ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tryde socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 101 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 46
Tryde sn *Aaën å Tryde socken sn Bolet åkerjord
Tryde sn *Aa wadtt, Vestre vad *Tryde Saknas Brogabacken backe
Tryde sn Adelsbergsvägen gata /Se Tryde sn och by Brännerna betesmark
Tryde sn /Se Backgatan gata /Se Tryde socken och by Ekebjersbacken åker
Tryde sn Benestadsgatan gata /Se Ekedala gård Floggemosse mosse
Tryde sn Bergsgatan gata /Se Elinsro gård Galnakitterna åker
Tryde sn Björkbogatan gata /Se Everöd by Glatterna åker
Tryde sn *Brans iordtt Saknas Everöd by Harens backe backe
Tryde sn *Bronds torns engen f. äng Everödsgård gård Hulterna åker
Tryde sn Dalgatan gata /Se Everöds nygård gård Kassamaderna mad
Tryde sn *Egebierg Saknas Hästänga gårdar Kassamaderna åker
Tryde sn *Eskiskier agerenn f. åker Kåseholm gård Kvickshög jämnad jordbacke
Tryde sn *Euris holmen f. åker Lerskog bydel Lerskog åkermark
Tryde sn *Euris wonge f. vång Nybo gård Lortabacken åkerbacke
Tryde sn Furegatan gata /Se Nybo gd /Se Mallåkra åker
Tryde sn *Gadelycke tornn Saknas Pantarehuset hus Möllevången åker
Tryde sn /Se *Gederöngerne f. åkrar Rygårdarna gårdar Pilemossen mosse
Tryde by o. sn /Se *Gierris staënn Saknas Ryngetorp t. Prästakillan källa
Tryde sn /Se Gröningen öppen plats /Se Skyttahuset hus Rumperna äng, åker
Tryde kyrka Saknas *Hellelundtt Saknas Svansmossen, se Sälshög traktnamn Ry åkermark
Trywethe, se Tryde sn *Heslebuske agerenn f. åker Sälshög traktnamn Ryngevången åker
Tryvith, se Tryde sn *Heyekrog Saknas Sällshög del av Tomelilla förs. Rödjorna torvjord
Adelsberg gd /Se *Holmen Saknas Sällshög by Rören torvjord
Adelsberg kvarter /Se *Houmande leidtt f. led Sällshög by Seles hög jordhög
Apotekaren kvarter /Se *Hyllelunds agerenn f. åker Sällshög boställe gård Skallebena hög backe
Backagården gd /Se Hässlegatan gata /Se Sällshögs mölla kvarn Skubberna åkerjord
Backagården kvarter /Se *Höyestens agerenn f. åker Tomelilla gårdar Slåmosse mosse
Backaängen kvarter /Se Idrottsgatan gata /Se Tomelilla församling förs. Snavabäcken bäck
Berget kvarter /Se Kallersjö sjö /Se Tomelilla köping Snaven betesmark
Björkebo gd /Se Kapellgatan gata /Se Tomelilla köping Staplerna åker
Björkebo kvarter /Se *Kircke iordtt f. åker Tomelilla köping Stenvadet vadställe
Borstbindaren kvarter /Se *Kirckestien f. stig Tomelilla köping Svansmosse mosse
Brännaren kvarter /Se Klintgatan gata /Se Tomelilla köping, f.d. by Sällshög by
Everöd by *Komusse f. mosse Tomelilla by och jv-station Tagabacken höjdsträckning
Everöd by *Korte nöde Saknas Tomelilla köping Tranebjer åkerbacke
Everöd by *Kringellstickidtt f. åker Tomelilla by Tryde rödjor mosse
Everöd by Lagerhus, jfr Lagerhusgatan område /Se Tomelilla köping *Tryde sandar område
Everöd by Lagerhusgatan gata /Se Tomelilla köping *Tryde sandar sandigt område
Everöd by /Se *Leergraffue agerenn f. åker Tomelilla f.d. by, numera köping Tryde å å
Everöd by /Se *Lengis Aassenn f. ås Tomelilla f.d. by, numera köping Tvärabjer åkerbacke
Everöd by /Se Lillgatan gata /Se Tryde traktnamn Ugglorna åker
Frälsebonden kvarter /Se Lindesborgsvägen gata /Se Tryde by Välabron bro
Furet kvarter /Se Ljungagatan gata /Se Trydebruket tegelbruk Välabäcken bäck
Färgaren kvater /Se *Lundagre f. åkrar Tryde Eke hus och gårdar Åsavången åker
Garvaren kvarter /Se *Maglemusse f. mosse och äng Tryde Ekehus, se Tryde Saknas Åsen höjdsträckning
Handlaren kvarter /Se *Mallagre f. åkrar Tryde gård gård Ängmossen mosse
Heden kvarter /Se Mallåkra åker /Se Trydeholm gård  
Hässlet kvarter /Se *Mieltofft f. åker Trydemölla gård  
Idrotten kvarter /Se *Musseholmen Saknas Ullstorp område  
Kammakaren kvarter /Se *Möllestadtt, Gamble Saknas    
Kammarherren kvarter /Se Per-Andersgatan gata /Se    
*Kanten f. torp Porsmossen terräng /Se    
Kapellet kvarter /Se *Porssmussen f. mosse    
Kardemakaren kvarter /Se Porssmussen Saknas /Se    
Klockemakaren kvarter /Se Prästgatan gata /Se    
Kyrkan Saknas *Quigshöy f. höjd    
Lindesborg gd /Se *Raahauffuen f. hage    
Lindesborg kvarter /Se *Reffs halenn f. äng    
Ljungen kvarter /Se Rudebäck bäck /Se    
Läkaren kvarter /Se *Rödienn, Qstre f. äng    
Möllebyggaren kvarter /Se *Rönge steyenn Saknas    
*Möllin kvarn Sjöstedtsgatan gata /Se    
Nyponet kvarter /Se Skaftabäck bäck /Se    
Prästen kvarter /Se *Skagerrör f. åker    
Prästgården Saknas *Skagerör holmen f. åker    
Prästgården Saknas Skogsbacken backe    
Rektorn kvarter /Se Skogsgatan gata /Se    
Ryngetorp gd Skyttegatan gata /Se    
Sandängen kvarter /Se Skånegatan gata /Se    
Sielsiø, se Sällshög by Skåneparken öppen plats /Se    
Skytten kvarter /Se *Slett agre f. åkrar    
Snavelund gd /Se Snavabäcken bäck    
Stinsen kvarter /Se *Spörre iordtt f. åker    
Sällshög by *Stub agerenn f. åker    
Sällshög by *Stödbiergs engenn f. äng    
Sällshög by Svans mosse ägomark    
Sällshög by Tjörnegatan gata /Se    
Sällshög by *Tofftenn f. åker    
Sällshög by *Torgskyrenn Saknas    
Sällshög by *Tranebierg Saknas    
Sällshög by Trydeån å    
Sällshög by Trydeån å    
Sällshög by Trydeån å    
Sällshög by »Trydsegge» skog    
Sällshög by *Trölsbierg f. höjd    
Sällshög by *Tuekiers ager åker och äng    
Sällshög by *Tuekiers stickidtt f. åker    
Sällshög by *Tuerbröde skiifftedtt f. äng    
Sällshögsmölla kvarn *Turebierg ageren f. åker    
Thulinflyget kvarter /Se Utställningsgatan gata /Se    
Tjörnet kvarter /Se *Vlffuebiers skiifftedtt f. äng    
Tomelilla by Villagatan, jfr Lindesborgsvägen gata /Se    
Tomelilla by *Vång, Norra f. vång    
Tomelilla by *Vång, Västra f. vång    
Tomelilla sn /Se *Vång, Östra f. vång    
Tomelilla samhälle /Se Välabäcken bäck    
Tomelilla köping /Se Välabäcken bäck    
Tomelilla köping /Se Ängmossen odling    
Tomelilla köping /Se Ängsgatan gata /Se    
*Torp f. torp *Øre gaar Saknas    
Tryde by Österlengatan gata /Se    
Tryde by      
Tryde by      
Tryde by o. sn      
Tryde by      
Tryde by      
Tryde by      
Trydemölla jlght      
Trydemölla jlhgt      
Tumetorp kvarter /Se      
Täckaren kvarter /Se      
Utsikten kvarter /Se      
Utställningen kvarter /Se      
Vallhall kvarter /Se      
Veterinären kvarter /Se      
Äggahandlaren kvarter /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.