ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Onslunda socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 51
Onslunda socken *Aals wads eng äng Onslunda sn Andaskog åker, betesmark
Onslunda sn »Aal wads eng» äng /Se Onslunda socken sn Antavasen mosse
Onslunda sn /Se *Aauneskouffsengen äng Onslunda sn Arnakilla källa
Onslunda sn *Abille agerenn åker Onslunda sn Askåkern åker
Onslunda sn »Ahlstenabjer» åker /Se Onslunda sn o. by Bjeraängen åker
Onslunda sn *Askaugnen stenberg Onslunda sn och by Bjeret åkerområde
Onslunda sn *Aske agerenn åker Brännorna bebyggt område Bjeret backe
Onslunda sn *Biernnebiergs engenn äng Onslunda traktnamn Bykillan källa
Onslunda sn *Bjärneberg, Stora sandbacke Onslunda by Duveholmen äng
Onslunda sn *Boërids agerenn, *Boerids engenn åker *Onslunda brännor område med småbruk Flinteliderna backar
Onslunda sn *Bogenhöyenn höjd Stavsrydsängen, se Onslunda traktnamn Grynakupan mosse
Onslunda sn /Se *Bogenhöj förr namn på höjd /Se   Grävsvinakärret kärr
Onslunda sn /Se *Brockestenen sten   Grönsmosse mosse
Onslunda sn /Se Brännorna odlad mark   Gyllegap förr mosse, nu åker
Onslunda sn /Se Brännorna odlad mark   Hejan betesmark
Onslunda sn /Se *Eskils höl vattensamling   Helvete åkerområde, bebyggt
Onslunda sn /Se *Flinthebecken bäck   Hesängarna förr äng, nu åker
Onslunda sn /Se »Flinthebecken» bäck /Se   Holmakärr kärr
Onslunda sn /Se *Gerris agerenn åker   Holma mosse mosse
*Fläskeröd Saknas *Gierrisagerenn åker   Hundarövskillan källa
Korset Saknas /Se *Grims engenn äng   Hästhagen betesmark
Onslunda förr sätesgård, nu by /Se *Grys rör stenröse   Kasteskog utjord
Onslunda by och sn Gyllegap åker /Se   Klostersträtet åker
Onslunda by *Habstene agerenn åker   Käddarör åker
Onslunda by *Hallarödshölen vattensamling   Lillemosse mosse
Onslunda by *Halne eng äng   Lille mosse mosse
Onslunda by *Halnne eng äng   Marekärr mosskifte
Onslunda by Harskogsängen äng /Se   Marekärret kärr
Onslunda by *Harskouffs engenn äng   Norra skolan skola
Onslunda by *Hasskog buskmark   Onslunda brännor förr skogsmark, nu bebyggt område
Onslunda by Hejdan skog   Onslunda hygge skogsområde
Onslunda by Helvete åkerområde, bebyggt   Onslunda station stn
Onslunda kyrka Saknas Helvete terräng /Se   Onslunda sten bebyggt område
*Onslunda ladugård ladugård Holmakärr terräng   Onslunda sten skogsområde
Onslunda mark Saknas *Horsevadskärr kärr   Prästakillan källa
*Onslunda mölla kvarn Hyggebackar Saknas /Se   Renen åker
Onslunda sten f. bokskog, nu gdr Hygge(s)bäcken bäck /Se   Saxeriet gårdar
Ugnslunda = Onslunda by »Hyllebecken» Saknas /Se   Skogsbjer åkerbacke
Ugnslunda kyrka = Onslunda kyrka Saknas Hästhagen betesmark   Skällingsbacken ättehög
Ugnslunda mölla = *Onslunda mölla kvarn *Kinde agerenn åker   Skärakärr kärr
  *Kinde agerenn åker /Se   Stjärnemosse mosse
  *Kinge agerenn åker   Stavrydsängen äng
  *Kinge agerenn åker /Se   Storemosse mosse
  *Kircke engen äng   Store mosse mosse
  Kroppedamm damm /Se   Varbacksbäcken bäck
  *Kullevadshöl vattensamling   Åmossa omårde
  *Langherytz källa Saknas   Åmosse, Lilla mosse
  Lillemosse sankmark   Åmosse, Stora mosse
  *Lomme agerenn havreåker   Åsen höjdsträckning
  Lunnen åker /Se   Älvastocken mosse
  *Långbrohölen vattensamling   Äskekärr kärr
  *Maëbrodenn Saknas    
  Marekärr ägomark    
  *Monsse hulle Saknas    
  Måsabäcken bäck /Se    
  *Möggabitt Saknas    
  Möllaredammen damm /Se    
  *Mölle agerenn åker    
  *Norrevång vång    
  *Nödde kiille agerenn havreåker    
  *Onslunda mölladamm kvarndamm    
  Onslunda sten stenbundet skogsområde    
  Onslunda sten skogsområde    
  Onslunda sten sten?    
  Onslunda sten skogsområde /Se    
  *Oxe agerenn åker    
  *Oxnekiille engenn äng    
  »Raskerums skoufue» skog    
  *Röels agerenn åker    
  *Sankt Oluffs wyenn väg    
  Sjunkabäcka sankt omr.? /Se    
  Skillingsbacken fornl. /Se    
  Skogsbjer åkerbacke    
  *Skouffengenn äng    
  *Slette wrettens ager åker    
  *Stallemärrebacken moras    
  Stavrydsängen äng /Se    
  Stenen skogsområde /Se    
  *Stenklöss agerenn åker    
  Storemosse sankmark    
  *Svängehölarna åutbuktningar    
  Särkbäck bäck /Se    
  *Toelandet äga /Se    
  *Tofftenn åker    
  Tredjebäck bäck /Se    
  Trydeån å    
  Trygdeån å    
  *Trygesbock Saknas    
  Ugnslunda ladugård = *Onslunda ladugård ladugård    
  Ugnslunda mark = Onslunda mark Saknas    
  Ugnslunda sten = Onslunda sten skogsområde    
  *Vlffuestocke engenn äng    
  *Vennie agerenn havreåker    
  *Vislehöffs agerenn åker    
  Vragabäck bäck? /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Vädermöllabacken backe    
  *Västrevång vång    
  Ålsvad dalgång /Se    
  Åsen höjdsträckning    
  Älvastocken sankmark    
  *Øghe agerenn åker    
  *Östrevång vång    
  *Øxnebiers kiille Saknas    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.