ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mönsterås socken : Stranda härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 346 Naturnamn : 1155 Bebyggelsenamn : 421 Naturnamn : 2654
Mönsterås sn Abborregrundet grund Mönsterås kommun Abborregrundet holme
Mönsterås sn Abborregrundet holme, varp /Se Mönsterås kommun Abborregrundet holme
Mönsterås sn Abborrekroen krovarp /Se Mönsterås köp. köp. Abborregrundet varp
Mönsterås sn Alarna strand /Se Mönsterås sn Abborregrundshällen öhäll
Mönsterås (Mölstadås) sn Aleholmen ö Mönsterås sn Abborrekroen krovarp
Mönsterås sn Alen, Hemre o. Yttre håmmstånd /Se Mönsterås sn Adamsbit äga
Mönsterås sn Aleskär ö Mönsterås sn Adiangärdet åker
Mönsterås (Mölstadås) sn Alevarpet varp /Se Mönsteråsbo inbyggarbeteckning Alarna landsträcka
Mönsterås sn Alletider holme /Se Mönsteråse varge inbyggarbeteckning Alarna kustområde (strand)
Mönsterås sn *Alskär holme Hammarglo vargar inbyggarbeteckning Alarna hommstånd
Mönsterås sn Andholmen holme Björnarna inbyggarbeteckning Alarna hommbro
Mönsterås sn /Se *Anholmen numera halvö Hammarglo vargar inbyggarbeteckning Alebacken vägbacke
Mönsterås sn Annandag klubb el. Klubben (= Kevershäll) berg /Se Kronobäcke-mattorpare inbyggarbeteckning Alebovägen väg
Mönsterås sn Annedavit el. Annedavitelandet strand /Se Mattorpare ingyggarbeteckning Alebovägen väg
Mönsterås sn Anneholm, Lilla ö Sillenacke inbyggarbeteckning Alebovägen väg
Mönsterås köping, sn Anneholm, Stora ö Svartö klunsar inbyggarbeteckning Alegrundet holme
Mönsterås köping, sn Anneholm numera halvö Torpe lo inbyggarbeteckning Alehagen åker
Mönsterås sn Antehalgrundet ö Våldö harar inbyggarbeteckning Alehagen åker
Mönsterås sn Antehalgrundet holme /Se Ödängla rävar inbyggarbeteckning Aleholmen holmar
Mönsterås sn Antehaludden udde Adolfsborg lht Aleholmen, se Stenverkeholmen holme
Mönsterås sn Appleholmen ö Agnelid lht »Aleholmen», se Äreholmen holme
Mönsterås sn Appleholmen ö Alebo by Aleholmsgrundet holme
Mönsterås sn Appleholmen öar /Se Alebo by Alekärret åker
Mönsterås sn Appleholmsgrunden öar Anders Alsegården hemmansdel Alen hommstånd
Mönsterås sn Applerum terräng Annelund lht Aleskär holme
Mönsterås sn *Arneholm holme Annelund lht Aleskär holme
Mönsterås sn Arneholm ö Annero lht Aleskärsgrunden ögr
Mönsterås sn Arneholm del av ö Antemajebiten hemmansdel Aleskärsgrunden ögr
Mönsterås sn Arneholm holmar /Se Applerum statarstuga Aleskärshällen häll
Mönsterås köping, sn Arneholmsgrundet grund Applerum statstuga Aleskärshällen häll
Mönsterås sn Arneholmsudden udde Aronstorpet f.d. torp Alevarpet varp
Mönsterås sn Arvekärr kärr Aspeliden lht Alevarpet varp
Mönsterås sn Baggemossen kärr Axelsberg lht Alla tider holme
Mönsterås sn Baggen notvarp /Se Axelsberg lht Alla tider holme
Mönsterås sn Baggenabben udde Axeplan tomt, f d bostad Allansmosse åker
Mönsterås sn Baggenabben el. Baggenabbeudden Saknas /Se Axes, se Axestugan bs Allégärdet åker
Mönsterås sn Baggen och gumman holmar /Se Axes tomt Allén väg
Mönsterås sn Banken sandbank o. varp /Se Axestugan bs Allén väg
Mönsterås sn Barkholmen ö Bukegården hemmansdel Allén väg
Mönsterås sn Barkholmen ö /Se Backegården hemmansdel Allén åker
Mönsterås sn Barnebacken höjd(?) Backegården f.d. hemmansdel Aludden udde
mølstadhaas, se Mönsterås Saknas Barons trädgård el. Rappes trädgård holme /Se Backgården f.d. gård Aludden varp
Mönsterås sn Basteström sund Baggemåla by Aluddevarpen, se Aludden varp
Mönsterås sn Basteströmsgrundet holme /Se Baronegården hemmansdel Amerika hage
Mönsterås sn Bastudden udde Bastan lht Amerika åkrar
Mönsterås sn Bastugrundet övervattensgrund /Se Beatelund lht Amerika skog
Mönsterås sn Berget stenås, varp /Se Berg gård Amerika äng
Mönsterås nu köping, sn Ber-Kajsa grund /Se Berget f.d. torp »Anholmen», se Arneholm halvholme
Mönsterås sn Berkagöl f.d. göl Bergslund lht Andkärret åker
Mönsterås sn *Berke Göl mosse o. åker /Se Bergslund lht Andkärret åker
Mönsterås (Mölstadås) sn Berkeholm halvö Berkelund riven bs Ankarhagen åker
Mönsterås sn Berkeholmen ö Betlehem bs Annamajabacken vägbacke
Mönsterås sn Berkeholmen ö Betlehem stuga Annamossen mosse
Mönsterås sn Berkeholmen ö Betlehem stuga Annedavit strand, udde
Mönsterås sn Berkemossen åker o. mosse Biliden lht Annedavitelandet, se Annedavit strand och udde
Mönsterås Saknas Berkeskär ö Birkemosse f.d. torp Anneholm, se Arneholm holmar
Mönsterås sn Berkeström sund Bistingslund lht Anneholm, se Arneholm halvholme
Mönsterås sn Berkkajsa ö Bistingsmåla gd Antehalgrundet holme
Mönsterås sn Berkskäret holme /Se Bestingsmåla gård Antehaludden udde
Mönsterås sn Berkskärsgrunden öar Bjelkegården hemmansdel Apotekarebiten åker
Mönsterås köping Berk Öö, se Bjärkö ö Bjärkgården hemmansdel Apoteksgatan gata
Mönsterås sn Berköö, se Bjärkö ö Björkebacka lht Appleholmen holme
Mönsterås sn Berköö, se Björkö förr ö, nu del av ö Björkedal torp Appleholmen holme
Mönsterås sn Berköö, se Bjärkö förr ö, nu del av ö Björkelund riven bs Appleholmen holme
Mönsterås sn *Berö, se Björkö ö eller halvö Björkevik lht Appleholmsgrunden ögr
Mönsterås sn Besegrundet ö Björklycke lht Appleholmsgrunden ögr
Mönsterås sn Besegrundet holme /Se Björnö by Appleholmsvarpet varp
Mönsterås sn Besäng sankmark? Björnö by Applerum åker
Mönsterås sn Betesöarne Saknas /Se Björnö by Applerumegärdet åker
Mönsterås sn Bjärkö ö eller halvö Björnö by Arneholm holme(-ar)
Mönsterås sn Bjärkö ö Björnö by Arneholm holme
Mönsterås sn Bjärkö ö Björnökloster ruiner Arneholm holme
Mönsterås sn Bjärkö ö Blekingestället bs Arneholm holme
Mönsterås sn Bjärkö förr ö, nu del av ö Blombergestugan fattighus Arneholm halvö
Mönsterås f. by, nu köping Bjärkö holme /Se Blombergskestugan fattighus Arneholm halvö
Mönsterås köping Bjärköfjärden fjärd Blommestugan bs Arneholm halvholme
Mönsterås sn /Se Bjärkö hamn vik Blysetorpet bt Arneholmshorvan åker
Mönsterås köping Bjärköhamn vik /Se Bläckhornet bs Arneholm halvholme
Mönsterås sn Bjärkö Mjölkenabbe udde /Se Bo gård Arneholm varp
Mönsterås sn Bjärkö Skogsskär ö Bogata f.d. lusartorp Arneholmsgrunden holmar
Mönsterås sn Bjärkö Skogsskär skär /Se Bogatan torp Arneholmsgrunden ögr
Mönsterås sn /Se Björkelund åkrar Bomosseladan lada Arneholmsgrundet, se Märreryggen ögr
Mönsterås sn /Se Björkemossen åker Borgen hmd Arneholmskroen vik
Mönsterås sn /Se Björkemossen mosse o. åker Borgetorpet husartorp Arneholmsskären, se Arneholmsgrunden holmar
Mönsterås sn Björkestubben holme /Se Borum f.d. torp Arneholmsudden uddar
Mönsterås sn /Se Björkmossen mosse Boslät by Arneholmsudden uddar
Mönsterås sn /Se Björkskär ö Bosläts båtsmanstorp Saknas Arregölen göl
Mönsterås sn o. köp. /Se *Björkströmmen sund /Se Bostället bebyggelse Arresten åker
Mönsterås förs och köping /Se ?Björkö ö el. halvö Botorpet torp Artontunnlandsmossen mosse
Mönsterås sn /Se Björkö ö eller halvö Bovad torp Arvekärr åker
Mönsterås sn /Se Björkö ö Brantebacke gd Arvemosse mosse
Mönsterås sn /Se Björkö halvö Bredvik lht »Aspskär», se Äspeskär holmar
Mönsterås sn /Se *Björkö Saknas /Se Brinken torp »Aspö», se Äspö holmar
Mönsterås sn o. köping /Se Björkö ö /Se Brogården f.d. hemmansdel »Aspö», se Äspö holme
Mönsterås köp., sn /Se Björnemosse åkrar o. mosse Bronketorpet torp Axlyckan åker
Mönsterås sn o. köping /Se Björnesund upplandat sund /Se Bruket tegelbruk Backehagen hage
Mönsterås sn /Se Björnesund upplandat sund /Se Brännan lht Backekärret åker
*Mölstadåås, se Mönsterås sn kyrka Björnö ö Brännan hemmansdel Backgärdet åker
Mönsterås kyrka Saknas Björnö ö Bränneriglot ort Backhagen hage
Alebo by Björnö ö Brännevikallgården del av trädgård Backängen åkrar
Alebo by Björnö ö Bullegården hemmansdelar Badegölen göl
Alebo by Björnö ö Bullerum gård Badgölen f.d. göl
Alebo by Björnö ö Bullerum hemmansdel Badgölen göl
Aserum, se Åserum gd Björnö ö Bygget bs Badstugrundet ögr
Baggemåla by Björnö ö Båes bs Baggebacken backe
Baggamåla by /Se Björnö ö Båtsmanstorpet f.d. båtsmanstorp Baggegatan väg
Berg by Björnö ö Båtsmanstorpet f.d. båtsmanstorp Baggemossen mosse
Berg by /Se Björnö ö och by /Se Bäcken torp Baggemålegärdet åker
Berg by Björnö Saknas Bäcketorpet torp Baggemålevägen väg
Berg gård Björnö ö /Se Bäcketorpet torp Baggen varp
Berg gård /Se Björnö Ekleskär ö Bäcketorpet, se Bäcken torp Baggen och gumman holmar
Bestingsmåla gård /Se Björnö malm terräng Bäckhult by Baggen och gumman holmar
*Biskopsmåla Saknas Bligrundet ö Bäckhult by Baggenabbeudden, se Baggenabben udde
Bestingsmåla gård Bligrundet el. Blygrundet holme /Se Bäckhult, Vite hemmansdel Baggenabben udde
?Bistingsmåla gd Blomgärdet åker /Se Bäckhultemålen hemmansdel Baggenabbevarpet varp
Björnö by Blomplanen tomt /Se Bätteropp hemmandel Balkholmen, se Barkholmen holme
Björnö by Blygrundet el. Bligrundet holme /Se Bätteropp hemmansdel Ballmossen mosse
Björnö by Blåbärsmossen mosse Bönehuset missionshus Banken gyttjebank
Björnö by /Se Blåhäll grund Bösemåla by Banken varp
Blommestugan tp /Se Blåhäll el. Blåhälleknölen grund /Se Bössemåla by Banken sandbank
Bo hg Blåhäll håmmstånd /Se Böxlö hemman Barkholmen holme
Bo g. Blåhällen håmmbro /Se Böxlö hemman Barkholmen holme
Bo herrg Blåkrok vik /Se Böxlö hemman Barnebacken vägbacke
Bo herrg. Blåsarn grund /Se Charlottenberg lht Barnerör gränsrör
Bo gård Blåsaren grund Dagningen torp Baronskiften åker
Bo by /Se Blåsaren holme /Se Dalen torp Barons trädgård, se Dösö ö
Bo hg /Se Blåsaren holme /Se Dalen gård Bastebro bro
Bo by /Se Blädingsängen åkrar Dalsfällan f.d. torp Bastegärdet åker
*Boda gdr Bockeskär ö Dalshagen lht Bastegärdet åker
[Bondeby] Saknas Bockeskär ö Dalstugan riven bs Bastegärdet åker
Bondebyn f.d. by Bockeskär holmar /Se Dammbäcken torp Bastehagen hage
*Boosgarden gd *Bodaholm (Bodhaholm) Saknas /Se Dansken bs Bastemossen åker
*Bosgården gd Bodbackegrundet holme /Se Dejstugan lht Basteslätten slätt
*Bosgården Saknas Bodbacken udde o. holme /Se Denäs lht Basteström ström
*Bosgården hg Bodholmen udde Diket bs Basteström ström
*Bos kapell förr kapell /Se Bodmossen mosse Drakenäs hage Basteströmsgrundet ögr
*Boskulla Saknas /Se Bodviken vik Drakenäs utjord Bastevarpet varp
Boslätt Saknas Bodviken vik Drakenäs by Bastuddehagen hage
Boslät by Boholm, Lilla halvö Dunkabben f.d. torp Baståkern åker
Boslät by Boholm, Stora halvö Dunkelid hemmansdel Baståkern åker
Boslät by Boholm holme /Se Dämman traktnamn Baståkern åker
Boslät by Boholmen, Boholmarna Saknas /Se Dämman lht Bekmossen mosse
Boslät by Boholmarna ögrupp /Se Eckersborg lht Bereskär, se Föreskär holme
Boslät by /Se Bokö ö Edsberg lht Berge å, jfr Lillån å
Bovad torp /Se Bokö ö Ekbacken lht Bergeallé väg
Brinken torp /Se Bokö ö Ekebo lht Bergegatan väg
Brinken torp /Se Bokö ö Ekeflo bs Berge toker, se Tokerna ängar
»byscopsmala», se Bestingsmåla gård /Se Bokö ö Ekelund lht Bergeskärr äng
Bäckhult by Bokö ö Ekelund lht Berget stenås
Bäckhult by Bokö ö Ekelund lht Berget hommstånd
Bäckhult by Bokö holme /Se Ekelund lht Berget varp
Bäckhult by Boköfjärd fjärd Ekelundegården hemmansdel Berget ås
Bäckhult by Boköhamn vik Ekerum gård Berget hommstånd
Bäckhult by Bokö hamn ankarsättning /Se Ekerum Saknas Bergevägen väg
Bäckhultamåla gd /Se Boköhamn vik /Se Ekestugan bs Berkajsa, se Björkkajsa holme
Bäckhultemålen gd /Se Bokö Mjölkenabbe udde /Se Eket f.d. torp Bergsbro bro
Bästingsmåla gd /Se Bokönabbe udde Eketorpet hemmansdel Bergsbrogölen göl
Bätteropp gård /Se Bolehult Saknas Eketorpet gård Bergströmehagen hage
Bögolo, se Böxlö f. hamn Borgholms grund undervattensgrund /Se Eksdal lht Bergåkern åker
Bösemåla Saknas Borrsticklegrundet holme /Se Ekåsa hemmansdel Bergängen äng
Bössemåla by Borrstickleskär ö Em by Berkegöl göl
Böxlö förr hmn *Borstickleskär holme Emmelund lht Berkekärr kärr
Drakenäs Saknas Borrstickleskärsgrundet ö Emmelund lht Berkemossen åker
Drakenäs by Borumeskogen skogsmark Enebacken lht Berkeström ström
Drakenäs by Boså, se Lillån å Enebacksstugan stuga Berkkullen kulle
Eljersrum by Botleholmarna Saknas /Se Enebackstugan, Norra gd Besa skäl
Emmekalv by Botleholmen, Lilla ö Enebackstugan, Södra gd Beseglo äng
Fittsjöhammar by /Se Botleholmen, Stora ö Enslunda gård Beseglot vik
[Forntomta] Saknas Botleholmsgrundet ö Eriksberg lht Besegrundet holme
*Forntomta Saknas Bovesgrundet, Lilla ö Eriksdal f.d. torp Besehagen, se Besen betesmark
[Forntomta] Saknas Bovesgrundet, Stora ö Fagerslätt båtsmanstorp Beseholmen (nu) halvholme
Forntomta (nu Tomta) gd /Se Bovesgrundet holme /Se Fagerslätt bt Besemossen åker
Forsa by Bovik vik /Se Fittan rivet hus Besen betesmark
Forsa by Boviken vik /Se Flagen torp Besenabben udde
Forsa by Boviken vik /Se Flundrejons hemmansdel Beseudden, se Besenabben udde
Forsa by Boviken vikar /Se Fonkelträdgården lht Besevarpet varp
?Forsa by Boviksgrundet holme /Se Forsa by Besgärdet åker
Forssa, Stora by Boviksskogen skogsmark Forsa by Bestingsmåla skog skog
?Forsa by Bredevik vik Forsa by Besäng, se Besen äng
Forssa by Bredholm ö Forsa, Lilla kyrkoherdeboställe Betesön kullar
Forsa by /Se Bredholm holme /Se Forsa Lilla gd Betshagarna hagmark
Forsa, Lilla kyrkoherdeboställe *Bredskär, nu Bredskärsudde halvholme /Se Forsa, Stora, se Forsa Saknas Betshagegatan väg
Forsa, Lilla kyrkoherdeboställe Bredskären notvarp /Se Forsalid lht (förr torp) Besäng, jfr Bruksgärdet åker
*Forsa fjärding del av Mönsterås sn Bredviksskogen skogsmark Forsestugan bt Birkemosse mosse
Fälle by Bredviksskogen skogsmark Forsestället båtsmanstorp Bjärkefjärdsvassen vasse
Fälle by Bromossen mosse Forsetorpet båtsmanstorp Bjärkeström sund
Fälle by Bron håmmställe /Se Fotten drängstuga Björnkärret kärr
Fälle hg Bron i Östrebukten håmmbro /Se Fridhem lht Björkö ö
?Fälle by Bronkekärr kärr Fridhem lht Björkö ö
Fälle by Brudholmen, Hemre ö Fridhem lht Björkö ö
Fälle by Brudholmen, Oppre ö Fridhem lht Björkö ö
Fälle by Brudholmen Saknas /Se Fridsholm? lht Bjärkö ö
Fälle by *Brueholm holme Fridslund lht Bjärkö ö
Fälle by Brunnsnabbehällerna Saknas /Se Fruggården gård Bjärkörevet uddar
Fälle by Brunnsnabben udde Frälset del av by Hammarglo Bjärkö ström ström
Fälle by /Se Brunnsnabben el. Brunnsnabbeudden Saknas /Se Frälset frälsegårdar Bjärköviken vik
Gelebo by Bråthagen terräng Fröjdekulla lht Bjärköviken hommstånd
Gelebo by Bråtkärret åker Fröjdekulla lht Björkgöl, se Berkegöl göl
Gelebo by Bråtlandet åker /Se Fröjdekulla lht Bjärköhamn vik
Gelebo by Brändefällan udde /Se Fröjdekulla lht Bjärköhamn varp och vik
Gelebo by Brändefälleviken bukt Fröjdekulla lht Björkeholmen holme
Glahytt lht /Se Brändeholm ö Fyrkappen bs Björkeholmen holme
Gränebo gd Brändeholm el. Bränneholm Saknas /Se Fågelmosse torp Björkeholmen holme
Gränebo by Brändeström(men) sund /Se Fårebacken hemmansdel Björkeholmen holme
Greniboder Saknas Brännan skog /Se Fårkullen lht Björkeholmen, se Björkskär holmar
Gränebo by Bränneholm el. Brändeholm Saknas /Se Fällan f.d. torp Björkeholmen, se Björkskär holme
Gränebo by Bränneholm holme /Se Fällan torp Björkeholmen holme
Gränebo gd Bränneholmen ö Fällan hemmansdel Björkeholmen holme
?Gränebo by Bränneholmen ö Fälle by Björkeholmen holme
Gränebo gård Bränneholmen holmar /Se Fällerna lht Björkeholmen, se Strömholmen holmar
Grännebo by /Se »Brännhorfvan» åker /Se Fältestugan bs Björkeholmen halvholme
Gränebo gd /Se Brännkärret kärr Fältetorpet torp Björkeholmen halvholme
Guttorp gård Brännmossen åkrar Fänet torp Björkeholm(en) halvholme
Guttorp by Brännudden udde Gamlebyn tomtplats Björkeholm varp
Guttorp gård /Se Brännudden Saknas /Se Geijersdal lht Björkgrundet, se Bovesgrundet holme
Gårö by Brännuddsskogen skog Gelebo by Björkholmsgrunden ögr.
Gårö by /Se Brännvinshällen Saknas /Se Germundsmåla torp Björkholmsgrundet, se Björkskärsgrundet ögr
Gårö by /Se Brännvinshällen häll /Se Gladerestället bs Björkholmshagen, se Björkeholmen hage
Habbestorp by Brännvinskroen krovarp /Se Glahytt ort Björkkajsa holme
Habbestorp by Brännvinslandet häll /Se Glahytt lht Björkkajsa holme
Habbestorp by Brännvinsvarpet varp /Se Granerum hemmansdel Björkkajsa holme
Hagbardsthorp Saknas *Bureholm holme Granholm lht Björkkajsa holme
Habbetorp by Buskefarvattnet segelled /Se Granäng lht Björkkajsa holme
Habbetorp by Buskefarvattnet segelled /Se Grimhultekvarn kvarn Björkenabben udde
Habbestorp by Buskeholmen Saknas /Se Grinden lht Björkeskären holmar
Habbestorp by Buskefarvattnet el. Buskeredden farled /Se Grinderum lht Björkeskär, Lilla holme
Habbestorp by Busken holme Grisslebäck f.d. torp Björkeskär, Stora holme
Habbestorp by Busken ö Gräna lht Björkskär holme
Habbetorp by Busken holmar /Se Gränebo by Björkskär holmar
Habbestorp by Buskeredden el. Buskefarvattnet farled /Se Gränna lht Björkskär holme
Habbestorp by Buskeskär ö Gränsborg f.d. torp Björkskär holme
Habbestorp by /Se Buskeskär holme /Se Gränsborgsbank Saknas Björkskär, se Penningeskär holme
Hammarglo by Bussviken vik Gräsdal lht Björkskär holme
Hammarglo by Byemosse kärr Gräset bs Björkskär, se Björkholmen holme
Hammarglo by Bykeskär grund Gröndal f.d. torp Björkeskär holme
Hammarglo by Bykeskär skär /Se Gröndal lht Björkskär, se Telleskär holme
Hammarglo by Bykeskär skär /Se Gröningetorpet båtsmanstorp Björkskär holme
Hammarglo by /Se Byskär ö Grönlid torp Björkskär, jfr Björkeskärsudden udde
Haraldstorp, se Herrstorp hg Byskär holme /Se Grönlid lht Björkskärsgrunden ögr
»haraldztjorp», se Herrstorp gd Bystadgärdet ägonamn /Se Grönalund lht Björkskärsgrundet, se Uddevassegrunden ögr
Harrstorp gd /Se Bystadgärdet åker /Se Grönlund lht Björkskärsgrundet ögr
Hasavad, se Åsevad by Bytteskär näs Grönlund lht Björkskärshålan varp
*Helgotorp nu försvunnen lokal Bytteskär holme /Se Grönlund lht Björkskärskroen vik
Herrstorp hg Bytteskär halvholme /Se »Grönsborg», se Grändborg f.d. torp Björkeskärskroen krovarp
Herrstorp hgd Båden grusholme /Se Gullehägne, se Gullet lht Björkeskärsudden, jfr Björkskär udde
Herrstorp hg Båknet håmmbro /Se Gullet lht Björkeskärsudden udde
Herrstorp gd Båknet håmmbro /Se Gustav Båges, se Båges bs Björkeskärsvarpen, se Björkskärshålan varp
Herrstorp hgd Båtmansholmen Saknas /Se Gustavsberg lht Björkströmmen ström
Herrstorp (el. Harrstorp) gd Båtnäs fiskehamn /Se Gustavsdal lht Björkestubben holme
Herrstorp gård Båtnäsgrunden grund Gustavsdal f.d. husartorp Björkestubben holme
Herrstorp gård /Se Båtnäseviken vik Gustavslund lht Björkestubben holme
Hogemåla by Båtsmanskärret kärr Gustavsro lht Björkestubben holme
Hogemåla by Båtängskroken åker(?) Guttorp gård Björnemosse åker
Hogemåla by /Se Bäckehällerna hällar /Se Guttorp gård Björnesund vik
Holmsglo torp /Se Bäckhagssylten strand Guttorp, Lilla f.d. torp Björnesund f.d. sund, nu vik
Hospitalet i Norrabygd, (senare Öknabäcks kloster) Saknas /Se Bältegrundet grund ö.v. /Se Gårö by Björnesundskroen varp
Hospitale Norrobygdh, se Kronobäck tidigare kloster, nu hg Bältevassen vassbänk /Se Gårö by Björnhagen skog
?Hyltan gd Bäreskär ö Gårö by Björnklinten berg
Hyltan gård Bäreskär holme /Se Gårö by Björnklinten berg
Hyssarebacken kvarter /Se »bögolo», se *Böxlö hemman, förr ö /Se Gåsmåla bs Björnkärren kärr
Hålkärr torp /Se *Böxlö hemman /Se Habbedal lht Björnmossen åker
Högemåla by Dammhorvan område med naturminnesmärken Habbestorp by Björnmossen mosse
Högemåla by Dammkulleholmen halvö Habbestorp by Björnö ö
Högemåla by Danskelandet åkrar Hagaberg lht Björnö ö
Högemåla by Danskestuga vik /Se Hagalid lht Björnö ö
Ingebo by Dissekon vik och varp /Se Hagalund lht Björnö ö
Ingebo by Djupehåleholmen Saknas /Se Hagalund lht Björnömalm del av ö
Ingebo by Djupekrogrunden holmar /Se Hagen lht Björshägnaden åker
Ingebo by? Djupelandet strand /Se Hagen bs Blankhagskullarna kulle
Ingebo by Djupemar sjö Hagen bs Blekeplanen slätt
Ingebo by Djupevasse vassbänk /Se Hagestugorna bs Blekingsgatan väg
Ingebo by Djupevassefjärden fjärd Haglyckan gård Bligrundet holme
Ingebo by Djupevassekåserna kåser /Se Hagtorpet f.d. torp Bligrundet holme
Ingebo by Djupsundsholmen Saknas /Se Halleholm hemmansdel Bligrundet holme
Ingebo by Djävulsön ö /Se Hammarglo by Bligrundet holme
Ingebo by Djävulsön ö /Se Hammarglo by Bligrundsbåden gr
Jönsö(n) halvö o. torp /Se Domsagan fornminnesmärke Hammarglo by Blisterhorvan åker
*kimbarahægnadh Saknas Dosö, Y., resp. Dösö, Y. holme Hammarlund lht Blisterlyckan åker
Klostret f.d. kloster, (nu ruin) Drag Saknas /Se Hammarvik lht Blisterviken vik
Koverhult by Draget båtdrag /Se Harrstorp gård Blistreglo bete
Kofverhult by Dragsrännan dalgång(?) Harrstorp gård Blomhorvan åker
Koverhult by Dragsudden udde Harrstorp tegelbruk tegelbruk Blomängen äng
Koverhult by Dyen vik o. varp /Se Heden frälse utjord Blysgärdet åker
Kofverhult by Däldesand vik /Se Helvetet, Lilla bs Blyshagen hage
Koverhult by /Se Dämman ö Henrikslund lht Blåbärsmossen mosse
Krakarid (?), se Kråkerum hg Dämman grund och fyr Hermansmåla utjord Blåhäll hommstånd
Krokstorp gd Dämman grund Herreholmarna fiskeläge Blåhäll vik
Krogstorp by Dämman grund Herrstorp gård Blåhällen hommbro
Krogstorp by Dämman grund Hillborg lht Blåhäll, jfr Blåhälleknölen gräsgrund
Krokstorp by Dämman ö o. fyr /Se Hilmedal lht Blåhällerna ögr
*Kroneby kvarn f. kvarn Dösö ö Hjälmedal lht Blåhälleknölenjfr Blåhäll ögr
Kronobäck, Hospitalet Saknas Dösö ö Holmsglo f.d. torp Blåhällsudden udde
Kronobäck hg Dösö ö /Se Holmsglo torp Blåkrok vik (?, strandområde)
Kronobäck hg Dösö ö o. halvö /Se Hovgårdsudden torp Blåkrok hommstånd
Kronobäck hg /Se *Dösö udd udde Hovgårdsudden friköpt torp Blåsaren ögr
Kronobäck, (förr Oknabek) hg *Edsholm holme Hutteve hus Blåsaren ögr
Kronobäck, (förr Oknabek) hg Eke holme /Se Hybben bs Bobacken ögr
Kronobäck hg *Ekeholm ö Hyltan gård Bobacken udde
Kronobäck hg Ekeholmen ö Hålkärr hemmandel Bobackegrundet ögr
Kronobäck nu g. Ekeholmen ö Hålkärr, Lilla lht Bobackegrundet ögr
Kronobäck f. kl., nu gd Ekeholmen holmar /Se Hålkärr, Stora torp Bockeskär holme
Kronobäck (förr Öknabäck) hg /Se Ekeholmen, Hemre ö Hångervik utjord Bockeskär holme
Kronobäck herrg. Ekeholmen, Oppre ö Hångevikeängen utjord Bockeskär holme
Kronobäck förr kloster, nu hg Ekehålan varp /Se Hällen lht Bockeskär holme
Kronobäck förr kloster, nu hgd Ekekullen kulle Hällen lht Bockeskär, se Törnskär holme
Kronobäck Saknas Eken holme /Se Hällen torp Bockeskärsgrundet ögr
Kronobäck förr kloster, nu hgd *Ekholmar holmar Hällen gård Bockeskärsvarpet, se Bockeskär varp
Kronobäck f. kloster, nu hg Ekleskär ö Hällen bs Bockeskärsvarpet varp
Kronobäck hg Ekleskär ö Hästebäcken torp Bodaholm, se Boholm holme
Kronobäck (förr kloster), numera hg Ekleskär ö Hästebäcken lht Bodaholm holme
Kronobäck hrgd.? Ekleskär holmar /Se Hästebäcksflage hagar Bodholmen halvö (udde)
Kronobäck hg *Ekleskäret holme Hästhagestugan lht Bodholmen halvholme
Kronobäck förr kloster, nu hg Ekleskär, Björnö ö Högalid hus Bodholmen halvholme
Kronobäck f. kloster, nu hg Ekleskär, Kråkerume ö med fyr Högehäll lht Bodholmen halvholme
Kronobäck förr kloster, numera hg Ekö ö Högemåla by Bodholmssylten, se Bodholmen lokal
Kronobäck hg, (förr sjukhus) Ekö holme /Se Höjden lht Bodkroen krovarp
Kronobäck förr kloster, nu hg Ekön ö Hökegren f.d. torp Bodkroen varp
Kronobäck f. kloster Elis björk ö Ingebo by Bodkroen vik
Kronobäck förr kloster, nu hg Elis björk holme /Se Ingeborgegården hemman Bodviken vik
Kronobäck hg Emma varp /Se Israeletorpet f.d. torp Bofjärd, Måla fjärd
Kronobäck hg Emmebron bro Jennylund lht Bogategöl göl
Kronobäck hg Emme udd udde Johan Hansestugan bs Bogatehorvan åker
Kronobäck hg Emmån å Johannelund lht Bogården sjöbodgård
Kronobäck hg Emån å Johannelund hus Bogärdet åker
Kronobäck hg Enebåden ö Johannesberg lht Bohagen hage
Kronobäck herrg. *Eneck holme Johanne(s)lund lht Boholm holmar
Kronobäck hg Enegrunden öar Johannisdal lht Boholm holmar
Kronobäck (förr Öknabäck) hg /Se Eneholm ö Johannisro lht Boholm holme
Kronobäck (förr Öknabæk) hg /Se Eneholmen ö Johansdal lht Boholmen holme
Kronobäck hg Eneholmen ö Johanslund lht Boholmsgrunden ögr (holmar)
Kronobäck hg /Se Eneholmen ö Jonsdal torp (lht) Bokhamnen ankringsplats
Kronobäck hg Eneholmen, Inre ö Jönsö lht (f.d. torp) Boklint häll
Kronobäck hrgd. Eneholmen, Lilla ö Jönsöskyttel, se Skyttlen bs Bokroen varp
Kronobäck hg Eneholmen, Yttre ö Kaninskär lht Bokroen, se Boviken vik
Kronobäck gård Eneholmsrevet rev Kansliet hus Bokåkrarna åkrar
Kronobäck förr kloster, nu hg Enehällen grund Kardusetorpet båtsmanstorp Bokällan källa
Kronobäck f. kloster, nu hg Enek ö Karlberg lhtr Bokällan åker
Kronobäck gd Enek holme /Se Karljohanestugan bs Bokö ö
Kronobäck gd Enek holme /Se Karlsberg lht Bokö ö
Kronobäck, se Öknabäck hg Enegrunden Saknas /Se Karlsborg lht Bokö ö
Kronobäck gd /Se Enegrundet holmar /Se Karlsbäck lht Bokö ö
»kroobecks clostre», se Kronobäck förr kloster, nu hg *Eneholm holme Karlshöjd lht Boköfjärd fjärd
Kronobäck gd /Se Eneholm holmar /Se Karlslagård f.d. bebyggelse Boköhamn vik
Kråkebäck by Eneholmarna Saknas /Se Karlslund lht Boköhamn varp
Kråkebäck gd Eneholmen holmar /Se Karlslund lht Bokö nabbe udde
Kråkebäck by /Se Enehällen häll /Se Karlslund lht Bolgrundet grund
  Eneskär ö Karlsro lht Bolkroen krovarp
  Eneskär ö Karstorp bs Bomossarna mosse
  Eneskär ö Karäng torp Bondängen åker
  Eneskär ö Kasernen hus »Bondören», se Röndörn holmar
  Eneskär holme /Se Kasten f.d. torp Boningshorvan åker
  Eneskärsbåde ö Kastet, Kasten hus Borgen lokal
  Eneskärsbåde, Yttre grund Klasebro f.d. bs Borgholms grund ugr
  Eneskärshamnen vik /Se Klingarum lht Borregrundet ögr
  Enesten grund Klockarebacken utjord Borregrundet ögr
  Enesten stenar /Se Klockarebacken utjord Borregrundet holme
  Enesten stenar /Se Klosterbastan hus Borrekroen varp
  Engrundet udde Klostret ruiner Borrekroen krovarp
  Eningeudden udde Klostret klosterruin Borrsticklegrundet, se Borrstickleskärsgrundet ögr
  Ennabben udde Klubben bs Borrstickleskär holme
  Ennabbeudd ö Klubbestugan, se Klubben bs Borrstickleskär holme
  *Ensten grund Knopps bs Borrstickleskär holme
  Enevarpet Saknas /Se Kornfloen f.d. bs Borrstickleskär holme
  Engelsman grund /Se Koverhult by Borrstickleskärsgrundet ögr
  Enholmen Saknas /Se Koverhult by Borrstickleskärsgrundet holme
  Enhörningen notvarp /Se Koverhult by Borum delar av Ödänglahalvön
  Ennabbegrunden grund /Se Koverhulte silleby, se Sillebyn by Borum åker
  Eriksfors fors Kristineberg lht Borummeskogen skog
  Ersholm ö Kristinelund lht Boskogen skogsområde
  Ersholm halvö Kristinelund lht Boslätemossen mosse
  Ersholm holmar /Se Kristinelund lht Boslätevägen väg
  *Eskesholm holme Krogstorp by Boslätevägen väg
  Eskillinderne inägor /Se Kroken del av kpg Boställehorvan horva
  Estenäs udde Kroken stadsdel Bostället åker
  Estenäs näs Krokstorp gd Boså = Lillån å
  Estenäs udde Krokstorp by Boså = Lillån å
  Estnäsegrundet ö Krokäng lht Botleholmarna holmar
  Ettergrundet holme /Se Kronehagen utjord Botleholmarna holmar
  Evigheten håmmstånd /Se Kronet Saknas Botleholmsgrundet ögr
  Fagerön Hemre del av halvö Kronobäck gård Boudden udde
  Fagerön, Yttre del av halvö Kronobäck gård (översteboställe) Bovad vadställe
  Fagerön ö /Se Kronobäck herrgård Bovesgrundet ögr (holmar)
  Fagerön ö /Se Kronobäckesågkvarn f.d. sågkvarn Bovesudden udde
  Fagerösudden udde Kråkebäck by Bovik vik
  *Falskär holme Kråkedal äng Boviken vik
  Fantekla rör gränsmärke Kråkerum by (herrgårdar) Boviken vik
  Fiskekullen kulle(?) Kråkerum, Röda herrgård Boviken varp
  Fiskelösa vik /Se Kråkerum gårdar Boviken vikar
  Flagegrundet holme /Se Kråkerum, Vita herrgård Boviksgrundet, se Ugglan holme
  Flagekullen udde Kråkerum, Västra herrgård Bovikvarpet varp
  Flagängen kärr Kråkerum, Östra herrgård Branta udde
  Flaskevarpet varp o. grund u.v. /Se »Kubbekulla» bs Branta varp
  Flatholm ö Kubblekulle bs Branta udde
  Flatholm holme /Se Kuckustugan bs Brantebacke båtplats
  Flatholmen holme /Se Kuggås del av Mönsterås köping Brantebacken vägbacke
  *Flintan holme Kuggås del av Mönsterås kpg. Brantudden udde
  Flintan, Lilla ö Kuggås utjordar och stadsdel Bredasund vik
  Flintan, Lilla ö Kulan bs Bredasund varp
  Flintan, Lilla holme /Se Kulehägnen torp Bredavik vik
  Flintan, Stora ö Kullen f.d. torp Bredavik varp
  Flintan, Stora ö Kullen lht Bredgärdet åker
  Flintan, Stora holme /Se Kullen bs Bredgärdet åker
  Flintan skär /Se Kullen lht Bredholm holme
  Flintan skär /Se Kullen hus Bredskären, se Breskärsvarpet varp
  Flintan holme /Se Kullen bs Bredskären kast
  Flintan holmar /Se Kvarntorp hemman Bredskärsbukten, se Breskärsviken bukt
  *Flisan (flijssan) el. Flisgrundet övervattensgrund /Se Kvasthagen utjord Bredskärsgrundet ugr
  Flisaren varp /Se Kvistegården gård Bredskärsgrundet ugr
  Flisarn notvarp /Se Källan hemmansdel Bredskärsudden udde
  Flisarn notvarp /Se Källan gård Bredskärsudden udde
  Flisgrundet ö Käppevik torp Bredskärsudden udde
  Flisgrundet övervattensgrund /Se Käppevik f.d. torp Bredskärsudden udde
  Flisgrundet övervattensgrund /Se Käppevikestugan bs Bredskärsvarpet varp
  Flokärret åker Käppeviketorpet f.d. torp Bredskärsviken bukt
  Flundrevarpet Saknas /Se Kärrebo f.d. torp Bredvik vik
  Flutan håmmstånd /Se Kärren f.d. torp Bredvikehorvan åker
  Flutan strand /Se Köpingen köping Bredviksudden udde
  Flutgrundet grund Lakhamn lht Bremsebila åker
  Flutgrundet grund /Se Lakhamn lht Brevik vik
  Flutgrundet grund /Se Lars-Petteregården hemmansdel Brevikevägen väg
  Flutgrundet grund /Se Laxetorpet f.d. torp Brinkebacke backe
  Flutrevet udde   Brinkekvisthus, se Brinketvisthus sten
  Flånmossen mosse   Brinketvisthus sten
  Fläskeskär ö   Britmaristen stenblock
  »Fogle-Wiken» Saknas /Se   Brokärr åker
  Forsa å å   Brokärrsdiket dike
  Forseholmen Saknas /Se   Bron udde och hommställe
  Framnäs udde   Bron udde
  Friskefloe göl   Bron kast
  Friskefloe, Uppre o. Yttre håmmstånd /Se   Bron varp
  Frugrund grund /Se   Bron i östra bukten hommbro
  Frugrundet, Lilla grund   Bron i östra bukten hommbro
  Frugrundet, Stora grund   Bron vid Bäcketorpet bro
  *Furuskär holme   Bronkegatan väg
  Fureskär ö   Bruholmen holmar
  Fureskär holme /Se   Bruholmen holmar
  Fåreholmen, äv. Gummeholm Saknas /Se   Bruholmen, Uppre holme
  Fårenäsudden Saknas /Se   Bruholmen, Hemre holme
  Fårevassen vik o. krovarp /Se   Bruholmsgrundet grund
  Fårevasen vik /Se   Bruksgärdet åker
  Fårevasen vik /Se   Brunnsgärdet åker
  Fårkullen kulle?   Brunnsgärdet åker
  Fägrundet, Lilla ö   Brunnshorvan åker
  Fägrundet, Stora ö   Brunnshorvan horva
  Fägrundet holmar /Se   Brunnslada, Lilla, se Hildebruns lada holme
  Fälleholmarna holmar /Se   Brunnsnabben udde
  Fälleholmen ö   Brunnsnabben udde
  Fälleholmen, Hemre ö   Brunnsnabbegrundet, se Brunnsnabbeknölen ugr
  Fälleholmen, Lilla ö   Brunnsnabbehällerna, se Hällerna stenar
  Fälleholmen, Mellersta ö   Brunnsnabbeknölen ugr
  Fälleholmen, Mellersta holme /Se   Brunnsnabbeudden, se Brunnsnabben udde
  Fälleholmen, Stora ö   Brunnsnabbevarpet varp
  Fälleholmen, Yttre ö   Brygghushorvan åker
  Fälleholmen, Yttre holme /Se   Brygghushorvan åker
  Fälleholmen holmar /Se   Brånekärr åker
  Fällevarpsgrunden öar   Brånekärr åker
  Fänediket dike   Brånekärr åker
  Färgekärret äng /Se   Brånekärrsdiket dike
  Färjekärret kärr   »Bråsen», se Blåsaren ögr
  Fäudden udde   Bråtelanden åker
  Fävattningen notvarp /Se   Bråtelandet åker
  Föglestuga, Gårö ö   Bråthagen hage
  Föglestuga, Oknebäcke ö   Bråtlanden åker
  Föglestugan holmar /Se   Bråtlanden åker
  Föglestugan holme /Se   Bråtlanden åker
  Fölshäll bergknalle   Bråtlandet åker
  Fölsäng sankmark   Bråtlandet åker
  Föregrunden grund   Bråtlandet åker
  Föregrunden holmar /Se   Bråtlandet åker
  »Förehårfvan» åker /Se   Brändefällan udde
  Förekroen vik /Se   Brändefällevarpet varp
  Föreskär ö   Brändefälleviken vik
  Föreskär holme /Se   Brändeholm holme
  Förudd Saknas /Se   Brändeholm holme
  Garpskär udde /Se   Brändeholmsströmmen, se Brändeström sund
  Garskärsbron Saknas /Se   Brändeström sund
  Gatan sund /Se   Brännan skog
  »Gateholmen» Saknas /Se   Brännan åkrar
  Gatfällan terräng   Brännegatan väg
  Gelebo triangelpunkt   Bränneholmen, se Rågholmen holme
  *Getaskär Saknas /Se   Bränneholmen holme
  Gethällsbackarna terräng   Brännholmsudden udde
  Getterön, St. o. L. holmar   Bränneribacken vägbacke
  Gettersön holme /Se   Bränneriglot vik
  Getviken vik   Brännerigärdet åker
  Getviken Saknas /Se   Brännerigölen göl
  Gladere kåserna el. Gladers kåser udde /Se   Brännerihorvan åker
  Gladers fästning holme /Se   Brännerikallgårn åker
  Gladers grund el. Gladers fästning holme /Se   Brännerisylten äng
  Gladers kås udde /Se   Bränneriåkern åker
  Gladers kåser el. Gladere kåserna udde /Se   Brännesten sten
  Glahyttegärdet åker /Se   Brännhorvan åker
  Glahyttån å /Se   Brännudden udde
  Glasmakareviken Saknas /Se   Brännvinshällen öhäll
  Glohagsbacken strand   Brännvinskroen krovarp
  Glot sund   Brännvinslandet häll
  Granarna båtländing /Se   Brännvinsvarpet varp
  Graneholmarna öar   Brödlösa åker
  Graneholmen ö   Bröllösa åker
  Graneholmen ö   Bukten varp
  Granholmsgrundet ö   Bullerhus sillsättning
  Granholmssten sten(?)   »Bureholm», se Bruholmen holme
  Grisebäcken bäck   Busefällan åker
  Grisemossen kärr   Busehorvan åker
  *Grisholm holme   Busfällevägen väg
  Grubbe håmmstånd /Se   Buskefällan åker
  Grunden Saknas /Se   Busken holme
  Grunden ini Båtnäseviken holmar /Se   Busken holme
  *Grundet Saknas /Se   Busken holme
  Grundet Saknas /Se   Buskefarvattnet farled
  Grundet utom Grundebåden Saknas /Se   Buskefarvattnet farvatten
  Grunds lada, se Hilde Brunslada holme   Buskegrunden grund(?)
  Gryssholm ö   Buskegrunden nätläge
  Gryssholm el. Kryssholmen ö /Se   Buskeholmen, se Stenholmen holme
  Gryta stenrevel /Se   Buskeredden, se Buskefarvattnet farled
  Grytan vik /Se   Buskeskär holme
  Gryte, Lilla ö   Buskeskär holme
  Gryte, Måle ö   Buskeskärsbåden ugr
  Gryte, Stora ö   Buskeskärshällen öhäll
  Gryte el. Grytet ö /Se   Buskeskärshällen sten
  Gryte el. Grytet öar /Se   Buskskärskroen varp
  Grytegrund, Lilla udde   Buskeskärsgrundet, se Gräsgrundet holme
  Grytegrund, Stora ö   Bussviken vik
  Grytegrund el. Grytegrundsholmen holme /Se   Bussviken vik
  Grytskanken el. Skanken udde /Se   Bussviken varp
  *Grytö, N. o. S. holmar   Byersmosse mosse
  Gråddekärret kärr   Bygatan väg
  Gråsjälegrundet holme /Se   Bygatan väg
  Gränebohult skogsmark   Bygatan väg
  Gränebomossen åker   Byggningsgärdet åker
  Gräsgrunden grund   Byggningsgärdet åker
  Gräsgrunden holmar /Se   Byggningsgärdet åker
  Gräsgrundet ö   Byggningsgärdet åker
  Gräsgrundet ö   Bykefloen hage
  Gräsgrundet grund   Bykeskär holmar
  Gräsgrundet ö   Bykeskär varp
  Gräsgrundet, Yttre ö   Bykudden båtplats
  Gräsgrundet holmar /Se   Byskär holme
  Gräsgrundet vid Lakeholmen Saknas /Se   Byskär holme
  *Gräsholmen Saknas /Se   Byskärsgrundet grund
  Grässkär ö   Byskärsströmmen ström
  Grässkär holme /Se   Byskärsvarpet, Södra varp
  Grässkärsgrund ö   Byskärsvarpet, N. varp
  Grässkärsgrundet ö   Bystadgärdet åker
  Gröna Svaget sänka på ö /Se   Bytsängen äng
  Gröndal terräng   Bytsängsgölen göl
  Gröneholmen holme /Se   Bytteskär halvö
  Gubbehavsgrundet ö   Bytteskär halvholme
  Gubbeholm ö   Bytteskärsståndet hommstånd
  Gubbeholm holme /Se   Bytteskärsudden udde
  Gubbehorvan åker /Se   Byåkern åker
  Gubben holme /Se   Byängarna ängar
  Gubben och käringen ö   Båden holme
  Gubben och kärngen klabbe, varp /Se   Båden ögr
  Gubbåkrarna Saknas /Se   Båden ögr
  Gulleholmarna, se Gundleholmarna Saknas /Se   Bådståndet, Gamla hommstånd
  Gullnabbsgrundet ö   Bågebacken vägbacke
  Gullnabbsgrundet grund /Se   Båknet hommbro
  Gullneholmarna holmar   Båknet hommbro
  Gullsmedsmossen mosse o. åker   Båsängen vik
  Gumman, se Baggen och gumman holme   Båsängshorvan åker
  Gummeholm ö   Båsängshålet sund
  Gummeholm, oftare Fåreholmen Saknas /Se   Båtmanshorvan åker
  Gundleholmar, Oppre, Mellre o. Yttre öar   Båtnäsegatan väg
  Gundleholmarna el. Gulleholmarna Saknas /Se   Båtnäsegrundet ögr
  Gundleholmen, Mellre ö   Båtnäsegrundet ögr
  Gundleholmen, Oppre ö   Båtnäsehorvan åker
  Gundleholmen, Yttre ö   Båtnäseviken vik
  *Gwndridha aaker jordlott   Båtsmansgärdet åker
  Gunleholmarna holmar   Båtsmansholmen holme
  Gunleholmarna holmar   Båtsmanskullen kulle
  Gunneholmar, se Gundleholmar, Oppre, Mellre, Yttre öar   Båtsmansholmen holme
  *Gunneholmarna holmar   Bäckefällan skog
  Gunreholm halvö   Bäckegatan väg
  Gunreholm holme /Se   Bäckegärdet åker
  *Gunteholmar, se Gunleholmarna holmar   Bäckehorvan åker
  *Gårö, se Tokö del av ö   Bäcken bäck
  *Gårö, se Tokö del av ö   Bäcken vik
  Gårö ö   Bäckehällerna östenar
  Gårö ö   Bäckevarpet varp
  Gårö del av ö   Bäckfällemossen åker
  Gårö förr ö, nu del av ö   Bäckhorvan åker
  Gårö ö /Se   Bäckhultevägen väg
  Gårö Föglestuga ö   Bäckhällen grund
  Gåsegloet vik /Se   Bäckåkern åker
  Gåsegrundet ö   Bäckängen äng
  Gåsegrundet holme /Se   Bältegrundet holme
  Gåsemossen, Lilla mosse   Bältegrundet holme
  Gåsemossen, Stora mosse   Bältegrundet holme
  Gåsö ö   Bältevassen vasse
  Gåsö ö   Bäreskär holme
  Gåsö ö   Bäreskär holme
  Gåsö ö   Bärskärsgrundet ögr
  Gåsö ö   Böckerna åkrar
  Gåsö ö   Börjekulle bete
  Gåsö ö   Bösemålagatan väg
  Gåsö ö   Böxlö f.d. ö
  Gåsö ö   Böxlö f.d. ö
  Gåsö Saknas /Se   Böxlö f.d. ö
  Gåsögrund ö   »Bökö», se Bokö ö
  Gäddekärret kärr o. åkrar   Dalekärret åker
  Gärdsgården håmmbro /Se   Dalen vattensamling
  Gärsegrunden holmar /Se   Dalsbacken backe
  Gärsegrundet holmar   Dalsfällan uppodlad mosse
  Gärseholmen Saknas /Se   Dalsgärdena åker
  Gärsevarpet Saknas /Se   Dalstugerna åkrar
  Gärsvik vikar o. varp /Se   Dalstugeåkern åker
  Gästgivaren udde /Se   Dalåkern åker
  Gökensgrund ö   Dammarna ängar och åker
  Gölefänen sankmark   Dammen åker
  Gölefäna mosse o. åker /Se   Dammkulleholmen halvholme
  Gölemossen mosse o. åker   Dammkulleholmen halvholme
  Gölkeholmen Saknas /Se   Dammviken vik
  Gösseholm holme /Se   Danjelsgärdet åker
  Göteborg ö   Danskebacken vägbacke
  Göteborg övervattensgrund /Se   Danskestuga vik
  Göteborg holme /Se   Danskegrytan sänka
  Habbestorpebäcken bäck   Danskelandet åker
  Hagen landområde, håmmstånd /Se   Dasehagen åker
  Haget terräng   Davegärdet åker
  Halleholm halvö   Dejmossen mosse
  Halleholm holme /Se   Den bakvända hommstånd
  Halleholmsgrundet ö   Den oppersta åkern åker
  Hammarglo Stavsö ö   Denäs udde, f.d lasageplats
  Hammarkvistekreken vik /Se   Denäseudden udde
  Hammarsvik vik? (l gd)   Desarn åker
  Hamnefjärden fjärd   Dikeskroen vik
  »Hamneholmar holmar   Dissekon vik och varp
  Hamneholmsudden udde   Djupebukten bukt
  *Hamneskär holme   Djupebukten hommbro och vik
  Hamneskär ö   Djupe båden hommbro
  Hamneskär holme /Se   Djupehålan vik
  Hamngrund ö   Djupehålet, Krokede varp
  Hampeholmen udde   Djupehålet, Krokigare sund
  Hampeholmen Saknas /Se   Djupehåleholmen holme
  Hampenabben strand   Djupehålsviken vik
  Hampenabben hage /Se   Djupehällen hommbro
  Hamplyckan åker /Se   Djupekroen vik
  Hansebukten Saknas /Se   Djupekroen varp
  Hanseholm ö   Djupekroen vik
  Hanseholm holme /Se   Djupekrogrunden ögr
  Hansevarp varp /Se   Djupekrovarpet varp
  Hattreskär ö   Djupelandet strandområde
  Hattreskärsgrundet grund   Djupe mar insjö
  Hemviksgrundet holmar /Se   Djupemar insjö
  Herreholmarna, Hemre ö   Djupeståndet hommbro
  Herreholmarna, Yttre ö   Djupeståndet hommbro
  Herr(e)holmarna Saknas /Se   Djupeståndet udde
  Herrholmarna öar /Se   Djupeståndsbron hommbro
  Hesen grund u.v. /Se   Djupeudden hommstånd
  Hildebrandslada holme /Se   Djupevasse vikar
  Hilde Brunslada holme /Se   Djupevasse plats
  Hjortsulemossen mosse /Se   Djupevassefjärden vik
  Holkeholmen ö   Djupevassegrundet holme
  Holkeholmen Saknas /Se   Djupvassevägen väg
  Holkemossen skogsmark   Djupevasseholmarna holmar
  Holken bottengarnsstånd /Se   Djupevassekåserna båtkåser
  Holkholmen ö   Djupeviken vik
  Holkholmen Saknas /Se   Djupeviken kast för båtar
  Holmen ö   Djupeviken varp
  Holmen strand   Djupeviksgrunden ugr
  Holmen Saknas /Se   Djupeviksudden udde
  Holmen Saknas /Se   Djupeviksudden udde
  Hommansgrundet ö   Djupsund sund
  Hommansgrundet holme /Se   Djupsundsholmen holme
  Hopakärret åkrar   Djupvarpet varp
  Horseholmen ö   Djurgårn åker
  Horse nabbe udde   Djurgårn trädgård
  Horsnabbeholmen ö   Djävulsön ögr
  Horvegrundet ö   Djävulsön ögr
  Horvegrundet holme /Se   Djävulsön holme
  Horsan undervattensgrund /Se   Djävulsön holme
  »Horssan» åker /Se   Dockan f.d. åkerlapp
  Horseglo havsbukt(?) /Se   Dockesten gränssten
  Horsegrund holmar /Se   Domsagan fornminne
  Horseholmen Saknas /Se   Drag svag
  Horsenabbe udde /Se   Draget svag
  Horseskanken vik /Se   Draget svag
  *Horsö(n) ö el. halvö /Se   Drag svag u.
  Hovgårdsudden udde   Draget båtdrag
  *Hovgårdsudd udde   Draget båtdrag
  Hundegrundet ö   Dragsudden udde
  Hundegrundet grund   Dragsudden udde
  Hundegrundet holmar /Se   Dragsvarpen varp
  Hundeholmen udde   Drängstugegärdet åker
  Hundeholmen Saknas /Se   Drängstugegärdet åker
  Hundevarpet Saknas /Se   Dubbelbron hommbro
  Hundudden udde   Dubblingen åker
  Hundudden Saknas /Se   Dunkabben mosse
  Husön binamn på Våldön /Se   Dunkelid backe vägbacke
  Hylleholm holme /Se   Dyen vik
  Hylleholm ö /Se   Dyen krovarp
  Hyndedop sikvarp /Se   Dyen varp
  Hyndeholmen ö   Däjmossen f.d. åker
  Hyndeholmen Saknas /Se   Däldesand vik
  Hyndeskär Saknas /Se   Däldesand krovarp
  Hyndeudden Saknas /Se   Dämman ugr
  Hyndudden udde   Dämman ugr och fyr
  Hålkärret åkrar   Dämman fyr
  Hålkärret åkrar   Dämman fyr
  Hållsvarp Saknas /Se   Dämman fyr och grund
  »Hållswarpzholmen» Saknas /Se   Dämmfyren = Dämman fyr
  Hångeviken vik   Dösö ö
  Hångeviksgrunden holmar /Se   Dösö ö
  Hällebåden grund   Dösö ö
  Hällehåmman håmmstånd /Se   Dösö ö
  Hällemossen mosse   Dösö ö
  Hällen del av Taktö   Dösemar mosse
  Hällen klabbe /Se   Dösösund varp
  Hällen klabbe /Se   Dösösund sund
  Hällen grund ö.v. /Se   Eckelöskär ö
  Hällen el. Hällebådan grund /Se   Eckomsåkern åker
  Hällerna Saknas /Se   »Edsholm» holme
  Hällsudden udde   Eglekärret åker
  *Hällö udd udde   Ekehagen hage
  Hängsleholmen ö   Ekehagsbukten kroe (varp)
  Hängsleholmen Saknas /Se   Ekegärdet åker
  Hästeholm halvö   Ekegärdet åker
  Hästeholm halvö   Ekehagen åker
  *Hästeholm nu del av ö?   Ekeholm holme
  Hästeholm holmar /Se   Ekeholmen holme
  Hästeholmarna Saknas /Se   Ekholmen holme
  Hästenäs el. Ästenäs udde /Se   Ekeholmen holmar
  Hästeryggen el. Märreryggen sten /Se   Ekeholmen holme
  Hästeryggen stenblock /Se   Ekeholmen holme
  Hästeskallen ö   Ekeholmen holme
  Hästeskallen holme /Se   Ekeholmsvarpet varp
  Hästeskallen, Hästeskallarna holme /Se   Ekehålan varp
  Hästeskallen holme /Se   Ekelyckan åker
  Hästholmsgrundet grund   Ekenabben udde
  *Hästskär holme   Ekerotebacken vägbacke
  Hästeskär holmar /Se   Ekeskogen hommstånd
  Häste vad vadställe /Se   Eket holme
  »Hästfällerne» inägor /Se   Ekholmen holmar
  Hästholmen Saknas /Se   Ekholmen holmar
  Hästö ö   Ekholmen, Hemre holme
  Hästö ö   Ekholmen, Uppre holme
  Hästö ö /Se   »Ekholmen» holme
  Hästö Saknas /Se   Ekeholmen holme
  Hästöfjärdsgrundet ö   Ekeholmen holme
  Hästöfjärdsgrundet holme /Se   Ekeholmen holme
  Hästösundsgrundet ö   Ekeholmen holme
  Högeholm ö   *Ekeholmen f.d. holme
  Högeholm ö   *Ekeholmen uppodlad holme
  Högeholm ö   Ekholmen, Lilla holme
  Högeholm holme /Se   Ekholmen holme
  Högeholm holme /Se   Ekholmen holme
  Högeholm holme /Se   Ekeholmsglo lokal
  Högeholm holme /Se   »Ekholmsgrundet» ögr
  Högeholmsgrunden öar   Ekholmsgrundet ugr o. fyr
  Högehäll berg(?) o triangelpunkt   Ekholmshålan varp
  Högehällsfänet åkrar m.m.   Ekskogen landsträcka
  Högekull ö   Ekkullen hage
  Högekull holme /Se   Ekleskär holme
  Högsätet grund u.v., varp /Se   Ekleskär holme
  Hökhultefän sankmark   Ekleskär holme
  Hökhultemossen mosse   Ekleskär holme
  Hönseskär holme /Se   Ekleskär holme
  Ideskär ö   Ekleskär holme
  Ideskär holme /Se   Ekleskär holme
  Ideskär holmar /Se   Ekleskär holme
  Ideskärsgrundet ö   Ekleskär holme
  Idö ö   Ekleskärsgrundet ögr
  Idö ö /Se   Ekleskärsgrundet ögr
  Idö holme /Se   Ekleskärsgrundet ögr
  Idökurran vatten /Se   Ekleskärsgrundet ögr
  *Ingemarsgrund grund   Ekleskärskastet kast
  Ingemarsö ö   Ekleskärsstenen råsten
  Ingemarsö, St. o. L. holmar   Ekleskärssättningen sättning
  Ingemarsö, nu Lillön o. Storön Saknas /Se   Ekleskärsvarpet varp
  Inmansgrundet ö   Ekleskärsvarpet varp
  Inmansgrundet holme /Se   Ekleskärsvarpet varp
  Inre båden grund /Se   Ekleskärsvarpet varp
  Inre holmarna Saknas /Se   Ekleskärsvarpet varp
  Inreviken vik /Se   Ekleskärsvarpet varp
  Israels barn grund /Se   »Eknö» ö
  Ivans huggormeholme Saknas /Se   Ekornemålen åker
  Västervukten håmmstånd /Se   Ekåsehagen hage
  Jon-Samlemossen kärr   Ekö holme
  Jonsholm ö   Ekö nätläge
  Jonsholm holmar /Se   Ekö holme
  Jonsholm holme /Se   Ekö, Lilla holme
  Jonsholm holme   Ekö, Stora holme
  Jonsholmsgrundet ö   Eköbåden ugr (sandgrund)
  Josefinas grund Saknas /Se   Ekön holme
  Julegalten varp /Se   Eköudden, Södra hommbro
  Jungfruhagen terräng   »Elfsnabbehorfvan» åker
  Jungfrusläten terräng   Elgerumeviken vik
  Junker håmmstånd /Se   Elgerumeviken vik
  Jägerskär ö   »Elholmen» holme
  Jägerskär holme /Se   Elekås vik
  Järnbodslätemossen mosse   Elekåseholmen holme
  Järnet udde o. håmmbro /Se   »Elevik» vik
  Jättersömossen mosse   Elis björk holme
  Jättersön, Lilla ö   »Elleskären» holme
  Jättersön, Stora ö   »Elsholm» holme
  *Jöddeholmen Saknas /Se   »Elsholmen» holme
  Jölpet halvö(? !)   Emma varp
  Jölpet halvö(? !)   Emmeholmarna holmar
  Jölpet holme /Se   Emmeos åmynning
  Jösseholm ö   Emme udd udde
  Jösseholm holme /Se   Enarpegrunden grund
  Jössekås ö   Enebacken hage
  Jössekås kåser, holme /Se   Enehagen åker
  Jössekås kås, holme /Se   Enehagen åker
  Kalkviken vik /Se   Enegrunden ögr
  Kalkvikeudden udde   Enegrundet udde
  Kalström ström /Se   Enegrundet hommstånd
  Kalvegrundet ö   Enegrundet holme
  Kalvegrundet holmar /Se   Enegrundet holme
  Kalveholmen udde   Enegrundet holme
  Kalveholmen ö   Enegrundet holme
  Kalveholmen ö   Enegrundsbåden ugr
  Kalveholmen holmar /Se   Enegrundsbåden gr
  Kalveskär ö   Eneholm holme
  Kalveskär holme /Se   Eneholm holme
  Kalveskärsgrunden grund   Eneholm holme
  Kamelen (el. Svanen, Krokiga tallen, Kälmörn) holme /Se   Eneholmarna holmar
  Kamelen el. Svanen holme /Se   Eneholmarna holmar
  Kammarkärret kärr   Eneholmen holme
  Kammarkärret mosse   Eneholmen holme
  Kanineholmen ö   Eneholmen holme
  Kanineholmen ö   Eneholmen holme
  Kanineholmen holmar /Se   Eneholmen holme
  Kaninholmen ö   Eneholmen holme
  Kaninholmen holmar /Se   Eneholmen holme
  Kaninskär ö   Eneholmsgrundet holme
  Kanineskär holmar /Se   Eneholmsrevet örev
  Kansusholme ö   Eneholmsvarpet varp
  Kanaus holme bestigningsmåla /Se   Enehällen ögr
  Kapten grund /Se   Enehällen öhäll
  Kapten undervattensgrund /Se   Enek holme
  Karitall del av Storönsstrand   Enek holme
  Karitall udde /Se   Enek holme
  Karl Augustes grund grund /Se   Enek holme
  Karlgrund grund /Se   Eneksbron hommbro
  Karlsström del av Emån   Eneksgrundet ögr
  Karl Svenses kroe varp   Enekshomman hommbro
  Kastvedskärret kärr   Enenabbviken vik
  Kasäll undervattensgrund /Se   Eneskär ö
  Kasäll el. Kasällebåden grund /Se   Eneskär ö
  Katsebukten vik /Se   Eneskär ö
  Katsebukten vik /Se   Eneskär holme
  Kattehålan kärr(?)   Eneskär ö
  Kattsieholmen Saknas /Se   »Eneskär» holme
  Kesmältan, Inre ö   Eneskärsbåden ögr
  Kesmältan, Yttre ö   Enollen åker
  Kesmälta holmar /Se   Enskärsbåde ögr
  Kesmältan holme /Se   Eneskärshamnen vik
  »Kessmälteholmen», se Kesmälta Saknas   Enestenen östen
  Kevershäll triangelpunkt   Enestenen ögr
  »Kieringeholmen» Saknas /Se   Enestenen östenar
  Kikemossen åkrar   Enevarpet varp
  Killingeholm halvö   Enevarpet varp
  Killingeholm holme /Se   Enevarpet varp
  ?Killingeholmsfjärden fjärd   Enevarpet varp
  Kisteholmen udde   Enholmen holme
  Klabb halvö   Enholmen holme
  Klabb holme /Se   Enhörningen varp
  Klabben holme   Enhörningen hommbro
  Klabben ö   Enhörningen varp
  Klabben holme /Se   Eningeudden udde
  Klampen udde   Eningeudden udde
  Klampen holme /Se   Eningeudden hommstånd
  Klampen holme /Se   Enmansängen äng
  Klaras grund undervattensgrund /Se   Ennabben udde
  Klaras grund grund /Se   Ennabben varp
  Klockarehällen klipphäll /Se   Ennabben udde
  Klockaren undervattensgrund /Se   Ennabben varp
  *Klosterbäcken Saknas   Ennabbegrunden ögr
  Klubben el. Annandag klubb (= Kevershäll) berg /Se   Ennabbsholmen ögr
  Kluvnestensholmen ö   Ennabbe udd udde
  Kläholm, Lilla ö   Ennnabbeudds kroe kroe
  Kläholm, Stora ö   Ennabbeudds krogrund ögr
  Klöderflarket ugrund /Se   Enskäret holme
  Knabbviken vik   »Eriksholm» holme
  Knocken udde   Ersholm holme
  Knocken holme /Se   Ersholm holme
  Knölen del av näs   Ersholm holme
  Knösla halvö (udde), vik /Se   Ersholm halvholme
  Knöslefjärden fjärd /Se   »Ersholmsgrunden» ögr
  Knöslenäs udde   Ersholmsgrundet ögr
  Knöslenäs udde /Se   Eskesholm holme
  Knösleskogen skog /Se   Eskesholm holme
  Knösleskär ö   Eskesholmsgrundet ögr
  Knösleskär holme /Se   Eskesholmsgrundsvarpet varp
  Kobbelgrundet ö /Se   Eskesholmsvarpet varp
  Kobbelgrundet holme /Se   Eskillindorna inägor
  Kobergen höjd(?)   Estenäs udde
  Kobråtemossen terräng o. åkrar   Estenäs udde
  Kogrund ö   Esternäs horfvan åker
  Kogrund holmar /Se   Ettergrundet ögr
  Kogrundet ö   Evigheten hommstånd
  Kogrundet holmar /Se   Evigheten håmmstånd
  Kohagegrundet grund /Se   Fagerdal slätt
  Koholmen Saknas /Se   Fagerhultegärdet åker
  Kompass(en) grund /Se   Fagerön halvöar
  Kon varp /Se   Fagerön halvöar
  Kopparslagarevik Saknas /Se   Fagerön hommbro
  Kopparslagareviken vik /Se   Fagerösudden udde
  Korgefyllan varp, fjärd /Se   »Falskär» holme
  Korgefyllan notvarp /Se   Fiskelösa vik
  Kornskären öar   Fiskesylten äng
  Kornskären skär /Se   Fjärden vik
  Korpekärr mosse   Fjärden, Stora vik
  Korpekärrsholmarna holmar   Fjärdsnabben udde
  Korpholmen udde   Fjärden fjärd
  Korset sjömärke   Fjärdingstolpsåkern åker
  Korset udde /Se   Fjärdsnabben krovarp
  Korsevik, Lilla vik   Flagegrundet holme
  Korsevik, Stora vik   Flagen vattenområde
  Korsevikegrundet holme /Se   Flagen del av Mönsteråsviken
  Korshamn hamn (ankarsättning) /Se   Flagen flage
  *Korshamn hamn   Flagen varp
  Korshamn udde   Flagen vattenområde
  Korshamnsgrundet ö   Flagen del av vik
  *Korshamnsudd udde   Flaggrundet ögr
  Korsholmen ö   Flagängerna ängar
  Korsholmen ö /Se   Flaskevarpet ugr o. varp
  Korsholmen holme /Se   Flaskevarpet ugr
  Kosimmet sund /Se   Flaskevarpet varp
  Koudden Saknas /Se   Flaten åker
  Kovaljaholmen Saknas /Se   Flaten åker
  Kovaljaön Saknas /Se   Flaten åker
  Kovarp varp, strand /Se   »Flathamnsgrundet» holme
  Koverhultebäcken bäck   Flatholmen holme
  Krokberken vik   Flatholmen holme
  Krokberken ö   Flatholmen holme
  Krokbjörken holmar /Se   Flatholmen holme
  Krokbjörken vik /Se   Flatholmshålet vatten
  Krokenabbe udde /Se   Flatholmsudden udde
  Krokgrundet grusrevel /Se   Flintan holmar
  Krokigebron håmmbro /Se   Flintan, Stora holme
  Krokiga tallen (el. Kamelen, Svanen, Kälmörn) holme /Se   Flintan, Lilla holme
  Krokigetallen holme /Se   Flintan holmar
  Krokmossen mosse   Flintan holme
  Krokmossen mosse   Flintan holmar
  Kroksholmen holme /Se   Flintegrundet ögr
  Kroksholmsudden udde   Flintevarpet varp
  Kroksholmsuddsgrundet ö   Flisaren varp
  Krokstorpa brunn gränsmärke   Flisbotten grund
  Krokvarpet varp /Se   Flisbotten ugr
  Krokvikeholmen ö   Fliserydvägen väg
  Krokviken vik   Fliserydvägen väg
  Kroköström ström   Flisgrundet ögr
  Kronetall gränsmärke /Se   Flisgrundet ögr
  Kronobäckebäcken bäck   Flisgrundet holme
  Kronobäcks bäck bäck   Flisgrundet ögr
  Kronohagen terräng   Flisgrundet holme
  Krummekyrka ö   Floen pöl
  Kryssholmen el. Gryssholm holme /Se   Floen hommstånd
  Kråkan terräng   Floen göl
  Kråkebäck bäck   Floen vik
  Kråkerume Ekleskär ö   Floen hommstånd
  Kråkeskär ö   Floen åker
  Kråkeskär ö   Flohålet åker
  Kråkeskär holme /Se   Flokärret åker
  Kråkeskär holmar /Se   Flundrevarpet varp
  Kråkesten stenblock /Se   Flurrehorvan åker
  Krösonholmen ö   Flutan hommstånd
  Krösonholmen Saknas /Se   Flutan hommstånd
  Kubbelståndet Saknas /Se   Flutan landsträcka
  *Kuggås udde   Flutan landsträcka
  Kuggås ås /Se   Flutgrundet holmar
  Kuggåsström Älgerumsvikens mynning   Flutgrundet holme
  Kullerbukten Saknas /Se   Flutgrundet holmar
  Kullerholmen strand   Flutgrundet hommbro
  Kulleskär ö   Flutgrundshällen öhäll
  Kulleskär ö   Fluthålet sund
  Kulleskär holme /Se   Fluthålet sund
  Kulleskär holme /Se   Flånmossen mosse
  Kulleskärsgrundet ö   Fläckhorvan åker
  Kullöström ström   Fläskeskär holme
  Kungshamn ankarsättning   Fläskeskär holme
  *Kungshamn hamn   Fläskskärsvarpet varp
  *Kungshamnen hamn   »Fläskör» holme
  Kungsholmen holme /Se   Flätgrunden holmar
  Kungsholmen ö   Flöjstångsvarpet varp
  Kungsholmen holme   Fonklehorvan åker
  Kungsholmen ö   Forsakärr uppodlat kärr
  Kungsholmen Saknas /Se   Forsalid vägbacke
  Kungsströmmen sund   Forsalidbacken backe
  Kurran göl   Forsaskog skog
  Kurran varp /Se   Forsaskogväg väg
  Kurran vik /Se   Forsavägen väg
  Kurren vik   Forsavägskäl vägskäl
  Kurren hommstånd /Se   Forsebacken vägbacke
  Kurren vik /Se   Forseholmen holme
  Kurreudden udde   Forseholmen holme
  Kurudden udde /Se   Forseholmen holme
  Kushagslätten strand   Forsemossen åker
  Kvarnudden udde   Framom bukten hommstånd
  Kvaten ö   Friske floe hommstånd
  Kvigeholmen ö   Friske floen strandområde
  Kvigeholmen Saknas /Se   Friske floen »floe» (slags vattensamling)
  Kvinnskär del av ö   Frosten f.d. åkerlapp
  Kvinnskär holme /Se   Fruggårdsängen åker
  Kyrkan vik   Frugrunden ögr
  Kyrkan vik /Se   Frugrunden grund
  Kyrkeskär holme /Se   Frugrunden ögr
  Kyrkglot sjö   Frugrund, Lilla ögr
  Kyrkgårdsudden udde   Frugrund, Stora ögr
  Kyrkmossen mosse o. åker   Frälsegårdshagen hage
  Kålgårdsmossarna åkrar   Fröjdkullegärdet åker
  Kålkuten ö   Fureskär holme
  Kålkuten grund /Se   Fureskär holme
  Kålskär holme   Fureskär, Norra holme
  Kålskär ö   Fureskär, Södra holme
  Kålskär holmar /Se   Fureskärsvarpet varp
  Kålskär holme /Se   »Furön» holme
  Kåsen prång /Se   Fyra mindre grund ögr
  Kåsen prång /Se   Fyremossen åker
  Kåsen gränd /Se   Fyrkappen f.d. åker
  Kåserna strandområde /Se   Fyråkrarna åker
  Kåsgrundet ö   Fågelstugan holme
  Kåsgrundet ö   Fågelstugan holme
  Kåsgrundet holmar /Se   Fågelstugan holme
  Källan brunn, nätkast /Se   Fågelstugegrundet ögr
  Källarholmen halvö   Fågleholmen holme
  Källarholmen, Lilla ö   Fågleviken vik
  Källarholmen, Stora udde   Fållebacken vägbacke
  Källarholmen, Källarholmarna Saknas /Se   Fållerna åkrar
  Kälmören ö   Fårbackekulle kulle
  Kälmören öar   Fårehagen hage
  Kälmörn holmar /Se   Fårehagen åker
  Kälmörn holmar /Se   Fårehagen hage
  Känkegrundet ö   Fårehagsåkern åker
  Känken ö   Fåreholmen holme
  Käppevik vik   Fåreholmen holme
  Käringebåden grund   Fårekullen åker
  Käringehamnsholmen ö   Fårekullen kulle
  Käringehamnsholmen Saknas /Se   Fårenäseudden udde
  Käringeholmen udde   Fåresnippen hage
  Käringen berghäll /Se   Fåretvätten göl
  Käringeskär ö   Fårevasen vik
  *Käringskär holme   Fårevasen krovarp
  Käringeskär, Lilla ö   Fårkätten notvarp
  Käringeskär, Stora ö   Fårnäs udde
  Kärnebogrind terräng?   Fårnäseudden udde
  Kärngebåden grund /Se   Fägatan väg
  Kärngehamnen vik /Se   Fägrundet holmar
  Kärngeholmen ö /Se   Fägårdsgrundet holme
  Kärngen grund /Se   Fägårdsgrundet holme
  Kärngeskär holmar /Se   Fäholmen holme
  Kärret vik   Fällan skog
  Kärrudden udde   Fällan hage
  Kättle vik   Fällan hage
  Kättlebosund terräng   Fällebacke vägbacke
  Kättleboäng åkrar   Fällegärdet åker
  Kättleudden udde   Fällåkrarna åkrar
  Kävershäll berg   Fälleholmarna holmar
  *Labbefjärden, se Lerviksfjärden fjärd   Fälleholmarna holmar
  *Labbefjärden fjärd   Fälleholmarna holmar
  *Labbeskären holmar   Fälleholmarna holmar
  Labbeskär, Lilla ö   Fälleholmarna holmar
  Labbeskär, Stora ö   Fälleholmen holmar
  Labbeskär holmar /Se   Fälleholmen holmar
  Ladbacken sluttning /Se   Fälleholmen holme
  Lagmansudde udde   Fälleholmen holme
  Lakegrundet holme /Se   Fälleholmen, Hemre holme
  Lakeholmen ö   Fälleholmen, Mellersta holme
  Lakeholmen Saknas /Se   Fälleholmsgrundet ögr
  Lakevarpet varp /Se   Fällevarpen notvarp
  Lakhamnen vik   Fällevarpen varp
  Lakhamnen vik o. varp /Se   *Fällevarpsgrunden ögr
  Lammeglo vik   Fällholmsgrundet holme
  Lammeglo vik /Se   Fällholmsrevet örev
  Lammegloudden udde   Fällholmsrevet örev
  Lammeholmsudden halvholme /Se   Fältemossen f.d. åker
  Landvassen vassbänk /Se   Fänediket dike
  Lassefälla ö   Fargekärret äng
  Lassefälla holme /Se   Fävattningen varp
  Lasseholm ö   Fögelstugan holmar
  Lasseholm holme /Se   Föregrunden holmar
  Lasses håla bukt   Föregrunden holmar
  Lastbryggeudden lastageplats /Se   Förehorvan åker
  Lasteplatsen lastageplats /Se   Förekroen vik
  Lastholmen ö   Föreskär holme
  Lastholmen holmar /Se   Föreskär holme
  Lastudden udde   Föreskär holme
  Lastudden lastageplats /Se   Föreskär holme
  Laxegrundet holmar /Se   Föreskär holme
  Laxgrundet halvö   Föreskär holme
  Laxholmen ö   Förudd udde
  Laxholmen Saknas /Se   Förudd udde
  Lergrundet ö   Förudd åker
  Lergrundet holme /Se   Gagnslösa mosse
  Lervik vik   Galgebacken plats
  Lervik vik   Galvskär udde
  Lerviksfjärden fjärd   Gamla Djupevasseholmarna holmar
  Lilla mossen mosse   Gamlerör fornrör
  Lillebrunnslada ö   Gangsebo mosse
  Lillebrunnslada, se Hilde Brunslada holme   Garnholmen holme
  Lillefjärd sjö   Garpskär hommstånd
  Lilleholmen ö   Garpskär udde
  Lilleholmen i Långholmsfjärden Saknas /Se   Garpskärsgrundet ugr
  Lillefjärdsholmen Saknas /Se   Garpskärssundet sund
  Lille sjöboden udde /Se   Garskärsbron hommstånd
  Lillån (förr Boså) å   Garvskär udde
  Lillån bäck   Gatan sund
  Lillön del av Oknö   Gatan sund
  Lillön del av Oknö   Gatan varp
  Lillön ö   Gatan sund
  *Lindholm holme   Gatan vik
  Lindeholm ö   Gatan sund
  Lindeholm holme /Se   Gategrinjan vik
  Lindersholm holme /Se   Gategrundet holme
  Linderumsbacke triangelpunkt   Gateholmen holme
  Lindeskär halvö   Gathagen hage
  Lindeskär ö   Gathorvan horva
  Lindflaterör fornminnesmärke   Gathorvan åker
  Lindö halvö   Gathorvan åker
  Lindö holme /Se   Gathorvan åker
  Lingonholmen halvholme /Se   Gatåkern åker
  Ljungholmen ö   Gaveln udde
  Ljungholmen holmar /Se   Gaveln hommbro
  Ljusegrund ö   Gelebogöl göl
  Ljusegrund holme /Se   Geleboklint berg
  Ljusegrundet holme /Se   Geleboskog skog
  Ljusgrunden ö   Gelebovägen väg
  Ljusgrundet ö   Getaskär holme
  Ljusgrunden holmar /Se   Getemossen åker
  Ljusgrundet holme /Se   Geten åker
  Lohallemossen mosse   Gettersön holmar
  Lohallen höjd(?)   Gettersön holmar
  Loppan och Lusen ö   Gettersön holmar
  Loppan och lusen skär /Se   Gettersön holmar
  Loppan och lusen holme /Se   Gettersön ö
  Lorthunden udde   Getviken vik
  Lorthund Saknas /Se   Getviken varp
  Lotsgrundet holme /Se   Getvikevarpet varp
  Lusebåden grund /Se   »Giommeholm» holme
  Lyckans ö Saknas /Se   Gladers fästning holme
  Lyckefjärd fjärd   Gladers grund holme
  Lyckefjärd fjärd   Gladers grund holme
  Lyckefjärd fjärd /Se   Gladers kåsor udde
  Lyckefjärd fjärd /Se   Gladmossen mosse
  Lyckefjärd vik /Se   Glahyttegärdet åker
  Lyckeholm udde   Glahyttån å
  Lyckeholm halvholme /Se   Gla[d]sfälleholmen holme
  Lyckeholmssand varp /Se   Gladåkrarna åkrar
  Lyckenäsegrundet ö   Glasmakareviken vik
  Lyckenäsegrundet holme /Se   Glohagen hage
  Lycksalighetens ö holme /Se   Glohagsbacken vägbacke
  Lycksalighetens ö holme /Se   Glohorvan åker
  Lycksalighetens ö Saknas /Se   Gloskogen hage
  Långegrund ö   Glot vatten (vik)
  Långeholm halvö   Glot vik
  Långeholm ö   Glot glo
  Långeholmsgrundet ö   Glot vik
  Långekärr åkrar   Gloängen äng
  Långeland åker /Se   Gossehorvan åker
  Långemosse åkrar   Gran landningsplats
  Långemossen åker?   Grana båtläggeplats
  Långenabbe udde   Granegölen göl
      Graneholmen holme
      Graneholmarna holmar
      Graneholmen holme
      Graneholmen holme
      Graneholmen holme
      Graneholmen holme
      Granfältegatan väg
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmsbron hommbro
      Granholmsgrundet holme
      Granholmsvassen vasse
      Granhultsmossen mosse
      Grannhorvan åker
      Grannhorvan åker
      Grimhultekärret åker
      Grimhultekärret åker
      Grindebackarna vägbackar
      Grimskär holme
      Grimskär holme
      Grimskär holme
      Grimskär holme
      Grindeskogen skog
      Grindslätten äng
      Grisebackarna vägbackar
      Grisebäcken bäck
      Grisekärret kärr
      Groddehorvan åker
      Grubbe hommstånd
      Grubbe håmmstånd
      Grunda båden hommbro
      Grunda ståndet hommstånd
      Grunden ögr
      Grunden ini Båtnäseviken ögr
      Grundet holme
      Grundet holme
      Grundet varp
      Grundet ugr
      Grundet ögr
      Grundet utom Grunda båden ögr
      Grundslada holme
      Grundvarpet varp
      Grundvarpet varp
      »Gruvholmen» holme
      Gruvestenen hommstånd
      Gruvestenen udde
      Grytan östenar
      Grytan grund
      Grytan bukt
      Grytan hommstånd
      Grytan gölar
      Grytegrund holmar
      Grytegrund holmar
      Grytegrund hommstånd
      Grytegrund holmar
      Grytegrundsbukten bukt
      Grytegrundsholmen holme
      Grytegrundsholmen hommstånd
      Grytegrundsrevet hommstånd
      Grytegrundsrevet rev(?)
      Grytegrundsströmmen ström
      Grytegrundsståndet hommstånd
      Grytegrundsudden udde
      Grytegrundsudden udde
      Grytegrundsvarpet varp
      Grytet holmar
      Grytet, Måle holme
      Grytshagen hage
      Grytsholm holme
      Grytsholm holme
      Grytsholm holme
      Grytsholmsgrundet ögr
      Grytskanken udde
      Grytsmossen åker
      Grytö holmar
      Grytö holmar
      Grytö, Måle holme
      Gråsjälegrundet ögr
      Gråsjälegrundet hommstånd
      »Gråskär» holme
      Gräbbekärret hage
      Gränebogatan väg
      Gränebogatan väg
      Gränebohorvan åker
      Gränebohult skog
      Gränebomossen mosse
      Gräsgrunden ögr
      Gräsgrunden holmar
      Gräsgrunden holmar
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet ögr
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrundet holmar
      Gräsgrundet holme
      Gräsgrunden holmar
      Gräsgrundet vid Lakeholmen holme
      Gräsgrundsvarpet varp
      Gräsholmen holme
      Gräsholmsgrunden ögr
      Gräsmossen åker
      »Grässkälegrund» ögr
      Grässkär holme
      Grässkärsbron hommbro
      Grässkärsgrundet ögr
      Grässkärsgrundsbron hommbro
      Grässkärshalsen udde
      Gröneholmen holme
      Gröneholmen holme
      Gröna svaget bukt och sänka
      Gröngatan väg
      Gröningebäcken bäck
      Grönlidmossen åker
      Grönmosse åker
      Grönvägen väg
      Gubbehägnen åker
      Gubbemossen åker
      Gubben och kärngen holme
      Gubben holme (ögr)
      Gubben och kärngen land
      Gubben och kärngen holme
      Gubben och kärngen
      Gubben och kärngen strand
      Gubben och kärngen hällholme
      Gubben och kärngen holme
      Gubben och kärngen varp
      Gubbeholm holme
      Gubbholmegrundet ögr
      Gubbeholmsgrunden ögr.
      Gubbeholmsgrundet holme
      Gubbeholmsvarpet varp
      Gubbehorvan åker
      Gubbens fälla åker
      Gubbåkrarna åkrar
      Guffarsmosse åker
      Gullandet holmar
      Gullandslandet land
      Gullbäcken bäck
      Gullbärsängen åker
      Gulleholmarna holmar
      Gulleholmarna holmar
      Gulleholmarna holmar
      Gulleholmarna holmar
      Gullreholmarna holmar
      Gulleholmsvarpet varp
      Gullehägne åker
      Gullkroken vik
      Gullkroken hommstånd
      Gullnabben udde
      Gullnabben hommstånd
      Gullnabbsgrundet holme
      Gullnabbsgrundet hommstånd
      Gullnabbshålet sund
      Gullnabbsslätten äng
      Gullringevarpet varp
      Gullåkern åker
      Gumman holme
      Gummeholm holme
      Gummeholm holme
      Gummeholm holme
      Gummeholm holme
      Gumsemossen mosse
      Gundleholmarna holmar
      Gunleholm nätläge
      Gunnarmossen åker
      Gunreholm hage
      Gunreholm halvholme
      Gunreholm halvholme
      Gunseholmsglo bete
      Guttorpegatan väg
      Guttorpegärdet åker
      Gårevik vik
      Gårö ö
      Gårö ö
      Gårö ö
      Gårö ö
      Gårö ö
      Gåröbro bro
      Gårögatan väg
      Gårögrinden grind
      Gåseglot (nu upplandad) vik
      Gåsegrundet holme
      Gåsegrundet holme
      Gåseskär ö
      Gåsåkern horva
      Gåsö ö
      Gåsö ö
      Gåsö ö
      Gåsö ö
      Gåsö ö
      Gåsöbådorna ugr
      Gåsögrund ögr
      Gåsögrundsbron hommbroar
      Gåsörev urev
      Gåsetuva holme
      Gäddhällsbacken vägbacke
      Gärdsgärden hommbro
      Gärdsgårdsvarpet varp
      Gärdsgårdsvarpet varp
      Gärdsäng äng
      Gärsegrunden ögr
      Gärsegrunden Saknas
      Gärsegrundet ögr
      Gärsegrundet ögr
      Gärsegrundet klabbe
      Gärseholmen holme
      Gärseholmen holme
      Gärsevarpet varp
      Gärsevarpet varp
      Gärsevarpet varp
      Gärsevarpskastet kast
      *Gärsvik vikar
      Gärsvik varp
      Gästgivaren udde
      Gästgivaren udde
      *Göddholmen holme (nu upplandad)
      *Göddholmen f.d. holme
      Gödepällekallgården trädgård
      Göken ugr
      Göken ugr
      Gökensgrund holme
      Gökensgrundsvarpet varp
      Gölefänen mosse och åker
      Gölen göl
      Gölen göl
      Gölen vid Långhulteström göl
      Göleskogen skog
      Gölfänevägen väg
      Gölja åkrar
      Gölåkern åkrar
      Gösseholm holme
      Gösseholm holme
      Gösseholm holme
      Gössehorvan åkerbit
      Gössekås holme
      Gössekås kåser
      Göteborg holme
      Göteborg holme
      Göteborg holme
      Göteborg gr och flage
      Göteborgshällen grund
      Habbestorpebäcken bäck
      Habbestorpevägskäl vägskäl
      Hag åker
      Hagegatan väg
      Hagehorvan åker
      Hagekärret åker
      Hagen skog
      Hagen landområde
      Hagen hommstånd
      Hagekroen varp
      Haget hage
      Haghorvan åker
      Hagkroen varp
      Hagevarpet varp
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Halleholm halvö
      Halleholm halvholme
      Halleholm holme
      Halleholm halvholme
      Halleholmsgrundet holme
      Halleholmsudden udde
      *Halsnabbehorvan åker
      Halsnabbevik vik
      Halsnabbeviksgrundet holmar
      Halsnabbevikvarpet varp
      Hammargloänger ängar
      Hammarkvistekreken bukt
      Hamnen varp
      Hamnen vik
      Hamnen hommstånd
      Hamnen vik
      Hamnen fjärd
      Hamnen sillsättning
      Hamnefjärden fjärd
      Hamneholme udde (halvö)
      Hamneholme halvholme
      Hamneholme halvholme
      Hamneholmen holme
      Hamneholmsbåden gr
      Hamneholmsbåden ugr
      Hamneholmskroen krovarp
      Hamneholmskroen varp
      Hamneholmsståndet hommstånd
      Hamneholmsudden udde
      Hamnerevet udde
      Hamnerevet hommstånd
      Hamngrundet ögr
      Hamngrundet ugr
      Hamneskär holme
      Hamneskär holme
      Hamneskär holme
      Hamnudden udde
      Hamnudden hommstånd
      Hamnudden udde
      Hamnöholme udde
      Hampegölen göl
      Hampeholmen holme
      Hampeholmen holme
      Hampenabben hage
      Hampenabben hage
      Hampenabben udde och hage
      Hamplyckan åker
      Hansebukten varp
      Hansegubben åker
      Hanseholm holme
      Hanseholm holme
      Hansekullen åker
      Hansevarp varp
      Hansholmsdrevet kast
      Hansholmsgrundet ugr
      Hansholmskastet kast
      Hansholmsudden notvarp o. udde
      Haremossen mosse
      Harevenen mosse
      Harrehagarna åker
      Hattevarpet varp
      Hattevarpen varp
      Hattreskär holme
      Hattreskär holme
      Hattreskär holme
      Hattreskär varp
      Hattreskärsgrundet holme
      Hattreskärsgrundet ugr
      Hattreskärsvarpet varp
      Havrelandet åker
      Hemgärdena åkrar
      Hemgärdet åker
      Hemgärdet åker
      Hemhagen hage
      Hemhagen hage
      Hemhagen hage
      Hemhorvan åker
      Hemhorverna åkrar
      Hemom Gaveln hommstånd
      Hemre hamnen hommbro
      Hemre kärret åker
      Hemre ståndet hommbro
      Hemre ståndet hommbro
      Hemre udden rev (udde)
      Hemre udden udde
      Hemre udden udde
      Hemviksgrundet ögr
      Hemviksgrundet ögr
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hemängen äng
      Herreholmarna holmar
      Herreholmarna holmar
      Herreholmarna holmar
      Herreholmarna, Yttre holme
      Herreholmarna, Hemre holme
      Herrgårdsvägen väg
      Herrholmsgrunden småholmar
      Herrholmsudden uddar
      Herrholmsviken vik
      Herrholmsvikeholmen holme
      Herrholmsvikeholmen holme
      Herrholmsvikekroen krovarp
      Herrholmsvikevarpet varp
      Herråkern åker
      Hesen ugr
      Hildebruns lada holme
      Hildebruns lada holme
      Hildebruns lada holme
      Hinkodlingen åker
      Hjalmars holme holme
      Hjalmars holme holme
      Hjalmarsholmsbron hommbroar
      Hokneudde udde
      Holkemossen åker
      Holken Saknas
      Holmehorvan åker
      Holmen åker
      Holmen hommstånd
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen halvö
      Holmen holme
      Holmen äng
      Holmen i Herrholmsviken holme
      Holmgatan väg
      Holmhorvan äng
      Holmhorvan åker
      Hornlegärdet åker
      Homlerum åker
      Hommansgrundet holme
      Hommansgrundet holme
      Hopaslåttern åker
      Hopaön åker
      Hopehagen hage
      Hopörn åker
      Hornsudden hommbro
      Horsan ugr
      Horsan grund
      Horsan åker
      Horseglo vik
      Horseglo glo
      Horsegrund ögr
      Horsegrund ögr
      Horsegrund ögr
      Horsegrundet holme
      Horsegrundet holme
      Horseholmen holme
      Horseholmen holme
      Horseholmen holme
      Horseholmen holme
      Horse nabbe udde
      Horseholmen varp
      Horsnabben udde
      Horsnabbeholmen holme
      Horsnabbehålet sund
      Horsnabbeudden udde
      Horsnabbeudden hage
      Horsnabbevarpet varp
      Horseskanken vik
      Horseskanken varp
      Horsön ö (halvö?)
      Horsön ö
      Horvan bukt
      Horvan varp
      Horvegrundet ögr
      Horvegrundet ögr
      Horvegrundsgroppan varp
      Horvelängd vik
      Horvelängd bete
      Horvelängdglo betesribba
      Horvsudden udde
      Hovgårdsudden udde
      Hovgårdsuddeudden udde
      Hovgårdsudden udde
      Hultet skog
      Hultet skog
      Hultet skog
      Hultkärret åker
      Hultshagen hage
      Humlegården del av trädgård
      Humlegärde åker
      Humlerum åker
      Humlerumsdiket dike
      Hundefällan åker
      Hundegrundet holme (ögr)
      Hundegrundet ögr
      Hundeholmen holme
      Hundeholmen holme
      Hundholmsgrundet ögr
      Hundevarpet varp
      Hundudden udde
      Hundudden udde
      Husaråkern åker
      Husön ö
      Husön ö
      Husön ö
      Hylteholm holme
      Hylleholm holme
      Hyndedop varp
      Hyndedop sikvarp
      Hyndeholmen holme
      Hyndeholmen holme
      Hyndeskär holme
      Hyndeskär holme
      Hyndeudden udde
      Hyssarebacken backe
      »Håfleholm» holme
      Hålan varp
      Hålet varp
      Hålkholmen holme
      Hålkeholmen holme
      Hålkholmsskäret holme
      Hålkholmsskäret holme
      Hålkärr kärr
      Hålkärregärdet åker
      Hålkärret åker
      Hålkärret åker
      Hålkärret åker
      Hålkärret kärr
      Hålkärrevägen väg
      Hållsvarp varp
      Hållsvarpsholmen holme
      Hållsvarpsholmen holme
      Hångevik vik
      Hångevik vik
      Hångevikeskogen hage
      Hångeviksgrund ugr
      Hångeviksgrunden ögr
      Hägnarna åkrar
      Hägnen hage
      Hägnen åker
      Hägnen åker
      Hägnen åker
      Hägnen, Stora åker
      Hällebåden ögr (öhällar)
      Hällehagen hagen
      Hällehagen hage
      Hällehagen hage
      Hällemossen mosse
      Hällen ögr
      Hällen hommstånd
      Hällen hommstånd
      Hällen hommbro
      Hällen öhäll
      Hällen hommbro
      Hällen hommbro
      Hällen varp
      Hällen sten
      Hällerna hommbro
      Hällerna hommbro
      Hällerna ugr
      Hällerna stenar
      Hällehomman hommstånd
      Hällehomman hommbro
      Hällsudden udde
      Hällsudden udde
      Hällsudden udde
      Hällsudden åker
      Hällsudden udde
      Hällsuddevarpet varp
      Hälludden udde
      Hällevarpet varp
      *Hällö (?) halvö
      Hälnehagen hage
      Hälnåkrarna åker
      Hängsleholmen holme
      Hängsleholmen holme
      Hängsleholmen holme
      Hängsleholmen holme
      Hängsleholmsvarpet notvarp
      Häradshövdingegatan gata
      Hästebrånen betesmark
      Hästefällan skog
      Hästegärdet åker
      Hästehagen åker
      Hästehagen hage
      Hästehagen hage
      Hästehagen hage
      Hästehagen hage
      Hästehagen hage
      Hästeholmshorvan åker
      Hästesylten äng
      Hästhagsgärdet åker
      Hästholmsudden udde
      Hästeholm halvholme
      Hästeholm halvholme
      Hästeholm nätläge
      Hästeholm varp
      Hästeholm halvholme
      Hästeholmarna holmar
      Hästeholmarna holmar
      Hästenäs udde
      Hästeryggen östen
      Hästeryggen sten
      Hästeryggen sten
      Hästeskallen holmar
      Hästeskallen holme
      Hästeskallen holmar
      Hästeskär halvholme
      Hästeskär halvholme
      Hästeskär hommbro
      Hästeskär nätläge
      Hästeskär holme
      Hästeskär holme
      Hästeskärsvarpet varp
      Hästfällorna inägor
      Hästhagen torp
      Hästholm halvholme
      Hästholmen holme
      Hästholmsgrundet ögr
      Hästholmsgrundet holmar
      Hästö ö
      Hårtö ö
      Hästöfjärd fjärd (vik)
      Hästöfjärd fjärd
      Hästöfjärdsgrundet ögr
      Hästöslösaren varp
      Hästösund sund
      Hästösundsgrundet holme
      Hästöviken vik
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm holme
      Högeholm udde
      Högeholmsgrunden ögr
      Högeholmsgrundet ögr
      Högeholmsgrundet ögr
      Högeholmshålan varp
      Högeholmsvarpet varp
      Högeholmsvarpet varp
      Högehäll uppodlad mosse
      Högehäll berg
      Högekull holme
      Högsteklint bergtopp
      Högsätet varp
      Högsätet ugr
      Hökegrenediket dike
      Hökegrene hage hage
      Hökgreneåkern åker
      Hökgrensgärdet åker
      Hökhultekälla källa
      Hökhulteås ås
      Höknaudde udde
      Hönseskär holme
      Hönseskär holme
      Höron varp
      Höstbåden ugr
      Idamossen mosse
      Ideskären holmar
      Ideskären holmar
      Ideskären holmar
      Ideskärsgrundet ögr
      Idö holme
      Idö ö
      Idö ö
      Idö holme
      Idökurran vatten
      Idövarpet varp
      Ikornekärret åker
      Ingebobäck bäck
      *Ingeborgsgrundet ögr
      Ingebovägen väg
      Ingemarsgrundet holme
      Ingemarsgrundet holme
      Ingemarsön öar
      Ingemarsön öar
      Inkörehålemossen mosse
      Inre båden holme
      Inre båden ögr
      Inre holmarna holmar
      Inre Långskärs-grunden ögr
      Inre-ön bukt
      Inskär, Våldö holmar
      Isaksfälla åker
      Israels barn ustenar
      Israelskärret åker
      Isternäs åker
      Isternäs udde
      »Isternäset» udde
      Isternäsudden udde
      Ivans huggormsholme holme
      I Västra bukten hommstånd
      Johankärret kärr
      Johannestomten åker
      Johansegärdet åker
      Johansehorvan åker
      Johansehål åker
      Johans holme holme
      Jonsamlegärdet åker
      Jon-Samuele-mossen mosse
      Jonsemossarna åker
      Jonsholm holme
      Jonsholmsgrundet holme
      Jonsholmsudden udde
      Jordmossen mosse
      Josefinas grund ögr
      Josefinas grund ögr
      Julafton notvarp
      Julegalten varp
      Julgårn åker
      Julkan ström
      Julkeholmen holme
      Julpet holme
      Julpet holme
      Julpet holme
      Julpet holme, vad
      Julpet holme
      Julpegropen insänkning i botten
      Julpehålan fördjupning i botten
      Julpevarpet varp
      Julpevarpet varp
      Jungfrugärdet åker
      Junker hommstånd
      Jägerskär holme
      Jägerskär holme
      Jällarsbacken vägbacke
      Jältemossen åker
      Jämsås ås
      Jämsås vägbackar
      Jämsåsebackarna vägbackar
      Jämsåsemossen uppodlad mosse
      Jämtavarpet varp
      Järnboslätemossen mosse
      Järnet udde
      Järnet hommbro
      Järnet nätläge
      Jönsö kulle, f.d. holme
      Jönsön halvö
      Jönsö halvö
      Jönsö torp
      Jönsögrundet ugr
      Jönsövarp varp
      Jössehorvan horva
      Kalkviken vik
      Kalkvikeudden udde
      Kalkvikeudden udde
      Kalkvikeudden udde o. hommbro
      Kallehamrehorvan åker
      Kallgårdsmossen mosse
      »Kallkuten» holme
      Kalström ström
      Kalmarevägen väg
      Kalvegrundet holme
      Kalvegrundet holme
      Kalvegrundet udde
      Kalvegrundet udde
      Kalvegrundet udde
      Kalvehagen hage
      Kalvholmen holme
      Kalveholmen holmar
      Kalveholmen holmar
      Kalvholmen holme
      Kalveholmen holme
      Kalveholmen holme
      Kalvekullarna åker
      Kalvekullen hage
      Kalven varp
      Kalveskär holme
      Kalveskär holme
      Kalveskär holme
      Kalveskärsgrunden ögr
      Kalveskärsgrunden Saknas
      Kalvholmsgrunden nu landfasta ögr
      Kalvholmsgrundet ögr
      Kalvholmsvarpet varp
      Kalveglot vik
      Kalvegrunden ugr
      Kalvhorvan åker
      Kalvkullen hage
      Kalvetäpperna åkrar
      Kamelen holme
      Kammarkärret åker
      Kaninbacken backe
      Kanineholmen holme
      Kanineholmen holme
      Kanineholmen holme
      Kanineholmen holme
      Kanineskär holmar
      Kaninholmen holme
      Kaninholmen holme
      Kaninholmen hommbro
      Kaninholmen holme
      Kaninholmen holme
      Kanons holme holme
      Kanons holme holme
      Kanons holme holme
      Kaptenen ugr
      Kaptenåkern åker
      Kardusodlingen åker
      Karitall udde
      Karitall hommbro och udde
      Karl-Augustes grund gr
      Karl-Augustes grund grund
      Karlgrund ugr
      Karljohansgärdet åker
      Karlkärr åker
      Karlolsesegärdet åker
      Karlshagen åker
      Karlshagen åker
      Karlsholm udde
      Karlsholm udde
      Karlstenen sten
      Karl Svänssons kroe varp
      Karstorp mosse
      »Kasgrundet» holme
      Kastebackarna vägbackar
      Kastehagen hage
      Kastemossen mosse
      Kastet håla
      Kasäll ugr
      Kasäll ugr
      Kasällebåden ugr
      Katsebukten vik
      Katseholmen holme
      Kattehålan mossa
      »Kavskär» holme
      Kesmältan holmar
      Kesmältan holme
      Kesmältan, Inre holme
      Kesmältan, Yttre holme
      Kesmältegrundet ögr
      Kevershäll berg
      Kevershäll berg
      Kevershäll berg
      Kevershäll berg
      Kikemossen mosse
      Kilen åker
      Killegrenshål vik
      Killeströmmen ström
      Killigefjärden fjärd
      Killingeholm halvö
      Killingeholmsfjärden fjärd
      Killingeholmsgrunden ögr
      Killingeholmsudden udde
      Killingeholmsvarpet varp
      Kinnekulle sandkulle
      Kinningen udde
      Kisteholmarna holmar
      Kisteholmen holme
      Klabb holme
      Klabb holme
      Klabb holme
      Klabben ögr
      Klabben holme
      Klabben ögr
      Klabbs varp varp
      Klamparna holmar
      Klampen holme
      Klampenborg kulle
      Klaras grund ugr
      Klaras grund ugr
      Klintemossen mosse
      Klinten berg
      Klinten berg
      Klinthagen hage
      Klockarebacken del av Torget
      Klockaren hommstånd
      Klockaren landsträcka
      Klockaren ugr
      Klockarehällen ugr
      Klockarerevet örev
      Klostergärdet åker
      Kluvne sten råsten
      Kluvnastensgrundet ugr
      Kluvnestensholmen holme
      Klyvaren råsten
      Kläholm holme
      Kläholm holme
      Kläholm holme
      Kläholm holme
      Kläholmsgrundet ögr
      Klöderflaket ugr
      Klöderflacket ugr
      Klöderkullen åker
      Knabbviken vikar
      Knabbviken varp
      Knabbvikeudden udde
      Knockegärdet åker
      Knocken holme
      Knocken holme
      Knocker holme
      »Knussleskär» holme
      Knösla fjärd
      Knöslenäs åker
      Knöslenäs udde
      Knösleskogen skog
      Knösleskogen skog
      »Knäholmen» holme
      »Knåbbeviken» vik
      Knölen udde
      Knösla vik
      Knösla vik
      Knösla skog och land
      Knöslefjärden fjärd
      Knöslefjärden fjärd
      Knöslegrunden ögr
      Knöslenäs udde
      Knösleskär holme
      Knösleskär holme
      Knösleskärskroen varp
      Knösleskärsudden udde
      Knösleviken vik
      Kobergen berg
      Kofällan hage
      Kofällan åker
      Kofällebacken vägbacke
      Kofälleströmmen ström
      Kogatan väg
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagsgärdet åker
      Kohagsodlingen åker
      Kohagsodlingen åker
      Kokullen hage
      Kokullen hage
      Kolekulle kulle
      Kogrund holmar
      Kogrund ögr
      Kogrundet holme
      Kogrundet holme
      Kogrundet holme
      Kogrundet holme
      Kogrundet holme
      Kogrundsvarpet varp
      Kohagen hage
      Kohagen betesmark
      Kohagegrundet ögr
      Kohagegrundet ögr
      Koholmen holme
      Koholmsglot vik
      Koholmsgrundet holme
      Kokullen hage
      Kompassen gräsgrund
      Kompassen holme
      Kompass varp
      Kon varp
      Konbärskullen kulle
      Konvaljeholmen holme
      Konvaljeön ö
      Kopinan åker
      Kopparslagarevik f.d. vik
      Korgefyllan varp
      Korgfyllan fjärd
      Korgefyllefjärden fjärd
      Kornfloåkrarna åkrar
      Kornskären holmar
      Kornskären holmar
      Kornskärsholmarna holmar
      Kornskärsgroppan vatten
      Kornskärsgrunden ugr
      Kornskärshällerna ustenar
      Korpekärr äng
      Korpekärr åker
      Korpekärrsholmarna holmar
      Korpekärrströmmen ström
      Korpelid vägbacke
      Korset udde
      Korset udde
      Korset hommstånd
      Korset kast
      Korset varp
      Korset varp
      Korset udde
      Korshamn udde
      Korshamnsgärdet åker
      Korshamnsvägen väg
      »Korsholmen» halvholme
      Korsholmen udde
      Korsholmen udde
      Korsholmen holme
      Korsholmen holme
      Korsholmen holme
      Korsevik vikar
      Korsevik krovarp
      Korsevikegrundet ögr
      Korsevikeudden udde
      Korshamn udde
      Korshamn udde
      Korshamn terrängområde
      Korshamnsgrundet holme
      Korshamnshorvan åker
      Korshamnsudd udde
      Korsholmsgrundet holme
      Korsholmsgrundet ögr
      Korsholmsgrundet ögr
      Korsström ström
      Korsudden udde
      Kosimmet sund
      Koudden udde
      Kouddegrundet ögr
      Kovarp varp
      Kovarp varp
      Kovarp lastplats
      Kovarp varp
      Kovarpsfjärden fjärd
      Koverhultebäcken bäck
      Koverhultevägen väg
      Koverhultevägen väg
      Kramerebiten åker
      Krameremossen mosse
      Krekebacken f.d. öppen plats
      Krekelyckan f.d. öppen plats
      Krogstorpegatan väg
      Krokberken åker
      Krokade bron hommstånd
      Krokarna vik
      Krokarna vik
      Krokbjörken holme
      Krokbjörken holme
      Krokbjörken vik
      Krokbjörken holme
      Krokbjörken holme
      Krokbjörken varp
      Krokediket dike
      Krokefloe mosse
      Krokegärdet åker
      Kroken vägkrök
      Kroken åker
      Krokenabbe udde
      Krokenabbe hommstånd
      Krokgrundet ugr
      Krokgrundet grund
      Krokgrundet ugr
      Krokgrundet ögr
      Krokgrundet holme
      Krokgrundet holme
      Krokgrundet holme
      Krokgärdet åker
      Krokgärdet åker
      Krokiga bron hommbro
      Krokiga tallen holme
      Kroksholmen halvholme
      Kroksholmen halvholme
      Kroksholmsgrundet ögr
      Kroksholmskroen varp
      Kroksholmsuddehorvan åker
      Kroksholmsudden uddar
      Kroksholmsudden uddar
      Kroksholmsuddsgrundet ögr
      Krokvarpet varp
      Krokvarpet varp
      Krokvikehorvan åker
      Krokviken vik
      Krokviken vik
      Krokviken vikar
      Krokvikeholmen holme
      Kronsbäckebäcken bäck
      Kronobäcksbäcken bäck
      Kronobäckebäcken bäck
      Kronobäckegatan väg
      Krumskyrka holme
      Krumskyrka holme
      Krusbärshorva plats
      Krusbärstätta plats
      Kryssholmen holme
      Kråkebäcke nabbe udde
      Kråkerumevägen gata
      Kråkerumevägen väg
      Kråkerumsgata väg
      Kråkeskär holme
      Kråkeskär holme
      Kråkeskär holme
      Kråkeskär holme
      Kråkeskär holme
      Kråkeskärsvarpet varp
      Kråkestenen östen
      Kråkestenen östen
      Kråkestenen östen
      Kråkestenen östen
      Kråkhagen hage
      Kröseholmen holme
      Krösaholmen holme
      Krösaholmen holme
      Krösavägen väg
      Kubbelgrundet holme
      Kubbelgrundet ögr
      Kubbelståndet hommbro
      Kubblet sjömärke
      Kuggås ås
      Kuggåsebacken backe
      Kuggåsegatan gata
      Kuggåsekällan f.d. källa
      Kuggåsevägen gata
      Kuggåsström sund
      Kuggåsström ström
      Kuggåsström ström
      Kuggåsström ström
      Kullegärdet åker
      Kullerholmen holme
      Kullerbukten vik
      Kullerholmen holme
      Kullerholmen halvholme
      Kullerholmen holme
      Kulleskär holme
      Kulleskär holme
      Kulleskär holme
      Kulleskär holme
      Kulleskär varp
      Kulleskärsgrundet ögr
      Kulleskärsgrundet ögr
      Kullvarpet varp
      Kungshamn hamn
      Kungsholmen ö
      Kungsholmen holme
      Kungsholmen holme
      Kungsholmen holme
      Kungsholmen ö
      Kungskären holmar
      Kungskärsgrunden ustenar
      Kungskärsströmmen sund
      Kungsströmmen vik
      Kungsströmmen ström
      Kungsvarpet notvarp
      Kurran varp
      Kurran vik
      Kurren hommstånd
      Kurren vik
      Kurrehällerna hommstånd
      Kurresvaget svag
      Kurudden udde
      Kushagsslätten äng
      Kushorvan åkerbitar
      Kusängen åker
      Kvarnebacken vägbacke
      Kvarnebäcken bäck
      Kvarnebäcken bäck
      Kvarnefällan hage
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnegölen göl
      Kvarnekärret åker
      Kvarnelyckan åker
      Kvarneströmmen ström
      Kvarnevägen väg
      Kvarnevägen väg
      »Kvarnskär» holme
      Kvarntorpeängen åker
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnuddevägen väg
      Kvarnängen åker
      Kvastehagen åker och hage
      Kvaten holme
      Kvaten holme
      Kvatekroen varp
      Kvigeholmen holme
      Kvigeholmen holme
      Kvinnskär holme
      Kvinnskärsvarpen varp
      Kvistevarp varp
      Kvistgårdsgärdet åker
      »Kvägerholmen» holme
      Kyrkan vik
      Kyrkan vik
      Kyrkan kroe
      Kyrkan kulle
      Kyrkegrundet holme
      Kyrkogårdsudden udde
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkehorvan åker
      Kyrkehorvan åker
      Kyrkehålet strömmar
      Kyrkehålet strömmar
      Kyrkevenen åker
      Kyrkgårdsgärdet åker
      Kyrkhålan sund
      Kyrkhålet = Kyrkhålan Saknas
      Kyrkhällerna gränsstenar
      Kyrkeskär udde
      Kyrkostenar östenar
      Kyrkostenar stenar
      Kyrkostenar östenar
      Kyrkskärsgrundet holme
      Kyrkskärsudden udde
      Kyrkskärsvarpet varp
      Kyrkslösaren varp
      Kyrkstenen sten
      Kåkskär holme
      Kålgården åker
      Kålgårdshorvan holme
      Kålgårdshorvan åker
      Kålkuten holme
      Kålkuten holme
      Kålkuten holme
      Kålkuten holme
      Kålskär holme
      Kålskär nätläge
      Kålskär halvö
      Kålskär holme
      Kålskär holme
      Kålskärsbron hommbro
      Kålskärsrevet udde
      Kålskärssund sund
      Kålskärsudden hommbro
      »Kålsön» holme
      Kåsehorvan åker
      Kåsen holme
      Kåsen holme
      Kåsen holme
      Kåsen gata
      Kåserna strandområde
      Kåserna hommstånd
      Kåsgrundet holme
      Kåsgrundet holme
      Kåsgrundet ögr
      Kåsgrundet ögr
      Kåsgrundet holme
      Kåsgrundet holme
      Kåsevarpet varp
      Kåsvassen vasse
      Källan brunn
      Källan kast
      Källarehorvan åker
      Källarholmarna holmar
      Källarholmarna holmar
      Källarholmarna holmar
      Källarholmen holme
      Källarholmen, Lilla holme
      Källarholmen, Stora holme
      Källarholmen holme
      Källarholmen holme
      »Källarmören» holme
      Källefloen äga
      Källegärdena åker
      Källegärdet åker
      Källegölen göl
      Källehultet mosse
      Källhagen äng
      Källåkern åker
      Källäng äng
      Källängerna åker
      Källängslandet åker (och hage)
      Kälmholmen ögr
      Kälmörn holme
      Kälmörn ögr
      Kämpegärdet åker
      Känken vatten
      Känken holmar
      Känken holme
      Känkegrundet ugr
      Känkegrundet holme
      Känkeholmen holme
      Käppviken vik
      Käppevik vik
      Kärngebåden ögr
      Kärngebåden ögr
      Käringehagen hage
      Käringeholmen holme
      Kärngehamnen vik
      Käringhamnsholmen holme
      Käringhamnsholmen holme
      Kärngeholmen holme
      Kärngeholmen halvholme o. holme
      Kärngeholmen holmar
      Käringemossen mosse
      Käringen hällholme
      Käringen holme
      Kärngen ugr, sten
      Kärngen ugr, sten
      Kärngen holme
      Kärngholmsudden udde
      Kärngholmsudden udde
      Kärngeskär holme
      Kärngeskär holmar
      Kärngeskär holme
      Kärleksstigen väg
      Kärnebovägen väg
      Kärnebovägskäl vägskäl
      Kärr, Lilla kärr
      Kärr, Stora kärr
      Kärrbohorvan åker
      Kärrebohagen skog
      Kärrebokärret åker
      Kärrebovägen väg
      Kärrekullen kulle
      Kärren åkrar
      Kärret åker
      Kärret hommstånd
      Kärret hommstånd
      Kärret vik
      Kärret åker
      Kärret vik
      Kärret kärr
      Kärret åker
      Kärret åker
      Kärret åker
      Kärret åker
      Kärret åker
      Kärräng åker
      Kättle vik
      Kättle vik
      Kättleboäng uppodlad mosse
      Kättlebrudde udde
      Kättlebrudde hommstånd
      Kättlefälleudden udde
      Kättleholm holmar
      Kättleholm holmar
      Kättlenäs hommstånd
      Kättleströmmen ström
      Kättleudden udde
      Kättlevägen väg
      Kävershäll berg
      Kävrehagen hage
      Kävrehålet vik
      Kävrehålet sänka
      Kävrehålet varp
      Kävreskiftet ägoskift
      Köksåkern åker
      Köpingsåkern åker
      Körevägshorvan åker
      Labbefjärden fjärd
      Labbeskär holmar
      Labbskärsgrundet ugr(?)
      Ladbacken backe
      Ladbacken äng
      Ladkullegärdet åker
      Ladskiften åker
      Ladugårdsgärdet åker
      Ladviken vik
      Ladängen äng
      Lagmansudde udde
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdshorvan åker
      Lagårdshorvan åker
      Lakegrundet holme
      Lakhamnen vik
      Lakhamnen varp
      Lakhamnsudden udde
      Lakeholmen holme
      Lakeholmen holme
      Lakevarpet varp
      Lakholmsgrundet ögr
      Lakholmsgrundet ögr
      Lammeglo vik
      Lammeglovarpet notvarp
      Lammeholm udde
      Lammeholm halvholme
      Lammeholmskroen krovarp
      Lammeholmsudden udde
      Lamsudde udde
      Lamsudde udde
      Lamsuddegatan väg
      Lamsuddeåkern åker
      Landboäng åker
      Landet åker
      Landtorget torg
      Landvassen vasse
      Landsvägsgärdet åker
      Lars Pärssons grund ugr
      Larsäng åker
      Lassebacken vägbacke
      Lassebacken åker
      Lassefälle holme
      Lassefälleudden udde
      Lasseholm holme
      Lasseholm holme
      Lassvarp notvarp
      Lastbryggeudden udde
      Lastbryggevarpet varp
      Lastholmen udde
      Lastholmen halvholme
      Lastholmen holme
      Lastholmen holme
      Lasteplatsen lastageplatser
      Lastplatsehorvan åker
      Lastplatsholmen udde
      Lastudden udde
      Lastudden udde
      Laxegrundet holmar
      Laxgrundet holmar
      Laxgrundet hommbroar
      Laxhaken vik
      Laxhaken vik
      Laxholmen holme
      Laxholmen holme
      Laxholmsgrundet ögr
      Laxholmsgrundet ögr
      Laxkärret åker
      Laxäng äng
      Laxäng, Boe äng
      Ledsmestängebacken vägbacke
      Leran åker
      Leran åker
      Leran åkrar
      Leran åker
      Leran åker
      Leran åker
      Lergatan väg
      Lergrundet holme
      Lergrundsvarpet varp
      Lergrävarehorvan åker
      Lergräverna lergrav
      Lermossen åker
      Lervik vik
      Lervik vik
      Lerviksfjärden vik
      Lidhagen hage
      Liljehornegärdet åker
      Liljehorneängen »kärräng»
      Lilla Boholmsskäret holme
      Lilla Botleholmsgrundet ögr
      Lilla Oxleskärs-grundet ögr.
      Lilla sylten åker
      Lillebron bro
      Lillebäck utfallsdike
      Lille ekholmen holme
      Lillefjärd fjärd
      Lillefjärd glo
      Lille fjärdsholmen holmar
      Lillefjärdsvarpet varp
      Lille-Forsa-bron bro
      Lille-Forsa gölen /Se
      Lille-Forsa-å å
      Lillegatan väg
      Lillegatan f.d. gata
      Lillegategärdet åker
      Lille Grundet holme
      Lilla grundet ögr
      Lilla Gullholmsudden udde (holme)
      Lillegårdskärret åker
      Lillegärdet åker
      Lille hagen hage
      Lillehagen hage
      Lillehagen hage
      Lille holm holme
      Lille holmen holme
      Lille holmen holme
      Lille holmen holme
      Lille holmen holme
      Lille holmen holme
      Lille holmen holme
      Lille holmen i Långholmsfjärden holme
      Lillehorva åker
      Lille horvan åker
      Lille hålet varp
      Lille hålet kast
      Lille hålet sund
      Lillemark skog
      Lillemark skog
      Lillemosse åker
      Lille mossen åker
      Lille mossen åker
      Lille Rögrundsvarpet varp
      Lilla Sandviken varp
      Lilla Sandö hommstånd
      Lilla sjöboden udde
      Lille strömmen ström
      Lille Sundreholmshålet sund
      Lille Svartörnsståndet hommbro
      Lille törneholmen holme
      Lille varpet varp
      Lilla Vårholmsvarpet varp
      Lille vägen väg
      Lillgrund ugr
      Lillgärs vik vik
      Lillgärs vik nätläge
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lilläng äng
      Lillängen äng
      Lillängen f.d. äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillön ö
      Lillön del av ö
      Lillön del av ö
      Lillön del av Oknö
      Lillön halvö (udde)
      Lillönsgrundet ugr
      Lillönsvarpet varp
      Lindeholm holme
      Lindeholmsgrundet ögr
      Lindeholmsströmmen sund
      Lindeholmsvarpet varp
      Lindekullebron bro
      Lindekullen kulle
      Linden åker
      Lindersholm udde
      Lindersholm holme
      Lindersholm holme
      Lindeskär varp
      Lindeskär holme
      Lindesten stenblock
      Linds gata gata
      Lindudden udde
      Lindö halvö (-öar)
      Lindö ö
      Lindö åker
      Lindöglo vik
      Lindöholm Saknas
      Lindöudden udde
      Lingonholmen halvholme
      Lingonholmen halvholme
      Ljungholmen holme
      Ljungholmen holme
      Ljungholmen holme
      Ljungholmen holme

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.