ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Mellby socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 121 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 120
Mellby, Södra sn *Aars agerenn f. åker Södra Mellby sn sn Bankerna åker
Mellby, Södra sn *Aas agerenn f. åker Mellby socken Bergstoppen del av Stenshuvud
Mellby, Södra sn *Abulde agerenn f. åker Mellby socken sn Bergsänden skog
Mellby, Södra sn *Al sänka eller dal /Se Mellby sn o. by Blåmannen skog
Mellby, Södra sn Allehagen Saknas /Se Mellby sn o. by Blåmansstenen sten
Mellby, Södra sn *Becke engen f. äng Södra Mellby sn och by Bognet backe
Mellby, Södra sn Black sten /Se Mellby, södra sn Bolycke fälad
Mellby, Södra sn Bognet backe /Se Mellby, S. sn Bredsten sten
Mellby, Södra sn Bredarör stenkummel Kiviks kvinna inbyggarbeteckning Brunbäck åker
Mellby, Södra sn /Se Bredarör forngrav /Se Kivling inbyggarbeteckning Brunnekorran betesmark
Mellby, Södra sn Bredarör stenmon. /Se meling inbyggarbeteckning *Bästekille backe backe
Mellby,Södra sn Bredarör (Kiviksgraven, Kungsgraven röse /Se svinbälling inbyggarbeteckning Bökåkra kulle backe
Mellby, Södra sn Bredarör forngrav /Se *Baggastället gård Dalen skogsmark, nu tivoli
Mellby, Södra sn *Brede kille f. åker Baråkra gård Dalängarna ängar
Mellby, Södra sn Brunbäck åker /Se Bergdala gård Dämmekull skog, bete
Mellby, Södra sn Brunnekorran betesmark /Se Bergåsa gård Esperödsliden backe
Mellby, Södra sn Dämmebäcken bäck /Se Bästekille by Fiskabäck bäck
Mellby sn Dämmekull skog /Se Bästekille, Lilla del av Bästekille Genfärabacken backe
Mellby, Södra sn *Erkils agrenn f. åker Bästekille by Gladeholm skogsdunge
Mellby, Södra sn Gye backj bäck /Se Bökåkra gårdar Norra Grundhällan lutning
Mellby, Södra sn *Eskelund f. äng Bökåkra gård Norra Grundhällan lutning
Mellby, Södra sn Hallen ?höjd Esperöd gård Gurkehallar stenhallar
Mellby, Norra sn Hamnen, se Kivissättet åldrätt /Se Esperödssätten åldrätt Gården i skidan »tojrad»
Mellby, Södra sn *Holte engen f. äng Fiskabäck gård Gåsakroken åker
Mellby, Södra sn *Horsse agir f. havreåker Horsåkra gård Hasslebacken skog
Mellby, Södra sn Hällevik fiske /Se Hällevik gård Helvete betesmark
Mellby, Södra sn /Se Hällevik åldrätter /Se Hällevik ålfiske med bod Hultabackarna höjdsträckning
Mellby, S. sn /Se Jerusabacken landsvägsbacke /Se Karrakås gd /Se Hundakorran skogsmark
Mellby, S. sn /Se *Kemholm f. åker Karrekan åldrätt Hällevik fiske
Södra Mellby sn /Se *Kiels Kille rödienn f. åker Karrakås fruktodling Hällevikskärret kärr
Mellby, Södra socken /Se *Kierre agerenn f. åker Kivis municipalsamhälle Saknas Hösänkorna åker
Baråkra gd /Se *Kipa, nuv Skitnebäck bäck /Se Kivik traktnamn Immerhällan Saknas
Bergdala hmd /Se *Kircke ellis eng f. äng Kivik municipalsamhälle och by Immersta grundkällorna lutning
Bobbamöllorna eller Madmöllorna, se Nybromölla tullkvarn /Se Kiviksgraven (Kungsgraven, Bredarör) röse /Se Kivik fiskeläge Jerusabacken backe
Bästekille by Kivikssättet, kallas Hamnen åldrätt /Se Kivik fiskeläge järtabäck bäck
Bästekille by *Kloffuesteens agir f. åker Kivik fiskeläge Karakås landningsplats
Bästekille by *Knea höjd Kivik fiskläge Kassakärr äng
Bästekille by /Se *Kodde ryitt f. äng Kivik samhälle Kelsängen dalgång
Bästekille by /Se *Kold kiille rödienn f. åker Kivik fiskeläge Kiakärrsbäcken bäck
Bökåkra gård Korran sumpmark /Se Kivik fiskläge och minicipalsamhälle Kimlarna äng, nu odlad
Bökåkra by Korran vattensaml. /Se Kivik fiskläge och municipalsamhälle Kiviks bredgrund grund
Bökåkra gd /Se Korran eller Skitnebäcks korra åldrätt /Se Kiviks fiskeläge fiskarehus Klyftan i »tojrader»
Bökåkra gd:ar Korran (Skitnebäcks korra, Skitne korra) inskärning i strandlinje /Se Kivik fiskeläge o. marknadsplats Klyftan på Hallen »tojrad» /Se
Horsåkra hmd /Se +Krokor ålrätter /Se Kivik fiskläge Knäa backe
Hällevik åldrätter /Se Kungagraven fornlämning Kivik fiskläge Kortelsod skogsbacke
Karakås by /Se Kungagraven (Kiviksgraven, Bredarör) röse /Se Kivikssättet åldrätt Kringelhallen betesmark
Karakås hmd /Se Kvasa åldrätt, skatte /Se Kiviks Södrahus hus Kringelängabäcken bäck
Kivik municipalsamhälle Kvasa ålfiske Kiviks Södrahus, se Kivik traktnamn Kungagraven gravplats
Kivik fiskeläge Kvasebäck vattendrag /Se Kiviks Västrahus hus Kvasahall sten
Kivik fiskeställe *Köffuinge stettin Saknas Kivik Västerhus, se Kivik traktnamn Kvasahögar sandbacke
Kivik fiskeläge *Langeryd f. åker Kiviks Äsperöd gård Landtärnan, Västra bergsknalle
Kivik fiskeläge *Leergraffue agerenn f. åker Korrekås ålfiske med bod Landtärnan, Östra bergsknalle
Kivik köping *Leett f. led Krypareboden sjöbod Lillasten backe
Kivik fiskläge *Leith f. led Krivareboden fiskebod Ljungkullen ljungbacke
Kivik fiskläge *Lillasten höjd Krypareboden fiskebod Maglabjer backe
Kivik fiskläge Lilla Sten bergsparti /Se Kivasa ålfiske med sjöbod Mallabjer backe
Kivik fiskeläge *Lille flods agir f. åker Kvasa ålfiske med bod Mallarör stenrör
Kivik m:e /Se *Maglekar f. äng Kvassan åldrätt Manfolkavadet vattenställe
Kivik fiskeläge /Se *Magle kier f. ängsmark Kvassan beb. Masingskärr kärr, skog
Kivik by, fiskeläge o. m:e /Se *Maglesten gränsmärke Mellby by Mellbyhed område av Mellby sn
Kivik samhälle /Se Mörlan sten Nybromölla gårdar Mellby kyrka åt ekerna »tojred»
Kivik fiskeläge /Se *Nybro eng f. äng *Revinegården gård Mellby käsk skogsmark
Kivik m:e /Se *Nybro rödienn f. havreåker Saxholm hus Mellby skog skog
Kivik fiskeläge o. samh. /Se Penningegraven forntida gravplats Skinneboda åldrätt Munkadynget åker
Kivik samh., fiskeläge /Se Pihlhagsändar åkrar? /Se Skogsdala villasamhälle Mörlan åt »tojrader»
Kivik samhälle /Se Pilersbäckarna bäckar /Se Stubbaröd gårdar Pilersbäckarna bäckar
Kivik municipalsamhälle /Se *Preste renen f. åker Stubberöd gårdar (by?) Pengastenen sten
Kiviks Äsperöd, se Äsperöd by /Se *Preste rynden f. åker Svabesholm traktnamn Pukapöl odlat kärr
+Kvasa hmd /Se Pungapöl vattensaml. /Se Svabesholm gård Ryttaretäppan skogmark
Kvassan åldrätt Rörums norra å å Svabesholm gård Rävarkärret kärr
Kyrkan Saknas Skinge-Kårra Saknas /Se Svabitsholm, se Svabesholm Saknas Röret åt »tojrader»
Kyrkan Saknas Skitnebäck bäck /Se Svinaberga by Lillabrödshällorna skog
*Lasse Truels gaardt f. gd Skitnebäck bäck /Se Svinaberga by Skingebäck bäck
Madmöllorna eller Bobbamöllorna, se Nybromölla tullkvarn /Se Skitnebäck bäck /Se Svinaberga by Skingebäckskorra ålfiske
Mellby, Södra by Skitnebäcks korra (el. Skitnekorra) sumpmark /Se Svinaberga by Skinnkjorteln åker
?Mellby, Södra by Skitnebäcks korra vattensaml. /Se Svinaberga by Skärareängen mosse
Mellby, Södra by Skitnebäcks korra (l. Korran, Skitne Korra) inskärning i strandlinje /Se Svinaberga by Släbbohallen sten
Mellby, Södra by Skitnebäcks korra eller Korran, se Skitne korra åldrätt /Se Tittutsättet åldrätt Slätekullar hallar
Mellby, södra by Skitnekorra (el. Skitnebäcks korra) sumpmark /Se *Trumslagarestället gård Smedvången åker
Mellby, Södra by Skitnekorra vattensaml. /Se Åkarp by Småkullarna åkrar
Mellby, Södra by Skitne korra (Skitnebäcks korra l. Korran) inskärning i strandlinjen /Se Åkarp by Snokavången åker
Mellby, Södra by Skitne korra, kallad Skitnebäcks korra el. Korran åldrätt /Se Åtångarna gårdar och hus Stenlidskulle skogsbacke
Mellby by /Se Stenbäcken bäck? /Se Äsperöd by Stenshuvud bärg
Nybromölla tullkvarn /Se Stenshuvud bergsudde   Stenshuvud berg
Prästgården Saknas ?Stenshuvud berg och sjömärke   Stenshuvud bergknalle
»Raabo» torp Stenshuvud bergudde   Stenshuvud bergsområde
Sankt Nikolai kyrka Saknas Stenshuvud bergudde   Stenshuvud berg
Sankt Nikolai kyrka Saknas Stenshuvud bergudde   Stenshuvud bergsområde
Sankt Nikolai kyrka Saknas Stenshuvud bergudde   Stenshuvud bergsområde
Sankt Nikolai kyrka Saknas Stenshuvud bergudde   Stenshuvud backe
Stenshuvud gd Stenshuvud höjd   Stenstättehall stenhall
Stenshuvud gd Stenshuvud bergudde   Stubbaröds mosse mosse
Stubbaröd by Stenshuvud bergstopp   *Stubbaröds mosse mosse
Stubbaröd by Stenshuvud bergstopp   Svarta sten sten
Stubbaröd by Stenshuvud bergstopp   Svinabergabacken backe
Stubbaröd by Stenshuvud berg   Söndre grundkällorna lutning
»Støberøtt» torp Stenshuvud höjd   Tallborret åker
Stubbaröd by Stenshuvud höjd o. triangelpunkt   Tanakärr kärr
Stubbaröd by Stenshuvud fyr   Tommesa backe backe /Se
Stubbaröd, se »Støberøtt» gdar Stenshuvud, Lilla höjd   Torrgislarna åker
Stubbaröd by /Se Stenshuvud, (St.) höjd /Se   Trindekulle stenhallar
Stubbaröd by /Se Stenshuvud berg /Se   Tuvarna åker
Stubbaröd gd /Se Stenshuvud höjd /Se   Tångdala område i S. Mellby
?Svabesholm hg *Stiis agerenn f. åker   Täppet äng
Svabesholm gd *Strandskoffs agerenn f. åker   Ytterhällan Saknas
Svabesholm Saknas /Se *Stubbaröds Långemusta backe höjd, nu triangelpunkt   Yttersta grundhällorna lutning
Svabesholm gd /Se Stöste backen, se Svinabergabacken backe   Åkarpsån å
Svinaberga by »Sualewand» förr vattensaml.? /Se   Åtångabacken backe
Svinaberga by *Sualewands ageren f. åker   Åtångabron bro
Svinaberga by ?Svinabergabacken backe   Åtångana område i S. Mellby
Svinaberga by Tittutsättet åldrätt /Se   Älmet skog
Svinaberga by *Taffuilbords agerenn f. åker   Älvadalen skog
Svinaberga by *Toffte agerenn f. åker   Ängakåsen ålfiske med bod
Svinaberga by *Toffte agir f. åker   *Ängakåsen äng
Svinaberga by *Toffte Kiers engh f. äng   Ängasätter ålfiske
Svinaberga by *Tofften f. havreåker   Äckelund åker
Svinaberga by *Tofftenn f. åker   »Äsperödsliden backe
Svinaberga by *Vång, Norra f. vång   Äsperödssätter strandplats
Svinaberga by *Vång, Södra f. vång   Östrabro åker
Svinaberga by *Vång, Östra f. vång   Österhejda åker
Svinaberga by Ängakåsen, se Äsperödssätteret åldrätt /Se    
Svinaberga by      
Svinaberga by /Se      
Trumslagarestället, se Bökåkra gd /Se      
Tångdala, förr Åtångarna hmd /Se      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by /Se      
Åtångarna, se Tångdala hmd /Se      
Äsperöd by      
?Äsperöd by      
Äperöd by      
Äsperöd, vanl. Kiviks Äsperöd by /Se      
Äsperödssätteret, kallat Ängakåsen åldrätt /Se      
Österrike hmd /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.