ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tryserums socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 558 Naturnamn : 1915 Bebyggelsenamn : 712 Naturnamn : 970
Tryserum sn Adjö ägomark Tryserum sn Affärsgärdet åker
Tryserum sn Aleskär Saknas Tryserum sn Aleskär, se Alskär skär
Tryserum sn Aleskär holme Tryserum sn Alkärrsgärdet åker
Tryserum sn Aleskär holme Tryserum sn Alskär skär
Tryserum sn Alkärr ägomark Tryserums socken socken Alängeskogen skogsområde
Tryserum sn Alkärret Saknas tryserumatrattarna inbyggarbeteckning Alängsbacken vägbacke
Tryserum sn Alkärret åker Tryserumme trattar inbyggarbeteckning Alängsgärdet åker
Tryserum sn /Se Alkärret ägomark Tryserume trattar inbyggarbeteckning Alängsholmen, se Lindholmen holme
Tryserum sn Alljeumgiöl, se Sollidsgölen sjö Tryserume trattar inbyggarbeteckning Alängsängen åker
Tryserum sn Almedal ägomark Tryserums trattar inbyggarbeteckning Andra näset åker
Tryserum sn Altäppan Saknas Tryserums trattar inbyggarbeteckning Ankdammen vik
Tryserum sn Altäppan ägomark Alängarn inbyggarbeteckning Arholmen holme
Tryserum sn Aludden udde Björnvarparn inbyggarbeteckning Arntorpsgärdet åker
Tryserum sn Aludden udde Borgarn inbyggarbeteckning Arnudden udde
Tryserum sn Andvikslyckan åker Ekhultarn inbyggarbeteckning Arnögärdet åker
Tryserum sn Andvikslyckan ägomark Finntorparn inbyggarbeteckning Arnögärdet åker
Tryserum sn Arholmen ö Grytsbäckarn inbyggarbeteckning Arnönan, se Arnöudden udde
Tryserum sn Arholmen holme Hårdelarn inbyggarbeteckning Arnöströmmen sund
Tryserum sn Armdalen Saknas Ljungboarn inbyggarbeteckning Arnöudden el. Arnönan udde
Tryserum sn Armdalsviken vik Löthultarn inbyggarbeteckning Arnöviken havsvik
Tryserum sn *Arnö halvö Lövbäckarn inbyggarbeteckning Arnöviksholmen holme
Tryserum sn Arnö halvö Nasuddarn inbyggarbeteckning Aspholmen el. Mödomen holme
Tryserum sn Arnöström sund Rammarn inbyggarbeteckning Aspkullen, se Kärlekskullen kulle
Tryserum sn Arnöström sund Rummarn inbyggarbeteckning Aspskär holme
Tryserum sn Arnöström sund Segersrummarn inbyggarbeteckning Aspskär, St. o. L. skär
Tryserum sn Arnöudden udde Stångbergarn inbyggarbeteckning Aspskär, Lilla holme
Tryserum sn Arnöudden udde Åkmossarn inbyggarbeteckning Aspskär, Stora holme
Tryserum sn Arnöviken vik Ödesängarn inbyggarbeteckning Aspskärsmagen sund
Tryserum sn Arnöviken vik Adelsnäs lht Axsjön sjö
Tryserum sn Arnöviken vik Adelsnäs stuga Axsjön sjö
Tryserum sn Aronsborg ägomark Adjö bs Backersgärde gärde
Tryserum sn Aspdalen åker Alkärr el. Alkärrslyckan förr torp Badstället udde
Tryserum sn Aspdalen ägomark Alkärrslyckan t. el. ägo Bagghornet backe
Tryserum sn Aspdalen ägomark Alkärrslyckan lht Bankeböteholmarna holmar
Tryserum sn Asphagsudden udde Alkärrslyckan, se Alkärr förr torp Bankeböteviken vik
Tryserum sn Asphagsudden udde Almedal bs Banorna vik
Tryserum sn *Aspholm holme Alängen t. Barbena klabbe
Tryserum sn Aspholmen holme Aläng t Barbena el. Barbensholmen holme
Tryserum sn Aspholmen holme Aläng torp Barbenen skär
Tryserum sn Aspskär, Lilla skär Andersberg stuga Barbensdjupet vik
Tryserum sn Aspskär, Lilla holme Andersborg avs Barbensholmen, se Barbena holme
Tryserum sn Aspskär, Lilla holme Andetorpet gård Barbenshällen skär
Tryserum sn Aspskär, Stora skär Andtorp lht Barbensundet sund
Tryserum sn Aspskär, Stora ö Ankarbo t Barnklinten berg
Tryserum Saknas Aspskär, Stora holme Arntorpet t. Baspannan plats vid vägskäl
Tryserum sn Aspskärsdjupet Saknas Arntorpet t. Baspannegärdet åker
Tryserum sn Aspskärshällarna hällar Arntorpet förr torp Baspannevägen vägsträcka
Tryserum sn Aspskärsmagen sund Arnö gård Bastuflagen åker
Tryserum sn Aspskärsmagen Saknas Arnö gård Bastuflagen åker
Tryserum sn Aspskärsmagen fjärd Arnö gård Bastvehagen hagmark
Tryserum sn Axgöl göl Axsjöbäck lht Batterikullen el. Speckekullen kulle
Tryserum sn Axgöl göl Axsjövik gård Becklyckan åkerdel
Tryserum sn Axgöl göl Avskaffan Saknas Beckudden udde
Tryserum sn Axsjön sjö Backen Saknas Bengts både grund
Tryserum sn Axsjön sjö Backhagen lht Bengtsbåden skär
Tryserum sn Axsjön sjö Backstugan bs Benholmen holme
Tryserum sn /Se Backekärret kärr Bankeböta gård Berglyckan åker
Tryserum sn /Se Backersgärdet ägomark Bankeböta gård Bergmossen ort
Tryserum sn /Se Backhagen terräng Bankeböte gd Besdal gärde
Tryserum gd och sn /Se Baggnäset näs Bankeböte gård Biblioteksholmen holme
Tryserum by o. sn /Se *Bahena, se Barbena holme Bankebötaholmarna lht Björkholmen el. Stora Nasuddeholmen holme
Tryserum sn /Se Bankeböteberget triangelpunktsnamn Berg lht Björnmossarna gärden
Tryserum sn /Se Bankeböteberget triangelpunkt Betsdalen t. Björnskär, Lilla holme
Tryserum poststation /Se Bankeböteviken Saknas Betsdalen t Björnskär, Stora holme
Arnö gård Bankeböteviken vik Bidalen t. Björnslundsgärdet åker
Arnö gd /Se Barbena holme /Se Bidalen avs Björnslundshagen hage
*»Afuerum» tp /Se Barbena holme Björnsbo ödegård Björnslundslyckan åker
Bankeböta gd Barbena ö Björnsbo gård Björnstorpebacken vägbacke
Bankaböta g. Barbena holme Björnslund förr torp Björnstorpekällan källa
Bankeböta gd Barbensdjupet djup Björnsmåla förr torp Björnsvedsgärdet åker
Bankaböta g. Barbensdjupet del av Östersjön Björnstorp förfallen stuga Blåbärsmossen skogsområde
Bankeböta gd Barbensdjupet fjärd Björnstorp t Blåsippebacken vägbacke
Bankeböta gd Barbenshällen holme Björnsveden t. Bockholmen holme
Bankeböta gd Barbenshällen holme Björnsveden lht Bockklinten, Lilla bergudde
Bankeböte g Barbensundet sund Björnsveden torp Bockklinten, Stora bergudde
Bankeböta g Barbenssundet sund Björnvarp utgård Bockkärr gärde
Bankeböta gd Barbenssundet sund Björnvarp by Bodholmen holmar
Bankeböte gård /Se Barnhemsgärdet åker Björnvarp gård Bodholmen, Lilla holme
»bekkiaholt» beb. Barnhemsgärdet ägomark Blomshall handelsbod Bodholmen, Stora holme
*Bekiaholt Saknas Bastsvedlyckan åker Blomshall lht Boholmen, St. o. L. holmar
[Beksmala] Saknas Bastsvedlyckan ägomark Boarum Saknas Bokilen åker
*Bäcksmåla Saknas Bastuholmen holme Bockkärr bs Bollkullen gärde
[Bexmåla] Saknas Bastuholmen holme Boda, se 1 Bodaström gd Bondkrok strandterräng
*Bexmåla Saknas Bastuviken vik Bodaström gd Bondängen gärde
*Bexmåla Saknas Bastuviken vik Bodaström gård Bosåkern gärde
*Bexmåla Saknas Bengtssonslyckan? åker Bodaström utjord Botils brink backe
Björnsbo g Benholmen ö Lilla Bohult lht Bovik vik
Björnsbo gd Benholmen holme Boklint bs Brakbacken vägbacke
Björnsbo g. Bergmossen ägomark Borg gård Braken gärde
Björnsbo gd Bergstedts holme? holme Borg lht Braket åker
Björnsbo gd Berinslätten? åker Botorp gård Stora Brand skog
Björnsbo gd Besdalslyckan åker Brabo lht Brandskogen skog
Björnsbo gd Besdalslyckan ägomark Braket Saknas Brandskogen skogsområde
Björnsbo g Biblioteksholmen holme Braksveden lht Branten åker
Björnevarp g Biblioteksholmen holme Brannbäcken t. Braxenvikarna vikar
Björnvarp g Björkelund ägomark Branten bs Bredbråten gärde
Björnvarp gd Björkholmen holme Brantsbo by Brinkgärdet åker
Björnvarp gd Björkholmen holme Brantsbo gård Brinkhålet åker
Björnvarp g Björkkärr terräng Bremås lht Brinkkärret kärr
Björnvarp gd Björkkärr terräng Brinken t Brinkmossen åker
Björnvarp gd Björklyckan åker Brinken förr torp Brinksidan åker
Björnvarp gd Björklyckan ägomark Brinken förr torp Brinkskogen skogsområde
Björnvarp gd Björneskär Saknas Broberg lht Brittaskulle åker
Björnvarp gd Björnholmarna holmar Brokärr lht Brittas Lycka åker
Björnvarp gd Björnkärr kärr Brotorp bs Bronnbäcken el. Brånnbäcken åker
Björnvarp g. Björnkärr ägomark Bruket Saknas Bronnen, se Brunnen vattenhål
Boda el. Bodaström gård *Björnskär holmar Bruket lägenhet och förr tegelbruk Bronnholmen el. Brånnholmen holme
Boda gd Björnskär, Lilla, se Björnholmarna Saknas Brändemåla Saknas Bronnholmen el. Brånnholmen holme
Bodaström gd Björnskär, Lilla ö Brännudden gård Bronnholmshällen el. Brånnholmshällen skär
*Boldalum Saknas Björnskär, Lilla holme Brännudden lht Bronnholmskarten el. Brånnholmskarten skär
*Bondakrok beb. Björnskär, Stora, se Björnholmarna Saknas Bygget bs Bronnholmskarten el. Brånnholmskarten skär
Bondekrok gd Björnskär, Stora skär Bålebo gård Brukshagen skogshage
[Bondakrok] Saknas Björnskär, Stora ö Bålebo förr gård Bryggärdet åker
*Bondekrok Saknas Björnskär, Stora holme Bålebo gård Brygghagen skogshage
*Bondakrok Saknas Björnslundsgärdet åker Bållelid ödegård Brunnen e. Bronn vattenhål
*Bondakrok Saknas Björnslundsgärdet ägomark Bållelid gd Bråndholmen holme
»braka» beb? Björnsmåla ägomark Båtsa t Bråndholmen holme
??Braket gd Björnsvedsgärdet åker Båtsa torp Brånnbäcken, se Bronnbäcken åker
Brantsbo g Björnsvedsgärdet ägomark Båtsa fiskare-lht Brånnholmen holme
Brantsbo gd /Se Blindgöl göl Bäckfall lht Brånnholmen, se Bronnholmen holme
Bålebo g Blindgöl göl Bäckfall förr torp Brånnholmshällen, se Bronnholmshällen skär
Bålebo g Blåbärsmossen skogsmark Böndalsudden gård Brånnholmskarten, se Bronnholmskarten skär
Bålebo gd Blåbärsmossen mosse Böndalsudden Saknas Brändemålaskäl gränsmärke
Bålebo g Bockens backe höjd med fornminne Dala bs Bränneriet, se Brännerikullen kulle
Bålebo gd Bockens backe backe Dalsveden lht Brännerikullen el. Bränneriet kulle
Bålebo gd Bockhagen åker Djurglo gård Brännuddegärdet åker
Bålebo gd Bockhagen ägomark Djurglo avs Byggarklinten berg
Bålebo gd Bockholmen holme Djurglo gård Byggarlyckan åker
Bålebo g Bockholmen holme Dockbo förr torp Byggningsgärdet el. Hemgärdet åker
Bålebo gd /Se Bockklinten, Lilla bergudde Dockebo t Bykgloet sund
Bållelid gd Bockklinten, Lilla udde Dunderhov lht Båklid ort
Bålelid g Bockklinten, Lilla udde Dunderhyttan lht Bålebobacken vägbacke
Bållelid gd Bockklinten, Stora bergudde Dyviken t. Bålebokullen skogskulle
Bållelid gd Bockklinten, Stora udde Dyviken förr torp Båtholmen holme
Bålliden g Bockklinten, Stora udde Dyviken gård Båtsaviken, se Båtsviken havsvik
Båtsta lht /Se *Bockklintsudden udde Ekbäcken avs. Båtsviken vik
Dunderhyttan lht /Se Bockkullsgärdet? åker Ekhem lägenhet Båtsviken el. Båtsaviken havsvik
*Elgerum tp /Se Bockkärr åker Ekhult gård Bäckersgärde gärde
Fibrotorp gd /Se Bockkärr ägomark Ekhult t Bäckfallsgärdet åker
Fågelvik hg Bockkärr terräng Ekhult förr torp Bäcklyckan åker
Fogelvik gd Bocktorp terräng Ekudden lht Bärklabben skär
Fogelvik gd Bocktorpshagen terräng Elgerum utjord Dagmars åker åker
Fågelvik hg Bodaviken vik Södra Elgerum lht Dalen skogsområde
Fågelvik hg Bodaviken vik Eriksberg lht Dalgärdet åker
Fågelvik hg Bodholmen, Lilla holme Erikslund förr torp Dalhagen åker
Fågelvik hg Bodholmen, Lilla holme Ekudden torp (och udde) Dalkarlen åker
Fågelvik hg Bodholmen, Stora holme Fibrotorp gård Dansbanegärdet el. Dansbaneåkern åker
Fågelvik hg Bodholmen, Stora holme Fibrotorp hemmansdel Dansbanekullen kulle
Fogelvik hrgd.? Bodudden åker Finnbygget förr torp Dansbaneåkern, se Dansbanegärdet åker
Fågelvik hg Bodudden ägomark Finntorp gård Djupaskären, St. o. L. skär
Fågelvik hg /Se Bodängarna ängar Finntorp gård Djupedalen åker
Fågelvik hg Bodängarna ägomark Fintorp gård Djupskär, Lilla holme
Fågelvik hg Boholmar holmar Fiskarudden fiskartorp Djupskär, Stora holme
Fågelvik herrgd Boholmen, Lilla, Stora Saknas Fransborg handelsbod Djupskärshällarna skär
Fågelvik hg Bohult, Lilla terräng Fridhem båtsmanstorp Djupskärsströmmen sund
Fågelvik hgd Bohult, Stora terräng Fridhem f.d. B. T. Djurgloviken, se Strömsgloet vik
Fågelvik herresäte Bokilen åker Fågelvik herrgård Dockbobron bro
Fågelvik hgd Bokilen ägomark Fågelvik gård Dockbohagen skogshage
Fågelvik hg Borghagen skogshage Fågelvik slott och gods Dockbohagen hagmark
Fogelvik hgd Borghagen terräng Fälltorpet t. Dockbomossen åker
Fågelvik hg Borgmossen odling Fänhagen t. Dockboudde udde
Fågelvik hgd Borgmossen mosse Fänhagen lht Dockebogloet vik
Fågelvik herrgård Botorpgärdet Saknas Fäntorpet hemmansdel Drevhalsen åker
Fågelvik hg Brandemålaskäl terräng Fästet t. Domarlyckan åker
Fågelvik hg Brandholmsklabben klabb Fästet t. Dyvikshagen skogshage
Fågelvik hg Brandskogen skogsterräng Fölkärr gärde Dyviksmossen åker
Fågelvik hg *Brandskär, se Bråndholmen holme Gamlebyn gårdar Dyviksängarna gärden
Fågelvik gård Brantsbomossen ägomark Garpedalen t Dämslätten åker
Fågelvik hg Brantsbosjön sjö Gatan lht Dödkärr gärde
Fågelvik herresäte Brantsbosjön sjö Glostugan lht Ekarna strandparti
Fågelvik herrg. Brantsbosjön sjö Glostugan förr torp Ekholmen holme
Fågelvik hg Brantsbosveden åker Golsveden t. Ekhultemossen åker
Fågelvik gd Brantsbosveden ägomark Grevsätter t. Ekhulteängen åker
Fågelvik hg Braxenviken, Lilla vik Grevsäter lht Ekudden, se Ropareudden udde
Fågelvik hg Braxenviken, Lilla vik Grindeby gård Ekudden udde
Fågelvik hg Braxenviken vik Grindeby avs Ekuddegärdet åker
Fågelvik gd Bredbråten ägomark Grindstugan torp Ekuddehällarna skär
Fågelvik gd Bredmossen mosse Grindsveden gård Ekuddeviken havsvik
Fågelvik gd Bredmossen mosse Grindsveden bs Enholmen, Lilla holme
Fogelvik hg Bredmossen ägomark Gruvdalen gård Enholmen, Stora holme
Fågelvik hg Bredmossen, Lilla mosse Gruvdalen = Öjelsbo Saknas Erikslundshagen hagmark
Fågelvik hg Bredmossen, Lilla ägomark Grytsbäcken t Fannkärrsskälet gränsmärke
Fågelvik hg Brevik ägomark Grytsbäcken gård Fannkärrsskälet gränsmärke
?Fågelvik hg Brevik ägomark Grytsbäcken, Lilla t. Farfars Lyckor ängsmark
Fågelvik hg Brinken terräng Grytsbäcken, Lilla förr torp Farmorsmosse el. Mossen åker
Fågelvik hg Brinken terräng /Se Grännäs by Fingals åker åker
Fågelvik hg Brittas lycka åker Grönlid lht Finnbygget åker
Fågelvik hg Brittas lycka ägomark Gullbacken f.d. klockarbol Fiskargärdet åker
Fågelvik hg Brittas lycka ägomark Gullebo gård Flagen åker
Fågelvik hg Brokärr, Lilla kärr Gullebotorp gård Flatlonshällarna skär
Fågelvik hg Brokärr, Lilla ägomark Gullebotorp = Ingelsbo Saknas Flatlund skär
Fågelvik hg Brokärr, Stora kärr Gustavsberg lht Flalundshällen klabbe
Fågelvik hg Brokärr, Stora ägomark Gyttstugan bs Flatlundshällen skär
Fågelvik hg Brokärrsmossarna åkrar Gållösa by Flatskär skär
Fågelvik hg Brokärrsmossarna ägomark Gållösa gård Flatskär klabbe
Fågelvik Saknas Brotorp ägomark Gölen t. Flatskär holme
Fågelvik gd Brotorp ägomark Gölen avs. Flatskärshällen skär
Fågelvik gd Brotorpshagen hage Gölen torp Fotbollsplanen åker
Fågelvik hg Brunestut åker Gölsveden gård Fyrmon berg
Fågelvik Saknas Brunestut ägomark Gölsveden t. Fågelkärr åker
Fågelvik hg Bråndholmen holme Göltorp t. Fågelvik, Gamla plats vid borgruin
Fågelvik hgd Brånnholmen holme Göltorpet t Fållen hagmark
Fågelvik hgd Brånnholmen holme Haga lägenhet Fårholmen el. Lilla Nasuddeholmen holme
Fågelvik hgd Brånnholmshällen Saknas Hagby gård Fårholmen, se Sätterholmen holme
Fågelvik hg Brånnholmshällen holme Hagby gård Fårkullen skogsområde
Fågelvik hg Brånnholmshällen holme Hagen t. Fårskjul förr skjutbana
Fågelvik hg Brånnholmskarten Saknas Hagen t. Fårskjul ängsmark
Fågelvik hg Brånnholmskarten holme Hammarn lht Fårskjulskullen skogskulle
Fågelvik hg Brånnholmskarten holme Henriksborg lht Fänorna gärden
Fågelvik hg Bråtkärr åker Herrmansdal diversehandel Fäskär skär
Fågelvik hg Bråtkärr ägomark Hermansdal avs Fäskär holme
Fågelvik hgd Bråtkärr åker Hesseltorp lht Fäskärshällarna skär
Fågelvik hg Bråtkärr ägomark Hillersätter lht Fölungeholmarna, se Hästholmarna holme
Fågelvik hg Bråtsveden odling Hjortsveden bs Första näset åker
Fågelvik hg Brännerikullen kulle Holferbo ödegård Glasbacken backe
Fågelvik hg Brännerikullen bergshöjd Holferbo gd Gloet ängsmark
Fågelvik hg Brännvinsholmen ö Holkkärr förr torp Gloet vik
Fågelvik hg Brännvinsholmen holme Hornsberg herrgård Glolyckan ängsmark
Fågelvik hg Brännvinsholmen holme Hornsberg gård Granholmen ö
Fågelvik hg /Se Bygget ägomark Hornsberg slott Granholmen ö
Fågelvik hg Bymossegöl göl Stora Hult avs Granholmen, Lilla holme
Fågelvik hg Bymossegöl göl Hult, Stora gård Granholmen, Stora holme
Fågelvik herrg. Bymossegöl göl Humelkärr Saknas Granlyckan åker
Fågelvik hg Båthusholmen? holme Hundkullen bebyggd kulle Grindhagen åker
Fågelvik gd Båtsviken vik Husmåsen Saknas Grindhageodlingen åker
Fågelvik hg Båtsviken vik Hållerstorp t Grindslätterna gärde
Fågelvik hg Båtsviken vik Hårdelen torp Grindstugemossen åker
Fågelvik herrg. Bäckfall terräng Hårdelen t. Grismossarna gärden
Fågelvik hg Bäckgärdet åker Hårdelen gård Grissjön sjö
Fågelvik hg Bäckgärdet ägomark Hårdelen avs Gropbacken vägbacke
Fågelvik hg Bärklabben holme Hälleberg lht Groplyckan gärde
Fågelvik hg Bäckkärret kärr Hälleboda lht Gruvberget berg
Fågelvik hg Bärklabben ö Hällefors hmd Gruvberget berg
Fågelvik hg Bärklabben klabb Hällen bs Gruvgärdet åker
Fågelvik hg Böndalskällan källa Hällsveden bostadshus Gruvhagen hagmark
Fågelvik hg Böndalskällan terräng Hällsveden lht Gruvlyckan åker
Fågelvik hg Dalgärdet åker Hängsmon Saknas Grytan jättegryta
Fågelvik hg Dalgärdet ägomark Härad gård Grytberget berg
Fågelvik hg Dalhagen åker Härad by Grytholmen holme
Fågelvik hg Dalhagen ägomark Härad gård Grytö ö
Fågelvik hg Dalhagen terräng Häradsvik ort Gråberg berg
Fågelvik hg Dallyckan åker Häradsviken t Gräholmarna öar
Fågelvik hg Dallyckan ägomark Häradsviken t Grävgaltegrytet gryt
Fogelvik hrgd.? Dallyckan åker Häradsviken torp Grävsjön sjö
Fågelvik hg Dallyckan ägomark Häradsäter gård Grävsjön sjö
Fågelvik hg Dalsveden mosse Häradsätter utjord Gubblyckan skogsmark
Fågelvik hg Dammvik vik Härvik bs Guldvagnsholmen holme
Fågelvik herrg. Dammvik vik Hökemåla gård Gulingen sjö
Fågelvik hg Dammvik vik Hökemåla ödegård Gåsholmen holme
Fågelvik hg *Djupaskär holme Hökemåla förr torp Gåsholmen holme
Fågelvik hg Djupaskär, Lilla holme Ingelsbo by Gåsholmen holme
Fågelvik hg Djupaskär, Lilla holme Ingelsbo by Gåsholmen holme
Fågelvik hg Djupaskär, Stora holme Ingelstalund avs Gåsholmshällarna skär
Fågelvik hg Djupaskär, Stora holme Johannelund lht Gölkärret åker
Fågelvik hg Djupaskärshällarna hällar Jonsberg hmd? Gölpkärr gärde
Fogelvik herrgd Djupaskärshällarna holmar Jonsberg lht Gölpkärr åker
Fågelvik hg /Se Djupaskärshällarna holmar Jonsbo gård Hagagärdet åker
Fågelvik gods /Se Djupaskärsströmmen ström Jonsbo gård Haggöl göl
Fängemåla g Djupaskärsströmmen sund Jonsholm lht Halvensbo ort
Fäntorp gd /Se Djupaskärsströmmen sund Karlsberg ort Hammaren vägsträcka
*Gelietteboda Saknas Djupedalen åker Karlsborg t. Hammaren landsvägssträcka
Grännäs gd Djupedalen ägomark Karlsborg t Hammaren, se Hammargärdet åker
Grännes by Djupkärrlyckan åker Karlsborg torp Hammargärdet el. Hammaren åker
Grännäs gd Djupkärrlyckan ägomark Karlshamn lht Hamnbåden skär
Grännäs by Djurdalen dal Karlsholm bs Hamnskärsbåden grund
Grännäs by Djurdalen ägomark Karlslund lht Hamnödjupet sund
Grännäs by Djurdalen ägomark Karlsro lht Hamptomten gärde
Grännäs by Djurglo triangelpunkt Karlstorp stuga Hattmakarebacken backe
Grännäs gd Djurglo triangelpunkt Karlstorp lht Hemgärdet åker
Grännäs gd Djursdalskärret åker Kattedal gård Hemgärdet åker
Grännes by Dockbo terräng Kattedal by Hemgärdet åker
Grävsätter lht /Se Dockbo terräng Kattedal gård Hemgärdet, se Byggningsgärdet åker
Gullebo gd /Se Dockbomossen åker Kavelbrotorp gård Hemgärdet åker
Gullebo gd Dockbomossen ägomark Kavelbrotorp hem-del Hemlyckan åker
Gållösa by Dockboudden udde Klinten t. Hemmagärdet åker
Gållösa by Dockeboudde udde Klinten Saknas Hemängarna åker
Gållösa by /Se Domarlyckan åker Klinten torp Henningsvik vik
Gållösa by /Se Domarlyckan ägomark Klockan tio gård Herrudden udde
Gållösa by /Se Domarlyckan ägomark Klockarbordet t.? Hesseldalen gärde
Gållösa by /Se Drevhalsen åker Knappekulla by Hingsthagen skogshage
Gållösa by /Se Drevhalsen ägomark Knappekulla by Hingsthagsholmen, se Hingstholmen holme
Gårdlösa, se Gållösa by Dunderhov terräng? Knogebo stuga Hingstholmen ö
*Hallingaberg Saknas Dunderhovsmossen åker Kopparhyttan förr hytta Hingtholmen el. Hästholmen holme
Holferbo ödegård Dunderhovsmossen ägomark Kristinelund gård Holkkärrskjusan åker
Hornsberg gd Dunderhovsmossen ägomark Kristinelund lht Horsmorsbacken, se Hårsmårsbacken vägbacke
Hornsberg gd /Se Dunderhyttan ägomark Krogen, se Södra Elgerum Saknas Hortkärr gärde
Hornsberg gd /Se Dykärr kärr Krokstorp t Hortkärr, se Hortkärrslyckan åker
Härad gd Dykärr ägomark Krokstorp torp Hortkärrslyckan el. Hortkärr åker
Härad g Dödkärret kärr Kråkslottet öknamn på Sommarstugan Horva bro
Härad gd Dödkärret? åker Kröningsdalen såg Horvan gärde
Härad gd Edsvik åker Kullen förr torp Hulkroken el. Svarta krok bukt
Härad g. Edsvik ägomark Kullnäset förr torp Hulltutan, se Hundtutan skär
Härad gd Edsvikslyckan ägomark Kurrum gård Hummelängsrunden åker
Härad gd Ekhagen Saknas Kurum gods Hummerum gärde
Härad gd Ekhagen ägomark Kurum traktnamn Hundtutan skär
Härad g Ekhagen ägomark Kurum traktnamn Hundviken vik
Härad by /Se Ekholmen holme Kuskkåken arbetarbostad Hundviken vik
Härad gd /Se Ekholmen holme Kvarnhagen gård Hålet åker
Hökemåla gd Ekholmen holme Kvarnhagen hem-del Hållkärrslyckan, se Hortkärrslyckan åker
Hökemåla gård Ekhultsfjärden Saknas Kvarnsäter lht Hårsmårsbacken el. Horsmorsbacken vägbacke
Hökemåla gd Ekkullen Saknas Kvarnsätter t. Hällen skär
Hökemåla g. Ekuddehällarna hällar Kvarntorpet t. Hällingen sjö
?Hökemåla gd Ekuddehällarna holme Kvarntorpet t Hällrabacken vägbacke
?Hökemåla gd Ekuddehällarna holmar Kvädö gård Häradsholmen holme
Hökemåla gd Ekudden udde Kvädö gård (och ö) Häradsgruvan gruva
Hökemåla gd Ekudden udde Kårtorp gård Häradsliden el. Rakliden landsvägssträcka
?Hökemåla gd Ekudden udde Kårtorp hmd Häradsvikegärdet åker
Hökemåla gd Ekuddeviken vik Käggla by Häradsviken bukt
Hökemåla Saknas Ekuddeviken vik Käggla by Härsfjärden fjärd
Hökamåla gd /Se Ekuddeviken vik Källan lht Hässeldalen åker
Ingelsbo by Elsesved åker Källdalen krongård Hästhagen hagmark
Ingelsbo by Elsesved ägomark Källdalen t. Hästhagen skogshage
Ingelsbo by Elseugnsbro, se *Älgerumsbron bro Källskär t. Hästhagen hage
Ingelsbo by Enekärr kärr Källskär fiskeläge Hästhagen hage
Ingelsbo by Enekärr ägomark Källskär fiskeläge (och ö)* Hästhagslyckan åker
Ingelsbo by *Enholmar holmar Kärnhult by Hästholmarna el. Fölungeholmarna ö
Ingelsbo by Enholmen, Lilla holme Kärnhult by Hästholmen, se Hingstholmen holme
Ingelsbo by Enholmen, Lilla holme Labo ort Hästodlingen, se Hästodlingshagen skogshage
Ingelsbo by Enholmen, Lilla holme Lakärr Saknas Hästodlingshagen el. Hästodlingen skogshage
Ingelsbo by Enholmen, Stora holme Landbo lht Högholmen holme
Ingelsbo by Enholmen, Stora holme Landsberg hmd? Högholmen holme
Ingelsbo gd Enholmen, Stora holme Landsberg lht Högsjön sjö
Kattedal gd Eriksberg ägomark Landsbo lht Hökdalen gärde
Kattedal g Eriksberg ägomark Landsholm lht Inre båden grund
Kattedal gd Eriksberg ägomark Landsholm Saknas Jungfruhällen skär
Kattedal g Erikslund förr torp Lebo Saknas Jägarbanan åker
Kattedal gd Erikslund ägomark Liljedalen lht Jättegrytan skogskant
Kattedal gd Fackströmmen Saknas Liljestad stuga Jättekättelskullen kulle
Kattedal gd Fannkärrsskälet Saknas Liljestad lht Kaffekullen skogskulle
Kattedal gd Fannkärrsskälet gränsmärke Liljestad gård Kalkberget berg
Kattedal gd Fannkärrsskälet terräng Lilladal förr torp Kalkugnskullen kulle
Kattedal gd Finnbygget ägomark Lillsäter t Kollviken vik
Kattedal g Fiskarudden udde Lillsäter t Kalmarhagen hage
Kattedal gd Fiskarudden udde Lillö lht Kalven halvö
Kavelbrotorp tp /Se Fiskhällsviken vik Lindesberg bs Kalven skär
Kekle, se Käggla by Fiskhällsviken vik Lindhagen hmd Kalven holme
[Kiilsäng] Saknas Fiskhällsviken vik Lindhagen lht Kalven holme
»kiilsængh» beb? Fiskkärret kärr Linnersdal bs Kalven halvö
»kirnwlt» Saknas Fiskkärret ägomark Ljungbo t Kalven udde
Knappekulla by Fiskkärrviken vik Ljungbo, Lilla förr torp Kalvgloet vik
Knappekulla gd Fiskkärrviken vik Ljungbo, Stora gård Kalvhalsen holme
Knappekulla gd Flatlund skär Ljungby, Stora t. Kalvhuvudet ö
Knappekulla by /Se Flatlund holmar Ljunghäll bs Kalvhuvudet ö
*Korum Saknas Flatlund holme Lobo lht Kalvhuvudet halvö
*Korum Saknas Flatlundshällen holme Lund lht Kalvhuvudet holme
*Korum Saknas Flatlundshällen holme Lund gård Kalvhuvudet holme
*Korum Saknas Flatskär holme Lundby gård o. smedja Kalvhällarna skär
*Korum Saknas Flatskär holme Lundby lht Kalvkullen kulle
*Korum Saknas Flatskärshällen häll Lyckebo torp Kammarlyckan åker
Korum beb. Flatskärshällen holme Lyckshäll bs Kanalen el. Ån vattendrag
*korwm, nu = Hornsberg gd /Se Flatskärshällen holme Lydebäck lht Kappelsströmmen vik
[Kraka] Saknas Flygberget berg med triangelpunkt Långkärr lht Kappersströmmen, se Kappelsströmmen vik
»kraka» beb? Frugöl göl Långgrådna Saknas Karl Johans Klint berg
?Kurum (numera Hornsberg) gd Frugöl göl Långsveden t. Karl Johans klint berg
Kurum (numera Hornsberg) gd Fräkengärdet åker Långsveden f.d. B.T. Kattedaleskogen el. Storskogen skogsområde
Kurum, se Hornsberg gd /Se Fräkengärdet ägomark Löckerum utgård Kattedalsfjärden fjärd
Kvarnamåla ?försvunnen gård Fyrholmen holme Löckerum gård Kattedalsfjärden fjärd
*Kvarnamåla ?försvunnen gård Fyrholmsströmmen Saknas Löckerum gård Kattedalsholmarna holmar
Kvädö gd Fårhagen skogshage Löckerumsdal t Kattedalåkern åker
Kvädö ö Fårhagen terräng Löckerumsnäs lht Kattdalsfjärden fjärd
Kvädö gd /Se Fårhagen hage Löckerumsnäs förr torp Kattholmen udde
Käggla by Fårholmen holme Löt gård Kattklinten berg
Käggla by Fårholmen holme Löt ödegård Kilen åker
Käggla gd Fårkullen skogskulle Löt gård Killinggloet vik
Käggla gd Fårkullen höjd Löt el. Stjärnoberg, se 1 Stjärneberg gd Killingsbacken, se Killängsbacken landsvägsbacke
Käggla by Fårskär holme Löthult gård Killängen åker
Käggla gd Fäholmen holme Löthult t Killängsbacken el.Killingsbacken landsvägsbacke
Käggla by Fäholmen udde Löthult torp Killängskullarna kullar
Käggla by Fänhagen ägomark Lövbo mejeri, kvarn, mek.verkstad Kjusan åker
Käggla by Fänån å Lövbo t Klabben klabbar
Käggla by Fänån å Lövbo kvarn o. såg Klabben holme
Käggla by Fänån å Lövbo utmål, lägenheter Klabben, L. o. St. skär
Käggla by Fäskär ö Lövbotorpet förr torp Klabben, Lilla ö
Käggla by Fäskär holme Lövbäcken t. Klabben, Stora ö
Käggla by /Se Fäskärshällarna hällar Lövbäcken t Klabbströmmen sund
Käggla by /Se Fäskärshällarna holmar /Lövbäcken/ gård Klappersströmmen, se Kappelsströmmen vik
?Kärnhult by Fäskärshällarna holmar Lövdalen gård Klintgärdet gärde
Kärnhult by Fäskärshällen häll Lövdalen Saknas Klintgärdet åker
?Lobo lht Fästeskogen skogsområde Lövhällen t. Klinthagen hage
Löckerum gd /Se Fästeskogen skogsterräng Lövhällen t Klintkastet åker
Löckerum g Fölkärr kärr Lövhällen torp Klintkullen berg
Löckerum gd Fölkärr ägomark Lövkullen stuga Klobbåden grund
Löckerum gd Galten skär Lövkullen lht Klobbåden skär
Löckerum gd Galten holme Lövstad garveri Klobbgrund, se Klobbåden skär
Löckerum gd /Se Gamla dammen Saknas Lövstad lht Klobbkarten skär
Löckerum gd /Se Gamlegårdsgloen Saknas Lövstad lht Klobbkartstenarna skär
Löckerum gd /Se Gammelhagen skogshage Lövsveden lht Klockarstenarna, se Klobbkartstenarna skär
Löt se Stjärneberg gd Gammelhagen skogsmark Lövsveden stuga Klämlyckan åker
Löt se Stjerneberg Saknas Gammelhagen terräng Lövsveden Saknas Klämman ängsmark
Löt, (numera Stjärneberg) gd Garpedal dal /Se Lövsveden torp Knekthagen åker
Stjerneberg hg Garpedalen ägomark Lövudden lht Knobberget berg
Löth el. Stjerneberg säteri Garpmossen åker Marieberg bs Kohagen hagmark
Löt gd Garpmossen ägomark Mariedal Saknas Kohagsgärdet åker
Löt ödegd Gatlyckan åker Marielund gård Koklev bergudde
Löt hg Gersgrundet grund Marielund lht Kon skär
Löt (nu: Stjärneberg) gd /Se Ginkärr kärr Masugnen Saknas Konvaljkullen kulle
?Lövstad garveri Ginkärr ägomark Melbacken lht Konvaljkullen kulle
Oltorp by Ginkärr ägomark Melingsberg hmd. Konvaljkullen kulle
Oltorp by Gladbrunn Saknas Melsäter lht Korpeklint berg
Oltorp by Gloet ortsbenämning på Gamlegårdsgloet Melsäter hmd Korpensklint bergkam
Oltorp by Gloet sumpmark Melängsborg lht Krogsmålaströmmen sund
Oltorp by Gloet bukt Monäs t. Kroksö ö
Oltorp by /Se Gloet vik Mugghem förr torp Kroxö ö
Oltorp gd /Se Gloet vik Mygghem Saknas Kroxön ö
Ormö gd *Gloland holme Måsaberg t Kråkmåsen gärde
Porsnäs gd /Se Granholmen holme Måsen, Stora gård Kräkerhällen skär
Qvädö ö Granholmen holme Måshult lht Kräkerna holmar
Qvädö ö Granholmen, Lilla holme Mörktorpet lht Kräkerna udde
Kvädö ö Granholmen, Lilla holme Nannyhill hmd Kräkorna skär
Kvädö ö Granholmen, Lilla ö Nasudden t Kullen el. Sveden kulle
Kvädö ö Granholmen, Stora ö Nasudden t Kullgärdena åker
?Qvædö Saknas Granholmen, Stora holme Nasudden gård Kullgärdet åker
[Rawastakiil] Saknas *Gransjön f.d. sjö Norrby gård Kullkällan källa
»rawastakiil» beb? Grindhagen åker Norrby gård i Öjelsbo Kullmossen åker
Rummet gd /Se Grindhagen ägomark Nyborg handelsl. Kullnäset skogsområde
Rödja Saknas Grishagen skogshage Nyborg lht Kullskogen skogsområde
Segelsrum gård /Se Grishagen terräng Nyby lht Kvarngärdet åker
Segersrum gd Grisholmen holme Nygård t Kvarnkärr åker
Segersrum t. Grisholmen landholme Nyhem t Kvarnsjön sjö
Segersrum gd /Se Grismossarna ägomark Nyhem lht Kvarnsjön sjö
[Sigfridsmåla] Saknas Grisnäs Saknas Nytorp lht Kvarnviken vik
Sigfridsmåla Saknas Grisnäs terräng Nytorp lht Kvarnviken vik
[Sigfridsmåla] Saknas Grissjön Saknas Nysätter t. Kvädö ö
»sigfridsmala» beb. Grissjön sjö Nysätter t Kvädö ö
*Sigfridsmåla beb. Grissjön terräng Nyäng t. Kvädö ö
*Sigfridzmala Saknas Gruvberget berg Näset hmd? Kvädö ö
*Sigfridsmåla Saknas Gruvedalslyckan åker Näset lht Kvädöfjärden fjärd
*Sigfridsmåla Saknas Gruvelyckan ägomark Näset lht Kvädö-Rotskär ö
*Sigfridsmåla Saknas Gruvhagen hage Näsudden, se Nasudden tp Kvädö Rotskär ö
*Sigfridsmåla Saknas Gruvkärret kärr Näsängen lht Kycklingelyckan skogsmark
Skinnebo gd /Se Gruvlyckan åker Näsängen förr torp Kyrkgärdet gärde
Skiærlidha egendom Gruvlyckan ägomark Oltorp by Kyrkmåsen gärde
Skrickekärr gd /Se Gruvmossen åker Oltorp by Kyrksjön sjö
Skrickerum by Gruvmossen ägomark Oppgården hmd Kyrksjön sjö
Skrickerum by Grytholmen holme Oppgården hmd Kägglakullen skogskulle
Skrickerum by Grytholmen holme Ormö gård Kägglalyckan åker
Skrikerum by Grytklabben, Lilla klabb Ormö förr gård Käggledörr bergpass
Skrickerum by Grytklabben, Stora klabb Orrtorpet lht Källdalen åker
Skrikerum by Grytö ö Orrtorpet förr torp Källdalsbacken vägbacke
Skrikerum by Grytö triangelpunkt Oskarsberg ort Källgärdet, se Källåkrarna åker
Skrickerum by Grytö ö Oxhagen t. Källgärdet åker
Skrickerum by Grytö holme Oxhagen förr torp Källyckan åker
Skrickerum by Gråmossen åker Palmsveden t. Källskär skär
Skrickerum by Gråmossen ägomark Palmsveden torp Källskär klabbe
Skrickerum by Gråntorpet ägomark Palmsvederna t Källskär ö och badort
Skrickerum by Gråtarudden udde Palmtorpet t Källskär ö
Skrickerum by Gråtareudden udde Pethäll bs Källskär, Lilla ö
Skrickerum by *Gräholmarna, se Granholmen holmar Piscatorsborg t Källåkrarna el. Källgärdet åker
Skrikerum by /Se Grännäs triangelpunkt Porsnäs by Kärleken, se Guldvargnsholmen holme
Skrickerum by /Se Grännäs triangelpunkt Porsnäs gård Kärlekskullen el. Aspkullen kulle
Skrickerum by /Se Gräskärrsskogen Saknas Prinsängen t Kärnhultsjön sjö
Skrickerum, Övra o. Nedra byar /Se Grävgaltegrytet gränsmärke Päratorpet Saknas Kärnhultsjön sjö
Skrickerum by /Se Grävgaltegrytet terräng Ramm t Kärret åker
Skrickerum by /Se Grävgaltelyckan åker Ramm ort Kättelklabben skär
Skårsjö by Grävgaltelyckan ägomark Ramm hmd Kättilklabben klabbe
?Skårsjö by Grävsjön sjö Ramm gård Ladstycket åker
Skårsjö by Grävsjön ägomark Ramsdalen Saknas Ladugårdsgärdet åker
Skårsjö by Grävsjön ägomark Stora Ramsvik hmd Ladugårdsgärdet åker
Skårsjö by Grävsjön sjö Stora Reffla t Ladugårdsgärdet åker
Skårsjö by Grävsjön ägomark Stora Reffla Saknas Ladugårdsgärdet åker
Skönero gd /Se Grävsjöån å Ristorpet ödegård Ladugårdsgärdet åker
Skönero gd /Se Grävsjöån å Rosdalen hmd Ladugårdsgärdet åker
Slättdal gd Grävsjöån å Rosenkulle stuga Ladugårdsgärdet åker
Slättdal gd Grävsvinshagen åker Rosenkulle förr torp Ladugårdsgärdet åker
Slätdal gd Grävsvinshagen ägomark Rosenlund lht Ladugårdsgärdet åker
??Slätvik gd Grävsätterhagen skogsmark Rosenlund t Ladugårdsgärdet åker
Slätvik g. Grävsätterhagen terräng Rotdalen gård Ladugårdslyckan åker
Slätvik g. Grönlid terräng Rotdalen förr torp Ladugårdslyckan åker
Slätvik by Gubbvik vik Rotkärr gård Ladugårdsåkern åker
Slätvik gd Gubbvik vik Rotdalen lht Lakärren gärden
Slätvik gd Gubbvik vik Rotkärr hemmansdel Lakärr åker
?Slätvik gd Gubbängen åker Rullebo ödegård Landsvägskjusan åker
Slätvik g. Gulbergsmossen mosse Rummet t. Landsvägslyckan åker
Slätvik gd Guldvagnsholmen holme Rummet Saknas Larmslyckan ängsmark
Slätvik gd Guldvagnsholmen ö Rummet gård Larseshage skogsområde
Slätvik gård Guldvagnsholmen holme Rysstorpet gd Larseshage vik (och skogsområde)
Slätvik gd Gulingen Saknas Rysstorpet t. Larshagsudden udde
Snällebo herrg. Gulingen sjö Rysstorpet t Lastberget berghäll
Snällebo by Gulingen sjö /Se Rysstorpet förr torp Liknevarpsfjärden fjärd
Snällebo hg Gulingkärret kärr Räffla, Lilla krongård Liknevarpsfjärden fjärd
Snällebo hg Gulingkärret ägomark Röjmon lht Licknevarpefjärden havsvik
Snällebo hg Gullbergsmossen mosse Sandkällan t Lilla hagen skogshage
Spångdalen gd /Se Gåsholmen holme Sandkällan förr torp Lilla Karten skär
Stjärneberg hg Gåsholmen holme Sandtorp t Lilla klobben skär
Stjärneberg hg Gåsholmen holme Sandtorp torp Lilla kärret kärr
Stjärneberg gd Gåsholmen holme Sandudden t Lilla mossen åker
Stjärneberg (el. Löt) gd Gåsholmshällarna hällar Sandudden förr torp Lilla mossen åker
Stjärneberg (förr: Löt) gd /Se Gåsholmshällarna holmar Segersberg t. Lilldrag ingenvuxet sund
Stjernö g Gåsholmshällarna holmar Segersberg förr torp Lillsjön sjö
Stjärnö g. Gåsklabbarna klabbar Segersrum t. Lillön ö
Stjärnö gd Gäddvik vik Segersrum gård Lillö ö
Stjernö g. Gäddvik vik Segersrum gård Lillö ö
Stjärnö gd Gölhemsgärdet åker Sibirien arbetarbostad Lindakärret el. Lindalskärret åker
Stjärnö gd Gölhemsgärdet ägomark Siggebodal gård Lindalskärret, se Lindakärret åker
Stjärnö gd Gölhemsgärdet ägomark Siggebodal lht Lindbergskullen kulle
Stjärnö gd Göllyckan åker Siggebodal torp Lindersgölen göl
Stjärnö gd Gölpkärr ägomark Sigsbo gårdar Lindholmen el. Alängsholmen holme
Stjärnö gd Göltorpet mosse Nedre Sixbo lht Linnersgöl göl
Stjärnö g. Götlyckan ägomark Sjögerum gård Lobo klint berg
Stockebäck by Hagaborg ägomark Sjögerum lht Logbacken vägbacke
Stockebäck by Haganäs ägomark Sjöstaten arbetarbostad Loggärdet åker
Stockebäck by Haggöl göl Sjöändan t. Loghagen skogshage
Stockebäck by Haggöl göl Sjöände lht Loklint berg
Stockebäck by Haglyckan åker Skinnebo, se 1 Skönero gd Loklint bergstopp
Stockebäck by /Se Haglyckan ägomark Skinnebo Saknas Loppudden udde
Stymla Saknas Hagsätter ägomark Skirgöl avs Lusthusholmen holme
Ståltorp utjord Hammaren ägomark? Skogsgläntan lägenhet Lusthusholmen holme
Svartebo Saknas Hammaren ägomark Skogsliden lägenhet Lusthusholmen ö
*Svartebo Saknas Hammaren terräng Skrickekärr t. Lusthusholmen holme
»tiwffwærum» beb? Hammargärdet åker Skrickekärr gård Lyckan åker
[Tjufve] Saknas Hammargärdet ägomark Övre o. Nedre Skrickerum by Lyckgärdet åker
*Tjustad Saknas Hammargärdet ägomark Skrickerum by Lyseklint berg
*Tjuve Saknas Hammargärdet åker Skrickerum by Lågvik vik
Toverum gd Hammargärdet ägomark Skrickerum gdr Långbråten gärde
Toverum gd Hammargärdet ägomark Skrickerum med Bodaström gd Långlyckan åker
Toverum gd Hammarmon Saknas Skräphällen torp Långmossen mosse
Toverum gd /Se Hammarsängen? äng Skvalhällen lht Långmåla åker
Toverum gd /Se Hamnbåden Saknas Skvalhällen förr torp Långmåla åker
Toverum gd /Se Hamnbåden holme Skårsjö by Löckerumeskogen skogsområde
Vega gård Hamnbåden holme Skårsjö by Löckerumsholmen holme
?Vittvik hg Hamnskärsbåden, se *Stenskärsbåden grund Skönero gård Löthultemon skog
?Vittvik hg Hamnskärsbåden Saknas Sjönero gård Löthultsskogen skogsområde
Vittvik gd Harngiölan, se Horvgölen sjö Skönero gd Lövbohagen hage
Hvittvik hg Hemgärdet gärde Slättdal t. Lövboholmen holme
Vittvik gd Hemlyckan åker Slättdal ödegård Lövbokvarn kvarn
Hvittvik säteri Hemlyckan ägomark Slättdal gd Lövbolyckorna ängsmark
Vittvik gd Hemra Hemängsviken vik Slätvik gård Lövboåkern, se Tjuvrum åker
Hvittvik herrg. Hemängsviken, Hemra vik Slätvik gård Lövboänden åker
Vittvik hg Hemängsviken, Yttra vik Slätvik gård Lövbäcksbacken vägbacke
Vittvik hg Hemängsviken, Yttra vik Smedstorp lht Lövbäcksänden åker
Vittvik hg Herrudden udde Snarkullen t Lövholmen udde
Vittvik hg Herrudden udde Snarkullen torp Lövhällegärdet åker
Hvittvik hg Herrudden udde Snällebo traktnamn Lövhällen, Gamla åker
Vittvik gd /Se Hillersätter ägomark Snällebo gård Lövkärr kärr
Vittvik gd /Se Hingsthagen skogsmark Snällebo by Lövsvedsstundet sund
Västanbäck by Hingsthagen skogsmark Sofieberg bostadshus Lövö ö
Västanbäck gd Hingsthagen udde Sofieborg lht Lövö ö
Västanbäck gd Hingsthagsholmen Saknas Sofielund gård Lövö holme
Västanbäck g Hingsthagsholmen holme Sofielund lht Lövö ö
Västanbäck gd Hingsthagsholmen holme Solberget Saknas Magret åker
Västertryserum poststation /Se Hjortlyckan åker Solhyddan lägenhet Majeldsberget berg
Ytteräng utjord Hjortlyckan ägomark Solliden lht Mallyckan åker
*Älgerum Saknas Hjortmossen mosse Solliden förr torp Malviken vik
*Älgerum Saknas Hjortmossen ägomark Solliden förr torp Malviken vik
[Eskewarp] Saknas Hjortmossen ägomark Sommarstugan lägenhet Malvikeängen ängsmark
Äskvarp torp Hjortmossen mosse Spångdalen gård Malviksgärdet, Nedre åker
Äskvarp torp Hjortmossen ägomark Spångdalen gård i Oltorp Malviksgärdet. Övre åker
Äskvarp torp Holkgärdet Saknas Spångsveden lht Maren ängsmark
Äskevarp t Holkgärdet ägomark Starrkärr bs Marieholmarna holmar
Äskevarp torp Holmbokärret kärr Staffan Saknas Masskärsberget berg
[Äskevarp] Saknas Holmbomossen åker Startorpet Saknas Masskärsbukten bukt
Ödesäng g. Holmbomossen ägomark Statut Saknas Mellangärdet åker
Ödesäng gård Holmbomossen ägomark Staverskärr t Mellangärdet åker
Ödesäng gd Hoppmans udde udde Stenhagen t Mellanholmen holme
Öijelsbo by Hoppmans udde terräng o. udde Stenhagen t Mellanlyckan åker
?Öjesbo by *Horsgöl, se Övergölen göl Stensveden lht Mellanmossen åker
Öjelsbo by Hortkärr kärr Stinghult gård Melstapel ugr
Öjelsbo by Horvgölen sjö Stinghult by Midsommarkullen kulle
  Horvgölen sjö Stinghult by Mistkärr gärde
  Horvgölen, se L. Sävsjön göl Stjärneberg gd Mossen, se Farmors mosse åker
  Horvgölen sjö Stjärneberg herrgård Mossen åker
  Horvgölen göl Stjärneberg gård Mossen ängsmark
  Hulebergen berg Stjärneberg gård Mossen åker
  Hulltutan skär Stjärnehäll lht Mossen åker
  Hulltutan holme Stjärnekärr ort Mosshällarna el. Måshällarna skär
  Hulltutan holme Stjärnlövsborg lht Mosters gärde åker
  Hult terräng Stjärnö gård Mugghemsgärdet åker
  Humrum utjord Stjärnö gård Munkgöl göl
  Humrum terräng Stjärnö förr gård Munkmossen åker
  Humrumsudden udde Stjärnövik förr torp Myggklabben skär
  Humrumsudden udde Stockebäck by Mylingestenen plats
  Humrumsviken vik Stockebäck by Mylingskärret kärr
  Humrumsviken vik Stocktorp t. Mylingskärret kärr
  Hunddalsskälet gränsmärke Stocktorp t Myrholmen holme
  Hundkullen skogsbacke Stora Dal lht Myrholmen holme
  Hundkullen kulle Storadal förr torp Myrdingskärret kärr
  Hundkällan åker Dal, Stora t Myrholmen holme
  Hundkällan ägomark Stora Mossarna avs Myrkroken vik
  Huvmossen mosse Stortorpet t. Målkjusan åker
  Hyllebergen berg Storö t Målklevslyckan gärde
  Håkakärr kärr Strålgården gård Målsjön sjö
  Håkakärr ägomark Strängenäs lht Målsjön sjö
  Hålbäcken Saknas Strängnäs hmd? Måshällarna, se Mosshällarna skär
  Hålbäcken bäck Strömmen t. Mödomen, se Aspholmen holme
  Hålkroksviken vik Strömmen torp Möjviken, Lilla havsvik
  Hållerstorpslyckan åker Strömsborg t Möjviken, Stora havsvik
  Hållerstorplyckan ägomark Strömsborg lägenhet och förr tegelbruk Möjviksklabbarna skär
  Hållkärrslyckan åker Strömsborg torp Mörka Krok, se Hulkroken bukt
  Hållkärrslyckan ägomark Strömsholm hmd? Mörkmåsen gärde
  Häljerums Bro, se *Älgerumsbron bro Strömsholm avs Mörtgöl göl
  Hällen skär Strömshult t. Mörtströmmen vik
  Hällen holme Strömsvik lägenhet Mörtviken vik
  Hällen holme Stymlan förr torp Nasuddeholmen, Lilla holme
  Hällingen sjö Ståltorp fastigheter Nasuddeholmen, Stora holme
  Hällingen göl Stångberget t. Nasuddemossen mosse
  Hällingen sjö Stångberget avs Nedre mossen åker
  Hällsveden ägomark Stångberget torp Nedre mossen åker
  Härad triangelpunkt Ståltorp gd Nasuddeängen ängsmark
  Häradsholmen Saknas Ståltorp utjord Nisseklabb skär
  Häradsholmen holme Stålvik t Nisseklabb klabbe
  Häradsviken vik Stålvik t. Nisseklabb skär
  Häradsviken vik Sundbo t Nisseklabbåden skär
  Härboholme holme Sundsberg lht Norra karten skär
  *Härsfjärd sund Sundshall lht Norra lycka ängsmark
  Härsfjärden fjärd Svaltorp, se 1 Ståltorp gd Norrbokrokarna vikar
  Härsfjärden fjärd Svanbacken t. Norrboströmmen sund
  Härvik terräng Svanbacken lht Norrboudd udde
  Härvik ägomark Svanbacken torp Norrkart skär
  Hässeldalen ägomark Svartkärr t Norrsvedsänd åker
  Hässeldalen åker Svartkärr förr torp Norrsäck skär
  Hässeldalen ägomark Sveaborg t. Norrsäck skär
  Hässeltorp terräng Sveaborg lht Norrängen åker
  Hästhagen skogshage Svedra gård Notholmen holme
  Hästhagen terräng Svederna t Nyhägn åker
  Hästhagsberget berg Svenbo gård Nysätter åker
  Hästhagsberget berg Svennebo hmd Nyäng, se Nyhägn åker
  Hästhagskärret åker Svinbäck, se Tvättlund förr slakthus Näsbacken backe
  Hästhagskärret ägomark Svinen, se Svängen Saknas Näset udde
  Hästhagslyckan åker Svingen lht Näshällarna skär
  Hästhagslyckan ägomark Svängen, el. Svingen lht Näspinnen udde
  Hästkärret kärr Sågbacken bs Näsängen åker
  Hästkärret ägomark Såghallen lht Näsängsgärdet, se Näsängen åker
  Högholmen holme Sänkängen lht Odlet åker
  Högholmen holme Sänkängen utjord Odlet åker
  Högholmen holme Säter gård Odlingen åker
  Högholmen holme Sätter hmd Ollelyckan åker
  Högklint berg Sätterslund lht Ormfjärden fjärd
  Högklint ägomark Sätterstorp lht Ormängen åker
  Högliden åker Sävsjötorp Saknas Ormängsbukten bukt
  Högsjön sjö Sörby gård Ormängshagen skogshage
  Högsjön sjö Sörbyholm t. Ormö ö
  Högö ö Sörbyholm avs Ormö ö
  Högö holme Talltorpet gård Ormö ö
  Hökebäcken bäck Talltorpet bs Ormöudden udde
  Hökebäcken bäck Talltorpet förr torp Orrtorpelyckan åker
  Hökekärr kärr Torshag lht Oxen skär
  Höketorpet ägomark Toverum gård Oxhagen skogshage
  Hökhalsen Saknas Toverum gård Oxhagen skogshage
  Ingelsberg ägomark Trankärr krongård Oxhagsgärdet åker
  Ingelstadlund ägomark Trankärren t Oxhagsholmen holme
  Iselängen äng Trollebo t. Oxhagslyckan åker
  Johannessved åker Trollebo t Oxkullen kulle
  Johannessved ägomark Tryserums begravningsplats, se Snällebo traktnamn Oxlyckan åker
  Johannessved ägomark Tryserum by Palmsvedemossen åker
  Jonsbogärdet åker Tryserum, Lilla gård Palmsvedeåkern åker
  Jordbrokärret kärr Tryserum kyrka Saknas Parken skogshage
  Jordbrokärret ägomark Trädgårdstorpet t Parkgärdet åker
  Jägarbanan ägomark Trädgårdstorpet förr torp Pinan sund
  Jägarbanan åker Turkiet arbetarbostad Pukgöl göl
  Jässingsskäl gränsmärke Tvättlund stuga Puttgöl göl
  Jässingsskäl gränsmärke Tvättlund arbetarbostad Putthagen gärde
  Jättestenen flyttblock Udden lht Raddalkjusan, se Rådalkjusan åker
  Jättestenen sten? Udden torp Rakliden, se Häradsliden landsvägssträcka
  Kaffeholmen ö Utkik bs Rammkärret åker
  Kaffeholmen holme Vallby handelsbod Rammsjön sjö
  Kaffeholmen holme Vallby lht Rammön ö
  Kaffeholmen holme Vasstorpet kvarn o. gård Ramsjön sjö
  Kaffeholmen holme Vasstorpet Saknas Rensgärdet gärde
  Kalkberget udde Vassände kvarn Saknas Romerskullen kulle
  Kalkberget ägomark? Vega hem-del Romerskullekjusan åker
  Kalkberget berg Vevlingskastället Saknas Ropareudden udde
  Kalven ö Vialund gård Ropställebacken backe
  Kalven holme Vialund lht Ropställebacken backe
  Kalvgloet Saknas Vitlåsten gård? Ropställsbacken backe
  Kalven udde Vittbråten gård Rosedalsgärdet åker
  Kalvgloet vik Vittbråten utjord Rosskär skär
  Kalven udde Vittbråten hmd Rotdalsgärdet åker
  Kalvgloet vik Vittvik gård Rotdalsskogen skogsområde
  Kalvhagslyckan åker Vittvik herrgård Rotskär, Kvädö klabbe
  Kalvhagslyckan ägomark Vittvik gård Rotskärshällen skär
  Kalvhagsviken vik Västanbäck gård Rotskärsståndklabben skär
  Kalvhagsviken vik Västanbäck t. Rumlyckan åker
  Kalvhalsen holme Västanbäcken t Rumängarna åker
  Kalvhalsen holme Västanbäck torp Rundklabben, L. o. St. skär
  Kalvhalsen holme Västerhag, Lilla förr torp Rysstorpebacken vägbacke
  Kalvhuvudet ö Stora Västerhag lht Rysstorpegärdet åker
  Kalvhuvudet ö Västerhag, Stora torp Rysstorpeängen åker
  Kalvhuvudet holme Västertryserum del av sn Rådal kulle
  Kalvhällarna hällar Västertryserum del av sn Rådalkjusan el. Raddalkjusan åker
  Kalvhällarna holmar Västralund arbetarbostad Rådjurskullen skogsterräng
  Kalvhällarna småholmar Ytteräng t. Rånebro bro
  Kalvkärr kärr Ytteräng utjord Rånebron bro
  Kalvkärr ägomark Zarepta utjord Rånen sjö
  Kalvkärrsviken vik Åbäck t. Rånen sjö
  Kalvsved? åker Åbäck lht Rånen sjö
  Kalvöklabbarna klabbar Åbäck torp Råttkärr åker
  Kammarlyckan åker Åkemossen t Rävlyckan åker
  Kapellsholmarna? holmar Åkmossen gård Rävåkern åker
  Kapellsudden udde Åkmåsen t. Rödgöl göl
  Kappelsströmmen sund Åläng gård Rönnklabben klabbe
  Kappelsströmmen sund Åläng gård Rönnklabben, Lilla skär
  Karten Saknas Älgerum gård Rönnklabben, Stora holme
  Kattdalsfjärden vik Ändebo gård Rönnklabbsbåden skär
  Kattedalsfjärden fjärd Ändebo lht Rönnskär ö
  Kattedalsfjärden del av Valdemarsviken Ändebo torp Sandkroken bukt
  Kattgöl göl Ängbacken hmd Sandkroksgärdet ängsmark
  Kattgöl göl Ängbacken lht Sandkroksudden udde
  Kattgöl göl Ängtorpet gård Sandkällegärdet gärde
  Kattholmen holme Ängtorpet lht Sandkällegärdet åker
  Kattholmen udde Äskvarp t Sandtorpemossen åker
  Kattholmen udde Ödesäng t. Sandudden åker
  Kattklint terräng Ödesäng gård Sanduddehagen hage
  Kattskär skär Ödesängen gård Sankan häll
  Killinggloet vik Öjelsbo by Sankan el. Själhällen skär
  Killinggloet vik Öjelsbo by Sankt Olofs källa källa
  Killinggloet vik Lilla Öjelsbo gård i Öjelsbo Sarvgölen göl
  Klabben, St. holme Öjelsbo by Sexan åker
  Klabbeströmmen ström Österhag t. Sibirien åker
  Klabbströmmen sund Österhag ödegård Siggebodalsgärdet åker
  Klabbströmmen sund Österhag förr torp Siggebodalsskogen el. Storskogen skogsområde
  Klevskogen skogshage Östralund hem-del Sillklabben, Lilla skär
  Klevskogen skogsterräng Östralund lht Sillklabben, Stora skär
  Klevskogen skogsmark   Simpan, Svanta klabbe
  Klintgärdet ägomark   Sjuan åker
  Klobbkarten Saknas   Sjutunnlandsåkern åker
  Klobbkarten holme   Själholmarna el. Stjärnholmarna holmar
  Klobbkarten holme   Själhällen skär
  Klobbåden holme   Själhällen klabbe
  Klobbåden holme   Själhällen skär
  Klockaremossen mosse   Själhällen, se Sankan skär
  Klockaremossen ägomark   Själsviksholmarna, se Själholmarna holmar
  Klockarlyckan odling   Själviken el. Stjärnviken vik
  Klockarlyckan terräng   Sjögärdet åker
  Klockarstenarna Saknas   Sjögärdet åker
  Klockarstenarna holme   Sjöhagen hagmark
  Klockarstenarna holmar   Sjöhagen skogshage
  Kloktäppan åker   Sjölyckan åker
  Kloktäppan ägomark   Sjölyckan åker
  Kloktäppan ägomark   Sjölyckan åker
  Klämlyckan åker   Sjölyckan åker
  Klämlyckan ägomark   Sjöslätten åker
  Knallen, Stora Saknas   Sjösveden dalkjusa
  Knappekulla göl göl   Skaten strandmark
  Knappekulla göl ägomark   Skirgöl göl
  Knekthagen åker   Skogslyckan åker
  Knekthagen ägomark   Skomakarängarna gärden
  Knipen åker   Skottklabben klabbe
  Knipen ägomark   Skottklabben skär
  Knobberget triangelpunkt   Skottklabben skär
  Knobberget triangelpunkt   Skottklabbshällen skär
  Kohagen skogshage   Skrikängen gärde
  Kohagen terräng   Skrikängen åker
  Koklev udde   Skruvklinten berg
  Koklev udde   Skräddaren åker
  Kokärr åker   Skvalet fors
  Kokärr ägomark   Skvallertorgsbackarna backar
  Kon skär   Skvalphällen skär
  Kon holme   Sliparen skär
  Kon holme   Slottet holme
  Konvaljeholmen holme   Slottet skär
  Konvaljeholmen holme   Slottet skär
  Korsgatsgärdet åker   Slottsbackarna skogskullar
  Korsgatsgärdet ägomark   Slottsholmen holme
  Korsgatelyckan? åker   Slåbberbåden skär
  Kosved åker   Slåttersveden gärde
  Kosved ägomark   Slätviken vik
  Krabbholmarna holmar   Smedjegärdet el. Smedjelyckan åker
  Krogsmåla triangelpunktsnamn   Smedjelyckan, se Smedjegärdet åker
  Krogsmålaströmmen Saknas   Smultronholmen holme
  Krogsmålaströmmen del av Valdemarsviken   Smålandsån å
  Krogsmålaströmmen del av Valdemarsviken   Snarkullegruvan gruva
  *Krogsön, se Kroxön ö   Snarkullekjusan åker
  Kroksö ö   Sollidegärdet åker
  Kroksö holme   Sollidehagen skogshage
  Kroksö ö   Sollideängen åker
  *Kroksö, se Kroxön ö   Speckekullen, se Batterikullen kulle
  Kroksö ö   Spelarolles klint berg
  Kroxön ö   Spel-Olles klint berg
  Kroxön ö   Spånghagen gärde
  Kråkemossen åker   Stakholmen, se Stångklabben holme
  Kråkemossen ägomark   Stallsberget berg
  Kråkemossen ägomark   Staverkärr åker
  Kråklyckan åker   Staversbacken vägbacke
  Kräkerhällen skär   Steholmen holme
  Kräkerhällen holme   Stjärnebergsgärdet åker
  Kräkerhällen holme   Stjärnholmarna, se Själholmarna holmar
  Kräkerna holme   Stjärnholmen ö
  Kräkerna del av holme   Stjärnholmen, se Hästholmarna ö
  Krösamossen kärr   Stjärnströmmen sund
  Krösamossen mosse   Stjärnviken, se Själviken vik
  Kullmossen åker   Stjärnö halvö
  Kullmossen ägomark   Stjärnögloet vik
  Kullnäset skogsområde   Stobbkärrsbacken, se Stockkärrsbacken landsvägsbacke
  Kullnäset terräng   Stockgölen göl
  Kumians-Viken? vik   Stockgölen göl
  Kvarngärdet åker   Stockgölen sjö
  Kvarnkärr ägomark   Stockkärrsbacken landsvägsbacke
  Kvarnkärr ägomark   Stoppkärrsbacken, se Stockkärrsbacken landsvägsbacke
  Kvarnkärr åker   Storadalshagen hagmark
  Kvarnkärr ägomark   Storadalskjusan åker
  Kvarnkärr ägomark   Stora eken udde
  Kvarnkärr kärr   Stora gärdet åker
  Kvarnkärr ägomark   Stora gärdet åker
  Kvarnkärr kärr   Stora hagen skogshage
  Kvarnkärr ägomark   Stora karten skär
  Kvarnkärret åker   Stora klobben skär
  Kvarnkärret ägomark   Stora knallen ugr
  Kvarnkärret kärr   Stora mossen åker
  Kvarnkärret ägomark   Stordrag sund
  Kvarnkärret ägomark   Storhagen skogshage
  Kvarnlyckan åker   Storsjön sjö
  Kvarnlyckan ägomark   Storsjön sjö
  Kvarnlyckan åker   Storsjön sjö
  Kvarnlyckan ägomark   Storskogen skogsområde
  Kvarnlyckan ägomark   Storskogen, se Siggebodalsskogen skogsområde
  Kvarnsjöholmen holme   Storskogen, se Kattedaleskogen skogsområde
  Kvarnsjöholmen holme   Storskogen skogsområde
  Kvarnsjön sjö   Storängen åker
  Kvarnsjön sjö   Storängen åker
  Kvarnsjön sjö   Storängsbacken vägbacke
  Kvarnsjön sjö   Storängsbacken vägbacke
  Kvarnslätt Saknas   Strompen gärde
  Kvarnslätt ägomark   Strömmen sund
  Kvarnsätter ägomark   Strömsgloet el. Djurgloviken vik
  Kvarnviken vik   Strömshagen skogshage
  Kvarnängen äng   Strömslyckan åker
  Kvädö ö   Strömslyckan åker
  Kvädö Saknas   Strömsodlingen åker
  *Kvadön holme   Stubbrobacken backe
  Kvädö ö   Stumpbacken backe
  Kvädö sjö   Stymla klint el. Stymlaklinten berg
  Kvädö triangelpunkt   Stymlahagen hagmark
  Kvädö triangelpunkt   Stångbergsmossen åker
  Kvädö ö och gd /Se   Stångklabben klabbe
  Kvädöfjärden fjärd   Stångklabben skär
  Kvädö Rotskär holme   Stångklabben skär
  Kvädö Rotskär ö   Stångklabben el. Stakholmen holme
  Kvädöfjärden fjärd   Stövelskaftshällarna skär
  Kvädöfjärden fjärd   Stövelåkern åker
  Kvädösunden sund   Sundbogölen göl
  Kyrkekärret? kärr   Surpungarna åker
  Kyrkgärdet ägomark   Svanbackslyckan åker
  Kyrkmossen åker   Svankvistehagen skogshage
  Kyrkmossen ägomark   Svarta krok, se Hulkroken bukt
  Kyrkmossen ägomark   Svarta Simpan skär
  Kyrkobrinken ägomark   Svarta Simpan skär
  Kyrkobrinken ägomark /Se   Svartkärr åker
  Kyrksjön sjö   Svedbergen berg
  Kyrksjön sjö   Sveden, se Kullen kulle
  Kyrksjön sjö   Sveduddsbergen, se Svedbergen berg
  Kårtorp triangelpunkt   Svensviken el. Ändeboviken vik
  Källdalen åker   Svensviksängen ängsmark
  Källdalen ägomark   Svinkärr vägsträckan
  Källgärdet åker   Svinkärr vik
  Källgärdet åker   Svinvallen gärde
  Källgärdet ägomark   Sågargärdet åker
  Källgärdet ägomark   Sångkärrbergen berg
  Källgärdet åker   Säckarna ögr
  Källskär, St. o. L. holmar   Sätterholmen el. Fårholmen holme
  Källskär, Lilla ö   Sävsjön sjö
  Källskär, Lilla holme   Sävsjön sjö
  Källskär, Stora ö   Sävsjön, L. o. St. sjöar
  Källskär, Stora holme   Söderhaksgärdet gärde
  Källsättersgärdet åker   Söderhavsgärdet åker
  Källsättersgärdet ägomark   Södersäck skär
  Källyckan åker   Söderön ö
  Källyckan ägomark   Sörhällen skär
  Kärleken? Saknas   Sörsäck skär
  Kärnhult triangelpunkt   Sörö ö
  Kärnhult triangelpunkt   Sörö ö
  Kärnhultesjön sjö   Sörödjup havsvik
  Kärnhultesjön sjö   Sörösholmarna holmar
  Kärnhultesjön sjö   Sörösholmarna holme
  Kärret åker   Sörösholmshällarna skär
  Kärret ägomark   Söröspån bukt
  Kärret åker   Talludden udde
  Kärret ägomark   Tegelhagsgärdet gärde
  Kärrgärdet åker   Tegelhagsgärdet åker
  Kärrgärdet ägomark   Tiotunnlandsstycket el. Tiotunnlandsåkern åker
  Kärrgärdet ägomark   Tiotunnlandsåkern, se Tiotunnlandsstycket åker
  Kärrlyckan åker   Tiotunnlandsåkern åker
  Kärrlyckan ägomark   Tjuverum vägsträcka
  Kättelklabben holme   Tjuvrum el. Lövboåkern åker
  Kättelklabben del av Stora Aspskär   Tjärdalsbacken backe
  Ladbråten Saknas   Tjärholmarna holmar
  Ladugårdsgärdet åker   Tjärholmen, Lilla udde
  Lagårdsgärdet åker   Tjärholmen, Stora holme
  Lakärr kärr   Tjärholmslyckan åker
  Lakärr ägomark   Tokholmen holme
  Lakärr ägomark   Tokudden udde
  Lakärren ägomark   Tolyckorna gärden
  Landbo terräng   Torparjorden åker
  Landbo ägomark   Torpmossen mosse
  Landsvägshagen skogshage   Torrbosjön sjö
  Landsvägshagen mosse   Torvmossen mosse
  Landsvägshagen kärr?   Tranbärskärrena kärr
  Landsvägslyckan åker   Trankärr åker
  Larseshage Saknas   Tresnippen åker
  Larseshage vik   Trädgårdsgärdet åker
  Larsehage vik   Tröskverkshagen hage
  Larshagsudden udde   Tvåsköteklabben skär
  Larshagsudden udde   Tålebo gärde
  Larshagsudden udde   Täppan, se Valdemarsviksgärdet åker
  Lebogärdet ägomark   Uddarna hage
  Lebogärdet? åker   Uddhagen skogshage
  Lervik vik   Uggleknallen ugr
  Licknevarpefjärden fjärd   Underredet plats
  Licknevarpefjärden fjärd   Underredet plats
  Lilla karten holme   Utkiksberget berg
  Lilla karten holme   Uvberget berg
  Lilla klobben Saknas   Valdemarsviken vik
  Lilla klobben holme   Valdemarsviken havsvik
  Lilla klobben holme   Valdemarsviken havsvik
  Lilla lyckan åker   Valdemarsviksgärdet el, Täppan åker
  Lilla lyckan ägomark   Vattenkärret åker
  Lilla mossen mosse   Villaklabben holme
  Lilla mossen ägomark   Vindomen sjö
  Lilla mossen ägomark   Vindomen sjö
  Lilldrag näs   Vålön ö
  Lillgärdet åker   Vålön ö
  Lillgärdet ägomark   Väggärdet åker
  Lillgärdet ägomark   Värmland gärde
  Lillgöl göl   Västanbäckhagen skogshage
  Lillgöl göl   Västerhagsäng åker
  Lillmossen mosse   Ytteräng utjordar
  Lillsjön sjö   Yttrebåden grund
  Lillängen åker   Yttre hagen skogshage
  Lillängen ägomark   Åbäcksbacken landsvägsbacke
  Lillängen ägn   Åbäcksgärdet, Nedre åker
  Lillö ö   Åbäcksgärdet, Övre åker
  Lillön ö   Åbäckskullarna kullar
  Lillön ö   Åkdalen gärde
  Lillö udde   Åkerbrinksbacken vägbacke
  Lillö ö   Åkmossegärdet åker
  Lillö holme   Åldjupet sund
  Lindakärret kärr   Åldjupet fjärd
  Lindakärret ägomark   Åldjupet vik
  Lindholmen holme   Ålegöl sjö
  Lindholmen holme   Ålegöl göl
  Linnersgöl göl   Ålhusgärdet åker
  Linnersgöl göl   Ålhuskällan källa
  Linnersgöl terräng   Ån, se Kanalen vattendrag
  Linnersmossen mosse   Åsängen gärde
  Linnersmossen mosse   Älgsundet sund
  Linnersmossen mosse   Älven vattendrag
  *Litloæng äng   Ändebogärdet åker
  Ljunghäll terräng?   Ändebohagen hagmark
  Ljunghäll ägomark   Ändebokullarna kullar
  Loboklint terräng   Ändebolyckan åker
  Lobokärret åker   Ändeboviken, se Svensviken vik
  Lobokärret ägomark   Änghaget åker
  Lortpussen Saknas   Ängholmen udde
  Lortpussen ägomark   Ängholmshällen skär
  Lugngöl göl   Ärmdalarna gärden
  Lugngöl göl   Öaren landsträcka
  Lustholmen holme   Ödern skog
  Lustholmsudden udde   Ödesängsbacken vägbacke
  Lusthusholmen holme   Örbäcksgärdet åker
  Lusthusholmen holme   Örnkroken havsvik
  Lusthusholmen holme   Örskär ö
  Lusthusholmen holme   Örskär klabbe
  Lusthusholmen holme   Örskär skär
  Lusthusholmen holme   Örskär skär
  Lyckoställsgrundet grund   Örskärshällarna skär
  Lågvik vik   Örsmåse gärde
  Långa hagen åker   Örtholmen, Lilla holme
  Långa hagen ägomark   Örtholmen, Stora holme
  Långa lyckan åker   Örudden udde
  Långa lyckan ägomark   Örviksskogen skogsområde
  Långa lyckan åker   Österfjärden havsvik
  Långa lyckan ägomark   Östergärde åker
  Långa svederna åker   Österhag åker
  Långa svederna ägomark   Österhagsskälet gränsmärke
  Långbrokärret kärr   Österhagsäng åker
  Långkärr kärr   Österängen åker
  Långkärr åker   Övagärdet, se Övragärdet åker
  Långkärr ägomark   Översta lyckan åker
  Långnäset Saknas   Övragärdet el. Övagärdet åker
  Långnäset terräng   Övre mossen åker
  Långnäsviken vik   Övre mossen åker
  Långnäsviken vik    
  Långsveden ägomark    
  Långängen äng    
  Långängen ägomark    
  Lärkängen äng    
  Lättholmen holme    
  Löckerum triangelpunkt    
  Löckerumsholme ?holme    
  Lökbergen terräng    
  Lökö, se Lövö ö    
  Löthultsskogen skogsmark    
  Löthultsskogen skogsterräng    
  Lövbo terräng    
  Lövboholmen holme    
  Lövboholmen holme    
  Lövboholmen holme    
  Lövsveden ägomark    
  Lövsvedssundet sund    
  Lövsvedssundet sund    
  Lövsvedssundet sund    
  Lövvik ägomark    
  Lövvik ägomark    
  Lövö ö    
  Lövö ö    
  Lövö ö    
  Lövö holme    
  Maggret åker    
  Mallyckan åker    
  Mallyckan ägomark    
  Malmudden udde    
  Malmudden udde    
  Malviken vik    
  Marieholmarna holmar    
  Marieholmarna holmar    
  Marieholmarna holmar    
  Marstrand åker    
  Marstrand ägomark    
  Masskärsberget berg    
  Masskärsberget berg    
  Masskärsbukten Saknas    
  Masskärsbukten vik    
  Masskärsbukten bukt    
  Medelgrunden? Saknas    
  Mejerigärdet åker    
  Mellangärdet åker    
  Mellangärdet ägomark    
  Mellangärdet ägomark    
  Mellanholmen holme    
  Mellanholmen holme    
  Mellanlyckan åker    
  Mellanlyckan ägomark    
  Misskärr ägomark    
  Mjäkenviken? vik    
  Mjäkenviken vik    
  Mjäkenviken vik    
  Mjäkenviken vik    
  Mossabergsmossen åker    
  Mossabergsmossen ägomark    
  Mossen Saknas    
  Mossen ägomark    
  Mossen åker    
  Mossen ägomark    
  Mossen åker    
  Mossen ägomark    
  Mosshällarna hällar    
  Mosshällarna ö    
  Mosshällarna holmar    
  Mosters gärde åker    
  Mosters gärde ägomark    
  Mosters gärde terräng    
  Mugghålet Saknas    
  Mugghålet ägomark    
  Mugghålet ägomark    
  Munkgöl göl    
  Munkgöl göl    
  Munkmossen åker    
  Munkmossen ägomark    
  Myggklabben skär    
  Myggklabben holme    
  Myggklabben holme    
  Mylingskärret kärr    
  Myrbottensåkern åker    
  Myrholmen holme    
  Myrholmen holme    
  Myrnäset, Stora ägomark    
  Myrnäsgölen göl    
  Myrnäsgölen sjö    
  Myrnäsgölen göl    
  Myrsveden åker    
  Myrsveden ägomark    
  Myrsveden ägomark    
  ?Målsjön f.d. sjö    
  Målsjön utdikad sjö    
  Målsjön f.d. sjö    
  Målsjön sjö    
  Målsjön sjö    
  Målsjön sjö    
  Målsjöskäl gränsmärke    
  *Mödomen holme    
  Möjviken, Lilla vik    
  Möjviken, Lilla vik    
  Möjviken, Lilla vik    
  Möjviken, Stora vik    
  Möjviken, Stora vik    
  Möjviken, Stora vik    
  Möjviksklabbarna klabbar    
  Möjviksklabbarna holmar    
  Möjviksklabbarna holmar    
  Mörka krok vik    
  Mörka krok vik    
  Mörka krok del av Valdemarsviken    
  Mörkkärr åker    
  Mörkkärr ägomark    
  Mörkmossen mosse    
  Mörtgöl, Svarta göl    
  Mörtgöl göl    
  Mörtgöl göl    
  Mörtströmmen sund    
  Mörtströmmen sund    
  Mörtviken vik    
  Mörtviken f.d. vik    
  Nisseklabb holme    
  Nisseklabb holme    
  Nisseklabbåden Saknas    
  Nisseklabbåden holme    
  Nisse klabbåden holme    
  *Norev, se Själhällan holme    
  Norra karten Saknas    
  Norra karten holme    
  Norra Karten holme    
  Norra strand åker    
  Norra Strand ägomark    
  Norra Strand ägomark    
  Norra ström Saknas    
  Norrbokrokarna vikar    
  Norrbokrokarna vik    
  Norrbokrokarna vikar    
  Norrboströmmen ström    
  Norrboströmmen sund    
  Norrboströmmen sund    
  Norrby terräng    
  Norrhult terräng    
  Norrskogen skogsmark    
  Norrskogen skogsterräng    
  Norrskogen skogshage    
  Norrskogen skogsterräng    
  *Norrsäck holme    
  Norrsäck holme    
  Norrsäck holme    
  Norrsäck ö /Se    
  Norräng åker    
  Norräng ägomark    
  Norrängen åker    
  Norrängen ägomark    
  Norrängsviken vik    
  Norrängsviken vik    
  Norsgrunden skär    
  Norsgrunden holmar    
  Nosudden udde    
  Nosudden udde    
  Notsvederna Saknas    
  Notsvederna ägomark    
  Nya dammen Saknas    
  Nygärdet åker    
  Nygärdet ägomark    
  Nyhagsberget berg    
  Nyhagsberget berg    
  Nyhägnelyckan åker    
  Nyhägnelyckan ägomark    
  Nysätter ägomark    
  Nytorpsgärdet åker    
  Nytorpsgärdet ägomark    
  Nytorpsmossen åker    
  Nytorpsmossen ägomark    
  Nytorpsängen åker    
  Nytorpsängen ägomark    
  Nyårskullen åker    
  Nyårskullen ägomark    
  Nyäng åker    
  Nyäng ägomark    
  *Nålgölen sjö    
  Näset ägomark    
  Näset Saknas    
  Näset Saknas    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Näset terräng o. udde    
  Näset Saknas    
  Näshagen åker    
  Näshagen skogshage    
  Näshagen terräng    
  Näshagen skogsparti    
  Näshagen terräng    
  Näshällarna hällar    
  Näshällarna holmar    
  Näshällarna holmar    
  Näslyckan ägomark    
  Näspinnen udde    
  Näspinnen terräng    
  Näspinnen udde    
  Näsängsgärdet åker    
  Näsängsgärdet ägomark    
  Näslyckan åker    
  Odel åker    
  Odel åker    
  Odel ägomark    
  Odlet ägomark    
  Odlet ägomark    
  Ollemossen mosse    
  Onödan äldre odling    
  Onödan mosse    
  Ormängen åker    
  Ormängen ägomark    
  Ormö ö    
  Ormön ö    
  Ormö ö    
  Ormö ö    
  Ormö ö    
  Ormö ö    
  Ormö ö    
  Ormö ö    
  Ormö triangelpunkt    
  Ormö triangelpunkt    
  Ormö ö    
  Ormöudden Saknas    
  Ormöudden udde    
  Ormöudden udde    
  Orrlyckan åker    
  Orrlyckan ägomark    
  Oxen skär    
  Oxen holme    
  Oxen holme    
  Oxhagen skogshage    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagsholmarna holmar    
  Oxhagsholmen holme    
  Oxhagsholmen holme    
  Oxhagsholmen holme    
  Palmtorpet ägomark    
  Pannkakeholmen holme    
  Parken terräng    
  Parken skogsmark    
  Parken skogsmark    
  Pelarmossen åker    
  Pelarmossen ägomark    
  Pethäll ägomark    
  Pethäll ägomark    
  Petterslund ägomark    
  Pinan Saknas    
  Pinan del av Valdemarsviken    
  Pinsundet sund    
  Plöjan åker    
  Plöjan ägomark    
  Plöjan ägomark    
  Porsnäsviken vik    
  Porsnäsviken vik    
  Posthemmet ägomark    
  *Prestævidhia tomt /Se    
  Prinsängen äng    
  Prinsängen ägomark    
  Prästudden udde    
  Prästudden udde    
  Pukgöl göl    
  Pussen åker    
  Pussen ägomark    
  Puttgärdet terräng    
  Puttgöl göl    
  Pålsmossen åker    
  Pålsmossen ägomark    
  Rammen sjö /Se    
  Rammsdalen terräng    
  Rammsdalen ägomark    
  Rammsjön sjö    
  Rammsjön sjö /Se    
  Rammsjöparken Saknas    
  Rammön halvö    
  Rensgärdet ägomark    
  Rigagärdet åker    
  Rigagärdet ägomark    
  Rigaslätten Saknas    
  Rigaslätten terräng    
  Rigaslätten terräng    
  Roffelgärdet? åker    
  Romanskulle kulle    
  Romerskullen kulle    
  Romerskullen bergshöjd    
  Ropareberget udde /Se    
  Ropareberget el. Ropareudden udde /Se    
  Ropareudden udde /Se    
  Ropareudden el. Ropareberget udde /Se    
  Ropareudden udde /Se    
  Ropställsbacken terräng    
  Ropställebacken backe /Se    
  Rosdalen ägomark    
  Rosendal terräng    
  Rosendal terräng    
  Rosenkulle terräng    
  Rotkärr ägomark    
  Rotskär, Kvädö holme    
  Rotskärshällen häll    
  Rotskärshällen holme    
  Rotskärshällen holme    
  Rotskärsståndklabben klabb    
  Rotskärsståndklabben holme    
  Rotskärsståndklabben holme    
  Rotstället ägomark    
  Rullebohagen skogshage    
  Rullebohagen terräng    
  Rumlyckan åker    
  Rumlyckan ägomark    
  Rumängarna åker    
  Rumängarna ägomark    
  *Rumklabben, se Rönnskär holme    
  Rådat terräng    
  Rånen sjö    
  Rånen Saknas    
  Rånen sjö    
  Rånen sjö    
  Rånen sjö /Se    
  Rånen sjö /Se    
  Råttkärr åker    
  Råttkärr sumpmark    
  Räffla, Stora ägomark    
  Rävgrytsviken vik    
  Rävgrytsviken vik    
  Rävlyckan åker    
  Rävlyckan ägomark    
  Rävlyckan ägomark    
  Rödmossen åker    
  Rödmossen mosse    
  Rögöl göl    
  Rögöl sumpmark    
  Rögölsskogen skogsmark    
  Rögölsskogen skogsterräng    
  Röjaparken Saknas    
  Röjet åker    
  Röjet ägomark    
  Rölbäcksängen åker    
  Rölbäcksängen ägomark    
  Römossen åker    
  Römossen ägomark    
  Rönnklabben, Lilla klabb    
  Rönnklabben, Lilla holme    
  Rönnklabben, Lilla holme    
  Rönnklabben, Stora ortsbenämning på Stora Rönnskär    
  Rönnklabben, Stora holme    
  Rönnklabben, Stora holme    
  Rönnklabbsbåden Saknas    
  Rönnklabbsbåden holme    
  Rönnklabbsbåden holme    
  Rönnskär holme    
  Rönnskär Saknas    
  Rönnskär, Stora skär    
  Röängen åker    
  Röängen ägomark    
  Saltbrosundet sund    
  *Sa(l)tskär holme    
  Sammelskärr kärr    
  *Sandkroken möjl. en udde    
  Sandkroken vik    
  Sandkroksudden udde    
  Sandkroksudden udde    
  Sandkroksudden udde    
  Sandkroksviken vik    
  Sandkällan källa    
  Sandkällegärdet ägomark    
  Sandkälleskälet gränsmärke    
  Sandlyckan åker    
  Sandlyckan åker    
  Sandlyckan ägomark    
  Sandlyckan åker    
  Sandlyckan ägomark    
  Sandlyckorna åkrar    
  Sandlyckorna ägomark    
  Sandsveden åker    
  Sandsveden ägomark    
  Sandsveden ägomark    
  Sandtorpsmossen åker    
  Sandtorpsmossen ägomark    
  Sandudden strandområde    
  Sandudden udde    
  Sandudden udde    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandvik vikar    
  Sandviken vik    
  Sankan holme    
  Sankan holme    
  Sankt Olofs källa källa    
  Sankt Olofs källa källa    
  Sarfwegiölan, se Sävsjön sjö    
  Sarfven Lac. sjö    
  Sarvgölen göl    
  Sarvgölen göl    
  Sarvgölen göl    
  Sarvgölen göl    
  Sarvgölsmossen mosse    
  Sarvgölsmossen ägomark    
  Sarvgölsmossen ägomark    
  Sillklabben klabb    
  Sillklabben, Lilla klabb    
  Sillklabben, Lilla holme    
  Sillklabben, Lilla holme    
  Sillklabben, Stora klabb    
  Sillklabben, Stora holme    
  Sillklabben, Stora holme    
  Silvermossen mosse    
  Simbovad Saknas    
  Simpan, Svarta holme    
  Simpan, Svarta holme    
  Simpan, Svarta holme    
  Själgrunden? Saknas    
  Själhällan holme    
  Själhällan holme    
  Själhällen holme    
  Själsviken? vik    
  Själsviken vik    
  Själsviken vik    
  Själsviksholmarna holmar    
  Själsviksholmarna holmar    
  Sjögärdet Saknas    
  Sjögärdet ägomark    
  Sjögärdet Saknas    
  Sjöhagen skogsmark    
  Sjöhagen terräng    
  Sjöhagen skogshage    
  Sjöhagen skogsmark    
  Sjöhagen terräng    
  Sjöhagen hage    
  Sjöhagen skogshage    
  Sjöhagen terräng    
  Sjöhagen Lilla skogshage    
  Sjöhagen, Lilla terräng    
  Sjöhagen ägomark    
  Sjölyckan åker    
  Sjölyckan ägomark    
  Sjölyckan ägomark    
  Sjölyckan åker    
  Sjölyckan ägomark    
  Sjölyckan åker    
  Sjölyckan mosse    
  Sjölyckan äldre odling    
  Sjömossen åker    
  Sjömossen ägomark    
  Sjömossen ägomark    
  Sjösändsviken vik    
  Sjösändsviken vik    
  Sjösändsviken vik    
  Skallerholmen holme    
  Skallerholmen holme    
  Skallerlyckan åker    
  Skallerlyckan ägomark    
  Skallermossen åker    
  Skallermossen ägomark    
  Skaten terräng    
  Skaten udde    
  Skaten terräng    
  Skattehagen ägomark    
  Skedshultsgrundet skär    
  Skedhultsgrundet holme    
  Skedshultsviken vik    
  Skinnbokvarn åker    
  Skinnbokvarn ägomark    
  Skirgöl göl    
  Skirgöl göl    
  Skjulkärr åker    
  Skjulkärr ägomark    
  Skogslyckan åker    
  Skogslyckan ägomark    
  Skomakarängarna ägomark    
  *Skotoklabben holme eller grund    
  Skottklabben ö    
  Skottklabben holme    
  Skottklabbshällen ö    
  Skottklabbshällen holme    
  Skottklabbshällen holme    
  Skratthagen hage    
  Skratthagen ägomark    
  Skratthagen ägomark    
  Skrickerum, Nedra ägomark    
  Skrickerum, Övra ägomark    
  Skrickerumfjärden del av Vindommen    
  Skrikkärr åker    
  Skrikkärr ägomark    
  Skrikerumfjärden vik    
  Skrikängen ägomark    
  Skräphällen terräng    
  Skräphällen terräng    
  Skullsmossen åker    
  Skullsmossen ägomark    
  Skullsmossen ägomark    
  Skvalhällen terräng    
  Skårsjöviken vik    
  Skårsjöviken del av Vindommen    
  *Skälhälla holme eller grund    
  Skärgården åker    
  Skönerosjön sjö    
  Skönerosjön sjö    
  Skönerosjön sjö    
  Slabberbåden? Saknas    
  Sliparen häll    
  Sliparen holme    
  Sliparen holme    
  Slottet holme    
  Slottet holme    
  Slottsholmen holme    
  Slåttersveden åker    
  Slåttersveden ägomark    
  Slätdalen dal    
  Slätdalen ägomark    
  Slätdalen ägomark    
  Slättdal åker    
  Slättdal ägomark    
  *Slätvik vik    
  Slätviken vik    
  Slätviken vik    
  Slätviken vik    
  Smedgärdet åker    
  Smedgärdet ägomark    
  Smedgärdet ägomark    
  Smedgärdet åker    
  Smultronholmen holme    
  Smultronholmen holme    
  Smultronholmen ö    
  Snarmossen mosse    
  Snarmossen åker    
  Snarmossen mosse    
  Sollidsgölen sjö    
  Sollidsgölen tjärn    
  Sollidsgölen göl    
  Sollidsgölen sjö    
  Sollidssjön sjö    
  Spekbacken Saknas    
  Spel-Olles klint bergshöjd    
  Spratan ägomark    
  Spratan ägomark    
  Spånghagen ägomark    
  Starrkärr åker    
  Starrkärr ägomark    
  Starrkärr ägomark    
  Starrkärr kärr    
  Starrkärrsmossen åker    
  Starrkärrsmossen ägomark    
  Staverkärr åker    
  Staverkärr ägomark    
  Stebroholmen ö    
  Stebroholmen holme    
  Steholmen Saknas    
  Steholmen holme    
  Steholmen holme    
  Stenbroholmen holme    
  Stenhagen terräng    
  *Stenholmen holme    
  Stenholmen holme    
  Stenkattsan udde    
  Stenkatsan terräng    
  Stenkatsan terräng    
  *Stenskärsbåden grund    
  Stenudden udde    
  Stjärnholmen ö    
  Stjärnholmen holme    
  Stjärnströmmen sund    
  Stjärnströmmen sund    
  Stjärnströmmen sund    
  Stjärnö halvö    
  Stjärnögloet vik    
  Stjärnögloet vik    
  Stjärnögloet vik    
  *Stjärnö udd udde    
  Stjärnövik terräng    
  Stockgölen göl    
  Stockgölen göl    
  Stockgölen sjö /Se    
  Stockkärr åker    
  Stockkärr ägomark    
  Stompen ägomark    
  Stora gärdet åker    
  Stora Gärdet ägomark    
  Stora karten Saknas    
  Stora karten holme    
  Stora Karten holme    
  Stora klobben Saknas    
  Stora klobben holme    
  Stora Klobben holme    
  Stora lyckan åker    
  Stora Lyckan ägomark    
  Stora mossen mosse    
  Stora mossen ägomark    
  Stora Mossen ägomark    
  Stora mossen åker    
  Stora Mossen ägomark    
  Stora mossen mosse    
  Stora Mossen ägomark    
  Stora mossen ägomark    
  Stora mossen mosse    
  Stordrag näs    
  Storgärdet åker    
  Storgärdet ägomark    
  Stormossen mosse    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storskogen skogshage    
  Storskogen terräng    
  Storslätt betesvall    
  Storslätt terräng    
  Storängen åker    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Storängen äng    
  Storängen ägomark    
  Storö udde    
  Strompen åker    
  Strömmen terräng    
  Strömmen nuv. namn på Norra Strömmen    
  Strömmen sund    
  Strömmen sund    
  Strömsgloet vik    
  Strömsgloet del av vik    
  Strömsgloet vik    
  Stubbsveden Saknas    
  Stubbsveden ägomark    
  Stuggärdet åker    
  Stugulyckan ägomark    
  Stymla förr torp    
  Stymla klint berg    
  Stymla klint kulle    
  Stymlan förr torp    
  Stymlan terräng    
  Stymlan ägomark    
  Stångbergsmossen ägomark    
  *Stångklabben holme    
  Stångklabben klabb    
  Stångklabben holme    
  Stångklabben holme    
  Stångklabben holme    
  Stångklabben ö    
  Stövelskaftshällarna hällar    
  Stövelskaftshällarna holmar    
  Stövelskaftshällarna holmar    
  Sund ägomark    
  Sundet åker    
  Sundet ägomark    
  Sundsvedsskogen Saknas    
  Surpungen åker    
  Surpungen ägomark    
  *Svalklabb, se Fårskär holme    
  Svartboängen ägomark    
  Svarteboängen äng    
  Svartkärr åker    
  Svartkärr ägomark    
  Svartkärr kärr    
  Sveden Saknas    
  Sveden åker    
  Sveden ägomark    
  Sveduddsbergen berg    
  Sveduddsbergen berg    
  Sveduddsbergen berg    
  Svensviken vik    
  Svensviken vik    
  Svänklyckan åker    
  Svänklyckan ägomark    
  Svänklyckan ägomark    
  Såggärdet gärde    
  Såggärdet ägomark    
  Såggärdet ägomark    
  Sångkärr åker    
  Sångkärr ägomark    
  Säf-sjöarne, se Horvgölen och Sävsjön Saknas    
  Sänkängsgärdet åker    
  Sänkängsgärdet ägomark    
  Sätterholmen holme    
  Sätterholmen ö    
  Sätterholmen holme    
  Säwsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön, St sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön ägomark    
  Sävsjön, se Stora Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjöskiftet Saknas    
  Sävsjöån å    
  Söderhavsgärdet ägomark    
  Söderhavsgärdet ägomark    
  Södersäck holme    
  *Södersäck holme eller grund    
  Södersäck ö /Se    
  Söderö ö /Se    
  Södra gärdet Saknas    
  Södra gärdet åker    
  Södra Gärdet ägomark    
  Södra gärdet ägomark    
  Sörhällen häll    
  Sörhällen holme    
  Sörhällen holme    
  Sörskogen ägomark    
  Sörsäck holme med triangelpunkt    
  Sörvik vik    
  Sörvik vik    
  Sörvik vik    
  Sörö ö    
  Sörö ö    
  Sörödjup del av Östersjön    
  Sörödjup del av Östersjön    
  Sörösholmarna holme    
  Sörösholmarna holmar    
  Sörösholmshällarna hällar    
  Sörösholmshällarna holmar    
  Sörösholmshällarna småholmar    
  Sörösspån häll    
  Sörösspån holme    
  Sörösspån småholmar    
  Tallbacken åker    
  Tallbacken ägomark    
  Tallbacken ägomark    
  Tegelhagsgärdet ägomark    
  »tiwffwærum», jfr Toverum ägonamn? /Se    
  Tjuvberget berg    
  Tjuvberget berg    
  Tjuvberget berg    
  Tjuvlyckan åker    
  Tjuvlyckan ägomark    
  Tjuvrum ägomark    
  Tjärholm holme /Se    
  Tjärholmen Lilla ö    
  Tjärholmen, Lilla holme    
  Tjärholmen, Stora holme    
  Tjärholmen Stora holme    
  Tjärholmen, Stora holme    
  Tokholmen holme    
  Tokudden udde    
  Tokudden udde    
  Torplyckorna ägomark    
  Torplyckorna åker    
  Torpmossen ägomark    
  Torpmossen mosse    
  Torrbosjön sjö    
  Torrbosjön sjö    
  Torrkärr åker    
  Torvmossen mosse    
  Torvmossen mosse    
  Trankärr åker    
  Trankärr ägomark    
  Trankärr åker    
  Trankärr ägomark    
  Trankärr, Södra ägomark    
  Trollebo terräng    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  ?*Trysjön (Kyrksjön) sjö /Se    
  Trädgårdsgärdet åker    
  Trädgårdsgärdet ägomark    
  Trädgårdsgärdet ägomark    
  Trädgårdstorpet ägomark    
  Tvåsköteklabben klabb    
  Tvåsköteklabben holme    
  Tvåsköteklabben holme    
  *Tväsäcken, se Södersäck holme    
  Tålbohagen hage    
  Tålbohagen terräng    
  Tänån å    
  Tärnskär skär    
  Tärnskär holme    
  Uddarna terräng    
  Udden Saknas    
  Udden ägomark    
  Uddängsgloet Saknas    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Vadkärret åker    
  Vadkärret ägomark    
  Vadkärret ägomark    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik /Se    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik /Se    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik /Se    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviken vik    
  Valdemarsviksgärdet åker    
  Valdemarsviksgärdet ägomark    
  Valdemarsviksgärdet ägomark    
  Vallemossen mosse    
  Vallemossen ägomark    
  Wallmarswjk, se Valdemarsviken vik    
  Walmars-Wijken, se Valdemarsviken vik    
  Wammarswijken, se Valdemarsviken vik    
  wammarswiken, se Valdemarsviken vik    
  Wammarsvijken, se Valdemarsviken vik    
  *Vammarsviken, se Valdemarsviken (?)    
  Varghultsgärdet åker    
  Varghultsgärdet ägomark    
  Vasstorpskjusan Saknas    
  Vedudden udde    
  Vetlyckan åker    
  Vetlyckan ägomark    
  Viaholm ägomark    
  *Vigeerssvid äng    
  Vigersvid äng /Se    
  Vikhagen åker    
  Vikhagen ägomark    
  Vikhagen ägomark    
  Vikändsgärdet åker    
  Vikändsgärdet ägomark    
  Vilan åker    
  Vilan ägomark    
  Vilan ägomark    
  Villaklabben skär    
  Villaklabben holme    
  Villaklabben holme    
  Vindommen sjö    
  Vindommen Saknas    
  Vindommen sjö    
  Vindommen sjö /Se    
  Vindomen sjö /Se    
  Vindommen sjö /Se    
  Vindån å    
  Vittbråtelyckan åker    
  Vittbråtelyckan ägomark    
  Vålön ö /Se    
  Vålön ö    
  Vålön holme    
  Vålön holme /Se    
  Vålön ö /Se    
  Vånglyckan åker    
  Vägarbanan ägomark    
  Vägvisargärdet åker    
  Vägvisargärdet ägomark    
  Vägvisargärdet ägomark    
  Värmland ägomark    
  Västerhag, Lilla ägomark    
  Västerhag, Stora ägomark    
  Västerhagsäng åker    
  Västerhagsäng ägomark    
  Västertryserum triangelpunkt    
  Västerängen, Övre åker    
  Västerängen, Nedre ägomark    
  Västerängen, Övre ägomark    
  Åbergen Saknas    
  Åbergen berg    
  Åbäckskullarna kullar    
  Åhägn åker    
  Åhägn ägomark    
  Åkdalen, Lilla ägomark    
  Åkdalen, Lilla ägomark    
  Åkdalen, Stora ägomark    
  Åkdalen, Stora ägomark    
  Åkdalsviken vik    
  Åkdalsviken vik    
  Åkdalsviken vik    
  Åldjupet Saknas    
  Åldjupet del av Östersjön    
  Åldjupet del av Valdemarsviken    
  Åldjupet vattenområde /Se    
  Ålgöl göl    
  Ålgöl sjö    
  Ålhusgärdet åker    
  Ålhusgärdet ägomark    
  Ålhuskällan källa    
  Ålhuskällan källa    
  Ålängen äng    
  Ålängsnäs ägomark    
  Åmun vik    
  Åmun del av Porsnäsviken    
  Ånomaslätta? Saknas    
  Ånommaslätten åker    
  Ånommaslätten ägomark    
  Åsängen ägomark    
  Åsängsgärdet åker    
  *Älgerumsbron bro    
  Älgerumskärret åker    
  Älgerumskärret ägomark    
  Älgerumskärret ägomark    
  Älgerumskärret ägomark    
  Älgerumskärret ägomark    
  Älgsgöl göl    
  Älgsundet sund    
  *Älla klobb holme    
  Ängen åker    
  Ängen ägomark    
  Änghagen åker    
  Änghagen ägomark    
  Änghaget åker    
  Änghaget ägomark    
  Änghaget ägomark    
  *Ängholmen numera udde /Se    
  Ängholmen udde    
  Ängholmen halvö    
  Ängholmen udde    
  Ängholmshällen häll    
  Ängholmshällen holme    
  Ängholmshällen holme    
  Ängkullen skogskulle    
  Ängkullen kulle    
  Äpplevikarna vikar    
  Äpplevikarna vik    
  Ärmdalsviken? vik    
  Ävjeviken vik    
  Ävjeviken vik    
  Ävjeviken vik    
  Ödemossen kärr    
  Ödemossen terräng    
  Ödemossen mosse    
  Öfwergiöhla, se Solidsgölen tjärn    
  Öjelsbo triangelpunkt    
  Örnkroken Saknas    
  Örnkroken vik    
  Örnkroken del av Ekuddeviken    
  Örskärshällarna holmar    
  Örskär holme /Se    
  Örskär skär    
  Örskärshällarna ö    
  Örskärshällarna holmar    
  Örsätter ägomark    
  Örsätter ägomark    
  Örteholmen holme    
  Örtholmen, Lilla ö    
  Örtholmen, Lilla holme    
  Örtholmen, Stora holme    
  Örtholmen, Stora ö    
  Örtholmen, Stora holme    
  Örudden udde    
  Örudden udde    
  Örudden udde    
  Örviken vik    
  Örviken vik    
  Örviken vik    
  Österfjärden Saknas    
  Österfjärden f.d. fjärd    
  Österfjärden vik    
  Österhag ägomark    
  Österhagsskälet terräng    
  Österhagsäng åker    
  Österhagsäng ägomark    
  Östersjön hav    
  *Övergöl, se Sollidssjön sjö    
  Övergölen göl    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.