteckning Bergnäset äng
*Avaby gd? Blomgärdet åker Målilla talleborrar inbyggarbeteckning Bergåkern åker
*Berg t. Blomgärdet åkermark Adolfsborg lht Bergåkren åker
*Berg (öde?) gd Blomsberg åkermark Adolfsberg, se Adofsborg lht Beriöke åkermosse
*Berg Saknas Blomstermålaängen äng Adolfsborg lht Beriökebacken vägbacke
*Dackholmen torp Blomsteräng betesmark Adolfsborg lht Berkefällan åkermosse
*Danmark t. Blomsteräng betesmark Adolfslund avs. Betesvallen betesmark
*Danmark ödet Boasjön sjö Adolfsslätt avs. Bikullsfällan skog
*Danmark öde torp Boasjön sjö Alfredslund avs. Birgerseka stenblock
*Danmark ödetorp Boasjön sjö Almsborg avs. Bisingen åker
+Danmark ödetorp /Se Boasjön sjö Almsborg avs. Bitallskolbottnen f.d. kolbotten
*Danmark ödetorp /Se Bockeklint åkerområde Almsväg avs. Bjuresjön sjö
Ekenäs by Bockgöl göl Alåkra lht Bjursjön äga
Emmenäs by Bockgöl göl Alåkra avs. Bjärkesund, se Blarkesund sund
Emmenäs kvarngård kvarn Bockgöl göl Amerika lht Björkekärr äga
Entsebo by /Se Bockgöl göl Amerika avs. Björkekärret äga
Flåtsjömåla gd /Se Bockviken vik Andersberg, se Kullen torp Björkhyddan avs.
Fällan torp /Se Bockviken vik Anneberg lht Björnbäcksgölen göl
Hagelsrum hg Bogöl göl Annedal avs. Björneberg lht (f.d. torp)
Hagelsrum g Bogöl göl Annedal f.d. torp, nu avs. Björnebäck f.d. torp
Hagelsrum järnvägsstation och herrgårdar Bogöl göl Annilund avs. Björnebäcksgölen göl
Hagelsrum gd Bogöl göl Arnedal riven bs Björnemossen skogsmosse
Hagelerum gd Bogöl göl Aven t Björngölen göl
Hagelsrum gd Bomåla terräng Aven lht, f.d. torp Björnlida triangelpunkt
Hagelsrum hg Bomåla ägomark Axelholm lht Björnliden vägbacke
Hagelsrum hg Bomåla betesmark Axelholm avs. Björnmossen mosse
Hagelsrum hg Borgkullarna terräng Axelsberg avs. Björnnäset näs
Hagelsrum by Borgkullarna trakt Axelsholm lht Björnträdan åker
Hagelsrum hg Borrmossen myrmark Becket f.d. bs Björnträdan åker
Hagelsrum by Borrmossen mossodling Benerlö avs. Björnön ö
Hagelsrum by Bosjön sjö Bengtsegården hemmansdel Blarkesund sund
Hagelsrum hg Britaskärr kärr Berget f.d. torp Blomgärdet åker
Hagelsrum hg Britaskärr kärr Berget f.d. torp Blomlyckan, se Blomgärdet åker
?Hagelsrum gd med kvarn Britaskärr kärr Bergshyddan avs. Bockeklint skog
Hagelsrum hg Brittebäck bäck Berkelid f.d. torp Bockeviken vik
Hagelsrum hg Brittebäck Saknas Betel avs. Bockeklint skog
Hagelsrum hg Brokehorva triangelpunkt Björkelid riven bs Bockgöl göl
Hagelsrum hg Brokemossen mosse Björkelid t Bockgölen göl
Hagelsrum hg Brokärret kärr Björkelund utlagt t Bodasjön Saknas
Hagelsrum hg Brokärret åkermark Björneberg t Bodsjö sjö
Hagelsrum hg Broängen åkermark Björnebäck utlagt t Bodsjökärret åker
Hagelsrum hg Broängen äng Björnhorva soldattorp Bogöl göl
Hagelsrum hg Brunnsgärdet åkermark Björnhorvan torp Bogöl göl
Hagelsrum gd Brunnsgärdet äng Blommenäs f.d. torp Borgkullarna hage
Hagelsrum by /Se Bråten terräng Blomsberg utlagt t Borrmossen odlad mosse
Hagelsrum hg /Se Bråten skogsmark Blomsholm avs. Bosjö sjö
Hagelsrum eg /Se Bråten Saknas Blomstermåla utlagt t Bosjön sjö
Hagelsrum gd /Se Bråtgöl göl Blomstermåla f.d. torp Bosjörydgölen göl
Hagelsrum gd /Se Bråtgöl göl Blomsteräng f.d. torp Bosjörydsjön sjö
Hagelsrum gd /Se Bråtkärret åkermark Blomsberg lht Bosåkern åker
Hagelsrum samhälle /Se Bråtlandet terräng Bo avs. Bosåkren åker
Hagelsrums kvarn Saknas Bråtlandet åker Boda by Brantebrinken vägbacke
Hagelsrums masugn Saknas Bråtkärret kärr Boda by Bredvik vik
Hagilsrumma quern se Hagelsrum by Brännerimossen åkermark Bomåla husartorp Britkärret kärr
Hagilsrwma aa, se Hagelsrum by Brännerimossen åker Bomåla f.d. husartorp Brittebäck bäck
Hammarsebo by Brännmossen mosse Bomåla f.d. torp Brogärdet betesmark
Hammarsebo by /Se Brännsjökärr åkermark Bosjöryd t Brohagen åker
Histret förr torp /Se Brännsjökärr kärr Bosjöryd torp Brokärret äga
Holmstenstorp torp Brännsjön sjö Bostället gård i Årena Brolyckan åker
Holmstenstorp torp Brännsjön sjö »Brackehorva», se Brokehorva avs. Bronäset äga
Holmstenstorp torp Brännsjön sjö Brockehorva gd Broängen äng
Holmstenstorp torp Brännsjönäs näs Broholm avs. Brunnsgärdet åker
Holmstenstorp torp /Se Brännäset näs Brokehorva hmd Brunnsgärdet åker
*Hulundsfårhult gd Brännäset näs Brokehorva avs. Brunnsträdan åker
*Hulundsfarhult Saknas Buggeland åker Brostugan bs Bråtarna utlagd betesäng
*Hulundsfarhult Saknas Bygget betesmark Brådsjöhorva, se Brockehorva gd Bråtarna ängar
*Hulundsfarhult Saknas Bygget åkermark Brådsjohorva, se Brokhorva hmd Bråten, se Lillebråten äng
Hyggelsebo by Byggängen betesmark »Brådsjöhorfva», se Brokehorva avs. Bråtkärret äga
Hyggelsebo by Bysjön sjö Brånarna bs Bråtlanden åker
Hyggelsebo by Bäckefall terräng Brånarna torp Bråtlandet åker
Hyggelsebo by Bäckmansmossen åkermark Brännehult bs Bråtlandet mosse
Hyggelsebo by Bäckmansmossen mosse Brännehult torp Brädstättorna »plats i skogen»
Hyggelsebo by /Se Börslehorvarna Saknas Brännsjönäs torp Brändmossen äga
Hyltan by Börslekärr kärr Brännsjönäs lht Brännemossen oodlad mosse
Hyltan by Börslekärr kärr Brännsjötorp hmd Brännerimossen odlad mosse
Hyltan by Dackelyckan åkermark Brännsjötorpet hemmansdel Bränneriträdan åker
Hyltan by Dackelyckan åker Bygget = Nybygget t Brännkärren åker
Hyltan gd Dackhålslyckan åker Bygget utlagt t Brännkärrsmossarna mossar
Hyttan, = Bjärkelund torp /Se *Dakällegärde förr gärde Bygget lht Brännlyckan åker
Hägelåkra by Dalkärret kärr Bygget torp Brännäset udde
Hägelåkra by Dalkärret kärr Bygget t Brännsjöbro bro
Hägelåkra by Dalmossen mosse Bygget avst. Brännsjöbromossen åker
Hägelåkra by Dalslyckan åkermark Bygget hemmansdel Brännsjökärr, se Brännkärren åker
Hägelåkra by Dalslyckan åker Byggängen avs. Brännsjön Saknas
Hägelåkra by Dalskärret kärr Bäckefall f.d. torp Brännsjön skogsmosse
Hägelåkra by Dalsmossen mosse Bäckelyckan hemmansdel Brännsjötorpe Kohage, se Kohage, Brännsjötorpe hage
Kallersebo by /Se Dalstugekärr kärr Bäckeskog f.d. torp Brännsjötorpelyckorna åkrar
Kallersebo by /Se Dalstugekärr kärr Bävers kvarn kvarn Brännsjötorpemossen åker
Kalvsjömåla gd /Se Dalängen, Lilla äng Charlottenlund avs. Brännsjötorpemossen åker
*Klobodha gd Dalängen, Stora äng Dal f.d. torp Brännäset åker och äng
*Kloboda ödet. Dammamossen mosse Dala = Lyckedal t Brödkanten åker
Kloboda Saknas ?Dammasjön sjö Dala lht Busehidena gryt
*Kloboda Saknas Dammasjön sjö Dala torp Buselyckorna åkrar
Knækstorp se Knästorp gd Dammasjön sjö Dalen f.d. torp Bygatan väg
Knästorp gd Djupsjödraget Saknas Dalhem avs. Byggeträdan åker
Knästorp gd Djupsjödraget terräng Dalsbacken hmd Byggängen äng
Knästorp gd Djupsjödraget terräng Dalsbacken stugor Bykarön Saknas
Knästorp by Djupsjömossen åkermark Dalsborg avs. Bykällan källa
Knästorp gd Djupsjömossen kärr Dalsborg avs. Bykällan källa
Knästorp Saknas /Se Djupsjön sjö Dalshyddan avs. Bykällan källa
Kråkeryd gd /Se Djupsjön sjö Dalstugan bs Bäckebygärdet åker
*Kulla Saknas Djupsjön sjö Dalstugan f.d. torp Bäckefall skogsmosse
*Kulla ödet Djupsjön sjö Danjel-Gustavs torp Bäckelyckan åker
*Kulla ödetorp Djupsjörydshorvorna Saknas Djupsjöryd gård Bäckmansmossen åker
*Kulla ödetorp Domedagsmossen mosse Djupsjöryd hemman Bävers kvarn ålfiske
*Kvarnabolet ställe Domedagsmossen utlagd mosse Doktorsvägen avs. Börslehorfvorne äga
Kvillerum kyrkoh.-bost. Ekebo triangelpunkt Duvebo avs. Börslekärret skog
Kvillerum gd /Se Ekekullen kulle Ekebackarna f.d. torp Dackelyckan åker
Kvillerum gård /Se Ekenäskulle triangelpunkt Ekeberg t Dackhålan åker
Kvillerum prästgd /Se Ekenäskulle triangelpunktsnamn Ekeberg hemmansdel (f.d. torp) Dalefalleklint berg
Lammhistrel torp /Se Ekhult betesmark Ekebo t Dalen äng
Lockebo gd Ekhultekärret kärr Ekebo t Dalen åker
Lukkabodum se Lockebo gd *Eksjövägen landsväg Ekebo ht Daleviken vik
Låckebo gd Elinkärret, Stora mosse Ekebo f.d. torp Dalkärret oodlat kärr
Låckebo hg Elinkärret, Stora kärr Ekelid rivet torp Dalsbacken vägbacke
Låckebo hg Elinkärret, Lilla mosse Ekelunden bydel Dalsfällan hagmark
Låckebo by Elinkärret, Lilla kärr Ekenäs by Dalsgatan väg
Låckebo gd *Emmenäsbro bro Ekenäs by Dalsgatevägen väg
Målilla by Emån å Ekerum f.d. torp Dalsgärdena åkrar
Målilla by Emån å Ekholmen avs. Dalsgärdet åker
Målilla förvaltningspostkontor /Se Emån å Ekhult t Dalshacket åker
Målilla gästgivaregård Saknas Emån å Ekhult f.d. torp Dalshagen hage
Mörhult by Emån å Eklunden hmd Dalshagen hage
Mörhult by Erikslund åkermark Eklunden avs. Dalshagen hage
Mörhult by *Fallekärrs bro landsvägsbro Enelund f.d. torp Dalskätten åker
Mörhult by Femstenaröret gränsmärke Entsebo by Dalskärret äga
Mörhult gd Femtunnelandsmossen åkermark Entsebo, se Äntsebo gd Dalslyckan åker
Mörhult gd Femtunnelandsmossen mosse Eriksdal avs. Dalslyckan åker
Mörhult by Fjärden, Stora fjärd Eriksholm utlagt t Dalslyckan åker
Mörhult gd /Se Fjärsjöberg åkermark Eriksholm lht Dalsåkern åker
Mörhult by /Se Fjärsjöberg mosse Erikslund lht Dalträdan åker
Mörlunda by och sn /Se Fjärsjöhult betesmark Esjöholm, se Hedsjöholm f.d. torp Dalsåkren åker
?Nymåla torp Fjärsjöhultmossen åkermark Fibero lht Dalträdorna åker
*Nymåla ödet Fjärsjöhultmossen mosse Fibbero lht Daludden udde
*Nyemåla Saknas Fjärsjön, Lilla sjö Fjärsjöhult f.d. torp Dalåkrarna åkrar
*Nymåla Saknas Fjärsjön, Stora sjö Flatsjömåla hmd Dalängen ägor
?Råsa, Stora o Lilla gårdar Fjärsjöviken vik Flottet, se Flåtsjömåla hemmansdel Dammamossen äga
*Skallarp ödetorp Fjärsjöviken vik Flåtet, se Flåtsjömåla hemmansdel Dammarna ängar
*Skallatorp gd? Flaggstångskullen höjd Flåtsjömåla hemmansdel Dammasjön göl
*Skallatorp gd Flaten sjö Fornebo torp Danjelsvik vik
*Skallatorp Saknas Flåtsjön sjö Fornebo f.d. torp Djupalen badställe
*Skallatorp ödetorp Flåtsjön sjö /Se Fredrikslund avs. Djupsjö sjö
*Skaane t. Forsängen äng Fredrikslund avs. Djupsjö sjö
*Skåne ödet Fotgölen göl Fredsborg avs. Djupsjöberg berg
*Skåne Saknas Fotgölen göl Fredsborg avs. Djupsjödraget mosse
Skaane ödetorp /Se Fågelmossen mosse Fridened avs. Djupsjömossen åker
*Skåneberg Saknas Fågelmossen åkermark Fridensborg avs. Djupsjön sjö
*Sköglehult f.d. torp /Se Fåglegöl göl Fridfors avs. Djupsjörydsjön sjö
*Smedekulle ödet Fåglemossen mosse Fridhem lht Djupsjörydshorvorne äga
*Smidhiakolle t. Fårmogölen göl Fridhem lht Domedagsmossen skogsmosse
*Smedjekulla Saknas Fårmogölen göl Fridhem avs. Dränggråten äng
*Smedjekulla Saknas Fårmogölen göl Fridhem avs. Dränggråten äng
*Solida ödet Fårmogölen göl Fridhem avs. Drängstugegärdet åker
*Soollidha t. Fällan skogsomr. Fridsborg avs. Dyngtjuven åkrar
Sollida Saknas Fällan Saknas Fridsborg avs. Egelekärret äng
*Solliden ödetorp Fältdammen kärr Fridshem lht Ekebacken åkerlycka
Stensryd gd Fältdammen damm Fridslund lht Ekebacken åker
Stensryd by Färggölen göl Fridslund avs. Ekebergkärret åker
Stensryd by Färggölskärr kärr Frälsegården gård i Målilla Ekegärdena ängar
Stensryd by Färgkärret kärr Frälsegården gård i Målilla Ekegärdet åker
Stensryd gd /Se Färgkärret kärr Frökens f.d. torp Ekehacket åker
Stensryd by /Se Färgsjön sjö Furuberg lht Ekekullen åker
Stighult gd Färgsjön sjö Fåglevik f.d. torp Ekekullen kulle
Stighult gd Färgsjön sjö Fåglevik f.d. torp Ekekullen kulle
*Stigehult gd Färgsjön sjö Fällan t Ekelidmosse odlad mosse
Stighult by Färgsjön sjöar /Se Fällan torp Ekenäskulle triangelpunkt
Stighult gd Gagnlösa åkermark Fällan f.d. torp Ekenäsesjön sjö
Stighult gd Gagnlösa mosse Fällan torp Eketrädan åker
Stighult gd /Se Gamla mossen åkermark Fällan f.d. torp Ekgärden hagmark
Stubbhult by Gamla mossen åker Fältes torp Ekhultekärret äga
Stubbhult by Getemossen åkermark Färgshult, Lilla torp Ekkullen kulle
Stubbhult by Getemossen mosse Färgshult, Norra t Eklundsudden udde
Stubbhult by Granhult skogsmark Färgshult, Södra t Ekåselid vägbacke
Sävshult by Grankärrsmossen åkermark Färgshult, Stora torp Ekåselidbacken vägbacke
Sävshult by Grankärrsmossen mosse Färgsjömåla torp Ekåshagen hage
Säfshult by Granudden udde Färgsjömåla, se Åsen torp Ekåskullen kulle
Sävshult by Granudden udde Getmossen riven bs Elkärret skogskärr
Sävshult gd Gravstensgöl göl Getemossen f.d. torp Emmån Saknas
Sävshult by Gravstensgöl göl Gladers bs Enelundbacken vägbacke
Tillingeby indr.militiebost. Grisebäck åkermark Glosemossen gd Enstäppan åker
Tillingeby gd Grisebäck Saknas Granhult utlagt t Erkersfälla skog
Tillingeby by Grisebäck äng Granhult torp Esjön, se Hedsjön sjö
Tillingeby gd Grishorvan Saknas Gransmåla hmd Ettan åker
Tillingeby gd Gräsgårdskärret kärr Gransmåla hemmansdel Farfarsåkern åker
Tillingeby gd /Se Grönängen äng Grindrum bs Farkulleberget berg
Uppsala gd Gubbekärret kärr Grindrum t Farkullen åker
Uppsala gd:ar Gubbekärret kärr Grinderum f.d. torp Farkullen berg
Uppsala gd Gubbekärret kärr Grindstugan lht Farkulleåkrarna åkrar
Uppsala gd Gubbelyckan åker Grindstugan bs Femsteneröret
Uppsala gd Gubbelyckan åkermark Gröndal bs Femtunnelandet åker
Upsala gd Gubbemosse triangelpunkt Gröndal torp Fiskhagen hage
?Årena, Östra by Gubbemosse triangelpunktsnamn Gröndal avs. Fjärsjö sjö
Årena by Gubbekärr kärr Gröndal f.d. torp Fjärsjöarna Saknas
Årena by Gubbkärret mosse Grönäng utlagt t Fjärsjöberg mosse
Älghult by Gubbkärret kärr Grönäng lht Fjärsjöbrovik = Fjärsjöviken vik
Ämmanäs by Gubbängen åkermark Grönäng torp (utjord) Fjärsjöhult skog
Ämmanäs by Gubbängen äng Grönäng f.d. torp Fjärsjöhultsmossen åker
Ämmanäs by Gullbodalsmossen åkermark Gubben Karls f.d. torp Fjärsjön, Lilla Saknas
Ämmanäs by Gullbodalsmossen mosse Gubbudden utlagt t Fjärsjön, Lilla sjö
Ämmenäs by /Se Gungemossesten gränsmärke Gunhildsro avs. Fjärsjön, Nedersta sjö
Äntsebo gd /Se Gungemossesten gränsmärke Gärdet hemmansdel Fjärsjön, Stora Saknas
Ödhult indr.militieboställe Gustavsnäs näs Göleberg f.d. torp Fjärsjöviken vik
Ödhult indr.militiebost. Gustafsnäs Saknas Gölehult t Fjärsjöviken vik
Ödhult gd Gårdvedaån å Gölenäs utlagt t Fjärsjöängen åker
Ödhult gd Gåseholm udde Gölenäs bs Flaggstångskullen höjd
Ödhult gd Gåseholm Saknas Gölhorvan t Flåsjaldragsmossen oodlad mosse
Ödhult gd Gåsemossen mosse Görrätt t Flåtgölen göl
Ödhult gd Gåshålet Saknas Görrätt f.d. torp Flåtsjön Saknas
Ögiahult se Ödhult indr.militebost. Gäddgölen göl Hag bs Flåtsjö sjö
Öyhult se Ödhult indr.militiebost. Gäddgölen göl Haga bs Forsängen åker
  Göleberg åkermark Haga lht Fotgölen göl
  Gölemon mo Haga avs. Fraxen mosse med liten åker
  Göleskogen skog Hagalund avs. Fraxesten skäl
  Gölfällan Saknas Hagasand f.d. torp Fraxesten råsten
  Gölfällan Saknas Hagelslund lht Fredfällorna »plats i skogen»
  Gölkärret mosse Hagelsrum gård Fjärsjöhultskogen skog
  Gölkärret åkermark Hagelsrum herrgård Fruäng slåtter
  Hacket åkermark Hagelsrum by Fröjdekälla källa
  Hacket åker Hagemåla lht Fågelmossarna mossar
  Haga åkermark Hagemåla lht Fåglegöl göl
  *Hagelsrumsvägen landsväg Haghult hemmansdel Fåglegöl göl
  Hagelsrum triangelpunkt Hagtorpet husartorp Fåglemossarna mossar
  Hagelsrums vägskäl vägskäl Hagtorpet avs., f.d. torp Fåglevikebacken vägbacke
  *Hagelsrumsån å Hammarsebo by Fåglevikelyckorna lyckor
  Hagemossen, Stora mosse Hammarsebo hg Fårehagarna hage
  Hagemossen, Stora mosse Hammarsebo by Fårehagen hage
  Hagemossen, Stora mosse Hammarsjöryd by Fåremoarna skog
  Hagkärret åkermark Hammarsjöryd hmd Fåremogölen göl
  Hagkärret åkermark Hammarsjöryd, se Rydet hemmansdel Fåremoudden udde
  Hagkärret åker Hesjöholm utlagt t Fårudden vik(!)
  Hagkärret kärr Hedsjöholm f.d. torp Fähällarna udde
  Hallonfällan mosse Helmiks riven bs Fällåkern åker
  Hallonfällan terräng Hildeborg avs. Fällåkrarna åkrar
  Hallonfällan Saknas Histret utlagt t Fältedammen kärr
  Hallonfällan terräng Histret torp Fältesviken vik
  Halmten sjö Hjorten avs. Färgerör åker
  Halmten sjö Hjälmsängen avs Färgeslät åker
  Halmten sjö Hjälmsängen lht Färggölen göl
  Halmten sjö /Se Holmsberg avs. Färggölen göl
  Halmten sjö /Se Holmsbäck lht Färggölskärret oodlat kärr
  Halmten sjö /Se Holmsjökull f.d. bebyggelse Färggölsbäcken bäck
  Halmteö udde Horvan bygård Färggölen göl
  Hammarsjöarna sjöar Horvan t Färgkärret äng
  Hammarsjö, Lilla sjö Horvan f.d. torp Färgkärret kärr
  Hammarsjö, Stora sjö Horvan hemmansdel Färgsjön = Hyggelsebosjön Saknas
  Hammarsjö, Stora sjö Hultenäs riven bs Färgsjön Saknas
  Hammarsjö, Stora sjö Hultenäs f.d. bs Färgsjö sjö
  Hansahorva åkermark Hultet torp Fästamparna udde
  Hasslehagen hage Hultet avst. Fästningen åker
  Helvetesberget berg Hultholm avs. Gabelsberg berg
  Hemgärdet åker Hyggelsebo by Gagnslösan åker
  Hemgärdet åkermark Hyggelsebo by Gagnslösan åker
  Hemgöl göl Hylta by Galgbacken f.d. kulle
  Hemgöl göl Hyltahage hmd Galiléen, Lilla f.d. åker
  Hemviken vik Hyltahage hemmansdel Galiléen, Stora åker
  Hemviken vik Hyltan by Gamla mossen skog
  Hemö ö Hyttan utlagt t Gamlebyn tomter
  Hemö ö Hyttan f.d. stuga Gammalå kvill
  Hermanshäll häll? Hyttehägnen f.d. torp Gammelån kvill
  Hermanshäll åker Hägelåkra by Gastekullen f.d. kulle
  Hesjöholm terräng Hägelåkra by Gatelyckan åker
  Hesjön sjö Hägelåkra by Gatlyckan åker
  Hesjön sjö /Se Hägelåkra gd Getekullarna berg
  Hiet Saknas Hägerum lägenhet Getemossen åker
  *Hintsjöglesjön Saknas Hägnen f.d. torp Getängarna ängar
  Histerhagen skogsmark Hällerum t Gladbacken berg
  Histerhagen skogsskifte Hällerum torp Gladersvägen väg
  Histerhagen hage /Se Hällinge t Goden vik
  Hjortlyckan åkermark Hällinge f.d. torp Grandungen hage
  Hjortlyckan åker Hällinge stad förr samling av hus Grankärrsmossarna åkrar
  Hjortsjömossen mosse Häringe torp Granudden udde
  Hjortsjömossen mosse Häringe f.d. torp Gravstensgöl göl
  Hjortsjön, Lilla sjö Högalid t Grindebacken vägbacke
  Hjortsjön, Stora sjö Högalid avs. Grindgärdet åker
  Hjällebro gränsmärke Högalid f.d. torp Grindlyckorna åker
  Holmsjöberg terräng Höganäs lht Grindåkern åker
  Holmsjön sjö Höganäs avs. Grindåkren åker
  Holmsjöön Saknas Hörtingen lht Grisebäck åker
  Holmäng äng Hörtingen avst. Grisebäck bäck
  Holmängen åkermark Industri avs. Grisekallgården åker
  Holmängen odling Jeppekuden f.d. bs Grisekallgården åker
  Horsan göl Johannesberg lht Grisekällan källa
  Horsgölen göl Johannesberg avs. Grishorvan äga
  Horsgölen göl Johanneshult, se Vargudden f.d. torp Grundet holme
  Horvan åkermark Johanneshus f.d. torp Grundet sund
  Horvan åkermark Johannestorp, se Jonstorp lht Gräsfällan f.d. äng
  Horvan Saknas Jondal utlagt t Gräsgårdskärret, se Gräsgåskärret kärr
  Horvemon mo Jonstorp t Gräsgåskärret kärr
  Hulingen sjö Jonstorp lht Gräskokärret äng
  Hulingen sjö Jödde-Masses f.d. torp Gräskullarna höjder
  Hulingen sjö Kajs-Lisas f.d. bs Gröndalegölen göl
  Hulingen sjö Kallersebo by Grönudde udde
  Hulingen sjö Kallersebo by Grönäng äng
  Hulingen sjö Kalvsjökulla Saknas Grötfatet åker
  Hulingen sjö Kalvsjömåla by Gubbekärret skog
  Hulingen sjö Kalvsjömåla by Gubbekärret skogskärr
  Hulingen sjö /Se Kammarn utlagt t Gubbelyckan åker
  Hulingen sjö /Se Kammarn stuga Gubbemosse skog
  Hulingen sjö /Se Karlsberg t Gubbenshål sänka
  Hulingen sjö /Se Karlsberg t Gubbens hål skog
  Hulingen sjö Karlsberg avs. Gubbuddebacken vägbacke
  Hulingskärr åkermark Karlsberg torp Gubbuddehagen hage
  Hulingskärr åkermark Karlsberg f.d. torp Gubbudden åker
  Hulingsäng äng Karlsborg lht Gubbängen åker
  Hultefälla skogsmark Karlsborg avs. Gullberget berg
  Hultefälla skogsskifte Karlsborg avs. Gullberget berg
  Hultemossen mosse Karlshem avs. Gullbergsängen äng
  Hultenäs betesmark Karlslund avs. Gullbodal odlad mosse
  Hultlyckan åker Karlsro avs. Gullmossen odlad mosse
  Hultemossen mosse Karlsro avs. »Gullåkern», se Kullaåkern åker
  Hyttan åkermark Karlstorp t Gungeladan lada
  Hyltasjön sjö Karlstorp f.d. torp »Gungemåsesten»
  Hyltasjön sjö Karlsväg avs. Gustavsnäs åker
  Hyltasjön sjö Kejsarkullen t Gåseholm äga
  Hyttehägnen Saknas Kejsarekullen torp Gåsemossen äga
  *Håkalid lid Klinten f.d. torp Gåshålet äng
  Hålkärren kärr Klockaregården f.d. hemman Gåshällen berghäll
  Hålkärren åkermark Klostergården bydel Gäddgölen göl
  Hålkärren åkermark Klubbebo f.d. bs Gällebro
  Hålkärret kärr Klubbebo f.d. torp Gärdet äng
  Hålkärret kärr Klubben f.d. torp Gärdsbacken vägbackar
  Hålldammskärren kärr Klämman bs Gärdsgrundet övervattensgrund
  Hålldammskärren kärr Knästorp förr gård Gärdsmossen åker
  Hålldammskärren kärr Knästorp by Gölebergegölen göl
  Hålskärr åkermark Knös-Ann-Gretas f.d. torp Gölemoen äga
  Hägelåkra gärde gärde Korpkullen t Gölen äng
  *Häggelåkravägen landsväg Korpekullen f.d. torp Gölen äng
  Hägnadsmossen åker Korset utlagt t Gölen vik
  Hägnadsmossen åkermark Korset f.d. torp Gölenäsegölen göl
  Häringe terräng Korshult utlagt t Göleskogen äga
  Hästhagen betesmark Kratses lht Gölfällan äga
  Hästhagen åkerområde Krisjas bs *Gölfällan, Norra äga
  Hästhagsgärdet åkermark Kristinelund avs. Gölkärret åker
  Hästhagsgärdet åker Kristinelund avs. Görrättemossen åker
  Hästhagslandet åker Kråkeryd gård Hackebacken vägbacke
  Hästhagslandet åkermark Kråkeryd by Hackehålet åkrar
  Hästhagslyckan åker Kullen riven lht Hacken åker
  Hästhagslyckan åkermark Kullen torp Hacket åker
  Hästhagsmossen åker Kullen f.d. bs Hacket mosse
  Hästhagsmossen åkermark Kullhult by Hacket åker
  Högalid betesmark Kullhult by Hagelsrums vägskäl vägskäl
  Högalid terräng Kvarnfällan riven bs Hagemossen, Stora mosse
  Hönsemossen mosse Kvarnfällan f.d. torp Haggärdet åker
  Igelkärret åkermark Kvarnkärret lht Haghulteviken vik
  Igelkärret kärr Kvarnkärret avs. Hagkärret åker
  Igelsjön sjö Kvillerum kyrkoherdeboställe Hagkärret åker
  Igelsjön sjö Kvillerum prästgård Hagkärret åker
  Igelsjön sjö Kyrkemo f.d. torp Hagkärrsudden udde
  Igelsjön sjö Kyrkobråten gård Haglyckan åker
  Illerfällan åkermark Kyrkobråten gård Hagtorpet åker
  Illern sjö Kyrkobråten utlagt hemman Hakehålet mosse
  Illern sjö Kyrkbråten by Hallonfällan kärr
  Illern sjö Kyrkbråten by Hallonfällan skog
  Ivarshägne Saknas Kyrkemoen utlagt t Hallonkärret äng
  Johannamossen mosse Kårveplan avst. Hallonkärret äng
  *Jordbron förr bro Kåweplan, se 18 Hägelåkra gd Halmten sjö
  Järnuddaängen äng Källeberg f.d. soldattorp Halmten sjö
  *Kalkesten stenblock(?) Källehult öde torp Halsen åker
  Kalmar åker Kättarna f.d. bs Hammarsjön Saknas
  Kalvsjön sjö Köping lht Hammarsjön, Lilla sjö
  Kalvuddarna åkermark Köping avs. Hammarsjö, Lilla sjö
  Kalvuddarna åker Lammhistert t Hammarsjön, Stora Saknas
  Kapellet terräng Lamhistret t Hammarsjö, Stora sjö
  Kapellet terräng Lammhistret torp Hampelandet åker
  Karlsbrokärret kärr Leonardsborg avs. Hampelyckan åker
  Karlsbrokärret kärr Leran t Hampelyckan åker
  Karlsbrokärret kärr Lerbo t Hansehorva äng
  Katsemon mo Lerbo torp Hansehorva åker
  Katsemon skogsmark Liljeholmen t Hanshorvelyckan åker
  Kavlebromossen mosse Liljesand f.d. torp Harö halvö
  Kavlebromossen mosse Lilla Edet lht Haslehagen äga
  Kilen skogsmark Lillahultet torp Havrehorvorna åkrar
  Kilen Saknas Lillebo f.d. torp Hedsjön sjö
  Kilemokärret kärr Lillegården gård i Målilla Helvitesberget äga
  Kisängen åkermark Lillegården bydel Hemgärdet åker
  Kisängen äng Lillegården gård i Målilla Hemgölen göl
  Kittegöl göl Lill-lyckan riven bs Hemhagen hage
  Klabbarna öar Lill-Råsa avs. Hemhagen skog
  Klabbarna öar Lill-Åsen torp Hemmossen odlad mosse
  Klockaregärdet åkermark Lindekulle avs. Hemsjön del av sjö
  Klasö ö Lindesberg avs, Hemsjön sjö
  Klasö ö Lindesborg avs. Hemskogen skog
  Klockaregärdet åker Lindhem avs. Hemträdan åker
  Klockarekärret kärr Lindås avs Hemviken vik
  Klockarekärret kärr Lindås lht Hemängen äng
  Klöverkullen triangelpunkt Lindås avs. Hemängen åker
  Klöverkullen triangelpunktsnamn Linnekullen hmd Hemön ö
  Knästorpsviken vik Ljungsberg lht Hermanshäll åker
  Knästorpsviken vik Ljungsberg avs. Herrafällan hagmark
  Kohagen hage Ljusedal torp Herremötet mötesplats
  Kohagsgärdet åker Ljusedal f.d. torp Hesjön sjö
  Kohagsgärdet åkermark Låckebo gård Hidena åker
  Kohagsmossen mosse Lockebo gård Hidet äng
  Kohagsmossen mosse Lockebo by Histerhagen hage
  Kohagsmossen odlad mosse Lockebo gd Histerhagen äga
  Kohagsmossen åkermark Lommenäs f.d. torp Histerlyckan åker
  Kohagsmossen mosse Lugnet avs. Hjortlyckan åker
  Kohagsmossen mosse Lundal utlagt t Hjortongölen göl
  Kongskällemossen mosse Lunden avs. Hjortsjömossen skog
  Korpegöl göl Lunden hemmansdel Hjortsjön, Lilla sjö
  Korpekullemossen åkermark Lundtorp = Brokehorva hmd Hjortsjön, Stora sjö
  Korpö ö Lundtorp avs. Hjortsjön sjöar
  Korset terräng Lundås utlagt t Hjortängen äng
  Korset gränsmärke Lundås f.d. torp Hjälmsudden udde
  Korpegöl göl Lustigholm avs. Holken källa
  Korpekullemossen mosse Lustigholm avs. Holkhagen hage
  Korpekullen kulle Lyckan lht Holkhagshacket åker
  Korpö ö Lyckedal torp Holmsjön Saknas
  Koudden udde Lyckhem avs. Holmsjön sjö
  Koudden udde Lyckåkersskiften avs. Holmsjöven mosse
  Kringlevassen ö Lövhyddan lht Holmsjööen äga
  Kringlevassen ö Lövhyddan avs. Holmängen åker och äng
  Kringlevassen gränsmärke Malmen lägenheter Honingkällan källa
  Kringlevassen holme Malmhyddan avs. Horsan göl
  Krischåker, Lilla åker Malmsholm avs. Horsan göl
  Krischåker, Stora åker Malmsnäs villaområde Horsegölen göl
  Kristdalavägen väg Malmsnäs avs. Horvan åker
  Krokan göl Marieborg avs. Horvan åker
  Kroppegöl göl Marieholm avs. Horvemon skog
  Kroppegöl göl Marielund lht Horvorna äng
  Kroppegöl göl Mariero avs. Horvorna ängar
  Kroppegöl göl Mellangården bygård Horvorna åker
  Kroppegöl göl Mellangården gård i Målilla Horvorna skog
  Kroppegölsmossen mosse Mellangården gård i Målilla Horvåkern åker
  Kroppegölsmossen mosse Modal f.d. torp Horvåkersgärdet åker
  Kubbegöl göl Modet f.d. torp Horvåkersängarna ängar
  Kubbegöl göl Mon t Huledrag hage
  *Kvarnbro förr bro Mossen torp Hulingen sjö
  *Kvarnbron landsvägsbro Mossjöhult avs. (f.d. torp) Hulingen sjö
  *Kvarnbron landsvägsbro Mostugan lht Hulingskärr nyodling
  Kvarnbäckskärret kärr Myggebo lht Hulingskärr, se Hulingsängar ängar
  Kvarndammen Saknas Målen by Hulingskärr äng och åker
  Kvarnfällan terräng Målilla by Hulingsängar ängar
  *Kvarngårds bro bro Målilla by Hulingsängar ängar
  Kvarngärdet åker Målilla-kyrka kyrka Hulingsängar äng och åker
  Kvarngärdet åkermark Målilla station järnvägsstation Hultakärret slåtterkärr
  *Kvarngölen sjö Mörhull Saknas Hultebro f.d. bro
  Kvarnkärr kärr Mörhult gård Hultebrudden udde
  Kvarnkärret åkermark Mösjöhult hmd Hultefällan skog
  Kvarnkärret mosse Mösjöhult avs. Hultemossarna skogsmossar
  Kvarnkärret kärr Mösjöhult f.d. torp Hultenäs åker
  Kvarnkärret kärr Nerbyn by Hultlycka äga
  Kvarnkärret kärr Nerbyn bydel Hultängen äng
  Kvarnkärret åkermark Nordanskog avs. Humlegryt skog
  Kvarnkärret kärr Norreberg t Hundbacksgärdet åker
  Kvarnkärret ägomark Norreberg f.d. torp Hustomten åker
  Kyrkegrindslyckan åker Norrgården bygård Hustomterna ängar
  Kyrkegärdet gärde Norregården bydel Holmströmshagen äga
  Kyrkekärret kärr Norrhult bs Hyggelsebosjön sjö
  Kyrkekärret kärr Norrhult f.d. torp Hyggesbosjön sjö
  Kyrkekärret kärr Nybo t Hyltasjön sjö
  Kyrkemo mo Nybo utlagt t Hyltgärdet åker
  Kyrkemo betesmark Nybo f.d. torp Hyndemossen starräng
  Kyrkängen åkermark Nybo torp Hyltasjön sjö
  Kyrkängen åker Nyboholm avs. Håkannäset äng
  Källeberg terräng Nyborg avs. Håkannäset äng
  Källekoppsgärdet åkermark Nybygget bs Hålkärret slåtterkärr
  Källekoppsgärdet åkermark Nybygget t Hålkärret kärr
  Källekoppsgärdet gärde Nybygget f.d. torp Hålkärret skogskärr
  Källemossen åkermark Nydal lht Hålldammsbäcken bäck
  Källemossen mosse Nydal t Hålldammskärren kärr
  Källgärdet åker Nydal utlagt t Hålldammskärret åker
  Källhagen betesmark Nydal, Lilla torp Hålldammsmossen mosse
  Källhagen hage Nydal lht Hålldammsviken vik
  Källhorvan åkermark Nydal avs. Hålskärr mosse
  Källhorvan åker Nydal öde torp Håssegöl göl
  Källkärret kärr Nydal torp Hägnerna åkrar
  Källkärret kärr Nydal, Gamla f.d. torp Hällbäcksgärdet åker
  Källtäppan Saknas Nyfors avs. Hällebacken åker
  Källyckan åkermark Nygård t Hälleskallebergen berg
  Källyckan åker Nygård torp Hällingeviken vik
  Käringestigsfällan Saknas Nyhagen torp Hällsjön, se Målesjön sjö
  Ladgärdet åker Nyhagen utlagt t Hällåkern åker
  Ladhorvan Saknas Nyhagen f.d. torp Hälsokällan källa
  Ladängen åkermark Nyhorvan riven bs Hängslerna skog
  Ladängen odling Nyhorvan t Häringehagen skog
  Laggärdet åkermark Nylund lht Häringekyrka berg
  Lagmanskärr kärr Nylund lht Häringekyrka grotta
  Lagmanssten gränsmärke Nylund avs. Härliden åker
  Lasseberg holme Nylund lht Hästefällorna hage
  Lassekärr kärr Nylund lht Hästehagen åker
  Lekningsviken vik Nymåla lht Hästehagen hage
  Lekningsviken vik Nymåla torp Hästfällan hagmark
  *Lerbäcksbro förr bro Nymåla f.d. torp Hästfällan f.d. äng
  Lerbäcksnäset näs Nymåla avs. Hästfällorna åker
  Lerbäcksnäset näs Nynäs lht Hästhagarna skog
  Lerdalsviken vik Nynäs lht Hästhagarna ängar
  Lerhagen skogsmark Nytorp lht Hästhagen skogsmark
  Lerhagen hage Nytorpet f.d. torp Hästhagen hage
  Lerkärret kärr Näset f.d. torp Hästhagen hage
  Lilla kärr kärr Nöjderum lht Hästhagen hage
  Lillebo åkermark Ollebygg utlagt t Hästhagslandet åker
  Lillebo Slättemosse mosse Ollebygg torp Hästhagsåkern åkrar
  *Lillebro förr bro Olofsborg avs. Hästskoåkern åker
  Lillegärdsgölen göl Olofsborg avs. Högalidkärr kärr
  Lillegärdsgölen göl Oppebyn by Höglidskogen skog
  Lillsjön sjö Oppebyn gård i Hägelåkra Höljen lada
  Lillsjön sjö Oppebyn bydel Hörnkällan källa
  Lillsjön triangelpunkt Oppebyn bydel Hörnkälleängen äng
  Lillsjön sjö Oset lht Hörting(s)ström ström
  Lillsjön sjö Oset lht Igelkärret, se Egelekärret äng
  Lillsjön sjö Perstorpet t Igelsjön sjö
  Lillsjön sjö Perstorpet lht, f.d. torp Igelsjö sjö
  Lillsjön sjö Perstorpet f.d. torp Igelsjökärr åker
  Lillsjösund sund Petersborg torp Igenväxna mosse
  Lillån å Petersborg lht Illerefällan äng och mosse
  Lillån å Petersborg avs. Illern sjö
  Lillängen äng Petersborg avs. Illern sjö
  Lillön ö Petersborg avs. Ingeborgs kätte åker
  Lillön holme Petersborg f.d. torp Ingelsjön sjö
  Lindås terräng Peterslund lht Ivershägne äga
  Ljungnäset åkermark Peterslund avs. Jakopsmosse skogsbevuxen mosse
  Ljungnäset Saknas Poststugan riven lht Jeppehålet hölj i å
  Ljusegöl göl Poststugan f.d. torp Jonlyckan åker
  Ljusegöl göl Prästfjärdingen utjord Jonlyckan åker
  Ljusegöl göl Prästgården gård i Kvillerum Jon-Svenses sten stenblock
  Lockebogärdet åkermark Ragnhildsborg avs. Jutebacken del av åker
  *Lockebo vägskäl vägskäl Rensjömåla t Järnudda utjord
  Lomgölen göl Rensjömåla lht, f.d. torp Järnuddaängen utjord
  Lomgölen göl Rensjönäs f.d. torp Järnuddeängen utjord
  Lorstemon mo Rensjötorpet f.d. torp Jössekulle kulle
  Lunden Saknas Ribban utlagt t Kalgårdsnäset åker
  Lundås åkermark Riddersberg f.d. torp Kalgårdsnäseudden udde
  Lustigholm åkermark Rosendal t Kallersboliderna vägbacke
  Lysgöl göl Rosendal bs Kallersebo urfjäll utjord
  Långa kärr kärr Rosendal avs. Kalvehagen skog
  *Långebro bro Rosendal torp Kalvehagen hage
  Långe mosse mosse Rosendal torp Kalvekättebacken, se Kattkittebacken vägbacke
  Långe udde udde Rosenfors bruk Kalvhagen f.d. hage
  Långe udde udde Rosenfors järnbruk och snickerifabr. Kalvhagslyckan åker
  Långevik vik Rosenfors bruk och samhälle Kalvelyckan åker
  Långevik vik Rosenholm t Kalvemossen åker
  Långlyckan åkermark Rosenholm hmd Kalvhagen hage
  Långlyckan åker Rosenholm f.d. torp Kalvhagen hage
  Lövhorvaskiften skog Rosenholm hemmansdel Kalvhagskärret åker
  Lövhorvaskiften åkermark Rosenlund avs. Kalvnäset udde
  Lövladviken vik Rosenlund bs Kalvsjömålasjön, se Målesjön sjö
  Lövladviken vik Rudaholm avs. Kalvsjön, se Målesjön sjö
  Lövlaviken vik Rydet, se Hammarsjöryd by Kalvuddeladan lada
  Lövraket terräng Rydet hemmansdel Kalvudden åker
  Madängen äng Råghorvan f.d. torp Kalvudden udde
  Madängen åkermark Råsa, Lilla lht Kalvudden hage
  Magregöl göl Råsa, Lilla avs. Kalvudden udde
  Magregöl göl Råsa, Stora by Kanalskogen skog
  Majmossen mosse Råsa, Stora, se Råsbråten hemman Kapellet berg
  Majmossen mosse Råsbråten by Kapellet kärr
  *Malsäckebro förr bro Råsbråten by Karispänger väg
  Mannabro vägskäl vägskäl Råsbråten hemman Karlsbrokärret slåtterkärr
  Massahål göl Röda stugan lht Katsemon skog
  Massahål sjö Rödjehorvan t Katsemoön skog
  Massjön sjö »Röjehorvan», se Råghorvan f.d. torp Kattepinkekällan källa
  Mellangrinden triangelpunktsnamn Röklösa torp Kattfittebacken vägbacke
  Mellangrinden triangelpunkt Röklösa, se Rötlösa utjord och torp Kattkittebacken vägbacke
  Mellangrinden triangelpunkt Röklösa torp Kavelbron bro
  Mellanskogen triangelpunkt Röttlösa t Kavlebromossen skog
  Mellanskogen skog Rötlösa utjord och torp Kavlebromossen skogsmosse
  Modegöl göl Röttlösa, se Röklösa torp Kavlingebron bro
  Modegöl göl Saga Siv avs. Kiddhagen hage
  Modet åkermark Sandby avs. Kiddudden udde
  Mogöl göl Sandhem avs. Kittegöl göl
  Mogölskärret åkermark Sandhem avs. Kilemokärret äga
  Molängen åkermark Sandlid t Kilen skog
  Morfars kärr kärr Sandlid f.d. torp Kilen skog
  Morfarslyckan åker Sandslätt lht »Kisängen», se Risängen åker
  Mogöl göl Sandslätt avs. Kittegöl göl
  Mogölskärret kärr Sandslätt avs. Klabbarna holmar
  Mogölsmossen mosse Sandstugan bebyggelse Klasö ö
  Molängen äng Sandvik torp Klena ö
  Morfars kärr kärr Sandvik f.d. torp Klenas ö, se Klena ö
  Mossen mosse Sandåkra avs. Klintebacken vägbacke
  Mossjöbäcksfällan Saknas Sandåsen bs Klintekullen kulle
  Mossjöhult Saknas Sandåsen lht Klinten
  Mossjöbäckskärret kärr Sjöbo utlagt t Klintlyckan åker
  Mossjön sjö Sjöbo torp Klintröret råmärke
  Mossjön sjö Sjöglehult utlagt t Klobohagen hage
  Mossö ö Sjömon utlagt t Klockaregärdet, se Klockgärdet åker
  Munkamossen mosse Sjömon f.d. torp Klockarekärret skogskärr
  Myggebogöl göl Sjönäs utlagt t Klockgärdet åker
  Målasjön sjö Sjönäs rivet torp Klubbebo åker och äng
  Målarens fälla åkermark Sjönäs f.d. torp Klubben grind
  Målatufs ö Sjövik f.d. torp Klubbeviken vik
  Målehagen hage Sjövik f.d. torp Klubbåkrarna åkrar
  Målehagen betesmark Skjulet f.d. torp Klumpeledet led
  Målemossen mosse Skogen f.d. bs Klumpen fiskeställe i sjö
  Målemossen åkermark Skogshyddan avs. Klumpledskogen skog
  Måleviken vik Skogshyddan, se Tranefall avs. Klöderekullen berg
  Måleviken vik Skogshyddan avs. »Klöverkullen», se Klöderekullen berg
  Måleviken vik Skogslund lht Knaggesten stenblock
  Målilla slättland slätt Skogslund avs. Krispekullen åker
  Märekärrsveden Saknas Skåne = SKånshage bs Knästorpsviken vik
  Mören åkermark Skåne f.d. hus Kobacken äng
  Mören åker Skånshage bs Kohage, Brännsjötorpe hage
  Mören trakt Sköglehult avs. (f.d. torp) Kohagen skogsmark
  Mören åker /Se Slätten t Kohagen hage
  Mörka vik vik Släten torp Kohagen hage
  Mörka vik vik Slätmon lht Kohagen hage
  Mörodlingen åkermark Slättlyckan avs. Kohagen hage
  Mörodlingen Saknas Slättstugan t Kohagen skog
  Mörtegöl göl Slättstugan torp Kohagen hage
  Mörtegöl göl Smedbo avs. Kohagen hage
  Mösjöklint triangelpunkt Smedbo, Norra hmd Kohagen hage
  Mösjöklint triangelpunktsnamn Smedbo, Södra hmd Kohagen hage
  Mösjömossen åkermark Smedhem avs. Kohagen hage
  Mösjömossen mosse Smedjeplanen gd Kohagen betesmark
  Mösjön sjö Smedjeplan avs. Kohagen hage
  Mösjön sjö Smedstugan bs Kohagen skog
  Mösjön sjö Snickaregården gård i Hägelåkra Kohagen hage
  Mösjön sjö Snickaregården bydel Kohagsgärdet åker
  Mösjön sjö Sofiehem lht Kohagsgärdet åker
  Mösjön sjö Sofielund avs. Kohagshackan åker
  Mösjön sjö /Se Sofiero avs. Kohagsmossarna odlade mossar
  Mösjötuva gränsmärke Soldatängen avs. Kohagsmossen mosse
  Nedängsfjällarna Saknas Solhem avs. Kohagsmossen åker
  Nerängen äng Solstad avs. Kokällemossen mosse
  Njurkärret kärr Sparreholm torp Kolfällehagen hage
  Njurkärret kärr Sparreholm f.d. torp Kofällemossarna vildmosse
  Njurkärret kärr Spånghyddan avs. Kolmilemossen mosse
  Njurkärret terräng /Se Spånglyckan avs. Koppekälla källa
  Njurmossen mosse Spångtorpet, se Fällen torp »Korpegöl», se Kroppgölen göl
  Norra gölen göl Spårområdet avs. Korpekullemossarna åkrar
  Norrlången sjö Starks f.d. st Korpkullesjön uttorkad sjö
  Norrlången sjö Staten stuga Korpekullesjön sjö
  Norrlångsmossen åkermark Stensberg lht Korpö ö
  Norrlångsmossen mosse Stenshult t Korsehage hage
  Norrvenen åkermark Stenshult torp Kositemossen skog
  Norrvenen Saknas Stensryd kronodomän Koskrämman åker
  Notgölarna gölar Stensryd by Koudden udde
  Notgölen göl Stensryd gård Koudden udde
  Notgölen göl Stensryd gd Kovenarna åker
  Nothusviken vik Stensö t Koviken vik
  Nothusviken vik Stensö torp Kringlevassen vasse
  Notöarna öar Stensö lht Krisjekällan källa
  Notöarna öar Stighult gård Krok- göl
  Nybo åkermark Stighult by Krokan göl
  Nybäckskärret åkermark Stighult, Gamla lht Krokemossarna åker
  Nybäckskärret mosse Stighult herrgård Krokhagemossarna mossar
  Nydal åkermark Stina-Maja-hägnen f.d. torp Krokhagemossarna åker
  *Nygärdsbron bro Stockbro = Stockhorva torp Kroppgölen göl
  Nyhagarna åkermark Stockhorva t Kroppegöl göl
  Nyhagen betesmark Stockhorvan torp Kroppgölen göl
  Nyhagen betesmark Stockshult t Kroppgölen göl
  Nyhorvan Saknas Stockhult hemmansdel Kroppgölen göl
  Nykärret kärr Stora hultet, se Hultet avst. Kroppgölslyckan åker
  Nylandet åker Storgården gård i Hägelåkra Kråkerydudde udde
  Nylandet Saknas Storegården Saknas Krösonkullen vägbacke
  Nylandet åkermark Storgården bydel Kubbegöl göl
  Nylandet åkermark Stor-Råsa, se Råsbråten hemman Kullen skogskulle
  Nylyckan åker Strängen f.d. torp Kulleträdan åker
  Nymossen mosse Strängen torp Kullgärdet åker
  Näbbesten sten Strängshult f.d. torp Kullhulteäng utjord
  Nässkogen skog Strömsholm avs. Kullåkern åker
  Oden åker Strömsäng avs Kungens nåd äng
  Ollasten terräng Strömsäng f.d. torp Kungkällan källa
  Orremossen mosse Stubbhult by Kungkällemossen utdikad mosse
  Orremossen mosse Stämkärret soldattorp Kvarnbäckskärret kärr
  Orremossen mosse Stämkärren avs. Kvarnekärren odlad mosse
  Oset betesmark Stubbhult by Kvarngärdet åker
  Osängen åkermark Stubbhult by Kvarngärdet betesmark
  Osängen äng Sundsholm avs. Kvarnkärret äng
  Oxehorvslyckan åker Svensfälla, Lilla torp Kvarnkärret äga
  Oxhagen hage Svensfälla, Stora t Kvarnkärret åker
  Oxhagsmossen åkermark Svensfällan torp Kvarnkärret åker
  Oxhagsmossen mosse Svensmåla, St. och L. Saknas Kvarnkärret kärr
  *Pennebäcks bro förr bro Svensmåla torp Kvarnkärret äng
  Perabäcken Saknas Svenstorpet f.d. torp Kvarnlidebacken vägbacke
  Petersborg terräng Svänas riven bs Kvarnliden skogskift
  Petersborg ägomark Sågen f.d. torp Kvarnlyckan åker
  Pinmossen åkermark Säbomkätten f.d. bs Kvarnosebäcken bäck
  Pinmossen åker Sävshult by Kvarnoset äng
  Pirkås Saknas Sörelycka f.d. bs Kvarnskogen skog
  Plöjan betesmark Sörbo f.d. torp Kvarnträdan åker
  Plöjan åker Tallefällan riven bs Kvarnåkrarna åkrar
  Pukefällan skog Tallefällan rivet torp Kvillen kvill
  Pukefällan terräng Talleryd f.d. hus Kvillerummeskog skog
  Pukesten sten Tallhem avs. Kyrkebacken vägbacke
  Qvärnbro förr bro Tidaholm avs. Kyrkegrindslycka äga
  Ragnegöl göl Tillingeby gård Kyrkehägnen äng
  Ragnegöl göl Tillingeby gård Kyrkekärret skog
  Rapeln åker och skog Tjusta avs. Kyrkelyckan åker
  Rensjökärret kärr Tomåla t Kyrkelyckan åker
  Rensjökärret kärr Torken avs. Kyrkemo åker
  Rensjön sjö Torsborg avs. Kyrkemosse mosse
  Rensjötuva udde Torsstugan torp Kyrkemossen åker
  Rensjötuva gränsmärke Torstugan lht Kyrkgärdet åker
  Riddarmossen åkermark Tostugan t Kyrksbråtsviken vik
  Riddarmossen mosse Tranefall torp Kyrkängen äng
  Riddersberg terräng Tranefall avst. Kårdemosse oodlad mosse
  Rotevallsåkern åker Tranefall f.d. torp Källargärdet åker
  Rotevallsåkern åkermark Udden utlagt t Källarlyckan åker
  Rothugget åkermark Udden f.d. torp Källartomten äng
  Rothugget åkermark Uppsala kronodomän Källehulteskogen skog
  Rothugget terräng Uppsala by Källekoppen källa
  Rothugget Saknas Uppsala gd Källekoppsgärdet åker
  Rothugget Saknas Vakthem f.d. torp Källekoppsudden udde
  Rothugget åker Valbo t Källemossen mosse och åker
  *Runkesten sten Valbo f.d. torp Källgärdet äga
  Rydviken vik Valmansgården gård i Hägelåkra Källhagen hage
  Rydviken vik Valsborg lht Källhorvan åker
  Ryttaremossen mosse Valsborg avs. Källkärret äga
  Ryttaremossen mosse Vargudden f.d. torp Källtomten äng
  Ryttaremossen mosse Venshult bs Källtäppen äga
  Råmossen mosse Venshult f.d. torp Källyckan åker
  Rävmon mo Villa May avs. Källängen äng
  Röbäcksskärr kärr Villa May avs. Källängen äng
  Röbäckskärr kärr Viskafors avs. Kärngebacken vägbacke
  Rödkärret kärr Vänersborg avs. Kärngeröven lada
  Rödkärret åkermark Vännersborg avs. Kärngestigen hage
  Röklösa urfjäll fjäll Västergården bydel Kärrhagen hage
  Röslyckan åker Västra gården hemmansdel Köksgärdet åker
  Sandfällan skogsmark Västrahult utlagt t Ladfällan f.d. äng
  Sandfällan terräng Åbo f.d. bs Ladhålet äng
  Sandfällan Saknas Åbonäs torp Ladhålsåkern åker
  Sandgärdena åkermark Åbonäs f.d. husartorp Ladkullen kulle
  Sandgärdena åker Åbro f.d. torp Ladlyckan åker
  Sandkärret kärr Ådal avs. Ladläget notvarp
  Sandlyckan åkermark Åkebo by Ladträdan åker
  Sandlyckan åker Åkebo by Ladulyckan åker
  Sandlyckan åker Åkershult torp Laduåkern åker
  Sandvadsön ö Åkershult f.d. torp Ladåkren åker
  Sandvadsön näs Åkroken riven stuga Ladängen åker
  Sankehorvan terräng Ålund avs. torp »Laggärdet», se Loggärdet åker
  Sankkärret kärr Årena by Lagmankärret åker
  Sankkärret mosse Årena, Östra by Lagmanmosse oodlad mosse
  Sanna åkermark Åryd hmd Lagmanssten råsten
  Sanna åker Åryd hemmansdel Lagårdsgärdet åker
  Sibbudden udde Åsen torp Lagårdsträdan åker
  Sibbudden udde Åsen torp Lagårdsträdan åker
  Silverån å Åskögle by Lagårdsåkren åker
  Silverån å Älgerum hmd Lahorvan äga
  Silverån å Älgerum f.d. hemmansdel Landsvägsträdan åker
  Silverån å Älghult by Landsvägsodlen åker
  Sjunkegöl göl Älgshult by Lasseberg berg
  Sjunkegöl göl Älgshult gård Lasseberg holme
  Sjunkemossen mosse Älgshult gd Lasseberg berg
  Sjunkemossen mosse Ämhult avs. Lassekärr äga
  Sjökärret kärr Ämmenäs by Lasselyckan åker
  Sjökärret åkermark Ämmenäs by Lassemosse mosse
  Sjölyckan åker Ämmenäs by Lassemosse f.d. åker
  Sjönäs åkermark Ämmenäs kvarn avs. Lekreviken vik
  Sjönäset näs Ändegården gård i Målilla Lerbäcksnäset udde
  Sjövenen Saknas Ändegården gård i Målilla Lerkullarna åkrar
  Sjöängen äng Ängen lht Lerkärret skog
  Skallbackarna terräng Ängstugan avs. Lerhagen hage
  Skallegöl göl Äntsebo by Lerhagen åker
  Skallegöl göl Äntsebo gdar Lerkullarna åkrar
  Skallegöl göl Ärendal avs. Lerkulleängen äng
  Skallegölskärret kärr Ärnedal lht Leråkersgärdet åker
  Skarpekärr kärr Äshult utlagt t Lidåkren åker
  Skarpetomtsudden udde Äshult f.d. torp Liljeholmekällan källla
  Skeppedalsnäs Saknas Äspedal lht Liljeholmen åker
  Sketnesjön sjö Äspedal f.d. torp Liljeholmeäng äng
  Sketnesjön sjö Ävjebäcken hemmansdel Lilla grundet undervattensgrund
  Skomakarehistrel gränsmärke /Se Ödhult herrgård Lillakärr äga
  Skrabberöja åkermark Ödhult gård Lilla ven äga
  Skrabberöje mosse Ödhult gård Lillebo åker
  Skrabbgölen göl Ödhultsmåla t Lillebobacken vägbacke
  Skrabbgölen göl Ödhultemåla f.d. torp Lilleboviken vik
  Skrapgölen göl Ön t Lillebråten äng
  Skrapgölen göl Ön, se Stenö torp Lillegärdet äng
  Skåningsgärdet gärde Östra gården hemmansdel Lille gärdet åker
  Slätgölen göl Östregården bydel Lillegärdsgölen göl
  Slätgölen göl Överhultet f.d. torp Lillehagen hage
  Slätmon mo   Lille-hagen hage
  Slättnäset näs   Lillesjö sjö
  Slättnäset näs   Lillesjö sjö
  Slättspångabäckskärret kärr   Lillesjödike dike
  Smackegärdet åkermark   Lillesjödiket sund eller dike
  Smackegärdet åker   Lillgärdsmossen åker
  Smala mossen mosse   Lillhagslyckorna åker
  Smala mossen mosse   Lillsjödikesviken vik
  Smedbo, Södra terräng   Lillsjön å
  Smedbo, Södra terräng   Lillskogen skog
  Smörmossen mosse   Lillån å
  Smörmossen mosse   Lillån ågren
  Snärjan Saknas   Lillängen äga
  Snärjan terräng   Lillängen äng
  Soldatängen äng   Lillön ö
  Soldatängen åkermark   Lindströmsgärdena åkrar
  Sommargölarna gölar   Lindåkerängen äng
  Sommarsgölarna gölar   Lindåkrarna åkrar
  Sparreholm åkermark   Linnåkern åker
  Spetsjökärret åkermark   Lissgöl, se Lysgöl göl
  Spetsjökärret kärr   Ljunghagen hage
  Spetsjökärret kärr   Ljusegöl göl
  Spetsjön sjö   Ljusegöl göl
  Spetsjön sjö   Ljusnekullen kulle
  Spångakärr kärr   Lockebogärdet åker
  Spångakärr kärr   Lockåkern åker
  Spångebäck bäck   Logbråtarna äng
  Spångebäck bäck   Loggärdet åker
  Spångebäcksbro terräng   Loglyckan åker
  *Spångebäcksbro landsvägsbro   Loglyckan åker
  Stackevalla betesmark   Logtomterna ängar
  Stackkärret kärr   Logträdan åker
  Stackkärret, Lilla kärr   Logträdan åker
  Stackkärret, Lilla kärr   Lomgärdet åker
  Stackkärret kärr   Lomgölen göl
  Stackevalla mosse   Lomhagen äng
  Starrkärret kärr   Lommenäs åker
  Starrkärret åkermark   Lommenäsekärret åker
  Statgärdet åkermark   Lommeviken vik
  Statgärdet åker   Lomängen äng
  Stenbergslyckan åkermark   Lorstemon äga
  Stenbergslyckan åker   Lunden äng
  Stenfloen skog   Lunden skog
  Stenfloen sankmark   Lundernas hide åker
  Stengölen göl   Lundåkern åker
  Stengölen göl   Lundås skog
  Stenkärret odlad mosse   Lyckorna åkrar
  Stenkärret åkermark   Lysgöl göl
  Stenlyckan åkermark   Lysgöl göl
  Stenlyckan åker   Låckeboholm udde
  Stenserybro förr bro   Långakärr äga
  *Stenseryd bro förr bro   Långalycka åker
  ?Stensjöarna sjöar   Långelid vägbacke
  Stensjö bäck bäck   Långelycka åker
  Stensjö bäck avlopp   Långemosse äga
  Stensjögölarna gölar   Långe mossen åker
  Stensjögölarna gölar   Långeudde halvö
  Stensjön sjö   Långevik vik
  Stensjön sjö   Långlyckan åker
  Stensjön sjö   Långmossen mosse
  Stensjöängarna betesmark   Långtögen oodlad mosse
  Stensjöängarna ängar   Långåkren åker
  Stockebrogöl göl   Långåkren åker
  Stockebrogöl göl   Lögareberget strand
  Stockebrokärret kärr   Lönnbergagärdet åker
  Stockholmsgärdet betesmark   Lönnekulla äng utjord
  Stockholmsgärdet åker   Lövbråterna skog
  Stockholmshagen hage   Lövhorvan skog
  *Stockholmsvägen, Gamla förr landsväg   Lövladviken vik
  Stockshult Saknas   Lövladviken vik
  Stora fjärden fjärd   Lövraket äng
  Stora grundet ö   Lövraket kärr
  Stora grundet ö   Maden äng
  Stora kärr åkermark   Maderna kärr
  Stora kärr åker   Madängen åker
  Stora lycka åkermark   Madängsviken vik
  Stora lycka åker   Magarna? gölar
  Stora mossen åkermark   Magnisedal tjärdal
  Stora mossen åker   Magran göl
  Stora vad åkermark   Majegård åker
  Stora vad Saknas   Majmossen mosse
  Store mosse mosse   Manbro vägskäl vägskäl
  Store mosse mosse   Massefällan hage
  Storgärdet gärde   Massehål floe och skog
  Storgöl göl   Masugnsgärdet åker
  Stockhagen betesmark   Matsäckbron bro
  Storhagen skog   Matsäckbäcken bäck
  Stormossen åkermark   Mellangrinden grind
  Stormossen mosse   Mellangärdet åker
  Stormossen åkermark   Mellanhagen skog
  Stormossen mosse   Mellanlyckan åker
  Stormossen mosse   Mellanmossen odlad mosse
  Stormossen mosse   Mellanmossen åker
  Stormossen åkermark   Mellanskogen skog
  Stormossen mosse   Mellanskogen skog
  Stormossen åker   Mellanskogen skog
  Stornäset näs   Mellanskogen skog
  Stornäset näs   Mellanträdan åker
  Storängen åkermark   Mellanträdan åker
  Storängen åker   Mellanängen äng
  Storängen äng   Milstenen milsten
  Storängen äng   Mjösjön, se Mösjön sjö
  Storängen äng   Modegölen göl
  Storängen betesmark   Mogiöhl äga
  Storön ö   Mogiölstufva
  Storön ö   Mogöl göl
  Storön holme   *Mogöl äga
  Storön ö   Mogölskärret kärr
  Stränglan göl   Mogölsmossen kärr
  Stränglan göl   Molängen åker
  Strängshult Saknas   Mon skog
  Strängshult ägomark   Morfarskärr äga
  Strängshult terräng   Morfarskärr äga
  Strömsäng betesmark   Morfarkärret slåtterkärr
  Stubbemossen åkermark   Morfarslyckan äga
  *Stubbhults vägskäl vägskäl   Mormorskärr äng
  Stumhorvan åker   Mormorkärr slåtteräng
  Stumhorvan åkermark   Moseö ö
  Stämmeklint höjd   »Mossebo Torp», se Torpet utjord
  Stämmekärret kärr   Mossjö sjö
  Sumpmossen mosse   Mossjöbäck utfall
  Sundet näs   Mossjöbäcksfällan äga
  Sundet Saknas   Morsjöbäckskärret åker
  Svartevik vik   Mossjölyckorna åkrar
  Svartevik vik   Mossåkren åker
  Svartevik vik   Munkemossen skog
  Svartgöl göl   Myggebogölen göl
  Svartgöl göl   Myrtomten äng
  Svartgöl göl   Myssegranshorvan ställe
  Svartgölen göl   Målarnsfälla åker
  Svartgölen göl   Målarns fälla åker
  Svartgölen göl   Målefloe slåtter
  Svartgölen göl   Målehagarna skog
  Svartgölskärret kärr   Målekälla källa
  Svartkärr kärr   Målesjön sjö
  Svartkärr mosse   Målesten råsten
  Svartkärret kärr   Måletufs ö
  Svartkärrsviken vik   Måleviken vik
  Svartkärrsviken vik   Månsan åker
  Svartkärrsviken vik   Måssjön sjö
  Svensfällekärr kärr   Märekärrsvenen äng
  Svensfällekärr mosse   Märekärrsven, se Venen slåtter
  Sågdammen damm   Möllareängen äng
  *Sågkvarnsbron landsvägsbro   Mördiket dike
  *Sågkvarnsvägen förr väg   Mörekullen kulle
  Sågkärret åkermark   Mören äng och åker
  Sågkärret åker   Mören åker
  Sågkärret kärr   Mören äng
  Sågmossen mosse   Mörhultespång spång
  Sågmossen mosse   Mörkegöl göl
  Sågviken vik   Mörke göl göl
  Sågviken vik   Mörkehult sänka
  Sågviken vik   Mörkevik vik
  Sågviken vik   Mörodlingen åker
  Sällevad gränsmärke   Mörtegöl göl
  *Sällevads bro bro   Mösjö sjö
  Sällevadsskogen skog   Mösjöarna Saknas
  Sällevadsån å   Mösjöklint triangelpunkt
  Sällevadsån å   Mösjölyckorna åkrar
  Sämmers gölen göl   Mösjölyckorna åkrar
  Sävsjön sjö   Mösjömossarna odlad åker
  Sävsjön sjö   Mösjömossen åker
  Södergärde åkermark   Mösjön Saknas
  Södergärde åker   Mösjön Saknas
  Sölan Saknas   Mösjön sjö
  Sölan terräng   Mösjön sjö
  Sölan terräng   Mösjön sjö
  Sörebo betesmark   Mösjöåkrarna åkrar
  Sörebo, Södra betesmark   Nedre lyckan åker
  Sörö udde   Nedån å
  Sörö ö   Nedängen äng
  *Tallkärrsbro förr bro   Nedängsfjällarna ägor
  Tassmossen mosse   Nerskogen skog
  Tassmossen mosse   Njuren sjö
  Tensjö sjö   Njurkärren skog
  Tensjögöl göl   Norra gölen göl
  Tensjön sjö /Se   Norrebergskogen skog
  Timmermossen mosse   Norrlången? göl
  Tingsträdan Saknas   Norrlången sjö
  Tjustängsfållan Saknas   Norrlången sjö
  Tjustängsfållan terräng   Norrlångsbäcken utlopp
  Tjustängsfållan betesmark   Norrlångsgölen göl
  Tofällan betesmark   Norrlångsmossen åker
  Tofällan Saknas   Norrvenen äga
  Tornmossen åkermark   Notgölarna gölar
  Tornmossen mosse   Notladsudden udde
  Torphagen skogsmark   Notladsviken vik
  Torphagen skog   Notgölarna gölar
  Torpängen åkermark   Notgölen äga
  Torpängen äng   Notgölsån å
  Toudden udde   Nothusviken vik
  Toudden udde   Nothusviken, se Notviken vik
  Tranefallsgärdet åkermark   Notviken vik
  Tranefallsgärdet åker   Notöarna öar
  Tranekärret kärr   Nuren sjö
  Tranudd udde   Nybråtet åker
  Tranudd skogsskifte   Nybäcksdraget åkermosse
  Trehörningen sjö   Nybäckskärret, se Nybäcksdraget åkermosse
  Trehörningsmossen mosse   Nydalegärdet åker
  Trehörningsmossen mosse   Nydalekärret skog
  Trintolle åkermark   Nyemossen åker
  Trintolle Saknas   Nygärdet äng
  Trädmossen kärr   Nyhagarna åker
  Turebrånskiften Saknas   Nyhagemossen åker
  Turebrånskiften terräng   Nyhagen åkrar
  Tvegrindemossen mosse   Nykärret äng
  Tvillinggölarna gölar   Nykärret oodlat kärr
  Tvillinggölarna gölar   Nylandet åker
  Tvärmossen mosse   Nylandet åker
  Tvätteberget berg   Nylandet åker
  Tvätteberget udde   Nylandet åker
  Töreviken vik   Nylycka äga
  Töreviken vik   Nymossen åker
  Töreviken vik   Nyrödjan åker
  Törnespångskärret kärr   Nyrödjan åker och äng
  Törnespänger åkermark   Näbbesten skälsten
  Törnespänger åker   Näbbesten råmärke
  Udden terräng   »Närkärrs sweden», se Venen äga
  *Uppsala råsten gränsmärke   Näsen hagar
  Uttersjömosse åkermark   Näsmossen åker
  Uttersjömosse mosse   Nässkogen äga
  Uttersjön sjö   Näsåkern åker
  Uttersjön sjö   Odonmossen mosse
  Uveberget triangelpunkt   Olle-Jansängen äng
  Uveberget berg   Ollonhällarna berg
  Uvekärret, Södra kärr   Ollonhällar berg
  Uvekärret, Stora kärr   Ollonhällar berg
  Uvekärret, Stora kärr   Ollonsten skälsten
  Uvekärret, Stora kärr   Ollonsten råmärke
  Uvekärret, Södra kärr   Olshorvan åker
  Uvekärret, Södra kärr   Opperste Änglyckan åker
  Vadet Saknas   Opplyckorna åkrar
  Valphålet Saknas   Oppsjön del av sjö
  Ven, Lilla Saknas   Oppskogen skog
  Ven, Stora Saknas   Oppskogen skog
  Venhagen, Stora skogsomr.   Oppträdan åker
  Venhagen, Stora Saknas   Oppängen åker
  Venshult terräng   Orkanen skogsmark
  Venströmshagen hage   Orremosse mosse
  *Videbrovägen landsväg   Orremossarna vildmosse
  *Videbrovägen landsväg   Osängen utjord
  Vikärret åkermark   Oxhagen skogsmark
  Vildmossen mosse   Oxehagen skog
  Vildmossen mosse   Oxehorvan starräng
  Vraknäsen näs   Oxelyckan bete
  Vraknäsen Saknas   Oxemossen skog
  Wrången, Övre sjö   Oxevenen odlad mosse
  Väderkvarnsgärdet åkermark   Oxhagen hage
  Väderkvarnsgärdet åker   Oxhagen skog
  Välen sjö   Oxhagen hage
  Välsö ö   Oxhagen hage
  Välsö ö   Oxhagen skog
  Värmslan Saknas   Oxhagskärret kärr
  Värmslan terräng   Oxhagslyckan åker
  Västerängen äng   Oxhagsmossen skogbevuxen mosse
  Västra gärdet åkermark   Oxhagsängen kärr
  Västra gärdet åker   Pasekällan källa
  Åbonäs terräng   Perkås åker
  Ågöl göl   Perstorpeskogen skog
  Ågölsmossen mosse   Pigelipan äng
  Ågölsmossen betesmark   Pigelipan äng
  Åkebo triangelpunkt   Pilmossekällan källa
  Åkebo triangelpunkt   Pilmossen mosse
  Åkebosjön sjö   Pinemossen åker
  Åkebosjön sjö   Pinkarebäcken bäck
  Åkebosjön sjö   Pinudden udde
  Åkebosjön sjö   Pirkås åker
  Ålbäcksdragen bäck   Plogen äng
  Ålbäcksdragen bäck   Plågen äng
  Ålebäckskogen skog   Plöjen åker och äng
  Ålebäckssten gränsmärke   Prästespången »övergångsställe» el. väg
  Ålegöl göl   Prästespången bro
  Ålegöl göl   Prästnäset äng och åker
  Ålhusbäcken bäck   Puckebrunn brunn
  Ålhusbäcken Saknas   Pucketrädan åker
  *Årena kvarnbro förr bro   Pukebrunn brunn
  Åsbackarna Saknas   Pukefällan äga
  Åsegölen göl   Pukekvarn råsten
  Åsegölen göl   Pukesten skälsten
  Åsen terräng   Pukesten råsten
  Åseskogen skogsmark   Pumpekällan källa
  Åseskogen skog   Pumpemossen oodlad mosse
  Åsköglehag åkermark   Puttbacken vägbacke
  Åsköglehag mosse   Puttbrunnen brunn
  Älgmossen mosse   Päronbäcken bäck
  Älgmossen mosse   Ragnegöl göl
  Älgsjön sjö   Raknäsehagarna hagar
  Älgsjön sjö   Ranglan göl
  Älskällan gränsmärke   Ranglegöl göl
  *Ämmenäsbron landsvägsbro   Ranglegölsmossen mosse
  *Ämmenäs bro bro   Rebbeshorvan skog
  Ämmån å   Rebbeskärr skogskärr
  Ängeshorvet åker /Se   Rebbeskärrsliden vägbacke
  Änghagen betesmark?   Rensjökärr åker och bete
  Ängslyckan åkermark   Rensjökärr kärr
  Änten sjö /Se   Rensjökärret äga
  Änten mossmark   Rensjön sjö
  Änten sjö /Se   Rensjön sjö
  Änghagen åker   Rensjötuv råmärke
  Ängslyckan åker   Ribban åker
  Änten sjö   Riddarmossen åker
  Änten mosse   Riddersberg åker
  Änten sjö   Risängen åker
  Änten sjö /Se   Romarefloe floe
  Änten sjö /Se   Roningen floe
  Änten förr sjö, nu mosse /Se   Rothugget äng
  Äsgöl göl   Rothugget åker
  Äsgölen göl   Rothugget åker
  Äsgölskärret kärr   Rothugget skog
  Äshult åkermark   Rotvallsåkern åker
  Äshult åker   Rovhorvan skog
  Ävjebäcken betesmark   Rydviken vik
  Ödhult triangelpunkt   »Ryttaremossen», se Röttemosse mosse
  *Ödhults kvarnbro förr bro   Råbockekällan källa
  Ödhultsmossen åkermark   Råmossen oodlad mosse
  Ödhultsmossen åker   Råsehult f.d. äng
  Ödhultsmåla skogsmark   Råsen ravin
  Ödhultsmåla terräng   Rävefällan hage
  Örsjögrund grund   Rävekullen hage
  Örsjön sjö   Rävekullen åker
  Örsjön sjö   Rävemon skog
  Örsjön sjö   Rävemossen åker
  Örsjön sjö   Räverompan berg
  Örsjönabben näs   Rävrumpeberget berg
  Örsjönabben udde   Röbäck bäck
  Örsjönabben udde   Röbäckskärr skogskärr
  Öråsen gränsmärke   Rödjen äng
      Röhäll skäl
      Röjåsbacken vägbacke
      Röjåslyckan åker
      Rökärren åkrar
      Rönnegärdet åker
      Rönäs näs
      Röttebro f.d. bro
      Röttemosse mosse
      Röttlösemossen odlad mosse
      Röven vik
      Salsgärdet åker
      Samslåttern äng
      Samslåttern äng
      Sandan, se Sandarna åker
      Sandan (Sandarna?) åker
      Sandarna åker
      Sanden sandstrand
      Sandfällan äga
      Sandkärret, se Sankkärret kärr
      Sandlyckan äga
      Sandlyckekätten åker
      Sandlyckorna åkrar
      Sandlyckorna åkrar
      Sandträdorna åker
      Sandvadsön skogsområde
      Sandåkern åker
      Sankehorvan äng
      Sankehorva åker
      Sankkärret kärr
      Sarakajsagärdet åker
      Sibbudden udde
      Silverdaleträdan åker
      Silverån å
      Silverån Saknas
      Silverån å
      Sippudden udde
      Sittesoffan vägbacke
      Sjunkegöl göl
      Sjunkemossarna mossar
      Sjunkemossegölen göl
      Sjöfällan kärr
      Sjöfälleviken vik
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjökärret f.d. åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckorna åkrar
      Sjömossen f.d. åker
      Sjömossen åker
      Sjönäset äga
      Sjösund, Lille äga
      Sjöträdan åker
      Sjövenen äga
      Sjöåkern åker
      Sjöänden vik
      Sjöängen bete
      Sjöängen åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängsudden udde
      Sjöängsviken vik
      Skallbackarna skogsmark
      Skallbacken skog
      Skallegöl göl
      Skallegölskärret, se Skallkärret kärr
      Skallkärret åker
      Skarpekärr äga
      Skarpetomtsudden äga
      Skeppedalsnäs äga
      Skeppnesjö sjö
      Sketnesjön sjö
      Skifterna skog
      Skolhusåkern åker
      Skottebackarna hage
      Skrabban åker
      Skrabberödje åker
      Skrabbgärdet åker
      Skrabbgölen göl
      Skrapgölen äga
      Skrålelidbäcken bäck
      Skrålehide plats
      Skvalebäcken bäck
      Skvalhällarna hällar
      Skåne hage
      Skånegärdet åker
      Skånehagen hage
      Skåningsgärdet åker
      Skånängen äng
      Skäppensjö sjö
      Skäppnegöl göl
      Skärihälsbacken vägbacke
      Skärningen vägbacke
      Slänglidbäcken bäck
      Slängliden vägbacke
      Slätebergen berg
      Slätegölen göl
      Slätemosse åker
      Slätmoarna skog
      Slätmon skog
      Slättnäset udde
      Slätt spånga bäckskärret äga
      Slättängarna ängar
      Slätäng äng
      Smackan åker
      Smackan åker
      Smackekärret åker
      Smalemossen vildmosse
      Smedlyckan åker
      Smedtomten f.d. äng
      Smedängen åker och äng
      Smällfällemossen skogbevuxen mosse
      Smörasken betesäng
      Smörmossen skogsmosse
      Snilsjö sjö
      Snokebacken vägbacke
      Snärjan betesmark
      Sogärdet åker
      Sommarsgölen göl
      Sommarsgölen göl
      Sparreholm, Lilla åker
      Sparreholm, Stora skog
      Spetsjökärret åker
      Spetsjön sjö
      Spångakärr åker och äng
      Spångebäck bäck
      Spångebäck åker
      Spångekärr kärr
      Spånghagen äng
      Spånghagen hage
      Spångmossen åker och äng
      Spångmossen åker
      Spångträdorna åkrar
      Spångudden udde
      Spåremossen oodlad mosse
      Stackefällan slåtterkärr
      Stackevallarna kärr
      Stackkärren kärr
      Stallslyckan åker
      Stampan äng
      Stampkärret äng
      Starkärret åker
      Statgärdet åker
      Stenbergslyckan åker
      Stenbiten åkrar
      Stenbrohagen äng
      Stenflomon, se Stenflon skog
      Stenflon skog
      Stengärdet åker
      Stengölen göl
      Stengölslyckan åker
      Stengölsmon skog
      Stenklämman slåtterkärr
      Stenkärret åker
      Sten-Lises udde udde
      Stenlyckan åker
      Stenläget notvarp
      Stenmossehägnen åker
      Stenmossen åker
      Stenserydbäck bäck
      Stensjö sjö
      Stensjögölarna gölar
      Stensjöängarna skog
      Stenön udde
      Stighulteträdan, Gamla åker
      Stocketrogöl göl
      Stockebrokärret äga
      Stockegöl göl
      Stockholmsgärdet åker
      Stockholmshagen hage
      Stockshult äga
      Stolpebacken vägbacke
      Stolpen utjord
      Stolpträdan åker
      Stolpängen utjord
      Stor-Adlen, se Adlen sjö
      Stora-fjärden fjärd
      Stora grundet, se Grundet holme
      Stora grundet undervattensgrund
      Storalycka åker
      Storalyckan åker
      Storalyckan åker
      Storavad åker
      Store gärdet åker
      Store hagen hage
      Storekärr åker
      Storelycka åker
      Storelyckan åker
      Storelyckan åker
      Storemossarna åker
      Storemosse vildmosse
      Storemossen åker
      Storemossen äng och åker
      Storevad åker
      Storevadbäcken bäck
      Storevadladan lada
      Storeven åker
      Storgärdet äga
      Storgärdet hage
      Storgärdet bete
      Storgöl göl
      Storgöl göl
      Storkhagen hage
      Stormossarna mossar
      Stormossen vildmosse
      Stornäset udde
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storängarna ängar
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen bete
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen skogbevuxen f.d. äng
      Storängen åker
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storön ö
      Strängenäset udde
      Stränglan göl
      Storön ö
      Strömbergsåkern åker
      Stubbemossen mosse
      Stubbkärret äng
      Stugeträdan åker
      Stäklebacken vägbacke
      Stämmeklint höjd
      Stämmekärren åkrar
      Sumpmossen åker
      Sundet skogskärr
      Sundet sund
      Sundsängen äng
      Svartebäck bäck
      Svartebäcksudd udde
      Svartegöl göl
      Svartegöl äga
      Svartegöl göl
      Svarte göl göl
      Svartevik vik
      Svartgiöhl äga
      Svartgöl göl
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartgölsfällan skog
      Svartgölskullen kulle
      Svartgölskärret äga
      Svartkärr äga
      Svartkärret äga
      Svartkärrsudden udde
      Svartkärrsviken vik
      Svartviken vik
      Svensa åker
      Svensfällekärr vildmosse
      Svenshack åker
      Sventelund åker
      Sventes land åker
      Svinvallen berg och backar
      Svänåkrarna åker
      Sågdammen damm
      Sågebäcken bäck
      Sågegärdet åker
      Sågehagen hage
      Sågekärret åker
      Sågekätten åker
      Sågeviken vik
      Sågkjärret äga
      Sågkärret åker
      Sågmon skog
      Sågmossen mosse
      Sågudden udde
      Sågviken vik
      Säbomkätten åker
      Sällevad råmärke
      Sälevadsån å
      Sällevadsån å
      Sävshultesjön sjö
      Sävsjön sjö
      Sävsjö sjö
      Södregärde åker
      Sölorna ägor
      Sörebo skogsmossar
      Sörelycka åker
      Sörbo åker
      Sörö åker
      Tagelmossen oodlad mosse
      Talavid vägskäl
      Tallefällan skog
      Talleryd åker
      Tassemossen mosse
      Tensjö sjö
      Tensjögöl göl
      Tensjögöl sjö
      Tensjöhagen hage
      Tensjöhagen skog
      Tensjön sjö
      Tillingbyängen äng
      »Tinbermossen» äga
      Tingsskiften åker
      Tingsträdan äga
      Tjursten skälsten
      Tjursten flyttstensblock
      Tjurstensfällan slåtterkärr
      Tjusta äng och slåttermark
      »Tjustängsfällan» slåtterkärr
      Tjuvkullen kulle
      Tjuvmossen mosse
      Tobakslandet åker
      Tofällan äng
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tonäset äng
      Torkö ö
      Tornmossen åker
      Torparevägen väg
      Torpehagen hage
      Torpehorva åker
      Torpekällan källa
      Torpemossarna f.d. odlade mossar
      Torpet utjord
      Torphagen skog
      Torphagen hage
      Torphagen skog
      Torphagen hage
      Torplyckorna åkrar
      Torpängen åker
      Torzstugeträdan åker
      Tosingen göl
      »Totgölen», se Fotgölen göl
      Toudden udde
      Tranefall åker
      Tranefallsgärdet åker
      Transundet äga
      Tranudd udde
      Trappehäll skäl
      Trappehäll råmärke
      Trehörningen Saknas
      Trehörningen sjö
      Trehörningsmossen skogsmosse
      Trihörn, se Trehörningen sjö
      Trillareberg berg
      Trintolle åker
      Trollberget berg
      Trollbergen berg
      Trollgatan väg och skog
      Trollgatan väg
      Trollgateviken vik
      Trumpetarebacken vägbacke
      Trångehorvan förr odlad mosse
      Trädgårdsåkern åker
      Trämossen oodlad mosse
      Turebrand skogsmark
      Turebrand skog
      Turebrand råsten
      Turebrandstenen råsten
      Tvillinggölarna gölar
      Tvåan åker
      Tvärgrindemåsen äga
      Tvärmossen äga
      Tvättesberget udde
      Täppan odlad mosse
      Täppan äng
      Täppen äng
      Tärnebäck åker
      Töreviken vik
      Töreviken vik
      Törnespänger åker
      Udden åker
      Udden äng och åker
      Undantaget åker
      Undantaget äng
      Ungnöthagen hage
      Uppsalahagen hage
      Uppsala skog skog
      Utfallsviken vik
      Uthagen skog
      Utsjön sjö
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Uttermossen vik
      Uttersjön sjö
      Uttersjö sjö
      Uttersjömossen åker
      Uvbergen berg
      Uvebackarna höjd
      Uvebacken vägbacke
      Uveberget, se Uvebackarna höjd
      Uveberget berg
      Uvekärret kärr och odling
      Vadet badstu
      Vadgatan väg
      Vagnkärret slåtterkärr
      Valbogärdet åker
      Valbohagen hage
      Vallmässeberget berg
      Valmarsberget berg
      Valmässeberget berg
      »Valphålet», se Varphålet äga
      Vargehagen åker
      Varghagen hage
      Varghagsbackarna backar
      Varmslan skogsmosse
      Varphålet ställe
      Varpringshålet lokalitet
      Vattnet göl
      Vekhultet äng
      Venehagen hage
      Venen äng
      Venen åker
      Venen utjord (slåtter)
      Venen odlad mosse
      Venen mosse
      Venen äng
      Venhagen hage
      Venshult skog
      Venströmshagen äga
      Vidkärren kärr
      Vildmossen skogsmosse
      Vraknäs äng
      Vrångesten skälsten
      Vrångesten råmärke
      Väderkvarnsgärdet åker
      Vägsåkrarna åkrar
      Välen sjö
      Välen sjö
      Välsängen äng
      Välsö ö
      Värmslan skogsmosse
      Västeräng äng
      Västerängen äga
      Västragärde åker
      Västragärdsudden udde
      Yngfäshagen hage
      Åfällan slåtterkärr
      Ågöl göl
      Ågöl göl
      Åkebosjön Saknas
      Åkebosjön sjö
      Åkebosjön, Lilla sjö
      Åkroken åker
      Åkroken badställe
      Åkroken åker
      Ålandsträdan åker
      Ålbäcksdragen kärr
      Ålbäcksdraget bäck
      Ålebäcken bäck
      Ålegöl göl
      Ålfisket f.d. fiske
      Ålhusbäcken bäck
      Ålhusviken vik
      Åländena åkrar
      Ån, se Silverån å
      Årnäs åker och äng
      Årtfloen slåtteräng
      Åsarna hage
      Åsbackarna terräng
      Åsegölarna gölar
      Åsen åsrygg
      Åseskogen skog
      Åskebergen berg
      Åsköglehag odlad mosse
      Åstaket hage
      Åängen åker
      Åängen äng
      Ågölen göl
      Älgdalsmossen åker, mosse
      Älgdragsmossen oodlad mosse
      Älgerummemossen åker
      Älgmossen åker, mosse
      Älgsjö sjö
      Älgsjön sjö
      Älskällan råmärke
      Ämmenäsegärdet åker
      Ämån å
      Ängarna åker
      Ängbråtarna äng
      Ängegärdet äng
      Ängeshorvet åker
      Ängestycket äng
      Änggärdet åker
      Änggärdet äng
      Änghagen äng
      Änghorvet åker
      Änglyckan åker
      Änglyckan, Opperste åker
      Ängslyckan åker
      Ängåkern åker
      Ängåkrarna åkrar
      Äntemossarna åker
      Äntemosseladan lada
      Änten sjö
      Änten kärr (f.d. sjö)
      Ärtsebolyckan åker
      Äsgöl göl
      Äsgöl göl
      Äsgålen göl
      Äsgölen göl
      Äsgölskärret äga
      Äshult åker
      Äskedraget mossdrag
      Äskedragsviken vik
      Äspedalagölen göl
      Äspedalegölen göl
      Äspenäs ave
      Ättestupan berg
      Ävjan hage
      Ävjebäcken bäck
      Ävjebäckeskogen skog
      Ödhulte damm göl
      Ödhultegärdet åker
      Ödhulteängen äng
      Öfällan mosse
      Öläget notvarp
      Ön ö
      Örsjö sjö
      Örsjön Saknas
      Örsjönabben skog och näs
      Örsjöviken vik
      Öråsen

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.