ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lofta socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Björkholm udde    
  *Björkholm udde    
  *Hjortholmar holmar    
  *Husholm Saknas    
  *Husholm Saknas    
  Lövskär holmar    
  Vinö ö    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.