ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gladhammars socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 461 Naturnamn : 385 Bebyggelsenamn : 230 Naturnamn : 57
Gladhammar sn Agneviksmossarna ägomark Gladhammars sn Amerikamossen gärde
Gladhammar sn Agneviksängen ägomark Gladhammars kor inbyggarbeteckning Banken gärde
Gladhammar sn Almossen ägomark Gladhammar sn Beckbogärdet gärde
Gladhammar sn /Se Alstorpa flage lokal Gladhammar sn Berggärdet gärde
Gladhammar sn Annrötsle gärde åker Gladhammar socken Bergkullsgärdet gärde
Gladhammar sn Annrötsle ström ström Gladhammar socken Botorps bro bro
Gladhammar sn Barngöl tjärn Gladhammars kor inbyggarbeteckning Botorpsström sjö
Gladhammar sn Bastugölen sjö Adelsberg lht Bresjön sjö
Gladhammar sn Bergebo udde udde Adelsnäs lht Bärbomossen gärde
Gladhammar sn Bergholmen holme Adolfslund lht Dockgölen sjö
Gladhammar sn Björkmossen mosse Agnevik t Ekenässjön sjö
Gladhammar sn Björksnäsegöl f.d. göl Alstorp gård Flugen, Stora sjö
Gladhammar sn Björnmossen mosse Andersbo lht Fägölen sjö
Gladhammar sn *Boghalsholmen, se Bogölsholmen holme Anneborg t Färgaren sjö
Gladhammar sn Bogölsholmen holme Annelund t Färjesjön sjö
Gladhammar socken Bogöls holme holme Annerödsle gård Hällesjön sjö
Gladhammar sn Bogölsholmen holme Annerössle gd Hästhagen hage
Gladhammar sn Bogölsholmen ö Arabien stuga Hästhagssjön sjö
Gladhammar sn Botorpström å (ström) Augustenborg lht Jungfrugölen sjö
Gladhammar sn Botorpström sund Augustenborg hmd Kapplandet gärde
Gladhammar sn Brandeholmen holme Aveslätt hmd Kilen sjö
Gladhammar sn Bredmossen ägomark Beckbot stuga Knekttorpsgärdet gärde
Gladhammar sn Bredsjön sjö Bergebo gård Kvarngölen sjö
Gladhammar sn Bresjön f.d. sjö Björkhyddan lht Kvännarn sjö
Gladhammar sn Brinkkärret kärr Björksnäs t Kyrksjön sjö
Gladhammar sn Brokärr ägomark Botorp gård Källgärdet gärde
Gladhammar sn Bråtkärr ägomark Botorp gård Käringryggen höjd
Gladhammar sn Brännerigölen göl Botorp gård Ladugårdsskiftet gärde
Gladhammar sn Bäckemåla ägomark Breshult t Långmalmen sjö
Gladhammar sn Böljerum bäck bäck Brevik lht Långsjön sjö
Gladhammar sn Böljerum göl göl Bromåla lht Magergöl sjö
Gladhammar sn Dagön terräng Brotorpet lht Maren sjö
Gladhammar sn Dalsjö ägomark Brunsö hmd Maren sjö
Gladhammar sn Dammen ägomark Bråten lht Mellanängen äng
Gladhammar sn Djupdalen terräng Bäckefall t Mjösjön sjö
Gladhammar sn Djupängen ägomark Bäckemåla lht Mörtgölen sjö
Gladhammar by o. sn Dockgölen sjö Böljerum gård Närten sjö
Gladhammar sn Dockgölen tjärn Daddehorvan hmd Näset hage
Gladhammar sn Drängsundet sund Dagön lht Oxgölen sjö
Gladhammar sn Dämkärret ägomark Dala hmd Rosenbrunn källa
Gladhammar sn Dämkärret ägomark Dalhem stuga Sjölyckorna gärden
Gladhammar sn Ekenässjön sjö Djuphult stuga Skomakaremossen gärde
Gladhammar sn Ekenässjön sjö Dockrödsle gård Skogshagen hage
Gladhammar sn Fagerhult ägomark Dockrössle gd Storskogen skog
Gladhammar Saknas Fagertorp ägomark Drängbäcken stuga Svarteström ström
Gladhammar sn Fergesjön sjö Edsborg lht Svingölen sjö
Gladhammar sn Flugan ö Ekenäs gård Tjursbosjön sjö
Gladhammar sn /Se Flugan ö /Se Eketorp t Tjutingen sjö
Gladhammar sn Flugen sjö Ekhult lht Tolehatt skog
Gladhammar by Flugen, Nedre sjö Eriksberg lht Toten sjö
Gladhammar sn Flugen Stora sjö Erikslund kvarn Trumphultshagen hage
Gladhammar sn Flugen Stora sjö Fagertorp t Trumphultsängen äng
Gladhammar sn Flugen L:a o. St:a sjöar /Se Fiskartorpet t Vrången sjö
Gladhammar sn Flugen, Lilla o. Stora sjöar /Se Flodhult lht Vågnaren sjö
Gladhammar sn Flugen, Stora sjö /Se Flugen t Värkebäcksviken vik
Gladhammar sn Flugeskog skog Fredriksberg t Västralundslyckorna gärden
Gladhammar sn Fluge ström å Fredriksborg t Ålsjön sjö
Gladhammar sn Fruängen ägomark Fredriksdal hmd  
Gladhammar sn *Fughlewikanæs, jfr Fågelnäsudden Saknas Fridensborg lht  
Gladhammar sn *Fughlawikanæs Saknas Fridhem lht  
Gladhammar sn /Se *Fuglawikanæs Saknas Fridslund lht  
Gladhammar sn /Se *Fughlawika äng Saknas Fågeldalen hmd  
Gladhammar sn /Se *Fughlawika äng Saknas Fågelmossen lht  
Gladhammar socken /Se Fåfängan ägomark Fårbo t  
Gladhammar sn /Se Fågelmossen ägomark Fårhult gård  
Gladhammar sn /Se Fågöl tjärn Fårhult gård  
Gladhammar by och sn /Se Fårbo terräng Fårhult gård  
*Alesjöströms sågekvarn Saknas Fårbo terräng Fårhult by  
*Alesjöströms ålfiske Saknas Fårgöl sjö Ganthem t  
Alstorp gård Fårhult göl göl Gladhammar gård  
Alstorp gård /Se Fårhultasjö sjö Gladhammar gård  
Annrötsle hemman Fårhultsjön sjö Glädjen lht  
Annerössle lht /Se Fårhult kärr kärr Granhult gård  
Annerötsla gård /Se Fälgaren sjö Granhultså t  
Bergebo by Fälgaren sjö Grindstugan stuga  
Bergebo gd Fälgars holme holme Grindstugan t  
Bergebo by Fälgarsände del av Fälgaren Grindstugan lht  
Bergebo by Färgaren sjö Gruvtorpet t  
Bergebo by Färgaren sjö Gränsen lht  
Bergebo gård Färgaren sjö /Se Gunnarsbo lht  
Bergebo by /Se Färgaren sjö /Se Gunnebo gård  
Bergebo gård /Se Färgaren sjö /Se Gunnebo, Lilla industriområde  
Bergebo gd /Se *Färgars bro gränsmärke Gunnebobruk pst  
Botorp gård *Färgars källa gränsmärke Gustavsberg lht  
Botorp gd /Se *Färgars å å Haga stuga  
Botorp gård /Se Färjesjön sjö Hagaberg lht  
Brotorpet gd /Se Fördärvet ägomark Haraldstorp lht  
Böljerum Saknas Gladhammarsberg gruva Hasselbacken lht  
Böljerum gd Glasmästarkärret kärr Hillersberg lht  
Böljerum gd Gloet tjärn Henrikslund lht  
Böljerum by Granhulteviken vik Hildesborg hmd  
Böljerum gd Grimkärr ägomark Holmen t  
Böljerum by Grindstuguberget triangelpunkt Horskärr soldattorp  
Böljerum gd Gruvvallen ägomark Horskärr, Lilla lht  
Böljerum by Gråbo terräng Hovgård gård  
Böljerum by Gråbo terräng Hyttan hmd  
Böljerum by Gubbkärr ägomark Hyttekvarn lht  
Böljerum hg Gölpan sjö Hyttetorpet stuga  
Böljerum by Gölpan utvidgning av Botorpssjön /Se Häggebo gård  
Böljerum by Hagaberg ägomark Häggebotorp t  
Böljerum by Hanstäppan ägomark Höghult lht  
?Böljerum by Harenäset näs Högsby lht  
Böljerum by Harkrandekärret kärr Höktorpet t  
Böljerum by Hemgöl tjärn Hörtingerum gård  
Böljerum gård /Se Herrängen ägomark Hörtingerum gård  
Böljerum gd /Se Hjortagöl tjärn Jansbo lht  
Böljerum gd /Se Hjorten sjö Johanstorp lht  
Dadehörvan torp Hjorten sjö Jonsbo lht  
*Dagxbodhom Saknas Hjälmsveden ägomark Kallernäs sambruk  
Dagsbo Saknas Holländargruvan terräng Kallernsä gd  
Dagsbo g Holmsjön sjö Karleby t  
»dagxbodhom» försv. beb /Se Hultet ägomark Karlsberg t.  
Dockrössle gd /Se Humpen ägomark Karlsberg lht  
Dockrötsla gård Hyndamossen ägomark Karlslund lht  
Dockerötsla gård /Se Hyttebäcken å Karlslyckan hmd  
Dockrödsla gd /Se *Hyttebäcken å /Se Karlsro stuga  
Drängsbäcken f.d. torp? Hyttegöl tjärn Katrineberg t  
Ekbacken lht /Se Häggebomossen ägomark Kilmare gård  
Ekenäs by Häkelkärr ägomark Klintegård lht  
Ekenäs gd Hällesjön sjö Klockarbolet utjord  
Ekenäs gd Hällesjön sjö Klockarbolet gd  
Ekenäs hemman Hällesjön sjö Klocksviken, se 1 Kläcksvik gd  
Ekenäs gd /Se Hällesjön sjö Kläcksvik gd  
Ekenäs gård /Se Hästhagssjön sjö Kläxvik hmd  
Fardhult, se Fårhult by Hästhagssjön sjö Kristineberg t  
*Fughlavika gård Hästhagssjön sjö Kristineberg t  
*Fughlavikanæs gård Hörtingerums bäck bäck Kronoborg lht  
»fughlawikanæsi» Saknas Hörtingerumsviken, Lilla vik Kvistrum hmd  
»fughlawikanes» Saknas Hörtingerumsviken, Stora vik Kvällinge gård  
»fughlawikanæs» Saknas Idö ö Källtorpet t  
»fughlawika ængenne» Saknas Idö [kraka] ö Larsbo hmd  
»fughlawika æng» Saknas Igelgöl tjärn Lidhem hmd  
Fårhult by Jakobsholmen holme Lillbäcken t  
Fårhult by Jakobs holme holme Lindsborg lht  
Fårhult by Jordbrohagen terräng Lugnvik t  
Fårhult by Kallernäs ö halvö Lund by  
Fårhult järnv.- post- telegrafstation /Se Kaninön holme Lunden by  
Fårhult by o. järnvägsstation /Se Kannsjön sjö Lökviksborg lht  
Fårhult by /Se Kannsjöns bäck bäck Majtorpet hmd  
Fårhult by /Se Karlsbymossen ägomark Malma t  
Fårhult by /Se Katrinedal ägomark Margreteborg lht  
Ganthem torp Kijen, se Kilen vik Marieborg t  
Gladhammar by Kilen, se Kyen sjö Marielund lht  
Gladhammar by o. sn Kilen vik Marstrand t  
Gladhammar by o. sn Kilen sjö Martorpet lht  
Gladhammar by (g) Kilen sjö /Se Maråker hgd  
Gladhammar by Kilen sjö /Se Maråker gård  
Gladhammar by Killyckan ägomark Mossebo t  
Gladhammar by Kjusan ägomark Mörghult gd  
Gladhammar by Konungaberget skogsmark Mörghult gård  
Gladhammar by /Se Korpklint triangelpunkt Mörghultså lht  
Gladhammar gård /Se Korshälla ägomark Nybo (numera bortriven) hmd  
Gladhammar poststation /Se Korsmossen mosse Nydalen hmd  
Granebo Saknas Kråkemarsängen ägomark Nyhorvan hmd  
?Granhult gd Kungsberg berg Nymåla stuga  
Granhult gård Kungsbergsudden udde Nynäs (öde) t  
Granhult gård /Se Kvarngöl tjärn Nystugan lht  
*Gransboda Saknas Kvarngölen sjö Perstorpet t  
*Gransbo(da) Saknas Kvarngölen göl Petersberg lht  
*Gransbo Saknas Kvarngölen göl Petersberg t  
Gunnebo gd Kvarnkärr ägomark Peterslund hmd  
Gunnebo gd Kvarnkärret ägomark Postgården lht  
Gunnebo, Stora o. Lilla gdr Kvännaren sjö Ringsbo gård  
Gunnebo bruksegendom Kvenarn sjö /Se Ringsfall, Lilla lht  
Gunnebo bruksegendom Kvännaren sjö /Se Rosenborg lht  
Gunnebo bruk Kvällinge ö ö Rosenbrunn t  
Gunnebo gd Kyen sjö Rosendal lht  
Gunnebo bruk Kyrkmossen ägomark Rosenhill lht  
Gunnebo hg Kyrkogården åker /Se Rössle gdar  
Gunnebo bruk Kyrksjön sjö Rödsle gård  
Gunnebo bruk Kyrksjön sjö Rödsle gård  
Gunnebo bruk Kyrksjön sjö Samsvik gård  
Gunnebo bruk Källboängen ägomark Samsvik, Lilla (numera bortriven) hmd  
Gunnebo bruk Källemåla backe ägomark Sjönäs lht  
Gunnebo bruk Käringryggen berg Sjönäs lht  
Gunnebo hg Käringryggen triangelpunkt Skogaholm t  
Gunnebo gård Kärlekslabben ö Skåne, Norra lht  
Gunnebo bruk /Se Kärrbo ägomark Skåne, Södra avs.  
Gunnebo gård /Se Lille bäcken bäck Släthed hmd  
Gunnebo, Stora o. Lilla gdr /Se Lill-Maren del av Maren Slätmo hmd  
Gunnebo bruk /Se Lill-Närten sjö Smedjemåla gård  
Gunnebobruk jvstn /Se Lill-Närten sjö /Se Solhem hmd  
Gällerskulla g. Lillängen ägomark Stenkullen lht  
Gällerskulla by Lillön ö Stensberg lht  
Gärdsö(?) Saknas Linlyckan ägomark Stensborg stuga  
Harnäs bebyggelse Ljusegöl sjö Stensnäs stuga  
Harnäs f.d. beb. /Se Lommegöl tjärn Stensnäs hmd  
Hildursborg hmd /Se Lommegölen sjö Strömbo gård  
Hirtingarum, se Hörtingerum by Lugnet ägomark Strömmen t  
*Hornsmala Saknas Lundsbäck å Strömsborg hmd  
*Hornsmala Saknas Långeviken vik Strömängen t  
*Hornsmåla Saknas Långkärr ägomark Sundsholm gård  
*Hornsmåla gd /Se Långmalmen sjö Sutaremåla gård  
Hofgården g Långmalmen sjö Svallbo lht  
Hovgård gd Långmalmen sjö /Se Svealund lht  
Hovgård gd Långsjön sjö Svederna hmd  
Hovgård gd Långsjön sjö Svensborg lht  
Hovgården gård Långsjön sjö /Se Södralund lht  
Hofgården g Långvarpet ägomark Tellebo lht  
Hovgård gård Långvik vik Tjursbo gård  
Hovgård gård /Se Läppebogöl, Nedre tjärn Tolen lht  
»hultobodhum» Saknas Läppebogöl Nedre tjärn Tolen lht  
*Hultobodha Saknas Magergöl göl Torsfall gd  
Hultabodha försv. beb.? Magergölsmossen ägomark Torsfall gård  
*Hultabodha Saknas *Mansholmen holme Trumphult t  
Hyttan hmd Mansholmen holme Trädgårdstorp t  
Hyttan lht /Se Maren sjö Ulriksdal hmd  
Hyttekvarn lht /Se Maren sjö Uppsala (numera) stuga  
Hyttetorpet stuga /Se Maren, se Ytterhultamar sjö Uppsala gd  
Häggebo gård Maren sjö Valstad gård  
Häggebo gård /Se Maren sjö Valstad herrgård  
Hörtingerum by Maren sjö Valstad gård  
Hörtingerum by Maren sjö Vassbäck gård  
Hörtingerum by Maren sjö Venaholm gård  
Hörtingerum by Maren sjö Venhagen t  
Hörtingerum by Maråkersgölen sjö Vigelsbo gård  
Hörtingerum, St. o. L. gd:ar /Se Masugnskärret kärr Vilan lht  
Hörtingerum gd:ar /Se Meijersgruvan terräng Värkebäck samhälle  
Hörtingerum, St. o. L. gd:ar /Se Mjösjön sjö /Se Värkebäcksvik lht  
Hörtingerum by Mjösjön sjö Västralund stuga  
Hörtingerum, L. o. St. gd:ar /Se Mjösjön sjö Västralund lht  
Hörtingerum gård /Se Mjösjön sjö Västralund lht  
Hörtingerum by Mossegöl tjärn Älvhem t  
Hörtingerum by /Se Munkplöjan ägomark Ängalund ödehemman  
Hörtingerum by /Se Mögöl göl Änghult hmd  
Hörtingerum by /Se Mörghulta göl sjö Ängnäset t  
Hörtingerum gd /Se Mörghultegölen sjö /Se Äspebo gård  
Kallernäs gård Mörghulte göl göl Ödemåla gård  
Kallernäs gård /Se Mörghulte ö el. Vångarsö ö Österdal, Stora lht  
Kallernäs gård /Se Mörkholmen ö Östralund lht  
Kallernäs gd /Se Mörtgölen sjö    
Kallernäs Saknas /Se Mörtgölen tjärn    
Karby torp Nerängarna strandterräng    
Katrineberg torp /Se Norra gärdet gärde    
?Kilmare hg Norrkättilsgäl tjärn    
Kilmare hg Norrängen terräng    
Kilmare gd Norrängen ägomark    
Kilmare hg Nybo terräng    
Kilmare hg Nydalsgöl tjärn    
Kilmare hg Nyhägnen ägomark    
Kilmare gd Nämndemans mosse ägomark    
Kilmare hg Närten sjö    
Kilmare hg Närten sjö    
Kilmare gd Närten sjö    
Kilmare herrg. Närten sjö /Se    
Kilmare hgd Näset näs    
Kilmare hg Näset udde    
Kilmare hgd Näset halvö    
Kilmare hg Näset näs    
Kilmare gd Näset näs    
Kilmare herrgård Saknas Näslyckan ägomark    
Kilmare gd Perstorpsgöl kärr    
Kilmare herrgård Plöjan ägomark    
Kilmare herrgård Plöjan ägomark    
Kilmare hg Renhornsberget triangelpunkt    
Kilmare hg Ringsbo kvarn Saknas    
Kilmare herrgård Romudden udde    
Kilmare hgd Rosendal ägomark    
Kilmare herrgd /Se Rudgöl göl    
Kilmare gård /Se Rudgöl göl    
Kilmare gd /Se Rullegöl sjö    
Kilmare gd /Se Ryssgruvan terräng    
»kilmarna horn» beb. Rössle ström å    
*Kilmarna Horn Saknas Rösundet sund    
Kläcksvik hmd /Se Saltängsudden udde    
Kvällinge hemman Sammelshage ägomark    
Kvällinge gd /Se Sandviken ägomark    
Kvällinge gård /Se Sarvegöl tjärn    
Langvik Saknas Sjöängen ägomark    
Lund by /Se Skarpingen ägomark    
Lund gård /Se Skedskär holme    
?Lunden by Skåne terräng    
Lunden by Skälludden udde    
Långvik g. Slissjön, Lilla sjö    
Långvik g Slissjön, Stora sjö    
*Läppetorp bebyggelse Släthed ö ö    
Malma torp Smörmossen ägomark    
Marbacken torp Son holme    
Maråker herrgård Storgöl tjärn    
Maråker gård /Se Storängen ägomark    
Maråker, (nu : Sundsholm) gd /Se Storängen ägomark    
[Munkehagen] Saknas Storängen ägomark    
Måsetorp torp Storängen ägomark    
Mörghult gd Storö kraftstolpe triangelpunkt (och fornlämning) /Se    
Mörghult gd Storö ö    
Mörghult gård Storön ö    
Mörghult gd /Se Storön ö    
Mörghult gård /Se Storön ö    
Mörjhult gd. /Se Strängholmen holme    
Nyhägn torp Strömängen ägomark    
Näfvelsvik by Stuglyckan ägomark    
Näfvelsvik by Stångerör fornlämning    
Ringsbo by Stämbottensgölen tjärn    
Ringsbo by *Stämmagöls bäck bäck    
Ringsbo by Svartgöl tjärn    
Ringsbo by Svinegölen sjö    
Ringsbo by Svingölen tjärn    
Ringsbo by Svingölen tjärn /Se    
Ringsbo by Svinnaren, Lilla sjö    
Ringsbo by Svinnaren, Stora sjö    
Ringsbo by Sätersjön sjö    
Ringsbo by Sätterängen mosse    
Ringsbo by Tjursbosjön sjö    
Ringsbo Saknas /Se Tjursbosjö nsjö    
Ringsbo gård /Se Tjutingen sjö    
Ringsbo gd. /Se Tjutingen insjö    
?Rumma gd Tjutingen sjö    
?Rumma gd Tjutingen sjö    
*Rumma gd Tjutingen sjö /Se    
*Rumma gd Tjutingen sjö /Se    
*Rumma gd Tjutingen sjö /Se    
?Rössle by Tjutingen sjö /Se    
Rössle by Tjutingen sjö /Se    
?Rössle by Tjutingen sjö    
Rössle by Tjutingen sjö /Se    
Rössle by Tjutingen sjö /Se    
Rössle by Tolen ägomark    
Rössle by Tolsjön tjärn    
Rössle by Torsfall triangelpunkt    
Rössle by Toten sjö    
Rössle by Toten sjö /Se    
Rössle by Trankärret ägomark    
Rössle gård /Se Tranängen mosse?    
Rössle by /Se Trinta holmen holme    
Samsvik gd Trullkärr ägomark    
Samsvik herrgård Trätsvedsviken vik    
Samsvik hg Turkiet ägomark    
Samsvik gd Tuvan ö    
Samsvik herrgård Tuvgölen sjö    
Samsvik gd Tuvgölen sjö    
Samsvik herrgård Tuvgöleströmmen vattendrag    
Samsvik herrgård Udden udde    
Samsvik gd Ulriksberg berg    
Samsvik herrgård Valdemarsmossen ägomark    
Samsvik hg Valstad å å    
Samsvik hg Vassbäck å    
Samsvik hg Vassbäcksån å    
Samsvik hg Vassbäcksån å /Se    
Samsvik Saknas Vassbäck åmun utflöde ur Kvänarn    
Samsvik hgd Venaholm ägomark    
Samsvik hg Venebros påle gränsmärke    
Samsvik hg Venen strandterräng    
Samsvik herrgård Venerna ägomark    
Samsvik herrgd Venerna mosse    
Samsvik Saknas /Se Verkebäcksviken vik    
Samsvik gård /Se Verkebäcksviken vik    
Slæt, Slætta se Släthed hmd Verkebäcksviken vik    
Släthed hmd Verkebäcksviken vik    
?Släthed hmd Verkebäcksviken havsvik    
?Släthed hmd Verkebäcksviken vik    
Släthed hmd Vinäs ägomark    
Släthed hmd Vippom terräng    
?Släthed hmd Vrången sjö    
Släthed hmd Vrången sjö /Se    
Smedjemåla gård Vrången sjö /Se    
Smedjemåla gård /Se Vrångsjön sjö    
Smedjemåla by /Se Vågnaren sjö    
Strömbo gård /Se Vångaren sjö    
Sundsholm hg /Se Vångaren sjö    
Sundsholm herrgd Vångaren sjö /Se    
Sundsholm, se Maråker gård Vångaren sjö /Se    
Sundsholm (förr: Maråker) gd /Se Vångarsö el. Mörghulte ö ö    
Sutaremåla gård Vällingsgöl tjärn    
Sutaremåla gd /Se Värmslan sjö(?)    
Sutaremåla gård /Se Värmslan sjö    
Sutaremåla gd /Se Ytterhults ström sjöutlopp    
*Thiudhriksbodha se Tjursbo gård Yxgöl sjö    
Tjursbo gård Yxnemon terräng    
Tjursbo gård Yxnemon skogsmark    
Tjursbo gd /Se *Åkhulta lid lokal    
Tjursbo by /Se Ålhuskärret ägomark    
Tjursbo gd /Se Ålhuslyckan ägomark    
Tjursbo gård /Se Ålsjön vik    
Tjursbo gd /Se Ålsjön sjö    
Torsfall gd Ålsjön sjö    
Torsfall gd Åsmunds kärr ägomark    
Torsfall gd Åängsdammen sjö    
Torsfall gd Ängsjön sjö    
Torsfall herrgård Ängesjön sjö    
Torsfall gd /Se Ängnässjön sjö    
Torsfall gård /Se *Ängskär, se Jakobsholmen holme    
Töftingemar Saknas /Se Äskedal terräng    
Uppsala gård Ödängen ägomark    
Upsala gd /Se Örnsveden skogsmark    
Uppsala gård /Se Övre göl tjärn    
?Valstad hg      
?Valstad hg      
Valstad hg      
Valstad hgd      
Valstad (Hvalstad) herrg.      
Valstad hg      
Valstad hg      
Valstad hgd      
Valstad herrgård      
Valstad gd      
Valstad hg      
Hvalstad hg      
Hvalstad säteri      
Valstad hg      
Valstad hg      
Valstad hg      
Hvalstad säteri      
Valstad hg      
Valstad gd      
Valstad hg      
Valstad (Hvalstad) herrg.      
?Hvalstad hg      
?Valstad hg      
Valstad herrgård      
Valstad gd /Se      
Valstad gd /Se      
Valstad gård /Se      
Valstad gd /Se      
Vassbäck gd      
Vassbäck by      
Vassbäck by      
Vassbäck gd      
Vassbäck by      
Vassbäck by      
Vassbäck by      
Vassbäck by      
Vassbäck by /Se      
Vassbäck gård /Se      
Vassbäck gd /Se      
Venaholm gd /Se      
Värkebäck by      
Värkebäck by      
Verkebäck by      
Verkebäck g      
Verkebäck gd      
Värkebäck by      
Verkebäck samh., gd      
Värkebäck by      
Verkebäck samh., gd      
Verkebäck gd      
Verkebäck samhälle      
Verkebäck gård /Se      
Värkebäck gård /Se      
Verkebäck samh. /Se      
Verkebäck samh. /Se      
Verkebäck jvstn /Se      
Verkebäck samh. /Se      
Vigelsbo gård      
Vigelsbo gd      
Vigelsbo by      
Vigelsbo gd /Se      
Vigelsbo gård /Se      
Vestrum by      
Vesterum by      
Vesterum by      
Ytterhult Saknas      
Ytterhult by      
Äspebo gd      
Äspebo Saknas      
Äspebo gd      
Äspebo gd      
Äspeboda gård      
Äspebo gård /Se      
Ödemåla gård      
Ödemåla gård /Se      
Ödemåla gd /Se      

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.