ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blackstads socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 101 Naturnamn : 272 Bebyggelsenamn : 495 Naturnamn : 445
Blackstad sn Abborregöl göl Blackstad sn /Se Aborregöl göl
Blackstad sn Algutstorp ägomark Blackstad sn Abborrgölen göl
Blackstad sn. Appelberg ägomark Blackstad sn Abborrmossen åker
Blackstad sn Bergkärr kärr Blackstad sn och by Axhultelyckan åker
Blackstad sn Björngöl göl Blackstad sn Axhultemossen åker
Blackstad sn Björnmossen mosse Blackstad sn Back höjd
Blackstad sn Bogöl göl Blackstad sn Bassen åker
Blackstad sn Bogölsmossen mosse Blackstad socken Bastgärdet åker
Blackstad sn Borgmossen mosse Blackstad bebyggelse Bastgärdet åker
Blackstad sn Botorp ägomark Blackstad tattare inbyggarbeteckning Bastgärdet åker
Blackstad sn Brofallsgärdet ägomark Blackstad tattare inbyggarbeteckning Bast(u)gärdet åker
?Blackstad sn Bromossen ägomark Blackstad tattare inbyggarbeteckning Bastlyckan åker
Blackstad Saknas Bromåla ägomark Blackstad tåtare inbyggarbeteckning Bastlyckan åker
Blackstad sn Brostugan ägomark Blackstad tåtare inbyggarbeteckning Berghagen hage
Blackstad sn Brotorpsgärdet ägomark Blackstad tåtare inbyggarbeteckning Bergkällan igenlagd källa
Blackstad sn Brotorpshagen terräng Blackstad tåtare inbyggarbeteckning Björkmossen åker
Blackstad sn Brunnsmossen ägomark Albo tp Björngöl göl
Blackstad sn Bråthagen terräng Albo Saknas Björngöl göl
Blackstad sn Bullerbäcken bäck Algutstorp tp Blackstad hällar berghällar
Blackstad sn Bysjön sjö Algutstorp Saknas Blackstad hällor berghällar
Blackstad sn Dalkärret kärr Alstad torpstuga Blackstad klyxna vägskäl
Blackstad sn Dalsjön sjö Andersbo tp Bladtomten åker
?Blackstad by Dalsjön sjö Andersbo Saknas Bodgärdet åker
Blackstad sn Dalskärr ägomark Anneberg Saknas Bogöl göl
Blackstad sn /Se Dammen f.d. damm? Anneberg Saknas Bogöl göl
Blackstad by och sn /Se Dammkärr, Stora ägomark Appleberg rivet torp Brofallehagen hage
Blackstad sn /Se Dammängen ägomark Augustenborg Saknas Brofallemossen åker
Blackstad sn /Se Djurhultet terräng Axhult rivet torp Bromossen mosse
Blackstad sn /Se Dränggråten ägomark Back namn på småstugor Brunnsmossen mosse
Blackstad sn /Se Dynstadmon terräng Backbyn by Brunnsåkrarna åkrar
Bjerka by Dynstadmon skogsmark Backeby gd Brånan hage
Bjärka by Dämkärr ägomark Backeby gd Brånan betesmark
?Bjärka gd Dämkärr, Nedra ägomark Back(e)byn by Brända skogen skog
Bjärka by Dämkärr, Övra ägomark Backebyn bebyggelse Brännmossen mosse
Bjärka by /Se Dämman ägomark Bergbo gd Brännmossen mosse
Blackstad by Dämmen ägomark Bergbo gård Bullerbäcken bäck
Blackstad poststation /Se Ekegöl göl Bergbo gård Bullerbäcken bäck
Dövestad by Ekhult terräng Bergbo gd Bykällan källa
Dövestad by Feslokullen terräng Bergdalen Saknas Bysjön sjö
Dövestad by Fredriksberg berg ?Bergslaga riven stuga Bysjön sjö
Dövestad by /Se Frösvinäs ägomark? Bergslyckan Saknas Bysjön sjö
Frösvi by /Se Fågelmossen mosse Betania Saknas Bysjön sjö
Frösvi by /Se Fårberget fornlämning Betel missionshus Båtsmanslyckan åker
Frösvi by /Se Galtgöl, Lilla f.d. göl? Bjorka by Bäcklyckan åker
Frösvi by /Se Galtgöl, Stora göl Bjärka by Dalarna gropar
Frösvi by /Se Getudden udde Bjärka bebyggelse Dalbackarna åker
Frösvi by /Se Groplyckan ägomark Lilla Bjärka tp Dalbacken landsvägsbacke
Frösvi by /Se Grytbrink terräng Bjärka, Lilla gd Dalkärr åker
Grönhult by Grytbrink terräng /Se Bjärka kvarns utmål Saknas Dalkärr åker
Grönhult by Gråhundsskäl terräng Bjärka kvarn avs. Dallyckan åker
?Grönhult by Grönbergslyckan ägomark Bjärke by Dalsjön sjö
Grönhult by Grönlid terräng Björkbacka avst. Dalsjön sjö
Grönhult by Gubbdalen ägomark Björkelund tp Daltegarna gårdar
Grönhult by Gubbekärr mosse Björkelund lht Dalängen åker och hage
Grönhult by Gåsgöl göl Björkesbo bebyggelse Dammen förr åker
Grönhult by Gölnäset näs Björkhaga lht Dammängarna åker
Grönhult by Hagbackskullen terräng? Björkhem lht Djärvrumpan åker
?Grönhult by Hagedal, Lilla terräng Björkhult lht Domareberget berg
Grönhult by Hagekärret kärr Björkhult riven stuga Dränggråten åker, förr äng
Grönhult by Haggöl göl Björkhult Saknas Dundrehult åker
Gyllebo gd /Se Hallingshultbäcken bäck Björkliden Saknas Dämkärr åkrar
Haga lht /Se Hallången sjö Björksbo = Blackstad Saknas Dämkärr åker
Hultserum by Hallången sjö /Se Blackstad by Dämmen åker
Hultserum by Harbäcksmossen ägomark Blåskulla riven backstuga Edmansgatan väg
Hultserum by Holmsjön sjö Boda gd Ekgöl göl
Hultserum by Holmsjönäs terräng Boda Saknas Etterputt sankt hål
Hultserum by /Se Hophagen terräng? Bolöt avs. Fallapålyckan(?) åker
*Jonsberg Saknas Hopmarken terräng Borghult Saknas Farmors kärr åker, förr slåtteräng
Jonsbo gd Hultserum triangelpunkt Bosveden avs Feslokullen kulle
Jonsbo gd Husgöl göl Bosveden Saknas Fittan betesmark
Jonsbo gd Hålan ägomark Botorp gård Flogen floga
Jonsbo gd Hålan ägomark Brofall tp Flängaremon skog
Jonsbo gd Håndsvalen sjö Brofall rivet torp Flängaremon sandkulle
Jonsborg f.d. torp? Hånsvalen sjö /Se Brokullen lht Fläskberget berg
Kleva gd:ar /Se Håndsvalsbacken terräng Brokullen avs. Fogdens arshål åker
Kvarntorp f.d. torp? Hällesjön sjö Bromåla stuga Fräkenängen åker
Källsberg by /Se Hällesjö skäl gränsmärke Bron torp Fräknehålet kärrmark
Källsberg gd Hällsjön sjö Bron lht Frösvi kvarn vattenkvarn
?Lörstad gd Hällsjöängen ägomark Brostugan gård Frösvimon skog
Lörstad gd Hästhagen terräng Brotorp gård Fågelmossen vildmosse
Lörstad gd Hästhagen terräng Bråneholm lhter Fårbergen åker
Mörtnäs f.d. torp? Hästängen ägomark Bråneholm Saknas Fårbergsgärdet åker
Nybygget f.d. torp? Högaberg triangelpunkt Norra Brånängen gd Fäudden udde
Rörsberg by Högmon skogsmark Brånängen, Norra Saknas Galtgöl, Stora göl
Rörsberg by Högmon terräng Södra Brånängen gd Getberget berg
Rörsberg by Igelgöl, Lilla göl Brånängen, Södra gd Gransjön sjö
Rörsberg by Igelgöl, Stora göl Brånängen, Södra Saknas Gransjöängen betesmark
Rössberg by Igelkärrstegen ägomark Bygget bebyggelse Grokärr åker
Rössberg by Inparken terräng Dalbo garveri Groplyckan åkerskifte
Rörsberg by Jonsbo ägomark Dalbo gård Grytbrink skogsmark
Rörsberg by Kalvnäset terräng Dalebo, Norra bebyggelse Gubbdalen åker och bete
Rörsberg by Kammertorp fornlämning Norra Dalebo, se Dalebo Saknas Gubbmossarna åker
Rörsbärg by Klinten triangelpunkt Dalebo, Norra Saknas Gånggärdet åker
Rörsberg by Kogömman terräng Södra Dalebo, se Dalebo Saknas Gåsgöl göl
Rörsberg by Kohagen terräng Dalebo, Södra Saknas Gåsgöl göl
Sund gd Kohagslyckan ägomark Dalhem riven stuga Göktomten äng(s)stycke
Sund gd Kohagsmossen ägomark Dalhem Saknas Göktomten äng
Sund gd Kolhygget skogsmark Dalåkra gd Gölhagsmossen åker
Ålhult by Kroksjön sjö Dämkärr avs. Gölmossarna åker
Ålhult by Kvarngärdet terräng Dövestad gd Gölmossen mosse
*Östratorp Saknas Kvarngärdet ägomark Dövestad by Hagdalsgärdet åker
  Kvarngöl göl Dövstad by Haggöl göl
  Kvarngölsmossen mosse Dövestad Saknas Hallingshultgölen göl
  Kvarnkärr ägomark Edmansstugan riven stuga Hallången sjö
  Kvarnkärr ägomark Ekeberg riven stuga Hallången sjö
  Kvarnkärret ägomark Ekhult tp Hallången sjö
  Kvarnsjön sjö Ekhyddan Saknas Hallångsgöl göl
  Kvicksjön sjö Engelwood lht Harbäcken bäck
  Kållkärr ägomark Engelwood Saknas Harbäcksmossarna åker
  Kållkärr ägomark Fjärdedelen gård Hemmersta Lillhagen hage
  Källbäcken bäck Fornhem Saknas Hemmersta Ängkullen åker
  Källehagen terräng Fredriksberg avst. Hemskogen skog
  Källgärdet ägomark Fridhem tp Hemskogen skog
  Käringkärret ägomark Fridhem Saknas Hemskogsmossen, -mossarna åker
  Laggetorplyckan ägomark Fritsberg Saknas Holkängen åker, förr äng
  Larssved ägomark Frösvi gård Holmsjön sjö
  Lastudden udde Frösvi by Holmsjön sjö
  Ledkärr ägomark Frösvi Saknas Holmsjön sjö
  Liljenäs ägomark Frösvi gdar Holmsjön sjö
  Lilla göl göl Frösvidal jbrlht Holmsjösbackarna landsvägsbackar
  Lillbjärka mossar mosse Frösvidal avs. Hopfällorna skog
  Lillnäset näs Frösvi kvarn Saknas Hopmarken betesmark (allmänning)
  Lillsjöbäcken bäck Frösvinäs gd Hopskogen skogsskifte
  Lillsjön sjö Frösvinäs Saknas Hultsjön sänkt sjö
  Lillängen terräng Furubo Saknas Husgöl göl
  Lindkärr ägomark Gatan lht Hålan lastplats
  Ljusegöls skäl gränsmärke Gatstugan riven stuga Hållsjön, se Hällsjön Saknas
  Ljusfall terräng Gibbetorp gd Hånsvalen sjö
  Ljusgöl göl Gibbetorp gård Hånvalen sjö
  Loggärdet ägomark Gibbetorp bebyggelse Hånsvalen sjö
  Logskiftet ägomark Gillret lht Håndsvalen sjö
  Lomgöl göl Gillret = Kristineberg = Backebyn Saknas Håndsvalsbäcken bäck
  Lomgöl göl Granebo tp Hägn åkrar
  Lomgöl göl Granbo avs. Hällorna berghällar
  Lomgölen göl Grinnebo lht Hällsjön Saknas
  Lommegöl göl Grindebo avs. Hällsjön sjö
  Lundsbacke fornlämning Grinnerum lht Hästhagsmossen åker och hage
  Lusthuskullen terräng Grinderum avst. Höga mon skog
  Långbrokärret kärr Grytebäck tp. Höga skäl gränssten
  Långebro ägomark Grytebäck avs. Högsta klinten berg
  Långkärr kärr Grönalund lht Igelgöl, Lilla göl
  Långsjön sjö Grönalund Saknas Igelgöl, Stora göl
  Långsjön sjö Grönalund avs. Igelgölarna gölar
  Långsjön sjö /Se Gröndal riven stuga Igelkärren kärr
  Långtarmen ägomark Grönhagen Saknas Inparken skogsskifte
  Långtarmen, Övre göl Grönhagen Saknas Isaksmossarna bete, f.d. åkrar
  Lörstadgöl göl Grönhult gd Jons gärde åker
  Lörstadkullen terräng Grönhult by Jonsängen åker
  Marstrandstegen skogsmark Grönhult by och gästgivaregård Jungfru Klev udde
  Mjösjön sjö Grönhult Saknas Kalkugnsgärdet gärde
  Mjösjönäs terräng Gröningsbo gd Kalmarhagen hage
  Mokärret kärr Gröningsbo gård Kattflogen floge
  Mossfall terräng Gröningsbo gård Kavelbron bro
  Muggekärr ägomark Gröningsbo gd Klinten berg
  Myrkärr ägomark Grönlid avst. Klubblyckan, Lilla åker
  Mårgöl göl Grönlid rivet torp Klubblyckan, Stora åker
  Mårgölssveden terräng Grönäng, Norra gd Kogömman åker
  Mårhult terräng Grönäng gård Kohagen hage
  Mögöl göl Grönäng gd Kohagslanden åker
  Mörtgöl göl Gullebo Saknas Kolhyggena skog, förr svedja
  Mörtviken vik Gyllebo utjord Kosvederna skog
  Mörtvikskärret ägomark Gyllebo = Gullebo Saknas Kroksjön Saknas
  Norra göl göl Gången riven lht Kroksjön sjö
  Norrgölsviken vik Gåsdalen tp Kroksjön sjö
  Norrkärr, Lilla ägomark Gåsdalen Saknas Kroksjön sjö
  Norrkärr, Stora ägomark Gärdet gd Kroksjön sjö
  Norrmon skogsområde Haga gd Kroksjösskiftet åker
  Norrängen ägomark Haga gård Kråkholmen f.d. holme
  Nyalund terräng Haga herrgård Kullarna(?) åkrar
  Nygård terräng Haga Saknas Kullarna? hage
  Nytorp ägomark Hagaborg Saknas Kvarnkärr åker
  Näset terräng Hagaborg Saknas Kvarnkärr åker
  Näset terräng Haganäs Saknas Kvarnsjön sjö
  Näset ägomark Haganäs lht Kvarnsjön sjö
  Nästorpviken vik Hagdalen f.d. bebyggelse Kvarntorpeskogen skog
  Näsudden udde Haghult gd Kvarnån bäck
  Olvebergs skäl gränsmärke Haghult gård Kvicksjön sjö
  Ormgöl göl Haghult hemman Kvicksjön sjö
  Oxhagen terräng Haghult Saknas Kållkärr åker
  Oxhagen terräng Hagstorp Saknas Källgärdet åker
  Oxhagsmossen mosse Hagstorp Saknas Källgärdet åker
  Paradiset ägomark Hammartorp lht Källhagen hage
  Paradiset ägomark Hasselbacken lht Källsbergs åsar åssträckning
  Petersborg ägomark Hasselbacken Saknas Käringkastebacken backe
  Petterslund terräng Herr-Bjerka Saknas Käringkastebacken backe
  Porskärr ägomark Herrefällan tp Käringkastebacken landsvägsbacke
  Raken sjö Herrfällan rivet torp Käringkärr odlingar
  Raketorpet terräng Holmsjönäs gd Ladsveden förr betesäng, nu skog
  Redalsviken vik Holmsjösnäs gård Ladvallen åker
  Ringskällsmossen ägomark Holmsjösnäs gård Landen åker
  Rompekärr, Stora ägomark Holmsjönäs Saknas Ledkärr åker
  Rotebäck terräng Hophaga Saknas Ledstängsbacken backe
  Rotebäcken bäck Hophagen hmd Lekatteberget berg
  Rotebäcken bäck Hophagen gårdar Leran åker
  Rotebäcksmon skogsmark Hophagen hemman Lergärdet åker
  Rudbrunnen ägomark Hoppet rivet torp Liden backe
  Rävmon skogsmark Östra Hult gd Lidgärdena åkrar
  Römossen ägomark Hultet stuga Lidgärdena åker
  Römossen mosse Hultet lht Lidgärdet åker
  Römossen ägomark Hultserum by Lidlyckan åker
  Rönndalsmon terräng Hultserum by Lilla gölen Saknas
  Rönnäs ägomark Hultserum brbyggelse Lillgärdet åker
  Sandvik vik Hällen tp Lillhagen åker
  Sarvgöl tjärn Hällen = Karlshäll = Lövstad Saknas Lillhagen åker
  Sixgöl göl Hällerum Saknas Lillhagen, Hemmersta åker
  Sjögärdet ägomark Högsby hmd Lillhagen, Yttersta åker
  Sjövändan terräng Högsby Saknas Lillsjön sjö
  Skjulan ställe i sjö /Se Hörby lht Lillsjön sjö
  Skogsmossen ägomark Hörby Saknas Lindkullen kulle
  Skomakarmossen ägomark Hörnhult rivet torp Lindkullen betesmark
  Skräpkärr ägomark Jansbo gd Lindkullen betesmark
  Solberget ägomark Jansbo Saknas Ljusgöl göl
  Späntesten gränspunkt Jonsbo gård Ljusgöl göl
  Stenhagsmossen mosse Jonsbo gård Ljusgöl göl
  Stenhammarn ägomark Jonsbo rivet torp Loglyckan åker
  Stensnäs terräng Jonsborg Saknas Loglyckan åker
  Stjärnesund terräng Jonsborg tp Logmossen mosse
  Stora göl göl Kalle Månsstugan riven stuga Logskiftet åker (mosse)
  Stornäset näs Kallernäs Saknas Lomgöl göl
  Storsvedskärret kärr Kallersbo lht Lomgöl göl
  Storängen ägomark Kallersbo Saknas Lomgöl göl
  Storängen ägomark Kalvnäs torp Lomgöl göl
  Strängenäs ägomark Kalvnäs torp Lomgölen göl
  Strömsnäs ägomark(?) Kalvnäset rivet torp Lomgölen göl
  Sund terräng Kammartorp lh Lundskulle kulle
  Svarta grind ägomark Kammertorp avst. Lusthuskullen höjd
  Svarteln sjö Karlsberg nedlagt ställe Långa lycka bete, f.d. åker
  Svartgöl göl Karlsborg Saknas Långkärr åker
  Svedmossen ägomark Karlshäll tp Långkärr åker
  Svedstugan terräng Karlshäll Saknas Långtarmen f.d. sjö
  Sågkvarnsgärdet ägomark Kleva by Långtarmen sjö
  Söderhage terräng? Kleva by Långtarmen sänkt sjö
  Söregöl göl Kleva by Läktarn åker
  Togöl terräng Kleva Saknas Lämmokärr åker
  Togöl göl Klockaregården bebyggelse Lögflogen mark
  Torpängen ägomark Klockaregården gård Lögflogen mark
  Trehörn sjö Klockaregården bebyggelse Lörstadgölen göl
  Trehörn sjö Klocketorp hmd Lörstadkullen kulle
  Trehörningen sjö Klocketorp Saknas Marknadsberget berg
  Trehörningen sjö Klynnan äldre namn på lht Markullen kulle
  Trehörnssveden terräng Klynnan stuga ?Marstrand skog
  Trisnippen terräng Klynnan stuga ?Marstrandshagarna hagmark
  Trullhäll terräng Klynnstugan äldre namn på lht Masstrand skog
  Trullhällskärren ägomark Kristineberg lht *Masstrand skog
  Tulkärr ägomark Kristineberg Saknas ?Mastrand skog
  Tvillingsholmen näs Kropphällarna båtsmanstorp Mellanbron bro
  Tätsjön sjö Kullen tp Mellangärdet åker
  Tätsjön sjö Kullen Saknas Mellangärdet åker
  Uven sjö Kullen gd Mellanmossen mosse
  Ulverör fornlämning Kullen Saknas Mjösjön sjö
  Uven sjö /Se Kulltorp gd Mon skog
  Valhall terräng Kulltorp torp Mormors kåve trädgårdstäppa
  Vargen sjö Kulltorp gård Muggkärr åker
  Vargkärr kärr Kulltorp Saknas Myrkärr åker
  Veneholm ägomark Kusalund riven stuga Månsbacken landsvägsbacke
  Venen vik Kvarntorp(et) torp Mårgöl göl
  Venen ägomark Kvistrum lht Mårgöl göl
  Vensvederna terräng Källerhult gd Mårgöl sjö
  Vikärr kärr Källerhult gd Mårhultsveden f.d. slåttermark
  Västergöl göl Källhult gård Mögöl göl
  Västergölsviken vik Källsberg by Mörkgöl göl
  Åkebro ägomark Källsberg herrgård Mörkgöl göl
  Åsarna terräng Källsberg herrgård Mörtgölen göl
  Älsjön sjö Källsberg Saknas Mörtgölsmossen åker
  Ängarna ägomark Källsberg, Lilla gd Mörtnäs åker
  Ängkärr, Stora ägomark Källsåker riven lht Mörtviksgärdet åker
  Ängö halvö Källtorpet tp Mösjön sjö
  Äspebo ägomark Källtorpet Saknas Norra göl Saknas
  Äspingsmossen mosse Kärrebo lht Norra göl göl
  Ömossekärret kärr Kärrebo Saknas Norrkärren åker
  Örkullekärret ägomark Laggetorp gård Norrskogen skog
  Örkullen ägomark Laggetorp gård Norrängsgärdet åker
    Laggetorp Saknas Norrängskullen kulle
    Lebo = Nydala hus Notboden bod
    Lidhem tp Notplan plan
    Lidhem Saknas Notplan plan
    Liljenäs bebyggelse Nya dämmen åker
    Lillängen rivet »ställe» Nyhägn åkrar
    Lindhult lht Näset åker
    Lindhult lht Näset skog
    Lindhult lht Näset skog
    Lindhult avs. Nästorpviken vik
    Linghem Saknas Ollerör berg
    Ljusfall lht Oppskogen skog
    Ljusfall riven stuga Ormkullen kulle
    Västra Lund tp. Ormsgöl göl
    Lundaberg Saknas Ostkakekärret åker
    Lundaborg Saknas Oxellyckorna åker
    Lyckeby avs. Oxhagen skogstrakt
    Långebro gd Oxhagen hage
    Långebro avs. Oxhagsmossen åker
    Lilla Lörstad Saknas Paradismossarna åker
    Lörstad boställe Pattebogölarna Saknas
    Lörstad boställe Per-Karlssonskullen lycka
    Lörstad Saknas Plöjan åker
    Lörstad, Lilla gd Porskärr åker
    Lövsveden tp Raken sjö
    Lövsveden Saknas Raken sjö
    Marielund jbrfasth Rakgärdet åker
    Marielund avs. Rakkullen åker
    Meläng jbrfastighet Raklyckan åker
    Meläng torp Ringsbogöl göl
    Mickelsbo tp Rotebäcksmon skogsskifte
    Mickelsbo = Grytebäck Saknas Rudbrunnen vattensamling
    Mjöshult gd Rummagärdet åker
    Mjöshult Saknas Ryttarelyckorna åkrar
    Mossfall rivet torp Rävgropen grop
    Mosshult jbrfastigh. Rävmon betesmark
    Mosshult avs. Rävmon betesmark
    Månstorp gård Römossen mosse
    Månstorp Saknas Römossen åker
    Mårhult lht Rörsberge hage skogsmarker
    Mårhult torp Rövarekulan skog
    Mårhult torp Sandgärdet åker
    Mårhult rivet torp Sandlyckorna åker
    Nagelspräck stuga Sandviken vik
    Norrby hmd Saraberget berg
    Norrgården del av Hultserum by Sarvgöl göl
    Norrhult gd Sarvgöl göl
    Norrhult gård Servgöl göl
    Norrhult gd Simonslyckan åker
    Nyalund riven stuga Sittbrädeskiftet åker
    Nybygget tp. Sixgöl göl
    Nybygget gårdar ?Sjättedelsängen åker
    Nydala hus Sjögatan inhägnad väg
    Nygård rivet torp Sjöhagen hage
    Nytorp rivet torp Sjökällan källa
    Näset = Frösvinäs Saknas Sjökällan källa
    Nässjö lht Sjökällorna vattenkällor
    Nästorpet rivet torp Sjölyckan åker
    Ogestad torp Sjölyckan åker
    Ogestad backstuga Sjömad beteshage
    Okstad rivet torp Sjön åkrar
    Olovstorp tp Sjön åker
    Olstorp avs. Sjöskiftet åker
    Pattebo gd Sjöängen åker
    Pattebo gård Skarphagarna åkrar
    Pattebo gård Skjulan del av sjö
    Pattebo Saknas Skjulkärr gärden
    Perslund riven stuga Skjulstomten ängstycke
    Perstorp jbrlht Skjulstomten stycke äng
    Perstorp avs. Skrapkärren mossar
    Petersborg lht Skrikarekärr f.d. åker
    Pettersborg Saknas Skruvberget berg
    Plågorna = Kullen = Bjärka Saknas Skränkärr uppodlade kärr
    Prästgården Saknas Skälingsbro bro
    Raken rivet torp Skärpingsgärdet åker
    Ringsbo Saknas Slättängen äng
    Ringsfall riven lht Slätängarna mark
    Ringskällsmossen avs. Slätängen slåtteräng
    Ringstorp Saknas Slätängsviken f.d. vik
    Rosendal gd Smedens tall tall
    Rosenlund Saknas Smedgärdet åker
    Rotebäck rivet torp Smedgärdet, Lilla gärde
    Rotens riven stuga Smedgärdet, Stora gärde
    Rönnäs rivet »ställe» Smulan gärde
    Rörsberg Saknas Snusgöl göl
    Rösberg by Spjället åker
    Rössberg by Spångbergshagen hage
    Rössberg gård (kronolänsmansboställe) Spånghagen hage
    Sand gårdar Spårelundmossarna åkrar
    Sandbo lhter Stengärdet förr åker, nu skog
    Sandebo Saknas Stenhammaren fall
    Sandebo avst. Stora gölen göl
    Sjöbo lht Stora lyckan åker
    Sjöbo avs. Stora stenen sten
    Sjöhaga Saknas Stornäs skogsudde
    Sjönäs lht Storsved bete
    Sjönäs avst. Storsvedkärr kärrmark
    Sjönäs = Holmsjönäs Saknas Storängen åker
    Sjöshult hmd Stugskiftet åker
    Sjöshult riven stuga Stugtomten stycke äng
    Sjöshult Saknas Svarta grinden f.d. grind
    Sjöända Saknas Svarteln sjö
    Sjöända Saknas Svartgöl göl
    Sjöända Saknas Svartkärr åkrar
    Skansen lht Sveden skogshage
    Skansen torp Svederna skog
    Skarp-Trästad tp Svedorna skog
    Skarp-Trästad lht Svinjorden hagmark
    Skutterstad by Tegen åker
    Skutterstad by Tomten åker
    Skutterstad by Torkhjällskullen kulle
    Skutterstad Saknas Tovgöl göl
    Skälingsbro torp Trallaremossen åker
    Skälingsbro = Sjöända Saknas Trehörn sjö
    Slottsmon Saknas Trehörn sjö
    Slätfall Saknas Trehörningen sjö
    Slätfall stuga Trehörningen sjö
    Smedsborg lht Trullhäll berg
    Smedsborg avst. Trästadgärdet åker
    Smedserum lht Trästadhagen åker
    Smedserum Saknas Tulkärr åker
    Smörtöcknen stuga Tätsjön sjö
    Solberga Saknas Tätsjön sjö
    Solberget riven stuga Tätsjön sjö
    Solhem Saknas Tätsjösvederna skog
    Solhult Saknas Udden åker
    Spingverket nedlagd såg Urlyckorna åkerlyckor
    Spångbergsstugan lht Utskogen skogar
    Spårelund avst. Utskogen skogar
    Stenbro mejeri Utskogen skogsparti
    Stenbro Saknas Uttersta Lillhagen hage
    Stenhamra Saknas Utängen slåtteräng
    Stenserum gd Utängsbergen berg
    Stenserum Saknas Uven sjö
    Stensnäs tp Vakthemslyckan åker
    Stensnäs rivet torp Vargen sjö
    Stjärnsund rivet torp Vargen sjö
    Strängen gård Vargkullen kulle
    Strängen gård Venerna åker
    Strängen riven stuga Venerna kärr
    Strömsnäs lht Vensvederna skog
    Strömsnäs riven stuga Vretorna skogsmark
    Strömstad tp Västra göl göl
    Strömstad Saknas Västergöl göl
    Sund gård Yttersta mossen åker
    Sund rivet »ställe» Ån å
    Sundsholm torp Åsarna åssträckning
    Sundsholm torp Åttingskullen kulle
    Sundsholm rivet torp Älsjön sjö
    Sveaborg Saknas Älsjösmossen åker och hagmark
    Sveden lägenhet Ängarna odlingar
    Sveden = Kristineberg = Backebyn Saknas Ängen åker
    Svedstugan tp Ängen slåtteräng
    Svedstugan avs. Ängkullen, Hemmersta betesmark
    Svenserum riven bebyggelse Yttersta Ängkullen åker
    Sågstu lht Ängkullen, Yttersta betesmark
    Sågstu avs. Ängkärr, Lilla åker
    Södergården Saknas Ängkärr, Stora åkrar
    Söderhage tp Ängö ö
    Söderhage avst. Öarna åkrar
    Söderlid Saknas Öarna fastare mark
    Sörby tp Ölandskullen åker
    Sörby Saknas Ömossekärret kärr
    Sörgården del av Hultserums by Ön bergkulle
    Sörlid lht Ön bergkulle
    Tomten stuga och äng Ön åkrar
    Torpa hus Örkärr åker
    Trullhäll rivet torp Österskogen skog
    Trädestad herrgård Österskogen skog
    Trästad gd Österskogen skog
    Trädestad herrgård Österskogsbergen berg
    Trästad Saknas Österskogsbergen berg
    Tyllinge Saknas Österskogsbergen berg
    Tyllinge Saknas  
    Tymla jbrfastigh  
    Tymla avs.  
    Tjätvik torp  
    Tätvik torp  
    Tölan backstuga  
    Udden gård  
    Udden gård  
    Udden gd  
    Uddetorp gd  
    Uddetorp tp  
    Uddetorp lht  
    Vadet gd  
    Vadet, Lilla riven stuga  
    Vadet, Stora gd  
    Valla riven bebyggelse  
    Wallberga lht  
    Vallberga avst.  
    Veneberg lht  
    Veneberg gård  
    Veneberg Saknas  
    Veneholm riven bebyggelse  
    Viktorslund tp  
    Viktorslund rivet torp  
    Vilan avst.  
    Vindkulla lht  
    Vrångtorpet gd  
    Vrångtorpet gd  
    Vårbacka Saknas  
    Väster rivna backstugor  
    Västralund rivet torp  
    Åkerbro rivet torp  
    Ålhult gd  
    Ålhult by  
    Ålhult by  
    Ålhult Saknas  
    Ängaberg lht  
    Ängaberg Saknas  
    Ängbacka Saknas  
    Änghult lht  
    Änghult Saknas  
    Ängkullen gård  
    Ängkullen hemman  
    Ängkullen Saknas  
    Ängvalla Saknas  
    Ärnäset(?) riven stuga  
    Ärnäset, Lilla riven stuga  
    Äspebo riven stuga  
    Östra Hult Saknas  
    Örkullen rivet »ställe»  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.