ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjorteds socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
  *Brändaholm holme Upprumhult v.  
  *Flaskan holme    
  *Gubbeskallen udde    
  *Hjortskallen holme    
  *Håkenskär udde eller holme    
  *Snesholm, St. o. L. holmar    
  *Solstaström vattendr.    
  Ängö, L. eller St ö    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.