ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads län : Allmänt 2

Härader        Sidslut

Gå till:

Kristianstads län (Allmänt 1)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1238 Naturnamn : 326 Bebyggelsenamn : 123 Naturnamn : 28
Skåne landskap Adelgatan, se Algatan gatunamn Tunnby by Bornholmshålet passage
Skåne landskap Afrika backe /Se Åkarp Saknas Bornholmshålet område i Östersjön
Skåne landskap »agerende» ägonamnselement /Se Kristianstad län län Bornholmshålet hav
Skåne landskap »agerlod» ägonamn /Se Eftersmåland landsdel Brottkroken grund
Skåne landskap »agerlöd» ägonamn /Se Skåne landskap Dagsgrund grund
Skåne landskap Algatan gatunamn /Se Skåne landskap Dödingavraket passage
Skåne landskap Allevadsån vattendrag Skåne landskap Ivö sjö sjö
Skåne landskap Alperna åker /Se Skåne landskap Jären bergsträckning
Skåne ldskp. Aborra- förled i naturnamn /Se Skåne landskap Kiaby sjö del av sjö
Skåne landskap Al(e)- förled i naturnamn /Se Skåne landskap /Se Knektarna ålfiske med sjöbod
Skåne landskap Alma ånamn /Se Skåne Saknas Knölarna grund
Skåne landskap Almaån å Skåne landskap Osagrynnet grund
Skåne landskap Almaån Saknas /Se Skåne Saknas Puggeboden ålfiske med sjöbod
Skåne landskap Almaån å /Se Skåne landskap Rönneå å
Skåne landskap Almaån å /Se Skåne landskap Rönneån avlopp
Skåne landskap Amerika naturn. /Se Skåne ortn. Salen grund
Skåne landskap Ammebukten Saknas /Se Skåne Saknas *Skogsbygden bygdenamn
Skåne landskap And-, Anda-, Ande- förled i natn. /Se Skåne Saknas Skälderviken vik
Skåne landskap *Angelbäcken ?bäck Skåne landskap Slätten slättbygd
Skåne landskap Arabien åkrar /Se Skåne Saknas Slätten slätt
Skåne landskap *Arfueskonfwen» ?skoyff Skåne Saknas *Slätten bygdenamn
Skåne landskap Ask(e)- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas Slätten slätt
Skåne landskap »Attuffeskoufue» skogar Skåne Saknas Storån = Helgeån Saknas
Skåne landskap Balshög Saknas /Se Skåne Saknas Fronehejan Saknas
Skåne landskap Belle l(s)le ö /Se Skåne Saknas Utvälingetron landsvägsbro
Skåne landskap Berlin gränssten /Se Skåne Saknas Åsen bergsträckning
Skåne landskap *Bispeholtid skog Skåne Saknas Åsen Saknas
Skåne landskap Björk(e)- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas Österleden trakt
Skåne landskap Blanken natn. /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Blekabacken ägonamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Bocka- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap bol ägonamnsförled /Se Skåne landskap  
Skåne landskap bol ägonamnselement /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Bornholm åker /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Brattenborg ljungbacke /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Bred(a)- förled i natn. /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap *Bredarör Saknas /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Breding(en) marknamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Bregne-, Bregen- förled i marknamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Breing(en) marknamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Bremle- del av marknamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Breslau gränssten /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Brimle- del av marknamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Bro- förled i natn. /Se Skåne landsdel  
Skåne landskap *Brotabeck gränsbäck /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Brymle- del i marknamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Bränne- förled i natn, /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap bröt element i ägonamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap By-, Bya-, Bys- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Bält (Lilla/Stora) vattensamlingar /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Dal-, Dala-, Dals- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Damm- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Danmark klippa /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Danmark åker o. ängsmark /Se Skåne provins  
Skåne landskap Dannevirke åker /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Den Gloande kroken äga /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap *Dise källa, se *Dise offerkälla Saknas Skåne Saknas  
Skåne landskap *Dise offerkälla källa /Se Skåne landskap  
Skåne landskap »enden» ägonamnselement /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap »eng» ägonamnselement /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap England markäga /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Englandsdal dalgång /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Eske-, Äske- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Fiska-, Fiske- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap *Fruselet gränsort /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Fruskär »grund» /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Frä(a) förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Fröjdelund prästgårdspark /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Fåglasång skog /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Fåglasång ängsmark /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Fåla-, Föle- förled i naturnamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Föle-, Fåla- förled i naturnamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Gate-, Gatu- förled i naturnamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Gatu-, Gate- förled i naturnamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Geta- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Getapulien kärr /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Getapulien fäladsmark /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Gibraltar kulle m. flaggstång /Se Skåne (landskap)  
Skåne landskap *Glumskebacke Saknas Skåne landskap  
Skåne landskap Gotland äng /Se Skåne landskap  
Skåne landskap *Gridsesundh sund /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Gräs- förled i naturnamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Grön-, Gröna-, Gröne- förled i naturnamn /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Grönegatan gatunamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Gyla-, Gyls- förled i natn. /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Gård- förled i naturnamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Gård(a)sjön sjönamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Gås-, Gåsa-, Gåse- förled i naturnamn /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Gädde- förled i naturnamn /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Hana-, Hane förled i naturnamn /Se Skåne landskap  
Skåne landskap Hane-, Hana- förled i naturnamn /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Hanöbukten bukt Skåning Saknas  
Skåne landskap Hallandsås ås /Se Skåne Saknas  
Skåne landskap Hallandsås ås /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap »Halsskouf» skog Skåne landskap  
Skåne landskap Hanöbukten havsbukt /Se Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Hare-, Hara- förled i naturnamn /Se Skåne landskapsnamn  
Skone, Skåne Saknas Helga å å Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgeån å Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgeån vattendrag Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgeån å Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helge å vattendrag Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgeån Saknas Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgaå flod Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgeån å Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgeå vattendrag Skåne landskapsnamn  
Skåne landskap Helgeå å Skåne landskap  
Skåne landskap Helgeån å skåninge Saknas  
Skåne landskap Helgeå å Skåning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeån å skåning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeån å Skåning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeån å skåning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeån å Skåning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeån vattendrag skåning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeå å Skåning inbyggarnamn  
Skåne landskap Helgeån å Skåning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeå å /Se Västerlänning inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeån å /Se Östergassing inbyggarbeteckning  
Skåne landskap Helgeån å /Se Brantevik fiskeläge  
Skåne landskap Helge å å /Se Västerlen del av Sydskåne  
Skåne landskap Helgeå å /Se Västerleden del av Sydskåne  
Skåne landskap Helgeå å /Se Österleden del av Skåne  
Skåne landskap Helgeå å Österleden del av Sydskåne  
Skåne landskap Helge å, se Helgeån å    
Skåne landskap Helgeån å /Se    
Skåne landskap Helgeå å /Se    
Skåne landskap Helgeån å /Se    
Skåne landskap Holland vik /Se    
Skåne landskap Humle- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Humlebäck vattendragsnamn /Se    
Skåne landskap Hund- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Hålabäck vattendragsnamn /Se    
Skåne landskap Hålabäck vattendragsnamn /Se    
Skåne landskap Hålebäck vattendragsnamn /Se    
Skåne landskap Hålebäck, se Hålabäck vattendragsnamn    
Skåne landskap Hälle- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Häst-, Hästa-, Häste- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap *Hæthingøra skog    
Skåne Saknas Hönsa-, Hönse- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Igla-, Igle-, Ila- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Ila-, Igla-, Igle- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Immeln sjö /Se    
Skåne landskap Immeln sjö /Se    
Skåne landskap Ivösjön sjö /Se    
Skåne landskap Jellinge äng /Se    
Skåne landskap Jären åsar /Se    
Skåne landskap Kallingsborgs-Sten råmärke /Se    
Skåne landskap Kapernaum skogsbacke /Se    
Skåne landskap Kap Horn landsvägskrök /Se    
Skåne landskap Karlshamnsresan slåtteräng /Se    
Skåne landskap *Kiexletuwa gränsmärke /Se    
Skåne landskap Kinnekulle gravhög /Se    
Skåne landskap Kirs(e)- element i natn. /Se    
Skåne landskap +»Konings Ötken» skogsområde /Se    
Skåne landskap Kriborg skog /Se    
Skåne landskap Krogzsiö hall gränsmärke /Se    
Skåne landskap Kroppedamm(en) vattendragsnamn /Se    
Skåne landskap Kulpen, Kulparna marknamn /Se    
Skåne landskap Kvarnbäck(en) vattendragsnamn /Se    
Skåne landskap kypa terrängbetecknande ortnamnselement /Se    
Skåne landskap Köpenhamn ägonamn /Se    
Skåne landskap Körs(e)- element i natn. /Se    
Skåne landskap Lacke(n)dal(en) åker /Se    
Skåne ldskp. Laholmsbukten vik    
Skåne landskap Laholmsbukten vik /Se    
Skåne landskap Laputa backe /Se    
Skåne landskap Leipzigsport landsvägsgrind /Se    
Skåne landskap Lifvalands toft åker /Se    
Skåne landskap Linderödsåsen ås    
Skåne landskap Liung- förled i marknamn /Se    
Skåne landskap »lod» ägonamnselement /Se    
Skåne landskap Lófufjördr (= Laholmsbukten) vik /Se    
Skåne landskap Luntertun holme /Se    
Skåne landskap Lyng- förled i marknamn /Se    
Skåne landskap *Lyungkar äng    
Skåne landskap Långeland ägor /Se    
Skåne landskap löd element i ägonamn /Se    
Skåne landskap löss(e(n)) element i ägonamn /Se    
Skåne landskap Malajet åker /Se    
Skåne landskap *Markisbeck gränsbäck /Se    
Skåne landskap Marstrand ägor /Se    
Skåne landskap »Me(e)l(l)»- fled i ägonamn /Se    
Skåne Saknas »Me((e)l)lösse» ägonamn /Se    
Skåne landskap »Me(e)löss» ägonamn /Se    
Skåne landskap »Me(e)nlösse» ägonamn /Se    
Skåne landskap »Me(e)nlössen» ägonamn /Se    
Skåne landskap »Meil(l)-» fled i ägonamn /Se    
Skåne landskap »Meillöss» ägonamn /Se    
Skåne Saknas »Me(i)llösse agir» ägonamn /Se    
Skåne Saknas »Mellöse-» fled i ägonamn /Se    
Skåne landskap »Me(l)lössen» ägonamn /Se    
Skåne landskap Menlösa, Menlösen ägonamn /Se    
Skåne landskap »Menlöse-» fled i ägonamn /Se    
Skåne Saknas »Menlösse ager» ägonamn /Se    
Skåne landskap »Miel(l)»- fled i ägonamn /Se    
Skåne landskap »Mi(e)llössen ägonamn /Se    
Skåne landskap Montanaholmen skogsbacke /Se    
Skåne landskap »Myel(l)»- fled i ägonamn /Se    
Skåne landskap »Möllössen» ägonamn /Se    
Skåne landskap Nebo höjd /Se    
Skåne landskap Nelle- förled i marknamn /Se    
Skåne landskap Nordsjön vik /Se    
Skåne landskap Noressund, se Öresund sund    
Skåne Saknas Norge klippa /Se    
Skåne Saknas Norra Åsen, se Hallasås Saknas    
Skåne landskap Norra åsen Saknas    
Skåne landskap Norra åsen bergstrakt    
Skåne landskap Odensjön sjö /Se    
Skåne landskap Odensjön sjö /Se    
Skåne landskap »Oxen» skog    
Skåne landskap Pettersborg åker /Se    
Skåne landskap Rakeborg åker /Se    
Skåne landskap Rignabro bro?    
Skåne landskap Runda torn sten /Se    
Skåne landskap Rynabro bro    
Skåne ldskp. ryna bro, se Rönneån vattendrag    
Skåne landskap Rynen, se Rönneån å    
Skåne landskap Ryssland ägon. /Se    
Skåne landskap Rågångsbäcken vattendragsnamn /Se    
Skåne landskap Rönneå å /Se    
Skåne landskap Rönneån å /Se    
Skåne landskap Rönneå å    
Skåne landskap Rönneå å    
Skåne landskap Rönneån avlopp för Ringsjön    
Skåne landskap Rönneå avlopp för Ringsjön    
Skåne landskap Rönneå avlopp för Ringsjön    
Skåne landskap Rönneå å    
Skåne landskap Rönneån å    
Skåne landskap Rönneån å    
Skåne landskap Rönneå å /Se    
Skåne landskap Rönneå å /Se    
Skåne landskap Sahara äga /Se    
Skåne landskap *Sandhöga grudh gränsmärke /Se    
Skåne landskap Saxån å /Se    
Skåne landskap Segeån å /Se    
Skåne landskap Segeån vattendrag /Se    
Skåne landskap Sibirien markägor /Se    
Skåne landskap *Siggeboda gränsort /Se    
Skåne landskap Själlandsrumpan område i mosse /Se    
Skåne landskap »Skaglebøge bokskog    
Skåne landskap »skaglebøge» terräng /Se    
Skåne landskap Skaller-, Skaldre- förled i marknamn /Se    
Skåne landskap Sk(i)elle-, Skielde förled i marknamn /Se    
Skåne landskap Skogbygden skogstrakter /Se    
Skåne landskap Skogsbygden, se Skogbygden skogstrakter    
Skåne landskap Skogsbygden skogstrakter /Se    
Skåne landskap Skottenborg »delvis odlad grusbacke» /Se    
Skåne landskap *Skæftys æng ortn. /Se    
Skåne landskap Skälderviken bukt    
Skåne landskap Skälderviken vik    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Skälderviken vik /Se    
Skåne landskap Slättingen åkernamn /Se    
Skåne landskap Slättingen åkernamn /Se    
Skåne landskap Småland naturn. /Se    
Skåne landskap Smörstackastenen gränssten /Se    
Skåne ldskp. »Snaben» skog    
Skåne landskap Spetsberget uppkall.n. /Se    
Skåne landskap Stenshuvud bergsknalle    
Skåne landskap Stockholm uppkallelsenamn /Se    
Skåne landskap Stockholmsresan slåtteräng /Se    
Skåne landskap stonga pelle Saknas    
Skåne ldskp Stora Oceanen ängsmark /Se    
Skåne landskap Storkabacken backe /Se    
Skåne landskap *Stripås koppargruva    
Skåne ldskp. Stängapelle bro Saknas    
Skåne landskap Stangapelle icke identifierat bronamn /Se    
Skåne landskap *Stangapelle bro? /Se    
Skåne landskap *Strömma bro    
Skåne landskap Stäppen »gräsplan m. dansbana» /Se    
Skåne landskap *Swartegiöll sjö /Se    
Skåne landskap Sverige klippa /Se    
Skåne landskap Svinaryssland sankmark /Se    
Skåne landskap *Swinæør förr punkt för riksgränsen    
Skåne landskap Söderåsen bergsträckning    
Skåne landskap Söderåsen höjdsträckning    
Skåne Saknas Söderåsen bergssträckning    
Skåne landskap Söderåsen bergsträckning    
Skåne landskap Söderåsen berg    
Skåne landskap Söderåsen ås    
Skåne landskap Söderåsen ås    
Skåne landskap Söderåsen ås    
Skåne landskap Tivoli parkanläggningar /Se    
Skåne landskap Tofterne ägonamn /Se    
Skåne rike Tosterpaora skog /Se    
Skåne landskap Toste- förled i marknamn /Se    
Skåne landskap »Tranis helvede» skog    
Skåne landskap Troll(a)sjö sjönamn /Se    
Skåne landskap Turkiet ägon /Se    
Skåne landskap tåg (tåk) ortnamnselement (natn.) /Se    
Skåne landskap tåk (tåg) ortnamnselement (natn.) /Se    
Skåne landskap Uppsalabacken backe /Se    
Skåne landskap *Wackremyr myr /Se    
Skåne landskap Vallarna ägonamn /Se    
Skåne landskap Vanding(en) natn. /Se    
Skåne landskap Vegeån å /Se    
Skåne landskap Vegeån å /Se    
Skåne landskap Vinnöån biflod /Se    
Skåne landskap Vånga sadel sjömärke /Se    
Skåne landskap Väl(l)inge ägor /Se    
Skåne landskap Värmland skog /Se    
Skåne landskap Värmland uppodlad mosse /Se    
Skåne landskap *Zuderwiderholm ö    
Skåne landskap åkerlöt ägonamn /Se    
Skåne landskap Ällemandsdamm damm /Se    
Skåne landskap Änga- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Äske-, Eske- förled i naturnamn /Se    
Skåne landskap Öland åker /Se    
Skåne landskap Öland äng /Se    
Skåne landskap Öresund sund    
Skåne landskap Öresund sund    
Skåne landskap Öresund sund    
Skåne landskap Öresund sund    
Skåne landskap Öresund sund    
Skåne landskap Öresund sund /Se    
Skåne landskap Öresund sund /Se    
Skåne landskap Örken skog /Se    
Skåne landskap Österrike åker /Se    
Skåne landskap Österslätt slätt /Se    
Skåne landskap »Øxzne snaben» terräng /Se    
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne ldskp.      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne ldskp.      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne Saknas      
Skåne Saknas      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne ldskp.      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne Saknas      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne ldskp.      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne ldskp.      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap /Se      
Skåne, se Ska(n)dinavia lskp.      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skåne Saknas /Se      
Skåne lskp. /Se      
Skåne, se Skandinavien Saknas      
Skåne, se Skandinavien Saknas      
Skåne stift, se Lunds stift Saknas      
Skåne stift (= Lunds stift) Saknas      
Skåne stift (= Lunds stift) Saknas      
Skåne stift Saknas      
Skåne stift (= Lunds stift) Saknas      
Skåne stift (= Lunds stift) Saknas      
Skåne stift (= Lunds stift) Saknas      
ahelmil eller helmil folknamn? /Se      
helmil eller ahelmil folknamn? /Se      
Skåning inbyggarbeteckning      
skåning inbyggarbeteckning      
skåning inbyggarbeteckning      
skåningar inbyggarbeteckning /Se      
skånsk Saknas      
skånsk Saknas      
skånsk Saknas      
skånsk Saknas      
skånsk Saknas      
skånsk Saknas      
Skåne landskap      
skånsk landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap      
Skåne landskap /Se      
Skåne landskap /Se      
Skanung inbyggarbeteckning      
vagoth folknamn /Se      
*Aaløff Saknas      
»Aaløff» Saknas /Se      
Aggetorp Saknas      
»Aketorp» beb,      
*Aketorp landskap      
*Allerup Saknas      
Alsmark hd, /Se      
*Altzerhuns Saknas      
*Andorp Saknas      
Arendala ortnamn /Se      
*Armyntorp Saknas      
*Arristorp Saknas      
*Arryd Saknas      
*Askelstorp Saknas /Se      
Asparna ägonamn /Se      
?Avelund Saknas      
Awelund Saknas      
*Balcherup Saknas      
*Bierghegaarthen Saknas      
*Biærgheheredt, se Bjärde hd Saknas      
*Biaryth Saknas      
*Biernekulle Saknas      
*Bontoft = Bontofta? Saknas      
*Bareby Saknas      
*Bekkiærydh Saknas      
Bia litet krognamn /Se      
Bialitt gammalt krognamn /Se      
*Bieryæ gd      
*Bistrop Saknas      
*Biörnstorp Saknas      
Björka Saknas      
»Blegskeer Saknas      
Boarp Saknas      
*Bockorp Saknas      
Bohus (Båhus) gammalt beb.namn /Se      
bol ortnamnselement /Se      
-bolet efterled i bebyggelse o. ägonamn /Se      
-bolet efterled i ägo- o. bebyggelsenamn /Se      
*Bondabol gd      
Bosarp gård      
*Breningh Saknas      
Broby gård      
Broby, Norra Saknas      
Bromölla kvarn      
Bromölla kvarn      
bræstingarythi Saknas /Se      
-bygget eled i bebn. /Se      
»Byrkeryth» by      
Båhus (Bohus) gammalt beb,namn /Se      
bål ortnamnsförled /Se      
*Bönerum sn      
*Cottarp Saknas      
*Dalstorp Saknas      
»Dyffwædals mølle» kvarn      
*Dætherstorp Saknas      
*Ederødh Saknas      
*Egherödh gd      
Egholm gd      
Ek-, Eke förled i ortnamn /Se      
Elle-, Älle- förled i ortnamn /Se      
*Elliemølle Saknas      
*Elliemølle kvarn ?      
*Emindrop Saknas      
*Enne mølle Saknas      
*Enüsse Saknas      
*Ernstede hd      
*Ertorp Saknas      
Ertæspielo Saknas /Se      
*Esperuth Saknas      
*Esperöd Saknas      
*Falseryd Saknas      
*Fiærssingshws Saknas      
Fit iunk medeltida riksgränsmärke /Se      
Fledö Saknas      
Flodö Saknas      
Flodö Saknas      
*Forsamölla Saknas      
»færilde», se Färlöv samh. o. sn      
*Fæszemølla Saknas      
Fågelsång beb. namn flerstädes /Se      
Får-, Fåra-, Fåre- ortnamnsförled /Se      
Fältenborg beb.namn flerstädes /Se      
*Gamleby Saknas /Se      
*Genstrup ? Saknas      
Gislum Saknas /Se      
Gladsax» län län      
Gladsax´ län Saknas      
Gladsax´ län Saknas      
Gladsax´ län Saknas      
Gladsax´ län Saknas      
Glimminge vanl. ortn. /Se      
Glumstorp Saknas      
»Gorffuemølle» kvarn      
Gottorp beb.namn flerstädes /Se      
Granliden villa /Se      
*Grenia Saknas      
»greniæ» beb.namn      
Grevie ortnamn /Se      
Grevie ortn. /Se      
Grum Saknas      
*Gryndby Saknas      
*Grytesåker Saknas      
*Grytinge Saknas      
*Guberup sn      
*Gudlacks Gaard Saknas      
*Guthers(Buthers) kapell      
Guthisbo hd. /Se      
*Gylwarp Saknas      
Gæri hd, /Se      
Göinge hdr /Se      
*Haffnebierga fästa      
*Haffneberga fäste      
Halleberga Saknas      
Halle mølle Saknas      
Hamburg beb.namn /Se      
*Hamenhø Saknas      
Hamrar ägonamn /Se      
»harnastadhe» beb.      
*Hauringe Saknas      
*Hede Mølle Saknas      
*Heemdalaræ Saknas      
*Helenderöd Saknas      
Helga å å      
Helgeån å      
Saknas gd      
*Hemmingstrup Saknas      
Herop Saknas      
*heruestadum Saknas /Se      
?»Hestehafue» gård (?)      
*Hogdala Saknas      
*Holmøø Saknas      
Hulagarth Saknas      
*hun ortnamnselement /Se      
Hund-, Hunds-, Huns-, Hunse-, Hunde- m.fl. ortsnamnselement /Se      
*Hunekulett weyle Saknas      
*Hwer Saknas      
Hwirlingge by      
Hyeme Saknas      
Häckenfält gammalt beb.namn /Se      
*Hædholm Saknas      
*Hædholm Saknas      
»hæklingæ» beb.namn      
Hälsingborgs län län /Se      
Hälsingborgs län län      
härad ortnamnselement (bebn.) /Se      
Hästen ortnamn /Se      
*Høgedrett åldrätt      
Högen Saknas      
Högestad ortnamn /Se      
*Høllekierck Saknas      
*Hörslinge Saknas      
*Hørswith Saknas      
*Høstæsløf Saknas      
*Høum sogen Saknas      
*Ipsgaardt Saknas      
*Jacobsängh äng      
*Janebek Saknas      
*Janebek Saknas      
*Jebinholt Saknas      
*Järnhyttan Saknas      
Kall in´an gammalt krognamn /Se      
Kalthus beb.namn /Se      
Kalthus bebyggelsenamn /Se      
*Kampeleya Saknas      
*Kandbye Saknas      
*Kandbye Saknas      
*Karkahäradt [!] Saknas      
»k-arstørp» beb.      
*Karup Saknas      
*Kasegard Saknas      
*Kastlösa Saknas      
Katslösa Saknas      
Kattesund(et) gatnamn /Se      
»kattorp» beb.      
*Kederop = Kädarp? gd      
Kederup Saknas      
»Kelderyth by      
*Kenstorp Saknas      
*Kimnislöf Saknas      
»Kimnislöf» beb. /Se      
*Klinge Saknas      
Kirs(e)- element i bebn. /Se      
Klagstorp ortnamn /Se      
»klanghby» beb.      
Klinterna ägonamn /Se      
Klintum bebyggelsenamn /Se      
*Kloffreedt Saknas      
*Kolkastorp sn.      
Kollinge ortn. /Se      
Kollinge (Kållinge) gammalt beb.namn /Se      
Krapperup herresäte      
Krapperup fidekommiss /Se      
krog ortn.elem. /Se      
Krubløcke mølle = Krubbemölla? gd      
*Krysethorp Saknas      
Kullingen Saknas /Se      
*Kungsgården Saknas      
Kuremøll ortnamn      
*Kynne Saknas      
Kymmenegård gård /Se      
Kållinge (Kollinge) gammalt beb.namn /Se      
*Källstorp Saknas      
*Kapathorp Saknas      
köpinge eled i ortn. /Se      
*Köpinge, Västra förr by      
Körs(e)- element i bebn. /Se      
*Liberg Saknas      
Saknas Saknas      
*Lindeuaad Saknas      
Lindholms län län      
Lindholm Saknas      
Lindholms län län /Se      
Lindholms län län      
Lindholms län f.d. län      
Lindholms slotts län län      
*Lithöge hg      
Ljungby Saknas      
*Ljungby Saknas      
*Ljungby Saknas      
*Liongby Saknas      
Ljungby Saknas      
Ljungby Saknas      
Ljungby Saknas      
Ljungby Saknas      
*Ljungstorp Saknas      
Loffsröd sn      
Lund stift      
*Lydde Mølle Saknas      
*Lyndby Saknas      
Lyngby Saknas      
*Lystrup Saknas      
lång(a) ortnamnselement /Se      
läng(a) ortnamnselement /Se      
*Malrup Saknas      
Mickelborg beb.namn /Se      
*Middekielle Saknas      
*Middekielle Saknas      
Monbijou beb.? /Se      
Monebodelaghe Saknas      
*Mons Saknas      
*Mosegaard Saknas      
Mosthusa förr gd /Se      
Munkased Saknas      
Musthusæ Saknas      
Myren by      
Måneröd Saknas /Se      
*Möllatorp torp      
»Nelagre» ortnamn /Se      
Niærdholm Saknas      
Niærdholm tidigare ortnamn /Se      
Nosemölla kvarn ? /Se      
Nyborg gammalt beb,namn /Se      
*Nybylle Saknas      
?» Nýbøle» beb,      
*Nyböle ortnamn /Se      
*Nyendekelde Saknas      
*Nyende Kelde Saknas      
*Nyendekelle Saknas      
Nygård Saknas /Se      
*Nykvarn Saknas      
*Nykvarn Saknas      
*Nys---læ Saknas      
*Næst (?) Saknas      
Näsum bebyggelsenamn /Se      
Nöbbele ortnamn /Se      
Nöbbelöv Saknas      
Nöbbelöv Saknas      
Nöbbelöv ortnamn /Se      
Nöbbelöv ortnamn /Se      
Nöbbelöv ortn. /Se      
Nöbbelöv ortnamn /Se      
*Offueskye Saknas      
*Okslef (Oxlef) Saknas      
*Okxlef Saknas      
Olstorp beb.      
Olstorp Saknas      
*Ossø Saknas      
Oxlöf (!) Saknas      
*Oxlöf försv. bebyggelse /Se      
Petarsthorp Saknas      
Pet(t)ersborg, -burg gamla beb,namn /Se      
Pet(t)ersborg bebyggelsenamn /Se      
Pet(t)ersburg, Pet(t)ersborg gamla beb.namn /Se      
*Pilegården Saknas      
Port Arthur villanamn /Se      
Pottenborg beb.namn /Se      
*Presterszløff Saknas      
*Presterszløf Saknas      
»Presterszløff» Saknas /Se      
Oueriste mølle Saknas      
*Raakier Saknas      
*Raakier Saknas      
*Raakier Saknas      
*Rackeberg Saknas      
*Ramsø Saknas      
*Rauendall Saknas      
*Raufflinnge Saknas      
Reparberg Saknas      
*Rideruuth Saknas      
*Roed Saknas      
*Roersluff Saknas      
Rogen, se Rönneå å      
Roggebo Saknas      
Rosenhill bebn. /Se      
Ruma Saknas      
Ruma Saknas      
*Rwnesiø Saknas      
Runhällen ortnamn /Se      
*Runnebierg »län»      
*Ruskamölle Saknas      
Ruttenborg beb.namn /Se      
Ruttenborg bebyggelsenamn /Se      
*Rwska Mølle Saknas      
*Ry Saknas      
*Rya Saknas      
*Rya Saknas      
Rya mölle Saknas      
*Ryninge Saknas      
Rögle bebn, /Se      
Rönaholm Saknas      
Sandby Saknas      
Sandby Saknas      
Sandby Saknas      
*Sandby gård      
*Sanderup Saknas      
*Sandhammaren Saknas      
Sandom ägonamn /Se      
Sandåkra Saknas      
Sandåkra by?      
*Safwelöff Saknas      
»Safwelöff» Saknas /Se      
Saweslef Saknas      
*Saxenthorp Saknas      
Saxtorp Saknas      
*Saxtorp Saknas      
Saxtorp Saknas      
Saxtorp Saknas      
*Sekrøterth Saknas      
*Sckröterth Saknas      
Sedagre Saknas      
»Selagher» = Silvåkra? Saknas      
*Sennerslöv f. falkläger      
»Sennerslof» falkläger /Se      
»sibbarp» beb.      
Sibbarp Saknas      
*Sieffnekier Saknas      
*Sijme(!) Saknas      
Sissebäck ortnamn /Se      
Sjöborg gammalt beb.namn /Se      
*Sjörup Saknas      
Skakkathorp Saknas      
Saknas Saknas      
*Skente by Saknas      
*Skiellingstorp Saknas /Se      
*Skofftorp Saknas      
*Skogheret Saknas      
*Skoufftorp Nørre Saknas      
*Skånska Vallen Saknas      
Saknas Saknas      
*Slettetorp Saknas      
*Slinnte mølle Saknas      
*Slotz härad Saknas      
*Slätteröd Saknas      
*Slötholt Saknas      
*Smølerup Saknas      
*Smørkuldz drett åldrätt      
*Snuggorp gd      
Stadtorp Saknas /Se      
Stattena bebn. /Se      
sten ortn.elem. /Se      
*STening Saknas      
Stockholm bebn. /Se      
Stockholm(shuset) beb.namn, nu försv. /Se      
Stockholm(shusen) gamla beb.namn /Se      
*Stroby kirche Saknas      
Stroy Saknas      
Stroy=Strö Saknas      
Stroy = Strö Saknas      
*Strö gård Saknas      
Strö Saknas      
*Ströö län Saknas      
*Strö län Saknas      
Suarthestathe Saknas      
*Sumatorp Saknas      
*Sumatorp Saknas      
*Suötzor (!) sn      
*Syllerodh Saknas      
Synnerlen del av Skåne /Se      
*Syothorp Saknas      
Särdrabacka Saknas /Se      
*Søbyleen Saknas      
Sölvesborgs län Saknas      
Sölvesborgs län Saknas /Se      
Sölvesborgs län förr län /Se      
Sölvesborgs län Saknas      
Sömmerup Saknas      
*Sörby Saknas      
*Sörby Saknas      
*Terppe Saknas      
*Thathathorp Saknas /Se      
*Thyumæn Saknas      
*Timelstorp Saknas      
*Tiælstorp Saknas      
tofta, toft(e) ortnamnselement /Se      
toft(e), tofta ortnamnselement /Se      
*Tollfridt Saknas      
Toarp Saknas      
Tolered Saknas      
Tomarp ortnamn /Se      
Tommarp Saknas /Se      
*Torp Saknas      
Torp Saknas      
*Torp Saknas      
Torp Saknas      
*Torstenstrop Saknas      
*Torstorp Saknas      
*Torstorp Saknas      
Torup Saknas      
*Torup Saknas      
*Torup Saknas      
*Torup Saknas      
Torup ortnamn /Se      
Torup ortnamn /Se      
Thrathinge Saknas      
Tolisthorp Saknas      
Tostarp Saknas /Se      
Tostarp ortn. /Se      
Tostrup gd      
Trelleborg, se Trälleborg gdr      
Trolleborg »ställe» /Se      
*Trondroste Saknas      
*Trulstorp Saknas      
*Trurelsred Saknas      
Trädgårdshus(et) beb.namn /Se      
Trädgårdsmästarehuset beb.namn /Se      
Trälleborg gdr /Se      
Tue Legers mølle Saknas      
?Tullstorp Saknas      
Tullstorp Saknas      
Tullstorp Saknas      
Tumatorp försvunnen stad /Se      
*Tunatorp kloster?      
Tunby Saknas      
*Tuwerrup, Tywerrup Saknas      
Thyringe Saknas      
*Tywerrup, Tuwerrup Saknas      
tåg (tåk) ortnamnselement (bebn.) /Se      
tåk (tåg) ortnamnselement (bebn.) /Se      
Uggla ortnamnselement /Se      
Ulatorp ortnamn /Se      
*Ullerup Saknas      
Ullstorp bynamn /Se      
Ulfvatorp Saknas      
ulv ortnamnselement /Se      
*Waboskow Saknas      
»Waboskow Saknas      
*Valcke Mölla kvarn      
*Välcke Mölla kvarn      
Valsö ? Saknas      
*yelczstorbby = Ilstorp? by      
*Wersløff Saknas      
»Wersløff» Saknas /Se      
»westride» beb.      
*Westride ( Westryd ) Saknas      
*Wexbye Saknas      
Wextorp Saknas      
*Vibe mölla kvarn      
*Vibe mölla kvarn      
*Vibe Mölla kvarn      
*Viiö Saknas      
*Vikarstadhæ Saknas /Se      
*Vildherrits Falkeleje falkläger      
*Winderup Saknas      
*Winn, Ostre Saknas      
Withascethe Saknas      
*Witby Saknas      
Witzetorp Saknas      
*Wlssløv Saknas      
»Wlssløw» Saknas /Se      
*Wormsløf(!) Saknas      
*Uppa Syndby Saknas      
Vram bebyggelsenamn /Se      
*Vrange Mølle Saknas      
Vri´in landsvägskrog /Se      
*Wyebeck ( Widebeck ) Saknas      
»wynssløuæ», se Vinelöv Saknas      
*Vytlerde Saknas      
*Wärder Saknas      
*Wastralund Saknas      
*Vastralund Saknas      
Vætland hd /Se      
*Åby Saknas      
*Åby Saknas      
Åby Saknas      
Åby Saknas      
Åhus län Saknas      
Åkarp Saknas      
Åkarp Saknas      
?Åkarp beb.      
Åkarp Saknas      
Åkarp ortnamn /Se      
ål ortn. elem. /Se      
*Åsarp Saknas      
*Åstrup Saknas      
Älle-, Elle- förled i ortnamn /Se      
»æsboryth» beb.      
*Æskekær = Äskekärra by      
*Øneroppe» by      
Saknas Saknas      
Örnakulle ortnamn /Se      
Örnakullen ortnamn /Se      
Örnetofta ortnamn /Se      
*Øsom Saknas      
*øsom Saknas      
*Öster Kland Saknas      
*Øtharum Saknas      

  ^  

Kristianstads läns härader m.m.