ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads län : Villands härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 17
Vætlandsheret, se Villand hd *Ball sjönamn /Se Villands härad hd Araslövssjön sjö
Villand hd /Se Båkören grund Villand hd ?Bjärnö ö
Villand hd Bäckeskogs sjö, se Svösjön sjö Villand härad Blåkulla Saknas
Villand hd Danmark (Lilla o. Stora) landfst udde /Se Villands härad Ekesnäs udde
Villand hd Djupet, N. vattenområde Villands härad härad ?Genalyckorna Saknas
Villand hd *Gattet, Ö. vattenområde Villands härad härad ?Håset holme
Villand hd Hammarsjö sjö Saknas Saknas Ivösjön sjö
Villand hd Hammarsjön sjö /Se Villands hd anmrkningar Ivesjön sjö
Villand hd Hammarsjön sjö /Se Villands hd anmärkningar Killbäcksö ö
Villand hd Hammarsjön sjö /Se Villands hd anmärkningar ?Kolabjärskurran Saknas
Villand hd Helgesjön (=Hammarsjön el. Hornasjön) sjö /Se Villands hd anmärkningar ?Orrelid lid
Villand hd Helgeå å Villands hd anmärkningar Pålsahålorna Saknas
Villand hd Helgeån å Villands hd anmärkningar Rävasten gränsmärke /Se
Villand hd Helgeån å Villands hd anmärkningar Rövaregraven Saknas
Villand hd Helga å å Villands hd anmärkningar Sjötoften Saknas
Villand hd Helga å å Villands hd anmärkningar ?Skrehalla Saknas
Villand hd Helga å å Villands hd anmärkningar ?Skrubborna Saknas
Villand hd Helga å å Villands hd anmärkningar  
Villand hd Helga å å Villands hd anmärkningar  
Villand hd Helga å, se Helge å å Villands hd anmärkningar  
Villand hd Helge å å /Se Villands hd anmärkningar  
Villand hd *Herritzleje ålfiske Villands hd anmärkningar  
Villand hd Holjeån å /Se Villands hd anmärkningar  
Villand hd Husön ö Villands hd anmärkningar  
Villand hd Immeln sjö Villands hd anmärkningar  
Villand hd Immeln sjö Villands hd anmärkningar  
Villand hd Immeln sjö Villands hd anmärkningar  
Villand hd Immelen sjö /Se Villands hd anmärkningar  
Villand hd Immeln sjö /Se LAL Saknas  
Villand hd Immeln sjö /Se ?Längaryd torp  
Villand hd Immeln sjö /Se    
Villand hd Immeln, se Ömmeln sjö /Se    
Villand hd Immeln insjö /Se    
Villand hd Immeln sjö /Se    
Villand hd Ivösjön sjö    
Villand hd Ivösjön sjö /Se    
Villand hd Ivösjön sjö /Se    
Villand hd Ivösjön sjö /Se    
Villand hd Ivösjön sjö /Se    
Villand härad Ivösjön sjö /Se    
Villand hd Ivösjön (Ivesjön) sjö /Se    
Villand hd Ivösjön sjö /Se    
Villand hd Ivösjön sjö /Se    
Villand hd Ivösjön sjö /Se    
Villand hd Jakobafasta vik /Se    
Villand hd *Jomfru drätt ålfiske    
Villand hd Kvinnön ö /Se    
Villands hd hd Kæltistadhe syø, se Oppmannasjön sjö    
Villand hd *Kæltistata sjö    
Villand hd Kæltistatha-sjön, se Oppmannasjön sjö    
Villand hd Kristianstads sjö, se Hammarsjö sjö    
Villand hd *Oppmannanäs näs    
Villand hd *Oppmannanäset näs    
Villand hd *Oppmannanäs näs    
Villand hd *Oppmannanäs näs    
Villand hd Oppmannasjön (förr Keltistata) sjö    
Villands hd Oppmannasjön sjö    
Villand hd Ryssberget berg /Se    
Villand hd Råbelövssjön sjö    
Villand hd Saxaviken vik    
Villand hd ?Sissebäcken vattendrag    
Villand hd ?Sissebäcken vatendrag    
Villand hd *Skarlakansknölen grund    
Villands härad härad *Skarlakansören grund    
Villand hd *Skvalpesten grund    
Villand hd *Vätle (=Ivösjön) sjö /Se    
Villands härad härad *Wætli sjö /Se    
Villand hd *Yxnanäs skog    
Villand hd *Yxnanäs Saknas    
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villands hd hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villand hd      
Villands hd      
Villands hd      
Villands hd hd      
Villands hd      
Villands härad hd      
Villand hd /Se      
Villands härad hd /Se      
Villands härad hd /Se      
Villand hd /Se      
Villands härad hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villands hd hd /Se      
Villan hd /Se      
Villand härad /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villands härad härad /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
Villand hd /Se      
*Awern Saknas      
*Biunød gård      
Brattingsborg försvunnet slott /Se      
*Giered Saknas      
*Giordelycke Saknas      
*Giordelycke Saknas      
*Giorthelycke Saknas      
*Gurie Saknas      
*Gyorthelycke försv. gd      
*Gythelykke försv. gd?      
*Gyurthelykke försv. bebyggelse      
*Gyurthelykke försv. bebyggelse      
*Gyurthelykke Saknas      
Kulabotha Saknas      
*Kulabotha Saknas      
*Kulabotha Saknas /Se      
*Upmandorph Saknas      
Wetland, se Villand förr kungsgård      
Viby, se Gustav-Adolfs sn (förr sn)      
*Villand förr kungsgård      
*Wætlø Saknas      
Åkarp Saknas      
?[Øradslo] Saknas      

  ^  

Kristianstads läns härader m.m.