ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sturkö socken : Östra härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Arnö ö /Se    
  *Bendehalla udd udde av ö /Se    
  *Bendekallaudd udde    
  Bökeskär holme    
  Bökeskär holme /Se    
  Danaflöt holme    
  *Danaflötskullen grund    
  *Danaflötskullen grund /Se    
  *Donaflöter(kullen) grund    
  *Enskocklingen holme eller grund    
  *Enskäklingen liten holme    
  *Enskällingen grund    
  Flaggskär ö    
  Flaggskär ö /Se    
  *Flenörarna små holmar    
  *Flenörarna holmar eller grund /Se    
  Flisan grund /Se    
  Flisan grund    
  *Garnakullen grund /Se    
  *Garnakullen grund    
  Gräskammarn holme (ev. holmar)    
  Gräskammarn holme /Se    
  Gräskammarn holme /Se    
  Gåsefjärden fjärd /Se    
  Gåsefjärden fjärd    
  Gåsefjärden fjärd    
  Handskarna små holmar /Se    
  Handskarna holmar /Se    
  Handskarna holmar    
  *Hundsören grund /Se    
  Kitta Ola Nabb udde /Se    
  Korranabb udde /Se    
  Korranabb udde av ö    
  Korranabb udde    
  Kråkan holme    
  Kvarken holme /Se    
  *Kvarkören holmar o. grund    
  Kyrkfjärden fjärd    
  Kyrkfjärden fjärd    
  Olsholmen holme    
  Olsholmen holme    
  *Orvaskär numera del av ö /Se    
  Oxholm holme    
  *Rörsfjärden fjärd /Se    
  Siggen holme    
  Siggen liten holme    
  Siggen holme /Se    
  Skrävlingarna små holmar /Se    
  Skällön, V. ö    
  Storören holmar /Se    
  *Stukgrund grund    
  *Svartebådan holme    
  Svartekammarn holme (ev. holmar)    
  Svartekammarn holmar    
  Svarte kammarn holme    
  Toraskär, Ö. o. V. holmar    
  Torraskär holme    
  Uttorps böte höjd på ö    
  Åkeholmen numera del av ö    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.