ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karlskrona stad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Andön, St., Andöarna, Små holmar    
  Andön, St holme    
  Arnö holme    
  Basareholmen holme    
  Basareholmen holme    
  Basareholmen holme    
  *Basarholmarna holmar    
  Bergaholmen holme    
  *Björkholmen f.d. holme    
  *Branjärsholmen holme    
  *Bårstikilen holme (ev. holmar)    
  Degelskär holme    
  Degelskär holme    
  Degelskär holme    
  *Dygdens vrak grund    
  *Dygdens vran grund    
  Enhörningen holme    
  Enhörningen holme    
  *Fäng- (ev. Fång-) skär f.d. holme    
  *Galtskär små holmar    
  Gastaskär holme    
  Getskär holme    
  *Grytefoten grund    
  *Grytfoten grund    
  Guleflöten liten holme    
  Guleflöten holme    
  Gåsklippan liten holme    
  *Hjortgrundet grund    
  Hjortgrundet, I grund    
  *Horsaskär grund eller holme    
  *Härsaskär holme    
  Hästholmsfjärden fjärd    
  Hästholmsfjärden fjärd    
  Högaholmen holme    
  Högholmarna små holmar    
  *Idöklimpen holme    
  Isbådan grund    
  *Isbåden grund    
  Kobebus holme    
  Kobebus holme    
  Kofferdiredden hamnområde    
  *Kronohamnen hamnområde    
  Kungsholmen holme    
  Kurrholmarna holmar    
  Kurrholmarna små holmar    
  *Kvarnberget höjd    
  Kärekläpparna små holmar    
  Kärekläpparna holmar    
  Laboratorieholmen holme    
  Ljungskär holme    
  Loppan liten holme    
  Lusen liten holme    
  *Långön ö    
  *Långön ö    
  *Långön ö    
  Länsman holme    
  Mjölnareholmen holme    
  *Sillevik vik    
  Skallholmen holme    
  Skälklippan liten holme    
  Smörasken liten holme    
  Smörasken liten holme    
  Smörasken holme    
  Storfjärden fjärd    
  Stumholmen holme    
  Stumholmen holme    
  Stumholmen holme    
  Söderstjärna holme    
  *Trehörn holme    
  *Utterskär liten holme    
  *Varbött udde    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.