ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Ingelstads socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 170 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 29
Ingelstad, Östra sn /Se Anders Lars bröt åker /Se Ingelstads socken, Östra sn Askedamm vattensamling
Ingelstad, Östra sn Anders Ols hejda äng /Se Gårsta gd Aske damm damm
Ingelstad, Östra sn Askedamm damm Ingelstad fst. Aske damm damm
Ingelstad, Östra sn Askedamm damm /Se Ingelstad, Östra by Bredebäck bäck
Ingelstad, Östra sn Askedammsmaden äng /Se Ingelstad gård säteri Fäladen del av sn
Ingelstad, Östra sn Apekärrsmaden, se även Aspekärrsängen äng /Se Ingelstadmölla kvarntorp Gatestenen sten
Ingelstad, Östra sn Aspekärrsängen, se även Aspekärrsmaden äng /Se Ingelstad Nygård gård Gate sten byasten
Ingelstad sn Blägden äng /Se Ingelstad skola skola Gnällingakroken åker
Ingelstad, Östra sn Brötet åker /Se Ingelstad ängar område med gårdar Grummebacke backe
Ingelstads, Östra socken /Se Buskängen äng /Se Kalvagården gård Grummöllebacken backe
Ingelstad sn /Se Bålhög åker /Se Möllegården gård Grummöllebacken gravhög och åker
Ingelstad gods o. sn /Se Bålhög, Västra o. Östra åkrar /Se Röda hus gråstenshus Halte Pärs lott åker
Ingelstad, Ö sn /Se Bålhögsåker åker /Se Tommarps socken, Östra område Husmansvången åker
Ingelstad, Ö sn /Se Dammstycket åker /Se   Husmansvången åker
Ingelstad, Östra sn /Se Damm(s)åker, Stora åker /Se   Hästhagen åker
Ingelstad gods Dammåker åker /Se   Klämmeränna dalgång
Ingelstad hg Den blindes äng äng /Se   Klämmeda ränna ränna
Ingelstad hg Fäladen förr betesmark /Se   Kung Inges sten minnessten
Ingelstad hg Gaggamaden äng /Se   Möllevången åker
Ingelstad hg Gnällingakroken åker /Se   Norredammar åker
Ingelstad gd Grumme backe gravhög /Se   Nubbesakroget sten
Ingelstad gods Grummöllebacken gravhög o. åker /Se   Rämperna åkerjord
Ingelstad hg Gårdsstaden åker /Se   Rämporna åker
Ingelstad hg Gårdstoften åkrar /Se   Röddhög åker, ås
Ingelstad hg Gäsgivareängen äng /Se   *Skinge damm nu utdikad damm
Ingelstad hg Hagestads slätt äng /Se   Skingepus vattensamling
Ingelstad hg Halte Pers lott åker /Se   Svedala dalgång
Ingelstad hg Hejdan åker o. äng /Se   Tavlorna åker
Ingelstad hg Holkamaden äng /Se   Tuvorna betesmark
Ingelstad hg Hospitalsäng(en), (Hoapitalsängar(na)) ängar /Se    
Ingelstad g. Humleåker (Humleåkrar(na)) åkrar /Se    
Ingelstad hg Huslyckan utmark /Se    
Ingelstad, Östra by Husmansvången åker /Se    
Ingelstad hg Hyllebrötet åker /Se    
Ingelstad, Östra by Hyllebrötsängen äng /Se    
Ingelstad by Hällan åker /Se    
Ingelstad hg /Se *Hästens åker åker /Se    
Ingelstads gård hg Hästhagagärdet åker /Se    
Ingelstad hg Hästhagen förr äng, nu uppodlad /Se    
Ingelstads gård Saknas Hörnan åkerlotter /Se    
Ingelstads gård hg Hövdåker åker /Se    
Ingelstads gård hg Ingelstads fälad förr betesmark, nu uppodlad /Se    
Ingelstads gård hg Ingelstads park skogsområde /Se    
Ingelstads gård hg Ingelstad ängar odlad mark    
Ingelstad hg Ingelstads ängar förr ängsmark, nu åkermark /Se    
Ingelstads gård hg Kakefjärdingen äng /Se    
Ingelstad hg Kapellsbacken åker /Se    
Ingelstad hg Kapellsvången åker- o. ängsmark /Se    
Ingelstads gård hg Kapellsåker åker /Se    
Ingelstads gård hg Kapellsåker, Västra o. Östra åkrar /Se    
Ingelstad hg Kapellsängen äng /Se    
?Ingelstad hg Kapellsängen, Norra, Södra ängar /Se    
?Ingelstorp by Klockarängen ängar /Se    
Kyrkan Saknas Krokarna äng /Se    
Åsåkra gd /Se Kroktoften åker /Se    
  Krokåker, Lilla, Stora, Smala åkrar /Se    
  Kulpen åker /Se    
  Kung Gorms hög fast fornlämning    
  Kung Inges sten fast fornlämning    
  Kvastabackarna äng /Se    
  Kålhögsstycket åker /Se    
  Källängarna ängar /Se    
  Ladufogdeängen äng /Se    
  Lammasten åker /Se    
  Lamma(stens)stycket åker /Se    
  Lammastensåker åker /Se    
  Lappen åker /Se    
  Lilla betet äng /Se    
  Lilla brötet äng /Se    
  Lilla sanden åker /Se    
  Ljungbjär, Västra åker /Se    
  Ljungbjärsåker åker /Se    
  Ljunghög åker /Se    
  Ljunghögsåker åker /Se    
  Långans mad äng /Se    
  Långåker åker /Se    
  Långåker, Frammaste, Yttersta åkrar /Se    
  Långåkersfallet åker /Se    
  Långängarna, Västra, Östra ängar /Se    
  Maden ängar /Se    
  Madkroken äng /Se    
  Mellanvången åker- o. ängsmark /Se    
  Mulahög höjd /Se    
  Mulahögsbacken, Södra äng /Se    
  Mulahögsängen äng /Se    
  Möllevången åkermark /Se    
  Norra lotten åker /Se    
  Norra skiftet åker /Se    
  Norredammar åker /Se    
  Norredammsstycket åker /Se    
  Norredammsåker åker /Se    
  Norredammsåker, Stora, Lilla åkrar /Se    
  Orehögsbrötet åker /Se    
  Orhögängen, Lilla, Stora ängar /Se    
  Pantarängen äng /Se    
  Parken skogsområde /Se    
  Pelabrötet åker /Se    
  Per Bos bröt åker /Se    
  Pilehejdan åker /Se    
  Pilåker åker /Se    
  Prostängen äng /Se    
  Rovebrötet åker /Se    
  Rovebröt(et), Lilla äng /Se    
  Rumpan åker /Se    
  Rusastycket åker /Se    
  Rämporna åker /Se    
  Rävabrötet åker /Se    
  Rävabrötet, Östra åker /Se    
  Rödhög ås o. åker /Se    
  Rödhögsbacken, se även Rödhög åker /Se    
  Sandbybrötet, Lilla åker /Se    
  Sandbybrötet, Stora mark /Se    
  Sanden åker /Se    
  Sandstycken åker /Se    
  Sandtoften åker /Se    
  Sandvången åkermark /Se    
  Sandåker, Stora åker /Se    
  Sankåker åker /Se    
  Simonsdamm damm? /Se    
  Skiftesängen äng /Se    
  Skiftet ängar /Se    
  Skinnrävabrötet åkrar /Se    
  Skinnrävabrötsåker åker /Se    
  Skinnrävaåker åker /Se    
  Skinnrävaängen äng /Se    
  Skitnedamm vattensaml. /Se    
  Skitnepuss vattensaml. /Se    
  Skälmhögsängen äng /Se    
  Skäppelanden (Skäppelandet) åkrar /Se    
  Smalåker åker /Se    
  Smärtan äng /Se    
  Stenorsåker åker /Se    
  Stora betet äng /Se    
  Stora sanden åker /Se    
  Storåker(n) åker /Se    
  Stycket under hällan åker /Se    
  Sunnan om vägen åker /Se    
  Surbrinken åker /Se    
  Svedala dalgång, äng o. åker /Se    
  Svedalavången åker /Se    
  Södra lotten åker /Se    
  Södra skiftet åker /Se    
  Södra toften åkrar /Se    
  Tavlorna åker /Se    
  Tjugfogdeängen äng /Se    
  Tjustorpavången åkermark /Se    
  Toarpsbrötet åker /Se    
  Toarpsängen äng /Se    
  Toftalotten åker /Se    
  Toften åkrar /Se    
  Tranbjärsåker (Tranbjärsåkrarna) åkrar /Se    
  Tranbjärsåker, Frammaste, Yttersta åkrar /Se    
  Tranängen äng /Se    
  Tuvorna äng /Se    
  Ugglabrötet nyodl? /Se    
  Ugglan äng /Se    
  Under kung Ingels grav åkrar /Se    
  Vädermöllekullsvången, se även Möllevången åkermark /Se    
  Vädermöllekullsåker åker /Se    
  Vädermöllekullsåker, Lilla, Stora, Västra, Östra åkrar /Se    
  Vädermölleskiftet, Östra, Lilla åker /Se    
  Vädermöllestycket, Västra, Lilla åker /Se    
  Vägängen äng /Se    
  Vägåker åker /Se    
  Å(r)såker åker /Se    
  Årsåkraängen äng /Se    
  Ängavången åker o. äng /Se    
  Ängvallsfallet åker /Se    
  Äng Wången förr ängsmark, nu åkermark /Se    
  Ärtehejdan åker /Se    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.