ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ullstorps socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 12
Ullstorp sn /Se *Aaengen f. äng Ullstorp sn Dammsängabäcken bäck
Ullstorp sn *Bingager f. åker Ullstorps socken sn Dammsängarna äng
Ullstorp sn *Birckiers ager f. åker Djupadal gård Galgabacken skogsbacke
Ullstorp sn *Bolebacke skiiffte f. äng Galgamöllan kvarn Hässlet småskog
Ullstorp sn *Bolebacke backe? /Se Kyrkojorden åker Pisshåsorna mosskifte
Ullstorp sn *Booss ager f. åker Kyrkokrokarna åker Salabäck bäck
Ullstorp sn /Se *Bredagerenn f. åker Skatevingen utj. Stolpamöllan väderkvarn
Ullstorp sn /Se *Brinckagerenn f. åker Stolparna område Toarps sandar sandmark
Kyrkan Saknas *Fleckeskiifftene f. äng Tegelbruket tegelbruk Ullstorpsån å
Klockarebolet Saknas /Se Galgabacken skogsmark Toarp by Ullstorpa hällor backsluttn.
Toarp by *Hesle Saknas Toarp by Ullstorpamaden förr äng, nu åker
Toarp by Hålka(r)nr källor /Se Toarp by Ändabjersbacken backe
Toarp by Hässlet skogsmark Toarp by  
Ullstorp by *Höyesteen Saknas Ullstorp traktnamn  
?Ullstorp by *Höyesteens engen f. äng Ullstorp by  
Ullstorp by Klockarebolet åker /Se Ullstorpsmaden, se Ullstorp traktnamn  
Ullstorp by *Klæde agerenn f. åker    
Ullstorp by *Klæde engenn f. äng    
Ullstorp by *Krog engenn f. äng    
Ullstorp by *Langager f. åker    
Ullstorp by *Lange ryggen f. åker    
Ullstorp by /Se *Ler agerenn f. åker    
  Mar(a)bäck(en) bäck /Se    
  *Mellum ryggen f. åker    
  *Saand agerenn f. åker    
  Skogsbacken backe    
  *Spurs agger f. åker    
  *Syndre Aaes Saknas    
  Sällabäck bäck /Se    
  *Sönder ryggenn f. åker    
  *Tuer agerenn f. åker    
  *Visebäck bäck? /Se    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  Välabäcken bäck    
  Välabäcken bäck    
  Örupsån å    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.