ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ukna socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 277 Naturnamn : 1170 Bebyggelsenamn : 870 Naturnamn : 1572
Ukna sn Abrahamsdal ägomark Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Alhageliden Saknas Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Alhageliden terräng Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Alhagemossen åker Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Alhagemossen ägomark Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna by o. sn Alhagen Saknas Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Alkärret åker Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Alkärret terräng Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Almkullarna Saknas Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Almkullarna kullar Ukna sn Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Aludden udde Ukna socken Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Amerika åker Ukna gunås inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Amerika ägomark Ukna gunås inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Amerikabäcken bäck Abrahamsdal hus Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Amerikabäcken bäck Alhagen gård Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Anderskärr kärr Alhagen bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Andra kärret åker Alhagen hmd Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Andra kärret ägomark Alsborg lht Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Antonsmossen åker Alsborg stuga Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Antonsmossen ägomark Altona bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Antvarden sjö Altona hmd Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Antvarden sjö Aludden t. Nummerförteckning förteckning
Ukna sn /Se Antvarden sjö Aludden torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Antvarden sjö /Se Aludden f.d. hus Nummerförteckning förteckning
Ukna kyrka k:a Antvarden sjö /Se Aläng torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Antvardsgölen göl Aläng f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Antvardsgölen göl Andersbo bs Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Aspgrundet Saknas Andersbo f.d. hus Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Aspgrundet grund Anderstorp bs Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Asplundsgärdet åker Anderstorp hus Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Asptorpet ägomark Appeltomten bebyggelse el. tomt(?) Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Aspudden udde Aspekullen stuga Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Aspudden udde Asphagen förr namn på Lindersvik Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Babel terräng Asphagen hmd Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Backfall ägomark Aspkullen avst. Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Bagglyckan åker Asplund stuga Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Bagglyckan ägomark Asplund torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Baldersbergs kärrängar ägomark Asptorp torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Baldersbergs kärrängar ägomark Asptorpet f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Balderbergsmossen åker Augustenborg lht Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Ballringsmon mo Babel bs Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Bastukärr kärr Babel f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Bastukärrsön ö Backfall, se Bäckfall f.d. hus Nummerförteckning förteckning
Ukna Saknas Bastukärrsön terräng Ballersberg by Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Bergbomossen mosse Ballersberg by Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Bergbomossen ägomark Baldersberg by Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Björkgöl göl Berga lht Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Björkgöl kärr Berga avs. Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Björkgölslyckorna åkrar Bergbo bs Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Björkgölslyckorna ägomark Bergbo hus Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Björkgölsmossen mosse Bergbo f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Björkkärr, Lilla ägomark Berget stuga Nummerförteckning förteckning
Ukna sn Björkkärrsviken vik Berget bs Agusthagen hage
Ukna sn Björkkärrsviken vik Berget hus Aldäsket åker
Ukna sn Björklund åker Berget hus Alhageflåtten åker
Ukna sn Björklund ägomark Berget hus Alhageliden vägbacke
Ukna sn Björklund ägomark Björkgöl torp Alhagemossen åker
Ukna sn /Se Björkskär skär Björkhult stuga Almkullarna kullar
Ukna sn /Se Björkskär holmar Björkhult f.d. torp Almkullen åker
Ukna sn /Se Björkspångskärr kärr Björkkärr gård Alsborgsgärdet åker
Ukna sn /Se Björkspångskärr ägomark Björkkärr bebyggelse Alsborgskullen åker
Ukna sn /Se Björnlyckan åker Björkkärr Saknas Altäppan åker
Ukna sn /Se Björnlyckan ägomark Björkkärr, Lilla f.d. torp Aludden udde
Ukna sn /Se Björnmossen mosse Björklund bs Aluddeviken vik
Ukna sn /Se Björnmossen åker Björklund f.d. torp Amerika åker
Ukna sn /Se Björnmossen ägomark Björklund f.d. hus Amerika skog
Ukne sn /Se Björnmossen mosse Björksnäs stuga Amerikabäcken bäck
Ballersberg by Björnmossen ägomark Björksnäs lht Amerikagärdet åker
Ballersberg by Björnmossen mosse Björksnäs avs. Anders-Jonsaskullen kulle
Ballersberg by Björnmossen ägomark Björksnäs hus Anderskärr, se Annekärren åkrar
Ballersberg by Björnnäset näs Björksätter bs Andkärren vildkärr
Ballersberg by Björnnäset terräng Björksätter hus Andra kärret äga
Baldersberg gd:ar /Se Björnsholm ägomark Björnsholm bs Annerkärren åkrar
Baldersberg gd:ar /Se Björnsholm ägomark Björnsholm stuga Antvarden sjö
Baldersberg gd:ar /Se Björnsjön sjö Björnsholm f.d. torp Antvarden sjö
Ballersberg by /Se Björnsjön sjö Björnsholm f.d. torp Antvardsgölen göl
Baldersberg gd:ar /Se Björnsveden ägomark Björnsveden torp Antvardsån å
Baldersberg by /Se Blyckersmossen mosse Björnsveden lht Aspgrundet övervattensgrund
Botorp by Blyckersmossen mosse Blåvik gård Asplundsgärdet åker
Botorp by Blåbärskärret kärr Lilla Blåvik bs Asptomten åker
Botorp by Blåbärsviken vik Stora Blåvik bebyggelse Aspudden skog
Botorp by Blåbärsviken vik Blåvik, Lilla f.d. torp Aspviken vik
Botorp by Blågöl göl Blåvik hmd Axelsmossen åker
Botorp by /Se Blågöl göl Bodalund lht Backgärdet åker
Botorp by /Se Blåviken vik Bodalund hus Bagglyckan åker
Ekevik by Blåviken vik Bodaström jordeboksnamn Baldersberg kärrängar avs
Ekevik by Blänkkärr odling Bodkullen hus Ballringsmon äga
Ekevik by Blänkkärr kärr Bokkullen stuga Bangärdet åker
Ekvik by Blänkkärr ägomark Bombtorpet bs Barkudden udde
Ekevik by Bodängarna ägomark Borg stuga Bastegärdet åker
Ekvik by Bodängen äng Botorp gård Bastugekärr äga
Ekevik by Bockskär skär Botorp by Bastukärrsön skogsområde
Ekvik by Bokstad hage skog Botorp by Bastvegärdet åker
Ekevik by Bokstad hage terräng Brobygget torp Bastvelyckan åker
Fläsketorp lht /Se Bokärr kärr Brobygget f.d. torp Bastveudden udde
Fläsketorps utjord Saknas Bokärr ägomark Brostugan bs Bergbo åker
Fuld by Borgkullen kulle o. udde Brunnstorp f.d. stuga Bergbomossen åker
Fuld gd Borrakärr kärr Bräckbo f.d. hus Bergbomossen åker
Fuld by Borrmossen mosse Buggetorp torp Bergholmen holme
Fuld by Borrmossen ägomark Buggtorpet f.d. torp Berkskär holme
Fuld by Botorp triangelpunkt Bygget stuga Besmankärr åker (el. åkrar)
Fuld gd /Se Botorpsgölen göl Bygget torp Björkgöl göl
Fuld by /Se Botorpsgölen göl Bygget torp Björkgöl göl
Genmåla gd /Se Brandgärdet Saknas Bäckfall f.d. hus Björkkärr vik och äng
Getterum ukna sn /Se Brandgärdet ägomark Bönemåla gård Björkkärrehagen hage
Getterum gd? /Se Branta lyckan åker Bönemåla gård Björkkärreviken vik
Hammar by Branta lyckan ägomark Bönemåla gård Björkskär, se Berkskär holme
Hammar gd Broddemossen odlad mosse Charlottenborg lht Björknäshagen hage
Hammaarr gd Broddemossen ägomark Charlottenborg avs. Björkspångskärr åker (el.åkrar)
Hammar,Stora gd Brudhällen sten /Se Dalbäcken bs Björksätter åker
Hammar,Stora prästgård /Se Brunnstorpet ägomark Dalbäck f.d. torp Björksättergölen göl
Hudebo gd /Se Brunnstorpsmossen mosse Dalen torp Björkudden udde
Hula by /Se Brända kärr åker Dalgården lht Björnesjön sjö
Hyllela by Brända kärr ägomark Dallötterna stuga Björnlyckan åker
Hyllela hgd Brända kärr ägomark Dallötterna torp Björnmossarna åkrar
Hyllela herrg. Buggtorpshagen skogsområde Dalsveden avs Björnmossen åker
Hyllela herrg. Buggtorpshagen terräng Dalsvederna avs. Björnmossen åker
Hytthagen lht /Se Buggtorpsskogen skogsområde Dammen stuga Björnmossen äga
?Härnum by Byggmossen åker Dansvik torp Björnholmsbacken vägbacke
Härnum by Byggmossen ägomark Dansvik hus Björnsholmslyckan åker
Högtomta by Bykällan Saknas Degersnäs by Björnsjön sjö
Högtomta by Bykällan källa Degernäs by Björnsjönsberget berg
Högtomta by Byön ö Degernäs by Björnsjönslyckan åker
Högtomta by Bäcklyckan åker Degersnäs by Björnsveden åker
Högtomta by /Se Bäcklyckan ägomark Degersnäs by Blidstenamossen åker
Högtomta by /Se Börselkärret kärr Djupkälla f.d. torp Blyckersmossen åker
*Kalvshalla Saknas Dalbäcken terräng Dundret torp Blåbärsberget berg
*Kalvshälla försv.beb. Dalen åker Dundret avst. Blåbärskärret äga
*Karlsshellom Saknas Dalen ägomark Eden lht Blåbärsmossen åker
Kasinge by Dalkjusan åker Eden avs. Blågöl göl
Kasinge by Dalkjusan ägomark Ekebo hus Blågöl göl
Kasinge by Dallyckan åker Ekenäs hus Blågölsmossen åker
Kasinge by Dallyckan ägomark Ekevik by Blåvik vik
Kasinge by Dallyckan åker Ekevik by Blåvik ed el. svag
Kasinge by Dallyckan ägomark Ekhagen hus Blåvik vik
Kasinge by Dallyckan åker Ekholma lht Blänkkärr åker
Kasinge by /Se Dalängen åker Ekholmen stuga Bodgärdet åker
Kasinge gd /Se Dalängen ägomark Ekholmen f.d. hus Bokstadhage åker och hage
Kasinge gd /Se Dammhagen Saknas Ekhult utjord Bokärr åker
Kålsebo Saknas Dammhagen terräng Ekhult jordlägenheter Borgkullen fornborg
?Kolsebo by Degernäsmossen åker Ekliden lht Borgskullen udde
Kolsebo by Degernäsmossen ägomark Eklundsborg lht Borgskullen åker
Kolsebo by Djupmossen mosse Eklundsborg lht Borran åker
Kolsebro by Djupmossen ägomark Eksnäs lht Borrkärr, se Borran åker
Kålsebo Saknas Dovhällan Saknas Ekvik by Borrmossen, se Borran åker
Kolsebo by Dovhällan holme Emaus hmd Botorpsgölen göl
Kolsebo by /Se Dundermon Saknas Emaus gård Braken åker
Kolsebro by Dämkärr kärr Emaus lht Branta lykan åker
Kolsebro by Dämkärr kärr Emelihill avs Brante backen vägbacke
Kolsebro by Ekdalen terräng Emeliehill avs. Brantehaj åker
Kolsebro by Ekekullen kulle Emtsveden torp Brantelyckan åker
Kolsebro by Ekekullen kulle Eriksstad bs Branterna åker
Kolsebro by Ekeskäl gränsmärke Ersta lht Bredevik vik
?Kolsebro by Ekdalen skogsområde Fallsjönäs torp Brinkarna vägbackar
?Kolsebro by Eklyckan åker Fallsjönäs f.d. torp Brinkbackarna vägbackar
Kolsebro by? Eklyckan ägomark Femöringen jordlägenhet Brittasfitta vik
Kolsebro by Fallsjödala skogsområde Fieberg bs Broddbogärdet åker
Kolsebro by /Se Fallsjödala terräng Fieberg bs Broddbomossen åker
Kolsebro poststation /Se Fallsjömossen mosse Fieberg stuga Broddemossen åker
Löckerum g. Fallsjömossen ägomark Finntorp gård Brohagen åker
Löckerum gd Fallsjön sjö Finntorp gård Brohagsbacken vägbacke
Löckerum gård Fallsjön sjö Fiskarestället hus Bromhagen hage
Löckerum gd Farfarsmossen åker Fläsketorps utjord utjord Brunnstorp åker
Löckerum gd /Se Farfarsmossen ägomark Forsberget bs Brygghuseviken vik
Löckerum gd /Se Femöring halvö Forsberget hus Bräcklyckan åker
Löckerum gd /Se Femöringen terräng Forserum lht Brändekärr åker
Löckerum gd, /Se Femöringen halvö Freden lht Brännarlyckan åker
Löt gd /Se Fiebrokärret kärr Fredriksberg torp Brödgärdet åker
Melby gd Fiebrokärret kärr Friden lht Buggtorpshagen hage
Melby hg Finntorp triangelpunkt Friden avs. Busmossen vildmosse
Melby hg Fiskarön halvö Fridhem lht Byggmossen åker
Melby gd Fiskarön udde Fridhem lht Bygärdet åker
Melby by Fiskenskärr kärr Fridhem lht Bykarehällarna strand
Melby by Fiskeviken vik Fridhem hus Bykareudden udde
Melby gd /Se Fiskemåsgrundet grund Fristad stuga Bykullen kulle
Mälingsbo gd /Se Fiskmåsegrundet grund Fristad lht Bykällan källa
Nelhammar gd ?Flaten, Stora Saknas Fritorp avs Bykällan källa
Nelhammar gd Flyet sumpmark Frälset hmd Bykällan källa
Nelhammar gård Flyet sumpmark Frälset hmd Bykällan källa
Nelhammar gd Flyet Saknas Frälsgården bebyggelse Bykällan källa
Nelhammar gd Flylyckan åker Frälsgården hmd Byängen åker
Nelhammar gård Flylyckan ägomark Frälsgården hmd Byängsviken vik
Nelhammar gård Forningsberget berg Fuld by Byö ö
Nelhammar g. Forslingsnäs näs Fuld by Bågahagen f.d. hage
Nelhammar gd Friskenskärr kärr Fuld, Stora hmd Båtsa Saknas
Nelhammar gd Frögöl göl Fuld by Båtsviken vik
Nelhammar by /Se Frögöl sjö /Se Fuld by Båtudden udde
Nelhammar järnv:station /Se Frögöl göl Fuldbobyn by Bönemålagölen göl
Nelhammar järnvägspoststation /Se Fuldbosjön sjö Fuldbohaga lht Börselkärret äga
Nidhenlamar se Nethammar gård Fuldbosjön sjö /Se Fuldbohaga utlagt torp Chiffonjersudden udde
Nydelkamar, se Nelhammar gd Fullbohaga ägomark Fuldbostugan lht Dalarna skog
Odendal,se Öndal by Fullbosjön sjö Fuldbotorp rivet hus Dalen åker
Punderum gd Fullbosjön sjö Furuliden lht Dalkjusan åker
Punderum gd Fullbosjön sjö Fällan t. Dalkjusan åker
Punderum gd:ar /Se Fullboön = Byön ö Gatan utlagt torp Dalkullen åkerkulle
Ravenäs gd Fullboön holme »Geinemåla», se Ginemåla hmd Dallyckan åker
Ravenäs gd Fågelmossekärr kärr Gienemåla bebyggelse Dallyckan åker
Rav[e]näs gd /Se Fågelmossekärr ägomark Ginemåla bebyggelse Dallötterakärret åker
Rorstad gd Fågelmossen mosse Glabro lht Dallötteramossen åker
Rorstad gd Fårkullen kulle Glabro hmd Dalmossen åker
Rorstad gd Fårkullen kulle Glädjen f.d. torp Dalströmslyckan f.d. åker
Rorstad g Fårkullen kulle Granhult stuga Dalströmsmossen åker
Rorstad g Fårkullen terräng Granhult stuga Dalängen åker
Rorstad gd Fällkärr kärr Granhult f.d. torp Dammen kvarndamm
?Rorstad gd Fällkärr ägomark Gravdalen gd Dammen, Lilla åker
Rorstad gård Gamla odlingen åker Grinden f.d. bebyggelse Dammen, Stora åker
Rosta Saknas /Se Gamlebokullen terräng Grindstugan bs Dammhagen, se Dämmhagen f.d. åker
Skedshult by Gamlebykullen kulle Grindstugan stuga Dansvikebacken vägbacke
Skeshult by Garpekärr kärr Grindstugan avst. Dantestenen stenblock
?Skedshult by Garpekärr kärr Gropen hmd Degernäs göl göl
Skedshult by Germundgöl göl Grundborg lht Degernäsmossen åker
Skedshult by Gien sjö Gruvdalen gård Degersnäsplöjan åker
Skedshult by Gladkärret kärr Gruvdalen by Djupdalsbergen berg
Skedshult by Gladkärret ägomark Gruvdalen, Nedre hmd Djupdalsbäcken bäck
Skedshult by Gomors kärr kärr Gruvdalen, Övre hmd Djupemosse åker
Skedshult by Grangrindsgärdet gärde Grufvedalen, se Gravdalen gd Domarringen fornminne
Skedshult by /Se Grangrindsmon Saknas Gruvsveden bebyggelse Dovhäll berg
Skedshult by /Se Grindtorpslyckan åker Gruvsveden f.d. torp Drängstugegärdet åker
Skedshult by Grindtorpslyckan ägomark Grässveden torp Dunderlyckan åker
*Slädahult(?) by Grundvattensgöl göl Grässvederna f.d. torp Dundermon äga
Snötomta by Grundvattensgöl göl Grömbrink torp Dämkärr skogskärr
»Sten» gård Grundvattnen sjö Grönbrink f.d. torp Dämmhagen f.d. åker
Stenbofors Saknas Gruvbergsmon Saknas Grönstorp gård Dämmhagen åker
Stenborum gård Gruvhagskärret kärr Grönstorp bebyggelse Dämmhagsbäcken bäck
Stenborum gård Gruvhagskärret kärr Grönstorp hmd Dämmkärrebacken vägbacke
Stenborum f.d.hemman, /Se Gruvkullegärdet åker Grönstorp, Lilla lht Ekdalarna skog
Stenbrohult gd /Se Gruvkullegärdet ägomark Gullebo gård Ekeskäl gränsmärke
Stensnäs herrg. Gruvlyckan åker Gullebo lht Ekgärdet åker
Stensnäs herrgård Gruvlyckan ägomark Gullebo avs. (hus) Ekgärdet åker
Stensnäs herrgård Gruvmossen åker Gunnersbo bebyggelse Ekholmen åker
Stensnäs gd /Se Gruvmossen ägomark Gunnarsbo hmd Ekhultsgärdet åker
Stensnäs gods /Se Gråtaremossen åker Gustavsberg stuga Ekkullen kulle och grustag
Stensnäs gd /Se Gråtaremossen ägomark Gustavsberg avst. Ekkullen hage och kulle
Stjälkhammar by Gräshagen Saknas Gärdet gårdar Ekkullsplöjan åker
Stjälkhammar by Gräshagen ägomark Gärdet hmd Eklyckan, se Ekornlyckan åker
Stjälkhammar by Gräskärr kärr Gärdet hmd Eklyckan åker
Stjälkhammar by Gräskärr ägomark Göltorpet stuga Ekornlyckan åker
Stjälkhammar by /Se Grässvederna ägomark Göltorpet f.d. torp Ekängen äng
Storhammar gd /Se Grässvedjan Saknas Haga avs Emten sjö
Svenstorp gård Grässvedskärret, Stora åker Haga hmd Emansviken vik
Tjustad by Gräsängen åker Hagaberg lht Enskildshagen åker
Tjustad by Gräsängen ägomark Hagaberg hus Erstagärdet åker
Tjustad gd /Se Gräsö ö Hagaberg lht Erstahagen hage
Tjustad by Gräsö holme Hagaborg stuga Fallsjödalarna skog
Tjustad by Gräsö ö Hagalund stuga Fallsjön sjö
Tjustad by Grönbrinksgärdet åker Hagalund bs Fallsjön sjö
Tjustad by Grönhagen hage Hagalund bebyggelse Farfarsmosse åker
Tjustad by Grönkärret kärr Hagalund f.d. stuga Farfarsmossen åker
Tjustad by Grönkärret ägomark Hagalund lht Farmorslycka åker
Tjustad by Grönstorpsbranten åker Hagalund hmd Farmorslyckan åker
Tjustad by Gubbhagen Saknas Hagen bebyggelse Fason åker
Tjustad gd /Se Gubbhagen terräng Hagen stuga Femöringen åker
Tjustad gd /Se Gubbkärret kärr Hagen bs Fiebro bro
Tjustad gd /Se Gubbkärret ägomark Hagen hmd Fiskarön halvö
Trysbäcken gd /Se Gulbergsmossen mosse Hagen f.d. torp Fiskmåsegrundet grund
Ukna by Guldön ö Hagen f.d. torp Fiskviken vik
Uknadalen kommun /Se Guldön ö Hagsveden bs Fjärndelsgärdet åker
Ulfsdal Saknas Guldön holme Hagsvederna stuga Finntorpeudden udde
Uppsalebo gd Gullbergsmossen mosse Hallaschäsen bs Flatängen åker
Uppsalebo g. Gumman göl Hammar Stora prästgård Fliviken vik
Uppsalebo gd /Se Gummekärren kärr Hammaren torp Fliviken vik
»Ywoerstarum», se Överström by Gåsgöl göl Hammaren f.d. hus Flyn åker
Äpperum by Gåsholmen holme Hammarn hmd Flyn åker och äng
Äpperum by /Se Gåsholmen holme Hammarn f.d. hus Fläckarna åker
Öndal by Gåsholmen holme Hammarn lht Fläckgärdet åker
Öndal by Gåsholmen holme Hammarfest bs Forningsberget äga
Öndal by Gåsholmen holme Hammerfest hus Forsbergslyckan åker
Öndal by Gäddekärr kärr Hasselbacken lht Forslingsnäs näs
Öndal by Gärdeskullen kulle Herrgården hmd Frikenskärr, se Friskkärr åker
Öndal by Gärdsviken vik Holmbo stuga Friskkärr åker
Öndal by /Se Gärdsviken vik Holmbo lht Frögöl göl
Överstarum, se Överström by Gölkärret kärr Holmbo stuga Frögölebotten milbotten
?Överström by Gölmossen åker Holmbo jordlägenhet Fuldbohagarna åkrar
Överström by Gölmossen ägomark Holmbo lht Fuldbosjön sjö
Öfverström by Gölmossen åker Holmbo f.d. torp Fuldbosjön sjö
Överström Saknas /Se Gölmossen ägomark Holmen bebyggelse Fuldbosjön sjö
Överström by /Se Gölmossen, Stora, se Lomgölsmossen mosse Holmen hmd Fuldbosjön sjö
  Gölsveden Saknas Hudebo gård Fuldbotorpkällan källa
  Göltorpet, Lilla ägomark Huddebo gård Fuldboön ö
  Göltorpet, Stora ägomark Hudebo gård Fågelmossen åker
  Göltorpsgölen göl Hudebo gd Fåglemossen äga
  Göltorpsgölen göl Hudebokammarn stuga Fårberget berg
  Hacket ägomark Hula by Fårhagen hage
  Hacket åker Hula by Fårhagen hage
  Hagen ägomark Hula utjord utjord Fårhagen skog
  Haggöl göl Hulta hmd Fårkullen hage och kulle
  Hagsveden åker Hultet gård Fårkullen berg
  Hagsvederna terräng Hulte bebyggelse Fårkullen äga
  Hammaren Saknas Humpen bebyggelse Fårkullen kulle
  Hammaren terräng Humpen lht Fårkullen udde och kulle
  Hammaren ägomark Hundtutan bs Fårsveden hage
  Hammaren Saknas Hundtutan stuga Fägårdshagen f.d.slåtter
  Hammaren ägomark Hyddan stuga Fällkärr åker
  Hammarkärr åker Hyddan avs. Gamla odlingen åker
  Hammarkärr ägomark Hyddan lht Gamlebykullen kulle
  Hammarlund åker Hyllela gård Gamle trädgården åker
  Hammarsjögöl göl Håckenstad hus Garpkärr ställe
  Hammarsjögöl göl Hålberget torp Garpkärr slått
  Hammarsjön sjö Hålberget f.d. torp Gastkullen gravfält
  Hammarsveden Saknas Hålbäcken bebyggelse Gastkullen kulle
  Hammarudden udde Hålbäcken hmd Gastmötet vägskäl
  Hammarudden udde Häktet hus Gastmötet vägskäl
  Hamplyckan åker Hällen bs Germundgöl göl
  Hark ö Hällen f.d. stuga Germundgölslyckan f.d. lycka
  Hark holme Hänglåsen riven stuga Gien sjö
  Hedromsholmen? holme Högalid avst. Gien sjö
  Hemgärdet gärde Högsveden bs Ginmålelyckan åker
  Hemhagen skogsområde Högsveden hus Ginmålagölen göl
  Hemkärret åker Högsätter stuga Gistran båtställe
  Hemkärret ägomark Högsätter hus Gladbro vägbacke
  Hemmossen åker Högtomta by Gladkärr åker
  Hemsjön f.d. sjö Högtomta by Glasbro bro
  Hemängen äng Högtomta by Glädjen höjd
  Hemängen, Stora äng Högtomta, Lilla hmd Gomors kärr, äga
  Herrängen äng Hökviken torp Gotthards ö ö
  Herrängen ägomark Hökviken f.d. torp Grangrindsgärdet äga
  Herrängslyckan åker Jansbo stuga Grangrinds mon äga
  Herrängslyckan ägomark Jansbo avst. Grindbacken vägbacke
  Hjortekärr åker Jansbo hus Grindbacken vägbacke
  Hjortekärr ägomark Johanneslund stuga Grindstuvehagen hage
  Hjortmossen mosse Jonstället f.d. hus Grindtorpelyckan åker
  Hjortmossen ägomark Jämtbygget stuga Grundet grund
  Hjortragölen göl Jämtbygget f.d. torp Grundvattnet sjöar
  Hjortragölen göl Jölpan bs Grundvattensgölen göl
  Hjortronmossen mosse Kammarbo stuga Gruvhagen hage
  Hjortängen äng Kammarbo f.d. hmd Gruvhagskärret, se Gruvkärret kärr
  Hockenstad ägomark Kammaren bs Gruvkullen åker
  Holmbo ägomark Kammarn stuga Gruvkärret kärr
  Holmbokärret åker Kappbacken jordlägenhet Gruvlyckan åker
  Holmsjögärdet åker Kappen bs Gruvmossen åker
  Holmsjögöl göl Kappen hus Gruvsvederna hage
  Holmsjögöl göl Karl-Ottos f.d. hus Grytsberget berg
  Holmsjö sjö Karlsberg stuga Grytsviken vik
  Holmsjön sjö Karlsberg bs Gråtaretomten åker
  Hopsvederna åker Karlsberg hus Gråtartomten berg
  Hopsvederna ägomark Karlsberg hus Gräshagen åker
  Hopön ö Karlsberg f.d. torp Gräskärr åker
  Hopön holme Karlsborg bs Grässvedhagen hagar
  Hornkärr åker Karlsborg stuga Grässvederna åker
  Hornkärr ägomark Karlsborg avs Grässvedjan äga
  Hortkärr, Lilla kärr Karlsborg avst. Grässvedkjusen åker
  Hortkärr kärr Karlsborg lht Gräsängen åker
  Hortkärr ägomark Karlsholm lht Gräsö ö eller holme
  Hydebogöl göl Karlsholm avs. Gräsö ö
  Hudebogöl sumpmark Karlskog f.d. st Grönbrinksgärdet åker
  Hulebergen berg Karlslund lht Grönbrinksängen f.d. äng
  Hulhagen åker Karlslund bs Grönhagen äga
  Hulthagen ägomark Karlslund hus Grönkärr åker
  Hulängen äng Karlsmåla torp Grönstorpeberget berg
  Hyllebacka åker Karlsmåla hus Grönstorpelyckorna åkrar
  Hyllebacka ägomark Karlsro stuga Gubben och kärngen stenar
  Hytthagen Saknas Karlsro hus Gubbhagen åker
  Hytthagen ägomark Karlsskog torp Gubbkärr åker
  Hyttängen äng Karstorp torp Gubblyckan åker
  Hyttängen äng /Se Karstorp bs Gubblyckan bete
  Hålbergskärret kärr Karlstorp avst. Gullbergsmosse f.d. åker
  Hålhagen Saknas Karlstorp avs. Gullbergsmossviken vik
  Hålkärr kärr Kartbäcken bebyggelse Gulemon höjd
  Hålkärr ägomark Kartbäcken avst. Gullringen källa
  Hålkärr kärr Kasinge gård Gullringsgatan väg
  Hälsingebacke backe Kasinge gård Gulltunneviken vik
  Hälsingebacke terräng Kasinge gård Gullö halvö
  Hästhagsgölen göl Katrineberg torp Gullö ö
  Hästhagsgölen göl Katrineberg bs Gumgölen göl
  Hästhagsmossen åker Katrineberg bs Gumman sjö
  Hästhagsmossen ägomark Katrineholm stuga Gumman göl
  Hästnäs näs Katrineholm stuga Gårdsgärdet åker
  Hästnäsudden udde Kisbäcken stuga Gåsgöl göl
  Högbackssveden åker Kisbäcken lht Gåsholmen holme
  Högbackssveden ägomark Klint torp Gåsholmen holme
  Högberget triangelpunktsnamn Klint f.d. torp Gäddberget grund
  Högberget triangelpunkt Klockarebol jordlägenhet Gäddekärr äga
  Höge mon skogsområde Klockaretegen jordlägenhet Gäddviken vik
  Högsvederna ägomark Kläjens f.d. torp Gärdeskullen äga
  Hökbäcken bäck Kläjtorpet f.d. torp Gärdet bakom Strands åker
  Hökekärr ägomark Kolsebo by Gärdskällan källa
  Hökhalsen Saknas Kolsebo by Gärdsviken vik
  Hökkärr kärr Kolsebo by Gärdsviken vik
  Hökvikshagen skogsområde Kolsebo by Gästgivarn ö el. holme
  Igelgölen göl Kolsebo gd Gölebäcken utfall
  Igelgölen göl Kolsebro by Gölemossen åker
  Jansbo ägomark Kolsebro by Gölen göl
  Johanneslund ägomark Kolsebro by Gölen göl
  Jägerkärr kärr Kolsebro by Gölgärdet åker
  Jägerkärr ägomark Kolsebro, Övre del av by Gölhagen hage
  Kalmarhagen skogsområde Kolsebro by Göllyckan åker
  Kalmarhagen terräng Konradsgården hmd Gölmossen vildmosse
  Kalvkullen kulle och udde Korstorpet f.d. torp(?) Gölmossen åker
  Kalvkullen udde Korstorpet hemman Gölsveden äga
  Kalvkärr kärr Krasbäcken hus Göltorpgärdet åker
  Kalvkärr kärr Krypin f.d. torp Göltorphagen hage
  Kalvkärr terräng Kulla torp Göltorpsgölen göl
  Kalvkärrsviken vik Kulla avst. Göraslyckan åker
  Kalvö ö Kullen bebyggelse Göraslyckan åker
  Kalvö holme Kullen stuga Hacket åker
  Kammaren terräng Kullen hmd Hacket åker
  Kammargärdet åker Kullen hmd Hacket åker
  Kammarskogen skogsområde Kullen lht Hagamon hage
  Kappbacken backe Kullen hmd Hagbacken vägbacke
  Kappbacken terräng Kullerstad lht Haget udde
  Karl-Jönsmossen åker Kullerstad hus Hagöl göl
  Karl-Jönsmossen ägomark Kulltorp gård Haggöl göl
  Kars kärr? kärr Kulltorp gård Haggölsberget berg
  Kastkärr kärr Kulltorpet bs Hagmossen åker
  Kastkärr ägomark Kulltorp hemman Hallonö halvö
  Kattgöl göl Kulltorpet stuga Halmdösestycket åker
  Kistbäcksängen äng Kulltorpet bebyggelse Halvön halvö
  Kjusan åker Kungsholmen stuga Hammarberget berg
  Kjusan ägomark Kungsholmen avs. Hammaren, se Hammarkullen kulle och hage
  Klevkärr kärr Kurran torp Hammargölen göl
  Klevkärr ägomark Kutteriet bs Hammarkullen kulle och hage
  Klockaretegen Saknas Kvarntorp bs Hammarkärr åker
  Kläjens ägomark Kvarntorpet f.d. soldattorp Hammarkärrsviken vik
  Knarrnäset näs Kålsebo, se 1-3 Kolsebo by Hammarn hage
  Knekthagsmossen åker Kårestorp torp Hammarn åker
  Knekthagsmossen ägomark Kårstorpet hemman Hammarsberget berg
  Kohagen skog Kårestorpet gd Hammarsjögöl göl
  Kohagen terräng Källdalen f.d. hus Hammarsjön sjö
  Kohagen skogsområde Källhagen torp Hammarsjön sjö
  Kohagen terräng o. udde Kärret f.d. torp Hammarsveden äga
  Kohagslyckan åker Kärret hus Hammarudden udde
  Kohagsmossen åker Kärret torp Hamplyckan åker
  Kohagsmossen ägomark Ladkärr f.d. torp Hamplyckan åker
  Kohagsudden udde Ladkärr lht Hamptomterna gärden
  Kohagsudden udde Laholm ängslada Hanseshage åker
  Kohl = siön, se Antvarden sjö Landsberg avs. Hark holme
  *Kolsjön, se Antvarden sjö Landsberg avs Hedromshagen åker
  Kolsundet? sund Lejonsvederna f.d. hus Hedromsholmen holme
  Kolsundet sund Lejonsveden torp Heleneö udde
  Konabbsholmen holme Lervik stuga Hemgärdena åkrar
  Konabbsholmen udde Libanon lht Hemgärdena åkrar
  Konvaljeholmen holme Lillegården hmd Hemgärdet äga
  Konvaljeholmen holme Lillhaga lht Hemgärdet åker
  Korpklinten höjd o. udde Lill-Målen lht Hemgärdet åker
  Korstorpet ägomark Lindberget hus Hemgärdet åker
  Kriken Saknas Lindberget stuga Hemgärdet åker
  Krypin ägomark Lindersvik hmd Hemgärdet åker
  Kullgärdet Saknas Lindersvik bebyggelse Hemgärdet åker
  Kullgärdet ägomark Lindshult f.d. lht Hemgärdet åker
  Kullskiftet åker Lindshult f.d. hus Hemgärdet åker
  Kullskiftet ägomark Lindsveden stuga Hemgärdet åker
  Kuttmossen åker Lindesveden f.d. hus Hemgärdet åker
  Kuttmossen mosse Litern hus Hemgärdet åker
  Kvarnhagen skogsområde Ljungdalen bs Hemgärdet åker
  Kvarnhagen terräng Ljungdalen hus Hemgärdet åker
  Kvarnholmen holme Lockhemmet f.d. torp Hemgärdet vik gropen åker
  Kvarnkärr kärr Lorensberg bs Hemhagen hage
  Kvarnholmen holme Lorensberg lht Hemhagen hage
  Kvarnkärr ägomark Lugnet stuga Hemhagen hage
  Kvarnkärr kärr Lugnet stuga Hemhagen hage
  Kvarnkärr ägomark Lugnet stuga Hemkärr åker
  Kvarnkärr kärr Lugnet hus Hemlyckan åker
  Kvarnkärr ägomark Lugnet hus Hemlyckan åker
  Kvarnkärr kärr Lugnet lhtr Hemlyckan åker
  Kvarnkärr kärr Lund lht Hemmossen åker
  Kvarnmon mo Lund f.d. hus Hemmossen åker
  Kvarnmon terräng Lundvik torp Hemsjön sjö
  Kvarnmon Saknas Lundvik f.d. torp Hemsjön sjö
  Kvarnsjön Saknas Lyckan bs Hemstycket åker
  Kvarnsjön sjö Lycktorp torp Hemstycket åker
  Kvarntorpemossen åker Lycktorp stuga Hemängen åker
  Kvarntorpslyckan åker Lycktorp f.d. hus Hemängen, Stora äga
  Kvarnängen ägomark Lycktorp avst. Herrgårdsviken vik
  Kvarnängen äng Lycktorp, Lilla f.d. torp Herrängen åker
  Kvarnängen ägomark Långhagen torp Hindklinten berg
  Kvarnängen åker Löckerum gård Hindklinten hage
  Kvarnängen äng Löckerum gård Hinklinten berg
  Kvarnänget ägomark Löckerum hemman Hjortmossen äga
  Kvistkärr åker Lögnhult stuga Hjortonmossen vildmosse
  Kvistkärr ägomark Löt bebyggelse Hjortragölen göl
  Kyrksvedegärdet åker Löt hmd Hjortrongölen göl
  Kyrksvederna skogsområde Lötsveden torp Hjortronmossen äga
  Kyrksvederna terräng Lötsvederna f.d. hus Hobacken vägbacke
  Kårestorp åker Lövdalen stuga Holmsjön sjö
  Källdalen ägomark Lövdalen hus Holmsjön sjö
  Källelyckan åker Lövdalen lht Holmsjösön ö
  Källkullen kulle Lövudden hus Hophagen åker
  Källkullen terräng Lövåsen stuga Hoplyckan åker
  Källkärr åker Lövåsen f.d. hus Hopsvederna åkrar
  Källkärr ägomark Magnusestugan hus Hopön holme
  Källkärr kärr Majgården avst. Hornekärr åker
  Källkärr ägomark Malmstadal torp Hornkärr åker
  Käringenäset udde Malmstadal f.d. torp Hornskäl
  Käringenäset näs Mantorp bebyggelse »Hubo Sjön», se Hudebogölen göl
  Käringhagen Saknas Mantorp bebyggelse Hudebogölen göl
  Käringhagen terräng Mantorp hmd Hulabacken vägbacke
  Kärren åker Mariaholm f.d. torp Hulabäcken bäck
  Kärren kärr Melby by Hulgatan väg
  Kärret åker Melby by Hulgärdet åker
  Kärret ägomark Melby by Hultängen äng
  Kärret kärr Melbykvarn kvarn (f.d. kvarn?) Hulängen åker
  Kärret åker Melby kvarn och såg jordlägenhet Humpgatan väg
  Kärrlyckan åker Melbysåg f.d. såg Hundkullen kulle
  Kärrlyckan ägomark Melskog torp Hundkullestycket åker
  Kättelbergsängen åker Melskog f.d. torp Hustomten åker
  Kättelbergsängen ägomark Mossbo hus Hybbersmåla berg berg
  Ladkärr ägomark Mossebo, Lilla bebyggelse Hyllbackarna åker
  Laholm holme Mossebo bebyggelse Hyllsjön sjö
  Laholm terräng Myskahult bebyggelse Hytthagen äga
  Lammbäcken bäck Myskahult lht Hålbergmossen åker
  Lammbäcken bäck Målaregården hmd Hålbäcksviken vik
  Lars Gustavs vik vik Målbygget torp Hålhagen äga
  Lars Gustavs vik vik Målbygget stuga Håljölpet hage
  Lastmossen åker Målbygget f.d. torp »Hålkärr», se Hållskärr åker
  Lastmossen ägomark Målen gård Hålkärr äga
  Leos vik vik Målen hemman Hållkärr åker
  Leos vik vik Målen, Lille lht Hållvik vik
  Lerbäcksmossen åker Lilla Målen torp Hårtkärr åker
  Lerbäcksmossen ägomark Målsveden stuga Hårtkärr, Lilla äga
  Lermon sjö Målsveden f.d. torp Håsjön sjö
  Lermon sjö /Se Måseberg bs Håsjön sjö
  Lervik ägomark Måsebo bs Hägerstadliden åker
  Levern Saknas Måstorpet torp Häktet åker
  Levern sjö Måstorpet f.d. båtsmanstorp Häkthagen hage
  Libanon berg Mälingsbo gård Hällgärdet åker
  Libanon terräng Mälingsbo gård Hälsingbacke vägbacke
  Lilla dammen Saknas Mälingsbo hemman Hälsingshål sänka
  Lilla Dammen ägomark Möckelhult lht Hänglåsen åker
  Lillagöl göl Möcklicka gård Hängslyckan åke
  Lilla göl göl Möcklicka gård Hästhagen hage
  Lilla göl göl Möcklicka by Hästhagen hage
  Lilla kärret kärr Möcklicka hmd Hästhagen hage
  Lilla mossen åker Mörksundet stuga Hästhagen hage
  Lilla mossen ägomark Mörksundet rivet hus Hästhagen hage
  Lilla mossen mosse Nedre byn del av by Hästhagen åker
  Lilla näset näs Nelhammar gård Hästhagen hage
  Lilla näset udde Nelhammar gård Hästhagen hage
  Lillängen äng Nelhammar gd Hästhagen hage
  Lillängen ägomark Nelhammar gård Hästhagsbergen berg
  Lillängen äng Norrantorp lht Hästhag(s)kärret åker
  Lillängen ägomark Norratorp lht Hästhagslyckan åker
  Lillängen äng Norrby torp Hästhagslyckan åker
  Lillängen äng Norrby f.d. torp Hästhagsmossen åker
  Lillängen ägomark Norrbylyckan bebyggelse(?) Hästnäs äga
  Lillängen äng Norrhult bebyggelse Hästnäsudden äga
  Lillängen ägomark Norrhult bebyggelse Högberg berg
  Lillängen äng Norrhult hmd Högberg berg
  Lillängen ägomark Norsjö torp Högberg, Tjustad berg el. skog
  Lillängen äng Norsjö torp Högegärdet åker
  Lillängen ägomark Nuttapå bs Högemon del av skog
  Lillö ö Nybygget bebyggelse Hökbäcken bäck
  Lillö ö Nybygget bebyggelse Hökhalsen åker
  Lillö holme Nybygget f.d. stuga Hökkärr åker
  Lillö udde Nybygget hmd:r Hökkärren åkrar
  Lillön ö Nycktorp lht Hökvikegärdet åker
  Lillön holme Nycktorp, se Nyttorp f.d. hus Hökvikemossen åker
  Lindbergsmossen mosse Nydala bs Hökviken vik
  Lindgrensmossen mosse Nyhagen t. Hökvikhagen hage
  Lindshult terräng Nyhagen torp Höladan lada
  Lindsvederna ägomark Nykulla lht Hönsö holme
  Linängen åker Nynäs bs Igelgölen göl
  Linängen ägomark Nynäs lht Igelgölen göl
  Lomgöl göl Nysäter lht »Inge gölen», se Jigutsgöl göl
  Lomgölsmossen? mosse Nytorp t. Ingershålsberget berg
  Lureberget Saknas Nytorp torp Innerste mossen åker
  Lureberget berg Nytorp avs Inre skogen skog
  Lutekskullen backe Nytorp f.d. torp Jakops botten f.d. milbotten
  Lutekskullen kulle Nytorp avs. Jansbogärdet åker
  Lyckan åker Nyttorp f.d. hus Jansbohagen hage
  Långakärr kärr Näset bs Jermengöl göl
  Långakärr ägomark Obbantorp torp Jigulsgöl göl
  Långa lyckan åker Odenslund lhtr Jägerkärr åker
  Långelycka åker Olivoti bs Jägerkärrmossen åker
  Långelyckan f.d. åker Olivoti hus Jägerkärrsviken vik
  Långelyckan terräng Olleriet bs Jägerkärrudden udde
  Långegärdet åker Ollerit hus Jägerkärrudden kärrhals
  Långgärdet ägomark Ollerit stuga Jämnerna åker
  Långgöl göl Olofstorp torp Järnsvedsudden udde
  Långgöl göl Olstorp bs Jönskärr vildmosse
  Långgöl göl Olstorp lht Kaffebacken vägbacke
  Långhagen åker Opphem bs Kallsundet sund
  Långhagen ägomark Opphem hus Kallsundsviken vik
  Långholmen holme Paradiset avs. Kalltomten f.d. äng
  Långholmen holme Passkammaren bs Kalmarehagen hage
  Långkärr kärr Penningslösa hemman Kalvhagen hage
  Långkärr ägomark Penningstorp gård Kalvkullen udde
  Långlyckan åker Penningstorp hemman Kalvkullen kulle
  Långlyckan åker Persbo lht Kalvkärr halvö
  Långlyckan ägomark Petersberg bs Kalvkärr kärr
  Långmossen mosse Pettersberg rivet hus Kalvkärr äga
  Långåkern åker Pettersborg hus Kalkärret åker
  Länsmansmossen åker Petersburg stuga Kalvkärrsviken vik
  Länsmansmossen ägomark Peterslund lht Kalvudden udde
  Lötmossen åker Peterslund bs Kalvö ö
  Lötsjön sjö Peterslund f.d. hus Kammarbolyckan åker
  Lövdalen ägomark Petterslund avs. Kammargärdet åker
  Lövudden udde Plundert f.d. hus Kammarskogen skog
  Malmarna Saknas Polykarpus f.d. bs Kanalen kanal
  Malmarna terräng Pryludden bs Kappbacken vägbacke
  Malmarna terräng Punderum gård Karl-Johansgärdet åker
  Malmingen sjö Punderum utågrd Karl-Jönsmossen åker
  Malmingen sjö Pyrudden hus Karl-Ottosbacken vägbacke
  Malmingen sjö /Se Ramgöl bebyggelse Karlsbergsmossarna åkrar
  Markskälsängen äng Rammgöl hmd Karlskogeholmen holme
  Melby triangelpunkt Ramshult torp Karlskogemossen åker
  Mellanviken vik Ramshult f.d. torp Karlskogängen äng
  Mellanviken vik Ramsnäs avs Kasinge Möre, se Möre åker
  Mel=min=gen, se Malmingen sjö Ramsnäs torp Kasingsveden slåtter
  Milkärr kärr Randen bs Kastkärr åker
  Mogårdskärret kärr Randen lht Katsviken vik
  Mossebo terräng Ravenäs gård Katsviksudden udde
  Mossen åker Ravenäs gård Kattgöl göl
  Mossen ägomark Ravenäs gård Kattgöl göl
  Mossen åker Risbäcken avs Kindblomsberg berg
  Mossgölen göl Risbäcken avs. Kjusen åker
  Mosskärret kärr Rorstad gård Klabberna åker
  Mosslyckan åker Rorstad herrgård Klevbottnen milbotten
  Mosveden Saknas Rorstad kvarn kvarn Klevkärr äga
  Myrdalen dal Rosbacken stuga Klockaretegen äga
  Myrdalstäppan Saknas Rosenborg torp Klynnan vägskäl
  Myrkullen kulle Rosenborg f.d. torp Kläjerit åker
  Myrkullen terräng Rosendal f.d. torp Kläjhagen hage
  Målbygget åker Rosendalen torp Knallhatten åker
  Målbygget ägomark Rosenlund bs Knarrnäset äga
  Målsveden ägomark Rosenlund f.d. torp Knekthagen hage
  Månskärr kärr Rosenludn f.d. torp Knekthagen f.d. hage
  Månskärr ägomark Roxborg lht Knekthagsmossen åker
  Mårdkärret kärr Roxborg lht Kohagen hage
  Mälingsö ö Rundaholm stuga Kohagen hage
  Mälmingen sjö /Se Rundaholm hus Kohagen hage
  Märkärr kärr Lilla Röberget bs Kohagen skog
  Märrkärr? kärr Röberget Saknas Kohagen hage
  Märrkärret kärr Röberget, Lilla hus Kohagen hage
  Märrkärret ägomark Lilla Rödsel stugå Kohagen hage
  Mögöl göl Stora Rödsel stuga Kohagen hage
  Mögölsdalen dal Rödkärr t. Kohagen hage
  Mörka hål del av Sågviken Rökärr torp Kohagen hage
  Mörke hål vik Rökärr f.d. torp Kohagen hage
  Mörkjusan? Saknas Rönnen torp Kohagsbacken vägbacke
  Mörksundslyckan åker Rönnen lht Kohagsberget berg
  Mörksundslyckan ägomark Rössel hus Kohagskällan källa
  Mörksundsviken vik Sandbo f.d. hus Kohagslyckan äga
  Mörtemossen mosse Sandered stuga Kohagsmossen åker
  Mörtemossen mosse Sandered, se Sannet hus Kohagsmossen åker
  Mörten sjö Sandkullen lht Kohagsstycket åker
  Mörttäppan åker Sandkullen avs. Kohagsudden udde
  Mörängen äng Sandbylyckan bebyggelse(?) Kohagsudden udde
  Mörängen ägomark Sandsvederna torp Kolsbolyckan åker
  Nedre mossen odling Sannet hus Kolsbrostycket åker
  Nedre mossen ägomark Sarpat stuga Konabben udde
  Nissekärr kärr Sillarekullen hus Konabben udde
  Non sjö Sillebergen hus Konabbsholmen udde
  Non sumpmark Silverdukstorpet hus Kornlyckan åker
  Nonängen äng Sjöbergsstugan f.d. hus Korpklinten berg
  Nonängen ägomark Sjögestad bs Korpklinten berg
  Nonängen äng Sjögestad hus Korsgatan väg
  Norrkärret kärr Sjökullen hus Kosvederna hage
  Norrängen äng Sjösveden bs Kovaljekullen kulle
  Norsjöskogen åker Sjösveden rivet torp Kovaljön holme
  Norsjöskogen skogsterräng Sjötomta bebyggelse Krasbäcken bäck
  Nybyggehagen triangelpunktsnamn Sjövik lht Krasskärr åkrar
  Nybyggehagen triangelpunkt Sjöända bs Krattkärr åker
  Nybygget åker Sjöända f.d. bebyggelse Kriken åker
  Nybygget ägomark Skattemåla torp Krogbacken väg
  Nyhägn åker Skattemåla lht (f.d. torp) Krokede backen vägbacke
  Nyhägn ägomark Skedshult by Kullbacken vägbacke
  Nyhägn Saknas Skedshult by Kullbacken vägbacke
  Nyhägn ägomark Skedshult by Kullbäcken å
  Nykärr åker Skirebo torp Kullbäcken bäck
  Nykärr ägomark Skirebo torp Kullgärdet åker
  Nykärr kärr Skogstorpet torp Kullgärdet åker
  Nykärrsmossen mosse Skogtorpet f.d. torp Kullskiftet äga
  Nylyckan åker Skvaltorpet, se Svaltorp hus Kulltorpebron bro
  Nylyckan åker Skälstorpet avs Kurrekärret åker
  Nylyckan åker Skälstorp avs. Kurrlyckorna åkrar
  Nyplöjan åker Skönberga hmd Kuskledet ställe
  Nyplöjan ägomark Skönberga f.d. stuga Kuttgölen göl
  Nyttorp ägomark Slottet bs Kuttmossen skogsmosse
  Näset Saknas Slottet f.d. stuga Kvarnbäcken bäck
  Näset udde Smedsmåla stuga Kvarngärdet åker
  Näset näs Smedsmåla hus Kvarngärdet åker
  Näset Saknas Snötomta by Kvarnhagen f.d. hage
  Näset udde Snötomta by Kvarnholmen holme
  Näset Saknas Snötomta gård Kvarnkärr äga
  Näset terräng o. udde Snötomta herrgård (med avsöndringar) Kvarnkärr äga
  Näset näs Sofielund f.d. hus Kvarnkärr åker
  Näset udde Solbacken avs. Kvarnkärr åker
  Näslyckan ägomark Solberga by Kvarnkärrsbron bro
  Näslyckan åker Solberget f.d. stuga Kvarnmoen äga
  Näslyckan mosse Solgården lht Kvarnmon äga
  Näsmossen åker Solhem avs. Kvarnmon äga
  Näsuden udde Solliden lht Kvarnsjön kvarndamm
  Näsudden = Stora näset udde Soloppgång f.d. torp Kvarnvik vik
  Näverkärr åker Solvik lht Kvarnängen åker
  Näverkärr ägomark Sorkviken bs Kvarnängen åker
  Nödmossen mosse Sorkviken f.d. hus Kvarnängen åker
  Nötkullen backe Sorpat hus Kvarnängen äng
  Nötkullen kulle Sparreholm bs Kvarnängsviken vik
  Odelmossen åker Sprickan hus Kvistkärr åker
  Odelmossen ägomark Spräntudden bs Kvittesten stenblock
  Oppre mossen åker Stenborum bebyggelse Kvittmossen åker
  Oppre mossen mosse Stenborum f.d. hemman Kyrkgärdet åker
  Orreklint berg Stenbrohult Saknas Kyrksvederna hage
  Orreklint berg Stenbrohult f.d. hemman Kyrkviken vik
  Penningstorpsön ö Stengården bebyggelse Kyrkängen åker
  Penningstorpsön udde Stengården hmd Kårstorpet åker
  Persbo ägomark Stenhamra avs. Källgatan väg
  Pettersberg terräng Stensnäs gård Källkullen kulle
  Pettersborgskjusan åker Stennäs herrgård Källkärr åker
  Pettersborgskjusan ägomark Stjälkhammar by Källkärr åker
  Pickebolyckan åker Stjälkhammar by Källmossen åker
  Pickebolyckan ägomark Stjälkhammar skola avs. Källskiftet åker
  Plundermossen mosse Lilla Stjärneberg stuga Källsvederna ställe
  Plundermossen mosse Stora Stjärneberg lht Källsvedsbotten milbotten
  Plöjan åker Stjärneberg avs. Källlyckan åker
  Plöjan ägomark Stjärneberg, Lilla hus Källyckan åker
  Plöjan ägomark Stocktorpet avs Källyckan åker
  Plöjan terräng Storhammar prästgård Käringhagen äga
  Plöjan ägomark Stor-Hammar prästgård Kärnggraven berg
  Polykarpuskullen kulle Stormålen f.d. torp Kärnglyckan åker
  Polykarpuskullen höjd o. udde Storsjö järnvägsstn Kärngnäset udde
  Porskärret kärr Storsjö järnvägsstation Kärren åkrar
  Prästkärr åker Stranden bs Kärret åker
  Prästkärr ägomark Strömsborg stuga Kärret åker
  Prästskogen skog Strömsborg avst. Kärret åker
  Prästskogen terräng Strömshult bs Kärret åker
  Puttesund sund Strömshult torp Kärret åker
  Puttesund sund Strömshult utlagt torp Kärrgölen göl
  Ragnilds kärr kärr Strömshult hus Kärrhagen hage
  Rammen sjö /Se Sundbo lht Kärrlyckan åker
  Rammgöl göl Sundbo f.d. torp Kättelberget berg
  Rammgöl göl Sundbo f.d. bebyggelse Kättelberget berg
  Rammgölsskäl, Inre gränsmärke Sundet torp Kättelbergsängen åker
  Rammsjön sjö Sundet stuga Labbet åker
  Rammsjöskäl gränsmärke Sundet f.d. st Lagårdsgärdet åker
  Rammön ö Sundet f.d. st. Lagårdsgärdet åker
  Rammön halvö Lilla Sundet stuga Lagårdsgärdet åker
  Ramshult ägomark Sundskoghaga bebyggelse Lagårdsgärdet åkrar
  Randen terräng Sundskoghaga hmd Lagårdsgärdet åker
  Ravenäs damm del av Vindån Svaltorp bs Lagårdsgärdet åker
  Ravenäs damm sumpmark Svaltorp hus Lagårdsgärdet åker
  Risbäcksgärdet gärde Svantorpet lht Lagårdsgärdet åker
  Ropareberget berg Svantorpet torp Lagårdsgärdet åker
  Roparebergetberg berg Svantorpet f.d. torp Lagårdsgärdet åker
  Rorstadhagen hage Svantorpet avs. Lagårdslyckan åker
  Rosendalsgöl = Lomgöl göl Sveaborg stathus Laholm kulle
  Rosendalsgöl göl Svederna bebyggelse Lammbäcken, se Landbäcken bäck
  Rosenlund ägomark Svederna torp Landbäcken bäck
  Rudgöl göl Svederna bebyggelse Landsvägshagen hage
  Rudgöl göl Svederna f.d. torp Landsvägshagen hage
  Rundholmarna holmar Svederna avst. (förr torp) Landsvägslyckan bete
  Rydbo skog och traktnamn Svederna hmd Lars Gustavs vik, se Lassesviken vik
  Rydbo terräng Svedhagen lht Larsolsashagen hage
  Rydbogölen göl Svedhagen lht Lasse-på-back vägbacke
  Rydbogölen göl Svedhagen lht Lassesviken vik
  Rydbokärr kärr Svenstorp torp Lassmossen åker
  Ryttarekärret odling Svenstorp utjord Lassesgärdet åker
  Ryttarekärret ägomark Svenstorp bebyggelse Lassesängen äng
  Ryttarängen terräng Svenstorpet torp Lassmossen åker
  Råskillnadsbäcken Saknas Svingen stuga Lastmossen, se Lassmossen åker
  Rävkärret kärr Svingen hus Leosviken vik
  Rävkärret ägomark Sågartorp torp Lerbäcksmossen äga
  Rävnäsudden udde Sågaretorpet, se Sågen hus Lermon sjö
  Rävnäsängen åker Sågebo lht Lermon sjö
  Rävsvederna Saknas Sågen torp Lermon sjö
  Rävsvederna ägomark Sågen hus Lervarpet notvarp
  Rävudden udde Tallbo f.d. torp Lervik vik
  Rävudden udde Tallebo bs Levern sjö
  Röberget, Lilla ägomark Tingstad stuga Levern göl
  Röda grinden Saknas Tingstad lht Lilla kohagen hage
  Röda grinden grind? Tjustad by Lilla kärret äga
  Rödlyckan åker Tjustad by Lillalyck åker
  Rödlyckan ägomark Tjustad by Lilla mossen äga
  Rögöl göl Tjustgården hmd Lilla plöjan åker
  Rögöl sumpmark Tjädersholm bs Lilla ön halvö
  Rögölskärret kärr Tjädersholm f.d. torp Lillehagen hage
  Rösslarna Saknas Torp by Lille hagen hage
  Rösslarna ägomark Torp by Lillekärret åker
  Rösslekärr kärr Torp by Lillemossen åker
  Sanderedslyckan åker Tosveden torp Lille mossen åker
  Sandgärdet Saknas Tosveden torp Lille mossen åker
  Sandgärdet åker Tranbo stuga Lillenäset hage
  Sandgärdet ägomark Tranbo f.d. torp Lillgårdsön ö
  Sandgärdet gärde Tretorp, se Tritorp avs. Lillgärdet åker
  Sandgärdet ägomark Tritorp avs. Lillgöl göl
  Sandkullen höjd o. udde Trollberg bs Lillgölmossen åker
  Sandkärr åker Trollberg hus Lillmålehagen hage
  Sandkärr ägomark Tryn bs Lillängen åker
  Sandlyckan, Stora åker Trysbäcken t. Lillängen äga
  Sandlyckan, Lilla åker Trysbäcken torp Lillängen åker
  Sandlyckan åker Trysbäcken f.d. torp Lillängen äga
  Sandlyckan ägomark Tuggan f.d. stuga Lillängen åker
  Sandviksudden udde Tundel hmd Lillängen åker
  Sandviksudden udde Tundelgården hmd Lillängen äga
  Sankepuss Saknas Tunneln bebyggelse Lillängen äng
  Sankepuss ägomark Tyllinge stuga Lillängen åker
  Sellbro Saknas Tyllinge stuga Lillängen åker
  Sellbro ägomark Tyllingsnäs torp Lillängskullen hage
  Simmedal åker Tyllingsnäs f.d. torp Lillö ö
  Simmedal ägomark Tältet bs Lillö ö
  Sjögestad terräng Tältet avst. Lillö ö
  Sjögrensmossen åker Törnsveden bebyggelse Lindbergsgärdena åkrar
  Sjögärdet Saknas Törnsvederna f.d. torp Lindgrenslyckan åker
  Sjögärdet åker Uggleboet stuga Lindgrensmossen åker
  Sjögärdet ägomark Uknäs avs. Lindkvistekullen hage
  Sjökullen udde Ulvedalen avs. Lindsvedermossen åker
  Sjökullen kulle Uppsalebo gård Loggärdet åker
  Sjökullen kulle Uppsalebo gård Lomgöl äga
  Sjökärret kärr Uppsalebo gd Lonslyckan åker
  Sjölyckan åker Uvdalen avs Lordstället åker
  Sjölyckan terräng Uvdalen avs. Lundbergsbacken vägbacke
  Sjösvederna ägomark Vagnum avs Lundgrensgärdet åker
  Sjösvedsudden udde Vagnum avs. Lundvikeviken vik
  Sjösvedsudden terräng o. udde Valinge stuga Lunnstad åker
  Sjöänden Saknas Vallemåla torp Luran åkrar
  Skansen fornborg Vallemåla hus Lurberget berg
  Skansen fornborg Vallinge hus Lutekskullen äga
  Skarnvällingen Saknas Wallingedal stuga Lyckan åker
  Skarnvällingen ägomark Vallingedal hus Långakärren vildkärr
  Skattemålatäppan åker Vansta lht Långa lyckan åker
  Skattemålatäppan ägomark Vanstad hus Långelycka åker
  Skattemålaviken vik Viaholm stuga Långelycka åker
  Skattemålaviken vik Viaholm lht Långelyckan åker
  Skedhultsgrundet holme Vialund lht Långevik vik
  Skedhultsviken vik Viberg torp Långgärdet åker
  Sketenkärr kärr Viberg stuga Långgöl göl
  Skireboängen äng Vihallsborg torp Långgöl göl
  Skiren sjö Vihallsborg f.d. hus Långgöl göl
  Skogsnäset skogsområde Vindekulla lht Långgöl göl
  Skogsnäset udde Vinterhål f.d. torp Långhagen åker
  Skogtorpet ägomark Västantorp lht Långholmen ö
  Skräddareholmen holme Västantorp torp Långkärr åker
  Skräddareholmen holme Västantorp stuga Långkärr åker
  Skräddarelyckan åker Västantorp avst. Långkärr åker
  Skräddarelyckan åker Västantorp avs. Långkärr åker
  Skvalhällskärret kärr Västantorp bebyggelse Långkärr åker
  Skvalhällskärret kärr Västergården hmd Långkärr åker
  Skvaltorpet ägomark Västerhaga bebyggelse Långlyckan åker
  Skärsjön sjö Västerhaga hmd Långlyckan åker
  Skärsjön sjö Västermåla avs Långlyckan åker
  Slottslyckan åker Västermåla avs. Långmossen äga
  Slottslyckan terräng Västrum avs Långrängan åker
  Slåhagen åker Västrum lht Långängen åker
  Slåhagen ägomark Åberget stuga Långö ö
  Släta kärret kärr Åberget hus Länsmansmossen åker
  Släta kärret ägomark Åbäcksnäs bs Löckerumholmen holme
  Slättkärr kärr Åbäcksnäs bs Löckerumviken vik
  Slätängen äng Ådalen jordlägenhet Lötsjön sjö
  Smalesund sund Åhagen bebyggelse Lötsjön sjö
  Smalesund sund Åhagen hemman Lövdalsåkern åker
  Smedlyckan åker Åkroken avs Maderna åker
  Smedlyckan ägomark Åkroken avs. Magöl göl
  Smedlyckan åker Ämtsvederna f.d. torp Malmarna skog
  Smedlyckan ägomark Ämtsvederna, Lilla hus Malmarna skog
  Smällmossen odlad mosse Ängen bebyggelse Malmbackarna vägbackar
  Smällmossen ägomark Ängen bebyggelse Malmgrinden grind
  Snippen Saknas Ängen hmd Malmingen sjö
  Snötomtagärdet åker Änghagen avs Malmingen sjö
  Snötomtagärdet ägomark Änghagen lht Malmingen sjö
  Solberget berg Ängkullen avs Markskälsängen äga
  Solberget berg Ängkullen bebyggelse Maskingärdet åker
  Solbergshagen Saknas Ängkullen stuga Matviken vik
  Solbergskärret kärr Ängkullen stuga Mejerihagen hage
  Soldathagen skog Ängkullen hmd Mejerikällan källa
  Soldathagen terräng Ängkullen avs. Melbygatan väg
  Sorkviken vik Ängkullen f.d. hmd Melbyån å
  Sorkviken vik Ängkullen lht Mellanhagen hage
  Sorkviken terräng Äpperum by Mellanmossen åker
  Sorkviken vik Äpperum by Mellanviken vik
  Spjutgöl göl Ölundsholm bebyggelse Mellanängen åker
  Springhäll gränssten? Ölundsholm hmd Mellanängen åker
  Spräntudden? udde Öndal by Mermossen åker
  Spräntudden udde Öndal by Milbottnegärdet åker
  Sputtgöl göl Öndal by Milkärr äga
  Spånggöl göl Öndal med Bodaström by Milsvederna hage
  Spångkärr kärr Örbäcken stuga Missionslyckan åker
  Spräntudden udde Örbäcken hus Modisbacken vägbacke
  Stackelkärret kärr Östergården hmd Mogårdskärret äga
  Stenbo förr gruva /Se Överström by Momhål åker
  *Stenbofors Saknas Övre byn del av by Morbrorsängen åker
  Stenborum ägomark   Mossen åker
  Stenbrohult ägomark   Mossen åker
  Stenholmen holme   Mossen åker
  Stenholmen holme   Mossen åker
  Stenholmen holme   Mossen åker
  Stenstolpegärdet gärde   Mossen åker
  Stenstolpegärdet ägomark   Mossen åker
  Stenvedsmossen åker   Mossen åker
  Stensvedsmossen ägomark   Mossen åker
  Stibbesveden ägomark   Mossen åker
  Stibbesveden åker   Mossen åker
  Stickgöl göl   Mossen åker
  Stickholmen holme   Mossen åker
  Stickholmen holme   Mossen dän-inne åkermosse
  Stora banken Saknas   Mossgölen äga
  Stora dammen Saknas   Mosskullen kulle
  Stora dammen ägomark   Mosskärret äga
  Stora gölmossen ägomark   Mosslyckorna åkrar
  Stora hagen hage   Mosveden äga
  Stora kärret kärr   Muggdansen åker
  Stora lyckan åker   Munkhålsmossen vildmosse
  Stora lyckan ägomark   Myrdalen äga
  Stora mossen mosse   Myrdalstäppan äga
  Stora mossen åker   Myrkullarna hage
  Stora mossen ägomark   Myskahultgölen göl
  Stora näset näs   Myskahultmossen åkrar
  Stora näset udde   Måleviken vik
  Stora sved ägomark   Mållyckorna åkrar
  Stora sveder åker   Målskogen skog
  Stora sveder ägomark   Månskärr åker
  Store mosse odling   Mårdkärret äga
  Store mosse mosse   Mårtgöl göl
  Store mosse mosse   Måssmossen åker
  Store mosse ägomark   Mälingsbo, Halvö halvö
  Storkärr kärr   Mälingsbo, Stora ö
  Storkärr kärr   Mälingsboviken vik
  Storkärret kärr   Mälingsboön ö
  Storsjön sjö   Mälingsö ö
  Storsjön sjö   Märkärr åker
  Storsjön sjö   Märkärr hage
  Storskogen skogsområde   Märkärr äga
  Storskogen skogsterräng   Möcklickeskiftet åker
  Storskäl gränsmärke   Mögöl göl och mosse
  Storsoskäl gränsmärke   Mögöl åker
  Storsvedsskäl gränsmärke   Mögölsbäcken bäck
  Storån å   Mögölsdalen äga
  Storån å   Mögölsmossen åker
  Storängen äng   Möre åker
  Storängen äng   Mörkehål vik
  Storängen äng   Mörkjusan äga
  Storängen ägomark   Mörksundet åker
  Storängen äng   Mörksundsbergen berg
  Storängen äng   Mörksundshagen hage
  Storängen äng   Mörksundshagen åker
  Storängen ägomark   Mörksundslyckan åker
  Storängen terräng   Mörksundsviken vik
  Storängen äng   Mörten sjö
  Storängen äng   Mörten göl
  Storängen äng   Mörtesvalge hage el. skog
  Storängen ägomark   Mörtholmen holme
  Storängen äng   Mörtlyckan åker
  Storängen ägomark   Mörtmossen vildmosse
  Storängen äng   Nedre mossen åker
  Storängen äng   Nissekärr äga
  Storängen ägomark   Non ängar och kärr
  Storängen äng   Nonängen åker
  Storängen äng   Nonängen äng
  Storängen ägomark   Norrkärr f.d. åker
  Storängen ägomark   Norrängen åker
  Storängskullen kulle   Nybygget åker
  Storängskullen kulle   Nycktorpegärdet åker
  Storö ö   Nyhägn åker
  Storö holme   Nyhägn åker
  Storö ö   Nyhägn åker
  Storö ö   Nyhägn åker
  Storö holme   Nyhägn åker
  Storö holme   Nyhäng åker
  Storön ö   Nykärr äga
  Storön holme   Nykärr äga
  Storön ö   Nykärrsmossen äga
  Storön udde   Nylyckan äga
  Stränglyckan åker   Nylyckan äga
  Strömshult terräng   Nylyckan åker
  Stålkullen åker   Nylyckan åker
  Stållyckan ägomark   Nyrödjet åker
  Sumpkärret åker   Näsberget berg
  Sumpkärret mosse   Näset halvö och hage
  Sundbo ägomark   Näset skog
  Sundholmen holme   Näset åker
  Sundsholmen holme   Näset äga
  Sundsholmen holme   Näset näs
  Sundviken vik   Näset näs
  Sundviken vik   Näset udde
  Sundängen äng   Näset halvö
  Sundängen ägomark   Näshagen hage
  Svalgen sjö   Näshagen hage
  Svalkudden udde   Näslyckan åker
  Svanlyckan åker   Näslyckan äga
  Svanlyckan ägomark   Näslyckan åker
  Svantorpsgärdet åker   Näsmossarna mossar
  Svarta berget berg   Nötkullen kulle och grustag
  Svarta berget berg   Odlingen åker
  Svartgöl göl   Odlingen åker
  Svartgöl göl   Olemossen åker
  Svartgöl göl   Ollebäck bäck
  Svartgöl göl   Olleskullen åker
  Svartgöl göl   Oppre mossen, se Övre Mossen åker
  Svartgöl göl   Ormudden udde
  Svartgöl göl   Orrklint berg
  Svartgöl göl   Ottosgärdet åker
  Svartkärr kärr   Oxhagen hage
  Svartkärret ägomark   Oxhagen hage
  Svartkärret kärr   Oxhagen hage
  Svartkärret ägomark   Oxhagen hage
  Svartviken vik   Oxhagen hage
  Svartviken sund   Oxhagen hage
  Svartvikssundet sund   Oxhagen hage
  Svederna åker   Oxhagen hage
  Svederna ägomark   Oxhagen hage
  Svederna ägomark   Oxhagen hage
  Svedkullen kulle   Oxhagen, Gamla hage
  Svedkullen terräng   Oxhagslyckan åker
  Svedparken Saknas   Oxhagsmossen åker
  Svedparken terräng   Oxhagsmossen åker
  Svenslyckan åker   Oxviken vik
  Svenslyckan ägomark   Paradiset åker
  Svenstorpsgärdet åker   Parkön ö
  Sågareviken vik   Passmossen åker
  Sågareviken vik   Pattesten jättekast
  Såghagen Saknas   Patesten f.d. flyttblock
  Såghagen ägomark   Patronsbacken vägbacke
  Sågviken vik   Patrumsbacken backe
  Sågviken vik   Penningstorpsön halvö
  Sänkekärr kärr   Persbo åkrar
  Sänkekärr ägomark   Pettersborgkjusen åker
  Söndagsmossen åker   Peterslundsmossen åker
  Söndagsmossen ägomark   Pickebolyckan åker
  Tallebogärdet åker   Pinnmilebottnen kolbotten
  Tallebogärdet ägomark   Pjäkebohagen åker
  Tallebolyckan åker   Plundermossen vildmosse
  Tallebosveden Saknas   Plöjan åker
  Tallholmen holme   Plöjan åker
  Tegelviken vik   Plöjan åker
  Tegelviken vik   Plöjan åker
  Tingstadsgärdet gärde   Plöjan åker
  Tjustad Högberg terräng   Plöjan åker
  Tjustgården triangelpunkt   Plöjan åker
  Tjuvsveden Saknas   Plöjan åker
  Tjustad högberg Saknas   Polykarpus kulle
  Tjädersholm ägomark   Polykarpuskullen kulle
  Tjäderholmsstycket åker   Prästkärr åker
  Tjädermossen åker   Prästskogen skog
  Tjädersmossen mosse   Puttesund sund
  Tobrokärr kärr   Puttesundängarna ängar
  Tobrosved Saknas   Päronlyckan åker
  Torngöl göl   Päronlyckan åker
  Torngöl göl   Päronåkern åker
  Torpgöl = Storgöl göl   Rallarbacken vägbacke
  Torpgöl göl   Rammen sjö
  Torplyckan åker   Ramgöl göl
  Torrsvedsmossenåker åker   Rammgöl göl
  Torrvedsmossen ägomark   Rammgölsskäl gränsmärke
  Torsäng äng   Ramsjön sjö
  Torsäng terräng   Rammsjön sjö
  Tosveden ägomark   Rammsjön sjö
  Tranbo ägomark   Rammsjöskäl gränsmärke
  Trangölen göl   Rammön ö
  Trehörn sjö   Rammön ö
  Trehörnsgöl = Spånggöl Saknas   Ramshultegölen göl
  Trehörnsgöl göl   Rangelkärr åker
  Trintingen åker   Rappebacken backe
  Tugglyckorna ägomark   Ravnäse damm damm
  Tryn Saknas   Ravnäsängen åker
  Tryn sjö   Renholtsplöjan åker
  Tryn sjö /Se   Risbäcksbäcken bäck
  Trysbäcken ägomark   Risbäcksgärdet åker
  Tugglyckorna åkrar   Risbäcksmossen åker
  Tunnelviken vik   Risbäcksängen äng
  Tunnelviken vik   Ropareberget berg
  Tyllingen sjö   Roostadhagen äga
  Tyllingsgöl göl   Rosendalegölen göl
  Tyllingsgöl göl   Rosenlundbacken vägbacke
  Tyllingskärret kärr   Rovåkern åker
  Tyllingsön ö   Rudgöl göl
  Tyllingsön holme   Rundholmarne äga
  Tyska hål vik   Rusthållshagen hage
  Tyska hål vik   Rydbo hage
  Tågmossen mosse   Rydbogölen göl
  Tågmossen mosse   Rydbomossarna f.d. åkrar
  Tävlingsgöl göl   Ryttarekärr åker
  Törnegöl göl   Ryttarängen jordlägenhet
  Törnegöl göl   Råskillnadsbäcken äga
  Törnen sjö   Rävberge udde
  Udden udde   Rävkullen kulle
  Udden udde   Rävkullen kulle
  Uddmossen mosse   Rävkullen kulle
  Uddmossen modsse   Rävkärren åkrar
  Uppsaleboängen äng   Rävkärret åker
  Uppsalebofjärden fjärd   Rävlyckan åker
  Uppsalebofjärden del av Lermon   Rävnäsbacken vägbacke
  Uppsalebofjärden vik   Rävnäsudden halvö
  Uppsalen sjö   Rävnäsängen åker
  Uppsalen sjö   Rävslätterna åker
  Uppsalen sjö /Se   Rävsveden hage
  Utterholmen holme   Rävudden udde
  Utterholmen holme   Rävåkrarna åkrar
  Uvdalsgölen göl   Röberget, Lilla berg
  Valdemarsvik vik   Rödegrind hage och grind
  Valdemarsvik vik   Rödlyckan åker
  Vallbergsmo namn på Vallborgsmo   Rögöl igenvallad göl
  Vallbergsmo terräng   Rögölskärret äga
  Vallborgsmo?, se Vallbergsmo Saknas   Rökärr åker
  Vallemåla terräng   Rösslarna åker
  Vallinge ägomark   Rösslegärdet åker
  Vallängen äng   Rösslekärr äga
  Vallängen ägomark   Sandbacken vägbacke
  Vant sjö, troligen torrlagd   Sandbrinken åker
  Vant terräng   Sanderedlyckan äga
  Vantlyckan åker   Sandgärdet äga
  Vantlyckan ägomark   Sandgärdet äga
  Vargsvedsmossen ägomark   Sandgärdet åker
  Vargsvedsmossen åker   Sandgärdet åker
  Vedkärr? kärr   Sandgärdet åker
  Vedkärr ägomark   Sandgärdet åker
  Vedkärret? Saknas   Sandkullegärdet åker
  Vedkärret ägomark   Sandkullen åker
  Vekärr åker   Sandkullen åker
  Vekärr ägomark   Sandkullen udde
  Vialundslyckan åker   Sandkullen åker
  Viberg Saknas   Sandkärr åker
  Vidkärr kärr   Sandlyckan åker
  Vidkärr ägomark   Sandlyckan åker
  Vindomen sjö   Sandlyckan åker
  Vindommen sjö   Sandlyckan åker
  Vindommen sjö   Sandlyckan, Lilla åker
  Vindommen sjö /Se   Sandlyckan, Stora åker
  Vindommen sjö /Se   Sandstycket åker
  Vindån å   Sandvik vik
  Vintergatshagen Saknas   Sandviken vik
  Vintermossen åker   Sandviken badställe
  Vintermossen ägomark   Sandviksudden äga
  Visevigge gränsmärke   Sankepuss kärr
  Vitvarpenäs Saknas   Saxbergsmossen åker
  Vitvarpenäs ägomark   Sillabergen berg
  Västerlyckan åker   Silverdukslätten åker
  Västerlyckan ägomark   Simmedal åker
  Västerö ö   Sjättingkärr åker
  Åberget ägomark   Sjögatan väg
  Åhagsholmen holme   Sjögärdet åker
  Åkerbrinkeskäl gränsmärke   Sjögärdet åker
  Åkerhagen, se Flaten, Stora Saknas   Sjögärdet åker
  Åkervristen sjö /Se   Sjögärdet åker
  Åkervristen Saknas   Sjögärdet åker
  Åkervristen sjö   Sjöhagen hage
  Åkervristen sjö   Sjöhagen åker
  Åkervristen sjö /Se   Sjökullen äga
  Åkervristen sjö /Se   Sjökullen äga
  Åkervristen sjö /Se   Sjökärret äga
  Åkroksviken vik   Sjölinden åker
  Åkroksviken vik   Sjölyckan åker
  Ålskärr kärr   Sjölyckan åker
  Älgsundet sund   Sjölyckan äga
  Ämten sjö   Sjömon hage
  Ämtsvedemossen? åker   Sjöstycket åker
  Ämtsvedemossen ägomark   Sjösveden hage
  Ämtviken åker   Sjösveden åker
  Ängarna åkrar   Sjösvedsudden udde och hage
  Ängarna ägomark   Sjösvedviken vik
  Ängboön = Västerö ö   Sjöänden äga
  Ängboön holme   Skams trädgård tomt
  Ängen åker   Skansen berg
  Ängen ägomark   Skanvällingen åker
  Ängholmen holme   Skarpenshage hage
  Ängholmen holme   Skattemålaskogen skog
  Änghålan åker   Skattemålatäppan äga
  Ängkärret kärr   Skattemålaviken vik
  Ängkärret ägomark   Skattmålaviken vik
  Ängmossen åker   Skedshulteviken vik
  Ängmossen mosse   Skedhultsgrundet grund
  Ängssvederna Saknas   Skettenkärr äga
  Ängsvederna ägomark   Skirboviken vik
  Ängsviken vik   Skirboviken vik
  Ängsvedehagen Saknas   Skirboängen äga
  Ängsviken vik   Skiren sjö
  Ängsviken vik   Skiren sjö
  Ängviken vik   Skjåsjömossen åker
  Äskekärr kärr   Skjåsjön sjö
  Äskekärr ägomark   Skogslyckan åker
  Ökärret odling   Skogslyckan åker
  Ökärret ägomark   Skogsnäset halvö
  Örnholmen holme   Skogsvägen vinterväg
  Örnholmen holme   Skogtorpeviken vik
  Örnholmen holme   Skolhusstycket åker
  Örstorpslyckan åker   Skolhusviken vik
  Örstorpslyckan ägomark   Skomakarebacken vägbacke
  Örudden udde   Sko-Niss-lyckan åker
  Örudden udde   Skraperlyckan åker
  Överängen äng   Skrattekulle åker
  Övre mossen odling   Skratthagelyckan åker
  Övre mossen ägomark   Skratthagen hage
      Skräddarebacken vägbacke
      Skräddarebergen berg
      Skräddaregärdet åker
      Skräddarelyckan äga
      Skräddarelyckan äga
      Skräddarholmen holme
      Skvalbäcken bäck
      Skvalhällarna berg
      Skvalhällskärret skogskärr
      Skälet skäl
      Skälstorpegölen göl
      Skärsjön sjö
      Skönbergagärdet åker
      Slåhagen åker
      Slåhagen åker
      Slåtterhagen åker
      Slätakärret åker
      Slätebacken vägbacke
      Slättkärr äga
      Slätängen äga
      Smalesund sund
      Smedgärdet åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckorna åkrar
      Smällmossen åker
      Snapsholmen udde
      Snippen hage
      Snutagölen göl
      Snutan f.d. göl
      Snutan åker
      Solberget berg
      Solbergshagen äga
      Solbergskärret äga
      Soldathagen skog
      Soldathagsviken vik
      Sorkviken vik
      Sorkviken åker
      Sorkviken åker
      Sorkvikskullen kulle
      Sorkviksviken vik
      Speckesudde udde
      »Spjutgölen», se Sputtgöl göl
      Spjällsåkern åker
      Springhäll berg
      Springhäll skog el. hage
      Sprunnrebacken backe
      Sprunnrebacken backe
      Spräntgrund undervattensgrund
      Spräntuddebacken vägbacke
      Spräntuddegrundet grund
      Spräntudden åker(?)
      Spräntudden udde
      Spräntudden äga
      Sputtgöl göl
      Sputtgöl göl
      Spånggöl äga
      Spångkärr vildmosse
      Stackelkärret äga
      Stakslyckan åker
      Stallsgärdet åker
      Stallyckan åker
      Staversbergen berg
      Staversmon skog
      Stenholmen holme
      Stenstolparna åker
      Stenstolpegärdet åker
      Stensvedshagen hage
      Stensvedskullen kulle
      Stensvedskällan källa
      Stensvedsmossen åker
      Stibbesveden åker
      Stickgöl göl
      Sticksbottnen milbotten
      Sticksgöl göl
      Sticksgöl göl
      Sticksgölsbottnen milbotten
      Sticksmogarna skog
      Sticksholmen holme
      Stinviken vik
      Stora flaten äga
      Stora grundet övervattensgrund
      Stora gärdet åker
      Stora hagen äga
      Stora kohagen hage
      Stora kärret äga
      Storalycka åker
      Stora mossen äga
      Stora näset äga
      Stora plöjan åker
      Stora ön ö
      Storegärdet åker
      Storegärdet åker
      Storegärdet åker
      Store hagen hage
      Store mosse äga
      Store mossen åker
      Storesten sten
      Storeudden udde
      Storgöl göl
      Storgöl göl
      Storgölsmossen åker
      Storkärren åker
      Storkärret åker
      Storkärret vildmosse
      Stormossen vildmosse
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskäl gränsmärke
      Storskäl skäl
      »Storsoskiäl» gränsmärke
      Storsvedskäl gränsmärke
      Storån å
      Storå å
      Storängarna åkrar
      Storängen åker och äng
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äga
      Storängen äng
      Storängen äga
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äga
      Storängen åker
      Storängen äga
      Storängskullen kulle
      Storängsviken vik
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storön ö
      Storösudden udde
      Storösviken vik
      Strompen bebyggelse
      Stuglyckan åker
      Stugnäsberget udde
      Stugstället, Gamla tomt
      Stålbomsbacken vägbacke
      Stålbomsängen ägoskifte
      Stålkullen åker
      Stöveln åker
      Stöveln åker
      Sumpkärr åker
      Sundet åker
      Sundhagen hage
      Sundholmen äga
      Sundplöjan f.d. åker
      Sundsholmen holme
      Sundskoghageholmen holme
      Sunduddarna uddar
      Sundviken vik
      Sundängen åker
      Sundängskullen kulle
      Sundängsviken vik
      Svalgen sjö
      Svalgen sjö
      Svalgepuss vägbackar
      Svalgsundet sund
      Svalkudden äga
      Svaltorpegärdet åker
      Svanlyckan äga
      Svantorpegärdena åkrar
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgölen göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartkällan källa
      Svartkärr åker
      Sveden åker
      Sveden del av skog
      Svederakullen kulle
      Svederaudden udde
      Svedparken äga
      Svens fördärv åker
      Svenslyckan åker
      Svenstorpgärdet åker
      Svingen backe
      Sågarebäcken bäck
      Sågaregärdet åker
      Sågareviken vik
      Sågareviken vik
      Sågehagen hage
      Sågeskiftet åker
      Såghagen äga
      Såglyckan åker
      Sågplöjan åker
      Sågviken vik
      Sånggöl göl
      Sällbro bro
      Sällbro åker
      Sänkkärr åker
      Söndagsmossen åker
      Tallbogärdet åker
      Tallbolyckan åker
      Tallbosveden äga
      Tallholmen udde
      Tallingsbackarna vägbackar
      »Tallsjön», se Fallsjön sjö
      Tegelviken vik
      Tingströmsgärdet åker
      Tjustadön ö
      Tjuterdalarna skog
      Tjuvsveden äga
      Tjädermossen skogsmosse
      Tjädersholmmossen åker
      Tjärdalslyckan åker
      Tjärhagen åker
      Tobrosmossen vildmosse
      Tobrosudden udde
      Togöl göl
      Tolftedelsängen åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtkullen kulle
      Torngöl göl
      Torngöl göl
      Torpbergen berg
      Torpgölen göl
      Torplyckan åker
      Torpängarna åkrar
      Torrgöl, se Torngöl göl
      Torrvedsmossen åker
      Torsängen hage
      Torvladan lada
      Torvströmossen vildmosse
      Tranbohagen skog
      Tranbolyckan åker
      Tranboskogen skog
      Trangölen göl
      Trangölen göl
      Trehörningen sjö
      Trehörn sjö
      Trehörnsgöl göl
      Trehörnshagen hage
      Trehörnsmossen åkrar
      Trinteholmen kulle
      Trintingen åker
      Tritorpegatan väg
      Tritorpeviken vik
      Tryn sjö
      Tryn sjö
      Tryn sjö
      Trysbäckeviken vik
      Trångklev vägbacke
      Träbredslen åker
      Trällebergskäl gränsmärke
      Träskohagen åker
      Tuggan åker
      Tugglyckorna åkrar
      Tuggärdet åker
      Tunnelviken vik
      Tyllingen sjö
      Tyllingen sjö
      Tyllingsgöl göl
      Tyllingsön ö
      Tyllyckan åker
      Tyskans hål vik
      Täppan slåtter
      Tävlingen sjö
      Tävlingen sjö
      Tävlingsgöl göl
      Tävlingsgöl, se Tävlingen sjö
      Tävlingshagen hage
      Törnegöl göl
      Törnen sjö
      Törnen sjö
      Törnsvederegärdet åker
      Udden halvö
      Uddhagen hage
      Uddmossen vildmosse
      Uknadalen dalgång
      Uknaån å
      Undantaget åker
      Uppsalbofjärden fjärd
      Uppsaleboskogen skog
      Upsalabo ängen äga
      Uppsalen sjö
      Uppsalen sjö
      Utropareberget berg
      Utterholmen holme
      Utterholmen holme
      Uvdaleberget berg
      Uvdalegölen f.d. göl
      Uvdalsskiftet åker
      Vabacken backe
      Vallängen åker
      Valmarsvik vik
      Vant göl
      Vargsveden hage
      Vargsvedsmossen åker
      Vasskärr åker
      Vattengatan väg
      Vedkärr åker
      Vedkärr åker
      Vedkärr åker
      Viaholmslyckan åker
      Vibergsgölen åker
      Vidkärr åker
      Vidlågsbackarna vägbackar
      Ville-Hallbergslyckorna åkrar
      Vindomen sjö
      Vindomen sjö
      Vindommen sjö
      Vindommen sjö
      Vindomsgärdet åker
      Vindån å
      Vintergatshagen äga
      Vinterhål åker
      Vinterkjusan äga
      Vintermossen odlad mosse
      Vinterviken, Nya vik
      Visevigge gränsmärke
      Vittbråtegärdena åkrar
      Vitvarpenäs kulle
      Vängen åker
      Värnborgshagen hage
      Västbergslyckan åker
      Västerlyckan åker
      Västerö äga
      Yxklint land
      Åkebrinkeskäl gränsmärke
      Åkerhagen äga
      Åkerhagen åker
      Åkern nerom kullen åker
      Åkervrist sjö
      Åkrokegärdet åker
      Åkroken åker
      Åkrokeviken vik
      Åkrokeån å
      Åkullen kulle
      Åkärret skogsskift
      Ålskärr äga
      Ålyckan åker
      Åmunnen åmun
      Åmunnen åmynning
      Ån å
      Åängarna åkrar
      Äggöl göl
      Älgesund sund
      Älven utfall
      Ämtern sjö
      Ämtmossen åker
      Ämtsvedermossen åker
      Ämtviken vik
      Ämtön ö
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängboviken vik
      Ängboön ö
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängholmen holme
      Ängkullen uddar
      Ängkullsbacken vägbacke
      Ängkullshagen hage
      Ängkällan källa
      Ängkärret åker
      Änglyckan åker
      Ängmossen åker
      Ängmossen åker
      Ängmossen åker
      Ängnäset åker
      Ängsgärdet åker
      Ängsvederehagen hage
      Ängsvederna åker
      Ängsviken vik
      Ängviken vik
      Ängviken vik
      Ängvägen väg
      Änklingsmossen åker
      Ässbacken vägbacke
      Ödgärdet åker
      Ödåkrarna åkrar
      Ökärr åker
      Ökärrsudden udde
      Ölyckan åker
      Ön halvö
      Ön i Ämtern ö
      Örbäcken bäck
      Örbäckskullen åker
      Örnholmen holme
      Örskorpelyckan åker
      Örudden udde
      Öslätten slätt
      Östenmossarna åkrar
      Överängen åker
      Övre mossen åker
      Övre mossen åker
      Övre ängen oppom banan åker
      Övre ängen åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.