ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Nöbbelövs socken : Järrestads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 86
Nöblelöv, Östra sn *Aande Kier agir f. åker Östra Nöbbelövs sn sn Abrahamsgruvan, se Stora rör Saknas
Nöbbelöv, Östra sn *Aandkragir f. åker Nöbbelöv sn och by Appehög backe
Nöbbelöv, Östra sn /Se *Aassenn f. åker Östra Nöbbelövs socken sn Appehög åkerbacke
Nöbbelöv, Östra sn *Abrahamsgruvan nu nedlagd gruva Östra Nöbbelöv sn o. by Askebacke backe
Nöbbelöv, Östra sn *Allir wongen f. vång Nöbbelöv by och sn Baskahålet vägstycke
Nöbbelöv, Östra sn *Almending agir f. åker Nöbbelöv, Östra sn Blesehög åkerbacke
Nöbbelöv, Östra sn *Axellbierg agir f. åker Nöbbelöv sn o. by Boakroken bukt
Nöbbelöv, Östra sn *Axle maë eng f. äng Gislingarna inbyggarbeteckning Boakroken vik
Nöbbelöv, Östra sn *Biörnehöxager f. åker gissling inbyggarbeteckning Boalyckan äng
Nöbbelöv, Östra sn Boakroken strandområde /Se Baskakullsåkrarna åkrar Boalyckan område
?Nöbbelöv, Östra sn *Bognhöy agir f. åker Björnaboda ålfiske Bragestenarna åker
Nöbbelöv, Östra sn *Bognhöy agir f. åker Brante fiskeläge Brambobacken höjdparti
Nöbbelöv sn *Boostæ agir f. åker Brantevik fiskeläge Brambostenen sten
Nöbbelövs, Östra, socken socken /Se Brantarör höjdparti Brantevik fiskeläge Brantarör förr stenrös
Nöbbelövs, Östra, socken socken /Se Brantarör förr stenrös Brantevik fiskeläge Bryteboden brytstuga
Östra Nöbbelöv sn (församling) /Se Brante (= Brantevik) fiskeläge /Se Brantevik, Södra by, fiskeläge Bräkenabacken åkerbacke
Östra Nöbbelöv sn /Se Brantevik fiskeläge /Se Brunåkra åker Buakrok åkermark
Nöbbelöv, Ö. förs. /Se *Brede steen agir f. åker Dansahusen hus Buskahejan äng
Nöbbelöv, Östra förs. /Se *Bred(e)stenssager f. åker Gislöv by Buskahejdan betesmark
Nöbbelöv, Östra fd sn /Se *Brobierg Saknas Gislöv by Buskahöjan ängsmark
*Aaridtz gaard f.d. gd *Bro eng f. äng Gislöv by Fläet skär
Brantevik Saknas /Se *Broge regle f. åker Gislöv by Giddinge kärr
Brantevik fiskeläge /Se *Brögeschifftedt f. åker Gislöv by Gislövbäcken bäck
Brantevik m:e /Se *Buffue agir f. åker Gislöv by Gislöv stjärna skog(smark)
Geslor, se Gislöv by *Buffue agir f. åker Gislöv by Gråsshög backe
Gislöv by *Daall agir f. åker Gislöv by Gråssimad äng
Gislöv by *Dalssager f. åker Gislöv hammar småhus Grönekulle betesmark
?Gislöv by *Erteager f. åker Gislövhammar fiskeläge Gnalöv sandar marker
Gislöv by *Faare agir f. åker Gislövshammar fiskeläge Hagakilla källa
Gislöv by *Gamla gruvan, se *Isaks gång gruva Gnalöv by Hagakillsåkrarna åkrar
Gislöv gårdar *Gers ager f. åker Gråssemadgårdarna gårdar Hammarskroken bukt
Gislöv gårdar o lhtr *Giertrudzager f. åker Hammaren, se Gislöv hammar Saknas Hammarskärret kärr
Gislöv by Gislövs stjärna skogsdunge /Se Hylkan gårdar Hammarslyckan betesmark
Gislöv by *Gnaufflö eng f. äng Hylkan område Hammarsnabben utskjutande hall
Gislöv by *Granekragir f. åker Hylkan åker och betesmark, gårdar Hammarsnäbben udde
Gislöv by *Graugasse agir f. åker Hylkegårdarna gårdar Hamnahöl djupt ställe
Gislöv by *Grobe höy agir f. åker Hylkehusen hus Hannabjerabackarna äng
Gislöv by *Grönekulds agir f. åker Hylleskiften, se Hylkan Saknas Hundagalgsbacken backe
Gislöv by /Se *Grönekuldt eng f. äng Klingsrör gårdar Hylkebjer åkerbacke
Gislöv by /Se *Guldhålet, se *Abrahamsgruvan Saknas Klingsrör backe Hästhagen hage
Gislöv Saknas /Se *Gunders höy f. havreåker Koskiften jord Hästhagen betesmark
Kyrkan Saknas *Gunders höy agir f. åker Liderna gårdar Kalvabäcken bäck
Lunkaberg gd /Se *Haage gilde agir f. åker Liorna gårdar Kalvabäcken bäck
?Nöbbelöv, Östra by *Haarbagerne f. äng Läge, Södra Saknas Kingen äng
Nöbbelöv, Östra by *Halleager f. åker Nöbbelöv by Klingsrör nu utgrävd backe
Nöbbelöv, Östra by *Halle kulpen f. åker Nöbbelöv sn och by Klintaåkra åker
Nöbbelöv, Östra by *Halle Kulpen Saknas Nöbbelövs Klint, se Klingsrör Saknas Knölarna grund
  *Hesthöy agir f. åker Pantaredrätten, se Pantaresätteret Saknas Kärrlyckan kärrmark
  *Hiilde agir f. åker Pantaresätteret ålfiske Kärrlyckan kärrmark
  *Hiilde Lund f. åker Prästjorden, se Prästängen Saknas Lerpottorna åker
  *Hille Lundagir f. åker Prästängen ängsmark Liderna sluttning
  *Holm engh f. äng Östervång omr. Lille hall hall
  *Hunde gall ager f. åker Österåker, se Östervång Saknas Ljungstycken åker, bete
  *Hunde gallager f. åker   Lunkarebacken backe
  Hylkan landområde /Se   Lunkareled förr grind
  *Höxager f. åker   Lönsekille källa o. mark
  *Jld regle f. åker   Lönse källa källa
  *Isaks gång gruva   Mellomvång del av sn
  *Jacobs gång gruva   Morfars hamn bukt
  Kalvabäck bäck /Se   Morfarshamn vik
  *Karss agir f. åker   Möllebjeret backe
  *Kelles agir f. åker   Möllebjersbäcken bäck
  *Kierager f. åker   Påkulle åker
  *Kircke agir f. åker   Rävsalen åker
  *Kircke agir f. åker   Rörsbacken backe
  *Klint rör agir f. åker   Skeadalen åker
  *Ko kers agir f. åker   Skeadalsbacken åkerbacke
  *Kookers eng f. äng   Skälarskärret kärr
  *Krog agir f. åker   Skälbäck bäck
  *Kuernby agir f. åker   Skälbäck bäck
  *Kulpe agir f. åker   Skälbäcken bäck
  *Lang siide agir f. åker   Snäckedraget åker
  *Lasse hanssons gaardagir f. åker   Stenadansarna åker
  *Leergrauff agir f. åker   Stenkille åker
  Lertbäck bäck /Se   Stjärnan, se Gislövs stjärna Saknas
  *Leynne agir f. åker   Stjärnevången omr.
  *Lierne Eng f. äng   Stjärnorna betesmark
  *Lillde eng f. äng   Stora rör numera nerlagd gruva
  *Lille tofften f. åker   Sänkekärr kärr
  *Liungen f. åker   Sänkekärr kärr
  *Locke agir f. åker   Tjurpannorna stenar
  *Locke agir f. åker   Trollehåla ängsmark
  *Luncke agir f. åker   Trulsgruvan äldre gruva, nerlagd
  Luncke agir f. åker   Valsebacken skogsbacke
  *Lunde Kild agir f. åker   Valsekillan källa
  *Lunkane åker, åkrar? /Se   Västernabbe udde
  *Lunkane Åckrarne åkrar /Se    
  Lunkarebacken backe /Se    
  Lunkareled f.d. grind /Se    
  *Lye agir f. åker    
  *Lye agir f. åker    
  *Lyerne f. åker    
  *Marchebachsager f. åker    
  *Mellanvången f. vång    
  Morfarshamn havsvik    
  *Mölleberg agir f. åker    
  *Nya gruvan, se *Jacobs gruva gruva    
  *Reffkilleager f. åker    
  *Riibe agir f. åker    
  *Rögleager f. åker    
  *Söe maë eng f. äng    
  *Sinekiildis agir f. åker    
  *Skelröd agir f. åker    
  *Skede dall agir f. åker    
  *Skelbackindt eng f. äng    
  *Skellerö agir f. åker    
  Skälbäck(en) gränsbäck /Se    
  *Steenbierg agir f. åker    
  *Toffte eng f. äng    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Toppe agir f. åker    
  *Trolle hulle f. åker    
  *Wals höy f. havreåker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.