ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads län : Albo härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Albo hd Alesmark skog /Se Albo hd  
Albo hd *Almossen mosse Albo härad hd  
Albo hd *Becheness stauff gränsmärke Albo härad hd  
Albo hd *Bolde skou skog Albo härad härad  
Albo hd *Boldeschouff skog och gränsmärke albonit inbyggar- och husdjursbeteckning  
Albo härad Breda-rör minnesmärke /Se Albo härad hd  
Albo hd /Se *Fiske Maglesteen råmärke Albo hd  
Albo härad *Gede mosse råmärke    
Albo hd *Grodemoese gränsmärke    
Albo hd *Hamand spange råmärke    
Albo hd *Helffuede gränsmärke    
Albo hd *Hjortes egen Helnede skog    
Albo hd *Huidejeijne gränsmärke    
Albo hd *Huide tre råmärke    
Albo hd *Høge Blambers back råmärke    
Albo härad *Høghæ allis garth ålfiske    
Albo hd *Höghæ Allis garth åldrätt    
Albo hd *Hökaböke skog    
Albo hd *Hökaböke bokskog    
Albo hd *Hørsænkia åkdrätt    
Albo hd *Hörsänkia åldrätt    
Albo härad *Kata scogh skog    
Albo hd hd *Kierling gränsmärke    
Albo hd *Kerlige beck råmärke    
Albo hd *Kivik bukt    
Albo hd *Komle agerenn f. havreåker    
Albo hd *Kodde ør åldrätt    
Albo hd *Kodda ör åldrätt    
Albo hd *Kulmandzspore gränsmärke    
Albo hd *Lathagarth, se Lothagarth Saknas    
Albo hd *Lierbeck råmärke    
Albo hd *Leerbech bäck och gränsmärke    
Albo hd Longenödzkille gränsmärke    
Albo hd *Lotagarth Saknas    
Albo hd *Markascogh skog    
Albo hd *Markaskog skog    
Albo hd *Norra sanda garth åldrätt    
Albo hd *Norra sanda garth åldrätt    
Albo hd *Oxne wadt råmärke    
Albo hd *Oxnevad vad och gränsmärke    
Albo hd Smörstackastenen gränssten /Se    
Albo hd *Suine Vele råmärke    
Albo hd *Suderego gränsmärke    
Albo hd *Suineveile gränsmärke    
Albo hd Värkeån å /Se    
Albo hd *Önebech bäck och gränsmärke    
Albo hd Önebäck bäck o. gränsmärke /Se    
Albo hd *Öre beck råmärke    
Albo hd Örebäck bäck o. gränsmärke /Se    
Albo hd *Öster Vele råmärke    
Albo hd *Östreveile gränsmärke    
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd /Se      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd      
Albo hd /Se      
Albo härad hd /Se      
Albo härad hd /Se      
Albo härad härad /Se      
Albo härad hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Albo hd /Se      
Alesmark, se Albo hd      
»Al(e)smark» hd /Se      
*Alesmark (= Albo hd) Saknas /Se      
Alsmarc, se Albo hd      
Alsmark, se Albo hd      
»Alsmarc» äldre namn på Albo hd /Se      
»Alsmark» hd /Se      
Alsmark förr namn på Albo hd /Se      
*Almossen Saknas      
*Björsköp Saknas      
Ebbarp Saknas      
»Fulstofte», se Fågeltofta Saknas      
Gladsax län förr län /Se      
*Hundemølle Sæt f. hummersätt      
*Høghebøge Saknas      
»Kulstorp» okänd gård      
»Liungemølle» okänd kvarn      
Ofthæryd Saknas      
*Schidenkasse Sæt f. hummersätt      
*Wang, Västra Saknas      
*Vång, Västra Saknas      
*Öiar, Östra Saknas      

  ^  

Kristianstads läns härader m.m.