ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rörums socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 169
Rörum sn /Se Backen jord /Se Rörums sn sn *Agdas backar område
?Rörum sn *Bestebierg f. höjd Rörum sn o. by Backen åkerbacke
Rörum sn Blackedrätten åldrätt /Se Rörums socken sn Ballarensmosse mosse
Rörum sn Boabäcken bäck /Se Rörum by och sn Ballary åker
Rörum sn Bryggedrätten åldrätt /Se Rörum sn och by Ballaräd åker
Rörum sn Djäknakorran natn.? /Se Rörum by och sn *Bandisebacke backe
Rörum sn Duvedammsdrätten, kallas Duvedam ålfiske /Se Rörum sn och by Bassakull backe
Rörum sn Duvedam, se Duvedammsdrätten ålfiske /Se röling inbyggarbeteckning, djurbeteckning Bendisebacke skogsbacke
Rörum sn /Se Fiskestigsdrätten åldrätt /Se Vikarna inbyggarbeteckning Bendisesten sten
Rörum sn /Se *Fiiskestiis eng f. äng Agator gård Björke, Lilla skog
Rörum by o. sn /Se Flokorran mosse /Se Agator gård Björke, Stora skog
Rörum sn /Se Grävsvinssträtet jord /Se Ballaresboden ålbod Black ålsätter
Rörum sn /Se *Herretzstigs lidhen Saknas Brunkagården, se Skönabäck Saknas Blacke och bryggedrätterna fiskedrätter
Rörum sn /Se Horresbäcken bäck /Se Brunkagården gd Boabäcken bäck
Rörum by o. sn /Se Horreskulle backe /Se Bålbro Saknas Boabäcken bäck
Rörum sn /Se Hålekärrsdrätten åldrätt /Se Bålbro gård Bockäng äng och åker
röling inbyggarbeteckning /Se Hällekärrsdrätten, se Hålekärrsdrätten ålfiske /Se +Bökestorp torp Bolbrobäcken bäck
Brodala, se Rörumsbro torp *Häradsudden udde Delperöd gård *Brovång åker
Brunkagården, nu Skönabäck hmd /Se *Häradsudden udde Delperöd gård Bryggedrätten ålsätter
Bålbro hmd /Se *Häradsudden udde Delperöd gd Bykällan källa med mur
Delperöd hg *Häradsudden udde Delperöd, se Dälperöd traktnamn Bykällan källa
Delperöd hg Häradsuddsdrätten, kallas Häradsudden el. I skälet åldrätt /Se Dälperöd gård Bästebjer åker
Delperöd gd /Se Häradsudden, se Häradsuddsdrätten åldrätt /Se Dälperöd traktnamn Bästebjer skogsmark
Dälperöd gd /Se I skälet, se Häradsuddsdrätten åldrätt /Se Dälperödsgården gård Bästebjer betesmark
Delperöd gd /Se *Kirckesties rödie f. åker Forse gård med vattenkvarn Bästebjersbryn åker
Djupadal hmd /Se Kolabäck(en) bäck /Se Forsemölla gård och vattenkvarn Duedamm åker
?Forsemölla gd Korsbäck bäck /Se Framnäs gd Duvedammen åker
Forseberg hmd /Se *Korsse rödien f. åker Gamlegård gård Erik Persbäck bäck
Framnäs hmd /Se *Kragerid f. åker Gamlegård gd Flåkorran mosse
Källegården hmd /Se Kråkerödsåkrarna åker /Se Grönalund gd Flödabyttan källa
Lindeboda torp /Se Kyrkokorra vattensaml. /Se +Karsholm torp Flötabyttan källa
Lindehuvudet hmd /Se *Leergraffue kurren f. åker Killegården gård Forsehall vattenfall
Mossaryd hmd /Se *Leergraffue kurren äng /Se Korsabacken gd Grifflabacken åker
Nils Nilsgården hmd /Se Lergravkorran vattensaml. /Se *Kuskahuset el. Kuskens hus bostad Grävsvinssträtet väg
Nya Knäbäck torp /Se *Liungbiergs agir f. åker Lars Ömans bod ålbod Grävsvinsträtet jordområde
Näbbahuset torp /Se Lyckebäcken bäck /Se Linneboda t. Grönamossarna åker
Ore, se Orelund hmd /Se Majorensdamm damm /Se Lindeboda förr kvarn Grönamossarna mosse
Orelund, förr kallat Ore hmd /Se *Reffuekulds ager f. åker *Möllan torp *Grönamossarna mossar
Pilstorp torp /Se Rödestensdrätten, kallas även Röde sten åldrätt /Se Mölleboda försvunnen kvarn Grötafatet backe
Rackapott torp /Se Röde sten, se Rödestensdrätten åldrätt /Se *Nilsnilsgården gård Grötafatet kulle
Ramnakulla, Stora Saknas /Se Rörums Käsk skogsmark Nybo gd Grötafatet kulle
Ramnakulla, Stora Saknas /Se Rörums norra å å Nyhem gård Hagatorn åker
+Rapphem torp /Se Rörums södra å å Nyhem gård Nallarna kustparti
Rutharumi, se Rörum by Rörums Södra å å /Se Nyhem gd Navbackarna område
Rytharumi, se Rörum by Rörums söndra å å Nyhemsbo ålbod Helveteshällarna skogsmark
Råboa gd /Se Sissedamm åker /Se *Näbbahuset torp Hesavången betesmark
?Råboda by *Skerrebrecken f. åker Ore gård Hesavången betesmark
?Råboda by Skärabäcken bäck /Se Oreboden ålbod Noabacken backe
Råboda by *Snaagebierg f. åker Orelund gård Horresbäcken bäck
Rödingsborg hmd /Se *Snes Saknas Orelund gård Horreskulle backe
Rörum by *Stabe eng f. äng Orelund gd Hundafittan källa
Rörum by *Staffens lider backar Possgården gård Hunneröd skog, betesmark
Rörum by *Siellena f. åker Pestgården begravnigsplats Hålakärr kärr
Rörum by *Strænta å /Se Ramnakulla Saknas Häradsuddsbacken backe
Rörum by Sträntebacken landsvägsbacke /Se Råboa gård Häradsuddsdrätten åldrätt
Rörum by Sträntehejda odl. mark /Se Råboa gårdar Klappeskogen åker
Rörum by +Sträntekällor källor Rödingsborg gd Klappeskogen skog
Rörum by, fiskläge *Sölffgrabs snaben f. åker Rörum by Klappeskogen betesmarker
Rörum gd Vik fiskläge Rörumsbro hus Klappeskogen skog
Rörum by /Se +Vik Sven Anders drätt åldrätt /Se Rörums gästgivaregård nu nerlagd gästgivaregård *Korsabacken backe
Rörumsbro, kallas Brodala torp /Se Vikssätteret åldrätt /Se Skönabäck gård Kråkerödsåkrarna åker
Skattedrätten ålfisken /Se *Vång, Norra f. vång Skönadal förr kvarn Kråkorsbacken backe
Skogsdala hmd /Se *Vång, Södra f. vång *Smedjan torp Kullabäck bäck
Skönabäck gd /Se *Vång, Östra f. vång +Smedstorp torp Kullekille källor
Skönabäck, förr Brunkagården hmd /Se *Wæfflinghe drätten åldrätt Solhem gd Kullekille källa
Stockeboda gd /Se Åsten, se Åstensdrätten åldrätt /Se *Stenhuset hus *Kuskavången åker
+Stränte gd o. kvarn /Se Åstensdrätten, kallas Åsten åldrätt /Se Stockebo gård Kvarnbrodden åker
Stränte, se Sträntemölla gd /Se *Ørne agir f. åker Stockeboda gd Kvarnbrötet betesmark
Sträntemölla gd *Østre rödie f. åker Sträntemölla kvarn o. gård Kyrkorna betesmark
Sträntemölla gd   Sträntemölla gård med vattenkvarn Kyrkostig åker
Sträntemölla gd o. kvarn /Se   Sträntemölla gd och kvarn Käsket skog
Sträntemölla, oftast kallat Stränte gd /Se   Sträntemölla gd Käsket skogsmark
Vik by och fiskeläge   Vik by Lahögen backe
Viks fiskeläge fiskeläge /Se   Viks fiskeläge traktnamn Lekattabacken skogsmark
    Viks Fiskläge, se Viks fiskeläge Saknas Lekattabjer åker
    Vik fiskläge Lerbacken backe
    Vik fiskläge Lerhögen backe
    Vik fiskeläge Lerhögen backe
    Vik fiskeläge Lersmuckorna åker
    Vik fiskläge Lillebäck bäck
    Vika läge fiskeläge Lindehuvudet kulle
    Viks Fiskeläge fiskeläge Linnehuvudet skog
    Vik fiskeläge *Lindehuvudet del av Råboa
    Vik fiskläge Ljungbjer åker
    Vik fiskläge Lyckebäcken bäck
    Vik fiskläge Långaskeds-åkrar åker
    Vik eller Ådrätten åldrätt Långekorrra vattensamling
    +Västratorp torp Lögarens kulle skog
    Östratorp t. Maglebaka åker
    +Östratorp torp Majorens damm damm
      Mandalshålan ljungmark
      Mjölkafatet kulle
      Mjölkafatet kulle
      Möllestig åker
      *Norra betet betesmark
      Norra å å
      Norreå å
      Nyårshejdan åker
      Ore åker, betesmark
      Orebackarna område
      Orebackarna område
      Orebackarna backar
      Orelund åker
      Oreträdet träd
      Plötte åker
      Prästaängen äng
      Prästängen åker
      Rackapott mosse
      Rackapott skogsmark
      Rackapottsbacken skog
      *Rackapottsbacken backe
      Rackapottsbacken höjd
      Rogården åker
      Röla åker
      Rölahällorna åker
      Rörumsbro bro
      Rörumsgrund grund
      Rörums grund grund
      Rörums grund Saknas
      *Rörums käsk skogsmark
      Rörums skog skog
      Rörums å å
      Rörumsån å
      Sankt-Olavägen väg
      Sillary åker
      Sissedamm åker
      Skallahögberg backe
      Skallahögbjer backe
      Skärabäcken bäck
      Skärabäcken bäck
      Skönadal kvarn
      Skönadal hus
      Smalningakällan källa
      Smedjebacken åker
      Smedjehallen skogsbacke
      *Smålänningavången åker
      Smålänningavången åker
      Smärtorna åker
      Snokabjer skogsbacke
      Snokabjersbacken backe
      Staffrakull snedbacke
      *Stenbergs höjor åker
      *Sträntebacken landsvägsbacke
      Sträntehejda förr bete, nu odlat
      Sträntekällor källor
      *Stugan åker
      *Stämplingen åker
      Svarteboda vång med skog och moras
      Södra å å
      Södreån å
      Södre å å
      Tjurehöl höl
      Tockakällan källa
      Tommesabackarna skogsbackar
      Tosedal dal
      Tosedalsbackarna backar
      Truedsmosse mosse
      Truedsmossebäcken bäck
      Tångdalabäcken Saknas
      Vikabäck bäck
      Vikakroken bukt
      Vikssättet åldrätt
      Viksätter fiske
      Viks ålsätter ålsätter
      Vingabarabacken åker
      *Västervång åker
      Ådrätten ålfiske
      Åke Torsbacke backe
      Ålarännan landmärke

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.