ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eljaröds socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 51
Eljaröd sn Billaskogen skogsområde Eljaröds socken sn Apelkulle vång
Eljaröd sn Bolstyckena åkermark? /Se Eljaröd sn och by Byskog skog
Eljaröd sn /Se Bontoftalotten skogsmark Eljaröd sn och by Bäcklycke åker
Eljaröd sn Bontofta Tjörneröd ägomark *älling inbyggarbeteckning Bökekull ljungbacke
Eljaröd sn Bannsattakorra natn? /Se Braskahuset hus Eljarödsängar äng
Eljaröd sn Ekehalla ägomark Ekehalla gård Fläderna åker
Eljaröd sn Eljarödsbäcken bäck Eljaröd by Fågelryggerna vång
Eljaröd sn Eljaröds fure skogsområde Fiskabäck gårdar *Fäladen område
Eljaröd sn Eljaröds ängar ängsmark Fågelsång by Gungelahåla kärr
Eljaröd sn Fiskabäcken bäck Fåglasång gård Gåsabacken område
Eljaröd sn Fiskabäcken bäck Grönadal gård Habäck bäck
Eljaröd sn Fiskabäcks ljung skogsmark Gumhusa gård Hallaå å?
Eljaröd = Äljaryd (?) sn /Se Habäck bäck /Se Gumhusa gård Halla å å
Äljaryd = Eljaröd (?) sn /Se Hallaå å /Se Hallamölla kvarn, hus, torp Hannebuskabacken åker
Eljaryd sn /Se Hallaån å /Se Hallamöllor (Hallamölla) gård Hundakontan äng
Eljaröd sn /Se Kariseberg berg, triangelpunkt Jonstorp gård Högahultsbacken lerbacke
Eljaröd by Kidåsen ås Kasvasen Saknas Kallakulle höjd
Eljaröd by Killeröds källa källa /Se Kasvasen småställen Kasvasen kärrmark
Eljaröd by Kvasingkorra vattensaml. /Se Katteboda hus Kiakulle backe
Eljaröd by Lekarebäcken bäck /Se Kvighusa, se Kvihusa traktnamn Kidåsen skog
Eljaröd by Ludaröds utmark skogsmark Kvighusa by Killeröds killa källa
Eljaröd by Långeskog skog Kvihusa traktnamn Killerödsängar äng, nu åker
Eljaröd by Lönnbäck bäck Kvihusa gård Kodynget kärr
Eljaröd by Lönnbäck bäck Lillemölla kvarn Konehusbacken backe
Eljaröd by Lönnbäck bäck /Se Ludaröd by Kvasingskorra kärrmark
Eljaröd by Selickebäcken bäck Ludaröd by Legarnebäcken bäck
Eljaröd by Sjörbäck bäck /Se Ludaröd by Legarnekärren kärr
Eljaröd sn /Se Snapphanestenen sten Ludaröd by Linnebjer vång
Eljaröd sn /Se Svältebackarna skogsbackar Lödahus smågårdar Lingebjer sandgrav
Eljaryd by /Se Tors skog skog Lödahus gårdar Lunbäck bäck
älling inbyggarbeteckning /Se *Tusikedamm damm? /Se *Löden område Lyckorna vång
»Eniisse» gård? Tusike åker åker? /Se Muffanskog smygkrog Löden skog o. skogvaktarboställe
Braskahuset lht /Se Verkaån å Mölletörneröd gårdar Löden skog
Eljaröd by /Se Verkaån å /Se Sjöhuset kvarn Lönnbäck vattendrag
Eljaröd by /Se Ölyckan ägomark Tjörneröd, se Mölletjörneröd Saknas Mossakorran vattensamling
Ekehalla hmd /Se   Tjörneröds mölla kvarn Per Vintersbacke backe
Fiskabäck by   Toppamöllan kvarn, gård Selickebäcken bäck
Fiskabäck by   Äspedala gård Silvergatan väg
Fiskebäck by     Skorstensvången vång
Fiskebäck by     Snärsle skog
Fiskebäck by     Stenhället betesmark
Fiskebäck by     Stubbänga ängsmark
Fiskabäck by     Svältebackarna mosse, ene- och ljungbackar
Fåglasång hmd /Se     Träckedal dalsänka
Gumhusa gd     Tårskog skog
Gumhusa gd     Unehög åkerbacke
Gumhusa gård     Unehög vång
Gumhusa by     Äspedal vång
Gumhusa gd     Äspedalen dalgång
Gumhusa gd     Äspedalsbacken åkerbacke
Gumhusa gd /Se     Ölveröd vång
Gumhusa gd /Se      
Hallamölla by      
Hallamölla gd med kvarn      
Hallamölla by      
Hallamölla gd med kvarn      
Hallamölla by m. kvarnar      
?Hallamölla by      
Hallamölla by /Se      
Jonstorp gd /Se      
Klabbeboda lht /Se      
Kvighusa gd      
Kvighusa gd      
?Kvighusa gd      
Kvighusa gd      
Kvighusa gd      
Kvighusa gd /Se      
Kvighusa gd /Se      
Kyrkan Saknas      
Ludaröd by      
Ludaröd by      
Ludaröd by      
Ludaröd by      
Ludaröd by      
Ludaröd by      
Ludaröd by /Se      
Lödahus gd /Se      
Muffans krog lht /Se      
Mölletjörneröd gårdar      
Mölletjörneröd, se Tjörneröd by /Se      
Prästgården prästgård      
Rubensholm hmd /Se      
Sjöhuset gd /Se      
Tjörneröd by      
Tjörneröds kvarn Saknas      
Tjörneröd, kallas Mölletjörneröd by /Se      
+Tjörnerödsmölla kvarn /Se      
Täppamöllan hmd /Se      
Äspedala hmd /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.