ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gårdveda socken : Aspelands härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 199 Bebyggelsenamn : 292 Naturnamn : 460
Gorfveda, se Gårdveda sn Adolfsvik vik Gårdveda sn Nummerförteckning förteckning
Gottfridsdal, se Gårdveda sn Bastedalen dal Gårdveda kommun Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Bengtsmåla göl tjärn Gårdveda sn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda hg Bengtsmåla göl göl Gårdveda sn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda socken Björnabergssten gränspunkt Gårdveda sn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Bocksudd udde Förkortning förteckning Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn /Se Bocksudd Saknas Gårdveda sn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Boden, Stora Saknas rävar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Gåsfveda tingsställe, by Boden holme /Se vargar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Brahuskärr kärr Kitta personnamn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda Saknas Brunnsuddsmon Saknas Knispan personnamn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Brunnsuddsmon skogsomr. Lena-tafsan personnamn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Brännekulla terräng Gårdveda sn Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Byegölen tjärn Adolfsborg avs. Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Byegölen göl Ann-Majas stuga Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Bygget ägomark Babelstorn lht (f.d.torp) Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Byrunnsfällorna skogsmark Basgården, se Basgärde hemman Nummerförteckning förteckning
Gårdveda sn Byrumsfällorna Saknas Basgärde gård Adolfsvik vik
Gårdveda sn /Se Bysjön sjö Basgärde hemman Anglegöl göl
Gårdveda gd och sn /Se Bysjön sjö Bengtsmåla bs Arselet åker
Gårdveda sn /Se Bysjön sjö Bengtsmåla lht Askekällaren källare
Gårdveda sn Bysjön sjö Berget t Baggalyckan åker
Gårdveda kommun /Se Bysjön sjö Berget f.d. torp Basgårdelyckorna åker
Gårdveda sn /Se Byxremmen terräng Björkelund torp Bastebacken äng
Gårdveda sn /Se Bäcksudd Saknas Björkelund lht Bastedalen äga
Gorffueda, se Gårdveda by o. sn Dalstorpet terräng Björkelund bs Basteviken vik
Botesgård gd Djupekärr kärr Björkelund f.d. torp Bastudd udde
Botesgård gd /Se Dunekullehagen hage Björkelund lht Bastudd udde
Botesgård gd /Se Dunekullehagen skogsomr. Björkelund lht (f.d. torp) Baståkern åker
Bäckeby gård Ekelid terräng Björkenäs bs Baståkren åker
Bäckeby gård Ekenäset näs Bokans stuga bs Baståkren åker
Bäckeby by Ekhistrel förr gränsmärke /Se Borghaga avs. Bastängen åker
Bäckeby gd Emån å Bostället hemmansdel Bengtsmålagölen göl
Bäckeby gd Emån å Bostället hemmansdel Bergelyckan åker
Bäckeby gd Emån å Botesgård gård Besekulle skog
Bäckeby gård Fagerberg terräng Botesgård gård el. by Besekullen vägbacke
Bäckeby gård Finnlyckan åker Brakus t Besekulleåkern åker
Bäckeby gd Flategöl göl Brahus f.d.torp Björkhagarna åkrar
Fagerbäcks rättaredöme Saknas Flategöl göl Brunnsudd hmd Björnasten skålsten
Fagerbäck gd Flatemad Saknas Brunnsudd hemmansdel Björnasten råsten
Flatekulla gd Flaten sjö Brännekulla t Blackelid ström ström
Flatekulla gd Flaten sjö Bygget f.d.torp Blåängen bete
Flat(e)kulla gd /Se ?Flaten sjö Bäckeby bebyggelse Bocksudd udde
Flathult by Flaten sjö Bäckeby kronodomän Bokleberg berg
Flathult by Flaten sjö Bäckeby gård Boven, Stora äga
Flathult by Flaten sjö Bäckeby, se 1 Kristineberg gd Brahusekärr kärr
Flathult by Flaten sjö /Se Bäckeby by Brahuskärr äga
Flathult by /Se Flateö ö Bäckeby, se Kristineberg herrgård Broslätt åker
Grönkulla gd Flathult triangelpunkt Bäckeby, Lilla bebyggelse Brubärsmossen åker
Gårdveda tingsst. o. sn Frulidsåkrarna åkrar Bäckhult avs. Brunnsuddemossen åker
Gårdveda förr tingsställe *Fumeforsbro förr bro Dalsborg avs. Brändekulle skog
Gårdveda förr tingsställe Fågelmossen mosse Dalstorpet t Brännerinäset äng
Gårdveda hg /Se Fågelmossen mosse Dalstorpet f.d. torp Bränneriträdan åker
Gårdveda hg /Se Fåglemossen mosse Ekelid t Bullarebäcken bäck
Gårdveda hg /Se Fällan Saknas Ekelid f.d. torp Bullarebäcken bäck
Gårdveda hgd Försjökärret kärr Ekelundsgården hemmansdel Byegölen göl
Gårdveda tingsst. o. sn Försjön sjö Fagerberg t Bylyckan åker
Gårdveda hgd Garpekärret kärr Fagerberg, se Kulan f.d. torp Byrummefällorna åkrar
Gårdveda hg Garpekärret kärr Fagerberg f.d. torp Byrummelyckan åker
Gårdveda hg Garpen sjö Fagerbäck kronodomän Bysjön Saknas
Gårdveda gd Garpen sjö Fagerbäck by Bysjö sjö
Gårdveda by Garpen sjö /Se Fagerdal f.d. torp Byxremmen åker
Gårdveda beb. /Se Gorfveda bro, se *Gårdveda bro bro Fermon f.d. torp Byxeremmen mosse
Gårdveda kvarn Saknas Gorfveda gärde, se*Gårdveda gärde gärde Fihult t Byåkern åker
Horvstugan bs /Se Gravsjömossen mosse Fihult f.d. torp Båkleberg, se Bokleberg berg
Ljungby by Gröndal åkermark Flatekulla kronodomän Bäckebynäset äng
Salsnäs komministerboställe Gröndal terräng Flatekulla gård (by) Bäckebyträdan åkrar
Salsnäs gd Grönlid terräng Flaten järnvägsstation Dalslyckan åker
Salsnäs komm.bost. *Gårdveda bro bro Flathult by Dammen slåtter
Salsnäs gd /Se *Gårdveda gärde gärde Flathult by Dammkärret åker
Skyresledhe se ?Skärslida by Gårdvedahöjden triangelpunkt Flathult by Djupekärr äga
?Skärslida by Gårdvedahöjden triangelpunktsnamn Flatkulle boställe, se Bostället hemmansdel Dränggråtan åker
Skärslida by Gårdvedavägen väg Fridhem avs. Dunekulle åker
Vrånganäs by Gårdvedaån å Fållan t Emmån Saknas
Vrånganäs by /Se Gårdvedaån å Fållen f.d. torp Enspännaren betesmark
Årena by Gårdvedaån å Fämon t Ettan åker
Ärnaskögle gd:ar /Se Gårdvedaån å Försjölund bebyggelse Ettan åker
  Gölebogöl tjärn Gatestä torp Fagerbäcke vägskäl vägskäl
  Gölebogöl göl Granhult t Farmorskärr mosse
  Gölebogöl göl Granhult f.d. torp Femman åker
  Hacket Saknas Gröndal t Femman åker
  Hansvikskärret kärr Gröndal f.d. torp Fersjö sjö
  Hatten Saknas Gröndal lht Fihultekärr odlad mosse
  Havregöl tjärn Gröndal stuga Finnlyckan äga
  Havregöl göl Grönkulla gård Flategöl göl
  Hjortskärret kärr Grönkulla hemman Flategöl äga
  Horvan ägomark Grönkulla lht Flatemad åker
  *Hultabro bro Grönlid f.d. ht Flaten sjö
  Husarkärret kärr Gårdveda gård Flaten sjö
  Husarkärret kärr Gårdveda gård Flateö ö
  Hymnekullen kulle Gårdveda gd Flateö ö
  Hällen ägomark Gårdveda järnvägsstation Saknas Flathultasjön sjö
  Hästelid terräng Gårdveda kvarn kvarn Flathulteudde udde
  Hölösan Saknas Gölefällan f.d. torp Flathulteviken vik
  *Jordbron förr bro Göranslund t Flathulteviken vik
  Jutegöl tjärn Göranslund f.d. torp Flyet äng
  Jutgöl göl Götruda t Frulid landsvägsbacke
  Karlstorpsåkern åker Götruda f.d. torp Frulid vägbacke
  Klinthagen hage Hagalund bs Frulid åker
  *Komberg berg Hagalund stuga Fyran åker
  Komberg berg /Se Hagelund, se Trills f.d. torp Fåglemossarna vildmosse
  Kraftlyckan åker Hagen f.d. torp Fåglemossen äga
  *Kristinebergsbron bro Horvan f.d. torp Fårahagen hage
  Kroppgölen tjärn Horvstugan bs Fårehagen hage
  Kroppgöl göl Hultet t Fårehagen hage
  Kroppgölsmossen mosse Hultet f.d. torp Fårehagen f.d. hage
  Kroppgölsmossen mosse Hällebygg bs Fårehagen skog
  Kroppgölsmossen terräng Hällebygg f.d. bs Fårehagen skog
  Kulan terräng Hällemåla bs Fähusbacken vägbacke
  Källeberg terräng Hällemåla lht Fällan äga
  Lasses hytta terräng Hällen t Försjö, se Fersjö sjö
  *Lerbäcksbro förr bro Hällen bs Försjöbäcken bäck
  Lidåkersgärdet gärde Hällen f.d. torp Försjökärret äga
  *Ljungby skogsskillnad förr rågång(?) Hällen f.d. torp Försjön sjö
  Ljungslät Saknas Hästelid t Gamle-lagårds-backen vägbacke
  Ljungslät åkermark Hästelid f.d. torp Gamle odlen åker
  Lommetuv udde Johannesberg t Gammalån kvill
  Långholmen holme Johannesberg, se Johansberg f.d. torp Garpekärret åker
  Majsekärret kärr Johansberg f.d. torp Garpekärret åker
  Marieholm skogsmark Kalle Rens lht Garpen sjö
  Melsjön vik Karis stuga Garpen sjö
  Mon skogsmark Karis stuga, se Karis stuga Garpevik vik
  Mon mo Karlsberg avs Gatelyckan åker
  Mösjöberg triangelpunkt Karlsberg f.d. torp Gattestä äng
  Mösjön Lilla sjö Karlsborg avs Gethagen åker
  Mösjön Stora sjö Karlslund avs Getö ö
  Nybygget skogsmark Karlsro avs Gnistan åker
  Nymåla terräng Karlstorp t Gravsjömossen åker
  Oxfällan terräng Karlstorp lht Gröndaleviken vik
  *Prästestigen förr landsväg Kittestugan stuga Gubbalyckan åker
  Rotekärr kärr Knispan stuga Gubbekärret kärr
  Ryttarehästfällan Saknas Knäppen bs Gubbmossen mosse
  Röbäcksnäset Saknas Komberg t Gubbemossen åker
  Röbäcksnäset näs Komberg f.d. torp Gunna(r)kärret betesmark
  Rödmålamossen mosse Komberg lht Gårdveda Åbro bro
  Rödmålamossen åkermark Korset bs Gårdvedanån Saknas
  Rödmaden äng Korset f.d. bs Gårdvedaån å
  Rögöl göl Kristdal t Gårdvedaån å
  Rögöl göl Kristdal f.d. stuga Gåsehällen övervattenshäll
  *Salen, se Salsnäsesjön sjö Kristineberg gård Gärdesbacken landsvägsbacke
  Salsnäsesjön, se Bysjön sjö /Se Kristineberg gd Gårdsbacken vägbacke
  *Salsnäsesjöen, nu Bysjön sjö /Se Kristineberg herrgård Gölebo åker
  Sandtorpet skogsmark Kristinedal avs Gölebogöl göl
  Sjöudden udde Kronobäck husartorp Gölemossarna åkrar
  Skarpan Saknas Kulan t Göludden udde
  Skiren sjö Kulan f.d. torp Hacket äga
  Skiren sjö Kullen f.d. torp Hacket åker
  Skiren sjö /Se Kullen f.d. soldattorp Hacket åker
  Skrabbgärdet gärde Kvarnhagen t Haglyckan åker
  Skvackermossen mosse Kvarntorpet t Halsvik åker
  Skräddaråkrarna åkrar Kvarntorpet f.d. torp Halsvik vik
  Skärbäcksgöl tjärn Kyrkogården lht Hansvikskärret äga
  Skärbäcksgöl göl Kyrkängen, se Rödnaden utjord Hareträdan åker
  Skärslida triangelpunkt Kålagrind f.d. stuga Hatten backe och skog
  Slätmon mo Källareåkren åker Havregöl göl
  Slätmon skogsmor. Källeberg t Hemhagen skog
  Smedkärret kärr Källeberg torp Hemträdan åker
  Sofielund åkermark Källeberg f.d. torp Hjortonkärret kärr
  Spinkeven Saknas Källeberg f.d. torp Horvan f.d. hage
  Storholmen holme Källehult t Horvehagen hage
  Stornäset Saknas Källtorp lht Horvelyckan åker
  Streten sund Kämpes lht Horvemossen odladt kärr
  Svartegöl tjärn Lassegården hemmansdel Hultarpsängen uppodlad äng
  Svartegöl göl Lenetafsans stuga stuga Hultebro f.d. bro
  Sävshult skogsmark Lidemåla avs Husakärret skog
  Sävsjö skogsmark Liemåla hmd Husåkern åker
  Sävsjön sjö Lillestugan stuga Husängen äng
  Sävsjön sjö Lindhem avs Hymnekullen äga
  Sävsjön sjö Liskepung, se Piskepung f.d. stuga Hålkärren åker
  Sävsjön sjö Ljungby by Hålldammen damm
  Tallhemmet terräng Ljungby by Hästemossen odlad mosse
  Tallmossen mosse Ljungby by Hästhagen skog
  Tingmovägen Saknas /Se Ljungby gård hemmansdel Hästängen äng
  Tjurberget udde Ljunghem avs Hökefällan åker
  Tornbaggelyckan åker Ljungslätt f.d. torp Hölösorna mosse
  Träleborgskärret ägomark? Lunden t Jeppehål f.d. äng
  Träleborgskärret kärr Lunden f.d. torp Johannahägnen tomt
  Ulriksdalskullen skogsmark Lundtorp t Jortekärret, se Hjortonkärret äga
  Ulriksdalskullen kulle Lundtorp f.d. torp Jutegölen göl
  *Ulvarpsvägen landsväg Lyckhem lht Kalgården åker
  *Ulvarpsvägen landsväg Långasida stuga Kalvabacken hage
  Vrången, övre o. nedre sjöar Långemåla lht Kalvegärdet åker
  Vrången sjö Långemåla avs Kappsäckestenen sten
  Vrången Yttre sjö Lövhult t Karlstorpsåkern åker
  Vrången Övre sjö Lövhult lht Karlängen äng
  Vrången, Yttre sjö Lövhyddan hmd Klacken övervattensgrund
  Vrången, Övra sjö Lövhyddan hemmansdel Klintekullarna bergås
  Vrången, Övra sjö Marieholm f.d. torp Klinteviken vik
  Vrången, Yttre o. Övre sjöar /Se Marielund bs Klinthagen äga
  Vrångnässund sund Marielund f.d. stuga Knaplen åker
  Vrångnässund sund Marielund lht Kohagen hage
  Vången, Yttre sjö Moen t Kohagen hage
  Ånglebäcken bäck Mohemmet f.d. torp Kohagen hage
  Ånglebäcken bäck Mon f.d. torp Kohagen hage
  Ånglegöl tjärn Mossen hg gård Kohagen skog
  Ånglegöl göl Mossen hemmansdel Kohagen skog
  Ånglegöl göl Motorpet avs Komberg berg
  Östenberg skogsmark Motorpet f.d. torp Kombergevägen väg
  *Österarpsvägen landsväg Mösjöhult t Kombergsbacken vägbacke
    Mösjöhult f.d. torp Kraftelyckan åker
    Norregård lht Kvistdal åker
    Nybygget f.d. torp Kroken starräng
    Nylund lht Krokängen åker och äng
    Nylund bs Kronelyckan åker
    Nylund lht Kronlyckan åker
    Nylund lht Kronoparken skog
    Nymåla t Kroppgöl göl
    Nymåla t Kroppgölemossen mosse
    Nymåla lht Kroppgölen göl
    Nymåla torp Kroppgölsmossen äga
    Nymåla f.d. torp Kråkebäcken bäck
    Nyslätt avs Kråkebäcken åker
    Nytorp t Kulemosse odlad mosse
    Nytorp lht Kvarnhagen åker
    Nyttorpeträdan åker Kyrkekärr äng
    Olovet t Kyrkekärrsbacken vägbacke
    Oxfällan t Kyrketrädan åker
    Oxefällan f.d. torp Kyrkgården åker
    Piskepung f.d. stuga Kyrkogården åker
    Rosendal f.d. torp Kyrkängsträdan åker
    Rosenlund t Källaåkern åker
    Rosenlund f.d. torp Kärngemaden odlad mosse
    Rödmaden utjord Lagårdsträdan åker
    Rödmåla t Lassehytta plats i skogen
    Rödmåla avs Lenemossen åker
    Rönnbacken lht Lenebacken vägbacke
    Rönnebacken bs Lerkärret, Hittersta åker
    Rönnekulla bs Lerkärret, Mellersta åker
    Rönnekulla lht Lerkärret, uttersta åker
    Salsnäs komministerboställe Lerkärrsåkern åker
    Salsnäs gård Lerträdan åker
    Sandlid lht Lidgärdet åker
    Sandlid lht Lilla maden vik
    Sandlid lht Lilla ängen åker
    Sandtorpet t Lille mossen åker
    Sandtorpet lht Lille mossen åker
    Sandviken t Lille mossen åker
    Sjökulle f.d. torp Lilletögen vägbacke
    Sjöstugan f.d. stuga Lillnäset åker
    Sjöudden t Lillån Saknas
    Sjöudden f.d. torp Lillån å
    Skarpetorget t Lillängen åker
    Skarpetorpet f.d. torp Lilläng åker
    Skogen t Lilläng åker
    Skogshyddan avs Ljungslundemossen åker
    Skogslund hmd Lolyckan åker
    Skogslund avs Lommetuv skälmärke
    Skrämmet bs Lommetuv gränsmärke
    Skrämmet bs Luddekärr åker
    Skärslida by Lyckans höjd höjd
    Skärslida by Långalid landsvägsbacke
    Skärslida by Långalid vägbacke
    Smedstorpet t Långalycka åker
    Smedtorpet f.d. torp Långalycka åker
    Sofielund avs Långasida vägbacke
    Sofielund f.d. torp Långemo åker och skog
    Stampekvarnen benstamp Långholmen äga
    Stjärnehult lht Långholmen åker
    Strängen f.d. bebyggelse Långåkern åker
    Strömsäng avs Långåkern åker
    Stugan t Maden äng
    Sundet t Majsekärret oodlat kärr
    Sundet f.d. torp Magrevik vik
    Sävshult f.d. torp Majlisehängne åker
    Sävsjö t Malmberget berg
    Sävsjö f.d. torp Malmlyckan åker
    Södergård lht Malmåkrarna åkrar
    Sörbäck bebyggelse Marocko skog
    Tallhem t Medelsjön sjö
    Tallhemmet f.d. torp Mellanhagen hage
    Tornet lht Mellanlyckan åker
    Trasket lht Mellanmossen åker
    Trills f.d. torp Mellanträdan åker
    Tureberg lht Melsjö sjö
    Udden t Millängen skog
    Udden hus Mjösjön, se Mösjön sjöar
    Udden f.d. torp Mon hage
    Ulriksdal t Morfarslycka f.d. åker
    Ulriksdal f.d. torp Märekärret slåtter
    Vidhem lht Mörkehål ställe i skogen
    Vrånganäs by Mösjön, Lilla sjö
    Vrånganäs by Mösjön, Stora sjö
    Ånglebäck f.d. stuga Mösjön sjöar
    Årena, Västra by Möviken vik
    Årena by Nerängen skog
    Årena by Nian åker
    Årena hållplats Nye odlen åker
    Ärnaskögle gd Nylyckan åker
    Ärnasjögle by Nymåle hage hage
    Ärnaskögle gård Näset äng
    Österberg t Odlingsmarken åker
    Östenberg f.d. torp Oppelyckan åker
      Oppängen skog
      Oxehagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Palmakärret slåtter
      Paplet odlad mosse
      Paradiset lövdunge
      Parken skog
      Pellelyckan åker
      Pellelyckan åker
      Pilemossen mosse
      Pundestenen sten
      Remsen åker
      Rompen odlad mosse
      Rosendalegölen göl
      Rotekärr odlad mosse
      Rotekärrsgatan väg
      Rydstrandemossen åker
      Ryssbacken ås
      Ryttarehästfällan äga
      Rävelyckan åker
      Rävåkren åker
      Röbäck bäck
      Rögöl göl
      Rögöl göl
      Salsnäsebacken vägbacke
      Salsnäsekrok starräng
      Salsnäsesjön Saknas
      Salsnäse Storäng äng
      Salsnäsängen utjord
      Sandlidhacket åker
      Sandviken vik
      Sexan åker
      Sexan åker
      Sjuan åker
      Sjökullehage hage
      Sjölyckan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöängen äng
      Skarpeträdan åker
      Skarphagen åker
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skitenekärr kärr
      Skotorget? åker
      Skrabban åker
      Skräddaråkrarna ägor
      Skrämmegölen göl
      Skvackermossen äga
      Skälbäckkärren kärr
      Skärbäckabäcken bäck
      Skärbäckagölen göl
      Skärbäckamossen åker
      Skärslidviken vik
      Skärvet stenhål
      Skärvhagen hage
      Slätmon skog
      Slätmon skog
      Smedkärret betesmark
      Smetbacken vägbacke
      Soldatåkern åker
      Son åker
      Spinkeven äga
      Stallsträdan åker
      Stallträdan åker
      Starmaden åker
      Stavenäs åker
      Stenbroviken vik
      Stolphacket åker
      Stora maden vik
      Stora ängen åker
      Storebrunnen brunn
      Store mossen åker
      Store mossen åker
      Store mossen åker
      Storholmen äga
      Stornäset äga
      Stornäset åker
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storåkren åker
      Storäng, Salsnäse äng
      Streten ström
      Strängträdan åker
      Stugelyckan åker
      Stugeträdan åker
      Stugeträdan åker
      Stuglyckan åker
      Stängsudden udde
      Sundehagen hage
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundshagen hage
      Sundsvägen väg
      Svartaven ave
      Svarte göl göl
      Svartegöl göl
      Sävshultemon skog
      Sävsjön sjö
      Tingsberget berg
      Tjurberget berg
      Tjurberget udde
      Tjurmossen mosse
      Tomten äng
      Tornbaggen åker
      Tornträdan åker
      Torpeträdan åker
      Torpeviken vik
      Torplyckan åker
      Traskehagen hage
      Trean åker
      Trean åker
      Trillens göl göl
      Trolleviken vik
      Trädan, Stora åker
      Träleborg odlat kärr
      Tvåan åker
      Tvåan åker
      Tålö ö
      Tögen dal
      Udden åker
      Udden äng
      Udden udde
      Ulvebacke skogsbacke
      Utskogen skog
      Uvaberget berg
      Vadfällan åker
      Virserumeån å
      Vrånganäsesundet sund
      Vrånganäseviken vik
      Vrånganäseviken vik
      Vrångegöl göl
      Vrången sjöar
      Vrången sjöar
      Vrången, Nedre sjö
      Vrången, Yttre sjö
      Vrången, Övre sjö
      Vällingsodlen åker
      Västraberg berg
      Västraberg berg
      Västrabergkärret åker
      Åbro, Gårdveda bro
      Ålgårdsåkern åker
      Åludd starräng
      Åmunnen åmynning
      Ånglebäck bäck
      Ånglegöl göl
      Åreneviken vik
      Åskebacken åker
      Åträdorna åkrar
      Åttan åker
      Åmån å
      Ängehacket åker
      Ängekärret åker
      Ärnaskögleström ström
      Äspeviken åker
      Äspeviken vik
      Äspevikeåkern åker
      Öarna skogsområde
      Önäset åker
      Österbergeskogen skog
      Över-Vrången sjö

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.