ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ingelstorps socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 158 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 87
?Ingelstorp by och sn *Aakrogenn, Westre f. äng Ingelstorps socken socken Björkemossen mosse
Ingelstorp sn *Bierre ageren f. åker Ingelstorp sn Bakugnen sten
Ingelstorp sn Bjeren backar /Se Ingelstorp sn och by Bjeragårdsvången åker
Ingelstorp sn *Brödett f. åker och äng Ingelstorp sn Björkemossarna mosse
Ingelstorp sn /Se *Brödiordennn f. åker Ingelstorp by o. sn Blockas backe backe
Ingelstorp sn *Brödtt f. åker Ingelstorp sn Bredasten sten i sjö
Ingelstorp sn *Brödtt, Vestre och Østre f. åkrar Ingelstorp sn o. by Bredesten sten
Ingelstorp sn *Bullarpe bierritt f. höjd Ingelstorp sn o. by Ekekullen backe
Ingelstorp sn *Bullarpe Krogen f. äng Blockdala gård Ekekullsledet grind
Ingelstorp sn *Bullimpebierridtt f. berg Brohem gård Fagersvången åker
Ingelstorp sn *Böhöy Saknas Evefarm gård Farmors kvarter åker
Ingelstorp sn *Dams agerenn f. åker Evefarm gård Fattigvången vång
Ingelstorp sn *Degne agir f. åker Grönalund gård Flacken backe
Ingelstorp sn *Diigis agerenn f. åker Hagalid hus Fulshögsrannen skår
Ingelstorp sn *Diigis styckid f. äng Hammar by Furubacken skogsbacke
Ingelstorp sn *Forrusse Saknas Hammar by Fyrkappevången åker
Ingelstorp sn *Gaassetornn f. åker Hammar by Gravarna mosse
Ingelstorp sn *Gaassetornn f. åker Hammar skola folkskola Hagestahejdan åker
Ingelstorp sn /Se *Gadespiell f. åker Hamring inbyggarbeteckning Hammars backar sandås
Ingelstorp sn /Se *Gadespiellitt f. åker Hedvigsdal gård Hammarsbackar högbacksträckning
Ingelstorp sn /Se *Greskiffted f. äng Hedvigsdal herrgård Hammars backar backar
Ingelstorps socken socken /Se *Gresstickidtt f. äng Hedvigsdal gård Hammars bro bro
Ingelstorps socken socken /Se *Grydes höy Saknas Holmaställena gårdar Hammars kurra vattenfylld håla
*Bierregaardtt f. gd Halen f. äng Ingelstorp by Hammarsmosse mosse
*Bierre gaardtt f. gd Hammar triangelpunkt Ingelstorps skola folkskola Hammars ränna bäck
*Deyne gaarden f. klockaregård ?Hammars backar höjder Kurrehuset hus Hammars ränna å
Hammar by Hammars backar höjder /Se Maggorna gårdar Hammars sjö mosse
Hammar by Hammars backar backar Maggorna husrad Hammars skog pilar
Hammar by Hammars backar höjdområde Margretevall gård Hammars skog skog
Hammar by Hammars ränna kanal? Margretevall gård Hammars skog skog
Hammar by Hammars ränna vattendrag Margaretevall gård Holmen åkrar
Hammar by Hammars ränna kanal Mossahusen hus Hyle bro bro
Hammar by *Hammerbro ageren f. åker Mossakull gårdar Hålvägen väg
Hammar by *Hammerbro agerenn f. åker Mossakull gårdar Ingelbergavången åker
*Hammer Mølle kvarn *Hammirbro ager f. åker Renadrätten ålfiske Killebacken backe
*Henrikstorp Saknas *Hampe agerenn f. åker Salomos tempel gård Klockarehejdan åker
*Hendrickstorp Saknas *Hampfröö f. åker Stengårdstoften kyrkjord Klockarevången åker
*Hendrickstorp f. torp *Hellebröds engen f. äng Värnen hus Knappsdala dalsänka
Ingelstorp by *Hullebröd stickid f. åker   Knirkan åkerbacke
Ingelstorp by *Hullebröds engen f. äng   Knirkan grind
?Ingelstorp by *Hus ageren f. åker   Knirkebacken backe
Ingelstorp by *Huss agerenn f. åker   Knirkeled förr befintlig grind
?Ingelstorp by Ingelstorps mosse terräng   Korannen skår
Ingelstorp by Ingelstorps mosse terräng   Korran vattensamling
Ingelstorp by *Karshöy f. höjd   Korsbovången åker
Ingelstorp by *Karshöy f. höjd   Krigsmansbacken backe, bete o. åker
Ingelstorp by Karshöys agerenn f. åker   Kyrkojorden jord
Ingelstorp by *Klans hols ageren f. åker   Kyrkstigen stig
Ingelstorp by *Klockemaë f. äng   Kåsebovången vång
Ingelstorp by *Kobekull f. åker   Lammatå åker
Ingelstorp by *Koostadinn f. åker   Lares laxfiske
Ingelstorp by *Koo stenn Saknas   Lundströmavången åker
Ingelstorp by *Korss höys agir f. åker   Margretevalls skår klyfta el. inskärn. i strandbackar
Ingelstorp by *Krog, Østre och Vestre f. ängar   Mossavägen, Stora väg
Ingelstorp by *Krogene f. ängar   Möllebacken backe
Ingelstorp by *Krogonn f. åker   Möllevången vång
Ingelstorp by *Kulpen f. åker   Norre å å
Ingelstorp by *Kulpindtt f. åker   Nötakullen backe
Ingelstorp by *Kuls wongen f. vång   Nötakullen backe
Ingelstorp by *Lengekulpen f. åker   Pral sten
Ingelstorp by *Lengekulpind f. åker   Rena åldrätt
*Krogenn, Nörre f. gd *Lengen f. åker   Renabacken backe
Kyrkan Saknas *Lengen f. åker   Renabacken backe
Prästgården Saknas *Lengen f. åker   Rågbrödsvången vång
Prästgården Saknas *Lengen f. åker   Silvbjerstoften åker
*Smidiehussed f. smedja *Lerett f. åker   Sjödalsbacken backe
  *Lerith f. åker   Sjöna mosse
  *Leritt f. åker   Sjöna mosse
  *Längan åker /Se   Slätt ängsmark och sandfält
  *Längekulpen ägonamn /Se   Slättänga mosse
  *Löckille kulpen f. åker   Småängar mosse
  *Löekiilde f. äng   Stendöset stendös
  *Löns agerenn f. åker   Stengårdstoften åker
  *Magge krogenn f. äng   Stenholmen åker
  Maggekrogen förr äng /Se   Tegelbruksvången åker
  *Marckeskels agre f. åkrar   Tjuderolen väg
  *Marcke skiellidt Saknas   Tjurahalsen åkrar
  *Meenlösse Saknas   Tjurolavägen väg
  *Mellösse f. åker   Toppenhatt backe
  *Mose enge f. ängar   Torsnäskrok åker
  *Mosse skiiffted f. äng   Tuvebolet torvmosse
  *Mussagerenn, thenn østre och then vestre f. åkrar   Vallebergavången åker
  *Mussekull Saknas   Vanningen förutv. vattningsställe
  *Mussekuls agerenn f. åker   Värbacken backe
  *Musseskiiffted f. äng   Värbacken backe
  *Norre bier f. hög   Öket laxfiske
  Norre å å   Öket sten
  Norre å å    
  *Oluff Jens hulle Saknas    
  Pengabacken fornlämning    
  *Peppinge, Stora och Lille f. åkrar    
  *Peppings engen f. åker    
  *Presteholmen f. åker    
  *Rörkiilde Saknas    
  *Rörkiille engen f. äng    
  *Selebes tofften f. åker    
  *Seles agerenn f. åker    
  *Sende bröd f. åker    
  *Sengebrödtt, Norre f. åker    
  *Sengebrödtt, Norre f. åker    
  *Sengebrödtt, Syndre f. åker    
  *Sillebiers tofftenn f. åker    
  *Skallfexinden f. åker    
  *Skallfexinden f. åker    
  *Skerfeis agerenn f. åker    
  *Skiulis agerenn f. åker    
  *Skrephöy f. höjd    
  *Skrephöys agerenn f. åker    
  *Slette engen f. äng    
  *Slette enge diiget f. dike    
  *Slett engen f. äng    
  *Smediens Eng f. äng    
  *Sonnen Saknas    
  *Sortoffte, Østerste och Westerste f. ängar    
  *Sortoffte, Østre och Vestre f. åkrar    
  *Stendyssett Saknas    
  *Stendössett Saknas    
  *Stengaards engen f. äng    
  *Stengaards tofft f. åker    
  *Stengaardtz engene f. åker och äng    
  *Stengaardtz tofften f. åker    
  *Sten rögle f. åker    
  *Stenwads agerenn f. åker    
  *Stolbröds agerenn f. åker    
  *Stonge wad Saknas    
  *Streds agerenn f. åker    
  *Striids agerenn, se Stredsagerenn f. åker    
  *Sty agerenn f. åker    
  *Suartoffte f. åker    
  *Sules ager f. åker    
  *Tagmaën f. åker    
  Tagmaën, Tagmaen, Tagmain Saknas /Se    
  *Thuebolett f. äng    
  *Thuestens kull f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Toffthöy agerenn f. åker    
  *Toffthøys wong/n/ f. vång    
  *Tosthøys Wongh, se Toffthøus Wongh Saknas    
  *Tranehöysagerem f. åker    
  *Tueboledtt f. äng    
  Tuebolet ägonamn /Se    
  *Tuerringen f. åker    
  *Tuerringen f. åker    
  *Tuestens ageren f. åker    
  *Tuestens engen f. äng    
  *Tuestens stickidtt, Østre f. åker    
  Tuvebäcken bäck    
  *Wlffagerenn f. åker    
  *Vlff agerenn f. åker    
  *Wallebierre kiöroll Saknas    
  Varbäckshålan åker? /Se    
  Varbäcksåkrarna åkrar /Se    
  *Weylenge f. åker    
  *Weys ager, Østre f. åker    
  *Wie, Westre f. åker    
  *Wies agerenn f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Øir, Then vestre och Then østre f. åkrar    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.