ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lofta socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 767 Naturnamn : 1062 Bebyggelsenamn : 846 Naturnamn : 1934
sLofta socken »algotz æng» äng? Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Lofta sn *Algots äng Saknas Lofta sn Nummerförteckning förteckning
Lofta sn *Algutz äng Saknas Lofta sn Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Algotz æng. Saknas Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Lofta sn »algutzæng» Saknas Lofta sn Nummerförteckning förteckning
Lofta sn *Alguts äng Saknas /Se Lofta lerskankar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Alhällen holme Lofta lerskankar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Alhällen holme Lofta lerskankar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Alskär skär Lofta lerskankar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Alskär skär Lofta lerskanke inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Altargärdet åker Skarongla öknamn på Hässelstadtorp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Altargärdet ägomark Lofta sn Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Alängen äng Lofta sn Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Arken terräng? Lofta sn Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Arslyckan åker Alhagen lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Arslyckan ägomark Alphyddan lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Aspholmen holme Alphyddan lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Aspholmen holme Amalienborg lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Aspkullen kulle Amalienborg lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Aspkullen kulle Amerika lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Axhagen torp Andersbo lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Axhagen terräng Andersbo lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Badhusviken vik Anneberg lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Badhusviken vik Anneberg lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Baggkullen kulle Arken hus Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Baggkullen kulle Arstorpet f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Barkarberget udde Augustenborg lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Barkarberget berg o. udde Back lhtr Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Barkarlyckan åker Bellevue, se Bällby stathus Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Barkarlyckan ägomark Berg hmd. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Barnhemsudden udde Berg torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Barnhemsudden udde Berg hemmansdel Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Basteholmen holme Bergesved f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Basteholmen holme Berget lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bastuholmen holme Berget lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bastuholmen holme Bergklinten lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergesved ägomark Bergsholm lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Berggärdet åker Bergsholm lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Berggärdet ägomark Bjursundsgården, se Larssonsgården hemmansdel Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Berghagsmossen mosse Björkhaga lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Berghagsmossen ägomark Björksättra rivet torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmarna holmar Björksättra f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmarna holmar Björkudden lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmen holme Björkudden lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmen holme Björnbro v. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmen holme Björnbro lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmen holme Bjöneborg lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmen holme Björnen lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmen, Stora holme Björnsholm lhtr Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmen, Stora holme Björnsholm samhälle Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmsfjärden fjärd Blomsholm lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmsfjärden vik Blomsholm lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergholmsklabb triangelpunktsnamn Blomsterlyckan lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Berglyckan åker Blomstugan lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Berglyckan ägomark Blomtorp lht. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bergsholm ägomark? Blomtorp rivet torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn /Se Bergstorpet Saknas Blomtorpen rivet torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Björkhagen hage Blomtorpet f.d. båtsmanstorp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn *Björkholm udde Bokalla, se 1 Åkerholm Saknas Nummerförteckning förteckning
Lofta sn *Björkholm udde Bokalla el. Åkerholm gård Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Björkholmen holme Bokalla säteri Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Björkholmen udde Borgesved t. Nummerförteckning förteckning
Lofta socken Björkholmen holme »Borgesved», se Bergesved f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Björkholmen halvö Borghult bs. Nummerförteckning förteckning
Lofta socken Björkholmsgärdet gärde Borghult hus Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Björkholmsgärdet ägomark Borsnäs gård Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Björklundslyckan åker Borsnäs by Nummerförteckning förteckning
Lofta socken Björksättra ägomark Borsnäs by Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Björnbrogärdet åker Bostället hemmansdel Nummerförteckning förteckning
Lofta sn *Blockhusholmen holme Brittgården lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Blomhagen hage Brostorp rå och rör Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Blomhagen ägomark Brostugan t. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Blomkullshagen hage Brostugan t Nummerförteckning förteckning
Lofta socken Blomkullshagen terräng Brotorp gd Nummerförteckning förteckning
Lofta socken Blompottan grund /Se Brotorp hemman Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bodnäset Saknas Bruket hemmansdel Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bodnäset ägomark Brunnsbacka lhtr Nummerförteckning förteckning
Lofta socken Boflagen vik Brunnsbacka lht Nummerförteckning förteckning
Lofta socken Boflagen sund Brånestad rå och rör Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bolsö ö Brånestad utjord Nummerförteckning förteckning
Lofta sn /Se Bomlyckan åker Brånestad gård Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bordet och stolen sund /Se Bråstorp, se 1 Brotorp gd Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Borghagen hage »Bråstorp», se Brotorp hemman Nummerförteckning förteckning
Lofta sn o. kyrka Borgkärret kärr Brömsbo hus Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Borgkärret ägomark Bygget lht Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Borgsjön sjö Bygget riven stuga Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Borgsjön sjö Bygget statstuga Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Borsjön sjö Bäckstugan bs Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Borsjön sjö /Se Bällby stathus Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Brolyckan åker Bällkärr rivet hus Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bryggeriängen äng Bältekärr bs. Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bryggeriängen ägomark Charlottenberg, se Lögareberget hus Nummerförteckning förteckning
Lofta sn Bryggängen äng Charlottenborg lht. Abborreberget udde och berg
Lofta sn Bryggängen ägomark Charlottenlund lht Abborreudden notvarp
Lofta sn Brånestad göl göl Charlottenlund lht Abborrudden udde
Lofta sn Brånestad göl sumpmark? Dalebo lht. Alhagsgärdet åker
Lofta sn Brännholmen holme Dalebo lht Alhagskällan källa
Lofta sn Buttebo terräng Dalen lht Alhagslyckan åker
Lofta sn Buttebolyckan åker Dalen lht Alkällan källa
Lofta sn Bykudden udde Dalåkra lht Alkärret kärr
Lofta och Loftahammar snar Bykällan källa Djupsveden lht. Alskär holme
Lofta sn Bårlösen sund Djupsved lht Altargärdet åker
Lofta sn Bältekärr kärr Draget bs. Aludden udde
Lofta sn Bältekärr kärr Draget lht Alvarpen notvarp
Lofta sn Bärnbergsmossen mosse Dråpstad gård Alviken vik
Lofta sn Bärnbergsmossen mosse Dråpstad by Alviken vik
Lofta sn Bärnbergsåkern åker Dråpstad by Alängen äga
Lofta sn Bärnbergsåkern ägomark Dråpstadtorp hemmansdel Arklyckan åker
Lofta sn *Bärsundsjön sjö Dynestad rå och rör Arslyckan åker
Lofta sn Chiffanjern udde /Se Dynestad hemman Aspbacken vägbacke
Lofta sn Dagsholmar holmar Edet f.d. torp Aspholmen holme
Lofta sn Dagsholmarna holmar Ekdalen t. Aspholmen holme
Lofta sn Dagsholmarna holmar Ekdalen avs. Aspholmen holme
Lofta sn Djupalyckan åker Ekeberga lht Aspholmsvarpen notvarp
Lofta sn Djupalyckan ägomark Ekebo lht Aspkullen kulle
Lofta sn *Djurbyskär holme Ekeby gård Aspvarpet notvarp
Lofta sn Domarringen ägomark Ekeby hemman Badhusgärdet åker
Lofta sn Draget landtunga /Se Ekevik lht Badhusudden udde
Lofta sn Dragsviken vik Ekhagen lht Badhusevarpet notvarp
Lofta sn Dragsviken vik Ekhagen hus Badhusvarpen notvarp
Lofta sn Drottningberget berg Ekhult gård Baggehamnen notvarp
Lofta sn Drottningberget fornlämning Ekhult gd Baggkullen äga
Lofta sn Dynestadsjön sjö Ekliden lht Barkarbergskällan källa
Lofta sn Dynestaviken vik Ekvik lht. Barkareberget udde
Lofta sn Dynestadsviken vik Ekvik lht. Barkarebergslyckan åker
Lofta sn Dynestadviken vik Ekvik lht Barnhemshagen hage
Lofta sn Dämkärret kärr Ekvik f.d. hus Barnhemsudden udde
Lofta sn Dämkärret mosse Enbacken t Bastholmen holme
Lofta sn Ekgärdet gärde Enbacken lht Bastholmen holme
Lofta sn Ekgärdet ägomark Enebacken t. Bastholmen holme
Lofta sn Ekhagen hage Eriksdal riven bebyggelse Bastholmshällen häll
Lofta sn Ekholmen holme Fagerum f.d. bs Bastvegärdet åker
Lofta sn Ekholmen udde Finntorp gård Bastveholmen holme
Lofta sn Ekholmen holme Finntorp hemman Bastveken vik
Lofta sn Ekholmen holme Fiskaretorp f.d. bebyggelse Bastvekevarpet notvarp
Lofta sn Ekholmen holme Fiskarhem t. Bergesved åker
Lofta sn Ekholmen holme Fiskarhemmet bs Berggärdet åker
Lofta sn Ekholmen holme Fiskartorpet torp Berghagen hage
Lofta sn Ekholmen udde Forserum gård Berghagsmossen äga
Lofta sn Ekkullen kulle Forserum by Bergholmarna holmar
Lofta sn Ekkullen terräng Forserum gd Bergholmen holme
Lofta sn Eknäset Saknas Framnäs t. Bergholmen, Stora holme
Lofta sn Ekskiftet åker Framnäs t Bergholmen holme
Lofta sn Ekskiftet ägomark Fredriksberg lht. Bergholmen notvarp
Lofta sn Enhumpen Saknas Fredriksberg lht Bergholmsfjärden Saknas
Lofta sn Enhumplyckan åker Fridhem lht. Bergholmsfjärden fjärd
Lofta sn *Enskär, se Ängskär holme Fridhem lht. Bergholmsklabb, se Måshällen holme
Lofta sn Enskär holme Fridhem lht. Berg(s)holmen holme
Lofta sn Enskärshällen häll Fridhem lht Berglyckan notvarp
Lofta sn Enskärshällen holme Fridhem lht Berglyckan åker
Lofta sn Eriksdal terräng Fridhem lht Bergudden udde
Lofta sn /Se Fiskaretorp Saknas Fridhem lht Bergvarpet notvarp
Lofta sn /Se Fiskartorpsholmen holme Fröjdebo rå och rör Bergvarpet notvarp
Lofta sn /Se Fiskartorpsholmen holme Fröjdebo hemman Berklund, se Björklund åker och skog
*Lofta by? och sn /Se Fläskeberg berg Fårö gård Bernberget berg
Lofta sn /Se Friholmen holme Fårö gård Betesslätten betesvall
Lofta sn /Se Friholmen udde Fårö-Kumlan utjord (åker) Bidalen åker
Lofta sn /Se Fruhals åker Fårö skola folkskola Bjursundeström ström
Lofta poststation /Se Fruhals ägomark Fästad by Bjursunds ström sund
Lofta kyrka Saknas Fåfängan Saknas Fästad gård Björkhagen äga
Björnsholm samh /Se Fåfängan ägomark Fästad gård Björkholmen udde
Bokalla (nu Åkerholm) gd Fåglehällsudden udde Fästad gård Björkholmen halvö
Bokalla (nu Åkerholm) gd Fårudden udde Fästad gård Björkholmen udde
Bokalla (nu Åkerholm) gård /Se Fårudden udde Fästad gård Björkholmen holme
Bokalla (numera Åkerholm) gd Fälludden udde Fästad järnvägshållplats Björkholmsgärdet åker
Bokalla (numera Åkerholm) hg Fälludden udde Fästad by Björkholmsängen äng
Bokalla (numera Åkerholm) hg Förö ö Fästad by Björkkullen hage
Bokalla (nu: Åkerholm) gd /Se Förö ö Gantbäck riven bs Björklund åker och skog
Borsnäs by /Se Förö ö Germundehäll torplägenhet Björksättrahagen hage
*Bronastadha, se Brånnestad by Förö ö Germundhäll hus Björnbro bro
Brånestad gd Förö triangelpunkt Gläntan lht. Björnebro bro
Brånnestad by Gabrielskärr mosse Gläntan lht Björnebrogärdet äga
Brånnestad by Gabrielskärr ägomark Gläntorp bs. Björnsholmsån å
Brånnestad by Gamlebyviken vik Gläntopp, se Gläntorp lht Blindhäll undervattensgrund
Brånestad gd Gamlebyviken vik Gläntorp lht Blombacken hage
Brånnestad by Gamlebyviken vik Gnällebo jordlägenhet Blomhagarna hage
Brånnestad by Gamlebyviken vik Godtemplarehuset lht Blomhagen åker
Brånnestad by Gamlebyviken vik Grantorpet gård Blomkullshagen äga
Brånnestad by Gamlebyviken vik Grantorpet f.d. torp Blomkärret åker
Brånnestad by Gamlebyviken vik Grindebo bs. Blompottan notvarp
Brånnestad by Gamlebyviken vik Grindebo bs Blompottan övervattensgrund
Brånnestad by Gamlebyviken vik /Se Grindstugan lht. Blomtorpegärdet åker
Brånestad Saknas Gantebäckslyckan åker Grindstugan bs Blomtorpet åker
Brånestad by Gaveln strandområde /Se Grindtorp lht (förut) Bocksjön sjö
Brånestad gd Germundshäll ägomark Gropen bs Bockvarpet notvarp
Brånestad gd Getryggen Saknas Gråhus f.d. hus Bodflagen fjärd
Brånestad g Getryggen ägomark Grånsten by Bodflagen fjärd
Brånestad gd /Se Grantorpsviken vik Grånsten gård Bodflagen vik
Brånestad gd /Se *Gronasundh sund Grånsten gård Bodnäset kulle och udde
Brånestad gd /Se Grundholmen holme Grånsten gård Bodnäset åker
Brånestad gd /Se Grundsviken vik Grånsten by Bodvarpet notvarp
*Byrlunda Saknas Grundsviken vik Gränsö sund t. Bokallaudden udde
Dråpstad by Grytholmen holme Gröndalen gård Bollängen »utjord» (åker)
Dråpstad by Grytholmen holme Gröndalen, Lilla lht(?) Bomlyckan äga
Dråpstad by Grå hus Saknas Gröndalen hemman Borg terräng
Dråpstad by Grå hus strandmark Gröneslätt avs. Borgberget berg
Droppstad by /Se Grå häll häll Grönhagen lht Borghagen äga
Dynestad gd Grå häll holme Gröninge gd Borghultehagen hage
Dynestad gd Gränsö sund sund Gröninge utjord Borgkärret äga
Dynestad gård Grässvedsmossen mosse Gröninge utjord (f.d. bt) Borglyckan bete
Dynestad gd? Grässvedsmossen ägomark Gröninge äng Saknas Borgslätten bete
Dynestad gd Gröndalslyckan åker Grönslätt hmd. Borgviken vik
Dynestad gd Gröndals mosse mosse Gullandet lht Borgängen äng
Dynestad gd Gröndals mosse mosse Gundelholmen, se Gunleudd lht Borsjön sjö
Dynestad gd Grönhagegärdet åker Gundleudd avs Borsjön sjö
Dynestad gd Grönhagegärdet ägomark Gunleudd lht Boställeskiften åker
Dynestad gård Gröningen Saknas Gursten gård Brantlyckan åker
Dy(n)astadom Saknas Gröninge äng terräng Gursten gd Branten strand
Dynestad g Grönslätt Saknas Gursten gård Brinkbackelyckan åker
Dynestad gd Gubblyckan åker Gursten gård Brinken backe
Dynestad gård Gubblyckan ägomark Gustavsberg lht. Brolyckan åker
Dynestad förr gd /Se Gudingefjärden fjärd Gustavsberg lht. Brolyckan äga
Eegh, Eegx kvarn, se Hägg by Gudingefjärden fjärd /Se Gustavsberg lht Bodlyckeskvalet fors
Ekeby Saknas *Gudingen, se Gudingefjärden fjärd Gustavsberg lht Brostugelyckan åker
Ekeby by Gudingen vik Gårdsbacka lht Brostugeströmmen f.d. ström
Ekeby by Gudingen Saknas Gärdet lht. Brovarpen notvarp
Ekeby by Gudingen vik Gärdet hemmansdel Bryggan notvarp
Ekeby gd /Se Gudingen fjärd Gärdet lht Bryggeriängen åker
Ekeby gd /Se Gudingen fjärd Gökstad by Bryggevarpet notvarp
Ekhult gd Gunleholmen holme Gökstad gård Brygghusgärdet åker
Fitrstadh se Fästad by Gunleholmen holme Gökstad gård Bryggvarpet notvarp
[Flackna] Saknas Gunleudd triangelpunkt Gökstad gård Bryggvarpet notvarp
*Flackna Saknas Gunleudd udde Gökstad by Bryggängen åker
Forserum by Gunleudd holme Göktorpet lht. Bryggängen äga
Forsserum Saknas Gustavsbergsgärdet åker Göktorpet lht Brånestadskogen skog
Forserum Saknas Gustavsbergsgärdet ägomark Göltorp rå och rör Brånstadgärdet åker
Forserum by Gåssvedsmossen mosse Göltorpet hemman Brånstadgölen göl
Forserum by Gåssvedsmossen ägomark Haga lht. Brånstadgölsälven älv
Forserum by Gärdshalsen Saknas Haga lht Brånstadmossen åker
Forserum by Gökstad skär Saknas Hagaberg gård Brånstadskogen skog
Forserum by Gökstad äng äng Hagaberg riven bs Bränderna hage
Forserum by Gölen göl Hagaberg hemman Brännerilyckan åker
Forserum by /Se Gölen terräng Hagaborg lht. Brännholmen holme
Forserum by /Se Gölen göl Hagaborg lht Brännudden udde
Fårö by Gölen göl Hagalund lht. Buskvarpet notvarp
Fästa g. Gölgärdet åker Hagalund lht Buttbo åker och bete
Fästad by Gölgärdet ägomark Haganäs lht. Buttebolyckan äga
Fästad by Gölkärret kärr Haganäs hemmansdel Byggbacken vägbacke
Fastada Saknas Gölkärret ägomark Hagen, se 1 Gröninge gd Bygghagen skog
Fästad by Habors klint Saknas Hagen t. Byggskogen skog
?Fästad by Habors klint fornlämning Hagen torp el. lht Byggärdena åker
Fästad by Haga åker Hagen hus Byggärdet åker
Fästad by Haga ägomark Hagen riven bs Bykudden udde
Fästad by Hagaberg ägomark Hagen stuga Bykällan, se Holken källa
Fästad by Haggärdet åker Hammarsbo lht Bykällan källa
Fästad by Haggärdet åker Harg by Bykällan f.d. källa
Fästad by Haggärdet ägomark Harg gård Bykällan källa
Fästad by /Se Haggärdet gärde Harg gård Bytlekärr åker
Fästad by /Se Haggärdet ägomark Harg by Bårlösen sund
Fästad by /Se Haglyckan åker Hasselby gård Bårlösen fjärd
Godhasten, se Gursten gd Haglyckan ägomark Hasselby herrgård Båtsvarpet notvarp
*Gompathorp Saknas Haglyckan, Stora åker Hasselby herrgård Båtsvarpet notvarp
»gompathorp» Saknas Haglyckan, Lilla åker Helgsjö gård Båtsåkern åker
Grånsten by Hallaholmen holme Helgsjö by Bäckvarpet notvarp
Grånsten by Hallaholmen holme Hildersborg lht Bäckvarpet notvarp
Grånsten by Hallonsveden ägomark Hildursborg lht. Bäckåkern åker
Grånsten by Hammaren Saknas Hjulby by Bällbygärdet åker
Grånsten by Hammaren Saknas Hjulby gård Bällkärr äga
Grånsten by Hammaren terräng Hjulby gård Bällkärrestycket åker
Grånsten gd Hammarn Saknas Hjulby by Bärnberg åker
Grånsten by Hammarn terräng Hjulbynäs, se Haganäs hemmansdel Bärnbergsberget berg
Grånsten by /Se Hampkärr kärr Hjulbytorp gård Bärnbergshagen hage
Grånsten gd /Se Hampkärr ägomark Hjulbytorp hemman Bärnbergskiftet åker
Grånsten by /Se Hanholmen holme Hjultorp gård Bärnbergsvägen väg
Gröninge gd /Se Hanholmen holme Hjultorp hemman Charlottenlundhagen hage
Gursten gd Harg-Kumlan ägonamn /Se Holmen bs. Chiffanjern udde
Gursten gd Hasselö ö Holmen bs Dagsholmarna holmar
Gursten gd Hemgärdet åker Horva t. Dagsholmarna holmar
Gursten gd Hemgärdet åker Horven t Dalgärdet åker
Gursten g Hemgärdet ägomark Hultsvik f.d. torp Dalkarlsgärdet åker
Gursten gd /Se Hemgärdet ägomark Humpen utjord Dalkullen skogskulle
Gursten gd /Se Herrängen ägomark Hundekulla utjord Dallyckan åker
Gursten gd /Se Herrängen äng Hycklinge gård Dammlyckan åker
Gursten gd /Se Hersösund sund Hycklinge by Djupehål vik
Gursten gd /Se Hersösund sund Hålet lht Djupehål notvarp
Gursten gd /Se *Hjortholmar holmar Hägerstad bs. Djupehålsudden udde
Gursten gd /Se *Hjortholmar holmar Hägg by Djupelycka åker
Gursten gd /Se Hjortholmen holme Hägg gård Djupgärdet åker
Gursten gd /Se Hjortholmen, Lilla holme Hägg gård Djupudden udde
Gursten gård /Se Hjortholmen, Stora holme Hägg gård Djupudden notvarp
Gursten gd /Se Hjortmossen mosse Hägg by Djupvarpen notvarp
Gursten gd /Se Hjulbynäs näs Hägg by Djupvarpet notvarp
*Gurstens kvarn Saknas Hjulbynäs udde Häggdala lht. Djupvarpet notvarp
*Gyrdaby, ( = Hjulby) gd /Se Hjulbyskär holme o. triangelpunkt Häggdala lht Djupvarpet notvarp
Gökstad by Hjultorpgärdet åker Hällen bs. Djupvarpet notvarp
Gökstad by /Se Hjultorpgärdet ägomark Hällen rivet hus Domareringarna fornminne
Gökstad by /Se Hjultorpmossen mosse Hässelstad by Dragsvik vik
Gökstad gd /Se Hjultorpmossen ägomark Hässelstad by Dragsvik notvarp
Gökstad gd /Se Hjälmvik vik Hässelstad gård Dragsvik vik
Gökstad gd /Se Hjälmvik ägomark Hässelstad gård Drottningberget berg
Gökstad gd /Se Holmängskullen kulle Hässelstad by Dråpstadbacken vägbacke
Harg by Holmängskullen kulle Hässelstad, Stora hemmansdel Dråpstadgölen göl
Harg by Horvgärdet åker Hässelstadtorp gård Dråpstadskiftet åker
Harg[Långa] by Hovrickeberg triangelpunktnamn Hässelstadtorp hemman Dubbelbacken vägbacke
Harg by Horvgärdet ägomark Hässleborg lht Dvärgstadskiftet åker
Harg by Hovricken vik Högzby torp Dråpstadskogen skog
Harg by /Se Hovricken vik Högsby jordebokslägenhet (torp) Dråpstadtorpshagen åker
Harg by /Se Hovricken vik Högtomta lht Dråpstadvägen väg
Harg by /Se Hovrikeviken vik Högtomta lht Dråpstadån å
Harg by /Se Hovrikeviken vik Högö lht. Dynestadkullarna kullar
Hasselby hgd Hultsviken vik Hörnestad utjord Dynestadsjön vik
Hasselby hg Hultsviken vik Jansbo lht (t) Dynestadsjön, se Dynestadsviken vik
Hasselby g Humpen Saknas Jonstorp torp (jordebokslägenhet) Dynestaviken del av Gamlebyviken
Hasselby gd Hundberget berg o. udde Kaffekullen stuga Dynestadviken vik
Hasselby hg Hundkullen kulle Karlsberg lht. Dynestadviken vik
Hasselby hg Hundkulleängen äng Karlsberg lht. Dvärgstadgärdet åker
Hasselby hg /Se Hundudden udde Karlsberg lht. Dvärgstadälven älv
Hasselby hg Hundudden udde Karlsberg lhtr Dämmkärr slåtter
Hasselby hg *Husholm Saknas Karlsberg lht Edet svacka
Hassleby hg *Husholm Saknas Karlsberg lht Edet landtunga
Hasselby hg Husholmen halvö Karlsberg lht Edslyckan åker
Hasselby gd /Se Husängen äng Karlsberg lht Edsvarpet notvarp
Hasselby gd /Se Hycklingegärdet åker Karlsborg bs. Ekbryggan brygga
Hasselby gd /Se Hycklingegärdet ägomark Karlsborg lht Ekbryggevarpet notvarp
Helgsjö by Håggärdet ägomark Karlsborg lht Ekbygärdet åker
Helgsjö gd Häggbomossen mosse Karlsro lht. Ekbykullen kulle
Hälgsjö by Häggbomossen mosse Karlsro lht Ekebyholmen holme
Helgsjö gd Hälgsjösand Saknas Karlsro f.d. bs Ekgärdet åker
Helgsjö by Hälgsjösand strandområde Karlstorp hmd Ekgärdet, Lilla åker
Helgsjö gd Hällen terräng? Karlstorp jordebokslägenhet Ekhagen åker
Hälgsjö gd /Se Hällestadvik vik Karlsäng gård Ekhagen äga
Helgsjö gd /Se Hällestadvik vik Karlsäng hemman Ekhageskogen skog
?Hjulby by Hällestadviksudden udde Kasstorp f.d. lht Ekhageviken vik
Hjulby gd /Se Hällestadviksudden udde Katerinaberg riven bs Ekhagsviken vik
Hjulby gd /Se Härsö ö Katerinaberg f.d. bs Ekholm holme
Hjulby by /Se Härsö ö Kavelbro t. Ekholmen holme el. strand
Hjulbytorp gd /Se Härsö ö /Se Kavelbro t Ekholmen holme el. udde
Hjultorp gd /Se Hässelstadbäcken bäck Kavlebro, se Kavelbro t Ekholmshål notvarp och sund
Hjultorp gd /Se Hästhagsmossen åker Kjellsberg lht Ekholmsvarpet notvarp
*Horsvik Saknas Hästhagsmossen ägomark Klarakälla gd Ekhulte ström ström
Hycklinge by Högbergskällan Saknas Klarakälla hemmansdel Ekhulteviken vik
Hycklinge by Högö ö Klint t. Ekkullarna kullar
Hycklinge by Johl, se Bergsjön sjö Klint torp Ekkullen kulle
Hycklinge by Jungfruholmen holme Klockaregården krono utjord Ekkullen f.d. hage
Hycklinge by Jungfruholmen holme Knassebo lht Ekkullen kulle
Hycklinge by *Jungholm holme Komministergården el. Klockarbordet Saknas Eknäset äga
Hycklinge by Jägarebansveden åker Komministergården, se Klockaregården krono utjord Ekskiftet åker
Hycklinge by /Se Jungfruudden udde Kristinelund lht. Ekvik vik
Hycklinge gd /Se Jungfruudden udde Kristinelund lht Ekvik åker
Hycklinge gd /Se Jungfruvik vik Kroken Saknas Ekviken vik
Hycklinge by /Se Jungfruvik vik Kråkkärr lht Ekviksbacken vägbacke
Hycklinge gd /Se Kalmar Saknas Kullen hemmansdel Ekviksgärdet åker
Hägg by Kalmar ägomark Kullen hemmansdel Ekviksängen äng
Hägg by Kalmarehålet Saknas Kullen f.d. torp Ekängen hage
Hägg by Kalmargärdet åker Kulltorp t. Emelhäll, se Germundshäll åker
Hägg by Kalmargärdet ägomark Kulltorp lhtr. Enbackegärdena åker
Hägg by Kanalviken vik Kulltorp lhtr Enbackeudden udde
Hägg by med kvarn Kanalviken vik Kulltorp torp Enhompen äga
Hägg gdr Kaninholmen holme Kumla utjord Enhompslyckan äga
Hägg by Kaninholmen holme Kumla gd Enskär holme
Hägg by Kapernaumudden udde Kumlan krono utjord Enskärshällen notvarp
Hägg by Kapernaumsudden udde Kumlan krono utjord Enskärshällen häll
Hägg by Kapphagen hage Kumlan krono utjord Erik-Jankärret åker
Hägg by Kapphagen terräng Kupan stuga Eriksdalsmossen åker
Hägg by Karlholmsgärdet åker Kvarnen lht. Ersängen åkrar
?Hägg gd Karlholmsgärdet ägomark Kvarnen lht. Fastigheten åker
Hägg gdr Karl-Johansmossen mosse Kvarnhagen f.d. hus Finntorpegärdet åker
Hegs Saknas Karl-Johans-mossen ägomark Kvarntorpet rivet torp Fiskaregärdet åker
Hagh Saknas Karlskärr kärr Kvisterum f.d. bs Fiskarehagen hage
Hägg gdr Karlsro sumpmark? Kyrkkullen lht. Fiskarehagsvarpet notvarp
Hägg by Karlsrogölen göl Kyrkkullen lht Fiskarehagsvassen vass
Hägg by Karlsrogölen göl Kyrkogården lht Fiskartorpegärdet åker
?Hägg by Karlsängslyckan åker Kyrkskolan skola Fiskartorpegärdet åker
Hägg by Karlsängslyckan ägomark Kårtorp gård Fiskartorpeholmen holme
Hägg gd:ar /Se Kaseudden udde Kårtorp hemman Fiskartorpet utjord
Hägg gd:ar /Se Katrineberg berg Kårtorp gd Fläskeberg äga
Halgenæs, se Älgenäs by Kattvallelyckan åker Källdalen lht. Framnäsgärdet åker
*Hæssiostadha, se Hässelstad by Kattvallelyckan ägomark Källdalen lht Fridhemsgärdet åker
Hässelstad by Klintängen äng Källhagen el. Gröninge äng avs. Friholmen halvö
Hässelstad by Kläfällebergen, eller Klöfallsbergen berg Källhagen hemmansdel Friholmsudden udde
Hässelstad by Klöfallsbergen, se Kläfällebergen berg Källstugan t. Fruhals åker
Hässelstad by Knaggen Saknas Källstugan f.d. torp Fruhalsudden udde
Hässelstad by /Se Knaggen holme Källtorpet t. Fruhalsvarpet notvarp
Hässelstad by /Se Knarkkärret kärr Källtorpet torp Fruhalsviken vik
»kaldawik» Saknas Knarkkärret kärr Källvik lht. Fröjdebo åkar
Karlstorp by Knasbolyckan åker Källvik lht Fröjdebogärdet åker
Karlstorp by Knasbolyckan ägomark Landsberg lht. Fåfängan äga
Kumlan Saknas Knasebohagen hage Landsberg lht Fåfängan åker
Kumla gd Kohagen hage Landsberg stuga Fåfängskär skär
Kumla förr beb. Kohagslyckan åker Landsvägsgården hemmansdel Fåfängskär, se Fågelfängskär holme
*Kumle Saknas Kohagsmossen mosse Lapserum gård Fågelfängskär holme
»Kumbla» okänd gård Kohagsplöjan åker Lapserum gård Fåglehällsudden udde
Kumla försv beb? /Se Kohagsplöjan ägomark Lapserumetorp gård Fårhagen hage
Kumla förr beb. /Se Kojholmarna holmar Lapserumstorp gård Fårhagen hage
Kumla gd /Se Kojholmarna holmar Larssonsgården hemmansdel Fårhagen hage
Kåretorp g Konvaljkullarna kullar Lerboholm lht. Fårhällen övervattenshäll
Kårestorp gd Konvaljkullarna kullar Lillhamra lht Fårkullen hage
Kårtorp gård Koppargruvan f.d. gruva? Lillstugan lht Fårkullen hage
*Kärrebo Saknas *Korsholmen holme Lindesberg lht. Fårudden udde
»langa harg», se *Långaharg gd Krokhagsgärdet gärde Lindesberg lht Fåruddsvarpet notvarp
»langahargh», se Långaharg gd Kråkkärret mosse Lingvalla lht Fårögöl f.d. göl
Lapserum gd Kråkkärret ägomark Liseberg lht Fäjsbergsudden udde
Lafserum g Kråkkärret, Lilla kärr Liseberg lht Fäjsvarpet notvarp
Lapserum gd Kråkkärret, Stora kärr Liseborg lht. Fälludden udde
Lappserum gård Kråkmossen mosse Liseborg lht Förö ö
Lapserum gd /Se Kuggviken vik Ljungbo bs. Fästningsgärdet f.d. gärde
»loptum», se Lofta Saknas Kuggviken vik Ljungbo riven bs Fästningslogen loge
*Lungge hargh, se Nygård hg Kuggviken vik /Se Lerboholm lht och lastageplats Förö ö
Långaharg (nu Nygård) gd Kuggviken vik /Se Liljebo lht Gabrielskärr åker
*Långaharg, nu Nygård hg Kuggviken vik /Se Liljebo lht Gallkon notvarp
Långaharg (numera Nygård) gd Kuggviken vik /Se Lill-Dråpstad hemmansdel Gamla ån å
Långaharg (nu Nygård) gd Kullgärdet åker Ludvigsborg lht. Gamlebyviken vik
Långaharg (nu Nygård) gd Kulleholmen holme Ludvigsborg lht Gantbäckelyckan åker
Långaharg (nu Nygård) gd Kullen Saknas Lugnaro lht. Gatan väg
Långaharg (nu Nygård) gd /Se Kumbla Eng, se Kumlorna ägonamn Lugnaro lht Gatlyckan åker
Långaharg (nu:Nygård) gd /Se Kumla äga /Se Lugnet gård Gatlyckan åker
*Långaharg gd /Se Kumlabäcken bäck Lugnet avs. Gaveln strand
?Mejstad gd -kumlan eled i ägonamn /Se Lugnet hemman Gaveln notvarp
Mejstad gd Kumlan Saknas Lugnet, Lilla lht. Gaveln vattenområde
Mäjstad gd Kumla(n) ägonamn /Se Lugnet, Lilla lht Gemenhäll, se Germundhäll åker
Mejstad gd /Se Kumlan ägomark /Se Lugnkullen lht Germundhäll åker
?Mörkvik lht Kumla äng äng Lund statstuga Getryggekällan åker
Norrsjö gård Kumla äng äng Lurbo f.d. bs Getryggen åker
Norrsjö gd Kumla äng ägomark Lyckhem lht Getudden udde
Norrsjö by /Se Kumla äng äng Långbacken lhtr Getudden, Sydvästra udde
Norrsjö by /Se Kumla äng ägomark /Se Långbacken lht Getudden, Sydvästra notvarp
Norrsjö by /Se Kumlorna ägonamn /Se Långbacken lht Getuddevarpet notvarp
Nybbla by Kumlorna ägomarker /Se Långö hmd Globacken åker
Nybbla by Kvarngärdet Saknas Långö hemmansdel Glogärdet åker
Nybbla by Kvarngärdet ägomark Lögareberget hus Glogärdet åker
Nybbla by Kvarnkärr, Västra kärr Lögtorpet f.d. torp Glokullen åker
Nybbla gd Kvarnkärr, Östra kärr Löktorpet, se Lögtorpet f.d. torp Glolyckan åker
Nybbla by /Se Kvarnkärret kärr Löppskrinn bs Glot vik
Nybbla by /Se Kvarnkärret ägomark Lörvik t. Glot vik
Nygård, se Långaharg gd Kvarnkärret kärr Lörvik utlagt torp Glännen grund strand
Nygård herrgård Kvarnkärrsmossen mosse Majstad, se 1-2 Mejstad by Gotland åker
Nygård hg Kvarntorpet mosse? Majstad, se Mejstad by Granbacken vägbacke
Nygård hg Kyrkgärdet åker Manäs lht Grantorpegärdet åker
Nygård hg Kyrkgärdet ägomark Marieberg lht. Grantorpsviken vik
Nygård [i Harg] g Kyrkkullen kulle Marieberg lht Granvarpet notvarp
Nygård hg /Se Kyrkkullen kulle Mediro lht. Granvarpet notvarp
Nygård (förr Långaharg) gd Kyrkmossen mosse Mediro lht Granveken vik
Nygård gd Kyrkmossen ägomark Mejstad by Grindgärdet åker
Nygård gd Kålgårdsviken vik Mejstad gård Gropängen åker
Nygård hg Kårtorpeäng äng Mejstad by Grundbranten notvarp
Nygård hg /Se Kårtorpeäng ägomark Melby rivet t Grundholmen holme
Nygård hg Kårtorpeäng äng Mellangården hemmansdel Grundvarpen notvarp
Nygård gd Kåvaudden udde Melsbo, se Melby rivet t Grundvarpet notvarp
Nygård gd Kåvaudden udde Milhagen hemmansdel Grundvarpet notvarp
Nygård hg Kåven, Lilla vik Mossbo riven bs Grundvarpsviken vik
Nygård hg Kåven, Lilla vik Mossebo lht Gruvorna f.d. koppargruva
Nygård hg /Se Kåven, Stora vik Måsebo lht. Grytan holme
Nygård gd Kåven, Stora vik Måsebo, se Mossebo lht Grytan fjärd
Nygård hg Källbergslyckan åker Mörtvik t. Grytberget land
Nygård hg Källbergslyckan åker Mörtvik lht Grytholmen holme
Nygård herrg Källgärdet åker Mörtviken torp Grytholmen notvarp
Nygård gd Källgärdet ägomark Nagla utjordar Grytholmen, se Grytan holme
Nygård hg /Se Källgärdet åker Norrgården hemmansdel Gråhusvarpet notvarp
Nygård hgd Källgärdet ägomark Norrgården hemmansdel Gråhäll övervattenshäll
Nygård hg /Se Källgärdet åker Norrlanda lht. Grånstenebron bro
Nygård hg Källgärdet ägomark Norrlanda skola folkskola Grånstenekullen kulle
Nygård hg Källgärdet åker Norrmalm lht. Grädssvedsmossen äga
Nygård g Källgärdet gärde Norrmalm lht Gränsvarpet notvarp
Nygård g Källgärdet ägomark Norrsjö gård Gränsö kanal kanal
Nygård gd Källhagen hage Norrsjö gård Gröndalelyckan f.d. åker
Nygård hg /Se Källhagen terräng Nybbla gård Gröndalemossen torvmosse
Nygård gd Källyckan åker Nybbla utjord Grönhagegärdet åker
Nygård hg /Se Källyckan ägomark Nybbla hemman Grönhagen lht
Nygård hg Källviken vik Nyborg lht Gröninge utjord
Nygård hg Källviken vik Nyborg lht Gröningen äga
Nygård hg Källängen äng Nybygget lht. Gröningsäng utjord
?Nygård hg Källängen ägomark Nybygget lht. Gröningsängen åker
Nygård hg Kärret kärr Nybygget avs. Gubblyckan åker
Nygård herrg. Kärret ägomark Nybygget lht Gudingefjärden Saknas
Nygård hg Ladugårdsgärdet gärde Nybygget lht Gudingen fjärd
Nygård hg Ladugårdsgärdet ägomark Nybygget lht Gudingen fjärd
Nygård hg Ladugårdsgärdet gärde Nybygget bebyggelse Gulaberget notvarp
Nygård hg Ladugårdsgärdet ägomark Nygård säteri Gunleudd udde
Nygård hg Lagmandal dal Nygård gd Gundlevarpet notvarp
Nygård hg Lagmandal ägomark Nygård gård Gunleudd udde
Nygård hg /Se Landsvägsgärdet åker Nygård herrgård Gunleuddholmen holme
Nygård (förr Långaharg) gd /Se Landsvägsgärdet ägomark Nygårds skola folkskola Gurstensmosse åker
Nygård (förr: Långaharg) gd /Se Lerboholm ägomark Nyhagen avs. Gurstensån å
Nygård herrgård /Se Lerboholmsgärdet gärde Nyhagen hemmansdel Gurstensängarna ängar
Nøgarth, se Nygård hg Lerboholmsgärdet ägomark Nyholm lht. Gustavsbergsgärdet åker
Olovsrum gd Lerboholmsviken vik Nyholm lht »Gåssvedsmossen», se Gåtsveden åker
Olovsrum by Lergärdet åker Nykulla hemmansdel Gåtsveden åker
Olovsrum gd Lilla mossen mosse Nykullen lht Gäddglovarpet notvarp
Olofsrum (Olserum) gd /Se Lilla mossen mosse Nysätra bs. Gäddvarpet notvarp
Olovsrum gd /Se Lillmon skog Nysätra stuga Gärdena åker
Olserum (Olofsrum) gd /Se Lillmon terräng Nytorp t. Gärdet där hemma åker
Ottinge hg /Se Lillsjön sjö Nytorp lht Gärdet neråt byn åker
Ottinge hg Lillängen ägomark Nytorp utlagt t Gärdet vid Staten åker
Ottinge hg /Se Lillängen ägomark Näs by Gärdshalsen äga
Ottinge gd /Se Lillängen ägomark Näset t. Gökstadskäret utjord
*Ovanström Saknas Lillängen äng Näset rivet hus Gökstadänden åker
Präst-Kumlan ägonamn /Se Lillängen ägomark Oskarsborg stathus Gölen göl
*Påtorp Saknas Lillängen äng Ottinge gård Gölgärdet åker
Rabo gd Lillängen äng Ottinge säteri Gölgärdet åker
Rabo gd Lillängen äng Oxhagen f.d. torp Gölkärret åker
Rabo gd Lillängen äng Palät lht Gölvarpet vik
Rabo Saknas /Se Lillängen äng Paragla riven bs Gölvarpet notvarp
Refverum g Lillängen äng Perlebo bs. »Habors klint», se Hobergsklint berg
Reverum gd Lillängsviken vik Petersborg lht. Haganäsviken vik
Reverum gd Lillängsviken vik Peterslund lht. Hagarna åker
Reverum gd *Lindeklabben holme Peterslund lht. Hagen hage
Reverum gd /Se *Lindeklabben holme Peterslund lht Hagen hage
Reverum gd /Se Lindholmsudden udde Peterslund riven bebyggelse Hagen utjord
Reverum gd /Se Lindklabben holme Peterslund lht Hagen åker
Reverum gd /Se Lindklabbshällen Saknas Pettersborg lht Haggården notvarp
Reverum gd /Se Lindklabbshällen holme Picklösa stuga Haggårdsvarpet notvarp
Råberga by Ljungholmen holme Picklösa stuga Haggärdet åker
Råberga by Ljungholmen holme Pilarna f.d. torp Haggärdet åker
Råberga gdr Ljungholmen holme Piperskärr gård Haggärdet åker
Råberga gdr Loftaån å Piperskärr hemman Haggärdet åker
Råberga by Loftaån å Prästgård(en) Saknas Hagjorden åker
Råberga gd Loftaån å /Se Prästtorpet utjord Hagkullarna åker
Råberga by Lommerabergen berg Pärlebo riven bs Haglyckan åker
?Råberga by Lugneberget berg Rabo gård Haglyckan ägor
Råberga gd:ar /Se Lugneberget berg Rabo hemman Hagvassen Lilla vik
Råserum gd /Se Lusthusholmen holme Reverum gård Hagvik vik
Råserum gd /Se Lusthusholmen holme Reverum gård Hagviksudden udde
Segersgärde hg Lusthusholmen holme Reverum by Hagviksuddevarpet notvarp
Segersgärde gd /Se Lusärnafjärden fjärd Riskasten t. Hagviksvarpen notvarp
Segersgärde hgd /Se Långa lyckan åker Riskasten f.d. torp Hallonholmen holme
Segersgärde gd /Se Långkärr kärr Rosenberg lht. Hallonsveden åkrar
»sidstade» beb. Långkärr ägomark Rosenberg bs Hallonvarpet notvarp
*Skensta Saknas Långkärr kärr Rosenborg lhtr Halmare åker
Skensta Saknas Långviken vik Rosenborg lht. Hammaren hage
Skensta Saknas Långviken vik Rosenborg lht. Hammaren hage
Skenstad förr beb. /Se Långviken vik Rosenborg lht Hammaren hage
Skynnerstad by Långängen äng Rosenborg lht Hammaren äga
Skynnersta by Långängen äng Rosenborg lht Hammarn hage
Skynnerstad by Långängen äng Rosendal lht. Hammarn äga
Skynnerstad by Långängen ägomark Rosendal lhtr Hammarn skog
?Skynnerstad by Långängsgärdet åker Rosendal lht Hammarn äga
Skynnerstad by Långängsgärdet ägomark Rosendal lägenheter Hammarskiftet ägor
Skynnerstad gdr Långön ö Rosenlund lht. Hammarskiftet äga
Skynnerstad by Långön ö Rosenlund lht Hampkärr åker
Skynnerstad by Långö holme Rovudden f.d. bs Hamplyckan åker
Skynnerstad gdr Långösör holme Rundaholm f.d. bebyggelse Hanholmen holme
Skynnerstad by Långösör holme Rutsberg gård Hanholmen holme
Skynnerstad by Lögarebergen berg Rutsberg f.d. torp Hanholmsvarpen notvarp
Skynnerstad by Lögsundet sund Ryssland t. Harg-Kumlan åker
Skynnerstad by Lögtorpet ägomark Ryssland lht Harrgårdsgärdet åker
Skynnerstad by Lörvik vik Råberga by Hasselby gruvor f.d. gruvor
Skynnerstad gdr /Se Lörviksudden nuv. namn på Kaseudden Råberga gård Hasselbygärdet åker
Skynnersta Saknas /Se Lörviksudden udde Råberga gård Hasselbygärdet åker
Sladö ö och by Lötarna Saknas Råberga by Hasselby Stalläng, se Stalläng, Hasselby åker
Smedstorp gd /Se Lötarna Saknas Råserum gård Havet f.d. åker
»Smörum» Saknas /Se Lötarna terräng Råserum hemman Helgsjösand vik
*Smörum Saknas /Se Lövskär holmar Rätö, Lilla gård Hemgärde, Uknö åker
Snörum Saknas Lövskär skär Rätö, Lilla hemman Hemgärdet åker
Solberga gd Madplöjan åker Rätö, Stora gård Hemgärdet åker
Solberga by Madplöjan ägomark Rätö, Stora hemman Hemgärdet åker
Solberga by Madplöjan, Lilla åker Rävetorpet torp Hemgärdet åker
Solberga by Madplöjan, Stora åker Salboholms lastplats lokal Hemgärdet åker
Solberga by Madviken vik Sandebo gård Hemgärdet åker
Solberga by Madviken vik Sandebo hemman Hemgärdet åker
Solberga by Malkhagen hage Sandebo lht Hemgärdet åker
Solberga gd /Se Malkhagen terräng Sandstugan f.d. bs Hemgärdet åker
?Strömmen torp Malmströmsgärdeskällan Saknas Sandvik t. Hemgärdet åker
*Stuss----- Saknas Marstrandkärret kärr Sandvik f.d. torp Hemhagen hage
Stuttorp gd /Se Mejerigärdet gärde Sandvik lht Hemhagen hage
Stuverum gård Mejerigärdet ägomark Sandviken hmd. Hemhagen hage
Stuverum gd Mejstadkärret kärr Sandviken hemmansdel Hemhagen hage
Stuverum gd Mejstadkärr ägomark Sarbat lht Hemhagen hage
?Stuverum gd Melbygropen sandtag Segersgärde gård Hemkullen hage
Stuverum gd /Se Melbygropen ägomark Segersgärde gård Hemlyckan åker
Stuverum gd /Se Melbygärdet Saknas Segersgärde herrgård Hemlyckan åker
Stuverum gd /Se Melbygärdet ägomark Signesborg lht Hemlyckan åker
Stäkeholm förr slott /Se Melbykärret kärr Signesborg lht Hemmossen åker
Stäkeholm förr slott /Se Melbymon mo Sjögläntan lht Hemskiftet åker
Stäkeholm Saknas Melbymon terräng Sjöshult f.d. torp Hemåkern åker
Stäkeholm förr slott Mellangärdet åker Sjötorpet lht Hemängen åker
Stäkeholm förr slott /Se Mellangärdet ägomark Sjövalla lht. Herrängen åker
Stegeholm fäste Mellanlyckan åker Sjövalla lht Hersö ö
Stegeholm fäste Mellanlyckan ägomark Sjöäng lht Hersö ö
Stäkeholm slott *Mellbyviken, Gamla, se Gamlebyviken vik Sjöäng lht Hersöhagen hage
Stäkeholm slott Melsjön sjö Skarpehagen obebott torp Hersösund åker
Stäkeholm slott Meserum terräng Skarpenstorp (f.d.) bebyggelse Hersösund sund
Stäkeholm slott Meserumsbäcken bäck Skarpetorp rivet t Himmelsrumegärdet åker
Stäkeholm slott Meserumsbäcken bäck Skarphagen t. Himmelsrumehagen hage
Stäkeholm slott Milhagen nuv. namnpå Nyhagen Skavinge hemmansdel Himmelsrumevägen väg
Stäkeholm slott Millyckan, Lilla åker Skenestad utjord Hjortholmarna holmar
Stäkeholm slott Millyckan, Stora åker Skogshyddan lht. Hjortholmen, Stora och Lilla holmar
Stäkeholm f. slott Mossebo triangelpunktsnamn Skogshyddan lht Hjortmossen äga
Stäkeholm förr slott Mossen åker Skogshyddan lht Hjulbymossen åker
Stäkeholm slott Mossen ägomark Skogshyddan lht Hjulbyskär holme
Stäkeholm slott Munklyckan ägomark Skogsstugan riven stuga Hjultorpegärdet åker
Stäkeholm slott Munklyckan åker Skogstuna lht Hjultorpemossen åker
Stäkeholm slott Munklyckan åker Skråphem bs Hjultorpeskiftet åker
Stäkeholm slott Mårtens holme holme Skyddshemmet lht. Hjultorpeängarna åker
Stäkeholm f. slott Mårtens holme holme Skyddshemmet, se Stuverums barnhem barnhem Hjultorpsmossen åker
Stegsholm [Stäkeholm] g Måsebo terräng? Skynnerstad gård Hjällvik åker
Stegeholm förr slott Måshällan nuv. namn på Bergholmsklabb Skynnerstad by Hjällvikskullen hage
*Stäkeholm förr slott Måshällen triangelpunkt Skynnesstad gård Hobergsklint berg
Stegeholm fäste Märsveden Saknas Skynnerstad by Holken källa
Stäkeholm f. slott Märtesten sten Skynnerstad, Stora gård Holkviken vik
Stegeholm fäste Mörkahål åker Skynnerstad, Stora bydel Holkviksudden udde
Stäkeholm f. slott Mörka hål ägomark Skynnerstad, Lilla gård Holmbergsvarv notvarp och udde
Stäkeholm f. slott Mörkmossen mosse Skynnerstad, Lilla bydel Holmen åker
Stäkeholm f. slott Mörtviken vik Skälsbo lht Holmen halvö
Stäkeholm Saknas Mörtviken vik Skälsbo bs Holmen åker
Stäkeholm f. slott Norra glo Saknas Slättmossen rivet torp Holmen åker
Stäkeholm Saknas Norregärde åker Smedstorpet hmd Holmen udde
*Stäkeholm fäste Norrgärde ägomark Smedstorp lht. Holmudden udde
Stäkeholm slott /Se Norrlandskullen kulle Smällegrind f.d. hus Holmängen åker
Stäkeholm f. slott Norrlandskullen terräng Smällegrind f.d. soldattorp Holmängskullen kulle
Stäkeholm Saknas Norrängen äng Snippsudden hemman Hopmossen äga
Stäkeholm slott Norrängen äng Snuslösa rivet hus Horvgärdet åker
Stäkeholm sl. *Notholm holme Sofiero lht. Hovrickeberg berg
Stegeholm fäste Notholmen holme Sofiero lht. Hovricken vik
Stäkeholm sl. Notholmen holme Sofiero lht Hovricken åker
Stäkeholm f. slott Nyhägn Saknas Sofiero lht Hovrickeviken, se Hovricken vik
Stäkeholm f. slott Nytorp ägomark Sofiero lht Hovrikeviken vik
Stegeholm förr slott Nyäng äng Solbacka lht Hultsvik vik
Stäkeholm f. slott Nyängen äng Solbacka lht Hultsvikslyckan åker
Stäkeholm f. slott Nyängen ägomark Solbacken lht Humpen åker
Stäkeholm f. fäste Nyängsviken vik Solbacken lht Hundberget berg
Stäkeholm sl. Näset Saknas Solberga by Hundberget äga
Stäkeholm slott Näset ägomark Solberga gård Hundekulla utjord
Stäkeholm sl. Näset näs Solberga gård Hundudden udde
Stegeholm sl. Näset Saknas Solberga by Husholmen udde
Stegeholm sl. Näset näs Solberga, Lilla stathus Husholmen halvö
Stäkeholm sl. Näset trakt Solberga, Lilla hus Husholmsströmmarna ström
Stegsholm g Näset myrmark? Solberget lht Husängen äga
Stegeholm förr slott Näset ägomark Solebo lht Husängen åker
Stäkeholm f. slott Näsudden udde Solhem lhtr Hycklingegärdet åker
Stäkeholm f. slott Näsängen äng Solhem lht Hålet notvarp och sund
Stäkeholm f. slott Odamossen mosse Solhem lht Hålet sund
Stäkeholm f. slott Odamossen mosse Solhem lht Hålet notvarp
Stäkeholm f. slott /Se Odlingen Saknas Solliden lht Hålet notvarp
Stäkeholm f. slott Odlingen ägomark Solliden lht Hålevarpet notvarp
Stäkeholm f. slott Orrekulleskäl gränsmärke Solna lhtr Hålevarpet notvarp
Stegeholm mtl Oxhagegärdet gärde Solna lhtr Håvricken åker
Steket, se Stäket lägenheter /Se Oxhagegärdet ägomark Solvalla lht Häggbo Hammare hage
Svinhult gård Petterslund ägomark Solvik lht. Häggbokvarnen Saknas
Svinhult gd Pinebrinkslyckan åker Solvik lht Häggbomossen åker
Svinhult gd Plunderlyckan åker Staten hus Hällen undervattensgrund
?Svinhult gd Plöjan åker Stationen, se Fästad hållplats Hällen övervattenshäll
Svinhult gd /Se Plöjan ägomark Stattstilla rivet t Hällestadholme udde
»swinzø» beb. Plöjan åker Stenbo hus Hällestadkärr åker
*Swinzö Saknas Plöjan ägomark Stenborum bs. Hällestadvik vik
*Swinzö Saknas Potatismossen mosse Stenborum lht Hällestadsvikeudden udde
Swinzö Saknas Potatismossen ägomark Stengårdsborg lht. Hässleborgsgölen göl
»swinzø» Saknas Pottan Saknas Stengårdsborg lht Hästbryggan notvarp
Södersjö by /Se Pottan holme Stengårdsnäs gård Hästbryggan strand
Södersjö gård Prästholmslyckan åker Stengårdsnäs prästgård, avs. Hästhagen åker
Södersjö by /Se Prästhumparna Saknas Stengårdsnäs gd Hästhagen hage
Södersjö by /Se Prästviken vik Stengårdsnäs prästgård Hästhagen skog
Tingstad by Prästviken vik Stenkällan bs. Hästhagen hage
Tingstad by Prästviken vik Stenkättle hus Hästhagen hage
Tingstad by Prästviken del av Utrikeviken Stenserum lht. Hästhagen hage
Tingstad by Pukeberget berg Stenserum lht Hästhagen hage
Tingstad by Pukeberget berg /Se Stensvedsmoen lht Hästhagen hage
Tingstad by Påsarna Saknas Stensö lht. Hästhagsmossen åker
Tingstad by Påsarna ägomark Stensö lht Hästhagsudden notvarp och udde
Tingstad by Päraudden udde Stevassen hmd Hästhagsviken vik
Tingstad by Päraudden udde Stevassen lht Hästmon skog
Tingstad by Pärlbogölen göl Stor-Dråpstad hemmansdel Högberg berg
Tingstad by Pärlbolyckan åker Strängnäs lht Högberg berg
Tingstad by Pärlboängen äng Strängnäs lht Högbergskällan lokal
Tingstad by /Se Pärlboängen ägomark Strömhagen lht. Högeklint berg
Tingstad by /Se Reverum triangelpunkt Strömhagen hus Högholmen holme
Tingstad by /Se Rifwen, se Ryven sjö Strömhagen bs. »Högholmen» ö
Tingstad by /Se Riskaströr gränsmärke Strömmen t Högholmen, se Ängö ö
Tingstad by /Se Robacken Saknas Strömmen lht Högsbygärdet åker
Tingstad by /Se Rolsö ö Strömmen hemman Högvarpet sillvarp
Tingstad by /Se Rolsö holme Strömsholm lht. Högvarpet, Lilla notvarp
Tingstad by /Se Rolsösundet sund Strömsholmen avs. Högvarpet, Stora notvarp
Tingstad by /Se Rosendalslyckan åker Stubbetorp lht. Högö stenbrott
Tingstad Saknas Rosendalslyckan ägomark Stubbtorp Saknas Högö ö
*Tiwgstada, se Tingstad by *Rotholm, se Rötholmen holme Stubbetorp, Lilla t. Högön ö
Trostad by Rotkärrslyckan åker Stubbtorp, Lilla hus Höljan notvarp
Trostad by Rudakärr kärr Stuttorp gård Höljan notvarp
Trostad by Rudakärret kärr Stuttorp hemman Höljan notvarp
Trostad by Rudbrunn Saknas Stuverum gård Höljan notvarp
Trostad by Ruddammslyckan åker Stuverum gård Höljan, Lilla notvarp
Trostad by Rundaholm terräng Stuverums barnhem barnhem Höljan, Stora notvarp
Trostad Saknas Ryttarehagen hage Stäket lht Hörnestad utjord
Trostad by Ryven sjö Stäket lägenhet Inga Stadigs åker
Trostad by Ryven sjö Sundet t. Inom bron notvarp
Trostad by Ryven sjö Sundet nerruttet torp Jakops skägg notvarp
Trostad by Ryven sjö /Se Sundet, Stora hemmansdel Johans varp notvarp
Trostad by Ryven sjö /Se Sveaborg f.d. torp Jonstorp åker
Trostad by Ryven sjö /Se »Sveden» bebyggelse Julafton notvarp
Trostad by Ryven sjö /Se Svenserum bs. Jungfruholmen holme
Trostad by /Se Råbergagärdet åker Svenserum lht Jungfruudden udde
Trostad by /Se Råbergagärdet ägomark Svenserum bs Jungfruvik notvarp
Trostad by /Se Råbergalyckan åker Svingen bs Jungfruvik vik
*Tvij Saknas Råbergalyckan ägomark Svingen bs Jungfruvikudden udde
?Uknö gd *Rästö, St. o. L., se Rätö. St. o. L. öar Svinhult gd Jölpen f.d. vattensamling
Uknö gd Rätö, St. o. L. öar Svinhult rå och rör Kaffekullehagen hage
Uknö gd Rätö, St. o. L. öar Svinhult hemman Kalkugnsbacken vägbacke
Uknö g Rätö, Lilla holme Sågaretorp utjordar Kalmar åker
Uknö g Rätö, St. ö Sågarstugan t. Kalmar, Lilla åker
Uknö gd Rätö, Stora ö Sågarstugan friköpt t Kalmaregärdet åker
Uknö gd Rätö, Stora holme Sågartorp gård Kalmarehålet lyckor
Uknö gd Rävholmen, Lilla holme Sågen lht. Kalmareängen åker
Uknö by Rävklintarna Saknas Sågen lht Kalmargärdet åker
Uknö gd Rävklintarna terräng Sålltorpet f.d. torp Kalmarsälven »älv»
Uknö gd /Se Rävklinten Saknas Säverum rivet torp Kalvgatan väg
Uknö by /Se Rävklinten terräng Södergården hemmansdel Kalvholmshålet vik
Utrike gd Rävtorpsviken vik Södersjö gård Kalvkärret betesmark
*Warmawyk Saknas Rödeudde udde Södersjö gård Kanineholmen holme
»Wefsrum», se Olovsrum gd Rödskär holme Södralund lhtr Kanineholmeudden udde
*Vi Saknas Rödskär holme Södralund lht Kapernaumsudden udde
?Vida BY Röskär skär Sörby f.d. bs Kapphagen äga
?Vida by Röskär holme Tallbo bs Kappslätten skog
Vida by /Se Rötholmen holme Tallåsen lht Karlholmsgärdet åker
Vida by Rötholmen holme Tattersall lht Karl-Johanshagen skog
Vida by Rötholmen holme Tingsberg lht. Karl-Johans-Kumlan åker
Vida by Rötholmen holme Tingsberg lht Karl-Jonsaskullen mosse
Vida by *Rövasholm holme Tingstad by Karl-Johansmossen åker
Vida by Salboholms lastplats lastplats Tingstad gård Karl-Petermossen åker
?Vida by Saltmarsudd udde Tingstad gård Karlskärr äga
?Vida by /Se Sandebo triangelpunkt Tingstad gård Karlsrobäcken bäck
Vida by Sandflaten, Västra Saknas Tingstad by Karlsrogölen göl
?Vida by Sandgropsgärdet åker Tingstad by Karlsängelyckan åker
Vida by Sandgropsgärdet ägomark Tinntorp gård Karlsängsudden udde
Vida by Sandgärdet åker Tinntorp f.d. torp Karlsängsveken vik
Vida by Sandgärdet ägomark Tisseldalen, se Tistedalen hemman Kaseudden udde
Vida by Sandkroken Saknas Tistedalen gård Kasstorpegärdet åker
Vida by Sandkroken vik Tistedalen hemman Katerinabergsvarpet notvarp
Vida gd /Se Sandlyckan åker Tittin bs Kattholkegärdet åker
Vida gd /Se Sandlyckan åker Tittut lht Kattholken åker
»Wigby» beb. Sandlyckan åker Tokviken riven bebyggelse Kattkärret kärr
»Wikby» beb. Sandstugulyckan åker Tomhål f.d. torp Kattvallehagen hage
Vinö hg Sandudden udde Tomtebo lht Kattvallelyckan åker
Vinö gd Sandudden udde Torpa gård Kattvalleälven »älv»
Vinö hg Sandviken vik Torpa hemman Kavelmossen, Lilla åker
Vinö hrgd Sandviks udde udde Torsborg t. Kilen hage
Vinö hgd Sandviks udde udde Torsborg lht Kilvarpet notvarp
Vinö gd Segerlyckorna ägomark Totviken lht. Kislandshål åker
Vinö hg Segerlyckorna åkrar Trallarebo lht Kistan notvarp
Vinö hg Segersgärdesviken vik Tre fittor ifrån vägen, se Picklösa stuga Kistvarpet, Stora notvarp
Vinö gd Segersgärdeviken vik Trosborg lht. Kleven notvarp
Vinö hg Signesborgskällan Saknas Trosborg lht Klintbacken vägbacke
Vinö gd Simpskallen Saknas Trostad by Klintbergen berg
Vinö hgd Sinai berg berg Trostad gård Klintberget berg
Vinö gd Sinai berg berg Trostad gård Klintängen äga
Vinö hg Själskär skär Trostad gård »Kläfällebergen» berg
Vinö hg Sjögärdet åker Trostad gård Klämhagen hage
Vinö hgd /Se Sjögärdet gärde Trostad by Klämviken vik
Vinön gd /Se Sjögärdet ägomark Trädgårdsstaten stathus »Klöfallsbergen», se »Kläfällebergen» berg
Hvittinge g Sjögärdet ägomark Trädgårdsvillan lht Knaggen övervattenssten
Vittinge gd Sjöhagen hage Turkit riven bs Knarkkärr åker
Vittinge gd /Se Sjöhagen terräng Tålösa f.d. bs Kofållsgärdet åker
Vittinge gd /Se Sjöhultskogen skog Töserum by Kohagen hage
Vittinge by /Se Sjölyckan åker Uddatorp lht Kohagen hage
Vivelsjö by /Se Sjölyckan ägomark Udden lht. Kohagen skog
Vivelsjö by /Se Sjöshult ägomark Udden lht Kohagen hage
Vivelsjö by /Se Sjöshultskogen terräng Udden lht Kohagen hage
Vivelsjö by /Se Sjötorpslyckan åker Uddetorp lht Kohagen hage
Vålningebo gd Sjöäng strandmark Uknö gård Kohagen hage och skog
Åkerholm gd Skangatelyckan åker Uknö hemman Kohagen hage
Åkerholm gd /Se Skangatelyckan ägomark Uta lht Kohagen hage
Åkerholm (förr: Bokalla) gd /Se Skarphagen ägomark Utrike gård Kohagslyckan åker
Åttinge gd /Se Skobogölen göl Utrike gård Kohagsmossen äga
Åttinge gd /Se Skebogölen göl Vad hemman Kohagsplöjan, Lilla åkrar
Älgenäs by Skenstad numera ägomark /Se Vad hemman Kohagsudden udde
Älgenäs by Skenstadgärdet åker Vadet hmd. Koholmen, Stora udde
Älgenäs by Skenstadgärdet ägomark Vallberga lht Kojholmarna holmar
Älgenäs gd Skenstadgärdet gärde /Se Vankom lhtr Kojholmen holmar
Älgenäs by Skenstadkullarna ägomark /Se Vankom lhtr Kolitipp udde
Älgenäs gd Skenstadskullen ägomark /Se Vervan hemmansdel Kosved hage
Älgenäs by Skenstad äga /Se Vialsborg lht Kovaljakullen kullar
Älgenäs by Skenstad äng(ar) ägomark /Se Viborg lht. Kovre källa källa
Älgenäs by /Se Sketenhagen hage Viborg bs. Kroken vik
Älgenäs by /Se Skiftaresten sten Viborg lht Krokige tallen udde
Älgenäs by /Se Skitaresten Saknas Viborg bs Krokslogen loge
Öklinge, se Hycklinge by Skrubbedal ägomark Viborg lht Krokslogshagen hage
Överum gods Skrubbhagen hage Vida gård Kråkdalen hage
?Överum samh. Skutvik vik Vida gård Kråkdalen åker och skog
Överum hg /Se Skutvik vik Vida, Gamla f.d. gård Kråkkärr åker
Överum gods /Se Skutviken vik Vida, Nya hemmansdel Kråkkärr åker
  Skutviken vik Vidalund lht Kråkmossen äga
  *Skyndill? bäcknamn? /Se Vidalund lht Kuggeviken vik
  Skäret holme Villan lhtr Kuggviken vik
  Skäret trakt Villan lht Kuggviken åker
  Skäret myrmark? Villan lht Kuggviksholmen holme
  Skäret udde Vindekulla by Kullgärdet äga
  Skärsvassen Saknas Vindekulla gård Kullgärdet åker
  Skärsvassen vik Vindekulla gård Kullsholmen kulle
  Slåhagen hage Vindekulla hemman Kumlan, Fårö-Kumlan utjord
  Slåhagen ägomark Vindekulla skola folkskola Kumlaslätten slätt
  Slåmossen mosse Vinö gård Kumlebergen berg
  Slåmossen ägomark Vinö gd Kumlebäcken bäck
  Slättmossen mosse Vinö säteri Kumlebäcken bäck
  Slättmossen mosse Vinö skola folkskola Kumlekullarna kullar
  Smedhagen hage Vinö udde t. Kumleladan lada
  Smedhagen terräng Vinö udde lht Kungsholmen kulle
  Smedsgärdet gärde Vinöholm lht Kvarngärdet äga
  Smedsgärdet ägomark Vinöholm villa Kvarngärdet åker
  Smedsholm holme Vispom hemmansdel Kvarnhagsbäcken bäck
  Smedsholm holme Vittinge gård Kvarnhagsmossen åker
  Smedskullen kulle Vittinge gård Kvarnkärr åkrar
  Smedskullen kulle Vitudden hmd. Kvarnkärr åker
  Smedslyckan åker Vitudden hemman Kvarnkärret äga
  Smedslyckan ägomark Vitvik lht. Kvarnkärrsmossen åker
  Smedslyckorna åkrar Vitvik lht Kvarnlyckan åker
  Smedslyckorna ägomark Vivelsjö by Kvarnlyckan åker
  Smedtorpskärren kärr Vivelsjö by Kvarntorpejorden åker
  Smedtorpskärren ägomark Vivelsjö gård Kvisterumehagen hage
  Smålandsgärdet gärde Vivelsjö gård Kyrkelen, se Kyrkkullen kulle
  Smålandsgärdet terräng Vivelsjö gård Kyrkgärdet åker
  Smällegrindsgärdet gärde Vivelsjö gård Kyrkgärdet åker
  Smällegrindsgärdet ägomark Vivelsjö by Kyrkkullebacken vägbacke
  Smördisk holme Vomängen utjord Kyrkkullegärdet åker
  Smördisk holme Vålningebo gård Kyrkkullen gravplats
  Smördisk fiskeställe /Se Vålningebo hemman Kyrkkullen åker
  Smördisk holme /Se Vålningebo skolhus, se Norrlanda skola folkskola Kyrkkullen kulle
  Snöplogen Saknas Vårbacka lht Kyrkkullen kulle och åker
  Snöplogen ägomark Väktarbo t. Kyrkkullen åker
  Solbergaängen, Stora äng Väktarbo utlagt båtsmanstorp Kyrkmossen åker
  Spakebogärdet gärde Västerbo lht. Kyrkmossen åker
  Spetsängen äng Västerbo lht Kyrkostycket utjord
  Spetsängen ägomark Västergården hemmansdel Kålgårdsviken vik
  Spräcken stenblock /Se Västrahult bs. Kålitipp åker
  Stallängen äng Västrahult lht Kåltomten åker
  Stallängen ägomark Ådalen lht Kårgården åker
  Starrängen äng Åkerholm Saknas Kårtorpebacken vägbacke
  Staverkärret kärr Åkerholm gård Kårtorpeskogen skog
  Staverkärret kärr Åkerholm säteri Kårtorpeängen utjord
  Stegerslyckan åker Åkerholmsgården gård Kårtorpsängen äng
  ?Stegsundet sund Ånäs lht. Kårtorpängen utjord
  Stengårdsnäsgärdet åker Ånäs lägenhet Kåvarna vikar
  Stengårdsnäsgärdet ägomark Ånäs lht Källargärdet åker
  Stengårdnäslyckan åker Åsäng utjord Källbergslyckan äga
  Stengårdsnäslyckan ägomark Åängen utjord Källgärdet åker
  Stenkittle terräng Älgenäs by Källgärdet åker
  Stenkittlelyckan åker Älgenäs gård Källgärdet åker
  Stenkittlelyckan ägomark Älgenäs gård Källgärdet åker
  Stenkramman nuv. namn på Jägarebansveden Älgenäs by Källgärdet åker
  Stenkramman ägomark Ängstad bs. Källstycket åker
  Stevassen trol. holme Ängstad bs Källvarpet notvarp
  Stevassen trol. holme Äppeludden lht Källvarpet notvarp
  Stevassen holme Äppleudden lht. Källvik åker
  Stjärnkärr kärr Öhagen f.d. torp Källvikeviken vik
  Stjärnkärr ägomark Ön f.d. t Källviksgärdet åker
  Stock Saknas Ören t. Källyckan åker
  Stock vik Ören rivet torp Källängen äga
  Stora lyckan åker Östantorp rå och rör Käringeholmen kulle
  Stora mossen mosse Östantorp lht Kärngudden udde
  Stora mossen ägomark Östantorp frälse hemman Kärngvarpet notvarp
  Stora mossen mosse Österbo gård el. torp Kärren åker
  Stora mossen ägomark Österbo rivet t Kärret åker
  Stora sved åker Östergården hemmansdel Kärret kärr
  Stora Sved ägomark Östrahult bs. Kärret åker
  Storhagen hage Östrahult bs Kärret åker
  Storhagen terräng Övertorp t. Kärret åker
  Storhagslyckan åker Övertorp f.d. bt. Labbstenen udde
  Storhagslyckan ägomark Övertorp lht Labbstenen notvarp
  Storkärret kärr Övertorp obebodd lht Labbstenen skog
  Storsjön sjö Övertorp utjord Labbstenen sten
  Storskogen skogsparti   Labbstenslyckan åker
  Storängen äng   Labbstensvarpet notvarp
  Storängen ägomark   Lagmandal åker
  Storängen äng   Lagmandalshagen hage
  Storängen äng   Lagmandalshålet åker
  Storängen ägomark   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen ägomark   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen äng   Lagårdsgärdet åker
  Storängen ägomark   Lagårdsgärdet åker
  Strömslyckan åker   Lagårdsgärdet åker
  Strömsudden udde   Lagårdsgärdet åker
  Stubbetorpslyckorna åkrar   Lagårdsgärdet åker
  Stubbetorpslyckorna ägomark   Lagårdsgärdet åker
  Stubbkärret kärr   Lagårdskullen skog
  Stuverumeviken vik   Lagårdskullen hage
  Stuverumeviken vik   Lagårdskällan äga
  Stångerör terräng   Lagårdslyckan åker
  *Stækasund sund /Se   Lagårdslyckan åker
  Stäkslätten åker   Lagårdslyckan åker
  Stäkslätten ägomark   Lagårdsskiftet åker
  Sundet Saknas   Lagårdsskiftet åker
  Sundskär skär   Laågrdsängen åker
  Suparbacken backe   Landsvägsgärdet åker
  Suparbacken terräng   Landsvägsgärdet åker
  Surluggan nuv. namn på Malmströmsgärdeskällan   Landsvägsgärdet åker
  Surluggan ägomark   Landsvägsgärdet åker
  Svartbogåsviken vik   Lapserumegärdet åker
  Svartbogåsviken vik   Lapserumetorpslyckan åker
  Svarthagsmossen mosse   Lapserumevägen väg
  Svarthagsmossen ägomark   Larshagen hage
  Sveaborg ägomark   Larssonshagen hage
  Svinhult ägomark   Larssonshumpen, jfr Humpen utjord
  Svinsäng äng   Larssonsmossen bete
  Svinsäng ägomark   Laxudden udde
  ?*Svinsö äng Saknas   Laxvarpet notvarp
  Svälthagen hage   Ledstångslyckan åker
  Syrfälledalen dal   Lerboholmsgärdet åker
  Syrsan Saknas   Lerboholmsviken vik
  Syrsan vik   Lerboholmsviken el. Utrikeviken vik
  Sänkelsviken vik   Lergärdet åker
  Säverum ägomark   Lergärdet åker
  Södra glo Saknas   Lergärdskullen kulle
  Sörby gammalt torp   Lerlyckorna åker
  Sörby ägomark   Lille homp utjord
  Sötäppleviken vik   Lille mossen bete
  Sötäppleviken vik   Lillemossen åker
  *Tallholm holme   Lille mossen åker
  *Tallholm holme   Lille mossen åker
  *Tallholmen, se Lövskär holme   Lillemossen åker
  Tallholmen holme   Lilleström ström
  Tallholmen holme   Lilleström notvarp
  Tallholmen holme   Lillgärdet åker
  Tallholmen holme   Lill-Hammarn åker
  Tallholmen holme   Lill-Hammarsgärdet åker
  Tallskär skär   Lillmon skog
  Tinderedbäcken Saknas   Lillsjögärdet åker
  Tingsberg ägomark   Lillsjön sjö
  Tingstadgärdet åker   Lillsjön sjö
  Tingstadgärdet ägomark   Lillängen åker
  Tingstadhagen hage   Lillängen äng
  Tingstadhagen terräng?   Lillängen äga
  Tinntorps gruva Saknas   Lillängen äga
  Tinntorps gruva f.d. gruva?   Lillängen åker
  Tistedalslyckan åker   Lillängen åker
  Tistedals mosse mosse   Lillängen åker
  Tittorpplöjan åker   Lillängen åker
  Tittorpplöjan ägomark   Lillängen åker
  Tittutkullen terräng?   Lillängen åker och äng
  Tittutmossen odlad mosse   Lillängen åker
  Tittutmossen ägomark   Lillängsviken vik
  Tjuvholm holme   Lindholmsudden halvö
  Tjuvholmen holme   Lindklabben holme
  Tomhålsängen äng   Lindklabben klabbe
  Torlösagärdet gärde   Lindklabbshällen, Lilla holme
  Torlösahagen hage   Lindklabbshällen, Stora holme
  Torpalyckan åker   Ljungholmen holme
  Torlösagärdet ägomark   Loftadalen slätt-område
  Torlösahagen terräng   Lofta-ån å
  Torpalyckan ägomark   Loftaån å
  Torskegöl göl   Loggärdet åker
  Torvmossen mosse   Loggärdet åker
  Totviken ägomark   Loggärdet åker
  Trallarbogärdet åker   Loggärdet åker
  Trallarbogärdet ägomark   Loggärdet åker
  Trevikshagen hage   Loggärdet åker
  Trevikshagen terräng   Logskiftet åker
  Trädgårdsgärdet åker   Lommerabergen berg
  Trädgårdsgärdet gärde   Lommerabergen hage
  Trädgårdsgärdet ägomark   Lortgatan åker
  Trädgårdsgärdet ägomark   Luggstycket åker
  Trädgårdsviken vik   Lugneberget berg
  Trädgårdsviken vik   Lundkullegärdet åker
  Tvedingskär holme   Lundsbacken vägbacke
  Tvåbredategarna Saknas   Lurslätt åker
  Tvåbreatega ägomark   Luserna ö
  Tåtarsveden Saknas   Luserna holme
  Tåtelgärdet gärde   Lushällen övervattenshäll
  Tåtelgärdet ägomark   Lusmossen åker
  Tåtelgärdet ägonamn /Se   Lusthusholmen holme
  Tåtlandet ägonamn /Se   Lusthusholmen holme
  Tärnhällarna hällar   Lusthusholmen holme
  Tärnhällarna holmar   Lusthusholmen holme
  Törnholmen holme   Lusthusholmsvarpen notvarp
  Uknö glo Saknas   Lusthusholmsvarpen notvarp
  Uknö glo vik   Lyckan åker
  Uknöglo sjö /Se   Lyckan åker
  Uknö skär Saknas   Lyckvarpet notvarp
  Utklabben klabb   Långa lyck åker
  Utrikeviken, se Prästviken vik   Långalyck åker
  Utrikeviken vik   Långalyck åker
  Vankomslyckan åker   Långalyckan äga
  Vankomslyckan ägomark   Långbacken vägbacke
  Vankomsmon mo   Långe kullen kulle
  Varglyckan åker   Långkärr äga
  Vargslätten Saknas   Långkärret åker
  Varvsviken vik   Långkärrsänden åker
  Varvsviken vik   Långlyckan åker
  Vassviken vik   Långsvederna åker
  Vattenhagen hage   Långvik vik
  Vattenhagen ägomark   Långvik vik
  Vedbergs holme holme   Långviksgärdet åker
  Vedbergs holme holme   Långåkrarna åker
  Vedkärr kärr   Långängen äga
  Vedkärret kärr   Långängen åker
  Vedkärret ägomark   Långängen äga
  Vedskjulslyckan åker   Långängen äga
  Viborgs gärde gärde   Långängsgärdet åker
  Vidängen äng   Långön ö
  Vidängen äng   Långö ö
  Vidängen ägomark   Långösör holme
  Villsberg berg   Lögarbergen berg
  Villsberg berg?   Lögereberget berg
  Vindekulla backe Saknas /Se   Lögtorpet åker
  Vinö ö   Löktorpeskiftet åker
  Vinö ö   Löktorpet, se Lögtorpet åker
  Vinö ö   Lörvik vik
  Vinö ö   Lörvik vik
  Vinö ö   Lörvikskogen skog
  Vinö ö   Lörviksudden udde
  Vinö ö /Se   Löttaregärdet åker
  Vinö triangelpunkt   Lötterakullen hage
  Vinö glo vik   Lötterna åker
  Vinöholm holme   Lötterna hage
  Vinökalvssundet sund   Lövskär skär
  Vinökalvsundet sund   Lövskär holme
  Vinökalvssundet sund   »Madviken», se Maren vik
  Virvan Saknas   Magasinsgärdet åker
  Vistingsö ö /Se   Magasinsgärdet åker
  Vittingegärdet gärde   Magasinsvarpet notvarp
  Vittingegärdet ägomark   Magasinsvarpet notvarp
  Vitudden udde   Malkhagen hage
  Våm åker   Malmbacken strand
  Våm ägomark   Malströmsgärdeskällan källa
  Våmängen äng   Maren vik
  Våmängen ägomark   Marplöjan åker
  Värmlandsviken, Lilla vik   Marstrandkällan källa
  Värmlandsviken, Lilla vik   Marstrandkärret bete
  Värmlandsviken, Stora vik   Mejerigärdet åker
  Värmlandsviken, Stora vik   Mejstadkärret åker
  Wästerwijk, se Gamlebyviken vik   Melbygärdet åker
  Västerviken vik   Melbykärret äga
  Västervik(en) vik /Se   Melbymon äga
  Västerängen äng   Mellangärdet åker
  Västerängen äng   Mellangärdet åker
  Västerängen äng   Mellangärdet åker
  Västerängen ägomark   Mellangärdet åker
  Västerängen äng   Mellanhagen hage
  Yxnehagen hage   Mellanhagen hage
  Åhagen hage   Mellanlyckan åker
  Åhagen ägomark   Mellanlyckan åker
  Åhagen hage   Mellanskiftet åker
  Ålgöl göl   Mellanvarpet notvarp
  Åplöjan åker   Mellanvarpet notvarp
  Åplöjan ägomark   Melsjön sjö
  Åplöjan åker   Melsjön sjö
  Åplöjan ägomark   Meserum vik
  Åängen äng   Mesrumebäcken bäck
  Åängen ägomark   Meserumeviken vik
  Ängen nuv. namn på Storängen   Metareudden udde
  Ängen ägomark   Milhagen hage
  Ängholm holme   Millyckan, Lilla äga
  Ängholm holme   Millyckan, Stora äga
  Ängholmen holme   Minasängen åker
  Ängsholmen holme   Mjölhult källa
  Ängskär holme   Mjölhultebacken vägbacke
  Ängskär holme   Mjölhultekällan källa
  Ängstad terräng?   Mjölhulteskiftet ägoskifte
  Ängö holme   Mjölkslätt åker
  Ängö terräng   Mossarna åker
  Äspholmen holme   Mossbacken vägbacke
  Ängkullen kulle   Mossbohagen hage
  Ängö udde   Mossen åker
  Ödhagen hage   Mossen mosse
  Öhagen hage   Mossen åker
  Öhagen terräng?   Mossen åker
  Ören holme   Mossen åker
  Ören ägomark   Mossen åker
  Örholmen holme   Mossen åker
  Örkällyckan åker   Munken åker
  Örnberget berg   Munklyckan äga
  Österbotorpet ägomark   Munklyckan åker
  Österängen äng   Månberget berg
  Österängen äng   Mårtensholme holme
  Övertorpsgärdet åker   Måshällen holme
  Övertorpsgärdet ägomark   Märsveden terräng
  Övertorpslyckorna åkrar   Märsvedsmossen åker
      Mästasten klabbe
      Märtesten häll
      Märtesten häll
      Mörkehål åker
      Mörkmossen äga
      Mörtviken vik
      Mörtvikelyckan åker
      Mörtvikemossen åker
      Mörtvikeudden udde
      Mörtviksholmen, se Vedbergsholmen holme
      Nagelängen äng
      Nordanvarpet notvarp
      Nordvästre udden notvarp
      Norr om Enskär notvarp
      Norra varpet notvarp
      Norra viken vik
      Norreglo vik
      Norregärde åker
      Norrehage hage
      Norreström strandområde
      Norreström bäck
      Norreudd udde
      Norre udden udde
      Norre udden udde
      Norrlandet del av sn.
      Norrlandet halvö
      Norrlandet halvö
      Norrlandet kronopark
      Norrlandshage »intägt»
      Norrlandskullen hage
      Norrlandsudden halvö
      Norrlandsvägen väg
      Norrlandsvägen väg
      Norrängen äga
      Norrängen äga
      Notholmen holme
      Notholmen holme
      Notholmen äga
      Nybblaberget berg
      Nybrostycket åker
      Nyckelkittelberget berg
      Nyckelkitteberget berg
      Nycklekitteberget berg
      Nye hagen hage
      Nygårdsliden åker
      Nygårdsparkbacken vägbacke
      Nygärdet åker
      Nykullarna åker
      Nyodlingen åker
      Nysätragärdet åker
      Nysätrahagen hage
      Nysätramossen åker
      Nytorpelyckan åker
      Nytorpemossen åker
      Nytorpeskiftet åker
      Nyäng åker
      Nyäng åker
      Nyängsviken vik
      Näset halvö
      Näset åker
      Näset åker
      Näset udde
      Näset hage
      Näsgärdet åker
      Näshagen hage
      Näskullen hage
      Näslyckan åker
      Näsudden udde
      Näsudden åker
      Näsudden udde
      Näsängen äga
      Odamossen äga
      Odelningen, se Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Oppersta lyckan åker
      Oppre änden vik
      Orrekulleskäl gränsmärke
      Ortglosbergen berg
      Ortglot vik
      Ortglot notvarp
      Oskulden notvarp
      Oskulden notvarp
      Oxhagegärdet åker
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen, Hemre hage
      Oxhagen, Yttre hage
      Oxhagevarpet notvarp
      Oxhagsgärdet åker
      Oxhagsplöjan åker
      Oxhagsudden udde
      Oxhagsudden udde
      Paläthagen hage
      Pannkakebacken vägbacke
      Parken hage
      Parken skog
      Pershage notvarp
      Peterslund mosse
      Pilarna åker
      Pillandet strand
      Piltäppan strand och vik
      Piltäppevarpet notvarp
      Pilvarpen notvarp
      Pilvarpet notvarp
      Pilvarpet notvarp
      Pilviken vik
      Pin(n)ebrink vägbacke
      Pinebrinkslyckan äga
      Plunderlyckan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjorna åker
      Plöjorna åker
      »Potatismossen», se Päronmossen åker
      Pottan övervattensgrund
      Prästbyxorna äga
      Prästenshage åker
      Prästgårdsviken vik
      Prästholmslyckan äga
      Präst-Kumlan åker
      Prästtegen åker
      Prästtegen åker
      Prästtorpet utjord
      Prästtorpet åker
      Prästviken, se Prästgårdsviken vik
      Pukberget berg
      Pukberget berg
      Pukberget berg
      Pukberget berg
      Pukbergsvarpet notvarp
      Puken stenblock
      Puttlelyckan åker
      Puttlelyckan åker
      Påsarna åkrar
      Pärlbobacken vägbacke
      Pärlbogölen göl
      Pärlbolyckan utlagd åker
      Pärlboängen äga
      Pärlebo skog
      Pärlebobäcken bäck
      Pärlebogölen göl
      Päronmossen åker
      Päronudden udde
      Rabogärdet åker
      Raboskogen skog
      Ringholmen holme
      Riskastelyckan åker
      Riskaströr gränsmärke
      Robacken äga
      Rolsö ö
      Rolsö ö
      Rolsösund sund
      Ropshäll udde
      Ropshällevarpen notvarp
      Rosenbergskullen hage
      Rosenbergslyckan åker
      Rosenbergsvarpet notvarp
      Rosenbergsviken vik
      Rosendalsgärdet åker
      Rosendalshagen hage
      Rosendalslyckan äga
      Rosendalslyckorna bete
      Rotkärrsplöjan åker
      Rovslyckan åker
      Rudakärret mosse
      Rudbrunnen åker
      Ruddammslyckan äga
      Rundehagen hage
      Rutsbergudden udde
      Rysslandsberget berg
      Ryttarehagen åker
      Ryttarekällan källa
      Ryttarängen åker
      Ryven sjö
      Ryven sjö
      Råbergagärdet äga
      Råbergagärdet åker
      Råbergalyckan äga
      Råbocken åker
      Råbocksdalen åker
      Råbocksgärdet åker
      Råserumelyckorna åkrar
      Råsumegärdet, Gamla åker
      Rätö, Lilla ö
      Rätö, Stora och Lilla öar
      Rätö, Stora ö
      Rätöarna Saknas
      Rävberget berg
      Rävholmen, Lilla äga
      Rävklintarna berg
      Rävklintebergen, se Rävklintarna berg
      Rävklinten berg
      Rävkullen kulle
      Rävkullestycket åker
      Rävstenen stenblock
      Rävtorpsviken vik
      Rävudden udde
      Rävuddevarpet notvarp
      Rävängarna åker
      Rödaberget notvarp
      Rödagrinden grind
      Rödeudde udde
      Rödskär skär
      Röskär sund
      Röskär holme
      Röskär, Lilla holme
      Röskärsgrundet undervattensgrund
      Röskärslyckan åker
      Röskärssund sund
      Röskärsvarpet notvarp
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Saltmarsudd udde
      Saltmarsudd udde
      Saltmarsuddsgrundet undervattensgrund
      Saltmaruddshällen övervattenshäll
      Saltmarsuddsvarpen notvarp
      Sand udde
      Sand notvarp
      Sand notvarp
      Sandbogärdet åker
      Sandbolyckan åker
      Sandboskogen skog
      Sandboviken vik
      Sandflatten åker
      Sandgropegärdet åker
      Sandgropsgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandkroken vik
      Sandkröken notvarp
      Sandkröken vik
      Sandlyckan, se Sandgärdet åker
      Sandlyckan äga
      Sandlyckan åker
      Sandstugulyckan åker
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandvik vik
      Sandvik, Lilla notvarp
      Sandvik, Lilla vik
      Sandvikegärdet åker
      Sandvikekröken notvarp
      Sandvike udde udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviksskiftet åker
      Sandviksvarpet notvarp
      Segerlyckan åker
      Segersgärdeviken vik
      Segersgärdviken vik
      Signesborgskullen kulle
      Sikberget berg
      Sikvarpet notvarp
      Sillbergen berg
      Sillvarpet notvarp
      Sillvarpet, Norra notvarp
      Sillvarpet, Södra notvarp
      Simpskallen holme
      Sinaiberg berg
      Själhällen häll
      Själskär holme
      Sjöbergsgärdet notvarp
      Sjöbergsgärdet åker
      Sjöbergsvarpet notvarp
      Sjögärdet äga
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen skog
      Sjöhagen skog
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen, Lilla hage
      Sjöhagen, Stora hage
      Sjöhagsgärdet åker
      Sjöhagslätten bete
      Sjöhagsmossarna åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan äga
      Sjöshultelyckan åker
      Sjöshulteskogen skog
      Sjötorpslyckan äga
      Skallhagsbergen berg
      Skangatelyckan åker
      Skarptorpegärdet åker
      Skarptorpehagen hage
      Skebogölen göl
      Skenstad utjord
      Skenstad åker
      Skenstadkullarna åker, del av utjord
      Skenstakullen hage
      Sketkistan notvarp
      Sketstenen övervattensgrund
      Skettenhagen äga
      Sketvarpet notvarp
      Skiftet intill smedjan åker
      Skitarestenen övervattensgrund
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogsodlet åker
      Skogsvarpet notvarp
      Skolhagen hage
      Skolhusevarpet notvarp
      Skolhusgärdet åker
      Skolhuskullen hage
      Skolskiftet åker
      Skomakareberget berg
      Skomakarevarpet notvarp
      Skramstadängen åker
      Skrubbedal åker
      Skrubbhagen äga
      Skråphem hage
      Skräddaregärdet åker
      Skräddaregärdet åker
      Skutvik vik
      Skutvik vik
      Skutviken vik
      Skutviksbacken vägbacke
      Skälsbogärdet åker
      Skälsbomossen åker
      Skälskär skär
      Skälsvassen vasse
      Skäret skär
      Skäret utjord
      Skäret, se Hjulbyskär holme
      Skärsvassen terräng
      Slemansäng f.d. äng
      Slottsholmen holme
      Slåhagen åker
      Slåhagsälven kanal
      Slåmossen åker
      Slättvarpet notvarp
      Slättvarpet notvarp
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhagen hage
      Smedhagen hage
      Smedkröken notvarp
      Smedkullen kulle
      Smedkullen hage
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckorna åkermark
      Smedsholmen holme
      Smedsholmen holme
      Smedskiftet åker
      Smedstorpskärren äga
      Smålandsgärdet åker
      Smällegrind åker
      Smällegrindsgärdet åker
      Smördisk holme
      Smördisk notvarp
      Smördisken klabbe
      Snippen åker
      Snårhagen hage
      Snöplogen åker
      Solbergamossen åker
      Solbergaängen, Stora, se Ängen åker
      Sorkenshål notvarp
      Sorkenshål udde
      Spakbo åker
      Spetsängen åker
      Spräcken notvarp
      Spräcken flyttstensblock
      Stakvarpet notvarp
      Stallslyckan åker
      Stallslyckan åker
      Stallslyckevarpet notvarp
      Stallslyckeviken vik
      Stalläng, Hasselby åker
      Stalläng, Vindekullen åker
      Starrängen äga
      Stattstilla åkerlycka
      Stattstillelyckorna åkerlyckor
      Staverskärr åker
      Stegerslyckan äga
      Stenflaten åker
      Stengårdsnäsgärdet åker
      Stengårdsnäslyckan åker
      Stenkramman åker
      Stenkättlegärdet bete
      Stenkättlegärdet åker
      Stenlyckan åker
      Stenmurslyckan åker
      Stenvarpet notvarp
      Stevassen holme
      Stevassen ö
      Stjärnkryssegärdet åker
      Stjärnkärr åker
      Stjärnkärr bete
      Stock vik
      Stock svag
      Stock bete
      Stockkällan källa
      Stocksviken vik
      Stora Lycka äga
      Store backen vägbacke
      Storebro f.d. bro
      Storebro åker
      Storebro åbro
      Store hagen hage
      Store homp utjord
      Storekåvudden udde
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Storemossen åker
      Store mossen åker
      Storesten notvarp
      Storesved åker
      Storhagen skog
      Storhagslyckan åker
      Storhagsmossen åker
      Storkviken vik
      Storkärret äga
      Stormossen åker
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storsved skog
      Storån å
      Storälven »älv»
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äga
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Stränggärdet åker
      Strängvarpet notvarp
      Strömmen sund
      Strömsbodarna bro och vägbank
      Strömsbrodarna notvarp
      Strömsholmen holme
      Strömsholmen halvö
      Strömshålet sund
      Strömslyckan äga
      Strömsudden udde
      Strömsudden udde
      Strömsvarpet notvarp
      Stubbhagen åker
      Stubbkärret äga
      Stubbtorpebacken vägbacke
      Stubbtorpelyckan åker
      Stubbvarpet notvarp
      Stugskiftet åker
      Stuthagen hage
      Stuthagsudden udde
      Stuthagsudden notvarp
      Stutmossen åker
      Stuttorpebacken vägbacke
      Stuttorpeberget berg
      Stuttorpegärdet åker
      Stuttorpegärdet åker
      Stuttorpehagen hage
      Stuttorpeskogen utjord
      Stuttorpsbron bro
      Stuverumeviken vik
      Stuvrumeudden udde
      Stångbacken vägbacke
      Stångerör berg
      Stångerör berg
      Stångrör berg
      Stäckmålet åker
      Stäk notvarp
      Stäket sund
      Stäket åker
      Stäksbron bro
      Stäksbron bro
      Stäksflotten bro
      Stäkshagen hage
      Stäkskogen skog
      Stäkslätten åker
      Stäkslättsmossen åker
      Stäksspången bro
      Sunden åker
      Sunden åker
      Sundet åker
      Sundet notvarp
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundshagen hage
      Sundskogen skog
      Sundskär, se Frudden udde
      Sundsmossen åker
      Sundsvarpet notvarp
      Sundsvarpet notvarp
      Sundängarna åker
      Suparebacken vägbacke
      Suparebackskiftet åker
      Surluggan källa
      Surluggan åker
      Surluggeskiftet åker
      Suräppleudden udde
      Suräppleviken vik
      Sutterbäcken bäck el. kanal
      Svartbogåsviken terräng
      Svarthagsmossen åker
      Svartkobås notvarp
      Svartkobåsskogen skog
      Svartmossen åker
      Svartskobås udde
      Sveaborg åker
      Sveaborgsmossen, se Sveaborg åker
      Svederna hage
      Svederna skog
      Svedvarpet notvarp
      Svevvarpet notvarp
      Svinholmen udde
      Svinhultevarpet notvarp
      Svinkullen hage
      Svinkullen hage
      Svinsäng åker
      Svinsäng äga
      Svinäng, se Övertorp utjord
      Svälthagen äga
      Syrfälledalen äga
      Syrsan vatten
      Syrsan fjärd el. vik
      Sågartorpegärdet åker
      Sågfjälen »hals»
      Såghagen hage
      Sågslätten åker
      Sågstycket åker
      Sågvarpet notvarp
      Sågviken vik
      Sänkelsviken vik
      Sänket betesmark
      Säverumekällan källa
      Säverumelyckan åker
      Säverumeslätten bete
      Södersjökärret kärr
      Söderängen åker
      Södra glo, se Varvsvik vik
      Södralundshagen hage
      Södralundslyckan åker
      Södra udden udde
      Södra varpet notvarp
      Sör om Enskär notvarp
      Sörbygärdet åker
      Sörbykullen kulle
      Söreglo vik
      Söreudd udde
      Tallbobacken vägbacke
      Tallholmegrundet undervattensgrund
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen notvarp
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmevarpet notvarp
      Tallholmsvarpet notvarp
      Tallskär skär
      Tallskär, se Tällskär holme
      Tallvarpet notvarp
      Tallvarpet notvarp
      Tattarsveden, se Tåtarsveden äga
      Tegarna utjord
      Tegarna åker
      Tegelladegärdet åker
      Tinderedbäcken bäck
      Tinderedbäcken älv
      »Tinderedsbäcken», se Kumlebäcken bäck
      Tinderedängen åker
      Tingbergs udde udde
      Tingstadgärdet äga
      Tingstad-Kumlan åker
      Tingstadplöjan åker
      Tinntorpe gruvor f.d. gruvor
      Tinntorpe gruvor f.d. gruvor
      Tinntorpegärdet åker
      Tinntorpekullarna åkrar
      Tisseldalevarpet notvarp
      Tistedalslyckan äga
      Tittuthagen hage
      Tittutlyckan åker
      Tittutplöjan åker
      Tjuvholmen holme
      Tjuvholmen holme
      Tomhålsängen åker
      Tomten åker
      Tornahagen hage
      Tornahagen skog
      Torpagärdet åker
      Torpahagen skog
      Torpalyckan åker
      Torpamossen åker
      Torphagarna hagar
      Torskegöl göl
      Torvmossen äga
      Totvikegärdet åker
      Trallarbogärdet åker
      Trallarbogärdet åker
      Trekronebacken vägbacke
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Trevikehagen hage
      Trollberget berg
      Trostadgärdet åker
      Trumgärdet åker
      Trumkällan källa
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdskjusan veke
      Trädgårdsskiftet åker
      Trädgårdsstycket åker
      Trädgårdsviken vik
      Turkgrinden grind
      Turkislyckan åker
      Turklyckan åker
      Tvarvarpet notvarp
      Tvebredan åker
      Tvebrädorna åker
      Tvedingskär skär
      Tvedingskär holme
      Tvedingskärsudden udde
      Tvillingbackarna backar
      Tvillingsbackarna vägbackar
      Tålösagärdet åker
      Tåtarsveden äga
      Tåtlandet åker
      Tällskär holme
      Tärnhällen holmar
      Törnavarpet notvarp
      Törnavarpet notvarp
      Törnholmen, se Ekholmen holme el. udde
      Törsbolyckan åker
      Tösbolyckan, se Törsbolyckan åker
      Töserumebäcken bäck
      Uddatorpegärdet åker
      Uddatorpegärdet åker
      Udden udde
      Udden notvarp
      Udden halvö
      Uddevarpet notvarp
      Uddvarpet notvarp
      Uddvarpet notvarp
      Uddvarpet notvarp
      Uddvarpet notvarp
      Uddvarpet notvarp
      Uknö glo vik
      Uknö glo vik
      Uknö Hemgärde, se Hemgärde, Uknö åker
      Uknö skiär äga
      Uknö ström kanal
      Utklabben äga
      Utom Bron notvarp
      Utrikesskiftet åker
      Utrikeviken vik
      Utriksviken vik
      Uttergrytevarpet notvarp
      Utterste hagen hage
      Vadbokullen kulle
      Vadboskvalet fors
      Vankom åker
      Vankomelyckan, se Vankom åker
      Vankomsmoen äga
      Varglyckan åker
      Vargslätten äga
      Varvet strand
      Varvsvik vik
      Varvsvik lycka
      Vassvarpet notvarp
      Vattenhagen åker
      Vedbergsholmen holme
      Vedbergsholmesundet sund
      Vedbergsholmevarpet notvarp
      Vedkärr äga
      »Vedkärret», se Vidkärret äga
      Vedskjulslyckan åker
      Veken vik
      Vervgärdet åker
      Viborgegärdet åker
      Viborgelyckorna åkrar
      Vidalundhagen hage
      Vidaskiftet åker
      Vidaskogen skog
      Vidkärret äga
      Vidlyckan åker
      Vidmossen åker
      Vidängen åker
      Vidängen åker
      Vidängen åker
      Viktorinsgärdet åker
      Vildmarken åker
      Vildtoppen udde och berg
      Vildtoppen berg
      Vildtoppen åker
      Vildtoppsströmmen ström
      Vildtoppsudden udde
      Villavarpet notvarp
      Villsberg berg
      Vindekulla Stalläng, se Stalläng, Vindekulla åker
      Vindekulla äng åker
      Vindkullagärdet åker
      Vindkullagärdet åker
      Vindkullastycket åker
      Vindmotorskiftet åker
      Vinlyckan åker
      Vintervägen strand
      Vinö bro bro
      Vinö glo eller Storkviken vik
      Vinö udde udde
      Vinöglo vik
      Vinökalvesund sund
      Vinömossen åker
      Vispom åker
      Vispom hage
      Vispomskullarna hage
      Vistingsö ö
      Vitesten notvarp
      Vitesten notvarp
      Vittingegärdet åker
      Vittingegärdet åker
      Vittingetegen åker
      Vålningbogärdet åker
      Vålningbohagen hage
      Vålningbovarpet notvarp
      Våm åker
      Våm åker
      Våm utjord
      Våmängen utjord
      Våmängen åker
      Väggärdena åkrar
      Väktarbohagen hage
      Värmlandsplöjan åker
      Värmlandsveken, Lilla notvarp
      Värmlandsveken, Lilla vik
      Värmlandsveken, Stora notvarp
      Värmlandsveken, Stora vik
      Värmlandsveken, Stora vik
      Västerviken vik
      Västerängen äga
      Västerängen äga
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Yttre skogen skog
      Yxnehagen äga
      Ågärdet åker
      Ågärdet åker
      Åhagen åker
      Åhagen åker
      Åkerhagen hage
      Åkerhagskällan källa
      Ålgöl göl
      Ålandshav åker
      Ålogen loge
      Åloggärdet åker
      Ån å
      Ånäsegärdet åker
      Åplöjan åker
      Åplöjan åker
      Åsäng åker
      Åt Helgsjö till åker
      Åängarna åker
      Åängen åker
      Älgnäse ström ström
      Ängarna åker
      Ängarna åker
      Änge ägoområde
      Ängen åker
      Ängen äng
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen äng och åker
      Ängen åker
      Ängen betesmark
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen hage
      Ängeslyckan åker
      Ängholmen holme
      Ängholmen holme
      Ängkullen terräng
      Ängkullen åker
      Ängkällan åker
      Änglyckan åker
      Änglyckskullen åker
      Ängskär skär
      Ängskär, se Enskär holme
      Ängsgärdet åker
      Ängstadgärdet åker
      Ängsviken vik
      Ängsvägen väg
      Ängvarpet notvarp
      Ängö ö
      Ängö ö
      Äppeludden udde
      Äpplekröken notvarp
      Äppluddehagen hage
      Ässbacken vägbacke
      Ävjemossen åker
      Ögärdet åker
      Öhagen beteskulle
      Öhagskullarna åker
      Öland åker
      Ön kulle
      Ören klabbe
      Ören holme
      Ören holme
      Ören holme
      Örholmen holme
      Örkällyckan äga
      Örnberget berg
      Örnberget berg
      Örnbergsskogen skog
      Örskogen skog
      Örvarpen notvarp
      Östantorpemossen åker
      Östantorpemossen åker
      Östantorpeviken vik
      Österbogärdet åker
      Österbohagen hage
      Österbovarpet notvarp
      Österängen äga
      Österängen åker
      Österängshalsen åker
      Östra varpet notvarp
      Övertorpegärdet åker
      Övre skiftet åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.