ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Eds socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Apleholmen holme    
  *Askaskär holme    
  *Björkholm holme    
  *Björkholm, L. holme    
  *Björnhall udde eller näs    
  *Bockholm holme    
  *Bonskackelsudd udde    
  *Breklabb holme    
  *Breviken vik    
  Bådar grund    
  *Ekholmen holme    
  *Elskär holme    
  Gaddgrund grund    
  *Gibbeskär holme    
  *Granskär holme    
  *Gråskär holme    
  *Grävgårdsgrundet grund    
  *Grävsö holme    
  *Hallskär holmar    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär holme    
  Hattholmen holme    
  *Hästholmen holme    
  *Inreholmen holme    
  *Jungfruholmen trol. holme eller del av ö /Se    
  Jungfruskär holme    
  *Jungfrusund sund    
  *Jutskär holme    
  *Kajholm holme    
  *Knutsudden udde    
  *Kristningsholmar holmar    
  *Kråkviksnäs halvö    
  *Kvittö holme    
  *Käringholmar holmar    
  *Långbåden grund    
  *Långholmen holme    
  *Långviken vik    
  *Lövskär holme    
  *Markens udd udde    
  *Mjödön ö eller halvö    
  *Måsholm holme    
  Måsholmen holme    
  *Måsskär holme    
  *Mörkholm holme    
  *Notholm, Gamla holme    
  *Näsvedsudden udde    
  *Penningskär holme    
  *Prästholm holme    
  *Rundklabb holme    
  *Runeskär holme    
  *Röholmen holme    
  *Selsundsholm holme    
  *Skogsholm holme    
  *Släthällarna holmar    
  *Stenholmen holme    
  Stickskär holme    
  *Svinö udd udde    
  *Tallskär holme    
  Torrö ö    
  Torrö ö    
  *Tregenholmar holmar    
  *Trollholmen holme    
  *Tvegreneholm holme    
  *Ytterknallen grund    
  *Ålgårdsbåden grund    
  *Åsvik vik    
  Örskären holme eller holmar    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.