ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tranås socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 116 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 37
Tanås sn *Agnes bäck bäck Tranås socken socken Besahejdan åker
Tranås sn Agnesbäck bäck /Se Tranås sn Bolemosse mosse
Tranås sn *Beretoffte weyenn väg Tranås socken Borrakroken åker
Tranås sn *Bier agerenn åker Tranås sn o. by Brytestugebacken åkerbacke
Tranås sn /Se *Bierre agerenn åker Tranås sn och by Bräkena ry åker
Tranås sn *Bjärneberg, Lilla jordbacke Tranås sn o. by Bränteås höjdsträckning
Tranås sn *Bobbekällan källa Anderstorp smågårdar Bubbakillan källa
Tranås sn Bobbekällan källa /Se Aventorp gård Bubbakillebacken åkerbacke
Tranås sn *Bodeberg, Lille skogshult Baggahus hus Duefästan jord
Tranås sn *Bodeberg, Store skogshult Boaröd gårdar Fruefästan åkermark
Tranås sn *Boels biergs engenn äng Boaröds skola skola Harastramaden åker
Tranås sn Bolemossen mosse? /Se Esperöd, se Äsperöd traktnamn Herrestabacken backe
Tranås sn Bolsbjer naturnamn? /Se Helenedal gård Herrestabron bro
Tranås sn Bolsmossen mosse? /Se Helenelust gård Holkarna åkermark med källor
Tranås sn *Bregenröds engenn äng Helenetorp gård Hötuttebackarna åkermark
Tranås sn *Broengenn äng Hålagården gård Kallekille källa
Tranås sn /Se *Brännerne skogshult Gerdstorp, se Äsperöd traktnman Kroppadammen vattensamling
Tranås sn /Se *dals engenn äng Integottshusen hus Kvarndammen uppdämning
Tranås sn /Se *Degnne festinn Saknas Jakobstorp gård Kyrkofästan åkermark
Tranås sn /Se *Demme ageren åker Järrstorp hus Möllevången skog
Tranås pastorat Saknas *Demne engen äng Knallagården gård Nybo åker
Tranås kyrka Saknas *Deynne höyenn höjd Knutstorp hus Romsmosse mosse
Afwinstorp = Aventorp gd *Elme tofften åker Kristinelund gård Rännebacken backe
Aventorp gd *Eskils ryett havreåker Krångelbok gård Skalinshejdan åkermark
Baggahus hus *Gerris agerenn åker Lassagården gård Skiften åkermark
Baggehuset = Baggahus hus *Grudbiers agerenn åker Mellangården gård Sokottan (förr hus), åkermark
Boared = Boaröd by *Gräd(e)berg backe Missunnahusen hus Spinkhultsvången åker
Boaröd by *Gyrille gaff Saknas Nybo hus Stagrahög backe
Boaröd by Helvete terräng /Se Plågan gård Stjärnan mosse
Boaröd by *Heyernne äng Plågan, Lilla gård Stueröd åkrar
Boaröd by *Hulbröds engen äng Pålstorp gårdar Stötekullsbacken, se Herrestabacken Saknas
Boaröd by Hyggebacken Saknas /Se Skarphult smågårdar Torklakillan källa
Boaröd by *Hägnaskog bokskog Spinkhult hus Tranåsbäcken bäck
Boaröd by *Hässlehult skogshult Stormbacka skola Vallsås höjdsträckning
Boaröd by *Höffue reens engen äng Torkelstorp gård Åstrahus jordområde
Boaröd by *Höskogen bokskog Tranåsgård gård Ällekärr mosse
Boaröd by /Se *Högtyttekällan källa Tranås gästgivaregård numera försv. gästgivaregård Ällekärrsmossen mosse
Boaröd gd /Se Högtyttet = ?Hötuttebackarna åkermark Tranås skog nu bebyggt område  
Botheryd, se Boaröd by ?Hötuttebackarna åkermark Tranås Torp smågårdar  
Espereed = Äsperöd hg ?Hötuttebackarna åkermark Tranås by  
Gärstorp gdr *Höuesteens agerenn åker Tyskagården gård  
*K...torp torp *Illekorre agerenn åker Vävaregårdarna gårdar  
*Möllan torp *Jötötte agerenn, Lille och Store åkrar Åstrahus hus  
Onslunda sn Kallekille källa Äsperöd traktnamn  
Prästgården Saknas *Kastared åker o. ängsmark Äsperöd gård  
Skåne-Tranås by /Se *Kasterödtt, *Kasteröds engenn åkrar resp. äng Äsperöds skog numera bebyggt område  
Tranås by *Kircke engen äng    
Tranås by *Korre agerenn, *Korrene åker resp. äng    
Tranås by *Korre agerenn åker /Se    
Tranås by *Korrenn äng    
Tranås by *Korrenn äng /Se    
Tranås by *Korrerne äng    
Tranås by Kroppedamm damm /Se    
Tranås by *Kubagerenn åker    
?Tranås by & sn ?Kvarndammen uppdämning    
Tranås by Kållekiälla = Kallekille källa, nu utdikad    
Tranås by *Leerbiers agerenn åker    
Tranås by *Lideshuvud åker- o. ängsmark    
Tranås by *Liungkullen kulle    
Tranås by *Longekiers engen äng    
Tranås by Lundarisaängen äng /Se    
Tranäs = Tranås sn *Lunderis plats m. alskog? /Se    
Tranäs = Tranås by *Lunde riisse engen äng    
Tranäs kyrka = Tranås kyrka Saknas *Lunderiisses agre åkrar    
Tranäs pastorat = Tranås pastorat Saknas *Maglehög hög    
Trång-näs = Tranås sn *Musse engen, Store, *Musse agerenn, Store äng resp. åker    
Ugnslunda = Onslunda sn Mölledammen = ?Kvarndammen uppdämning    
Åstrahus hus *Norrevång vång    
Åstredhusen = Åstrahus hus *Plumme agerenn havreåker    
Äsperöd hg Porsmosen terräng    
?Äsperöd hg *Prestekullen äng    
Äsperöd hg *Preste Kullenn åker    
Äsperöd hg *Raune musse engen äng    
Äsperöd hg Romsmosse skogsmark    
Äsperöd hg Romsmosse myrmark    
Äsperöd hg *Röelenn, Syndre och Vestre åkrar och äng    
Äsperöd gdr /Se *Rönagerenn åker    
  *Röne agerenn åker    
  *Schingrebiergs agerenn havreåker    
  *Seyers bröd åker och äng    
  *Siöe lienn åker    
  *Sompen åker    
  *Spunds torpis veys agerenn åker    
  Stabbaängen äng /Se    
  *Stabbe engenn äng    
  *Staffueröds eng, *Stauffuersrödtt äng resp. havreåker    
  *Staffuersröds engen, *Staffuersrödtt äng resp. havreåker    
  *Stamphulten skogshult    
  *Stiernnemosse mosse    
  Stjärnan mosse    
  Stjärnemosse = Stjärnan mosse    
  *Store mosse havreåkrar    
  Streröd åkrar /Se    
  *Södrevång vång    
  *Taange havreåker    
  *Taangeröds agerenn åker    
  *Terningen åker    
  *Tiuroldenn (*Tyroldtt) Saknas    
  *Toffte engen äng    
  *Tofftenn åker    
  Tranås triangelpunkt    
  ?Tranåsbäcken bäck    
  *Törnehög hög    
  Ugnslunda åå = ?Tranåsbäcken bäck    
  Vallsås terräng    
  Vallsås ås    
  *Veis agerenn åker    
  *Weis agerenn havreåker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Västrevång vång    
  *Ådstreds skog bokskog    
  Ällekärrs mosse myr    
  *Østerstery engenn äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.