ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Övraby socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 105 Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 74
Övraby sn *Aabiers ager f. åker Övraby namn på tidigare Öraby sn Almängshöjan åker
Öraby sn /Se *Aakrogh f. åker Övraby sn och by Billebjer åker
Öraby sn *Aasse f. äng Övraby socken sn Borva gran-furuskog
Övraby sn *Almending stickidtt f. äng Övraby sn o. by Borva grustag
Öraby sn *Baars tofft f. åker Övraby sn Borva grusbacke
Öraby sn /Se *Beedehöye f. höjd Övraby sn Dalsåkra åker
Öraby sn /Se *Bennestads kircke ager f. åker Övraby sn Dalsåkra åker
Öraby, förr Övraby sn /Se *Boildskull f. åker Övraby sn och by Furubacken åker och furuskog
*Arvelund förr sn, nu del i sn *Borge ende Saknas Övraby socken och by Fästesstycket åker
?Arvalund f. kronogods *Buldebierg f. höjd Övraby sn och by Genadalen åker
*Arvalund f. kronogods /Se *Bywaitt Saknas Övraby sn och by *Genadalsbacken backe
*Arvalunda förr sn, nu del av sn *Dals ager f. åker Kulladal gård Hasslebjer åker
*Arvalunda förr sn, nu del av sn /Se *Degnne dals ager f. åker Lunkagården gård Hattahög skogsbacke
Arvalunda del av sn *Deyellsteen f. åker Nedraby traktnamn Hällorna ängsmark
Arvalunde förr sn, nu del av sn /Se *Deyespiellitt f. åker Nedraby by Hästhagen åker
Arvlunda förr sn, nu by /Se *Eggehöys ager f. åker Nedraby by Hästhagen åker
Arvlunda förr sn, nu del av sn /Se *Ellebircks eng f. äng Nedraby by Högastenarna åker
»Arwalunda» förr sn, nu del av sn /Se *Engeleds eng, Lille och Store f. ängar Nedraby by Hörahålorna åker
Arwelunda, se Öværby sn *Fiirhiörning f. åker Nedraby by /Se Klinteli betesmark
Fårarp by Fyleån å Nedrabytorp gård Kornholmen åker
Kyrkan Saknas *Gommefierding Saknas Näraby, se Nedraby traktnamn Korrebacken åker
Kyrkan Saknas Hattahög fornlämning Ängagården gård Kostrupen betesmark
Nedraby by *Hattehöys ager f. åker Övraby bebyggelse Kråkebjershällan åker
Nedraby by *Heels ager f. ager Övraby by Kärråkra åker
Nedraby del av sn *Heiellespiellidtt f. åker Övraby by o. sn Kärråkra åker
Nedraby del av sn /Se *Helliitt f. åker Övrabyborg Saknas Lilla ås åkerbacke
Nedraby by *Hellitt f. åker Övrabyborg gård Lillevång åker
Nedraby by *Heslebiers ager f. åker Övrabykvarn kvarn Lillås åker
Nedraby by *Heslebiers kier f. kärrmark   Lundabackarna åker
Nedraby by *Hiilles ager f. åker   Lundabacken backe
Nedraby by /Se *Holme ager f. åker   Munkhålorna åker
Nedraby f. egen sn, nu by *Horstens aass f. ås   Musen åker
Nedraby by *Hunger agerenn f. åker   Möllebröt åker
Nedraby by *Hylles ager f. åker   Möllebröt åker
Nedraby by Hörahålan åker   Nedrabytorn kyrkoruin
Nedraby by *Höyesteen f. äng   Nedraby torn kyrkoruin
Örreby, se Övraby by *Jernkuls engh f. äng   Nedrabytorn kyrkoruin
Övraby by *Kaarebierg f. höjd   Norra hejda åker
Övraby by *Kaarebierg höjd /Se   Norra Höja åker
Övraby by *Kaarrebierg f. höjd   Nyvång åker
Övraby by *Kampehullen Saknas   Nyvång åker
Övraby by *Kasbierg f. höjd   Nälleholmarna äng
Öraby by *Kierre ager f. åker   Risåkrarna åkrar
Öraby by *Kinden f. åker   Riset betesmark
Öraby by *Kingden f. åker   Ryggarna åker
Öraby by *Kircke agerenn f. åker   Ryggarna åkerstycken
Övraby by *Kirckebröditt f. åker   Skingemad mad
Öraby by *Kircke brödtt f. åker   Skälbräjerna åker
Övrabyborg hg /Se *Kircke gaardtz ager f. åker   Slättåkra åker
  Klintelid åker   Stenkille åker
  Kodamm vattensaml.? /Se   Stenkille åker
  *Koffuirbackindtt f. åker   Stenåkrarna åker
  *Kolpenn f. åker   Strandkroken åker
  *Korrin f. åker   Stutakull åker
  *Korrin åker /Se   Tingstäderna åker
  *Kuldenödtt f.?åker   Tjurolen betesmark, åker
  Kulladal terräng   Tofterna åkrar
  *Liungbier f. höjd   Torrbonamaden äng
  *Liungbiers ager f. åker   Trehögarna åker
  *Lockindtt f. åker   Trollasjö mosse, kärr
  *Lunekin Saknas   Tuvorna åker
  *Ma, Østre och Westre f. ängar   Tuvorna åker
  *Magle eng f. äng   Tången äng
  *Marcke skiellidtt Saknas   Ulljunga åker
  *Möllebrödett f. åker   Ulvljunga åker
  Mölle Bössjö sjö /Se   Ulfsbjer åker
  Nybroån å   Vallamaderna äng
  Nybroån å   Vassabjer åker, äng
  Nybroån å   Vingen åker
  *Orliung, Lille o. Store Saknas   Vivallskroken åker
  *Preste main f. äng   Västra hejda åker
  *Reffuebiers ager f. åker   Västra Höja åker
  *Riisagre f. åkrar   Åreborst dalsänka
  Rävbjärsbacken backe   Älvabjer åkerbacke
  *Skaaffmördtt f. åker    
  *Skielldhøj höjd    
  *Skoff strybrandt f. åker    
  *Sodekuls beck Saknas    
  *Stengaardtz ager f. åker    
  *Suinedaall Saknas    
  *Suinekiilde Saknas    
  *Synder wonge eng f. äng    
  *Syndre wengs eng f. äng    
  *Tiörnne ager f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tornhöys ager f. åker    
  *Tornne ager f. åker    
  Trollakärr kärr    
  Trollasjö sank mark    
  Trollasjö sank mark    
  Trollasjö mosse /Se    
  Trollehulle dal    
  *Vlsbierg, Lille och Store f. åkrar    
  *Vlsbiers ager f. åker    
  Vallamaderna sank mark    
  Vassabjär åker    
  *Wellema f. äng    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  Örupsån å    
  Örupsån å    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.