ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glemminge socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 110 Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 53
Glemminge sn *Abilhöys ager f. åker Glemminge sn och by Birkemossen mosse
Glemminge sn *Beckager f. åker Glemminge by o. sn Bärsärka område
Glemminge sn /Se *Becke ager f. åker Glemminge sn Dammflödet ängsbit
Glemminge sn *Beckekulds ager f. åker Glemminge sn Dammflöt äng
Glemminge sn *Borriges ager f. åker Glemminge sn Dammflödet äng
Glemminge sn *Broager, Norre f. åker Glemminge socken sn Dösje sten sten
Glemminge förr sätesgård, nu by /Se *Diigis ager f. åker Glämminge sn o. by Dösjösten minnesten
Glemminge sn »Dyssie Åcker» natn? /Se Glemminge sn /Se Ensligheten åker
Glemminge sn? »Dyssiö kroken» natn? /Se Barsärkahuset f.d. hus Fallenbjer landsvägsbacke
Glemminge sn »Dyssiö ängen» natn? /Se Bosahöfden, se Bosahövden traktnamn Frilsbacken backe
Glemminge sn Däsje sten sten /Se Bosahövden traktnamn Glemminge gata bygata
Glemminge sn *Espedeill f. åker Bärsärkahuset hus Hillekärr äng, odlad
Glemminge sn *Flans aas f. ås Bärsärkahuset rivet hus Hillekärr kärr, ängsmark
Glemminge sn Fröslövsån å Glemminge by Isbergsbacken backe
Glemminge sn *Gaardtofft f. åker Glemmingebro station Isbjersbacken åker
Glemminge sn *Gaassekiers ager f. åker Glemmingebro stationssamhälle Klavasten sten
Glemminge sn Glemminge stenar odlad mark Glemminge stenar gårdar Klavasten sten
Glemminge sn *Gläm äldre namn på å /Se Glemminge stenar gårdar Klavasten sten
Glemminge sn *Grys bierg f. höjd Glemminge-Tågarp traktnamn Klavasten flyttblock
Glemminge sn /Se *Hampee ager f. åker Glemminge Tågarp by Klavasten sten
Glemminge sn /Se Hannasån å Glemminge-Tågarp eller Toftaryggen traktnamn Klovasten flyttblock
Glemminge sn /Se *Hauffre kull f. åker Glemminge Tågarp eller Toftaryggen område Klavastensbron bro
Glemminge sn /Se *Hesthöy f. höjd Henriks fält gård Klockaregatan landsväg
Glemminge sn /Se *Hesthöys ager f. åker Henriksfält gård Klockarestigen kyrkostig
Glemminge sn /Se *Hilledals ager f. åker Henriksfält gård Klåva sten flyttblock
Glemminge sn /Se *Hille kors ager f. åker Klockarekroken hus Knapphålet dalgång
Glemminge by *Huideler f. åker Korskullen hus Knappsdala backar
Glemminge by *Höffde ager f. åker Korskulla hus Korskulla åkerbackar
Glemminge by *Jep graffs tofft f. åker Kviedala åker Kullhög lergrav
Glemminge by Kittebuske buske /Se Larsbo gård Kullhög lergrav
Glemminge by *Klaffuestens eng f. äng Norre jord gårdar Kullhögsledet hd
Glemminge by Klovasten fornlämning Nyhem hus Kviedalsbäcken bäck
Glemminge by *Kors ager f. åker Pellastorp gård Ljungabron bro
Glemminge by *Kotoffte f. åker Pellastorp kyrkohemman Ljungabron bro
Glemminge by *Kraigtofftenn f. åker Rosahöfden utj. Långebjer åker
Glemminge by *Krogtofftenn f. åker Spjutstorp, Södra gårdar Mannakille källa
Glemminge by Kviedalsbäcken bäck Stavsåkern jord Mossakull åker
Glemminge by Kviedalsbäcken bäck Stendala hus Negerna åker
Glemmingebro samh. /Se Källingabäck(en) bäck /Se Toftaryggen, se Glemminge-Tågarp traktnamn Norrejord åker
Glemminge-Tågarp by *Lange skalle f. åker Tosterupsjorden traktnamn Norrevång åkerjord
Glemminge-Tågarp by *Leye ager f. åker Tosterupsjorden jord Rödaled grind
Glemminge-Tågarp by *Liung ager, Lange och Stackid f. åkrar Tågarp by Rödaled hd
Glemminge-Tågarp by *Liungen Saknas Tågarp utj. Skårbjer åkersänka
Glemminge-Tågarp by *Liunghöys ager f. åker Tågarp, se Glemminge-Tågarp traktnamn Småkarrsängar ängsmark
Glemminge-Tågarp by *Longebierg f. höjd Tåsterupsjorden, se Tosterupsjorden traktnamn Småkärrsängar äng
Kyrkan Saknas Lynge skår sänka /Se Vombsjorden traktnamn Spjutstorps hålor hålor
?Römölla gd *Lönhöys are f. åkrar Vomsjorden jord Stabbahålan åker
Spjutstorp, Södra by *Löns f. åker Vomsjorden, se Vombsjorden traktnamn Stenängarna äng, åker
Spjutstorp, Södra by *Magginn f. åker   Togasjö kärr, nu åker
Spjutstorp, Södra by Magginn förr åker /Se   Tornbjer åker
Spjutstorp, Södra by *Megin f. åker   Tullebjer åker
*Suend Bondis gaardtt f. gd *Musse eng f. äng   Vadskära åkrar
Tågarp, se även Glemminge-Tågarp by *Musse krog f. äng   Vaskära åker
  *Möll ager, Stackid och Lange f. åkrar    
  *Mölle eng f. åker    
  *Norrebro Saknas    
  *Norre spiell f. åker    
  Norre å å    
  Norre å å    
  Pilebäck bäck /Se    
  *Reffhöy f. höjd    
  *Reibhöy f. höjd    
  *Rödkulpe f. äng    
  *Saande f. åker    
  *Saande, Westre f. åker    
  Sandbäck bäck? /Se    
  *Skaarebierg f. höjd    
  *Skiiffts dall Saknas    
  *Skiulshöy f. höjd    
  *Skiuls ker Saknas    
  *Spangenn f. äng    
  *Spiellitt f. åker    
  *Spångabäck bäck? /Se    
  *Stackid skalle f. äng    
  *Staffue ager f. åker    
  *Stage Damb f. äng    
  Stagedamm förr äng /Se    
  *Stang f. åker    
  *Stang, Lille Saknas    
  *Stange wadtt Saknas    
  *Stangh, Norre f. åker    
  *Sten ager f. åker    
  *Stendösset f. åker    
  *Stengaars ager f. åker    
  *Sckorrebiergs engh f. äng    
  *Stiers kier Saknas    
  *Stiis ager f. åker    
  *Stångabäck bäck? /Se    
  *Suans ager f. åker    
  *Söllemadt f. åker    
  *Tiörollin f. åker    
  *Tofft f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  Togasjö åker /Se    
  *Tornbierg f. höjd    
  *Torne agir krog f. åkr    
  *Tornn ager f. åker    
  *Tostorp sty Saknas    
  *Tuerre bierg f. höjd    
  *Ty ager f. åker    
  *Wand skierte f. åker    
  *Weyleng f. åker    
  *Worrebeck Saknas    
  *Worrebierg Saknas    
  »Worrebierg» natn. /Se    
  Vorrebäck bäck? /Se    
  *Wridhöys ager f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  Vång, Västra f. vång    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.