ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristdala socken : Tunaläns härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 323 Naturnamn : 792 Bebyggelsenamn : 1334 Naturnamn : 3448
Kristdala sn Albäckskärret kärr Kristdala sn socken Nummerförteckning förteckning
Kristdala sn Alebäcksmåla åkermark Kristdala sn socken Nummerförteckning förteckning
Kristdala sn Alholmen holme Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Kristdala sn Alholmen holme Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Kristdala sn /Se Almsängen terräng Nummerförteckning förteckning Abborrehålet vik
Kristdala sn Andekärret åkermark Nummerförteckning förteckning Aborrehålet kärr
Kristdala sn Andungekärret åkermark Nummerförteckning förteckning »Aggegöl» göl
Kristdala sn Arkefjärden del av sjö Nummerförteckning förteckning Albäcksmåla åker
Kristdala sn Askaremåla terräng Nummerförteckning förteckning Alebäcken bäck
Kristdala sn Aveström å Nummerförteckning förteckning Alebäckskärren skogskärr
Kristdala socken Aveström å Nummerförteckning förteckning Alehagarna åkrar
Kristdala sn Backhagen åker- o betesmark Nummerförteckning förteckning Alekärret åker
Kristdala Saknas Baggemossen åkermark Nummerförteckning förteckning Alevikarna vikar
Kristdala sn Bastekärret kärr Nummerförteckning förteckning Alholmen holme
Kristdala sn Bastgölebacke terräng Nummerförteckning förteckning Alholmen holme el. udde
Kristdala sn Berkebomossen ägomark Nummerförteckning förteckning Almhägnsmossen utlagd åker
Kristdala sn Berkegöl göl Nummerförteckning förteckning Almshägnen hage, f.d. äng
Kristdala sn Björkö ö Nummerförteckning förteckning Alsidden äng
Kristdala sn Björkekärr åkermark Nummerförteckning förteckning Alstuge hage hage
Kristdala sn Björkekärr åkermark Nummerförteckning förteckning Altäppan åker
Kristdala sn Björkekärr ägomark Nummerförteckning förteckning Andefloen äng
Kristdala sn Björkö udde Nummerförteckning förteckning Andekärret åker
Kristdala sn Björnbråtsgölen göl Nummerförteckning förteckning Andekärret åker
Kristdala sn /Se Björnkärr åkermark Nummerförteckning förteckning Anderskärr ägo
Kristdala sn /Se Björnkärr åkermark Nummerförteckning förteckning Anderskärr äga
Kristdala sn /Se Björnkärr naturnamn /Se Nummerförteckning förteckning Anders-Mangsemossen åker
Kristdala sn Björnkärret åkermark Nummerförteckning förteckning Andhagen hage
Kristdala sn Björnkärret kärr Nummerförteckning förteckning Andungekärret, se Andekärret åker
Kristdala sn /Se Björnsundet del av bäck? Nummerförteckning förteckning Andviken vik
Kristdala sn /Se Blekekärr kärr? Nummerförteckning förteckning Andängen äng
Kristdala sn /Se Blomstermålen åkermark Nummerförteckning förteckning Apelmossen åker
Kristdala sn /Se Bläckmossarna ägomark Nummerförteckning förteckning Arkebäck bäck
Kristdala sn /Se Bläckmossarna ägomark Nummerförteckning förteckning Arkefjärden vik
Kristdala sn /Se Bläskärr åkermark Nummerförteckning förteckning Arkefjärden fjärd
Kristdala sn /Se Boarumegöl göl Nummerförteckning förteckning Aronslandet åker
Kristdala sn /Se Bockhagskärret kärr Nummerförteckning förteckning Arvingkärret vildmosse
Kristdala sn /Se Bockholmsbro bro Nummerförteckning förteckning Asebacken äng
Kristdala sn /Se Bockmålen betesmark Nummerförteckning förteckning Askehorvan åker
Kristdala sn /Se Boharvan åkermark Nummerförteckning förteckning Askekätten åker
Kristdala sn /Se Bolikemo gränsmärke Nummerförteckning förteckning Aven äng
Kristdalabo inbyggarbeteckning Boliksmon skogsmark Nummerförteckning förteckning Aven ave
Aplekulla by Boliksmon skogsmark Nummerförteckning förteckning Avesjön äga
Applekulla by Bommehult skogsmark Nummerförteckning förteckning Aveström ström
Applekulla by Borslekärret åkermark Nummerförteckning förteckning Aveström ström
Applekulla by /Se Boö, Lilla ö Nummerförteckning förteckning Avundsfliken åker
Bankhult by Boö, Stora ö Nummerförteckning förteckning Backeboåkern åker
Bankhult by /Se Bredsjö klint berg Nummerförteckning förteckning Backelyckan åker
Bergebo gd Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backfällorna hage
Bergebo by Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backgärdet åker
Bergebo gd Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhage mosse mosse
Bergebo gd /Se Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhagen betesmark
Bergebo gd /Se Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhagen hage
Bergsmåla gd /Se Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhageskog skog
Bjälebo by Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhagsmossarna åkrar
Bjälebo by Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhagsmossarna åkrar
Bjälebo by *Bredsten skälsten Nummerförteckning förteckning Backhagsmosseåkrarna åkrar
Bjälebo by Breesiö, se Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhorvan hage
Bjälebo by Breesiön, se Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Backhorvorna hage
Bjälebo by /Se Bresten skälsten /Se Nummerförteckning förteckning Backhorvsmossarna åkrar
Björkeryd lht /Se Brinkemossen åkermark Nummerförteckning förteckning »Backklinten», se Bockeklintarna hage och berg
Boarum gård Brinken terräng Nummerförteckning förteckning Backlyckan åker
Boarum gd /Se Brinken terräng /Se Nummerförteckning förteckning Backlyckan åker
Boarum gd /Se Britekärr kärr Nummerförteckning förteckning Badareberget udde
Boarum gd /Se Brokärret ägomark Nummerförteckning förteckning Badarestället badställe
Bokara tp /Se Brynjesten gränsmärke Nummerförteckning förteckning Badberget udde
Bråbo by Brå, Lilla sjö Nummerförteckning förteckning Baggemossen åker
Bråbo by Bråen sjö Nummerförteckning förteckning Bankhulte land strand
Bråbo by /Se Bråen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Barnsten sten
Bråbo by /Se Bråen, St. sjö Nummerförteckning förteckning Barnstenarna sten
Bråbo by /Se Bråen, St. sjö Nummerförteckning förteckning Bastebergen berg
Bråbo by Bråen, St. o. L. sjöar /Se Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Bråbo by Bråen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Bråbo by Bråen St:a sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bastekälla, Höckhulte sjö
Bråbo by Brå sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bastekärret äng
Bråbo, Lilla by Bråen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bastekärret kärr
Bråbo, Stora by Bråen el . Brå sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bastetomten åker
Bråbo byar /Se Bråkhultesjön sjö Nummerförteckning förteckning Bastgärdet åker
Bråbo by /Se Bråhultesjön sjö Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Bråbo by /Se Bråviken vik Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Bråbo, Stora o. Lilla byar /Se Bråån, se Stor-Brå sjö Nummerförteckning förteckning Bastgärdet åker
Bråbo by /Se Bränne måla betesmark Nummerförteckning förteckning Bastgölsbacke råmärke
Bråbo by /Se Brännevensmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Bastkärret skogskärr
Bråbygden den södra delen av Kristdala sn Brännhagsmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Bastkärret åker
Bråbygden del av socknen /Se Brännkärr kärr Nummerförteckning förteckning Basttomten åker
Bråhult by Brännkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Basttomten äng
Bråhult by Brännkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Basttäppan åker
?Bråhult by Brännkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bastviken vik
Bråhult by Brännmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by Brännmossen mosse Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by Bröttlemossen åker /Se Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by Båtviken vik Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by Bällskärret ägomark Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult (el. Bråbygden) by »Dabbakulla utiordh» äga /Se Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by Dabbekulla å å Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult (el. Bråbygden) by Daflefors gränsmärke Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by Dal terräng Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by /Se Dalhem betesmark Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråhult by /Se Dalskärret åkermark Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Bråmåla gd /Se Dalskärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bastängen åker
Brånäs by Dalsmosse ägomark Nummerförteckning förteckning Bennemossen äga
Brånäs by /Se Dalsmossen moss- o. åkermark Nummerförteckning förteckning Bergeboängen åker
Brånäs by /Se Dalsviken vik Nummerförteckning förteckning Bergehagen hage
Bråtzhult, se Bråhult by Dammen göl Nummerförteckning förteckning Bergemossen åker
Dabbekulla by Danmark ägomark Nummerförteckning förteckning Berghagen hage
Dabbekulla by Davrefors sten gränspunkt Nummerförteckning förteckning Berghagen hage
Dabbekulla gd Degermosse mosse Nummerförteckning förteckning Berghagen hage
Dabbekulla gd *Deleskärr gränsmärke Nummerförteckning förteckning Berghagsmossen åker
Dabbekulla by Delekärr mosse /Se Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Dabbekulla by Djupbäcks kärr kärr Nummerförteckning förteckning Bergåkern åker
Dabbekulla gd Dragbrobäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bergtorpemossen åker
Dabbekulla by /Se Dragkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bergudden udde
Dörtorp tp /Se Dröpelviken vik Nummerförteckning förteckning Berkefällan åker
Ekenäs gd /Se Dröpelviken vik Nummerförteckning förteckning Berkefällorna hage
Ekerhult gd /Se Dunhammaren ägomark? Nummerförteckning förteckning Berkegöl Saknas
Evernäs (Ävernäs) by /Se Dunkehalla berg Nummerförteckning förteckning Berkegöl göl
Fagerhult hemman /Se Dunsjökärr åkermark Nummerförteckning förteckning Berkekärr åker
Fagerhult (förr Hundekulla) hemman /Se Dämman åkermark Nummerförteckning förteckning Berkekärr åker
Fagersjömåla gd /Se Dörevik vik /Se Nummerförteckning förteckning Berkekärr åker
Fallebo by *Dörvikebro f.d. bro Nummerförteckning förteckning Berkeledbrink gränsmarke
Fallebo by /Se Dörviken del av sjö Nummerförteckning förteckning Berketidmossarna åkrar
Fallebo by /Se Ekedalshagen skogsmark Nummerförteckning förteckning Berkemossen bete
Fallebotorp by Ekenäsudden udde Nummerförteckning förteckning Berkemossen utlagd åker
Fallebo torp by /Se Ekhistersbro bro Nummerförteckning förteckning Berkerydskog skog
Fersjömåla gd /Se Ekhistersbro bro /Se Nummerförteckning förteckning Berkkärr åker
Figeberg tp /Se Ekhult åkermark Nummerförteckning förteckning Berkkärr åker
Färgsjömåla hemmansdel /Se Eksebo åkermark Nummerförteckning förteckning Berksebomossen utlagd åker
Gatbacken gd /Se Elsebrokärret åkermark Nummerförteckning förteckning Berksebomossen åker
Gullhanetorp by Enebråna terräng Nummerförteckning förteckning Besuddekärret kärr
Gullhanetorp gd Fagersjön sjö Nummerförteckning förteckning Besuddeskogen skog
Gullhanetorp by /Se Fagersjö bäck bäck Nummerförteckning förteckning Besudden udde
Gullhanetorp by /Se Fagersjöholmarna holmar Nummerförteckning förteckning Betlehem åker
Gumsebo gd /Se Fagersjön sjö Nummerförteckning förteckning Birkeslängan åker
Gölhult gd /Se Fagersjön sjö Nummerförteckning förteckning Bjälebosjöarna Saknas
»hakkaryth» bebyggelse /Se Fallebosjön sjö Nummerförteckning förteckning Bjälboåkern åker
»Hakkaryth» bebyggelse Fetsjön liten sjö Nummerförteckning förteckning Bjäleboåkern åker
»Hakkaryth» bebyggelse Fetsjön sjö Nummerförteckning förteckning Björkmossen äga
Humlenäs hmd Fetsmälten åkermark Nummerförteckning förteckning Björkö ö
Humlenäs gd Fiskkullen triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Björkö udde
Humlenäs hemmansdel /Se Fjärsjöbromossen mosse Nummerförteckning förteckning Björnbråten åker
?Humleryd gd Fjärsjöviken vik Nummerförteckning förteckning Björnbråtsgölen göl
Humleryd g. Fjärsjöviken vik Nummerförteckning förteckning Björnbråtsmon skog
Humleryd gd Flaten sjö Nummerförteckning förteckning Björnbärsgärdet åker
?Humleryd by Flaten sjö /Se Nummerförteckning förteckning Björnbärsåkern åker
Humleryd gd /Se Flaten sjö /Se Nummerförteckning förteckning Björnkärr åker
Humleryd gd /Se Flatön udde Nummerförteckning förteckning Björnkärret kärr
Hummelstad gd /Se Forsgöl tjärn Nummerförteckning förteckning Björnkärret utlagd åkermosse
Hummelstad (Hummerstad) gd /Se Frankrike ägomark Nummerförteckning förteckning Björnkärren åkrar
Hummerstad (Hummelstad) gd /Se *Frasnäsegöl göl Nummerförteckning förteckning Björnkärret skogskärr
Hummersta gd /Se Frumossen åkermark Nummerförteckning förteckning Björnkärret utjord
Hundekulla by Fräsnegöl göl Nummerförteckning förteckning Björnkärrshägnen äga
Hundekulla hemman /Se Frögöl tjärn Nummerförteckning förteckning Björnsundet del av kanal
Hundekulla (nu Fagerhult) hemman Fågelmossarna mosse Nummerförteckning förteckning Björnängen åker
Hygerum hg Fåglegöl tjärn Nummerförteckning förteckning Blekekärr skogskärr
?Hägerum gd Fårkullen kulle Kristdala sn Blekhagarna hagar
Hägerum gd Fänggölen göl Kristdala sn Blekmossarna åkrar
Hägerums kvarn kvarn Fänggölsmossen åkermark Kristdala socken Blixtemossen åker
Hägerum herrgård Färgsjömåla triangelpunkt Kristdala sn Blixtorpemossen åker
Hägerum gd Färgsjön sjö Kristdala sn Blåbärsmossarna skog
Hägerum hg Färgsjön sjö Kristdala sn Blåsekulle berg
Hägerum herrgård /Se Färgsjön sjö Kristdala sn Blåkärr åker
Hägerum gd /Se Färgsjön sjö /Se Kristdala sn Boarumegöl Saknas
Hägerum gd /Se Färgsjön sjö /Se Kristdala sn Boarummegöl göl
Hägerum gd /Se Färgsjönäs åker- o betesmark Kristdala sn Boarummesund sund
Hägerum gd /Se Färgsjöån å Kristdala socken Bobbas, se Bockhagkärret skogskärr
Hägerums tullkvarn kvarn Gastkärret kärr Kristdala sn Bockbergskärret utlagd åker
Hökhult by Gjusgöl göl Kristdala sn Bockeklint Saknas
Hökhult by Gjusgöl tjärn Kristdala sn Bockeklintarna hage och berg
Hökhult by Gjusgöl tjärn Kristdala sn Bockekärr äga
Hökhult by /Se Glaskärret ägomark Kristdala sn Bockemålekärret f.d. åker
Innersgöl gd Granhult terräng Kristdala sn Bockhagkärret skogskärr
Jakobstorp gd /Se Grankärret ägomark Kristdala sn Bockhagsmossen åker
Kalerum by Granmossen åkermark Kristdala sn Bockhagsmossen utlagd åker
Kalerum by Grindmossen åkermark Kristdala sn socken Bockholmen udde
Kalerum by Grogöl göl Kristdala sn socken Bockholmsbron bro
Kalerum by Grytgöl tjärn Kristdala klackar inbyggarbeteckning Bockholmshöljen göl
Kalerum by /Se Grytkärret åkermark Kristdala rovklackar inbyggarbeteckning Bockholmssundet sund
Kalerum by /Se Grytmon skogsmark Kristdala roveklackar inbyggarbeteckning Bockängen äng
Kalerum by /Se Grytmossen ägomark Kristdala rovklackare inbyggarbeteckning Bodhorvelyckan åker
Kalerum by /Se Grytsjömåla skogsmark Alsborg lht Bodhorveskiften ägoskift
Klockaregården gd /Se Grytsjön sjö Alstugan hmd Bodhorveskogarna skog
Klockargården gård Grytsjö ö ö Alstugan hmd Bockekullen kulle
Kloster hemmansdel /Se Grytviken vik Altona lht Bokängen äng
Kristdala by o. sn Gröna tuvan holme Altona hus Boliksmon skog
Krokshult by Grönmålen åkermark Applekulla by Boliksmossen äga
Krokshult by Grönviksholmen holme Applekulla by Bommehult åker
Krokshult by /Se Grönviks kärr åkermark Applekulla by Bomåla åkrar
Krösås gård Grönäng åkermark Arkebäck riven bs Bomålagärdet åker
Krösås hemman /Se Gubbehatten ö Arket hmd Bomålamossen åker
Kvarngården gård Gubbekärret ägomark Arket hmd Bomålaviken vik
Kvarngården gd /Se Gubbhålsviken vik Askaremåla bebyggelse Boningsmålen, se Boliksmon skog
Kyrkotrakten = Kristdala kyrkby Saknas /Se Gubbmossen mosse Asklunden avs. »Borgöl» göl
Källeryd by /Se Gullmossen åkermark Aspekullen lht Borhultevägen väg
Källeryd by /Se Gubbmossen ägomark Aspekullen lht Borremossen åker
Källtorp by Gutsjön sjö Aspelund lht Borslekärret skogskärr
Källtorp by /Se Gutsjön sjö /Se Aspelund lht Borummegärdet åker
Laggaretorp gd /Se Guttersjö sjö Aspemåla hmdr Boö ö
Laggaretorp gd /Se Gyttgöl tjärn Aveborg lht Boö, Stora och Lilla öar
»Legryd» okänd gård Gäddängen vik Aveström lht Boö, Lilla ö
Libbekulla gd Gärdsgölen göl Aveström lht Bredsten råsten
Libbekulla gd /Se Hagakärr åkermark Backebo lht Bredgrundet undervattensgrund
Libbekulla by Hageby betesmark Backebo hus Bredsjöklint berg
Libbekulla gd Hagemossen ägomark Backeborg bs Bredsjön Saknas
Linden hemmansdel /Se Hagestenar grund Backeborg f.d. torp Bredsjön sjö
Långvik hemman /Se Hagkärrsmossen ägomark Backen f.d. torp Bredsjöån å
Lönnhult by Hagtorpet triangelpunkt Backen avs. Bredviken vik
Lönnhult by /Se Hagtorpet ägomark Backhagen hmd Brinkebacken vägbacke
Malghult by Hallakärret ägomark Backhagen hmd Brinkeledberg gränsmärke
Malghult by Hallakärrsmossen åkermark Bankhult by Brinkelyckan åker
Malghult by /Se Hampviken sjö Bankhult by Brinkemossen bete
Måla se Äspemåla hmd Hansmossen ägomark Barnhemmet avs. Brinkemossen utlagd åker
Mellingerum by Hasselbacken åkermark Beijersholm avs. Brinkskiften skog
Mellingerum by Helsekärr åkermark Bekberget avs. Brinnet skogsområde
Mellingerum by Hemsjön sjö Bergebo gård Britekärr skogskärr
Mellingerum by Hemsjön sjö Bergebo hemman Brobacken vägbacke
Mellingerum by /Se Herrhagen skogsmark Bergemåla f.d. torp Brobackslanden åkrar
Mällingerum by /Se Histergöl göl Bergen f.d. torp Brohagslyckan åker
Mällingerum by /Se Histergölen göl /Se Berget lht Brobacksängen äng
Mellingerum by Histren hagar /Se Berghäll avs. Brohagslyckan åker
Mellingerum by Hjortekärrsängen åkermark Bergsmåla t Brohult ängar
Mellingerum by Hjortgölsmossarna mossar Bergsmåla avs. Brohultehägnen åker
Mellingerum by Hjorthägnen ägomark Bergsten avs. Brokärren åker
Mellingerum by Hjortkärret ägomark Bergtorpet rivet torp Brokärret åker
Mellingerum by Hobergsbacken åkermark Bergtorpet f.d. soldattorp Brolundåkern åker
Mellingerum by Hopamossen åkermark Berkeberg hus Brolyckan åker
Mellingerum by /Se Horskärren ägomark Berkelid hus Brolyckan åker
Mellingerum by /Se Horvekärret ägomark Berkeryd f.d. torp Bromossen åker
Mellingerum by /Se Hulbäcken bäck Berksebo f.d. torp »Brottkärret» äga
Mellingerum by /Se Hulbäcksviken vik Birgersholm avs. Broåkern åker
Mellingerum by /Se Hultaglemma sjö Birgerskulle lht Brudds göl se Dalbergsgölen Saknas
Mellingarum by /Se Hultenäs terräng Bjälebo by Bruddsgöl göl
Mellingerum by /Se Hultåsen triangelpunkt Bjälebo by Brunnsberget berg
Mällingerum by /Se Hulvikslyckan åkermark Bjälebo by Brunnsgärdet åker
Möllekulla by *Humblen, se Humeln sjö Björkeberg lht Brunbläsan åker
Möllekulla by Humeln sjö Björkelid lht Brunnlyckan åker
Möllekulla by Humlen sjö /Se Björkelund bs Brunnsgärdet åker
Möllekulla by *Humlehultsvägen landsväg Björkelund f.d. hus Brunnsgöl uttorkad göl
Möllekulla by *Humlekullsvägen landsväg Björkeryd torp Brunnshagen hage
Möllekulla by Humlenäs näs /Se Björhagen lht Brunnsmossen åker
Möllekulla by Humlestrand åkermark Björkhagen hus Brunnsåkern åker
Möllekulla by Humle å å Björkliden avs. Brunnsängen åker
Möllekulla by *Humleån å Björkskulla lht Brusemossen äga
Möllekulla by Humleån å /Se Björkskulla lht Brynesten gränsmärke
Möllekulla by /Se Hummeln sjö Björnehult f.d. stuga Brå, se Storbrå sjö
Risinge gård Hummeln sjö Blixtorp lht -Brå, se Lille-Brå kärr
Risinge gd Hummeln sjö Blixtorp f.d. torp Brå sjö
Risinge gd /Se Hummeln sjö Blomsholm avs. Bråbobäcken bäck
Risinge gd /Se Hummeln sjö Blomsterhult f.d. hus Bråbolyckan åker
Risinge gd /Se Hummeln sjö Blomstermålen f.d. soldattorp Bråbolyckorna åkrar
Risinge gd /Se Hummeln sjö Blomstermåleskog avs. Bråbäcken bäck
Risinge bebyggelse /Se Hum(m)eln sjö /Se Boarum gård Bråbäcksåkern åker
Rör, Stora hemmansdel /Se Hummeln sjö /Se Boarum hemman Bråen sjö
Röstorp by Hummeln sjö /Se Bockara avs. Bråen Lilla utgrävd sjö
Röstorp by /Se Hummeln sjö /Se Bockebergaskogen avs. Bråen, Stora sjö
Sabeltorpet lht /Se Hummelstad område vid sjön /Se Bockemålen f.d. ht Bråhultesjön Saknas
Saxtorp by Hundela klint gränsmärke Bockmåla utlagt torp Bråhultesjön sjö
Saxtorp by Hundela klint gränsmärke /Se Bodhorvan f.d. torp Bråhulteåkern åker
Saxtorp by Hundeln sjö Boestad lht Bråhulteåkern åker
Saxtorp by Hundeln sjö Boestad lht Brålundåkern åker
Saxtorp by /Se Hundeln sjö Bohorvan rivet t Brånarna åkrar
Saxtorp by Hundeln sjö Bokara avs Brånarna åker
Saxtorp by Hundeln sjö /Se Bomåla lht Brångärdena åkrar
Saxtorp by /Se Hundlegrund terräng Bomåla f.d. torp Brånhagen hage
Saxtorp by /Se Hundlemossen åkermark Borg f.d. hus Brånhagsbacken vägbacke
Sjökrok by Hundlemåla åkermark Borgenäs lht Bråntäpporna slåtterängar
Sjökrok by Husarkärret kärr Borgholm lht Bråthagen hage
Sjökrok by Husberget berg Borgholm avs. Bråthagen skog
Sjökrok by Hylteskogen skogsmark Brinken lht Bråtkärret åker
Sjökrok by Hålkärret kärr Brinken f.d. torp Bråtkärret skogskärr
Sjökrok by /Se Hålkärret ägomark Brinken f.d. torp Bråtlanden åkrar
Sjöända by Hålkärret ägomark Brobacken hus Bråtlanden åker
Sjöändemåla gd /Se Hägern sjö Brolund lht Bråtlanden åkrar
Skinshult by Hägern sjö Brynesten bs Bråtlandet åker
Skinshult by /Se Hägern sjö Brynesten lht Bråtlandet åker
Skomakaretorp hemman /Se Hägern sjö Bråbo, Lilla by Bråtlandet åker
Skälshult gd /Se Hägern sjö /Se Bråbo, Lilla by Bråtlandet åker
Slätbrånan lht /Se Hägern sjö /Se Bråbo Lilla by Bråtlandet åker
Smedserum hemmansdel /Se Hägern sjö /Se Bråbo, Stora by Bråtlandet åker
Smedserum gd /Se Hägern sjö /Se Bråbo Stora by Bråtmossen åker
Snöversmåla gd /Se Hägern sjö /Se Bråbygden del av sn Bråvikebäcken bäck
Stackvallen gd /Se Hägern sjö /Se Bråbygden del av socken Bråvikehagen skog
Stensö prästgård Hägern sjö /Se Bråbygden del av socken Bråvikelyckan åker
Stensö Rbg, prästh. Hägerö ö Bråhult by Bråviken vik
Stensö prästgård /Se Häggbäcken åkermark Bråhult by Bråvikeåkrarna åkrar
Stighult hemmansdel /Se Hågnen åkermark Brålund lht Bränderna del av skog
Stråltorpet tp /Se Hällerum åkermark Brålund avs. Bränderna skog
Strängenäs gd /Se Hässledraget åkermark Bråne rivet t Bränderna skog
Strängenäs hemmansdel /Se Hästenäset näs Brånarna f.d. hus Brännbergsmossen åker
Strängenäs gård /Se Hästgrundet, Lilla holme Brånarna hmd Brännemo äga
Strängenäs gd /Se Hästgrundet, Stora holme Brånäs by Brännemosse åker
Strängenäs gd /Se Häckhultesjön sjö Brånäs by Brännemosse åker
*Strömserum lht /Se Högö ö Brånäse kvarn f.d. kvarn Brännemossen åker
Systertorp by Hökamossen åkermark Bråtarna f.d. torp Brännemossen åker
Systertorp by Hökfors avsöndring /Se Bråviken f.d. torp Brännemålaskogen skog
Systertorp by Hökforsen gränsmärke Brännare-Sventes hus Brännerikällan källa
Systertorp by /Se Hökkärret åkermark Brännehult f.d. torp Brännerimossen åker
Systertorp by /Se Hökkärret ägomark Brännemåla f.d. torp Bränneriodlarna åkrar
Systertorp by /Se Hökkärrsmossen åkermark Brödlösa, se Lilla Kulltorn f.d. torp (nu avs.) Bränneven åkermosse
Systertorp Saknas /Se Höljekärren ägomark Busmossarna hmd Brännhagsmossen åker
Tegeltorpet hemman /Se Höllekärret ägomark Busmossen f.d. hus Brännkärr skogskärr
Träthult by Igölen göl Bygget lht Brännkärren åkrar
Träthult by Illerbro åkermark Bygget f.d. hus Brännkärret åker
»Tweta» by /Se Illern sjö Bäckfall hmd Brännkärret åker
* Vørthorpp by el. gd Illern sjö Bäckfall hmd Brännkärret åker
Åsjögle by Illern sjö Bäckhagen lht Brännmon skog
Åsjögle by Illern sjö Bäckhorvan f.d. stuga Brännmosberget berg
Åsjögle by Illern sjö Bäckhult f.d. torp Brännmossarna åkrar
Åskögle by /Se Illern sjö /Se Dabbekulla gård Brännmossen mosse
Åsjögle by /Se Illern sjö /Se Dabbekulla by Brännmossen äga
Änsebo hemmansdel /Se Illerängen åkermark Dabbekulla by Brännvinsbergebacken, Gamla vägbacke
Äspemåla hmd Illevik vik Dahlgrenstorpet, se Klockartorpet f.d. torp Brännvinsberget vägbacke
Äspemåla hemmansdel /Se Illån å Dal, Stora hmd Brännängen åker
Äspemåla gd /Se Illån å Dal f.d. torp Brödbackarna landsvägsbackar
Äspenäs by Illån å Dala bs Brödbacken vägbacke
Äspenäs by Illån å /Se Dala(rna) hus Bröttlemossen åker
Äspenäs by /Se *Immergölsbro f.d. bro Dalby hmd Buskängen åker
Ävernäs by *Immergölsbro f.d. bro Dalby lht Buskängslyckan åker
?Östantorp by Ingegöl tjärn Dalen rivet torp Busmossen åker
?Östantorp by Innersgöl göl Dalen (rivet?) hus Byckelhällarna udde
?Östantorp by Innersgöl göl /Se Dalen f.d. torp Byersåkern åker
Östantorp by Ishultemossen åkermark Dalen lht Bygärdet åker
Östantorp by Jon Gladers udde udde Dalhera f.d. torp Bykhagen hage
Östantorp by Junkersumpsberget berg Dalsberg lht Bykkällan källa
Östantorp by /Se Jämkemossen ägomark Dalsberg lht Bykällan källa
  Järnkällan källa Dalsbo avs. Bykällan källa
  Järnsjön, Lilla sjö Dalsborg avs. Bytshorvan utlagd åkermosse
  Järnsjön, Stora sjö Dalshagen lht Båteledet båtställe
  Järpemossen mosse Dalshagen f.d. torp Båtmanskärret åker
  Järpmossen ägomark Dalshagen avs. Båtmansstenen sten
  Kalerumsviken vik Dalshorvan bebyggelse Båtviken vik
  Kalkudden udde Dammen avs. Bäckarna åker
  Kalvgölen göl Damsfors lht Bäckebro bro
  Kalvnäset näs Dammfors avs. Bäckfallelyckan åker
  Kammarviken vik Danerum hus Bäckhagen ängar
  Kejnäset halvö Djupedal f.d. torp Bäckhultelyckan åker
  Kistö ö Dämmshult avs. Bäckången åker
  Kistö ö /Se Dämmsåkern avs. Bällkärret åker
  Klacken ö Dörtorpet hmd Bällkärret åker
  Klarebäck åkermark Dörtorpet hmd Bölberget berg
  Klevkärr åkermark Eckerhult gårdar Börselkärret skogskärr
  Klintemåla åkermark Edet avs. Börslekärret skogskärr
  *Klockaregårdsbro f.d. bro Edsborg avs. Bösemossen äga
  Klockarhagen åkermark Ekbäckshult hmd Dabbekulleå åliknande sjö
  Klockarkärret åkermark Ekdalen avs. Dabbekulla å, se Ån å
  *Klockebacken tingsplats /Se Ekebacken avs. (lht) Dackmossen utlagd åker
  Klogöl tjärn Ekeberg f.d. torp Dalarna åkrar
  Klogöl tjärn Ekeborg avs. Dalarna åker
  Klohagarna skogsmark Ekeborg avs. Dalbackarna vägbackar
  Klostergöl göl Ekeby hmd Dalbergsgölen göl
  Klöverberget berg Ekeby hmd Dalbergsgölen f.d. göl
  Knarrbäckekärret kärr Ekebäckshult hmd Dalehorva åker
  Kobrink ägomark Ekehålet stuga Dalen åker
  Kobrink ägomark /Se Ekekullen f.d. hus Dalen ängar
  Kobäckshagen terräng Ekelid lht Dalen åker
  Kobäcksmossen ägomark Ekelid f.d. torp Dalen åker
  Komossen åkermark Ekelid lht Dalen åker
  Kongbergshultsmossen åkermark Ekelund bs Daleviken vik
  Koppgölen göl Ekelund avs. Dalhemkärret slåtter
  Korphultet skogsmark Ekelund f.d. torp Dalkärret åker
  Korslandskärren åkermark Ekens stuga Dalsbergsåkern åker
  Kosten gränsmärke Ekenäs gård Dalsgärdet åker
  Kringlehäll ö Ekenäs hemman Dalshagen hage
  Kristdalavägen väg Ekerhult hmd Dalskärret äga
  *Kristdalavägen landsväg Ekerum stuga Dalskärret åker
  *Kristdalavägen landsväg Ekhult hmd Dalskärret äga
  Krithem »nu bl. naturnamn i Kristdala» /Se Ekhult f.d. bebyggelse Dalslyckan äga
  Krogöl göl Ekhult hmd Dalslyckan åker
  Krogölsmossen åkermark Ekorrehorvan hmd Dalslyckan åker
  Krokshultefjärden fjärd Ekorrehorvan lht Dalslyckan åker
  *Krokshults gata landsväg Ekremåla f.d. torp Dalslyckan åker
  Kroksjön sjö Eksebo t Dalslyckan åker
  Kroksjön sjö Eksebo riven bs Dalslyckan åker
  Kroksjön sjö /Se Eksebo f.d. torp Dalslyckan åker
  Kråkerum terräng Eksebo hus Dalsmossen åker
  Kråkkärren åkermark Ekstugan lht Dalsviken vik
  Kullamossen åkermark Ekstugan lht Dalsåkern åker
  Kullhagen skogsmark Emaus avs. Dalsåkern åker
  Kullasjö rör gränsmärke Enebacken lht Dammen f.d. kvarndamm
  Kulmössan holme Ensebo hmd Dammen f.d. slåtteräng
  Kuludden udde Eriksberg hus Dammen åker
  Kutnabben udde Erlands-Karis hus Dammesten gränsmärke
  Kuttgöl tjärn Fagerberg avs. »Damskärret» äga
  Kvarnbäcken bäck Fagerbäck hmd Danmark åkermosse
  Kvarngårdsmon skogsmark Fagerbäck bebyggelse Dansbanemossen åker
  Kvarnkärret ägomark Fagerdal hmd Daverforse sten råsten
  Kvarnkärret ägomark Fagerdal hus Degermosse utlagd åker
  Kvarn planen skogsmark Fagerdal, Gamla avs. Den hemmerste mossen åker
  Kvilleholm betesmark Fagerdal, Nya avs. Den opperste mossen åker
  Kyrkkärret ägomark Fagerhult hmd Den oppersta åkern åker
  Kyrkvägsmossen åkermark Fagerhult by Deremosse åker
  Kåreholm holme Fagerhult f.d. hmd Deremosse utlagd åker
  Källeberget berg Fagerhult by Deremossebäck bäck
  Källhagen betesmark Fagerhult by Deremossebäck bäck
  Källhagsmossen mosse Fagersta avs. Deremossebäck ängar
  Källkärret ägomark Fallebo by Deremossefällan skog
  Källkärret kärr Fallebo by Deremossegöl göl
  Källmossen åkermark Fallebo by Det opppersta kärret utjord
  Källmossen ägomark Fallebo by Djulpan äng
  *Käringehags bro f.d. bro Fallebo by Djupbäcken åker
  *Käringehags bro f.d. bro Fallebo by Djupbäcksbron bro
  Käringkärret ägomark Fallebotorp by Djupbäckskärret kärr
  Ladkärr kärr Fallebotorp by Djupeberget udde
  Laggartorpsviken vik Figeberg torp Djupebergsmossen åker
  Landsmossen, Stora åkermark Figeberg torp Djupedal åkrar
  Lassekärr kärr Fjädergården avs. Djupedalsbacken vägbacke
  Ledmossen mosse Flatebo gårdar Djupevik vik
  Lerbro åkermark Flithem avs. Djupeviksholmen äga
  Lerbrohagen åker- o. skogsmark Flohult hmd Djupeviksmossen åker
  Lervik vik Flohult hmd Djupgölen göl
  Libbekulla göl göl Fredensborg avs. Djupgölen göl
  Lidhemsmossen åkermark Fredriksberg avs. Djuplyckorna åkrar
  Lilla kärr ägomark Fredriksnäs hmd Djupgölen göl
  Lilla kärret kärr Fredriksnäs hmd Djurkärr åkrar
  Lillemokärr kärr Fredsborg lht Djurkärrsgölen göl
  Lille sjön sjö Fredsborg avs. Djurkärrsutfallet bäck el. utfall
  Lillhöckhult triangelpunkt Freskebo f.d. husartorp Djäknemossen utlagd mosse
  Lillsjömon skogsmark Frideborg lht Dockemossen utlagd åker
  Lillsjömålamossen åkermark Fridhem lht »Dorgöl» göl
  Lillsjön sjö Fridhem avs. Dragbro bro
  Lillsjön sjö Fridhem hus Dragbrobäcken bäck
  Lillsjön sjö /Se Fridhem hus Dragbäcken, se Dragbrobäcken bäck
  Lillön ö Frisksbo t Dragbäcken bäck
  Lindekullen betesmark Friskebo f.d. torp Dragbäcksbro bro
  Ljungfällan skogsmark Funtebo rivet soldattorp Dragbäckskärren åkrar
  Ljunghem ägomark Funtebo hmd Dragkärren åkrar
  Ljungmossen åkermark Furubacken lht Drakkällan källa
  Ljuskälla källa Furukullen lht Draklyckan åker
  Lobrink terräng Fågelberg hmd Draksläten åker
  Lohällarna terräng Fågelberg f.d. torp Drakåkern åker
  Lomholmen terräng Fågelberg lht (f.d. torp) Drängefällen åker
  Lortbromosse ägomark Fågelbo hmd Dröpelviken vik
  Lortmossen mosse Fågelbo f.d. torp Dumparebackarna vägbackar
  Loäng terräng? Fågelbo bebyggelse Dunesjön upplandad sjö
  Lysningsberget triangelpunkt Fågelmossarna f. d. torp Dunhammarn åker
  Lysningsberget Lilla skogsmark Fårbo lht Dunhamrarna åkrar
  Lysningsberget Stora skogsmark Fårbo avs. Dunsjökärr åker
  *Långagöl göl Fängtorpet hmd Dunsjöskälet
  Långa liden skogsmark Fängtorpet avs. Dyet hage
  *Långersgölen gränsmärke Färgsjöhagen lht Dånbäcken bäck
  Långgölen göl Färgsjöhagen hmd Dånbäcken bäck
  Långgölen göl Färgsjömåla hmd Dämmarna åkrar
  Långkärr kärr Färgsjömåla hmd Dämmarna åkrar
  Långkärr kärr Färgsjönäs lht Dämmarna ängar
  Långvik vik /Se Färgsjönäs utlagt torp Dämmen odlad mosse
  Löjesten grund Färgsjöstrand lht Dämmen åker
  Lönlidshagen betesmark Färgsjöstrand hus Dämmen åkermosse
  Lönnekulla terräng Gatbacken del av by Dämmen åker
  *Madelahällen gränsmärke Gathagen bs Dämmen åker
  Majlyckan ägomark Gathagen hus Dämmen åker
  Malghullegöl göl Gluttan (Gluttarna) f.d. torp Dämmen åker
  Malghults moar moar Gottfridsdal avs. Dämmen vildmosse
  Malgölshulta skog skog Granemossen f.d. torp Dämmen åkrar
  Medderhult ägomark Granhult f.d. torp Dämmen åker
  Melesten gränsmärke Gransmåla bs Dämmen åkrar
  Mjälö ö Gransmåla f.d. torp Dämmen åker
  Mjärdhusön holme Gransmåla f.d. torp Dämmen hölja
  Mjölnäshagen betesmark Grenstugan bs Dämmsbacken åker
  Mjösjön (eller Mösjön) sjö /Se Grinderum f.d. torp Dämmsbacken åker
  Mobäck betesmark Gripsholm avs. Dämmsbrunnen bybrunn
  Mogöl sjö Gripsholm avs. Dämmshagen hage
  *Munkeklev plats utmed vägen Grytbäcken hmd Dämmslandet åker
  Murgölen göl Grytbäcken hmd Dämmsmossarna åkrar
  Myskakärret ägomark Grytegård avs. Dämmsåkern åker
  -måla efterled i ortnamn /Se Grytsjömåla rivet t »Dömslandet», se Dämmslandet åker
  Målsjön sjö Grytsjömåla f.d. hus Dörvikskärret åker
  Månsedal terräng Grytviken lht Dörviken vik
  Märefällan skogsmark Grytviken hmd Dörviken vik
  Märehorvskärret åkermark Gröndal avs. Ekbergkullen kulle
  Märskogsdalen skogsmark Gröndal lht el. torp Ekdalshagarna hagar
  Mörkekärr kärr Gröndalen torp Ekebergagärdet åker
  Mörkret terräng? Gröndalen stuga Ekebergebacken vägbacke
  Mörkviken vik Grönehorva stuga Ekebergeviken vik
  Mörtetuvan holme Grönhult bs Ekebergsmossen äga
  Mörtfors ängsmark Grönhult lht Ekebylundsskogen äga
  Mörtgöl tjärn Grönkullen torp Ekebäckshulteviken vik
  Mörtholmen udde Grönkullen f.d. torp Ekebäckshulteängen äng
  Mörtön ö Grönlid lht Ekedalen hagar
  Mösjöbäcken bäck Grönlid lht Ekedalsmossen åker
  Mösjön sjö Grönlunds f.d. torp Ekeholmen äga
  Mösjön sjö Grönmålen rivet torp Ekekullen kulle
  Mösjön sjö Grönmålen lht Ekekärret skogskärr
  Mösjön sjö Grönskog hmd Ekelid åker
  Mösjön sjö /Se Grönskog hmd Ekelid odlad mosse
  Mösjön (eller Mjösjön) sjö /Se Grönäng lht Ekelidbäcken bäck
  Nejen sjö /Se Grönäng f.d. torp Ekelundsskiften skog
  Nerkärret kärr Grönäng f.d. hus Ekelyckan åker
  Norrhult triangelpunkt Gullhanetorp by Ekenästäppan äga
  Norrsjön kärr Gullhanetorp by Ekenäsuddarna skogsskiften
  Norräng ägomark Gumsebo gård Ekenäsuddemossarna utlagda mossar
  Norrängen kärr? Gumsebo hemman Ekenäsudden udde
  Notholmen udde Gustavsberg avs. Ekfloen åker
  Nybrokärr kärr Gutsjömåla lht Ekfällehagarna skog
  Nyhagen betesmark Gutsjönäs hmd Ekhagsåkern åker
  Nymossen åkermark Gutsjöudde obebott område Ekhistersbro bro
  Nyårsholmen halvö Gutsjöudde hmd Ekhistersdal äga
  Nejen sjö Gyllberget avs. Ekholmen äga
  Näjern sjö Gyllekulla avs. Ekholmen äga
  Näjern sjö Gäddenäs t Ekhultegärde f.d. ängar
  Nejern sjö Gäddenäs avs. Ekhulteskog skog
  Nejern sjö Gärdet gård Ekhulteåkern åker
  Näjern sjö Gärdet hmd Ekstams mosse åker
  Näjern sjö Gärdet hmd Emmasmossen åker
  Nejern sjö /Se Gärdet hmd Enbrånarna hagar
  Nejen sjö /Se Gärdet hus Enorn kulle
  Nejern sjö /Se Gärdet hmd Enorskullarna kullar
  *Nejn, se Nejern sjö Gärdet hmd Enorsängen åker
  Nein, se Näjern sjö Gärdet f.d. hmd Enstockshagen äga
  Näjern sjö Gärdet hmd Fagerdalen åker
  Näset udde Gölelid avs, Fagerhultesund sund
  Näset näs Gölenäs hus Fagersjöholmarna holmar
  Näskärret åkermark Gölhult gård Fagersjön sjö
  Näsängen betesmark Gölhult hemman Fagersjön sjö
  Näverkärret ägomark Gölhult gd Falkemossen utlagd åker
  Nävermossen åkermark Göteborg f.d. bebyggelse *Fallebomossen mosse
  Nävrevads å å Haga lht Fallebosjön Saknas
  Oamossen åkermark Haga lht Fallebosjön sjö
  Omstegsmossen mosse Hagaberg avs. Farfarslyckan åker
  Ormehäll terräng Hagaby f.d. husartorp Farmorshage åker
  Orremosse ägomark Hagadal avs. Farfarsmosse utlagd åker
  Orremossen åkermark Hagalund avs. Farmorskärr odlad mosse /Se
  Orremossen ägomark Hagalund avs Farmorsåkrar åkrar
  Orrmon skogsmark Hageberg lht Farshorva åker
  Oxekärr åkermark Hageberg lht Fetsjön sjö
  Oxfällan skogsmark Hageby bs Fetsmälten kärr
  Oxhagsmossen åkermark Hagemåla lht Fetmälten kärr och bäck
  Oxuddegrundet ö Hagemåla avs. Figeberg äga
  Oxudden udde Hagen hmd Fiolebacken vägbacke
  Oxögat ö Hagen hmd Fiskarekullen kulle och berg
  Parismossen åkermark Hagsmossen, Stora avs. Fiskarekulleåkrarna åkrar
  Parregöl göl Hagtorpet rivet t Fiskarns lycka utlagd åker
  Pataholm ö Hagtorpet f.d. torp Fiskmåsestenarna stenar
  Pellemossen åkermark Hagtorpet hus Fjärden fjärd
  Perrgölen göl Hagtorpet avs. Fjärdingen åker
  Perstorpet ägomark Hagtorpet, Lilla torp Fjärdingsskifterna skog
  Pilelund, Lilla terräng Halvåttingen hmd Fjärdsjöbromossen vattenmosse
  Pilmossen ägomark Harmansdal avs. Fjärdsjöbroskiften skog
  Pinudden udde Hartorpet bs Fjärdsjöviken vik
  Pislebäckskärr åkermark Hartorpet f.d. torp Flateken ek
  Pommersmosse ägomark Hasselbacken riven stuga Flaten sjö
  *Prästgårdsbron f.d. bro Heda avs. Flaten sjö
  Prästholmen holme Hermansberg avs. Flaten åker
  Pukekärr kärr *Hermansdal, se Harmansdal avs. Flaten åkrar
  Rackeberg berg Hermansdal avs. Flaten åkrar
  Rackeberg berg /Se Historp rivet t Flaten åker
  Rackegöl göl Hjerpe, Villa avs. Flaten åker
  Ramsdalegölen göl Hjorthägnarna f.d. torp Flaten åker
  Randal terräng Holmen lht Flaten åker
  Ribbmossen mosse Holmen hmd Flaten åker
  Ringerum avsöndrat jordområde /Se Holmen hmd Flaten åker
  Risingen sjö Holmsberg avs. Flaten åker
  Risingen sjö /Se Hornsberg avs. Flaten åker
  Risingen , Lilla tjärn Horvan f.d. hus Flaten åker
  Risingen, Stora sjö Horvan stuga Flaten åker
  Risingen sjö /Se Horvan hmd Flaterna åkrar
  Risingesjön sjö Horvorna f.d. hus Flatkullen kulle
  Risingesjön l. Risingen sjö /Se Haggebo rivet t Flatmossen utlagd åker
  Rovkärret ägomark Huggebo f.d. torp Flatmossen åker
  Ryssland ägomark Hultemåla hmd Flatön halvö
  Ryttarekärret kärr Hultemåla rivet torp Flodhultskärret äga
  Ryttarängen åkermark Hultenäs t Floen äga
  Rågetholmen halvö Hultenäs f.d. lht Flolyckan åker
  Rånkärret åkermark Hultet f.d. torp Flotten äng och åker
  Råsnäsudden udde Hultet f.d. lht Flottängarna äng och åker
  Råsvik vik Hultåsen utlagd gård Flängdafållorna skog
  Rättstenar skälstenar Hultåsa f.d. hmd Fläskhålet äng
  Rödbäckssten gränspunkt Hultåsa, Lilla stuga Fläskhålet utlagd åker
  Rödgölen tjärn Humledalen lht Fläsketäppan äng
  Rödjemossen åkermark Humlegården, Humlegården f.d. hus Forsgöl göl
  Rödkärr åkermark Humlegården f.d. hus Frankrike åker
  Rödmon skogsmark Humlehult lht »Frasnegölen», se Fräsnegöl göl
  Rögöl tjärn Humlehult lht Freskängen åker
  Rögölshult skogsmark Humlekull lht Fiskebolycka åker
  Römossesten gränspunkt Humlekull lht Friskekärret skogskärr
  Sandbäckskärret ägomark Humlenäs hmd Frumosse äga
  Sandkärren kärr Humleryd gård Frumossen åker
  Saxgölen tjärn Humleryd hemman Frumossen åker
  Saxmåla åkermark Humlestrand hmd »Fråsnegjöl», se Fräsnegöl göl
  Saxtorpshagen skogsmark Humlestrand hmd Fräsnegöl göl
  Singlekullen höjd /Se Hummelfors lht (kvarn) Frödingetäppen åker
  Sjöändemålasjön sjö Hummelnäs hmd Frögöl göl
  Sjöändemålasjön sjö Hummelstad hmd Funtebo åker
  Skarnviken vik Hummelstad hmd Funtebogrundet holme
  Skepparsberg berg Hundekulla by Funtekärret äga
  Skeppsbäcken ägomark Hundekulla, se Fagerhult by Fyllen vägbacke
  Skinnaregöl tjärn Hundekulla hmd Fågelmossarna åkrar
  Skinnarevik vik Hundlemåla f.d. torp Fågelmosserna åkrar
  Skinnesjön sjö Hundlenäs f.d. torp Fågelmossen vildmosse
  Skinnesjön sjö /Se Hunnekulle = Fagerhult by Fågelåkern åker
  Skinnsjöholme holme Husartorpet lht Fågelåkern åker
  Skinnsjön sjö Husberget hus Fågelegöl göl
  Skinnsjön sjö Hyddan avs. Fållarna åker
  Skinnsjön f.d. sjö /Se Hypses lht Fårehagarna åkrar
  Skinnstupemossen åkermark Hålen f.d. hus Fårehagen hage
  Skinshult triangelpunkt Hägerum gård Fårehagen åker
  Skrabban strandmark Hägerum herrgård Fårehagen hage
  Skrabbhagen betesmark Hägerumme kvarn kvarn Fårehagen hage
  Skurebro rågångsmärke Hägerummenäs avs. Fårehagen hage
  Skvalkärret ägomark Hälla hmd Fårehagen hage
  Skållegöl göl Hällarna f.d. torp Fårehagen hage
  Skälsgöl tjärn Hällen hmd Fårehagen hage
  Skälsholmen terräng Hällen hmd Fårehagen hage
  Skämmingsmossen åkermark Hällerum riven lht Fårehagen hage
  Skäppbäcken bäck Hällinge f.d. torp Fårehagen hage
  Skäppgölen göl Hällsborg lht Fårehagen hage
  Skäppgölen göl Hällsborg avs. Fårehagen hage
  Skäppträdsmossen åkermark Härstorpet lht Fårehorvan hage
  Släthester ekskog Höckhult by Fårekullen kullen
  Släthister skogsmark Höckhult by Fåremarken hage
  Släthisterssten gränspunkt Höckhult gd Fårhagen hage
  Släthistert skog /Se Höckhult, Lilla hmd Fårhagen hage
  Släthistert skog /Se Höckhult, Lilla gårdar Fårhagen hage
  Släthistert skog /Se Högaberg avs. Fårhagslyckan åker
  Slätingen betesmark Högadal lht Fårhagsmossen åker
  Slätmossen ägomark Högadal avs. Fårhorvan hage
  Smedbo åkermark Högadal hus Fårskogen skog
  Smällan ägomark Högalid lht Fåbro bro
  Snokekärret ägomark Högalid avs. Fäbro bro
  Snokhällskullen triangelpunkt Högalund lht Fäbroberget berg
  Snöfringen, se Snövålen sjö Höganäs hmd Fäbrohagen äga
  Snövålen sjö Höganäs hus Fäbromossen åker
  Snövålen sjö Höganäs hmd Fänabben udde
  Snövålen sjö Högbo hus Fänggölen göl
  Snövålen sjö Högemåla avs. Fänggölen göl
  Snövålen sjö /Se Högenäshult lht Fängtorpskärret åker
  Snövålen sjö /Se Högfors f.d. kvarn Fängtorpekärret åker
  Solberget berg Höggärdet bs Färghagfloen åker /Se
  Somossen ägomark Höggärdet avs. Färgonfloen åker
  Somossen ägomark Höghult torp Färgsjön Saknas
  Spelkarlsmossen åkermark Höghult torp Färgsjön sjöar
  Spetsjön sjö Högtorp f.d. stuga Färgsjöån å el. kanal
  Spetsjöven åkermark Hökfors avs. Färgviken åkrar
  Spångberget skogsmark Hökforskvarn lht Fästningen äga
  Spångkärret åkermark Jakobstorp gård »Förleksmossen» äga
  Spångkärret ägomark Jakopstorp hemman Galtefloen åker
  Stackekärr ägomark Jennysberg lht Galten råsten
  Stackekärret kärr Johannelund lht Galtesten skälsten
  Stackhagen skogs- o. åkermark Johannelund bebyggelse Gamlehagen åker
  Stackhorvsmossen mosse Jungfällan utlagd gård Gamlekohagen hagen
  Staversmossen mosse Järnemåla bs Gammeviken vik
  Stekskärret åkermark Järnemåla f.d. torp Gammängen äga
  Steksundet sund Järns f.d. hus Garpekärr skogskärr
  Stenbäckshagen terräng Kagghagen avs. Garplyckan åker
  Stenbäckskärret ägomark Kajsestugan hus Garvaremossen åker
  Stenhagsmossen åkermark Kalerum by Gastekärret skogskärr
  Stenhagsviken vik Kalerum by Gasteliden vägbacke
  Stenkällan åkermark Kalerum by Gastlidbacken Saknas
  Stensjögöl tjärn Kalmar f.d. hus Gatbackarna åkrar
  Stensjön sjö Kantebo f.d. hus Gatbacken vägbacke
  Stenviken vik Kappen rivet hus Gategärdet åker
  Stenvikskärr åkermark Karl-Bertils torp f.d. torp Gatgärdet åker
  Stighagen skogsmark Karlby t Gathagen bete
  Stigmossen åkermark Karlby arrendetorp Gathagen åker
  Stigmossen åkermark Karl-Eriks-gården lht Gathagsmossen åker
  Stjärnberget skogsmark Karl-Mangsegården hmd Gatkullarna kulle
  Stockklinteberg triangelpunkt Karlsberg lht Gatkärret äga
  Stockkällan åkermark Karlsberg f.d. torp Gatkärret äga
  Stolpstensmossen åkermark Karlsberga avs. Gatlyckan åker
  Stora kärr åkermark Karlsborg lht Gatlyckan åker
  Stora kärren ägomark Karlsborg avs. Gatlyckan åker
  Stor-Brå sjö Karlsborg lht Gatlyckan åker
  Stor-Brå sjö Karlslid avs, Gatlyckan åkrar
  Stor-Brå sjö Karlsnäs bebyggelse Gatlyckan åker
  Stor-Brå sjö Karlsro lht Gatmossen bete
  Stor-Brå sjö Karlebo torp Gatmossen åker
  Stor-Brå sjö Kartebo avs. Gatmossen äga
  Storemosskullen terräng Kejsarkullen lht Getebro åkrar
  Storsjön sjö /Se Kejsarkullen avs. Getingen åker
  Storö ö Killefitt f.d. kvarn Getingen åker
  Storö udde Klarahill avs. Getlandet åker
  Storön ö Klarebäck rivet hus Getstillan f.d. åker
  Storön skogsmark Klintemåla, se Klinten f.d. torp Getstillan skog
  Stritebacken triangelpunkt Klinten f.d. torp Getstilleskogen, se Getshillan skog
  Strumpstickan ö Klinten f.d. torp Getudden udde
  Stubbkärrsmossen åkermark Klockaregården gård »Gjusgöl» göl
  Stålviken vik Klockaregården hemman »Gjusgöl» göl
  Sumpen ägomark Klockaregården, Lilla hmd »Gjusgöl» göl
  Sumpmossen ägomark Klockarehagen f.d. torp Gladkärret åker
  *Sundebro f.d. bro Klockartorp lht Gladkärrsbacken vägbacke
  *Sundebro f.d. bro Klockartorpet f.d. torp Glaskärret, se Gladkärret åker
  *Sunden sjö Klockartorpet lht Gluttbergen berg
  Sundholmsmossen åkermark Kloster hmd Glutteskogen skog
  Sundsjön, se *Sunden sjö Kloster hmd Gommershål äng
  Sundsjön sjö Kloster hmd Granehultet skog
  Surekärr åkermark Klubbemo torp Granemossen åker
  Surlugga ägomark Klubbestens torpet f.d. bebyggelse Granhultekärr mosse
  Svartgöl göl Klämman f.d. torp Grankärret skogskärr
  Svartgöl tjärn Klämman hmd Grankärret åker
  Svartgölsmossen ägomark Klämskogen obebott område Granmossen utlagd åker
  Svältingsmossen mosse Klämskogen hmd Granmossen åker
  Systertorp triangelpunkt Klämstorp torp Granmosseskiften skog
  Sörvik åkermark Klämstorp hmd Granrisliderna vägbackar
  Tallebomossen åkermark Knestorp rivet torp Granudden äga
  Tallmossen ägomark Knipen torp Grepek åkrar
  Tallö ö Knipkullen t Grepekåkern åker
  Timmerkärret ägomark Knipkullen f.d. torp Grethägnen åker
  Timmermomossen mosse Knäppen hus Grindekärret äga
  Timmermossen åkermark Knästorp f.d. hus Grindelyckan åker
  Togöl göl Kobrink f.d. torp Grindelyckan åker
  Togöl kärr? Kristdala fattighus lht Grindhagslyckan åkrar
  Toppbäcksmossen åkermark Kristianslund lht Gringlyckan f.d. åker
  Toppbäcksviken vik Kristineberg lht Grindlyckorna åkrar
  Torregöl göl Kristineberg lht Grindmossen äga
  Torrgölen göl Kristineberg avs. Grisefloen slåtter
  Torrgölskärret åkermark Kristinelund lht Grodfloen floe
  Trapphällshagen terräng Kristofferstorp hmd Grogöl göl
  Trefoten holme Kristofferstorp hmd Gropgärdet betesmark
  Tristockekärret ägomark Krithem avs. Gropängen åker
  Trollberget berg Krogen hmd Gropängsviken bet
  Trollkärret åkermark Krokshult by Grundet övervattensgrund
  Trägölen göl Krokshult by Grundet grund
  Trätfällan terräng Krokshult by Grundstenarna undervattensgrund
  Trätgrund grund Krokshult gdar Grytbobäcken bäck
  Träthägnen skogsmark Kronsbäck t Grytbokärret äga
  Tumleängen åkermark Kronebäck f.d. torp Grytet åker
  Tumleängen åkermark Kronstad hmd Grytet hage
  Tvillingsmossen mosse Krysås gård Grytgöl Saknas
  Tvingen sjö Kråkerum hus Grytgöl göl
  Tvingen sjö Krögarehagen avs. Grytgölebackarna vägbackar
  Tvingen sjö Krösås hemman Grythagen äga
  Tvingen sjö /Se Kullbäcken avs. Grytkullen äga
  Tvingen sjö /Se Kulldalen hmd Grytkärr åker
  Tvingen sjö /Se Kulldalen hmd Grytmon skog
  Tvärmossen åkermark Kullegården hmd Grytmossen äga
  Tyremossen ägomark Kullen gård Grytsjön Saknas
  Tången ägomark Kullen gård Grytsjön sjö
  Tärnehäll skär Kullen hmd Grytsjö ö ö
  Tärnhällarna holmar Kullen hmd Grytviken vik
  Törningsmossen ägomark Kullen hmd Grytviksängen äga
  Ulvsgöl tjärn Kullen f.d. torp Gräsdämmen äng
  Ulvudden udde Kullen hmd Gräsfällan skog
  Ulvängsviken vik Kullen hmd Gräshagslyckan åker
  Uppebyn åkermark Kullen hmd Gräshorvan hage
  Uvbergat höjd Kullen f.d. hus Gräsmossarna åkrar
  Vagnbomossen åkermark Kullen lht Gräsmossen åker
  *Vassbro f.d. bro Kullen hmd Grästäppan åker
  Vassekärr kärr Kullen avs, Grävlingegrytet gryt
  Vattlegöl tjärn Kullen f.d. torp Grävlingestenen sten
  Vedern, Stora o. Lilla sjöar /Se Kullen hus Grävåkrarna åkrar
  Vedern, se Vädern, St. o. L. sjöar Kulltorp, Lilla avs Gröna holmen äga
  Veningen sjö Kullängen avs. Gröndalsbacken vägbacke
  »Weråhn» äldre namn på Humleån /Se Kungsfäst avs Gröndalegärdet åker
  Vesslehorvan åkermark Kungsholmen avs Gröndalelyckan åker
  Vidbäcken bäck Kungsholm avs. Grönehorvemossen åker
  Vifloen terräng Kungslid lht Grönehorvmossen åker
  Vintern terräng Kurran hus Grönekullen kulle
  *Vira äldre namn på (del av) Humleån?, å /Se Kvarnemåla hmd Grönetuven holme
  Virboån å /Se Kvarnemåla hus Grönlundshagen skog
  Virån å Kvarnemåla hmd Grönmålenmossen åker
  Vistingshagen skogsmark Kvarnen lht Grönmålemossen åker
  Vitavassen gränsmärke Kvarngården kvarn Grönvik åker
  Vittbromossen mosse Kvarngården hemman Grönvik vik
  Vädern, Stora o. Lilla sjöar /Se Kvarngården hemman Grönvikeholme holme
  Vårdra skog skog Kvarngårdsmåla utlagt t Grönvikemossen åker
  Vädern Lilla sjö Kvarngårdsmåla lht Grönvikeviken vik
  Vädern, Stora sjö Kvarnnäs lht Grönängen äng
  Vädern Stora sjö Kvarnnäs arrendetorp Gubbehatten holme
  Vädern St. o. L. sjöar /Se Kvarnnäs hus Gubbehål f.d. åker
  Väsnäsudden udde Kvarnnäset hmd Gubbekärret äga
  Vässbro f.d. bro Kvarnplanen avs, Gubbekärret äga
  Ytebromossen åkermark Kvarntorpet hmd Gubbens mosse åker
  Yttermålamossen åkermark Kvarntorpet hmd Gubberget udde
  Yxnebäcken bäck Kvarntorpet f.d. torp Gubbestenen stenblock
  Yxnegöl göl Kvarntorpet gårdar Gubbelyckan åker
  Yxnegöl göl Kvilleholm stuga Gubbhålsviken vik
  Åkemossen ägomark Kvisten hus Gubblyckan åker
  Åkemossen ägomark Kyrkkullen kulle Gubbmossen åker
  Åkemossen ägomark Kyrkkullen avs. Gubbmossen utlagd åker
  Ålabäcken bäck? /Se Kyrkoby, Kristdala avs. Gullberget berg
  Ålhusängen ägomark Kyrkogården jordlägenhet Gullmossen åker
  Åmokärret åkermark Kårehäll lht Gumsebogärdet bete
  Ångleudden udde Kårehäll avs. Gumsebokälla källa
  Ånäset ägomark Kårehäll, Gamla lht Gumsebolyckan åker
  Årtegöl göl Kårehäll, Nya lht Gumseboåkern åker
  Åsen holme Kårehäll, Nya lht Gumsekullen åker
  Åsen terräng Kälkberget riven bs Gumsmossen åkermosse
  Åsen ö Kälkeberget f.d. torp Gutsjön Saknas
  Åsköglehag åkermark Källan gård Gutsjön sjö
  Åskögleviken vik Källan hmd Gutsjöudde bete
  Åsättern sjö Källberget f.d. hus Gutsjöön ö
  Åsättersön ö Källdalen avs. Gutersberg berg
  Åttingsäng ägomark Källeberg bebyggelse Guttersberg berg
  Åvikarna vik Källeberget Saknas Guttersgölen Utgrävd göl
  Älgemossen åkermark Källeberget f. d. torp Guttersängen åker
  Älgenäs näs Källehorva bs »Guttgöletången» kärr och åker
  Älgesten udde Källehorva hus Gylleneborg äng
  Älggöl göl Källehult hmd:lar Gyllingeborg åker
  Ängkärret ägomark Källehult hmd Gyttgöl göl
  Äpplenäsudden udde Källeryd by Gyttjan åker
  Äpplenäsviken vik Källsro avs. Gyttgölebro bro
  Äspebäckskärret kärr Källtorp by Gyttgölefällorna äng
  Örnnäs näs Källtorp, se Källeryd by Gyttgöletångarna kärr och åker
  Örnnäsudden udde Källtorpe skolhus skolhus Gåsbäcken bäck
  Öängen kärr? Kärren t Gåshällen udde
    Kärren hmd Gåskullen åker
    Kärren f.d. hus Gåsmossen äga
    Kärrhult t Gäddenäsviken vik
    Kärrhult torp Gäddenäsåkrarna åkrar
    Laggartorp gård Gäddängen vik
    Laggaretorp hemman Gärdena hage
    Lamhagen lht Gärdet åker
    Lammhagen avs. Gärdet åker
    Lankhyttan hus Gärdet åker
    Larsborg avs. Gärdet bete
    Leonardsborg avs. Gärdet f.d. åker
    Lerbro hus Gärdet åker
    Libbekulla gård Gärdet bete
    Libbekulla gård f.d. kaptensboställe Gärdsgölen göl
    Lidhem avs. Gärdskullarna skog
    Lidhem f.d. torp Gärdskärret äga
    Lidhem f.d. torp Gärdslandet åker
    Lidhult lht Gärdslyckorna åker
    Lidhult avs, Gärdsmossen åker
    Lidmåla f.d. hus Gärdsåkern åker
    Liljerum lht Gärskärr åker
    Liljerum avs, Gölbromossen åker
    Liljesand avs. Gölbrokärret äga
    Lillemo hus Gölemossarna åkrar
    Lillesjöängen avs. (ägoskifte) Gölemossen åker
    Lillgården bebyggelse Gölgärdsbäcken bäck
    Lill-Höckhult gårdar Gölhagen hage
    Lillsjömåla torp Gölhagen hage
    Lillsjömåla f.d. hus Gölhagen hage
    Lill-Storudd avs. Gölhagen hage
    Lillängen t Gölhultegölen göl
    Lillängen avs. Gölkärr åker
    Lindbacken gård Gölkärret utlagd åker
    Lindebacken hmd Gölkärrslyckan åker
    Lindekulla f.d. torp Göllid åker
    Lindekulla f.d. torp Göllyckan åker
    Lindekullen lht Göllyckan åker
    Linden hmd Gölmossarna åkrar
    Linden hmd Gölviken vik
    Linden bebyggelse Göländegölen göl
    Lindenäs avs. Göländen åker
    Linderum lht Gölängmossarna åkrar
    Lindesborg lht Hagabylyckan åker
    Lindesborg lht Hagebackarna åker
    Lindesnäs lht Hagekärret åker
    Lindhem lht Hageleshålet åker
    Lindhult lht Hagemossen äga
    Linköping f.d. bebyggelse Hagestenar grund
    Listelid avs. Hagkärret åker
    Ljungfällan f.d. torp Hagkärret utlagd åker
    Ljunghagen f.d. torp Haglyckan åkrar
    Ljunghem f.d. torp Haglyckorna åkrar
    Ljuskällan avs. Hagmossen äga
    Ljusmossen t Hagmossen, Stora äga
    Ljusmossen avs. Hagströmsbrunnen brunn
    Lobrink bs Hagudden udde
    Lobrink f.d. torp Gagån bäck
    Lomaryd lht Halhagskärret äga
    Lommaryd avs. Hallakärrsmossen mosse
    Lottremåla rivet t Hallonkulle kulle
    Lottaremåla f.d. torp Hallonkullen hage
    Loviseberg avs. Hallonkärret åker och kärr
    Loviselund f.d. hus Halsen åker
    Lund bs Hammarkvistelyckan åker
    Lund hus Handlarelanden hage
    Lundegård lht Handsken åker
    Lundtorp hmd Hansmossen åker
    Lundtorp f.d. torp Hansåkern åker
    Lustigkulle lht Haremossen åker
    Lustigkulle hus Hartorpemossarna åkrar
    Lyckeby hmd:lar Haslebuskemossen äga
    Lyckeby hmd Helsekärr, se Heltekärr åker
    Långvik gård Heltekärr åker
    Långvik hemman Helvetiskärr, se Heltekärr åker
    Längden avs. Hemgärdet äng
    Lönekullen lht Hemgärdet åker
    Lönhult by Hemgärdet åker
    Lönhult by Hemgärdet åker
    Lönhulte kvarn f.d. kvarn Hemgärdet åker
    Lönliden f.d. torp Hemgärdet åker
    Lönnekulla lht Hemgölen göl
    Lövhult lht Hemhagarna hagar
    Lövhyddan avs. Hemhagemossen åker
    Lövudden t Hemhagen hage
    Lövudden hmd Hemhagen hage
    Maje-Lisalyckan bebyggelse (?) Hemhagen hage
    Malghult by Hemhagen hage
    Malghult, se 1-4 Malghult by Hemhagen hage
    Malghult by Hemhagen hage
    Malghultsberg bs Hemhaglyckan åker
    Malghultsberg bs. Hemhagmossen mosse
    Malghulteberg f.d. hus Hemhagåkrarna åkrar
    Malghulteskog skogsbygd Hemhagåkrarna åkrar
    Malmkärr f.d. husartorp Hemkärren åkrar
    Malmsmåla f.d. ht Hemmersta lyckan åker
    Maludden hmd Hemmossen åker
    Maludden f.d. torp hemmossen åker
    Marieberg avs. Hemmossen åker
    Mariehill avs. Hemsjön del av sjö
    Marielund lht Hemsjön del av sjö
    Medderhult rivet t Hemskogen skog
    Mederhult f.d. torp Hemskogen skog
    Mellangården by Hemåkern avsöndrad åker
    Mellangården hmd Hemängarna åkrar
    Mellingerum by Hemängen åker
    Mellingerum by Hemängen åker
    Mellingerum by Hemängsbron bro
    Mellingerum by Hermansfloe åker
    Missionsplanen avs. Herrehålsmossen äga
    Mjölekulla by Herrehålsåkern åker
    Mjöshult f.d. torp Herrehålsängen äng
    Mobäck f.d. torp Herrehagen hage
    Mogöl f.d. torp Herråkern åker
    Molid lht Herrängen åker
    Molid stuga Hidet åker
    Mossen gård Hindlemosse utlagd åker
    Mossen hmd Histergölen göl
    Munkgården gård Histergölen göl
    Munkgården gård Histergölsmossarna åkrar
    Munkgården gård Histerhagen hage
    Munkegården hmd Histermossarna mossar
    Mushugget hmd Histermossarna åkrar
    Målen lht Histrefällorna hage
    Månseberg f.d. torp Histren hagar
    Mölekulla by Hjortekärrsmossen åker
    Mölekulle by Hjortgölen göl
    Mörbo rivet torp Hjortgölsmossen åkrar
    Mörbo stuga Hjorthägnen hage
    Mörkret utjord Hjortkärret utlagd åker
    Mörtfors hmd Hjortkärrskällan källa
    Mörtfors avs. Hjortliden ängar
    Mörtgölsmon avs. Hjortmossarna åkrar
    Nain gård Hjortongölen göl
    Najen f.d. hmd Hjortonmossarna åkrar
    Nerbyn del av by Hjorttumlorna skog
    Nerbyn del av by Hobergsbacken äga
    Nerbyn gårdar Holmegöl göl
    Nordhem avs. Holmelyckan åker
    Norrestuga hus Holmen udde
    Norrgränden del av sn Holmeudde udde
    Norrgränden del av sn Holmvägen väg
    Norrgården Saknas Hommansbackarna vägbackar
    Norrgården del av by Hommanslyckan åker
    Norrhult hmd Honungakullen kulle
    Norrhult hmd Hopakärren skogskärr
    Norrköping f.d. bebyggelse Hopakärret åker
    Nybo obebott område Hopalandet åker
    Nybo riven bs Hopamossen åker
    Nybo hmd Hopamossen åker
    Nyborg lht Hophorvorna hagar
    Nyby t Hopkärret äga
    Nyby f.d. husartorp Hoptrutten skogsmark
    Nybygget lht Hornsgatan landsväg
    Nybygget hmd Horsehagen ängar
    Nybygget hmd Horsekärret skogskärr
    Nybygget f.d. torp Horsekärret åker
    Nydal avs. Horskärren åkrar
    Nydal lht Horsängen äga
    Nygård torp Horvan hage
    Nygård rivet torp Horvan åker
    Nyholm lht Horvan åker
    Nylund f.d. torp Horvan åker
    Nymåla lht Horvegöl äga
    Nymåla rivet t Horvekärrebron bro
    Nymåla t Horvekärret åker
    Nymåla hus Horvekärret åker
    Nymåla f.d. torp Horveåkrarna åkrar
    Nymåla f.d. torp Horvmossen åker
    Nymåla f.d. torp Huggarn undervattenssten
    Nymålsberg utlagt torp Hulbäcken bäck
    Nynäs lht Hulbäckslyckan åker
    Nynäs lht Hulbäcksviken vik
    Nynäs utlagt torp »Hulebergsviken vik
    Nyttorp, Lilla f.d. torp Huleviken vik
    Nytorpet t Hulevikslyckan åker
    Nyttorpet f.d. torp Hultegatan väg
    Nålstorp avs. Hultet väg
    Näset åker och betesmark Hulthagen hage
    Näset lht Hultkärret äga
    Näset avs. Hultåkrarna åkrar
    Näset utlagt torp Humleforsån å
    Nästebyn Saknas Humlegården åker
    Nästebyn gårdar Humlenäskärren mossar
    Nöden lht Hummeln sjö
    Olle-Boms f.d. torp Humeln sjö
    Oppbyn del av by Hummeln sjö
    Oppebyn gårdar Hummelstad lyckan åker
    Oppebyn del av by Hundbacksmossen åker
    Oppebyn gårdar Hundeln sjö
    Orremossen t Hundevägen väg
    Orremossen f.d. torp Hundhagarna skog
    Orremåla rivet t Hundhagkärret kärr
    Orremåla t Hundhagsmossen åker
    Orremåla hus Hundlegrund holme
    Orremåla avs. Hundleklint berg
    Orrenäs lht Hundlemosse åker
    Orrenäs lägenheter Hundlemosse åker
    Ottoro avs. Hundlen sjö
    Oxtorp avs. Hundleängen äng
    Oxtorpet avs. Hurselkärret äga
    Paris lht Husarekärret f.d. åker
    Paris f.d. torp Huvudsten stor sten
    Paulilund avs. Hyltemossen åker
    Perstorpet f.d. ht Hylteskiften skog
    Petersberg avs. Hylteskogen skog
    Petersborg lht Hyndehålet kärr
    Petersborg avs. Hyndehålsgölen göl
    Petersborg avs. Hypsebacken vägbacke
    Petersborg hus Hyvelhagen hage
    Petersburg torp Hålan vildmosse
    Pilelund f.d. torp Hålan åkermosse
    Pilelund, Lilla f.d. bebyggelse Hålbäcken, se Hulbäcken bäck
    Pinetorpet, se Pinuddarna f.d. torp Hålbäcksviken vik
    Pinuddarna f.d. torp Hålhagen äng
    Piparekvarnen kvarn Hålhagsmossen åker
    Porjus lht Hålkärren åkrar
    Portstugan lht Hålkärret skogskärret
    Portstugan f.d. torp Hålkärret utlagd åker
    Prästegården gård (kyrkoherdeboställe) Hålkärret äga
    Purja hus »Hålkärret», se Höljkärren kärr
    Rambo f.d. torp Hålkärret åker
    Ranndalen rivet torp Hålldammen kärr
    Rensborg lht Hålldammen skogskärr
    Rensborg hus Hålldammsbrobacken backe
    Rike-Nisse-stugan hus Hålldammskärret kärr
    Ringarum avs. Hålldämmsbackarna vägbackar
    Ringarum avs. Hålldammsbro bro
    Ringsnäs hmd Hållet åker
    Ringsnäs utlagd hmd Hårdhammars kulle kulle
    Risinge gård Hägern sjö
    Risinge hemman Hägern sjö
    Rockhagsmossen hmd Hägern, Lilla sjö
    Rolandstorg avs. Hägerumme kohage hage
    Rosendal lht Hägerummeslät betesplats
    Rosendal avs. Hägerummeån å
    Rosengrenstäppen stuga Hägerummeån å
    Rosenholm hmd Hägerö ö
    Rosenholm lht Häggebäcken ängar
    Rosenholm f.d. hus Häggebäcksmossarna mossar
    Rosenholm hmd Häggekärren f.d. slåtter
    Rosenlund avs. Hägnarna slåtter
    Russen f.d. stuga Hägnerna åkrar
    Råsvik bs Hägnelyckan åker
    Råsvik hmd Hägnen åker
    Rödgölstorpet torp Hägnen åker
    Rögöl f.d. torp eller stuga Hägnen åker
    Rör, Stora hmd Hägnen hage
    Röret hmd Hägnen åker
    Röstorp by Hägnen åkermosse
    Röstorp by Hägnen åker
    Rövik hmd »Häljekärret» åker
    Rövik hmd Hällarna åker
    Röviksnäs hmd Hällekanal kanal
    Sabeltorp lht Hällerum åker
    Sabeltorp lht Hälleskiften skog
    Sabeltorpet avs. Hällslyckan åker
    Sabeltorp gd Hängkärret åker
    Salsnäs lht Hängslebäcken bäck
    Salsnäs avs. Hängslerna skog
    Sand hmd Hässledraget åker
    Sanden hmd Hästefällemossarna åkermossar
    Sandgärdet f.d. torp Hästegrundet undervattensgrund
    Sandgärdet hmd Hästehagarna åkrar
    Sandholmen f.d. hus Hästehagen hage
    Sandmon bs Hästehagen hage
    Sandmon del av Malghult Hästehagen hage
    Sandsgärdet hmd Hästehagen hage
    Sandshult f.d. torp Hästenäset hage
    Sandhult avs. Hästefällan hage
    Sandslätt lht Hästfällebackarna vägbackar
    Sandstugan f.d. stuga Hästfällemossarna åkrar
    Sandtorpet f.d. torp Hästfällemossarna åkrar
    Sandvik hmd Hästfällorna bete
    Sandvik f.d. torp Hästgrundet holmar
    Sandvik hmd Hästgärdsmossen åker
    Sandåkern lht Hästhagen hage
    Sandåkern avs. Hästhagen hage
    Sankesumpen lht Hästhagen hage
    Sarokullen hmd Hästhagen hage
    Sarvekullen hmd Hästhagen hage
    Saxmåla f.d. torp Hästhagen hage
    Saxtorp by Hästhagen hage
    Saxtorp by Hästhagen hage
    Sjöbo torp Hästhagen hage
    Sjöbo rivet torp Hästhagen hage
    Sjöbo avs. Hästhagkärret åker
    Sjöbo f.d. torp Hästhagkärret åkermosse
    Sjöbro hmd Hästhagsbacken vägbacke
    Sjödalen hus Hästhagsmossarna skogskärr
    Sjögärdet hmd Hästhagsmossarna åkrar
    Sjökrok by Hästhagsmossen åker
    Sjökrok by Hästhagsmossen utlagd åker
    Sjönäs hmd Hästhagsmossen äga
    Sjönäs hmd Hästhagsmossen, Lille åker
    Sjönäs f.d. torp Hästhagsåkern åker
    Sjönäs hmd Hästängen äng
    Sjöände by Hättekällan äga
    Sjöändemåla gård Höckhulte bastekälla sjö
    Sjöändemåla by Höckhultesjön Saknas
    Sjöänden stuga Höckhultesjön sjö
    Skinshult by Högeholme holme
    Skinshult by Högehällen hage
    Skogdalehorvan f.d. hus Höge klev berg
    Skogen bs Högeklev backe
    Skogen hus Högelycka utlagd åker
    Skogslund hus Höghultehölja äga
    Skomakaretorp hemman Höghultemossen vildmosse
    Skrabberoten del av sn Högliden åker
    Skrabbhult by Höglidsmossen åker
    Skranten hmd Höglyckan åker
    Skreven hus Högtorpslyckan äga
    Skrevet hmd Högåkern åker
    Skrevet f.d. torp Högåkern åker
    Skurebro f.d. torp Högåkern åker
    Skäppetorp hmd Högö ö
    Skäppetorp torp Hökehultemossen utlagd åker
    Skäppetorp hmd Hökemossen åker
    Skäpptorp, Yttre hmd Hökhulteviken vik
    Slätbråna lht Hökkärret åker
    Slätbråna lht Hökkärret skogskärr
    Slätbrånarna del av samhälle Hökkärret åker
    Slätsand hmd Hökkärret åker
    Slätsand hmd Höknäseudden udde
    Smedbo f.d. torp Höljkärren åkrar
    Smeddalen avs. Höljkärren kärr
    Smedhult f.d. torp Höljkärret åker
    Smedmåla f.d.torp Höljkärrskullarna hage
    Smedserum hmd Hönefotan äng
    Smedserum hmd Hönsesten råsten
    Smisserum hmd Hörnhagslyckan åker
    Snabbfallet avs. Igelhultehorvan åker
    Snidhem avs. Igölen göl
    Sobelsberg avs Igölsbackarna vägbackar
    Solbacken lht Igölsbäcken bäck
    Solberget lht Igölslyckan utlagd åker
    Solberget hus Illebro bro
    Solgården avs. Illebrobacke backe
    Solliden ägodel Illern sjö
    Solliden (Soliden) f.d. soldattorp Illern sjö
    Solliden hmd Illevik vik
    Spränghem avs. Illån å
    Spånghagen f.d. torp Illängen utjord
    Spånghult t Illängen åker
    Spånghult torp Ingasmosse åker
    Stackvallen hmd Inggöl göl
    Stackvallen hmd Inggölsmossen utlagd åker
    Stampa lht Innersgöl göl
    Stenbygget f.d. torp Innersgöl göl
    Stendalen avs. Insjön göl
    Stenfall bs Ishultemossen åker
    Stenhagen, Norra avs. Istergölen, se Listergölen göl
    Stenkullen t Jerusalem åker
    Stenkullen hus Jon Gladers udde udde
    Stenkullen torp Jordbergshagen hage
    Stensberg lht Jordbergsmossen vildmosse
    Stensberg lht Jordbro bro
    Stensberg f.d. hus Jordbrokärret åker
    Stensberg avs. »Jordbroshagen», se Jordbergshagen hage
    Stensborg lht Junkersumparna åker
    Stensborg avs. Junkersumpsberget berg
    Stenseryd lht Jutudden udde
    Stensholm lht Juängarna ängar
    Stensholm lht Jäkremossen utlagd mosse
    Stensjöholm lht Jämkemossen åker
    Stensjöholm avs. Jänken åker
    Stensjönäs avs. Jänken åker
    Stensryd hus Jänken åker
    Stensö prästgård Järnkällan källa
    Stighult hmd Järnmosselyckan åker
    Stighult hmd Järnmossen åker
    Stighult hmd Järnsjöbäck bäck
    Stjärneberg hus Järnsjöbäckemossen åker
    Stjärnevik hus Järnsjön, Lilla Saknas
    Stockhagen hmd Järnsjön, Stora Saknas
    Stockehagen hmd Järnsjön sjöar
    Stockholm hus Järnsjöven åker
    Stockshult obebott område Järpemossen mosse
    Stockshult hmd Järpmossen åker
    Stora kärr avs. Järpmossen åker
    Storarör hmd Jönsmossen åker
    Storedal hmd Kaggehagarna f.d. hage
    Storehagen f.d. lht Kajsebrunnen brunn
    Storgården bebyggelse Kajsåkern åker
    Storms hus Kajsängen äng
    Storudd hmd Kalerummehagen skog
    Storudd hmd Kalerummekärret åker
    Storudd Lilla lht Kalerummemossen åker
    Storudd, Lilla avs. Kalerummeviken vik
    Strandbo f.d. stuga Kalgården åker
    Stråltorpet torp Kalkholmen udde
    Stråltorpet avs. Kalkrikstan båtställe
    Strängenäs hmd Kalkudden udde
    Srängenäs hmd Kalkviken vik
    Strömserum t Kalkvikstan båtställe
    Strömserum f.d. torp Kallersbokärret skogskärr
    Strömsfors lht Kallkärret äga
    Skutemossen rivet torp Kalmarvall berg
    Stutmossen hmd Kalvebenet åker
    Stålkullen avs. Kalvegölen göl
    Ståpin riven lht Kalvehagen hage
    Stösnäs riven lht Kalvhagen åker
    Stödsnäs hmd Kalvehagen hage
    Sumpen hmd Kalvehagen åker
    Sund hmd Kalvehagen hage
    Sund hmd Kalvehorvan kärr
    Sundbyberg lht Kalvekullarna hage
    Sundbyberg f.d. torp Kalvekullen åker
    Sundebro avs. Kalvekullen kulle
    Sundebyn hus Kalvekullen hage
    Sundsbro bs Kalvemossen åker
    Sundsholm lht Kalvnäset udde
    Sundsholm f.d. stuga Kalvhagen hage
    Sundstorpet lht Kalvhagslyckan åker
    Sutarsmo lht Kalvhagsmossen utlagd åker
    Suttersmo hmd Kalvhagsåkrarna åkrar
    Svartkärr hmd Kalvhorvan hage
    Svarvartorpet t Kalvkullen betesmark
    Svarvartorpet f.d. torp Kalvkulllen hage
    Svensberg lht Kalvkärren åkrar
    Svensro avs. Kalvkärret åker
    Systertorp by Kalvkärret hage
    Systertorp by Kalvkärrsvägen väg
    Systertorp by Kalvmossarna åkrar
    Sågkvarn hmd Kalvnäselyckan åker
    Sågekvarnen såg Kalvnäsemossen åker
    Sälberget, se Sälleberget f.d. hus Kalvudden äga
    Sälleberget f.d. hus Kammarn vik
    Södrahult lht Kammarviken vik
    Södralund lht Kanalen å el. kanal
    Sönnerhult riven bs Kanalmossen åker
    Sönnerhult hmd Kantebo åkrar
    Sörbo f.d. torp Karikärr åker
    Sörgården bebyggelse Karl-Ansegärdet åker
    Sörgården del av by Karlbybackarna vägbackar
    Sörvik hmd Karlby såg såg
    Sörvik hmd Karlbyåkrarna åkrar
    Tegel avs, Karl-Johans åkern åker
    Tegeltorp gård Karl-Månsevik vik
    Tegeltorpet bebyggelse Karolinas backe vägbacke
    Tegeltorpsängen bebyggelse Kartebomossen åker
    Tillägget avs. Kartegryt hage
    Tippens f.d. stuga Kartegrytsmossen åker
    Tjurshult riven lht Kasperehål svacka mellan två vägbackar
    Tjurhult f.d. torp Kasthorvan åkrar
    Tomtebacken lht Katsviken äng
    Toppennabben f.d. hus Katsvikevägen väg
    Torparhägnen avs. Katsviksmossen åker
    Torshult hmd Kattebergen berg
    Torshult hmd Kattefittan källa
    Travaskulle hus Kattefloen åker
    Trekanten avs, Kattefloen pöl
    Trädgårdsmåla lht Kattehagarna hagar
    Trädgårdsmåla lht Kattehålet hage
    Trädgårdsmåla avs. Katteviken vik
    Träthult by Katthagsberget berg
    Träthult by Kattåkern åker
    Trähult by Kejnäset halvö
    Tumlan bebyggelse Kejnäsudden udde el. halvö
    Tvingsmåla t Kejsarlandet åker
    Tvingsmåla f.d. torp Kistö ö
    Tälge bs Kittlyckan åker
    Tälge f.d. torp Kittlyckebäcken bäck
    Törnehäll avs Klabbarna bergholmar
    Udden lht Klabben grund
    Ulriksborg avs. Klacken holme
    Uppebyn, se Oppebyn gårdar Klaras backe vägbacke
    Uppsala f.d. torp Klarebäck åker
    Utbyn by Klarebäckelyckan åker
    Urdalen avs. Klasgärdet åker
    Utebyn gårdar Klevbacken vägbacke
    Utebyn dek av by Klevkärret åker
    Utskogen del av Malghult Klintebäcken bäck
    Vanstad bs Klintelyckan åker
    Vanstad lht Klinten skälsten
    Vebyholm hus Klintgärdet åker
    Verandan avs. Klintgärdsmossen åker
    Vibyholm lht Klinthagen hage
    Vibyholm hus Klinthagen hage
    Vilketorpet hmd Klintlyckan åker
    Vilketorpet hmd Klo hagar
    Vimon, se Vimålen f.d. torp Klockaregårds gärde åker
    Vimålen f.d. torp Klockarehagen hage
    »Winketorpet» f.d. torp Klockarekärret åker
    Vintern bs Klockfloen åker
    Vintern avs. Klogöl, se Krogöl göl
    Virslund hmd Klogölen göl
    Virslund, se Värslund lht Klogölsberget berg
    Vägby lht Klogölsmossen, se Krogölsmossen åkrar
    Värnamo t Klohagarna Saknas
    Värnamo f.d. torp Klohagarna hagar
    Värslund lht Klohagen hage
    Västerberg lht Klohagsåkern åker
    Västergården gård Klolyckan åker
    Västergården bebyggelse Klondyke mosse
    Västergården hmd Klostergöl göl
    Västerholm lht Klosterlyckan åker
    Västersberg bs Klotäppan åker
    Västersund f.d. lht Klovgöl göl
    Västraholm lht Klovgölshagen hage
    Västraholm avs. Klubbemomossarna åkrar
    Västrahult lht Klunken hage
    Ymerslund lht Kluttgölshägnen åkermosse
    Ystad hmd Kluttgölsmossen vildmosse
    Åkerholm lht Klämgrimkärret vildmosse
    Åkerholm hus Klämgrimman vildmosse
    Åkeryd lht Klämgrimman vik
    Åkeryd lht Klämgrinden grind
    Åsegården hmd Klämgrindskärr äga
    Åsen gård Klämstensmossen åkermosse
    Åsen hmd Klämstenebackarna vägbackar
    Åsjögle by Klöderlyckan åker
    Åsjögle by Klöverbergen berg
    Åskögle by Klöverbergen berg
    Åskögle gd »Klövergöl» äga
    Åstugan f.d. hus Klövgöl Saknas
    Älgmåla lht Knarrbäckkärren skogskärr
    Älgmossen hmd Knarrbäcksbacken vägbacke
    Älgmossen, se Älsmossen hmd Koppgölen Saknas
    Älsmossen f.d. torp Knipkullsbacken vägbacke
    Älsmossen hmd Knuthagen skog
    Ängelsdal f.d. hus Knäpphagen hage
    Ängenäs hmd Knäppmossen åker
    Ängenäs hus Knästorp åker
    Ängsstugan lht Kobacksmossen åker
    Ängstugan lht Kobeck hage
    Änsebo hmd Kobeck äng
    Äspemåla hmd Kobäckekärret äng
    Äspemåla, se Aspermåla hmdr Kobäckshagen, se Kobeck hage
    Äspenäs by Kobäcksmossen åker
    Äspenäs by Kohagsbacken vägbacke
    Äspingshov avs. Kohage, Stackvalle hage
    Äspkullen, se Aspekullen lht Kohage, Hägerumme hage
    Ävernäs by Kohagen hage
    Ävernäs by Kohagen hage
    Ävernäs gd Kohagen hage
    Örås f.d. torp Kohagen hage
    Östantorp by Kohagen hage
    Östantorp by Kohagen hage
    Överholm hmd Kohagen hage
    Överum hmd Kohagen hage
    Övraholm hmd Kohagen skog
    Övringsmåla f.d. torp Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagkärret skogskärr
      Kohaglyckan åker
      Kohaglyckan åker
      Kohagslyckan vägbacke
      Kohagslanden åkrar
      Kohagslandet åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan utlagd åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagsmossarna åkrar
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen utlagd åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen utlagd åker
      Kohagsviken vik
      Kohorvan hage
      Kojkärret äga
      Kokärret åker
      Kolbacken äga
      Kolbäckskärren skogskärr
      Kolbäckskärret äga
      Kolebäcken bäck
      Kolekärr åker
      Kolinden äga
      Kollyckan åker
      Kolmossen åker
      »Kolöjekärr» åker
      Komossarna åkrar
      Komossen utlagda åkrar
      Komossen åker
      Komossen åker
      Kongbergshultsmossen, se Kingbergshult åker
      Konungakullen kulle
      Kopparslagarekullen åker
      Kopparslagarn åker
      Koppgöl göl
      Koppgölsbäck äng
      Koppgölsvägen väg
      Korpekulsmossen äga
      Korphulten skog
      Korphultsberget berg
      Korseken Saknas
      Korslandskärren åkrar
      Kosten råsten
      Kovintrar skog
      Kransemossen åker
      Kranses åker
      Kriken hage
      Krikåkern åker
      Kringarn hage och äng
      Kringlan holme
      Kringlehällen holme
      Krithemmen åker
      Kroarebacken vägbacke
      Krogöl, se Klogölen göl
      Krogör göl
      Krogölsmossarna åkrar
      Krogölsmossen utlagd åker
      Krogölsmossen åkrar
      Krokedebacke vägbacke
      Kroken äng
      Kroken åker
      Kroksjön Saknas
      Kroksjön sjö
      Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      Krokåkrarna åkrar
      Kronbäcksudd land
      Kronstadskiften skog
      Krycken åker
      Krysås, se Krösås hemman
      Kråkberget Saknas
      Kråkebergen åkrar
      Kråkeberget berg
      Kråkenäshölja Saknas
      Kråkhagen hage
      Kråkkärren åkrar
      Krängen åker
      Krösonkärret vildmosse
      Krösonmossen skogsmosse
      Kuknabben udde
      Kulemossen åker
      Kulemössan, se Kullmössan grund
      Kullarna åker
      Kullarna åkrar
      Kullbacken område
      Kullelyckan åker
      Kullemossen åker
      Kullen kulle
      Kullen hage
      Kullen åker
      Kullgärdet f.d. äng
      Kullhagen äga
      Kullhagen hage
      Kullmössan grund
      Kullviken vik
      Kullviken vik
      Kullyckan åker
      Kullåkern åker
      Kullåkern åker
      Kullåkrarna ägoskift
      Kuludden udde
      Kungbergshult åker
      Kungebergen berg
      Kungesten stenblock
      Kungsten stor sten
      Kuntan kärr
      Kurhägnarna åkrar
      Kusefloen åker
      Kuslyckemossarna åkrar
      Kutnabben udde
      Kuttgöl göl
      Kuttgölsbron bro
      Kuttgölebäcken bäck
      Kuttgölkärren skogskärr
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnebacken vägbacke
      Kvarnedammen kvarndamm
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnehagen hage
      Kvarnehagen hage
      Kvarnehagen hage
      Kvarnehagen hage och åker
      Kvarnelyckan åker
      Kvarnelyckorna åkrar
      Kvarnemon hage
      Kvarneskogen skog
      Kvarnegårdsbacken vägbacke
      Kvarngårdsberg vägbackar
      Kvarngårdsmon skog
      Kvarngärdet åker
      Kvarngärdet åker
      Kvarngärdet äng
      Kvarngärdet åker
      Kvarngärdet äng
      Kvarngärdsbäcken bäck
      Kvarnhagen hage
      Kvarnhagen hage
      Kvarnhagen hage
      Kvarnhagen hage
      Kvarnhagen åker
      Kvarnhagsgärdet åker
      Kvarnhagslyckan åker
      Kvarnhagslyckan åker
      Kvarnhagsmossen åker
      Kvarnhagsskiftet skog
      Kvarnhorvan åker
      Kvarnhålet äng
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnkärret åker
      Kvarnkärret utlagd åker
      Kvarnkärret åker
      Kvarnkärret ägor
      Kvarnkärret åker
      Kvarnkärret äga
      Kvrnkärsbron bro
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnlyckorna åkrar
      Kvarnvägen väg
      Kvarnängen äng
      Kvarnängen äng
      Kvilleholm åker
      Kvillen halvö
      Kville skäl gränsmärke
      Kvimon skog
      Kvistelyckan åker
      Kyffena åker
      Kyrkbäckskärret äga
      Kyrkeberget berg
      Kyrkebro bro
      Kyrkebroängen äga
      Kyrkeflat åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkemossen åker (utlagd?)
      Kyrkeveshägnen hage och ängar
      Kyrkevägsmossen åker
      Kyrkevägsmossen åker
      Kyrkgrindshagen hage
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkhagen äga
      Kyrkkärret åker
      Kyrklyckan åker
      Kyrkmossen åker
      Kåreholm holme
      Kårehäll åker
      Kårehällshagen hage
      Kårhällsmossen åker
      Källan på ängen källa
      Källaregärdet åker
      Källareåkern åker
      Källebergeskogen skog
      Källefloen åker
      Källegrinden grind
      Källegärdet åker
      Källehagarna hage och åker
      Källehagen åker
      Källehagen åker
      Källehorvekärret ängar
      Källekärret bete
      Källekärret åker
      Källelyckan åker
      Källemossen åker
      Källgärdet åker
      Källhagen hage
      Källhagen hage
      Källhagen äga
      Källhagen åker
      Källhagslyckan åker
      Källhagsmossen äga
      Källhagsmossen, se Källhägnsmossen mosse
      Källhägnen äng
      Källhägnsmossen vildmosse
      Källkalgården äng
      Källkärret äga
      Källmossen åker
      Källmossen åker
      Källmossen utlagd åker
      Källmossen åker
      Källskiften åker
      Källsmossen äga
      Källviken vik
      Källyckan åker
      Källyckan åker
      Källyckan åker
      Källåkern åker
      Källåkern åker
      Källåkern åker
      Källängarna bete
      Källängen åker
      Källängen åker
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen åker
      Källängen äng
      Källängshagen hage el. skog
      Käppen åker
      Kärleksudden vägkrök
      Kärleksön holme
      Kärngekullen kulle
      Kärngekärret åker
      Kärngelyckan åker
      Kärngemossen utlagd åker
      Kärngenshorva terräng
      Kärngeskiften skogsskift
      Kärnghagslyckan åker
      Kärrebacken vägbacke
      Kärret utjord
      Kärrhagsängen åker
      Kärrhultelyckan åker
      Kärrsjöbromossen, se Fjärdsjöbromossen mosse
      Kärrsjöviken vik
      Kärrsö åker
      Kärränden hage
      Ladbacken vägbacke /Se
      Ladbacken vägbacke
      Ladkärr åker
      Ladkärr f.d. slåtter
      Ladkärret vildmosse
      Ladkärrsudden udde
      Ladkärrsviken vik
      Ladmossen åker
      Ladmossarna åkrar
      Ladvallarna ängar
      Ladåkern åker
      Ladåkern åker
      Laggartorpsviken äga
      Laggartorpsviken vik
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdsmossen utlagd åker
      Lagårdstomten äng
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsängen åker
      Lakärr kärrområde
      Lammhagen berg
      Lammhagstegen berg
      Lammhagsbergen berg
      Landstrandshagen åker
      Larsebacken vägbacke
      Larsåkern åker
      Lassekärr slåtter
      Lasse kärr skogskärr
      Lassemosse åker
      Lassevik vik
      Ledmossen, se Lermossen vildmosse
      Lemikebro bro
      »Lemnikebrohorfva äga
      Lerbro åker
      Lerbro åker
      Lerbrohagen hage
      Lerbromossen åker
      Lergärdet åker
      Lergärdet åker
      Lerkärret åker
      Lermossen åker
      Lermossen åker
      Lermossen åker
      Lermossen vildmosse
      Lerorna åker
      Lervik vik
      Lervik äng
      Lervik vik
      Lerviksudden udde
      Leråkerna åker
      Leråkrar, Ekebäckskulle åkrar
      Leråkrarna åkrar
      Leråkerskullarna kullar
      Libbekulla bro bro
      Libbekullegöl Saknas
      Libbekulla göl göl
      Libbekulla holme holme el. udde
      Libbekullakärr åker
      Libbekulla skog skog
      Lidhemmemossen åker
      Lidåkern åker
      Lilla kullen äga
      Lillakällan källa
      Lilla kärret åker
      Lillalyckan åker
      Lilla rör äga (f.d. torp?)
      Lillbrå sjö
      Lillbråhagen hage
      Lillbrålyckan åker
      Lille-Brå kärr
      Lillebråmossen åker
      Lillebråsåsen del av Åsen
      Lillehage hage
      Lille hagen hage
      Lille hagen hage
      Lille hagen utjord
      Lillehagen hage
      Lillehagen hage
      Lille hagen hage
      Lille hagen hage
      Lille hagen hage
      Lillehagsmossen åker
      Lilleklev vägbacke
      Lille klev berg
      Lillekärr åker
      Lillekärret åker
      Lillelycka åker
      Lillelycka åker
      Lillelyckan åker
      Lillemokärr äng
      Lillemokärr skogskärr
      Lille mossen åker
      Lille mossen åker
      Lille mossen åker
      Lille mossen utlagd åker
      Lillesjö mosse äga
      Lillesjömovägen väg
      Lillesjön sjö
      Lillesjön sjö
      Lilleskogen skog
      Lillestugåkern åker
      Lillflat åker
      Lillgärdena åkrar
      Lillgärdena åkrar
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet åker
      Lillgärdet åker
      Lillgärdsbäcken bäck
      Lillgärdsgrinden grind
      Lillgärdskärren åkrar
      Lillgärdsängen äng
      Lillgöl göl
      Lillhagarna betesmark
      Lillsjömon skog
      Lillsjömålamossen åker
      Lillsjön Saknas
      Lillsjön sjö
      Lillängen äng
      Lillängen åker
      Lillängsviken vik
      Lillö halvö
      Lillön ö
      Linas mosse åker
      Lindbackgärdet åker
      Linddraget skog
      Lindehagarna hage
      Linden åker
      Linden åker
      Linden åker
      Lindåkern åker
      Lindåkrarna åkrar
      Ljunghemmossen åker
      Ljungmossen mosse
      Ljusgöl Saknas
      Ljusgöl göl
      Ljusgöl göl
      Ljusgölebäcken bäck
      Ljusgölslyckan åker
      Ljusmossen åker
      Ljustringsbergen? Saknas
      Lobrink berg
      Lobäcksån bäck
      Locket åker
      Locket åker
      Logbacken åker
      Logberget berg
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Logtomten äng
      Logtomterna åkrar
      Logåkern åker
      Logåkern åker
      Logåkern åker
      Logåkern åker
      Logängen betesmark
      Lohäll hage
      Lolyckan åker
      Lomgölen Saknas
      Lomgölen göl
      Lomgölen göl
      Lomholmen holme
      Lomholmen äga
      Lomhuvudet råsten
      Lomkroken åker
      Lomkroken åker
      Lommestenen skälsten
      Lomtuvan holme
      Lomåkern åker
      Lortbromossen åker
      Lortmossen åker
      Lortviken vik
      Lottaremåla utlagd åker
      Lottarmålabackarna vägbackar
      Loäng, se Logängen betesmark
      Lugnflaten åker
      Lundbergsbacken vägbacke
      Lundlyckan åker
      Lundåkern åker
      Lusknäppen hage
      Lustigkulle åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan bortom lagården åker
      Lyckan vid kohagsgrinden åker
      Lyckorna åkrar
      Lyckorna åkrar
      Lyckängsmossen åker
      Lysningskullen berg
      Långadragen åker
      Långehorva hage
      Långekärr åker
      Långekärrsmon skog
      Långekärrsmossen mosse
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelyckan åkrar
      Långelyckebergen berg
      Långemosse åker
      Långemosse åker
      Långemossen åker
      Långemossen åker
      Långemossen slåtter och vik
      Långe mossen åker
      Långetäppa äng
      Långeviksudden udde
      Långgölen Saknas
      Långgölen göl
      Långgölen göl
      Långholmen åker
      Långkärret åker
      Långliden skog
      Långliden skog
      Långsmalekärr åker
      Långvikegärde åker
      Långviken vik
      Långvikeängar åker och äng
      Långåkern åker
      Långängen äng
      Lämmikebro vägbro
      Löjesten udde
      Lökäng åker
      Lönhultesjön del av sjö
      Lönhulteudde udde
      Lönhålshagen hage
      Lönlidshagen äga
      Lönlidsmossen åker
      Löpet åker
      Lövgrensåkern åker
      Lövlyckan åker
      Lövstenen skog
      Lövstensskogen skog
      Mackmossen åker
      Majekärr vildmosse
      Majgården åker
      Maj-Kajses sten sten
      Majlyckan åker
      Majlyckeberget berg
      Malghultegata väg
      Malghulte gärde åker
      Malghultegöl Saknas
      Malghultegöl göl
      Malghultenäs halvö
      Malmängarna åkrar
      Malmroten upplagsplats för myrmalm
      Mandatäppan åker
      Mangseland utlagd åker
      Marie sten flyttblock
      Marstrand bete
      Marstrandshagen hage
      Mashagen hage
      Mashagen hage
      Massegärdet åker
      Massekärr åker
      Massekärrslyckorna åkrar
      Massekärrsmossarna åkrar
      Massemosse äga
      Masseängen åker
      Massmossen mosse
      Masängen vik
      Mats mosse äga
      Mederhult åkrar
      Melesten gränsmärke
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanhagen hage
      Mellanlyckan åker
      Mellanlyckan åker
      Mellanmossarna åkrar
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellansjökärren kärr
      Mellansjökärrsön halvö
      Mellanträdgården åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanängen äng
      Mellanängen åker
      Mellingerumlyckan åker
      Mickelmossen åker
      Mickels mosse åker
      Mickelsmässemossen åker
      Middagsvrårna skog
      Mjärdhusön holme
      Mjärdstrecket vik
      Mjärdstecksmossen åker
      Mjölnäshagen, se Mörnäshagen hage
      Mjöshultegården åker
      Mjöshulteskogen skog
      Mjöshultevägen väg
      Moarna skog
      Moarna skog
      Mobergs udde ö
      Mobäckkärret åker
      Mobäckåkrarna bete
      Mogöl Saknas
      Mogöl göl
      Mogöleskogen skog
      Mogöleåsar skog
      Mogölsbäcken bäck
      Mogölshagen hage
      Mogölsviken vik
      Molyckan åker
      Mon skog
      Mon skog
      Morekulleberget berg
      Mormors kärr skogskärr
      Mormorslycka åker
      »Mosjön», se Mösjön sjö
      Mosjön sjö
      Mossbergeängen äng
      Mossbron bro
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossängen två vikar
      Motgjort äng
      Motgjortsbäcken bäck
      Motgjortsmossen åker
      Mullebo hage
      Munkeklev vägbacke
      Munkelyckorna åkrar
      Murgölen mosse
      Murgölen göl
      Murgölsmossarna åkrar
      Murängen äng
      Myrkärret äga
      Myskonkullen kulle
      Myskonkärren åkrar
      Målarna åkrar
      Målebergen hage
      Målehagen hage
      Målehagen hage
      Målemossen åker
      Målesjön sjö
      Måleå å
      Måleängar ängar
      Måleängar åkrar
      Målhagen halvö
      Målhagsberget berg
      Målhagsmossen utlagd åker
      Målhagsängen vik
      Målsjön Saknas
      Målåkern åker
      Målåkrarna åkrar
      Månsedal skog
      Månsehål åker
      Månselycka åker
      Märankärret skogskärr
      Märefällan hage
      Märeryggen udde
      Märfloen floe
      Märgärdet hage
      Märhorvan betesmark
      Märhorvan hage
      Märhorvsbacken vägbacke
      Märhorvslyckan åker
      Märhorvsmossen åker
      Märkärret utlagd mosse
      Märrskrovet skogsskift
      Märskogsdalen, se Märssjödalen skog
      Märskålshägnaden äga
      Märssjödalen skog
      Märudden udde
      Möcklemossen äga
      Möllers åker
      Mörbohagen hage
      Mörbohagen skog
      Mörbomossen åker
      Mörboskogen skog
      »Mörhagsmossen» äga
      Mörkekärr slåtteräng
      Mörkekärr åker
      Mörkekärr åker
      Mörkeremossen åker
      Mörkren utjord
      Mörkren åkrar och hage
      Mörkret åker
      Mörkviken vik
      Mörkviken vik
      Mörkviken vik
      Mörkängen äng
      Mörkängen äng
      Mörkängskiften åker
      Mörnäshagen hage
      Mörstackemossen åker
      Mörtetuv holme
      Mörteviken vik
      Mörtgöl Saknas
      Mörtgöl göl
      Mörtholmen udde
      Mörtängarna ängar
      Mörtängen åker
      Mörtön holme
      Mörudden udde
      Möråkern åker
      Mösjöbäcken bäck
      Mösjöhagen hage (utjord)
      Mösjökärr åker
      Mösjömon terrängsluttning
      Mösjön Saknas
      Mösjön sjö
      Mösjösundet sund
      Nabben udde
      Najåkrarna åkrar
      Nattstugelyckan åker
      Nedersta dalen äng
      Nejen sjö
      Nergärdet åker
      Nerhagen hage
      Nerkärret äga
      Nermossen åker
      Nersjön del av sjö
      Nersjön del av sjö
      Nerskogen skog
      Nerskogsmossarna åkrar
      Nils-Joan-Olsegärdet åker
      Nils-Larsekullen udde
      Normansmo, se Norrmansmo hage el. skog
      Norregärdet åker
      Norrekärr åker
      Norrekärr åker
      Norrekärr äga
      Norrelycka åker
      Norrgärdet åker
      Norrhagen hage
      Norrhagen hage
      Norrhagslandet utlagd åker
      Norrhagsmossen åker
      Norrhult triangelpunkt
      Norrhultekällan källa
      Norshultelyckan åker
      Norrmansmo hage el. skog
      Norrsjön del av Hummeln
      Norrsjön vik
      Norrsjön sjö
      Norrsjön äng
      Norrsjön del av sjö
      Norrängarna ängar
      Norrängen äng
      Norrängen åker
      Notholmen holme
      Notholmen holme el. udde
      Notplanen byallmänning
      Notskullen åker
      Nybo f.d. torp
      Nybro åkermosse
      Nybrokärr åker
      Nybråtarna åkrar
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nybyggemossen åker
      Nybyggetäppa åker
      Nycklemossarna åkrar
      Nyehagarna åkrar
      Nyekärr åker
      Nyekärret åker
      Nyelandet åker
      Nygärdskärret äga
      Nygärdsåkern åker
      Nyhagarna åkrar
      Nyhagarna åkrar
      Nyhagen åkermosse
      Nyhagen åker
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagkärren åkrar
      Nyhagshorvan åker
      Nyhagslyckan åker
      Nyhägnen slåtter
      Nyhägnarna hage
      Nyhägnslyckorna åker
      Nyhägnsmossen åke
      Nykärret äga
      Nylandsmossen åker
      Nylyckan åker
      Nymosse åker
      Nymossen åker
      Nymossen odlad mosse
      Nymossen åker
      Nymossen äga
      Nymossen åker
      Nymossen åker
      Nymossen åker
      Nymålarna åkrar
      Nyodlen åker
      Nyodlen åker
      Nyodlen odlad mosse
      Nyodlen åker
      Nyponlyckan åker
      Nyrödjan åker
      Nyrödjan äng och åker
      Nyrödjan åker
      Nyrödjegärdet hage
      Nyrödjorna ängar
      Nyrödjorna skog
      Nyrödjorna åkermosse
      Nyröjsmossen utlagd mosse
      Nyårsgrundet grund
      Nyårsgrundet holme
      Nyårsholmen holme
      Nyårsviken vik
      Nyårsviken vik
      Näjern sjö
      Näjern sjö
      Nämndemankärret åker
      Näsebergen hage
      Näsekärret åker
      Näsen åkrar
      Näsen skog och bete
      Näset hage
      Näset hage
      Näset skog
      Näset betesmark
      Näset halvö
      Näset, se Hästenäset hage
      Näset hage och halvö
      Näsgärdet åker
      Näshagen hage
      Näskärret åker
      Näslyckan åker
      Näsodlarna åkrar
      Näsudden udde
      Näsängen f.d. äng
      Nätbodudden udde
      Nätviken vik
      Näverkärret åker
      Nävermossen åker
      Nävermossen åker
      Nötatäppan åker
      Odlekällan källa
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen bete
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odleviken vik
      Odlingsbiten åker
      Odonmossen åker
      Odonmossen åker
      Olle-Mobergs-holme holme
      Olle-Mobergs-ö, se Olle-Mobergs-holme holme
      Ollesmosse åker
      Olsbäcken vattendrag
      Omkärret åker
      Omkärret, Lilla åker
      Omsteget åkrar
      Omstegsmossarna, se Omsteget åkrar
      Oppebyviken vik
      Opperste lyckan åker
      Opperste mossen åker
      Oppgärdet bete
      Opphagen hage
      Oppmossen åker
      Oppmossen åker
      Oppsjön sjö
      Oppsjön del av sjö
      Oppsjön del av sjö
      Oppsjön del av sjö
      Oppskogen hage
      Oppåsen åker
      Oppängen bete
      Oppängen äng
      Ormehäll berghäll
      Ormekärret åker
      Orransgöl vildmosse
      Orrehorva äga
      Orremobacken vägbacke
      Orremon åker och hage
      Orremosse äga
      Orremossen åker
      Orrenäs åker
      Orrenäsåkern åker
      »Orrhagsgöl», se Orransgöl vildmosse
      Osbäcken bäck
      Osängen äng och åker
      Ot åker
      Otto-Larselyckan åker
      Oxefällan skog
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxelhagen hage
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxehagen skog
      Oxehagen hage
      Oxenkärr åker
      Oxepinan vägbacke
      Oxepinan vägbacke
      Oxepinebacken vägbacke
      Oxfällelandet bete
      Oxfällemossen åker
      Oxfällemossen åker
      Oxfällorna skog
      Oxfällorna hage
      Oxgölsmossen äga
      Oxhagarna skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage /Se
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagmossen utlagd åker
      Oshagsgrinden grind
      Oxhagsmossarna åkrar
      Oxhagsmossen mosse
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagstallen träd
      Oxhagsvikarna vikar
      Oxuddarna uddar
      Oxuddegrunden övervattensgrund
      Oxudden udde
      Oxögat holme
      Pampgärdet åker
      Paris åker
      Parken skog
      Parken park
      Parken äga
      Parken skog
      Parregöl göl
      Parregölsmossen åker
      Parrgölen göl
      Parrgölsmossen mosse
      Pasekärret, se Pasemossen mosse
      Pasemossen vildmosse
      Pataholm holme
      Pataholm holme
      Patmos ö
      Pattkärren mossar
      Pattkärrslyckan åker
      Pellemossen åker
      Pelles lycka åker
      Pepparhålan åkermosse
      Pepparhålsbron bro
      Per-Joansgärdet åker och bete
      Per-Joans-åkern åker
      Per Larssons kärr äga
      Perrgölen göl
      Pers päronland åker
      Petersborg åkermosse
      Pettersons mosse åker
      Pikekärr kärr
      Pilelundmossarna åkrar
      Pillyckan åker
      Pilmossen åker
      Pinkarehagen hage
      Pinkarelyckan åker
      Pinuddarna ängar
      Pinudden udde
      Pinuddsgrundet, se Grundet grund
      Piparebäcken bäck
      Piparehagen hage
      Piparehägnen hage
      Piparehägnen åker
      Piparelyckan åker
      Pilsebäcken bäck
      Pilsebäcksbacken vägbacke
      Pilsebäckskärret åkrar
      Pistershult udde
      Plantlandsmossen utlagd åker
      Plogbacken vägbacke
      Pommersmosse mosse
      Pommersmosse åker
      Porsudden udde
      Potatislyckan åker
      Prästholmen holme
      Pukekärr äga
      Purran åker
      Pusthem åker
      Pusthemsbacken vägbacke
      Pyntesten sten
      Pyntesten sten
      Pärgölen Saknas
      Päronträdsåkern åker
      Pärthem åkrar
      Rackeberg berg
      Rackeberg berg
      Rackeberg berg
      Rackebergskogen skog
      Rackegöl Saknas
      Rackegöl göl
      Rackemosse åker
      Rackhagen hage
      Rackhagsmossen åker
      Raggelassen skog
      Rakeberg berg
      Ramsdal äng
      Ramsdalegrund grund
      Ramsdalegölarna Saknas
      Ramsdalegöl göl
      Ramsdalehorvan äng
      Ramsdalesund sund
      Ramsdalsängen äga
      Raskorna skogskärr
      Ribban skogsskift
      Ribban hage
      Ribban åker
      Ribbmossen åker
      Ribbmossen åker
      Rike-Nisse-logen loge
      Ringsnäs udde
      Ringsnäsmossen åker
      Risinge kulle kulle
      Risingarna ängar
      Risingen, Lilla sjö
      Risingen, Lilla sjö
      Risingen, Stora sjö
      Risingen, Stora sjö
      Risåkern åker
      Rosengrenstäppen åker
      Rosenlund äga (f.d. torp?)
      Rosåkern åker
      Rotebacken vägbacke
      Rothuggaregärdet åker
      Rothuggarekärret åker
      Rotstens tre åkrar
      Rovehagen hage
      Rovekärr åker
      Rovekärrsängen f.d. slåtteräng
      Rudderasmossarna åkrar
      Russebacken vägbacke
      Russelyckorna åkrar
      Russen åkrar
      Ryssland åker
      Ryssåkrarna åkrar
      Ryttaregärdet åker
      Ryttarekärret äga
      Ryttarekärret åker
      Ryttaremossen bete
      Ryttare äng äga
      Ryttareängen äng
      Ryttareängen åker
      Ryttarhagen äga
      Råbockemossen skogsmosse
      Råbockemossen äga
      Råbocketallen martall
      Rågetekärren åkrar
      Rågetholmen, se Råtholmen holme
      Rågdragsmossen åker
      Råhagen åker
      Råghagkärret åker
      Råkärren, se Rågetekärren åkrar
      Rånkärret, se Rönnkärret åker
      Råsnäsudden udde
      Råsvik vik och badstrand
      Råsvikehagen hage
      Råsvikemossen åker
      Råsvikeudden udde
      Råsvikkärret åker
      Råtholmen holme
      Råtholmsmossen åker
      Rätsten(en) utlagd åker
      Ravekärret äga
      Rävemossen kärr
      Rävhagen skog
      Rävmossen åker
      Rödjan åker
      Rödjordsbacken vägbacke
      Rödmossen äga
      Rödvikskärr äga
      Rögöl göl
      Rögöl göl
      Rögöl göl
      Rögöl, Lilla vildmosse
      Rögölemossarna utlagda åkrar
      Rögölemossen åker
      Rögölen äga
      Röjordsåkern åker
      Rökärren skogskärr
      Rökärret åker
      Römaren åker
      Römon skog
      Rönnhagsmossen åker
      Rönnkärret åker
      Rössbergsåkern åker
      Rövassefloen mosse
      Rövik vik
      Rövikemossen åker
      Rövikeängen åker
      Röviksudden udde
      Sammuels kärr äga
      Sandbäcken åker
      Sandbäcken skog
      Sandbäcksmossen åker
      Sandbäcksmossen åker
      Sande vägskäl vägskäl
      Sandgärdet åker
      Sandkärren skogskärr
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandstugeåkern åker
      Sandtorpet åkrar
      Sandtorpeviken vik
      Sandvik vik
      Sandvik åker
      Sandviken vik
      Sandvikshorvan äga
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sankekärr vattenkärr
      Sankemossarna åkrar
      Sanket sågdamm
      Sar-Stinehagen hage
      Saxgölen Saknas
      Saxgöl göl
      Saxgölsdiket dike
      Saxgölsmossarna åkrar
      Saxgölsskogen skog
      Saxmåla åker
      Saxtorpe fähus gryt
      Saxtorpehagen hage
      Saxtorpe ö halvö
      Signekammare stenar
      Silverberget berg
      Silvkannorna hage
      Singels mosse äga
      Sjuvintrar skog
      Sjöbergen äga
      Sjöbodviken vik
      Sjöbro bro
      Sjöbrobacken vägbacke
      Sjöbrolyckorna åkrar
      Sjöbroviken vik
      Sjödalen äng
      Sjödalen skog
      Sjödalshagen skog
      Sjögärdena åkrar
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen f.d. hage
      Sjöhagsviken äga
      Sjöhäll vik
      Sjökrokegöl Saknas
      Sjökrokegöl göl
      Sjökärren skogskärr
      Sjökärret skogskärr
      Sjökärret skogskärr
      Sjölanden åkrar
      Sjölanden bete
      Sjölandet åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjömossarna åkrar
      Sjömossarna åkrar
      Sjömossen odlad mosse
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjömossudden udde
      Sjöskiftet skog
      Sjötomterna åkrar
      Sjötäppan äng
      Sjöviken vik
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöändemålesjön Saknas
      Sjöändemålasjön sjö
      Sjöängen bete
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      »Skalbäcken», se Skälbäcken äng
      Skallergärdena åkrar
      Skallgårdsviken vik
      Skankärret åker
      Skanviken äng
      Skanviken vik
      Skanvikstäppan äga
      Skatbäckskärret äga
      Sked-Nisse-kohagen hage
      Sked-Nisseskogen skog
      Skepparsberg äga
      Skeppbäckarna slåtter
      Skeppbäcken åker
      Skeppbäcken bäck el. utfall
      Skeppbäcken hage
      Skeppbäcksbacken vägbacke
      Skeppbäcksbron bro
      Skeppbäcksgrundet undervattensgrund
      »Skeppebro», se Skäppebro bro
      Skeppsbäcken, se Sketbäcken utjord
      »Skeppsgöl», se Skäppgölen göl
      Skeppträdet åker
      Skeppträdskärret, se Skeppträdsmossen äga
      Skeppträdsviken vik
      Skeppträdsmossen åker
      Sketbäcken, se Skeppbäcken hage
      *Sketbäcken, se Skeppbäcken åker
      Sketbäcken bäck
      Sketbäcken utjord (åker)
      Sketbäcken, se Skeppbäcken bäck el. utfall
      Sketbäcksbron, se Skeppbäcksbron bro
      Skettkärret äga
      Skettkärret äga
      Skiften åker
      Skinnaregöl Saknas
      Skinnaregöl göl
      Skinnarevik vik
      Skinnarevik vik
      Skinnarevikkullarna bete
      Skinnarevikmossarna åkrar
      Skinnkällan källa
      Skinnsjöarna (rester av) sjöar
      Skinnsjöarna ängar
      Skinnsjöbäcken bäck
      Skinnsjöholme slåtter
      Skinnsjöholme holme
      Skinnsjömon äga
      Skinnsjön sjö
      Skinnsjöskogen skog
      Skinnstubbehagen hage
      Skinnstubbemossen åker
      »Skinnstupemossen», se Skinnstubbemossen åker
      Skinshulteängen åker
      »Skinstuguhagen», se Skinnstubbehagen hage
      Skjulhägnarna odlade mossar
      Skjulhägnen åker
      Skjulhägnen åker
      Skogen skog
      Skogsmossen åker
      Skogshagen hage
      Skogslyckan åker
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen utlagd åker
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen åker
      Skogstippeberget berg
      Skogsvägen väg
      Skolhusåkern åker
      Skomakarelyckan åker
      Skomakarsåkern åker
      Skrabbarna hagar
      Skrabbekärret åker
      Skrabbgärdet åker
      Skrabbgärdet åker
      Skrabbhagarna åkrar
      Skrabbhagarna hagar
      Skrabbhagen hage
      Skrabblyckan åker
      Skranterna åker
      Skrinnebåge åker
      Skrubbekärr åker
      Skräddarebacken vägbacke
      Skräddarekällan källa
      Skräddarelyckan åker
      Skräddarelyckan åker
      Skräddareåkern åker
      Skräddarlyckan åker
      Skräddarängen Saknas
      Skvacklemossarna åkrar
      Skvacklemossarna åkrar
      Skvalbäcken bäck
      Skvalet fall
      Skvalkärret åker
      Skvattermossen äga
      Skyltsten(en) stenblock
      Skålstorpsmossen äga
      Skäckarebacken vägbacke
      Skälbäcken äng
      Skäledraget
      Skäledrageviken vik
      Skäleholmen holme
      Skällegölsbäcken bäck
      Skällgölen göl
      Skälsgölemossarna åkrar
      Skälsgölen göl
      Skälsholmen holme
      Skälslandet åker
      Skämningen hage
      Skämningen åker
      »Skäppbäcken», se Skeppbäcken bäck el. utfall
      Skäppebro bro
      Skäppebro göl, se Skäppgölen göl
      Skäppegärdet gärde
      Skäppgölen Saknas
      Skäppegöl göl
      Skäppetorpen åkrar
      Skäppgölen göl
      Skäpptorpen åkrar
      »Skäppträdsmossen», se Skeppträdsmossen åker
      Slaggslätten äga
      Slungonmossen åker
      Slungonmossen vildmosse
      Slåttergärdet slåtteräng
      Slåtterhagen (del av) utjord
      Släpan hage el. skog
      Slätemossen kärr
      Släten bete
      Släthagen åker
      Släthistert hage
      Släthisterssten råsten
      Slätingen äga
      Slätmossarna vildmossar
      Slätmossen åker
      Slätsand sågplan
      Smedbacken vägbacke
      Smedbo åker
      Smedhagen åker
      Smedhultemossen bete
      Smedlandet åker
      Smedlyckan åkrar
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedmålaskogen skog
      Smedsbro bro
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smålyckorna åkrar
      Smällan åker(?)
      Smörasken äng
      Smörasken åker
      Smörasken åker
      Smörasken åker
      Smörasken äng
      Smörhålet äng
      Snabbfallet bäck
      Snedeberget berg
      Snedlyckan åker
      Snickarekärret odlad mosse
      Snickarsland åker
      Snippen åker
      Snokbäcken bäck
      Snokbäcksmossen åker
      Snokefloen skogskärr
      Snokefloen f.d. floe
      Snokefällan skog
      Snokekärret åker
      Snokekärret åker
      Snokfällekullen höjd
      »Snokhällskullen», se Snokfällekullen höjd
      Snoppfallet fall
      Snuggebacken vägbacke
      Snuggebäcken bäck
      Snuggedämmen åker
      Snuggehagen hage
      Snuttholmen holme
      Snuttö holme
      Snömossen åker
      Snöversrör äga
      Snövålen sjö
      Snövålen sjö
      Sockenskälsbacken vägbacke
      Soldatekällan källa
      Soldatkärret äga