ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hannas socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn : 13
Hannas sn *Bognn agerenn f. åker Hannas sn sn Anahögsbacken åkerbacke
Hannas sn *Boldtt ager f. åker Hannas socken och by Brytestugebacken åkerbacke
Hannas sn Bollåker åkermark? /Se Hannas sn och by Glattevägen väg
Hannas sn Bollängarna ängsmark? /Se Hannas socken socken Gryt åkrar
Hannas sn /Se *Bröd f. åker Hannas sn Hanna hög backe
Hannas sn *Erte ager f. åker Hannas sn Hannas bro bro
Hannas sn *Hanehöys agir f. åker Hannas sn Hannas å å
Hannas sn Hannas´ å å Hannas by o. sn Hävden åker
Hannas sn Hannasån å Hannas by o. sn Lillebacke stenhall
Hannas sn /Se *Huede ager, Store f. åker Hannas sn o. by Per Pers killa källa
Hannas sn /Se *Kircke agerenn f. åker Hannas sn o. by Pestkyrkogården åker
Hannas sn /Se *Kuldtt ager f. åker Hannas sn o. by Turshålan åkerhåla
Hannas sn /Se *Lang ager f. åker Glattorna bebyggt område Örumsbro bro
Hannas sn /Se *Lyckers agerenn f. åker Glattorna gårdar  
*Christens gaardtt f. gd *Mellum Wongen f. vång Glattorna område  
Hannas by *Ryggene f. åkermark Gryt gård  
Hannas by *Sandholmen f. åker Gryt område  
Hannas by *Skouffweys engen f. äng Grytingens inbyggarbeteckning  
Hannas by *Spang enge bröd f. åker Hannas by  
Hannas by *Spangengen f. äng Hannas Glattor område  
Hannas by *Tofftenn f. åker Hannas skola skola  
Hannas by *Tornn agerenn f. åker Jonsdala gård  
Hannas by *Tors hulle f. åker Klattorna gårdar  
Hannas by *Tors kiilde Saknas Klattorna Saknas  
Hannas by Tors kulde marknamn /Se    
Hannas by *Vestre engen f. äng    
Hannas by *Vång, Västra f. vång    
Hannas by *Vång, Östra f. vång    
Hannas by *Øre wey f. väg    
Hannas by *!re weys gabett f. åker    
Hannas by      
Hannas by      
Hannas by      
Hannas by      
?Hannas by      
Hannas by      
Hannas by      
Kyrkan Saknas      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.