ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Misterhults socken : Tunaläns härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 2366 Bebyggelsenamn : 695 Naturnamn : 2054
Misterhult sn Abborregöl göl Misterhults sn sn Abborregöl sjö
Misterhult sn /Se Abborrehällen skär Misterhults sn sn /Se Abborrehällen klabbe
Misterhult sn Abborrekistan vik /Se Förkortningar förteckning Abborrekistan vik
Misterhult sn Abborreviken vik Misterhult sn Abborresundsgrundet, se Kattseholmen klabbe
Misterhult sn Abborreviksudden udde Misterhult sn Abborreviken vik
Misterhult sn Abborrholmen holme Misterhult sn Abborreviken vik
Misterhult Saknas Abborrhällen skär Grönö galtar inbyggarbeteckning Abborreviken, Lilla vik
Misterhult sn *Adeholmen holme Marsvinen inbyggarbeteckning Abborreviksudden udde
Misterhult sn *Adeholmen holme Misterhult sn Abborreviksvarpet notvarp
Misterhult sn Agnemarshäll skär Misterhult socken Abrahamsmossen åker
Misterhult sn Agnemarssjön sjö Misterhult sn Adam och Eva två stenar
Misterhult sn Albågen vik Misterhult sn Agnemarehäll klabbe
Misterhult sn Albågen skär Misterhult Saknas Alagrundet holme
Misterhult sn Albågen klabbe /Se Misterhult sn Alagrundsklabben liten holme
Misterhult sn Alegrunden grund Misterhulte rämmbukar inbyggarbeteckning Alallén allé
Misterhult sn Alegrundet grund Misterhulte rämbukar inbyggarbeteckning Albukten vik
Misterhult sn Alemossen åkermark Misterhults rämmbukar inbyggarbeteckning Albågen klabbe
Misterhult sn Alevik vik Misterhulte sillnackar inbyggarbeteckning Albågen vik
Misterhult sn Alholmen holme Rämmbukar inbyggarbeteckning Alegrunden klabbar
Misterhult sn Alholmssundet sund Rämmbukar inbyggarbeteckning Alegrundet liten holme
Misterhult sn /Se Alhägnan åkermark Rämmbukar inbyggarbeteckning Alegrundet klabbe
Misterhult sn Alhällen skär Saknas Saknas Alegrundsvarpet varp
Misterhult sn /Se Alhällen, Inre skär lerskankar inbyggarbeteckning Alehägnen åker
Misterhult sn /Se Alhällen, Yttre skär Örö herrskap inbyggarbeteckning Alemossen åker
Misterhult sn /Se Alkärret åkermark Abborrekärren, se Rosenvik torp Alesjön, se Plåttorpesjön insjö
Misterhult sn /Se Alkärret åkermark Abborrekärret utlagt torp Aleveken vik
Misterhult sn /Se Alkärret kärr Adelskog såg Aleveken vik
Misterhult sn /Se Almossen åkermark Adriansnäs gård Alholmsfjärdarna två notvarp
Misterhult sn /Se Almossen ägomark Adriansnäs hmd Alkärret åker
Misterhult sn /Se Almten sjö Agnemar torp Alkärret åker
Misterhult sn /Se Altarskär skär Almtenäs, se Antenäs torp Almlidbacken vägbacke
Misterhult sn /Se Altarskär skär Almtenäs torp Almossen åker
Misterhult kommun /Se Altarskär holme /Se Alsborg lht Almten sjö
Misterhult sn /Se Altarskär rev /Se Alstugan bs Almtesund å
Misterhultsbo inbyggarbeteckning Altarskär rev /Se Alstugan hmd Alslätten landområde
Arvidsmåla by Altarsten sten o. vatten /Se Alviken bs Altarskär skär
Arvidsmåla gd Alveken vik Amtenäs gård Altarskär klabbe
Arvidsmåla by /Se Alveken vik Andersbo f.d. torp Altarsten stor, hög sten ö. v.
Arvidsmåla gd /Se Alängsviken vik Andersbo f.d. torp Alveken vik
Askaremåla by Andungefloen inäga /Se Andersbo lht Alängsviken vik
Askaremåla by /Se Ankarvarpet Saknas Andersstugan hmd Alängsvikevarpet notvarp
Askaremåla by /Se *Apelskär holme Annersbo lht Amten sjö
Askaremåla by /Se *Apelskär holme Antenäs torp Andegrundet holme
*Axelshammar »knipverk» Appelmåleö näs Appelmålen torp Anderseholme holme
Baggamåla gd /Se Appelskär skär Applemålen torp Anderses häll torskställe
Baggetorp by Appleskär skär Arvidsmåla gård Anders Johans asul, se Asulet klabbe
Baggetorp by Appleskär skär Arvidsmåla by Anders Larsas knöl sättställe
Baggetorp by /Se Applevik vik Askaremåla by Anders Petters knalle grund
Basteböla by Aronsfälla skogsmark Askaremåla by Anderssons knalle sättning
Basteböla by /Se Arsulet holme Backstugan bs Andungefloen åker
Basteböla gd /Se Arsulet holme /Se Baggemåla gård Angskärsund sund
Basthult, Lilla by Arvidsmålakärr åkermark Baggemåla jord Ankarvarpet notvarp
Basthult, Stora by Ashällen kobbe Baggetorp by Appeldalen åker
Basthult by /Se Askaremåla bäck bäck Baggetorp by Appelmåleviken vik
Blomsterhult by Askbukten bukt Baggetorp by Appelmåleö skog
Blomsterhult by /Se Askesumpen åkermark Baggetorp by Applebåden klabbe
Boda by Askugnen ugn? Baggetorpekvarn kvarn Applelyckan åker
Boda by Aspholmen holme Baggetorps kvarn hmd Appleskär holme
Boda by /Se Aspholmen holme Baggetorpskvarn, se Baggetorpekvarn kvarn Appleskär klabbe
Bollnäs gd /Se Aspö ö Bastan bs Appleskärsgrundet klabbe
Bollnäs by /Se Aspö ö Basteböla by Appleskärsmarn vik
Bollnäs frälsehemman *Angesund sund Basteböl by Appleveken vik
Botestorp hg Arvidskärr åkermark Bastebörd gård Applevik vik
Botestorp hemman Aspö ö Basthult by Armbågen, se Albågen klabbe
Botestorp by /Se Avasteholmen holme Basthult, Lilla by Armbågshällerna, se Bergskärshällerna klabbar
Botestorp gd /Se Avrättarelyckan åker /Se Basthult, Stora by Arnnäset näs
Bussevik by Avundsfliken åkermark Berga Saknas Arnö holme
Bussevik by Axels kärr kärr Bergebo hd Aronsfälla skog
Bussevik by /Se Axmossen åkermark Bergebo f.d. torp Arsulet klabbe
Djurvadet hemman /Se *Back- (eller *Bäck-) holmen, se Bockholmen holme Bergbo gård Arvidsmålaklint berg
Djurvadet hemman /Se Backlyckan åkermark Bergebo hmd Ashällen klabbe
Djurvadsnäs gd /Se Badarebukten bukt Bergemåla hmd Askbukten vik
Ekerum by Badhusfjärden fjärd Bergemåla riven lht Aspklubben holme
?Ekerum gd Baggehällen holme Bergemåla f.d. torp Aspmossen åker
Ekerum gd /Se Baggemåla kärr åkermark Bergmåla t. »Aspö», se Äspö ö
Ekerum by /Se Baggeviken vik Bergemåla torp Avasteholmen holme
Ekerum gd /Se Baggkärret kärr Bergemåla f.d. torp Avundsfliken markområde
»Elmtesiobothom» bebyggelsenamn /Se Baggkärret åkermark Bergestugan bs Backlyckan åker
Eriksmåla gd /Se Baggryggen skär Berget rivet torp Badarebukten vik
Fagerbäck torp /Se Baggskallen holme Berget hd Badbottnarna, se Bennern grund
Fagerslätt by /Se Baggskallen holme Berget hd Badhusfjärden fjärd
Figeholm köping /Se Baggskallen holme /Se Berget torp Badstuguholmen holme
Figeholm herrgård Bakomskärret åkermark o. kärr Berget lht Baggeholmen, se Baggehällen holme
Figeholm köping Bakskam udde Berget hd Baggehällen klabbe
Figeholm köping /Se Bakskamsglo vik Berget bs Baggekärret åker
Figeholm gd och köping /Se Baktråget håmmstånd /Se Berget bs Baggetorpe Getö ö
Figeholm köping /Se Bakugnen vik /Se Berget bs Baggetorpegöl slåtteräng
Figeholm köping /Se Balgöl göl Bergret torp Baggetorpekvarngöl göl
Figeholm gd, köping /Se *Barmskär, se Brunskär holme Berget bs Baggetorpevägen väg
Figeholm köp. /Se *Baskaskär holme Berghult lht Baggetorpskvarnevägen väg
Figghult, Lilla gårdar o lghtr Basmad åkermark Bergö, Stora torp Baggkärret åker
Fighult, Lilla gård Basteskär skär Berkelid riven bs Baggryggen holme
Fighult, Stora by Bastgärdet åkermark Berkelid torp Baggskallen berg
Fighult by /Se Bastgölsmossen åkermark Berkhorvan torp Baggskallen holme
Fighult by /Se *Bastholm holme Bikullen hmd Baggudden udde
Fighult by /Se *Bastholmen holme Bjurhid, se Bjuridet hmd Baklänges lommstånd
Fijholm, se Figeholm köping *Bastholmen holme Bjurhid gård? Bakskam udde
Fittjehult gård /Se Bastholmen holme Bjuridet hmd Baktråget lommstånd
Fjälltorpet hmd /Se Bastholmen holme Björkelid torp Baktrågshällerna klabbar
?Flathult gård Bastholmen ö Björkelund bs Baktrågsklunsarna, se Baktrågshällerna klabbar
Flathult hemman Bastholmen, Lilla holme Björkhult lht Bakugnen vik
Flathult gd /Se Bastholmsglo vik Björkhult lht Ballgrundet sättställe
?Flivik Saknas Bastholmsviken vik Björkmossen torp Ballstenarna notvarp
Flivik by Basthult, Lilla triangelpunkt Björkvik lht Ballstenarna övervattensstenar
Flivik by Bastkärr åkermark Björnhult gård Ballstensvarpet notvarp
Flivik by /Se Bastkärret åkermark Björnehult hd Barngöl insjö
Fornabo Saknas Bastmossen ålermark Björnehult lht Barnholmen klabbe
Fårbo herrgård Bastmossen åkermark Blixnäs torp Basmad åker
Fårbo gd Bastskär skär Blomfors mjölkvarn Basmad åker
Fårbo hg Bastskär skär Blommedal bs Bastegärdet åker
Fårbo säteri /Se Bastskärsgloet vik Blommedal riven bs Bastemossen åker
*Galtegrafwa Saknas Bastskärsgrundet grund Blomsterhult by Basteskär halvholme
Gersebo herrgård Bastskärshäll skär Blomsterhult by Basteskärshäll klabbe
Glostad by Baststycket åkermark Blomsterhult by Basteskärsudd, se Basteskär halvholme
Glo(e)stad by /Se Bastudden udde Blomstermålen torp Bastgärdet åker
Glostad by /Se Bastumossen åkermark Blomstermålen torp Bastgärdet åker
Glostad by /Se Bastviken, Lilla vik Blå Jungfrun, se Jungfrun ö Bastkärret åker
Gransjömåla gd /Se Bastviken, Stora vik Blåsebacke f.d. torp Bastskärsudd udde
Grystsjömåla gd /Se Bengts holme holme Boberg rivet torp Bastholmen holmar
Grönhult gård Bengts udde udde Boberg torp Bastholmen holme
Grönhult komm-bost *Bensjön sjö Bockemålen torp Bastholmsglo vik
Grönhult gd /Se Bergebo terräng Bockmålen torp Bastholms grund småholmar
Grönö by Bergehagen betesmark Boda by Bastholmslyckan åker
Gunnarsmåla by /Se Bergemåla åkermark Boda by Bastholmsviken vik
Gustavsmåla gd /Se Berghagen betesmark Boda by Bastskär klabbe
Gässhult, Lilla gård *Bergholm holme Boda by Bastskärsglot vik
Gässhult, Stora gård *Bergholm holme Bodatorp gård och kvarn Bastskärsgrundet klabbe
Gässhult gd *Bergholm holme Bogeskär, se Boskär gd Bastskärsgrundet klabbe
Gölghult prästgård Bergmossen åkermark Bohult torp Bastviken notvarp
Göljhult pastorsbost. Bergmossen åkermark Bohult torp Bastviken vikar
Göljhult gd /Se Bergsskär skär Bokvarn kvarn Beatalund åker
Göljhult gd /Se Bergsskär skär Bollnäs gård Beatalund åker
Götebo hemman Bergsskär, Lilla skär Bollnäs frälsehemman Beckviken vik
Götebo gård /Se Bergsskär, Lilla skär Bollnäs gård Bengts holme klabbe
Götehult by Bergskär, Lilla o. Stora skär /Se Bonäs torp Bennern grund
Götehult by /Se Bergsskär, Stora skär Bonäs ort Bergehagen skog
Götehult by /Se Bergsskär, Stora skär Bonäs f.d. bs Berggrundet, se Tärnskärshällen klabbe
Götehult gd /Se Bergskär, Stora o. Lilla skär /Se Bonäs torp Berglyckan åker
Hammar by Bergsskärsgrundet, Lilla grund Bonäs bs Berglyckan åker
Hamnö bebyggd ö Bergsskärshällarna skär Borgen hmd Bergmossen åker
Hamnö by Bergängen åkermark Borgen lht Bergsskär klabbar
?Harenäs by Bergön, L. ö Borgen, se Fagerslätt bs Bergsskär klabbe
Harnäs by /Se Bergö, Lilla holme Bortstugan hmd Bergsskär klabben
*Herbodavarp Saknas Bergö, Lilla ö Boskär gd Bergsskärsflagen flage
Holmen köping /Se Bergö, Lilla ö Bogeskär »ett fiske» Bergsskärsgrundet klabbe
Holmsgården Saknas Bergö, Stora ö Boskär, se Bogeskär fiskelägenhet Bergsskärshällerna klabben
Hunö gård Bergö, Stora ö Botestorp by Bergs udde udde
?Hålö bs Bergön, St. ö Botestorp by Bergö öar
Hägnad by Bergö, Stora ö Botorp hmd Bergö , Lilla holme
Hägnad by /Se *Ber(g)ön, se Fårön ö Boviken lht Berjehägne åker
Hällerum två torp /Se Bergösudd udde Brevik bs Berkemossen åker
Hällerum torp /Se Berkgöl göl Breviken lht Berkeskär holme
Hällerum torp /Se Berkhorvan åker- o. betesmark, kärr Breviksnäs bs Berkgöl insjö
Hälsingsö gård Berkemossen åkermark Brinken, se Klockaregård hemman Berkskär holme
Höckhult gd /Se Berkeskiär, se Berkskär, Stora ö Brodalen gård Berkskärshällarna övervattenshällar
Högskulla gårdar o lghtr Berkeskär ö Brodalen hmd Berkskärsvarp notvarp
Högskulla by Berkeskärsglo vik Brofallet lht Beseglo vik
Högskulla by /Se Berkmossen mosse Brohult lht Beseglosholmen holmar
Hökhult by Berkskär skär Brolund torp Besholmen holme
Hökhult by Berkskär del av ö Brolund lht Besholms hällar små klabbar
Hökhult gd /Se Berkskär, St ö Brolund bs Bésudden udde
Imbramåla by Berkskär, Stora ö Brolund torp Besudden udde
Imbramåla gd /Se Berkskär, Stora skär Bron, se Gässhult hmd Betshällen klabbe
Jämserum by Berkskär, Stora skär Brostugan riven bs Betshällen klabbe
Jämserum by Berkskär, Stora holme /Se Brostugan bs Bjena torskställe
Jämserum by Berkskärsglo vik Brusa torp Björken holme
Jämserum by /Se Berkskärshäll skär Brusan bs Björkskär holme
Jämserum by /Se Berkskärshäll holme Bråtlandet hd Björkskär holme
Jämserum by /Se Berkskärshällarna holmar Bråtlandet hmd Björkskär klabbe
Kallsebo såg Saknas Berkskärsrev rev Brännemosse t. Björkskären, se Måsskär holme
Kallsebo by Berktullarna holmar Brännmossen torp Björkskärsglo vik
Kallsebo by /Se Berketullarna skär Brännsmåla torp Björkskärsglo vik
Kallsebo by /Se Berktullen, Lilla skär Brännö lht Björkskärshaget bukt
Kallsebo by /Se Berktullen, Stora ö Bränsmåla torp Björkskärshäll klabbe
Kallsebo sågkvarn kvarn Berktullen, Stora holme Buren lht Björkskärshäll klabbe
*Kegleströms ålafiske Saknas Berktullsgrund skär Buren lht Björkskärshällsvarpet varp
Klintemåla by Berktullsgrundet, Lilla grund Bussvik Saknas Björktullen klabbar
Klintemåla by Berktullsgrundet, Lilla grund Bussvik by Björktullen holme
Klintemåla by /Se Berktullshällar grund Bussevik notvarp Björktullerna klabbar
Klockaregården hemman Berktullsklubb holme Bussevik by Björktullsgrund klabbe
Koppramåla gd /Se *Berskär holme Bussvik gd Björktulls häller klabbar
Kopparemåla gd /Se *Berskär holme Bussvik med Klemenstorp gd Björktulls klantar, se Klantarna klabbar
Krogstorp by *Berskär holme Bygget f.d. torp Björnemossen oodlad mosse
  Beseglo vik Bygget rivet torp Björnmossarna oodlad mosse
  Beseglosholmen holme Bygget rivet torp Björnmossen åker
  Besholmen, Lilla holme Bygget, se Stenbygget torp *Björnmossen, se Hage Björnmosse m.m. åker
  Besholmen, Stora holme Bygget torp Björnmossen åker
  Besudden udde Bygget torp Björnströmmen sund
  Besuddängen betesmark Bygget torp Björnströmmen ström
  Betshällen skär Bygget torp Björnängen äng
  Betshällen skär Byggningen hmd Björnö ö
  Betshällen holme /Se Byggningen hmd Björnö ö
  Billgrytan terräng Byggverket torp Björnö ö
  Bistocksmossen mosse Byn hd Björnörev udde
  Bjurhidets äng betesmark Bäckeby, se Bäcken torp Björskär, se Berkskär holme
  Bjurängen betesmark Bäcken torp Blackbranten, Västra torskställe
  Björkebäckskärr åkermark Bäcken, se Hörningsbäck torp Blacken sättning i sjön
  *Bjärkekullen, L holme Dala bs Blacken klabbe
  *Bjärkekullen, Stora, se Bjärktullen holme Dalehagen rivet torp Blacken grund
  Björkekärret åkermark Dalen bs Blacken grund
  Björkekärret kärr Dalen, se Djupsjödal torp Blackerna grund
  Björkekärret åkermark Dalen lht Blackhållet torskställe
  Björken öar? Dalen, se Dalsfällan lht Blackorna undervattensgrund
  Björkeskär holme Dalhem lht Blommedallyckan åker
  *Björkeskärs varpesta, se Knallarna grund Dalhem lht Blomstermålebacke vägbacke
  Björkholmarna holmar Dalsfällan lht Blomstermålen åker
  Björkkullen, St. o. L. holmar /Se Dalsfällan bs Blomsterslätt åker
  Björkmossen åkermark Dalsfällan torp Blå Jungfru ö
  Björkmossen åkermark Dalsfällan torp Blåsaremossen åker
  Björkmossen åkermark Dalsfällan lht Blåsudd udde
  Björkmossen åkermark Dalsjö hd Blåsudd udde
  Björkmossen åkermark Dalsjö hmd Blåsuddsgrundet övervattensgrund
  Björkmossen ägomark Dalstugan f.d. bs Bockelåret två åkrar
  Björkskär, St. holme Djupedal torp Bockholmen holme
  Björkskär holme Djupedal riven bs Bockholmsvarpet notvarp
  Björkskär ö Djupedal torp Bocklesund sund
  Björkskär ö Djupehorva torp Bockmossen oodlad mosse
  Björkskär, Stora, se *Björkskären holme Djupesund torp Bockstrupen sund
  *Björkskären holmar Djupsjödal torp Bockstrupeflagen vik
  *Björketullen, L. holme Djupsjödal torp Bockstrupeudden udde
  Björktullen holme Djupsjödal torp Bockstrupevarpet notvarp
  Björktullen holme Djupviken f.d. torp Bodbacken vägbacke
  Björktullen öar Djupviken f.d. torp Bodviken vik
  Björnehultslyckan åkermark Djurvadet, se Djurvallenäs hemman Bodviken vik
  Björnemossen mosse Djurvadsnäs gd Bodviksgrunden övervattensgrund
  Björnmossen mosse Djurvallsnäs hemman Bojortehällen klabbe
  Björnmossen mosse Djurvallsnäs gård Bokkullen kulle
  Björnmossen åkermark Dovan, se Bonäs bs Bokvarngölen sjö
  Björnmossen mosse Ekenäs bs Bokvarnån å
  Björnmossen, Lilla mosse Dubbetorpet torp Bollnäseängar ängar
  Björnmossen ägomark Dubbetorpet torp Bondholmen holme
  Björnströmmen del av Virån Duva f.d. bs Bordet vik
  Björnö ö Eka hd Bordet klabbe
  Björnö ö Eka hmd Bordsfötterna tre klabbar
  Björnö udde Ekeby gård »Borgholmen», se Borgsberget holme
  Björnören udde Ekeby lht Borghållen, se Borgsgrundet klabbe
  Black, Lilla kobbe Ekelid f.d. bs Borgsberget halvholme
  Black, Stora kobbe Ekelid f.d. torp Borgsberget bergknalle
  Blackan grund Ekelund bs Borgsgrundet klabbe
  Blackan grund Ekelund riven bs Borholmen holme
  *Blackan, L holmar Ekelund bs Borholmsfjärden fjärd
  *Blackan, L grund Ekelund torp Borholmsgrunden små holmar
  Blacken grund Ekenäs torp Borholmsvarpet notvarp
  *Blacken liten holme eller grund Ekenäs riven bs Bosjökärr kärr
  Blacken skär Ekenäs f.d. torp Bosjökärren ladvall
  *Blackerna små holmar Ekerum by Bosjöland äng
  Bladkärret åkermark Ekerum bebyggelse Bosjön sjö
  *Blanckeholm holme Ekerum bebyggelse Bosjön sjö
  *Blankaholmen holme Ekhult torp Bosjöängen äng
  Blankaholme holme Ekhult lht Boskär ö
  Blixnäs betesmark Ekstugan bs Boskär, Lilla udde
  Blomsterdalen åkermark Ekudden lht Boskärsbukten vik
  Blomstermålen terräng Ekö jordlägenhet Boskärs förer tallar
  Blomsteräng åkermark Elmekärr by Boskärs knalle sättställe
  Blåbärsmossen åkermark Emmalund torp Boskärsstugan bod
  Blåbärsmossen åkermark Enebacken bs Boskärsudd udde
  Blå jungfrun, se Blåkulla l. Jungfrun ö Enemyt lht Boskärs varpstad fiskegrund
  Blå Jungfrun, se Jungfrun ö Eriksmåla gård Bostorpeviken vik
  (Blå) Jungfrun, (Blåkullan) ö /Se Eriksmåla lht »Botesholmen», se Botteholmen holme
  Blåjungfrun ö /Se Eriksmåla bs Botleholmen holme
  Blå Jungrun ö /Se Eriksmåla hmd Botleholmssund sund
  Blåkulla ö /Se Fagerbäck torp Botorpgölen göl
  Blåkullan (=(Blå) Jungfrun) ö /Se Fagerbäck torp Bovik vik
  Blåkulla ö /Se Fagerhult torp Boviken vik
  Blåkulla (= Jungfrun) ö /Se Fagerhult torp Boäng åker
  Blåkulla ö /Se Fagerike torp Boängen äng
  Blåkulla annat namn på ön Jungfrun /Se Fagerrike torp Boängen äng
  Blåkulla ö /Se Fagersjömåla gård Brantmossen åker
  Blåkulla, se Jungfrun ö Fagersjömåla hd Brasenhålet sund
  Blåsudd udde Fagersjömåla torp Brasensundet sund
  Blåsudd udde Fagerslätt ägor Breda bukten vik
  Blåsudd udde /Se Fagerslätt bs Bredesten häll
  Blåsudd udde /Se Falhult husartorp Bredgrundet grund
  Blåsuddsgrundet holme Fesryket lht Bredgrundet sättställe
  Bockdalslyckorna åkermark Ficksjöhagen torp Bredhäll häll
  Bocklåret åkermark Ficksjöhagen torp Bredhäll klabbe
  Bockelåret åker /Se Ficksjökrog smedstuga Bredhällsbåde både
  Bockholmen holme Ficksjökrog bs (förr med krog) Bredsjön sjö
  Bockholmen holme Ficksjötorp smedstuga Bredsjön sjö
  Bockholmen holme *Ficksjötorp bs /Se Bredskäret holmar
  Bockholmssundet sund Ficksjötorp gd Bredskäret klabbe
  Bocklesund sund Figeholm samhälle Bredviken vik
  Bockmossen mosse Figeholm gård Bredviken vik
  Bockstrupen sund Figeholm herrgård Bredviksberget berg
  Bockstrupen sund /Se Figeholm gård Bredviksvarpet notvarp
  Bockstrupeudden udde Figeholm köping Breglot vik
  Boda Gatgöl tjärn Figeholm köping Bregrundet sättställe i sjön
  Boda Gatgöl göt Figeholm köping Breskäret klabbe
  Bodasund sund Figeholm köping Bressleberget berg
  Bodaån å Figeholm köping Bresslegrundet, se Hönsegrundet holme
  Bodkärret åkermark Figeholm köping Bressleholmen, se Hönsegrundet holme
  Bodvik vik Figeholm »köping» Brevasseviken vik
  Bodviken vik Fighult by Brevik vik
  Bodviken vik Fighult, Lilla hemman Brevik vik
  Bodviken Norra vik Fighult, Lilla gård Breviken, se Breviksholmen vik
  Bodviken Södra vik Fighult, Stora by Breviksholmen holme
  Bodviksgrunden holmar Fighult, Stora by Briggbådarna grund
  Bojortehällen skär Fighult, Stora by Briteshål vik
  Bojortehällen Saknas /Se Finntorp ort Britesudde udde
  Bollnäse ängar terräng Finntorpet f.d. husartorp Britt-Lisas häll klabbe
  *Bollnässjön sjö Finntorpet husartorp Brobackarna vägbackar
  Bollnässjön sjö Fjällen torp Brobacken, se Mälibacken vägbacke
  Bomossen åkermark Fjälltorp gårdar Brobrångssjön sjö
  Bondemossen åkermark Fjälltorpet hmd Brokholmen holme
  Bondholmen holme Fjälltorpet, Lilla hd Broksholmen holme
  Bordet vik Fjälltorpet, Stora hd Broksholmen, se Brokholmen holme
  Bordet holme Fjällängen bs Bromans floe bete
  Bordet holme /Se Fjärdingen hmd Broviken vik
  Bordet rev /Se Flatemosse f.d. båtsmanstorp Brunnskär holme
  Bordet rev /Se Flatemosse torp Brunnskärsglo vik
  Bordsfötterna holme Flathult gård Brunnskärshäll klabbe
  Bordsfötterna tre klabbar /Se Flathult gård Brunnskärshällar små klabbar
  Bordsfötterna klabbar /Se Flathult hemman Brunskärsklant klabbe
  Bordwijknääs, se Harnäset näs Flinthem torp Brunnskärsmar sänka
  Borgsberget udde Flintnabben lht Brunnsmossen åker
  Borgsgrundet grund Flisan hd Brutallsudden udde
  *Borholmen holme Flivik by Brutallsvarpet varp
  *Borholmen holme Flivik by Bryggviken vikar
  Borholmen holme Flodhult gård Bråkarsundet sund
  Borholmen holme Flohult hd Bråneberg udde
  Borholmsfjärden fjärd Flohult hd Brånehäll liten klabbe
  Borholmsmossen åkermark Flohult hmd Brånevik vik
  Bosjöholmen holme Fläktalus torp Brånhagen utmark
  Bosjökärr åkermark Fornabo frälsehemman Brånudden udde
  Bosjön sjö Fornabo, se 1 Fårbo gd Brånö ö
  Bosjön sjö Forsen f.d. sågkvarn Brånö ö
  Bosjön sjö Fredriksberg t. Brånökärret kärr
  Bosjönäs skogsmark Fredriksberg torp Brånösund sund
  Bosjöängen åkermark Fredriksberg torp Bråthorvan hagmark
  Boskär holme Fredriksfors lägenhet Bråtkärret åker
  Boskär ö Fridhen riven bs Bråtkärret åker
  Boskär ö Fritsborg bs Bråtkärret åker
  Boskär ö Frökneburen, se Buren lht Bråtlande-Dämmen åker
  Boskär ö Fågelhem lht Bråtlande Fjolavall åker
  Boskär ö Fårbo gd Bråtlande Klänkekrok åker
  Boskär ö Fårbo säteri Bråtlande Kohage hage
  Boskär skär Fårbo säteri Bråtlandeskogen skog
  Boskär ö /Se Fårbo säteri Bråtlandet odlad mosse
  Boskärsbukten bukt Fårebo herrgård Bråtlandet åker
  *Boskärsholmarna holmar Fårbo poststn Bråtlandskullen åker
  *Boskärsholmarna, se Orreskären holmar Fårbokvarn Saknas Bråtlandslyckan åker
  Boskärsudd udde Fårbokvarn kvarn Bräckebo åker
  *Boskärsvarpesta, se Blackan grund Fårbo skola Saknas Bräkten åker
  Boskärs varpstad fiskegrund Fårbovilla Saknas Brända holmen holme
  *Botelholm, se Botesholmen holme Fårbovilla lht Brända viken vik
  Botesholmen holme Fårehuset bs Brändeholme holme
  Botes-(ev.Bötes-)holmen holme Fällan hd Brändekärr åker
  Botleholmen holme Fällan, se Eriksmåla Saknas Brände udden udde
  Bovrången sjö Galgbacken riven bs Brändö ö
  Boäng betesmark Gamla kvarnen, se Baggetorp kvarn hmd Brändö öar
  Brandgärdet åkermark Gammalnäs by Bränneskaft vik
  Brasenhålet sund Gammal-Näs by Bränneskär klabbar
  Bredbukten bukt Gammal-Näs, se Näs bebyggelse Brännesundsflagen fjärd
  Bredbukten bukt Garpa f.d. bs Brännholmen holmar
  Bredgloet vik Garpa bs Brännmossen insjö
  Bredhäll liten holme Gastbacken torp Brännskärs flage fjärd
  Bredhäll kobbe Gastehuset hus Brännängarna åkrar
  Bredhäll skär Gatan hd Brännängerna åker
  Bredhällsbåde kobbe Gatan bs Brännö ö
  Bredsjön sjö Gatan, se Svenstorp torp Brännösgrundet klabbe
  Bredsjön sjö Gatan torp Brännösund sund
  Bredsjön sjö Gersebo gård Brödlösan åker
  *Bredskär holme Gersebo gård Buktviken vik
  Bredskär skär Gersebo gård Buktvikeudden udde
  Bredskäret skär Gersebo, Lilla torp Buren vik
  Bredskäret, Lilla skär Gersebo skola Saknas Burgärdet åker
  Bredskäret, Stora skär Gersebohagen torp Burviken vik
  Bredsjön sjö Gesterskulle lht Burviken vik
  Bredsjön sjö Gestersnäs lht Busemossen åker
  Bredsjön sjö Glabo riven bs Busholmen holme
  Bredvasseviken vik Glabo lht Busken klabbe
  Bredvik, Lilla vik Gloestad by Busklubberna klabbar
  Bredvik, Stora vik Glostad by Buskskär klabbe
  Bredvik vik Glostad gdar Buskärret åker
  Bredviken vik Gnava bs Busmon utlagd åker
  Bredviken vik Gnavan hd Busskäret klabbe
  Bredviksberget terräng Gosen rivet torp Bussvik vik
  Bredängen åkermark Gosen torp Bussvikeknallen sättning i sjö
  Breesiö, se Bredsjön sjö Granfällan, se Gransjömåla Saknas Bygatan gata
  Breesiön, se Bredsjön sjö Granfällan bs Bygatan väg
  *Breskären holmar Granfällan lht Bygge Hästhage, se Hästhage, Bygget hage
  Bressleberget berg /Se Granhult torp Bygge Stackkärr åker
  Briggbådarna grund Grankärret bs Bygget åker och skog
  Briggbådarna grund /Se Gransjömåla hd Byggevägen väg
  Brinkfällekullen kulle Gransjömåla gård Byggängen åker
  Britt-Lisas häll grund Gransjömåla hmd Bykareberget berg
  Brobrången sjö Granstorpet torp Bykhällen liten klabbe vid land
  Brobrången, Lilla sjö Grebo f.d. husartorp Bykhällen klabbe
  Brodalsängen betesmark Greneholm bs Bykällan källa
  Brokholmen holme Grimgölen hd Bylingen klabbe
  Brokärret kärr Grimgölen hmd Bylingshamnsflagen vik
  Brokärret åkermark Grimgölsäng lht Bylingshamnsudden udde
  Brokärret, Stora åkermark Grinderum riven bs Bylyckan åker
  Brolången sjö(?) Grindstugan bs Bylyckan åker
  Brolångs göl sjö Grindstugan f.d. torp Bymossarna åker
  Bromossen åkermark Grindstugan riven bs Byströmmen ström
  Bromossen åkermark Grindstugan riven bs Bysundet sund förbi byn
  Brovrången sjö /Se Grindstugan bs Bysunds häller klabbar
  Broängen åkermark Grindstugan bs Bådan grund
  Brudtallsudden udde Grindstugan f.s. bs Båden udde
  Brunkeberg berg Grindstugan bs Båden grund
  Brunnskär skär Grindstugan bs Båkholmen, se Hommeskär holme
  Brunnskär skär Grindstugan bs Båkudden udde
  Brunnskärshäll skär Grinnerum torp Bårholmen holme
  Brunnskärsglo vik Grinnerum lht Bårholmen holme
  Brunnskärsklant skär Grinnerum bs Bårskär holme
  Brunnslyckan åkermark Grodam lht Båset vik
  Brunnsmossen åkermark Groddamm f.d. husartorp Båtkroken vik
  Brunskär holme Gropen, se Bränsmåla torp Båtsmansbåden, se Pers sten häll
  *Brunskärs klantar, se Hillskär små holmar Grytmaren torp Båtsmanshällen grund ö. v.
  Bryggviken vik Grytmarn f.d. torp Båtmansvarpet notvarp
  Bråkarsundet sund Grytsjöhult hd Båtsta vik
  Brånudden udde Grytsjöhult gård Båtsta båtställe
  Brånö ö Grytsjöhult hmd Båtstad ängar
  Brånö ö Grytsjömåla torp Båtstadgrundet grund
  Brånö ö Grytsjömåla, se Grytsjön torp Båtstafjärden vattenområde
  Brånö o. Strupö öar Grytsjömåla, se Kullen hmd Bäckebron bro
  Brånö ö Grytsjömåla gård Bäckeskogen skog
  Brånö ö Grytsjön torp Bäckevarpet notvarp
  Brånöberg berg? Gråta bs Bäckeviken vik
  Brånösund sund Grälebro torp Bäckfallen åker
  Brånövik vik Gränden stadsdel Bäckflagen vik
  Bråthorvan betesmark Gränse lht Bäcklyckan åker
  Bråtkärret åkermark Grönahorva torp Bäcklyckan åker
  Bråtkärret åkermark Gröndal hmd Bäcklyckan åker
  Bråtkärret åkermark Gröndal rivet torp Bängskalle udde
  Bråtkärret åkermark Gröndal torp Bärfällan åker
  Bråtkärret kärr Gröndal torp Bäholmen holme
  Bråtkärret åkermark Gröndal hd Bölden, se Bäldsundet sten
  Bråtkärret åkermark Gröndal torp Boldsundet sund
  Bråtlandet åkermark Gröneholm bs Bölebacke vägbacke
  Bråtlandet terräng Grönehult torp Bönhusgärdet åker
  Bråtmossen åkermark Grönehult f.d. torp Böte, Hunö hög kulle
  Bråtviken vik Grönelund, se Emmalund torp Bötet, se Hunö böte berg
  Brända floe åkermark Grönemåla rivet torp Dalarsundet sund
  *Brändaholm liten holme Gröneslätt bs Dalehorva hagmark
  Brändegöl göl Gröneslätt lht Dalen åker
  Brände hagen betesmark Grönhagen lht Dalgrensgärdet åker
  Brändeholme holme Grrönhult komministerboställe Dalhagen hage
  Brändeholmen holme Grönlid lht Dalhagsgrytet gryt
  Brände kärr kärr Grönskog torp Dalhagsmossarna åker
  Brändemossen åkermark Grönskog torp Dalhagsskogen skog
  Brändesundet sund Grönstorp torp Dalkärren åker
  Brände udden udde Grönviken lht Dalkärrskullarna skog
  Brändevik vik Grönvisan, se Grönviken lht Dalkärrslyckan åker
  Brändö ö Grönö by Dalsbrånen hage
  *Brändö, L holme Grönö by Dalsbäcken bäck
  Brändö, St. ö Gunnarsmåla hd Dalskogen skog
  Brändö ö Gunnarsmåla gård Dalskärret åker
  Brändö ö Gunnarsmåla, se Guttan hmd Dalskärret åker
  Brändö, Lilla holme Gustavsmåla t. Dalskärret åker
  *Brändö sund sund Gustavsmåla f.d. torp Dalslyckan åker
  *Brändö sund sund Gustavsmåla lht Dalsmossen åker
  Brändösund sund Guttan hemmansdelar Dalsängen åker
  *Brändösund sund Guttegårdarna gårdar Dalsängsviken vik
  Bränneholmen holme Guttra, se Gunnarsmåla ställen Dammen »sjö»
  Bränneskär, Lilla skär Gåsebro f.d. torp Dansareberget berg
  Bränneskär, Stora skär Gärdet hd Dansarehällen varp och klabbe
  Bränne sun, se *Brändö sund sund Gärdsgården hd Danseflage flage (insjö)
  Brännesund sund Gärdstugan hd Dansholmarna upplandade holmar
  Brännesundsflagen fjärd Gässhult Saknas Dansholmsgrundet klabbar
  Brännholmen holme Gässhult gård Danska redden hög o. brant holme
  *Brännholm, N. holme Gässhult herrgård Danska redden klabbe
  *Brännholm, St. o. L. holmar Gässhult säteri Dantaskär klabbe
  *Brännholmar holmar Gästerskärr, se Kärr lht (hage) Darrefjärden fjärd
  *Brännholmen holmar Gästersnäs lht Darregöl göl
  Brännholmen, Lilla holme Gölberget bs Darren sjö
  Brännholmen, Stora holme Gölehorva torp Darren sjö
  Brännkärr åkermark Gölehorva rivet torp Dejermosse mosse
  Brännmossen åkermark Gölehorva bs Dirkenshamn vik
  Brännmossen åkermark Gölehorva lht Djupa bukten vik
  Brännmossen åkermark Gölen hd Djupa Myrholmslägena nätläge
  Brännmossen åkermark Gölen, se Nynäs bs Djupe floen äng
  Brännmossen åkermark Gölghult kyrkoh.bost. Djupesund sund
  Brännmossen åkermark Göljhult gd Djupesund sund
  Brännorna terräng Gölghult kyrkoherdeboställe Djupe sund sund
  *Brännskär holme eller holmar Gölstugan f.d. bs Djuphörningen sjö
  Brännskärsflage sund Gölstugan bs Djup-Hörningen sjö
  Brännsmåla åkermark Göludden ort Djupkärret åker
  Brännvinsholmen holme Göludden lht Djupsjön sjö
  Brännängen betesmark Göludden f.d.torp Djupstrecket, Stora sund
  Brännängen åkermark Göludden bs Djupvikemossen åker
  Brännö öar Göludden lht Djupvikemossen åker
  Brännö ö Görlid torp Djupviken vik
  Brännesund sund Görlid torp Djupvikeviken vik
  Brännösund sund Götebo gård Djupållan sättställe
  Buktviken vik Götebo hemman Djurbådarna grund
  Buren vik Götebokvarn torp Djurgården hage
  Buren vik /Se Götehult by *Djurhagsmossen åker
  *Bursviksnäs halvö Götehult by Djursholmen holme
  Burviken vik Hagaberg torp Djäknesäcken liten klabbe
  *Burviknäs udde Hagalund torp Doven vik
  *Burviksnäs halvö Hagen hd Dova sjö
  *Bursviknäs halvö Hagen hd Draggöl sjö
  *Bursviksnäs halvö Hagen hmd Drottninghällen klabbe
  *Bursviksnäs halvö Hagen, se Åbyhagen hmd Dränggråta åker
  Busholmen ö Hamborg bs Dränggråtebron bro
  Busken, Lilla holme Hammardal bs Dränggråten åker
  Busken, Stora holme Hammerdal f.d. torp Drängsten löst stenblock
  Busklubben, Lilla skär Hamnö by Drängstenen grund
  Busklubben, Lilla holme Harnäs gård Drängståndet lommstånd
  Busklubben, Stora skär Harnäs gd Drängvilan åker
  Buskskär skär Harenäs hemman Drögudden udde
  Buskärret åkermark Hasselbacken bs Dunsjön insjö
  Busmossen åkermark Hedvigsberg torp Dunsjön sjö
  Busmossen åkermark Hedvigslund, se Buren lht Dusebåden grund u. v.
  Busmossen åkermark Hemmet kasern med bostäder Duva sjö
  Bussan ö /Se Hemmingshult f.d. torp Dyngberget bergudde
  Bussviken, se Kärrsvik vik Hemmingshult torp Dyvelsblacken, se Dyven sättställe
  Busskär holmar Hemmingslycka riven bs Dyven sättställe
  Buss-skäret skär Hemmingsmåla hd Dämmarna åkrar
  Bussvik triangelpunkt Hemmingsmåla gård Dämmarna åkrar
  Bussviken vik Hemmingsmåla hmd Dämmen åker
  *Busten liten holme eller grund Hermansmåla lht Dämmen åker
  Bygget triangelpunkt Hermansmåla lht Dämmen åker
  Bygget betesmark? Herrefällan torp Dämmen åker
  Byggverket åkermark Holmen = Figeholms köping, se Figeholm Saknas Dämmkärret åker
  Bykhällen häll Holmen köping Dämmkärrsbäcken bäck
  Bykhällen liten klabbe /Se Holmen Saknas Dämmsdiket dike
  Bylingen holme Holmsgården, se Figeholm Saknas Dämmsläten utlagd åker
  Bylingshamnsflagen göl Holmsgården gård Dämphöljen vik
  Bysundet sund Holmsjömåla lht Dömanskär klabbe
  Bysundet sund Holmsmåla, se Hålkärret torp Dömanskärs hällar klabbe
  Bysundshällen grund Hommgölen f.d. torp Dömanskärs klant klabbe
  *Båden, I. o. Y. grund Horvan hmd Dömanskärs kluns grund
  Båden kobbe Horvan torp Edlundsudde udde
  Bådsten grund Horvan torp Egelgöl göl
  Bågön ö /Se Horvan lht Egelgöl göl
  Bålstaviken vik Horvan, se Värkvarnsgrind torp Egelgöl göl
  Bårholmen holme Horvan bs Egelgöls mosse åker
  Båtkroken vik Hult, Lilla torp Egelgölsmossen mosse
  Båtsmansbåden grund Hult, Stora torp Eka ö
  Båtstad strandmark Hult, Östra hd Ekbromad åker
  Båtstad vik Hultenäs bs Ekbromad, se Ekerbromad åker
  Båtstad vik Hultet lht Ekdalen vik
  Båtstadfjärden fjärd Hunö by Ekebacken vägbacke
  Bäckebyhagen betesmark Hålkärret torp Ekebacken vägbacke
  Bäckebykärr åkermark Hålvik gd Ekedalslyckan åker
  Bäckeskogen skogsmark Hålviken gård Ekelidskogen skog
  Bäckeviken vik Hålvik by Ekelundsmossen mosse
  Bäckfallen åkermark Hålö bs Ekelundsmossen åker
  Bäckudden udde Hägerum bs Ekelågan vägbacke
  Bödelshalsen terräng Hägnad by Ekelågsbacken, se Ekelågan vägbacke
  Bölden sten /Se Hägnad by Ekelågsviken vik
  *Börskär(?), se Brunskär holme Hägnaden t. Ekemossen åker
  Börslekärret åkermark Hägnaden torp Eken notvarp
  Börslemossen åkermark Hällen lht Ekenäs udde
  Börslemossen åkermark Hällen hd Ekenäsgrundet holme
  Böstelhorvan åkermark Hällen f.d. båtmanstorp Ekerbromad åker
  Böteslyckan åkermark Hällen hmd Ekerumegrunden grund ö. v.
  Bötesviken vik Hällersberg torp Ekerumeviken vik
  Bötet berg /Se Hällerum gd Ekeskär, se Ekholmarna holmar
  Dala betesmark Hällerum bs Ekeströmmen ström
  Dalarsundet sund Hällerum f.d. torp Ekholmarna holmar
  Dalen åkermark Hällerum t. Ekholmarna holmar
  Dalen åkermark Hällerum torp Ekholmen holmar
  Dalgubben, Lilla åkermark Hällerum bs Ekholmen holme
  Dalgubben, Stora åkermark Hällerum bs Ekholmen holme
  Dalhagen betesmark Hällerum lht Ekholmen holme
  Dalhagsskogen skogsmark Hällveberg torp Ekholmen holmar
  Dalhem åker- o. betesmark Hällveberg torp Ekholmen holme
  Dalkarlsmossen åkermark Hälsingö gd Ekholmen, se Tallhällen holme
  Dalkärret åkermark Hälsingsö gård Ekholmen holmar
  Dalkärret åkermark Hälsingsö gård Ekholmen holme
  Dalkärret åkermark Hälsingsö by Ekholmen holmar
  Dalsbäcken bäck Hälsingsökvarnen sågkvarn Ekholmen, Lilla holme
  Dalsfällan åkermark Härnäset bs Ekholmsflagen flage
  Dalsharveäng åkermark Hässelvik lht Ekholmsgrunden holmar
  Dalskogen skogsmark Höckhult by Ekholmshäll klabbe
  Dalskärret åkermark Höganäs lht Ekholms hällar småklabbar
  Dalskärret åkermark Höganäs lhtr Ekholms häller, se Ekholmen klabbar
  Dalskärret åkermark Höganäs stadsdel Ekholmshällarna, se Ekholmsgrunden holmar
  Dalskärret åkermark Höghult torp Ekholmshällerna klabbar
  Dalskärret åkermark Höghult lht Ekholmssund sund
  Dalslyckan åkermark Höghult lht Eknäset holmar
  Dalsmossen åkermark Högsholm hmd Eknödjupet vatten
  Dalsmossen åkermark Högskulla by Ekudden udde
  Dalsmossen åkermark Högskulla by Ekudden, se Krokskärsudden udde
  Dalsmossen åkermark Högskulla by Ekängen åker
  Dalsmossen åkermark Högtomta lht Ekö ö
  Dalsängsviken åkermark Högtorp bs Ekö halvö
  Dammarna terräng Högtorp torp Ekö ö
  Dammen göl Hökens riven bs Ekö ö
  Dammen åkermark Hökhult by Ekö ö
  Dammen åkermark Hökhult by Eköfjärd fjärd
  Dammen, Lilla åkermark Hökhult, Lilla, se Skräddartorpet hmd Eköhamn vikar
  Dammen, Stora åkermark Hönseburen, se Buren lht Eköhamn notvarp
  Dammgrinden åkermark Hörningsbäck torp Eköhamn varp
  *Danegölar sjöar Hörningsbäck torp Eköhamnsgatan sund
  Dansareberget berg /Se Hörningsdal torp Eköhamnsholmen holme
  Dansarehällen klabbe /Se Hörningsdal torp Eköhamnsvarpet notvarp
  Danseflage vik Hörningshult torp Eköhamnsvarpet, yttre flage
  Dansholmarna holmar Hörningshult torp Eköhäll klabbar
  Dansholmsgrundet grund Hörningsnäs torp Eköklant klabbe
  Danska redden holme Hörningsnäs torp Ekö klanthåll torskställe
  Danska redden holme /Se Hörningsvik rivet torp Ekö körgård begravningsplats
  Danskeredden klabbe /Se Hörningsvik torp Ekömar kärr med friskvatten
  Dantaskär skär Idanäset lht Ekösudden udde
  Darregöl göl Idskär bs Enegrunden holmar
  Darreklintskogen skogsmark Imbramåla gård Enegrundet holme
  Darren sjö Imbramåla by Enegrundet holme
  Darrängen betesmark Ingemåla torp Enegrundet holme
  Dejermossen mosse Ingemåla bs Enegrundet klabbe
  Dikarekärr åkermark Jakobsberg gård Enegrundet holme
  Dikarekärr åkermark Jakobsberg hmd Enegrundet klabbe
  Dirkens hamn vik Jansbo torp Enegrundet holme
  Djupa hålet vik Janshägnad bs Enegrundsvarpet notvarp
  *Djupasund sund /Se Jonebo torp Eneholmen holme
  *Djupesjö sjö /Se Jungfrun ö Eneholmen klabbe
  Djupeskaft sund Jämserum by Eneholmen, se Enskäret holme
  Djupeskaft sund Jämserum by Eneholmen holme
  Djupesund sund Jämserum by Enemossen mosse
  Djupesund sund Kafleholms fjärd, se Kärrsvik och Kalvholmsfjärden gd Eneskär holme
  Djupesund sund Kallsebo by Eneskär, se Håldämmet holme
  Djupesund, Lilla sund Kallsebo by Eneskär, se Eneholmen klabbe
  Djupesundshällarna kobbar Kalvholmsfjärden notvarp Eneskäret holme
  Djup-Hörningen sjö Kammarbo f.d. torp Enesudden udde
  Djupkärr åkermark Kanalen handelslht. Enesundet sund
  Djupkärret åkermark Kanalen samhälle (stugor) Engelsman grund
  Djupsjödal ägomark Kareten hus Engelsmanspricken, se Engelsman ballongprick
  Djupsjön sjö Karlsborg torp Engrunden holmar
  Djupsjön sjö Karlsborg lht Engrundet, se Appleskärsgrundet klabbe
  Djupsjön sjö Karlshamn lht Engrundet holme
  Djupsjön sjö Karlstorp f.d. torp Enholme, Grytmars holme
  Djupstrecket, Stora sund Kasthorvan t. Enholmen holme
  Djupvarpet bukt Kasthorvan riven bs Enholmssundet sund
  Djupviken vik »Kavleholmsfjärd», se Kalvholmsfjärden notvarp Enskär klabbe
  Djupviken vik Kidron torp Enskär, Marsholms klabbe
  Djupvikeviken vik Kilen hd Enskäret klabbe
  Djurbådan grund Kilen lht Enskäret holme
  Djurbådarna kobbar Klarebäck ort Enskäret klabbe
  Djurgården skogsmark Klarebäck rivet torp Enskäret, Lilla klabbe
  *Djurklubb holme Klarebäck torp Enskäret, Stora klabbe
  *Djurklubben holme Klarebäck torp Enskärs häll små klabbar
  Djurmossen mosse Klarebäcketorpet, se Klarebäck rivet torp Enstubben udde
  Djursholmen holme Klemenstorp, se 2 Bussvik Saknas Enudden udde
  *Djäkneskär holme Klemenstorp, se Bussvik med Klemenstorp gd Enudden udde
  *Djäkneskär holme Klemenstorp hemman Enviken vik
  Djäkneskär skär Klevehäll torp Enviken åker
  Djäknesäcken skär Klevehäll lht Erikesten övervattenssten
  Djäknesäcken skär /Se Klingsö lht Erikshorva ekbacke
  Djäknesäckshällarna grund Klintemåla by Erikshäll klabbe
  Djäknesäckshällarna skär Klintemåla by Eriksskär klabbe
  Dovan del av Virån Klintemålaudden lht Eriksskärshäll klabbe
  Doven åkermark Klinten torp Eriksund sund
  Draget åkermark Klockaregården hemman Erkers sten sten ö. v.
  Draggöl göl Klubberör torp Fagerhultebacken vägbacke
  Dragsviken vik Kojan, se Värnamohorva hmd Fagerhultemossen åker
  Drakberget berg Kolfällan lht Fagerlundsmossen åker
  Dronninghällen kobbe Kolhorvan gd Fagerrike åker
  Drängfällekärret åkermark Kolhorva, se Horvan hmd Fagersjön sjö
  Drögudden udde Kolhorva gård Fagersjön, se Pussesjön sjö
  Drögudden udde /Se Kohorva torp Fagersjön sjö
  Dubbeltorpet åkermark Kolhorvan torp Fagersjön sjö
  Dunsjön sjö Kolhorvan torp Fagervirke å
  Dunsjön sjö Kolhorvan lht Fagervirke ström
  Dunsjön sjö Kolsjömåla hd Fallsviken vik
  Dunsjön sjö Kolstugan torp Farfarsmossarna åkrar
  Dunsjön sjö /Se Kolstugan lht Farfars mosse åker
  Dunsjös åmun Kåråns utlopp i Dunsjön Komossen, se Nytorp lht Farklintarna berg
  Duvehammaren åkermark Koppramåla hemman Feshem klabbe
  Dyngberget berg Koppramåla gård Fetsjön, se Fittsjön sjö
  Dämkärret åkermark Koppramåla gd Fettgöl, se Fitjegöl göl
  Dämmen åkermark Kortegal torp Ficksjökrogviken vik
  Dämmen åkermark Koviken, se Koviksnäs lht Ficksjön sjö
  Dämmen åker- o. betesmark Koviksnäs lht Figeholmsblackerna, se Blackerna grund
  Dämmen åkermark Kristinelund, se Guttan hmd Figeholmsbåk holme
  Dämmen åkermark Kristinelund hd Figeholmsfjärd fjärd
  Dämmen åkermark Kristinelund gård Figeholmsfjärd fjärd
  Dämmen åkermark Krogstorp by Figeholmsvägen väg
  Dämmskärret åkermark Krogstorp by Fighulteberg berg
  Dämmskärret kärr- o. åkermark Krokstorp by Fighulte bäck bäck
  Dämphöljen vik Krokstorp by Fighultebäck bäck
  Dämphöljen vik /Se Krokstorp gd Fighultegöl göl
  Dämslyckan, Stora åkermark Kronovattnet Saknas Fighulteholmarna holmar
  Dödmanskär skär Kryssås hd Fighulteö ö
  Dödmanskärshällar kobbe Krysås gård Fiksjön sjö
  Dödmanskärs klant kobbe Kryssås hmd Fiksjön sjö
  Edlunds udde udde Kråkelund lotspl. Filarna klabbar
  Egelgöl göl Kråkelund lotsplats Finnbackarna vägbackar
  Egelgöl göl Kråkemåla by Finnbron bro
  *Ekehällar små holmar Kråkemåla by Finngrundet klabbe
  Ekelidskogen skogsmark Kuggedal torp Finngrundet två näraliggande klabbar
  Ekenäs betesmark Kullen torp Finngärderna åkrar
  Ekenäsmossen åkermark Kullen hd Finngölen göl
  Ekenäsängen åkermark Kullen hd Finnhålet sund
  Ekenäsängen åkermark Kullen hmd Finnhållet torskställe
  Ekerbromad åkermark Kulltorp hmd Finnknallen grund u. v.
  Ekerumeviken vik Kungen bs Finnmossarna åkrar
  *Ekeskär holme, ev. holmar Kvarnbacken rivet torp Finntorpemossen åker
  *Ekerumshamn hamn Kvarnbacken, se Urvädersbot torp Finnäset halvö
  Ekeströmmen del av Virån Kvarnnäs torp Fiskarns både, se Pers sten häll
  *Ekholm holme Kvarnnäs, Lilla rivet torp Fiskbäcken åförgrening
  *Ekholm holme Kvarnnäs, Stora, se Kvarnnäs torp Fiskelösa vik
  *Ekholm holme eller udde Kvarnnäs, Stora hmd Fiskelösa vik
  *Ekholm holme   Fisklägert holme
  *Ekholm, L. holme   Fisklösa vik
  *Ekholmar holmar   Fisklösa vik
  *Ekholmar holmar   Fisklösa vik
  Ekholmarna holmar   Fisklösekrok vik
  Ekholmarna holmar   Fitjegöl göl
  *Ekholmen holme /Se   Fittan, se Picken och Fittan klabbe
  *Ekholmen holme   Fittgöl åker
  Ekholmen holme   Fittsjön sjö
  *Ekholmen holme   Fjolavallen åker
  *Ekholmen holme   Fjällgöl sjö
  Ekholmen holme   Fjällgöl sjö
  Ekholmen holme   Fjällshällen, lilla, klabbar
  Ekholmen holme   Fjällängen utjord
  Ekholmen holme   Fjärden fjärd
  Ekholmen holme   Fjärdingstolpebacken vägbacke
  Ekholmen, Lilla holme   Fjöleskär holme
  Ekholmen, Lilla holme   Flagen flage
  Ekholmen, Lilla holme   Flagen vik
  Ekholmen, Lilla holme   Flaggrund klabbar
  Ekholmen, Norra holme   Flaggrundet upplandad holme
  Ekholmen, Stora holme   Flakvarp vik
  Ekholmen, Stora holme   Flakvarpshålet sund
  Ekholmen, Stora holme   Flaten åker
  Ekholmen, Stora holme   Flaten åker
  Ekholmen, Stora holme   Flathultebäcken bäck
  Ekholmflagen fjärd   Flathultesjön åker
  Ekholmsgrunden grund   Flatskär klabbe
  Ekholmshäll skär   Flatskär klabbe
  Ekholmshällar grund   Flatskärs häller småklabbar
  Ekholmshällarna skär   Flickans häll klabbe
  Ekholmssund sund   Flintholmen holme
  Ekholmssund sund   Fliviken vik
  Eklidsmossen åkermark   Floen åker
  Eklyckan åkermark   Flundreberget udde
  Eklyckan åkermark   Flyet åker
  Eknäset, Lilla holme   Flåtten liten häll
  Eknäset, Stora holme   Fläskeberget berg
  Eknödjupet djup   Fläskesund sund
  Ekudden udde   Fläskö ö
  Ekö ö   Fläsköglo vik
  Ekö ö   Fläsköglohällen klabbe
  Ekö ö   Flöstångebukten vik
  Ekö ö   Fnurra klabbar
  Ekö ö   Fogden undervattensgrund
  Ekö ö   Fornabo, se Glot vik
  Ekö ö   Fornabohål slätt
  Ekö ö   Fornabovik, se Glot vik
  Ekö ö   Fornebo åker
  Ekö ö   Fornebo åker och betesmark
  Ekö ö   Forneboviken vik
  Ekö ö   Fostavik vik
  Ekö ö   Fredriksberggölen sjö
  Eköhamn, Norra vik   Fredriksmad åker
  Eköhamn, Södra vik   Fridhememossen mosse
  Eköhamnsgatan sund   Frisksjön åker
  Eköhamnsholmen ö   Friskär klabbe
  Eköhäll, Låga skär   Friskärshällen klabbe
  Eköhäll, Stora skär   Friståndshäller häller
  Eköhäll, Västra häll   Fru Pettersson ö
  Eköklant kobbe   Frögöl sjö
  Ekömar sjö   Frömanshamn notvarp
  Ekön ö   Frömans hamn vik
  Ekön ö   Fuddehällen klabbe
  Ekön ö   Fuddehällen holmar
  Ekön ö   Furugrundet, se Simpegrundet klabbe
  Ekön ö   Fyrbukten vik
  Elgsiön, se Plåttorpesjön sjö   Fågelmarskär klabbe
  Ellgsiön, se Plåttorpesjön insjö   Fågelstångs hällar, se Granskaten klabbar
  Enegrunden holmar   Fågelstångshällerna klabbar
  Enegrunden grund   Fågelviken vik
  Enegrundet grund   Fågelö ö
  Enegrundet grund   Fågelö ö
  Eneholmen ö   Fågelö, Lilla holme
  Enholmen ö   Fåglefjärd fjärd
  Enemyr betesmark   Fåglöfjärd fjärd
  Eneskär holme   Fållen beteskullar
  Eneskäret skär   Fårehagen hage
  Eneskäret skär   Fåreholmarna holmar
  Eneskäret, Lilla skär   Fåragrunden klabbar
  Enesudden udde   Fårbokubben skog
  Engelsman undervattensgrund /Se   Fårbosjön sjö
  Engrundet grund   Fårbosjön sjö
  Ennabben udde   Fårboviken vik
  Ennabbsgloet vik   Fårbovägen gångväg
  Enskäret skär   Fårbovägen väg
  Enskäret skär   Fåreholme, Råsbäcke holme
  Enskäret skär   Fåreholmen, se Högeholmen holme
  Enskäret skär   Fårehorvan hage
  Enskäret skär   Fårehällarna holmar
  Enskäret, Lilla skär   * Fårekullen, se Norrgårde Fårekulle bergkulle
  Enskäret, Stora skär   Fåremarken skog
  Enskärsgrund skär   Fåremon skog
  Enskärshäll udde   Fårhagslyckan åker
  Enstubben udde   Fårhagsmossen åker
  Enstubben udde /Se   Fårhagsmossen åker
  Enudden udde   Fårholmen, se Granholmen holme
  Enudden udde   Fårholmsgrunden grund
  Enviken vik   Fårholmsgrundet, se Gräsgrundet grund ö.v.
  Erikshäll grund   Fårhällssundet sund
  Eriksmosse åkermark   Fårklubben klabbe
  Eriksskär skär   Fåreklubbshällen klabbe
  Eriksskärshäll skär   Fårmossen åker
  *Espeklubb holme   Fårmossen åker
  *Espeklubb, N. holme   »Fårön», se Förön ö
  Espö holme   Fäbergen berg
  Espö holme   Fäbergsudden udde
  Espö holme   Fägrundet, se Ögrundet klabbe
  *Espön, se Aspö ö   Fäholmarna holmar
  Fagerrike åkermark   Fähällen häll ö. v.
  Fagerrike terräng   Fähällerna klabbar
  Fagerriket terräng   Fäkärret åker
  Fagersjön sjö   Fällebukten vik
  Fagersjön sjö   Fällebåden grund
  Fagersjön sjö   Fällelandet, se Fället strandområde
  Fagersjön sjö   Fället strandområde
  Fagersjön sjö   Fälleudden udde
  Fagervirke ström /Se   Fällorna skog
  Falakärret åkermark   Fälyckan äng
  Fallsviken vik   Fävik vik
  Fallsviken vik   Fäviksudden udde
  Fallsvikskärret åkermark   Förholmen holme
  Farfarskärr åkermark   Förholmen holme
  Fatesjö stenbro gränsmärke   Förholmen, Lilla stor holme
  *Ferön, se Fårön ö   Förholmen, Stora holme
  Festhem skär   Förholmsedet ede
  Fetsjön sjö   Förholmsgrund klabbe
  Fierkärr åkermark   Förholmshällar små klabbar
  Ficksjön, Lilla sjö   Försöksfältet åker
  Ficksjön, Stora sjö   Förön ö
  Figeholmsfjärden fjärd   Gagnslösa åker
  Figeholmsfjärden fjärd   Gagnslösan åker
  *Figeholmsvägen landsväg   Gagnslöseberget berg
  *Figeholmsvägen landsväg   Galehäll klabbe
  *Figeholmsvägen landsväg   Galgbacken backe
  *Figeholmsvägen landsväg   Galghällen klabbe
  Fighulteberg höjd   Gallfäshagen skog
  Fighultebäck bäck   Galtbåden grund ö. v.
  *Fighults backe backe   Galten liten klabbe
  *Lilla Fighults hage hage   Galten sten u. v.
  *Fighults sågkvarnsbro f.d. bro   Galtgraven åker
  *Stora Fighults Sågkvarnsbro f.d. bro   Galthålet torskställe
  Fiksjön sjö   Gamla udden Saknas
  Filhällarna skär   Gamle udden udde
  Finnbron bro   Gamlevarvsviken vik
  Finnbron bro   Gammelstaudden, se Gamle udden udde
  *Finnegrundet grund   Ganaströmmen ström
  Finngrundet grund   Ganken liten mosse
  Finngrundet grund   Garngistrerna vik
  Finngölen göl   Garngrundet holme
  Finnhålet sund   Garngrundet, Lilla holme
  Finnmossarna åker- o. betesmark   Garnholmen holme
  Finnspångsgärdet åkermark   Garnholmen upplandad holme
  Finnäset näs   Garnholmen klabbar
  Finnäsmossen åkermark   Garpgöl sjö
  Fiskaremossen åkermark   Garpgöl göl
  *Fiskelägra holme   Garpgölsdiket dike
  *Fiskelägren synbarl. holme (ev.holmar)   Garpgölskanalen bäck
  Fisklägret holme   Garpklubberna klabbar
  Fisklösan vik   Garpmossen åker
  Fisklösan sund   Garvaremossen åker
  Fisklösekrok vik   Gasteviken vik
  Fisksjön ägomark   Gasteviken vik
  Fitje göl göl /Se   Gastholmen holme
  Fiviken, Lilla vik   Gaststen sten
  Fiviken, Stora vik   Gastveken vik
  Fjolavallen åkermark   Gastveken vikar
  *Fjolskär, se *Fjölskärshålet holme   Gatan sund
  Fjällgöl göl   Gatbro bro
  Fjällgöl göl   Gatelyckan åker
  Fjällmossen åkermark   Gatgärdet åker
  Fjällskogen skogsmark   Gatgöl sjö
  Fjällängen åkermark   Gatgöl, Boda insjö
  Fjöleskär skär   Gatgöl, Ramnebo insjö
  Fjöleskär skär /Se   Gatlyckan åker
  *Fjölskärshålet holme   Gatmossen åker
  Flagen åkermark   Gatmossen åker
  Flagen vik   Gatmossen åker
  Flagen vik   Gatmossen åker
  Flakvarp vik   Gatmossen åker
  *Flatemosse f.d. myr   *Genholmen, se Grytmars Enholme holme
  Flaten sjö   Gester insjö
  Flaten f.d. sjö, nu odling   Getbergen bergudde
  Flaten ägomark   Getbergsfjärden vattnet omkring Getbergen
  Flatskär skär   Getemossen åker
  Flatskär skär   Getholmen holme
  Flatskärshällar grund   Getklinten berg
  Flickans häll skär   Getmossen åker
  Flinthem terräng   Getnabben udde
  Flinthemsmossen åkermark   Getspången å
  Flinthemsviken vik   Getspången bäck
  Flisköön, se Fläskö ö   Gettäppan åker
  Flivik triangelpunkt   Gettäpporna åker
  Fliviken vik   Getö ö
  Fliviken vik   Getö, Baggetorpe ö
  Flivikskärret åkermark   Getö, Sulegånge ö
  Floen åkermark   Glabomossen åker
  Flotten flotte?   Glasberget berg
  Flundreberget berg   Gloestad ö halvö
  Flyet åkermark   Gloholmen holme
  Flyet åkermark   Glosundet sund
  Flyet åkermark   Glot vik
  Flymossen åkermark   Glot vik
  Flåtten klabbe /Se   Glot vik och båthamn
  Flåhagkärr åkermark   Glot vik
  Flärkärret åkermark   Glot vik
  *Fläsk(e)skäret, se Körgångskär holme eller holmar   Gluttet torskställe
  *Fläskeskären holmar   Grave Marstrand åker
  Fläskskärsbåde små holmar o. grund   Gnäggen sättställe
  Fläskö ö   Godmåttet klabbe
  Fläskö ö   Goläksundet sund
  Fläskö ö   Grabåden udde
  Fläskö ö   Granefjärden vik
  Fläskö ö   Graneholmen, se Öningeholmen holmar
  Fläskö ö   Granekärret åker
  Fläskö ö   Granekärret åker
  Fläskö, Lilla halvö   Graneviken vik
  Fläskögla vik   Grangöl göl
  *Folestada fiske   Grangöl äng
  Forneboviken vik   Grangöl sjö
  Fougellöö, se Fågelö ö   Grangöl sjö
  Fredriksberggölen göl   Granholmen holme
  Fridhemsmossen åkermark   Granholmen holme
  Frisksjön insjö   Granholmen holme
  Frisksjön sjö   Granholmen holmar
  Frisksjön sjö   Granholmen holme
  Friskär skär   Granholmen holme
  Friståndshällar kobbar   Granholmsfjärden fjärd
  Frumossen åkermark   Granholmsflagen fjärd
  Frögöl göl   Granholmssundet sund
  Frögöl göl   Grankärret åker
  Frömossen åkermark   Grankärrsbacken vägbacke
  Fuddehällen ö   Granmossen åker
  *Fureskär holme eller holmar   Granskallehäll klabbe
  *Furholm, se Förholmen holme   Granskallekärngen torskmärke
  *Furholm, L. holme   Granskallen holme
  *Furuholm, L. holme   Granskallen klabbe
  *Furuholm, St. holme   Granskaten klabbar
  *Furuholmen, St. holme   Gransklinten udde
  *Furuholmen, St., se Lakholmen, S. holme   Granslidbacken vägbacke
  *Furuskär holme   Granudden udde
  Fyrbukten bukt   Granudden udde
  Fyrbukten Saknas /Se   Granudden udde
  Fågelhemsmossen åkermark   Graven vik
  Fågelholmen holme   Grebomossarna åker
  Fågelmarksskär skär   Gren uddar
  Fågelviken vik   Grensunden sund
  Fågelö ö   Grensundshällen klabbe
  Fågelö ö   Gretesten sten
  Fågelö ö   Gringölebro vägbro
  Fågelö ö   Gringölegöl göl
  Fågelö, Lilla holme   Grimgölen göl
  Fågelö, Lilla ö   Grimgölen sjö
  Fåglefjärd fjärd   Grimskallen liten klabbe
  Fågelöfjärd vik   Grinderumeviken vik
  Fågelöfjärd fjärd   Grindhorvan åker
  Fågelöfjärd fjärd   Grindstugebacken vägbacke
  *Fåglemarksskär holme   Grogölen åker
  *Fågle(v)arskär holme   Grottasmo hage
  Foglö ö   Grunda Snäckölägena nätläge
  Fåglö ö   Grundaudden udde
  Foglö ö   Grundbotten grund
  Fårbosjön, se Bollnässjön sjö   Grundfjärden fjärd
  Fårbosjön, se *Bollnässjön sjö   Grundfjärdsholmen holme
  Fårbosjön sjö   Grundfjärds hällar klabbar
  Fårbosjön sjö   Gruvan vik
  Fårboåsen triangelpunkt   Gruvan notvarp
  Fåreholmar Skaftvike holmar   Gruvvarpet, se Gruvan notvarp
  Fåreholme Råsbäcke ö   Grynbådarna grund
  Fårehällarna öar   Grynbådhäll klabbe
  Fåremon skogsmark   Grynbådrev grund
  *Fårholm holme   Grytan göl el. glo
  *Fårklubb holme   Grytan vik
  Fårklubben skär   Grytet klabbar
  Fårklubbshällen skär   Grytet klabbar
  Fårmossen mosse   Grytholmshäller småklabbar
  Fårudden udde   Grytmarkerna skog
  Fårvik vik   Grytmars Enholme holme
  Fårön ö   Grytmars Tallholme holme
  Fårön ö   Grytmarsängen åker
  Fäbergen berg   Grytsholmen holme
  Fåbrokärret åkermark   Grytsholmen holme
  Fähällarna skär   Grytsholmen klabbe
  Fåhällarna skär   Grytshällen klabbe
  Fähällen kobbe   Grytsjöarna sjöar
  Fähällen, Stora skär   Grytsjöbäcken bäck
  Fällebåden grund   Grytsjömossen åker
  Fället skogsmark   Grytsjön sjö
  Fälleudden udde   Grytsjön sjö
  Fällkärret åkermark   Grytsjön sjö
  Fällorna betesmark   Grytsjön sjö
  Fälludden udde   Grytsjön sjö
  Färgakärret åkermark   Grytsjön, Lilla sjö
  Färgekärret åkermark   Grytskär holmar
  Fävik vik /Se   Grytslyckan åker
  Fågelstångshällarna grund   Grytsö ö
  Fögelstångshällarna hällar /Se   Grytsö ö
  Fögelstångshällerna hällar /Se   Grytsö, Lilla holme
  Fögelstångshällerna Saknas /Se   Grytsögrundet holme
  *Föleskär plats med kvastprick   Grytsholmen holme
  Förholmen holme   Grytsövarp notvarp
  Förholmen holme   Grytsövarp notvarp
  Förholmen, Lilla holme   Grytån å
  Förholmen, Stora holme   Gråtmossen mosse
  Förholmarna holmar   Gränsökanal sund
  Förholmsedet udde   Gräsgrunden övervattensgrund
  Förholmsedet »svag» /Se   Gräsgrundet grund ö. v.
  Förholmsedet sänka /Se   Gräsgrundet holme
  Förholmsgrund grund   Gräsgrundet holme
  Förön ö   Gräsholmen, se Gräsgrundet holme
  Förön ö   Gräshorvan åker
  *Förösundet sund   Gräshällen klabbe
  Gagnslösan åkermark   Gräshällen klabbe
  Galehäll grund   Gräshällerna klabbar
  Galgbacken backe   Gräshälls hällar klabbar
  Galgbacken backe /Se   Gräshörningen sjö
  Galjhällen skär   Gräs-Hörningen »grässjö»
  Galtbåden fyr   Grässkär klabbe
  *Galten holme   Gröna fläcken, se Gröna slätten stycke av landet
  Galten liten holme eller grund   Gröna grundet holme
  Galten liten holme   Gröna gången åker
  Galten liten holme   Gröna slätten stycke av landet
  Galten skär   Gröneslätt vik
  Galten grund   Gröneslättsvarpet notvarp
  Gamla udden udde   Gröneström ström
  Gamle udd udde   Gröneströmsbron bro
  Garngistrarna terräng   Grönland klabbe ut i sjön
  Garngistrerna vik /Se   Grönlandet holme
  Garngrundet grund   Grönmad åker
  Garnholmen holme   Grönmad åker
  Garnholmen holme   Grönmadhagen hage
  Garnholmen, Lilla holme   Grönskogån å
  Garnholmen, Stora holme   Grönskär klabbe
  Garnviksholmarna holmar   Grönskärshällen klabbe
  Garpgöl göl   Grönskärsviken vik
  Garpgöl sjö /Se   Grönvik vik
  Garpklubbarna skär   Grönviken, se Gröneslätt vik
  Garpklubberna klabbar /Se   Grönvissan vik
  Gastholmen holme   Grönvissan åker
  Gastveken vik   Grönvissevarpet notvarp
  Gastveken, Stora vik   Gröten klabbe
  Gatbergen berg   Gröttlan holme
  Gatgiöl, se Ramnebo Gatgöl tjärn   *Gröttlegrundet, se Gröttlestensbåden grund
  Gatgöl göl   Gröttleholmen klabbe
  Gatgöl, Boda göl   Gröttlehäll torskställe
  Gatkärret åkermark   Gröttlehäll klabbe
  Gatkärret kärr   Gröttlehäll klabbe
  Gatkärret åkermark   Gröttleskär holme
  Gatkärret åkermark   Gröttleskärsglo vik
  Gatlyckan åkermark   Gröttleskärshällen klabbe
  Gatmossen åkermark   Gröttleskärs klant, se Klanten klabbe
  Gatmossen åkermark   Gröttleskärs kråka klabbe
  Gatmossen åkermark   Gröttlestensbåden grund u. v.
  Gatmossen åkermark   Gröttleståndet hommstånd
  Gatmossen åkermark   Gröttleståndet sättning
  Gatmossen åkermark   Gubbeberget berg
  Gatmossen åkermark   Gubeholmen holme
  Gatmossen ägomark   Gubbekärr åker
  Gatmossen, Lilla mosse   Gubbemad åker
  Gatmossen, Stora åkermark   Gubbemad åker
  Gatukärret åkermark   Gubbemossen åker
  Gatumossen åkermark   Gubbesjön vik
  Gersebohagen betesmark   Gubbgärdet åker
  Gersängen åkermark   Gubbgärdet åker
  Gersö ö   Gubbhuvudet klabbe
  Gester sjö   Gubbklinten klabbe
  Getbergen terräng   Gubbmossen åker
  Getbergsfjärden fjärd   Gubbudden udde
  Getemossen åkermark   Gudingarna klabbar
  Getesten sten?   Gudingsten häll ö. v.
  Getholmen holme   Gula grundet klabbe
  Getklinten skogsmark   Gula hällen klabbe
  Getmossen ägomark   Gulahällen, se Limpan klabbe
  Getmossen åkermark   Gula hällen klabbe
  Getnabben udde   Gula hällerna klabbar
  Getnäset näs   Gula hällerna klabbar
  Getspången del av Virån   Gula hällerna klabbar
  Getspången ström /Se   Gula hällerna klabbar
  Getudden udde   Gula sten klabbe
  Gillerholmarna holmar   Gulaudden udde
  *Gillerholmen holme   Gula udden udde
  Gillerkärret åkermark   Gulehäll klabbe
  Gimmerfjärden sjö   Gule klanten klabbe
  Gissemålagärdet åkermark   Gulesten klabbe
  Gissjö skäl gränsmärke   Gulestensgrundet klabbe
  Giötan, se Göten insjö   Gullberget berg
  Glasberget terräng   Gullklant, Karlsskärs, se Bojortehällen klabbe
  Glasbergshagen betesmark   Gullpungarna åker
  Gloet vik   Gullpungen åker
  Gloet vik   Gullpungen åker
  Gloet vik   Gustavsmåla åker
  Gloet vik   Gustavs mössa, se Göstas mössa klabbe
  Glohagen betesmark   Gutklabben holme
  Gloholmen holme   Gutsjögöl göl
  Glostad ö udde   Gutsjögölsmossen åker
  Glostad ö udde   Gutsjön sjö
  Glosundet sund   Gutsjön sjö
  Gluggkärret åkermark   Gutsjön sjö
  Gluggkärret åkermark   Gångareholmen holme
  Glädjen terräng   Gångarholmssund sund
  Gnetviken vik   Gården åker
  Gomåttet holme   Gårdsträngsveken vik
  Granbäckskärret åkermark   Gåsebäcken vik
  Granekärret åkermark   Gåseviken vik
  Granfällemossen åkermark   Gåsfjärden fjärd
  Grangöl göl   Gåsfjärden fjärd
  *Granholm holme   Gåshällen klabbar
  *Granholm holme   Gåsklubben klabbe
  Granholmen holme   Gåsklubberna klabbar
  Granholmen holme   Gåsklubbshällen häll ö. v.
  Granholmen holme   Gåskärret åker
  Granholmen ö   Gåskärret åker
  Granholmen, Västra holme   Gåsnäbbebacken vägbacke
  Granholmen, Östra holme   Gåsnäbben äng
  Granholmsfjärden Saknas   Gåsnäbbeängen, se Gåsnäbben äng
  Granholmsflagen gatt   Gåssten klabbe
  Granhultehägnen åkermark   Gåsstensblacken grund
  Grankärret ägomark   Gåsstensblacken sättställe
  Granmossen ägomark   Gåsstenshållet torskställe
  Granmossen åkermark   Gåsstensrevet rev
  Granmossen åkermark   Gåsstensskär klabbe
  Granskallehäll skär   Gåsveken vikar
  Granskallekärngen inseglings- el. torskmärke /Se   Gåtegrunden, se Rogrunden klabbar
  Granskallen holme   Gåten holme
  Granskallen skär   Gåtholmen, se Gåten holme
  Granskallen holme   Gåtholmshäll klabbe
  Granskallen holme /Se   Gäddveken vik
  Granskaten grund   Gällbukten, Östra vik
  Gransklinten udde   Gällen ö
  Granudden udde   Gällens häller, se Gräshällerna klabbar
  Graven djup?   Gällhaget Saknas
  Grensundet sund   Gällmarn vik
  Grimgölen göl   Gängkärret åker
  Grimgölen göl   Gärdena betesmark och åker
  Grimgölsäng åkermark   Gärdena åker
  Grimskallen skär   Gärdet åker
  Grimskallen holme /Se   Gärdet åker
  Grinderum åkermark   Gärdet åker
  Grinderumeviken vik   Gärdet åker
  Grindkärret åkermark   Gärdkjusan åker
  Grindmossen åkermark   Gärdshagen kohagen
  Grindmossen åkermark   Gärdskallen åker
  Gripsvåld vik   Gärdsängen åker
  Grismossen mosse   Gärdsängen åker
  *Groddammsbro f.d. bro   Gölelyckan åker
  *Groddamsbro f.d. bro   Gölemossen åker
  Grodems Bro, se Groddammsbro f.d. bro   Gölen göl
  Grodems Bro, se Groddammsbro f.d. bro   Gölmossarna åker
  *Grotteskär holme   Gölmossen åker
  Grundeskaft vik   Gölängarna åkrar
  Grundfjärden fjärd   Göstas mössas klabbe
  Gruvan vik   Götehultån å
  Grynbådhäll kobbe   Göteklint udde
  Grynbådrev rev   Göten insjö
  Gryssholmen holme   Göten sjö
  *Gryt holme   Götemaren sjö
  Grytet, St. holme   Götmar insjö
  Grytet skär   Hagbacken åkrar
  Grytet skär   Hagberget udde
  Grythagen betesmark   Hage Björnmosse åker
  *Grytholmen holme eller del av ö   Hage-Hult åker
  *Grytholmen halvö eller holme   Hage Kohage hage
  *Grytholmen, L. holme   Hagen åker
  *Grytklint holme   Hageskogen skog
  Grytkärret åkermark   Hagesundet f.d. sund
  Grytmaren terräng   Hage Sågkvarnsäng äng
  Grytmaren sankmark? /Se   Hagkärret åker
  Grytmars Enholme ö   Hagkärret åker
  Grytmars Tallholme ö   Hagmossen åker
  Grytsholmen holme   Hagmossen åker
  Grytsholmen holme   Hagskärsudd, se Båkudden udde
  Grytsholmen holme   Hagveken vik
  Grytshällen skär   Hagveken vik
  Grytsjöbäcken bäck   Hagveken, Stora notvarp
  Grytsjömossen åkermark   Hagviken vik
  Grytsjömåla triangelpunkt   Hagviksudden udde
  Grytsjön sjö   Hagängen äng
  Grytsjön sjö   Hallonfällan åker
  Grytsjön sjö   Hallongrundet holme
  Grytsjön sjö   Hallongrundet klabbe
  Grytsjön Saknas   Hallonholmarna holmar
  Grytsjön sjö   Hallonmossen åker
  Grytsjön sjö   Halsskär halv ö
  Grytsjön sjö   Halsskärsglo vik
  Grytsjön, Lilla sjö   Halsskärssund sund
  Grytsjön, Stora sjö   Hamborgekärren åkrar
  Grytsjön sjö   Hammarbergs knölar torskställe
  Grytsjön sjö /Se   Hammaren halvö och skog
  *Grytskär holme   Hammarhällen grund ö. v.
  Grytskär, Lilla skär   Hammarhällerna klabbar
  Grytskär, Stora skär   Hammarsglot vik
  Grytsö ö   Hammarhållet torskställe
  Grytsö holme /Se   Hammarsudden udde
  Grytsögrundet holme   Hammerna halvö
  Grytsöholmen holme   Hamnebåden klabbe
  Gränden strandmark   Hamnefjärden fjärd
  Gräsgrunden del av ö   Hamneglot vik
  Gräsgrundet grund   Hamnehålet smalt sund
  Gräsgrundet, Lilla grund   Hamnehålet sund
  Gräsgrundet, Stora grund   Hamneknölen grund u. v.
  Gräshorvan, Lilla åkermark   Hamnen åker
  Gräshorvan, Stora åkermark   Hamnerna område på och utom stranden
  Gräshällarna skär   Hamnhällen klabbe
  Gräshällarna grund   Hamnklabben klabbe
  Gräshällen skär   Hamnklabben skär
  Gräs-Hörningen kärr   *Hamnklabbsgrunden klabbar
  Gräsmossen åkermark   Hamnklabbshällen klabbe
  Grässkär skär   Hamnplatsen bryggor
  Gröna kärret åkermark   »Hamnskär», se Håmmeskär holme
  Gröna kärret åkermark   »Hamnskär», se Hommeskär holmar
  Grönaslätt åkermark   Hamnö bebyggd ö
  Gröndalsmossen åkermark   Hamnö ö
  Grönehult terräng   Hamnödjupet fjärd
  Grönehult åkermark   Hamrarna halvö
  Grönemålabäcken bäck   Hansemossen åker
  Grönemålakärret åkermark   Hanses kärr åker
  Gröne ström del av Virån   Hanskär klabbe
  Grönlandet holme   Hanskärsgrund klabbe
  Grönmad åkermark   Hanskärsknölarna torskstånd
  Grönskefloen åkermark   Harnäset udde, bukt och stuga
  Grönskär udde   »Harskär», se Hanskär holme
  Grönskärshällen skär   Haråkerslyckan åker
  Grönviksmossen åkermark   Haråkersmossen åker
  *Grönö ö   Hasselåsebron bro
  Grönöhagen betesmark   Hasslebacken hage
  Grönö, Stora triangelpunkt   Hastingsholmen holmar
  *Grötlan, se Gröttlegrundet holme   Hatareklubben klabbe
  Grötmossen åkermark   Hatareklubbshällarna klabbar
  *Grötlebåde, se Gröttlegrundet grund   Helvetes kärr kärr
  *Grötlan holme   Hemfjärden fjärd
  Gröttlan holme   Hemfjärden vik
  Gröttlan holme /Se   Hemfjärdsvarpet varp
  Gröttlan holme /Se   Hemgärdena åkrar
  Gröttelegrundet grund   Hemgärdena åkrar
  Gröttlegrundet holme o. grund   Hemgärdet åker
  Gröttleholmen holme   Hemgärdet åker
  Gröttleholmen Saknas /Se   Hemgölen göl
  Gröttlehäll skär   Hemhagen bete
  Gröttlehäll, Lilla kobbe   Hemkärret åker
  Gröttlehäll, Stora kobbe   Hemkärret åker
  Gröttlehäll klabbe /Se   Hemladan ladvall
  Gröttlehäll Saknas /Se   Hemlyckan åker
  Gröttleskär skär   Hemmingsby äng
  Gröttleskär holme /Se   Hemmingshult åker
  Gröttleskärsglo vik   Hemmingskärr åker
  Gröttleskärshällar kobbar   Hemmossen åker
  Gubbeholmen Saknas /Se   Hemmossen åker
  Gubbeklinten klabbe /Se   Hemmossen åker
  Gubbekärret åkermark   Hemmossen åker
  Gubbelyckan åkermark   Hemsjön f.d. sjö
  Gubbemosse åkermark   Hemsjön f.d. sjö
  Gubbesjön vik   Hemsjön sjö
  Gubbhuvudet kobbe   Hemsjön sjö
  Gubbklinten skär   Hem-Stensjöäng åker
  Gubbkärret åkermark   Hemängen åker
  Gubbmossen åkermark   Hemängen åker
  Gubbudden udde   Hemöen, se Vinö Saknas
  Gubbudden Saknas /Se   Hemöen, se Strupö ö
  Gudingarna klabbar /Se   Hemöen, se Ängön upplandad ö
  Gudingen, Inre skär   Hemöen, se Hammö ö
  Gudingen, Mellan- skär   Hemön, se Marsö ö
  Gudingen, Yttre skär   Hemöen, se Långö öar
  Gudingshällen skär   Hemöen, se Ävrö ö
  Gudingsten kobbe   Henriks brant torskställe
  Gula hällarna skär   Henriks häll klabbe
  Gula hällarna grund   Hermansstenar sten
  Gula hällarna kobbar   Herremossen åker
  Gula hällen kobbe   Herremossen åker
  Gula klanten kobbe   Herremossen åker
  Gula sten kobbe   Herrholmarna, se Äspeholmen holmar
  Gula stenarna grund   Herrholmsfjärden vik
  Gula udden udde   Hillkar skär
  Gula udden udde   Hillekars häll torskställe
  Guldpungen åkermark   Hillskär, se Hillkar klabbar
  Gulehällen skär   Histren åkrar
  Gulehällen skär   Histren åkrar
  Gulemo åkermark   Hjortnabbslätten område på Ekö
  Gulemo skogsmark   Hjälmsängen åker
  Gulestensgrundet holme   Hjärtgraven berg
  *Gullerholm holme   Holjen notvarp
  Gullfloen mossmark   Holjen åker
  Gullholmen holme   Holjen sättnig i sjön
  Gullholmen ö /Se   Holjgrundet klabbe
  *Gullhällar holmar   Holkelyckorna åker
  Gullklanten holme   Holken holme
  Gullklanten skär   Holkholmen, se Kalvkullen holme
  Gullpungarna åkermark   Holkholmen holme
  Gullstrecket bergsträckning /Se   Holkkärret åker
  Gumringsmossen åkermark   Holksundet sund
  Gungflyet åkermark   Holkängen äng
  Gustavsmåla åkermark   Holländarna grund
  Gutsjögöl göl   Holmbergs lycka åker
  Gutsjögölsmossen åkermark   Holmen halvholme
  Gutsjön sjö   Holmsbron bro
  Gutsjöön ö   Holmsgårdsbron bro
  Gutthagen betesmark   Holmshult åkrar
  Guttmossen åkermark   Holmsjön åker o. äng
  *Gålholm holme   Holmskärsklinten, se Hommberget klabbe
  *Gålholm holme   Holmsunden sund
  Gångarholmen holme   Holmsvägen väg
  *Gångsholmen holme   Hommansskär, se Hommeskär holmar
  *Gångsholmen holme   Hommberget udde
  *Gårdsjön sjö   Hommberget klabbar
  Gårdsträngsviken vik   Hommbergsståndet hommstånd
  Gåsehällsmossen åkermark   Hommbergssundet sund
  Gåsekärret åkermark   Hommbergsudden, se Hommberget udde
  Gåsesten klabbe   Hommeskär holmar
  Gåsfjärden del av Östersjön   Hommgölen äng o. f.d. insjö
  Gåsfjärden fjärd   Hommholmen udde
  Gåsfjärden fjärd   Hommholmshällen klabbe
  Gåsfjärden fjärd   Hommholmsståndet, se Hommholmen ålbro
  Gåsfjärden fjärd   Hommhällen klabbe
  Gåsfjärden fjärd   Hommhällen klabbe
  Gåsgrunden grund   Hommhällorna klabbar
  *Gåsklubb holme   Hommklabben klabbe
  *Gåsklubb holme   Hommskär klabbar
  Gåsklubbar små holmar   Hommskärssundet sund
  Gåsklubben skär   Hommskärsvarpet notvarp
  Gåsklubben, Lilla skär   Hopkärret åker
  Gåsklubben, Stora skär   Hopmossarna åkrar
  Gåskärret kärr   Hopmossen åker
  Gåskärret kärr   Hopmossen åker
  Gåsmossen åkermark   Hopskogen skog
  Gåssten små holmar   Horvan åker
  Gåssten liten holme   Horvan åker
  Gåssten holme   Horverna landområde
  Gåssten liten holme   Horvgärdet åker
  Gåssten skär   Horvhällerna, se Östrahorvehäll klabbar
  Gåsstensskär skär   Hotmossen åker
  Gåsveken, Inre vik   Hovarehamn vik
  Gåsveken, Yttre vik   Huholmen holme
  Gåten holme   Huholmshällar klabbar
  Gååsefiälen, se Gåsfjärden del av Östersjön   Hultekullarna beteskullar
  Gäddekärret åkermark   Hulten åker
  Gäddkärr åkermark   Hulten åker
  Gäddudden udde   Hulthagarna hagar
  Gäddveken vik   Hulthorvan beteskulle
  Gäddveken vik(?) /Se   Hultmossegrytet gryt
  Gällhaget halvö /Se   Hultmossen åker
  Gängkärret åkermark   Hultängarna ängar
  Gärdet åkermark   Hundefloen åker
  Gärdet åkermark   Hundegrundet holmen
  Gärdängen åkermark   Hundemossen åker
  Gässhultsängar åkermark   Hundklabben klabbe
  Gäster sjö   Hundragäddebukten vik
  Gäster sjö   Hundveken vik
  Gästerskulle höjd   Hunnermarskär holme
  Gölberget berg   Hunsundet sund
  Gölehorva åkermark   Hunö bebyggd ö
  Gölen åkermark   Hunö böte berg och sjömärke
  Gölkärret åkermark   Husdal vik
  Gölkärret åkermark   Husgloet vik
  Gölkärret åkermark   Husholmen holme
  Göl kärret åkermark   Husholmen holme
  Gölmossen åkermark   Husholmsglot vik
  Gölmossen åkermark   Husholmskärngen torskmärke
  Gölmossen åkermark   Hu(s)sundsholmen udde
  Gölmossen åkermark   Husängen åker
  Gölmossen ägomark   Husängen äng
  Gölp norvarp   Hutta sättställe
  Göludden terräng   Hutten klabbar
  Göstas mössa holme   Huttknölen klabbe /Se
  Göstas mössa klabbe /Se   Huvudfalse ö
  Götan göl   Huvudfalse glo vik
  Götehagen betesmark   Huvudtasse häller klabbar
  Götemar insjö   Huvudfalseklubb hög udde
  Götemar sjö   »Huvudlösa», se Huvudfalse ö
  Götemar sjö   Hyttholmen holme
  Götemaren sjö   Håkans håll torskställe
  Götemar sjö   Håkashäll klabbe
  Göt(e)maren sjö /Se   Håldämmen holme
  Göten sjö   Håldämmet klabbe
  Göten insjö   Hålkärret åker
  Göten sjö   Hålldämmen äng
  Göten sjö   Hålldämmsmossen åker
  Göten sjö   Hållsten äng
  Göten sjö   Hållstenarna, se Hällsten ängsstycken
  Göten sjö /Se   Hällsvarp holme
  Göten sjö /Se   Hålvik vik
  Göten sjö /Se   Hålsviksudden vik
  Göten sjö /Se   Hålö ö
  Götholmen holme   Hålöshagarna bete
  Götkärret åkermark   Hålösängarna bete
  Götmaren sjö   Håmmeskär holmar
  Götmarn sjö /Se   Håmmeskärshällen klabbe
  Götmaren sjö /Se   Hårkrankemossen åker och mosse
  Götängen åkermark   Hägnad bådarna grund ö. v.
  Hagberget berg   Hägnadbåde klabbe
  Hagen betesmark   Hägnadkubben, se Hägnadkummeln sjömärke
  Hageskogen skogsmark   Hägnadkummeln sjömärke
  Hagkärr ägomark   Hägnad kärng, se Hägnadkummeln sjömärke
  Hagkärret åkermark   Hägnen åker
  Hagkärret åkermark   Hällehägnen åker
  Hagkärret åkermark   Hällemossen åkrar
  Hagmossen åkermark   Hällen klabbe
  Hagmossen åkermark   Hällen grund u. v.
  Hagmossen åkermark   Hällen vid Loberget klabbe
  Hagstugemossen åkermark   Hällerna uppi Västrällsundet klabbar
  Hagudden udde o. triangelpunkt   Hällerumsmossen åker
  Hagveken, Lilla vik   Hällerummossen åker
  Hagveken, Stora vik   Hälsingsösjön sjö
  Hagveken, Stora vik   Hängsleholms varpet, se Hängslevarp notvarp
  Hagviken vik   Hängslevarp notvarp
  Hallongrundet grund   Hängslevarpsbukten vik
  Hallonholmen holme   Hängslevarpsholmen holme el. udde
  Hallonholmen, Oppersta holme   Hängviken vik
  Hallonholmen, Uttersta holme   Härsten grund eller klabbe
  Hallonmossen åkermark   Hästegöl göl
  Halsskär skär   Hästehagen hage
  * Hammarad, se Simvarp Hammar udde eller ö   Hästehagen hage
  Hammaren, se Simpevape hammar halvö   Hästehagen hage
  Hammaren terräng   Hästehagen hage
  Hammarhällarna grund   Hästehål sund
  Hammarkärr åkermark   Hästeklabben klabbe
  Hammarsbo åkermark   Hästeklubben klabbe
  Hammarsgloet vik   Hästeklubben klabbe
  Hammarsudden udde   Hästeklubbshällerna småklabbar
  *Hamnaskären(?) holmar   Hästeskrämman åker
  *Hamnaskären holmar   Hästevad ström
  Hamnefjärden fjärd   Hästgölen göl
  Hamnegloet vik   Hästhage, Bygge hage
  Hamnehålet sund   Hästhagen hage
  *Hamneskären, se Racklarna holmar   Hästhagslyckan åker
  Hamnhällen skär   Hästhagsmossen åker
  Hamnklabbarna skär /Se   Hästhamnen vik
  Hamnklabben skär   Hästholmen, se Hästklabben holme
  Hamnklabben, Västra skär   Hästholmen, se Hästeklubben klabbe
  Hamnklabben, Östra skär   Hästklabben holme
  Hamnplatsen sund   Hästklabben holme
  Hamnskär, Y. holmar   Hästklabbs häll klabbe
  ?Hamnö ö   Hästskohällen udde
  Hamnö ö   Hästängen ängvall
  Hamnö ö   Höga branten sättställe
  Hamnö ö   Höga holmen holme
  Hamnö ö   Höga hällen klabbe
  Hamnö ö   Högeholmen holme
  Hamnö triangelpunkt   Högeklint berg
  Hamnö ö   Högskullabacken vägbacke
  Hamnödjupet djup   Högskullabro bro
  *Hamnö hälla holme   Högskullabäck å
  Hamrarna terräng   Högskullaudde udde
  *Hanaskär, se Harskär holme   Högusväl berg
  *Haneskär, se Harskär holme   Hökebacken vägbacke
  Haneskär skär   Hökebäcks bäcken bäck
  Haneskär skär   Hökelyckan åker
  Hanses kärr åkermark   Hökforse backe vägbacke
  Hanskärsgrund grund   Hökhulte häller två klabbar
  Harholmen holme   Hökmossen åker
  Harkärret åkermark   Höljen vik
  Harnäs triangelpunkt   Hönan klabbe
  Harnäset näs   Hönan, se Nimmen torskställe
  Harnäset näs   Hönsegrundet holme
  Harnäset åkermark   Hörningen sjö- och ängsmarker
  *Harseklabb holme   Hörningsnässkogen skog
  Harskär holme   Hörningssjöarna, se Hörningen sjö- och ängsmarker
  Harskär holme   Hötterbukten vik
  *Harstensholmar holmar   Ickornemossen åker
  Haråkersmossen åkermark   Idanäset åker (och nu även lht)
  Hasslebacken betesmark   Idegransholmen holme
  Hastevad del av Virån   Idingshällen grund
  Hastingsholmen, Lilla holme   Idklubben holme
  Hastingsholmen, Stora holme   Iklubbsbukten vikar
  Hatareklubben skär   Iklubbsflagen instängd fjärd
  Hatareklubbshällarna grund   Iklubbsgrundet grund ö. v.
  *Hattebåden grund   Imasängen åker
  *Hatten, se Kalleklubb holme   Ingasstack skogsmosse
  *Hedningshällen, se Idingshäll liten holme   Ingborgevik vik
  Hemfjärden fjärd   Ingborjevikevarpet notvarp
  Hemfjärden fjärd   Ingekärr, se Ingjeskärr åker
  Hemgloet vik   Ingemålsängen åker
  Hemgölen åkermark   Ingjeskärr åker
  Hemmingsby åkermark   Inhagarna hagar
  Hemmingsfälla åkermark   Innersta knallen, se Viströms knalle grund u. v.
  Hemmingshult åkermark   Insjöviken vik
  Hemmingsmåla betesmark   Insåningsmossen åker
  Hemmossen åkermark   Insåningsmossen åker
  Hemmossen åkermark   »Isklubben», se Iklubben klabbe
  Hemmossen åkermark   Iskär holme
  Hemrummet åkermark   Istergås klabbe
  Hemsjön sjö   Istergåseflagen flage
  Hemsjön sjö   Istergåseglot vik
  Hemsjön sjö   Istergåsehällen klabbe
  Hemsjön sjö   Istergåshäll klabbe
  Hemstämman betesmark   Itullen klabbar
  Hemängen åkermark   Itullen notvarp
  Hemängen betesmark   Itullen holmar
  Herremansmossen åkermark   Itullen klabbe
  Herre mossen åkermark   Itullen klabbe
  Herremossen åkermark   Itullshällen klabbe
  Herrgloet vik   Itullssten sten ö. v.
  Herrholmarna Saknas /Se   Jaktveken vik
  Herrholmen holme, kärr   Jaktveks holme holme
  Herrholmsfjärden, se Kjerrviken vik   Jans udde udde
  *Hillekaren, I. holmar   Jansö ö el. halvö
  *Hillekaret, Y. holme   Jantes hål vik
  Hillkar skär   Jantes håll torskställe
  Hillskär holmar   Joans håll torskställe
  Hinriks häll grund   Joans knalle sättställe
  Histren, Lilla åkermark   Johan Henriks knöl torskgrund
  Histren, Stora åkermark   Johan Jönsemossen åker
  Histren åkrar /Se   Jonsholmen holme
  Hjorteskallen udde   Jonskärr åker
  Hjort floen sankmark   Jonståndet hommstånd
  Hjortfloen åkermark   Jonsö, se Jansö ö eller halvö
  Hjort floen åkermark   Jordberget åker
  Hjortflogsskäl gränsmöte?   Jordbergshagen hage
  Hjortnabbsholmen holme   Jordbron bron
  Hjälmsviken vik   Juden liten sten ö.v.
  Hjälmsängen betesmark   Judens söner, se Juden hällar
  Hjärtgraven terräng   Julafton, se Gnäggen sättställe
  Hjärtgraven berg /Se   Julp notvarp
  Holdammet holme   Jungfrubackarna backar
  Holken ö   Jungfrubergen berg
  Holkholmen holme   Jungfrubergslyckan åker
  Holkholmen holme   Jungfruhålet smalt sund
  Holknabbsudden udde   Jungfruhällerna klabbar
  Holkärret åkermark   Jungfukullarna ås
  Holländarna grund /Se   Jungfrun holme
  Holmshult åkermark   Jungfrun ö
  Holmsjömåla åkermark   Jungfrun ö
  Holmsjön f.d. sjö   Jungfrun ö
  Holmsjön förr sjö, nu ägomark   Jungfrun ö
  Holmsjön åkermark   Jungfrun ö
  Holmsängen betesmark   Jungfrun ö
  Homeskär, se Hamnskär, Y. holmar   Jungfrun ö
  *Hommeskär holme   Jungfrun ö
  *Hommeskär holme   Jungfrun ö
  *Hommeskären holmar   Jungfruåsen ås
  Hommossen åkermark   *Jutegrund grund
  Hopmossen åkermark   Jutklabben klabbe
  Hopskogen skogsmark   Jutklubben klabbe
  *Horvahäll, Ö., se Korvhällor liten holme eller grund   Jällen holme
  Horvan åkermark   Jämsen, se Jämserumesjön sjö
  Horvan åkermark   Jämserumesjön sjö
  Hovarehamn vik   Jämserumesjön sjö
  Horvgärdet åkermark   Jämserumeviken vik
  Horvhällarna skär   Jästern sjö
  *Hufallsefjärd fjärd   Jättegryt grund ö.v.
  *Hufallsö, se Huvudlösa ö   Jönses knalle sättning
  Hufallsö fiäll, se Strupdjupet del av Östersjön   Jönses knallebrant torskställe
  Hufvudlösa, se Huvudfalse ö   Jössemosse åker
  *Huholm holme   Jösses vik vik
  Huholmen holme   Kaffebordsvarpet notvarp
  Huholmen holme   Kaffeholmarna holmar
  Huholmsglo vik   Kaffeholmen holme
  Huholmsgrund grund   »Kaggeholmen», se Kuggen holme
  Huholmshällar skär   Kajsehål Saknas
  Hultekärret åkermark   Kajslisa grund ö.v.
  Hulten åkermark   Kajs-Lisalyckan åker
  Hulten åkermark   Kajtollen åker
  Hultet åkermark   Kalehatt klabbe
  Hultgrytet skogsmark   Kalklubberna klabbar
  Hulthagarna betesmark   Kalkudden udde
  Hulthagarna betesmark   Kalkärret åker
  Hulthorvan terräng   Kallehatt holme
  Hultkärret åkermark   Kallehål vik
  Hultmansmossen åkermark   »Kalleklubb», se Kalklubberna klabbar
  Hultängen åkermark   Kallplågan holme
  Humlekärret åkermark   Kalmar klabbe
  *Humleån å   Kalmare hamn vik
  Humpen göl   Kalskärret åker
  Hundegrundet grund   Kalstensmosse åker
  Hundklabben skär   Kalvbukten vik
  Hundragäddebukten vik /Se   Kalveholmen holme
  Hundramarksskär skär   Kalvekullen åker och äng
  Hundveken vik /Se   Kalvgården vik
  *Hunnö, se Hunö ö   Kalvhagsmossen åker
  Hunö ö   Kalvholmarna holmar
  Hunö ö   Kalvholmen holme
  Hunö ö /Se   Kalvholmen klabbe
  Hunö ö   Kalvholmen holmar
  Hunö ö /Se   Kalvholmseget vinterväg
  Hunö ö /Se   Kalvholmsglo vik
  Hunö ö /Se   Kalvholmshällen klabbe
  Hunö böte berg   Kalvhällen, se Kalvholmen klabbe
  Hunöböte föremål på ö   Kalvkullen upplandat holme
  Hunö triangelpunkt   Kalvkullen hage
  Hunö Böte terräng   Kalvslätten åker
  Hunöböte berg /Se   Kalvslätten åker
  Hunöböte berg /Se   Kalvuddeholmen holme
  Hunöböte berg /Se   Kalvudden udde
  Hunöhällar skär   Kalvö halvö
  Hunöström sund   Kammarbo åker
  Hunösundet sund   Kammarbomossen mosse
  Husdal vik   Kammarn sund
  Husgloet vik   Kanalebron bro
  *Husholm holme   Kanalen, se Ån å
  Husholmen holme   Kappen åker
  Husholmen holme   Karis bukt vik
  Husholmshällar grund   Karl-Jönsemossen åker
  Husholmskärngen inseglings- el. torskmärke /Se   Karl Karlssons knalle grund u.v.
  Hustruflagen vik   Karlsskär klabbe
  Hustruholmen holme   Karlsskärsklant, se Bojortehällen klabbe
  *Huvalsö, se Huvudlösa ö   Karsskäret klabbe
  *Huvfallsfjärden fjärd   Kartbranten torskställe
  Huvallsö ö   Karten hammstånd
  Huvfallsö ö   Karten holme
  Huvfallsö ö   Karten grund
  Huvfallsöhällar skär   Karten hommstånd
  Huvfallsöklubb skär   Karten klabbe
  Huvudfalse ö   Karten klabbe
  Huvudfalse ö /Se   Karten klabbe
  Huvudlösa ö   Karten klabbe
  Huvudlösa ö   Karten holme
  Huvudlösa holme /Se   Kartorna namn på flera holmar
  Huvudlösa ö /Se   Kartholmen, se Karten holme
  Hycklet åkermark   Kartstenarna klabbar
  Hycklet äga /Se   Kartstenarna hommstånd
  *Hylleholm holme   Kassen, se Kassjön insjö
  Hytteflagen åkermark   Kassholmeviken vik
  Hyttholmen holme   Kassjön insjö
  Hyttholmen holme /Se   Kattberget berg
  Håkashäll grund   Kattefloen åker
  Håldämmet skär   Kattegrunden, se Kattskärsgrundet grund
  Hålkärret åkermark   Kattegrundet övervattensgrund
  Hålkärret betesmark   Kattemossen åker
  Hålkärret åkermark   Katteskär holme
  Hålkärret åkermark   Kattesundet sund
  Hålkärret åkermark   Kattfällekärret åker
  Hålkärret, Västra åkermark   Kattgölen göl
  Hålldämmen åkermark   Kattgölsmossen åker
  Hållsten terräng   Kattgölsskogen skog
  Hållsvarp sund   Kattmossen åker
  Hållsvarp holme /Se   Kattmossen åker
  Hålvik vik   Kattseholmen klabbe
  Hålviken vik   Kattskalleudden udde
  Hålviken vik   Kattskärsgrundet klabbe
  Hålö ö   Kattmossen åker
  Hålö ö   Kavelbergen berg
  Hälö ö   Kavlebergen berg
  Håmberget strandmark   Kavleängarna åker
  Håmberget, Lilla skär   Kiddehagen äng
  Håmberget, Stora skär   Kidhagsudden udde
  Håmgölen göl   Kidronsbäck klabbe
  Håmgölsmossen åkermark   Kikareberget udde
  Håmgölsmossen åkermark   Kilaks udd udde
  Håmholmen holme   Kilsundet sund
  Håmholms både kobbe   Kingarö holmar
  Håmholms ede landtunga   Kingerö ö
  Håmhällarna skär   Kingerö, Lilla ö
  Håmhällen grund   Kingeröbukten vik
  Håmhällen skär   Kingeröbukterna, Östra vikar
  Håmmberget holme /Se   Kingeröfjärd fjärd
  Håmmeskär holme /Se   Kingeröfjärdsgrunden övervattensgrund
  Håmmeskär Inre ö   Kingerögrunden holmar
  Håmmeskärshällen skär   Kingerögrundet holme
  Håmmeskärs stång triangelpunkt   Klabben klabbe
  Håmmeskär Yttre ö   Klabbholmen holme
  Håmmholmen Saknas /Se   Klantarna klabbar
  Håmmhällen holme /Se   Klantarna klabbar
  Håmmklabben holme /Se   Klantberget udde
  Håmskär, Lilla skär   Klantbukten vik
  Håmskär, Uttre skär   Klantbukten vik
  Håmmskär skär /Se   Klanten holme
  *Hårdämman, se Holdammet holme   Klanten klabbe
  Hårkrankekärret åkermark   Klanten klabbe
  Hårkrankemossen mosse   Klanthållet torskställe
  Hägnadbåde ö (öar ?)   Klantudden udde
  Hägnad Gräsgrund grund   Klemenstorpholmarna holmar
  Hägnen åkermark   Klevehjortsmossen åker
  Hägnen åkermark   Klevehällsbackarna vägbackar
  Hägngärdet åkermark   Klevehällsmossen åker
  Hägnviken vik   Klevehällsängen åker
  Hägnvikslyckan åkermark   Klevgölen sjö
  Häll, Lilla grund   Klevgölen göl
  Hällarna hällar   Klevgölsbäcken bäck
  Hällehägnen åkermark   Klevsalen klabbe
  Hällemossen mosse   Klinten klabbe
  Hällemossen, Stora åkermark   Klinten, se Roholmen klabbe
  Hällerum terräng   Klintgölen insjö
  Hällhagen ägomark   Klintkärr, Nerstuge åker
  Hällveberg skogsmark?   Klintsundet sund
  Hängslevarpsholmen udde   Klintängen åker
  *Härön, se Hålö ö   Klippan, se Basteskär halvholme
  Häslevik vik   Klockaregrundet grund u.v.
  Hästegöl göl   Klockaregrundet sättning i sjön
  Hästehål fjärd?   Klockarnas häll torskställe
  Hästeklabben skär   Klockgrundet, se Klockaregrundet grund
  Hästeklubben skär   Klubbhällen klabbe
  Hästeklubbshällarna grund   Klubbukten vik
  Hästeskrämman åkermark   Klunsarna klabbar
  Hästevad ström /Se   Klunsen klabbe
  Hästfallet terräng   Klunsen klabbe
  Hästgölskärr åkermark   Klåvskär holme
  Hästhagen skogsmark   Klåvskärshällen klabbe
  Hästhagskärret åkermark   Klämmerompa betesmark
  Hästhagskärret åkermark   Klänkekrok åker
  Hästhagsmossen mosse   Klövjesadeln mindre ö
  Hästhagsmossen åkermark   Knallarna grund u.v.
  Hästhagsmossen åkermark   Knallarna grund
  Hästhagsmossen åkermark   Knallarna sättnig i sjön
  Hästhagsviken, Lilla vik   Knallarna sättstånd
  Hästhagsviken, Stora vik   Knaplehagen åker
  Hästhamnen vik   Knapphäll klabbe
  Hästhamnen vik /Se   Knapphäll klabbe
  Hästklabben holme   Knapphällsbåde grund ö.v.
  Hästklabben skär   Knappskären klabbar
  Hästklabben holme   Knarten klabbe
  *Hästkloön, se Hästklabben holme   Knarthållet torskställe
  Hästkullen kulle?   Knarthällen klabbe
  Hästmossen åkermark   Knipgrunden klabbar
  *Högafors bro f.d. bro   Knipgrundet holme
  Höga holmen holme   Knipängarna åker
  Högebergsskäl åkermark   Knutsgrund grund u.v.
  Högeholmen holme   Knuts grund sättställe i sjön
  Höglidsmossen åkermark   Knutsknölarna grund u.v.
  Hökebäcksbäcken bäck   Knårbänken åker
  Hökebäckskärret åkermark   Knårbänken åker
  Hökekärret åkermark   Knölen bergklabbe
  Hökemossen åkermark   Knös, se Söre knös sättställe
  Hökemossen åkermark   Knösen sättnig
  Hökhultehällar grund   Kobron brygga
  Hökhultslyckan åkermark   Kocklen åker
  Hökmossen åkermark   Kocklenmossen oodlad mosse
  Höljen terräng   Kogrunden grund i vattenytan
  Höljgrundet grund   Kogrunden klabbe
  Hönan skär   Kogrundet, se Enegrundet klabbe
  Hönan klabbe /Se   Kogrundet grund ö.v.
  Hörnesten terräng   Kogrundet grund i vattenytan
  Hötterbukten bukt   Kohagen skog
  Idanäset näs   Kohagen utmark
  Idegransholmen holme   *Kohagen hage
  *Ideklubben holme   Kohagen hage
  *Idetullen holme   Kohagen skog
  *Idetullen, Skallote holme   Kohagen hage
  Idingshäll holme   Kohagen hage
  Idingshällen kobbe   Kohagsmossen åker
  Idklubben skär   Kohagsmossen åker
  Idklubbsflagen sund   Kohagsmossen åker
  Idtullen holme   Koholmen holme
  Idtullen holme   Kohorvorna åker
  Idtullen, Lilla holme   Kohorvskullarna hage
  Idtullen, Norra skär   Kajhällen klabbe
  Idtullen, Stora holme   »Koklabben», se Koklubben holme
  Idtullen, Södra skär   Koklabbshällen klabbar
  Idtullshällen, Norra skär   Koklubben klabbe
  Idtullshällen, Södra kobbe   Koklubben klabbe
  Idtullssten kobbe   Kokärret åker
  *Idödölullen holme   Kolareholmen holme
  *Idökullen holme   Kolbotten åker
  Iklubben klint /Se   Kolgrytsberget berg
  Iklubben holme /Se   Kolholmen holme
  Imbramåla göl göl   Kolhorvemossen mosse
  Ingastack mosse /Se   Kolkärret åker
  Ingborgevik vik   Kolsjön sjö
  Ingers kärr åkermark   Kolstugegölen sjö
  Ingmarsängen åkermark   Kolyckan åker
  Inhagarna betesmark   Komossen åker
  Inshult terräng   Kon holme
  Insjöviken vik   Kon torskställe
  Intaget ägomark   Kon hommstånd
  *Iseskär, se Ljungskär holme   Kon klabbe
  Isskär holme   Konungsholmen holme
  Isskär holme   Kopparbådarna grund u.v.
  Iskär skär   Kopparkärret åker
  Iskär holme /Se   Koppekärret åker
  I(d)skär holme /Se   Koppekärrshagen skog
  *Istegris, se Istergås holme   Korpeberget berg
  Istergås holme   Korpeklinten berg
  Istergås holme   Korpen holme
  Istergåseflagen sund   Kopen grund ö.v.
  Istergåsehällen skär   Korpkärren skog
  Itullen holmar /Se   Korpmon skog
  Itullen klabbar /Se   Korsbergen hommstånd
  Jaens kärr åkermark   Korsbergen udde
  Jakobstorp terräng   Korset udde
  Jaktveken vik   Korsgrundet holmar
  Jaktveken vik /Se   Korsgrunds hällar klabbar
  Jaktsveks holme holme   Korsgrundssundet sund
  Jansholme ö   Korshamn vik
  Jans udde udde   Korsholmen holmar
  *Johans häll häll   Korsholmen holmar
  Jons bråtland terräng   Korsholms glo vik
  *Jonsholmen holme   Korsholmsgrundet grund ö.v.
  *Jonsholm holme (eller del av holme)   Korsholmshällen klabbe
  Jonsholmen holme   Korsholmshällerna klabbar
  Jonskärr åkermark   Korsholms marn instängd vik
  Jordbergshagen betesmark   Korsklabbarna klabbar
  Jordbrokärret åkermark   Korsskär holme
  Jordbrokärret åkermark   Korsskären holmar
  Julafton torskställe /Se   Korsskärs hällar hällar ö.v.
  Jungfrubackarna backar /Se   Korsudden udde
  Jungfrubergen terräng   Korsveken vik
  Jungfrubergen berg /Se   »Korvhällar», se Östrahorvehäll klabbar
  Jungfruhålet vik   Koudden udde
  Jungfruhällarna grund   Kovan, se Kovarna hage
  Jungfrukammaren terräng   Kovarna hage
  Jungfrun klippa   Koven åker
  Jungfrun ö   Koveskärret åker
  Jungfrun ö   Kovilan klabbe
  Jungfrun ö   Kringhöljen hölj
  Jungfrun ö   Kristdalagatan väg
  Jungfrun klippö   Kroglyckan åker
  Jungfrun ö   Krogstorpesjön sjö
  Jungfrun ö   Krogviken vik
  Jungfrun ö   Krokede backen backe
  Jungfrun ö   Krokgöl äng
  *Jungfrun numera trol. del av ö   Krokgöl sjö
  Jungfrun ö   Krokholmen holme
  *Jungfrun numera trol. del av ö   Krokholmen holme
  Jungfrun ö   Krokhällen häll ö.v.
  Jungfrun ö   Krokigetallen tall
  Jungfrun ö   Krokskär ö
  Jungfrun ö   Krokskär holme
  Jungfrun triangelpunkt   Krokskär, se Krokholmen holme
  Jungfrun ö /Se   Krokskär holme
  Jungfrun ö /Se   Krokskärsbukten vikar
  Jungfrun ö /Se   Krokskärsglo vik
  Jungfrun ö /Se   Krokskärsmarn vik
  Jungfrun ö /Se   Krokskärsudd udde
  Jungfrun ö /Se   Krokskärsudden udde
  Jungfrun ö /Se   Krokstorpebäcken bäck
  Jungfrun ö /Se   Krokstorpegölen göl
  Jungfrun ö /Se   Krokstorpesjön sjö
  Jungfrun ö /Se   Krokstorpe vattensåg riven såg
  Jungfrun, Blå Jungfrun ö   Krokviken vik
  Jungfruåsen ås   Krokviksvarpet notvarp
  Jungfruängen betesmark   Krokängshällen klabbe
  Jungfruängen betesmark   Kroppåsen klabbe
  *Justen liten holme eller grund   Krubban vik
  *Jutbådarna, se Djurbådan grund   Krubberget berg
  Jutklabben holme   Krutholmen holme
  Jutklubben skär   Kråkan grund ö.v.
  Jutmossen åkermark   Kråka, Risö klabbe
  *Jällen holme   Kråka, Rågottskärs klabbe
  Jällen holme   Kråkbranten torskställe
  Jällmaren, Västra vik   Kråkelund båt och fyrplats
  Jällmaren, Östra vik   Kråkelundsudden udde
  Jämsen sjö   Kråkerna klabbar
  Jämsen sjö   Kråkgrunden, se Normansgrund holmar
  Jämsen sjö   Kråkholmen holmar
  Jämsen sjö   Kråkholmen holme
  *Jämserumsbro f.d. bro   Kråkhållet torskställe
  Jämtängarna åkermark   Kråkorna grund i sjön
  Järnklunsen kobbe   Kråkorna klabbar
  Järnplöjan åkermark   Kråkskär holme
  Järpholmen, Lilla holme   Kråkskäret holme
  Järpholmen, Stora holme   Kråkskäret holmar
  Järpholms-hällar grund   Kråkskärs häller klabbar
  Jättegryt kobbe   Kråkudden udde
  Jölp notvarp /Se   Kråkviken vik
  Jössemossen åkermark   Kråkvikevarpet notvarp
  Jösses vik vik   Krösonklubberna klabbar
  Kaffeholmen holme   Kuggedalsbukten vik
  Kaggholmen holme   Kuggeholmen, se Kuggen holme
  Kaggholmen holme   Kuggeholmslyckan åker
  Kajs-Lisa övervattensgrund /Se   Kuggemosse åker
  Kalehatt ö   Kuggen holme
  Kalklubbarna skär   Kuggö klabbe
  Kalk udden udde   Kulledegrundet holme
  Kalkärret åkermark   Kulledegrundet holme
  Kallehål åkermark   Kullegryt holme
  Kallehål vik   Kulle höna häll ö.v.
  Kalleklubb holme   Kullängen åker
  Kallplågan holme   Kullängsudden udde
  Kallsebomossen åkermark   Kungeken ek
  Kallseboskogen skogsmark   Kurholmen holme
  Kallsiön, se Kalvsjön insjö   Kurran vik
  Kallsiön, se Kalvsjön sjö   Kurran notvarp
  Kallsjön sjö   Kurran varp
  *Kallskär, se Karlsskär holme   Kurran notvarp
  Kalmar skär   Kusabergsbacken backe
  Kalmarehagen betesmark   Kustpelles häll klabbar
  Kalmare hamn vik   Kvarnbackegölen göl
  Kalmare hamn vik /Se   Kvarndammarna gölar
  Kalmarsund sund   Kvarndammen kvarndamm
  Kalsfjärd fjärd   Kvarnkärren åker
  Kalvbukten bukt   Kvarnkärren åker
  Kalvekullen terräng   Kvarnmossen åker
  *Kalvholm, se Ekholmarna holme   Kvarnstenarna udde
  *Kalvholmar holmar   Kvarnån å
  *Kalvholmar holmar   Kvillarna markområde
  *Kalvholmen, St. holme   Kvilleholm holme
  *Kalvholmen, St. holme   Kvillen ågren
  Kalvholmen holme   Kvillyckan åker
  Kalvholmen holme   Kvillyckan åker
  Kalvholmen, Innersta holme   Kvinnan, se Picken och Fittan klabbe
  Kalvholmen, Yttre holme   Kyrkebrokärret kärr
  Kalvholmseget vinterväg /Se   Kyrkegärdet åker
  Kalvholmsglo vik   Kyrkelyckan äng
  Kalvholmshällen skär   Kyrkemossen åker
  Kalvhorvorna åkermark   Kyrkgångs häll, se Hommhällen klabbe
  Kalvhorvorna åkermark   Kyrkgångsklint klabbe
  Kalvkullen kulle   Kyrkgöl sjö
  Kalvkullen åkermark   Kyrkhällen klabbe
  Kalkullen betesmark   Kyrkhällen klabbe
  Kalvkärret åkermark   Kyrkhällerna klabbar
  Kalvkärret åkermark   Kyrkkärret åker
  Kalvsjön insjö   Kyrklyckan åker
  Kalvsjön sjö   Kyrksundet sund
  Kalvsjön sjö   Kyrkviken vik
  Kalvsjön sjö   Kyskär, se Tjyskär holmar
  Kalvudden udde   Kyvskär, se Tjyvskär holme
  Kalvudden udde   Kålshällen klabbe
  Kalvö halvö   Kålsjön sjö
  Kalvö halvö   Kålsudden udde
  Kammarbohagen betesmark   Kålsö öar
  Kammarbomossen åkermark   Kålsö glo vik
  Kammaren sund   Kålsö klantar klabbar
  Kaninholmen holme   Kålsöklubb halvholme
  Kapellviken vik   Kålsö kyrka berg
  Kappemålagöl göl   Kångelhällerna klabbar
  Karbottensgöl göl   Kåreholme holmar
  Karins mosse åkermark   Kåsen, se Prästekås båthamn
  Karlshamnshagen betesmark   Kåven inhägnad
  Karlskärr åkermark   Kägeludden udde
  Karlskärr kärr   Käglan vattendrag
  Karls kärr åkermark   Källan strandområde
  Karlskärret åkermark   Källbergs häller klabbar
  Karlsskär holme   Källbergsudd udde
  Karlskär skär   Källbukterna vikar
  Karlstensmosse åkermark   Källebacken backe
  Karsskäret skär   Källehorva åker
  Kartbåden grund   Källehorveäng åker
  Karten holme   Källehorvgärdet åker
  Karten skär   Källehorvängen åker
  Karten skär   Källehultevägen väg
  Karten holme   Källelyckan åker
  Karten grund   Källgrens knalle grund u.v.
  Karten, Lilla holme   Källgrundet övervattengrund
  Karten, Stora holme   Källhagen hage
  Kartmossen åkermark   Källhultet åker
  Kartstenarna grund   Källkärret mosse
  Kasthorvemossarna åkermark   Källmossen åker
  Kattbergen terräng   Källmossen åker
  Kattegrundet grund   Källmossen åker
  Kattesholmen Saknas /Se   Källmossen åker
  Kattes holmen holme /Se   Källmossen åker
  Katteskär skär   Källmossen åker
  Kattesundet bäck   Källtorpelyckan åker
  Kattgölen göl   Källtorpeåsen ås
  Kattgölsmossen åkermark   Källyckan åker
  Kattgölsskogen skogsmark   Källängen utlagd åker
  Kattskalleklint berg?   Källängen åker
  Kattskalleudden udde   »Källön», se Kätten ö
  Kattviken vik   Käringskär holme
  Kavelbergen terräng   »Käringholmen», se Kärngskären holmar
  Kavlekärret åkermark   Käringudden udde
  *Kersmansholmen, se Körsmansholmen holme   Kärndrompen klabbe
  Kidron skogsmark   Kärngegöl sjö
  Kidronsbäck holme   Kärngemad utlagd mosse
  Kilsängen åkermark   Kärngemad åker
  Kingaröfjärd fjärd   Kärngen holme
  Kingarögrunden holmar   Kärngen holme
  Kingarö Lilla ö   Kärngenshål vik
  Kingarö Stora ö   Kärngenskärr åker
  Kinglarön, Stora o. Lilla holme (holmar)   Kärngeskäret klabbar
  Kinglarön, Stora o. Lilla holme (holmar) /Se   Kärngskär holmar
  Kittkärret åkermark   Kärngskären klabbar
  Kiärwijken, se Kärnsvik vik   Kärngskärsbukten vik
  Klabben skär   Kärngskärsglo vik
  Klantarna kobbar   Kärngskärshäller klabbe
  Klantarna skär   Kärngskärssundet sund
  Klantberget berg   Kärngskärsvarpet notvarp
  Klantbukten bukt   Kärnhällen, se Tjärnhällen klabbe
  Klanten holme   Kärret åker
  Klas kärret åkermark   Kärrsjöarna slåttermark
  Klemenstorpholmarna holmar   Kärrsvik, se Herrholmsfjärden vik
  Klemenstorps kärr åkermark   Kärrudden udde
  Klevgölen göl   Kärrudden hommstånd
  Klevgölen göl /Se   Kärsklabben holme
  Klevgölsbäcken bäck   Kärsmansgrundet grund u.v.
  Klevsalen skär   Kärsmansgrundet sättställe
  Klevsalen sten /Se   Kärsmansholmen klabbe
  Klintarna åkermark   Kärsmanshällen klabbe
  Klintemåla triangelpunkt   Kärsmansviken vik
  Klinten holme   Kättelsholmen, se Kättelskär klabbe
  Klinthagen betesmark   Kättelskär klabbe
  Klintmossen åkermark   Kätteleglo vik
  Klintsundet sund   Kättleholmen holme
  Klockarekärren åkermark   »Kättlehällerna klabbar
  Klockargölen sjö   Kättlen åker
  Klostermossen åkermark   Kättlen ö
  Klot åkermark   Kättleskärssundet sund
  Klotängen åkermark   Köksmåleviken vik
  Klubben kobbe   Köpmanshagen äng
  Klubbhällen skär   Köpmansslätten åker
  Klunsarna grund   Körekärr åker
  *Klåvhällarna holmar   Körgångskär klabbe
  Klåvskär holme   Körgångskär holmar
  Klåvskär skär   Körgångskärshäller klabbar
  Klåvskärshällar skär   Körgångskärsrev holme
  Klåvskärssten kobbe   Körgårnsvik vik
  Klämmerompa betesmark   Körpenekärret, se Kyrkebokärret kärr
  Klämmerompa betesmark /Se   »Körsmansholmen», se Kärsmansholmen klabbe
  Klänkekrok åkermark   Labbhällen klabbar
  Knallarna grund   Ladkärrsmossen åker
  Knaperhagen betesmark   Lagårdsgärde, Rastorpe åker
  Knaplan åkermark   Lagårdsgärdet åker
  Knaplehagen betesmark   Lagårdslyckan åker
  Knapphäll sten /Se   Lakholmen holme
  Knappskäret, Lilla skär   Lakholms klubb klabbe
  Knappskäret, Stora skär   Lakholmsgrunden grund ö.v.
  Knappskäret, Stora skär   Lammdalshällen, se Roparehällen udde
  Knarten skär   Lammholmen holme
  Knarthällen grund   Lammholmen holme
  Knipgrunden grund   Lammholmen holme
  Knipholmen holme   Lammholmsglona vikar
  Knipängarna åkermark   Lammholms hällar klabbar
  Knitteberg silvergruva /Se   Lammholmsvarpet notvarp
  Knutsgrund grund   Lammholmsvarpet notvarp
  Knårmossen åkermark   Landsvägsflaten åker
  Kobron brygga /Se   Landsvägsgärdet åker
  Kocklen skogsterräng   Lanshorvan, se Lanshorvemossen hage
  Kofloen ägomark   Lanshorvemossen åker
  Kofällan åkermark   Lanvirket smal del av sjö
  *Kogrund grund   Lanvirket del av bäck
  Kogrunden grund   Lassebåde del av Rågbådarna
  Kogrundet kobbar   Lassemosse åker
  Kohagen betesmark   Lassemosse åker
  Kohagen betesmark   Lasses knalle sättnig i sjön
  Kohagen betesmark   Lastplansgrundet holme
  ?Kohagen, Lilla hage   Laudden sten u.v.
  Kohagen, Lilla betesmark   Laxbukten vik
  Koholmen holme   Laxveken vikar
  Koholmen holme   Ledholmen klabbar
  Kohorvan betesmark   Ledskäret klabbe
  Kojhällen ö   Lekstenshällerna klabbar
  Kojmossen moss- o. åkermark   Lekstället klabbe
  *Koklabb holme   Lekställshällen klabbe
  *Koklubben holme   Lenas mosse åker
  Koklubben holme   Lerbukten vik
  Koklubben holme   Lergropeslätt vik
  Koklubbshällen grund   Lergröpperna vik
  Kokärret åkermark   Lerhorvebron bro
  Kokärret åkermark   Lehorvelyckan åker
  Kokärret åkermark   Lerlyckan åker
  Kokärret åkermark   Lerviksberget udde
  Kolarholmen holme   Lerviksbukten vik
  Kolfällan skogsmark   Lerån å
  Kolkärret åkermark   Lerån å
  Kolmilan åkermark   Leskären holmar
  Kolsjömossen åkermark   Lidbacken vägbacke
  Kolsjön sjö   Likviken vik
  Kolstugan terräng   Lilla-Fighulteberg berg
  Kolstugegölen göl   Lilla grundet vid Appleskär, se Appleskärsgrundet klabbe
  Komossen mosse   Lilla häll klabbe
  Kon ö   Lilla lycka åker
  Kon håmmstånd /Se   Lillamosse åker
  Koningsholmen holme   Lilla steket sund (ränna)
  Konungsfällan terräng   Lilla sund sund
  Konungsholmen holme   Lilla- Uttergölsbäcken bäck
  Konungsholmen holme   Lilla varpet notvarp
  Kopparkärret åkermark   Lilla vik vik
  Koppramåla göl   Lilla ån å
  Koppängen åkermark   Lillbyggeskog skog
  Korgkärr åkermark   Lillegrund grund u.v.
  Korpeberga skäl gränsmärke   Lillegrund grund u.v.
  Korpebergshagen betesmark   Lillegrund sättning
  Korpemossen åkermark   Lille hagen hage
  Korpemossen mosse   Lillehagen hage
  Korpen holme   Lillehagsmossarna åker
  Korpen grund   Lilllehulteskogen skog
  Korpen holme /Se   Lillekärr odlad mosse
  *Korpholmen holme   Lillelycka åker
  *Korpholmen holme   Lillelycka utlagd åker
  Korpmon skogsmark   Lillesjön fjärd
  Korpmossen åkermark   Lille stenen vik
  Korpmossen mosse   Lillgärdet åker
  Korpmossen åkermark    
  Korpmossen åkermark    
  Korsbergen berg    
  Korset terräng    
  Korset udde /Se    
  Korset udde /Se    
  Korset udde /Se    
  *Korsgrund holme    
  Korsgrundet, Lilla grund    
  Korsgrundet, Stora grund    
  Korshamn vik    
  Korsholmen, St. holme    
  Korsholmen, Lilla holme    
  Korsholmen, Lilla holme    
  Korsholmen, Stora holme    
  Korsholmen, Stora holme    
  Korsholmshällen skär    
  Korsklabbarna skär    
  Korsnäset näs    
  Korsskär skär    
  Korsskär skär    
  Korsudden udde    
  Korsudden udde    
  Korsveken vik    
  Korvhällor holmar eller grund    
  Kovik vik    
  Kovikskärret åkermark    
  Kovilan skär    
  Kovilan klabbe /Se    
  *Kranholmen holme    
  Krigsdalen åkermark    
  *Kristdalavägen landsväg    
  *Kristdala vägen landsväg    
  Krogstorpesjön sjö    
  *Kroholm holme    
  Krokgöl göl    
  Krokholmen holme    
  Krokholmen holme    
  Krokhällan kobbe    
  Krokmossen åkermark    
  Krokmossen åkermark    
  Krokskär holme    
  Krokskär holme    
  Krokskär numera del av ö    
  *Krokskär holme    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär    
  Krokskär holme /Se    
  Krokskärsflagen sund    
  Krokskärsglo vik    
  Krokskärshällar skär    
  Krokskärsudden udde    
  Krokstorpsgölen göl    
  Krokstorpesjön sjö    
  *Krokstorps bro f.d. bro    
  Krokviken vik    
  Krokäng, Lilla betesmark    
  Krokäng, Stora åkermark    
  Krokängshällar grund    
  *Kronholmen holme    
  Kronsmossen åkermark    
  Kroppåsen holme    
  Krubban vik    
  Krubban vik /Se    
  Krubberget berg    
  Krutholmen holme    
  Kråkan grund    
  *Kråkelund, se Långö ö    
  *Kråkelund, se Långö, resp. Långö, Y. ö    
  Kråkelund udde och lotsplats    
  Kråkelund förr ö, nu udde    
  *Kråkelund numera halvö    
  *Kråkelund numera del av ö    
  *Kråkelund numera trol. udde av ö    
  Kråkelunds båk triangelpunkt    
  *Kråkelundshamn hamn    
  Kråkelundsudden udde    
  *Kråkgrund grund    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholmen Inre ö    
  Kråkholmen Yttre ö    
  Kråkorna holmar    
  *Kråkorna holmar eller grund    
  Kråkorna holmar    
  *Kråkorna holmar    
  Kråkorna, Norra grund    
  Kråkorna, Södra kobbar    
  Kråkorna låga klabbar /Se    
  Kråkorna klabbar /Se    
  Kråkskär skär    
  Kråkskäret ö    
  Kråkskäret, Västra skär    
  Kråkskäret, Östra skär    
  Kråkudden udde    
  Krögarekärret åkermark    
  Krösonklubbarna kobbar    
  Kugge skär    
  Kuggedalsbukten bukt    
  Kuggen ö    
  Lilla Kuggen ö /Se    
  Stora Kuggen ö /Se    
  *Kuggholm, se Kaggholmen holme    
  *Kuggholmen, se Kaggholmen holme    
  Kullekärret kärr    
  Kurholmen holme    
  Kurholmen holme    
  Kurran sund    
  Kurremossen åkermark    
  Kust-Pelles häll, Lilla skär    
  Kust-Pelles häll, Stora skär    
  Kvarnbackegölen tjärn    
  *Kvarnbron f.d. bro    
  *Kvarnbron f.d. bro    
  Kvarndammen åkermark    
  *Kvarngölen göl    
  Kvarngölen göl    
  Kvarnhagen betesmark    
  Kvarnkärren åkermark    
  Kvarnkärret åkermark    
  Kvarnkärren åkermark    
  Kvarnkärret åkermark    
  Kvarnkärret åkermark    
  Kvarnkärret kärr    
  Kvarnlyckan åkermark    
  Kvarnmossen åkermark    
  Kvarnstenarna grund    
  Kvarnströmmen del av Virån    
  Kvarnängen åkermark    
  Kvarnängen betesmark    
  Kvarnängen åkermark    
  *Kvastholmen holme    
  *Kvastholmen holme    
  Kvigmossen åkermark    
  Kvillarna markområde /Se    
  Kvillen terräng    
  Kvillen ågren /Se    
  Kvillkullen terräng    
  Kvinnan kobbe    
  *Kyrkbron f.d. bro    
  *Kyrkbron f.d. bro    
  *Kyrkegångskär holme    
  Kyrkemossen åkermark    
  Kyrkemossen, Lilla åkermark    
  Kyrkemossen, Stora åkermark    
  Kyrkgångsklint udde    
  Kyrkgångsskär skär    
  Kyrkgångsskär, Lilla skär    
  Kyrkgångsskär, Lilla skär    
  Kyrkgångsskär, Stora skär    
  Kyrkgångsskärshällar skär    
  Kyrkgångsskärsrev grund    
  Kyrkgårdsvik vik    
  Kyrkgölen göl    
  Kyrkhällarna skär    
  Kyrkhällen skär    
  Kyrkhällen grund    
  Kyrkkärret åkermark    
  Kyrkmossen åkermark    
  *Kyrkogårdshamn trol. sund eller vik    
  Kyrkogårdsskär grund /Se    
  Kyrkokärret kärr    
  Kyrksundet sund /Se    
  Kyrkviken vik    
  Kålshällen skär    
  Kålsudden udde    
  Kålsö ö    
  Kålsö ö    
  *Kålsö, L. holme    
  Kålsö ö    
  Kålsöglo vik    
  Kålsöklantar grund    
  Kålsö kyrka terräng    
  Kålsö kyrka Saknas /Se    
  Kåreholme, Lilla holme    
  Kåreholme, Stora holme    
  Kåren, Lilla sjö    
  Kåren, Lilla sjö    
  Kåren, Stora sjö    
  Kåren, Stora sjö    
  Kårevik vik    
  Kårvik vik    
  Kårån å    
  Källan terräng    
  Källbergs hällar skär    
  Källbergsudd udde    
  Källehult åkermark    
  *Källeskär holme med kvastprick    
  Källgrundet holme    
  Källkärret åkermark    
  Källkärret, Lilla åkermark    
  Källkärret, Stora åkermark    
  Källmossen åkermark    
  Källmossen åkermark    
  Källmossen åkermark    
  Källmossen åkermark    
  Källmossen åkermark    
  Källmossen ägomark    
  Källviken vik    
  Källviksängen åkermark    
  Källängen åkermark    
  Källängsbukten bukt    
  Källängskärret åkermark    
  Källön ö    
  Käringen ö    
  Känningen, se Jungfrun ö    
  Känningen (= Jungfrun) ö /Se    
  *Kärhäll holme    
  Käringdrompen skär    
  Käringemad betesmark    
  Käringeskär skär    
  Käringeskäret skär    
  *Käringholmen, se Körgångskär holme    
  *Käringholmen holme    
  Käringholmen, St., M. o. L. holmar    
  Käringkärret åkermark    
  Käringmossen mosse    
  Käringskär, Lilla skär    
  Käringskär, Lilla skär    
  Käringskär, Lilla skär    
  Käringskär, Mellersta skär    
  Käringskär, Mellersta skär    
  Käringskär, Stora skär    
  Käringskär, Stora skär    
  Käringskär, Stora skär    
  Käringskär, Stora skär    
  Käringskärs hällar grund    
  Käringudden udde    
  Kärngen holme /Se    
  Kärngeskär holme /Se    
  Kärngdrompen klabbe /Se    
  Kärngudden Saknas /Se    
  Kärnkärret åkermark    
  Kärrdalslyckan åkermark    
  Kärrsjöarna förr sjö, nu kärr    
  Kärrsjöarna sjöar    
  Kärrsjön sjö    
  Kärrsjön, Stora sjö    
  Kärrsjön, Stora sjö    
  Kärrsvik vik    
  Kärrsvik vik    
  Kärrsvik vik    
  Kjerrsviken vik    
  Kärrsvik vik    
  Kärrsvik vik    
  Kärrudden udde    
  *Kärsholmen holmar    
  Kärsmansholmen ö    
  Kärsnäslyckan åkermark    
  *Kättelen, se Källön ö    
  Kättelskär skär    
  Kättleholmen holme    
  Kättlehällen skär    
  Kättlen holme    
  Kättlen holme /Se    
  Köksmålaviken vik    
  Körgångskär holme    
  Körgångskär holmar    
  Körgångskär holme /Se    
  Körgångskär grund /Se    
  *Körke holme    
  *Körsgrunden holmar eller grund    
  Körsmansholmen holme    
  Labbhällen, Lilla holme    
  Labbhällen, Stora holme    
  Labbhällen klabbe /Se    
  Ladholmen holme    
  Ladkärret åkermark    
  Ladkärret åkermark    
  Ladkärret åkermark    
  Ladkärrsmossen åkermark    
  Ladgårdslyckan åkermark    
  *Laholm, se Ekholmarna holme    
  *Lakeholm, se Lakholmar holme    
  Lakehäll skär    
  Lakholmar holmar    
  Lakholmen, N. holme    
  Lakholmen, S. holme    
  Lakholmen holme    
  Laksundet sund    
  Lamholmen holme    
  Lakholms klubb kobbe    
  Lammholmen holme    
  Lammholmen holme    
  Lammholmen udde    
  Lanholmen udde    
  Lanvirket bäck /Se    
  Larsmossen åkermark    
  Lassehorva åkermark    
  Lassemosse åkermark    
  Lassemosse mosse    
  Lassemosse mosse    
  *Latåseliden lid?    
  Laxbukten bukt    
  Laxveken vik /Se    
  Ledholmen, Lilla holme    
  Ledholmen, Stora holme    
  Ledholmen holme /Se    
  Ledskär, Inre skär    
  Ledskär, Yttre skär    
  Ledskäret skär    
  *Leholm holme    
  *Lekaremåla udde    
  Lekstället skär    
  Lekställshällarna grund    
  Lekställshällen skär    
  Lerbäckskärr åkermark    
  Lerdanket göl    
  Lergropeslät vik    
  Lergröpperna vik    
  Lergröpperna vik /Se    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.