ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tuna socken : Tunaläns härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 749 Bebyggelsenamn : 1284 Naturnamn : 2514
?Tuna hg o sn /Se Abborrgöl göl Nummerförteckning förteckning Abborregöl göl
Tuna hg o sn Alsarpsvägen väg Nummerförteckning förteckning Abborremilan kolmila
Tuna sn *Alsårpsvägen landsväg Nummerförteckning förteckning Abborrmossen åker
Tuna sn /Se *Alsarpsvägen landsväg Nummerförteckning förteckning Adlerängen åker
Tuna sn Alspångskärr, Lilla kärr Nummerförteckning förteckning Aftonglädjen vägbacke
Tuna sn Alspångskärr, Stora kärr Nummerförteckning förteckning Alebomossen åker
Tuna sn Apelviken vik Nummerförteckning förteckning Alebomossen åker
Tuna sn Applemossen mosse Nummerförteckning förteckning Alebomossen åker
Tuna Saknas Askängen åkermark Nummerförteckning förteckning Aleboängen äng
?Tuna sn Bastegölen göl Nummerförteckning förteckning Alebäcken åker
?Tuna sn Bastgölen göl Nummerförteckning förteckning Alkärret åker
Tuna sn Bena vad gränsmärke Nummerförteckning förteckning Allyckan åker
Tuna sn Berglyckan åkermark Nummerförteckning förteckning Almen åker
Tuna sn Bergmossen, Lilla åkermark Nummerförteckning förteckning Almlyckan åker
Tuna sn Bergmossen, Stora åkermark Nummerförteckning förteckning Almlyckan åker
Tuna sn Besemålakullarna kullar Nummerförteckning förteckning Alspångskärr kärr
Tuna sn Björkekull triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Amerkafloen floe
Tuna sn Björkemossen åkermark Nummerförteckning förteckning Ann-Lisas hål sund
Tuna sn Björkmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Ann-Lisegärdet åker
Tuna sn Björkvik betesmark Nummerförteckning förteckning Ann-Liselyckan åker
Tuna sn Björneholm åkermark Nummerförteckning förteckning Appellyckan åker
Tuna sn /Se Björngölen göl Nummerförteckning förteckning Appelmossen vildmosse
Tuna gd och sn /Se Björnholmen holme Nummerförteckning förteckning Appleviken vik
Tuna sn Björnmossen mosse Nummerförteckning förteckning Appleviken vik
Tuna gd, sn /Se Björnö udde Nummerförteckning förteckning Arshålet åker
Tuna sn /Se Bladmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Askkullen åker
Blixtorp by Blixtorpa grind gränsmärke Nummerförteckning förteckning Askugnsmossen åker
Boda by Blixtorpagöl göl Nummerförteckning förteckning Askängen bete
Botestorp gård Blixtorps utäng åkermark Nummerförteckning förteckning Asmossen mosse
Boda by Blägdemossen åkermark Nummerförteckning förteckning Aspgrundet grund
Bredshult by Blägdasjön sjö Nummerförteckning förteckning Aspgärdet åker
Bredshult by Blägdesjön sjö Nummerförteckning förteckning Aspviken vik
Brovrångsnäs gd:ar /Se Blägdesjön sjö Nummerförteckning förteckning Backehage hage
Brötsla by Blägdesjön sjö Nummerförteckning förteckning Backelyckan åker
Brötsla by /Se Blägdesjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Badareholmen holme
Byrum gd /Se Blägdesjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Badarehöljen badställe
Danevik by Blägelen, se Blägdesjön sjö Nummerförteckning förteckning Badareudden udde
Danevik by /Se Bockmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Badareviken vik
Dan(e)vik by /Se Boda häst holme Nummerförteckning förteckning Badholmen holme
Ekeby gd /Se Bodasund sund Nummerförteckning förteckning Badhusholmen holme
Falla by Bodaån å Nummerförteckning förteckning Baggelyckan åker
?Falla by Boda ö ö Nummerförteckning förteckning Bastebacken vägbacke
Fjälster by Bohult åkermark Nummerförteckning förteckning Bastetomten åker
Fjälster by Bollängen åkermark Nummerförteckning förteckning Bastgärdet åker
Fjälster by Bolund betesmark Nummerförteckning förteckning Bastgärdet åker
Fjälster by /Se Bondhorvegölen göl Nummerförteckning förteckning Bastgöl göl
Fjälster by /Se *Borgen berg Nummerförteckning förteckning Bastegölebacke skäl
Flathult gd /Se *Borg berg Nummerförteckning förteckning Bastgölen göl
Grönlid gd Borgeskans fornborg Nummerförteckning förteckning Bastgölshägnen f.d. hage
Grästorp by Botorp åkermark Nummerförteckning förteckning Bastgölsmossen åker
Gullhanetorp hemmansdel /Se Brantkärret kärr Nummerförteckning förteckning Bastkärret åker
Gunnarsmåla by Bredshult å å Nummerförteckning förteckning Bastlyckan åker
Gåsefall by *Bredshults bro f.d. bro Nummerförteckning förteckning Bastlyckan åker
Gåsefall by *Bredshults bro f.d. bro Nummerförteckning förteckning Bastmossen åker
Hemsebo g Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Rasttomten åker
Hemsebo by Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Hemsebo gård Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Bergebomossen åker
*Herestuna ålfiske Saknas Bredsjön sjö Nummerförteckning förteckning Bergeboskogen skog
Hållfredstorp hemman Bremossen mosse Nummerförteckning förteckning Begeboviken vik
Hålfredstorp gd Bremossen mosse Nummerförteckning förteckning Bergelyckan åker
Hällerum by Brobrången sjö Nummerförteckning förteckning Bergemossen åker
Hällerum by Brobrångsnäs åkermark Nummerförteckning förteckning Berggrenskullen åker
Hällerum by Brokärr kärr Nummerförteckning förteckning Berggrensmossen utlagd åker
Hällerum by Bromossen åkermark Nummerförteckning förteckning Berggöl göl
Hällerum by /Se Brånhult åker- o. betesmark Nummerförteckning förteckning Berghagen hage
Hällerum by /Se Brånhult betesmark Nummerförteckning förteckning Berghagen skog
Hällerum by /Se Bråtskälet terräng Nummerförteckning förteckning Berghagen hage
Höckhult gård Bränneblägda bäck bäck Nummerförteckning förteckning Berghagen hage
Hökfors by Brännkärr åkermark Nummerförteckning förteckning Berghagsmossen åker
Hökhult gd Brännmossen mosse Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Hökfors by Brännängen åkermark Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Hökfors by Brödlösa åkermark Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Ishult g. Bröttleviken vik Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Ishult gård Bröttleviken vik /Se Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Ishult gd Bullerbacken backe? Nummerförteckning förteckning Bergmossen skogsmosse
Ishult by /Se Busmossen mosse Nummerförteckning förteckning Bergmossen, Lilla åker
Ishult gd /Se Bysjön sjö Nummerförteckning förteckning Bergmossen, Stora åker
Ishult poststation /Se Dalbrånen betesmark Nummerförteckning förteckning Bergåkern åker
Juxtorp by Dalslyckan åkermark Nummerförteckning förteckning Berkemossen åker
Juxtorp by *Daneviks bro f.d. bro Nummerförteckning förteckning Berkemossen utlagd åker
?Karlebo gd /Se Djupesump kärr Nummerförteckning förteckning Besemålakullarna ägor
Karlebo gård /Se Djupkärret kärr Nummerförteckning förteckning Besudden udde
Klemenstorp herrg. Djupträsket kärr Nummerförteckning förteckning Biten åker
Klemenstorp herrgård Djupträsket kärr /Se Nummerförteckning förteckning Björkekull triangelpunkt
Knastorp by Djupträsket kärr /Se Nummerförteckning förteckning Björkemossen åker
Kolhorva lht /Se Djupängen betesmark Nummerförteckning förteckning Björkemossen åker
Korvskinn by /Se Djupängen betesmark Nummerförteckning förteckning Björkfallsäng äng
Krokarp by Djurgölen göl Nummerförteckning förteckning Björkhulte holme holme
Krokarp by Drakekleva berg Nummerförteckning förteckning Björklundsbacken vägbacke
Krokarp by Drakklev triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Björkslundlyckorna åkrar
Kronoberg by Drottningrör röse Nummerförteckning förteckning Björnemossen vildmosse
Kroneberg by Dunderkärret åkermark Nummerförteckning förteckning Björngölen göl
Kulltorp herrg. Dunkehäll terräng Nummerförteckning förteckning Björnholmen holme
Kulltorp herrgård Dunkehäll häll Nummerförteckning förteckning Björnshulteviken vik
Kulltorp gd Dunsjön uttorkad sjö Nummerförteckning förteckning Björnö halvö
Kulltorp hg Dunsjön sjö Nummerförteckning förteckning Bladmossen äga
Kulltorp gd /Se Dunsjön sjö Nummerförteckning förteckning Blixtorpegöl Saknas
Kulltorps kvarn kvarn Dunsjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Blixtorpegölen göl
Kvilleberg hmd /Se Dämmekullen kulle Nummerförteckning förteckning Blombergskärret äng
Kvilleholm gd /Se Dämmen åkermark Nummerförteckning förteckning Blägdasjön sjö
Kårtorp gd /Se Dämsgölen göl Nummerförteckning förteckning Blägdemossen åkrar
Källeberg gd Ekeberg berg? Nummerförteckning förteckning Blägdesjön Saknas
Källeberg gård Ekelyckan åkermark Nummerförteckning förteckning Bläsmossen vildmosse
Malmgrava gd Ekkullen åkermark Nummerförteckning förteckning Bocken fiske
Malmgrava gd Ekorrekärret åkermark Nummerförteckning förteckning Bocken udde
Malmgrava gård Ersbo betesmark Nummerförteckning förteckning Bockeviken vik
Malmgrava gd Eskylta rör gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bockmossen åker
Malmgrava gd /Se Fagerdalskärr åkermark Nummerförteckning förteckning Boda häst holme
Målbröttle gd /Se Fagerdalsviken vik Nummerförteckning förteckning Bodasund sund
?Nogård hmd Fagerslätt betesmark Nummerförteckning förteckning Bodaån å
Näs gård Fagregöls os gränsmärke Nummerförteckning förteckning Boda ö ö
Näs gård Fagreviks skäl gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bodaö ö
Näs gd *Fallagöl liten sjö Nummerförteckning förteckning Bodgärdet åker
Odensvalehult gd:ar Falla göl sjö Nummerförteckning förteckning Bodhägnen åker
Odensvalehult by Falla göl göl Nummerförteckning förteckning Bodlyckan åker
Odensvalehult by Faseborg backe Nummerförteckning förteckning Bodlyckan åker
Odensvalehult by /Se Fetgölen göl Nummerförteckning förteckning Bodlyckan åker
Odensvalehult gårdar /Se Fiskebäckskärret kärr Nummerförteckning förteckning Bodlyckan åker
Olvetorp hemman Fiskmåsudden udde Tuna sn Bodmossen åker
Pipetorp by Fjällgöl göl Tuna sn Bodviken vik
Pipetorp by Fjällgölsmossen mosse Tuna sn Bodängen åker
Rössletorp by Fjälstern den norra mindre delen av sjön Möckeln Tuna sn Bodängsgrundet övervattensgrund
Skålbonäs gård Fjälstern vik av Möckeln Tuna sn Bodängekällan källa
Skälsebo by Fjälstern sjö Tuna socken socken Bodängsviken vik
Skälsebo by Fjälstern sjö /Se Tuna sn Boholmmossen åker
Skälsebo by /Se Fjälstern sjö /Se Tuna sn Bollängen åker
Skälsebo by /Se Fjälstersund sund Tuna sn Bombrunnen brunn
Skälshult gd:ar /Se Fjälstersund sund /Se Tuna sn Bomskogen skog
Skälsebo by /Se Flagen åkermark Tuna sn Bondehorvsgölen Saknas
Slittshult Saknas Flaten försv? sjö /Se Tuna sn »Bondhorvasjön» göl
Slisshult by Flinkmossen åkermark Odensvalehultarna inbyggarbeteckning Bondhorvegöl göl
Smedserum herrgård Flintkullen kulle Tuna hankar inbyggarbeteckning Borgemossen åker
Smedserum g Flogeskäl gränsmärke Tuna hankar inbyggarbeteckning Borgen, se Borgeskans kulle
Smedserum gd Flohultagöl göl Tuna krankar inbyggarbeteckning Borgeskans berg
Smedsrum Saknas /Se *Flohult mosse mosse Tuna män inbyggarbeteckning Borgeskans berg
Smedstorp gård Fnyrfall triangelpunkt Tuna tornbaggar, se Tuna man inbyggarbeteckning Borgeskans kulle
Smedstorp tp /Se Foresiön, se Färgsjön sjö Tuna tornbaggar, se Kristdala sn. inbyggarbeteckning Borggårdshagen hage
Strängbo torp /Se Friskogen skogsmark Tuna tornbaggar inbyggarbeteckning Borglyckan åker
Strängbo f.d. torp /Se Frukärret skogsmark Alebo t Borgskälet
Strängsbo gd /Se Frögölen göl Alebo torp Borstenarna skälstenar
Strängsbo gd /Se Frösten stenblock Alebo, Lilla hmd Borterste mossen åker
Syserum by Frösten sten Alebo, Lilla Saknas Boråshagen hage
Syserum herrgård Frösten terräng Alebo, Stora hmd Boråslyckan åker
Syserum hg Furan göl Alebo, Stora förr torp Boråssjön sjö
Syserum gd Fågelmossarna mossar Alsborg lht Bostorpe kulle kulle
Syserum hg /Se Fäholmen holme Alviken lht Bostorpeviken vik
Syserum gd /Se Färgmaden åkermark Alviken lht Boströms damm vattensamling
Syserum gd /Se Färgsjön sjö Andersebo hmd Botestorpekulle kulle
Tjustlycka lht Färgsjön sjö Anneborg lht Botorpeudde udde
Trullefall gård Färgsjön sjö Appelkulla bs Botorpeviken vik
Tuna hg /Se Fästingen betesmark Appeltorp avs Boviken vik
Tuna hgd Fästingen åkermark Appeltorp avs. Brahus kolbotten
Tuna hg Försjön sjö Appeltorpe såg såg Brantkärret åker
Tuna hg o by Försjön sjö /Se Arbonäs bebyggelse Braxenängen äng
Tuna hg *Gal(er)sjön, se Gallsjön sjö Backegården hmd Bredmossen äga
Tuna herrgård Galgeför terräng Backen hmd Bredmossen åker
Tuna hg Gallsjöholme holme Bergebo hmd Bredhultegärdet åker
Tuna herrgård Gallsjön sjö Bergebo bebyggelse Bredsjöholmarna holmar
Tuna gd Gallsjön sjö Bergebo bs Bredsjön sjö
Tuna herrgd Saknas Saknas Bergebo hus Bredsjön sjö
Tuna säteri /Se Gallsjön sjö Berget = Kristinelund bs Breviken vik
Tuna poststation /Se Gallsjön sjö Berget hmd Brevikegärdet åker
Tuna kvarn kvarn Gallsjön sjö Berget hmd Brevikekällan källa
Tuna skate del av Tuna sn Gallsjön sjö Berget avs. Brevik Storäng, se Storäng, Brevik åker
Tuna sågkvarn kvarn Gallsjön sjö /Se Berget stuga Brobrången sjö
Vederum by? /Se Galnkärr åkermark Berget backstuga Brodalshagen äga
Vånga by Galtastenar stenar? Bergliden avs. Brodalslyckorna åkrar
Vånga by Galten sten? »Bidem», se Hagedal, Lilla torp Broehage hage
Vånga by /Se Galtsjön sjö Bidem = Hagedal, Lilla t Brogärdet åker
Vånghult hemman Gammelå betesmark Bidhem f.d. torp Brokärr kärr
Vånghult gd Gasthorvan åkermark Björkbacka lht Brokärr åkrar
Väderum by Gatkärret åkermark Björke f.d. torp Brolundmossen åker
Väderum herrgård Gatmossen åkermark Björkefall rå och rör Bromossarna åkrar
Väderum hg /Se Gatsjön, se Trehörningen sjö Björkefall by Bromossen åker
Väderum gd Gatsjön sjö Björkelid riven bs Bromossen åker
Väderum hg /Se Gatsjön sjö Björkelund lht Bron över Gammalån bro
Väderum gd /Se Geteklöv terräng Björkelund hus Brottskälet gränsmärke
Ytternäs by Getstillan terräng Björkfors lht Brovrången, se Brobrången sjö
Ytternäs by Getuddarna uddar Björkhaga lht Brudberget berg
Ytternäs by /Se Gille holme holme och gränsmärke Björkhult hmd Bruhällerna gränsmärke
Ytternäs sågkvarn kvarn Gillen sjö Björkhult hmd Brukhagen hage
Åstad gård Gillen sjö /Se Björkhult hmd Brukkällan källa
Ödestorp gård Girssjön sjö Björkhult hmd Brukshagen hage
Ödestorp gd Gofars kyrka berg Björkkullen lht Brukslyckan åker
Ödestorp prästh. Granhultebergen berg Björkkullen lht Bruksviken vik
Ösebo by Granmossen mosse Björkkullen lht Bruksån å
Östrahult gd:ar Gravkärret åkermark Björkkullen lht Brunnsgärdet åker
?Östrahult gdr Grimsnäsmossen åkermark Björkliden lht Brunnsgärdet åker
Östrahult by Grindeln sjö Björkmossen t Brunnslyckan åker
  Grindeln sjö Björkmossen f.d. torp Brunnslyckan åker
  Grindeln sjö Björkvik t Brunnsmossen åker
  Grindeln sjö /Se Björkvik lht Brygghusgärdet åker
  Grindkärret åkermark Björkvik f.d. torp Brygghusgärdet åker
  Grisestenar holmar Björkvik lht Brygghuslyckan åker
  Grytsjön sjö Björkvik lht Brygghuslyckan åker
  Grytsjön sjö Björkängen lht Brygghuslyckan åker
  Grytsjöudde terräng Björneholm bs Brånarna skog
  Grytudden udde Björneholm f.d. torp Brånegärdet åker
  Grågöl göl Björnshult t Brånlyckan åker
  Gråmossen mosse Björnshult f.d. torp Brånåkrarna åkrar
  Grändesjön, se Gränssjön sjö Blixtorp by Bråtabergen berg
  Gränssjön sjö Blixtorp by Bråtarna vik
  Gränsjön sjö Blomsterholm lht Bråtkärr äga
  *Gröna flogen flog Blomsterhult t Bråtkärret äga
  Gröndalen betesmark Blomsterhult f.d. torp Bråtkärret åker
  Grönkärret åkermark Boda = 2 Danevik by Bråtskälet gränsmärke
  *Grönlids skog skog Boda by Bråtskälet hage
  Grönmossen åkermark Boda Saknas Bråtåkern åker
  Grönskog betesmark Bodakvara f.d. kvarn Brändelycka åker
  Gröstorpskulle kulle Bodängen f.d. torp Brännerikällan källa
  Gubbekärret kärr Boerum avs. Bränneriåkrarna åkrar
  Gubbkärret kärr »Bogård», se Borggården f.d. bebyggelse Brännkärr åker
  Guldsmedskärret åkermark Bohult rivet t Brännkärret kärr
  Gunnarsmålaviken vik Bohult f.d. torp Brännkärret utlagd åker
  Gunnarsmålaviken vik Bolund rivet t Brännmossen skogsmosse
  Gyresjö sjö Bolund f.d. torp Brännängen åker
  Gåshällen häll Bomgården hmd Brännängsviken vik
  Gäddgölen göl Bondehorva t Bräströmsäng f.d. äng
  Gäddviken vik Bondhorvan f.d. torp Brödlösa åker
  Gärssjögölen göl Borg hmd Bröttegölen göl
  Gärssjön sjö Borg avs. Bröttleviken vik
  Gärssjön sjö Borggården f.d. bebyggelse Bullerbäcken del av hage
  Gölarna gölar Borstena avs Bullerbäck-källan källa
  Gölen göl Borstena avs. Bullerebäcken bäck
  Gölen göl Borum lht Bunkehage hage
  Gölhultsgölen göl Borås hmd:lar Busmossen vildmosse
  Gölkullen kulle Borås avs. Byggarns mosse åker
  Gölmossen åkermark Botorp rivet t Byggeliden vägbacke
  Hagesten gränsmärke Bostorp by Bygget åker och bete
  Hagsjön sjö Botorp f.d. torp Byggkällan källa
  Hagsjön sjö Botvidstorp by Byggmossen åker
  Hagsjön sjö Boängen lht Bykällan källa
  Hagsjön sjö Bredbo t Bykällan källa
  Hallesiön, se Hällsjön sjö Bredbo torp Bysjön Saknas
  Hampviken sjö Bredbråten gård Bysjön, se Hemsjön sjö
  Hattekärret åkermark Bredshult gård Byängen äng
  Hemgöl göl Bredshult gård Byängslanden åkrar
  Hemsjön sjö Brevik lht Byängsviken vik
  Hemsjön sjö Brevik utlagd hmd Bångbacken vägbacke
  Hemsjön sjö Bredvik f.d. hus Bångbäcken bäck
  Hjortekärret åkermark Brevik bebyggelse Bäckebro bro
  Hjorthagsvik vik Brobrången hmd Bäckeby bäck bäck
  Holmshult åkermark Brobrångsnäs hmd Bäckebykärr skogskärr
  Holmshult åker- och betesmark Brobrångsnäs f.d. torp Bäckebylycka åker
  Holmsjön sjö Brodal lht Bäckebymosse åker
  Holmsängen betesmark Brodal hus Bäcken bäck
  Holmsängsviken, Norra vik Brodalen f.d. hus Bäckfallemossarna åkrar
  Holmsängsviken, Södra vik Brolund lht Bäckfallemossen åker
  Huenebogiöl, se Venebogöl göl Brolund hus Bäckgärdet åker
  Hullingsrör gränsmärke Bron torp Bärtlehorvan åker
  Hultgärdet åkermark Brona t Börslekärret åker
  Hundela klint gränsmärke /Se Brovrångsnäs, se Brobrångsnäs hmd Cedergrens åker
  Hundeln sjö Brudhäll lht Cedergrens udde udde
  Hundeln sjö Brudhäll hus Dagsverkskärret åker
  Hundeln sjö Bruket lht Dalbergsmossarna åker
  Hundeln sjö Bruket t Dalehorvemossen åker
  Hundeln sjö /Se Bruket hus Dalehorvmossen åker
  Hundeln sjö /Se Bruket tegelbruk Dalen åker
  Hundlegrund terräng Bruket lht Dalfältmossen åker
  Hundlekulle triangelpunkt Brånhult rivet torp Dalhemsmossen åker
  Hundleängarna betesmark Brånhult, Lilla hmd Dallyckan åker
  Husarlyckan åkermark Brånhult soldattorp Dallyckan åker
  Hålkärret åkermark Brånhult f.d. torp Dalmossen äga
  *Hällebäcken gränsmärke Bröttle gd Dalsbolyckan åker
  Hällsjön sjö Bröttle by Dalsbomon skog
  Hällsjön sjö Bröttla by Dalsbomossen åker
  Hästgölsmossen mosse Bygget riven bs Dalsebohällen strand
  Hästhagsmossen, Lilla åkermark Bygget rivet hus Dalseboån å
  Hästhagsmossen, Stora åkermark Byrum hmd Dalskullen åker
  Hästnacken holme Byrum f.d. torp Dalslyckan åker
  »Höge helster» gränsmärke Byvik lht Dalslyckan åker
  Högelid åkermark Byvik avs. Dalslyckan åker
  Högelundsskogen skogsmark Bäckebo f.d. torp Dalslyckan åker
  Höghister förr skog /Se Bäckeby t Dalslyckan åker
  Höglundsmossen åkermark Bäckeby f.d. torp Dalslyckan åker
  *Hökeforsbro f.d. bro Bäckefall hmd Dalsbokärr vildmosse
  Hökforsasjön sjö Bäckfall f.d. torp Dalsbrånarna åker
  Idesiön, se Issjön sjö Carlerum, se Kalerum hus Dalängen åker
  Insjömåla terräng Dala f.d. hus Dammarna åkrar
  Isgölarna gölar Dalarna? rivet torp Dammen åker
  *Ishults sågkvarnsbro f.d. bro Dalehorva t Dammen damm
  *Issjö bro f.d. bro Dalehorva f.d. torp Dammen f.d. damm
  *Issjö bro f.d. bro Dalen hmd Dammen åker
  Issjön sjö Dalhem hmd Dammen åker
  Issjön sjö Dalhem förr torp Dammen åker
  Issjön sjö Dalsbo hmd Dammen åker
  Issjön sjö Dalsbo hmd Dammen åker
  Issjön sjö Dalsbo f. torp Dammen åker
  Issjön sjö Dalsjö hmd Dammen kärr
  Issjön sjö Dalsbo f.d. torp Dammlyckan åker
  Issjön Saknas /Se Dalsjö hmd »Damskärret» äga
  Jungfrubo terräng Dalängen lht (?) Dammsrenen betesren
  Jöhl, se Vångsjön sjö Dambäck t Danevikeviken vik
  Kakelmossen åkermark Dammbäck torp Danken sankt kärr
  Kallgölarna gölar Daneborg lht Danvikelyckan åker
  Kallängen betesmark Daneborg avs. Danviken vik
  Kallängsviken vik Danevik by Danvikeviken Saknas
  Kalvkärret åkermark Danevik by Den store mossen åker
  Kapphagen betesmark Danevik by Djupesomp utlagda åkrar
  Kapphagen betesmark Danevik by Djupesomp skogskärr
  Karlebo mosse mosse Danevikslyckan avs. Djupkärret vildmosse
  Karlsfors terräng Dansketorpet t Djupkärret åker
  Katsviken vik Dansketorpet torp Djupkärret åker
  Kattgölen göl Degerhult t Djupkärrslyckan åker
  Kedjehomen holme Degerhult torp Djupkärrsmossen åker
  Kedjö ö Didrikslund t Djupstecket, Lilla f.d. sund
  Kittekärret åkermark Didrikslund hmd Djuptrasken dal
  Klampebromossen åkermark Djupedal hmd Djupängarna f.d. slåtter
  Klintemåla betesmark Djupedal förr torp Djupängen f.d. slåtter
  Kloster terräng Dunkehäll riven bs Djurgölen göl
  Klovnasten gränsmärke Dunsjömåla hmd Drakklevar backe
  Klumpebäcksmossen åkermark Dunsjömåla f.d. torp »Drogtöllan» äga
  Klämstenskärret åkermark Dunsjön hmd Drottningrör forngrav
  Knapphultakärret åkermark Dunsjönäs hmd Dränggråten åker
  Kongzberg(?) berg Dunsjönäs f.d. torp Dränggråten åker
  Korpberget berg Dämshult t Drängstugetomten åker
  Korpeholme holme Dämmshult torp Drängstugetomten åker
  Korpeklint triangelpunkt Edsbäck lht Dunderbackarna vägbackar
  Korpeklinten gränsmärke Edsbäck lht Dunderkärren åkrar
  Kranskärret åkermark Ekdalen lht Dunkehäll äga
  Kringlevassen holme Ekdalen lht Dunkehäll skog
  Kringlevassen holme Ekeberg t Dunsjökärr åker
  *Kristdalavägen landsväg Ekeberg f.d. hus Dunsjömossen åker
  *Kristdala vägen landsväg Ekeborg lht Dunsjön Saknas
  Kronebergssjön sjö Ekeby gård Dunsjön sjö
  Kronobergssjön sjö Ekeby hemman Dunsjön sjö
  Kronobergssjön sjö Ekehorvan f.d. torp Duvhammarsmossen f.d. åker
  Kronmossen åkermark Ekekullen f.d. torp Dyversbacken vägbacke
  Krustorpet triangelpunkt Ekelund avs. Dämmarna åkrar
  *Kuggemosse mosse(?) Ekenäs t Dämmekullen äga
  Kuggemosse åkermark Ekenäs f.d. torp Dämmen åker
  Kullen kulle Ekerum lht Dämmen äng
  Kullen kulle Ekerum avs. Dämmsgölen göl
  Kullmossen åkermark Ekhem lht Dämmshulthagen hage
  Kullsjön sjö /Se Ekholmen hmd Döen göl
  Kulltorpesjön sjö Ekholmen hmd Ekebacken åker
  Kulltorpasjön sjö Ekhorvan riven bs Ekebygärdet åker
  *Kulltorps bro f.d. bro Ekhult hmd Ekekullarna ekskog
  *Kulltorps bro f.d. bro Ekhult f.d. torp Ekelyckan åker
  *Kulltorpssjöarna sjöar Ekkulla riven bs Ekelyckan åker
  Kulltorpsängen betesmark Ekliden lht Ekelyckan äga
  Kungsberget triangelpunkt Enstorp bs Ekgrindsbäckebron bro
  Kungskärret, Lilla kärr Enstorp lht Ekgrindsbäcken bäck
  Kungskärret, Stora kärr Erikslund torp Ekgrindsbäcken åker
  Kungsrör röse Erikstorp hmd Ekhagslyckan åker
  Kurreholmen holme Erikstorp, se Erstorp f.d. torp Ekholmevägen väg
  *Kvarnbron f.d. bro Ersbo f.d. torp Ekhorvan åker
  Kvarngölen göl Erstorp f.d. torp Ekkulleviken Saknas
  Kvarngölen göl Fagerdalen t Ekkulleängen äga
  Kvarngölen göl Fagerdalen bebyggelse Ekmossen äga
  Kvarnkärret åkermark Fagerhult riven bs Eknäsegärdet åker
  Kvarnkärret åkermark Fagerhult bs Eknäsemossen åker
  Kvarnkärret åkermark Fagerhult lht Ekenäsemossen åker
  Kvarnmossen åkermark Fagerhult f.d. torp Ekorrekärret åker
  ?Kvarnsjön sjö Fagerslätt f.d. torp Ekströmslanden åkrar
  Kvarnsjön sjö Fagertorp hmd Ekängen äng
  Kvarntorpet betesmark Fagertorp f.d. torp Ekängen f.d. äng
  Kvarnån å Falla by Ekängen äng
  Kvarnängen åkermark (?)Falla by Ekängen äng
  Kvillyckan åkermark Falla by Enebacken terräng
  Kvillyckan åker /Se Falla skola skola Enstorpemossen åker
  *Qwätta berg Fallebo t Erkers mosse åker
  *Kvetta berg Fallebo torp Erkers mosse skogsmosse
  Kyrkviken vik Fallvik vik Erks lycka åker
  Kyrkviken vik Fiskarstugan lht Ersbo åker
  Kåreholm holme Fisåsen = Nyborg bs Erstorpemossen åker
  Kåreholmsmossarna åkermark Fjälster gdar Erstorpeskiften åker
  Kåren sjö (sjöar) Fjälster by Fagerdalskärr åkermosse
  Kåren, Lilla sjö Fjälster by Fagerdalsviken vik
  Kåren, Lilla sjö Flohult rå och rör Fagerslätt åker
  Kåren, Stora sjö Flohult hemman Fallagölen göl
  Kåren, Stora sjö Fnyrfall hmd Fallaklint berg
  Kären St:a o. L:a försv. sjöar /Se Fnyrfall hmd Falla moar skog
  Källhorvan åkermark Fredriksberg rivet torp Fallasjö sjö el. göl
  Källmossen åkermark Fridersborg lht Falleboskog skog
  Källtorpet betesmark Fridhem avs. Falleboviken vik
  Käringemossen åkermark Fridsborg avs. Falleboviken vik
  Kärr, Stora åkermark Furuhill lht Fallagöl Saknas
  Kärret åkermark Fågelhem lht Fallyckan åker
  Kärret åkermark Fågelhem f.d. stuga Farfars mosse åkermosse
  Ladholmen holme Fågelhem avs. (hmd) Farmorkärr åker
  Ladängarna betesmark Fårhagen lht Fetgölen göl
  Lage kärr åkermark Fårhagen lht Fiskebäcken bäck
  Larsmossen åkermark Färgeriet hmd Fiskebäckskärret kärr
  Lermossen åkermark Färgeriet f.d. torp Fiskefloen åker
  Lilla hål vik Förhagen f.d. torp Fiskfatet vik
  *Lillesjöarna sjöar Gallstugan bebyggelse Fisklösa vik
  Lillhagen skogsmark Gamlegården f.d. gård Fisklösan vik
  Lillholmen terräng Gamlegården hmd Fiskmåseberget holme
  Lillkärr åkermark Gammelå t Fiskmåseudden holme
  Lillsjön vik Gamleå f.d. torp Fittgölen, se Fetgölen göl
  Lillsjön sjö Garveriet lht Fjällgöl göl
  Lillsjön sjö Garveriet f.d. garveri Fjällgölsmossen skogsmosse
  Lillyttern, se *Otten sjö Gatan = Hagen bs Fjälstern del av sjö
  Lillyttern o. Storyttern sjö Gatan hmd Fjälstern sjö
  Lillyttern sjö Gatstugan stuga Fjälstersjön, se Fjälstern sjö
  Lillängen åkermark Granhult hmd:lar Fjälstersund sund
  Lillängen, Stora åkermark Granhult hmd Fjälstresund sund
  Limpan holme Granstop hmd Flagen åker
  Lindekullen kulle Granstorp torp Flaten åker
  Ljung by betesmark Grenas f.d. stuga Flaten åker
  Ljunghäll häll Grimsebo t Fflinkmossen åker
  Ljusgöl göl Grimsebo f.d. torp Flintehäll skälsten
  Ljusgölen göl Grimsnäs hmd Flintekullen kulle
  Ljusgölen göl Grimsnäs bebyggelse Flohultegärdena åkrar
  Ljuskärrslyckan åkermark Grindstugan f.d. hus Flohultegöl göl
  Loftberget berg Grindstugan hus Flohultegöl göl
  Loftberget berg /Se Grindstugan hus Flohultehagen hage
  Lomgöl göl Gripslund rivet torp Flohulte Momosse åker
  Lomgölen göl Grytet hmd Fläskmossen åker
  Lomgölen göl Grytet Saknas Fredriks mosse åker
  Lomgölsklinten berg Gråtan hus (färgeri och garveri) Friskogen skog
  Loängen åkermark Gränsholm f.d. hus Frisällsberget berg
  Lyckeby åker- o. betesmark Gröndalen hmd Frukärret åker
  Lysningsmossen åkermark Gröndalen f.d. torp Frusten sten
  Långbrolyckan åkermark Grönhagen stuga Frögölen Saknas
  Långbroskärret åkermark Grönhagen stuga Frögöl göl
  Långegöl göl Grönhult f.d. torp Frögölen göl
  Långelid terräng Grönkullen lht Frögölkärren kärr
  Långevik vik Grönkullen f.d. torp Frögölsån å
  Långevik vik Grönkullen avs. Frökens holme kulle
  Långkärret åkermark Grönlid gård Frösten sten
  Långmossen åkermark Grönlid gård Frösten sten
  Långtarmen glänta? Grönlid korg stuga Frösten, se Frusten sten
  Långvik åker- o. betesmark Grönmossen hmd Furan göl
  Lättskogen skogsmark Grönmossen avs. Furan göl
  Marudden udde Grönskog hmd Furkärren skogskärr
  Meteholmen udde Saknas t Fågelkullegärdet åker
  Meteholmsviken vik Grönskog f.d. torp Fågelmossarna vildmossar
  Mishult bro gränsmärke Grönskogen lht Fågelmossen åker
  Mjärdstäket mjärdfiske /Se Grönstorp t Fågelmossen skogsmosse
  *Mjöshult bro, se Mishult bro gränsmärke Grönstorp f.d. torp Fågleträden åker
  Mjöshultegölen göl Grönstorp avs. Fårefloen skogsmosse
  Mjöshultesjön sjö Grönvik lht Fårehagen hage
  Mjösjön sjö Grönvik lht Fårehagen hage
  Moberg terräng Grönäng lht Fårehagsmossen åker
  Modalgölen göl Grönäng hus Fårehorvan åker
  Morsbacka skäl gränsmärke Grösstorp gård Fårekullen hage
  Mossebo åker- o. betesmark Gröstorp gård Fårhagen hage
  Mossen åkermark Gubbebro f.d. torp Fårhagen hage
  Mossnäset näs Gubbehorvan hus Fårhagen hage
  Mulleberg berg Gullhanetorp hmd Fårhagen hage
  Målebo kulle kulle Gullhanetorp f.d. torp Fårhagen hage
  Målen betesmark Gunnarshem lht Fårhagslyckan åker
  Mårtenskärr åkermark Gunnarshem avs. Fårhagslyckan åker
  Möckeln sjö Gunnarsmåla by Fårhagslyckan åker
  Möckeln sjö Gunnarsmåla by Fårhagsmossen odlad mosse
  Möckeln sjö Gunnarstorp bs Fårhorvan hage
  Möckeln sjö Gunnarstorp avs. Fårhorvan hage
  Möckeln sjö Gustavsborg lht Fårhorvelyckan åker
  Möckeln sjö /Se Gustafstorp t Fårkullen kulle
  Möckeln sjö /Se Gustavstorp f.d. torp Fårmarken hage
  Möckeln sjö /Se Gustafstorp, Lilla bs Fårmossen åker
  Möckeln sjö /Se Gårdsplan avs. Fägatan väg
  Möckelsjöskogen skogsomr. Gåsefall by Fäholmen holme
  Möckhult terräng Gåsefall by Färgonkärret åker
  Möckleviken vik Gärdsjö obebodd utmark Färgonmad åker
  Mörhorvan terräng Gölghult hmd Färgsjöbro bro
  Mörkviken vik Göljhult friköpt torp Färgsjöbromossarna åkrar
  Mörkviksmossen mosse Gölopp, Lilla t Färgsjöbroviken vik
  *Mörtefors- el. Slisshultsvägen landsväg Gölopp, Lilla f.d. torp Färgsjön Saknas
  *Mörtefors- eller Slisshultsvägen landsväg Gölopp, Stora t Färgsjön sjö
  Mörtudden udde Gölopp, Stora f.d. torp Fästampen udde
  Norrberget triangelpunkt Göludden bs Fästningen åker
  Norrängen åkermark Göludden f.d. torp Fästingen äga
  Norrängen åker- o. betesmark Göranstorp hmd Fäudden udde
  Nybo terräng Göranstorp avs. Fördärvet åker
  Nybomossen åkermark Haga bs Föresjön sjö
  Nybrottet åkermark Haga hmd Försjömossarna åkrar
  Nykärr åkermark Haga lht Försjön Saknas
  Nykärret åkermark Haga hmd Gagnslösa åker
  Nykärret kärr Hagaberg lht Galgeför avrättningsplats
  Nymåla betesmark Hagaberg f.d. torp Galgeför skäl
  Nytorp åker- o. betesmark Hagalund lht Gallsjöholme holme
  Nytorpagölen göl Hagalund hus Gallsjökärren kärr
  Nässjön sjö Hagarum lht Gallsjökärret skogskärr
  Nässjön sjö Hagarum hus Gallsjön Saknas
  Nässjön sjö Hagedal, Lilla torp Gallsjön sjö
  Näsudden udde Hagedal, Lilla t Gallsjöskogen skog
  Nävergöl göl Hagedal, Stora t Galnkärr åkrar
  Näverkärret åkermark Hagedal, Lilla och Stora torp Galten
  Näverkärret åkermark Hagen bs Galtestenar skäl
  Nöjskogen skogsmark Hagen lht Galtskälet
  Nötgölen göl Hagen f.d. torp Gamla kvillen försvunnen kvill
  Olles mo Saknas Hagsjölid lht Gamlebygärdet åker
  Olsmo »bergkulle» Hagsjölid torp Gamlebyn åker
  Olsmo berg Hagstugan stuga Gamlegårdsgärdet åker
  Olsmokulle kulle Hagstugan lht Gamle hagen skog
  Ormö, Lilla ö Hallingshult hmd Gamleåbäcken bäck
  Ormö, Stora ö Hallingshult lht Gammalån å
  Orrehällen gränsmärke Hanshult f.d. torp Gammelsbygärdet åker
  Orreberget mosse Hasselhorvan hmd Garpesten flyttstensblock
  Orremålamossen åkermark Hasselås gård Garpestenslyckan åker
  *Otten, se Storuttern sjö Hasselås hmd Garvaregärdet åker
  *Otten benämning på sjöar Hemmingsmåla f.d. torp Gasthorvan mosse
  Oxmossen mosse Hemsebo gård Gasthorvan hage
  Oxmossen åkermark Hemsebo gård Gastviken vik
  Parkmossen åkermark Henriksdal f.d. bebyggelse Gastviken vik
  Perstorpaviken vik Hildersborg bs Gatbäcksmossen äga
  Petgölen göl Hildersborg lht Gatgärdet åker
  Pethagen betesmark Hinriks hmd Gathorvan skog
  Petmoarna terräng Holfredstorp gård Gatkärret åker
  Peterslund betesmark Holfredstorp kronobost. Gatkärret åker
  Pilmossen åkermark Holfredstorp gd Gatlyckan åker
  Pipetorpesjö sjö Holfreds torp by Gatlyckan åker
  Pipgölen göl Holfredstorp by Gatlyckehällen källa
  Pipsjön, se Pipetorpesjö sjö Holmen t Gatmossen åker
  Pipsjön sjö Holmen torp Gatmossen åker
  Pipsjön sjö Holmshult riven bs Gatmossen åker
  Pipsjön sjö Holmshult rivet t Gatmossen åker
  Pipsjön sjö Holmshult avs. Gatmossen åker
  Pomparegöl göl Holmshult stuga Gatsjön Saknas
  Porsegöl göl Holmsjöhult riv. t Gatsjön sjö
  Porsegöl göl Holmsjöhult torp Getebergskärr kärr
  *Porskulla stenar gränsmärke Holmsjömåla torp Geteklöv stenkulle
  Porsmossen åkermark Holmsjömåla f.d. torp Geteklöv skälsten
  Pråmmebäcken bäck Hoppet f.d. torp Geteklöv skälsten
  Prommegöl göl Horvan gård Gethagen hage
  Prästsjön sjö Horvan gd Gethagsudden udde
  Prästsjön sjö Horvan gård Gethagsudden udde
  Påskallehult skogsmark Hult gård Getlyckan åker
  Påskallemosse mosse Hultenäs rivet t Getuddarna uddar
  Påskallesten sten *Hultet hmd »Gilkärret», se Gölkärren äga
  Rasmusäng betesmark Hultet hmd Gilleholme holme
  Ravelskärr åkermark Hundlen ägoområde Gillbomossen åker
  Romaregölen göl Husartorpet, se Yttermåla f.d. ht Gillen sjö
  Roparebäcken bäck Huttavid riven bs Gillen sjö
  Rudaholmsgölen göl Huvudgården, se Syserum bebyggelse Glasberget berg
  Rudaholmskärret kärr Hällekaret avs. Gnetlyckan åker
  Rumpekärr åker- o. betesmark Hällen hmd Gotland holmar
  Rungöl göl Hällen torp Granhultebergen berg
  Råbocken udde Hällen, Lilla hmd Granhultemossen åker
  Rättarekärret åkermark Hällen, Lilla hus Granhulteviken vik
  Rävberget berg Hällersborg lht Granhulteängen äga
  Rävmossen åkermark Hällersnäs avs. Granladsmossen åker
  Rävtanesten sten Hällerum by Granlyckan åker
  Rävudden udde Hällerum by Granmossen utlagd åker
  Rödahäll gränsmärke Hällerums järnvägsstation Saknas Gravekärret kärr
  Rödmörjalyckan åkermark Hällerum järnvägsstation Grenlyckan åker
  Rösslesjön sjö Hällestad hmd Grimsebolyckan åker
  Rösslesjön sjö Hällestad lht Grimsnäsmossen åker
  Rösslesjön sjö Höckfors gård Grindeln sjö
  Sandbäcksmossen åkermark Höckhult gård Grindeln sjö
  Sandgärdet åkermark Höckhult, Lilla hmd Grindkärret åker
  Sandvik vik Höckhult, Lilla Saknas Grindlyckan åker
  Sankeviken vik Höckhult, Stora hmd Grindmossen åker
  Sarvgöl göl Höckhult, Stora Saknas Grindsläthagen hage
  Sjökärret åkermark Högalid avs. Grindstugemossen åker
  Sjökärret kärr Höganäs t Gripslundsmossarna åkrar
  Sjömossen åkermark Höganäs avst. Grisestenar holme
  Sjömossen mosse Högelid rivet t Grisslestenar holme
  Sjövik strandmark Högelid f.d. torp Groplyckan åker
  Skarngölen göl Högelund lht Grundberget berg
  Skattskull betesmark Högelund hus Grunden holmar
  *Skatängen äng (?) Högerum rivet torp Gruvbergen berg
  Skatängen åkermark Höghult, Lilla t Gruvhultet sänka
  Skebo göl göl Höghult, Lilla f.d. torp Grytan plats
  Skirgölen göl Höghult, Stora t Grytan bergklabbe
  Skirsjömossen åkermark Höghult, Stora avs. Grytaremossen åker
  Skirsjön sjö Högtomta lht Grytlyckan åker
  Skoghem terräng Hökehult hmd (f.d. torp) Grytnäset åker
  Skogsmossen åkermark Hökenäs utlagd hmd Grytnäsudden udde
  Skrabbgöl göl Hökenäs f.d. torp Grytsjömossarna åkrar
  Skramlan terräng Hökfors gårdar Grytsjömossen åker
  Skruvberget triangelpunkt Hökhult gåre Grytsjön Saknas
  Skruvbergshult åkermark Hörnet hmd Grytsjön sjö
  Skvalbäcksmossen åkermark Insjömåla riven bs Grytsjöudde skog
  Skålgölen göl Insjömåla f.d. torp Grytsjöudde udde
  Skälsfören gränsmärke Ishult by Grytudden, se Grytnäsudden udde
  *Skälshult skog(?) Ishult tingsställe Grågöl göl
  Skälshult terräng Ishult by Gråmossen torvmosse
  Skälshällen gränsmärke Ishult by Gränssjön Saknas
  Skälsjön sjö Ishult, Lilla Saknas Gränsjön sjö
  Skälsjön sjö Ishult, Stora Saknas Gräsmossen vildmosse
  Skälsjön sjö Issjönäs hmd Gräsomberget berg
  Skälsjön sjö Issjönäs avs. (f.d. torp) Grässjön del av sjö
  Skälsjön sjö Issjönäs förr torp Grönalund hage
  Skälsjös bäck Skälsjöns avlopp Janaborg f.d. hus Gröndalegöl göl
  Skäppängen betesmark Johannesdal avs. Gröndalemossen åker
  *Slisshultsvägen landsväg Jungfrubo riven bs Grönekulle kulle
  Slissjön sjö Juxtorp 1 gård Grönevik vik
  Slissjön sjö Juxtorp by Grönevik vik
  Sliss sjön sjö Järnvägstomten Saknas Grönevik vik
  Slissjön sjö Kalerum bs Grönevik vik
  Slissjön sjö Kalerum hus Grönkullarna åkermosse
  Slissjön sjö Kalvhagen = Fagerhult riven bs Grönkärret åker
  Slissjö skäl gränsmärke Kappen torp Grönkärret äga
  Släthultagöl göl Karlebo hmd Grönmossen åker
  Smedkullen kulle Karlebo friköpt torp Grönmossen åker
  Smedkärret kärr Karlerum, se Kalerum hus Grönskogen skog
  Smedlyckan åkermark Karlsberg torp Grönstorpegärdet åker
  *Smedserums gata landsväg Karlsborg hmd Gröstorpegärdet åker
  *Smedserumsvägen landsväg Karlsborg lht Grönstorpekärret bete
  *Smedserums sågkvarnsbro f.d. bro Karlsborg lht Gröstorpeviken vik
  Smedstorpesjön sjö Karlsborg hus Gröstorpe gärde åker
  Smedstorpasjön sjö Karlsfors lht Gröstorpskulle kulle
  Smedviken vik Karlsfors hus Gubbebro vik
  Smällebergen berg Karlsfrid avs. Gubbebro åker och äng
  Snokeflon åkermark Karlslund lht Gubbehorvskärret äga
  Snålhagen betesmark Karlslund lht Gubbekärret slåtter
  Sogöl göl Karlslund t Gubbekärret kärr
  Solliden betesmark Karlslund avs. Gubbekärret utlagd åker
  Spelbo betesmark Karlslund torp Gubbelyckan åker
  Spetsmossen mosse Karlslund lht Gubbemossen äga
  Spången holme Karlsro lht Gubbemossen åker
  Spångmossen åkermark Karlsro avs. Gubben-Karls-landet åker
  Spångmossen mosse Karlsro lht Gubbetorp äng
  Starkärret åkermark Karlstorp hmd Gubbetorpet hage
  Stendalsmossen åkermark Karlstorp lht Gubbeäng äng
  Stenkärret åkermark Karlstorp f.d. torp Gubbkärret åker
  Stenmossen åkermark Karlstorp torp Gubblyckan åker
  *Stockekälla gränsmärke Kistlyckan lht Gubbmossarna åkrar
  Stolpetorpshagen betesmark Klemenstorp gård Gubbrokärret äga
  Stora mossen åkermark Klemmestorp by (f.d. herrgård) Gubbsundet sund
  Stora mossen åkermark Klintemåla f.d. torp Guldsmedsmossarna åkrar
  Storuttern sjö Klockaregården hmd Gullbergskacken vägbacke
  Storuttern sjö /Se Kloster riven bs Gullmossen skogsmosse
  Storuttern, se Yttern sjö Kloster f.d. hus Gullringskällan källa
  Storyttern, se *Otten sjö Knapphult lht Gullringskälet
  Storyttern sjö Knapphult lht Gunnarsmålaviken vik
  Strandbolyckan åkermark Knastorp by Gunnarstorpeåkern åker
  Strängbo åkermark Knastorp by Gunnarstorpeängen äng
  Stubbkärrsmossen åkermark Kalhorvan t Gustavstorpegärdet åker
  Styggehål åkermark Kolhorvan torp Gustavstorpegärdet åker
  Stäket utlopp /Se Kopparklinten hmd Gustavstorpslyckan åker
  Stäket sund /Se Korvskinn, se Under Fjälster by Gustavtorpsmossen åker
  Svartkärr kärr Kristersnäs, se Näs gård Gården åker
  Svartkärret åkermark Kristineberg hmd Gården åker
  Svarvarehultet åkermark Kristineberg lht Gåsfallegöl Saknas
  Svarvaremossen åkermark Kristineberg hmd Gåsfloen pöl
  Svinkärret kärr Kristineberg bebyggelse Gåshällen f.d. holme
  *Svälgenabbe gränsmärke Kristineberg lht Gäddan åker
  Syserum å å Kristineberg tegelbruk Gäddgölen Saknas
  Sysjön sjö Kristineberg f.d. torp Gäddgölen göl
  *Sågbro f.d. bro Kristinelund bs Gäddgölsmossen åker
  Sångrävs skäl gränsmärke Kristinelund avs. Gårdsjögöl Saknas
  Sängberget triangelpunkt Kristinelund avs. Gäddvikarna vikar
  Söderhult åker- o. betesmark Krogen hus Gäddviken vik
  Söremo skogsmark Krokarp by Gärdena åkrar
  Tarmlången uttorkad sjö Krokarp by Gärdet åker
  Tarmlången göl Kronoberg by Gärdet åker
  Tattarbäcksmossen åkermark Kronoberg by Gärdsjön utgrävd sjö
  Tjurgöl, Stora göl Kronoberg by Gärdskällan källa
  Tjurmossen åkermark Kronobäck hmd Gärdsviken vik
  Tjörnhagen betesmark Kronobäck avs. Gärskärret äga
  Togölamossen åkermark Krons mosse f.d. hus Gärssjö, Målbröttle ängar
  Togölamossen åkermark Krustorpet t Gärssjögöl göl
  Togölen göl Krustorpet f.d. torp Gärssjökulle kulle
  Tomtviken vik Kuggemosse Saknas Gärssjön sjö
  Topplingsberget berg Kulla t Gölarna gölar
  Torpgärdet åkermark Kulla torp Gölegärdet åker
  Trehörningen sjö Kullen utlagd hmd Gölehagen hage
  Trollberget berg Kullen f.d. torp Gölekärr åker
  Trästolpe skär gränsmärke Kullen f.d. torp Gölemossarna åkrar
  Träviken vik Kulltorp gård Gölemossen åker
  Tuna borg fornborg(?) Kulltorp gård Gölen göl
  *Tuna Bröstkvarn kvarn Kulltorpsängen Saknas Gölen, se Gröndalegöl göl
  Tuna sågkvarn kvarn Kvarnen lht Gölen, se Skålbogöl göl
  Tunasjön sjö Kvarnen t Gölen göl
  Tuna ström å Kvarnkullen lht Gölen intill sjön göl
  Tunasjön sjö Kvarnkärren f.d. hus Gölgehultsgölen Saknas
  Tunasjön sjö Kvarnnäs gård Göljhultegölen göl
  Tunasjön sjö Kvarnnäs hemman Göljhultssjön, se Göljhultegölen göl
  Tunasjön sjö Kvarnnäs, Lilla f.d. torp Gölkullen kulle
  Tunasjön sjö Kvarntorpet rivet t Gölkärren ägor
  Tunavägen väg Kvarntorpet avs. Gölmossarna åkrar
  Tuna å, se Tuna ström å Kvilleberg hmd Gölkärret åkrar
  Tuna å å Kvilleberg avs. Göllyckan åker
  Tunaån å Kvilleholm gård Gölmossen åkrar
  Tunaån å Kvillrholm gård Gölmossen åker
  Tunaån å Kyrkevallen hus Gölmossen äga
  Tunaån å Kåleholm f.d. torp Göloppe kärr slåtterkärr
  Tvingen sjö Kåltorpet f.d. torp Gölskogen skog
  Tvingen sjö Kåreholm rivet ställe Göluddelyckan åker
  Tvingen sjö Kårtorp utlagd hmd Göluddemossen åker
  Tvingen sjö Källeberg gård Gölungen terräng
  Tvingen sjö /Se Källeberg hemman Gölängen åker
  Tvingen sjö /Se Källehorva t Hagalundgärdet åker
  Tvingsnäs näs Källehorva f.d. torp Hagelycka åker
  Tvättberget berg Källehorvan avst. Haggärdet åker
  Tärnesten holme Källehult f.d. hus Haggärdet åker
  Ugglemossen åkermark Källeryd t Haglyckan åker
  Utlången sjö /Se Källeryd avs. Haglyckan åker
  Utternabben udde Källeryd, Lilla lht Hagsjön Saknas
  Uvgöl göl Källsberg lht Hagsjön sjö
  Uvkullen triangelpunkt Källstad lht Hagstugegärdet åker
  Vadlyckan åkermark Källstad hus Hampviken f.d. vik
  Vassemålamossen åkermark Källtorpet f.d. torp Hampviken vik
  Ven, Stora terräng Källen riven bs Hansekärr åker
  Venarna åkermark Lagestorp hmd Hansmossen åker
  *Venebogöl göl Lagestorp f.d. torp Harbacken landsvägsbacke
  Venerna åkermark Liden f.d. torp Harbacken vägbacke
  Venängen åkermark Lidhem lht Harbackslyckan åker
  Vidkärret åkermark Lidhem lht Harlyckan åker
  Viggen terräng Lidhem avs. Harspången mossmark
  Vinterkärret kärr Lidhult hmd Harspången, Lilla kärr
  Vitbäcken åkermark Lidhult Saknas Harspången, Stora kärr
  Vånghults källa källa Liljerum, se Lillerum f.d. torp Hattekärret, se Hattestensåkrarna åkrar
  Vångsjön sjö Liljeholmen t Hattesten skälsten
  Vångsjön sjö Liljeholmen lht (f.d. ht) Hattestensåkrarna åkrar
  Vångsjön sjö Lillerum f.d. torp Helvetekärr kärr
  Våtängen betesmark Lillerum utgård Hemgärdena åkrar
  *Väderums bro f.d. bro Lillgård = 2 Fjälster Saknas Hemgärdet åker
  Västgötagölen göl Lillerum utgård Hemgärdet åker
  *Växjö bro f.d. bro Lillholmen riven bs Hemgärdet åker
  *Växsjö bro f.d. bro Lillholmen f.d. hus Hemgärdet åker
  Ytlången sjö Lill-Hödkhult, se Höckhult, Lilla Saknas Hemgölen göl
  Ytlången sjö Lill-Mantebo lht Hemhagen hage
  Yttern sjö /Se Lill-Sandeholm f.d. torp Hemhagen hage
  Yttern, se Storuttern sjö Lillstugan lht Hemkärret åker
  *Ytternäs bro f.d. bro Lillängen t Hemkärren åkrar
  *Ytternäs bro f.d. bro Lillängen torp Hemmerste mossen åker
  Yxern sjö /Se Lindbo avs. Hemmossen åker
  Yxern sjö /Se Lindekulla lht Hemmossen åker
  Åhult åkermark Lindkulla avs. Hemre kärren åkrar
  Åkemossen åkermark Listelid hmd Hemsjön Saknas
  Åkergölen göl Listelid avs. Hemsjön sjö
  Ålgöl göl Ljungby rivet t Hemskogsmossen mosse
  Ålgölen göl Ljungby bs Hemängen äng
  Ålhustäppan åkermark Ljungby rivet hus Hemängen bete
  Åsavägen sockenväg /Se Ljungby hus Hemängen åker
  Åsgölen göl Ljunghäll f.d. hus Hemängen äng
  Åsjö skäl gränsmärke Ljungmanshorva t Hemängsmossen skogsmosse
  Åsmossen mosse Ljungmanshorva torp Herrhagen hage
  *Åsta sågkvarnsbro bro Ljungmanshorva hmd Herrängen äng och bete
  *Åstads bro f.d. bro Lockebo riven bs »Hettekärret», se Lattestensåkrarna åkrar
  Åviken vik Lockebo f.d. hus Hildasgärdet åker
  Älgberget berg Ludvigsborg avs. Hjortgölen göl
  Ängarna åker- o. betesmark Lugnen f.d. ht Hjorthagsvik vik
  Änghagsmossen åkermark Lugnen hus Hjortkärret åker
  Ängkärret åkermark Lugnet bs Hjortlyckan åker
  Ängmossen mosse Lugnet rivet t Hjortlyckan åker
  Ängmossen , Lilla mosse Lugnet lht Hjortmossen mosse
  Ängsdal terräng Lugnet hus Hjortmossen skogsmosse
  Ängshult åker- o. betesmark Lugnet lht Hjärtbergs källa källa
  Äskhulterör röse Lund hmd Holkekällan källa
  Äsperydsgölen göl Lyckeby f.d. bebyggelse Holkelyckan åker
  Ödehägnen åkermark Lyckerum avs. Holken källa
  Ödestorpa borg fornborg(?) Långvik hemman Holkkällelyckan åker
  Ödestorpa sjö sjö Lätts, se Lättstugan hus Holmarna udde
  Ödestorpa gärde åker Lättstugan hus Holmarna äng
  Ösebosjön sjö Lövhagen lht Holmekärr kärr
  Ösiön, se Össebosjön sjö Lövhagen avs. Holmlyckan åker
  Össebosjön sjö Lövkullen riven bs Holmsjömålemossen åker
  Össebosjön sjö Lövkullen rivet hus Holmsjön sjö
  Östantorp åkermark Lövstaden lht Holmskullen åker
  Östermo terräng Lövstaden bs Holmslyckan åker
  Östermo skogsmark Lövsta hus Holmsängen utlagd åker
  Ötten, se Lillyttern och Storyttern sjö Lövås lht Holmängsviken vik
    Lövås lht Holmsängsviken, Södra vik
    Lövåsa lht Honingsbäcken bäck
    Malmgrava gård Hopgärdena åkrar
    Malmgrava gård Hophagen åkrar
    Malmgrava gård Hopmossarna utlagd mosse
    Mantebo f. d. torp Hoppmossen åker
    Mantebo, Lilla hmd Horvan bete
    Mantebo, Lilla, se Lill-Mantebo lht Horvelyckan åker
    Mantebo, Stora hmd Horvorna bete
    Mantorp lht Horvängskullen kulle
    Mantorp lht Hudiksmossen åker
    Marieberg, se Marieborg avs. Huldasgärdet åker
    Marieborg lht Hultgärdet åker
    Marieborg avs. Hultgärdet åker
    Marieholm hmd Hultkällan källa
    Marieholm torp Hultlyckorna åkrar
    Marielund lht Hultvenen åkrar
    Marielund avst. Humlemossen åker
    Marocko by Hundeln sjö
    Masthugget hmd Hundeln, Södra bebyggelse
    Masthugget torp Hundgölsmossen vildmosse
    Mellangården hmd:ar Hundlegrund holme
    Mellanstugan hmd Hundlekulle berg
    Millängen lht Hundlekulle kulle
    Millängen lht Hundlelyckan åker
    Mjöshult hmd Hundlen sjö
    Mjöshult t Hundleängarna ängar
    Mjöshult f.d. torp Hundleängen äng och skog
    Mjöshult torp Hundleön ö
    Mjösjönäs torp Hundraåkersgärdet åker
    Mjösjönäs torp Husarlyckan åker
    Moberg rivet t Hustomtåkern åker
    Moberg torp Hykängen äng
    Modal t Hålkärret åker
    Modal f.d. torp Hägnelyckan åker
    Moen t Hägnen åker
    Mo kvarn lht Hällerumssjön sjö
    Mokvarn, se Mon kvarn Hällesjön sjö
    Molid hmd Hällkärret åker
    Molid f. d. torp Hällsjön Saknas
    Mon avs. (f.d. torp) Hällsjöslyckan åker
    Mon kvarn Häradshövdingens mosse åker
    Mossebo f.d. bebyggelse Häradshövdingsliden f.d. vägbacke
    Mossekulla avs. Härsingsliden f.d. vägbacke
    Mossen rivet torp Härsingsliden vägbacke
    Mossen riven bs Hästehagen hage
    Mossen torp Hästehagen hage
    Mossen rivet torp Hästehagen hage
    Mossnäset rivet torp Hästehagen hage
    Mostugan lht Hästemossen åker
    Mostugan hus Hästfallskärr åker
    Myreholm kvid Hästgölsmossen skogsmosse
    Myreholm bebyggelse Hästhagen skog
    Myrhorvan rivet hus Hästhagen hage
    Målbröttle gård Hästhagen hage
    Målbröttle hemman Hästhagen hage
    Måleberg riven bs Hästhagen hage
    Måleberg f.d. hus Hasthagen hage
    Målebo lht Hästhagen hage
    Målebo f.d. torp Hästhagsbacken vägbacke
    Målehorva hmd Hästhagsholmen holmar
    Målehorva hmd Hästhagslyckan åker
    Målehorva hmd Hästhagslyckan åker
    Målehult hmd Hästhagslyckan åker
    Målen rivet t Hästhagsmossen åkrar
    Målen f.d. st Hästhagsmossen åker
    Månstorpet t Hästhagsmossen åker
    Månstorpet f.d. torp Hästhagsåkern åker
    Möckhult riven bs Hästkällan källa
    Möckhult hus Hästnacken holme
    Möllstad riven bs Hästudden udde
    Mölstad rivet hus Höckhultemossen åker
    Mörhorvan riven bs Högalundsmossen åker
    Mörhorvan, se Myrhorvan rivet hus Högeberget berg
    Mörtetorp torp Högbergsbacken vägbacke
    Mörtviken t Högebro bro
    Mörtviken torp Högelundsskogen skog
    Nerbya bydel Höglundsmosse åker
    Nerbyn hmd:ar Hökenäsbacken vägbacke
    Nerbyn bydel Hökforsesjön sjö
    Nerstugan hmd Hök-Ulla-stenen undervattensgrund
    Nilstorp riven bs Höljan hölj
    Nilstorp hus Hönsebrogärdet åker
    Nogård hmd Hönshusgärdet åker
    Nogård hmd Hökenäsgärdet åker
    Norra horva rivet t Hökforsgärdet åker
    Norrehorva f.d. hus Hökforssjön Saknas
    Norra hult riven bs Ilhära åker
    Norrahult avs Inhägnen åker
    Norrehult f.d. torp Intaget åker
    Norrehult f.d. hus Isakshorva åker
    Norrgränden del av sn Isakskällan källa
    Norrhult torp Isaksmossen åker
    Nybo hmd Isgölarna Saknas
    Nybo lht Isgölen äga
    Nybo f.d. torp Ingölen gölar
    Nyborg bs Ishultemossen åker
    Nyborg hus Ishultemossen åker
    Nybygget lht Israel bete
    Nybygget f.d. torp Israelshål »plats i skogen»
    Nybygget avs. Issjön Saknas
    Nydal t Issjön sjö
    Nydal f.d. torp Issjönäsgärdena åkrar
    Nygård hmd Issjönäskällan källa
    Nyhagen hmd Issjönäsmossarna åkrar
    Nyhagen lht Issjönäsviken vik
    Nymåla rivet t Joans odel åker
    Nymåla utlagt t Jonssonslandet åker
    Nymåla rivet torp Jordasbackegrundet övervattensgrund
    Nymåla avs. Jordasbacken vägbacke
    Nynäs hmd Jordebergen berg
    Nynäs riven bs Jumfruviken vik
    Nynäs t Jungfrubergen berg
    Nynäs f.d. torp Jungfrubo skog
    Nynäs torp Jungfrukärret, Lilla äga
    Nynäs avs. Järnnabben skäl
    Nynäs, Lilla lht Järnnabben ägoskift och udde
    Nynäs, Lilla stuga Järnnabben udde
    Nystugan hus Järnvägsgärdet åker
    Nytorp hmd Jöns-Nissebrottet utlagd åker
    Nytorp t Kackelgölen, se Kakelgöl göl
    Nytorp bs Kackelgölsmossen åkrar
    Nytorp avs. Kackelmossen åkrar
    Nyttorp torp Kakelgöl Saknas
    Nyttorp förr torp Kakelgöl göl
    Nyttorp f.d. torp Kalerummegärdet åker
    Nyängen t Kalgårdslyckan åker
    Nyängen avst. Kalles mosse åker
    Näs gård Kallesudde udde
    Näs gård Kallgöl göl
    Näset t Kallgölen Saknas
    Näset torp Kallgölshorvan utlagd åker
    Nässhult hmd Kallgölsmossen utlagd åker
    Nässhult, se Nästeshulttorpet torp Kallkärrsviken vik
    Nästeshulttorpet torp Kallviken vik
    Nätegård lht Kallängen äng
    Nöjet torp Kallängen äng
    Nöjet f.d. torp Kallängsudden udde
    Odensvalehult by Kallängsviken, se Kallviken vik
    Odensvalehult by Kallängsviken vik
    Odensvalehult by Kalvehagen åker
    Olsbo riven bs Kalvehorvan inhägnad
    Olsbo rivet hus Kalvemossen utlagd åker
    Olstorp f.d. bebyggelse Kalvhagen hage
    Oppbyn hmd Kalvhagsåkern åker
    Oppbyn bydel Kalvkullen bete
    Oppbyn bydel Kalvkullen åker och bete
    Oppgården hmd Kalvkärr åker
    Oppstugan hmd Kammargärdet åker
    Orremåla lht Kanalgärdet åker
    Orremåla hmd:lar Kaninholmen holme
    Orremåla avs. (hmd) Kapellyckan åker
    Oxebo rivet t Kapphagen skog
    Oxebo f.d. hus Karisäng åker
    Pattebo f.d. bebyggelse Karisängkällan källa
    Persholm riven bs. Karlbogärdet åkrar
    Perstorpet t Karlboängen äng
    Perstorpet t Karlebomossen utlagd mosse
    Perstorpet torp Karl-Måns-lyckan åker
    Perstorpet torp Karl-Nilslyckan åker
    Peta f.d. torp Karlsberg åker
    Peterslund bs Karlsberggärdet åker
    Peterslund lht Karlsbergviken vik
    Peterslund hus Karlsforselyckan åker
    Peterslund f.d. torp Karlsforsån å
    Pettersberg f.d. torp Kaseklint berg
    Pettersborg lht Kasklint åker
    Pettersborg, se Pettersberg f.d. torp Kastmansborgevägskäl vägskäl
    Petterslund riven lht Katsudden udde
    Pilebo hmd Katsviken vik
    Pilebo avs. Kattbäcken bäck
    Pipetorp by Kattflogen äga
    Pipetorp by Kattgöl Saknas
    Poststugan lht Kattgölen göl
    Poststugan hus Kattgölen göl
    Prommehorva t Kattgölsmossen åker
    Prommehorva f.d. torp Kavelbron bro
    Pråmmehorva, se Prommehorva f.d. torp Kavlebro terräng
    Prästgården prästgård Kedjeö ö
    Rasmusäng avs. Kedjö ö
    Rom roven bs Kejholmen holme
    Rom hus Kiddhagslyckan åker
    Romarekärret f.d. torp Kiddö äga
    Rosenberg riven bs Kistgärdet åker
    Rosenberg avs. Kistlyckan åker
    Rosendal riven bs Kittekärret, se Kittemosse åker
    Rosendal lht Kittelycka åker
    Rosendal lht Kittemosse åker
    Rosendal f.d. hus Klabbarna holmar
    Rosenholm f.d. hus Klampebromossen, se Klompebromossen mosse
    Rosenlund hmd Klemmestorpeån å
    Rosenlund Saknas Klevbacken backe
    Rosenvik rivet t Klintemålagärde åker
    Rosenvik f.d. hus Klinten berg
    Rosenvik lht Klinthagen skog
    Roslätt lht Klintmossen äga
    Roslätt hus Klintängen åkrar
    Rostorp avs. Klockaremossarna åkrar
    Roten del av sn Klompbäcksmossen åker
    Rudeholm t Klompebro bro
    Rudholm torp Klompebromossen mosse
    Rudeholm, Lilla lht Klomplandet åker
    Rudholm, Lilla lht Klosterhagen skog
    Runeholm hmd Klovesten skälsten
    Runeholm hmd »Klumpebromossen», se Klompebromossen mosse
    Röslatorp, se Rössle by Klämstenskärret åker
    Rössle gd Klämstorpevägen väg
    Rössle by Klöversläten äng
    Rössle såg bs Knapphultekatt »ställe» i skogen
    Rösslesåg torp Knapphultekärret äga
    Rössletorp by Knapphulteskogen skog
    »Röwijken» torp Knekthägnen hage
    Sammelsborg f.d. hus Knipesten skäl
    Sandbäcken t Koberget berg
    Sandbäcken torp Koddön skogsmosse
    Sandeholm hmd Kohagarna hagar
    Sandeholm Saknas Kohagarna hagar
    Sandehult lht Kohagen hage
    Sandgrava rivet torp Kohagen skog
    Sandgrava f.d. torp Kohagen hage
    Sandhorva lht Kohagen hage
    Sandhorvan hus Kohagen skog
    Sandmon t Kohagen hage
    Sandmon torp Kohagen hage
    Sandshult t Kohagen hage
    Sandshult lht Kohagen hage
    Sandshult f.d. torp Kohagen skog
    Sandshult hus Kohagen hage
    Sandvik hmd Kohagen hage
    Sandvik t Kohagen bete
    Sandvik torp Kohagen hage
    Sandvik hmd Kohagen hage
    Sannahult lht Kohagen hage
    Sejstad hmd Kohagen hage
    Simsa avs. Kohagen hage
    Simsliden hmd Kohagen hage
    Simsliden avs. Kohagen hage
    Sjöbo hmd Kohagen hage
    Sjöbo förr utgård Kohagsgärdet åker
    Sjöhagen lht Kohagshagen hage
    Sjöhagen avs. Kohagslyckan åker
    Sjöstugan f.d. hus Kohagslyckan åker
    Sjötorp t Kohagslyckan åker
    Sjötorp rivet torp Kohagsmossen åker
    Sjövik lht Kohagsmossen åker
    Sjövik lht Kohagsmossen, Nederste åker
    Sjövik lht Kohagsmossen åker
    Sjövik lht Kohagsmossen åker
    Sjöända lht Kohagsmossen åker
    Sjöända lht Kohagsmossen åker
    Sjöände hus Kohagsudden udde
    Sjöängen lht Kohagsviken vik
    Skaten t Kohagsmossen utlagd åker
    Skaten f.d. soldattorp Kohorvorna hagar
    Skaten, se Tuna skate Saknas Kohällarna strand
    Ske gård Kohällslyckan utlagd åker
    Skebo t Kokärret åker
    Skebo torp Kolerakyrkgården f.d. kyrkogård
    Skedtorpet t »Kolgöl», se Kallgöl göl
    Sketorpet torp Kolhorvemossen åker
    Skogaholm rivet torp Kolkojan udde
    Skogdalen hmd Kopinan åker
    Skogdalen lht Kornlyckan åker
    Skogeholm bs Korpberget berg
    Skogen hus Korpeholme holme
    Skogetorp lht Korpeholme holme
    Skoghem utlagt t Korpeklint berg
    Skoghem rivet torp Korpeklint berg
    Skoghem f.d. hus Korpeklint berg
    Skoghult f.d. torp Korpholmen hage
    Skogshult t Korpkärret äga
    Skogtorpet f.d. torp Korsvägarna vägskäl
    Skrabben fyra torp Koven åker
    Skrikebo hmd Kranskärret åker
    Skrikebo torp Kriken skogsäga
    Skrubben f.d. torp Kringelvassen holme
    Skruvbergshult hmd Kringlevassen holme
    Skruvbergshult f.d. torp Kringlevassen holme
    Skålebo, se Skålbonäs by Krogareflaten åker
    Skålebonäs gård Krokigetalludden udde
    Skålbonäs by Krokarpeviken vik
    Skälsebo by Kronebergssjön Saknas
    Skälsebo by Kronmossen utlagd åker
    Skälsebo, Nya bebyggelse Kronobergeviken vik
    Skälsebo, Gamla bebyggelse Kronoberge ängar ängar
    Skälshult hmd Kronobergssjön sjö
    Skälshult t Kronobäckehagen hage
    Skälshult lht Kronobäckelyckan åker
    Skälshult torp Kronebäcks göl äga
    Skälshult hmd Kroängen äng
    Skälshult hmd Kroängsbacken vägbacke
    Skönfall avs Kroängsmossen utlagd åker
    Skönfall avs. (hmd) Krustorpe lid vägbacke
    Slisshult gård Krustorpe mosse åker
    Slisshult gd Krustorpe näs halvö
    Slisshult by Krustorpe sjö sjö
    Slisshult by Krymlekullen område i skog
    Släthult hmd Krymmelkullarna skog
    Släthult öde torp Krymmeln åker
    Smedbo rivet t Krymmeln skog
    Smedbo f.d. torp Kryssångmossen åker
    Smedkullen f.d. bebyggelse Kråkkärr åker
    Smedmåla f.d. torp Kråkmossen äga
    Smedserum gård Kulleberg berg
    Smedserum by Kullen åker
    Smedstorp gård Kullgärdet åker
    Smedstugan riven lht Kulhagen hage
    Smedstorp f.d.hemman el. by Kulhorvan hage
    Smörbyttan torp Kullen åker
    Snippen lht Kullmossen åker
    Snippen hus Kulltorpekvarn kvarn
    Solbacka lht Kulltorpeodlen åker
    Solbacka lht Kulltorpesjön Saknas
    Solberget torp Kulltorpesjön sjö
    Solberget lht Kulltorpeån å
    Solliden lht Kulltorpsängen äng
    Solliden avs. Kungkärret odlade mossar
    Solliden avs. Kungsberget triangelpunkt
    Spelbo rivet torp Kungsholmen holme
    Spelebo f.d. soldattorp Kungsholmen holme
    Spångenäs stationssamhälle Kungsrör forngrav
    Spångenäs riven bs. Kurrholmen holme
    Spångenäs järnvägsstation och hus Kvarnbäcken bäck
    Spånghult rivet t Kvarnbäcken bäck
    Spånghult f.d. torp Kvarndammen f.d. kvarndamm
    Stationshuset Saknas Kvarngöl Saknas
    Stationshuset lht Kvarngöl äga
    Stationsplan avs. Kvarngölen Saknas
    Sten hmd Kvarngölen göl
    Sten bebyggelse Kvarngölen göl
    Stenbo hmd Kvarngölen göl
    Stenbo, se Sten bebyggelse Kvarngölen göl
    Stensberg lht Kvarngölslyckan utlagd åker
    Stensberg avs. Kvarnhagen åker
    Stensborg lht Kvarnhagen hage
    Stensborg avs. Kvarnkärren åkrar
    Stensryd torp Kvarnkärren åkrar
    Stensryd f.d. torp Kvarnkärren skog
    Stjärneberg t Kvarnkärret kärr
    Stjärneberg f.d. torp Kvarnkärret äga
    Stjärnevik bs Kvarnkärret åker
    Stjärnevik riven bs Kvarnkärret åkermosse
    Stjärnevik f.d. torp Kvarnkärret åker
    Stockbäckshult hmd Kvarnkärret skogskärr
    Stockbäckshult hmd Kvarnkärret åker
    Stockhult t Kvarnlyckan åker
    Stockhult avs. Kvarnmossen åker
    Stolpetorp gård Kvarnnäsemossen, Lilla åker
    Stolpetorp hemman Kvarnnäsgärdet åkrar
    Stolpstugan f.d. hus Kvarnsjön Saknas
    Stor-Höckhult, se Höckhult, Stora Saknas Kvarnsjön sjö
    Stor-Mantebo bebyggelse Kvarnsjön, se Issjön sjö
    Stormbo f.d. hus Kvarnviken vik
    Stor-Sandeholm f.d. torp Kvarnån å
    Strandbo stuga Kvarnängen åker
    Strängbo Saknas Kvarnängsbacken vägbacke
    Strängbo torp Kvilleberggärdet åker
    Strängsnäs avs. Kvillebergskogen skog
    Strömsdal bs Kvillebergskriken åker
    Strömsdal lht Kvillebergskogen skog
    Strömserum stuga Kvilleholmhagen hage
    Strömsholm avs Kvilleholmån å
    Strömsholm avs. Kvillkärret åker
    Strömsnäs t Kvillyckan åker
    Strömsnäs f.d. torp Kvillängen åker
    Strömstad bebyggelse Kvällgärdet åker
    Stubbetorp två torp Kybackshagen hage
    Stubbetorp, Lilla hmd Kybacksviken vik
    Stubbetorp, Stora hmd Kyrkberget berg
    Stuthagen avs. Kyrkegärdet åker
    Stämserum t Kyrkelyckan åker
    Sund torp Kyrkeviken vik
    Sund t Kyrkgärdet åker
    Sund lht Kyrkgärdet åker
    Sund f.d. torp Kyrkgärdet åker
    Sundsborg lht Kyrkhagen hage
    Sundsborg avs. Kyrkkäppen åker
    Sundsholm bs Kyrklyckan åker
    Sundsholm avs. Kyrklyckan åker
    Svensbo lht Kyrkmossen åker
    Svensborg lht Kyrkviken vik
    Svensmåla riven bs Kyrkängen äng
    Svensmåla f.d. torp Kyrkängen åker
    Svängen f.d. torp Kåreholm holme
    Syserum säteri Kåreholmmossarna utlagda mossar
    Syserum herrgård Kåreholmviken vik
    Sågstugan riven bs Kåren sjöar
    Sågstugan rivet torp Kåren sjöar
    Söderhult t Kåven åker
    Söderhult f.d. torp Kåven åker
    Söra f.d. torp Källaremossarna åkrar
    Sörbo hmd Källargärdet åker
    Sörbo Saknas Källarlyckan åker
    Söremo riven bs Källarlyckan åker
    Söremo f.d. torp Källbergskog skog
    Sörhagen bs Källegärdet åker
    Tallen riven lht Källelycka åker
    Tegelbruket, se Bruket lht Källemossen åker
    Tegeltorp lht Källemossen åker
    Tegeltorp lht Källgärdet åker
    Tingshuset f.d. tingshus Källgärdet åker
    Tjurmossen avs. Källgärdet åker
    Tjustlycka lht Källhorvan åker
    Tjustlycka backstuga Källhorvekullen kulle
    Tjustlycka lht Källhorvelyckan åker
    Tomten hmd Källhorvemossen åker
    *Torpet Saknas Källhorvekullen åker
    Torplyckan avs. Källkullen åker
    Trinneberg lht Källkullen åker
    Trinneberg torp Källmossen åker
    Trogenborg hmd Källmossen åker
    Trogenborg hmd Källmossen åker
    Trullefall rå och rör Källmossen utlagd åker
    Trullefall by Källtorpeängen äng
    Träthult hmd Källtorpeängen slåtter
    Träthult avs. Källvik åker
    Tuna säteri Källyckan åker
    Tuna hg Källyckan åker
    Tuna herrgård Källyckan åker
    Tuna herrgård Källängen åker
    Tuna järnvägsstation och samhälle Källängen åker
    Tunaborg lht Källängen åker
    Tuna kvarn kvarn Källängen åker
    Tuna skate del av Tuna socken Källängen äng
    Tuna skate del av Tuna sn Käremorskullen berg
    Tuna skate del av Tuna sn Käringlyckan åker
    Tuna sockenstuga, se Kyrkevallen hus Kärngemossen skogsmosse
    Turkiet by Kärnglyckan åker
    Tvingsnäs Saknas Kärren åkrar
    Tvingsnäs f.d. torp Kärret åker
    Törnsnäs avs. Kärret åker
    Ullevi lht Kärret åker
    Ulricehamn bs Kärngemossen åker
    Ulricehamn lht Kärret äga
    Uvebo t Kärringebäck äga
    Uvebo avst. (f.d. husartorp) Kärrsviken vik
    Vakthem t Kökstomten äng
    Vakthem t Körkgårdsgärdet åker
    Vakthem torp Laddalen åker
    Vakthem hmd Ladholmen holme
    Vasshorva hmd Ladholmen holme
    Vassehorva torp Ladholmen holme
    Vena lht Ladkullen åker
    Venen dagsverkstorp Ladängarna, se Ladängsmossen åker
    Vibo lht Ladängsmossen åker
    Vibo lht Lagekärr åker
    Vibo skolhus Lagekärr åker
    Vibolyckan avs. Lagerströmsmossen åker
    Viborg lht Lagestorpmossen åker
    Viborg avs. Lagårdsgärdet åker
    Vika rivet t Lagårdsgärdet åker
    Vikö f.d. torp Lagårdsgärdet åker
    Villan lht Lagårdsgärdet åker
    Virbo hmd Lagårdsgärdet åker
    Virbo f.d. torp Lagårdsgärdet åker
    Virslund f.d. torp Lagårdsgärdet åker
    Virstad lht Lagårdsgärdet åker
    Virstad lht Lagårdsgärdet åker
    Virum lht Lagårdslyckan åker
    Virum avs. Lagårdslyckan åker
    Vitbäcken riven bs Lagårdslyckan åker
    Vitbäcken f.d. torp Lagårdslyckan åker
    Vånga by Lagårdslyckan åker
    Vånga by Lagårdsmossen åker
    Vånghult gård Lagårdmossen åker
    Vånghult by Lagårdsmossen åker
    Väderum säteri Lagårdsmossen åker
    Väderum herrgård Lagårdsmossen åker
    Väderum herrgård Landsvägslyckan åker
    Väderum järnvägsstation Landsvägslyckan åker
    Västantorp bs Landsvägslyckan åker
    Västantorp lht Landsvägsmossarna åkrar
    Västrafjärdingen del av sn Landsvägsmossen åker
    Västrahult lht Landsvägsmossen mosse
    Västrahult lht Larsbo åkrar
    Västrahult f.d. torp Larsmossen åker
    Yttermåla t Larsmossen åker
    Yttermåla f.d. torp Lassegård åkerlycka
    Yttermåla f.d. ht Lasselyckan åker
    Ytternäs by Lede göl göl
    Ytternäs by Ledgölskulle berg
    Ågöl f.d. torp Lenasmossen åker
    Åhult lht Lenetall udde
    Åhult f.d. torp Leran åker
    Åkerholm f.d. stuga Leran åker
    Åkerhult riven lht Lergröpperna lertag
    Ågöl rivet t Lergärdet åker
    Ålgöl, se Ågöl f.d. torp Lergärdet, Lilla åker
    »Åseda», se Åstad hemman Lergärdet, Stora åker
    Åsemossen avs. Lerhorvelyckorna åkrar
    Åsen bs Lerhorvemossen åker
    Åsen hus Lerlyckan åker
    Åsen herrgård Lerlyckorna åkrar
    Åshult bs Lermossen åker
    Åshult stuga Lermossen åker
    Åstad gård Lerskiftet åker
    Åstad hemman Liden vägbacke
    Ängalund f.d. hus Lidhultemossen åker
    Ängedal f.d. torp Likhäll berg
    Ängelund lht Liljeholmssjön Saknas
    Ängelund bs Liljerum, se Lillerum utgård
    Ängelund hus Lilla gärdet åker
    Ängsbacka lht Lilla lyckan åker
    »Ängsdal», se Ängedal f.d. torp Lilla lyckan utlagd åker
    Ängsdalen Saknas Lilla lyckan åker
    Ängshult hmd Lilla tomten bete
    Ängshult hmd Lillegöl vik
    Ängstugan rivet t Lillehagen hagen
    Ängstugan f.d. hus Lille holmen kulle
    Ängsstugan f.d. torp Lillehål åkermosse
    Ängstugan f.d. hus Lillehål vik
    Äsperyd t Lillelyckan åker
    Äsperyd f.d. torp Lillemossen åker
    Ödestorp pastorsboställe Lillemossen åker
    Ödestorp prästgård Lillemossen åker
    Ödet f.d. torp Lillemossen åker
    Ödhult hmd Lillesjön del av sjö
    Ödhult f.d. torp Lillesjön sjö
    Öland hmd Lillevadet sund
    Ön hmd Lillgärdet åker
    Össebo by Lillgärdet åker
    Össebo gd Lillgärdet åker
    Össebo by Lillhagen hage
    Östantorp f.d. torp Lillkärr åkermosse
    Österhem lht Lillmossen åker
    Österhem avs. Lillsjön Saknas
    Österhult bebyggelse Lillsjön del av Skälsjön
    Östrahult by Lillsjön sjö
    Östrahult by Lillängarna åkrar
    Östralund bs Lillängelyckan åker
    Östralund hus Lillängen åker
    Östtorp torp Lillängen mosse
    Östtorp lht Lillängsviken vik
    Östtorp avs. Limpan holme
    Östtorp hus (avs.) Lindallén väg
      Lindbergshagen skog
      Lindboms kärr f.d. slåtterkärr
      Lindegärdet åker
      Lindegärdet åker
      Lindekullen Saknas
      Lindekullen skog
      Lindgrensgärdet åker
      Lindgrens mosse åker
      Lise källa källa
      Listelidmossen åker
      Ljungbomossen, se Mörkviksmossen skogsmosse
      Ljunghagen hage
      Ljunghagsbacken vägbacke
      Ljusgöl göl
      Ljusgölen Saknas
      Ljusgölen göl
      »Ljuskärrslyckan», se Djupkärrslyckan åker
      Lobroksmossen åker
      Lockebo åker
      Loftberget berg
      Loftberget berg
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Målehult f.d. torp
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan, Lilla åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan åker
      Loglyckan, Stora åker
      Logmossen åker
      Logmossen åker
      Lokterör forngrav
      Lomgöl Saknas
      Lomgöl göl
      Lomgölen Saknas
      Lomgölen göl
      Lomgölen göl
      Lomgölen göl
      Lomgölsklinten berg
      Lomgölsmossen åker
      Lomgölsmossen åker
      Lomgölsmossen utlagd åker
      Lommeskäl övervattensgrund
      Lommeskär, se Lommeskäl övervattensgrund
      Lortviken vik
      Luddesmosse åker
      Lugnhagen hage
      Lundekärren skogskärr
      Lundgrensmossen åker
      Lusbäcken dike
      Lusudden udde
      Lyckan dänneoppe åker
      Lyckan ijämte Parkmossevägen åker
      Lyckan i ängen åker
      Lyckorna åkrar
      Lysningsbergen berg
      Lysningskärret äga
      Lysningsmoen äga
      Lysningsmossen åker
      Långa lyckan åker
      Långa lyckan åker
      Långalyckan åker
      Långbrolyckan åker
      Långebacke vägbacke
      Långebro bro
      Långebro åker
      Långebrosbroa bro
      Långebromossarna åkrar
      Långelid höjd
      Långelid vägbacke
      Långelidbacken landsvägsbacke
      Långelidbacken vägbacke
      Långelidberget berg
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka bete
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelycka åker
      Långelyckan åker
      Långemosse vildmosse
      Långemosse åker
      Långemosse åker
      Långemosse åker
      Långemosse åker
      Långemosse åker
      Långemossen åker
      Långevik vik
      Långgölen Saknas
      Långgölen göl
      Långgölen göl
      Långholmen holme
      Långkärret åker
      Långkärret åker
      Långlyckan åker
      Långlyckan åker
      Långlyckan åker
      Långlyckan åker
      Långmossen åker
      Långmossen utlagd åker
      Långmossen åker
      Långrompen åker
      Långrompen åker
      Långtarmen mosse
      Långvik, Hemre åker
      Långvik, Yttre åker
      Långviken vik
      Långängen äga
      Läktarn åker
      Lätt-tallen tall
      Lättas tall träd
      Lättskogen skog
      Lökelandet åker
      Lönudden udde
      Lövstagärdet åker
      Lövudden udde
      Magasinsgärdet åker
      Magerevet åker
      Magrevet åkrar
      Majesland åker
      Majkastekullen kulle
      Maj-Stinas mosse skogsmosse
      Malisklint berg
      Malmkärret slåtterkärr
      Malmroten övervattensgrund
      Mantebobacke vägbacke
      Marieholmkullen kulle
      Marieholmlyckan åker
      Marieholmmossen åker
      Marieholmsgölen göl
      Marieholmslyckan åker
      Marieholmsviken vik
      Martinsmosse utlagd mosse
      Marudden udde
      Maskskogen skog
      Mastskogen, se Maskskogen (?) skog
      Masugnen åker
      Mellanbottnen f.d. kolbotten
      Mellanbäckslyckan åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangölen göl
      Mellanlyckan åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanstycket åker
      Melshorva, Stolptorpe hage
      Melshorvan hagen
      Mermossarna skogsmossar
      Metareholmarna holmar
      Metareholmen halvö
      Meteholmen halvö
      Meteholmsviken vik
      Middagsvrån åker
      Middagsvrån äng
      Milhagen hage
      Milmossen åker
      Milmossen åker
      Missionslyckan åker
      Missionsmossen åker
      Mjöshultegölen Saknas
      Mjöshultegöl göl
      Mjjöshultehagen hage
      Mjöshultehagen skog
      Mjöshultelyckan åker
      Mjöshultesjön Saknas
      Mjöshultesjön, se Strängbosjön sjö
      Mjösjön Saknas
      Mjösjön, se Strängbosjön sjö
      Mjösjön sjö
      Moarna skog
      Mobergmossen åker
      Mobergåkrarna åkrar
      Modalegölen göl
      Modalemossarna åkrar
      Modalåkrarna åkrar
      Modalängen äng
      Mokällan källa
      Molidkällan källa
      Momosse, Flohulte åker
      Momossen åker
      Mon skog
      Morfars land åker
      Morgonsorgen vägbacke
      Mormorshål åker
      Mormorsland åker
      Mossarna åkrar
      Mossarna åkrar
      Mosslyckan åker
      Motjolet åker
      Mulleberg berg
      Mulleberg berg
      Munkberget berg
      Målbolyckan åker
      Målbröttle Gärssjö ängar
      Måleberg åkrar
      Målebokulle kulle
      Målebolyckorna åkrar
      Målehultkärret hage
      Målehultmossen åker
      Målehultmossen åker
      Målekärr skogsmosse
      Målemosse åker
      Målemosse åker
      Månstorpe kärr kärr
      Mårtenskärr åker
      Märemosse åker
      Möbolet åker
      Möckeln sjö
      Möckeln sjö
      Möckelskogen skog
      Möcklekullen kulle
      Möcklesjöskogen skog
      Möckleviken vik
      Möllaremossen åker
      Mörkbäckshagen skog
      Mörkevik vik
      Mörkviksmossen skogsmosse
      Mörkevrå åker
      Mörkevråmossen åker
      Mörkevrå skäl skäl
      Mörtuddegrundet grund
      Mörtudden udde
      Mörtvikebäck bäck
      Mörtviken vik
      Nabben udde
      Nabben åker
      Nedersta kolbottnen f.d. kolbotten
      Nedersta lyckan åker
      Nerbybacken vägbacke
      Nerbygärdet åker
      Nerbygärdet åker
      Nergärdet åker
      Nerkärret åker
      Nersjön del av sjö
      Nilssonslyckan åker
      Nilstorpegatan väg
      Nilstorpegärdet åker
      Nissebäck bäck eller dike
      Nissemosse åker
      Nogårdsmossen åker
      Nogårdshagen hage
      Nonberget berg
      Nonberget berg
      Norrberget, se Norberget berg
      Norregärdet bete
      Norrehorva åker
      Norrehult åker
      Norrelycka åker
      Norrelycka åker
      Norrgärdet f.d. åker
      Norrskogen skogsmark
      Norrskogen skog
      Norrskogen bebyggelse
      Norrskogen äga
      Norrängen bete
      Norrängen hage
      Norrängsgärdet åker
      Nybomossen skogsmosse
      Nyboviken vik
      Nybråtarna åker
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nyckelviken vik
      Nydale-hage hage
      Nyekärr åker
      Nyelycka åker
      Nygärdet åker
      Nyhägnarna åkrar
      Nykärret åker
      Nykärret f.d. slåtterkärr
      Nykärret åker
      Nylanden åkrar
      Nylanden åkrar
      Nylandet åker
      Nylandsmossen åker
      Nylyckorna åkrar
      Nymossen åker
      Nymossen åker
      Nymåleskogen skog
      Nynäsegöl göl
      Nyodlingen åker
      Nyrödjan åker
      Nyrödjan äga
      Nyttorpeberget berg
      Nyttorpebergsmossen åker
      Nyttorpegölen göl
      Nyttorpehagen skog
      Nyttorpemossen åkrar
      Nyttorpemossen åker
      Nyttorpemossen åker
      Näset terräng
      Näset hage
      Näsmossen åker
      Nässjön Saknas
      Nässjön sjö
      Näsudden udde
      Nävergöl göl
      Näverkärr åker
      Näverkärret åker
      Näverkärret åker
      Nävekärrshagen hage
      Nöjgöl göl
      Nöjskogen skog
      Nötgöl göl
      Odelmarkerna åker
      Odens apel äppleträd
      Odenmarken åker
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlen bete
      Odlen åker
      Odlen åker
      Odlingen åker
      Odlingsgärdet åker
      Odonmossen åker
      Olekärr åker
      Olles mo skogsbevuxen kulle
      Ollesmo kulle
      Ollesmokullen, se Olsmokullen kulle
      Olsmo en barrträdsbeväxt bergskulle
      Olsmo kulle
      Olsmokullen kulle
      Olsmolyckan åker
      Olsskogen skog
      Olvemossen mosse
      Oppgärdet åker
      Opphagen hage
      Oppkärret åker
      Oppmossen åker
      Oppsjön del av sjö
      Oppängen åker
      Ormkärret äga
      Ormö, Lilla holme
      Ormö, Stora holme
      Ormö holmar
      Orreklinteskäl skäl
      Orremossarna skog
      Orremålamossen mosse
      Ortbrokärret åker
      Oskars lycka åker
      Ostkakan åkermosse
      Oxebo åkrar
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxemosse åker
      Oxestycket åker
      Oxhagarna hagar
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsbacken vägbacke
      Oxhagsholmen udde
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxhorvlyckan åker
      Oxhusgärdet åker
      Oxklintängen äga
      Oxmossen åker
      Oxmossen äga
      Oxmossen åker
      Oxmossen åker
      Oxudden udde
      Pannkakekärret åker
      Parken skog
      Parken hage
      Parkmossen åker
      Parkmossevägen väg
      Parkvägen väg
      Pattebo åker
      Pelle-Farlig-holmen holme
      Per-Jansasträdet träd
      Per-Jansgärdet åker
      Pershorva åker
      Perstorpebäcken bäck
      Perstorpeviken vik
      Peterslundsåkrarna åkrar
      Petgölen Saknas
      Petgölen göl
      Pethagen hage
      Petmoarna moar
      Petmon skog
      Petmossen åker
      Pilbacken vägbacke
      Pilbomossen åker
      Pilmossen åker
      Pinntallebäcken bäck
      Pinntallehagen hage el. skog
      Pinntallen hage el. skog
      Pinntallen träd
      Pipetorpesjön sjö
      Pipgölen Saknas
      Pipgölen göl
      Pipsjön Saknas
      Pipsjön sjö
      Piptorpelyckorna åkrar
      Plöjen åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Porsegöl göl
      Porsmossen åker
      Porsmossen åker
      Prickens hål vik
      Prombäcken bäck
      Promgölen göl
      Promme göl göl
      Prommehage skog
      Prommehorveskogen skog
      Pråmbäcken bäck
      Pråmmegöl, se Promgölen göl
      Prästsjön Saknas
      Prästesjön sjö
      Prästgårds vägskäl vägskäl
      Prästsjöskullen kulle
      Prästsjösmossen åker
      Pumparegölen göl
      Pussemossen åker
      Påskallehult skogsområde
      Påskallehult skog
      Påskallemosse åkermosse
      Påskalleskog skog
      Påskallesten sten
      Påskallesten sten
      Påskallestenegrotta grotta
      Päronholmen holme
      Pöllyckan åker
      Rankehäll berg
      Rankehäll gränsmärke
      Ravelskärr åker
      Rekesten sten
      Risholmen holme
      Ritomten åker
      Romargölen göl
      Romarekärren åkrar
      Romaremossarna åkrar
      Romarmossarna åkrar
      Roparebergen berg
      Roparebäcken bäck
      Roparebäcken åkermosse
      Roparebäcken, Lilla äng
      Roparebäcksudden udde
      Roparbäcksudde udde
      Rosendalgärdet åker
      Rosengrensgärdet åker
      Rosenlundemossen åker
      Rosenlundgärdet åker
      Roslätt mark
      Roshuggarn åker
      Rovmossen, se Rävmossen vildmosse
      Rudeholmsgölen Saknas
      Rundholme göl göl
      Rudholmgölen göl el. sjö
      Rullarebergen berg
      Rumpekärret kärr
      Rungöl göl
      Runkesten stenblock
      Ryttareängen åker
      Råbockemossen åker
      Råbocken udde
      Råbockemossen mosse
      Räbberget berg
      Räbbergsmossen åker
      Rättarekärret åker
      Rävberget berg
      Rävberget berg
      Rävberget berg
      Rävespjällen åkrar
      Rävesten skäl
      Rävetane sten gränsmärke
      Rävetanan skäl
      Rävkullen kulle
      Rävlyckan åker
      Rävlyckan utlagd åker
      Rävlyckan åker
      Rävmossen vildmosse
      Rävmossen åker
      Rävmossen vildmosse
      Rävmossen skogsmosse
      Rävrompan åker
      Rävrompan åker
      Rävtallslyckan åker
      Rävudden udde
      Rödemynjelyckan åker
      Rödjan åker
      Rödjordsåkrarna åkrar
      »Rödmörjelyckan», se Rödemyrjelyckan åker
      Röhällsudde gränsmärke
      Röjlyckan åker
      Rökhusgärdet åker
      Rörsudde udde
      Rörsuddelyckan åker
      Rösslegärdet åker
      Rösslemossen åkermosse
      Rösslesjön Saknas
      Rösslesjön sjö
      Rösslesjön sjö
      Saffransmossarna åkrar
      Salbergen berg
      Salebergen berg
      Sammelsborgslyckan åker
      Sandbäcke horva hage
      Sandbäckekärr åker
      Sandbäcken bäck
      Sandbäckskärret åker
      Sandbäcksmossen åker
      Sandellmossen åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandkullarna åkrar
      Sandlidmossen åker
      Sandlyckan åker
      Sandmogärdet åker
      Sandmohage hage
      Sandmokärret bete
      Sandmomossen åker
      Sandshultsmossen vildmosse
      Sandudden åker
      Sandudden udde
      Sandvik vik
      Sandvikegärdet åker
      Sandvikehagen hage
      Sandvikekärret åker
      Sandvikemossarna åkrar
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sanken åkermosse
      Sankviken vik
      Sankviken vik
      Sarvgöl göl
      Sexstyvern upptorkad göl
      Sidden åker
      Silverbergen berg
      Silvergärdet åker
      Silverlyckan åker
      Simsliden vägbacke
      Simslidsmoen äga
      Simsmossen åker
      Sjöbodmossen åker
      Sjöbodudden udde
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhorvan utlagd åker
      Sjökärret bete
      Sjökärret slåtter
      Sjökärret skogsmosse
      Sjölandershagen hage
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åkrar
      Sjölyckan åker
      Sjömossarna åkrar
      Sjömossarna åkrar
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjömosseviken vik
      Sjövägen väg
      Sjöåkern åker
      Sjöåkrarna åkrar
      Sjöände ålhus ålhus
      Sjöängen bete
      Sjöängen äga
      Skangölen Saknas
      Skangölen, se Skarngölen göl
      Skanhagen hage
      Skanskullen kulle
      Skarngölen göl
      Skarngölsmossen skogsmosse
      Skattskull berg
      Skattskulleberget, se Skattskull berg
      Skatängen åker
      Skatängen, Lilla åker
      Skebogöl Saknas
      Skebogöl göl
      Skelid vägbacke
      Skelidbacken vägbacke
      Skethällarna udde
      Sketorpegärdet åker
      Sketorpe skog skog
      Skillingsbacken vägbacke
      Skirgölen Saknas
      Skirgölen göl
      Skirsjömossen åker
      Skirsjön sjö
      Skirsjön sjö
      »Skiälshallerna» gränsmärke
      Skjulslyckan åker
      Skogaholmviken vik
      Skogen skog
      Skoglyckan åker
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen vildmosse
      Skogsmossen åker
      Skolhusgärdet åker
      Skolhuslyckan åker
      Skomakarekammarn grotta
      Skomakarelyckan åker
      Skrabbgöl göl
      Skrabbskogen skog
      Skramlan skog
      Skramlan åker
      Skrevorna bergsskreva
      Skrikebogärdet Saknas
      Skrikebogärdet åker
      Skrovet skog
      Skruvberget berg
      Skruvberget berg
      Skruvberget berg
      Skruvbergsmossen åker
      Skräddarelyckorna åkrar
      Skvalbäcken bäck
      Skvalbäcksmossen åker
      Skvalbäcksviken vik
      Skyttlegärdet åker
      Skålbogöl göl
      Skålboholm holme
      Skålboudde udde
      Skålgölen, se Skålbogöl göl
      Skåra åker
      Skåra åker
      Skåna vik
      Skåne, Solberge åker
      Skånelyckan åker
      Skåneviken vik
      Skälberget skäl
      Skälehäll holme
      Skälgölen göl
      Skällgölen göl
      Skälseboskiften åker
      Skälsjön Saknas
      Skälsjön sjö
      Skälsklinten berg
      Skäppa ålhus
      Skäppeberg berg
      Skäppeskogen skog
      Skäppe ålhus, se Skäppa ålhus
      Skäppkärret slåtterkärr
      Skäppmossen vildmosse
      Skäppängen äng
      Skärgården åker
      Skärplyckan åker
      »Slisshults sjön», se Slissjön sjö
      Slissjön sjö
      Slissjön sjö
      Slubbemoar berg
      Slånabiden åker
      Slånonliden vägbacke
      Slåvenen äng
      Slätemossen åker
      Släterna åker
      Slåthultegöl Saknas
      Släthultgölen göl
      Slätmossen åker
      Sättmossen vildmosse
      Slätvenen åker
      Smedbokullen hage
      Smedbomossarna åkrar
      Smedkullarna bete
      Smedkärret åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedmossen åker
      Smedmossen åker
      Smedmossen åker
      Smedmossen åker
      Smedmåle backe vägbacke
      Smedstorpegärdet, Lilla åker
      Smedstorpegärdet, Stora åker
      Smedstorpehagen, Lilla hage
      Smedstorpehagen, Stora hage
      Smedstorpesjön Saknas
      Smedstorpesjön sjö
      Smedstorpeskogen skog
      Smedstorpe trädgård hage
      Smedviken vik
      Småbackarna vägbackar
      Småkärret bete
      Småkärrsbron bro
      Smällebergen berg
      Smörberget berg
      Smörberget berg
      Snickarelandet åker
      Snipsbacken vägbacke
      Snippegärdet åker
      Snokemossen äga
      Snokfloen floe
      Snokflon åker
      Snokhålet slåtter
      Snokkärret åker
      Snokkärret skogsmosse
      Snålhagen hage
      Snålhagslyckan åker
      Snårskiftet skog
      Sockenskälsmossen åker
      Sogöl Saknas
      Sogölen göl
      Solberge Skåne åker
      Sollidsbacken landsvägsbacke
      Spetsmossen skogmosse
      Sollidgärdet åker
      Somossarna åkrar
      Sparhagen hage
      Spelebo åkrar
      Spången Saknas
      Spången sund
      Spånggölen göl
      Spånghultehagen skog
      Spånglyckan åker
      Spångmossen åker
      Spångmossen åker
      Spångskiften skog
      Spångtegen åker
      Spängerna åker
      Spängerna »ställe på vägen»
      Stackgöl göl
      Stackhorvan åker
      Stackhorvan hage
      Stackhorvelyckorna åkrar
      Staggen åker
      Stakekärr äga
      »Stakgöl», se Stackgöl göl
      Stakkällan källa
      Stallgärdet åker
      Stallsgärdet åker
      Stallsmossen åker
      Stallsmosseviken vik
      Stallstomten åker
      Stallstomteängen äng
      Stallsåkern åker
      Starkärret åker
      Stekaräng utlagd åker
      Stenarebacke vägbacke
      Stenarekärr åker
      Stenbrokärret åker
      Stenbäcksmossen äga
      Stendalen slåtteräng
      Stendalsmossen åker
      Stengråten åker
      Stenkärret åker
      Stenliden vägbacke
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenmossen åker
      Stenmossen åker
      Stenmursgatan väg
      Stenrian utlagd åker
      Stenserydskärret äga
      Stenspjället åker
      Stentäppegärdet åker
      Stenåkern åker
      Stenåkersgärdet åker
      Stenåkersviken vik
      Stjärneberghagen hage
      Stolptorpemosse åker
      Stolptorpeskogen skog
      Stora tomten bete
      Storebackeberget berg
      Storebacken vägbacke
      Storebacken vägbacke
      Storehagen skog
      Storehagmossen åker
      Store holmen kulle
      Storehägnen åker
      Storekullen bergkulle
      Storekärr åker
      Storekärr åker
      Storekärr utlagd åker
      Storelycka åker
      Storelycka åker
      Storelyckan åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Store mossen åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Storerör berg
      Storevadet sund
      Storeven skogskärr
      Stormbotorp åker
      Storsjön Saknas
      Storsjön del av sjö
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Stor-Uttern sjö
      Storäng, Brevik åker
      Storängarna åkrar
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äng
      Strandbolyckan åker
      Strängbosjön sjö
      Strängkärret äga
      Strömsdalegärdet åker
      Strömsnäsgärdet åker
      Stubbkärret åker
      Stubblyckan åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stuggärdet åker
      Stuglyckan åker
      Stuglyckan åker
      Stuglyckan åker
      Stuglyckan åker
      Stuglyckan åker
      Stubbekärret åker
      Stubblyckan åker
      Stubbmossen åker
      Stubbmossen åker
      Stuthagen f.d. hage
      Styggehål mossmark
      Styggehål utlagd åker
      Styggehålsutfallet utfall
      Stålvenen äga
      Stäket vik
      Stäket förbindelsen mellan Möckeln och Linsjön
      Stäket sund
      Stäket sund
      Stäksviken vik
      Stämmossen åker
      Sumpelyckorna åkrar
      Sundegärdet åker
      Sundekärr slåttekärr
      Sundelycka åker
      Sundemosse utlagd åker
      Sundemossen åker
      Sundemossen åker
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundlyckan åker
      Sundskogen skog
      Sundsmossen åker
      Sunsarlyckan åker
      Surdalarna åker
      Suttergöl äga
      Svartkärr kärr
      Svartkärren åkrar
      Svartkärret åker
      Svartsumparna åkrar
      Svartsumpebäcken bäck
      Svarvarehultet skogsområde
      Svarvarehultet åker
      Svarvarehultet f.d. hage
      Svarvarekojskärret äga
      Svarvarekärret åker
      Svarvaremossen åker
      Svensgärdet åker
      Svensmåleviken vik
      Sverges huvud åmöte
      Svinhusgärdet åker
      Svinkärret skogskärr
      Svälakärret äga
      Svälaröttemossen åker
      Syserumme allé väg
      Syserumme kohage hagen
      Syserummeån å
      Sågareån å
      Sågdammen damm
      Såggärdet åker
      Såghagen hage
      Sågkvarnsgärdet åker
      Sågkvarnsgölen göl
      Sågplanen f.d. sågplan
      Sågån å
      Sängbergen berg
      Sängberget berg
      Säteriet åker
      Säteriet åker
      Sörbomossen åker
      Sörboäng f.d. äng
      Söremo skog
      Sörgärdet f.d. åker
      Takterslyckan åker
      Tallmossen åker
      Tallmossen åker
      Tarmlången utgrävdsjö
      Tattarbäcksmossen, se Tåtarebäcksmossarna åkrar
      Tattarebacken landsvägsbacke
      Tekällan källa
      Tekällsgärdet åker
      Tillenippekullen bergkulle
      Tillernipperna berg
      Tillernipperna bergkulle
      Tillgiften åker
      Timmerhällarna skog
      Timmerviksmossen äga
      Tingsberget berg
      Tjurgöl göl
      Tjurmossen vildmossar
      Tjuvbacksviken vik
      Tjuvebiten ägoområde
      Tjärdalslyckan åker
      Tjärdalsåkern åker
      Tjärhäll berg
      Tjörnhagen skog
      Tjörnhagsbacken vägbacke
      Toftmossen åker
      Togöl äga
      Togöl göl
      Togölsmossen åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten äng
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomterna åkrar
      Tomtlyckan åker
      Tomtviken vik
      Toppgölen göl
      Toppgölsbergen berg
      Toppleksberget berg
      »Topplingsberget», se Toppleksberget berg
      Torpelyckan åker
      Torpen åkrar
      Torpen åkrar
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpevägen väg
      Torplyckan åker
      Torprummen åkrar
      Torpudden udde
      Torpåkrarna åkrar
      Torpängen åker
      Torpängen äng
      Torpängskullen åker
      Trekanten åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Trindkärret åker
      Trinnebergehagen hage
      Trintetomt åker
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollebergsbacken vägbacke
      Trollpackeberget berg
      Trullen åker
      Trullfallelyckan åker
      Trullfallelyckan åker
      Trullfalleviken vik
      Trullyckan åker
      Trumman bro
      Trångeport sund
      Trädgården åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdslyckan åker
      Trädgårdsvägen väg
      Träkärret utlagd åker
      Trätarehålet slåtter
      Träthultehagen hage
      Träthultelyckan åker
      Träthultemossen åker
      Träviken vik
      Tuhlgölen äga
      Tumlan del av hage
      Tuna hage hage
      Tunasjön Saknas
      Tunaån å
      Tunsjön sjö
      Tunån å
      Turkiet hage
      Tuven åkermosse
      Tuvängen äng
      Tuvängsmossen åker
      Tvingen sjö
      Tvingen sjö
      Tvingnäshagen hage
      Tvättberget Saknas
      Tvättebacken vägbacke
      Tvätteberget berg
      Tvätthällan undervattenssten
      Tågmossen åker
      Tåtarebäcken bäck
      Tåtarebäcksmossarna åkrar
      Täckaudde udde
      Tälleränden slåtteräng
      Tärnesten skälsten
      Tärnesten grund och skälsten
      Udden åker
      Uddlyckan åker
      Ugglemossen åker
      Ugnstäppelyckan åker
      Ulvmossen mosse
      Undantaget äng
      Urberget berg
      Urberget berg
      Urgölen göl
      Urmossen mosse
      Utflaten åker
      Utgöl, Lilla äga
      Utgölen äga
      Utlången sjö
      Utlången, se Ytlången sjö
      Utrummen åkrar
      »Uttern», se Yttern sjö
      Utternabben udde
      Utterste mossen åker
      Utängen hage
      Uvgöl, se Urgölen göl
      Uvkullen triangelpunkt
      Vadholmsfällorna skog
      Vadkärret äga
      Vadlyckan åker
      Vakthemslyckan åker
      Vargemossen vildmosse
      Vassebacke vägbacke
      Vassehage hage
      Vassehorvviken vik
      Vassemålamossen äga
      Vasshagen äng
      Vedskjulsgärdet åker
      Vedskulslyckan åker
      Ven, Stora, se Storeven skogskärr
      Venarna åkrar
      Venarna åkrar
      Venarna åkrar
      Venarna åkrar
      Venlyckan åker
      Venmossarna åkrar
      Venmossen åker
      Venströmsviken vik
      Venängen, se Venarna åkrar
      Vibohagen skog
      Vibolyckan åker
      Vibomossen åker
      Vidkärret åker
      Vidängen åker
      Viggen träd
      Viken vik
      Vilbergen berg
      Villemsmossen åker
      Villemsskogen skog
      Vinterkärret åker
      Virket bro
      Virkskogen skog
      Virkslyckan åker
      Virksmossen åker
      Virslundsåkern åker
      Virummossarna vildmossar
      Visthuset holme
      Vångasjön sjö
      Vånghultekällan källa
      Vångsjön Saknas
      Våtängerna åkrar
      Våtängarna ängar
      Våtängarna äng
      Vägsjöarna mossar
      Värmlandsplöjan åker
      Värmlandsplöjan åker
      Värslyckan åker
      Västerbro f.d. förpantningsställe
      Västerbo backe vägbacke
      Västgötegölen Saknas
      Västgötegölen göl
      Västgötemossen åker
      Yngnötshagen hage
      Yngnötshagen hage
      Ytlången = Utlången sjö
      Ytlången sjö
      Yttern sjö (el. sjöar)
      Yttern sjö (el. sjöar)
      Yttre kärren åkrar
      Yxengöl göl
      Åbacken vägbacke
      Åbacke sten
      Åbro bro
      Ågölemossarna åkrar
      Ågölen göl
      Åkemossarna åker och vildmosse
      Åkemossen åker
      Åkergölen utgrävd göl
      Åkergölen göl
      Åkärret åker
      Åkärret skogskärr
      Ålekärret åkermosse
      Ålgöl Saknas
      Ålgöl, se Ågölen göl
      Ålhuslyckan åker
      Ålhuslyckorna åkrar
      Ålhusskiften åker
      Ålhustäppan åker
      Ålundslyckan åker
      Årtefloen åker
      Ån å
      Ån å
      Årtesten skäl
      Åsgärdet åker
      Åsgölen göl
      Åskärr åker
      Åsmossarna åkrar
      Åstadlyckan åkrar
      Åstadängar ängar
      Åviken vik
      Älgberget berg
      Älgmossen skogsmosse
      Älgölen göl el. sjö
      Ängalundslyckan åker
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängsbaclen vägbacke
      Ängdalen åker
      Ängdalsåkrarna åkrar
      Ängelundsbron bro
      Ängelyckan äng
      Ängen åker
      Ängen åkrar
      Ängen åker
      Änghagsmossen åker
      Ängkärret åker
      Ängkärret åker
      Ängmossebro f.d. bro
      Ängmossekärr, Nydale slåtterkärr
      Ängmossen åker
      Ängmossen äga
      Ängmossen, Lilla vildmosse
      Ängmossen, Stora vildmosse
      Ängsbacken äga
      Ängslyckan åker
      Ängsmossen åker
      Ärtlyckan åker
      Äskhultelyckan åker
      Äskhultemossen åker
      Äskhulterör skäl
      Äskmossen åker
      Äsperydgölen göl
      Äsperydhagen skog
      Äspevikegrundet grund
      Äspeviken vik
      Äsplyckan åker
      Äspmossen åker
      Ättestupebergen berg
      Ödehägnen åker
      Öderna skog
      Ödestorpssjön sjö
      Ödhultegölen göl
      Ökestaden åker
      Ökstadfloen floe
      Ökärret äga
      Öland udde
      Ön ö el. halvö
      Ön hage
      Ön vid Karlslund ö
      Örnhorvan hage
      Össebosjön Saknas
      Össeboön ö
      Östervik vik
      Östrahultegöl Saknas
      Östrahultegöl göl eller kärr
      Övre mossen åker
      Örntallen träd
      Össebosjön sjö
      Östemo skog
      Östtorpehagen hage
      Överängen äng
      Överängsberget berg

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.