ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads län : Västra Göinge härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 243 Naturnamn : 36 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 2
Göinge, Östra o. Västra hd /Se Almaån å /Se Göinge, Västra härad Klövekille kärrhåla
Göinge, Västra och Östra hdr Almaån å /Se Göinge, Västra härad Skogbroån å
Göinge, Västra o. Östra hdr Almaån å /Se Göinge härad hd  
Göinge, Östra och Västra hd Almaån å /Se Göinge härad härad  
Göinge, Östra och Västra hd Almaån å /Se Göinge hd  
Göinge, Östra o. Västra hd Almaån å /Se Göinge härad  
Göinge, Östra och Västra hdr Almaån å /Se Göinge härad  
Göinge, Östra och Västra hd Alma å /Se Göinge härad  
Göinge, Östra o. Västra hd Barnasjö sjönamn /Se Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd Finjasjön sjö Göinge härad härad  
Göinge, Östra och Västra hd Gatufloen vattensamlingsnamn /Se Göinge härad härad  
Göinge, Östra och Västra hd Helgeån vattendrag Göinge härad härad  
Göinge, Västra hd Helge å vattendrag Göingehärad härad  
Göinge, Västra el. Östra hdr Helgeå vattendrag Göingehärad Saknas  
Göinge, Östra o. Västra hd Helga å Saknas Göinga-härad hd  
Göinge, Östra och Västra hdr Helga å å Göinge härad hd  
Göinge, Östra o. Västra hdr Helga å å Göinge härad härader  
Göinge hd Helga å å Göingehärad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd Helga å å Göinge-härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd Helga å å Göingehärad härader  
Göinge, Östra o. Västra hdr Helgeån Saknas /Se Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd Helga å å Göinge-härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd Helge å å /Se Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hdr Heglinge Saknas Göinge härad härad  
Göinge härad Häradsbäcken bäck /Se Göinge härad härad  
Göinge hd *Jontusbackarna backar Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd *Koekbrov bro Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hdr Kärsesjön sjö /Se Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hdr Maglesten Saknas /Se Göinge härad härad  
Göinge, (numera Östra o. Västra) hdr *Wika, nuv Vramsån å /Se Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd *Winda, nuv. Vinnö å? /Se Göinge hd /Se  
Göinge, Östra och Västra hd Vinge-å å /Se Göinge härader /Se  
Göinge, Östra o. Västra hdr Vinge-å(n) å /Se göing inbyggarbeteckning  
Göinge hd Vinnöån å /Se göing inbyggarbeteckning  
Göinge, Östra o. Västra hd Vinnö å å /Se göing inbyggarbeteckning  
Göinge, Västra hdr Vramsån å /Se göing inbyggarbeteckning  
Göinge, Östra o. Västra hd   Göing inbyggarbeteckning  
Göinge, Östra o. Västra hd   göing inbyggarbeteckning  
Göinge, Västra hd   stiegöng inbyggarbeteckning  
Göinge, Östra o. Västra hd   Göinge härader  
Göinge, Västra hd   Göinge hörad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd   Göinge härad härad /Se  
Göinge, Östra o. Västra hd   Göinge härad härad  
Göinge, Östra o. Västra hd   Turkiet Saknas /Se  
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Västra (o. Östra) hdr      
Göinge hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Östra och Västra sn      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hdr      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
?Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra hder      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge Ö. o. V. härader      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra o. Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr /Se      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östrad och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge hd      
Göinge hd      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Ö. o. V. hd      
Göinge, Östra o. Västra hdr      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Östra o. Västra hdr      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Västra hd      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Ö. och V. hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra o. Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Västra hd /Se      
Göinge, Västra, härad hd /Se      
Göinge, Västra, härad hd /Se      
Göinge (förr Guthisbo) hd /Se      
Göinge, Västra, härad hd /Se      
Göinge hd /Se      
Göinge, Västra hd /Se      
Göinge hd /Se      
Göinge hder      
Göinge hder /Se      
Göinge hd /Se      
Göinge V:a hd /Se      
Göinge hd /Se      
Göinge hd /Se      
Göinge V:a hd /Se      
Västra Göinge härad /Se      
Göinge, V. hd /Se      
Göinge hd      
Göinge hd /Se      
Göinge, Ö. o. V. hd:er /Se      
Göinge, Ö. o. V. hd:er /Se      
Göinge, Västra hd /Se      
Göinge, V. o. Ö. hd:er /Se      
Göinge hd /Se      
Göinge, Östra o. Västra hdr /Se      
Göinge, Ö. o. V. hd /Se      
Gothesbo, se Göinge, Västra o. Östra hdr      
Gothesbo, se Guthesbo hd      
Gudesbo, se Guthesbo hd      
Gudisbo (Guthisbo), se Västa o Östra Göinge hd      
Guthesbo hd /Se      
Guthesbo hd /Se      
Guthisbo, se Göinge, Västa o. Östra hdr      
Guthisbo, se Västra o Östra Göinge hd      
Guthisbo (nu Göinge) hd /Se      
Guthæsbo, se Göinge Västra och Östra hdr /Se      
Guthæs bo gammal benämning på Göinge hd /Se      
Guthæsbohæreth, se Guthesbo hd      
göing inbyggarbeteckning      
Balingslöv Saknas      
*Effuerup Saknas      
*Eklingarum Saknas      
*Eklingarum Saknas /Se      
*Elastorp Saknas      
*Ellestrup Saknas      
*Ellestrup Saknas      
*Elsingarum Saknas /Se      
Guthisbo hd /Se      
»Gydinge» härad      
Göingeholm del av hd /Se      
Göingeholm del av hd      
Göingeholm del av hd      
Göingeholm del av hd /Se      
Göingeholm del av hd      
Göingeholm del av hd /Se      
Göingeholm del av hd      
Göingeholm del av hd      
Göingeholm del av hd /Se      
Göingeholm del av hd /Se      
Göingeholm del av hd(er) /Se      
Göingeholm del av hd /Se      
*Ryninge Saknas      
*Saterop Saknas      
*Sijme län      
Skräve kvarn kvarn      
»sywertorp» förr beb.      
*Søby Saknas      
Torckiøe Saknas      
Trasket ortnamn /Se      
*Tynilstorp Saknas      
Wormslöf Saknas      
*Wormsløf(!) Saknas      

  ^  

Kristianstads läns härader m.m.