ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gamleby socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 652 Naturnamn : 254 Bebyggelsenamn : 1028 Naturnamn : 1352
Gamleby sn Askros terräng Gamleby sn Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn Baggetorp ägomark Gamleby köping Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn Baldersrum ägomark Gamleby socken och municipalsamhälle Nummeförteckning förteckning
Gamleby sn /Se Bergebogöl göl Gamleby köping Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn /Se Berget terräng Gamleby sn Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn /Se Bergholmen holme Gamleby sn Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn /Se Bergsummen sjö Gamleby sn Nummerförteckning förteckning
Gamleby f.d. stad /Se Bersumängen ägomark Gamleby sn Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn /Se Billsjön sjö Gamleby köping Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn /Se Billsjön sjö /Se Gamleby köping Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn o. köping /Se Bjärken ägomark Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Gamleby sn /Se Bladkärr ägomark Gamleby kärngar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn *Boasjön sjö (ev. f.d. sjö) Gamleby käringar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn /Se Borgfallsmossen mosse Gamleby käringar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Borghultegöl sjö Gamleby kärngar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Borghultesjön sjö Gamleby kärngar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Brokärr ägomark Gamleby kör inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Brotorpet ägomark Alby lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Bruakullen berg /Se Alby lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Bruakullen höjd /Se Almkärr, se Älmkärr bs Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Brudkullebacken terräng Alphyddan lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Brudkullen backe Andersborg bs. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Brudkullen kulle /Se Andersborg bs Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Brånen terräng Anneborg lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) sn Brännmossen mosse Anneborg lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn *Bärsundsjön sjö Anneborg lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Börsnäskärret ägomark Anneborg lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Djupekrok vik Anneborg lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Dvärgstad hage terräng Anneborg banvaktsstuga Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Dynestadsjön sjö Anneborg lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Dynestaviken vik Annelyst lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Dynestadviken vik Annelyst lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Dämkärr, Lilla ägomark Askros f.d. hd Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Dämkärr, Stora terräng Askrotsgården f.d. hd Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Eke ägomark Aspeboda lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Enestorp triangelpunkt Aspeboda lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Falkhagarna terräng Augustenborg lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Falkhagen terräng Augustenborg bs. Nummeförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Flåtberget holme Augustenborg lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Fruberget triangelpunkt Augustenborg bs Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Fruberget fornborg /Se Augustenborg lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Färnen sjö Augustenburg lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Färnen sjö /Se Augustendal lht. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Färnen sjö /Se Augustendal lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Färnen sjö /Se Augusthill lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gamlebyviken vik Back avs. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gamlebyviken vik Back avsöndringar Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gamlebyviken vik Baggetorp gård Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gamlebyviken vik Baggetorp gd Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gamlebyviken vik /Se Baggetorp gd Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Garpedans berg /Se Bakom lht Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Garpedansberget triangelpunkt Baldersrum gård Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gethagslyckan ägomark Baldersrum by Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Granebogölen göl Ballersrum by Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Grindebo ägomark Bergbo avs. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn *Gruvkullen kulle Berget bs Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) sn /Se Grytsbacken backe Berget bs. Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gröndalen terräng Berget bs Nummerförteckning förteckning
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gudingen vik Berget bebyggelse Alehagen hage
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gullberget berg Berget f.d. bt Alhagen åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gungudden udde Berghamra lht Alhagsbacken vägbacke
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gökkärret ägomark Bergliden lht. Alkällan källa
Västervik (numera Gamleby) förr sn Gölhagen terräng Bergliden lht Alkärr mosse
Västervik (numera Gamleby) förr sn Haga terräng Bergsholm stuga Allégärdet åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hagnäset terräng Bergåsa lht Altäppan åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hallingehult ägomark Betestorp gård Aludden udde
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hallonberget berg Betestorp gd Aludden udde
Västervik, äldre namn på Gamleby sn Hammarbadet badstrand Bjerka gård Aludden åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn *Hanholm holme Bjärka by Anderslarsasgärdet åker
Västervik (numera Gamleby) sn *Hanholm holme Bjärka by Aspudden gränsmärke
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hargölen göl Bjerka, Lilla lht Augustenborgsgärdet åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hattkärr ägomark Bjärka, Lilla, se Lill-Bjärka avs. Backgärdet åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hemsjön sjö Björkenåsen torp Backkällan källa
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hjortronmossen ägomark Björkhyddan lht. Backsbacken vägbacke
Västervik (numera Gamleby) förr sn Holmsjön sjö Björkhyddan lht Badhusvarpen notvarp
Västervik (numera Gamleby) förr sn Holmsängen ägomark Björkkulla lht Badhusvarpet notvarp
?Västervik (numera Gamleby) förr sn Hovricken vik Björkliden lht Badhusängarna åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hovricketorp ägomark Björklund bs Baggetorpebacken vägbacke
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hovrikeviken vik Björklund bs Baggetorpeberg udde
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hovrikeviken vik Björklund lht. Baggetorpebrygga brygga
Västervik (numera gamleby) förr sn Hultekarlsö udde Björklund lht Baggkällan källa
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hultgatemossen ägomark Björklund lht Baggkällan källa
Västervik, Gamla (numera Gamleby) sn Hummelviken vik Björklund lht Baggkällan källa
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hummelängen utjord Björkmossen hmd. Baggkällemålet åker
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hummelängen ägomark Björkmossen hd Ballersrumegrytor naturminne
Västervik (numera Gamleby) förr sn Humpen ägomark Björksborg lht Ballersrumelandet strand
Västervik (numera Gamleby) förr sn Hyttegöl göl /Se Björktomta lht Ballersrumeudden udde
Västervik, Gamla (numera Gamleby) förr sn Hårkranken holme Björktomta lht Ballersrumeviken vik
Västervik, Gamla (numera Gamleby) förr sn Häckenstadsjön terräng Björndalen bs. Ballersrumsgöl göl
Västervik, Gamla (numera Gamleby) förr sn *Häkiensta Ängh Saknas Björndalen lht Banvaktsstugebacken vägbacke
Västervik, Gamla (numera Gamleby) förr sn *Häckiensta Ängh äng /Se Bolläng bs Barhuggna bergen berg
Västervik, Gamla (numera Gamleby) sn Hällarna holmar Bollängen riven bs Barkkärr vik
Västervik Gamla (numera Gamleby) förr sn Hällsjön, Norra sjö Borgen lht. Baronkällan källa
Västervik Gamla (numera Gamleby) förr sn Hästhagsslätten terräng Borgen lht »Bengtshol» terräng
Västervik, Gamla (numera Gamleby) förr sn Hästmossen ägomark Bredablick lht. Bergbogöl göl
Baggetorp gd Jungfruholmen holme Bredablick lht Bergbomossen åker
Baggetorp gård Jänkhagen ägomark Brevik lht. Bergholmarna holmar
Baggetorp g. Kalvnäset udde Bredvik lht Bergholmen holme
Baggetorp gd Kapelludden udde Brink avs. (f.d. bt) Bergsholmsskiftet åker
Baggetorp gd Klevanäs terräng Brinktorpet avs. Berglyckan äga
Baggetorp gd Klårtorpet ägomark o. terräng Brinktorpet, se Brink avs. Bergudden udde
Baggetorp gd Knarrflogen göl Bro f.d. bebyggelse Betestorpesidan strand
Baggetorp gd Kohagskärret kärr Brogården frälse-lht Betestorpeviken vik
Baggetorp gd Kongssvederna terräng »Brotorpet», se Bro f.d. bebyggelse Billsjön sjö
*Baldershammar Saknas /Se Koppeskog skogsterräng Bruket, Se Hammars Tegelbruk avs. Billsjön sjö
Baldersrum by Kroksjön sjö Brunn f.d. hus Bjurudden udde
Baldersrum by /Se Kullbäcken ägomark Brånarna bs Bjärka utjord åker
Baldersrum by /Se Kvistviken vik Brånarna lht Bjärken f.d. sjö (nu åker och sankmark)
Baldersrum by /Se *Kijrkiowägen Saknas Brånfall bs. Bjärkhagen hage
Baldersrum by /Se *Kålgårdslyckan Saknas Brånfall bs Bjärksjön f.d. sjö (nu åker o. sankmark)
?Bjärka gd *Kålgårdslyckan Saknas Bullerbo utjord Björkgärdet åker
?Bjärka gård Källgärdet ägomark Bullerbo rivet hus Björkhagelyckan åker
Bjärka by Kärret ägomark Busan riven bs Björkhagen f.d. hage
?Bjärka gd Lagmanskärret ägomark Bäcken hd Björkmossen mosse
Bjärka g Landsvägsgärdet ägomark Börslekärr rå och rör Björndalegärdet åker
Bjärka by Lergropshagen ägomark Börslekärr gårdar Björnsbäcken åker
Bjärka gd Lidbergshagen terräng Börsnäs hmd. Blabärsmossen åker
Bjärka gd Lillholmen holme Börsnäs hd Bladkärr åker
Bjärka gd Lillö holme Dalby lht. Boda utjord äga
?Bjärka gd Lindhultsgölen göl Dalby lht Bodhagarna hagar
Bjärka g. Linköpingsvägen väg /Se Dalebo bs. Bodhagen hage
Bjärka gd *Lisjön sjöar Dalebo bs Bokärr äga
Bjärka gd /Se Lisnen, Nedre o. Övre sjöar Dalsborg lht Bondkärr åker
*Branderna Saknas Lisnan, Övre o. Nedre sjöar /Se Dalslund lht. Borgberget berg
Byn bebyggelse /Se Lisnen, Nedre sjö Dalslund lht Borgfallsmossen, se Bålfallsmossen mosse
*Byrlunda Saknas Lisnen, Övre sjö Dramekärr torp Borghultegöl göl
Börslekärr gd /Se Lisneö halvö Dvärgstad gård Borghultsjön sjö
Börslekärr by /Se Loftagatan väg /Se Dvärgstad gd Borghultesjön sjö
Dvärgsta by Lomgöl göl Dvärgstadhage hd Brandberget berg
Dvärgstad gd Lomgöl göl Dämkärr, Lilla avs. Branteberg berg
Dvärgstad by Lomgöl göl Dämkärr, Lilla bs Braxenberget berg
Dvärgstad nu gård Loma gyl göl /Se Dämkärr, Stora hmd Bredviken vik
Eke utjord Långbrokärret ägomark Dämkärr, Stora hd Bredvik vik
Dvärgstad gd /Se Långkärr ägomark Eckanäs lht Bredviken vik
Eke utjord Långkärr ägomark Edsborg lht Bredviksbacken vägbacke
?Eke utjord Mellangölen göl Edsborg lht. Bredviksberg berg
Eke utjord Mellanmossen ägomark Ek torp Bredviksbergen, se Bredviksberg berg
Eldslösa gd *Mellbyviken, Gamla vik Eka lht. Bredviksbäck bäck
Eldslösa gd /Se Mossen terräng Eka lht Bredviksgärde åker
Enestorp by Mörkbäcken ägomark o. bäck Ekbacka lht Bredvikshagen hage
Erneberg Saknas /Se Mörkbäcksviken vik Ekby lht Bredvikshögvarp notvarp
Erneberg prästgd /Se *Mörtsbek Saknas Eke, se Eksäng utjord(ar) Bredviksmålet åker
Erneberg prästgd /Se »mørtabek» Saknas Eke utjord Bredviksplöjan åker
Erneberg prästgård /Se Mössmossen ägomark Ekeberg lht Bredviksviken vik
Färnevik gd /Se *Norra skog mark Ekeberg avst Bredviksäng åker
Gamleby köping *Norra skog skogslott Ekeberg lht Bredviksäng åker
Gamleby köping *Norra äng jordlott Ekebo lht. Bredviksängen äng
Gamleby köping *Norra äng mark Ekebo avs. Bredviksängsvarpet notvarp
Gamleby köping *Norrlandet område Ekeborg lht »Brekärr», se Brokärr äga
Gamleby köp. /Se Nyhagen ägomark Ekeborg lht. Brohagen åker
Gamleby m:e. /Se Nyhägn ägomark Ekehall avs. Brokärr äga
Gamleby köping /Se Nynästegen ägomark Ekehall avs Bromossen åker
Gamleby köping /Se Näckkärr ägomark Ekelund lht. Brudkullebacken vägbacke
Gamleby köping Olofskärr ägomark Ekelund lht Brudkullegärdet åker
Gamleby köping Ormkärr ägomark Ekensborg lht Brudkullen backe
Gamleby förvaltningspostkontor /Se Orremossen ägomark Ekensborg lht Brudkullen kulle
Gammelgård herrgård /Se Oxhagen ägomark Ekenäs lht Brygghusegärdet åker
Garphyttan lht /Se Persbobacken backe Ekenäs statstuga Brygghusgärdet åker
?Granebo gd Pilgatan väg /Se Ekhaga lht Bryggvarpet, Lilla notvarp
Granebo gd /Se Pisshällen grund Ekhaga lht Bryggvarpet, Stora notvarp
Gunnerstad by Plöjan ägomark Ekhult hmd Brånbacken vägbacke
Gunnerstad by Päremossen ägomark Ekhult hd Brånen äga
Gunnerstad by Ramstadsjön f.d. sjö Eklycka lht. Brånlyckan åker
Gölinge gd /Se Risdalsgölen göl Eklycka lht Brånlyckorna f.d. åker
»Haakanastad» gd? Ropudden udde Ekslund lht. Brånstadgölen göl
Hallesrum Saknas /Se Rosendals göl göl Ekslund lht Brännmossen mosse
?Hammar by Rummagärdet ägomark Eksäng utjord(ar) Brännvinsängen åker
?Hammar by Rummakulla terräng Eksäng utjord(ar) Brömshål skogskant
Hammar by Rummen sjö Ekudden lht Bullerbo åker
Hammar by Rummen sjö Ekvalla lht. Bullerbobacken vägbacke
Hammar by Rummen sjö Ekvalla lht Bullerbobergen strand
Hammar by Rummen sjö /Se Ekängen lhtr Bullerbohagen hage
Hammar by /Se Rummen sjö /Se Ekängen lhtr Bullerbovarpen notvarp
Heda by Rummen sjö /Se Eldslösa gård Bygärdet åker
Heda by Rummen sjö /Se Eldslösa gd Byvägen väg
Heda by *Runnir sjö /Se Eldslösa, Lilla lht. Byxen del av åker
Heda by Rödskär skär Eldslösa, Lilla lht Bålfall åker
Heda by Rösslekärr ägomark Elimkapellet lht Bålfallsmossen mosse
Heda Saknas Sandsjön sjö Elinslund lht. Bäcken bäck
Heda by Segersgärdeviken vik Elinslund lht Bäckhagen hage
Heda by Sjöhagen terräng Emilsborg bs. Bäckgärdet åker
Heda by Sjökullen udde Emilsborg riven stuga Bäckgärdet åker
Heda by Sjöängen ägomark Emilslund lht. Bäckgärdet åker
Heda by Skansen fornborg Emilslund lht Bäckvarpet notvarp
Heda by /Se Skarpegölen göl Enbacka lht. Bärbogölen, se Bergbogöl göl
Himmelsrum by /Se Skiren sjö Enbacka lht Bärsummehagen hage
Himmelsrum by /Se Slätmon terräng Enestorp gård Bärsummekällan källa
*Horsvik Saknas Smedstorpet terräng Enestorp utjord Bersummen sjö
Hovricken lht Snipgölen göl Enestorp by Bärsummen sjö
Hovricketorp gd Solberget ägomark Enestorp utjord Bärsumsbron bro
Hyttekärr lht /Se *Spyuta drot Saknas Erneberg gård Bärsumslyckan åker
?Häckenstad gd »spyuta dræt» Saknas Erneberg, se Ärneberg gd Bärsumsängen äng
Häckenstad herrg *Spyuta dræt Saknas /Se Eriksborg lht Börslekärr ägor
Häckenstad herrg. Starrängen ägomark Eriksberg lht Börslekärreskogen skog
Häckenstad herrg. Stenberget berg Falkhagen lht. Börsnäskärret åker
Häckenstad gd Stenberget triangelpunkt Falkhagen utjord Börsnäslyckan åker
Häckenstad hg Stenbron bro Fallet bs »Börstekärr», se Börslekärr äga
Häckenstad herrg. *Steenbroon bro Fallet lht Dalboviken vik
Häckenstad gd *Steenbroon bro /Se Fattighuset f.d. hus Dalebogärdet åker
Häckenstad by Stensnäs ägomark Fattigstugan f.d. hus Dalkarlshagen äga
Häckenstad g. Stensätter ägomark Fernevik lhtr Dallyckan åker
Häckenstad by Stora Mossen ägomark Freden lht Dalsved hage
Häckenstad hg Storängen ägomark Freden lht Dalsvedshagen hage
Häckenstad gd Storön holme Fredriksberg lht Dammgärdet åker
Häckenstad hg Stångeland ägomark Fredriksberg lht Dammkullen hage
Häckenstad gård Stångerör triangelpunkt Fredriksberg lht Djupdalslyckan åker
Häckenstad herrgd Svarta kärr göl Fredriksborg lht Djupedike kanal
Häckenstad hgd /Se Svartgöl göl Fridebo hus (gård) Djupekrok vik
[Häckenstadtorp] Saknas Svartgölen göl Fridhem lht Djupängen åker
*Häckenstadtorp Saknas Svartgölsskogen triangelpunkt Fridhem lht Djurgården åker
»Hekenstadtorp» torp Svartkärr ägomark Fridhem lht Djurgårdsbacken vägbacke
Härstad by Togöl terräng Fridhem lht Djärvängen, se Järvängen äga
Härstad by Torpgölen terräng Fridhem lht Dommehål sänka
Härstad by Torpängen ägomark Fridhem lht. Domehålsbackarna backar
Kallåker g Tovegölen göl Fridhem lht Dommehålsbacken vägbacke
Kallåker gd Toven terräng Fridhem lht. Drängsjöängen äng
Kallåker gd Tre bröder holmar Fridhem, se Vartorp lht Dungen äng
Kallåker gd /Se Tregölen, Lilla göl Fridhem lht Dynestadsjön vik
Kallåker gd /Se Tregölen, Stora göl Fridhem lht Dynestaviken del av Gamlebyviken
Kasimirsborg herrsäte Tretorp ägomark Fridsborg lht Dynestadviken vik
Kasimirsborg (förr Mem), hg Trollkullen bergshöjd Fridsborg lht Dynestadviken vik
Kasimirsborg hg Turkängen ägomark Fridsdal lht Dämkärr, Stora terräng
Mem (nu Kasimirsborg) gd Tvegöl, Stora göl Frisktorpet t. Dämkärreskiftet åker
Kasimirsborg säteri Tällholmen holme Frisktorpet lht Ek utjord
Kasimirsborg hg /Se *Tällholmen holme Fritsborg lht Ekkullegärdet åker
Kasimirsborg (förr Mem) herresäte Uddarna ägomark »Fritztorpet», se Frisktorpet lht Ekkullen kulle
Kasimirsborg gd /Se Ugnsberget triangelpunkt Frituna lht Ekkullen kulle
Kasimirsborg, (förr Mem el. Mäm) gd /Se Ullevi ö holme Frituna lht Eklyckan åker
Klev gd Ulleviön ö Furubo lht Eknässkiftet åker
Klev gd Utbygget terräng Furubo lht Ekslundkällan källa
Klef g »vadha» Saknas Furudal, se Augusthill lht Eksäng åker
Klef Saknas Valbro ägomark Furugården lht Eksängsbacken vägbacke
Klef g Villeklint berg /Se Furukulla lht »Ekängen», se Eksäng utj
Klev gd Vistingsö ö Furuliden lht. Enbuskekullen kulle
Klev gd Vistingsö ö /Se Furuliden lht Englandsbacken, se Änglandsbacken vägbacke
Klev gd *Vårdkasberget höjd Färnevik avst. Eriksparken skog
Klef gård Väle ägomark Galglyckan bebyggelse(?) Falkhagen åker
Klev gd Välleklint bergshöjd Gamleby köping Falkhagsängen äga
Klev gård Välmågan ägomark Gamleby köping Farmorskärr åker
Klev gd /Se Vältorp ägomark Gamleby köping Fiskareslätten slätt
Krejsta gd *Välängskullen kulle(?) /Se Gamleby köping Fiskarslätten åker
Krejsta gård Värmvikssundet sund Gamlebyn köping Fiskareslättsvarpen notvarp
Krejstad Saknas Västantorp terräng Gamleby kvarn lht Fjärdingstensbacken vägbacke
Kreijstad Saknas Västermosse ägomark Gamleby linberedningsanstalt avs. Flagbron bro
Krejstad by Västervik(en) vik /Se Garpedans lhtr Flagen åker
Krejstad gd Ålkärr terräng Garpedansbadet lht Flätberget holme
Krejstad gd Åshagen terräng Garpedans lht Frisktorpehagen hage
?Krejsta g Åshagsholmen halvö Garpedans lht Frisktorpekällan källa
Krejstad gd /Se *Änghagsberget berg Garphyttan bebyggelse Frubergen berg
Krejstad gd /Se Ängkullen terräng? Garptorp f.d. bebyggelse Fruberget berg
*Kurum Saknas /Se Ören holme Gatan bs. Fruberget berg (med triangelpunkt)
Kuttorp gd Österäng ägomark Gatan bs Frubergshagen hage
Kvarntorpet gd Österäng ägomark Getingtorpet avs. Frubergshagen notvarp
*Källan by *Östra Järde Saknas Getingstorpet utj. och t Frubergshagen hage
Kärrebo gård   Getterum f.d. t Fåfängan åker
Kärrebo gd.   Givblan gd Fårgårdsudden terräng
Kärrebo gd   Givlan lht (åker) Fårhagen hage
Kärrebo gård   Givlan lht (åker) Fårkullen hage
?Kärrebo gd   Glabo stathus Fårkullen hage
?Kärrebo gd   Gläntorp hus Fårkullen hage
Kärrebo Saknas   Gomåtta hmd. Färnen sjö
Kärrebo gd /Se   Gomåtta hd Färnen sjö
?Lida by   Granebo gård Färnevikviken vik
Löckerum by   Granebo gd Fästadgärdet åker
Löckerum by   Granhagen lht Fästadvägen väg
Löckerum by   Granhagen lhtr Föruddarna uddar
Löckerum by /Se   Granhagen lht Förudden udde
Löckerum gd /Se   Grankullen lht. Föruddsvarpet notvarp
Löckerum gd. /Se   Grankullen lht Galgbacken gammal avrättningsplats
Löckerum gd /Se   Granliden lht. Galgbacken vägbacke
*Male t   Granliden lht Galgbacken backe
*Male t   Grindebo hmd Galgbryggan brygga
Mem herresäte   Grindbo avs. Gamleby skeppsbro brygga
Mem el. Mäm, (nu:Kasimirsborg) gd. /Se   Grindstugan bs Gamlebytorg torg
Membokrogen byggn. /Se   Grip f.d. t »Gamleby utsiktsberg», se Garpdansbergen berg
Målsrum gård   Gropen lht Gamlebyviken vik
Måsebo by   Gråhus hd Gamlebyviken vik
Måsebo gd   Gränsen lht Gamlebyån å
Måsebo gd   Gröndalen rivet t Gamlebyån å
Måsebo (Mossebo) by   Grönhagen lht. Garpedans berg
Måsebo gd /Se   Grönhagen hd Garpedansberget berg
Mäm, nu Kasimirsborg gd   Grönhult hmd. Garpdansbergen berg
Mäm el. Mem (nu:Kasimirsborg) gd /Se   Grönhult avs. Garpegöl göl
Mörghult g   Gröninge bs. Garphyttelyckan åker
Nygård gd   Gröninge f.d. bt (utj.) Garptorp åker
Nygård gård /Se   Gunnerstad by Garverigärdet åker
Ramshult gd /Se   Gunnerstad gård Gatlyckan åker
Ramstad by   Gunnerstad gård Gethagslyckan terräng
Ramstad Saknas   Gunnerstad by Gethagslyckan åker
Ramstad gård   Gustavsberg lht. Gethagsviken vik
Ramstad by   Gustafsberg lht Gethagsviken vik
Ramstad by   Gustavsborg lht. Getryggen skog
Ramstad by   Gustafsborg lht Getterumemon skog
Ramstad by   Gustafsborg lht Gettrumeskiftet åker
Ramstad by   Gärdet hd Getudden åker
Ramstad by   Gärdevi bs Getudden halvö
Ramstad by   Gärdevi hus Givlan åker
Ramstad by   Gölen, se Göltorpet stuga Globryggan brygga
Ramstad by   Gölhagen riven lht Glogärdet åker
Ramstad gd /Se   Gölhagen rivet hus Glot strandområde
Ramstad gd /Se   Gölstugan bs Glot vik
Risdal by   Gölstugan lht Gloängen äng
Rumma gd   Göltorpet bs. Gloängen åker
Rumma by   Göltorpet stuga (f.d. t) Gomåttekärret åker
Rumma gd   Haga lhtr Grabogölen göl
Rumma by   Haga samhälle Granbokärret terräng
?Rumma by   Hagaberg lht Granebogöl göl
Rumma by   Hagaberg lht. Granhagen f.d. hage
Rumma by   Hagaberg bs Grimsvik vik
Rumma by   Hagaberg lht. Grindmossen åker
?Rumma by   »Hagaberg», se Hagaborg lht Grindstugeskiftet åker
Rumma g. by   Hagaborg lht Grisbäcken bäck
?Rumma by   Hagaborg lht Grundvarpen notvarp
?Rumma gd   Hagaborg lht Gruvan, se Rumma gruvor f.d. gruva
?Rumma gd   Hagaborg bs Gruveviken vik
?Rumma gd   Hagadal lht Gruvkullen hage
Rumma by /Se   Hagalid lht Grytsbackelyckan åkerlycka
Rumma by /Se   Hagalid lht Grytsbacken backe
Rumma by /Se   Hagalid avs. Grytsbacken vägbacke
Rummelsrum by   Hagalid avs. Grytskullen hage
Rummelsrum Saknas   Hagalund lht. Grävgaltekullen kulle
Rummelsrum by   Hagalund lht Grävlingegrytet gryt
Rummelsrum by   Haganäs lht. Gröndalen lycka
Rummelsrum by   Haganäs avs. Grönefläcken vik
Rummelsrum by   Hagby lht. Gröningsbo åker
Rummelsrum by   Hagby lht Gubblyckan åker
Rummelsrum by   Hagen rå och rör Gubblyckan åker
Rummelsrum by   Hagen, se 1 Valstad gd Gudingefjärden Saknas
Rummelsrum by   Hagen gd Gudingen fjärd
Rummelsrum by   Hagen t Gullberget berg
Rummelsrum by /Se   Hagerum lht Gundelholmen udde
Rummelsrum by /Se   Hagerum lht Gundleholmen udde
Rummelsrum by /Se   Hagnäset lhtr Gungudden udde
Rumshult gd /Se   Hagnäset, Stora hmd. »Gunnerstads gruvor» se Skremstad gruvor gruvhål
Rydhio quern se Rödja by   Hagnäset avs. Gåsberget berg
?Rödja by   Hagnäset Lilla avs. Gärdet vid äpplen åker
Rödja by   Hagnäset Stora hd Gärdsbacken vägbacke
Rödja by   Hallingshult t Gärsudden udde
?Rödja by   Hallingshult t Gärsvik vik
Rödja by   Hallonberget lht Gökkärret åker
Rödja by   Hallonhagen bt Gölen kärr
?Rödja by   Hammar by Gölen göl
Rödja by   Hammar gård Gölen göl
?Rödja by   Hammar gård Gölen äng
Rödja by   Hammar gård Gölen opp i skogen göl
?Rödja by   Hammar by Gölgärdet åker
Rödja by   Hammar lastageplats avs. Gölhagen hage
?Rödja by   Hammar, Lilla lhtr Gölhagsbacken vägbacke
Rödja by   Hammar, Lilla avs. Gölhagsgärdet åker
Rödja by   Hammarsborg lht Gölkärret äga
Rödja by   Hammarslund lhtr Göllyckan åker
Rödja by   Hammarslund avs. Gölskogen skog
Rödja by   Hammars tegelbruk avs. (tegelbruk) Gölsnåret hage
Rödja by   Heda by Göltorpegölen göl
Rödja by   Heda gård Göltorpsmossarna åker el. mosse
Rödja by   Heda gård Hagagärdet åker
Rödja by   Heda gård Hagalundsgärdet åker
Rödja by   Heda by Hagen äga
Rödja by   Heda by Haglyckan åker
Rödja by   Hemgården lht. Hagnäsgärdet åker
Rödja by   Hemgården lht Hallhagsgärdet åker
Rödja by /Se   Hildegård lht Hallonbergen berg och skog
Segelrum by   Hildingborg lht Hammarsbadet strandbad
Segelrum by   Hillersborg lhtr Hammarsberg udde
Segelrum by   Hillersborg lhtr Hammarshage hage
Segelrum by   Himmelsrum gård Hammarsgrund grund och badställe
Segelrum by /Se   Himmelsrum by Hammarsgärde åker
Segelrum by /Se   Himmelsrum, Lilla hd Hammarslundsgärdet åker
Segelrum by /Se   Hjortstad hmd. Hammar(e)-småängar f.d. äng
Segelrum by /Se   Hjortstad hd Hammarsudde udde
Seglarwmma wada se Segelrum by   Holm lht Hamngatan gata
Sjöshult lht /Se   Holmängen lht Hanholmen holme
Sjöshult lht   Hompen bs Hargöl göl
Sjöshult lht   Hompstugan bs Hattkärr terräng
?Sjöshult lht   Hopingen bastu Hattkärr åker och kärr
?Sjöshult lht   Hotell Snusk hus Hattkärrsbron bro
?Sjöshult lht   Hotell Vega hus Hattkärrskällan källa
Skramstad gd   Hovricketorp rå och rör Hattkärrslyckan åker
Skramstad gd   Hovricketorp gd Hattkärrsviken vik
Sniperum gd /Se   Hovriketorp, se Håvricken lht Hedabro bro
Sniperum gd /Se   Hultet t. Hedamoar sandås
Sothem by   Hultet t Hedaälven å
Sothem by   Hultö ö Hedskogarna skog
Sothem by   Hummelängen utjord Hemgärdet åker
Sothem by   Hummelängen gd Hemgärdet åker
Sothem by   Hummelängen utjord (åker) Hemgärdet åker
Sothem by   Hundkullen bs Hemgärdet åker
Sothem by   Hyttekärr rå och rör Hemgärdet åker
Sothem by   Hyttekärr gård Hemgärdet åker
Sothem by   Hyttekärr, Måsebo bebyggelse Hemgärdet åker
Sothem gd /Se   Håvricken lht Hemhagen hage
Sothem by /Se   Häckenstad gård Hemhagen hage
Sothem by /Se   Häckenstad gård Hemsjön sjö
Spånga gd /Se   Hällebo lht Hemskogen skog
Starrkärr hmd /Se   Hällebo lht Hemskogen skog
*Sten försv. gd /Se   Härstad by Himmelsrumehagen hage
*Sten gård /Se   Härstad gård Himmelsrumesjön sjö
*Sten Saknas   Härstad, Lilla avs. Hjortonmossen åker
?*Sten försv. gd   Härstad by Hjortstadbacken vägbacke
?*Sten nu försv. gd   Härstad, Lilla, se Lill-Härstad avs. Hjortstadmossen åker
*Sten gd   Högaborg lht Holkkällan källa
*Sten Saknas   Högalid avs. Holklyckan åker
Sten försv. gd /Se   Högalid lht Holm äga
Stenserum by   Högalund lht. Holm hagar
Stångeland by   Högalund lht Holm åker
Stämmerum by   Högkulla lht. Holmen kulle
Stämmerum by   Högkulla lht Holmen åker
Stämmerum by /Se   Högsby lht. Holmgärdena åker
Stämmerum gd /Se   Högsby gård Holmhagarna hagar
Stämmerum gd /Se   Högsby gd Holmsgärdet åker
Stämmerum by /Se   »Högsby», se Svealund lht Holmshagarna, se Holmhagarna hagar
?Synestad by   Högtomta lht. Holmsjön sjö
Synestad by   Högtomta lht Holmskogen skog
Synestad by   Högås lht. Holmslyckan äga
Synestad by   Högås lht Holmsängen åker
?Tjuk förr gd   Iduna lht. Holmängen, se Holm äga
Tjuk förr gd /Se   Iduna lht Holmängsviken, Stora, se Hummelängsviken vik
Tjuk riven gd /Se   Jansberg lhtr »Homparne» terräng
Torp by   Jansbo, Lilla bs. Hompberget berg
Torp gd   Jansbo, Lilla avst. Hompen skog
Torp by   Jansbo, Stora hmd. Hompen strand och badplats
?Torp by   Jansbo, Stora hd Hompen åker
*Vllabowadi, se Ullevi by   Jansborg lht Hompudden udde
Ullevi by   Jansborg lht Hompuddevarpen notvarp
Ullevi by   Jansborg riven bs Hovricken, se Håvricken vik
Ullevi by   Johannesberg lht Hovrikeviken vik
Ullevi by   Johannesberg lht Hulgatemossen äga
Ullevi by   Johannesborg lht. Hulkatebacken vägbacke
Ullevi by   Johannesborg lht Hultkarlsö udde
Ullevi by   Johanneslund lht Hultkarlsö halvö
Ullevi by   Jon-Klasastället hd aHultviken vik
?Ullevi by   »Jonsbo», se Jansbo, Stora hd Hummelvik vik
Ullevi by   Jordstad, se Hjortstad hd Hummelängsviken vik
Ullevi by   Jullegården hd Hummerdalsplöjan åker
Ullevi by   Jämmerdalen bs Humpen berg
Ullevi by   Jänkbo riven bs Hyllan f.d. åker
Ullevi by   Kalebsgården lht (förr hd) Hyttegöl göl
Ullevi by   Kalle-Mariusgården hd Hyttekärr åker
Ullevi by   Kallåker rå och rör Hyttekärrsgärdet åker
Ullevi by   Kallåker gd Hyttekärrshagen hage
Ullevi by   Kallåkra gård Hyttekärrshagen hage
Ullevi by   Kalmar f.d. t Hyttekärrsåkern åker
?Ullevi by   Kammarbo f.d. bs Hyttgöl göl
Ullevi by   Kammarn stuga Hålgatebacke backe
Ullevi by   Karlsberg lhtr Hårkranken holme
Ullevi by   Karlsberg hmd. Håvricken vik
Ullevi by   Karlsberg lhtr Håvrickeviken, se Håvricken vik
Ullevi by   Karlsberg avs. Häckenstad göl kärr
Ullevi by   Karlsborg bs. Häckenstadbäcken bäck
Ullevi by   Karlsborg lht Häckenstadsjön sjö
Ullevi by   Karlsborg lht Häckenstadsjön åker
Ullevi by   Karlshamn lht Hällarna holmar
Ullevi by   Karlsholm lht. Hälleströmsviken vik
Ullevi by   Karlsholm lht Hällsjön sjö
Ullevi by   Karlslund bs. Hällsjön sjö
Ullevi by   Karlslund bs Hälsokällan källa
Ullevi by   Karlslund lht Härstadkullen kulle
Ullevi by   Karlslund avs. Hästdoppgölshagen äga
Ullevi gd   Karlslund lht Hästdopphålan hage
Ullevi by   Karlslund lht Hästhagen hage
Ullevi by o. gård   Karlsro lht. Hästhagen hage
Ullevi by /Se   Karlsro bs Hästhagen hage
Ullevi gd /Se   Karlsro lht Hästhagen hage
Ullevi by /Se   Kasimirsborg gård Hästhagen hage
Ullevi by /Se   Kasimirsborg säteri Hästhagen hage
Ullevi by /Se   Kasimirsborg säteri Hästhagen hage
Ullevi by /Se   Kasimirsborg säteri Hästhagen hage
Ullevi by /Se   »Kasmansborg», se Kasimirsborg säteri Hästhagen hage
Ullevi by /Se   Katrineberg bs. Hästhagslyckan åker
Ullevi by /Se   Katrineberg bs Hästhagsmossen åker
Ullevi by /Se   Kila bs. Hästhagslätten bete
*Valla torpställe   Kila lht Hästhagsslätten slätt
Valstad gd   Klev gård Hästkullen hage
Valstad gård   Klev hemman Hästmossen äga
Valstad gd   Klev hemman Höga-gran träd
?Valstad gd   Klevs såg lht Högeklint berg
Valstad gd   Klevanäs äga Högsbygärdet åker
Valstad herrgd   Klippan lht Hönsgärdet åker
Valstad gd   Klippan lht Hönsö ö
Valstad gd   Klortorpet t. Ingaåkern teg
Valstad gd   »Klortorpet», se Klårtorpet avst. Ingbolisashål vik
Valstad (Hvalstad) gård   Klåre avst. Isdösekullen hage
Valstad gd /Se   Klårtorpet avst. Jakopsbrunnen källa
Valstad gd   Klämma stuga (f.d. st.) Jansbomossarna åkrar
Valstad gd   Knutsgården hd Jungfruholmen holme
Väle utjordar   Kokasgården hd Jungfruholmen holme
Väle utjordar   Krankdalen lht. Jänkhagen åker
?Väle utjordar   Krankdalen stathus Järvlyckan åker
?Värmvik by   Krejstad gård Järvängen äga
Värmvik by   Krejstad gd Jönsmossen åker
Värmvik by   Kronbostället hd Jössnåret, se Gölsnåset kärr
Värmvik gd   Krongården hd Kalebsgärdet åker
Värmvik by   Kulan t Kalleslycka åker
Värmvik by   Kullen lht. Kallåkers göl göl
Värmvik gd   Kullen lht Kalmar åker
Värmvik gd   Kullen lht Kalmareredden åker
Värmvik gd   Kulltorp t Kal(v)berget berg
Värmvik gd /Se   Kulltorp t Kalvkullen hage
Värnvik by   Kummelhaga lht Kalvkullen hage
Värnvik gd   Kurran utjord Kalvmossarna mosse
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kuttorp gård Kalvmossen mosse
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kuttorp gd Kalvnäset halvö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kvarnstugan hus Kalvnäset udde
Västervik förr stad   Kvarntorpet gård Kalvtomten hage
Västervik stad   Kvarntorpet gd Kalvtäppan åker
Västervik stad   Kvistrum bs Kammarbacken vägbacke
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kvistrum lht Kammarbo åker
Västervik förr stad   Kyrkogården avs. (kyrkogård) Kammarbolyckan åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kålåker, se 1 Kallåker gd Kapellet hage och åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kålåker, se Kallåkra gård Kapellet åkerjord
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Källarhult lht Kapellhagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Källarhult avs. Kapelludden udde
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Källarstugan bs Karlsborgsgärdet åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kärr hus Karlshagen äga
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kärrebo gård Karlslundgärdet åker
Västervik (sedemera Gamleby köping) förr stad   Kärrebo gd Kasimirsborgeglo vik
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Kärrestugan, se Kärn hus Kasimirsborgenäs strand
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Köpingen köping Kasimirsborgsflagen vattenområde (»flage»)
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Landsberg bs. Kasimirsborgsviken vik
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Landsberg lägenheter Kattberget berg
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Landsjönäs t. Kattkärr åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Landsjönäs avs. Kattkärrsudden udde
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lars-Månsasgården hd Kattkärrsviken vik
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lida gård Kilen skog
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lida gd Kilen åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lidbacken lht. Kilen åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lidbacken lht Kilen åker
Västervik, (numera Gamleby köping) förr stad   Lidhem lht. Kilen skog
Västervik, (numera Gamleby köping) förr stad   Lidhem lht Kilhagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) f. stad   Lidhem lht Kivik, se Kyvik vik
Västervik f. stad   Lillastugan bs *Klara källa lokal
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lill-Bjärka avs. Klevarna gångstig och berg
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lill-Gunnerstad hd Klevsjön sjö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lill-Härstad avs. Klevskiftet åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lill-Rödja hd Klevviken vik
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lindhult lhtr Klårebäck bäck
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lindhult lhtr Klårtorpeö ö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lisseberg lht Klämhagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Ljungbacka lht Klämlyckan åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Ljungebo bs. Klämman lokal
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Ljungbo lht Klämviken vik
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Ljungbo rivet hus Knarken kärr
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   »Ludvigsberg», se Ludvigsborg avs. »Knarrflogen», se Knarken kärr
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Ludvigsborg lht Knibergslyckan åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Ludvigsborg avs Kohagelyckan åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lugnet riven bs Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lugnet lht Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lugnet lhtr Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lugnet lhtr. Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lugnet lhtr Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lund riven bs Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lund, Västra, se Västra lund lht Kohagen skog
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lund, Östra, se Östra lund lht Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lyckan bs Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Lyckebo lht Kohagen skog
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Långkärr äga Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Långsamman f.d. st Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr sn   Löckerum by Kohagen hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Löckerum gård Kohagen skog
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Löckerum gård Kohagsbergen berg
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Löckerum by Kohagsgärdet åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Löckerum by Kohag(s)kärret åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Löckerum, Lilla hd Kohagskärret mosse
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Löckerum, Stora gdr Kohagslyckan åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Löta utjordar Kohagsmossen åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Marieborg lht. Kohagsmossen åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Marieborg lht Kokagärdet åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Marieborg lht Kongssvederna äga
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Marielund lht. Kopparkullen berg
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Marielund lht Kopparkullen kulle
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Melby t. Kopparkullen kulle
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Melby f.d. kt Kopparkullevarpen notvarp
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Melsbo lht Korsbacken vägbacke
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Melsbo, se Mälsbo lht Kosved åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mem säteri Krankdaleskiftet åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Moliden lht Krejarn sjö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mosebacke lht »Krejen», se Krejstadsjön f.d. sjö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mossebo, se Måsebo gd Krejstadsjön sjö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mossebotorp, se Måsebotorp t Krejstad storskog skog
Västervik f. stad   Mossen hd Krejstadsjön f.d. sjö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mosshult riven bebyggelse Krokbommen el. Krokbomsudden udde
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mosshult, Lilla lht Krokbommen udde
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Murhem hd Krokbomsgrundet grund
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   »Myckehult», se Myskahult hd Krokbomsudden udde
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Myrkullen bs. Krokede backen vägbacke
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Myrekullen bs Krokige backe vägbacke
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Myskahult hmd. Kroksjöarna, se Kroksjön sjöhålor
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Myskahult hd Kroksjön utgrävd sjö
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måsebo rå och rör Krongårdsmossen mosse
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måsebo gd Kronskogen skog
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måsebotorp t. Kroppeskog skog
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måsebotorp t Kroppeskog skog
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måshult, Lilla t. Krusendalen åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måshult, se Mosshult riven bebyggelse Kråkkullarna åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måshult, Stora t. Kråmaresveden äga
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Måssesgården f.d. hd *Krämaresveden, se Kråmaresveden äga
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mälsbo lht Kröken vägkrök
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Mörtfors kvarn Kullarna hage
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Nannersbo hmd Kullbäcken bäck
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Nannersbo t Kullen kulle
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Nannylund lht. Kullmossen åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Nannylund lht Kumlan utjord
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Nordgården gårdar Kungsbacken backe
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Norrbacka avs. Kungsbacken vägbacke
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Norrbacka avs. Kuttorpsbryggan brygga
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Norrbacka hd Kuttorpsgrundet grund
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Norrgården gård i Löckerum Kuttorpsgärdet åker
Västervik, (numera Gamleby köping) medeltida stad /Se   Norrmalm lht Kuttorpsmossen åker
Västervik (numera Gamleby köping) förr stad   Norrmalm lht Kvarngärdet åker
Västervik, Gamla, (numera Gamleby köping) förr stad   Nybacka lht Kvarngärdet åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nybacka lht Kvarnkullen hage
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nybacken bs. Kvarnkärr åker
Västervik, Gamla (numer Gamleby köping) förr stad   Nybacken bs Kvarntorpet gd
Västervik, Gamla, (numera Gamleby köping) förr stad   Nybo stathus Kvarnviken vik
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nybo lht Kvistviken vik
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nyborg lht Kyrkan sten
Västervik Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nybygget lhtr Kyrkbacken vägbacke
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nybygget lht Kyrkgärdet åker
Västervik, Gamla (numer Gamleby köping) förr stad   Nybygget bs. Kyrkhagen hage
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nybygget bs Kyrkhällen udde
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nybygget f.d. hd Kyvik vik
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nydal bs. Kåven vik
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nydal öde bs Kåven notvarp
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nygårdsängen lht. Källarhultebäck bäck
Västervik, Gamla (numer Gamleby köping) förr stad   Nygårdsängen lht Källarhultegärdet åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nygårdsängen avs. Källarlyckan åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nyhagen t. Källgärdet åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nyhagen t Källgärdet åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nyhagen rivet t Källgärdet åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nyhagen hd Källhagen hage
Västervik, Gamla (numer Gamleby köping) förr stad   Nykulla lht Källstycket åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nynäset rivet hus Källsveden bete
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nynäshagen bebyggelse Källtorpelyckan åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nystugan bs. Källåkern åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nystugan bs Kärngstenen notvarp
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nytorp lhtr Kärngstenen notvarp
Västervik, Gamla (numer Gamleby köping) förr stad   Nytorp bs. Kärngstensudden udde
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Nytorp bs Kärrbomossen åker
Västervik, Gamla f.d. stad /Se   Nytorpet lokal Kärrelyckan åker
Västervik, Gamla (numera Gamleby köping) förr stad   Olovsborg lht. Kärret åker
Åby hg   Olofsborg lht Kärret äga
Åby hg /Se   Oxhagen hmd. Kärret åker
Åby hg   Oxhagen hd Kärret åker
Åby hg   Pepparbäcken bs Kärret pöl
Åby hg   Perstorp f.d. hus Kärrhults gruvor gruvhål
Åby hg /Se   Petersborg lhtr. Körvik vik
Åby hg   Petersborg avs. Lackkärr åker
Åby hg /Se   Petersborg hd Ladängen åker
Åby gd /Se   Petersborg bs. Lagermansviken vik
Ärneberg prästgård /Se   Peterslund riven bs Lagermarskärr åker
Österäng t   Peterslund lht Lagmanskärret äga
Överum hg /Se   Peterslund avst. Lagmanslyckan f.d. åkerlycka
    Pettersborg lht Lagmansviken vik
    Prästgården lht. Lagårdsbacken vägbacke
    Prästgården lht Lagårdsbacken vägbacke
    Ramkil bs. Lagårdsgärdet åker
    Ramkil bs Lagårdsgärdet åker
    Ramshult gård Lagårdsgärdet åker
    Ramshult gd Lagårdsgärdet åker
    Ramstad gård Lagårdsgärdet åker
    Ramstad herrgård Lagårdsgärdet åker
    Ramstad skolhus skolhus Lagårdsgärdet åker
    Reinholdsberg lht Lagårdsgärdet åker
    Reinholdsberg lht Lagårdshagen hage
    René, se Villa René lht Lagårdsmossen åker
    Resmo lht Lagårdsskiftet åker
    Rex lht Lagårdsåkern åker
    Risdal gård Lambertskärr kärr
    Risdal by Lambertslada lada
    Risdal, Lilla hd Landsbergsviken vik
    Risdal, Stora hd Landsvägsgärdet åker
    Rom lht Landsvägsgärdet åker
    Romtorpet, se Rom f.d. st Landsvägsgärdet åker
    Rosenborg lht. Landsvägsgärdet åker
    Rosenborg lht. Landsvägsgärdet åker
    Rosenborg lht Lassesäng åker
    Rosenborg lht Lastbryggan brygga
    Rosendal hmd. Lenashage hage
    Rosendal lht. Lergropshagen äga
    Rosendal lht Lergropshagen hage
    Rosendal lht Lidaängar åker
    Rosendal f.d. bebyggelse Lidbergsgärdet åker
    Rosenhall lht. Lidbergshagen hage
    Rosenhall lht Lidbergskällan källa
    Rosenhill lht. Lilla hällen notvarp
    Rosenhill lht Lillalyckan utlagd åker
    Rumkila bs. Lilla sundet f.d. sund
    Rumkil hus Lilla viken fjärd
    Rumkil lht Lillehagen hage
    Rumkulla bs. Lille hagen hage
    Rummekulla hus Lille hagen hage
    Rumma gård Lillemossen åker
    Rumma by Lillgärdet åker
    Rumma, Lilla lhtr Lillgöl göl
    Rumma, Lilla hus Lillholmen holme
    Rumma skola folkskola Lill-Hörstadgärdet åker
    Rummelsrum by Lill-Härstadkällan källa
    Rummelsrum gård Lill-Rödja-gärdet åker
    Rummelsrum gård Lill-Rödja-hagen hage
    Rummelsrum by Lillsjön sjö
    Rummelsrum by Lillängen åker
    Ryttorp (f.d.) bebyggelse Lillängen äng
    Råberget avs. Lillängen åker
    Råberget avs. Lillängen åker
    Råberget utj. och t Lillängen vik
    Rödja by Lillängen åker
    Rödja gård Lillängsgärdet åker
    Rödja gård Lillö ö
    Rödja gård Lillö halvö
    Rödja by Lindhulte göl, se Lindhultegölen göl
    Rödja kvarn Lindhultegölen göl
    Rödjakvarn kvarn Lindhultemossen åker
    Rödjalund lht. Lindströmskullen hage
    Rödjalund avs. (hd) Lisen sjöar
    Rödjebotorp utjord Lisen sjöar
    Rövardalen t. Lisen sjöar
    Rövardalen t Lisen sjöar
    Sandbo bs Lisen sjöar
    Sandhem lht Lisnan, Övre och Nedre sjöar
    Sandhem hd Lisneö ö
    Sandnäs t Ljungbomossarna åker
    Sandnäs t Ljungbosved skog
    Sandviken bs Loftgatan gata
    Segelrum gård Loggärdet åker
    Segelrum by Loggärdet åker
    Segelrum by Loggärdet åker
    Segelrum by Loglyckan åker
    Sjöberget f.d. bs Lolyckan åker
    Sjösalongen hus Lomgöl göl
    Sjöshult lht. Lomgöl göl
    Sjöshult lht »Luegöl», se Lillgöl göl
    Sjövik lht Lugnbacken vägbacke
    Sjöände lht. Lusbacken vägbacke
    Sjöände avst. Lyckan här ute åker
    Skansen bs Långa lyckan åker
    Skansen lht Långbrokärret åker
    Skarpetorp bs. Långelycka åker
    Skarpetorp utjordar Långgärdet åker
    Skogsbacken lht Långgärdet åker
    Skogsborg lht. Långgöl sjö
    Skogsborg lht Långhagen hage
    »Skogsfall», se Skogshall lht Långkärr åker
    Skogsfrid lht Långkärr åker
    Skogsgården lht. Långkärr åker
    Skogsgården lht Långkärret äga
    Skogshall lht Långmossen åker
    Skogshall lht Långsammeberget berg
    Skogshall avs. Långrammen åker
    Skogshyddan lht Långtarmen åker
    Skogshöjd lht. Långvassen vasse
    Skogshöjd lht Långvassen notvarp
    Skogslund lht. Långåkern åker
    Skogslund lht Läktarn åker
    Skogstuna lht Löckerumeskiftet hage
    Skramstad gård Löckerumeviken vik
    Skramstad kvarn Lötterne äga
    Skramstad herrgård Madstrandsberget berg
    Skramstad herrgård Magasinsgärdet åker
    Skramstad herrgård Mannamossen mosse
    Skramstad Övra utjord Markärrsmossen äga
    Skramstad vaktstuga banvaktsstuga Marsgärdet Lilla åker
    Skräddaretorpet f.d. bebyggelse Marsgärdet Stora åker
    Skumningen statstuga Marstrand åker
    Skvalbäcken t. Marstrand åker
    Skvalbäcken bs Marstrandsbacken vägbacke
    Skytteborg lht. Marstrandsbergen berg
    Skytteborg lht Mellangärdet åker
    Skälsbo rivet bt Mellangärdet åker
    Skönero lht. Mellangärdet åker
    Skönaro lht Mellangärdet åker
    Smedbacken lht Mellangärdet åker
    Smedbacken avs. Mellangärdet åker
    Smedbacken lht Mellangärdet åker
    Smedbacken gd Mellangölen, se Tregölarna göl
    Smedjan bs. Mellanhagen hage
    Smedjan hus Mellanhagen hage
    Smedjebacken, se 1 Smedbacken gd Mellanhällen notvarp
    Smedstorpet gd Mellan-Lisen, se Lisen sjö
    Smedstorpet hemman Mellanlyckan åker
    Smedstorp, Lilla t. Mellanmossen äga
    Smedstorpet, Lilla rivet hus Mellanskiftet åker
    Smedstorp, Stora hmd. Mellanskiftet åker
    Småkärr hmd. Mellanstycket åker
    Småkärr hd Mellanängen åker
    Småkärr hd Metnabben udde
    Sniperum gård Milbottnen vägskäl
    Sniperum gd Mjöllarebacken vägbacke
    Sniperum gd Mon hage
    Snippen bs Mon skog
    Snusk, Hotell, se Hotell Snusk hus Mon skog
    Sofielund lht Mormorslyckan åker
    Sofielund lht. Mormorsviken vik
    Sofielund lht Mosebacke vägbacke
    Sofielund lht Mossen åker
    Solbacka lht Mossen åker
    Solbacka lht Mossen åker
    Solbacken lht Mossen åker
    Solbacka lht Mossen åker
    Solbacken lht. Mosslyckan åker
    Solbacken lht Moss-skiftet åker
    Solbacken lht Munkholmen udde
    Solberget t. Munkholmen strandområde
    Solberget t Munkholmsbergen strandområde
    Solebo lht. Myrbacken vägbacke
    Solebo lht Målarebacken vägbacke
    Solhaga lht Måsebotorpgärdet åker
    Solhyddan lht Mörkbäcken bäck
    Solklinten lht. Mörkbäcken åker
    Solklinten lht Mörkbäcksviken vik
    Solliden lht Mörkehål utlagd åker
    Solliden lht Mörkehålsviken vik
    Solsjö lht. Mörtberget berg
    Solsjö lht Mössmossen åker
    Solsätra lht Nedan-Lisen, se Lisen sjö
    Sommarbo lht Nissebrunnen källa
    Sommarkullen lht. Norrgärdet åker
    Sommarkullen lht Norrgärdet åker
    Sothem by Norrgärdet åker
    Sothem gård Norrlandet halvö
    Sothem gård Norrlandsvägen väg
    Sothem by Norrmalmshagen hage
    Sothem by Norrängen åker
    Spånga hmd. Notplanen allmänning
    Spånga avs. Nyehägn åker
    Starktorpet f.d. t Nygårdsbron bro
    Starrkärr hmd. Nygårdsbron bro
    Starrkärr hd Nygärdet åker
    Starrkärr, Lilla bs Nygärdet åker
    Staten hus Nyhagen åker
    Stegelbyn hus Nyhagevägen väg
    Steglen hus Nyhagsbacken vägbacke
    Stenarna bs Nyhagsgärdet åker
    Stenkulla lht Nyhägn åker
    Stenkullen hus (gård) Nyhägn åker
    »Stenkärr», se Starrkärr hd Nyhägn åker
    Stensborg lht. Nyhägnskullen kulle
    Stensborg lht Nynäset åker
    Stenserum t. Nyodlingen åker
    Stenserum t Nyodlingen åker
    Stensnäs f.d. bebyggelse Nytorp lht
    Stensäter utj. Nytorpehagen, se Nytorpshagen hage
    Stensätter avs. Nytorpshagen hage
    Strandaberg lht Näckkärr mosse och betesmark
    Strandaberg avs. Näsbergen berg
    Strandhem lht Näset vik
    Strängnäs lht. Näset åker
    Strängnäs lht Näset bete
    Strängnäs f.d. torp Näset strand
    Stubbtorpet rivet hus Näsgrundet undervattensgrund
    Stångeland hmd Näshagen hage
    Stångeland hmd. Näshagen hage
    Stångeland hmd. Näsudden udde
    Stångeland hmd. Näsudden udde
    Stångland utjord (by) Näsudden udde
    Stämmerum gård Näsvarpen notvarp
    Stämmerum by Odlingen åker
    Sundet hmd Offerkasten rishög
    Sundet hd Ohäringen mosse
    Susegård lht Olleskog skog
    Sveaborg lhtr Olofskärr åker
    Sveaborg avs. Olofskärr äga
    Sveaborg lht Oppastycket åker
    Sveaborg lht Ormkärr åker
    Svealund lht Orremossen äga
    Svealund lht Ovan-Lisen, se Lisen sjö
    Svealund lht Oxdoppgölsskiftet äga
    Sveden hd Oxdopphålan hage
    Sveden lht Oxelbacken vägbacke
    Sveden bs Oxgärdet åker
    Svederna hmd Oxhagen hage
    Svederna, se Sveden hd Oxhagen skog
    Svensbo avs. Oxhagen hage
    Svensbo avs. Oxhagen hage
    Svensbo, Lilla avs. Oxhagen hage
    Svensbo Lilla avs. Oxhagen skog o. hage
    Svensbo, Stora avs. Oxhagen hage
    Svensbo Stora avs. Oxhagen hage
    Svingen hd Oxhagsskiftet åker
    Svinhult hd Oxlonmossen udde
    Synestad Saknas Oxlonmossetuvan holme
    Synestad by Oäringen åker
    Synestad by Parken åker
    Synestad by Parkgärdet åker
    Synestad gård Parkkällan källa
    Synestad by Patthagen hage
    Synestad, Lilla bs. »Peren» göl
    Synestad Lilla bs »Peren» göl
    Sågarestugan avs. Persbobacken vägbacke
    Sågarstugan avs. Persbokärret äga
    Sågen såg Pisshäll grund
    Södergården gård i Löckerum Pisshällen berghäll
    Södergården gård i Ullevi Pisshällsgrundet undervattensgrund
    Tallbacka lht. Pisshällsvarpen notvarp
    Tallbacka lht Planken notvarp
    Tallbacken lht. Plöjan åker
    Tallbacken lht Plöjan åker
    Tallbacken lhtr Prästens pöl floge
    Tallbacken lhtr Pulsen kärr
    Tallhaga lht. Pumpgärdet åker
    Tallhaga lht Päromossen utlagd åker
    Tallåsen lht Pären göl
    Tittut rivet hus Racklabom, se Rackrabom ö
    Tjuk rå och rör Rackrabom vik
    Tjuk hemman Rackrabom vik
    Tjuserum lht »Rammen», se Rummen sjö
    Tjuserum lht Ramshultebäcken bäck
    Tomtebo lht. Ramshultegruvan gruvhål
    Tomtebo avst. Ramshultegölen göl
    Tomten lht Ramshultemossarna åker
    Tomten lht Ramshulteskogen skog
    Torp hmd. Ramshulteudden udde
    Torp gård Ramshulteviken vik
    Torpet hd Ramshultevägen väg
    Torpstycket avs. Ramstadgruvor gruvhål
    Torsborg lht Ramstadsjön sjö
    Tostad utjordar Ramstadsjön åker
    Tretorp bebyggelse Ramstadviken vik
    Trädgårdstorpet f.d. bebyggelse Rigakullen kulle
    Tullen hus Risdalegöl sjö
    Tunhem lht »Risegöl», se Risdalegöl sjö
    Turkit hd Rismossen åker
    Täppen hmd. Ropsudden åker
    Täppen hd Ropsudden udde
    Törnbacken lht. Ropsuddshagen äga
    Törnbacken lht Rosendalen land
    Törntorpet, Lilla t. Rosendalsgrundet undervattensgrund
    Törntorpet, Stora hmd. Rosendals göl göl
    Törntorpet hd Rosendalsvarpen notvarp
    Törntorpet, Lilla lht Rosendalsviken vik
    Uddarna f.d. torp Rumgärdet åker
    Uddarna rivet hus Rumgärdet åker
    Udden avs. Rumhagen hage
    Ullevi by Rumkil äga
    Ullevi gård Rumlekärr åker
    Ullevi gård Rummabron bro
    Ullevi gård Rumma gruvor f.d. gruvor
    Ullevi gård Rummalider vägbacke
    Ullevi gård Rummaplågor vägbacke
    Ullevi gård Rumma å, se Rummaån å
    Ullevi by Rummaån å
    Ullevi Lilla Saknas Rummelsrumefjärden fjärd
    Ulleviborg lht. Rummelsrumesundet sund
    Ulleviborg lht Rummelsrumeviken vik
    Ullevi skola lht Rummelsrumevägen väg
    Urtorpet hd Rummen sjö
    Utbygget riven hd Rummen sjö
    Utsikten lht Rummeviken vik
    Valbro hus Rummudden udde
    Vallåkra avst. Rummån å
    Valstad gård Rutan åker
    Valstad gd Rävkjusan åker
    Valstad gd Röbäckshultet äga
    Valstad gd Rödagrinden grind
    Varmbadhuset, se Garpedansbadet lht Rödjagärdet åker
    Vartorp lht Rödjagärdet åker
    Vega, Hotell, se Hotell Vega hus Rödjahagen hage
    Videkullen lht Rödjahagen hage
    Villan lht. Rödjavägen väg
    Villan lht Rödjbergen berg och hage
    Villa Renée lht. Rödjån å
    Villa René lht Rödjängarna åker
    Villkärr hmd. Rödslan åker
    Villkärr avs. Rödslehagen hage
    Vindkulla lht Rödsleviken vik
    Voltas riven bs Röret gränsmärke
    Vägen avs. Röskär holme
    Väle utjord Rösslekärr, se Rösslan äga
    »Wäle», se Välet utjordar Rövardaleviken, se Rövardalsviken vik
    Välet jordlägenhet Rövardalebergen, se Rövardalsberget berg
    Välet jordlägenhet Rövardalsbergen berg
    Välmåga hmd. Rövardalsberget berg
    Välmågan hd Rövardalsviken vik
    Vältorp, se Välet jordlägenhet Rövaregrottan grotta
    »Välängen», se Välet utjord Sakrishål åker
    Värgstad, se Dvängstad gd Saltsjöviken lokal
    Värgstadhage, se Dvärgstadshage hd Sandbacken vägbacke
    Värmvik gård Sandflotten åker
    Värmvik gd Sandgrund vik
    Värmvikesund, se Sundet hd Sandgrund vattningsställe
    Västanfläkt lht. Sandgärdet åker
    Västanfläkt lht Sandgärdet åker
    Västantorp gård Sandlyckan åker
    Västantorpet hemman Sandlyckan åker
    Västergården Saknas Sandnäsegölen göl
    Västervik, Gamla, se Gamleby sn Sandsjön sjö
    Västralund lht. Sandsjön sjö
    Västra lund lht Sandviken vik
    Åby gård Segelrumebergen strandområde
    Åby kvarn Segelrumebergen berg
    Åby hemman Segersgärdskiftet åker
    Åbydal lht. Segersgärdviken vik
    Åbydal lht Sillkällan källa
    Åbyholm lht. Sjöbacken vägbacke
    Åbyholm lht Sjöbergshagen hage
    Åby kvarn lht Sjöbergskällan källa
    Åbylid lht Sjöbergsmossen åker
    Åbylund lht Sjöbergssäng sten
    Ådalen lht Sjöbodplöjan åker
    Ådalen lht Sjögatan lokal
    Åkerhill lht Sjögärdet åker
    Åkerhill lht Sjögärdet åker
    Åkersberg lht Sjögärdet åker
    Ålderdomshemmet f.d. hus Sjögärdet åker
    Ålyckan lht Sjögärdet åker
    Älmkärr bs. Sjögärdet åker
    Älmkärr bs Sjöhagen åker
    Ängby lht Sjöhagen hage
    Änghagen lht. Sjöhagen hage
    Änghagen hus Sjökullen hage
    Änghult hmd Sjökullen hage
    Änghult avs. Sjökullen hage
    Ärneberg gd Sjökärret skog
    Ärneberg prästgård Sjölyckan vik
    Öndhult hmd Sjölycksgärdet åker
    Öndhult hd Sjön åker
    »Ören», se Koudden udde Sjön åker
    Österbo lht Sjöslätten slätt
    Österäng hmd Sjöändelyckan åker
    Österäng hd Sjöängen åker
    Österäng torp Sjöängen åker
    Östralund lht. Sjöängen åker
    Östra lund lht Sjöängen äga
    Ösundet vik Skangöl göl
    Ösundet sund Skansberget berg
    Öudden, Norra udde Skansen, se Skansberget berg
    Öudden, Södra udde Skarpegöl(en) göl
    Övarpen notvarp Skeppsbron brygga
    »Övre Lisen», se Lisen sjö »Skettneskärret» äga
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogshagen hage
      »Skogshumpen», se Hompen skog
      Skog(s)sidan del av sjö
      Skogsåkern åker
      Skolgärdet åker
      Skomakareåkern åker
      Skramstadbacke vägbacke
      Skramstadbro bro
      Skramstad-damm damm
      Skramstad gruvor gruvhål
      Skramstadgärdet åker
      Skramstadgöl göl
      Skramstadkvarn kvarn
      Skramstadängar åker
      Skräcknäset åker
      Skräddaremossen åker
      Skumningshagen hage
      Skvalebäcken bäck
      Skälsbogärdet åker
      Skälsboskogen hage
      Skäret skär
      Skäret holme
      Skärsgöl göl
      Slätmon skog
      Slättkärr kärr
      Smalhagen hage
      Smedbackehagen hage
      Smedhagen åker
      Smedhagen hage
      Smedstorpeskiftet åker
      Smörasken del av gärde
      Smörgåsudden udde
      Sniperums utjord utjord
      Snipgöl göl
      Snipparna åker
      Sothemshumpen berg
      Sothemeviken vik
      Sothemsskiftet åker
      Spjutklevssveden äga
      Spotträdet träd
      Spotträdsviken vik
      Spångmossen terräng
      Stallsbacken vägbacke
      Stampmon skog
      Starrkärr åker
      Starrkärr åker
      Starrkärr åker
      Starrkärregärdet åker
      Starrängarna åker
      Statkällan källa
      Stegellyckan åker
      Stegeln avrättningsplats
      Stegeln avrättnignsplats
      Stenberget berg
      Stenberget berg
      Stenhagen hage
      Stenlyckan åker
      Stensnäs åker
      Stensnäseviken vik
      Stensnäsudden udde
      Stobbkärr åker
      Stockkällan källa
      Stolpbackarna vägbackar
      Storalyckan åker
      Stora Risdale skog skog
      Stora viken fjärd
      Store fjärden fjärd
      Store fjärden fjärd
      Storehage skog
      Store hagen hage
      Storemosse åker
      Storemossen åker
      Storesten sten
      Storestenmålet åker
      Storparken äga
      Storparken skog
      Storskogen skog
      Storskogen hage
      Storskogen skog
      Storängarna åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storö ö
      Storö ö
      Strumpen åker
      Strängnäsehagen hage
      Strängnäskärret åker
      Stubbekärr åker
      Stuglyckan åker
      Stugtaket åker
      Stuthagen skog
      Stuvtorpebacken vägbacke
      Stycket åker
      Stångberget berg
      »Stångberget», se Stångerör berg
      Stångerör berg
      Stångerör berg
      Stångerörsberget berg
      Stånglandelyckan åker
      Stånglandskullen hage
      Stäksbron bro
      Stämmerumebergen berg
      Stämmerumehagen hage
      Stämmerumelyckan utlagd åker
      Sundet sund
      Sundet f.d. sund
      Sundet sund
      Sundhålet sund
      Sundsäng åker
      Sundveken vik
      Surbrunn brunn
      Surbrunnsbackarna backar
      Surbrunnsbacken vägbacke
      Surbrunnsskogen skog
      Svartehål vik
      Svarte kärr, se Skärsgöl terräng
      Svartgölen göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgölskogen skog
      Svarthagen åker
      Svartkärr åker
      Svealund åker
      Sveden åker
      Svederna skog
      Svederna »flage» (vattenområde)
      Svedvarpen notvarp
      Svensboviken vik
      Svinvallen allmänning
      Synestadgärdet åker
      Synestadhagen hage
      Sågslätten slätt
      Sågstugebäcken bäck
      Sågängen åker
      Sättersgärdet åker
      Södra hällen notvarp
      Sörehage hage
      Sörgården gård
      Sörhagsudden udde
      Sörängen åker
      Tallbacken backe
      Tallholmen holme
      Timmerbacken vägbacke
      Tittutekullen kulle
      Tittuteplöjan åker
      Tjugutunnland åker
      Tjuksgärdet åker
      Tjuksviken vik
      Tjuren gärde
      Tjuvlyckan åker
      Tjuvvik, se Kyvik vik
      Togöl kärr
      Tomten åker
      Torget torg
      Torpgölen göl
      Torpstycket åker
      Torpängen åker
      Torstjärna vik
      Torstjärneberget berg
      Torsvedbacken backe
      Toskiftet, se Tovskiftet åker
      Tovegölen göl
      Tovekärret äga
      Toven göl
      Toven kärr
      Toven åker, slåtter och skog
      Tovskiftet åker
      Tovängen åker
      Tranmossarna mosse
      Trebröder klabbar
      Trebröder grund
      Tregölarna sjöar
      Tregölarna sjöar
      Tregölsmossen åker
      Tregölsälven å
      Tribrör, se Tre bröder Saknas
      Trintgöl göl
      Trollbergen berg
      Trollberget berg
      Trollkullen terräng
      Trångklevbacken backe
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsskiftet åker
      Trätarelyckan åker
      Trätudden udde
      Turkängen åker
      »Tuttorpmossen», se Kuttorpsmossen åker
      Tuvdansen åker
      Tuvdansen åker
      Tvegöl göl
      Tvegölsmossen mosse
      »Tvägjöhl», se Tvegöl göl
      Tällholmen, se Tändleholmen holme
      Tändelholmen holme
      Tändleholmen holme
      Tändleholmsviken vik
      Törnbergshagen hage
      Törntorpehagen hage
      Udden udde
      Udden udde
      Udden åker
      Uddgärdet åker
      Uddvarpet notvarp
      Ugnsbergen berg
      Ugnsbergsskälet gränsmärke
      Ullevigrundet undervattensgrund
      Ullevihagen hage
      Ulleviviken vik
      Ullevi ö ö
      Ullevi ö ö
      Ullkullen kulle
      Urtorpegärdet åker
      Urtorpeholmen holme
      Urudden udde
      Utbyggegärdena åker
      Utsiktsberget berg
      Utskogarna, se Utskogen skog
      Utskogen skog
      Valmarsklabben holme
      Valstadgärdet åker
      Valstadgärdet åker
      Vargkärr åker
      Vargemossen åker
      Vargmossen mosse
      Vassudden udde
      Vattengatan väg
      Veken vik
      Veleklint berg
      Vennerbergsgärdet åker
      Vettersberg terräng
      Vid grävlinggrytet åker
      Viken utom Kalvnäset vik
      Villaberget berg
      Villeklint berg
      Villkärret äga
      Vimplyckan åker
      Visingsö, se Vistingsö ö
      Vistingsö ö
      Vistingsö ö
      Voltas göl göl
      Volthagen hage
      Vår vik vik
      Välkullen kulle
      Välmågelyckan åker
      Välskiftet åker
      Vändlehagen hage
      Vändlelyckan åker
      Värmvikelyckan åker
      Värmviken vik
      Värmvikenäs udde
      Värmvikeudden udde
      Värmvikeviken vik
      Värmvikssundet sund
      Västantorp åker och hage
      Västantorpshagen hage
      Västergrenskröken vägkrök
      Västergärde åker
      Västerhage hage
      Västerhagskärret äga
      Västermansgrundet övervattensgrund
      Västermosse åker
      Västerängen åker
      Västerängkällan källa
      Västregärde åker
      Yttre ängen åker
      Åbacken vägbacke
      Åbyäng utjord
      Åbyängen åker
      Åhagen äga
      Ållonvarpen notvarp
      Åmynningeskiftet åker
      Ån å
      Ån å
      Ån å
      Åplanen allmänning
      Åshagen hage
      Åshagsholmen udde
      Åshagsudden udde
      Älgmossen mosse
      Älgmossen mosse
      Älmkärr åkrar
      Älmkärrehagen skog
      Älmkärreliden vägbacke
      Älven dike
      Älven å
      Älven å
      Älven å
      Ängarna åker
      Ängarna åker
      Ängarna åker
      Ängehagen hage
      Ängen åker
      Ängen åker
      Änghagkällan källa
      Änghagsberget berg
      Änghagslyckan åker
      Änghalsen åker
      Änghulteskiftet åker
      Ängkullebacken vägbacke
      Ängkullelyckan åkerlycka
      Ängkullen skogsmark
      Ängkullen kulle
      Ängkullen hage
      Ängkullen äng
      Ängkullen hage
      Ängkullen terräng
      Änglandsbacken vägbacke
      Änglandsgrinden f.d. grind
      Änglyckan åker
      Ön ö
      Ön halvö
      Ön hage
      Ön i Färnen ö
      Öndhulteskogen skog

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.