ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borrby socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 364 Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 91
Borrby sn /Se *Abileschifftet f. åker Borrby sn sn Alingekärr kärr
Borgeby sn *Anders Albretz tofft f. åker Borrby socken sn Assakulla åkerbacke
Borrby sn /Se *Andriisse tofft f. åker Borrby sn Backaskiftet sandbacke
?Borrby sn *Bagbierriig f. åker Borrby by o. sn Bjeramaden åker
Borrby sn *Biereager f. åker Borrby sn Bjeråkra åker
Borrby sn *Biergid hoss Cappellitt Saknas Borrby sn o. by Blååkra åker
Borrby sn *Bierre f. höjd Borrby sn o. by Borrby allmänning torg
Borrby sn *Bierrenn Saknas Borrby sn, by o. stationssamhälle Borrby backar backar
Borrby sn *Bijnne(eng) f. äng Abrahams kök gård Borrby mosse åker o. betesmark
Borrby sn *Biorle engen f. äng Abrahams kök gård Borrby strandbad badplats
Borrby sn *Bircheager f. åker Backamöllan väderkvarn Borrby tuvor åkermark
Borrby by o. sn *Birchemoeseager f. åker Backamöllan väderkvarn Broberiet åker
Borr(e)by sn Bircke musse agerenn f. åker Blågård gård Brännerivången åker
Borrby sn *Biöre agerenn f. åker Blågård gård Danska Holsten åker
Borrby by *Blaa agre, *Blaa enge f. åker och äng Blåkulla gård Fläskadrätten åldrätt
?Borrby sn *Bolteberg f. åker Blåkulla, se Blågård Saknas Fåglahög åker
Borrby sn *Borrende engen f. äng Blästorp by Fåglasång kulle
Borrby sn Borrby backar skogshöjd Blästorp by Fästorna gårdar
Borrby sn Borrbymaden avstyckad mark Blästorp by Fölalyckan åker
Borrby sn Borrby räckor odlad mark Blästorp by Gatebacken backe
Borrby sn Borrby tuvor odlad mark Blästorp by Gatebäcken ängsbit
Borrby sn »Borrende engen» äng /Se Blästring inbyggarbeteckning Griskull åkerbacke
Borrby sn *Borringebäcken natn /Se Borrby traktnamn Hagadrätt åldrätt
Borrby sn /Se *Bricke musse f. åker Borrby stationssamhälle Halvkluten åker
Borrby sn /Se *Brudditt f. åker Borrby by o. sn Helgaholm åker
Borrby socken socken /Se *Brödet f. åker Borrbygård gård Himlabacken backe
Borrby socken socken /Se *Buntebiergs agerenn f. åker Borrbygård kronobost. Himmelsbjersbacken backe
Blegstorp, se Blästorp by *Buscheeng f. äng Borrby räckor gårdar Horemossen förr mosse, nu åker
Blejen kvarter /Se *Byore f. åker Borrby station järnvägsstation Hylkarna åker
Blixtorp, se Blästorp by *Byore f. åker Borrbytorp gårdar Hävdåkra åker
Blästorp by *Böjeager f. åker Borrby tuvor gårdar Högesten sten
Blästorp by *Böneager f. åker Borrby tuvor gårdar Höjasten bautasten
Blästorp by *Börinde beckindtt f. bäck Borrby tuvor område Höstänga åker
Blästorp by *Börteberg f. åker Boställsdrätten ålfiske Isbjersmosse förr mosse, nu åker
Blästorp by *Bösekulde f. kulle Byåra gård Karpalund åker
Blästorp by *Bössekille(n) f. åker Byåra gård Kolyckan äng
Blästorp by *Böstekuld f. åker Byåra gård Korsakull åkerbacke
Blästorp by *Daals agerenn f. åker Fläskadrätten ålfiske Korsoren torg
Borrby by *Dalssager f. åker Fridhem gård Korsornen »torg»
Borrby by *Egetofftenn f. åker Fridhem gård Kovången åkermark
Borrby förr hg, nu by *Enelandtt f. åker Gislahög och Läderkärr, se Borrby traktnamn Kovången åkrar
?Borrby by *Fiellshöi f. åker Gislahög åkerbacke Kovångsdiket dike
Borrby by *Fiere ryggene f. åkrar Gröndala gård Kringlan sankmark
Borrby by *Fierings reckenn f. åker Hagastället gård Kullshög utgrävd backe
?Borrby by *Fierrings agerenn f. åker Hasselräckarne, se Räckorna Saknas Kyrkostigen stig
Borrby by Lilla Fulhög fornl. Helvete gård Källingebjer åker
Borrby by *Fiire ryggenn f. åkrar Helvetet gård Ködremärren sten
Borrby by *Fladeberg f. åker Himmelriket gård Ködrorna sankmark
Borrby by *Fladebierg Saknas Himmelriket gård Lisebacke backe
Borrby by *Fladebiergs agerenn f. åker Hörupsjorden jordbit Lisebacke landsvägsbacke
Borrby by *Fladebiergs Kulpen Saknas Ivarshög, se Helvete Saknas Lusakärr kärr
Borrby by *Flodebergissager f. åker Jennyhill gård Lyckebacken landsvägssluttning
Borrby by *Francketofft ageren f. åker Kyladrätten ålfiske Lyckebäck bäck
Borrby by *Franteager f. åker Kyrkodrätten ålfiske Lyckespjällen åker
Borrby by *Frantetofft f. åker Läderkärr, se Borrby traktnamn Lyckevägen väg
Borrby by *Frantetofft f. äng Lökärr kärr Långekärr förr kärr, nu åker
Borrby by *Fruettræ(s)eng f. äng Maliborg gård Lökärr sänka
Borrby by *Fulagre f. åkrar Mellandrätten ålfiske Möbjer åkerbacke
Borrby by (nu m:e) *Fuleager f. åker Myrekille gård Möllevången åker
Borrby by (nu m:e) *Fuleager f. åker och gränsmärke Mälarehusen by Pestkyrkogården åkerbit
Borrby by *Fuleeng f. äng Möllegården gård Planteringen plantering
*Borrby, Lilla Saknas *Fulehöj f. åker Norra gata gata Platsen åker
Borrby by *Fulehöj f. äng Olstorp hus Prästabacken backe
Borrby by *Fulehöxaren f. åker Paradiset gård Pölsenacka backe
Borrby by *Fulhöye f. åker Persdrejeln ålfiske Sandby bäck bäck
Borrby by Stora fulhög fornl. Pilagården gård Sandbybäcken bäck
Borrby m:e /Se *Fiilshöy f. åker Pilagården gård Sandbymosse mosse
Borrbygård gd *Fulsseng f. äng Raftasten gårdar Sandby sandar sandmarker
Borrbygård hg *Gaardeager f. åker Raftasten gård Sandbyvången åker
Borrbygård hg *Gaardt tofftenn f. åker Räckorna åker Sandhammaren udde
Byåra gd /Se *Gaardtt tofftenn f. åker Sandby by Sandvägen väg
*Erick Ols gaardtt f. gd *Gaardzager f. åker Sandby by Segershög backe
Kylnan kvarter /Se *Gaardztofften f. åker Sandby by Sisselaskilla källa
Kyrkan Saknas *Gaare agir f. åker Sandby by Skäppelandet ställe i havet
Kyrkan Saknas *Gaar tofftenn f. åker Sandby allmänning hus, tomt Smedjekärr kärr
Kyrkan Saknas *Gaarsseager f. åker Sandby boställe gård Stillabäcken bäck
*Matz Mortens gaardtt f. gd *Gaassekierssager f. åker Sandbygård gård Stillen äng, allmänning
Prästgården Saknas *Gitz höye f. höjd Sandby kvarn väderkvarn Suremaden åker
Raftasten gd:ar /Se *Giörholm f. åker Sandby skola folkskola Svanekärr åker
Sandby by *Gresskier f. åker Sandby stad hus Tavlorna åker
Sandby by *Griissekier f. kärrmark Sandby ströland hus och gårdar Timmåkrarna åker
Sandby by *Grytts Kuldtt f. åker Sjångsborg gård Transkull åkerbacke
Sandby by *Grönebierg f. höjd Skepparedrätten ålfiske Transkull åkerbacke
Sandby by *Grönebierg f. höjd Skinnräv gårdar Tuteskår genomskärning i backe
Sandby by *Grönebiergisseng f. äng Skinnräv åker Tuvebäcken bäck
Sandby Saknas *Grönneberg f. åker Stenryggen jord Tuvevägen väg
Sandby län län Gubbenehögen fornl. /Se Stillahuset hus Vipekullen kulle
Sandby län län *Gudmind stens agre f. åkrar Tegelbruket tegelbruk Västrevång åkrar
*Sandby marck Saknas *Gudmundsstensager f. åker Torpet hus Ängarna förr äng, nu åker
*Satzer Nielssens gaardt f. gd *Gundebrödt f. åker Tullstorp by Ärtakulla åkerbacke
*Skottegården f. gd *Gundebrödt f. äng Tullstorp by Ökabacken åkerbacke
Stenabjer kvarter /Se *Gungille bröd f. havreåker Tullstorp by  
Tjuderolen kvarter /Se *Gungille brödtt f. åker Tullstorp by  
Trunahög kvarter /Se *Gungils brödtt f. åker Tullstorp by  
Trälagrud kvarter /Se *Heilseng f. äng Vindshög gård  
?Tullstorp by *Hellissager f. åker Ängsberga gård  
Tullstorp by *Hennelbiergs agre f. åkrar    
Tullstorp by *Herekullen f. åker    
Tullstorp by *Hesteeng f. äng    
Tullstorp by *Hestehöxager f. åker    
Tullstorp by *Hestehöy f. höjd    
Tullstorp by *Hestekierssager f. åker    
Tullstorp by Hillshög fornl.    
Tullstorp by *Hildzager f. åker    
Tullstorp by *Himmelbiergs agerenn f. åker    
Vanningen kvarter /Se *Hinelssberg f. åker    
Vivekärr kvarter /Se *Hisille reckenn, Yderste f. åker    
  *Hisille, Öffirste Saknas    
  *Hispille Saknas    
  *Hiörnen f. åker    
  *Hoffgaare tofftenn f. åker    
  *Holle Dams engen f. äng    
  *Hornet f. äng    
  *Horsholme Saknas    
  *Horsse bricke musse f. åker    
  *Horsseholme(n) f. åker    
  *Horsse holmen f. åker    
  *Hougaardtztofft f. åker    
  *Hugre musse f. mosse    
  *Hulhöy f. höjd    
  *Hullebrödet f. åker    
  Häsledammen natn /Se    
  *Höffde engen f. åker    
  *Högemosse vad gränsmärke    
  *Högsteeneager f. åker    
  *Höj f. åker    
  Höjasten fornl.    
  *Hörekrogis engen f. äng    
  *Hörstens ager f. åker    
  *Höxager f .åker    
  *Höyesteen Saknas    
  *Höyesteen Saknas    
  *Höyesteenn Saknas    
  *Höysteen, Syndre Saknas    
  *Höyesteenn Saknas    
  *Höyestenn Saknas    
  *Höys agre f. åkrar    
  *Höys Kloffuesteenn f. äng    
  *Höys summelandt f. åker    
  *Ingilssager f. åker    
  *Jnglis agerenn f. åker    
  Isbjärs mosse avstyckad mark    
  *Joreholm f. åker    
  *Jsebiergs ager f. åker    
  *Jsebiergs agerenn f. åker    
  *Jsseberg f. åker    
  *Kaals wang f. vång    
  *Kallebrödt f. åker    
  *Kallemae(n) f. åker    
  *Kalshöy f. höjd    
  *Kandebrödt gränsmärke    
  *Kattesteens tofften f. åker    
  *Kierlingager f. åker    
  *Kierlingbergissager f. åker    
  *Kierlinge biergidtt f. höjd    
  *Kierlinge bierg f. höjd    
  *Kiilde Saknas    
  *Kiildis höys agre f. åkrar    
  *Killeager f. åker    
  *Kircke Krage f. åker    
  *Koggeboel f. åker    
  *Koldebronde f. åker    
  *Kolde mad Kier f. kärr    
  Koldevand vattensaml? /Se    
  *Kolde wandtz Kier förr kärr    
  *Kolmaskier f. äng    
  *Kors tofftenn f. åker    
  *Kraagemusse f. ängsmark    
  *Krampetofft f. åker    
  *Kringle agerenn f. åker    
  *Kringle, Syndre f. äng    
  *Kringle, Westre f. äng    
  *Kringle, Østre f. äng    
  *Krogager f. åker    
  *Krogagre f. åkrar    
  *Krogemusse f. äng    
  *Krogkier f. åker    
  *Krogmose(n) f. äng    
  *Krokier f. ängsmark    
  *Kulleager f. åker    
  *Kulpen f. åker    
  *Kulpen f. åker    
  *Kulpenn f. åker    
  Kyhl strandområde /Se    
  Kyhl strandområde /Se    
  Kylsbäcken bäck    
  *Ledztofft f. åker    
  *Leerager f. åker    
  *Leer agre f. åkrar    
  *Leer agre engen f. äng    
  *Leergraffsager f. åker    
  *Leergraffue agerenn f. åker    
  *Leergraffue holm f. åker    
  *Lenge f. åker    
  *Lier ager f. åker    
  *Lijdeberg f. åker    
  *Lille tofft f. åker    
  *Liungbierrig f. åker    
  *Liungeberg f. åker    
  *Liungebergseng f. äng    
  *Liungen Saknas    
  *Longager f. åker    
  *Lundtzeng f. äng    
  *Lundz(ager) f. åker    
  *Lundzhöj f. äng    
  Lunnabjär tornl.    
  Lyckebäck bäck /Se    
  *Lyckespiell f. åker    
  *Löckers ager f. åker    
  *Löffuekier, Store f. åker    
  Løgekærsager Saknas /Se    
  *Löuekier f. åker    
  *Maën wid gaarden f. äng    
  *Mosseeng f. äng    
  *Myrskiilde Saknas    
  *Myrekille(n) f. åker    
  *Möhöy Saknas    
  *Møhöy Saknas    
  Möhög fornl. /Se    
  *Norre lenge agerenn f. åker    
  *Nörebierg f. åker    
  *Nöremoese(n) f. äng    
  *Nöyebierg Saknas    
  *Orneeng f. äng    
  *Oxne dynge Saknas    
  *Oyxe agir f. åker    
  *Preste höy f. åker    
  Prästakärret sankmark    
  Puggepöl vattensaml. /Se    
  Pundager f. åker    
  Pölsenacka dunge    
  *Raasshöy f. åker    
  *Raffnekuld f. äng    
  *Raffnshöjen f. åker    
  Ramsbäck bäck /Se    
  *Rauffne steens ager f. åker    
  *Raufftesteen Saknas    
  *Raufftestiens agerenn f. åker    
  *Raufftestiens agre f. åkrar    
  Sandbybäcken bäck    
  Sandby bäck bäck    
  Sandbybäck bäck /Se    
  Sandhammaren flygsandfält    
  Sandhammaren flygsandfält    
  Sandhammaren flygsandfält    
  Sandhammaren udde med flygsandfält    
  Sandhammaren flygsandfält    
  Sandhammaren flygsandsfält /Se    
  Sandhammaren flygsandsfält /Se    
  *Schatteager f. åker    
  *Schogebech bäck och gränsmärke    
  *Schouffveigsager f. åker    
  *Schauveisager f. åker    
  *Schraffueeng f. äng    
  *Schrutreden f. äng    
  Sisselas källa Saknas    
  *Sijlche(ager) f. åker    
  Sjunkastock del av kärr    
  *Skalleager f. åker    
  *Skaues agerenn f. åker    
  *Skindroffue f. åker    
  *Skingreffue f. äng    
  Skogebäck bäck o. gränsmärke /Se    
  *Skolle Saknas    
  *Skouffweys ager f. åker    
  *Skouff weys agerenn f. åker    
  Skäggabäck bäck    
  Skäggabäck bäck    
  Skäggabäck skiljebäck /Se    
  *Slegtt agre f. åkrar    
  *Slett agre f. åkrar    
  *Sletteager f. åker    
  *Smerne ageren f. åker    
  *Smerte engenn f. äng    
  *Smörkillen f. åker    
  *Smörkulle f. åker /Se    
  *Squalemme f. åker    
  *Steeneberg f. åker    
  *Steenkierssager f. åker    
  *Steie Saknas    
  *Steue f. åker    
  *Stiell Saknas    
  *Stien gardinn f. åker    
  *Stiene Saknas    
  *Stienebiergitt f. höjd    
  *Stijeager f. åker    
  Stillabäcken bäck /Se    
  Stillabäcken bäck? /Se    
  Stillen äng /Se    
  *Stixager f. åker    
  *Stubbe Saknas    
  *Suennebierg agerenn f. åker    
  *Suens tofftenn f. åker    
  *Suinebierg Saknas    
  *Summelandt f. havreåker    
  *Surtofft f. åker    
  *Syndre lenge Saknas    
  *Syndre lenge f. åker    
  *Söeholm f. åker    
  *Sörmaen f. äng    
  *Tadeschor f. åker    
  *Thönneager f. åker    
  *Thörholmen f. äng    
  *Todeskaars agerenn f. åker    
  Toftabacken odlad mark    
  *Toffteager f. åker    
  *Tofftehöxager f. åker    
  *Tofftehöys ager f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tofftesteen f. åker    
  Tore mosse mosse    
  Toremosse avstyckning    
  *Torn(e)ager f. åker    
  *Tornerögle(n) f. åker    
  *Tornne regle Saknas    
  *Torpidt f. torp    
  Toremosse avstyckning    
  *Traans Kuldtt f. åker    
  *Tranisskull f. åker    
  *Trankuld Saknas    
  *Trehöye f. åker    
  *Trehöye f. åker    
  *Trelle grunds agerenn åker    
  *Trellegryds agerenn f. åker    
  *Trelle grydtt f. åker    
  *Trellegrydzager f. åker    
  *Trummehöy f. höjd    
  *Trumme höy f. höjd    
  »Tufve Heida» åker? /Se    
  *Tun agerenn f. åker    
  Tuvevägen väg /Se    
  *Tömgre f. åker    
  *Tömmeager f. åker    
  *Vlesehouff f. åker    
  Vallby mark Saknas    
  *Vandberg ?äga    
  *Vandbergiss fang äga    
  *Vangeleds tofftenn f. åker    
  *Vangeleith f. led    
  *Varhöyene f. kullar    
  *Verhöxager f. åker    
  *Vesterager f. åker    
  *Vestre höy steen Saknas    
  *Weylenge f. åker    
  *Wibekar Saknas    
  *Vibe kier f. kärrmark    
  *Vibekierssager f. åker    
  *Woyebiergitt f. höjd    
  *Vrangestien f. stig    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  *Øben nöde f. åker    
  *Øine Döinge f. åker    
  Örbäckarna bäckar? /Se    
  *Örneager f. åker    
  *Østerste höye f. åker    
  *Øyssen f. åker    
  *Öxnedijen f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.