ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Loftahammars socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 167 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Alklabben holme    
  *Askbåden grund    
  *Badstubåden grund    
  *Bergholm holme    
  *Bergpemplan holme (ev. del av holme)    
  *Bergpemplan del av holme    
  *Berkholm holme    
  Blekskär holme    
  *Boholmar holmar    
  *Bondeklabb holme    
  *Bondeklabben holme    
  *Borkholm holme    
  Bredgrund, St. grund    
  *Bregrundet grund    
  Brogrund grund    
  Brogrund grund    
  *Brännvinsholmen holme    
  *Ekholmar holmar    
  *Ekholmar holmar    
  *Ekskär holme    
  *Ekskär holme    
  *Enskär holme    
  *Finnkarten holme    
  *Fladareholmen holme    
  Flatholmen holme    
  Flatholmen ö    
  Flatholmen holme    
  *Flatskär holme    
  *Flatskär holme    
  *Furuholm holme    
  *Furuholm holme    
  *Galten grund    
  Gnäggebådan grund    
  *Gravviksholm holme    
  *Grillskär holme    
  *Grindsundet sund    
  Grindö (resp. Grindö, St.) ö    
  *Grytholmar holmar    
  *Gråskären holmar    
  *Gråskären holmar    
  *Gråskären holmar    
  *Gråskären eller Gråskören holmar    
  Gränsö ö    
  Gullbergsö ö    
  *Gunleholm holme    
  *Gårdsholm holme    
  *Gårdsholm holme    
  *Gåsbådan grund    
  *Gåsbådan grund    
  *Hamneskär holme    
  *Hamnö holme    
  *Harholm holme    
  *Harholm holme    
  Haslögrunden grund    
  Haslögrunden grund    
  *Hemingsbåden grund    
  *Holmare skackel trol. ö eller udde    
  Hommelskären holmar    
  Hommelskären holmar    
  *Horingen grund    
  *Husholmen holme    
  *Högaholm holme    
  *Högaholm holme    
  *Högholm holme    
  *Högholm holme    
  Jutskären holmar    
  Jutskären holmar    
  *Jäkenskär holme    
  *Järnklinten holme    
  *Järnklinten holme    
  Kalhammarna holmar    
  *Kalkbåden grund    
  *Kalvholm holme    
  *Karlbåden grund    
  *Karlbåden grund    
  *Karterna holmar    
  *Klantan holme    
  *Klantan holme    
  *Klantarna holmar    
  *Klanten holme    
  Klanten holme    
  *Knipan grund    
  *Koholmen holme    
  *Korsholm holme    
  *Koviken vik    
  *Kyrkholm holme    
  Lastboås grund    
  Ledklabben holme eller grund    
  *Lillö halvö    
  *Lindholm holme    
  Långgrund grund    
  Långviken vik    
  *Låsholm, St. o. L. holmar    
  Lösskär holme    
  Malmgrund grund    
  *Malmgrundet, I. grund    
  Malmö, N. o. S. öar    
  (*)Malmö ö /Se    
  Malmö, S. ö    
  Måseskären holmar    
  *Måsklabben holme    
  *Nisseknallen grund    
  *Nissesknallen grund    
  Norrbåden grund    
  Oxelholmen holme    
  *Pemplan, L. holme (ev. del av holme)    
  *Pemplan, L. holme eller del av holme    
  *Per Matts både grund    
  Ramsö, St. o. L. öar    
  *Ringskär holme eller holmar    
  *Ringskär holme eller holmar    
  *Runneklabb holme    
  *Råbåden, St. o. L. holmar    
  Rågetaholmarna holmar    
  Sand, L. holme    
  *Sillsten grund    
  *Sillsten holme    
  *Skackelsudden udde    
  *Skaftholmen holme    
  *Skallskär holme    
  *Skallskär holme    
  *Skarbesholm holme    
  *Skarvan holme    
  *Skarvöar holmar    
  Skränmåsskär holme    
  *Skvalen holme    
  *Skvaltern grund    
  *Skyttesten holme    
  *Skårsklanten holme    
  *Skårsklanten holme    
  Sladö ö    
  Sladö Ask holme (ev. holmar)    
  *Slipholm, St. o. L. holmar    
  *Stackelskären holmar    
  *Stackelsudden udde    
  Stapelgrund grund    
  *Storabåden grund    
  *Storgrundet grund    
  *Stångklabben holme    
  *Stångklabben holme    
  *Stångskärsbåden grund    
  Städsholmen holme /Se    
  Städsholmen holme    
  *Svärdsholmar holmar    
  Söderbådan grund    
  *Tallholm holme    
  *Torskeholm holme    
  *Trollholm holme    
  Trädskär, St. ö    
  Trädskär, St. ö    
  *Träskärs sund sund    
  *Tvesäcken holme    
  *Tvärnabbsudden udde    
  Tärnholmen holme    
  Tärnkullen holme    
  Tärnkullen holme    
  *Vieskär holme    
  *Viggeskärshällar holmar o. grund    
  *Viggeskärshällar holmar    
  *Viggeskärs(resp. *Väggeskärs)hällar holmar o. grund    
  *Viggeskärsklantar holmar    
  Vitbådan grund    
  Värskär ö    
  Åsleskär holme    
  Äskeskär ö    
  *Äskeskärsrev trol. grund    
  Österbåden grund    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.