ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallingebergs socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 323 Naturnamn : 510 Bebyggelsenamn : 335 Naturnamn : 120
Hallingeberg sn Abborrgöl tjärn Hallingeberg socken Axsjön sjö
Hallingeberg sn Alspångegöl, Lilla tjärn Hallingeberg sn Berggöl göl
Hallingeberg sn Alspångegöl, Stora tjärn Hallingberge män inbyggarbeteckning Bocksjön sjö
Hallingeberg sn Alspångelyckan ägomark Hallingeberge män inbyggarbeteckning Bogöl göl
Hallingeberg sn Alspångemossen ägomark Saknas Saknas Borghultegöl göl
Hallingeberg sn Ankarsbergsskogen terräng Halligeberg sn Borghultesjön sjö
Hallingeberg sn Anvedebo borg fornborg /Se Hallingeberg sn Borgsjön sjö
Hallingeberg sn Axgöl tjärn Hallingeberg, Norra förs. Botorpsgölen göl
Hallingeberg sn Axsjön sjö Hallingebergs män inbyggarbeteckning Bredgöl göl
Hallingeberg sn *Ballingsbroo Saknas Bonden i Boda personnamn Bredgöl göl
Hallingeberg sn *Ballingsbro Saknas /Se Alstad lht Bärnäsön ö
Hallingeberg sn Bambolyckan ägomark Anledebo hmd Dackeskans berg
Hallingeberg sn Bashult ägomark Augustenborg lht Dalbacken landsvägsbacke
Hallingeberg sn Bastens kulle terräng Augustenborg lht Drottningsberget berg
Hallingeberg sn Bastmossen ägomark Augustenburg lht Dynsta vene sank mark
Hallingeberg sn Bergbogärdet ägomark Bashult gård Elmaren sjö
Hallingeberg sn Berggöl tjärn Bergbo riven bs Fiskaren numera igenväxt sjö
Hallingeberg sn Berggöl göl Bergebo avs Flugen, Lilla sjö
Hallingeberg sn Bergkärret ägomark Bevaket lht Flugen, Stora sjö
Hallingeberg sn Birkekällsmossen ägomark Björkliden lht Färgaren sjö
Hallingeberg sn Birkström ström Björkslund lht Försjön sjö
Hallingeberg socken Biskopsberget triangelpunkt Björksnäs lht Gastbacken backe
Hallingeberg socken Björkmossen ägomark Blackbo rivet t Gastkullarna kullar
Hallingeberg sn Blackbomosse ägomark Boda gård Gastkullarna kullar
Hallingeberg sn Blankevatten tjärn Bokulla riven bs Gransjön sjö
Hallingeberg sn Blomslyckan ägomark Borghult gård Hatterbo göl göl
Hallingeberg sn Bockberget udde Borghult gård Hatterbo öl göl?
Hallingeberg sn Bogöl göl Borghult gård Hatterbogöl göl
Hallingeberg sn Borgberget terräng Botorp torp Hemgölarna gölar
Hallingeberg sn Borgberget terräng Bredablick lht Hemsjön = Hunselasjön sjö
Hallingeberg sn Borgen fornlämning Brinken torp Holmgöl göl
Hallingeberg sn Borghultegöl sjö Broholm lht Hunsalasjön sjö
Hallingeberg sn Borghulte göl göl Brokullen lht Hunsalasjön sjö
Hallingeberg sn Borghultesjön sjö Bromåla, se Mjöltorp, Bromåla gd Hällgöl göl
Hallingeberg sn Borgmossen ägomark Brostugan lht Hällsjön sjö
Hallingeberg sn Borgsjön sjö Brotorp gård Hökgöl göl
Hallingeberg sn Borgsjön sjö Brotorp by Kalven sjö
Hallingebärg sn Borgsjön sjö Brotorp, Lilla lht Kalvgöl göl
Hallingeberg sn Borgsjön sjö /Se Bäckfall avs Kalvöarna öar
Hallingeberg sn Borgängen ägomark Böneholm riven bs Kammartorpegöl göl
Hallingeberg sn Botorp ägomark Dagsbo lht Kannsjön sjö
Hallingeberg sn Botorpegöl göl Danielshöjd lht Kettils brinken landsvägsbacke
Hallingeberg sn Braskmossen ägomark Diksveden riven bs Knivebro bro
Hallingeberg Saknas Braxenkärret kärr Djupadal t Kogaren sjö
Hallingeberg sn Bredgöl göl Dröppstad by Kolhusbacken backe
Hallingeberg sn Bredgöl göl Dröppstad gd Krokgöl göl
Hallingeberg sn Bredgölskärr terräng Dröpstad by Kroksjön sjö
Hallingeberg sn Bredmossen mosse Ekeborg lht Kroksjön tjärn
Hallingeberg sn Bredvik vik Ekenäs lht Kungsbord berg
Hallingeberg sn Brohålet ägomark Ekhult lht Kungsbord berg
Hallingeberg sn Brokärr ägomark Erikslund lht Kvarngöl göl
Hallingeberg sn Bromossen kärr Fagerhult bs Kvästret berg?
Hallingeberg sn Brotorpshagen terräng Finntorp t Kälkberget berg
Hallingeberg sn /Se Brotteström ström Fisksäter by Kärr, Stora kärrområde
Hallingeberg sn /Se Brottkärr kärr Fisksätter gård Lillgöl göl
Hallingeberg sn /Se Bryggan vik Fisksätter gård Lillsjön sjö
Hallingeberg by och sn /Se Bykgöl göl Fredrikslund lht Lingsjön sjö
Hallingeberg sn /Se Bärnäsön ö Fredriksro lht Ljusfallsberget berg
Hallingeberg sn /Se Dackeskans fornlämning Fridensborg lht Ljusgöl, Stora göl
Hallingeberg sn /Se Dackeskans berg /Se Fridhem lht Ljusgöl göl
Hallingeberg sn /Se Dalbacken terräng Gatstugan bs Ljusgöl göl
Hallingeberg sn /Se Dallyckan ägomark Gettrum riven bs Ljusgöl, Lilla göl
Ankarsrum gd Dalsveden terräng Granbo rivet t Lomgöl göl
Ankarsrum gård Dammen terräng Granebo lht Lortbrogölarna gölar
Ankarsrum gd /Se Dammen ägomark Greby by Långrammen sjö
Ankarsrum brukssamhälle /Se Djurgöl göl Greby gård Långsjön sjö
Ankarsrum gd /Se Drottningsberget berg Grindsbo t Långsjön sjö
Ankarsrum gd o. bruk /Se Dränkmossarna ägomark Grindstugan = Djupadal t Metgöl göl
Ankarsrum gd o. bruk /Se Dröppstad udde udde Grindstugan bs Mossgöl göl
Ankarsrum gård o. bruk /Se Dunderbäckskärret kärr Grindstugan bs Mörtgöl göl
Ankarsrum gd /Se Dynestadgöl, Norra göl Grindstugan lht Mösjön sjö
Ankarsrum järnbruk /Se Dynestadgöl Södra tjärn Gröndal lht Njurhulten sjö
Ankarsrum gd /Se Dämmkärr Lilla kärr Grönäng lht Notgöl göl
Ankarsrum samh. /Se Dämmkärr Stora kärr Gustavsberg lht Nyckelberget berg
Ankarsrum gd, järnbruk /Se Elmaren, se Älmaren sjö /Se Gårdstugan bs Oxebosjön sjö
Ankarsrum järnbruk /Se Elmaren sjö /Se Gåskullen torp Ramgärdsbergen berg
Ankarsrum bruk /Se Enolle sumpmark? Hackstad riven bs Rammen = Långrammen sjö
Ankarsrum poststation /Se Enolleviken vik Haga avs Reddalegöl göl
Anredebo? Saknas /Se Ensvik vik Haga lht Rumpgöl göl
Bashult Saknas Farmors lycka ägomark Haga lht Rödgöl göl
Bashult gd Farmors sved ägomark Hagaberg t Rövareberget Saknas
Boda by Fiskaren terräng Hagalund lht Röverdalsbergen berg
Boda gd Flakgöl göl Hagalund lht Sandsjön sjö
Boda by Flakmossen mosse Hagalund avs Sarvgöl göl
Boda gd Flugen Lilla sjö Hagalund, Lilla lht Sarvgöl göl
?Boda by Flugen Stora sjö Hagebo lht Sarvgöl tjärn
?Boda by Flugen L:a o. St:a sjöar /Se Hagrum = Lilla Kälkestad Saknas Skälsgöl göl
Bredablick hl /Se Flugen, Lilla o. Stora sjöar /Se Hagstorp t Slissjön, Lilla sjö
Dröpstad by /Se Fluge å å Hallingeberg by Slissjön, Stora sjö
Dröpstad by /Se Forsebro bro Hallingeberg by Smällegrindsbacken landsvägsbacke
Dynestad by Forsums utjord ägomark Hallingebergs prästgård Saknas Spårgöl göl
?Fisksäter by Fräkenkärr ägomark Hallingsberg lht Starrängsbergen berg
Fisksäter by Frögöl tjärn Hallingberg män inbyggarbeteckning Storgöl göl
Fisksäter gd Fågelkärr ägomark Hallingssund lht Stormbogölen göl
Fisksäter gd /Se Fågelstenen terräng? Hamburg lht Storsjön sjö
Greby by Fäbodkärr kärr Hartorpet rivet t Storö ö
Greby by Fälgaren sjö Hatterbo gård Svartgöl göl
Greby by Färgaren sjö /Se Henrikslund lht Svartsjön, Lilla sjö
Greby by Föresjön sjö Hildursborg lht Svartsjön, Stora sjö
?Greby by Föresjös bäck bäck Hjortstad gård Svartsmörjegölen göl
Greby by Försjön sjö Holmsnäs t Svinnarn sjö
Greby by Galtåsen terräng Hult by Sälden sjö
Greby by Gammalboda ägomark Hult by Södersjön sjö
Greby by Gatkärr ägomark Hult, Lilla t Tegelö holme
Greby by Gatlyckan ägomark Hulthorva gård Trindö ö
Greby by Getrum ägomark Hulthorva, Lilla lht Uddö ö
Greby by Getryggen terräng Hultsekärr rivet t Äskgöl göl
Greby by Gillerängen ägomark Hummelstad gård Ättikekaret göl
Greby by /Se Granebogölen göl Hummelstad gd Saknas Saknas
Greby by /Se Grankärret ägomark Hummelstad gd Bashult skog
Grindstugan f.d. torp? Gransjön sjö Humpa gård Bodaskogen skog
Hallingeberg by Gransjöängen ägomark Hunsala by Borgberget berg
Hallingeberg poststation /Se Grindmossen ägomark Hunsala by Borghultegöl göl
Hatterbo gd Grindsbo ägomark Hybben = Lilla Skaftekulla hmd Borghultesjön sjö
Hatterbo gd Grodkärr kärr Hällerum t Kogen sjö
Hatterbo gd Gruskullen ägomark? Höckhult t Loppeken ek
Hatterbo gd Gubbemossen ägomark Högalund lht Loppeken ek
Hatterbo gd Gåskullen terräng Höganäs lht Långrammen sjö
Hatterbo gård Göllyckan ägomark Högsäter bs Röret gränsmärke
Hatterbo gd /Se Gölmossen mosse Högtomta lht Sandsjön sjö
Hatterbo gd /Se Gölmossen ägomark Jansbo riven bs  
Hatterbo gd /Se Gölmossen, Stora mosse Johanneslund lht  
Hjortstad gd Görans kärr ägomark Johanneslund lht  
Hjortstad g Hacksta ägomark Jonsberg lht  
Hjortstad gd Haggöl göl Kallernäs lht  
Hjortstad gd Hagkärr ägomark Kannsjömåla gd  
Hjortstad gd Hagnäset ägomark Karlsborg lht  
Hjortstad g Hagstorpegöl göl Karlsnäs lht  
Hjortstad gd Hallingeberg triangelpunkt Karlstorp lht  
Hjortstad gd Hallingebergsån å Karlstorp bs  
Hjortstad gd Harkullen terräng Karlstorp lht  
Hjortstad gd Hartorpegöl göl Katrineberg t  
Hjortstad gård Hatterbogöl göl Kiltebo gård  
Hjortstad gård Hatterbokärr ägomark Klynna = Nyhult Saknas  
Hjortstad gd /Se Hemgölen göl Krafsnäs gård  
?Hult by Hjorthålan ägomark Kristiansdal t  
?Hult by Holmgöl göl Kristiansdal rivet t  
Hult by /Se Holmkärr ägomark Kristianslund riven bs  
Hulthorva by Hult triangelpunkt Kristineberg lht  
Hulthorva by /Se Hultekärret ägomark Krogstorp t  
Hulthorva gd /Se Humpen ägomark Kullen lht  
Hummelstad g Hungramossen ägomark Kvarntorpet rivet t  
Hummelstad g Hunsalasjön sjö Kvigestad riven bs  
Hummelstad gd Hunsalasjön sjö /Se Kvistrum lht  
Hummelstad gd Hunsalaviken vik Kälkestad by  
Hummelstad gd Hybben terräng Kälkestad by  
Hummelstad gd Hynkärr ägomark Kälkestad, Lilla lht  
Hummelstad gd Hällerum terräng Källarhult avs  
Hummelstad gd Hällesjön sjö Källstugan t  
Hummelstad gd Hällesjön sjö /Se Källtorp t  
Hummelstad gård Hällgöl göl Larum el. Bredhult rivet t  
Hummelstad g Hällgölsmossen ägomark Lerbo by  
Hummelstad gd Hällsjön sjö Lerbäcken hmd  
Hummelstad gård Hällsjön sjö Lidhem lht  
Hummelstad gd /Se Hästhagsmossen ägomark Lilldalen lht  
Hummelstad gård Hästkullen terräng Lillhult t  
Hummelstad gd /Se Hästkärr terräng Lilyhamn lht  
Hummelstad gd /Se Hästkärr ägomark Lindhult riven bs  
Hummelstad gd /Se Hästnäset näs Ljusfall rivet t  
?Hummelstad gdr /Se Hökgöl göl Lugnet t  
Hunsala gd /Se Hökgölsmossarna ägomark Lugnnäs rivet t  
Hunsala by Igelmossen mosse Lund t  
Hunsala by /Se Ingemarsmossen mosse Lund, Södra lht  
?Johansbo g Ingemarsö terräng? Lyckåsa lht  
Kannsjömåla f.d. gård /Se Isgölen del av sjö Lövsveden bs  
Kiltebo by Isgölsmossen ägomark Lövsveden, Lilla riven bs  
Kiltebo gd Isholmen ö Marieberg avs  
Krafsnäs by /Se Iskällarlyckan ägomark Marielund lht  
Kälkestad by Jansbolyckan ägomark Marielund lht  
Kälkestad by /Se Kallkällan terräng Mjölnäs lht  
Källstugan f.d. torp? Kalven terräng Mjöltorp gård  
*Läppetorp bebyggelse Kalvgöl göl Mjöltorp by  
Lärbo g. Kalvkärr mosse Mjöltorp, Bromåla gård  
Lärbo by Kalvkärr terräng Mjöltorp, Lilla t  
Lärbo by Kalvöarna öar Målserum, Lilla lht  
Lärbo by Kammarbogöl tjärn Målserum, Stora torp  
Lärbo by Kannsjön sjö Månstugan = Kullen lht  
Lärbo by /Se Kannsjön sjö Måshult rivet t  
Marieholm f.d. torp? Kannsjön sjö /Se Nagelstad gård  
Mjöltorp by Karlsberg berg Norrhult lht  
Mjöltorp by /Se Karlstorpemossen ägomark Norrhult rivet t  
Mjöltorp by Katsviken vik Norrsveden lht:r  
Mjöltorp gd /Se Kattbäcksberget skogsmark Nyborg t  
Målserum gd *Klef sjö Nybygget lht  
Målsrum gd /Se Knektgärdet ägomark Nyelund lht  
Nagelsta gd Knipholmen holme Nyhagen hmd  
Nagelstad gd Knopgärdet ägomark Nyhult lht  
Nagelstad gd Kobrokärr terräng Nykulla lht  
Nagelstad g Kogaren sjö Nynäset t  
Nagelstad gd Kogaren sjö Nysveden lht  
Nagelstad gd Kogaren sjö /Se Nytorp t  
Nagelstad g Kogaren sjö /Se Nytorp f.d. t  
Nagelstad g. Komossen mosse Orremåla lht  
Nagelstad gd Korpmossen mosse Oxebo gård  
Nagelstad gd Korsfören gränsmärke Lilla Oxebo gård  
Nagelstad gd /Se Kristianslund ägomark Perstorp lht  
Nagelstad gd /Se Krogen ö Perstorp t  
Oxebo by Krokgöl göl Pettersberg rivet t  
Oxebo by Kroklyckan ägomark Pettersborg bs  
Oxebo by /Se Kroksjön sjö Petterslund lht  
Ramnegärde gd Kråkgöl göl Petterslund lht  
Ramnegärde gd Kullgärdet ägomark Petterslund riven bs  
Ramnegärde gd Kullkärr ägomark Petterslund riven lht  
Ramnegärde gd /Se Kulltorp ägomark Pile utjord Saknas  
Ramnegärde gd /Se Kungsbord terräng Pluggbo riven bs  
Ramnegärde gd /Se Kvarndammen tjärn Prästgården gård  
Ramnegärde gd /Se Kvarngöl tjärn Prästgården Saknas  
Rispetorp herrgd /Se Kvarnkärr ägomark Ramnegärda gård  
Rumma gd /Se Kvarnkärr ägomark Rispetorp gård  
Segersgärde gd /Se Kvarnkärret terräng Rispetorp gd  
Segersgärde bebyggelse /Se Kvarnnäset ägomark Rosenlund t  
Skaftekulla by Kvarntorpet ägomark Rosenlund lht  
Skaftekulla by Kvillkärr ägomark Rumma gård  
Skaftekulla Saknas /Se Kyrkgärdet ägomark Råbockängen = Lilla Elmarsrum gård  
Skaftekulla by /Se Kållakärr kärr Råshult lht  
Skälhem by Kållkärr ägomark Rönnäs Saknas  
?Skälhem by Kårängen ägomark Sandalia lht  
?Skälhem by Kårängeviken vik Sandebo lht:r  
?Skälhem by Kälkberget berg Sandliden bs  
?Skälhem by Kälkestad triangelpunkt Sandviken lht:r  
Skälhem by Källedalslyckan ägomark Segersgärde hmd  
?Skälhem by Källgärdet ägomark Sjönäs avs  
Skälhem by Källstugugöl göl Sjösvederna t  
?Skälhem by Kärren delvis odlat kärr Sjösätter avs  
Skälhem by Kärrlyckan ägomark Sjövalla lht  
Skälhem by Larssveden ägomark Sjöända t  
?Skälhem by Larum ägomark Skaftekulla by  
Skälhem by /Se Lebomossen ägomark Skaftekulla by  
»smæltilstadom», se Smitterstad Saknas Lebomossen ägomark Skaftekulla, Lilla hmd  
?Smitterstad by Lilla mossen ägomark Skansen bs  
Smitterstad by Lilla mossen ägomark Skog torp  
Smitterstad by Lilla näset terräng Skogaholm t  
?Smitterstad by Lilla världen ägomark Skuggen riven bs  
Smitterstad by Lillgärdet ägomark Skälhem gård  
Smitterstad by Lillgöl göl Skälsgrind lht  
Smitterstad by /Se Lillmossen ägomark Slätfall bs  
Spånga by Lillsjön sjö Slätfall lht  
Spånga by Lillängen ägomark Smedserum bs  
Spånga by Lillängen ägomark Smitterstad by  
Spånga by Lillängen ägomark Smitterstad by  
Spånga by Lillängsviken vik Snåret gård  
Spånga by Lindfallegölen göl Sofielund t  
Spånga by Lindholmen holme Solberget t  
Spånga by Lindhultsmossarna ägomark Solhult t  
Spånga by Lingsjömossen mosse Spånga by  
Spånga by Lingsjömossen terräng Spånga, Lilla by  
Spånga by Lingsjön sjö Spånga, Stora by  
Spånga by Lingsjön sjö Spångalund avs  
Spånga by Lisabergsmossarna ägomark? Stenkullen lht  
Spånga, Lilla gd Ljusfall sumpmark? Stenserum kallat Skälsbo gård  
Spånga, Stora by Ljusfallsberget berg Stenserum, Norra by  
Spånga poststation /Se Ljusgöl, Lilla göl Stenserum, Södra gård  
[Statorp] Saknas Ljusgöl, Stora göl Stensnäs riven lht  
Stenserum by Ljusgöl göl Stensnäs lht  
Stenserum by Ljusgöl göl Strängnäs lht  
Stenserum by Ljusgölsbergen berg Strömbo lht  
Stenserum by Lomgöl göl Strömsholm lht  
Stenserum by Lommegöl göl Svartsmörja gd  
Stenserum by Lommenäsmossen mosse Svartsmörja gård  
Stenserum by Lortbrokärr ägomark Svartsmörja gård  
Stenserum by Lortbrokärr kärr Svartsmörja säteri  
Stenserum by /Se Lusthuskullen ägomark Svarttorp t  
Stenserum by /Se Långbromossen mosse Svarttorp gd  
Stenserum by /Se Långevik vik Svedstugan t  
Stenserum Saknas /Se Långhagen terräng Svedstugan, Lilla lht  
Storm(ande)bo gd Långkärr ägomark Svenserum t  
Stormandebo g Långkärr, Lilla terräng Svingen = Lilla Brotorp lht  
?Stormandebo by Långkärr, Stora ägomark Svingen lht  
[Storbjörnebod] Saknas Långlyckan ägomark Säby by  
Stormandebo by Långrammen sjö Tegelstugan lht  
?Stormandebo by Långrammen sjö Trotorp t  
[Storbjörntorp] Saknas Långrammen sjö Uddetorp gård  
Stormandebo by Långrammen sjö /Se Unnersbo rivet t  
Storm(ande)bo by Långsjön sjö Unsala = Hunsala by  
Storm(ande)bo by Långsjön sjö Walhall lht  
Storm(ande)bo gd Långsjön sjö Wiborg bs  
»Storbiørnebodha» ort Långsjön sjö Wismar lht  
[Storbjörnebo] Saknas Långsjön sjö Vrå riven bs  
Stormbo by Långsjön sjö /Se Västerhult rivet t  
Stormbo by Långvik ägomark Ytterhult hmd  
Stormandebo by /Se Läppebogöl Nedre tjärn Älgeshult hmd  
Stormbo gd /Se Läppebogöl Nedre tjärn Älmarsrum by  
Svartsmörja gd Läppebogöl Övre tjärn Älmarsrum by  
Säby by Läppelyckan ägomark Elmarsrum by  
Säby by Lärboviken vik Elmarsrum, Lilla hmd  
Säby by Lövbladsbergen berg Ängalund t  
Säby by Lövkärr ägomark Ängalund lht  
Säby by Magrefält ägomark Änghult lht  
Säby by Magrefält terräng Änghult lht  
Säby by Masugnskärret kärr Ängnäset riven lht  
Säby by Mellangårdsviken vik Ängstugan lht  
Säby by Mellangöl göl Äskebäcken avs  
Säby by Mellanlyckan ägomark Åkerholm lht  
Säby by Mellanängen ägomark Ålandsbo avs  
Säby by Milkärret ägomark Österhult t  
Säby by Milmossen ägomark Saknas Saknas  
Säby by Milsveden ägomark Hallingeberg, Södra förs.  
Säby by Milsvedsgölen tjärn Ankarsberg t  
Säby by Mjöltorpeån å Ankarsrum järnbruk  
Säby by Mjösjöbäck bäck Ankarsrum järnbruk  
Säby by Mon terräng Ankarsrum järnbruk  
Säby by Mormors hål terräng Ankarsrum bruk  
Säby by /Se Mormorssved terräng Ankarsrum gd  
Säby by /Se Mossen ägomark? Ankarsrums Säteri gård  
Sälden gd /Se Mossgöl göl Ankarsrum gd  
Sälden gd /Se Mosshult ägomark Ankarsström lht:r  
*Villingarum Saknas Munkamossen mosse Anvedebo gård  
*Villingarum gd? Mållandet bäckmynning Anvedebo Bro lht  
*Villingarum Saknas Mögöl göl Axhult t  
*Villingarum Saknas /Se Mörtgöl göl Axhult lht:r  
Ångersrum gd /Se Mörtgölsmossen ägomark Björksnäs t  
Ångersrum gd, nu järnbruk /Se Mösjöhagen terräng Bråten gård  
Elmarsrum by Mösjöhagen terräng Bäcken lht  
Älmarsrum by Mösjön sjö Bärnäset t  
Elmarsrum by Mösjön sjö Dynestad by  
Älmarsrum by /Se Mösjön sjö /Se Fagerhult t  
Älmarsrum by /Se ?Njurhulten sjö Hulthorva by  
Älmarsrum by /Se Njurhulten sjö Isgölen torp  
Älmarsrum by /Se Njurhulten sjö /Se Isholmen t  
Älmarsrum by /Se Njurhulten sjö /Se Kammartorp gård  
Älmarsrum by /Se Njurhulten sjö /Se Kansjömåla gård  
Älmarsrum by /Se Norrgärdet ägomark Koltorp bs:r  
Ängalund f.d. torp? Norrängsskiftet ägomark Krogen = Anvedebo Bro lht  
  Notgöl göl Kärr Stora t  
  Nyboviken vik Läppebo gård  
  Nybrokärret kärr Masugnen, Gamla torp  
  Nybråtarna ägomark Reddal t  
  Nyckelberget berg Smedstorp t  
  Nyckelbäcken ägomark Solliden gård  
  Nyckelö ö Stormbo by  
  Nyhägn terräng Stormålen t  
  Nykärr ägomark Svarteström kraftstation  
  Nytorpgärdet ägomark Tuppetorp gård  
  Nytorpskogen skogsmark Udden t  
  Näverkärr kärr Örnshult t  
  Odakärret ägomark    
  Oppkärren ägomark    
  Oxebo hål terräng?    
  Oxebosjön ägomark, f.d. sjöbotten?    
  Oxeboö terräng?    
  Oxlyckan ägomark    
  Paskevad sumpmark    
  Penningholmen ö    
  Pers kärr kärr    
  Pers kärr ägomark    
  Petterslund terräng    
  Plöjan ägomark    
  Plöjan ägomark    
  Plöjan ägomark    
  Prästgårdsgölen terräng    
  Rallareberget triangelpunkt    
  Ramnegärdsbergen berg    
  Ringsfallegöl göl    
  Risings mosse ägomark    
  Rispetorpsån å    
  Romgöl göl    
  Rovkärr ägomark    
  Rovmossen ägomark    
  Rudgöl göl    
  Rävberget triangelpunkt    
  Rävberget berg    
  Rävkullen terräng    
  Rävkärret kärr    
  Röbäck vik    
  Rögöl göl    
  Rövardalsbergen berg    
  Rövarekullen terräng    
  Salen sjö    
  Sandgrinden oskiftat område    
  Sandkärr ägomark    
  Sandsjön sjö    
  Sarvgöl göl    
  Sarvgöl göl    
  Sjökärren ägomark    
  Sjöängen ägomark    
  Skälsbo ägomark    
  Skälsgöl göl    
  Skälsgöl göl    
  Skälsgöl göl    
  Skälsgöl göl    
  Skälsgölsmossen mosse    
  Skälsvik vik    
  Slissjö bäck bäck    
  Slissjön sjö    
  Slissjön, Lilla sjö    
  Slissjön, Stora sjö    
  *Slissjö sund sund    
  Smedens sved ägomark    
  Smedsfällan ägomark    
  Smedängen ägomark    
  Snåret terräng    
  Solhultskärr ägomark    
  Solliden ägomark    
  Spingmossen mosse    
  Spånga grund grund    
  Spångkärr ägomark    
  Spångkärret ägomark    
  Spårgölarna gölar    
  Starrkärr kärrmark    
  Starrängsbergen berg    
  Starrängsbergen berg    
  Stenarebacken terräng    
  Stenbro ägomark    
  Stenhagsmossen ägomark    
  Stenholmsmossen ägomark    
  Stenkyrkan fornlämning    
  Stenmärren holme    
  Storakärr ägomark    
  Stora lyckan ägomark    
  Stora lyckan ägomark    
  Stora mossen ägomark    
  Stora mossen ägomark    
  Stora mossen ägomark    
  Stora näset terräng    
  Stora riket ägomark    
  Stora sved ägomark    
  Storgöl göl    
  Stormbogölen göl    
  Stormboskogen terräng    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Storängsgärdet ägomark    
  Storängskärret ägomark    
  Storängsmossen ägomark    
  Storö ö    
  Strängholmen holme    
  Strängnäsgöl göl    
  Strömsnäs ägomark    
  Stubbkärr ägomark    
  Stubbmossen ägomark    
  Stubbvik vik    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Svartevik vik    
  Svartgöl göl    
  Svartkärr kärr    
  Svartsjön, Lilla sjö    
  Svartsjön, Stora sjö    
  Svartsjön, Lilla sjö    
  Svartsmörjegöl göl    
  Sveaborg ägomark    
  Svederna skogsområde    
  Svederna terräng    
  Svensgöl göl    
  Svinnaren sjö    
  Svinnaren sjö /Se    
  Svinudden udde    
  Sälden sjö    
  Sälden sjö /Se    
  Säldstyckena ägomark    
  Södersjön sjö    
  Tegelö holme    
  Timmemossen mosse    
  Tjusts gata terräng?    
  Torvmossen mosse    
  Torvmossen mosse    
  Torvmossen ägomark    
  Trankärr ägomark    
  Trankärret kärr    
  Tregölarna gölar    
  Trindö ö    
  Trintholmskullen terräng    
  Trätarehålet ägomark    
  Tvillingslyckorna ägomark    
  Tvättgöl göl    
  Tyrmossen ägomark    
  Tågmossen ägomark    
  Uddö ö    
  Uddö ö    
  Ugglekärr ägomark    
  Ulvängarna ägomark    
  Vargtäppan ägomark    
  Varma mossen ägomark    
  Venkulla kulle?    
  Vibäckslyckan ägomark    
  Vibäcksmossen ägomark    
  Vinterkärret ägomark    
  Vite sand ägomark    
  Våkengöl, Lilla göl    
  Våkengöl, Stora göl    
  Vårkärr ägomark    
  Vällingskärret terräng    
  Värmland ägomark    
  Västantorpviken vik (igenväxt?)    
  Västantorp ö ö(?)    
  Västrahult ägomark    
  Älgaflogen sumpmark    
  Älgmossen mosse    
  Älgmossen mosse    
  Älmaren sjö    
  Älmaren sjö /Se    
  Älmaren sjö /Se    
  Älmaren sjö /Se    
  Ängarna ägomark    
  Ängarna ägomark    
  Ängdalen ägomark    
  Ängdalen terräng    
  Ängen ägomark    
  Ängen ägomark    
  Ängnäset ägomark    
  Äskedalen terräng    
  Äskedalen sumpmark    
  Äskgöl göl    
  Ättikekaret göl    
  Ävjetaget terräng    
  Ödesgärdet ägomark    
  Örnshultsmossen ägomark?    
  *Östra gärde Saknas    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.