ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kverrestads socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 74 Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 21
Kverrestad sn /Se *Assenn f. ås Kvärrestad sn Alekärret åker
Kverrestad socken *Agdals engh f. äng Kverrestad sn Brasahejdan åker
Kverrestad sn *Boyss ager f. åker Kverrestads socken sn Ekebjer sandbacke
Kverrestad sn *Bredingenn f. åker Kvärrestad sn Hobjersbackarna backar
Kverrestad sn *Brödengen f. äng Almehög gård Holmakärr kärr
Kverrestad sn *Brödlengis ager f. åker Annelund gård Holmaryggen dalsänka
Kverrestad sn *Brödlengs engen f. äng Attavad kvarn och gård Höga stenar stenar
Kverrestad sn *Brödlänga(n) ägonamn /Se Elinehög gård Kverrestadsmaden förr mad, nu åker
Kverrestad sn *Brödlängsåkern åker /Se Gammalstorp gård Kverrestadån å
Kverrestad sn *Brödlängsängen äng /Se Gnölarpagårdarna gårdar Lunnarpamaden nu åker
Kverrestad sn *Böcke brois ager f. åker Hobjer gårdar Långekärr åker
Kverrestad sn *Canen f. äng Hobjersgård gård Möllebacken åkerbacke
Kverrestads socken socken *Engedals enge f. äng Ingridshem gård Rackaretunlandet åker
Kverrestad byar o. sn /Se *Eskedall f. äng Karlsberg gård Rännebjersbacken backe
Kverrestad, Norra by /Se *Gradager f. åker Norra kvärrestad traktnamn Skabberna åker
Kverrestad, Södra by /Se *Grödagre f. åkrar Kverrestad, Norra by Skäggabjer åkerbacke
Kverrestad sn /Se *Habengaff Saknas Kverrestad, Södra by Steabacken åkerbacke
Kverrestad byar o. sn /Se *Hesbiers eng f. äng Norra Kvärrestadsmaden, se Norra Kvärrestad traktnamn Steakärr förr kärr, nu åker
Kvärrestad, N. o. S. by o. sn /Se Hobjärsbackarna skogsmark Kråkekärr gård Stockabron bro
Kverrestad sn /Se *Hobyës eng f. äng Kråkekärr gård Surolen förr torvskifte, nu åker
Kverrestad sn /Se *Hodbars engen f. äng Käddamölla gård Toppabacke åkerbacke
Kverrestad sn /Se *Holletofftt f. åker Lunnarp by  
Kværnastadka, se Kverrestad by *Holmager f. åker Lunnarp by  
Kverrestad by, sn *Hylle engen f. äng Lunnarp by  
Kverrestad by *Höyerens ager f. åker Lunnarps mejeri mejeri  
Kverrestad, Norra o. Södra byar *Höye steenn Saknas Lunnarps skola skola  
Kverrestad, Norra by *Kalager f. åker Lunnarps station station  
Kverrestad, Norra o. Södra byar *Kall ager f. åker Magnusfält gård  
Kverrestad, Norra o. Södra byar *Kass agerenn f. åker Olofsdal gård  
Kverrestad, Södra o. Norra byar *Kulpenn f. åker Slättåkra gård  
Kverrestad, Norra och Södra byar *Kyletofftenn f. åker Åkes mölla, se Attavad Saknas  
Kverrestad, Norra o. Södra byar *Langkier f. ängsmark    
Kverrestad, Norra o. Södra byar *Leer tofftenn f. åker    
Kverrestad, Norra ell. Södra byar Lyckebäck bäck /Se    
Kverrestad, Norra ell. Södra byar *Longkæ f. äng    
Kverrestad, Södra ell. Norra byar *Lönn f. äng    
Kverrestad, Södra ell. Norra byar *Mölle Aassenn ås    
Kverrestad, Södra kyrkby *Mölle aassenn f. ås    
Kverrestad by *Mölle agre f. åkrar    
Kverrestad by *Möllebeckindtt bäck    
Kverrestad, Södra by *Möllegrobenn Saknas    
Kverrestad, Norra by *Möllemaden f. äng    
Kverrestad, Norra by *Preste maën f. äng    
Kverrestad, Södra by *Regleager f. åker    
Kverrestad, Södra by *Rom ager f. åker    
Kverrestad, Södra by Ryggekurran vattensaml. /Se    
*Kverrestads mölla Saknas Ryggekärret kärr /Se    
Kyrkan Saknas Ryggerna höjd /Se    
Lunnarp by Rygges äng äng /Se    
Lunnarp by Ryggåker åker /Se    
Lunnarp by *Rödhöy höjd    
Wackenborg gatehus /Se *Röstofftenn f. åker    
  *Skrebbe mad f. äng    
  *Skrogbiergis agre f. åkrar    
  *Stengaardtz tofftenn f. åker    
  *Stockebrödtt f. äng    
  *Taa agerenn f. åker    
  *Taageren f. åker    
  *Tar ager f. åker    
  *Tingis madtt f. äng    
  *Tniens (!) madt f. äng    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tor f. äng    
  *Tordagerenn f. åker    
  *Tordhöys eng f. äng    
  *Trane maden f. äng    
  *Turebiers madtt f. äng    
  *Vodhöy f. åker    
  *Vorhöy f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  Örupsån å    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.