ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Törnsfalls socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 281 Naturnamn : 298 Bebyggelsenamn : 496 Naturnamn : 448
Törnsfall sn Almviken vik Törnsfall sn Allmänningen gärde
Törnsfall sn Amerika ägomark Törnsfalla sn Almviken vik
Törnsfall sn Andersbolyckan ägomark Kron på Ön inbyggarbeteckning Amerika gärde
Törnsfall sn Aven terräng Mari på krogen Saknas Andersbolyckan gärde
Törnsfall sn Aven sjö /Se Törnsfalla taggar inbyggarbeteckning Anledebokärret gärde
Törnsfall sn Aven sjö /Se Rörnsfalla taggar inbyggarbeteckning Arshålsberget berg
Törnsfall sn Aven sjö /Se Törnesfalla törnetaggar inbyggarbeteckning Aven sjö
Törnesfalla sn Aven igenväxt sjö /Se Utter-Britta inbyggarbeteckning Aven sjö
Törnsfall sn /Se Avensmossen ägomark Törnsfall sn Avenshålet gärde
Törnsfall sn Bastflogen ägomark Törnsfall sn Avensmossen åker
Törnsfall sn Bergholmen holme Törnesfalla sn Basthagen hage
Törnsfall sn Bertilshagen hage Saknas Saknas Bastflogen åker
Törnsfall sn Bertilshage terräng Almlunda lht Bergholmen ö
Törnesfalla sn Björkmossen ägomark Almlunda lht Bergkällan källa
Törnesfalla sn Björnungen terräng Almvik by Bergkällsgärdet åker
Törnsfall, förr Törnesfalla sn Blacken holme Almvik g., by Bertilshage hage
Törnsfall sn Bleken sjö Almviks köping »köping» Bertilshagsplöjan åker
Törnsfall sn Bleken sjö /Se Almviks köping lht Björkboplöjan åker
Törnsfall sn Bleken sjö /Se Almviksnäs gård Björnungen grotta
Törnesfalla sn Bleken insjö /Se Almviksnäs hmd Björnungen grotta
Törnsfall sn Bleken sjö /Se Altona lht Blacken småklabbar
Törnsfall sn Bleken sjö /Se Altona lht Bleken sjö
Törnsfall sn Bockebergsmosse mosse Alviken lht Bleken sjö
Törnesfalla sn Bockudden udde Alviken lht Bockebergsmon Saknas
Törnesfalla Saknas Bondetorpsgärdet ägomark Andersbo lht Bockebergsmosse Saknas
Törnsfall sn /Se Borgareberget triangelpunkt Andersbo lht Bockudden udde
Törnsfall sn o. by Brokärr ägomark Annas koja riven stuga Bodvarpet notvarp
Törnsfall sn /Se Brusabäck bäck Anneborg lht Bohagen hage
Törnsfall sn /Se Bråtviken vik Antonsvik lht Bohagsmossen gärde
Törnsfall sn /Se Brändakärr ägomark Augustenburg lht Bollkärr Saknas
Törnsfall sn /Se Båltorpet ägomark Augustenburg lht Bondetorp åker
Törnsfall socken /Se Dalsvederna ägomark Avalund hmd Borgarbergen berg
Törnsfall sn /Se Dammhagen sumpmark Avalund hmd Borgarebergen höjdsträckningar
Törnsfall sn /Se Dammkärr ägomark Averum lht Bortre sved gärde
Törnesfalla sn /Se Djupdalsskogen skogsmark Aveslätt gård Brofalls gärde Saknas
Almvik by Dröppshulte göl göl Aveslätt by Brokärr gärde
Almvik by Dröppshulte holmar holme Bergbo lht Brosjön Saknas
Almvik by Dunhällarna terräng Bergbo rivet t. Bråtviken vik
Almvik by Dunhällarna terräng Bibo (bortriven) fattigstuga Brändekärr gärde
Almvik by Dunhällekärr kärr Bibo lht (ålderdomshem) Bränderna hage
Almvik köping Dunsandgölen göl Björkalid hmd Brusabäck bäck
Almvik köping Dämkärr ägomark Björkalid lht Brännvinsknaggen undervattensgrund
Almvik by Eknäs ägomark Björkbacka lht Bröna = Bröngärdet Saknas
Almvik by Ekvik vik Björkebo hmd Bröngärdet gärde
Almvik by Falla flisa gränsmärke Björkebo t. Bygärdet åker
Almvik samh. Fårkullen fornlämning Björkhaga lht Bykällan källa
Almvik by Fårkullen terräng Björkhaga lht Byängen äng
Almvik by Fälgaren sjö Björkhaga lht Båltorpet landsväg
Almvik lastageplats o. by Fälgaren sjö Björksnäs Saknas Båltorpet, Stora gärde
Almvik samh. /Se Fälgars mosse mosse Bleckhem gd Dallyckan gärde
Averum gd /Se Fälgarsände del av Fälgaren Blekhem herrgård Dalsvedarna åker
Aveslätt by /Se Färgaren sjö /Se Blekhem gods Dalängen äng
Aveslätt gård /Se Färgaren sjö /Se Blekhem gd Dammkärr Saknas
Aveslätt gd /Se Färgaren sjö /Se Blåsarudden t. Dammkärr Saknas
Blekhem gd /Se *Färgars holme holme Blåsarudden t. Domarestenen sten
Blekhem hg Fäudden udde Bofall gd Donhagen hage
Blekhem hg Gagern sjö /Se Boefall bebygggelse Dröppshulte göl Saknas
?Blekhem hg Gagern sjö Boefall bebygggelse Dröppshulte holmar Saknas
Blekhem gd /Se Gagern sjö /Se Brofall lht Dunhallshagen hage
Blekhem herrgd /Se Gagern sjö /Se Broefall gård Dunhällarna höjder
Blekhem gd /Se Gagern sjö /Se Brofall lht Duvekulla äng åker
Blekhem by /Se Gagern sjö /Se Bokåsa lht Dyvik gärde
Blekhem gods /Se Gagnaren sjö Bollhagen lht Dunhällarna berg
Blekhem gd /Se Gagnern sjö /Se Bollhagen lht Dunhällskärr Saknas
Blekhem gård /Se Gagnern sjö /Se Bollsveden stuga Duvekullahagen hage
Blekhem gd /Se Gagnern(Gagnarn) sjö /Se Bollsveden lht Dämkärr åker
Bondetorp försvunnen gård Gagnern sjö /Se Bomtorpet t. Dämkärr åker
Bondetorp gård /Se Galten ö Bomtorpet t. Fagerhult Saknas
Brofall gård /Se Galtsvederna ägomark Bondetorp bebyggelse Filtboängen åker
Dröpshult gård /Se Gamlebyviken vik Bondetorp gård Fåfängan Saknas
Duvekulla by Gamlebyviken vik Botorp rivet t. Fårhagen hage
Duvekulla by Gamlebyviken vik Broefall, se 1 Bofall gd Fårkullen kullen
Duvekulla gd /Se Gamlebyviken vik Brostugan lht Fårlyckan åker
Duvekulla gård /Se Gamlebyviken vik Brostugan lht Färgaren sjö
Ernilsamåla f.d. gd /Se Gamlebyviken vik /Se Bryggaretorp t. Färgaren sjö
*Ernilsmåla gd /Se Gastholmen terräng Bryggaretorp t. Färgars holme ö
Errenäs, se Ärnäs gård Getryggarna terräng Båltorpet t. Färgarskalv = Kalvgöl Saknas
Errenäs gd /Se Gisterslätt ägomark Båtsmanstorpet Saknas Färgars mosse Saknas
Falla by /Se Gloet vik Bäckfall t. Färgarsände del av sjö
Falla by /Se Gläntorp ägomark Bäckfall t. Fästningsgärdet gärde
Falla by Granjärden fjärd Bölet timmerkoja Fäudden udde
Falla by Granhulta vik vik Danielssved t. Födkroken åker
Falla by Granö ö Danielssved t. Fördärvet grund
Falla by /Se Grindstugan ägomark Dröpshult gård Gagerbacken backe
Fallhagen lht /Se Grundet grund Dröpshult by Gagerbergen berg
Gagersrum by Grönsvedkärret kärr Dröppshult gdar Gagerbäcken bäck
Gagersrum by Gubbmossen ägomark Dunhall lht Gagern sjö
Gagersrum by /Se Gölkärret kärr Dunhall lht Gagern sjö
Gogersrum by Gölmossen mosse Dunsand t. Gagnarn sjö
Gagersrum by /Se Hamprötsla ö ö Dunsand lht Gagnarn sjö
Gagersrum by Hargöl göl Duvekulla gård Galten klippa
Gagersrum by Harsnaran terräng Duvekulla gård Galtsvederna Saknas
Gagersrum by Hjorten sjö Edsborg lht Galtsvederna åker
Gagersrum by /Se Hjorten vik Edsborg lht Galtsvedsvik Saknas
Gagersrum by /Se Hjorten sjö Ekebostrand lht Gamlebyviken vik
Gagersrum by /Se Hjorten sjö Ekenäs hmd Gamlebyviken vik
Gagersrum by /Se Hjorten sjö Ekenäs rivet t. Getryggarna kulle
Gagersrum by /Se Hjorten sjö /Se Ekhaga lht Gistergärdet gärde
Gagersvik, se Kråkebo gård /Se Hjorten sjö /Se Ekholma lht Gisterslätt åker
Gyllebo gd /Se Hjorten sjö /Se Ekliden lht Gistervarpet notvarp
Gyllebo lg /Se Hjorten sjö /Se Ekviken hmd Glot vik
Gäddeglo by Hjorthagen terräng Ekviken hmd Glot vik
Gäddeglo gd /Se Hjorthagen ägomark? Ekviken, Lilla hmd Gläjbacken backe
Gäddeglo gd /Se Hjortudden udde Enbacken lht Gläjgärdet åker
Gäddeglo gård Hornskälet gränsmärke Errenäs, se 1 Ärnäs gd Granfjärden vik
Gäddeglo gård Hultekarlsö udde Errenäs gård Granhagarna hage
Gäddeglo gd Hultängsbäcken bäck Errenäs gård Granhagen hage
Gäddeglo gd /Se Hundgöl sumpmark Etterbacken lht Granhagskärret Saknas
Gäddeglo gd /Se Hundmossen ägomark Fagerbäck hmd Granhultenäs Saknas
Gäddeglo gd /Se Husbondkärret ägomark Fagerbäck hmd Grankällan källa
Gäddeglo gård /Se Hålbäcken bäck Fagerhult lht Granö ö
Gäddeglo gd /Se Hålbäcksmossen ägomark Fagerhult riven lht Granö ö
Hamprötsla gård /Se Hällmon skogsmark Falla by Grindstugubacken stigning
Hamprödsle gd /Se Hällsjön. Norra sjö Falla by Grindstugsgärdet åker
Hjortekrog lht /Se Hällsjön, Norra sjö Falla bro lht Grönsved kärr
Hjortkullen torp Hällsjön, Södra sjö Fallhagen hmd Grönsvedskärret kärr
?Hult gd Hällsjöskogen, Västra skogsområde Falla såg hmd Gubbmossen gärde
Hult g. Hästhagskärret ägomark Finaskullen riven stuga Gubbsjön = Gagnarn Saknas
?Hult gd Igelgöl göl Framnäs lht Gunnarsmosse Saknas
Hult gård /Se Jansbokärr kärr Framnäs lht Gyllebo åker
Johansbo gård /Se Jungfrun holme Fredriksberg lht Gyllebogärdet åker
Kallernäs lg /Se Jättens kistlock holmr Fredriksberg lht Gyllebohagen hage
Klockartorpet hmd /Se Kalvgöl göl Fredriksberg Saknas Gåsmossen förr åker
Kråkebo gård Kalvgöl Saknas /Se Fredrikslund lht Gäddeglo by
Kråkebo gd /Se Kattflogen göl Fridhem lht Gölen göl
Kråkebo gård Klämman ägomark Fridhem lht Gölkärret Saknas
Kråkebo gd Klämviken vik Fridhem lht Gölkärret Saknas
Kråkebo gd Knarrviken vik Fridsborg lht Gölmossen åker
Kråkebo Saknas Kvarrviken vik /Se Frideborg lht Hagebergsmon Saknas
Kråkebo gd /Se Korpmossen mosse Fridslund lht Hagskiftet åker
Kråkebo lg /Se Kronängen terräng Fridslund hmd Hargöl göl
Kusketorp torp /Se Kråknäset ägomark Furuhill lht Hargölskärret Saknas
Kvigvik f.d. torp? Kungsbergsudden udde Furuliden lht Harplågan gärde
Kvistrum lg /Se Kvarkkullen fonlämning Fårhult Saknas Harsnaran skogsmark
Kålåkra by Kvarnberget berg Fälgersbo lht Hemgärdet åker
Kålåkra by Kvarnbäcken bäck Fälgersbo lht Hemre sved gärde
Kålåkra by Kvarnholmen holme Gagersrum gård Hemängen äng
Kålåkra by Kvarnsjön sjö Gagersrum gård Herrhagen utjord
Kålåkra by Kvarnängen udde Gagersrum by Hisbergsmon Saknas
?Kålåkra by Kvenarn sjö /Se Gagersvik gård Hjorten sjö
Kålåkra by Kvänarn sjö Gagersvik gård Hjorten sjö
Kålåker by Kvännaren sjö Gländtorp f.d. båtmanstorp Hjorthagen åker
Kålåker gård /Se Kvännaren sjö /Se Gläntorp t. Hjorthagen Saknas
Kålåker gd /Se Kyrksjön sjö Granhagen lht Hjortuddekärr Saknas
Kårby by Kyrkviken vik Granhagen lht Hjortuddslyckan åker
Kårby by Kålåkersbergen terräng Granlunda lht Holkgärdet åker
Kårby by Kålåkerskärret kärr Grantorpet t. Holkkällan källa
Kårby gdar Kärlekslabben ö Grantorpet t. Holkkällsgärdet åker
Kårby by Köpingsbergen terräng Grenadjärtorpet Saknas Hopkärr gärde
Kårby by Ladholmen terräng Grindstugan lht Horskärr Saknas
Kårby by Lervik vik Grindstugan lht Horskärr åker
Kårby by /Se Lillskogen skogsmark Grindstugan Saknas Hult utjord
Kårby gårdar /Se Lillängen sumpmark Grindstugan Saknas Hultkarlsö ö
Kårby gd:ar /Se Lillö ö Gullebo gård Hultkarlsö = 2 Hult Saknas
Kårby gd:ar /Se Lillön ö Gullsätra lht Hultkarlsö halvö
Kårby poststation /Se Lindfallahultet skog Gustavsberg skolhus Hults gärde Saknas
Källsåker g. Lindfallsgöl sjö /Se Gustavsberg» skola Hultängen gärde
Källsåker gd Lindfallegölen göl Gyllebo bebyggelse Hultängsbäcken bäck
Källsåker hg Lindfallegölen göl Gyllebo bebyggelse Hundgöl göl
Källsåker herrgd Lindfallehult terräng Gäddeglo gård Hundmossen åker
Källsåker hg Lindfallehult terräng Gäddeglo by Hundsved Saknas
Källsåker herrgård Lindholmen holme Haga hmd Husbondekärret åker
Källsåker hgd /Se Literhagen terräng Haga lht Husbondkärret Saknas
Källsåker gård /Se Ljusgöl göl Hagaberg hmd Hålbäcken bäck
Källsåker gd /Se Ljusgöl, Stora göl Hagaberg hmd Hålbäcken gärde
»kætilsaker», se Källsåker gd Loberget holme Hagalund hmd Hålbäcksbacken backe
Kætilsakra, se Källsåker herrgd Lockfallehult terräng Hagalund hmd Hålbäckakullen kulle
*Malsrume Saknas Lomö ö Hageby lht Hålbäcksmossen gärde
*Malsrume Saknas Lustholmen sumpmark Hagen t. Hällsjön sjö
*Malsrum Saknas Långavik vik Hagen t. Hällsjön sjö
*Marstada t. Långmossen ägomark Hamburg lht Hällsjön, Norra sjö
Tornesfalla Saknas *Lænksmala jordlott Hamburg, jfr Silverbäcken Saknas Hällsjön, Södra sjö
*Marstad Saknas [Lænksmala] äng Hamprössle gd Härstadsängen gärde
Mommehål by *Länksmåla äng Hamprödsla gård Hästhagen hage
Mommehål by /Se Malmarna terräng Hamperötsla gård Hästhagskärret gärde
Mommehål by Malmbacken terräng Hemtuna lht Hästhagsudden Saknas
Mommehål by Mastvirkebacken ägomark Herrhagen gd Hästhagsviken Saknas
Mommehål by /Se Mejeridammarna gölar Hildursborg lht Hästsveden Saknas
Mommehål by Mosshult ägomark Hildursborg lht Högholmen ö
Mommehål by Mossviken vik Hjorted Krog krog Igelgöl Saknas
Mommehål by Myrö ö Hjortekrog lht Jeppes hål mossmark
Mommehål by /Se Månghörningen terräng Hjortenboden lht Jona-Perslyckan åker
Momme hål by /Se Måsebokärr kärr Hjortkullen t. Jungfruberget berg
Mommehål by /Se Mörghulte ö el. Vångarsö ö Hjortkullen by Jungfrun ö
*Mummohul, se Mommehål by Mörkakärr vik Hjortudden rivet t. Jämserumsgärdet åker
?*Målsrum försv. ort /Se Mörkehålsbergen fornlämning Hjortviken t. Jämserumshagen hage
+Målsrum Saknas /Se Mörkgöl göl Hjortviken t. Jättens kistlock sten
*Månssrum, se ?Målsrum nu försv. ort Mörtviken vik Hult Saknas Jönsmossen åker
Måsebo gård /Se Mörtvikeskogen skogsområde Hult by Jösses håla lergrop
Mörtvik gd /Se Mösjön sjö Hultstorp? Saknas Kallåkersbackarna stigningar
Mörtvik gd Norrängsmossen ägomark Hålbäcken riven lht Kalmargärdet åker
Mörtvik gd /Se Nyboviken vik Hällen t. Kalven = Kalvgöl göl o.s.v.
Mörtvik gård /Se Nyhult ägomark Hällen t. Kalvgöl sjö
Mörtvik gd /Se Nyhägn ägomark Högalid lht Kalvgöl göl
*Ropmeda Saknas Nyhägn ägomark Höghult lht Kalvudden Saknas
?Rumma by Nämndemansnäset näs Höghult lht Kaplansbacken backe
?Rumma by *Näsbacken backe /Se Högsby lht Kaplansgärdet åker
?Rumma by Näset näs Högsby lht Kaplansäng Saknas
Rötsla hg /Se Näset näs Jansbo gd Kattflogen floge
Rössle gdar Näset näs Jansbo bebyggelse Kistenäs Saknas
?Rössle gdr /Se Näset ägomark Jansbo bebyggelse Klinten höjd
Rötsla, Rössle hg Näset näs Johannisberg lht Klintlyckan gärde
?Rössle gdr /Se Näset näs Johannesberg lht Klockarkullen hage
Rötsla hg Näset näs Johansbo gård Knarrviken vik
Rötsla herrg. Näsbacken udde Johansbo, se 1 Jansbo gd Knarrviksängen Saknas
Rötsle hg Näsmossen ägomark Jägersro lht Kohagen hage
Rötsla gård Näsudden udde Jägersro lht Kohagsgärdet gärde
Rötsla gård /Se Näsudden udde Jämserum lht (f.d. grenadjärstorp) Korpmossen åker
Skvagerfall by Näverkärr ägomark Jämserum avs. Koxeklint höjd
Skvagerfall by Ormkärr kärr Jämserum lht Kranken grund
Skvagerfall by Oxholmen näs Jämserum t. Kragmossen åker
Skvagerfall by /Se Paskan ägomark Kallernäs lht Kråknäset kulle
Skvagerfall by Paskevad sumpmark Kallernäs lht Kullarna åker
Skvagerfall by Petterslund terräng Kallåker hmd Kungsbacken stigning
Sguagerfall by Pukuret terräng Kallåker lht Kungsbacken backe
Skvagerfall by Rovkärret ägomark Kallåker, Lilla lht Kungsbergsudden Saknas
Sguagerfall by Råberga ägomark Karlberg lht Kvarkan gärde
Skvagerfall by Råberget triangelpunkt Karlberg lht Kvarkkullen(?) kulle
Skvagerfall by Rösjön sumpmark Karlsborg lht Kvarnberget berg
Skvagerfall by Sjöbodudden udde Karlsborg lht Kvarnbäcken bäck
Skvagerfall by /Se Sjögärdet ägomark Karlsborg lht Kvarnholmen ö
Skvagerfall by /Se Sjösvederna strandmark Kasernen lht Kvarnkärret Saknas
Skvagerfall by /Se Sjöändehagen terräng? Katrinelund f.d. t. Kvarnlyckan gärde
Skvagerfall by /Se Skvagerfall triangelpunkt Katrinelund, jfr Kuttebo Saknas Kvarnsjön sjö
Skvagerfall by /Se Skvallerbäcksskogen skogsmark Klinten lht Kvarnsjön sjö
Solhult f.d. torp? Skälsmossen mosse Klockartorpet hmd Kvarnsvederna Saknas
Strängnäs stuga /Se Slätfallehult terräng Klockaretorpet t. Kvarnängen gärde
Svinebo, se Svinnersbo by Smörklint terräng Klämman riven lht Kvigvik vik
Svinnersbo by Snippen terräng Koblängan gård Kvigvik notvarp
Svinnersbo by Snuslösan f.d. torp? Koxeklint lht Kvigvik hage
Svinnersbo by Soluppgång ägomark Kristineberg lht Kvistrumsgärdet gärde
Svinnersbo by Stenserum fornlämning Kristineberg lht Kvännarn sjö
Svinnersbo by Stenvik vik Kråkebo bebyggelse Kvännarn sjö
Svinnersbo by /Se Stora gärdet ägomark Kungsholm avs. Kyrksjön sjö
Svinnersbo gd /Se Stora sved ägomark Kungsholm lht Kyrksjön sjö
Svinnersbo by /Se Storholmen holme Kusketorp t. (rivet), numera åker Kyrkviken Saknas
Svinnersbo by /Se Stormossen mosse Kuttebo lht Kålåkersbergen höjd
Svinnersbo by /Se Storskogen skogsmark Kvarnsveden lht Kålåkersskogen skog
Sylltorp gård Storängen ägomark Kvarnsvederna lht Källarekullen åker
Sylltorp gård /Se Storängen ägomark Kvistrum lht Källargärdet gärde
Syltorp gd /Se Storö ö Kvistrum riven lht Källvarpet del av notvarp
Sömstad by Storön udde Kyrkvik t. Kärleksklabben holme
Sömstad gård /Se Strängholmen holme Kyrkvik, Lilla, se Kyrkvik, Stora t. Kärret åker
Tegeltorp gård /Se Stubbmossen ägomark Kyrkvik, Stora t. Lagmanskällan källa
Tjockenstorp f.d. torp? Svartsjön sjö Kålåker gård Lakdjupet djupt ställe i sjö
*Tortaboda Saknas Svingbacken terräng Kålåker gård Ladkärren åker
»tortabodhum» Saknas Svinhagsviken vik Kålåker gård Ladmossen åker
»thotabodom» Saknas Svinnarn sjöar Kålåker bebyggelse Lassplöjan gärde
»thotabodhom» Saknas Svinnaren sjö Kårby by Lervik vik
Törnsfall prästgård /Se Svinnaren, Lilla sjö Kårby gård Lilla mossen Saknas
Törnsfall prästgd /Se Svinnaren, Stora sjö Kårby gård Lillskogen skog
Törnsnäs, se Törnsfall prästgård Svinnaren, St. o. L. sjöar /Se Kårby by Lillängen gärde
waknasundom, se Vångesunda by Svinnaren, Stora o. Lilla sjöar /Se Källs, se Källsåker Saknas Lillängen gärde
Wapnasunda, se Vångesunda by Svinnaren sjö /Se Källsberg Saknas Lillängsgrundet grund
Vångesunda by Svinnersboviken vik Källsåker gård Lillö ö
Vångsunda by Sylltorpskärret ägomark Källsåker by Lillön ö
Vångesunda by Sågkvarnsbäcken bäck Kärrebo Saknas Lindfallsgöl sjö
?Vångsunda Saknas Sågkvarnsviken vik Lerpottan lht Lindfallsgölen göl
Vångesunda by Tallholmen holme Lindersberg lht Lindfallshult skog
Vångesunda by Tjurmossen mosse Lindersberg lht Lindholmen ö
Vångsunda by Torbogöl göl Lindesnäs t. Literhagen hage
Vångesunda by Torbogöl göl Lindfall t. Ljusfall smålyckor
Vångesunda by Trollarebergen fornlämning Lindfall t. Ljusfallsäng Saknas
Vångesunda by Trätsveden ägomark Lindhem lht Ljusgöl sjö
Vångesundr by Trätsvedsviken vik Lindhult lht Ljusgöl sjö
Vångesunda by Törnviken vik Lindhult lht Lockfallshult skog
Vångsunda by Uddgärdet ägomark Ljungbo stuga Lomö ö
Vångesunda by /Se Vadmalsklabben holme Ljungbo lht Lustholmen holme
Vångsunda by /Se Vargslätt ägomark Lockfall t. Långholmen grund
Vångesunda by /Se Varrmon skogsparti Lockfall t. Långholmen grund
Vångsunda by /Se Vassviken vik Lugnet lht Långa lycka åker
Vångsunda by /Se Vassvikeklabben holme Lugnet lht Långlyckan gärde
Vångsunda by /Se Vassängskärret ägomark Lyckebo lht Långmossebacken backe
Vångsunda by /Se Vitvalds hög gravhög /Se Lyckerum lht Långmossen gärde
Ärrenäs gd Vågnaren sjö Lyckerum lht Långsveden gärde
Ärnäs bebyggelse /Se Vågnaren, se Vångaren sjö /Se Lyckhem lht Länsmansplöjan åker
Ärnäs gd /Se Vågnars holme holme Lyckhem, jfr Hjortekrog Saknas Majviken Saknas
Ärnäs gård /Se Vångaren sjö Långhagen lht Malmbacken backe
Ärrenäs gd /Se Vångaren sjö Långhagen lht Malmerna skogsmark
Överby by /Se Vångaren sjö /Se Lövetorp lht Malmkällan källa
Överby by /Se Vångaren sjö /Se Lövetorp Saknas Malmkällan källa
  Vångaren sjö /Se Lövsveden lht Matsvikebacken backe
  Vångaren sjö /Se Marieholm lht Matsvikegärdet gärde
  Vångaren sjö /Se Marieholm lht Matsvikelyckan = Matsvikegärdet Saknas
  Vångaren sjö /Se Marielund hmd Mellanvarpet del av notvarp
  Vångarsö el. Mörghulte ö ö Marielund hmd Mervarpet del av notvarp
  Vårdkaseberget berg Mommehål bebyggelse Millre sved gärde
  Wästerwijk, se Gamlebyviken vik Mommehål gård Mjölksvederna åker
  Västervik(en) vik /Se Mommehål gård Mossen åker
  Ydre backe terräng Mommehål, Stora hmd Mossflogen åker
  Ydreskogen skogsmark Mossebo, se Måsebo Saknas Mossgöl Saknas
  Ängnäset näs Mura, jfr Murmästartorp Saknas Mossvikslyckan åker
  Ängsjön sjö Murmästartorp t. Myskahult skog
  Äppleviken vik Murmästartorp t. Mörghultsö ö
  Ödingen sjö Målen utjord Mörkahålsbergen berg
  Ödingen sjö /Se Måsebo gård Mörkevik Saknas
  Ödingen sjö /Se Måsebo gård Mörkgöl sjö
  Ödingshultsskogen skogsmark Måshult lht Mörkgöl sjö
    Måshult t. Mörtviksskogen skog
    Måsvik t. Mössjön sjö
    Måsvik t. Mösjön sjö
    Mörkekärr t. Norraängen gärde
    Mörkekärr t. Norraängsmossen gärde
    Möllstad utjord Nyhägn åker
    Mörtvik gård Nytorp rivet t
    Mörtvik, Lilla t. Nytorpskiftet åker
    Mörtvik, Lilla t. Näsbacken backe
    Mörtvik, Stora t. Näset Saknas
    National lht Näset Saknas
    Norrgården bebyggelse Näset Saknas
    Nyaborg hmd Näset Saknas
    Nyaborg lht Näsmossen åker
    Nyboda t. Näsudden udde
    Nyboda t. Näsudden Saknas
    Nyhult lht Näsuddsvarpen notvarp
    Nyhult rivet t. Näverkärr gärde
    Nyhult t. Ormkärr åker
    Nynäset lht Oxhagen hage
    Nynäset t. Oxhagslyckan gärde
    Nynäset, Lilla lht Oxhagsplöjan åker
    Näset Saknas Oxholmen ö
    Näset Saknas Oxsveden Saknas
    Oxhagen t. Paltbacken backe
    Oxhagen t. Paskevad skogsmark
    Paskan Saknas Porskärret Saknas
    Petersborg lht Prästhagen hage
    Petersborg t. Prästkärr gärde
    Peterslund riven lht Puckuret berg och vik
    Pettersborg Saknas Pölsan gärde
    Pilgatan lht Rispan Saknas
    Pilgatan lht Rovkärret åker
    Rosenborg lht Rudgölen göl
    Rosendal lht Råberget Saknas
    Rosendal lht Råhaget notvarp
    Ryssbylund lht Rävhagskärret Saknas
    Ryssland lht Rökärr åker
    Rysstugan stuga Rösjön sjö
    Råberga riven lht Saltsjön = Gamlebyviken Saknas
    Rättarebo lht Sandlyckan gärde
    Rättarebo lht Sibirien gärde
    Rättartorp lht Sjöbodudden udde
    Rävhagen t. Sjösvedslyckan åker
    Rävhagen t. Sjöändebackarna backar
    Rönninge hmd Sjöängsviken Saknas
    Rönninge Saknas Skomakarehagen hage
    Rössle gdar Skvallerbäcken bäck
    Rödsle gård Skvallerbäckshagen hage
    Rötsla gård Skvaltsveden Saknas
    Sandalia hmd Skäls källa källa
    Sandbo lht Slättfallshult skog
    Sandbo lht Smedgärdet åker
    Sandvik lht Smörklint höjd
    Sandvik t. Smörklint höjd
    Silverbäcken avs. Smörmossen Saknas
    Silverdalen lht Soluppgång åker
    Sjögatan lht Statskiftet åker
    Sjögatan lht Stenkramman åker
    Sjögrinden Saknas Stockkällan källa
    Sjöhaga lht Stora mossen gärde
    Sjönäs hmd Stora sundet sund
    Sjönäs hmd Stora sved hage
    Sjösvederna rivet t. Stora sved Saknas
    Sjövik lht Storskogen skog
    Sjövik lht Storängen äng
    Sjöände lht Storängen Saknas
    Sjöände lht Storängen Saknas
    Skogsgläntan lht Storängen Saknas
    Skogstorpet lht Storängen Saknas
    Skogstorpet t. Storängsmon Saknas
    Skräddarstugan stuga Storängsviken Saknas
    Skvagerfall by Storö ö
    Skvagerfall by Storön ö
    Skönaro lht Storön ö
    Slätfall t. Strandängen gärde
    Slättfall t. Stubbmossen åker
    Smedstugan lht Sundet notvarp
    Småhaga hmd Sundsholmen ö
    Snaran riven lht Sundsholmen Saknas
    Snippen lht Sundsplöjan åker
    Snippen lht Svartsjön sjö
    Snuggan bebyggelse Svedgärden gärden
    Snurrhagen lht Svedvarpen notvarp
    Snuslösa riven fiskarstuga Svingbacken backe
    Snårhagen lht Svinnarn sjö
    Snötomta lht Svinnarn sjö
    Snötomta lht Svinnarn, Lilla sjö
    Solbacka lht Svinnarn, Lilla sjö
    Solbacka lht Svinnarn, Stora sjö
    Solhaga lht Svinnarn, Stora sjö
    Solhem lht Svältan gärde
    Solhult rivet t. Syllet notvarp
    Soluppgång riven stuga Sågkvarnsbäcken bäck
    Solåsa lht Sågkvarnsviken Saknas
    Stenbergen lht Sågsjön = Kvarnsjön Saknas
    Stensborg hmd Talluddarna Saknas
    Stensborg lht Tjurmossen odlad mosse
    Stenserum lht Torebo sandgrop sandgrop
    Stenserum lht Tores sveder hage
    Stensnäs hmd Torgöl göl
    Stensnäs hmd Torssvedsmon Saknas
    Stolphagen hmd Trollarebergen berg
    Stolphagen hmd Trädgårdsskiftet åker
    Strandängen utjord Träsvedskärret betesmark
    Strängnäs stuga Tysksvederna gärde
    Strängnäs lht Törnviken = Vassviken vik
    Strömstad utjord Uddarna notvarp
    Sundsholmen lht Udden notvarp
    Sundsholmen lht Uppbrända mossen skogslycka
    Svensbo lht (f.d. grenadjärstorp) Urtorpsbacken backe
    Svensbo lht Utterplöjan Saknas
    Svensborg lht Uvberget berg
    Svensktorpet (nu bortrivet) båtsmanstorp Valdemarsklabben klabbe
    Svinebo, se Svinnersbo Saknas Vargslätt åker
    Svinebo, se 1 Svinnersbo gd Vassviken vik
    Svingen hmd Vassviksklabben ö
    Svinnersbo by Vassängskärret åker
    Svinnersbo by Verrmon skog
    Svinnersbo gd Vångars holme Saknas
    Svinnersnäs t. Vångars nabbe Saknas
    Svinnersnäs t. Vågnaren sjö
    Sylltorp gård Vågnaren sjö
    Sylltorp by Vårdkaseberget höjd
    Sågen riven lht Ydrebackarna stigningar
    Sågkvarnsstugan Saknas Ydrebackarna backar
    Södergården Saknas Ydreskiftet åker
    Sömstad gård Åkerkärr gärde
    Sömstad gårdar Åmundsveden Saknas
    Sörgården bebyggelse Älven bäck
    Tallbacken lht Ängbackarna hage
    Tallbacken lht Änglyckan gärde
    Tallebo t. Ängnäset Saknas
    Tallebo, Lilla t. Ängsjön sjö
    Tallebo, Stora t. Ängsjön sjö
    Tegarna lht, jfr Fagerhult Saknas Äppleviken Saknas
    Tegelbruket lht Äppleviken Saknas
    Tegeltorp hmd Ärnäsängen Saknas
    Tegeltorpet lht Ödingen sjö
    Tellmanstomt lht Ödingen sjö
    Tjockenstorp t. Ön halvö
    Tjockens torp t. Ön ö
    Tomtebo lht Örlyckebacken backe
    Torbo lht Örlyckekullen kulle
    Torebo lht Örnsveden Saknas
    Torpet, jfr Lindersnäs Saknas Österängen äng
    Torsborg lht Österängen Saknas
    Torsborg lht Östra mon Saknas
    Trädgårdstorpet t. Överängen Saknas
    Trädgårdstorpet t. Övre sveden Saknas
    Törnesfalla gård  
    Törnesfalla, se Tömsnäs prästgård  
    Törnsfalls prästgård prästgård  
    Törngrenstorpet rivet t.  
    Törnrosens fäste godtemplarlokal  
    Törnsnäs prästgård  
    Törnsnäs prästgård  
    Ugglehult riven bs  
    Ulfsborg t.  
    Ulfsborg lht  
    Urtorpet t.  
    Utterstugan stuga  
    Vaktstugan lht  
    Valnäs lht  
    Valnäs lht  
    Vernersborg gd  
    Värnersborg lht  
    Värnesborg lht  
    Vidablick lht  
    Vidablick lht  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vångsunda by  
    Vångsunda by  
    Vångsunda gd  
    Västernäs (nu bortrivet) grenadjärstorp  
    Västernäs rivet t.  
    Åbo lht  
    Åbo lht  
    Åkerslund lht  
    Ån t.  
    Älgshult hmd  
    Älgshult hmd  
    Ängalund lht  
    Ängalund lht  
    Ärnäs gd  
    Ärnäs, se Errenäs Saknas  
    Ödingsholm hmd  
    Ödingsholm hmd  
    Ödingshult t.  
    Ödingshult lht  
    Öl-Jontegården = 2 Gagersrum Saknas  
    Överby gård  
    Överby gård  
    Överby gård  
    Överby by  
    Överby by  
    Övre halvgården Saknas  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.