ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads län : Norra Åsbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 1
Åsbo, Norra hd Bäljane å /Se Åsbo härad Hallandsås högland
Åsbo, Norra hd »Esringe beck» gränsbäck /Se Åsbo härad(er)  
Åsbo, Norra hd *Fit iunk förr riksgränsmärke /Se Norra-härad härad  
Norra, Åsbo hd *Fit iunk riksgränsmärke? /Se Norra Åsbo härad  
Åsbo, Norra hd »Gefven flu» (= Pinnån) å /Se Åsbo härad  
Åsbo, Norra hd Hallandsås höjdsträckning Norra Åsbo härad  
Norra Åsbo hd Hallandsås ås Åsbo härader  
Åsbo, Norra hd Kvarn(a)dammen dammar /Se Bjärröd Saknas  
Åsbo, Norra hd *Ladhki sjönamn /Se Ekebygget Saknas  
Åsbo, Norra hd *Ljunghultet Saknas Skånes Åsbo Saknas  
Åsbo, Norra hd Pinnån å /Se Skånes Åsbo Saknas  
Åsbo, Norra hd Rönne å å Spelebygget Saknas  
Åsbo, Norra hd Rönneå å /Se    
Åsbo, Norra hd Rönneå å /Se    
Åsbo, Norra hd Rönneå å /Se    
Åsbo, Norra hd Stensån å /Se    
Åsbo, Norra hd *Swinæør förr riksgränsmärke /Se    
Åsbo, Norra hd *Ulfs bæc förr riksgränsmärke /Se    
Åsbo, Norra hd      
Norra Åsbo hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Norra Åsbo hd nd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Södra o. Norra hd      
Åsbo hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra el. Södra hd      
Norra Åsbo hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, N. el. S. hdr      
Åsbo, Norra el. Södra hdr      
Åsbo, Norra o. Södra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd /Se      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra och Södra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Norra Åsbo h:d härad      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd /Se      
Åsbo hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, Norra hd      
Åsbo, N. hd      
Åsbo, Norra och Södra hdr      
Åsbo, Norra hd /Se      
Åsbo, Norra hd /Se      
Åsbo, N. hd /Se      
Åsbo hd /Se      
Åsbo, N:a hd /Se      
Åsbo hd /Se      
Åsbo N:a hd /Se      
Åsbo, Norra härad /Se      
Åsbo, Norra o. Södra hd:er /Se      
Åsbo, N. hd /Se      
Åsbo, N. o. S. hd /Se      
Åsbo, N. hd /Se      
Åsbo, N. o. S. hd:er /Se      
Åsbo, Norra hd /Se      
Norra Åsbo hd /Se      
Åsbo, Norra hd /Se      
Åsbo, N. o. S. hd:er /Se      
»faffwerege» beb.      
*Faffwerege Saknas      
*Hörtofta Saknas /Se      
*Kedebircke Saknas      
Lundby by      
Maleröd by      
*Steffinge Saknas      
Svenstorp Saknas      
Trasket ortnamn /Se      

  ^  

Kristianstads läns härader m.m.