ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rumskulla socken : Sevede härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 245 Naturnamn : 670 Bebyggelsenamn : 751 Naturnamn : 1023
Rumskulla sn Alekärr terräng Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Rumskulla socken Alekärr kärr Rumskulla socken Alekärret kärr
Rumskulla sn /Se *Almsehölja del av Stångån Rumskulla sn Allégärdena åkrar
Rumskulla sn Almsåkragölen = Tutegölen göl Rumskulla sn Almsåkragölen = Tutegölen Saknas
Rumskulla sn Altareklint skogsmark Rumskulla sn Almsåkra kvarn Saknas
Rumskulla sn Antemossen mosse Rumskulla sn Altareklint skälsten
Rumskulla sn Applekullahagen skogsmark Rumskulla sn Ankendammlyckorna smååkrar
Rumskulla sn Applekullahagen terräng Rumskulla sn Aplelyckan åker
Rumskulla sn Aspen terräng Rumskulla sn Applekulla bro Saknas
Rumskulla sn Aspen skogsmark Rumskulla bockar inbyggarbeteckning Applekullahagen Saknas
Rumskulla sn Aspön ö Rumskulla bockar inbyggarbeteckning Asjön, se Härsjön Saknas
Rumskulla sn Backängen terräng Grönsvedarna, se Hälsokällan inbyggarbeteckning Aspeliden lid
Rumskulla sn Backängen terräng Näseborna inbyggarbeteckning Backelyckan åker
Rumskulla socken Baggegölen göl Oxehagarna inbyggarbeteckning Backåkern åker
Rumskulla sn Baggegölen tjärn Sevedet del av sn Baggölen göl
Rumskulla sn Bastgölen tjärn Sevedet del av sn Baggegölen göl
Rumskulla sn Bastgölen göl Ydre skate Saknas Bassgölen, Bastgölen göl
Rumskulla sn Basttöjerna terräng Ydret del av Rumskulla sn Bastegärdet åker
Rumskulla sn Bergholm ägomark Ydret del av Rumskulla sn Bastetöjorna kärr
Rumskulla sn Bikärret kärr Ydret del av Rumskulla sn Bergfällan skogsmark
Rumskulla sn Bikärret kärr? Almesåkra gård Berggärdet åker
Rumskulla sn Bikärret kärr Almsåkra by Berghagarna förr soldaternas bete
Rumskulla sn Bjurumsängen ägomark Almåkra avs. gd Berghagarna hagar
Rumskulla sn Björkekärr kärr Alstorp lht Berghultebergen, se Gubbebergen Saknas
Rumskulla sn Björkelund terräng Amerika förr en s. Berghultegölen se Gubbegölen Saknas
Rumskulla sn Björkelund ägomark? Andersbo t. Bergselgölen göl
Rumskulla sn Björkelund ägomark? Andersbo torp Bergselgölen göl
Rumskulla sn Björkhult ägomark Ankardamm förr sn Bergselgölen göl
Rumskulla sn Björkhult ägomark Applekulla gård Bergtäppen äng
Rumskulla sn ?Björkängen äng Applekulla gd Bergviken, se Gubbängen Saknas
Rumskulla sn Björkängen ängsmark Aspelund förr torp Bestasbro Saknas
Rumskulla sn Björkö ö Aspens förr t. Betlehemshagen hage
Rumskulla sn Björngölen tjärn Backen torp Bikärret kärr
Rumskulla sn Björngölen göl Backen (Backängen) förr t. Bjurumsängen mosse
Rumskulla sn Björngölen göl Becksmällan, se Ramsberg t. Björkefällan odling, vildmosse
Rumskulla sn Björnhagskullen triangelpunkt Bergen, se Svartstorp Saknas Björkekärr Saknas
Rumskulla sn Björnängen ängsmark Bergholm bs. Björkerydgärdet åker
Rumskulla sn Blaskarp ängsmark? Bergholm riven stuga Björkängen äng
Rumskulla sn Blomnäset betesmark Berghult t. Björkängen äng
Rumskulla sn Blomnäset terräng Berghult torp Björkö ö
Rumskulla sn /Se Blomsholm ägomark Björkelid »knektetorpet» Björkö Saknas
Rumskulla sn /Se *Blomsteräng äng Björkelund bs. Björngölen göl
Rumskulla sn Bläckekärr kärr Björkelund förr t. Björngölen göl
Rumskulla sn Bläckekärr kärr Björkelund Saknas Björngölsmaden äng
Rumskulla socken /Se Bockegölen göl Björkelund lht. Björnhagskullen kulle
Rumskulla by o. sn /Se Bockemåla grind grind Björkelund öde torp Björnängen Saknas
Rumskulla sn /Se *Bredvassen del av Dammsjön Björkeryd t. Blomnäset åkrar
Rumskulla sn /Se Brolyckorna ägomark Björkeryd t. Bläckkärren kärr
Rumskulla sn /Se Bruksmaden kärrmark Björkhaga lht. Bockgölen göl
garpar inbyggarbeteckning Brunbergsbygge terräng Björkhaga avs. Bockegölen göl
garpar inbyggarbeteckning Brunbergsbygge terräng Björkhorva bs. Bockemåla storäng, se Storängen Saknas
Bockemåla gård Bråviken vik Björkhorvan bs. Bomålagölen göl
Bockemåla gd Brännebrokärret kärr Björkhult förr t. Borellekullen kulle
Bockemåla gd Brännekullen kulle Björkliden lht Boställsberget berg
Bockemåla gd Brännekullen kulle Björksnäs lht. Bredskiften förr en bit av Söderhage
Bockemåla gd Bysiön, se Hemsjön sjö Björksnäs lhter Brokärret Saknas
Bockemålen (Bockemåla) gd Bäcklyckorna ägomark Björkäng lht Brokärret kärr
Bockemålen (Bockemåla) gd Bäcklyckorna ägomark Blaskarp sågplats, f.d. torp Brolyckorna åkrar
Bockemåla gd Bäckstugan ägomark Blomnäset avs., utlagt t. Brostugan naturnamn
Bockemåla gd Bäcktorp terräng Blomsholm bs. Broängen, Lilla äng
Bockemåla gd /Se Bäcktorp terräng Blomsholm torp Broängen, Stora äng
Bockamålen gd /Se Bäcktorp terräng Bläckhornet förr stuga Bruksmaden mad
*Edeltorp beb. Börslan skogsmark Bockemåla gård Brunnstomten tomt
Edserum tp /Se Börslekärret ägomark Bockemålen gd Bråtehål källgryt
Fiefall by Börslekärret ägomark Bockemålen gd Bråteryderna kärr
Fiefall by Börslekärret ägomark Bomåla t. Bråviken vik
Fiefall by Börslekärrsgölen göl Bomåla t. Bråvik vik
Gibberyd by Dackön ö Bomåla rivet torp Brännebrokärret Saknas
Gibberyd by Dalalyckan ägomark Borella rivet torp Brännekullen kulle
Gibberyd by Dalalyckan ägomark Bostället, se Norrgården bebyggelse Bullerstensmossen Saknas
Gibberyd by Dalalyckan ägomark Brantegården gård Bykällan källa
Gibberyd by /Se Dalaryd ägomark Broholm t. Byxesten sten
Gibberyd by /Se Dalkärret kärr Broholm t. Byxorna åker
Gibberyd gd /Se Dalkärret kärr Brorslund lht Bäcklyckorna åkrar
Gibberyd gård /Se Dalskärret göl Brostugan lhtr Bäckängen äng
Gibberyd by /Se Dammen terräng Brostugan lhter Bänkan äng
Glasshult gd Dammen sumpmark? Brunbergsbygge förr s. Bärrebacken, Bärrebackarna backe
Gnöst gd Dammen sankmark Brusehult t. Börslan, Börslorna äng
Gnöst by Dammen ägomark Brusehult s. Börslan, Börslehorvan slåttermark
Gnöst gd Dammen damm Brånhult bs. Börslegölen (Börslekärrsgölen) se Frisbogölen Saknas
Gnöst gd Dammen tjärn Brånhult (Brånan) t. Börslehorvan se Börslan Saknas
Gnöst gd Dammossen ägomark Bygget, se Nybygget Saknas Börslekärret Saknas
Gnöst gd Dammossen ägomark Bäcken förr torpställe Börslekärrsgölen se Frisgölen Saknas
Gnöst gd *Dammsjön del av Åsjön Bäckhult lht. Dackön ö
Gnöst by Domarering stensättning Bäckhult avs, lht Dackö ö
Gnöst by Domshorvan terräng Bäckstugan bs. Dalbacken Saknas
Gnöst gd /Se Egelfloen mosse Bäckstugan, se Snärjan Saknas Dalen Lille odling
Gransbo f.d. torp? Ekeberg terräng Bäckstugan t. Dalen, Store betesmark
Gransbo f.d. torp? Ekemossen ägomark Bäckstugan avs. Dalkärret kärr
Grönshult by Ekemossen ägomark Bäckstugan bs. Dallyckan åker
Grönshult by Ekfloen göl Bäckstugan förr s. Dalskärret Saknas
Grönshult by Ekfloen tjärn Bäcktorp t. Dalängen äng
Grönshult gd /Se Elmsåkra göl, se Almesåkragölen göl Bäcktorp förr torp Dammen äng
Grönshult gd /Se Fagersjön, Lilla sjö Börslehorvan Saknas Dammen mosse
Grönshult by /Se Fagersjön, Stora sjö Dalaryd t. Dammen äng
Grönsved by Fiskefloen tjärn Dalaryd t. Dammen Saknas
Grönsved by Fjällsa strandäng Dalhem lht Dammossen åker
Grönsved by Fredriksvik ägomark Dalstugan t. Dammskärret odling
Grönsved by Frisbo ägomark Dalstugan t. Dammutloppet spricka i berg
Grönsved by Frisbogölen tjärn Duvedal lht Domshorvan ängar
Grönsved by Frisbomon skogsmark Duvedal lht Drängegråten äng
Grönsved by Fröknekärr ägomark Edserum gård Dungärdet åker
Grönsved gd /Se Fröknekärr ägomark Edserum gård Dämmen kärr
Grönsved gd /Se Fårhagen skogsmark Ekebergen förr torp Egelfloen, se Igelfloen Saknas
Grönsved by /Se Fårhagslyckan ägomark Ekelid lht. Ekehagen hage
Hagetorp Saknas Fårhagsmossen ägomark Ekelid avs. Ekelid häll skälsten
Hamra by Fårvadet terräng Ekhult bebyggelse Ekelidvägen Saknas
?Hamra by Garpön ö Eriksnäs lht Ekelyckan åker
Hamra by Glabroån å Fagerdal t. Ekemossen åker
Hamra by Glasjön sjö Fagerdal torp Ekesten förr skälsten
Hamra gd /Se Gnöst triangelpunkt Falkens stuga Ekfloen floe
Hamra gd:ar /Se Gnöst triangelpunkt Fattiggården gård Ekskiften, Ekskifterna ängar
Hult by Gnöst triangelpunkt Fiefall gård Ekängen åker o. äng
?Hult by Gnöstasjöarna sjö Fiefall by Ekängen, Lilla äng
*Humpen torp Gnöstasjön sjö Fiefall by Ekängen, Stora ekbevuxen äng
Hylta gd Gnöstasjön sjö Fieholm riven stuga, förr soldattorp Erkehorvan hage
Hylta by Gnöstasjön sjö Fjärdingen gård Fagersjön sjöar
?Häggarp gd Gnöstasjön sjö Flarrarp, se Blomnäset t. Fagersjöarna sjöar
?Häggarp gd Gnösta grind grind Flodhult lht. Fagersjön, Stora, se Fagersjöarna Saknas
Häggarp by Gransbo terräng Flodhult bs. Fagersjön, Lilla, se Fagersjöarna Saknas
Häggarp by Gransjökärret kärr? Flodhult f.d. S.T. Falkemon skog
Häggarp gd /Se Gransjön sjö Flohult gård Fallamossen mosse
Häggarp gård /Se Gransjön sjö Forshaga stuga Fattigstubacken landsvägsbacke
Isfall by Gransjön sjö Fredriksvik, se Viken Saknas Festkullen kulle
Kulla, Nedre by Gripslund terräng Fridhem bs. F-gölen göl
Kulla, Nedra gd /Se Gripslund skogsmark Fridhem avs. Fiefalle moar skogar
Kvill by Grisbäckskärret ägomark Fridhem t. Fiefalle moa skog
Kvill, N gd Grisbäcksmossen ägomark Fridhem t. Fiskefloen göl
Kvill, Norra gd /Se Grysshålan kärr Frisbo t. Fjällsan, Fjällsorna ängar
Kvill, Södra by Grytgölen, Lilla göl Frisbo rivet t. Flolyckan åker
Kvill, Södra gd /Se Grytgölen, Stora göl Frälsegården bebyggelse Flolyckekärret kärr
Kåremåla by Grytgölsbäcken bäck Furulund lht. Flotomten äng
Kåremålen by /Se Gräskärret kärr Furulund lht Frisbogölen göl
*Læletorp Saknas Grönhult betesmark Fårbo rivet ställe Frisbomon skog
*Læletorp Saknas Grönkullen terräng(?) Fårehagen, se Nergården gård Fröknekärret kärr
*Mala Saknas *Grönkälla källa Fårvadet, se Fårevadet naturnamn Fållen åker
*Måla Saknas Grönlid terräng Fällan torp Fårevadet uthägnad
Målebo by Grönlid terräng Fällan torp Fåremarkerna hagmarker
Målebo by Grönskog terräng Gatan avs., lht Fårhagen hage
Målebo by Grönskog terräng Gatorna s. Fårhagslyckan åker
Målebo by Grönsved triangelpunkt Gatstugan bs. Fårhagslyckan Saknas
Målebo by /Se Grönsved triangelpunkt Gatstugan bs Fårhagsmossen odling
Målebo gd /Se Gubbefällan skogsmark Gibberyd by Fårhagsmossen Saknas
*Målebo kvarn Saknas Gubbegölen tjärn Gibberyd Saknas Fårhagstallen tall
*Måsekier Saknas Gubbkärret ägomark Gibberyd gård Fäbrokärret Saknas
Nedrekulla, se Kulla, Nedre by Gubbkärret ägomark Gibberyd by Fäudden udde
Norrhult by Gubbängen terräng Gibberydstorp avs. Galgbackarna landsvägsbackar
Norrhult by Gubbängen terräng Gibberydstorp avs. Gammalängen äng
Norrhult gd /Se Gubbängen terräng Gladhem t. Garpön ö
Norrhultstorpet f.d. torp Gummekärr kärr? Glasshult gård Garpö, se Dackö Saknas
Nyebro torp Göl göl Glasshult gård Gatbrokärret el. Oxkärret Saknas
*Någhult Saknas Gölmossen ägomark Glädjen rivet torp Gateviken vik
Näs by Gölmossen ägomark Gnöst Saknas Gatkärret kärr
?Näs by Gölmossen mosse Gnöst gård Gibberydbacken vägbacke
?Näs by Gölmossen ägomark Gnöst obebyggd utjord Gibberydmossarna odling
Näsg g, by *Göreda bro bro Gnöst by Glasjön sjö
Näs by Hackkärret ägomark Gnöst by Glasjön sjö
Rumskulla by Haggölen tjärn Gransbo t. Glasshultegärde Saknas
Rumskulla by Haggölsmossen mosse Gransbo t. Gnöstamossarna odling
Rumskulla by Hagmokärret kärr Grens, se Solelid Saknas Gnöstasjön sjö
Rumskulla by Hagmokärret (utdikat) kärr Gretelund bs. Gnöstasjön sjö
Rumskulla by Hampegrind grind Greta(s)lund, se Amerika s. Gnöstasjön sjö
Rumskulla by, gdr Hamrafloen göl Grinden förr s. Gnöstelid se Kärngeliden Saknas
Rumskulla by Hamrafloen sumpmark Grindsbo bs Grankärret kärr
Rumskulla poststation /Se Hamra göl göl Grindstugan lht. Gransjökärret kärr
Rumskulla skate del av sn Hamraviken vik Grindstugan, se Björksnäs lht Gransjön sjö
Rumskullaskate del av sn /Se Hasjön, se Härsjön sjö Gripslund förr torp Gransjön sjö
*Rävathorp Saknas Hemsjön sjö Grisebäck riven stuga Granåkern åker
*Ræuathorp Saknas Hemsjön sjö Gropen förr stuga Grisebäck bäck
»ræuatorp» försv. kvarntorp Herrekärret kärr Gråbo riven stuga Grisebäcksmossen åker
*Rävathorp försv. kvarntorp Herrekärret kärr Gröndal t. Grisfloen, se Svinfloen Saknas
Rökulla by Hidet skogsmark Gröndal torp Gropryderna slåtterkärr
Rökulla by Hjortebro bro Gröneskog förr torp Gryssbro bro
Rökulla by Hjorten sjö Grönhult t. Grysshålan starräng
Rökulla by /Se Hjorten sjö Grönhult förr torp Grytan jättegryta
Sjösbo by Hjorten sjö Grönkullen t. Grytgölarna gölar
Sjösbo by Hjorten sjö Grönkullen t. Grytgölsbäcken bäck
Sjösbo by Hjorten sjö Grönlid t. Gräsbergs sten Saknas
Sjösbo by Hjorten sjö /Se Grönlid t. Gräskärret kärr
Sjösbo gd Hjorten sjö /Se Grönlid avs. Gräslyckan, se Äspekätten Saknas
Sjösbo by Hjorten sjö /Se Grönlid öde torp Grönkulle kärr kärr
Sjösbo gd Hjortgölen göl Grönshult gård Grönkulleliden backe
Sjösbo by Hjortstenskärret kärr Grönshult by Grönsvedkärret kärr
Sjösbo by Hjortstenskärret kärr? Grönskog t. Gubbebergen berg
Sjösbo gd /Se Hjortstenskärret kärr Grönsved Saknas Gubbefälleskogen, se Gubbefällorna Saknas
Sjösbo by /Se Hjälmsa kärr Grönsved by Gubbefällorna (eller Gubbefälleskogen) förr äng, nu skog
Skare, se Skuru gd Holmsjökullsgölen göl Grönsved by Gubbegölen göl
Skuru gd Holmsjökullsgölen tjärn Grönsved utjord obebyggd utjord Gubbehålet äng
Skuru g Holmsjön, Lilla sjö Grönsvedstorp t. Gubbekärren odling
Skuru gd Holmsjön Lilla sjö Grönsvedtorp avs. Gubbelyckan åker
Skuru gd Holmsjön, Stora sjö Gubbefällorna, se Berghult förr torp Gubbemossen mosse
Skuru gd Holmsjön, Stora sjö Gunnarshem t. Gubbeskjulen stenar
Skuru gd /Se Holmsjön Stora sjö Gunnarshem avst. Gubbskrumpen skogsholme
Skurö gård /Se Holmängen ängsmark Gunnebo lht Gubbängen äng
Skøffuesboda, se Sjösbo by Hopamon terräng Gustavsholm, se Hagen Saknas Gummekärr Saknas
Snararp by Hopamon skogsmark Gärdet utfl. gård Gölmossen odling
Snararp by Hornet terräng Gärdsborg lht. Gängan, Gänget mosse
Snararp by Hornet skogsmark Gärdsborg lht Gördabro bro
Snararp by Hornvedsbro bro Göddebro gård Gölhagen hage
?Snararp by Horskärret kärrmark Gölstugan bs. Gölmossen odling
Snararp by Horvlyckan ägomark Gölstugan torpstuga Gölstugegölen göl
Snararp by Horvmossen ägomark Gölstugan t. Gölängen äng
Snararp by Huggdammsgölen göl Gölstugan förr stuga Göredabro bro
Snararp by /Se Hulemon skogsområde Hackeryd bs. Hackekärret förr slåttermark, nu odling
Snararp by /Se Hultamossarna ägomark Hackeryd lht Haddehåla källmark
Snararp gd /Se Hulteryan terräng Haga lht. Haggölen, se Gölstugegölen Saknas
Svanstorp f.d. torp Hulteryan skogsmark Haga lht Haggölsmossen Saknas
Tjurstorp by Hultet ägomark Hagaborg lht. Hagmokärret kärr
Torsmåla gd Hultet ägomark Hagaborg avs, lht Hallersbogärdet el. Halsebogärdet åker
Torsmåla gd /Se Hultfällan skogsmark Haganäs lht Hallonkätten åker
Torsmåla gd /Se Hulthorva skogsmark Hagen riven s. Halsebogärdet, se Hallersbogärdet Saknas
Torsmålen gd /Se *Hultåkra bro bro Hagstugan bs. Hamra-floe igenväxt floe med slåtterrätt
Tute by Hultängen ägomark Hagstugan avs. Hamra-sågdamm göl
Tute gd Hultängen ägomark Hagstugan t. Hamraviken vik
Tutö by *Humlehultsäng äng Hagstugan öde t. Hemgölsmossen Saknas
Tute gd Hunnekärret kärr Hallersbo el. Halsebo gård Hemhidet ängkärr
Tute by Hunnekärret kärr Hammerdal t. Hemmossarna åkrar
Tute by Hunnemoen terräng Hammerdal avs. Hemmossen, se Hybbelshagen Saknas
Tuta gd /Se Hunnemoen skogsmark Hammerdal gd Hemsjön sjö
Tutö gårdar /Se Hyltavägen väg Hammerdalstorpen torp Hemsjön sjö
Tyresbo gd /Se Hålabäckskärr ägomark Hamra Saknas Hemskiften förr en del av Södrehage
Tyresbo gd /Se Hålabäckskärr ägomark Hamra gård Hemängarna odling
Viggesbo hg Hålkärret kärr Hamra by Hemängarna ängar
Viggersbo gd Hålkärret kärr Hamra by Hemängen vanligt äng-namn
Viggesbo hg Hålldammen damm Hamrum t. Herrekärret kärr
Viggesbo herrg. Hålldammen sumpmark? Hamrum rivet torp Herrgårdsdamm(en) damm
Viggesbo hg Hålldammen sank mark Hellerumse, se Hällerum Saknas Hidena förr äng o. vall, nu bete
Viggesbo gd Hålsjön sjö Herrgården gårdar Hiet Saknas
Viggesbo by /Se Hålsjön sjö Holmsjökull gård Hjortegölen göl
Viggesbo gd /Se Hålsjön sjö Holmsjökull gårdar Hjort(e)gölsmossen mosse
Viggesbo gd /Se Hålsjön sjö Hornet t. Hjorten sjö
Viggesbo gd /Se Hägermon halvö Horvan förr t. Hjorten sjö
Viggersbo gård /Se Häggarpaviken vik Horvorna rivet t. Hjorten sjö
Viggersbo gd /Se Härsjön sjö Hulberget t. Hjortsten »ett stenhide i Hj--nskärret»
*Ydre Skate Saknas Härsjön sjö Hulberget, Hålberget? förr torp Hjortstenskärret kärr
*Ødismale Saknas Hästhagsgölen göl Hult by Hjälmsan äng
Österhult gd Hästkärret kärr Hult gård Hjälmseputt djup håla
Österhult gd Höckhultsmossen mosse Hult gård Hjälmshorvan hage
Österhult gd Högbergssjön, se Hålsjön sjö Hult gård Holkemossen Saknas
?Österhult gd Högelid terräng Hult by Holmsjökullegölen göl
Österhult gd Höjden terräng Hult by Holmsjön sjöar
Österhult gd Höjden terräng Hult by Holmsjön sjö
Österhult gd Hökkärret ägomark Hultesåg såglägenhet Holmsjön, Lilla sjö
Österhult gd Hökkärret ägomark Hylta gård Holmängen äng
Österhult gd /Se Hönslorten kärr? Hylta by (Hopamon), Hopmon förr samskog
  *Hörnsten gränsmärke Hylta gård, förr gårdar Hopaskogen samskog
  Ickorningagölen göl Hylta gd Hornsvedbro bro
  Ickorningagölen tjärn Hålingeryd riven s. Horsfloen floe
  Idgölen, Stora göl Häggarp gård Horskärret, jfr Horsfoen Saknas
  Idhöjden triangelpunkt Häggarp gård Horvekullen högsta punkten
  Ikorningagöl göl Hellerum t. Horvlyckan åker
  Isebäckskärret ägomark Hällerum t. Horvmossen Saknas
  Isfallegöl tjärn Höckhult t. Horvorna kärr
  Iskällebergen skogsmark Höckhult torp Horvorna äng
  Jakobs mossen ägomark Högerum bs. Horvorna hage
  Kalven tjärn Högerum torp Huggdamsgölen göl
  Kalvhagen terräng Höjden t. Huggedammen sjö eller damm
  Kalvhagen terräng Höjden öde t. Hulemon, Hålemon skog
  Kattfloen göl Hörnet, se Snärjan Saknas Hultemossen odling
  Kattfloen tjärn Isfall gård Hultebäcken bäck
  Kattgölsgrinden grind? Isfall by Hulterydbäcken bäck
  Kattängen strandäng Isfall by Hult(e)ryderna ängar
  Klintan skogsmark? Isfall by Hultet ängsmark
  Knapelhagen terräng Jakobsgården gård Hultet Saknas
  Kohagen skogsmark Johanstorp t. Hultet delvis utlagd åker o. hage
  Kokärrsmossen ägomark Johanstorp öde torp Hultet förr slåtteräng, nu åker
  Kokärrsmossen ägomark Jonsbo t. Hultet åker
  Komossen mosse Jonsbo, se Johanstorp Saknas Hultfällorna skog
  Komossen ägomark Jonssonstugan riven s. Hulthorvan äng
  Konungsbackakärren kärr Kalvhagen gård Hultkärr odling
  Konungsbacken hög Kammarn stuga Hultåkra bro Saknas
  Koudden udde Kappen stuga Hultängen se Hultet Saknas
  Koön näs Kappen förr stuga Humlegården »kalgårdsland»
  Kringlemokärr kärr Karlsberg s. Humlerumsängen, se Humran Saknas
  Kringlemokärr kärr Karlsborg lht. Humpebäck bäck
  Kringleängen äng Karlsborg avs., småbruk Humpen (Stora & Lilla) ängar
  Kringleängen terräng Karlsborg lht Humran äng
  Krokängen terräng Karlslund lht. Hundeliderna backe
  Krokängen sankmark Karlstorp bs Hunnebäckskärret kärr
  Krya ägomark Kexholm se Käxholm Saknas Hunnekärret kärr
  Kryddängen ägomark Kindgrens torp Hunnemon skog
  Kryddängen ägomark Klarkullen t. Hybbelshagen, Hybbelskärret Saknas
  Kullekärret kärr Klarkullen bs. Hyltabacken, (Hyltabackarna) backar
  Kullekärret kärr? Klarkullen torp Hyltasjön Saknas
  Kullekärret kärr Klarstugan bs. Hyltemossen Saknas
  Kulltorp terräng Klemmesbo bs. Hyttängarna ängar
  Kulltorp f.d. torp Klemmesbo lht. Hyveldammen damm
  Kulltorp ägomark Klemmesbo lht Håkashult »källgryt»
  Kulltorp skogsmark Klockaregården lht Hålabäckskärr Saknas
  Kungsbacken terräng Knapelhagen t. Hålebrokärret Saknas
  Kvarndammen tjärn Knaplan, Knapelhagen rivet ST Håleken, se Kvilleek Saknas
  Kvarndammen damm Knektetorpet, se Grönsvedstorp Saknas Hålehagarna kärr o. åkrar
  Kvarnkullen ägomark (Korsgrinden), Korsgrindarna grindar Hålhagsgatan ägoväg
  Kvarnkärret kärrmark Kortens se Ängstugan Saknas Hålkärren odlingar
  Kvarnmon skogsmark Kryn, Krystugan förr s. Hålldammarna (Hålldammskärret) slåtterkärr
  Kvarnstugan terräng Krösenborg lht. Hålldammsbron Saknas
  Kvill, Norra terräng Krösenborg lht Hålmogölen göl
  Kvill, Norra triangelpunkt Kulla Saknas Hålsjön sjö
  Kvill, Norra terräng Kulla utjord Hålsjön göl
  Kvilleken naturminnesmärke Kullabyarna Saknas Hålåkern gropig åker
  Kyrkmossarna ägomark Kulla kvarn, Kullakvarnen kvarnlht med kvarn Hägermon väg
  Kyrkmossarna ägomark Nedrekulla by Hägermon skogsås
  ?Kyrkängen äng Kulla Nedre Saknas Häggarpe fåremark hagmark
  Kyrkängen ängsmark Övrekulla by Häggarpekärret kärr
  Kåremåragöl göl Kulla Kvarn lht. Häggarpeviken vik
  Kåremålagöl tjärn Kulltorp stuga Hägnemossarna mossar
  Källekärret kärr Kulltorp torp Hällabäcken ställe i bäcken
  Källekärret ägomark Kulltorp förr torp Hällarna berg
  Källekärret ägomark Kungsbacken förr torp Hällbergskista »en spricka i berget»
  Källekärret kärr Kungstorp t. Hällbergskulle(n) berg, kulle
  Källekärret kärr Kvarnarp bs. Hälsokällan källa
  Källekärret kärr Kvarnarp bs Hälsokällan källa
  Kället ägomark Kvarnkullen bs. Härsjön sjö
  Källtorpet terräng Kvarnkullen bs Härsjön, Hässjön sjö
  Källtorpet terräng Kvarnen, se Tyresbokvarn Saknas Hässlebäcken bäck
  Källängen terräng Kvarnstugan stuga Hästehagen, se Skrabbehagarna Saknas
  Källängen mosse? Kvill by Hästhagen hage
  Källängen ängsmark Kvill, Norra gård Hästhagsbackarna backe
  Kärrsjön sjö Norra Kvill by Hästkärret Saknas
  Kärrsjön sjö Kvill, Södra gård Höckhultefällan, se Slätfällan Saknas
  Labacka ägomark Södra Kvill by Höckhultkärret kärr
  Labbstugan Lilla ägomark Kvillerum bs. Höckhultsmossen = Stormossen Saknas
  Ladryorna ägomark? Kvillerum rivet torp Höggärdsmossen Saknas
  Ladängen strandäng Kårelid förr st Högängen äng
  Ladängsgölen göl Kåremåla gård Högängsbergen berg
  Ladängsgölen göl Kåremåla by Hökekärret mosse
  Ladängsgölen tjärn Källarn torp Hökehorvan hage
  Lerkärren ägomark Källeberg by Höns(e)lorten litet kärr
  Lerkärren ägomark Källeberg gård Ikorningagölen göl
  Lerkärren ägomark Källeberg gård Ickorningegölen göl
  Lidhem ägomark Källeberg by Idehöjd berg
  Lidhem ägomark Källeberg by Idgölen = Stora Idgölen göl
  Lidhem ägomark Källehorva torp Igelfloen floe
  Lillån å Källehorva riven stuga Inkräktsängen Saknas
  Lillån å Källehorva förr torp Isfalle göl göl
  Lillån bäck Källehorva bs. Isaksled rivet led
  Lillån å Källehorva t. Iskällan otrytlig, iskall källa
  Lillån bäck Källehult lht Jakobsmossen åker
  Lillängen äng Källerum lht. Jonalyckan åkrar
  Lillängen terräng Källerum lht Josefs trädgård del av Klemmesbohagen
  Lindefallasjön sjö Källeryd t. Joängsmossen odling
  Lindefallasjön sjö Källeryd rivet torp Jordbrokärret Saknas
  Linderås ägomark Kället, Källestugan öde torp Kallkutan frostländ åkermosse
  Lindsbo ägomark Källtorpet t. Kalmarehagen äng
  Ljusgölen göl Källtorpet t. Kalvehagen hage
  Ljusgölen göl Kexholm lht. Kalvemossen mosse
  Ljusgölen tjärn Käxholm lht Kalven, se Sandsjökalven Saknas
  Ljusnefall terräng Kexholm lht. Kalvetäppan äng
  Lomön holme Käxholm, se Källehult Saknas Kalvhagen hage
  Lorthålet kärr Labben stugor Kalvehagarna hagar
  Lortsumpen terräng Larstorp t. Kalvhagen, se Hästhagen Saknas
  Lortsumpen kärr Larstorp t. Kalvhagslyckorna, Kalvhagsmossen, Kalvhagsåkrarna åkrar
  Långakärr ägomark Lassegården gård Kalvhagsmossen, se Kalvhagslyckorna Saknas
  Långa kärr ägomark Lassesjättingen, Lassestugan gård Kalvhagsåkrarna, se Kalvhagslyckorna Saknas
  Långkärr kärr Lassestugan se Lassesjättingen Saknas Kalvkätten täppa
  Långlyckan ägomark Liden stugor Karlstorpe berg, se Kullabergen Saknas
  Långviken vik Liden lht Kassekärr mosse
  Lönnbäckskärr kärr Lidhem förr torp Kattefloen floe
  Lönnbäckskärr kärr Lidhult lht. Kattegölsgrinden Saknas
  Maden ägomark Lidhult, se Liden Saknas Kattgölsten, jfr Kattegölsgrinden skälsten
  Maden ägomark Liljebergs, se Nylund s. Kattfloen floe
  Madlyckorna ägomark Labbstugan Lilla se Labben Saknas Kattängen äng
  Malmbäckskärret kärr Lillegården Saknas Kavlebromossen Saknas
  Malmbäckskärret kärr Linderås t. Kalvebron bro
  Malmtagsfällan terräng Linderås s. Kindgrensmossarna odling
  Malmtagsfällan skogsmark Lindsbo avs. Kindgrensgärdet åker
  Marken skogsområde Ljunghaga lht. Klackemossen, se Mackemossen Saknas
  Markmossen ägomark Ljunghaga lht Klemmesbohagen hage
  Miösessiön, se Lindefallasjön sjö Ljungheden lht Klintan äng
  Moösessiön, se Lindefalla sjön sjö Ljusnefall lht. Klintberget berg
  Mjösjökärret kärr Ljusnefall skola Klockaremossen mosse
  Mobäckskärr ägomark Lodhult bs. Klockarns kärr kärr
  Mobäckskärr ägomark Lodhult förr ett t. Klockmossen kärr
  Mobäckskärret kärr Luften högt belägen s. förr Klumpran äng
  Mobäckskärret kärr? Lugnen, Lugnet? nu brunnen lht Knaplan äng
  Modal terräng Lund förr t. Knektbackarna backar
  Modal terräng Lyckebo lht Knekteliderna backar
  Momossen mosse Lönns riven stuga Knektängen äng
  Momossen terräng Lövåsa bs. Kneplan?(Knypplan?) äng
  Mon skogsmark Lövåsen förr t. Knäpparp naturnamn
  Mon skogsmark Malmen, se Norrmalm Saknas Knäpphällarna hällar
  Mon skogsmark Marielund lht. Kohagen hage
  Moskogen skogsområde Marielund avs, lht Kohagslyckan åker
  Mossen ägomark Mellangård bebyggelse Kohagskärret, se Nykärret Saknas
  Mossen ägomark Mellangård bebyggelse Kohagslyckorna åkrar
  Mossjön sjö Mellangården, se Mellebyn Saknas Kokärret-en odling
  Moss sjön sjö Mellangården gård Kokärren odling
  Mossjön sjö Mellbyn Saknas Kokärrsvägen väg
  Mossjön sjö Mellbyn gård Kokärrsön holme
  Mostugan terräng Mellebyn gård Kollandshagen hage
  Mostugan skogsmark Mellebyn gårdar Komossarna mossar
  Mostugumossen ägomark Mellebyn gård Komossarna, se Kokärren Saknas
  Mostugumossen ägomark Millingstorp t. Komossen Saknas
  Mostugumossen mosse Millingetorp förr t. Konungsbackakärren se Kungsbackakärren Saknas
  Nermoa skogsparti /Se Modal öde t. Korphålsmossen utlagd mosse
  Nemoarne skogsparti /Se Modala lht Korneli i granar ormgranar
  Nemovägskiäl vägskäl /Se Mon förr torp Korsbergen berg
  Nermoväjen väg /Se Mosebo förr en s. Korshagen Saknas
  Norra Kvills nationalpark terräng Moseport torp Koudden udde
  Norrebo terräng och ägomark Mossen t. Koxe kulle kulle
  Norrhultstorpet terräng Mossen f.d. gt Koön, se Kokärrsön Saknas
  Norrängskärr kärr Mossen, se Mosshult t. Krikakärret Saknas
  Nyebro bro Mosshult t. Kriken kärr
  Nygård ägomark Mosshult torp Kringlan (Kringelängen) äng
  Nyhemmet ägomark Mossåkra gård Kringlemokärr Saknas
  Nyhemmet ägomark Mossåkra by Kringlemon (osäkert) skog
  Nyhemmet ägomark Mostugan t. Kringlemossen mosse
  Nykärret kärr Mostugan riven stuga Krokängen äng
  Nykärret terräng Mostugan förr torp Krokängen äng
  Nyllinge skogsmark Movänta bs. Kryddängen äng
  Nymossen ägomark Moväntan, Moväntestugan stuga Kronoparken skogar
  Nystorpmossen ägomark Målebo gård Kryskogen skog
  Nystorpmossen ägomark Målebo gård, förr kronogård Kräklakärr Saknas
  Orrekullen kulle Månstorp t. Kräpplan, se Knerplan äng
  Orremossen mosse Månstorp förr torp Kullaberg(en) Saknas
  Orremossen mosse Mörkebro t. Kulleberget berge
  Oxhagen skogsmark Mörkebro avs. Kullegärdet åker
  Oxhagen terräng Narliden, se Norrlid Saknas Kullekärret kärr
  Oxhagsberget triangelpunkt Nedra Kulla gård Kullelyckan åker
  Oxhagsberget triangelpunkt Nedrekulla, se 1 Kulla Nedre Saknas Kungsbackekärret kärr
  Oxkärret kärr Nergården gård Kvarnbohorvan hage
  Paradiset terräng Nilssonsstugan s. Kvarndammen (o. Kvarnhagen) Saknas
  Paradiset sankmark Norrbyn bebyggelse Kvarnebäcken bäck
  Paradiset terräng Norrbyn gårdar Kvarnekröken Saknas
  Paradiskärret kärr Norrbyn, se Oppebyn bebyggelse Kvarngölen, se Stampgölen Saknas
  Pettersborg ägomark Norrebo förr torp Kvarnhagen Saknas
  Porsgölen göl Norremalm förr t. Kvarnkärret kärr
  Porsmossegöl göl Norrgård bebyggelse Kvarnkärret Saknas
  Porsmossegöl tjärn Norrgården, se Norrbyn Saknas Kvarnkärret, Lilla Saknas
  Porsmossen, Norra ägomark Norrgården gård Kvarnkärret, Stora Saknas
  Porsmossen Norra ägomark Norrgård bebyggelse Kvarnkärret, Västra Saknas
  Porsmossen, Södra ägomark Norrgården gård Kvarnkärret, Östra Saknas
  Porsmossen Södra ägomark Norrgården bebyggelse Kvarnmon skog
  Postvägen landsväg Norrgården gård Kvarnängen äng
  Prästgöl göl Norrhult Saknas Kvilleek träd
  Prästgöl tjärn Norrhult gård Kvillerumeåkrarna åkrar
  Pukgöl tjärn Norrhult utjord Kvillesågsdammen damm
  Ramsberg ägomark Norrhult by Kyan kohage
  Ramsberg terräng Norrhult by Kyrkebackarna backar
  Rocks mosse mosse Norrhultstorpet se Lund Saknas Kyrkebackarna (o. Kyrkegatan) backar o. bygata
  Rocks mosse mosse Norrkvill lht. Kyrkegatan, se Kyrkebackarna Saknas
  Rotstocken ängsmark Norrkvill f.d. löjtnantsboställe Kyrkemossarna åkrar
  Rotstocksängen ängsmark Norrlid t. Kyrkegärdet åker
  Rotsveken ängsmark Norrlid torp Kyrkegärdet åker
  Rotängen ägomark Norrmalm t. Kyrkemossarna mossar
  Rotängen ägomark Nyborg lht. Kyrkkätten åker
  Rotängen ägomark Nyborg lht Kyrktallen förr en stor tall
  Rudfloen sjö Nybygget t. Kyrkvägen vägar
  Rudfloen tjärn Nybygget avst. Kyrkängen äng
  Rudgöl, se Svinfloen floe Nydal lht Kyåkrarna åkrar
  Rudgöl göl Nydala lht. Kårelid, Kårelidbackarna lid
  Rudgöl tjärn Nydala lht Kåremåladamm, se Kvarnängen Saknas
  Rumporna terräng? Nyebro t. Kåremålagölen göl
  *Rumskulla Prästgårdshage hage Nyebro lht Kåremålalandet »badareland»
  Runkesten terräng Nygård t. Kåremålavägen väg
  Runkesten sten Nygård förr t. Källebergskärret Saknas
  Råttemon skogsmark Nygård förr s. Källekärret odling
  Rävängen kärr Nyhemmet s. Källebergslyckan åker
  *Röghloa, se Silverån å Nyllinge bs. Källebergsvägen väg
  Rökulla grind grind Nyllinge bs. Källehagen hage
  Rökullaviken vik Nyllinge förr t. Källekärr, se Källängen Saknas
  Rökullaviken vik Nyllinge t. Källkärret Saknas
  Rörsjön sjö Nylund förr en s. Källemossen mosse
  Rörsjön sjö Nymåla bs. Källmossen åker
  Rösjön sjö Nymåla lht. Källängen äng
  Rösjön sjö Nymåla torp Källängen äng
  Rösjön sjö Nymåla torp Källängen äng
  Sandliden terräng(?) Nystorp t. Källängen äng
  Sandlyckorna ägomark Nystorp (el. Nytorp) t. Källängen äng
  Sandsjöbäck bäck Nytorp bs. Källängen äng
  Sandsjöbäck bäck Nytorp bs Käringliden backe
  Sandsjögölen, Lilla göl Nyängen t. Kärngeliden backe
  Sandsjögölen, Stora sjö Nyängen rivet t. Kärngelyckan åker
  Sandsjögölen, Stora göl Näs by Kärret, Stora Saknas
  Sandsjön sjö Näs gård Kärrsjön sjö
  Silverån å Näs gård Kärrsjön(,Kärsjön?) sjö
  Silverån å Näs by Körlyckorna åkrar
  Silverån gränså Näs by Labacken åkrar
  Silverån å Odhult se Tomtåkra Saknas Ladbacken backe
  Silverån å Olsbo t. Ladmossen Saknas
  Silverån å Olsbo t. Ladryorna ängar
  Simmas kärr sumpmark Olstorp t. Ladängen äng
  Simmas kärr kärr Olstorp torp Ladängen äng
  Sjöhult terräng Oppebyn bebyggelse Ladängsgölen göl
  Sjösbosjön sjö Orrekullen öde torp Ladängsgölen göl
  Sjösbosjön sjö Oxhagen t. Lageråkern förr äng, nu åker
  Skallgölen göl Oxhagen t. Lagårdsbacken backe
  Skallgölen göl Oxhagen förr torp Lagårdsgärdet Saknas
  Skillingsfloen floe Per-Erlands riven stuga Lakärret kärr
  Skillingsfloen sjö /Se Persbo t. Larstorpegärdet, Larstorpekärret, Larstorpemossen åkrar
  Skrabbängarna ägomark Persbo avs. Larstorpekärret, se Larstorpegärdet Saknas
  *Skråkehäll gränsmärke Perstorp förr lht Larstorpemossen, se Larstorpegärdet Saknas
  Skurugrind grind Perstorp Saknas Lassekärret kärr
  Skurusjön sjö Petersborg bs. Lassemon, Lassemoskogen skog
  Skvaltet terräng(?) Petersborg riven stuga Lassemoskogen se Lassemon Saknas
  *Skälsudden udde Pettersborg riven stuga Leakärr, se Lerkärret Saknas
  Skönhult ägomarker Pluggen, se Gunnarshem s. Ledhidet källa o. bäck
  Skönhult skogsmark Prostegården nu rivet ställe Lergröpperna gropar
  Smedkärret kärr Prästgården bebyggelse Lerhällarna berg
  Smedkärret kärr Pukstugan riven stuga Lerkärren kärr (förr lertag)
  Smedlyckan ägomark Ramsberg bs. Lerkärret kärr
  Smedstorp ägomark Ramsberg bs Lertuvan äng
  *Smågölarna gölar Ramsberg t. Lerängen äng
  Smörhålan terräng Rangelstorp gård Lidhememossarna odling
  Snickaregöl göl Rangelstorp by Lidströmshagen hage
  Snickaregöl tjärn Rangelstorp by Lidåkern åker
  Snickarekärret kärr Ringsdal lht Likeken förr en stor ek
  Snickarekärret kärr Rumskulla by Lillagöl göl
  Snippekärret kärr Rumskulla gård Lilla Humpen, se Humpen Saknas
  Snippekärret kärr Rumskulla gård Lilla Vikesjön se Vikesjöarna Saknas
  Snytesten terräng Rumskulla gård Lillehagen hage
  Solberget terräng? Rumskulla bebyggelse Lillsjön jfr Vimmersjön Saknas
  Solelid åkermark Rumskullahult del av byn Hult Lillån å
  Solkullen terräng? Rumskullahult gård Lillån å
  Soudden udde Rumskulla prästgård, Rumskulla löneboställe Saknas Lillängne utäng
  Spökeken ek(?) Rödja rivet t. Lindefallesjön sjö
  Spökeken ek? Rökulla by Ljusgölen göl
  Stampgölen tjärn Rökulla gård (Ljusgölen), Ljusa göl göl
  Stampmossen ägomark Rökulla gård Loglyckan åker
  Stenbäcken bäck Rökulla by Lomö sandrevel
  Stenfloen tjärn Rökulla by Lordeliden lid
  Stenstugan ägomark Rökulla by Lorthundskärret Saknas
  Stockakärr ägomark Rönnarp rivet t. Lorthålan kärr
  Stora fjärden fjärd Sabelstorp Saknas Lorthålet sank nu odlad äng
  Stora kärr ägomark Samslund lht Lortkärret, se Tomtåkramossen Saknas
  Stora kärr ägomark Samuelslund bs. Lortsumpen Saknas
  Stora kärr ägomark Samuelslund bs. Luftängen äng
  Stora kärr ägomark Sandhem lht Lugnebacken backe
  Stora kärr ägomark Sandliden öde torp Lustigkulle kulle
  Stora kärr ägomark (Villa) Sandliden lht Långa kärr Saknas
  Stora kärr ägomark Sandstugan riven stuga Långa kärr Saknas
  Stora kärret kärr Sandstugan t. Långalid backe
  Storeskogen skogsmark Sandstugan Saknas Långalid backe
  Stormossekärret kärr Simondebo el. Ventzelholm gård Långalycka åker
  Storängen äng Simondebo gamla namnet på Ventzelholm Långakärr kärr
  Storängen terräng Sjunhult t. Långavik (Långviken) del av sjön Hjorten
  Storängen mosse? Sjunnhult förr t. Långe mossen Saknas
  Storängen kärr Sjöfors kvarnbostad, (kvarn o. såg) Långlyckan åker
  Storängen ägomark Sjöholm t. Långribban långsmal åker
  Strömsgölen göl Sjöholm t. Långängen Saknas
  Strömsgölen tjärn Sjöhult förr t. Lönebäcken bäck
  Stångån å Sjöhägnen Saknas Lönebäckskärret kärr
  Stångån å Sjösbo Saknas Lövåsehagen hage (med en källa)
  Stångån å Sjösbo by Lövåsekällan, se Lövåsehagen Saknas
  Stångån å Sjösbo by Mackebackarna vägbackar
  Stångån å Sjöstugan t. Mackelandet åker
  Sumpekärr kärr? Sjöstugan t. Mackemossen odling
  Sundstorp ägomark Sjöstugan rivet torp Maden sank äng
  Sundstorp ägomark Sjöstugan riven s. Maden, Maderna kärr
  Sundstorp sankmark Sjöstugan, se Kryn Saknas Madlyckorna åkrar
  Surbrunnen källa? Skallberg, se Oxhagen förr torp Maggan, Maggegölen göl
  Surbrunnen skogsmark Skattegården gård Maggemossarna vildmosse
  Svartgöl nästan igenväxt göl Skattegården bebyggelse Maj-Stine-landet åker
  Svartgöl göl Skattegårdskvarn riven kvarn Malmbäckskärret, jfr Malmtagsfällan Saknas
  Svartgöl tjärn Skogshill lht. Malmtagsfällan skog
  Svartgöl göl Skogshill lht Markemossen åker
  Svartgöl tjärn Skogshyddan lht. Marken skogsområde
  Svartkärret ägomark Skogshyddan lht Mellangärdet åkernamn
  Svinfloen floe Skogslund lht. Mobäckarna, Mobäckskärret kärr
  Svinfloen göl Skogslund tomt Mobäcken »bäcksåk»
  Svinfloen sjö /Se Skogslund Saknas Mobäckskärr (eller Mobäcksmossen) odlade mossar
  Sågdammen tjärn Skräddarehemmet, se Per-Erlands Saknas Mobäcksmossen Saknas
  Sågdammen damm Skrädder-Eriks, se Ramsberg Saknas Modale floe göl
  Sänkfloen göl Skrävlen öknamn på s. Linderås Modalsberg berg
  Tallen ägomark Skuru gård Modalsbäcken bäck
  Tallen ägomark Skuru gård Mogubben sten
  Tallgölen tjärn Slättmon t. Mohagen kohage
  Tallgölen göl Smedhemmet bs. Mokärren mossar
  Talludden udde Smedhemmet t. Mokärret åker
  Talludden udde Smedstorp t. Momossen Saknas
  Tjurstorpeviken vik Smedstorp förr torp Mon skogsmark
  Tjurstorpeviken vik Snararp Saknas Mon trakt
  Tjurstorpeviken vik Snararp by Moskogen Saknas
  Togölen göl Snararp by Mossebergs källa källa
  Tomtekärret terräng Snippen lht. Mossjön sjö
  Tomtekärret kärr Snippen avs. småbruk Mossjö(n) högt belägen sjö
  Tomtåkra terräng Snärjan rivet torp Mossmossarna odling
  Tomtåkragölen tjärn Solbacka lht. Mostugebacken, se Slickeshålsbacken Saknas
  Tomtåkramossen ägomark Solbacka lht Mostugemossen åker
  Tomtåkramossen ägomark Solberget t. Movägen väg
  Toregöl göl Solelid (Solliden kb) t. Myskakärret kärr
  Toregöl tjärn Solhaga lht Myskastenskullen grävlinggryt o. skog
  Torparmossen ägomark Solhem lht. Månselyckan åker
  Torpåkern ägomark Solhem lht Märrehavet floe
  Torpåkern ägomark Solkullen t. Märrmossen odling
  Torpåkern ägomark Solkullen torp Märrhålet, Stora Saknas
  *Tranesten gränsmärke Solliden, se Solelid Saknas Mörkebrobackarna backar
  Tranestensmossen mosse Spakens stuga Mörkebrokärren kärr
  Tranestensmossen mosse Stampen torp Mörkeskog tät skog
  *Transten gränsmärke Stampstugan t. Mösjön, se Lindefallesjön Saknas
  *Transten gränsmärke Stampstugan, se Stampen t. Nationalparken naturreservat
  Trappberget triangelpunkt Stenkilen Saknas Nedrekullasjön se Härsjön Saknas
  Trappberget triangelpunkt Stenkullen t. Nergärdet åker
  Traskegöl tjärn Stenkullen t. Nermovägen väg
  Traskegöl tjärn /Se Stensfors kvarn Nilssonslyckan åker
  Trelleborg ägomark Stensfors kvarnlht Nissekärret, Nissekärren kärr
  Trullegata terräng Stenstugan t. Norrakärr, Norrakärrsåkern kärr
  Trullegata skogsmark Stenstugan s. Norrakärrsåkern Saknas
  Trullegata skogsmark Strömmen t. Norrgärdet åker
  Tutebäck bäck Strömmen t. Norra tomt tomt
  Tutebäck bäck Strömsholm lht. Norrbygran gran
  Tutegöl göl Strömsholm t. Norrkärrsmossen odling
  Tutegöl tjärn Strömslund lht. Norrlidstyckena förr bitar av Södrehage
  Tutegölen (Almesåkragölen) göl Strömslund lht Norrskiften ägor
  Tutehagen skogsmark Stubbetorp t. Norrängarna ängar
  Tvättgölen göl Stubbetorp förr ST Norrängskärr, se Norrakärr Saknas
  Tyresbogöl göl Sundstorp torp Nybroängen äng
  Tyresbogöl tjärn Svanstorp bs. Nyebro bro
  Tyresbotorpet f.d. torp? Svanstorp bs Nygårdsbacken backe
  Törjesbogöl, se Tyresbo göl göl Svartstorp lht. Nyhemsgölen se Ängbomadgölen Saknas
  Uveberg berg Svartstorp bs Nyhägnen förr äng, nu bete
  Uvebergsmossen mosse Svenshem torp Nykärren mossar
  Ulvgölen Lilla tjärn Svenstorp, se Svanstorp Saknas Nykärret odling
  Uvgölen, Stora tjärn Sylversborg lht Nykärret kärr
  Vassängen ängsmark Sågen bs. Nykärrsbäcken bäck
  Vassängen ängsmark Sågen s. Nymossen Saknas
  Veakärr kärr Sågestugan, Sågen stuga Nytorpemossen odling
  Veakärr kärr Sågstugan lht. Nyängen äng
  Veakärr kärr Sågstugan, se Hultesåg Saknas Nämdemans-ren åkerren
  Veakärr kärr Säteriet, se Herrgården Saknas Näsbokärr Saknas
  Vedkärret kärr Sätterstad lht. Odletomten tomt
  Viflosmossen ägomark Sättersta missionshus Olsbokälla hälsokälla
  Vimmern sjö Södergård bebyggelse Oppgärdet åker
  Vimmern sjö /Se Södergård bebyggelse Orremossarna mossar
  Vimmern sjö /Se Södergården gård Oxefällorna hage
  Visbroängen strandäng Södermalm t. Oxehagen hage
  Vitmossarna ägomark Södre malm förr torp Oxekullen kulle
  Väggeberg terräng Söderåkra bs. Oxhagsberget Saknas
  Väggeberg skogsmark Söderåkra ställe Oxhagsgölen göl
  Väggeberg berg /Se Sörbyn Saknas Oxhagskärren, se Horvorna Saknas
  Värmslekärret kärr Sörbyn gårdar Oxkärret el. Gatbrokärret Saknas
  Värmslekärret kärr Sörekvill, se Kvill Saknas Oxmosse mosse
  Wästrabäcken, se Sandsjöbäck bäck Sörgårdarna bebyggelse Oäringsbäcken bäck
  Västra kvarnkärret ägomark Sörgården gård Oäringskärret se Oäringsbäcken Saknas
  Ågölen tjärn Sörgården gård Paradisehagen förr hage
  Ågölen göl Sörgården gård Paradiset äng
  Ågölen göl Sörgården Saknas Parken, se Kronoparken skog
  Ågölsmaden kärrmark Tallen, se Jonsbo t. Paradiskärret, se Paradiset Saknas
  Ålingegölen göl Tallen t. Per-Erlandsbackarna, se Per-Erlandsvägen Saknas
  Ålsjögöl, Lilla göl Tjurstorp gård Per-Erlandsvägen o. Per-Erlandsbackarna väg och backar
  Ålsjögöl, Stora göl Tjurstorp gård Per-Larselyckorna åkrar
  Ålsjön sjö Tjurstorp gård Petersborgsbacken backe
  Åsjön sjö Tjurstorp by Pigelipen äng
  Åsjön sjö Tjurstorp by Pin(e)kärret (eller Pinängen) äng
  Åsjön sjö Tjurstorp by Pinängen, se Pinekärret Saknas
  Åsjön sjö Tjurstorp by Pissebäckskärret kärr
  Åsjön sjö Tjurstorp by Porsehål? hål
  Åstadängarna ägomark Tjället lht. Porslöten Saknas
  *Åsten gränsmärke Tomtebo lht Porsmossarna mossar
  Älvik vik Tomtåkra t. Porsmossegölen göl
  Älvikskärret kärr Tomtåkra förr t. Portviken kärr
  Ängaryd ägomark Torkarp t. Prästegårdsbacken, Prästegårdliderna backar
  Ängaryd terräng Torkarp torp Prästegårds damm damm
  Ängarydmossen ägomark Torkarp t. Prästegårdsbäcken bäck
  Ängarydmossen ägomark Torsmåla gård Prästegårds kohage se Kohagen Saknas
  Ängbomadgölen göl Torsmålen gd Prästegölen göl
  Ängbomadgölen tjärn Torsmålen gd Prästegårdskärr, se Prästkärret Saknas
  Ängbomadgölen göl Tortorp t. Prästkärret kärr
  Äskekärren kärrmark Tortorp öde torp Prästegårdsliderna se Prästegårdsbacken Saknas
  Ödesiön, se Ösjön sjö Trappelid, se Karlsborg lht Pukebacken backe
  Ödängen strandterräng Trälleborg förr t. Pukehagen hage
  Ösjön sjö Tross-Jons, se Snärjan Saknas Pukgölen göl
  Ösjön sjö Trullhättan stuga Pukkärr Saknas
  ?Ösjön, jfr Björngölen sjö Tute el. Tuta gård Pukstugelyckorna åkrar
  Ösjön sjö Tute gårdar Pälsärman åker
  Ösjön sjö Tute gd Rammevägen väg
  Österås terräng Tutetorpet t. Ramsbergefloe, se Vimmersfloe Saknas
  Österås skogsmark Tutetorpen t.(nu öde) Ranglakärr kärr
  Östorp terräng Tyrefors(stugan) riven stuga Revlen sandrevel
  Östra kvarnkärret kärr Tyrekrogen gästgivaregård Rocks mosse vildmosse o. skog
    Tyresbo gd Romporna äng
    Tyresbo el. Töresbo gård Romporna äng
    Tyresbo gård Rotstockebron bro
    Tyresbo gd Rotstocken slåtteräng
    Tyresbo kvarn kvarnlht Rotsveken Saknas
    Tyresbotorpet(Tyresmåla) se Spakens Saknas Rotängen Saknas
    Tyresmåla t. Rovebrånekärret Saknas
    Tyresmåla Saknas Rovekärren ängsmosse
    Tyrfors (riven stuga) o nybyggd lht Rovekärret kärr
    Uddeholm lht Rovkärret kärr
    Uddeholm egnahem Rox mosse mosse
    Uddeholm avs. Rudefloen göl
    Ulvegården, Ulvelotten gård Rudgölen obetydlig göl
    Ulvelotten, se Ulvegården Saknas Rummet, se Sörrummet Saknas
    Utebyn del av Gnöst Rumskullavägen väg
    Utängen obebyggd utjord Runkesten sten
    Uvgölen t. Runkesten märklig fridlyst jättesten
    Uvegölen t. Rundan äng
    Vadstugan torp Råttemon skog
    Vadstugan t. Rävestenar se Rävängen Saknas
    Vadstugan riven stuga Rävängen äng
    Vakten bs. Rökullsbacken, Rökullslider lid
    Vakten bs Rökullaviken vik
    Ventzelholm gård Rörsjön sjö
    Ventzelholm f.d. glasbruk Rösjön (Rörs) sjö
    Ventzelholm förr by Samuels äng äng
    Viflon t. Sandgrope sten skälsten
    Viflon t. Sandlidbackarna, se Sandliden Saknas
    Viggesbo gård Sandliden uppförsbacke
    Viggesbo gård Sandlidbacken backe
    Viken förr torp Sandlyckorna åkrar
    Väggberget t. Sandsjöbäcken bäck
    Väggeberg t. Sandsjögölen, Stora o. Lilla gölar
    Västergård bebyggelse Sandsjökalven del av Sandsjön
    Västergården del av by Sandsjön sjö
    Västerås t. Sandsjön sjö
    Västerås rivet t. Silverån gräns
    Västra Lund bs. Silverån å
    Västrum t. Simmas kärr kärr
    Västrum lht. Simonnebodasjön se Hemsjön Saknas
    Västrum lht Sjungarekullen kulle
    Ydrehammar sågverk Sjunnhult åkrar
    Ydrehammar station Sjöbosj. se Sjöbosjön Saknas
    Ydrehammar kvarn o. såg Sjöforsebacken se Sjöbobacken Saknas
    Åby t. Sjöforsemossen odling
    Åby torp Sjögärdet åker
    Ådala lht Sjöhagen hage
    Åstad lht. Sjökärren kärr
    Åsta gård Sjökärret kärr
    Åstad avs. Sjökärret kärr
    Åstadkvarnen kvarn Sjölyckan åker
    Åstugan t. Sjösbobacken eller Sjöforsebacken lid
    Åstugan, se Karpen Saknas Sjösbohagängen äng
    Åstugan Saknas Sjösbosjön sjö
    Äleviken förr torp Sjösbosjön sjö
    Ängarna gård Skaddan, Stora o. Lilla gölar
    Ängaryd t. Skaddgölarna, se Skaddan, Stora & Lilla Saknas
    Ängaryd förr t. Skaftet vik
    Ängelid stuga Skallbergen berg
    Ängstugan förr bs. Skalbergsåkrarna åkrar
    Ängstugan förr stuga Skallgölen göl
    Ängstugan Saknas Skallgölen, se Skadden Saknas
    Ödesjöfors se Ösjöfors Saknas Skankemossarna Saknas
    Ören bebyggt område Skarbokärret Saknas
    Ösjöfors pappersbruk Skeberget, Sketverget? berg
    Ösjöfors pappersbruk Skenebergskärret Saknas
    Östanå lht Sketbergskällan Saknas
    Östergård bebyggelse Sketbäcken kärr, bäck
    Östergården gårdar Skiftegärdet åker
    Österhult gård Skillingsfloen floe
    Österhult (kron)gård Skomakarn bit av Södrehage
    Östermalm lht. Skrabbgärdet se Skrabbehagarna Saknas
    Östermalm lht Skrabbehagarna hagar
    Österås t. Skrabbängen odlig, skog
    Österås t. Skrattmossen =?Skvaltmossen Saknas
    Östtorp förr torp Skrålehide förr kärr o. odling
    Övrakulla by Skrädder-Erkes bäck bäck
    Övrakulla gård Skrädder-Erkes floe se Vimmersfloe Saknas
    Övrakulla gård Skurusjön sjö
    Övrakulla by Skurusjön se Glasjön Saknas
    Övrakulla kvarn se Kullakvarnen Saknas Skurutorp äng
      Skvalebäck bäck
      Skvaltedammen, se Skvaltet Saknas
      Skvaltet kvarn
      Skvaltet kvarn
      Skvaltmossen odling
      Skälkällan källa
      Skälkällemossen odling
      Skälskällan Saknas
      Skälsudden udde
      Skönhult, se Sjunnhult åkernamn
      Slickeshålsbacken backe
      Slätfällan, Slätmon, Höckhultefällan nu skog
      Slätgärdet åker
      Slätmon skog
      Slättängen Saknas
      Smalgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhemsgölen se Taskegölen Saknas
      Smedkärret, se Smedsängen Saknas
      Smedliden backe
      Smedlyckan åker
      Smedstorpemossar mossar
      Smedsängen äng
      Småbackarna backar
      Småkärren mossar
      Smällgrinden förr grind
      Smörhålan äng
      Smörhålet, se Lorthålet Saknas
      Snappsäcken Saknas
      Snararpe kvarn förr kvarn
      Snickaregölen göl
      Snickarekärret Saknas
      Snippen täppa
      Snippkärret mosse
      Snippkärrskullen kulle
      Snokuddarna (Stora & Lilla Snokudden) uddar
      Snokudden Lilla se Snokuddarna Saknas
      Snokudden Stora se Snokuddarna Saknas
      Snytesten jättesten
      Sonnelycka åker
      Soudden udde
      Spakebacken backe
      Spinkemossen, jfr Spinkevik Saknas
      Spinkevik uppgrundad vik
      Spinkeviksbacken backe
      Spökeken, se Likeken Saknas
      Spjutlyckan tomt
      Stampbacken backe
      Stampgölen göl
      Stampmossen Saknas
      Stapellyckan åker eller tomt
      Starrfloarna odlade mossar o. kärr
      Stenbäcken bäck
      Stenfloen floe
      Stenhammarn väg
      Stenängarna ängar
      Stillegran gran
      Stillesten Saknas
      Stillshorvorna hagar
      Stockekärret kärr
      Stora Humpen, se Humpen Saknas
      Storakärr kärr
      Storakärr åker
      Storakärr åker
      Storakärr kärr
      Storakärr Saknas
      Stora Vikesjön se Vikesjöarna Saknas
      Storeskogen Saknas
      Stormokärret Saknas
      Stormossarna odling
      Stormossen = Höckhultsmossen Saknas
      Storån Saknas
      Storängen ängnamn
      Strömmegölen (Strömsgölen) göl
      Strömslundebäcken bäck
      Stuteliderna backar
      Stångån vattendrag
      Stångån å
      Stångån Saknas
      Sundemad mad
      Surbrunnen källa
      Suråkern åker
      Svartbrobacken backe
      Svartbrobäcken bäck
      Svartbron bro
      Svartgölen göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl = Bomålagölen? Saknas
      Svartkärren mossar
      Svartkärren kärr
      Svartkärret kärr
      Svenskärr Saknas
      Svinebackskärret Saknas
      Svinebråten »slåttervall, svinbete, släta planer, sten, moras»
      Svineberget berg
      Svinfloen floe
      Svinfloen vattensamling
      Svinängen äng
      Svärtekärrsbro, se Svartbron Saknas
      Sågdammen se Hamra sågdamm Saknas
      Sågkvarneån, se Grytgölsbäcken Saknas
      Sänkefloen floe
      Södra gärdet före skiftet åker med en skift
      Södramark skog
      Södrehage före skiftet en stor hage
      Sörgärdet åker
      Sörgårdsbacke backe
      Sörkärr(en) mossar
      Sörrummet äng
      Sörängen äng
      Sörängsbacken Saknas
      Sörängslyckan (och Sörängsbacken) åkrar
      Sörängsmossen Saknas
      Tallgölen göl
      Tallegöl(en) göl
      Talludden el. Skälsudden Saknas
      Taskegölen göl
      Timmelid, Timmerlid? backe
      Timmelidåkern åker
      Timmermossen Saknas
      Tjusberget berg
      Tjurbråtslyckan åker
      Tjureberget berg
      Tjurebråten skog
      Tjurstorpeviken vik
      Tjuvelyckan åker
      Tjuvmossen, Tjuvmossarna åker resp. hagar
      Togölen göl
      Togölen Saknas
      Tomteberget berg
      Tomt(e)kärren kärr
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten del av Södrehage
      Tomtesten skälsten
      Tomtåkragölen göl
      Tomtåkramossen mosse
      Toregöl göl
      Toriekärret kärr
      Torparemarken hagmark
      Torparelyckorna åkrar
      Torparemossen åker
      Torpareskogen skog
      Torpet slåtterängar
      Torpet ängar
      Torpåkern åker
      Torpängen äng
      Torregöl, se Toregöl Saknas
      Totomten äng
      Tranemossen mosse
      Tranesten Saknas
      Tranestensmossen, se Tranemossen Saknas
      Tranhalsarna mader
      Trappberget berg
      Trappelid backe
      Taskegöl, se Taskegölen Saknas
      Trehörningen täppa
      Trollgatskärret, se Trullegata Saknas
      Trullegata ravin
      Trullegata ravin
      Trullegatan ravin
      Trullegate berg berg
      Trullkyrka stenar
      Trullpjuken bergknalle
      Trumslagareängen Saknas
      Trägårn tomt med fruktträd
      Trätmålen äng
      Tutebäck bäck
      Tutebäck bäck
      Tutegölen göl
      Tutehagen hage
      Tutekvarn förr kvarn
      Tutekärret se Grönsvedkärret Saknas
      Tutemossen mosse
      Tutemossen odling
      Tutetorpegölen göl
      Tuvehoppan äng
      Tvättgölen göl
      Tyrbrokärret Saknas
      Tyrefors, se Tyreforsstugan Saknas
      Tyresbobro bro
      Tyresbo kvarn se Skvaltet Saknas
      Törnbuskeliden backe
      Udden, se Skälsudden Saknas
      Uddevaselandet strand
      Urgropen grop
      Utskogen Saknas
      Utängarna ängar
      Uveberg berg
      Uveberg berg
      Uvebergsmossen Saknas
      Uvgölen Lilla göl
      Uvgölen Stora göl
      Vagngateliden backe
      Vagngatelidkällan källa
      Vaktebron bro
      Vargegropen varggrop
      Varghagen hage för vargfångst
      Vassängen äng
      Vedkärret kärr
      Vedtorget upplagsplats för ved
      Viflosmossen Saknas
      Viggesbotorp äng
      Vikesjöarna sjöar
      Viktors floe floe
      Vimmern sjö
      Vimmersjön, Vimmern sjö
      Vimmersfloe floe
      Visbrobäcken bäck
      Visbro(n) landsvägsbro
      Visbroängen äng
      Vitmossarna odling
      Vitmossebrunn bottenlöst hål
      Vitmossesten Saknas
      Väggeberg berg
      Väggebergs kista Saknas
      Väggebergs kista och Väggebergs stuga Saknas
      Väggebergs stuga grotta
      Väggebergs stuga se Väggebergs kista Saknas
      Vägvisarelyckan förr åker
      Värmlandsberget berg
      Värmslekärret kärr med källor
      Västerbäcken bäck
      Västergärdena åkrar
      Västergärdet åkrar
      Västra gärdet åkrar
      Ågölen göl
      Ågölen göl
      Ågölen, Lilla Saknas
      Ågölen, Stora se Ågölen Saknas
      Ågölsmaden äng
      Ålingeängen äng
      Ålingegölen göl
      Ålsjögölen (Stora o. Lilla) Saknas
      Ångedalen (eller Ängedalen) Saknas
      Åsjön sjö
      Åstadlyckan åker
      Åstadängarna, se Utängarna Saknas
      Åängen, se Klintan Saknas
      Älesjöarna, se Vikesjöarna Saknas
      Älevikekärret, Älevikskärret nu bete
      Älevikemossarna, Älevikskärret odling
      Älevikeskogen skog
      Älingefloen floe
      Älingegölen, se Ålingegölen Saknas
      Älsbro bro
      Älsjögölen, Lilla, se (Vikesjöarna o.) F-gölen Saknas
      Älvekällan, se Älven Saknas
      Älven, Älvekällan källa
      Ängarydmossen odling
      Ängbomaden sank äng
      Ängbomadgölen göl
      Ängbomadgölen djup göl
      Ängebackarna förr ängar, nu hagar
      Ängelandet åker
      Ängelid betesmark
      Ängeslätten förr kärräng
      Änghiet, se Hemhidet Saknas
      Äskekärren kärr
      Äskängen äng
      Äspekätten åker
      Äspängen äng
      Ödängen, se Öängen Saknas
      Ören förr den sandiga åkern
      Örlidbackarna backar
      Örliden backe
      Ösjön sjö
      Ösjön sjö
      Östgöla, Östgöta Saknas
      Östra gärdet förr åker
      Östra kärr Saknas
      Öängen äng

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.